Cieszyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Cieszyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Cieszyn to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Cieszyn.
 • 33 087 Liczba mieszkańców
 • 28,6 km² Powierzchnia
 • 1 156,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 249-378,5 m n.p.m Wysokość
 • 810 Data założenia
 • 1220 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Gabriela Anna Staszkiewicz Burmistrz miasta
Cieszyn na mapie
Identyfikatory
 • 18.635549.7498 Współrzędne GPS
 • 2403011 TERYT (TERC)
 • 0924158 SIMC
Herb miasta Cieszyn
Cieszyn herb
Flaga miasta Cieszyn
Cieszyn flaga

Jak Cieszyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Cieszyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Cieszyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Cieszyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
111Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
125Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
133Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
181Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
183Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
184Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
195Miasta o największej powierzchni w Polsce
195Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
195Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
209Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
217Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
235Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
239Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
244Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
249Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
253Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce

Cieszyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-400Poczta Cieszyn 001, ul. Rynek 13
43-400Skrytki Pocztowe Poczta Cieszyn 001, ul. Rynek 13

Cieszyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Cieszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Cieszynie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Cieszynie
(33) 852-63-00
(33) 852-63-30
Ignacego Kraszewskiego 4
43-400 Cieszyn
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
33/ 852-11-06
33/ 852-27-60
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
33/ 851-62-00 Tel. dyż. 33/ 851-62-55
33/ 851-62-44
ul. Wojska Polskiego 2
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
33/ 477-74-41
33/ 477-74-41
ul. Szeroka 13
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie
33/ 852-06-26
33/ 852-06-26
ul. Bielska 3 a
43-400 Cieszyn
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie
33/ 479-70-10, 33/ 479-40-80, 33/ 479-40-81
33/ 479-71-73
ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie
(33) 479-42-00
(33) 479-43-03
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
(33) 477-71-00
(33) 477-73-33
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

Cieszyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Cieszyn jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 33 087, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Cieszyna zawarli w 2022 roku 154 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców Cieszyna jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Cieszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -210. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,27 na 1000 mieszkańców Cieszyna. W 2022 roku urodziło się 247 dzieci, w tym 50,6% dziewczynek i 49,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,9% zgonów w Cieszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Cieszynie były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Cieszyna przypada 13.65 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 256 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 332 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Cieszyna -76. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  56,5% mieszkańców Cieszyna jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Cieszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 33 087 Liczba mieszkańców
 • 17 485 Kobiety
 • 15 602 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Cieszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Cieszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Cieszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Cieszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Cieszyn
  43,9 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Cieszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Cieszyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Cieszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Cieszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Cieszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,9%
  Województwo
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Cieszyn
  7,4%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Cieszynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,6
  śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 154 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Cieszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -210 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -85 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -125 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,3
  woj. śląskie
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Cieszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Cieszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Cieszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Cieszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 247 Urodzenia żywe
 • 125 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 122 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,6%
  49,4%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,4
  woj. śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,9
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Cieszyn
  3 306 g
  Województwo
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Cieszyn
  1,37
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  woj. śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Cieszyn
  0,68
  woj. śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Cieszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 457 Zgony
 • 210 Kobiety
  (Zgony)
 • 247 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,7
  Województwo
  13,0
  Polska
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Cieszyn
  146,2
  woj. śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Cieszyn
  3,0
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Cieszyn
  40,9%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Cieszyn
  21,5%
  śląskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Cieszyn
  6,1%
  woj. śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  250,2
  Województwo
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Kraj
  253,9
 • 476,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 490,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 461,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Cieszyn
  476,6
  Województwo
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 45,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,8
  woj. śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 26,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  26,5
  śląskie
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Cieszyn
  0,6%
  śląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 256 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 131 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 125 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 332 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 184 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 148 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -73 Saldo migracji
 • -43 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -76 Saldo migracji wewnętrznych
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Cieszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Cieszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cieszyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cieszynie oddano do użytku 109 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Cieszynie to 13 853 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 417 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  68,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 31,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Cieszynie to 3,37 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Cieszynie to 80,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,58% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,26% mieszkań posiada łazienkę, 89,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,80% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 853 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 416,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  416,60
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  72,20 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,10 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Cieszyn
  3,80
  śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,40
  śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  woj. śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 109 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,28
  Województwo
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 367 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,37
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 11,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Cieszyn
  11,04
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 8 789 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 80,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  80,6 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,58%
  Województwo
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 99,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Cieszyn
  99,44%
  Województwo
  96,69%
  Polska
  95,18%
 • 99,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,26%
  śląskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,75%
 • 89,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Cieszyn
  89,33%
  Województwo
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 91,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,80%
  Województwo
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Cieszyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Cieszynie na 1000 mieszkańców pracuje 370osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 54,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Cieszynie wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cieszynie wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Cieszyna 1 894 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 4 655 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2 761.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Cieszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 370 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  370,0
  woj. śląskie
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Cieszyn
  5,1%
  śląskie
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Cieszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Cieszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Cieszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 109 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 838 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Cieszynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 894 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 4 655 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 2 761 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Cieszynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 419 Pracujący ogółem
 • 6 764 Kobiety
 • 5 655 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Cieszynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,5% W wieku produkcyjnym
 • 50,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Cieszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  77,0
  śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 46,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  46,9
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 155,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  155,6
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Cieszyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Cieszynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 385 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 491 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 335 nowych podmiotów, a 230 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (536) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (288) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (426) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (189) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Cieszynie najwięcej (553) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 157) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (40) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,9% (1 020) podmiotów, a 80,3% (4 325) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Cieszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 385 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 40 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 020 Przemysł i budownictwo
 • 4 325 Pozostała działalność
 • 335 Podmioty nowo zarejestrowane w Cieszynie w 2023 roku
 • 230 Podmioty wyrejestrowane w Cieszynie w 2023 roku
 • 3 491 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 157 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 157
 • 183 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 183
 • 39 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 39
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 5 379 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 379
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 644 Spółki handlowe ogółem
 • 644
 • 162  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 162
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 553  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 553
 • 151    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 151
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 545 Spółki cywilne ogółem
 • 545
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 491 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 850 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 850
 • 484 Budownictwo
 • 484
 • 430 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 430
 • 291 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 291
 • 263 Przetwórstwo przemysłowe
 • 263
 • 199 Transport i gospodarka magazynowa
 • 199
 • 162 Pozostała działalność
 • 162
 • 155 Informacja i komunikacja
 • 155
 • 136 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 136
 • 134 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 134
 • 132 Edukacja
 • 132
 • 111 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 111
 • 65 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 65
 • 40 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 40
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cieszyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Cieszynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 752 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Cieszynie wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Cieszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Cieszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Cieszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 752 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 752
 • 421 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 421
 • 221 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 221
 • 63 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 63
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 373 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 373
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Cieszyn
  22,58
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,65
  woj. śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Cieszyn
  6,63
  Województwo
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,88
  Województwo
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Cieszyn
  11,19
  Województwo
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Cieszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  70%
  woj. śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Cieszyn
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Cieszyn
  63%
  woj. śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Cieszyn
  87%
  śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  śląskie
  60%
  Polska
  51%

Cieszyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Cieszyna wyniosła w 2022 roku 240,1 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Cieszyna - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 42,2 mln złotych, czyli 17,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Cieszyna wyniosła w 2022 roku 223,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9%). W budżecie Cieszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 148 złotych na mieszkańca (2,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,6%.
 • Wydatki budżetu w Cieszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Cieszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Cieszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Cieszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  142,3 mln

  4,0 tys(100%)

  138,1 mln

  3,9 tys(100%)

  165,5 mln

  4,7 tys(100%)

  161,5 mln

  4,6 tys(100%)

  195,0 mln

  5,6 tys(100%)

  198,7 mln

  5,8 tys(100%)

  205,3 mln

  6,1 tys(100%)

  240,1 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  46,2 mln

  1,3 tys(32.5%)

  47,1 mln

  1,3 tys(34.1%)

  48,5 mln

  1,4 tys(29.3%)

  51,9 mln

  1,5 tys(32.1%)

  56,9 mln

  1,7 tys(29.2%)

  65,1 mln

  1,9 tys(32.8%)

  64,8 mln

  1,9 tys(31.6%)

  75,1 mln

  2,3 tys(31.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,5 mln

  242(6%)

  11,2 mln

  320(8.1%)

  29,0 mln

  832(17.5%)

  16,7 mln

  482(10.3%)

  20,2 mln

  588(10.4%)

  18,4 mln

  541(9.3%)

  18,2 mln

  542(8.8%)

  25,8 mln

  776(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,9 mln

  308(7.6%)

  10,7 mln

  304(7.7%)

  12,6 mln

  361(7.6%)

  13,3 mln

  385(8.3%)

  13,8 mln

  401(7.1%)

  14,8 mln

  434(7.4%)

  16,0 mln

  477(7.8%)

  24,7 mln

  743(10.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  31,7 mln

  899(22.3%)

  12,2 mln

  346(8.8%)

  11,6 mln

  333(7%)

  11,0 mln

  317(6.8%)

  21,1 mln

  613(10.8%)

  14,1 mln

  416(7.1%)

  16,1 mln

  481(7.8%)

  21,4 mln

  643(8.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,0 mln

  568(14.1%)

  33,4 mln

  952(24.2%)

  12,4 mln

  354(7.5%)

  12,2 mln

  352(7.5%)

  15,1 mln

  438(7.7%)

  14,4 mln

  425(7.3%)

  13,4 mln

  400(6.5%)

  17,0 mln

  511(7.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,6 mln

  159(3.9%)

  5,7 mln

  162(4.1%)

  6,7 mln

  191(4%)

  10,1 mln

  293(6.3%)

  11,5 mln

  334(5.9%)

  6,5 mln

  192(3.3%)

  11,7 mln

  350(5.7%)

  13,6 mln

  410(5.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  5,3 mln

  150(3.7%)

  4,6 mln

  130(3.3%)

  2,9 mln

  81,8(1.7%)

  2,8 mln

  82,3(1.8%)

  3,0 mln

  86,1(1.5%)

  2,4 mln

  71,8(1.2%)

  3,0 mln

  88,9(1.5%)

  7,9 mln

  238(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,4 mln

  68,9(1.7%)

  2,3 mln

  64,4(1.6%)

  2,4 mln

  69,9(1.5%)

  2,7 mln

  76,7(1.6%)

  3,4 mln

  99,7(1.8%)

  3,0 mln

  89,5(1.5%)

  3,3 mln

  97,8(1.6%)

  7,0 mln

  209(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  71,7(1.8%)

  1,9 mln

  53,2(1.4%)

  1,6 mln

  46,1(1%)

  2,3 mln

  67,0(1.4%)

  3,2 mln

  93,5(1.7%)

  3,5 mln

  104(1.8%)

  2,6 mln

  77,6(1.3%)

  6,0 mln

  182(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  72,1(1.8%)

  2,9 mln

  82,2(2.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,1 tys

  7,2(0.1%)

  128,5 tys

  3,8(0.1%)

  5,0 mln

  149(2.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  67,3(1.7%)

  3,0 mln

  84,1(2.1%)

  3,6 mln

  105(2.2%)

  3,2 mln

  91,9(2%)

  3,6 mln

  105(1.9%)

  4,0 mln

  119(2%)

  4,4 mln

  132(2.2%)

  2,9 mln

  86,3(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  30,1(0.7%)

  1,5 mln

  41,6(1.1%)

  1,3 mln

  37,7(0.8%)

  1,1 mln

  32,4(0.7%)

  1,0 mln

  30,4(0.5%)

  815,8 tys

  24,0(0.4%)

  724,9 tys

  21,6(0.4%)

  2,8 mln

  83,0(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  979,7 tys

  27,8(0.7%)

  1,0 mln

  29,0(0.7%)

  1,0 mln

  29,3(0.6%)

  1,1 mln

  32,5(0.7%)

  1,1 mln

  32,8(0.6%)

  1,1 mln

  31,2(0.5%)

  1,1 mln

  32,6(0.5%)

  1,2 mln

  37,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  49,6(1.2%)

  375,8 tys

  10,7(0.3%)

  337,3 tys

  9,7(0.2%)

  871,5 tys

  25,2(0.5%)

  1,1 mln

  31,8(0.6%)

  657,9 tys

  19,4(0.3%)

  1,1 mln

  32,9(0.5%)

  1,2 mln

  37,3(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  304,7 tys

  9,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  101,1 tys

  2,9(0.1%)

  96,6 tys

  2,8(0.1%)

  95,4 tys

  2,7(0.1%)

  95,7 tys

  2,8(0.1%)

  108,6 tys

  3,2(0.1%)

  117,9 tys

  3,5(0.1%)

  117,0 tys

  3,5(0.1%)

  125,0 tys

  3,8(0.1%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  10,4 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  28,6 tys

  0,8(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  15,0 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  28,3 tys

  0,8(0%)

  16,7 tys

  0,5(0%)

  14,5 tys

  0,4(0%)

  12,1 tys

  0,4(0%)

  14,9 tys

  0,4(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  6,1 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,2(0%)

  7,4 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  257,5 tys

  7,3(0.2%)

  29,6 tys

  0,8(0%)

  14,7 tys

  0,4(0%)

  295,4 tys

  8,5(0.2%)

  258,2 tys

  7,5(0.1%)

  240,0 tys

  7,1(0.1%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  788

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  310

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  699

  0,0(0%)

  157,6 tys

  4,5(0.1%)

  250,6 tys

  7,2(0.2%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  2,8(0.1%)

  197,1 tys

  5,7(0.1%)

  100,0 tys

  2,9(0.1%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Cieszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Cieszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Cieszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Cieszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  137,0 mln

  3,8 tys(100%)

  152,9 mln

  4,3 tys(100%)

  163,5 mln

  4,7 tys(100%)

  165,4 mln

  4,8 tys(100%)

  194,7 mln

  5,6 tys(100%)

  202,3 mln

  5,9 tys(100%)

  209,4 mln

  6,2 tys(100%)

  223,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  63,7 mln

  1,8 tys(46.5%)

  66,5 mln

  1,9 tys(43.5%)

  66,7 mln

  1,9 tys(40.8%)

  73,5 mln

  2,1 tys(44.4%)

  78,5 mln

  2,3 tys(40.3%)

  75,4 mln

  2,2 tys(37.3%)

  82,8 mln

  2,5 tys(39.6%)

  83,9 mln

  2,5 tys(37.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,8 mln

  845(21.8%)

  25,3 mln

  720(16.5%)

  27,1 mln

  777(16.6%)

  29,5 mln

  854(17.9%)

  30,6 mln

  887(15.7%)

  38,9 mln

  1,1 tys(19.2%)

  41,2 mln

  1,2 tys(19.7%)

  40,0 mln

  1,2 tys(17.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,8 mln

  362(9.3%)

  10,5 mln

  298(6.8%)

  6,4 mln

  184(3.9%)

  7,4 mln

  214(4.5%)

  13,6 mln

  396(7%)

  11,2 mln

  330(5.5%)

  11,7 mln

  349(5.6%)

  20,0 mln

  602(9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  48,6(1.3%)

  1,7 mln

  48,7(1.1%)

  14,3 mln

  411(8.8%)

  2,4 mln

  68,1(1.4%)

  8,7 mln

  254(4.5%)

  5,5 mln

  163(2.7%)

  2,4 mln

  72,4(1.2%)

  18,4 mln

  554(8.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  6,7 mln

  190(4.9%)

  7,5 mln

  213(4.9%)

  7,5 mln

  215(4.6%)

  10,1 mln

  291(6.1%)

  12,0 mln

  349(6.2%)

  7,9 mln

  232(3.9%)

  11,6 mln

  346(5.5%)

  8,3 mln

  248(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,9 mln

  366(9.4%)

  27,0 mln

  770(17.7%)

  5,7 mln

  163(3.5%)

  4,9 mln

  141(2.9%)

  5,0 mln

  144(2.5%)

  6,9 mln

  204(3.4%)

  4,8 mln

  143(2.3%)

  7,3 mln

  219(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,6 mln

  103(2.6%)

  6,0 mln

  172(4%)

  3,8 mln

  109(2.3%)

  4,1 mln

  120(2.5%)

  3,8 mln

  109(1.9%)

  4,2 mln

  123(2.1%)

  5,8 mln

  174(2.8%)

  6,3 mln

  188(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  33,8(0.9%)

  1,1 mln

  31,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  245,1 tys

  7,2(0.1%)

  128,5 tys

  3,8(0.1%)

  4,9 mln

  148(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  597,1 tys

  16,9(0.4%)

  713,5 tys

  20,3(0.5%)

  137,0 tys

  3,9(0.1%)

  129,3 tys

  3,7(0.1%)

  93,8 tys

  2,7(0%)

  139,3 tys

  4,1(0.1%)

  121,3 tys

  3,6(0.1%)

  3,1 mln

  93,9(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  29,9(0.8%)

  861,1 tys

  24,5(0.6%)

  942,1 tys

  27,0(0.6%)

  906,0 tys

  26,2(0.5%)

  1,1 mln

  31,0(0.5%)

  860,7 tys

  25,3(0.4%)

  926,0 tys

  27,6(0.4%)

  2,3 mln

  69,6(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  954,5 tys

  27,1(0.7%)

  3,6 mln

  104(2.4%)

  290,7 tys

  8,3(0.2%)

  608,6 tys

  17,6(0.4%)

  636,0 tys

  18,5(0.3%)

  377,7 tys

  11,1(0.2%)

  424,9 tys

  12,7(0.2%)

  1,0 mln

  30,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,0 mln

  28,7(0.7%)

  1,4 mln

  39,8(0.9%)

  1,1 mln

  30,7(0.7%)

  878,9 tys

  25,4(0.5%)

  916,1 tys

  26,6(0.5%)

  886,4 tys

  26,1(0.4%)

  926,0 tys

  27,6(0.4%)

  923,1 tys

  27,8(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  143,7 tys

  4,1(0.1%)

  139,1 tys

  4,0(0.1%)

  141,0 tys

  4,0(0.1%)

  591,6 tys

  17,1(0.4%)

  1,7 mln

  49,4(0.9%)

  2,4 mln

  71,4(1.2%)

  884,7 tys

  26,4(0.4%)

  725,4 tys

  21,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  535,5 tys

  15,2(0.4%)

  477,5 tys

  13,6(0.3%)

  412,3 tys

  11,8(0.3%)

  388,4 tys

  11,2(0.2%)

  371,2 tys

  10,8(0.2%)

  277,7 tys

  8,2(0.1%)

  262,9 tys

  7,8(0.1%)

  357,0 tys

  10,7(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  333,7 tys

  10,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  58,5 tys

  1,7(0%)

  61,3 tys

  1,7(0%)

  57,6 tys

  1,7(0%)

  56,0 tys

  1,6(0%)

  69,1 tys

  2,0(0%)

  73,2 tys

  2,2(0%)

  72,1 tys

  2,2(0%)

  70,6 tys

  2,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,3(0%)

  7,8 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,5(0%)

  90,1 tys

  2,7(0%)

  24,1 tys

  0,7(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,2(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,4(0%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  257,5 tys

  7,3(0.2%)

  29,6 tys

  0,8(0%)

  14,7 tys

  0,4(0%)

  295,4 tys

  8,5(0.2%)

  258,2 tys

  7,5(0.1%)

  240,0 tys

  7,1(0.1%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  788

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  250

  0,0(0%)

  310

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  797

  0,0(0%)

  1,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8

  0,0(0%)

  28,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,2(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  7,8 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Cieszyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 885 mieszkańców Cieszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 328 kobiet oraz 3 559 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców Cieszyna, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Cieszyna mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Cieszynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Cieszynie mieściło się 21 przedszkoli, w których do 78 oddziałów uczęszczało 1 399 dzieci (633 dziewczynki oraz 766 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Cieszynie mieściło się 14 przedszkoli, w których do 42 oddziałów uczęszczało 1 014 dzieci (493 dziewczynki oraz 521 chłopców). Dostępnych było 1 177 miejsc.

  18,3% mieszkańców Cieszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 235 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,62 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 11 szkół podstawowych, w których w 185 oddziałach uczyło się 3 116 uczniów (1 457 kobiet oraz 1 659 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Cieszynie placówkę miało 10 szkół podstawowych, w których w 104 oddziałach uczyło się 2 163 uczniów (1 021 kobiet oraz 1 142 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,1% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,98.

  W Cieszynie znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 77 oddziałach uczyło się 2 112 uczniów (1 388 kobiet oraz 724 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 478 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Cieszynie placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 70 oddziałach uczyło się 1 892 uczniów (1 191 kobiet oraz 701 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 720 absolwentów.

  W Cieszynie znajduje się 6 Technik, w których w 86 oddziałach uczyło się 2 220 uczniów (828 kobiet oraz 1 392 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 418 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Cieszynie placówkę miało 5 Technik, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 652 uczniów (683 kobiety oraz 969 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 343 absolwentów.

  W Cieszynie znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 28 oddziałach uczyło się 586 uczniów (200 kobiet oraz 386 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,0% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,4 uczniów. 20,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Cieszyna w wieku potencjalnej nauki (22,4% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,4%
  śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,2%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Cieszyn
  28,1%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Cieszyn
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1235 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Cieszyn
  1 235,0
  Województwo
  951,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,62 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Cieszyn
  0,62
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 78 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 631 Miejsca
  (rok 2018)
 • 40 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Cieszyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 399 Dzieci
 • 633 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 766 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 308 3 lata
 • 308
 • 346 4 lata
 • 346
 • 357 5 lata
 • 357
 • 332 6 lat
 • 332
 • 23 7 lat i więcej
 • 23
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 142 3 lata
 • 142
 • 176 4 lata
 • 176
 • 150 5 lata
 • 150
 • 143 6 lat
 • 143
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 166 3 lata
 • 166
 • 170 4 lata
 • 170
 • 207 5 lata
 • 207
 • 189 6 lat
 • 189
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 76 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 125,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 125,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Cieszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cieszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 20
  Publiczne
  33 852-44-24
  ul. Św. Jerzego 4
  43-400 Cieszyn
  512113
  Przedszkole nr 16
  Publiczne
  33 852-10-07
  ul. Bielska 75
  43-400 Cieszyn
  41008
  Przedszkole nr 4 im. Marii Konopnickiej w Cieszynie (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  33 852-19-75
  ul. Karola Miarki 15
  43-400 Cieszyn
  4999
  Przedszkole nr 2 - Integracyjne
  Publiczne
  33 852-06-09
  33 852-06-09
  ul. Trzanowskiego 4
  43-400 Cieszyn
  47916
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  33 852-11-67
  33 852-11-67
  ul. Michejdy 10
  43-400 Cieszyn
  3757
  PRZEDSZKOLE NR 8 W CIESZYNIE
  Publiczne
  33 852-04-30
  33 852-04-30
  ul. CHROBREGO 1
  43-400 Cieszyn
  3758
  Przedszkole nr 17 w Cieszynie
  Publiczne
  33 851-52-32
  ul. Frysztacka 161
  43-400 Cieszyn
  2508
  Przedszkole Nr 18
  Publiczne
  33 852-07-70
  ul. Z. Kossak - Szatkowskiej 6
  43-400 Cieszyn
  2506
  Przedszkole nr 9
  Publiczne
  33 852-04-19
  ul. Bucewicza 25
  43-400 Cieszyn
  2506
  Przedszkole nr 19
  Publiczne
  33 852-40-05
  ul. Skrajna 5
  43-400 Cieszyn
  1253
  Przedszkole nr 7
  Publiczne
  33 852-23-26
  ul. Hallera 163
  43-400 Cieszyn
  1253
  Punkt Przedszkolny U Babci Ewy
  Niepubliczny
  60 092-24-84
  ul. Długa 25
  43-400 Cieszyn
  ---
  Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus (Dzieciątko Jezus)
  Niepubliczne
  33 852-19-99
  33 852-51-84
  ul. Pokoju 5
  43-400 Cieszyn
  ---
  Niepubliczne Przedszkole ("im.Jasia i Małgosi")
  Niepubliczne
  33 852-01-48
  ul. Przepilińskiego 5
  43-400 Cieszyn
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids
  Niepubliczne
  33 852-00-97
  ul. Sejmowa 9
  43-400 Cieszyn
  ---
 • Szkoły podstawowe w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Cieszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 143 Oddziały
 • 2 976 Uczniowie
 • 1 410 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 566 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 360 Uczniowie w 1 klasie
 • 188 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 462 Absolwenci
 • 224 Kobiety
  (absolwenci)
 • 238 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 42 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Cieszyn
  16,8
  śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,8
 • 16,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,8
 • 20,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,8
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 233,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 193,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 44,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 114,98 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  114,98
  woj. śląskie
  96,89
  Kraj
  95,96
 • 112,10 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Cieszyn
  112,10
  Województwo
  95,51
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Cieszyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Cieszyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Cieszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cieszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (Janusz Korczak)
  Publiczna
  33 852-01-68
  33 852-01-68
  ul. Generała Hallera 8
  43-400 Cieszyn
  2044260
  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
  Publiczna
  33 852-17-58
  33 852-17-58
  ul. CHOPINA 37
  43-400 Cieszyn
  1834745
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie
  Publiczna
  33 852-07-32
  33 852-07-32
  ul. Matejki 3
  43-400 Cieszyn
  1330431
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CIESZYNIE
  Publiczna
  33 852-07-33
  33 852-07-33
  ul. PLAC WOLNOŚCI 7a
  43-400 Cieszyn
  1228029
  Szkoła Podstawowa nr 6
  Publiczna
  33 852-13-73
  33 852-13-73
  ul. Katowicka 68
  43-400 Cieszyn
  1023924
  Szkoła Podstawowa Nr 7
  Publiczna
  33 858-00-33
  33 444-61-07
  ul. Bielska 247
  43-400 Cieszyn
  715216
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8
  Publiczna
  33 852-07-44
  33 852-07-44
  ul. Wojska Polskiego 3
  43-400 Cieszyn
  1462-
  Alternatywna Szkoła Podstawowa
  Niepubliczna
  33 852-53-05
  33 852-53-05
  ul. Czytelni Ludowej 4
  43-400 Cieszyn
  ---
  Katolicka Szkoła Podstawowa (Imienia Świętej Rodziny)
  Niepubliczna
  33 852-40-30
  33 852-51-84
  ul. Błogocka 19
  43-400 Cieszyn
  ---
  SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO
  Niepubliczna
  33 852-12-36
  33 852-12-36
  ul. PLAC KOŚCIELNY 5
  43-400 Cieszyn
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Cieszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 76 Oddziały
 • 2 081 Uczniowie
 • 1 367 Kobiety
  (uczniowie)
 • 714 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,7%
  34,3%
 • 579 Uczniowie w 1 klasie
 • 381 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 471 Absolwenci
 • 315 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 7 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Cieszyn
  27,4
  woj. śląskie
  26,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 154,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 116,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Cieszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 86 Oddziały
 • 2 220 Uczniowie
 • 828 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 392 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,3%
  62,7%
 • 641 Uczniowie w 1 klasie
 • 245 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 396 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 418 Absolwenci
 • 147 Kobiety
  (absolwenci)
 • 271 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,8
  Województwo
  25,2
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 162,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 103,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Cieszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 259 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,3%
  40,7%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  20,9
  woj. śląskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,9
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,3
 • 5,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,4
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Cieszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 141 Uczniowie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,4%
  15,6%
 • 97 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  14,1
  woj. śląskie
  22,2
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Cieszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Cieszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 2 w Cieszynie (0)
  Publiczne
  33 858-18-70
  33 858-18-70
  ul. Plac ks. Józefa Londzina 3
  43-400 Cieszyn
  26664-
  II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (Mikołaj Kopernik)
  Publiczne
  33 852-11-32
  33 852-11-32
  ul. plac Wolności 7b
  43-400 Cieszyn
  1952243
  I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego (Antoni Osuchowski)
  Publiczne
  33 852-11-39
  33 852-11-39
  ul. Plac Słowackiego 2
  43-400 Cieszyn
  2052147
  Technikum Mechaniczno - Elektryczne nr 3
  Publiczne
  33 479-86-44
  33 479-86-45
  ul. Frysztacka 48
  43-400 Cieszyn
  10250-
  Technikum nr 1 (Władyslaw Szybiński)
  Publiczne
  ul. Kraszewskiego 11
  43-400 Cieszyn
  9248-
  Technikum nr 4
  Publiczne
  33 858-07-56
  33 858-23-45
  ul. Plac Dominikański 1
  43-400 Cieszyn
  10243-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
  Publiczna
  33 479-86-44
  33 479-86-45
  ul. Frysztacka 48
  43-400 Cieszyn
  9236-
  III Liceum Ogólnokształcące (Władysław Szybiński)
  Publiczne
  33 852-01-84
  33 852-02-84
  ul. Kraszewskiego 11
  43-400 Cieszyn
  9232-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Ignacy Paderewski)
  Publiczna
  33 851-28-77
  33 852-01-38
  ul. Zamkowa 3
  43-400 Cieszyn
  -204-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Cieszynie (0)
  Publiczna
  33 858-18-70
  33 858-18-70
  ul. Plac ks. Józefa Londzina 3
  43-400 Cieszyn
  6145-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
  Publiczna
  33 858-07-56
  33 858-23-45
  ul. Plac Dominikański 1
  43-400 Cieszyn
  5126-
  Publiczne Studium Medyczne w Cieszynie
  Publiczna
  33 851-46-88
  33 851-46-88
  ul. Mała Łąka 10
  43-400 Cieszyn
  710222
  Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia (Ignacy Paderewski)
  Publiczna
  33 851-28-77
  33 852-01-38
  ul. Zamkowa 3
  43-400 Cieszyn
  -84-
  Publiczne Studium Medyczne w Cieszynie
  Publiczna
  33 851-46-88
  33 851-46-88
  ul. Mała Łąka 10
  43-400 Cieszyn
  37611
  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (Władysław Szybiński)
  Publiczne
  ul. Kraszewskiego 11
  43-400 Cieszyn
  247-
 • Edukacyjne grupy wieku w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Cieszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Cieszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Cieszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Cieszyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Cieszynie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Cieszynie znajdowały się 3 hotele (2 ★★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 450)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Cieszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Cieszynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Cieszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Cieszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 228 (uczestnicy: 39 889)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 2 478)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 589)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 10 546)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 1 911)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 483)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 617)
  • interdyscyplinarne: 21 (uczestnicy: 15 449)
  • warsztaty: 85 (uczestnicy: 1 185)
  • inne: 19 (uczestnicy: 6 131)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 99)
  • taneczne: 3 (członkowie: 29)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 21)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 47)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 41)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Cieszynie działały 2 kina posiadające 5 sal z 646 miejscami na widowni. Odbyło się 8 412 seansów, na które przyszło 104 473 widzów, w tym 1 644 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 442 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Cieszynie działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 12 443 zwiedzających, co daje 3 716 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Cieszynie działało 5 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 93 363 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 117 713 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 95
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 43
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5
  Według danych z 2022 w Cieszynie działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 170 047 wolumenów w tym ziobry specjalne: 27 410. Odnotowano 910 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 22 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 175 398 wolumenów. Odnotowano 5 722 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 27
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 25
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3
  Według danych z 2016 w Cieszynie działało 12 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 692 członków. Zarejestrowano 715 ćwiczących (mężczyźni: 420, kobiety: 295, chłopcy do lat 18: 253, dziewczęta do lat 18: 175). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Cieszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Cieszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Cieszyna znajduje się 107 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Cieszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Cieszyn - Góra Zamkowa, st.1 ze średniowieczadnia 1951-09-10, wykaz dokumentów: R/332/51 z 1951-09-10; R/469/56 z 1956-11-02; 210/60 z 1960-03-02; 211/60 z 1960-03-03; A-242/77 z 1977-12-15; A-243/77 z 1977-12-15; A-680/92 z 1992-02-03
  • Kaplica z XI w.dnia 1951-09-10, wykaz dokumentów: 210/60 z 1951-09-10; 332/51 z 1951-09-10; 242/77 z 1977-12-15
  • Studnia z 1868 r.dnia 1953-02-24, wykaz dokumentów: R/378/53 z 1953-02-24
  • Pałac z XVIII w. (ul. Tadeusza Regera 6)dnia 1953-02-25, wykaz dokumentów: R/376/53 z 1953-02-25; 213/60 z 1960-03-03; 245/77 z 1977-12-15
  • Miasto z XI w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R395/53 z 1953-03-14; 416/82 z 1985-11-19; A/317/10 z 2010-09-30
  • Kościół z XVIII w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R-466/56 z 1956-11-02; 205/60 z 1960-03-02; 237/77 z 1977-12-12
  • Mennica z 1719 r. (ul. Mennicza 46)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/467/56 z 1956-11-02; 233/60 z 1960-03-03; 206/77 z 1977-11-29
  • Zamek z 1. poł. XIV w. (ul. Zamkowa 3)dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/468/56 z 1956-11-02; 212/60 z 1960-03-04; 244/77 z 1977-12-15
  • Park z XVII w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/468/56 z 1956-11-02; 212/60 z 1960-03-04; 244/77 z 1977-12-15
  • Wieża zamkowa z XIV w.dnia 1956-11-02, wykaz dokumentów: R/469/56 z 1956-11-02; 211/60 z 1960-03-03; 243/77 z 1977-12-15
  • Zajazd z 2. poł. XVIII w.dnia 1960-02-27, wykaz dokumentów: 137/60 z 1960-02-27; 359/78 z 1978-10-17; brak numeru z 2008-10-29
  • Dwór z XVI w. (ul. Akacjowa 11)dnia 1960-02-27, wykaz dokumentów: 159/60 z 1960-02-27; 360/78 z 1978-10-17
  • Kościół z XVIII w.dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 203/60 z 1960-03-02; 235/77 z 1977-12-14
  • Kościół z XV w. (ul. Liburnia 1)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 204/60 z 1960-03-02; 236/77 z 1977-12-14
  • Kościół z XVIII w.dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 206/60 z 1960-03-02; 238/77 z 1977-12-14
  • Kościół z XVI w.dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 207/60 z 1960-03-02; 239/77 z 1977-12-12
  • Kościół z przełomu XVII/XVIII w. (ul. pl. Józefa Londzina 1)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 208/60 z 1960-03-02; 240/77 z 1977-12-14
  • Klasztor z przełomu XVII/XVIII w. (ul. pl. Józefa Londzina 1)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 209/60 z 1960-03-02; 241/77 z 1977-12-15
  • Ratusz z końca XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 214/60 z 1960-03-03; 246/77 z 1977-12-17
  • Kamienica z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Głęboka 2)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 215/60 z 1960-03-03; 247/77 z 1977-12-17; A/189/06 z 2006-06-23; brak numeru z 2006-06-23
  • Kamienica z XVI w. (ul. Rynek 4)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 216/60 z 1960-03-03; 248/77 z 1977-12-17; A/192/06 z 2006-06-23; brak numeru z 2006-06-23
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 5)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 217/60 z 1960-03-03; 249/77 z 1977-12-19
  • Kamienica z XVI w. (ul. Rynek 6)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 218/60 z 1960-03-03; 250/77 z 1960-03-03; A/190/06 z 2006-06-23; brak numeru z 2006-06-23
  • Kamienica z XVI w.dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 219/60 z 1960-03-03; 251/77 z 1977-12-19; A/191/06 z 2006-06-23; brak numeru z 2006-06-23
  • Kamienica z XVII w. (ul. Rynek 9)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 220/60 z 1960-03-03; 252/77 z 1977-12-19
  • Kamienica z XVI w. (ul. Rynek 14)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 221/60 z 1960-03-03; 253/77 z 1977-12-19; 253/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z XVI w. (ul. Rynek 15)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 222/60 z 1960-03-03; 254/77 z 1977-12-19; 254/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Rynek 17)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 223/60 z 1960-03-03; 255/77 z 1977-12-19
  • Kamienica z XVII w. (ul. Leopolda Jana Szersznika 1)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 224/60 z 1960-03-03; 256/77 z 1977-12-19
  • Kamienica z XVI w. (ul. Rynek 19)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 225/60 z 1960-03-03; 257/77 z 1977-12-19; 257/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Głęboka 1)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 226/60 z 1960-03-03; 223/77 z 1977-12-01
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Wacława Olszaka 1)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 227/60 z 1960-03-03; 224/77 z 1977-12-01; 224/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Głęboka 21)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 228/60 z 1960-03-03; 228/77 z 1977-12-02
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Głęboka 23)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 229/60 z 1960-03-03; 229/77 z 1977-12-02
  • Koszary z 1. ćw. XIX w. (ul. Bielska 3)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 230/60 z 1960-03-03; 258/77 z 1977-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Jana Kochanowskiego 14)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 231/60 z 1960-03-03; 259/77 z 1977-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Mennicza 22)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 232/60 z 1960-03-03; 207/77 z 1977-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1836 r. (ul. dr. Jana Michejdy 20)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 234/60 z 1960-03-03; 260/77 z 1977-12-19
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Nowe Miasto 11)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 235/60 z 1960-03-03; 214/77 z 1977-11-30; A/186/06 z 2006-06-23; brak numeru z 2006-06-23
  • Kamienica z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Nowe Miasto 27)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 236/60 z 1960-03-03; 217/77 z 1977-11-30
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Sejmowa 6)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 237/60 z 1960-03-03; 261/77 z 1977-12-19
  • Kamienica z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sejmowa 8)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 238/60 z 1960-03-03; 262/77 z 1977-12-19; 262/77 z 1978-10-17
  • Browar z 1. poł. XIX w. (ul. Śrutarska 39)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 239/60 z 1960-03-03; 263/77 z 1977-12-19
  • Kamienica z XVII w. (ul. Szeroka 1)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 240/60 z 1960-03-03; 68/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Szeroka 3)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 241/60 z 1960-03-03; 69/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Szeroka 5)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 242/60 z 1960-03-03; 70/77 z 1977-12-22
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Wyższa Brama 8)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 243/60 z 1960-03-03; 71/77 z 1978-10-17
  • Kamienica z XVIII w. (ul. Wyższa Brama 16)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 244/60 z 1960-03-03; 72/77 z 1977-12-22
  • Kamienica z 1815 r. (ul. Wyższa Brama 10)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 245/60 z 1960-03-03; 73/77 z 1977-12-22
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Wyższa Brama 35)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 246/60 z 1960-03-03; 74/77 z 1977-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Górny Rynek 6)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 248/60 z 1960-03-03
  • Szkoła z XVIII w. (ul. pl. Kościelny 1)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 249/60 z 1960-03-03; 76/77 z 1977-12-22
  • Klasztor z XVIII w. (ul. Leopolda Jana Szersznika 3)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 250/60 z 1960-03-03; 110/77 z 1977-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. pl. Kościelny 4)dnia 1960-03-03, wykaz dokumentów: 251/60 z 1960-03-03; 140/77 z 1977-12-22
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Głęboka 19)dnia 1968-06-28, wykaz dokumentów: 896/68 z 1968-06-28; 227/77 z 1977-12-02
  • Kamienica z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Sejmowa 2)dnia 1968-06-28, wykaz dokumentów: 897/68 z 1968-06-28; 225/77 z 1977-12-01; 539 z 1987-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Głęboka 17)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 898/68 z 1968-07-29; 226/77 z 1977-12-02
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Głęboka 37)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 899/68 z 1968-07-29; 230/77 z 1977-12-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Głęboka 39A)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 900/68 z 1968-07-29; 231/77 z 1977-12-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Głęboka 41)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 901/68 z 1968-07-29; 232/77 z 1977-12-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Głęboka 43)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 902/68 z 1968-07-29; 233/77 z 1977-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Głęboka 48)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 903/68 z 1968-07-29; 234/77 z 1977-12-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Górny Rynek 7)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 904/68 z 1968-07-29; 210/77 z 1977-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Górny Rynek 8)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 905/68 z 1968-07-29; 211/77 z 1977-11-30; brak numeru z 2006-06-23
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Górny Rynek 9)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 906/68 z 1968-07-29; 212/77 z 1977-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Górny Rynek 12)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 907/68 z 1968-07-29; 213/77 z 1977-11-30; brak numeru z 2006-06-23
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Mennicza 12)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 908/68 z 1968-07-29; 208/77 z 1977-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Nowe Miasto 19)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 909/68 z 1968-07-29; 215/77 z 1977-11-30
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Nowe Miasto 21)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 910/68 z 1968-07-29; 216/77 z 1977-11-30; A/187/06 z 2006-06-23; brak numeru z 2006-06-23
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Przykopa 14)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 911/68 z 1968-07-29; 218/77 z 1977-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Przykopa 15)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 912/68 z 1968-07-29; 219/77 z 1977-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z 1790 r. (ul. Przykopa 17)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 913/68 z 1968-07-29; 220/77 z 1977-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Przykopa 25)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 914/68 z 1968-07-29; 221/77 z 1977-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Sejmowa 4)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 915/68 z 1968-07-29; 222/77 z 1977-12-01
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Srebrna 4)dnia 1968-07-29, wykaz dokumentów: 916/68 z 1968-07-29; 203/77 z 1977-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Srebrna 5)dnia 1973-07-30, wykaz dokumentów: 1204/73 z 1973-07-30; 204/77 z 1977-11-29
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Aleksandra Fredry 11)dnia 1986-07-07, wykaz dokumentów: A-421 z 1986-07-07
  • Synagoga z 1906 r.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-411 z 1986-07-11
  • Cmentarz żydowski z XIX w.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-411 z 1986-07-11
  • Synagoga (data nieznana)dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-412 z 1986-07-11
  • Cmentarz żydowski z pocz. XX w.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-412 z 1986-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Aleksandra Fredry 7)dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-419 z 1986-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Aleksandra Fredry 9)dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-420 z 1986-07-11
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-442 z 1986-07-11
  • Ulica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-442 z 1986-07-11
  • Cmentarz ewangelicki z XIX w.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A-443 z 1986-07-11
  • Cmentarz komunalny z XIX w.dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: A446 z 1986-07-11
  • Kamienica z XIII w. (ul. Srebrna 6)dnia 1986-11-07, wykaz dokumentów: A-413/86 z 1986-11-07
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Głęboka 31)dnia 1987-01-27, wykaz dokumentów: 415/86/87 z 1987-01-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ratuszowa 3)dnia 1987-01-27, wykaz dokumentów: A-414 z 1987-01-27
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Aleksandra Fredry 3)dnia 1987-01-27, wykaz dokumentów: A-417 z 1987-01-27
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Aleksandra Fredry 5)dnia 1987-01-27, wykaz dokumentów: A-418 z 1987-01-27
  • Sąd z 1890 - 1900 (ul. Garncarska 8)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 533 z 1987-10-15
  • Więzienie z 1890 - 1900 (ul. Garncarska 8)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 533 z 1987-10-15
  • Zespół - sąd z 1890 - 1900 (ul. Garncarska 8)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 533 z 1987-10-15
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Głęboka 11)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 535 z 1987-10-15
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Głęboka 15)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 536 z 1987-10-15
  • Willa z 1920 - 1930 (ul. 3 Maja 10)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 537 z 1987-10-15
  • Kamienica z 1910 - 1920dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 538 z 1987-10-15
  • Szkoła z 1880 - 1890 (ul. pl. Wolności 7a)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 540 z 1987-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Mennicza 52)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 541 z 1987-10-15
  • Teatr z 1910 r. (ul. pl. Teatralny 1)dnia 1987-10-15, wykaz dokumentów: 542 z 1987-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Ratuszowa 1)dnia 1995-01-25, wykaz dokumentów: A-662/95 z 1995-01-25
  • Szkoła z 1. poł. XIX w. (ul. Jana Kochanowskiego 7)dnia 1995-08-28, wykaz dokumentów: A-715/95 z 1995-08-28
  • Szkoła z 1802 r. (ul. Szeroka 13)dnia 1995-08-28, wykaz dokumentów: A-715/95 z 1995-08-28
  • Zespół - szkoła z 2. poł. XIX w. (ul. Szeroka 13)dnia 1995-08-28, wykaz dokumentów: A-715/95 z 1995-08-28
  • Schron z 1939 r.dnia 2013-09-05, wykaz dokumentów: A/408/13 z 2013-09-05; brak numeru z 2014-03-18
 • Formy ochrony przyrody w Cieszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Cieszyna znajduje się 47 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Cieszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kopce - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1954-01-13, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzi 206 oddział lasu poddziały a b c d f g h według numeracji przyjętej w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1951-1960. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:20000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę., Powierzchnia: 14.77 ha
  • Lasek Miejski nad Olzą - leśny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1961-11-08, Opis granicy: W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne o numerach: 16 17 i 59 położone w jednostce ewidencyjnej Cieszyn obrębie ewidencyjnym 61 oraz obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Ustroń na dzień 1 stycznia 1998 r. - jako oddział leśny 103x obrębu Hażlach., Powierzchnia: 4.08 ha
  • Lasek Miejski nad Puńcówką - florystyczny rezerwat przyrodyTyp: florystyczny, Data ustanowienia: 1961-11-24, Opis granicy: Granica rezerwatu przyrody „Lasek Miejski nad Puńcówką” rozpoczyna przebieg w punkcie zetknięcia się alejki wychodzącej z Lasku od strony zachodniej z narożnikiem ogrodzenia przy bramie wjazdowej nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 1 (punkt nr 1) dalej w kierunku północnym zachodnią krawędzią drogi wyjazdowej od ul. Miarki z nieruchomości Kraszewskiego 1 aż do punktu nr 2 położonego na zetknięciu z południową krawędzią drogi gruntowej utwardzonej – Aleja Jana Raszki następnie południową krawędzią tej Alei w kierunku zachodnim aż do punktu nr 3 położonego przy zetknięciu się Alei Jana Raszki z utwardzoną ścieżką dalej w kierunku południowo-zachodnim wschodnią krawędzią utwardzonej ścieżki aż do punktu nr 4 położonego na zetknięciu z zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 17/2 – chodnik przy ul. 3-go Maja następnie w kierunku południowo-zachodnim zachodnią granicą działki nr 17/2 aż do punktu nr 5 położonego na zetknięciu ze wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 17/1 dalej w kierunku południowym oraz zachodnim wschodnią i południową granicą działki nr 17/1 aż do cieku Młynówka następnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek 17/2 i 8/2 aż do zetknięcia z południową granicą działki nr 8/2 (punkt nr 6) dalej w kierunku wschodnim południową granicą działki 8/2 przebiegającą przez punkt nr 7 aż do punktu nr 8 położonego na załamaniu w kierunku zachodnim wschodniej granicy działki nr 8/2 - zachodnia krawędź ul. Błogockiej następnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 8/2 aż do punktu nr 9 położonego na załamaniu w kierunku wschodnim granicy działki nr 8/2 a następnie w kierunku północnym po odcinku łączącym pkt nr 9 z punktem nr 10 (południowa granica działki ewidencyjnej nr 17/2) a następnie w kierunku północnym po odcinku łączącym punkt nr 10 z punktem zetknięcia się działek nr 17/2 11/5 i 12/2 (punkt nr 11) i dalej w kierunku południowo-zachodnim i północnym wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 17/2 aż do punktu zetknięcia się alejki wychodzącej z Lasku od strony zachodniej z narożnikiem ogrodzenia przy bramie wjazdowej nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 1., Powierzchnia: 7.7388 ha
  • Cieszyńskie Pogórze - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 2007-11-15, Powierzchnia: 830.8 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), Data ustanowienia: 1954-03-17, Opis granicy: Plac Kościelny na wysokości bocznego wejścia do kościoła Jezusowego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Miłorząb dwuklapowy (Ginko biloba) - 2 szt., Data ustanowienia: 1980-12-03, Opis granicy: ul. Błogocka 12 na terenie ogrodu przydomowego
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1988-12-31, Opis granicy: Cieszyn Gułdowy na lewym brzegu potoku Krasna w pobliżu drogi - ul. Ustrońskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1992-12-28, Opis granicy: ul. Chrobrego 1 na terenie ogrodu przy przedszkolu nr 8 za budynkiem gospodarczym od strony ul. Bobreckiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Tulipanowiec amerykański (Liliodendron tulipifera), Data ustanowienia: 1992-12-28, Opis granicy: ul Błogocka 19 na terenie ogrodu przy Katolickiej Szkole Podstawowej przy ogrodzeniu od strony ul. Błogockiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon srebrzysty (Acer saccharinum), Data ustanowienia: 1992-12-28, Opis granicy: Pl. Wolności 7b przy budynku LO im. M. Kopernika od strony ul. Stalmacha
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), Data ustanowienia: 1992-12-28, Opis granicy: Park Pokoju (ul. Limanowskiego i ul. Regera) obok budynku Muzeum Śląska Cieszyńskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Data ustanowienia: 1992-12-28, Opis granicy: wzdłuż ul. Sportowej łączącej Al. Piastowską i ul. Mostową
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola kanadyjska (Populus canadensis), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Pakr Kasztanowy (pomiędzy ul. Górną Sikorskiego Wojska Polskiego)
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus sylvatica "Purpurea"), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: ul. Kraszewskiego 2 w ogrodzie przy Domu Dziecka
  • Pomnik przyrodyOpis: Miłorząb dwuklapowy (Ginko biloba), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: ul. Bobrecka 7 na skwerze pomiędzy budynkami nr 5 i 7
  • Pomnik przyrodyOpis: Miłorząb dwuklapowy (Ginko biloba), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Park Szpitalny przy Szpitalu Śląskim ul. Bielska 4 w odległości ok. 8 m od budynku administracyjnego w kierunku południowym
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz polny (Ulmus minor), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Park Szpitalny przy Szpitalu Śląskim ul. Bielska 4 obok bramy wjazdowej od ul. Bielskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: na skarpie przy ul. Żwirki i Wigury w rejonie budynku nr 8
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) - 1 szt. (2) lipa drobnolistna (Tilia cordata) (3) kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum), Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Park pod Wałką przy Al. J. Łyska na wysokości kempingu "Olza"
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 3 szt., Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Cieszyn Krasna 2 szt. na lewym brzegu potoku Krasna w pobliżu drogi - ul. Ustrońskiej 1 szt. na prawym brzegu potoku Krasna w pobliżu drogi - ul. Wiślańskiej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - 2 szt. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - 1 szt., Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Park na Górze Zamkowej przy głównej alei parkowej kasztanowiec - przy budynku nr 3C
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - 3 szt., Data ustanowienia: 1993-12-22, Opis granicy: Plac Kościelny na wysokości budynku nr 8
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - 16 szt. Sosna wejmutka (Pinus strobus) - 3 szt. Klon polny (Acer campestre) - 1 szt. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) - 1, Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park Kościelny (w rejonie kościoła Jezusowego)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) - 1 szt. Wiąz górski (Ulmus glabra) - 1 szt. Glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) - 2 szt., Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park pod Wałką w części położonej w zakolu Puńcówki
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Wiąz górski (Ulmus glabra) 2 Dąb szypułkowy (Quercus robur) 3 Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) 1 Kasztanowiec pospolity (Aesculus hippocastanum) 1 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 1 Grab pospolity (Carpinus betulus) 3, Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park pod Wałką wzdłuż drogi prowadzącej do tzw. III-go jazu na rzece Olzie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb burgundzki (Quercus cerris) - 2 szt. Buk pospolity (Fagus silvatica), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park Szpitalny przy Szpitalu Śląskim ul. Bielska 4 na skwerze pomiędzy budynkiem Dyrekcji a Pawilonem I
  • Pomnik przyrodyOpis: Glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) - 2 szt., Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park Szpitalny przy Szpitalu Śląskim ul. Bielska 4 przy Pawilonie II
  • Pomnik przyrodyOpis: Jarząb mączny (Sorbus aria), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park Szpitalny przy Szpitalu Śląskim ul. Bielska 4 przed Pawilonem Oddziału Psychiatrycznego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Kasztanowiec żółty (Aesculus flava) - 2 szt. Tulipanowiec amerykański (Liliodendron tulipifera), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park na Górze Zamkowej w pobliżu Rotundy
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Park na Górze Zamkowej przy tarasie widokowym
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Buk pospolity (Fagus silvatica) grab pospolity (Carpinus betulus), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Plac Wolności na skwerze przed budynkiem nr 3
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Glediczja trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) - 2 szt., Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Plac Teatralny na skwerze przed budynkiem Teatru im. A. Mickiewicza
  • Pomnik przyrodyOpis: Topola czarna (Populus nigra), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Na skwerze przy ul. Solnej (w rejonie budynku przy ul. Górnej 19) na skarpie obok garaży
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon pospolity odmiana Schwedlera (Acer platanoides "Schwedlen"), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: ul. Bielska 62 na skwerze przed głównym budynkiem Uniwersytetu Śląskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: Miłorząb dwuklapowy odmiana kolumnowa (Ginko biloba "Fasigiata"), Data ustanowienia: 1998-11-16, Opis granicy: Góra Zamkowa na dziedzińcu Państwowej Szkoły Muzycznej
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 2002-10-15, Opis granicy: Na nieruchomości położonej przy ul. Św. J. Sarkandra pomiędzy posesjami nr 12 i 14 w pobliżu koryta rzeki Bobrówki
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon jesionolistny (Acer negundo), Data ustanowienia: 2002-10-15, Opis granicy: Na terenie kapieliska miejskiego przy Al.. J. Łyska pomiędzy niecką basenu a ogrodzeniem od strony zachodniej
  • Pomnik przyrodyOpis: Klon polny (Acer campestre), Data ustanowienia: 2002-10-15, Opis granicy: Cieszyn Guldowy przy drodze śródpolnej biegnącej od ul. Wislanej w kierunku południowo-zachodnim w odlgłości ok. 250 m od ul. Wiślanej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 2002-10-15, Opis granicy: ul. Przeplińskiego 160 na południowo-zachodnim skraju zadrzewienia
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 2002-10-15, Opis granicy: ul. Przeplińskiego 160 nad niewielkim stawem w środkowej części zadrzewienia
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Data ustanowienia: 2010-05-26, Opis granicy: ul. Kręta 3 w pobliżu budynku mieszkalnego
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy, Data ustanowienia: 2012-03-01, Opis granicy: ul. Żeromskiego w pobliżu budynku mieszkalnego 56
  • Odkrywka cieszynitów - wyrobisko powierzchniowe (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 2002-10-15, Opis granicy: (Obręb 68) Odkrywka cieszynitów pod estakadą ul. Granicznej, Powierzchnia: 0.0647 ha
  • Łąki na Kopcach - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych obszaru łąk oraz lasów i zadrzewień (którego fragmenty użytkowane są jako tor motokrosowy) z licznymi gatunkami roślin i zwierząt rzadkich i chronionych, Data ustanowienia: 2008-03-18, Opis granicy: gm. Cieszyn, Powierzchnia: 15.2182 ha
  • Łęg nad Puńcówką - kępa drzew i krzewów (użytek ekologiczny)Cel: zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu łęgowego z zachodzącymi naturalnymi procesami lasotwórczymi rosnącego na tarasie zalewowym Puńcówki, Data ustanowienia: 2008-03-18, Opis granicy: gm. Cieszyn, Powierzchnia: 1.066 ha
  • Bluszcze na Górze Zamkowej - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu zadrzewionego stoku Góry Zamkowej ze stanowiskiem bluszczu pospolitego z licznymi okazami zakwitającymi, Data ustanowienia: 2003-03-18, Powierzchnia: 0.4164 ha
  • Lasek Miejski w Błogocicach - zespół przyrodniczo-krajobrazowyCel: Zespół przyrodniczo-krajobrazowy tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych krajobrazu zbocza doliny rzeki Olzy porośniętego lasami gradowymi i łęgowymi., Data ustanowienia: 2002-10-15, Powierzchnia: 4.1075 ha

Cieszyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Cieszynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Cieszynie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 92 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 60 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Cieszynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Cieszynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 21,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  21,1
  śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 21,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  21,1
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. śląskie
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Cieszynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 412,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Cieszyn
  2 412,6 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,1 km
  śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 60 Liczba licencji na taksówki
 • 92 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Cieszyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S52droga ekspresowa S52(granica (Czechy) - Cieszyn - Skoczów - Świętoszówka - Jasienica - Bielsko-Biała)
  • DW 938droga wojewódzka nr 938(Pawłowice - Golasowice - Pruchna - Kończyce Wielkie - Hażlach - Cieszyn)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Cieszyn przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 90Linia kolejowa nr 90: Zebrzydowice - Cieszyn [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zebrzydowice - Kończyce - Kaczyce - Pogwizdów -Cieszyn Marklowice -Cieszyn)
  • LK 190Linia kolejowa nr 190: Bielsko-Biała Główna - Cieszyn [o znaczeniu drugorzędnym] (Bielsko-Biała Główna - Bielsko-Biała Zachód - Stare Bielsko - Bielsko-Biała Górne - Bielsko-Biała Aleksandrowice - Bielsko-Biała Wapienica - Jaworze Jasienica - Jasienica koło Bielska - Grodziec Śląski - Pogórze - Skoczów - Skoczów Bładnice - Goleszów - Goleszów Górny - Bażanowice -Cieszyn Mnisztwo -Cieszyn)