Chociwel w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Chociwel - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chociwel to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu stargardzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Chociwel.
 • 2 997 Liczba mieszkańców
 • 3,7 km² Powierzchnia
 • 816,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1338 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZST Tablice rejestracyjne
 • Stanisław Szymczak Burmistrz miasta
Chociwel na mapie
Identyfikatory
 • 15.333453.4669 Współrzędne GPS
 • 3214024 TERYT (TERC)
 • 0978757 SIMC
Herb miasta Chociwel
Chociwel herb

Jak Chociwel wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Chociwel na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Chociwel wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Chociwel plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
61Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
119Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
139Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
185Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
203Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
205Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
229Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
233Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
246Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
247Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
252Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
263Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
263Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
263Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
264Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
269Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)

Chociwel - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
73-120Poczta Chociwel, ul. Armii Krajowej 39

Chociwel - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chociwlu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Stargardzie Szczecińskim (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Składowa 2
73-110 Stargard
Urząd Miejski w Chociwlu
(91) 562-20-01
(91) 562-20-76
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Chociwel - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Chociwel jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 997, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Chociwla zawarli w 2022 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Chociwla jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Chociwel ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,65 na 1000 mieszkańców Chociwla. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 57,9% dziewczynek i 42,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,5% zgonów w Chociwlu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Chociwlu były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chociwla przypada 9.95 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 54 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chociwla -21. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,7% mieszkańców Chociwla jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chociwla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 997 Liczba mieszkańców
 • 1 507 Kobiety
 • 1 490 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chociwlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chociwlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chociwlu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chociwla
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,8 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chociwel, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chociwla
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chociwel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chociwel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chociwel,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,1%
  woj. zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Chociwel
  53,7%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,2%
  woj. zachodniopomorskie
  8,2%
  Kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,4%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Miasto
  2,6%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chociwlu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,3
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,2
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chociwlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,65 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Chociwel
  -3,7
  Województwo
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chociwlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chociwlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chociwlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chociwlu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,9%
  42,1%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Chociwel
  6,3
  Województwo
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 31,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,8
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 350 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 433 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Chociwel
  3 350 g
  Województwo
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 278 Waga 3500g - 3999g
 • 278
 • 310 Waga 3000g - 3499g
 • 310
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,20
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,65
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Chociwlu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zgony
 • 15 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,0
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 154,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Chociwel
  154,4
  woj. zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 2,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,4
  Województwo
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Chociwel
  3,2
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie stargardzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,5%
  Województwo
  36,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Chociwel
  22,5%
  Zachodniopomorskie
  20,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Chociwel
  5,0%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  80,0
  Polska
  74,4
 • 285,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  285,5
  woj. zachodniopomorskie
  293,2
  Cała Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  270,8
  Cały kraj
  246,5
 • 424,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 441,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 407,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chociwel
  424,9
  woj. zachodniopomorskie
  506,4
  Kraj
  475,8
 • 78,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Chociwel
  78,4
  Zachodniopomorskie
  88,9
  Cały kraj
  70,6
 • 29,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,7
  Zachodniopomorskie
  31,0
  Cały kraj
  32,6
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,2
  woj. zachodniopomorskie
  7,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 54 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chociwlu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chociwel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chociwel - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chociwlu oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chociwlu to 1 100 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 367 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chociwlu to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Chociwlu to 129,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,36% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,17% mieszkań posiada łazienkę, 84,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,46% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stargardzkiego.

  Powiat stargardzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 100 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 367,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  367,00
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Chociwel
  70,70 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,00 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,00
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,72
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,00
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 6,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Chociwel
  6,01
  woj. zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 387 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  129,0 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Chociwel
  99,36%
  Zachodniopomorskie
  98,56%
  Kraj
  97,71%
 • 99,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  99,36%
  woj. zachodniopomorskie
  97,08%
  Cała Polska
  95,10%
 • 96,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Chociwel
  96,17%
  Zachodniopomorskie
  96,06%
  Cała Polska
  93,66%
 • 84,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,61%
  woj. zachodniopomorskie
  87,78%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Chociwel
  0,46%
  Zachodniopomorskie
  63,75%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Chociwel - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Chociwlu na 1000 mieszkańców pracuje 358osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Chociwlu wynosiło w 2022 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chociwlu wynosiło 5 605,44 PLN, co odpowiada 83.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chociwla 219 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 146 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -73.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Chociwla pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 358 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  358,0
  Województwo
  362,0
  Cała Polska
  402,0
 • 7,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,4% Kobiety
 • 7,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chociwlu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chociwlu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chociwlu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 605 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Chociwel
  5 605 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chociwlu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 219 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 146 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -73 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,7% Pozostałe
 • 41,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chociwlu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chociwel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,5
  Województwo
  69,1
  Cały kraj
  69,0
 • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Chociwel
  38,3
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 119,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  119,4
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chociwel - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Chociwlu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 336 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 257 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 31 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (21) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (42) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chociwlu najwięcej (15) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (330) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 38,1% (128) podmiotów, a 61,0% (205) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chociwlu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (38.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 336 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 128 Przemysł i budownictwo
 • 205 Pozostała działalność
 • 31 Podmioty nowo zarejestrowane w Chociwlu w 2022 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Chociwlu w 2022 roku
 • 257 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 330 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 330
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 336 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 336
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 257 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Budownictwo
 • 98
 • 40 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 40
 • 24 Transport i gospodarka magazynowa
 • 24
 • 18 Przetwórstwo przemysłowe
 • 18
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chociwel - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Chociwlu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 55 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chociwlu wynosi 71,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chociwla najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,76 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 8,33 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,36 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,16 (88%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chociwla.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 55 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 55
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 18,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,25
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 12,76 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Chociwel
  12,76
  Województwo
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 2,16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,16
  woj. zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,36
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,35
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 8,33 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,33
  Województwo
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  71%
  woj. zachodniopomorskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  62%
  Województwo
  63%
  Polska
  63%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  88%
  Województwo
  83%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Chociwel
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Chociwel
  93%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Chociwel - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Chociwla wyniosła w 2022 roku 41,7 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Chociwla - 22.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,7 mln złotych, czyli 16,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chociwla wyniosła w 2022 roku 41,2 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie Chociwla wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (17,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,6 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,6%.
 • Wydatki budżetu w Chociwlu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chociwla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chociwla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,8 mln

  3,0 tys(100%)

  20,9 mln

  3,5 tys(100%)

  22,6 mln

  3,8 tys(100%)

  24,4 mln

  4,2 tys(100%)

  27,1 mln

  4,6 tys(100%)

  29,3 mln

  5,2 tys(100%)

  34,1 mln

  6,1 tys(100%)

  41,7 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,4 mln

  2,0 tys(36.2%)

  6,2 mln

  2,0 tys(30%)

  6,6 mln

  2,1 tys(29.3%)

  6,6 mln

  2,0 tys(26.9%)

  7,0 mln

  2,2 tys(25.9%)

  8,1 mln

  2,6 tys(27.6%)

  7,8 mln

  2,5 tys(23%)

  9,3 mln

  3,1 tys(22.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,3 tys

  44,1(0.6%)

  113,5 tys

  35,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  20,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  1,5 tys(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  574,7 tys

  180(3.2%)

  520,0 tys

  164(2.5%)

  671,2 tys

  211(3%)

  1,8 mln

  561(7.4%)

  1,2 mln

  388(4.5%)

  359,8 tys

  115(1.2%)

  5,0 mln

  1,6 tys(14.6%)

  4,2 mln

  1,4 tys(10%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  737(13.2%)

  2,7 mln

  855(13%)

  2,5 mln

  781(11%)

  2,7 mln

  843(11.1%)

  3,1 mln

  980(11.4%)

  3,1 mln

  1,0 tys(10.7%)

  3,3 mln

  1,1 tys(9.6%)

  4,0 mln

  1,3 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  382(6.9%)

  1,3 mln

  400(6.1%)

  1,3 mln

  405(5.7%)

  1,5 mln

  475(6.2%)

  1,8 mln

  586(6.8%)

  2,9 mln

  942(10%)

  2,8 mln

  905(8.2%)

  3,8 mln

  1,3 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,1 tys(20.6%)

  7,0 mln

  2,2 tys(33.5%)

  1,3 mln

  421(5.9%)

  1,3 mln

  420(5.5%)

  1,4 mln

  458(5.3%)

  1,6 mln

  516(5.5%)

  2,3 mln

  725(6.6%)

  2,8 mln

  922(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  797,3 tys

  249(4.5%)

  186,2 tys

  58,7(0.9%)

  167,4 tys

  52,6(0.7%)

  222,0 tys

  69,2(0.9%)

  193,2 tys

  61,3(0.7%)

  463,3 tys

  148(1.6%)

  391,2 tys

  126(1.1%)

  2,1 mln

  689(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  507,5 tys

  159(2.8%)

  418,6 tys

  132(2%)

  379,8 tys

  119(1.7%)

  959,4 tys

  299(3.9%)

  642,6 tys

  204(2.4%)

  471,0 tys

  151(1.6%)

  616,6 tys

  199(1.8%)

  2,0 mln

  680(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  764,9 tys

  239(4.3%)

  766,8 tys

  242(3.7%)

  755,7 tys

  237(3.3%)

  735,5 tys

  229(3%)

  856,0 tys

  272(3.2%)

  986,9 tys

  316(3.4%)

  970,3 tys

  312(2.8%)

  1,1 mln

  368(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  353,4 tys

  111(2%)

  463,9 tys

  146(2.2%)

  461,3 tys

  145(2%)

  498,3 tys

  155(2%)

  483,7 tys

  154(1.8%)

  576,1 tys

  184(2%)

  630,4 tys

  203(1.9%)

  688,6 tys

  230(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  78,6 tys

  24,6(0.4%)

  81,2 tys

  25,6(0.4%)

  155,0 tys

  48,7(0.7%)

  209,0 tys

  65,1(0.9%)

  172,2 tys

  54,7(0.6%)

  205,4 tys

  65,8(0.7%)

  208,5 tys

  67,1(0.6%)

  219,2 tys

  73,2(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  140,0 tys

  43,8(0.8%)

  133,5 tys

  42,1(0.6%)

  149,2 tys

  46,9(0.7%)

  136,2 tys

  42,5(0.6%)

  142,4 tys

  45,2(0.5%)

  110,9 tys

  35,5(0.4%)

  177,1 tys

  57,0(0.5%)

  178,2 tys

  59,5(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  301,0 tys

  94,2(1.7%)

  363,2 tys

  114(1.7%)

  366,4 tys

  115(1.6%)

  125,3 tys

  39,0(0.5%)

  1,3 mln

  419(4.9%)

  107,4 tys

  34,4(0.4%)

  136,4 tys

  43,9(0.4%)

  145,6 tys

  48,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,2(0%)

  219,3 tys

  68,9(1%)

  165,8 tys

  51,7(0.7%)

  10,9 tys

  3,5(0%)

  36,1 tys

  11,6(0.1%)

  27,8 tys

  8,9(0.1%)

  104,8 tys

  35,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  422,2 tys

  132(2.4%)

  496,7 tys

  157(2.4%)

  409,2 tys

  129(1.8%)

  435,9 tys

  136(1.8%)

  485,8 tys

  154(1.8%)

  551,3 tys

  177(1.9%)

  555,2 tys

  179(1.6%)

  98,6 tys

  32,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  71,2 tys

  22,3(0.4%)

  140,7 tys

  44,3(0.7%)

  220,7 tys

  69,3(1%)

  3,3 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,6 tys

  8,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  89,6 tys

  28,0(0.5%)

  68,2 tys

  21,5(0.3%)

  58,0 tys

  18,2(0.3%)

  47,0 tys

  14,6(0.2%)

  36,6 tys

  11,6(0.1%)

  18,7 tys

  6,0(0.1%)

  7,0 tys

  2,3(0%)

  11,3 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,8 tys

  9,0(0.2%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  41,8 tys

  13,0(0.2%)

  36,4 tys

  11,6(0.1%)

  39,6 tys

  12,7(0.1%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  2,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chociwlu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chociwla według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chociwel, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chociwla według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  18,2 mln

  3,0 tys(100%)

  21,7 mln

  3,7 tys(100%)

  24,1 mln

  4,1 tys(100%)

  25,0 mln

  4,3 tys(100%)

  28,5 mln

  4,8 tys(100%)

  32,1 mln

  5,7 tys(100%)

  36,3 mln

  6,5 tys(100%)

  41,2 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  1,9 tys(33.4%)

  6,2 mln

  2,0 tys(28.6%)

  6,7 mln

  2,1 tys(27.8%)

  6,6 mln

  2,1 tys(26.3%)

  8,0 mln

  2,5 tys(28%)

  7,8 mln

  2,5 tys(24.4%)

  9,1 mln

  2,9 tys(25.2%)

  11,8 mln

  4,0 tys(28.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,4 mln

  2,0 tys(35.2%)

  6,5 mln

  2,0 tys(29.8%)

  6,8 mln

  2,1 tys(28.2%)

  7,5 mln

  2,3 tys(30%)

  8,3 mln

  2,6 tys(29.1%)

  9,8 mln

  3,1 tys(30.5%)

  12,3 mln

  3,9 tys(33.8%)

  8,5 mln

  2,8 tys(20.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  2,2(0%)

  5,7 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,9 tys

  20,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,1 mln

  1,7 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  691,1 tys

  216(3.8%)

  867,0 tys

  273(4%)

  890,5 tys

  280(3.7%)

  979,8 tys

  305(3.9%)

  1,2 mln

  366(4%)

  1,7 mln

  554(5.4%)

  1,6 mln

  529(4.5%)

  2,5 mln

  833(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  154,4 tys

  48,3(0.8%)

  14,3 tys

  4,5(0.1%)

  121,9 tys

  38,3(0.5%)

  932,9 tys

  291(3.7%)

  14,0 tys

  4,4(0%)

  537,7 tys

  172(1.7%)

  1,5 mln

  483(4.1%)

  2,3 mln

  773(5.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  317,1 tys

  99,2(1.7%)

  32,6 tys

  10,3(0.1%)

  28,4 tys

  8,9(0.1%)

  63,3 tys

  19,7(0.3%)

  25,6 tys

  8,1(0.1%)

  22,7 tys

  7,3(0.1%)

  19,4 tys

  6,2(0.1%)

  1,3 mln

  423(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  923(16.2%)

  6,2 mln

  1,9 tys(28.3%)

  533,5 tys

  168(2.2%)

  512,0 tys

  160(2%)

  503,9 tys

  160(1.8%)

  542,1 tys

  174(1.7%)

  731,9 tys

  236(2%)

  1,2 mln

  400(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  433,6 tys

  136(2.4%)

  601,9 tys

  190(2.8%)

  1,0 mln

  321(4.2%)

  630,9 tys

  197(2.5%)

  891,1 tys

  283(3.1%)

  798,4 tys

  256(2.5%)

  696,1 tys

  224(1.9%)

  945,8 tys

  316(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  341,4 tys

  107(1.9%)

  409,4 tys

  129(1.9%)

  401,7 tys

  126(1.7%)

  370,5 tys

  115(1.5%)

  278,2 tys

  88,3(1%)

  382,0 tys

  122(1.2%)

  457,4 tys

  147(1.3%)

  502,3 tys

  168(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  485,4 tys

  152(2.7%)

  650,5 tys

  205(3%)

  781,9 tys

  246(3.2%)

  456,7 tys

  142(1.8%)

  900,0 tys

  286(3.2%)

  740,6 tys

  237(2.3%)

  457,4 tys

  147(1.3%)

  367,9 tys

  123(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  137,5 tys

  43,0(0.8%)

  118,1 tys

  37,2(0.5%)

  105,5 tys

  33,2(0.4%)

  90,5 tys

  28,2(0.4%)

  74,1 tys

  23,5(0.3%)

  131,6 tys

  42,2(0.4%)

  97,9 tys

  31,5(0.3%)

  264,0 tys

  88,1(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,6 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  3,1 tys

  1,0(0%)

  3,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106,3 tys

  35,5(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  87,1 tys

  27,3(0.5%)

  72,2 tys

  22,7(0.3%)

  74,0 tys

  23,2(0.3%)

  92,1 tys

  28,7(0.4%)

  62,9 tys

  20,0(0.2%)

  62,8 tys

  20,1(0.2%)

  58,1 tys

  18,7(0.2%)

  72,7 tys

  24,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,3 tys

  14,5(0.3%)

  72,4 tys

  22,8(0.3%)

  23,3 tys

  7,3(0.1%)

  34,1 tys

  10,6(0.1%)

  60,4 tys

  19,2(0.2%)

  51,0 tys

  16,3(0.2%)

  137,5 tys

  44,3(0.4%)

  66,9 tys

  22,3(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,8 tys

  5,0(0.1%)

  17,8 tys

  5,6(0.1%)

  9,4 tys

  3,0(0%)

  17,0 tys

  5,3(0.1%)

  183,4 tys

  58,2(0.6%)

  4,2 tys

  1,3(0%)

  6,6 tys

  2,1(0%)

  64,2 tys

  21,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,4 tys

  8,3(0.1%)

  24,0 tys

  7,6(0.1%)

  20,8 tys

  6,5(0.1%)

  20,6 tys

  6,4(0.1%)

  44,4 tys

  14,1(0.2%)

  25,8 tys

  8,3(0.1%)

  43,7 tys

  14,1(0.1%)

  30,9 tys

  10,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,8 tys

  9,0(0.2%)

  4,0 tys

  1,3(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  41,8 tys

  13,0(0.2%)

  39,3 tys

  12,5(0.1%)

  36,7 tys

  11,7(0.1%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  2,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,4 tys

  8,8(0.1%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  23,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chociwel - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 660 mieszkańców Chociwla jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 319 kobiet oraz 340 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 21,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,2% mieszkańców Chociwla, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Chociwla mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chociwlu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,3%) oraz średnie zawodowe (23,8%).

  W roku 2021 w Chociwlu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (49 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Chociwlu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 1 oddziału uczęszczało 29 dzieci (18 dziewczynek oraz 11 chłopców). Dostępnych było 29 miejsc.

  22,2% mieszkańców Chociwla w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,8% wśród dziewczynek i 21,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 898 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 19 oddziałach uczyło się 394 uczniów (176 kobiet oraz 218 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Chociwlu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 336 uczniów (176 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 34,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 145,93.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (17,3% wśród dziewczyn i 14,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 16,9% mieszkańców Chociwla w wieku potencjalnej nauki (17,6% kobiet i 16,3% mężczyzn).

 • 21,1% Wykształcenie wyższe
 • Chociwel
  21,1%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Chociwel
  36,6%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Kraj
  35,2%
 • 37,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Chociwel
  3,1%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Chociwel
  12,1%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  21,4%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,2%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. zachodniopomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 898 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  898,0
  Województwo
  856,0
  Polska
  883,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,83
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 123 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Chociwel) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 49 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 21 3 lata
 • 21
 • 42 4 lata
 • 42
 • 34 5 lata
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 22 4 lata
 • 22
 • 15 5 lata
 • 15
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 20 4 lata
 • 20
 • 19 5 lata
 • 19
 • 52 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chociwlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chociwlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 562-22-59
  91 562-22-59
  ul. Henryka Dąbrowskiego 15
  73-120 Chociwel
  250-
 • Szkoły podstawowe w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Chociwel) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,7
  woj. zachodniopomorskie
  17,1
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 28,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 145,93 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Chociwel
  145,93
  Zachodniopomorskie
  94,69
  Kraj
  95,71
 • 144,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  144,44
  Województwo
  92,98
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chociwel) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chociwel) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chociwlu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chociwlu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Zdobywców Wału Pomorskiego)
  Publiczna
  91 562-22-59
  91 562-22-59
  ul. Henryka Dąbrowskiego 15
  73-120 Chociwel
  20397-
 • Edukacyjne grupy wieku w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 22,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 34,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chociwel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chociwel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chociwel, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chociwel - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chociwlu

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chociwlu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chociwlu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Chociwlu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 24 049 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 836 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Chociwlu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 137 członków. Zarejestrowano 95 ćwiczących (mężczyźni: 75, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 54, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chociwlu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chociwlu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chociwla znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Chociwlu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1. poł. XV w.dnia 1955-07-30, wykaz dokumentów: 63 z 1955-07-30; A-1415 z 2015-06-19
  • Miasto z 1338 r.dnia 1956-02-27, wykaz dokumentów: 80 z 1956-02-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XX w. (ul. Kołat 2A)dnia 1985-03-22, wykaz dokumentów: 1051 z 1985-03-22; A-1417 z 2015-06-19
 • Formy ochrony przyrody w Chociwlu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chociwla znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chociwlu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Ińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 87710.94 ha

Chociwel - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 16 wypadków drogowych w Chociwlu odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 533,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 66,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Chociwlu znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu stargardzkiego.

  Powiat stargardzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Chociwlu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 16 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Chociwlu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 533,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Chociwel
  533,9
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Kraj
  1 100,9
 • 66,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Chociwel
  66,7
  Województwo
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 533,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  533,9
  Zachodniopomorskie
  1 178,3
  Polska
  1 327,3
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Chociwel
  12,5
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chociwlu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 56,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  56,0 km
  Województwo
  542,9 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,6 km
  Województwo
  7,6 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chociwel przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 20droga krajowa nr 20(Stargard Szczeciński - Gogolewo - Dalewo - Dzwonowo - Lisowo - Chociwel - Węgorzyno - Wiewiecko - Ginawa - Drawsko Pomorskie - Suliszewo - Złocieniec - Siemczyno - Czaplinek - Łubowo - Piława - Silnowo - Smiadowo - Krągi - Jeleń - Przyjezierze - Jelenino - Sitno - Szczecinek - Marcelin - Gwda Wielka - Gwda Mała - Drzonowo - Przybrda - Biała - Biały Bór - Trzebiele - Węglewo - Miłocice - Wołcza Mała - Miastko - Przęsin - Zadry - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Tuchomie - Niezabyszewo - Bytów - Mądrzechowo - Mokrzyn - Łąkie - Półczno - Wygoda - Korne - Kościerzyna - Kościerska Huta - Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno - Egiertowo - Hopowo - Wyczechowo Osady - Borcz - Babi Dół - Nowy Glińcz - Żukowo - Miszewo - Tuchom - Chwaszczyno - Gdynia)
  • DW 144droga wojewódzka nr 144(Nowogard - Kulice - Wierzbięcin - Dobra - Zapłocie - Dobropole - Chociwel)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chociwel przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 202Linia kolejowa nr 202: Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński [o znaczeniu państwowym] (Gdańsk Główny - Gdańsk Wrzeszcz - Gdańsk Oliwa - Sopot - Gdynia Orłowo - Gdynia Główna - Gdynia Chylonia - Rumia - Reda - Reda Pieleszewo - Wejherowo Śmiechowo - Wejherowo Nanice - Wejherowo - Gościcino Wejherowskie - Luzino - Strzebielino Morskie - Bożepole Wielkie - Godętowo - Lębork Mosty - Lębork - Leśnice - Pogorzelice - Potęgowo - Głuszyno Pomorskie - Strzyżyno Słupskie - Damnica - Jezierzyce Słupskie - Słupsk - Reblino - Sycewice - Wrześnica - Sławno - Karwice - Wiekowo - Skibno - Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Nosówko - Kościernica - Białogard - Czarnowęsy Pomorskie - Rąbino - Nielep - Świdwin - Klępnica - Worowo - Łobez - Lesięcin - Runowo Pomorskie - Cieszyno Łobeskie -Chociwel - Lisowo - Trąbki - Gogolewo - Ulikowo - Stargard)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chociwlu istnieje 40 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Lipowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Brzozowa

  ul. Dworcowa

  ul. Dworska

  ul. Fabryczna

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kamienna

  ul. Kardynała Augusta Hlonda

  ul. Kolejowa

  ul. Kolonia

  ul. Kołat

  ul. Kwiatowa

  ul. Maszynistów Kolejowych

  ul. Młyńska

  ul. Nadjeziorna

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Piastowska

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Robotnicza

  ul. Rynkowa

  ul. Spacerowa

  ul. Studzianki

  ul. Szkolna

  ul. Warszawska

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Zachodnia

  ul. Zielona

  ul. Zwycięzców