Warta w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Warta - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Warta to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu sieradzkiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Warta.
 • 2 969 Liczba mieszkańców
 • 10,9 km² Powierzchnia
 • 273,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 43 Numer kierunkowy
 • ESI Tablice rejestracyjne
 • Krystian Mariusz Krogulecki Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.625151.7103 Współrzędne GPS
 • 1014094 TERYT (TERC)
 • 0976557 SIMC
Herb miasta Warta
Warta herb
Flaga miasta Warta
Warta flaga

Jak Warta wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Warta na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Warta wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Warta plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
107Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
145Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
150Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
201Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
207Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
207Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
219Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
222Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
237Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
246Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
269Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
287Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
297Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
299Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
316Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
324Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
331Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
341Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
346Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
365Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Warta - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
98-290Poczta Warta

Warta - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Warcie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Warcie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sieradzu (podlega pod: ZUS II Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 8
98-200 Sieradz
Ochotnicza Straż Pożarna Proboszczowice
Proboszczowice
98-290 Warta
Ochotnicza Straż Pożarna Rossoszyca
Warcka 8
98-290 Warta
Ochotnicza Straż Pożarna Warta
Tarnowskiego
98-290 Warta
Komisariat Policji w Warcie
(43) 829-40-07
ul. kpt. Starzyńskiego 19
98-290 Warta
Urząd Gminy i Miasta w Warcie
(43) 828-71-00 16
(43) 828-71-14
Rynek im. St. Wł. Reymonta 1
98-290 Warta

Warta - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Warta jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 969, z czego 52,7% stanowią kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Warty zawarli w 2021 roku 13 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Warty jest stanu wolnego, 55,6% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Warta ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,75 na 1000 mieszkańców Warty. W 2021 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,1% zgonów w Warcie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Warcie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Warty przypada 16.97 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Warty -35. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  57,8% mieszkańców Warty jest w wieku produkcyjnym, 16,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Warty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 969 Liczba mieszkańców
 • 1 564 Kobiety
 • 1 405 Mężczyźni
 • 52,7%
  47,3%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Warcie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Warcie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Warcie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Warty
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,6 lat
  łódzkie
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Warta, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Warty
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Warta,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Warta,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Warta,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Warta
  28,5%
  Województwo
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,6% Żonaci/Zamężne
 • Warta
  55,6%
  Województwo
  52,9%
  Kraj
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Warta
  9,6%
  Województwo
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,2%
  łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Warcie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  woj. łódzkie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 13 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Warcie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -36 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -22 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,8
  woj. łódzkie
  -7,7
  Cała Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Warcie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Warcie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Warcie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Warcie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,2
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,9
  woj. łódzkie
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 114 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 114
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 351 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 351 g
  łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 69 Waga 4000g - 4499g
 • 69
 • 286 Waga 3500g - 3999g
 • 286
 • 376 Waga 3000g - 3499g
 • 376
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 46 Waga 2000g - 2499g
 • 46
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Warta
  1,41
  Województwo
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,67
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  woj. łódzkie
  0,54
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Warcie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 24 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,8%
  46,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,0
  Województwo
  15,8
  Kraj
  13,7
 • 160,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Warta
  160,9
  łódzkie
  194,3
  Cała Polska
  156,7
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Warta
  4,0
  Województwo
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,1
  woj. łódzkie
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sieradzkim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,1%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,0%
  Województwo
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Warta
  5,1%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 229 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Cały kraj
  74,4
 • 312,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Warta
  312,1
  woj. łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,5
  Cały kraj
  246,5
 • 483,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 528,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  483,6
  woj. łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 71,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  71,9
  łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 44,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Warta
  44,6
  Województwo
  36,5
  Cała Polska
  32,6
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Warta
  3,4
  Województwo
  7,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 48 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -35 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Warcie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Warta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Warta - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Warcie oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,02 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Warcie to 1 238 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Warcie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Warcie to 129,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,00% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,12% mieszkań posiada łazienkę, 77,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sieradzkiego.

  Powiat sieradzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 238 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 409,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  409,80
  Województwo
  437,90
  Cały kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 71,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,70 m2
  łódzkie
  71,60 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,40 m2
  Województwo
  31,30 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,73 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,73
  Województwo
  3,68
  Polska
  3,84
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,44
  łódzkie
  2,28
  Cała Polska
  2,47
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  łódzkie
  0,62
  Cały kraj
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,02 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,02
  łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 36 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  woj. łódzkie
  3,80
  Polska
  3,89
 • 12,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Warta
  12,13
  łódzkie
  21,24
  Cały kraj
  24,56
 • 778 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Warta
  129,7 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,06%
  Województwo
  95,15%
  Cała Polska
  95,85%
 • 89,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  89,00%
  woj. łódzkie
  90,13%
  Polska
  92,92%
 • 82,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  82,12%
  Województwo
  86,23%
  Cała Polska
  90,72%
 • 77,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  77,59%
  woj. łódzkie
  78,17%
  Kraj
  82,12%
 • 2,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Warta
  2,27%
  łódzkie
  45,38%
  Cały kraj
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Warta - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Warcie na 1000 mieszkańców pracuje 257osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 66,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Warcie wynosiło w 2022 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warcie wynosiło 5 105,75 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Warty 205 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 359 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 154.

  28,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Warty pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 257 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  257,0
  łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,3% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Miasto
  5,8%
  łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Warcie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Warcie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Warcie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 106 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 106 PLN
  Województwo
  5 622 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Warcie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 205 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 359 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 154 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,9% Przemysł i budownictwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Warcie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 777 Pracujący ogółem
 • 517 Kobiety
 • 260 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Warcie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 51,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Warta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,0
  łódzkie
  72,7
  Kraj
  69,0
 • 44,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,0
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 151,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  151,5
  łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Warta - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Warcie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 311 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 241 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (16) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Warcie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (299) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (77) podmiotów, a 74,3% (231) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Warcie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 311 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77 Przemysł i budownictwo
 • 231 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Warcie w 2022 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Warcie w 2022 roku
 • 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 299 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 299
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 311 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 311
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 47 Budownictwo
 • 47
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Warta - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Warcie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 49 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,61 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Warcie wynosi 73,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Warty najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,25 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,00 (72%), drogowe - 1,82 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Warty.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Warta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 49
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 16,61 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,61
  Województwo
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 8,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,25
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 6,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,00
  woj. łódzkie
  5,35
  Kraj
  6,99
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,82
  woj. łódzkie
  1,94
  Cały kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Warta
  0,20
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Warta
  7,98
  Województwo
  10,36
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Warta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  woj. łódzkie
  67%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  Województwo
  86%
  Kraj
  88%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  54%
  Województwo
  44%
  Polska
  51%

Warta - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Warty wyniosła w 2021 roku 70,3 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Warty - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (11.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,4 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Warty wyniosła w 2021 roku 73,5 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.5%). W budżecie Warty wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 609 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,7%.
 • Wydatki budżetu w Warcie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Warty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Warta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Warty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,6 mln

  3,0 tys(100%)

  36,9 mln

  2,9 tys(100%)

  43,4 mln

  3,4 tys(100%)

  54,9 mln

  4,3 tys(100%)

  59,3 mln

  4,7 tys(100%)

  72,7 mln

  5,7 tys(100%)

  62,0 mln

  5,1 tys(100%)

  70,3 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  4,0 tys(35%)

  13,9 mln

  4,2 tys(37.6%)

  14,2 mln

  4,3 tys(32.6%)

  15,0 mln

  4,6 tys(27.4%)

  16,0 mln

  4,9 tys(26.9%)

  19,0 mln

  5,9 tys(26.1%)

  17,6 mln

  5,5 tys(28.3%)

  19,1 mln

  6,1 tys(27.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  805(7%)

  2,1 mln

  619(5.6%)

  2,0 mln

  620(4.7%)

  6,4 mln

  2,0 tys(11.6%)

  3,7 mln

  1,1 tys(6.2%)

  6,2 mln

  1,9 tys(8.5%)

  3,9 mln

  1,2 tys(6.3%)

  8,3 mln

  2,6 tys(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  1,2 tys(10.4%)

  3,7 mln

  1,1 tys(10%)

  3,7 mln

  1,1 tys(8.6%)

  4,2 mln

  1,3 tys(7.7%)

  4,5 mln

  1,4 tys(7.7%)

  5,5 mln

  1,7 tys(7.6%)

  7,0 mln

  2,2 tys(11.3%)

  7,5 mln

  2,4 tys(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  1,2 tys(10.2%)

  4,5 mln

  1,4 tys(12.3%)

  4,5 mln

  1,4 tys(10.5%)

  4,9 mln

  1,5 tys(8.8%)

  5,1 mln

  1,6 tys(8.6%)

  5,4 mln

  1,7 tys(7.5%)

  5,0 mln

  1,6 tys(8%)

  5,1 mln

  1,6 tys(7.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  327(2.8%)

  800,8 tys

  241(2.2%)

  492,7 tys

  149(1.1%)

  451,3 tys

  139(0.8%)

  633,8 tys

  194(1.1%)

  471,3 tys

  145(0.6%)

  1,4 mln

  449(2.3%)

  4,1 mln

  1,3 tys(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  1,8 tys(15.6%)

  6,0 mln

  1,8 tys(16.2%)

  13,8 mln

  4,2 tys(31.9%)

  2,3 mln

  700(4.2%)

  2,5 mln

  761(4.2%)

  2,4 mln

  755(3.4%)

  2,4 mln

  758(3.9%)

  2,7 mln

  876(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  979,8 tys

  293(2.5%)

  1,2 mln

  364(3.3%)

  1,3 mln

  394(3%)

  1,3 mln

  413(2.4%)

  1,4 mln

  420(2.3%)

  1,5 mln

  455(2%)

  1,4 mln

  422(2.2%)

  1,8 mln

  589(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  929,3 tys

  278(2.4%)

  1,1 mln

  319(2.9%)

  1,1 mln

  321(2.4%)

  1,4 mln

  438(2.6%)

  2,7 mln

  843(4.6%)

  1,3 mln

  408(1.8%)

  1,4 mln

  423(2.2%)

  1,4 mln

  431(1.9%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 mln

  796(6.9%)

  861,6 tys

  259(2.3%)

  247,8 tys

  75,0(0.6%)

  2,9 mln

  904(5.4%)

  5,7 mln

  1,8 tys(9.7%)

  8,0 mln

  2,5 tys(11%)

  680,8 tys

  212(1.1%)

  937,8 tys

  299(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  308,1 tys

  92,3(0.8%)

  637,7 tys

  192(1.7%)

  425,2 tys

  129(1%)

  797,9 tys

  245(1.5%)

  1,3 mln

  411(2.3%)

  5,7 mln

  1,7 tys(7.8%)

  296,3 tys

  92,4(0.5%)

  831,6 tys

  265(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  534,4 tys

  160(1.4%)

  511,7 tys

  154(1.4%)

  515,0 tys

  156(1.2%)

  493,8 tys

  152(0.9%)

  772,9 tys

  237(1.3%)

  576,1 tys

  178(0.8%)

  2,0 mln

  639(3.3%)

  624,7 tys

  199(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  135,6 tys

  40,6(0.4%)

  132,3 tys

  39,8(0.4%)

  166,3 tys

  50,4(0.4%)

  161,7 tys

  49,6(0.3%)

  163,4 tys

  50,1(0.3%)

  179,8 tys

  55,5(0.2%)

  171,3 tys

  53,4(0.3%)

  230,5 tys

  73,5(0.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  262,8 tys

  78,7(0.7%)

  253,5 tys

  76,2(0.7%)

  133,2 tys

  40,3(0.3%)

  60,0 tys

  18,4(0.1%)

  389,6 tys

  119(0.7%)

  403,7 tys

  125(0.6%)

  136,9 tys

  42,7(0.2%)

  182,1 tys

  58,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  411,2 tys

  123(1.1%)

  400,5 tys

  120(1.1%)

  275,6 tys

  83,5(0.6%)

  245,3 tys

  75,3(0.4%)

  201,5 tys

  61,8(0.3%)

  207,1 tys

  63,9(0.3%)

  173,2 tys

  54,0(0.3%)

  159,1 tys

  50,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  198,2 tys

  59,4(0.5%)

  188,2 tys

  56,6(0.5%)

  144,0 tys

  43,6(0.3%)

  125,5 tys

  38,5(0.2%)

  158,1 tys

  48,4(0.3%)

  251,9 tys

  77,7(0.3%)

  165,6 tys

  51,6(0.3%)

  94,9 tys

  30,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  163,5 tys

  49,0(0.4%)

  136,5 tys

  41,1(0.4%)

  213,1 tys

  64,5(0.5%)

  201,1 tys

  61,7(0.4%)

  101,6 tys

  31,1(0.2%)

  50,0 tys

  15,4(0.1%)

  136,9 tys

  42,7(0.2%)

  62,3 tys

  19,9(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  646,5 tys

  194(1.7%)

  441,6 tys

  133(1.2%)

  99,4 tys

  30,1(0.2%)

  103,6 tys

  31,8(0.2%)

  103,4 tys

  31,7(0.2%)

  103,2 tys

  31,8(0.1%)

  96,0 tys

  29,9(0.2%)

  8,0 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,3 tys

  33,3(0.3%)

  122,4 tys

  36,8(0.3%)

  14,7 tys

  4,4(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  116,8 tys

  35,8(0.2%)

  123,8 tys

  38,2(0.2%)

  109,3 tys

  34,1(0.2%)

  2,6 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  13,2(0.1%)

  4,4 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Warcie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Warty według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Warta, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Warty według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,5 mln

  2,9 tys(100%)

  37,3 mln

  2,9 tys(100%)

  45,8 mln

  3,6 tys(100%)

  50,9 mln

  4,0 tys(100%)

  56,0 mln

  4,4 tys(100%)

  70,7 mln

  5,6 tys(100%)

  66,0 mln

  5,4 tys(100%)

  73,5 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,9 mln

  5,4 tys(47.8%)

  18,0 mln

  5,4 tys(48.2%)

  18,5 mln

  5,6 tys(40.5%)

  19,7 mln

  6,0 tys(38.7%)

  21,2 mln

  6,5 tys(37.9%)

  23,7 mln

  7,3 tys(33.5%)

  24,9 mln

  7,8 tys(37.7%)

  29,9 mln

  9,5 tys(40.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,9 mln

  3,0 tys(26.3%)

  8,7 mln

  2,6 tys(23.4%)

  9,3 mln

  2,8 tys(20.2%)

  9,6 mln

  3,0 tys(19%)

  10,6 mln

  3,2 tys(18.8%)

  12,6 mln

  3,9 tys(17.8%)

  12,0 mln

  3,7 tys(18.2%)

  13,5 mln

  4,3 tys(18.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  476,4 tys

  143(1.3%)

  1,7 mln

  504(4.5%)

  1,5 mln

  448(3.2%)

  1,6 mln

  495(3.2%)

  1,4 mln

  417(2.4%)

  2,1 mln

  639(2.9%)

  2,6 mln

  818(4%)

  3,3 mln

  1,1 tys(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  550,0 tys

  165(1.5%)

  131,9 tys

  39,6(0.4%)

  100,0 tys

  30,3(0.2%)

  526,3 tys

  162(1%)

  2,6 mln

  790(4.6%)

  3,0 mln

  931(4.3%)

  615,8 tys

  192(0.9%)

  2,2 mln

  699(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  206,8 tys

  61,9(0.6%)

  189,7 tys

  57,0(0.5%)

  264,0 tys

  79,9(0.6%)

  613,6 tys

  188(1.2%)

  657,7 tys

  202(1.2%)

  3,3 mln

  1,0 tys(4.6%)

  1,9 mln

  605(2.9%)

  1,9 mln

  596(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  778,9 tys

  233(2.1%)

  1,1 mln

  338(3%)

  1,1 mln

  325(2.3%)

  968,7 tys

  297(1.9%)

  788,8 tys

  242(1.4%)

  1,7 mln

  539(2.5%)

  980,1 tys

  306(1.5%)

  1,6 mln

  511(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  903,9 tys

  271(2.4%)

  917,1 tys

  276(2.5%)

  990,0 tys

  300(2.2%)

  1,0 mln

  311(2%)

  1,8 mln

  565(3.3%)

  1,3 mln

  400(1.8%)

  1,3 mln

  414(2%)

  1,3 mln

  423(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,4 tys(12.5%)

  4,6 mln

  1,4 tys(12.3%)

  12,4 mln

  3,8 tys(27.1%)

  909,8 tys

  279(1.8%)

  940,6 tys

  288(1.7%)

  929,5 tys

  287(1.3%)

  932,6 tys

  291(1.4%)

  974,4 tys

  311(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  416,0 tys

  125(1.1%)

  298,0 tys

  89,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  22,3(0.1%)

  47,0 tys

  14,5(0.1%)

  314,8 tys

  98,1(0.5%)

  849,8 tys

  271(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  149,1 tys

  44,6(0.4%)

  148,0 tys

  44,5(0.4%)

  195,0 tys

  59,0(0.4%)

  198,4 tys

  60,9(0.4%)

  182,2 tys

  55,8(0.3%)

  191,8 tys

  59,1(0.3%)

  188,6 tys

  58,8(0.3%)

  247,7 tys

  79,0(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 tys

  0,5(0%)

  6,9 tys

  2,1(0%)

  6,9 tys

  2,1(0%)

  24,9 tys

  7,6(0%)

  18,0 tys

  5,5(0%)

  21,8 tys

  6,7(0%)

  908,1 tys

  283(1.4%)

  211,7 tys

  67,5(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  312,6 tys

  93,6(0.8%)

  291,6 tys

  87,7(0.8%)

  161,7 tys

  49,0(0.4%)

  1,6 mln

  482(3.1%)

  1,8 mln

  552(3.2%)

  5,7 mln

  1,7 tys(8%)

  801,9 tys

  250(1.2%)

  180,8 tys

  57,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  127,2 tys

  38,1(0.3%)

  372,3 tys

  112(1%)

  944,9 tys

  286(2.1%)

  180,9 tys

  55,5(0.4%)

  127,7 tys

  39,1(0.2%)

  557,7 tys

  172(0.8%)

  398,9 tys

  124(0.6%)

  175,2 tys

  55,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  342,2 tys

  102(0.9%)

  329,1 tys

  98,9(0.9%)

  224,3 tys

  67,9(0.5%)

  197,0 tys

  60,5(0.4%)

  162,0 tys

  49,7(0.3%)

  166,6 tys

  51,4(0.2%)

  139,4 tys

  43,5(0.2%)

  128,2 tys

  40,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,0(0%)

  10,0 tys

  3,0(0%)

  25,6 tys

  7,8(0.1%)

  108,5 tys

  33,2(0.2%)

  129,8 tys

  40,0(0.2%)

  20,0 tys

  6,2(0%)

  72,9 tys

  23,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,3 tys

  33,3(0.3%)

  122,4 tys

  36,8(0.3%)

  14,7 tys

  4,4(0%)

  2,7 tys

  0,8(0%)

  116,8 tys

  35,8(0.2%)

  123,8 tys

  38,2(0.2%)

  109,3 tys

  34,1(0.2%)

  2,6 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,9 tys

  14,4(0.1%)

  666

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  646,5 tys

  194(1.7%)

  324,8 tys

  97,7(0.9%)

  109,0 tys

  33,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,8 tys

  3,5(0%)

  51,3 tys

  15,4(0.1%)

  9,5 tys

  2,9(0%)

  1,2 tys

  0,4(0%)

  8,0 tys

  2,4(0%)

  2,2 tys

  0,7(0%)

  12,2 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Warta - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 664 mieszkańców Warty jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 324 kobiet oraz 341 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,0% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Warty, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 16,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Warty mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Warcie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (20,6%).

  W roku 2021 w Warcie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 210 dzieci (106 dziewczynek oraz 104 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Warcie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 110 dzieci (52 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,8% mieszkańców Warty w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 922 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 373 uczniów (192 kobiety oraz 181 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Warcie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 298 uczniów (134 kobiety oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,2% ludności (30,6% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 9,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 152,87.

  W Warcie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 87 uczniów (58 kobiet oraz 29 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 17 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Warcie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 180 uczniów (116 kobiet oraz 64 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 56 absolwentów.

  W Warcie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 16 uczniów (9 kobiet oraz 7 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,8 uczniów. 16,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Warty w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 24,1% mężczyzn).

 • 19,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 23,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,2%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Warta
  2,7%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Warta
  13,0%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Warta
  18,5%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Polska
  21,2%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Warta
  16,5%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,2%
  łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1922 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 922,0
  łódzkie
  895,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Warta
  0,52
  Województwo
  0,90
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Warta) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 210 Dzieci
 • 106 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 104 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,5%
  49,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 46 3 lata
 • 46
 • 54 4 lata
 • 54
 • 48 5 lata
 • 48
 • 53 6 lat
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 28 4 lata
 • 28
 • 27 5 lata
 • 27
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 26 3 lata
 • 26
 • 26 4 lata
 • 26
 • 21 5 lata
 • 21
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Warcie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Warcie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  43 829-41-01
  43 829-41-37
  ul. Koźmińska 11
  98-290 Warta
  5125-
 • Szkoły podstawowe w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Warta) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 325 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 161 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  9,8
  łódzkie
  16,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 9,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 9,8
 • 9,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 9,8
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 152,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  152,87
  woj. łódzkie
  96,76
  Polska
  95,71
 • 146,31 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  146,31
  woj. łódzkie
  95,70
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Warta) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Warta) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Warcie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Warcie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego)
  Publiczna
  43 829-41-25
  43 829-41-37
  ul. Koźmińska 11
  98-290 Warta
  12220-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 (im. Marii Konopnickiej)
  Publiczna
  43 829-46-15
  43 829-46-15
  ul. 3-go Maja 29
  98-290 Warta
  639-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Warta) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Warta
  21,8
  łódzkie
  26,0
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Warta) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Warta
  16,0
  woj. łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Warcie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Warcie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Warcie (Leon Kruczkowski)
  Publiczne
  43 829-41-21
  43 829-41-21
  ul. 3 Maja 29
  98-290 Warta
  5109-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  43 829-46-15
  43 829-46-15
  ul. 3-go Maja 29
  98-290 Warta
  322-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Warcie
  Publiczna
  43 829-41-21
  43 829-41-21
  ul. 3 Maja 29
  98-290 Warta
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Warcie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Warta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Warta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Warta, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Warta - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Warcie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Warcie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Warcie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Warcie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Warcie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 42 (uczestnicy: 3 765)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 2 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 200)
  • inne: 3 (uczestnicy: 135)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 146)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 103)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 130)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 21)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 51)
  • tańca: 3 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 144)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 14)
  • taneczne: 3 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Warcie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 450 zwiedzających, co daje 8 156 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Warcie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 34 508 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 462 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Warcie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 77 członków. Zarejestrowano 143 ćwiczących (mężczyźni: 128, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 106, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (6) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Warcie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Warcie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Warty znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Warcie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XIV w. (ul. Kaliska 1)dnia 1949-05-10, wykaz dokumentów: 497-IV-37 z 1949-05-10; 295 z 1967-12-28; 72/A z 1999-12-14
  • Ratusz z 1842 r. (ul. Rynek Władysława Stanisława Reymonta 1)dnia 1951-03-07, wykaz dokumentów: 559-XIII-42 z 1951-03-07; 296 z 1967-12-28
  • Kościół z XV w. (ul. Klasztorna 9)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 855 z 1967-12-28
  • Klasztor z XV w. (ul. Klasztorna 9)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 856 z 1967-12-28
  • Kaplica z 1726 r. (ul. Klasztorna 9)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 857 z 1967-12-28
  • Kościół z 1770 r.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 858 z 1967-12-28; 77/A z 2000-01-12
  • Klasztor z 2. poł. XVIII w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 859 z 1967-12-28; 78/A z 2000-01-12
  • Dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 860 z 1967-12-28; 79/A z 2000-01-12
  • Kaplica z 1. poł. XIX w. (ul. Świętojańska 32)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 861 z 1967-12-28; 73/A z 2000-08-23
  • Hala targowa z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 862 z 1967-12-28; 81/A z 2001-12-06
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Sieradzka 2)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 863 z 1967-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Rynek Władysława Stanisława Reymonta 24)dnia 1967-12-28, wykaz dokumentów: 864 z 1967-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z 1840 - 1845 (ul. Profesora Stanisława Kaszyńskiego 1)dnia 1978-01-02, wykaz dokumentów: 284 z 1978-01-02
  • Park z XV w.dnia 1979-02-08, wykaz dokumentów: 294 z 1979-02-08
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. 20 Stycznia 26)dnia 1988-01-05, wykaz dokumentów: 356/88 z 1988-01-05; 356/A z 2000-10-27
 • Formy ochrony przyrody w Warcie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Warty znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Warcie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Kamionacz obok parku zabytkowego dz. Nr 530
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Kamionacz park zabytkowy dz. Nr 528
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Warta ogród klasztorny dz. Nr 247/1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Warta ogród klasztorny dz. Nr 247/1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Warta ogród klasztorny dz. Nr 247/1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-03-06, Opis granicy: Warta ogród klasztorny dz. Nr 247/1
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-12-12, Opis granicy: Kamionacz 7

Warta - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 21 wypadków drogowych w Warcie odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 660,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 125,9 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Warcie znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sieradzkiego.

  Powiat sieradzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Warcie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 19 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 3 Lekko ranni
 • 16 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Warcie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 660,79 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  660,8
  Województwo
  1 820,2
  Cały kraj
  1 035,8
 • 125,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  125,9
  woj. łódzkie
  124,3
  Polska
  98,5
 • 597,86 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  597,9
  woj. łódzkie
  2 229,5
  Polska
  1 251,4
 • 19,05 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Warta
  19,0
  łódzkie
  6,8
  Cały kraj
  9,5
 • 90,48 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  90,5
  woj. łódzkie
  122,5
  Cały kraj
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Warcie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 251,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  251,6 km
  łódzkie
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 5,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Warta
  5,3 km
  Województwo
  4,4 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Warta przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 83droga krajowa nr 83(Turek - Turkowice - Kaczki Mostowe - Marianów Kolonia - Kowale Pańskie - Dobra - Dąbrowa - Rzymsko - Strachocice - Miłkowice - Ostrów Warcki - Jeziorsko - Tądów Górny - Tomisławice - Mikołajewice - Proboszczowice - Warta - Duszniki - Małków - Bartochów - Biskupice - Dzierlin - Sieradz)
  • DW 710droga wojewódzka nr 710(Łódź - Konstantynów Łódzki - Mirosławice - Lutomiersk - Kwaitkowice - Kwaitkowice-Kolonia - Dobruchów - Górna Wola - Szadek - Nowy Kromolin - Kotliny - Kotlinki - Sikucin - Stare Boczki - Lipiny - Borek Lipiński - Rossoszyca - Warta - Raczków - Orzeżyn - Kwasków - Błaszki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Warta przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Warcie istnieje 82 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 20 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. 3 Pułku Strzelców Konnych

  ul. 700-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Barska

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Bukowa

  ul. Błaszkowska

  ul. Cegielniana

  ul. Cezarego Baryki

  ul. Cielecka

  ul. Cmentarna

  ul. Deczyńskiego

  ul. Długa

  ul. Eugenii Kaleniewicz

  ul. Garbarska

  ul. Garncarska

  ul. Graniczna

  ul. Górna

  ul. Głęboka

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Cwendrycha

  ul. Jaśminowa

  ul. Józefa Oksińskiego

  ul. Kaliska

  ul. Kasztanowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Konfederatów

  ul. Kosynierów

  ul. Kowalówka

  ul. Koźmińska

  ul. Krótka

  ul. Lipowa

  ul. Mansjonarska

  ul. Ogrodowa

  ul. Oktawii

  ul. Orzechowa

  ul. Parkowa

  ul. Paszkowskiego

  ul. Piaskowa

  ul. Piekarska

  ul. Popioły

  ul. Powstania Listopadowego

  ul. Połaniecka

  ul. Południowa

  ul. Prefekturalna

  ul. Promień

  ul. Przechodnia

  ul. Przedwiośnie

  ul. Północna

  ul. Racławicka

  ul. Róży

  ul. Sadowa

  ul. Sieradzka

  ul. Skarżyńskiego

  ul. Stanisława Szukalskiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Terenowa

  ul. Wierna

  ul. Wiosenna

  ul. Witowska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolności

  ul. Włościańska

  ul. Zachodnia

  ul. Zamłynie

  ul. Zapomnienia

  ul. Zmierzch

  ul. Zygmunta Andrychiewicza

  pl. bł. Ojca Rafała

  ul. dr. Judyma

  ul. dr. Karola Szymańskiego

  rynek im. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. prof. Stanisława Kaszyńskiego

  ul. płk. Marcina Amora Tarnowskiego

  ul. Łódzka

  ul. Łąkowa

  ul. Świętojańska

  ul. Świętokrzyska