Powiat oleśnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat oleśnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 107 182 Liczba mieszkańców
 • 1 049 km2 Powierzchnia
 • 102 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 60,1% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Kociński Starosta
 • ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica Adres starostwa powiatowego
 • DOL Tablice rejestracyjne
Powiat oleśnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0214 TERYT (TERC)
Herb powiatu oleśnickiego
powiat oleśnicki herb
Flaga powiatu oleśnickiego
powiat oleśnicki flaga

powiat oleśnicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy
71 397 62 00
71 397 62 42
ul. Gen. Hallera 3
56-400 Oleśnica
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy
71 314 20 91
71 314 70 25
ul. Kopernika 4
56-400 Oleśnica
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy
71 314 20 35
71 314 20 35
ul. 3-go Maja 20
56-400 Oleśnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnicy
71 314 26 11
71 398 51 45
ul. 3 Maja 20
56-400 Oleśnica
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
(71) 314-01-14
(71) 314-01-10
ul. Słowackiego
56-400 Oleśnica

Powiat oleśnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat oleśnicki ma 107 182 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleśnickiego w 2050 roku wynosi 100 652, z czego 51 217 to kobiety, a 49 435 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oleśnickiego zawarli w 2020 roku 405 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu oleśnickiego jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat oleśnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -252. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,35 na 1000 mieszkańców powiatu oleśnickiego. W 2020 roku urodziło się 1 029 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 375 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,9% zgonów w powiecie oleśnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,7% zgonów w powiecie oleśnickim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oleśnickiego przypada 11.94 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 399 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 151 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oleśnickiego 248. W tym samym roku 32 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  60,2% mieszkańców powiatu oleśnickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oleśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 107 182 Liczba mieszkańców
 • 54 875 Kobiety
 • 52 307 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oleśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oleśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oleśnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oleśnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100 652 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 217 Kobiety
 • 49 435 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oleśnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oleśnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oleśnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oleśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat oleśnicki
  41,3 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat oleśnicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oleśnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat oleśnicki
  28,9%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,8% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,3%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,3%
  Województwo
  9,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,8%
  Województwo
  6,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Dolnośląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oleśnickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat oleśnicki
  3,8
  Dolnośląskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. oleśnicki
  1,8
  woj. dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,3
 • 405 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oleśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -252 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -55 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -197 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,4
  Dolnośląskie
  -4,1
  Cały kraj
  -3,2
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oleśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oleśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oleśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oleśnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 029 Urodzenia żywe
 • 506 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 523 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat oleśnicki
  9,6
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  9,3
 • 40,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,8
  Województwo
  38,3
  Polska
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 375 g Średnia waga noworodków
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat oleśnicki
  3 375 g
  Dolnośląskie
  3 354 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 358 Waga 3500g - 3999g
 • 358
 • 376 Waga 3000g - 3499g
 • 376
 • 139 Waga 2500g - 2999g
 • 139
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat oleśnicki
  1,41
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. oleśnicki
  0,69
  Dolnośląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. oleśnicki
  0,80
  woj. dolnośląskie
  0,68
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie oleśnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 281 Zgony
 • 561 Kobiety
  (Zgony)
 • 720 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,8%
  56,2%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • powiat oleśnicki
  11,9
  woj. dolnośląskie
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 124,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  124,5
  Dolnośląskie
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. oleśnicki
  2,9
  woj. dolnośląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  Dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oleśnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,9%
  Dolnośląskie
  38,5%
  Cały kraj
  39,4%
 • 28,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,7%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  26,5%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. oleśnicki
  7,2%
  Dolnośląskie
  7,3%
  Cała Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  14,8
  Cały kraj
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Kraj
  70,4
 • 282,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  282,0
  Dolnośląskie
  310,8
  Kraj
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Kraj
  261,3
 • 372,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 333,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 413,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. oleśnicki
  372,6
  Województwo
  434,1
  Kraj
  421,0
 • 102,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 164,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  102,2
  woj. dolnośląskie
  90,6
  Polska
  69,5
 • 32,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,8
  Dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  35,1
 • 9,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  9,1
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie oleśnickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 54 Osoby w zamachach samobójczych
 • 18 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 50 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  50,0
  Dolnośląskie
  38,0
  Polska
  31,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat oleśnicki
  12,0
  Dolnośląskie
  16,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 11 samookaleczenie powierzchniowe
 • 11
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 11 powieszenie się
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 niepożądana ciąża
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 22 nieustalona
 • 22
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 25 30-49 lat
 • 25
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu17
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 10 trzeźwy
 • 17 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 22 kawaler/panna
 • 22
 • 18 żonaty/zamężna
 • 18
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe9
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony37
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 9 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 37 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 29 nieustalony
 • 29
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 399 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 714 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 685 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 32 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 151 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 616 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 535 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 268 Saldo migracji
 • 108 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 160 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 248 Saldo migracji wewnętrznych
 • 98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 150 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oleśnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat oleśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleśnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie oleśnickim oddano do użytku 699 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oleśnickim to 37 809 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  51,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 48,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oleśnickim to 4,49 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie oleśnickim to 105,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,98% mieszkań posiada łazienkę, 83,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 45,56% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie oleśnickim 607 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 612 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 104 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 121 transakcji (mediana cen - 4 772 zł/m2, średnia - 4 751 zł/m2), a na rynku wtórnym 486 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 383 zł/m2, średnia - 3 939 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 612 zł
 • pow. oleśnicki
  4 612 zł
  Dolnośląskie
  4 720 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 612 zł Ogółem
 • 4 612 zł
 • 4 450 zł do 40 m2
 • 4 450 zł
 • 4 786 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 786 zł
 • 4 438 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 438 zł
 • 3 407 zł od 80,1 m2
 • 3 407 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 104 zł
 • Tutaj
  4 104 zł
  Województwo
  4 827 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 104 zł Ogółem
 • 4 104 zł
 • 4 044 zł do 40 m2
 • 4 044 zł
 • 4 414 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 414 zł
 • 3 992 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 992 zł
 • 3 397 zł od 80,1 m2
 • 3 397 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 607
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2132
  • od 40,1 do 60 m2308
  • od 60,1 do 80 m2115
  • od 80,1 m252
 • 132 do 40 m2
 • 308 od 40,1 do 60 m2
 • 115 od 60,1 do 80 m2
 • 52 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie oleśnickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 772 zł
 • Tutaj
  4 772 zł
  Województwo
  5 781 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 772 zł Ogółem
 • 4 772 zł
 • 4 974 zł do 40 m2
 • 4 974 zł
 • 4 829 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 829 zł
 • 4 758 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 758 zł
 • 4 141 zł od 80,1 m2
 • 4 141 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 751 zł
 • pow. oleśnicki
  4 751 zł
  Województwo
  5 806 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 751 zł Ogółem
 • 4 751 zł
 • 4 948 zł do 40 m2
 • 4 948 zł
 • 4 855 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 855 zł
 • 4 925 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 925 zł
 • 3 935 zł od 80,1 m2
 • 3 935 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m210
 • 23 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 383 zł
 • pow. oleśnicki
  4 383 zł
  Województwo
  4 006 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 4 383 zł Ogółem
 • 4 383 zł
 • 4 274 zł do 40 m2
 • 4 274 zł
 • 4 774 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 774 zł
 • 4 097 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 097 zł
 • 3 241 zł od 80,1 m2
 • 3 241 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 939 zł
 • Powiat
  3 939 zł
  woj. dolnośląskie
  4 356 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 939 zł Ogółem
 • 3 939 zł
 • 3 836 zł do 40 m2
 • 3 836 zł
 • 4 304 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 304 zł
 • 3 717 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 717 zł
 • 3 270 zł od 80,1 m2
 • 3 270 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 486
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2109
  • od 40,1 do 60 m2246
  • od 60,1 do 80 m289
  • od 80,1 m242
 • 109 do 40 m2
 • 246 od 40,1 do 60 m2
 • 89 od 60,1 do 80 m2
 • 42 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 37 809 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 352,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. oleśnicki
  352,50
  woj. dolnośląskie
  424,80
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat oleśnicki
  80,50 m2
  Województwo
  72,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. oleśnicki
  28,40 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,07
  Województwo
  3,81
  Polska
  3,82
 • 2,84 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat oleśnicki
  2,84
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 699 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 6,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  6,52
  Województwo
  7,56
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3 138 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. oleśnicki
  4,49
  woj. dolnośląskie
  3,50
  Cały kraj
  3,77
 • 29,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. oleśnicki
  29,25
  Dolnośląskie
  26,44
  Kraj
  21,77
 • 73 730 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 105,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. oleśnicki
  105,5 m2
  Dolnośląskie
  81,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. oleśnicki
  0,69 m2
  woj. dolnośląskie
  0,61 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,93%
  Dolnośląskie
  98,69%
  Polska
  96,97%
 • 96,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,13%
  woj. dolnośląskie
  95,19%
  Kraj
  94,01%
 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. oleśnicki
  93,98%
  Dolnośląskie
  93,09%
  Cały kraj
  91,78%
 • 83,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,17%
  Województwo
  82,55%
  Cała Polska
  83,08%
 • 45,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. oleśnicki
  45,56%
  Dolnośląskie
  66,02%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat oleśnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie oleśnickim na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleśnickim wynosiło w 2020 roku 6,7% (8,2% wśród kobiet i 5,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleśnickim wynosiło 4 773,90 PLN, co odpowiada 86.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleśnickiego 15 669 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 499 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 170.

  20,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oleśnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  198,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Cała Polska
  252,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,2% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Powiat
  6,7%
  Dolnośląskie
  5,6%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oleśnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oleśnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oleśnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 774 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 774 PLN
  woj. dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oleśnickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 669 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 499 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 170 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,73 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 33,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oleśnickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 21 251 Pracujący ogółem
 • 10 613 Kobiety
 • 10 638 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oleśnickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,2% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat oleśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 66,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,1
  woj. dolnośląskie
  69,0
  Cały kraj
  68,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat oleśnicki
  35,1
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Cała Polska
  37,5
 • 113,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. oleśnicki
  113,0
  Dolnośląskie
  137,0
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat oleśnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie oleśnickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 596 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 506 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 867 nowych podmiotów, a 375 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 041) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (861) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 106) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (375) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oleśnickim najwięcej (659) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 221) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (224) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,4% (3 183) podmiotów, a 70,6% (8 189) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oleśnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.2%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 596 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 224 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 183 Przemysł i budownictwo
 • 8 189 Pozostała działalność
 • 867 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oleśnickim w 2020 roku
 • 375 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oleśnickim w 2020 roku
 • 8 506 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 221 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 221
 • 310 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 310
 • 54 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 54
 • 10 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 10
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 11 585 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 585
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 817 Spółki handlowe ogółem
 • 817
 • 97  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 97
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 659  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 659
 • 92    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 602 Spółki cywilne ogółem
 • 602
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 506 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 142 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 142
 • 1 614 Budownictwo
 • 1 614
 • 1 050 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 050
 • 772 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 772
 • 485 Transport i gospodarka magazynowa
 • 485
 • 481 Pozostała działalność
 • 481
 • 446 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 446
 • 279 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 279
 • 263 Informacja i komunikacja
 • 263
 • 255 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 255
 • 183 Edukacja
 • 183
 • 181 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 181
 • 181 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 181
 • 72 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 72
 • 66 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 66
 • 23 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 23
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleśnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie oleśnickim stwierdzono 1 530 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oleśnickim wynosi 73,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oleśnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,46 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,11 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,08 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (46%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 530 Przestępstwa ogółem
 • 1 530
 • 1 015 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 015
 • 199 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 199
 • 223 Przestępstwa drogowe
 • 223
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 656 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 656
 • 14,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat oleśnicki
  14,26
  Dolnośląskie
  25,81
  Kraj
  19,96
 • 9,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,46
  woj. dolnośląskie
  18,28
  Kraj
  12,25
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat oleśnicki
  1,85
  woj. dolnośląskie
  3,97
  Kraj
  5,17
 • 2,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,08
  woj. dolnośląskie
  2,13
  Polska
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,21
  woj. dolnośląskie
  0,43
  Cała Polska
  0,37
 • 6,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. oleśnicki
  6,11
  Województwo
  14,62
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. oleśnicki
  73%
  Dolnośląskie
  66%
  Polska
  73%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat oleśnicki
  71%
  Dolnośląskie
  59%
  Kraj
  65%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat oleśnicki
  47%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat oleśnicki
  99%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. oleśnicki
  100%
  Województwo
  85%
  Kraj
  87%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat oleśnicki
  49%
  Dolnośląskie
  46%
  Polska
  54%

Powiat oleśnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oleśnickiego wyniosła w 2020 roku 128,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu oleśnickiego - 34.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 10,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oleśnickiego wyniosła w 2020 roku 135,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%). W budżecie powiatu oleśnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 256 złotych na mieszkańca (20,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oleśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oleśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,2 mln

  908(100%)

  95,5 mln

  900(100%)

  91,6 mln

  861(100%)

  92,3 mln

  866(100%)

  103,8 mln

  971(100%)

  113,2 mln

  1,1 tys(100%)

  115,8 mln

  1,1 tys(100%)

  128,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,6 mln

  335(37%)

  32,5 mln

  306(34%)

  31,9 mln

  300(34.9%)

  32,5 mln

  305(35.2%)

  34,8 mln

  326(33.6%)

  34,6 mln

  323(30.6%)

  43,5 mln

  406(37.6%)

  44,4 mln

  414(34.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,0 mln

  103(11.4%)

  10,7 mln

  101(11.2%)

  9,9 mln

  93,0(10.8%)

  10,4 mln

  97,3(11.3%)

  17,4 mln

  162(16.7%)

  21,0 mln

  197(18.6%)

  16,5 mln

  154(14.3%)

  22,3 mln

  208(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,0 mln

  161(17.7%)

  17,0 mln

  160(17.8%)

  16,7 mln

  157(18.2%)

  17,4 mln

  163(18.9%)

  13,2 mln

  124(12.8%)

  14,6 mln

  137(12.9%)

  15,8 mln

  147(13.6%)

  18,1 mln

  169(14.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  59,5(6.6%)

  6,2 mln

  58,5(6.5%)

  6,5 mln

  61,0(7.1%)

  6,7 mln

  62,4(7.2%)

  7,1 mln

  66,2(6.8%)

  7,1 mln

  65,9(6.2%)

  8,1 mln

  75,1(7%)

  9,5 mln

  88,5(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  64,1(7.1%)

  7,6 mln

  71,7(8%)

  7,2 mln

  67,5(7.8%)

  7,2 mln

  67,1(7.8%)

  8,4 mln

  79,0(8.1%)

  10,0 mln

  93,8(8.9%)

  9,0 mln

  83,8(7.8%)

  9,2 mln

  86,2(7.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  59,4(6.5%)

  6,2 mln

  58,5(6.5%)

  5,8 mln

  54,4(6.3%)

  5,8 mln

  54,3(6.3%)

  5,7 mln

  53,4(5.5%)

  6,1 mln

  56,8(5.4%)

  6,7 mln

  62,3(5.8%)

  7,5 mln

  70,2(5.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  32,7(3.6%)

  3,7 mln

  34,4(3.8%)

  3,9 mln

  36,4(4.2%)

  4,0 mln

  37,1(4.3%)

  3,7 mln

  34,4(3.5%)

  3,9 mln

  36,7(3.5%)

  4,0 mln

  37,6(3.5%)

  4,4 mln

  41,3(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  19,8(2.2%)

  2,3 mln

  21,4(2.4%)

  2,1 mln

  20,1(2.3%)

  2,1 mln

  19,5(2.3%)

  2,0 mln

  18,9(1.9%)

  4,4 mln

  41,4(3.9%)

  2,0 mln

  18,7(1.7%)

  2,3 mln

  21,1(1.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  37,6(4.1%)

  4,9 mln

  46,1(5.1%)

  4,4 mln

  41,3(4.8%)

  2,8 mln

  26,1(3%)

  3,3 mln

  31,0(3.2%)

  1,5 mln

  13,9(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.3%)

  2,2 mln

  20,7(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,2 mln

  20,6(2.3%)

  2,1 mln

  19,3(2.1%)

  1,7 mln

  15,6(1.8%)

  1,6 mln

  14,9(1.7%)

  1,6 mln

  14,9(1.5%)

  1,6 mln

  14,7(1.4%)

  1,5 mln

  14,3(1.3%)

  1,1 mln

  9,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  953,2 tys

  9,0(1%)

  537,1 tys

  5,1(0.6%)

  477,2 tys

  4,5(0.5%)

  362,3 tys

  3,4(0.4%)

  416,5 tys

  3,9(0.4%)

  545,0 tys

  5,1(0.5%)

  571,8 tys

  5,3(0.5%)

  538,3 tys

  5,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,3(0.3%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  260,0 tys

  2,4(0.2%)

  259,2 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  208,3 tys

  2,0(0.2%)

  258,3 tys

  2,4(0.3%)

  235,9 tys

  2,2(0.3%)

  198,0 tys

  1,9(0.2%)

  211,8 tys

  2,0(0.2%)

  190,3 tys

  1,8(0.2%)

  195,6 tys

  1,8(0.2%)

  196,7 tys

  1,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  70,1 tys

  0,7(0.1%)

  53,9 tys

  0,5(0%)

  141,5 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  154,9 tys

  1,5(0.2%)

  145,3 tys

  1,4(0.2%)

  398,9 tys

  3,7(0.4%)

  126,3 tys

  1,2(0.1%)

  142,9 tys

  1,3(0.1%)

  142,3 tys

  1,3(0.1%)

  139,5 tys

  1,3(0.1%)

  100,0 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  72,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,1 tys

  0,6(0.1%)

  81,4 tys

  0,8(0.1%)

  78,8 tys

  0,7(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  94,7 tys

  0,9(0.1%)

  65,9 tys

  0,6(0.1%)

  45,7 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  80,5 tys

  0,8(0.1%)

  80,0 tys

  0,8(0.1%)

  77,9 tys

  0,7(0.1%)

  82,5 tys

  0,8(0.1%)

  69,3 tys

  0,6(0.1%)

  70,9 tys

  0,7(0.1%)

  78,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,6 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,3 tys

  0,3(0%)

  613,9 tys

  5,8(0.6%)

  62,0 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  0,6(0.1%)

  52,4 tys

  0,5(0.1%)

  65,8 tys

  0,6(0.1%)

  44,5 tys

  0,4(0%)

  13,8 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  86,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  560,4 tys

  5,3(0.6%)

  180,0 tys

  1,7(0.2%)

  720,0 tys

  6,7(0.8%)

  363

  0,0(0%)

  1,2 mln

  11,1(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oleśnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oleśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat oleśnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oleśnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  96,7 mln

  912(100%)

  97,2 mln

  915(100%)

  93,2 mln

  876(100%)

  96,4 mln

  905(100%)

  105,0 mln

  983(100%)

  111,5 mln

  1,0 tys(100%)

  123,2 mln

  1,2 tys(100%)

  135,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  42,5 mln

  400(43.9%)

  41,5 mln

  391(42.8%)

  39,3 mln

  369(42.1%)

  39,9 mln

  373(41.3%)

  37,3 mln

  349(35.5%)

  40,2 mln

  376(36.1%)

  41,0 mln

  383(33.3%)

  53,9 mln

  502(39.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,5 mln

  184(20.2%)

  20,9 mln

  197(21.5%)

  23,0 mln

  216(24.7%)

  24,5 mln

  229(25.4%)

  26,2 mln

  245(25%)

  30,6 mln

  286(27.5%)

  33,8 mln

  315(27.5%)

  32,4 mln

  302(24%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,9 mln

  112(12.3%)

  12,6 mln

  118(12.9%)

  12,1 mln

  114(13%)

  13,0 mln

  121(13.4%)

  12,5 mln

  117(11.9%)

  13,5 mln

  126(12.1%)

  14,4 mln

  135(11.7%)

  16,7 mln

  155(12.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,3 mln

  59,0(6.5%)

  6,2 mln

  58,2(6.4%)

  6,4 mln

  59,7(6.8%)

  6,6 mln

  61,8(6.8%)

  7,0 mln

  65,4(6.7%)

  6,9 mln

  64,8(6.2%)

  8,0 mln

  74,5(6.5%)

  9,1 mln

  85,1(6.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  15,0(1.6%)

  2,7 mln

  25,0(2.7%)

  1,2 mln

  11,0(1.3%)

  1,0 mln

  9,7(1.1%)

  1,6 mln

  14,9(1.5%)

  1,1 mln

  10,5(1%)

  3,9 mln

  35,9(3.1%)

  5,1 mln

  47,2(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,5 mln

  33,5(3.7%)

  3,8 mln

  35,8(3.9%)

  3,3 mln

  30,8(3.5%)

  3,0 mln

  28,2(3.1%)

  7,7 mln

  72,3(7.4%)

  7,4 mln

  69,1(6.6%)

  7,2 mln

  66,8(5.8%)

  4,7 mln

  44,1(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,3 mln

  41,0(4.5%)

  2,0 mln

  18,8(2.1%)

  1,9 mln

  17,4(2%)

  2,2 mln

  20,6(2.3%)

  4,7 mln

  44,2(4.5%)

  3,1 mln

  28,6(2.8%)

  3,5 mln

  32,8(2.9%)

  3,6 mln

  33,9(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  36,6(4%)

  3,8 mln

  35,6(3.9%)

  2,7 mln

  25,6(2.9%)

  2,8 mln

  25,9(2.9%)

  2,3 mln

  21,7(2.2%)

  1,5 mln

  13,9(1.3%)

  1,4 mln

  12,9(1.1%)

  2,2 mln

  20,4(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  12,9(1.4%)

  1,3 mln

  11,9(1.3%)

  1,5 mln

  14,2(1.6%)

  1,4 mln

  13,1(1.5%)

  1,3 mln

  12,5(1.3%)

  2,1 mln

  19,3(1.9%)

  3,1 mln

  29,3(2.6%)

  1,7 mln

  16,1(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  833,2 tys

  7,9(0.9%)

  921,1 tys

  8,7(0.9%)

  1,1 mln

  10,3(1.2%)

  1,2 mln

  11,2(1.2%)

  1,2 mln

  11,1(1.1%)

  1,2 mln

  11,3(1.1%)

  1,2 mln

  11,6(1%)

  1,4 mln

  13,0(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,2 tys

  0,4(0%)

  49,2 tys

  0,5(0.1%)

  46,4 tys

  0,4(0%)

  82,3 tys

  0,8(0.1%)

  61,8 tys

  0,6(0.1%)

  118,7 tys

  1,1(0.1%)

  407,6 tys

  3,8(0.3%)

  293,6 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,1 tys

  2,3(0.3%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  250,4 tys

  2,3(0.2%)

  260,0 tys

  2,4(0.2%)

  259,2 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  478,8 tys

  4,5(0.5%)

  437,2 tys

  4,1(0.5%)

  207,0 tys

  1,9(0.2%)

  259,8 tys

  2,4(0.3%)

  462,8 tys

  4,3(0.4%)

  939,7 tys

  8,8(0.8%)

  1,9 mln

  17,8(1.5%)

  239,2 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  138,8 tys

  1,3(0.1%)

  140,1 tys

  1,3(0.1%)

  165,1 tys

  1,6(0.2%)

  138,8 tys

  1,3(0.1%)

  138,0 tys

  1,3(0.1%)

  140,7 tys

  1,3(0.1%)

  143,0 tys

  1,3(0.1%)

  153,2 tys

  1,4(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  7,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  69,7 tys

  0,7(0.1%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  142,0 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  240,8 tys

  2,3(0.2%)

  741,8 tys

  7,0(0.8%)

  201,1 tys

  1,9(0.2%)

  138,4 tys

  1,3(0.1%)

  150,9 tys

  1,4(0.1%)

  138,6 tys

  1,3(0.1%)

  52,9 tys

  0,5(0%)

  51,7 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  72,8 tys

  0,7(0.1%)

  61,2 tys

  0,6(0.1%)

  81,4 tys

  0,8(0.1%)

  78,8 tys

  0,7(0.1%)

  91,6 tys

  0,9(0.1%)

  94,7 tys

  0,9(0.1%)

  66,0 tys

  0,6(0.1%)

  45,7 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  118

  0,0(0%)

  -6,0

  -0,0(-0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,1

  0,0(0%)

  844

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  0,7(0.1%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  798

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  86,7 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat oleśnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 514 mieszkańców powiatu oleśnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 026 kobiet oraz 12 488 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu oleśnickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 19,7% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oleśnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oleśnickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,5%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2018 w powiecie oleśnickim mieściło się 28 przedszkoli, w których do 131 oddziałów uczęszczało 2 871 dzieci (1 454 dziewczynki oraz 1 417 chłopców). Dostępnych było 3 008 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleśnickim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 720 dzieci (856 dziewczynek oraz 864 chłopców). Dostępnych było 1 690 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu oleśnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 864 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 467 oddziałach uczyło się 8 872 uczniów (4 290 kobiet oraz 4 582 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleśnickim placówkę miało 38 szkół podstawowych, w których w 316 oddziałach uczyło się 6 515 uczniów (3 188 kobiet oraz 3 327 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,24.

  W powiecie oleśnickim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 287 uczniów (761 kobiet oraz 526 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 475 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleśnickim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 70 oddziałach uczyło się 2 045 uczniów (1 264 kobiety oraz 781 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 721 absolwentów.

  W powiecie oleśnickim znajduje się 5 Technik, w których w 40 oddziałach uczyło się 905 uczniów (370 kobiet oraz 535 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 212 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oleśnickim placówkę miało 5 Technik, w których w 46 oddziałach uczyło się 1 174 uczniów (503 kobiety oraz 671 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 254 absolwentów.

  W powiecie oleśnickim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 522 uczniów (184 kobiety oraz 338 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 26,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców powiatu oleśnickiego w wieku potencjalnej nauki (27,5% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. oleśnicki
  13,0%
  woj. dolnośląskie
  17,9%
  Kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  34,7%
  Dolnośląskie
  35,0%
  Kraj
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,2%
  woj. dolnośląskie
  12,9%
  Cały kraj
  12,4%
 • 15,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat oleśnicki
  18,8%
  woj. dolnośląskie
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat oleśnicki
  25,2%
  Województwo
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat oleśnicki
  19,7%
  woj. dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 21,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat oleśnicki
  1,9%
  woj. dolnośląskie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 864 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. oleśnicki
  864,0
  Dolnośląskie
  887,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,04
  Dolnośląskie
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 28Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 131 Oddziały
 • 52 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 008 Miejsca
 • 15 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat oleśnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 871 Dzieci
 • 1 454 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 417 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 74 2 lata i mniej
 • 74
 • 781 3 lata
 • 781
 • 843 4 lata
 • 843
 • 754 5 lata
 • 754
 • 415 6 lat
 • 415
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 411 3 lata
 • 411
 • 416 4 lata
 • 416
 • 385 5 lata
 • 385
 • 213 6 lat
 • 213
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 47 2 lata i mniej
 • 47
 • 370 3 lata
 • 370
 • 427 4 lata
 • 427
 • 369 5 lata
 • 369
 • 202 6 lat
 • 202
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 1 014 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 205,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 205,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 56,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 124 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat oleśnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Dzieci
 • 38 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 61 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,4%
  61,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 28 3 lata
 • 28
 • 31 4 lata
 • 31
 • 17 5 lata
 • 17
 • 9 6 lat
 • 9
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 13 4 lata
 • 13
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 16 3 lata
 • 16
 • 18 4 lata
 • 18
 • 10 5 lata
 • 10
 • 7 6 lat
 • 7
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat oleśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 446 Oddziały
 • 8 758 Uczniowie
 • 4 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 503 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 091 Uczniowie w 1 klasie
 • 508 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 583 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 978 Absolwenci 2016
 • 496 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 482 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,7%
  69,3%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat oleśnicki
  19,0
  Województwo
  18,4
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,0
 • 19,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,6
 • 5,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,4
 •  
 • 632,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 545,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 525 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 437 niemiecki
 • 88 angielski
 • 99 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 78 niemiecki
 • 21 rosyjski
 •  
 • 96,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. oleśnicki
  96,24
  Województwo
  94,88
  Kraj
  95,46
 • 94,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. oleśnicki
  94,33
  woj. dolnośląskie
  92,92
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oleśnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oleśnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat oleśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 923 Uczniowie
 • 592 Kobiety
  (uczniowie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,1%
  35,9%
 • 284 Uczniowie w 1 klasie
 • 172 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 317 Absolwenci
 • 214 Kobiety
  (absolwenci)
 • 103 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15 Oddziały
 • 364 Uczniowie
 • 169 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,4%
  53,6%
 • 184 Absolwenci
 • 96 Kobiety
  (absolwenci)
 • 88 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,8
  Dolnośląskie
  26,2
  Polska
  26,2
 •  
 • 63,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 47,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat oleśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 40 Oddziały
 • 905 Uczniowie
 • 370 Kobiety
  (uczniowie)
 • 535 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 • 274 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 212 Absolwenci
 • 102 Kobiety
  (absolwenci)
 • 110 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  22,6
  Województwo
  23,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 72,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 51,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat oleśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 512 Uczniowie
 • 178 Kobiety
  (uczniowie)
 • 334 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,8%
  65,2%
 • 272 Uczniowie w 1 klasie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat oleśnicki
  26,1
  woj. dolnośląskie
  18,9
  Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,1
 • 26,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,9
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 •  
 • 4 351 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski2 118
  • niemiecki2 013
  • hiszpański220
 • 2 118 angielski
 • 2 013 niemiecki
 • 220 hiszpański
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 14 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat oleśnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 10 Oddziały
 • 198 Uczniowie
 • 132 Kobiety
  (uczniowie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 75 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. oleśnicki
  19,8
  Województwo
  20,0
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,8 Szkoły policealne ogółem
 • 19,8
 • 19,8 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,8
 •  
 • 4,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat oleśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat oleśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat oleśnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleśnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oleśnickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie oleśnickim znajdowało się 7 hoteli (3 ★★★, 1 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • kempingi: 1
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 629)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 5
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 5
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie oleśnickim: 8 (publiczne: 7, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie oleśnickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 195 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 678 (uczestnicy: 30 621)
  • seanse filmowe: 208 (uczestnicy: 3 006)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 7 369)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 27 (uczestnicy: 2 625)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 4 010)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 37 (uczestnicy: 1 227)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 137 (uczestnicy: 5 175)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 635)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 2 133)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 260)
  • interdyscyplinarne: 16 (uczestnicy: 1 970)
  • warsztaty: 157 (uczestnicy: 2 023)
  • inne: 10 (uczestnicy: 188)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 63 (członkowie: 808)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 154)
  • taneczne: 16 (członkowie: 210)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 55)
  • teatralne: 4 (członkowie: 79)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 42)
  • koło gospodyń wiejskich: 15 (członkowie: 189)
  • inne: 3 (członkowie: 43)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 102)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 31)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 27)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 17)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 684)
  • teatralne: 9 (członkowie: 112)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 31)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 168)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 24 (członkowie: 279)
  • taneczne: 8 (członkowie: 94)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oleśnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 305 miejscami na widowni. Odbyło się 118 seansów, na które przyszło 6 023 widzów, w tym 37 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 615 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oleśnickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 350 zwiedzających, co daje 33 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oleśnickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 286 897 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 353 233 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 122
  • dostępne dla czytelników: 52
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 52
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oleśnickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 229 wolumenów w tym ziobry specjalne: 172. Odnotowano 123 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 246 wolumenów. Odnotowano 578 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie oleśnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oleśnickim działało 45 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 682 członków. Zarejestrowano 2 922 ćwiczących (mężczyźni: 2 375, kobiety: 547, chłopcy do lat 18: 1 604, dziewczęta do lat 18: 434). Aktywnych było 81 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (51) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oleśnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oleśnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat oleśnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie oleśnickim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 34,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie oleśnickim zarejestrowanych było 93 496 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 71 934 samochodów osobowych (670,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 11 204 samochodów ciężarowych (113,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 199 autobusów (1,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 951 ciągników siodłowych (8,9 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 494 motocykli (41,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie oleśnickim znajdowało się 39 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 56 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 56 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie oleśnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 32 Ranni
  (rok 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oleśnickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 36,36 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  36,4
  Dolnośląskie
  54,6
  Kraj
  61,5
 • 9,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat oleśnicki
  9,3
  Dolnośląskie
  5,7
  Cała Polska
  6,5
 • 29,83 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat oleśnicki
  29,8
  woj. dolnośląskie
  62,0
  Polska
  69,2
 • 10,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat oleśnicki
  10,7
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  7,6
 • 34,23 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  34,2
  Województwo
  73,3
  Polska
  80,2
 • 25,64 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. oleśnicki
  25,6
  Dolnośląskie
  10,5
  Cały kraj
  10,6
 • 82,05 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  82,1
  woj. dolnośląskie
  113,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 93 496 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oleśnickim w 2020 roku
 • 71 934 Samochody osobowe
 • 11 204 Samochody ciężarowe
 • 277 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 199 Autobusy
 • 556 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 951 Ciągniki samochodowe
 • 951   Ciągniki siodłowe
 • 4 158 Ciągniki rolnicze
 • 4 494 Motocykle
 • 1 377   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 564 Motorowery
 • 71 934Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oleśnickim
 • Samochody osobowe w powiecie oleśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 670,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. oleśnicki
  670,6
  Dolnośląskie
  679,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg16 034
  • 1400-1649 kg17 755
  • 1650-1899 kg17 320
  • 1900 kg i więcej20 825
 • 16 034 do 1399 kg
 • 17 755 1400-1649 kg
 • 17 320 1650-1899 kg
 • 20 825 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 25 907 do 1399 cm3
 • 25 907
 • 39 949 1400-1999 cm3
 • 39 949
 • 6 078 2000 i więcej cm3
 • 6 078
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oleśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 713
  • olej napędowy25 100
  • gaz (LPG)9 157
  • pozostałe964
 • 36 713 benzyna
 • 25 100 olej napędowy
 • 9 157 gaz (LPG)
 • 964 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 623 do 1 roku
 • 623
 • 484 2 lata
 • 484
 • 738 3 lata
 • 738
 • 1 801 4-5 lat
 • 1 801
 • 2 060 6-7 lat
 • 2 060
 • 2 969 8-9 lat
 • 2 969
 • 3 784 10-11 lat
 • 3 784
 • 11 855 12-15 lat
 • 11 855
 • 15 930 16-20 lat
 • 15 930
 • 12 103 21-25 lat
 • 12 103
 • 6 714 26-30 lat
 • 6 714
 • 12 873 31 lat i więcej
 • 12 873
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oleśnickim
 • powiat oleśnicki
  20,2 lat
  Dolnośląskie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 11 204Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oleśnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oleśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 113,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  113,3
  Województwo
  98,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 256 do 999 kg
 • 5 256
 • 3 815 1000-1499 kg
 • 3 815
 • 792 1500-2999 kg
 • 792
 • 107 3000-3499 kg
 • 107
 • 185 3500-4999 kg
 • 185
 • 507 5000-6999 kg
 • 507
 • 268 7000-9999 kg
 • 268
 • 184 10000-14999 kg
 • 184
 • 90 15000 kg i więcej
 • 90
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 734
  • olej napędowy8 621
  • gaz (LPG)320
  • pozostałe529
 • 1 734 benzyna
 • 8 621 olej napędowy
 • 320 gaz (LPG)
 • 529 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 402 do 1 roku
 • 402
 • 179 2 lata
 • 179
 • 102 3 lata
 • 102
 • 310 4-5 lat
 • 310
 • 366 6-7 lat
 • 366
 • 512 8-9 lat
 • 512
 • 641 10-11 lat
 • 641
 • 1 625 12-15 lat
 • 1 625
 • 1 806 16-20 lat
 • 1 806
 • 1 695 21-25 lat
 • 1 695
 • 903 26-30 lat
 • 903
 • 2 663 31 lat i więcej
 • 2 663
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oleśnickim
 • pow. oleśnicki
  20,3 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 199Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oleśnickim
 • Autobusy w powiecie oleśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. oleśnicki
  1,9
  Dolnośląskie
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy164
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe30
 • 5 benzyna
 • 164 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 39 26-30 lat
 • 39
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 26,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oleśnickim
 • Powiat
  26,8 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 951Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oleśnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oleśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat oleśnicki
  8,9
  Dolnośląskie
  8,2
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy851
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe96
 • 4 benzyna
 • 851 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 96 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 53 do 1 roku
 • 53
 • 3 2 lata
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 58 4-5 lat
 • 58
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 97 8-9 lat
 • 97
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 177 12-15 lat
 • 177
 • 117 16-20 lat
 • 117
 • 188 21-25 lat
 • 188
 • 68 26-30 lat
 • 68
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oleśnickim
 • Powiat
  17,1 lat
  Dolnośląskie
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 494Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oleśnickim
 • Motocykle w powiecie oleśnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 41,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  41,9
  Dolnośląskie
  35,4
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 68 do 1 roku
 • 68
 • 32 2 lata
 • 32
 • 41 3 lata
 • 41
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 85 6-7 lat
 • 85
 • 126 8-9 lat
 • 126
 • 145 10-11 lat
 • 145
 • 524 12-15 lat
 • 524
 • 571 16-20 lat
 • 571
 • 499 21-25 lat
 • 499
 • 294 26-30 lat
 • 294
 • 1 948 31 lat i więcej
 • 1 948
 • 24,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oleśnickim
 • Powiat
  24,3 lat
  Dolnośląskie
  23,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 20 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oleśnickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 368,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat oleśnicki
  368,8 km
  Województwo
  561,1 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,6 km
  Województwo
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 56 Liczba licencji na taksówki
 • 56 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami