Skawina w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Skawina - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Skawina to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skawina.
 • 24 028 Liczba mieszkańców
 • 20,5 km² Powierzchnia
 • 1 172,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Norbert Andrzej Rzepisko Burmistrz miasta
Skawina na mapie
Identyfikatory
 • 19.828949.9752 Współrzędne GPS
 • 1206114 TERYT (TERC)
 • 0951876 SIMC
Herb miasta Skawina
Skawina herb

Jak Skawina wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Skawina na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Skawina wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Skawina plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
26Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
62Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
78Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
83Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
84Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
85Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
96Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
125Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
168Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
171Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
178Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
228Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
243Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
246Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
249Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
250Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
252Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
257Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
265Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych

Skawina - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-050Poczta Skawina
32-050Skrytki Pocztowe Poczta Skawina

Skawina - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Skawinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat Kraków - Podgórze (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Zakopiańska 62
30-450 Kraków
Urząd Miasta i Gminy Skawina
(12) 277-01-00
(12) 277-01-10
Rynek 1
32-050 Skawina

Skawina - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Skawina jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 24 028, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Skawiny zawarli w 2022 roku 80 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Skawiny jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Skawina ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,20 na 1000 mieszkańców Skawiny. W 2022 roku urodziło się 201 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,6% zgonów w Skawinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Skawinie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Skawiny przypada 9.54 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 231 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 262 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Skawiny -31. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 15.

  58,6% mieszkańców Skawiny jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Skawiny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 028 Liczba mieszkańców
 • 12 542 Kobiety
 • 11 486 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Skawinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Skawinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Skawinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Skawiny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Skawina
  42,1 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Skawina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Skawiny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Skawina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Skawina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Skawina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Skawina
  27,2%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,9%
  Województwo
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,6%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Skawina
  5,1%
  Małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Skawina
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Skawinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,3
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,7
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 80 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Skawinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -18 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,2
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Skawinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Skawinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Skawinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Skawinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 201 Urodzenia żywe
 • 99 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 102 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,3
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,3
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 333 g
  Województwo
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Skawina
  1,24
  Małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,61
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,87
  Małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Skawinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 230 Zgony
 • 117 Kobiety
  (Zgony)
 • 113 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Skawina
  9,5
  Małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Skawina
  114,8
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Skawina
  1,3
  Małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,3
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Skawina
  44,6%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,6%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Skawina
  5,0%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 182 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Skawina
  232,4
  Województwo
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  405,0
  woj. małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  59,4
  Małopolskie
  61,4
  Polska
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,6
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Skawina
  4,6
  woj. małopolskie
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Skawina
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 231 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 122 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 109 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 262 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 133 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 129 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -31 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -20 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 15 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Skawinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Skawina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skawina - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skawinie oddano do użytku 53 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,20 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Skawinie to 9 838 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 409 mieszkań. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  67,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Skawinie to 5,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Skawinie to 133,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,87% mieszkań posiada łazienkę, 93,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,25% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 838 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 408,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  408,70
  Małopolskie
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,20 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Skawina
  28,30 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,63 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Skawina
  3,63
  Małopolskie
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,45
  woj. małopolskie
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Skawina
  0,67
  woj. małopolskie
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 53 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,20
  Małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 275 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,19
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 11,42 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,42
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 7 076 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 133,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  133,5 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,29 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Skawina
  95,61%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 94,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,96%
  Województwo
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 94,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,87%
  Województwo
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 93,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Skawina
  93,07%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Cała Polska
  85,83%
 • 87,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  87,25%
  Województwo
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Skawina - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Skawinie na 1000 mieszkańców pracuje 600osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Skawinie wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skawinie wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Skawiny 1 923 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 160 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 1 237.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Skawiny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 600 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  600,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Polska
  259,0
 • 6,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,3% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Skawina
  4,4%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Skawinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Skawinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Skawinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Skawina
  6 386 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Skawinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 923 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 3 160 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 1 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Skawinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 473 Pracujący ogółem
 • 6 287 Kobiety
 • 8 186 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Skawinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Skawina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,5
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 39,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,9
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 130,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Skawina
  130,0
  Małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Skawina - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Skawinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 770 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 580 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 266 nowych podmiotów, a 148 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (277) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (205) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (235) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (111) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Skawinie najwięcej (446) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 617) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (971) podmiotów, a 73,9% (2 786) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Skawinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%) oraz Budownictwo (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 770 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 971 Przemysł i budownictwo
 • 2 786 Pozostała działalność
 • 266 Podmioty nowo zarejestrowane w Skawinie w 2023 roku
 • 148 Podmioty wyrejestrowane w Skawinie w 2023 roku
 • 2 580 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 617 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 617
 • 115 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 115
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 760 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 760
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 542 Spółki handlowe ogółem
 • 542
 • 70  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 70
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 446  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 446
 • 68    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 68
 • 319 Spółki cywilne ogółem
 • 319
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 580 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 592 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 592
 • 465 Budownictwo
 • 465
 • 260 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 260
 • 202 Przetwórstwo przemysłowe
 • 202
 • 196 Transport i gospodarka magazynowa
 • 196
 • 174 Informacja i komunikacja
 • 174
 • 147 Pozostała działalność
 • 147
 • 135 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 135
 • 102 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 102
 • 80 Edukacja
 • 80
 • 78 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 78
 • 58 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 58
 • 48 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 48
 • 29 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 29
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skawina - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Skawinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 238 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Skawinie wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Skawiny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Skawiny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Skawina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 238 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 238
 • 130 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 130
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 38 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 38
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 95 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 95
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Skawina
  9,91
  Małopolskie
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,41
  Małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,07
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  Województwo
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,95
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Skawina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. małopolskie
  75%
  Kraj
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  46%
  woj. małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Skawina
  99%
  Małopolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Skawina
  94%
  Województwo
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  38%
  woj. małopolskie
  56%
  Kraj
  51%

Skawina - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Skawiny wyniosła w 2022 roku 309,3 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Skawiny - 33.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 51,2 mln złotych, czyli 16,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Skawiny wyniosła w 2022 roku 288,8 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.4%). W budżecie Skawiny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (19,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 155 złotych na mieszkańca (2,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,5%.
 • Wydatki budżetu w Skawinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Skawiny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Skawina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Skawiny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  152,2 mln

  3,5 tys(100%)

  173,0 mln

  4,0 tys(100%)

  188,7 mln

  4,3 tys(100%)

  206,1 mln

  4,7 tys(100%)

  249,6 mln

  5,7 tys(100%)

  273,1 mln

  6,2 tys(100%)

  291,6 mln

  6,6 tys(100%)

  309,3 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  61,4 mln

  2,5 tys(40.3%)

  65,6 mln

  2,7 tys(37.9%)

  69,8 mln

  2,9 tys(37%)

  73,9 mln

  3,0 tys(35.8%)

  78,3 mln

  3,2 tys(31.4%)

  80,6 mln

  3,3 tys(29.5%)

  88,1 mln

  3,6 tys(30.2%)

  102,4 mln

  4,3 tys(33.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  18,1 mln

  749(11.9%)

  19,2 mln

  789(11.1%)

  14,9 mln

  614(7.9%)

  21,9 mln

  901(10.6%)

  27,4 mln

  1,1 tys(11%)

  29,7 mln

  1,2 tys(10.9%)

  37,7 mln

  1,6 tys(12.9%)

  41,2 mln

  1,7 tys(13.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,4 mln

  677(10.8%)

  14,3 mln

  589(8.3%)

  18,1 mln

  742(9.6%)

  18,0 mln

  741(8.8%)

  30,2 mln

  1,2 tys(12.1%)

  38,4 mln

  1,6 tys(14.1%)

  34,8 mln

  1,4 tys(11.9%)

  32,0 mln

  1,3 tys(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,8 mln

  529(8.4%)

  13,8 mln

  567(8%)

  13,9 mln

  572(7.4%)

  14,5 mln

  595(7%)

  14,6 mln

  600(5.8%)

  15,0 mln

  617(5.5%)

  16,9 mln

  697(5.8%)

  19,4 mln

  804(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  985,6 tys

  40,7(0.6%)

  1,2 mln

  48,5(0.7%)

  347,5 tys

  14,3(0.2%)

  1,6 mln

  65,6(0.8%)

  1,7 mln

  68,9(0.7%)

  2,3 mln

  92,5(0.8%)

  2,4 mln

  97,7(0.8%)

  16,3 mln

  676(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,2 mln

  626(10%)

  36,2 mln

  1,5 tys(20.9%)

  5,9 mln

  244(3.1%)

  6,6 mln

  269(3.2%)

  7,9 mln

  324(3.2%)

  8,9 mln

  364(3.2%)

  9,9 mln

  409(3.4%)

  13,3 mln

  551(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,5 mln

  228(3.6%)

  5,7 mln

  235(3.3%)

  6,6 mln

  271(3.5%)

  9,4 mln

  388(4.6%)

  10,2 mln

  419(4.1%)

  10,3 mln

  423(3.8%)

  8,9 mln

  367(3.1%)

  12,9 mln

  536(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,8 mln

  199(3.2%)

  4,6 mln

  189(2.7%)

  6,7 mln

  277(3.6%)

  6,6 mln

  271(3.2%)

  7,5 mln

  310(3%)

  4,7 mln

  194(1.7%)

  7,2 mln

  296(2.5%)

  9,6 mln

  401(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  63,7(1%)

  1,3 mln

  54,2(0.8%)

  1,6 mln

  64,7(0.8%)

  2,1 mln

  84,4(1%)

  7,3 mln

  300(2.9%)

  7,1 mln

  292(2.6%)

  10,0 mln

  412(3.4%)

  9,6 mln

  398(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,7 mln

  71,3(1.1%)

  1,4 mln

  55,6(0.8%)

  1,2 mln

  48,9(0.6%)

  1,3 mln

  52,9(0.6%)

  1,3 mln

  55,1(0.5%)

  1,2 mln

  48,0(0.4%)

  909,6 tys

  37,4(0.3%)

  5,4 mln

  223(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,5 mln

  105(1.7%)

  3,0 mln

  122(1.7%)

  3,0 mln

  123(1.6%)

  3,5 mln

  143(1.7%)

  3,6 mln

  149(1.5%)

  3,4 mln

  139(1.2%)

  4,5 mln

  184(1.5%)

  5,2 mln

  218(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,2 mln

  133(2.1%)

  3,4 mln

  139(2%)

  3,8 mln

  158(2%)

  4,0 mln

  164(1.9%)

  4,2 mln

  174(1.7%)

  4,6 mln

  190(1.7%)

  4,8 mln

  199(1.7%)

  2,7 mln

  112(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  843,4 tys

  34,9(0.6%)

  784,9 tys

  32,3(0.5%)

  1,5 mln

  61,9(0.8%)

  836,0 tys

  34,3(0.4%)

  1,2 mln

  50,5(0.5%)

  761,9 tys

  31,3(0.3%)

  936,7 tys

  38,6(0.3%)

  1,5 mln

  62,5(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  775,6 tys

  32,1(0.5%)

  694,0 tys

  28,5(0.4%)

  671,8 tys

  27,6(0.4%)

  595,4 tys

  24,4(0.3%)

  656,3 tys

  27,0(0.3%)

  485,0 tys

  19,9(0.2%)

  809,4 tys

  33,3(0.3%)

  1,4 mln

  58,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  315,6 tys

  13,0(0.2%)

  1,2 mln

  48,5(0.7%)

  313,8 tys

  12,9(0.2%)

  354,3 tys

  14,5(0.2%)

  884,5 tys

  36,4(0.4%)

  1,3 mln

  53,9(0.5%)

  604,3 tys

  24,9(0.2%)

  1,2 mln

  49,1(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 mln

  207(3.3%)

  232,4 tys

  9,6(0.1%)

  563,4 tys

  23,2(0.3%)

  178,7 tys

  7,3(0.1%)

  115,7 tys

  4,8(0%)

  121,1 tys

  5,0(0%)

  225,2 tys

  9,3(0.1%)

  195,4 tys

  8,1(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  787,6 tys

  32,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  168,8 tys

  7,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  254,3 tys

  10,5(0.2%)

  23,0 tys

  0,9(0%)

  7,1 tys

  0,3(0%)

  236,7 tys

  9,7(0.1%)

  278,7 tys

  11,5(0.1%)

  265,0 tys

  10,9(0.1%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  8,6 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,5 tys

  0,2(0%)

  125

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  575

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  3,1 tys

  0,1(0%)

  40,0 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  387,2 tys

  15,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Skawinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Skawiny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Skawina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Skawiny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  159,3 mln

  3,7 tys(100%)

  177,9 mln

  4,1 tys(100%)

  187,7 mln

  4,3 tys(100%)

  202,9 mln

  4,7 tys(100%)

  239,2 mln

  5,5 tys(100%)

  272,8 mln

  6,2 tys(100%)

  297,6 mln

  6,8 tys(100%)

  288,8 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  75,4 mln

  3,1 tys(47.3%)

  77,9 mln

  3,2 tys(43.8%)

  83,9 mln

  3,4 tys(44.7%)

  96,8 mln

  4,0 tys(47.7%)

  103,0 mln

  4,2 tys(43.1%)

  101,8 mln

  4,2 tys(37.3%)

  118,0 mln

  4,9 tys(39.7%)

  117,9 mln

  4,9 tys(40.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,6 mln

  1,3 tys(19.2%)

  31,7 mln

  1,3 tys(17.8%)

  32,8 mln

  1,3 tys(17.5%)

  35,3 mln

  1,4 tys(17.4%)

  38,4 mln

  1,6 tys(16.1%)

  51,3 mln

  2,1 tys(18.8%)

  49,3 mln

  2,0 tys(16.6%)

  55,6 mln

  2,3 tys(19.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,7 mln

  523(7.9%)

  13,8 mln

  568(7.8%)

  9,2 mln

  377(4.9%)

  9,6 mln

  396(4.8%)

  15,1 mln

  620(6.3%)

  21,4 mln

  877(7.8%)

  30,2 mln

  1,2 tys(10.1%)

  27,0 mln

  1,1 tys(9.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  62,9(1%)

  4,8 mln

  197(2.7%)

  3,4 mln

  140(1.8%)

  4,4 mln

  179(2.1%)

  7,5 mln

  310(3.2%)

  9,2 mln

  376(3.4%)

  14,4 mln

  594(4.8%)

  14,4 mln

  599(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,4 mln

  225(3.4%)

  6,8 mln

  281(3.8%)

  6,5 mln

  268(3.5%)

  7,0 mln

  286(3.4%)

  7,2 mln

  295(3%)

  6,2 mln

  256(2.3%)

  8,1 mln

  334(2.7%)

  8,3 mln

  343(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,6 mln

  561(8.5%)

  8,1 mln

  334(4.6%)

  9,0 mln

  372(4.8%)

  5,8 mln

  238(2.9%)

  8,2 mln

  339(3.4%)

  7,2 mln

  296(2.6%)

  5,5 mln

  225(1.8%)

  7,6 mln

  317(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  207,3 tys

  8,6(0.1%)

  202,7 tys

  8,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  2,8 mln

  117(1.2%)

  1,4 mln

  57,9(0.5%)

  1,7 mln

  71,4(0.6%)

  6,3 mln

  262(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  454(6.9%)

  31,8 mln

  1,3 tys(17.9%)

  2,0 mln

  81,4(1.1%)

  2,6 mln

  108(1.3%)

  3,4 mln

  142(1.4%)

  3,6 mln

  149(1.3%)

  4,1 mln

  168(1.4%)

  5,4 mln

  224(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  389,4 tys

  16,1(0.2%)

  20,6 tys

  0,8(0%)

  30,4 tys

  1,2(0%)

  39,0 tys

  1,6(0%)

  234,6 tys

  9,7(0.1%)

  3,4 mln

  140(1.3%)

  1,8 mln

  73,8(0.6%)

  4,6 mln

  191(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,7 tys

  0,3(0%)

  5,4 tys

  0,2(0%)

  163,5 tys

  6,7(0.1%)

  33,9 tys

  1,4(0%)

  32,0 tys

  1,3(0%)

  2,5 mln

  104(0.9%)

  1,5 mln

  62,5(0.5%)

  3,1 mln

  130(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  155(2.4%)

  924,0 tys

  38,0(0.5%)

  1,0 mln

  41,6(0.5%)

  1,2 mln

  50,3(0.6%)

  1,0 mln

  41,8(0.4%)

  905,4 tys

  37,2(0.3%)

  592,9 tys

  24,4(0.2%)

  2,8 mln

  115(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  84,8 tys

  3,5(0.1%)

  111,5 tys

  4,6(0.1%)

  78,4 tys

  3,2(0%)

  112,1 tys

  4,6(0.1%)

  134,8 tys

  5,5(0.1%)

  89,8 tys

  3,7(0%)

  150,5 tys

  6,2(0.1%)

  1,4 mln

  56,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  758,2 tys

  31,3(0.5%)

  757,4 tys

  31,1(0.4%)

  712,4 tys

  29,3(0.4%)

  757,0 tys

  31,1(0.4%)

  871,5 tys

  35,9(0.4%)

  1,0 mln

  42,1(0.4%)

  955,6 tys

  39,3(0.3%)

  991,9 tys

  41,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  111,8 tys

  4,6(0.1%)

  118,3 tys

  4,9(0.1%)

  127,9 tys

  5,3(0.1%)

  111,3 tys

  4,6(0.1%)

  121,6 tys

  5,0(0.1%)

  95,9 tys

  3,9(0%)

  131,0 tys

  5,4(0%)

  252,1 tys

  10,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  112,4 tys

  4,6(0.1%)

  79,5 tys

  3,3(0%)

  106,1 tys

  4,4(0.1%)

  141,7 tys

  5,8(0.1%)

  163,6 tys

  6,7(0.1%)

  105,5 tys

  4,3(0%)

  111,4 tys

  4,6(0%)

  238,2 tys

  9,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,4 mln

  139(2.1%)

  749,5 tys

  30,8(0.4%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  4,1(0%)

  31,8 tys

  1,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  76,2 tys

  3,1(0%)

  14,8 tys

  0,6(0%)

  606,8 tys

  24,9(0.3%)

  31,6 tys

  1,3(0%)

  29,6 tys

  1,2(0%)

  39,0 tys

  1,6(0%)

  71,2 tys

  2,9(0%)

  29,2 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  254,3 tys

  10,5(0.2%)

  23,0 tys

  0,9(0%)

  7,1 tys

  0,3(0%)

  236,7 tys

  9,7(0.1%)

  278,7 tys

  11,5(0.1%)

  265,0 tys

  10,9(0.1%)

  8,0 tys

  0,3(0%)

  8,6 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,2 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,0(0%)

  150

  0,0(0%)

  470

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Skawina - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 264 mieszkańców Skawiny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 572 kobiet oraz 2 692 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Skawiny, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Skawiny mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Skawinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Skawinie mieściło się 13 przedszkoli, w których do 47 oddziałów uczęszczało 956 dzieci (495 dziewczynek oraz 461 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Skawinie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 22 oddziałów uczęszczało 544 dzieci (285 dziewczynek oraz 259 chłopców). Dostępnych było 525 miejsc.

  19,6% mieszkańców Skawiny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,3% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 962 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 148 oddziałach uczyło się 2 302 uczniów (1 115 kobiet oraz 1 187 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Skawinie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 361 uczniów (651 kobiet oraz 710 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,79.

  W Skawinie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 22 oddziałach uczyło się 674 uczniów (444 kobiety oraz 230 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 161 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skawinie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 577 uczniów (358 kobiet oraz 219 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W Skawinie znajduje się 1 Technikum, w którym w 21 oddziałach uczyło się 598 uczniów (173 kobiety oraz 425 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 110 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Skawinie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 366 uczniów (158 kobiet oraz 208 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W Skawinie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 264 uczniów (93 kobiety oraz 171 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,6 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Skawiny w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  26,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Skawina
  33,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  Małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Województwo
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Skawina
  19,3%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Skawina
  23,2%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Skawina
  3,3%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 962 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Skawina
  962,0
  Małopolskie
  929,0
  Polska
  927,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Skawina
  0,73
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 47 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 907 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Skawina) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 956 Dzieci
 • 495 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 461 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,8%
  48,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 238 3 lata
 • 238
 • 236 4 lata
 • 236
 • 243 5 lata
 • 243
 • 218 6 lat
 • 218
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 132 3 lata
 • 132
 • 115 4 lata
 • 115
 • 121 5 lata
 • 121
 • 121 6 lat
 • 121
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 106 3 lata
 • 106
 • 121 4 lata
 • 121
 • 122 5 lata
 • 122
 • 97 6 lat
 • 97
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 41 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 74,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 74,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 42 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Skawina) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 16 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,9%
  57,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 9 4 lata
 • 9
 • 4 5 lata
 • 4
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 3 5 lata
 • 3
 • 4 6 lat
 • 4
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Skawinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skawinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Skawinie
  Publiczne
  12 276-19-97
  12 276-19-97
  ul. Daszyńskiego 11
  32-050 Skawina
  716617
  Przedszkole Samorządowe Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi w Skawionie
  Publiczne
  12 276-26-50
  Skawina
  32-050 Skawina
  1016430
  Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie
  Publiczne
  12 276-16-02
  12 276-16-02
  ul. Niepodległości 7
  32-050 Skawina
  716317
  Katolickie Przedszkole im.Ks.Prym.S.Wyszyńskiego w Skawinie (Prym. S. Wyszyński)
  Publiczne
  12 276-59-39
  12 276-59-39
  ul. M.C.Skłodowskiej 12
  32-050 Skawina
  41028
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Skawinie
  Publiczne
  12 276-39-22
  ul. Kościelna 2
  32-050 Skawina
  3756
  Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie
  Publiczne
  12 276-30-45
  ul. Bukowska 17
  32-050 Skawina
  3696
  Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Teraz My"
  Niepubliczny
  ul. Lipowa 10
  32-050 Skawina
  ---
  Punkt Przedszkolny AKADEMIA KRASNALA
  Niepubliczny
  60 531-23-14
  ul. PONIATOWSKIEGO 3
  32-050 Skawina
  ---
  Joanna Pac Mała Akademia Montessori
  Niepubliczne
  12 307-01-71
  ul. Estery 2
  32-050 Skawina
  ---
  Prywatne Eko-Przedszkole Baśniowy Dworek
  Niepubliczne
  12 276-01-31
  ul. Hallerów 2a
  32-050 Skawina
  ---
  Prywatne Przedszkole Integracja Parkowe Skrzaty
  Niepubliczne
  69 065-45-04
  ul. Zamkowa 14 A
  32-050 Skawina
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Bajkowa Kraina Oddział II
  Niepubliczne
  51 020-05-58
  ul. 29-listopada 12d/1
  32-050 Skawina
  ---
 • Szkoły podstawowe w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Skawina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 122 Oddziały
 • 2 239 Uczniowie
 • 1 096 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 276 Uczniowie w 1 klasie
 • 141 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 323 Absolwenci
 • 166 Kobiety
  (absolwenci)
 • 157 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,2%
  69,8%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,6
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 2,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,4
 •  
 • 186,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 157,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 22,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,79 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Skawina
  113,79
  woj. małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 112,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  112,11
  Małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skawina) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Skawina) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Skawinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skawinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie (im. Kazimierza Wielkiego)
  Publiczna
  12 276-38-80
  12 276-38-80
  ul. Żwirki i Wigury 17
  32-050 Skawina
  2857957
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie (im. Mikołaja Kopernika)
  Publiczna
  12 276-18-82
  12 291-10-72
  ul. KORABNICKA 19
  32-050 Skawina
  2854866
  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie (Stanisława Wyspiański)
  Publiczna
  12 275-32-40
  12 275-32-40
  ul. Wyspiańskiego 5
  32-050 Skawina
  1528830
  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5
  Publiczna
  12 276-30-61
  12 276-30-61
  ul. Żwirki i Wigury 9
  32-050 Skawina
  642-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Skawina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 674 Uczniowie
 • 444 Kobiety
  (uczniowie)
 • 230 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,9%
  34,1%
 • 185 Uczniowie w 1 klasie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Absolwenci
 • 103 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 30,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  30,6
  Województwo
  26,8
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 44,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 32,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Skawina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 598 Uczniowie
 • 173 Kobiety
  (uczniowie)
 • 425 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 126 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  28,5
  Małopolskie
  26,1
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 48,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Skawina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 129 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 9 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,0
  woj. małopolskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,0
 • 25,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,5
 • 9,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 9,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Skawinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Skawinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  12 276-15-22
  12 276-34-51
  ul. Kopernika 13
  32-050 Skawina
  18479-
  Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie
  Publiczne
  12 276-35-77
  12 276-35-77
  ul. Żwirki i Wigury 17
  32-050 Skawina
  1130932
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  12 276-15-22
  12 276-34-51
  ul. Kopernika 13
  32-050 Skawina
  10261-
  SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SKAWINIE
  Publiczna
  12 291-22-88
  ul. WITOSA 4
  32-050 Skawina
  -16026
  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (Jan Paweł II)
  Publiczne
  12 276-32-15
  12 276-32-15
  ul. Ks. Troski 17 a
  32-050 Skawina
  373-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  12 276-15-22
  12 276-34-51
  ul. M. Kopernika 13
  32-050 Skawina
  272-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  12 276-30-61
  12 276-30-61
  ul. Żwirki i Wigury 9
  32-050 Skawina
  425-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 5
  Publiczna
  12 276-30-61
  12 276-30-61
  ul. Żwirki i Wigury 9
  32-050 Skawina
  16-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  12 276-15-22
  12 276-34-51
  ul. Kopernika 13
  32-050 Skawina
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Skawinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Skawina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Skawina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Skawina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Skawina - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Skawinie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Skawinie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 133)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Skawinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Skawinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Skawinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Skawinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 399 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 186 (uczestnicy: 30 277)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 561)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 285)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 14 814)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 307)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 74 (uczestnicy: 9 081)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 114)
  • pokazy teatralne: 30 (uczestnicy: 1 939)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 625)
  • warsztaty: 25 (uczestnicy: 581)
  • inne: 8 (uczestnicy: 1 970)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 1 238)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 96)
  • taneczne: 5 (członkowie: 313)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 93)
  • teatralne: 3 (członkowie: 34)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 15 (członkowie: 558)
  • inne: 3 (członkowie: 144)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 47 (absolwenci: 407)
  • tańca: 3 (absolwenci: 47)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 78)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Skawinie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 4 062 zwiedzających, co daje 1 685 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Skawinie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 40 758 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 33 126 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 61
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 41
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Skawinie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 24 638 wolumenów w tym ziobry specjalne: 320. Odnotowano 2 737 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 221 wolumenów. Odnotowano 1 743 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Skawinie działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 971 członków. Zarejestrowano 876 ćwiczących (mężczyźni: 579, kobiety: 297, chłopcy do lat 18: 499, dziewczęta do lat 18: 228). Aktywnych było 25 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Skawinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Skawinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Skawiny znajduje się 28 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Skawinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Skawina ze średniowieczadnia 1968-10-17, wykaz dokumentów: 850A z 1968-10-17
  • Dwór z XVI w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Spichlerz z końca XIX w.dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Stodoła z 2. poł. XIX w.dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Stajnia z 2. poł. XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Młyn z przełomu XIX/XX w.dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Zespół - dwór z XVI - XIX (ul. Stanisława Wyspiańskiego 1)dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Park z XVIII w.dnia 1982-01-18, wykaz dokumentów: A-466 z 1982-01-18; brak numeru z 1982-04-23
  • Budynek klubu sportowego z przełomu XIX/XX w. (ul. Adama Mickiewicza 7)dnia 1982-03-08, wykaz dokumentów: A-467 z 1982-03-08
  • Zespół - klub sportowy z przełomu XIX/XX w.dnia 1982-03-08, wykaz dokumentów: A-467 z 1982-03-08
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 1982-03-08, wykaz dokumentów: A-467 z 1982-03-08
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Marii Konopnickiej 2)dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: A-639 z 1991-11-05
  • Oficyna mieszkalna z końca XIX w.dnia 1991-11-05, wykaz dokumentów: A-639 z 1991-11-05
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Pokoju 17)dnia 1991-11-07, wykaz dokumentów: A-640 z 1991-11-07
  • Kościół z 1364 r.dnia 1992-10-22, wykaz dokumentów: A-650 z 1992-10-22
  • Mur/ogrodzenie z przełomu XIX/XX w.dnia 1992-10-22, wykaz dokumentów: A-650 z 1992-10-22
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1992-10-22, wykaz dokumentów: A-650 z 1992-10-22
  • Figura z 1896 r.dnia 1992-10-22, wykaz dokumentów: A-650 z 1992-10-22
  • Zespół - kościół z 1364 - 1900dnia 1992-10-22, wykaz dokumentów: A-650 z 1992-10-22
  • Kościół z pocz. XVIII w.dnia 1994-04-01, wykaz dokumentów: A-673 z 1994-04-01
  • Ratusz z 1903 r. (ul. Rynek 1)dnia 1994-12-12, wykaz dokumentów: A-690 z 1994-12-12
  • Dróżniczówka z 1908 r. (ul. Tyniecka 24)dnia 1995-11-14, wykaz dokumentów: A-703 z 1995-11-14
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Niepodległości 2)dnia 1995-11-14, wykaz dokumentów: A-703 z 1995-11-14
  • Dworzec z 1890 r. (ul. Niepodległości 18)dnia 1995-11-14, wykaz dokumentów: A-703 z 1995-11-14
  • Zespół - dworzec z 1890 - 1908dnia 1995-11-14, wykaz dokumentów: A-703 z 1995-11-14
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Pokoju 20)dnia 1995-11-27, wykaz dokumentów: A-704 z 1995-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Pokoju 18)dnia 1995-12-18, wykaz dokumentów: A-705 z 1995-12-18
  • Synagoga z 1894 r.dnia 1996-07-02, wykaz dokumentów: A-712 z 1996-07-02; brak numeru z 2007-01-05
 • Formy ochrony przyrody w Skawinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Skawiny znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Skawinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Skawiński obszar łąkowy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 44.13 ha
  • Dąb "Wyspiańskiego - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1967-08-02, Opis granicy: Park podworski obok spichlerza
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-02-21, Opis granicy: Park podworski
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-02-28, Opis granicy: Park miejski

Skawina - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Skawinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 10 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Skawinie znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,2 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 15 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Skawinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 10 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Skawinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  29,1
  woj. małopolskie
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Skawina
  0,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 41,54 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  41,5
  Województwo
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Skawina
  0,0
  Województwo
  4,6
  Cały kraj
  8,9
 • 142,86 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Skawina
  142,9
  Województwo
  117,5
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Skawinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 183,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  2 183,7 km
  Województwo
  599,5 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Skawina
  5,0 km
  Województwo
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 0,2 km Długość bus-pasów
 • 15 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Skawina przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 44droga krajowa nr 44(Gliwice - Przyszowice - Paniówki - Mikołów - Tychy - Bieruń Stary - Bieruń - Oświęcim - Włosienica - Przeciszów - Zator - Palczowice - Spytkowice - Ryczów - Półwieś - Kossowa - Brzeźnica - Brzezinka - Jaśkowice - Wielkie Drogi - Zelczyna - Borek Szlachecki - Skawina - Kraków)
  • DW 953droga wojewódzka nr 953(Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Stanisław Dolny - Przytkowice - Grabie - Gołuchowice - Rzozów - Skawina)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Skawina przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 94Linia kolejowa nr 94: Kraków Płaszów - Oświęcim [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kraków Płaszów - Kraków Krzemionki - Kraków Bonarka - Kraków Łagiewniki - Kraków Sanktuarium - Kraków Swoszowice - Korabniki - Kraków Sidzina -Skawina -Skawina Zachodnia - Podbory Skawińskie - Zelczyna - Wielkie Drogi - Jaśkowice - Brzeźnica - Półwieś - Ryczów - Spytkowice Kępki - Spytkowice - Zator - Przeciszów - Włosienica - Dwory - Oświęcim)
  • LK 97Linia kolejowa nr 97: Skawina - Żywiec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skawina - Rzozów - Radziszów - Wola Radziszowska - Podolany - Leńcze - Przytkowice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie - Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Stryszawa - Lachowice - Lachowice Centrum - Kurów Suski - Hucisko - Pewel Wielka - Pewel Wielka Centrum - Jeleśnia - Pewel Mała - Żywiec Sporysz - Żywiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Skawinie istnieje 124 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 29 Listopada

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Głowackiego

  ul. Altanowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Babetty

  ul. Bagienki

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Browarna

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowska

  ul. Cicha

  pl. Doktora Jerzego Polańskiego

  ul. Działkowców

  ul. Dębca

  ul. Energetyków

  ul. Estery

  ul. Falbówki

  ul. Feliksa Pachla

  ul. Feliksa Pukły

  ul. Gościnna

  ul. Graniczna

  ul. Groble

  ul. Hallerów

  ul. Hutników

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jagielnia

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa I. Kraszewskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Józefa Poniatowskiego

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

  ul. Konstytucji 3 Maja

  ul. Korabnicka

  ul. Korabnicka Boczna

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzywa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Marka Kublińskiego

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Monte Cassino

  ul. Na Stoku

  ul. Nad Potokiem

  ul. Nad Wodą

  ul. Niepodległości

  ul. Obrońców Tobruku

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrody

  ul. Okrężna

  ul. Pasternik

  ul. Piastowska

  ul. Pisary

  ul. Podbory

  ul. Podgórki

  ul. Podwale

  ul. Pokoju

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Radziszowska

  ul. Robotnicza

  Rondo im. ppor. Ułanów Karpackich Tomasza Skrzyńskiego

  Rondo im. Żołnierzy Niezłomnych

  Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Skawińska

  Skwer im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Lecha Kaczyńskiego

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Chmielka

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szwedzka

  ul. Sąsiedzka

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Torowa

  ul. Torowa Boczna

  ul. Tyniecka

  ul. Wesoła

  ul. Wiklinowa

  ul. Willowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Wyrwisko

  ul. Węgierska

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Za Górą

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. gen. Fieldorfa "Nila"

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Walentego Troski

  ul. mjr. Jana Żychonia

  ul. o. Adama F. Studzińskiego

  ul. płk. Andrzeja Hałacińskiego

  ul. rtm. Witolda Pileckiego

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. Żwirki i Wigury

  ul. Żwirowa