Dąbrowa Białostocka w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Dąbrowa Białostocka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dąbrowa Białostocka to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu sokólskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dąbrowa Białostocka.
 • 5 026 Liczba mieszkańców
 • 22,6 km² Powierzchnia
 • 222,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 2. połowa XVI wieku Data założenia
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSK Tablice rejestracyjne
 • Artur Gajlewicz Burmistrz miasta
Dąbrowa Białostocka na mapie
Identyfikatory
 • 23.348053.6537 Współrzędne GPS
 • 2011014 TERYT (TERC)
 • 0922923 SIMC
Herb miasta Dąbrowa Białostocka
Dąbrowa Białostocka herb

Jak Dąbrowa Białostocka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dąbrowa Białostocka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dąbrowa Białostocka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dąbrowa Białostocka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
32Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
34Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
42Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
50Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
58Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
92Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
153Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
258Miasta o największej powierzchni w Polsce
264Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
267Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
285Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
293Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
326Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Dąbrowa Białostocka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
16-200Poczta Dąbrowa Białostocka, Pl. Kościuszki 5

Dąbrowa Białostocka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dąbrowie Białostockiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sokółce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 c
16-100 Sokółka
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej
(85) 712-11-00
(85) 712-10-17
ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dąbrowa Białostocka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 026, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 20,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Dąbrowy Białostockiej jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,2% to wdowy/wdowcy.

  Dąbrowa Białostocka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -39. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,60 na 1000 mieszkańców Dąbrowy Białostockiej. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 49,1% zgonów w Dąbrowie Białostockiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Dąbrowie Białostockiej były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dąbrowy Białostockiej przypada 13.44 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 106 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dąbrowy Białostockiej -82. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  58,3% mieszkańców Dąbrowy Białostockiej jest w wieku produkcyjnym, 14,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dąbrowy Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 026 Liczba mieszkańców
 • 2 631 Kobiety
 • 2 395 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dąbrowy Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,1 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 47,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dąbrowa Białostocka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dąbrowy Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dąbrowa Białostocka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dąbrowa Białostocka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dąbrowa Białostocka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,4%
  Podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Dąbrowa Białostocka
  52,6%
  Podlaskie
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,2% Wdowcy/Wdowy
 • Dąbrowa Białostocka
  10,8%
  Podlaskie
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,7%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • Miasto
  1,5%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dąbrowie Białostockiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,3
  Podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  woj. podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -39 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,60 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,6
  woj. podlaskie
  -3,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dąbrowie Białostockiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 5,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,8
  woj. podlaskie
  8,0
  Polska
  8,1
 • 33,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,7
  Podlaskie
  35,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 454 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 386 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 525 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dąbrowa Białostocka
  3 454 g
  Województwo
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 151 Waga 3000g - 3499g
 • 151
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Dąbrowa Białostocka
  1,24
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dąbrowa Białostocka
  0,63
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Dąbrowa Białostocka
  0,50
  Podlaskie
  0,68
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dąbrowie Białostockiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  Podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 198,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dąbrowa Białostocka
  198,9
  woj. podlaskie
  147,1
  Cała Polska
  147,0
 • 4,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dąbrowa Białostocka
  4,6
  woj. podlaskie
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  woj. podlaskie
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokólskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  49,1%
  Województwo
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,6%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Dąbrowa Białostocka
  6,3%
  Podlaskie
  7,2%
  Polska
  6,7%
 • 29 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Polska
  70,6
 • 272,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dąbrowa Białostocka
  272,4
  Podlaskie
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  232,8
  Cała Polska
  253,9
 • 684,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 756,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 610,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dąbrowa Białostocka
  684,3
  Podlaskie
  529,3
  Cały kraj
  426,2
 • 42,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 8,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  42,4
  woj. podlaskie
  52,4
  Polska
  62,9
 • 22,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,1
  woj. podlaskie
  31,3
  Cała Polska
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,3
  Województwo
  8,0
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 106 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -78 Saldo migracji
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -25 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -82 Saldo migracji wewnętrznych
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dąbrowa Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbrowa Białostocka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dąbrowie Białostockiej oddano do użytku 6 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dąbrowie Białostockiej to 2 044 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 402 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podlaskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dąbrowie Białostockiej to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dąbrowie Białostockiej to 120,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,72% mieszkań posiada łazienkę, 88,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokólskiego.

  Powiat sokólski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 044 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 402,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  402,20
  Województwo
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  73,50 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,60 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dąbrowa Białostocka
  4,16
  woj. podlaskie
  4,04
  Cały kraj
  3,83
 • 2,49 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,49
  woj. podlaskie
  2,43
  Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Dąbrowa Białostocka
  0,60
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 6 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,18
  woj. podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dąbrowa Białostocka
  5,00
  Województwo
  4,14
  Polska
  3,89
 • 5,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,90
  Województwo
  23,68
  Kraj
  24,56
 • 722 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 120,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dąbrowa Białostocka
  120,3 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,14 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,14 m2
  Podlaskie
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,87%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,26%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dąbrowa Białostocka
  96,72%
  Województwo
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 88,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  88,70%
  woj. podlaskie
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 3,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  3,82%
  Podlaskie
  33,39%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dąbrowa Białostocka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dąbrowie Białostockiej na 1000 mieszkańców pracuje 172osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dąbrowie Białostockiej wynosiło w 2023 roku 11,1% (11,1% wśród kobiet i 11,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dąbrowie Białostockiej wynosiło 5 506,16 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dąbrowy Białostockiej 153 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 92 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -61.

  46,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Dąbrowy Białostockiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 172 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  172,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Kraj
  259,0
 • 14,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,4% Kobiety
 • 16,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,1%
  Podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dąbrowie Białostockiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dąbrowie Białostockiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dąbrowie Białostockiej w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dąbrowa Białostocka
  5 506 PLN
  woj. podlaskie
  6 013 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dąbrowie Białostockiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 153 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -61 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Przemysł i budownictwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 36,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dąbrowie Białostockiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 896 Pracujący ogółem
 • 535 Kobiety
 • 361 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dąbrowie Białostockiej w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,3% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dąbrowa Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  71,5
  Województwo
  66,2
  Polska
  69,0
 • 46,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dąbrowa Białostocka
  46,8
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,2
 • 190,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  190,2
  Podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 57,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dąbrowa Białostocka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dąbrowie Białostockiej w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 449 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 361 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (45) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (23) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dąbrowie Białostockiej najwięcej (14) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (428) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (100) podmiotów, a 75,9% (341) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dąbrowie Białostockiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.6%) oraz Budownictwo (18.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 449 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 100 Przemysł i budownictwo
 • 341 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Dąbrowie Białostockiej w 2023 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Dąbrowie Białostockiej w 2023 roku
 • 361 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 428 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 428
 • 16 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 16
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 449 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 449
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 361 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 107 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 107
 • 66 Budownictwo
 • 66
 • 32 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 32
 • 27 Pozostała działalność
 • 27
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 20 Transport i gospodarka magazynowa
 • 20
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbrowa Białostocka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dąbrowie Białostockiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 77 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,03 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dąbrowie Białostockiej wynosi 86,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dąbrowy Białostockiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,45 (wykrywalność 85%) oraz przeciwko mieniu - 4,62 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,41 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,73 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,74 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dąbrowy Białostockiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dąbrowa Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 77
 • 43 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 43
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 15,03 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,03
  woj. podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 8,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Białostocka
  8,45
  Podlaskie
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 1,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Białostocka
  1,73
  Podlaskie
  7,89
  Polska
  6,99
 • 3,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dąbrowa Białostocka
  3,41
  Podlaskie
  2,21
  Cały kraj
  1,82
 • 0,74 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,74
  Podlaskie
  0,46
  Polska
  0,35
 • 4,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,62
  woj. podlaskie
  6,92
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dąbrowa Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  87%
  woj. podlaskie
  81%
  Cała Polska
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  86%
  woj. podlaskie
  74%
  Cały kraj
  63%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  55%
  Podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Dąbrowa Białostocka
  100%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dąbrowa Białostocka
  62%
  woj. podlaskie
  53%
  Cały kraj
  51%

Dąbrowa Białostocka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dąbrowy Białostockiej wyniosła w 2022 roku 71,9 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 43.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dąbrowy Białostockiej - 28.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 18,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dąbrowy Białostockiej wyniosła w 2022 roku 69,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 24.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.1%). W budżecie Dąbrowy Białostockiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 812 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,3%.
 • Wydatki budżetu w Dąbrowie Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dąbrowy Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dąbrowa Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dąbrowy Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,3 mln

  3,3 tys(100%)

  38,3 mln

  3,2 tys(100%)

  45,4 mln

  3,9 tys(100%)

  58,0 mln

  5,0 tys(100%)

  46,4 mln

  4,1 tys(100%)

  48,6 mln

  4,5 tys(100%)

  51,2 mln

  4,9 tys(100%)

  71,9 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,2 mln

  2,5 tys(36.1%)

  13,9 mln

  2,5 tys(36.4%)

  13,7 mln

  2,4 tys(30.2%)

  15,5 mln

  2,8 tys(26.6%)

  16,8 mln

  3,1 tys(36.2%)

  17,6 mln

  3,3 tys(36.1%)

  17,9 mln

  3,4 tys(35%)

  20,7 mln

  4,1 tys(28.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  444(6.5%)

  1,8 mln

  325(4.8%)

  1,9 mln

  330(4.1%)

  5,9 mln

  1,1 tys(10.1%)

  3,1 mln

  565(6.7%)

  2,5 mln

  458(5.1%)

  2,9 mln

  542(5.6%)

  8,6 mln

  1,7 tys(12%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  309,3 tys

  53,9(0.8%)

  192,8 tys

  34,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 mln

  1,4 tys(10.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  509(7.4%)

  3,0 mln

  530(7.8%)

  3,3 mln

  591(7.3%)

  5,7 mln

  1,0 tys(9.8%)

  3,9 mln

  715(8.5%)

  3,8 mln

  709(7.9%)

  3,9 mln

  728(7.5%)

  4,9 mln

  966(6.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  640(9.3%)

  703,4 tys

  124(1.8%)

  660,4 tys

  117(1.5%)

  642,5 tys

  116(1.1%)

  656,3 tys

  119(1.4%)

  990,8 tys

  183(2%)

  699,2 tys

  132(1.4%)

  4,5 mln

  888(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  1,2 tys(18%)

  13,3 mln

  2,4 tys(34.8%)

  2,9 mln

  520(6.5%)

  2,7 mln

  491(4.7%)

  2,8 mln

  509(6%)

  2,9 mln

  541(6%)

  3,0 mln

  558(5.8%)

  4,5 mln

  886(6.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  185(2.7%)

  1,2 mln

  214(3.2%)

  1,4 mln

  252(3.1%)

  3,6 mln

  647(6.2%)

  1,8 mln

  324(3.8%)

  1,6 mln

  289(3.2%)

  1,7 mln

  316(3.3%)

  4,0 mln

  796(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  751(11%)

  1,0 mln

  186(2.7%)

  4,0 mln

  715(8.9%)

  8,5 mln

  1,5 tys(14.7%)

  1,0 mln

  188(2.2%)

  1,5 mln

  282(3.1%)

  2,6 mln

  488(5%)

  2,9 mln

  573(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  186(2.7%)

  1,1 mln

  196(2.9%)

  1,1 mln

  197(2.5%)

  1,2 mln

  219(2.1%)

  1,2 mln

  217(2.6%)

  1,2 mln

  216(2.4%)

  2,4 mln

  457(4.7%)

  2,2 mln

  425(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  175,8 tys

  30,6(0.4%)

  179,6 tys

  31,7(0.5%)

  2,2 mln

  390(4.8%)

  346,7 tys

  62,4(0.6%)

  273,5 tys

  49,7(0.6%)

  539,7 tys

  99,9(1.1%)

  440,0 tys

  82,9(0.9%)

  933,4 tys

  184(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  316,3 tys

  55,1(0.8%)

  274,7 tys

  48,6(0.7%)

  243,3 tys

  43,2(0.5%)

  359,3 tys

  64,7(0.6%)

  512,8 tys

  93,2(1.1%)

  374,1 tys

  69,2(0.8%)

  214,1 tys

  40,4(0.4%)

  694,2 tys

  137(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  315,3 tys

  55,0(0.8%)

  320,4 tys

  56,6(0.8%)

  327,1 tys

  58,1(0.7%)

  380,5 tys

  68,5(0.7%)

  318,0 tys

  57,8(0.7%)

  236,7 tys

  43,8(0.5%)

  327,3 tys

  61,7(0.6%)

  622,6 tys

  123(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  232,6 tys

  40,5(0.6%)

  204,6 tys

  36,2(0.5%)

  188,4 tys

  33,5(0.4%)

  214,4 tys

  38,6(0.4%)

  194,4 tys

  35,3(0.4%)

  189,1 tys

  35,0(0.4%)

  291,7 tys

  55,0(0.6%)

  362,0 tys

  71,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  887,2 tys

  155(2.3%)

  898,6 tys

  159(2.3%)

  880,5 tys

  156(1.9%)

  865,5 tys

  156(1.5%)

  814,7 tys

  148(1.8%)

  743,5 tys

  138(1.5%)

  584,7 tys

  110(1.1%)

  209,7 tys

  41,3(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  122,3 tys

  21,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,7 tys

  4,3(0%)

  172,0 tys

  33,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  113,1 tys

  19,7(0.3%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  7,8 tys

  1,4(0%)

  111,5 tys

  20,1(0.2%)

  108,5 tys

  19,7(0.2%)

  99,2 tys

  18,4(0.2%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  5,6 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  295

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  427

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  280

  0,1(0%)

  407

  0,1(0%)

  155,1 tys

  29,2(0.3%)

  103

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  110

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,9 tys

  20,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dąbrowie Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dąbrowy Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dąbrowa Białostocka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dąbrowy Białostockiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  3,4 tys(100%)

  40,0 mln

  3,4 tys(100%)

  41,4 mln

  3,5 tys(100%)

  53,2 mln

  4,6 tys(100%)

  47,9 mln

  4,2 tys(100%)

  53,6 mln

  5,0 tys(100%)

  57,1 mln

  5,4 tys(100%)

  69,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,3 mln

  2,5 tys(35.4%)

  14,7 mln

  2,6 tys(36.7%)

  14,1 mln

  2,5 tys(33.9%)

  16,1 mln

  2,9 tys(30.2%)

  17,4 mln

  3,2 tys(36.2%)

  20,2 mln

  3,7 tys(37.7%)

  22,3 mln

  4,2 tys(39%)

  19,6 mln

  3,8 tys(28.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  2,1 tys(29.3%)

  9,9 mln

  1,7 tys(24.7%)

  10,1 mln

  1,8 tys(24.3%)

  10,5 mln

  1,9 tys(19.7%)

  11,4 mln

  2,1 tys(23.7%)

  11,5 mln

  2,1 tys(21.4%)

  12,1 mln

  2,3 tys(21.2%)

  14,8 mln

  2,9 tys(21.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  155,6 tys

  27,1(0.4%)

  43,8 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 mln

  1,5 tys(11.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  377(5.4%)

  1,1 mln

  192(2.7%)

  1,1 mln

  199(2.7%)

  3,6 mln

  653(6.8%)

  2,1 mln

  385(4.4%)

  1,6 mln

  299(3%)

  3,0 mln

  572(5.3%)

  5,4 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  832,7 tys

  145(2.1%)

  831,6 tys

  147(2.1%)

  721,9 tys

  128(1.7%)

  696,7 tys

  125(1.3%)

  858,7 tys

  156(1.8%)

  792,5 tys

  147(1.5%)

  1,3 mln

  236(2.2%)

  4,1 mln

  803(5.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  199(2.8%)

  1,1 mln

  191(2.7%)

  981,7 tys

  174(2.4%)

  1,1 mln

  202(2.1%)

  1,1 mln

  208(2.4%)

  3,0 mln

  550(5.5%)

  1,5 mln

  285(2.7%)

  3,6 mln

  718(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  884(12.6%)

  11,3 mln

  2,0 tys(28.2%)

  1,2 mln

  205(2.8%)

  992,7 tys

  179(1.9%)

  1,0 mln

  183(2.1%)

  1,0 mln

  194(2%)

  1,1 mln

  206(1.9%)

  2,2 mln

  442(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  402(5.7%)

  23,3 tys

  4,1(0.1%)

  20,0 tys

  3,6(0%)

  4,9 mln

  875(9.1%)

  39,2 tys

  7,1(0.1%)

  65,3 tys

  12,1(0.1%)

  474,4 tys

  89,4(0.8%)

  1,6 mln

  313(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  546,4 tys

  95,2(1.4%)

  537,2 tys

  95,0(1.3%)

  571,4 tys

  101(1.4%)

  734,8 tys

  132(1.4%)

  756,9 tys

  138(1.6%)

  990,3 tys

  183(1.8%)

  805,0 tys

  152(1.4%)

  630,0 tys

  124(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  869,0 tys

  151(2.2%)

  216,9 tys

  38,3(0.5%)

  289,4 tys

  51,4(0.7%)

  920,5 tys

  166(1.7%)

  490,0 tys

  89,1(1%)

  206,6 tys

  38,3(0.4%)

  170,4 tys

  32,1(0.3%)

  536,9 tys

  106(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  12,0 tys

  2,1(0%)

  28,7 tys

  5,1(0.1%)

  214,8 tys

  38,1(0.5%)

  1,8 mln

  326(3.4%)

  75,0 tys

  13,6(0.2%)

  145,0 tys

  26,8(0.3%)

  101,1 tys

  19,1(0.2%)

  210,6 tys

  41,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  295,0 tys

  51,4(0.7%)

  263,0 tys

  46,5(0.7%)

  248,2 tys

  44,1(0.6%)

  234,5 tys

  42,2(0.4%)

  276,8 tys

  50,3(0.6%)

  234,5 tys

  43,4(0.4%)

  190,4 tys

  35,9(0.3%)

  176,0 tys

  34,6(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  83,9 tys

  14,6(0.2%)

  20,1 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,6 tys

  4,1(0%)

  153,3 tys

  30,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  2,5(0%)

  15,0 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  89,0 tys

  17,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  5,0 tys

  0,9(0%)

  7,5 tys

  1,4(0%)

  539,7 tys

  102(0.9%)

  20,4 tys

  4,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  113,1 tys

  19,7(0.3%)

  13,0 tys

  2,3(0%)

  7,8 tys

  1,4(0%)

  111,5 tys

  20,1(0.2%)

  108,5 tys

  19,7(0.2%)

  99,2 tys

  18,4(0.2%)

  2,4 tys

  0,5(0%)

  5,6 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  620,9 tys

  108(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,4 tys

  0,8(0%)

  3,8 tys

  0,7(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  3,7 tys

  0,7(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  4,2 tys

  0,8(0%)

  4,2 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,3 tys

  10,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dąbrowa Białostocka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 991 mieszkańców Dąbrowy Białostockiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 454 kobiet oraz 538 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 24,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,4% mieszkańców Dąbrowy Białostockiej, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 20,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dąbrowie Białostockiej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,7%) oraz średnie zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (28,7%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Dąbrowie Białostockiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 150 dzieci (74 dziewczynki oraz 76 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Białostockiej mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 82 dzieci (37 dziewczynek oraz 45 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  16,7% mieszkańców Dąbrowy Białostockiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 447 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 447 uczniów (215 kobiet oraz 232 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Białostockiej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 487 uczniów (228 kobiet oraz 259 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,99.

  W Dąbrowie Białostockiej znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 13 oddziałach uczyło się 304 uczniów (166 kobiet oraz 138 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 57 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Dąbrowie Białostockiej placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 507 uczniów (297 kobiet oraz 210 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 202 absolwentów.

  W Dąbrowie Białostockiej znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 58 uczniów (13 kobiet oraz 45 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,4 uczniów. 19,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% mieszkańców Dąbrowy Białostockiej w wieku potencjalnej nauki (24,2% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 19,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dąbrowa Białostocka
  38,8%
  Podlaskie
  36,5%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 39,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Dąbrowa Białostocka
  3,2%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dąbrowa Białostocka
  10,9%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dąbrowa Białostocka
  24,8%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dąbrowa Białostocka
  17,4%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 12,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dąbrowa Białostocka
  20,2%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 21,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,0%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1447 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 447,0
  woj. podlaskie
  915,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Dąbrowa Białostocka
  0,85
  Podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 130 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dąbrowa Białostocka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 76 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 49 3 lata
 • 49
 • 37 4 lata
 • 37
 • 63 5 lata
 • 63
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 14 4 lata
 • 14
 • 31 5 lata
 • 31
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 23 4 lata
 • 23
 • 32 5 lata
 • 32
 • 69 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dąbrowie Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbrowie Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Dąbrowie Białostockiej
  Publiczne
  85 712-13-36
  ul. Szkolna 8
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  512010
 • Szkoły podstawowe w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dąbrowa Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 215 Kobiety
  (uczniowie)
 • 232 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Dąbrowa Białostocka
  19,4
  Podlaskie
  16,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Dąbrowa Białostocka
  126,99
  Województwo
  92,82
  Polska
  95,96
 • 126,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  126,99
  Województwo
  91,85
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dąbrowa Białostocka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dąbrowa Białostocka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dąbrowie Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbrowie Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  85 712-10-23
  85 712-10-23
  ul. Południowa 13
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  22392-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dąbrowa Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,6%
  45,4%
 • 101 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,4
  Podlaskie
  25,4
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Dąbrowa Białostocka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  19,3
  woj. podlaskie
  18,5
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dąbrowie Białostockiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dąbrowie Białostockiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej
  Publiczne
  ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  12327-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej
  Publiczne
  ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  265-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dąbrowie Białostockiej
  Publiczna
  ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  117-
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Dąbrowie Białostockiej
  Publiczna
  ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24
  16-200 Dąbrowa Białostocka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dąbrowa Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dąbrowa Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dąbrowa Białostocka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dąbrowa Białostocka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dąbrowie Białostockiej

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dąbrowie Białostockiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Dąbrowie Białostockiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Dąbrowie Białostockiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 3 750)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 400)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 300)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 2 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 99)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • inne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Dąbrowie Białostockiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 46 854 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 58 941 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Dąbrowie Białostockiej działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 198 członków. Zarejestrowano 276 ćwiczących (mężczyźni: 173, kobiety: 103, chłopcy do lat 18: 126, dziewczęta do lat 18: 100). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dąbrowie Białostockiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dąbrowy Białostockiej znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dąbrowie Białostockiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1712 r.dnia 1979-05-02, wykaz dokumentów: 442 z 1979-05-02
  • Wiatrak z 1924 r.dnia 1979-06-26, wykaz dokumentów: 445 z 1979-06-26; A-517 z 2013-05-13
  • Kościół z 1897 - 1902 (ul. 3 Maja 13)dnia 2015-02-16, wykaz dokumentów: A-579 z 2015-02-16
  • Dzwonnica z 1. poł. XX w.dnia 2015-02-16, wykaz dokumentów: A-579 z 2015-02-16
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 2015-02-16, wykaz dokumentów: A-579 z 2015-02-16
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z końca XVI w.dnia 2015-02-16, wykaz dokumentów: A-579 z 2015-02-16
  • Zespół - kościół z końca XVI w. (ul. 3 Maja 13)dnia 2015-02-16, wykaz dokumentów: A-579 z 2015-02-16
 • Formy ochrony przyrody w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dąbrowy Białostockiej znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dąbrowie Białostockiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Biebrzański Park NarodowyData ustanowienia: 1993-10-02, Powierzchnia: 59223.0 ha
  • Dolina Biebrzy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 121206.23 ha
  • Ostoja Biebrzańska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 148509.33 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-12-29, Opis granicy: Drzewo zlokalizowane przy ogrodzeniu kościoła od strony wschodniej

Dąbrowa Białostocka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 19 wypadków drogowych w Dąbrowie Białostockiej odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 373,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 98,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dąbrowie Białostockiej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokólskiego.

  Powiat sokólski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dąbrowie Białostockiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dąbrowie Białostockiej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 373,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  373,9
  Podlaskie
  733,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 98,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  98,4
  Podlaskie
  129,1
  Cały kraj
  104,4
 • 354,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  354,2
  woj. podlaskie
  870,2
  Cały kraj
  1 327,3
 • 26,32 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Dąbrowa Białostocka
  26,3
  Podlaskie
  17,6
  Polska
  9,5
 • 94,74 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  94,7
  Podlaskie
  118,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dąbrowa Białostocka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 670droga wojewódzka nr 670(Osowiec-Twierdza - Goniądz - Karpowicze - Suchowola - Podbagny - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - Chworościany - granica (Białoruś))
  • DW 673droga wojewódzka nr 673(Lipsk - Grabowo - Dąbrowa Białostocka - Brzozowo - Krugło - Nierośno - Łozowo - Mościcha - Słomianka - Bierwicha - Siekierka - Makowlany - Poganica - Racewo - Jacowlany - Sokolany - Woroniany - Kraśniany - Sokółka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dąbrowa Białostocka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 40Linia kolejowa nr 40: Sokółka - Suwałki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Sokółka - Gliniszcze - Racewo - Sidra - Różanystok -Dąbrowa Białostocka - Kamienna Nowa - Ostrowie Biebrzańskie - Jastrzębna - Balinka - Augustów - Augustów Port - Blizna - Szczepki - Płociczno koło Suwałk - Las Suwalski - Suwałki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dąbrowie Białostockiej istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Adriana Krzyżanowskiego

  ul. Armii Krajowej

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Grzegorza Kunawina

  ul. Górna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasionówka

  ul. Jasionówka Kolonia

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kalno

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kręta

  ul. Leszczynowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Mała

  ul. Małyszówka

  ul. Małyszówka Kolonia

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Obwodowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Piękna

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Przytorowa

  Rondo Ofiar Katastrofy Lotniczej w Smoleńsku

  ul. Solidarności

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego

  ul. Wesoła

  ul. Wierzbowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wąska

  ul. gen. Nikodema Sulika

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Jerzego Popiełuszki

  ul. ks. Józefa Fordona

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa