Radlin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie, bezrobocie, zarobki)

Radlin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radlin to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu wodzisławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Radlin.
 • 16 938 Liczba mieszkańców
 • 12,5 km² Powierzchnia
 • 1 351,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 245-298 m n.p.m Wysokość
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SWD Tablice rejestracyjne
 • Barbara Magiera Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.476950.0491 Współrzędne GPS
 • 2415021 TERYT (TERC)
 • 0945108 SIMC
Herb miasta Radlin
Radlin herb

Jak Radlin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radlin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radlin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radlin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
10Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
10Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
16Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
36Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
55Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
61Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
112Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
121Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
169Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
201Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
222Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
251Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
276Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
287Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Radlin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-310Poczta Radlin, ul. Korfantego 3
44-310Skrytki Pocztowe Poczta Radlin, ul. Korfantego 3
44-314Poczta Radlin
44-314Skrytki Pocztowe Poczta Radlin

Radlin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radlinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Witosa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Urząd Miasta Radlin
(32) 459-02-00
(32) 459-02-05
ul. Józefa Rymera 15
44-310 Radlin

Radlin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Radlin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 16 938, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radlina zawarli w 2022 roku 58 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  23,8% mieszkańców Radlina jest stanu wolnego, 60,7% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Radlin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -100. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,88 na 1000 mieszkańców Radlina. W 2022 roku urodziło się 123 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,7% zgonów w Radlinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Radlinie były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radlina przypada 13.12 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 189 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 189 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radlina 0. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  59,2% mieszkańców Radlina jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 938 Liczba mieszkańców
 • 8 775 Kobiety
 • 8 163 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radlinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radlina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radlin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radlina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radlin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radlin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radlin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  23,8%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 19,5% Kobiety
  (Panny)
 • 28,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,7%
  woj. śląskie
  55,6%
  Kraj
  54,0%
 • 59,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Radlin
  9,2%
  Województwo
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,1%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radlinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  woj. śląskie
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  woj. śląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 58 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -100 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -42 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -58 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radlinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 123 Urodzenia żywe
 • 67 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 56 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,6
  Województwo
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Radlin
  3 311 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 333 Waga 3500g - 3999g
 • 333
 • 476 Waga 3000g - 3499g
 • 476
 • 184 Waga 2500g - 2999g
 • 184
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Radlin
  0,59
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radlinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 223 Zgony
 • 109 Kobiety
  (Zgony)
 • 114 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 169,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  169,5
  woj. śląskie
  179,4
  Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,5
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Radlin
  34,7%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Radlin
  8,3%
  woj. śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 121 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 314,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  314,3
  Województwo
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 440,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  440,5
  Województwo
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 49,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  49,6
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 44,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  44,9
  śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Radlin
  11,6
  woj. śląskie
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  woj. śląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 189 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 90 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 99 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 189 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 99 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 90 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -3 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radlinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radlin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radlin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radlinie oddano do użytku 42 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radlinie to 5 856 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radlinie to 4,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radlinie to 125,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,86% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,30% mieszkań posiada łazienkę, 85,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 856 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 343,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  343,90
  woj. śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  81,50 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Radlin
  28,00 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,34
  woj. śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,91
  śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radlin
  0,67
  woj. śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 42 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,47
  śląskie
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 203 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Radlin
  4,83
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 11,92 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Radlin
  11,92
  Województwo
  17,79
  Polska
  24,56
 • 5 274 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Radlin
  125,6 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,31 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,86%
  śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 99,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Radlin
  99,33%
  Województwo
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 99,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,30%
  Województwo
  95,74%
  Polska
  93,75%
 • 85,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Radlin
  85,33%
  Województwo
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 52,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  52,24%
  woj. śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Radlin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radlinie na 1000 mieszkańców pracuje 354osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 25,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 74,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radlinie wynosiło w 2023 roku 5,3% (5,3% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radlinie wynosiło 5 478,76 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radlina 1 966 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 841 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 125.

  3,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Radlina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 354 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Radlin
  354,0
  woj. śląskie
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,9% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,3%
  woj. śląskie
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radlinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radlinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radlinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 709 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 479 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radlinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 966 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 841 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 125 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 68,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,9% Pozostałe
 • 51,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radlinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 042 Pracujący ogółem
 • 1 539 Kobiety
 • 4 503 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radlinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radlin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,0
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 36,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,9
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 114,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  114,8
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radlin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Radlinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 316 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 028 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 72 nowe podmioty, a 55 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (143) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (72) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (127) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (42) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radlinie najwięcej (83) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 269) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,1% (238) podmiotów, a 80,5% (1 060) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radlinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (12.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 316 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 238 Przemysł i budownictwo
 • 1 060 Pozostała działalność
 • 72 Podmioty nowo zarejestrowane w Radlinie w 2023 roku
 • 55 Podmioty wyrejestrowane w Radlinie w 2023 roku
 • 1 028 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 269 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 269
 • 39 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 39
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 1 316 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 316
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 90 Spółki handlowe ogółem
 • 90
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 75  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 75
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 83 Spółki cywilne ogółem
 • 83
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 028 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 261 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 261
 • 132 Budownictwo
 • 132
 • 129 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 129
 • 73 Przetwórstwo przemysłowe
 • 73
 • 72 Pozostała działalność
 • 72
 • 61 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 61
 • 60 Transport i gospodarka magazynowa
 • 60
 • 46 Informacja i komunikacja
 • 46
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 35 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 35
 • 34 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 34
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radlin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radlinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 610 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 35,75 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radlinie wynosi 86,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radlina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 21,60 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,42 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 11,04 (61%), drogowe - 1,79 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radlina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 610 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 610
 • 195 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 195
 • 368 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 368
 • 31 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 31
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 6
 • 188 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 188
 • 35,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Radlin
  35,75
  Województwo
  35,08
  Polska
  22,81
 • 11,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Radlin
  11,42
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 21,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,60
  śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 1,79 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Radlin
  1,79
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Radlin
  0,36
  woj. śląskie
  0,44
  Polska
  0,35
 • 11,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,04
  woj. śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  86%
  woj. śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Radlin
  89%
  śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Radlin
  98%
  śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  93%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Radlin
  61%
  śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Radlin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radlina wyniosła w 2022 roku 115,1 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 10.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radlina - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radlina wyniosła w 2022 roku 106,0 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.9%). W budżecie Radlina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 38,0 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 19,0%.
 • Wydatki budżetu w Radlinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,4 mln

  3,3 tys(100%)

  69,3 mln

  3,9 tys(100%)

  77,3 mln

  4,3 tys(100%)

  84,9 mln

  4,8 tys(100%)

  91,5 mln

  5,1 tys(100%)

  96,8 mln

  5,6 tys(100%)

  105,0 mln

  6,1 tys(100%)

  115,1 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,5 mln

  1,3 tys(37.9%)

  23,3 mln

  1,3 tys(33.7%)

  26,3 mln

  1,5 tys(34%)

  25,4 mln

  1,4 tys(29.9%)

  27,5 mln

  1,5 tys(30.1%)

  28,1 mln

  1,6 tys(29.1%)

  32,0 mln

  1,8 tys(30.5%)

  35,0 mln

  2,1 tys(30.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 mln

  446(13.5%)

  9,1 mln

  510(13.2%)

  8,8 mln

  492(11.4%)

  10,4 mln

  584(12.3%)

  9,7 mln

  544(10.6%)

  12,5 mln

  708(12.9%)

  13,2 mln

  753(12.5%)

  19,9 mln

  1,2 tys(17.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  324(9.8%)

  6,0 mln

  337(8.7%)

  7,2 mln

  401(9.3%)

  6,9 mln

  387(8.1%)

  7,7 mln

  434(8.4%)

  7,7 mln

  438(8%)

  7,7 mln

  441(7.4%)

  10,5 mln

  616(9.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 mln

  391(5.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,9 mln

  273(8.2%)

  3,9 mln

  218(5.6%)

  4,1 mln

  229(5.3%)

  4,0 mln

  227(4.8%)

  4,7 mln

  263(5.1%)

  4,1 mln

  235(4.3%)

  4,8 mln

  275(4.6%)

  5,4 mln

  317(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  246(7.4%)

  3,9 mln

  217(5.6%)

  5,3 mln

  296(6.8%)

  9,3 mln

  524(11%)

  6,8 mln

  383(7.4%)

  5,6 mln

  314(5.7%)

  6,5 mln

  373(6.2%)

  4,9 mln

  290(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  388(11.7%)

  15,5 mln

  866(22.3%)

  2,8 mln

  157(3.6%)

  3,0 mln

  169(3.5%)

  4,4 mln

  247(4.8%)

  4,9 mln

  275(5%)

  3,5 mln

  202(3.4%)

  4,5 mln

  266(3.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  799,2 tys

  44,6(1.3%)

  772,6 tys

  43,2(1.1%)

  822,3 tys

  46,0(1.1%)

  1,1 mln

  60,7(1.3%)

  1,3 mln

  74,6(1.4%)

  1,2 mln

  66,5(1.2%)

  776,2 tys

  44,4(0.7%)

  2,8 mln

  167(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  123(3.7%)

  2,0 mln

  114(2.9%)

  2,1 mln

  119(2.8%)

  2,2 mln

  125(2.6%)

  2,6 mln

  145(2.8%)

  2,0 mln

  113(2.1%)

  2,1 mln

  121(2%)

  2,3 mln

  137(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  76,3(2.3%)

  1,2 mln

  67,7(1.7%)

  1,7 mln

  93,3(2.2%)

  1,6 mln

  87,8(1.8%)

  2,7 mln

  153(3%)

  1,4 mln

  77,0(1.4%)

  5,1 mln

  292(4.9%)

  1,9 mln

  112(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  937,6 tys

  52,3(1.6%)

  1,0 mln

  57,2(1.5%)

  1,1 mln

  63,8(1.5%)

  3,1 mln

  172(3.6%)

  1,6 mln

  88,8(1.7%)

  1,7 mln

  99,0(1.8%)

  1,9 mln

  110(1.8%)

  936,2 tys

  55,0(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  764,2 tys

  42,7(1.3%)

  811,9 tys

  45,4(1.2%)

  612,4 tys

  34,3(0.8%)

  1,1 mln

  62,9(1.3%)

  1,1 mln

  62,4(1.2%)

  732,4 tys

  41,5(0.8%)

  806,8 tys

  46,1(0.8%)

  863,9 tys

  50,7(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  530,8 tys

  29,6(0.9%)

  568,6 tys

  31,8(0.8%)

  469,3 tys

  26,3(0.6%)

  495,9 tys

  27,8(0.6%)

  533,6 tys

  30,0(0.6%)

  464,2 tys

  26,3(0.5%)

  567,7 tys

  32,5(0.5%)

  571,5 tys

  33,6(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  80,5 tys

  4,5(0.1%)

  1,1 mln

  62,7(1.6%)

  525,5 tys

  29,4(0.7%)

  71,0 tys

  4,0(0.1%)

  39,6 tys

  2,2(0%)

  161,6 tys

  9,1(0.2%)

  46,8 tys

  2,7(0%)

  49,3 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  113,9 tys

  6,4(0.2%)

  13,0 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  104,7 tys

  5,9(0.1%)

  121,2 tys

  6,8(0.1%)

  95,4 tys

  5,4(0.1%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  553

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radlinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radlina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radlin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radlina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  56,6 mln

  3,1 tys(100%)

  66,3 mln

  3,7 tys(100%)

  74,0 mln

  4,1 tys(100%)

  80,6 mln

  4,5 tys(100%)

  84,2 mln

  4,7 tys(100%)

  100,8 mln

  5,8 tys(100%)

  102,0 mln

  5,9 tys(100%)

  106,0 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  33,6 mln

  1,9 tys(59.4%)

  32,0 mln

  1,8 tys(48.3%)

  36,1 mln

  2,0 tys(48.8%)

  39,3 mln

  2,2 tys(48.8%)

  38,0 mln

  2,1 tys(45.1%)

  39,2 mln

  2,2 tys(38.9%)

  42,5 mln

  2,4 tys(41.7%)

  41,7 mln

  2,5 tys(39.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,9 mln

  609(19.3%)

  11,9 mln

  663(17.9%)

  12,8 mln

  715(17.3%)

  13,9 mln

  783(17.3%)

  15,2 mln

  856(18%)

  21,7 mln

  1,2 tys(21.5%)

  19,0 mln

  1,1 tys(18.7%)

  18,8 mln

  1,1 tys(17.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  77,8(2.5%)

  2,0 mln

  111(3%)

  2,1 mln

  117(2.8%)

  2,6 mln

  148(3.3%)

  2,7 mln

  154(3.3%)

  6,3 mln

  357(6.3%)

  5,2 mln

  300(5.1%)

  12,6 mln

  739(11.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  417

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 mln

  404(6.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  90,6(2.9%)

  1,3 mln

  72,4(2%)

  2,5 mln

  141(3.4%)

  2,3 mln

  128(2.8%)

  3,2 mln

  182(3.8%)

  2,2 mln

  123(2.2%)

  3,1 mln

  177(3%)

  3,7 mln

  219(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  70,4(2.2%)

  1,7 mln

  96,5(2.6%)

  1,9 mln

  104(2.5%)

  1,9 mln

  108(2.4%)

  1,7 mln

  95,2(2%)

  2,3 mln

  127(2.2%)

  5,2 mln

  297(5.1%)

  2,6 mln

  153(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  537,0 tys

  30,0(0.9%)

  255,3 tys

  14,3(0.4%)

  694,1 tys

  38,9(0.9%)

  321,7 tys

  18,1(0.4%)

  402,1 tys

  22,6(0.5%)

  362,4 tys

  20,5(0.4%)

  282,7 tys

  16,2(0.3%)

  1,8 mln

  108(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  253(8%)

  13,1 mln

  732(19.8%)

  832,5 tys

  46,6(1.1%)

  785,1 tys

  44,1(1%)

  917,1 tys

  51,6(1.1%)

  2,2 mln

  123(2.2%)

  718,9 tys

  41,1(0.7%)

  1,5 mln

  85,6(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  81,1(2.6%)

  2,3 mln

  129(3.5%)

  1,1 mln

  60,7(1.5%)

  1,0 mln

  58,7(1.3%)

  1,2 mln

  67,8(1.4%)

  593,0 tys

  33,6(0.6%)

  730,9 tys

  41,8(0.7%)

  987,6 tys

  58,0(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  987,6 tys

  55,1(1.7%)

  357,9 tys

  20,0(0.5%)

  952,0 tys

  53,3(1.3%)

  472,7 tys

  26,5(0.6%)

  581,8 tys

  32,8(0.7%)

  477,2 tys

  27,0(0.5%)

  593,4 tys

  33,9(0.6%)

  738,2 tys

  43,4(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325,9 tys

  19,1(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  145,9 tys

  8,1(0.3%)

  133,2 tys

  7,5(0.2%)

  134,1 tys

  7,5(0.2%)

  2,1 mln

  120(2.7%)

  120,5 tys

  6,8(0.1%)

  132,6 tys

  7,5(0.1%)

  133,8 tys

  7,7(0.1%)

  184,0 tys

  10,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  10,6 tys

  0,6(0%)

  10,9 tys

  0,6(0%)

  13,6 tys

  0,8(0%)

  192,9 tys

  10,8(0.2%)

  14,9 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,4(0%)

  14,7 tys

  0,8(0%)

  8,5 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  13,0 tys

  0,7(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  763

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  817

  0,0(0%)

  264

  0,0(0%)

  7,2 tys

  0,4(0%)

  3,9 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  113,9 tys

  6,4(0.2%)

  13,3 tys

  0,7(0%)

  7,1 tys

  0,4(0%)

  104,7 tys

  5,9(0.1%)

  121,2 tys

  6,8(0.1%)

  95,4 tys

  5,4(0.1%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 tys

  0,3(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  46,8

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,2(0%)

  36,7 tys

  2,1(0%)

  38,6 tys

  2,2(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,1(0%)

  1,2 mln

  67,7(1.8%)

  1 000

  0,1(0%)

  16,2 tys

  0,9(0%)

  700

  0,0(0%)

  19,4 tys

  1,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  159

  0,0(0%)

  219

  0,0(0%)

  409

  0,0(0%)

  649

  0,0(0%)

  296

  0,0(0%)

  242

  0,0(0%)

  211

  0,0(0%)

  220

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  553

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radlin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 023 mieszkańców Radlina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 004 kobiet oraz 2 019 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,6% mieszkańców Radlina, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Radlina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radlinie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz wyższe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,5%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2022 w Radlinie mieściły się 4 przedszkola, w których do 25 oddziałów uczęszczało 584 dzieci (311 dziewczynek oraz 273 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Radlinie mieściły się 3 przedszkola, w których do 18 oddziałów uczęszczało 416 dzieci (205 dziewczynek oraz 211 chłopców). Dostępnych było 414 miejsc.

  18,3% mieszkańców Radlina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 17,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 867 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 530 uczniów (735 kobiet oraz 795 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radlinie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 073 uczniów (524 kobiety oraz 549 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,27.

  W Radlinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 140 uczniów (26 kobiet oraz 114 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,3% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 15,9% wśród chłopaków). 28,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Radlina w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,9%
  śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Radlin
  33,0%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  woj. śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,6%
  Województwo
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 25,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Radlin
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,4%
  śląskie
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 867 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  867,0
  Województwo
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,99
  śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 25 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 513 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radlin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 584 Dzieci
 • 311 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 273 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,3%
  46,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 115 3 lata
 • 115
 • 134 4 lata
 • 134
 • 167 5 lata
 • 167
 • 165 6 lat
 • 165
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 65 3 lata
 • 65
 • 66 4 lata
 • 66
 • 88 5 lata
 • 88
 • 91 6 lat
 • 91
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 50 3 lata
 • 50
 • 68 4 lata
 • 68
 • 79 5 lata
 • 79
 • 74 6 lat
 • 74
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 39,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 39,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Radlin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 3 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 12,0%
  88,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 8 5 lata
 • 8
 • 9 6 lat
 • 9
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 6 lat
 • 1
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 8 5 lata
 • 8
 • 8 6 lat
 • 8
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr3
  Publiczne
  32 729-23-49
  ul. Mariacka 1
  44-310 Radlin
  921617
  Przedszkole Publiczne Nr 2
  Publiczne
  32 729-23-48
  ul. Mielęckiego 13
  44-310 Radlin
  512012
  Przedszkole Publiczne nr 1 im. "Gromadki Misia Uszatka" ("Gromadka Misia Uszatka")
  Publiczne
  32 456-72-66
  ul. Reymonta 9
  44-310 Radlin
  41009
 • Szkoły podstawowe w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radlin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 81 Oddziały
 • 1 530 Uczniowie
 • 735 Kobiety
  (uczniowie)
 • 795 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 209 Uczniowie w 1 klasie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 256 Absolwenci
 • 116 Kobiety
  (absolwenci)
 • 140 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,9
  śląskie
  17,5
  Polska
  17,0
 •  
 • 129,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 107,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,27 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  98,27
  Województwo
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 97,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  97,75
  śląskie
  95,51
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radlin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radlin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 (im. Komisji Edukacji Narodowej)
  Publiczna
  32 455-83-30
  32 455-83-30
  ul. mjr P. Rogozina 55
  44-310 Radlin
  30611-
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  32 455-84-17
  32 455-84-17
  ul. Wiosny Ludów 287
  44-310 Radlin
  1633031
  Szkoła Podstawowa nr 3
  Publiczna
  32 455-82-94
  32 455-82-94
  ul. Rymera 170
  44-310 Radlin
  1327427
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radlin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  28,0
  śląskie
  19,6
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radlinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radlinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Sejmu Śląskiego)
  Publiczna
  32 455-83-04
  32 455-83-04
  ul. Orkana 23
  44-310 Radlin
  12311-
  Technikum (im. Sejmu Śląskiego)
  Publiczne
  32 455-83-04
  32 455-83-04
  ul. Orkana 23
  44-310 Radlin
  ---
  Niepubliczne Technikum dla Dorosłych Centrum Kształcenia "PRYMUS''
  Niepubliczne
  32 411-52-45
  ul. Władysława Orkana 23
  44-310 Radlin
  ---
  Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia "PRYMUS''
  Niepubliczna
  32 411-52-45
  ul. Władysława Orkana 23
  44-310 Radlin
  ---
  Szkoła Główna Służb Społecznych Kolegium Królewskie w Radlinie
  Niepubliczna
  12 633-26-06
  12 633-26-06
  ul. ul. Wiosny Ludów 287
  44-310 Radlin
  ---
  Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radlinie
  Niepubliczne
  12 633-26-06
  12 633-26-06
  ul. ul. Wiosny Ludów 287
  44-310 Radlin
  ---
  Niepubliczne Liceum ogólnokształacące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "PRYMUS''
  Niepubliczne
  32 411-52-45
  ul. Władysława Orkana 23
  43-410 Radlin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Radlinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radlin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radlin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radlin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radlin - Zabytki i atrakcje(atrakcje)

 • Kultura i rekreacja w Radlinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Radlinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Radlinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 333 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 136 (uczestnicy: 18 849)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 296)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 2 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 1 600)
  • koncerty: 55 (uczestnicy: 11 640)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 90)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 283)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 1 600)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 450)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 490)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 153)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 71)
  • inne: 1 (członkowie: 82)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 51)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)
  • tańca: 3 (absolwenci: 45)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 183)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 1 (członkowie: 18)
  • inne: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Radlinie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 45 764 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 48 888 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Radlinie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 627 członków. Zarejestrowano 562 ćwiczących (mężczyźni: 440, kobiety: 122, chłopcy do lat 18: 370, dziewczęta do lat 18: 117). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radlinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Radlin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Radlinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 7 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 23,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radlinie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radlinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 7 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radlinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 23,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  23,5
  Województwo
  45,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 41,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  41,1
  Województwo
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 175,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  175,0
  śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radlinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 478,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Radlin
  478,9 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,4 km
  śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radlin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Radlin przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 158Linia kolejowa nr 158: Rybnik Towarowy - Chałupki [o znaczeniu drugorzędnym] (Rybnik Towarowy - Rybnik Rymer -Radlin Obszary - Wodzisław Śląski Radlin - Wodzisław Śląski - Czyżowice - Bełsznica - Olza - Rudyszwałd - Chałupki)
  • LK 876Linia kolejowa nr 876: Wodzisław Śląski - Radlin Marcel [o znaczenia miejscowym] (Wodzisław Śląski -Radlin Marcel)
  • LK 877Linia kolejowa nr 877: Radlin Obszary - Radlin Marcel [o znaczenia miejscowym] (Radlin Marcel)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Radlinie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleksandra Puszkina

  ul. Andrzeja Mielęckiego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bronisława Czecha

  ul. Cmentarna

  ul. Dworcowa

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Gabrieli Zapolskiej

  ul. Grabowa

  ul. Głogowa

  ul. Głożyńska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hubalczyków

  ul. Hutnicza

  ul. Ignacego Domeyki

  ul. Irysowa

  ul. Jana Matejki

  ul. Jana Wantuły

  ul. Jaworowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Hallera

  ul. Józefa Lompy

  ul. Józefa Rymera

  ul. Józefa Wieczorka

  ul. Karola Miarki

  ul. Kasztanowa

  ul. Konstantego Damrota

  ul. Kornela Makuszyńskiego

  ul. Kornela Ujejskiego

  ul. Kostki Napierskiego

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Ludwika Solskiego

  ul. Malinowa

  ul. Mariacka

  ul. Modrzewiowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Odległa

  ul. Pawła Stalmacha

  ul. Piotra Ściegiennego

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Przyjaźni

  ul. Rybnicka

  ul. Rydułtowska

  ul. Skautów

  ul. Sokolska

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Stanisława Mikołajczyka

  ul. Wierzbowa

  ul. Wilhelma Wawrzyńczyka

  ul. Wiosenna

  ul. Wiosny Ludów

  ul. Wojciecha Korfantego

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wypandów

  ul. Władysława Orkana

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zofii Nałkowskiej

  ul. ks. kard. Bolesława Kominka

  ul. mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina

  ul. Świerkowa