Koziegłowy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Koziegłowy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koziegłowy to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu myszkowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koziegłowy.
 • 2 386 Liczba mieszkańców
 • 26,7 km² Powierzchnia
 • 89,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1472-1870, ponownie 1950 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 34 Numer kierunkowy
 • SMY Tablice rejestracyjne
 • Jacek Roman Ślęczka Burmistrz miasta
Koziegłowy na mapie
Identyfikatory
 • 19.163050.5999 Współrzędne GPS
 • 2409024 TERYT (TERC)
 • 0931827 SIMC
Herb miasta Koziegłowy
Koziegłowy herb

Jak Koziegłowy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Koziegłowy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Koziegłowy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Koziegłowy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
16Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
55Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
57Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
60Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
72Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
75Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
85Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
91Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
108Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
164Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
178Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
190Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Koziegłowy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
42-350Poczta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 20

Koziegłowy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koziegłowach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Myszkowie (podlega pod: ZUS Oddział w Częstochowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-17.15*, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sikorskiego 57
42-300 Myszków
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
(34) 341-12-19
(34) 314-15-33
Plac Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy

Koziegłowy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Koziegłowy jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 386, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koziegłów zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 1,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  23,7% mieszkańców Koziegłów jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Koziegłowy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,74 na 1000 mieszkańców Koziegłów. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,4% zgonów w Koziegłowach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Koziegłowach były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koziegłów przypada 14.14 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koziegłów 5. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,7% mieszkańców Koziegłów jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koziegłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 386 Liczba mieszkańców
 • 1 253 Kobiety
 • 1 133 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koziegłowach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koziegłowach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koziegłowach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koziegłów
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Koziegłowy
  44,2 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 46,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koziegłowy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koziegłów
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koziegłowy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koziegłowy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koziegłowy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  23,8%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 18,8% Kobiety
  (Panny)
 • 29,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Koziegłowy
  58,3%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Koziegłowy
  10,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 17,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koziegłowy
  6,9%
  śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koziegłowach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Koziegłowy
  1,7
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koziegłowach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,74 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Koziegłowy
  -3,7
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koziegłowach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koziegłowach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koziegłowach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koziegłowach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koziegłowy
  10,4
  woj. śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 30,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Koziegłowy
  30,9
  woj. śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 316 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 285 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 342 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Koziegłowy
  3 316 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 114 Waga 3500g - 3999g
 • 114
 • 217 Waga 3000g - 3499g
 • 217
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Koziegłowy
  1,22
  woj. śląskie
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Koziegłowy
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Koziegłowy
  0,50
  śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Koziegłowach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zgony
 • 22 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 64,7%
  35,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,1
  Województwo
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 198,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  198,5
  śląskie
  179,4
  Polska
  147,0
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,6
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,8
  woj. śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie myszkowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,4%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,9%
  śląskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  288,4
  woj. śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 519,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 512,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 527,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  519,8
  śląskie
  473,7
  Cały kraj
  426,2
 • 82,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Koziegłowy
  82,0
  śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 22,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  22,5
  woj. śląskie
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 2,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,8
  śląskie
  8,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Koziegłowy
  0,2%
  woj. śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koziegłowach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koziegłowy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koziegłowy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koziegłowach oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Koziegłowach to 972 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 406 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koziegłowach to 4,69 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Koziegłowach to 180,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,58% mieszkań posiada łazienkę, 83,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,65% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myszkowskiego.

  Powiat myszkowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 972 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 405,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  405,80
  Województwo
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 108,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Koziegłowy
  108,70 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 44,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  44,10 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,72
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,46 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Koziegłowy
  2,46
  Województwo
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,52 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Koziegłowy
  0,52
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Koziegłowy
  5,43
  woj. śląskie
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 61 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,69
  woj. śląskie
  4,13
  Polska
  3,89
 • 25,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  25,47
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 2 343 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 180,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  180,2 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,98 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,98 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Koziegłowy
  91,26%
  śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 89,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Koziegłowy
  89,30%
  woj. śląskie
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 88,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,58%
  woj. śląskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Koziegłowy
  83,44%
  śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 51,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Koziegłowy
  51,65%
  woj. śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Koziegłowy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koziegłowach na 1000 mieszkańców pracuje 325osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 55,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koziegłowach wynosiło w 2023 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koziegłowach wynosiło 5 629,12 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Koziegłów 203 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 232 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 29.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Koziegłów pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 325 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  325,0
  Województwo
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 6,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,2% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Miasto
  6,2%
  śląskie
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koziegłowach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koziegłowach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koziegłowach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 007 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 629 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koziegłowach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 203 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 232 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 29 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,3% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koziegłowach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 781 Pracujący ogółem
 • 434 Kobiety
 • 347 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koziegłowach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koziegłowy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,3
  śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 44,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Koziegłowy
  44,5
  woj. śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 154,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  154,6
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koziegłowy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Koziegłowach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 515 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 429 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (14) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (82) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koziegłowach najwięcej (31) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (491) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (148) podmiotów, a 70,1% (361) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koziegłowach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (37.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (24.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 515 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 148 Przemysł i budownictwo
 • 361 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Koziegłowach w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Koziegłowach w 2023 roku
 • 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 491 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 491
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 515 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 515
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 Spółki handlowe ogółem
 • 22
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 31 Spółki cywilne ogółem
 • 31
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 162 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 162
 • 103 Przetwórstwo przemysłowe
 • 103
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 25 Budownictwo
 • 25
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 8 Pozostała działalność
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koziegłowy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Koziegłowach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koziegłowach wynosi 85,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koziegłów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,86 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,16 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,60 (60%), drogowe - 2,36 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koziegłów.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koziegłowy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 24 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 24
 • 36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 36
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 27,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  27,94
  woj. śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 10,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Koziegłowy
  10,16
  Województwo
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 14,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Koziegłowy
  14,86
  śląskie
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 2,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Koziegłowy
  2,36
  śląskie
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,41
  Województwo
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 7,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,60
  śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koziegłowy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Koziegłowy
  86%
  śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Koziegłowy
  76%
  śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  90%
  woj. śląskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  89%
  woj. śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  61%
  śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Koziegłowy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Koziegłów wyniosła w 2022 roku 124,5 mln złotych, co daje 8,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 51.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Koziegłów - 26.2% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.4%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 41,2 mln złotych, czyli 33,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koziegłów wyniosła w 2022 roku 119,3 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.5%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.4%). W budżecie Koziegłów wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (12,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,3 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Koziegłowach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koziegłów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koziegłowy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koziegłów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  57,6 mln

  4,0 tys(100%)

  51,5 mln

  3,6 tys(100%)

  64,0 mln

  4,5 tys(100%)

  80,7 mln

  5,6 tys(100%)

  74,1 mln

  5,2 tys(100%)

  74,3 mln

  5,2 tys(100%)

  82,4 mln

  5,8 tys(100%)

  124,5 mln

  8,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  1,2 tys(5.2%)

  3,6 mln

  1,5 tys(6.9%)

  11,0 mln

  4,5 tys(17.2%)

  4,4 mln

  1,8 tys(5.4%)

  7,7 mln

  3,1 tys(10.3%)

  9,1 mln

  3,7 tys(12.2%)

  9,6 mln

  4,0 tys(11.7%)

  32,6 mln

  13,6 tys(26.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,4 mln

  7,1 tys(30.2%)

  17,0 mln

  6,9 tys(33%)

  18,2 mln

  7,5 tys(28.4%)

  19,2 mln

  7,8 tys(23.7%)

  23,1 mln

  9,4 tys(31.1%)

  22,7 mln

  9,3 tys(30.5%)

  23,7 mln

  9,7 tys(28.7%)

  27,9 mln

  11,6 tys(22.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  304,6 tys

  123(0.5%)

  53,3 tys

  21,7(0.1%)

  63,9 tys

  26,4(0.1%)

  112,6 tys

  45,7(0.1%)

  83,7 tys

  34,2(0.1%)

  73,8 tys

  30,3(0.1%)

  78,8 tys

  32,4(0.1%)

  14,6 mln

  6,1 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,8 mln

  2,8 tys(11.8%)

  4,8 mln

  2,0 tys(9.4%)

  5,7 mln

  2,4 tys(9%)

  5,5 mln

  2,2 tys(6.9%)

  5,6 mln

  2,3 tys(7.5%)

  6,0 mln

  2,5 tys(8.1%)

  6,4 mln

  2,6 tys(7.7%)

  10,2 mln

  4,3 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  1,8 tys(7.7%)

  3,4 mln

  1,4 tys(6.5%)

  4,9 mln

  2,0 tys(7.6%)

  17,2 mln

  7,0 tys(21.3%)

  6,5 mln

  2,6 tys(8.7%)

  2,2 mln

  884(2.9%)

  7,0 mln

  2,9 tys(8.5%)

  9,9 mln

  4,1 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  2,9 tys(12.3%)

  15,2 mln

  6,2 tys(29.5%)

  2,4 mln

  988(3.7%)

  2,3 mln

  943(2.9%)

  2,7 mln

  1,1 tys(3.7%)

  2,8 mln

  1,1 tys(3.7%)

  3,0 mln

  1,2 tys(3.7%)

  5,0 mln

  2,1 tys(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  9,7 mln

  3,9 tys(16.9%)

  959,7 tys

  390(1.9%)

  442,8 tys

  183(0.7%)

  3,6 mln

  1,5 tys(4.5%)

  1,1 mln

  439(1.4%)

  787,3 tys

  323(1.1%)

  3,6 mln

  1,5 tys(4.4%)

  3,6 mln

  1,5 tys(2.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  420,2 tys

  170(0.7%)

  551,4 tys

  224(1.1%)

  771,8 tys

  318(1.2%)

  886,9 tys

  360(1.1%)

  1,1 mln

  451(1.5%)

  888,6 tys

  364(1.2%)

  962,6 tys

  396(1.2%)

  2,3 mln

  942(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  1,4 tys(6%)

  1,6 mln

  662(3.2%)

  1,4 mln

  584(2.2%)

  7,2 mln

  2,9 tys(8.9%)

  3,4 mln

  1,4 tys(4.5%)

  1,4 mln

  560(1.8%)

  1,5 mln

  630(1.9%)

  1,9 mln

  813(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,7 mln

  1,1 tys(4.7%)

  2,7 mln

  1,1 tys(5.2%)

  1,8 mln

  760(2.9%)

  2,2 mln

  889(2.7%)

  2,3 mln

  936(3.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(3.6%)

  2,5 mln

  1,0 tys(3.1%)

  1,9 mln

  788(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  293,0 tys

  119(0.5%)

  361,5 tys

  147(0.7%)

  286,7 tys

  118(0.4%)

  250,9 tys

  102(0.3%)

  348,5 tys

  143(0.5%)

  296,1 tys

  121(0.4%)

  213,3 tys

  87,7(0.3%)

  579,5 tys

  242(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  292,5 tys

  118(0.5%)

  312,3 tys

  127(0.6%)

  328,4 tys

  135(0.5%)

  423,1 tys

  172(0.5%)

  783,7 tys

  321(1.1%)

  2,2 mln

  892(2.9%)

  1,6 mln

  678(2%)

  441,9 tys

  185(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  370,1 tys

  150(0.6%)

  182,9 tys

  74,4(0.4%)

  200,9 tys

  82,9(0.3%)

  999,9 tys

  406(1.2%)

  194,8 tys

  79,7(0.3%)

  165,8 tys

  68,0(0.2%)

  201,8 tys

  82,9(0.2%)

  341,6 tys

  143(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  236,7 tys

  95,9(0.4%)

  233,3 tys

  94,9(0.5%)

  276,7 tys

  114(0.4%)

  220,6 tys

  89,6(0.3%)

  247,8 tys

  101(0.3%)

  382,3 tys

  157(0.5%)

  278,6 tys

  115(0.3%)

  335,8 tys

  140(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  108,0 tys

  43,7(0.2%)

  83,7 tys

  34,1(0.2%)

  131,3 tys

  54,2(0.2%)

  75,2 tys

  30,5(0.1%)

  66,3 tys

  27,1(0.1%)

  182,1 tys

  74,7(0.2%)

  117,7 tys

  48,4(0.1%)

  143,4 tys

  59,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  433,3 tys

  176(0.8%)

  437,8 tys

  178(0.9%)

  419,8 tys

  173(0.7%)

  522,0 tys

  212(0.6%)

  647,6 tys

  265(0.9%)

  611,5 tys

  251(0.8%)

  611,0 tys

  251(0.7%)

  117,0 tys

  48,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,8 tys

  44,9(0.2%)

  13,4 tys

  5,5(0%)

  10,0 tys

  4,1(0%)

  111,4 tys

  45,2(0.1%)

  120,5 tys

  49,3(0.2%)

  100,3 tys

  41,1(0.1%)

  2,9 tys

  1,2(0%)

  9,4 tys

  3,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  122

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  325,9 tys

  132(0.6%)

  8,2 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  140,0 tys

  56,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koziegłowach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koziegłów według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koziegłowy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koziegłów według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,2 mln

  3,8 tys(100%)

  56,5 mln

  3,9 tys(100%)

  65,4 mln

  4,6 tys(100%)

  74,8 mln

  5,2 tys(100%)

  74,9 mln

  5,2 tys(100%)

  80,4 mln

  5,6 tys(100%)

  94,2 mln

  6,6 tys(100%)

  119,3 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  726,1 tys

  294(1.3%)

  1,1 mln

  447(1.9%)

  7,1 mln

  2,9 tys(10.9%)

  1,9 mln

  790(2.6%)

  3,5 mln

  1,4 tys(4.7%)

  4,4 mln

  1,8 tys(5.4%)

  9,9 mln

  4,1 tys(10.5%)

  28,7 mln

  12,0 tys(24%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,7 mln

  6,4 tys(28.4%)

  16,8 mln

  6,8 tys(29.7%)

  17,7 mln

  7,3 tys(27.1%)

  19,3 mln

  7,9 tys(25.8%)

  21,2 mln

  8,7 tys(28.3%)

  21,4 mln

  8,8 tys(26.6%)

  24,9 mln

  10,2 tys(26.4%)

  26,8 mln

  11,2 tys(22.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,3 mln

  7,0 tys(31.4%)

  15,8 mln

  6,4 tys(28%)

  16,6 mln

  6,9 tys(25.4%)

  16,8 mln

  6,8 tys(22.5%)

  17,7 mln

  7,3 tys(23.7%)

  23,9 mln

  9,8 tys(29.8%)

  28,2 mln

  11,6 tys(29.9%)

  21,9 mln

  9,2 tys(18.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  209,3 tys

  84,8(0.4%)

  53,3 tys

  21,7(0.1%)

  93,9 tys

  38,7(0.1%)

  62,6 tys

  25,4(0.1%)

  68,3 tys

  27,9(0.1%)

  73,8 tys

  30,3(0.1%)

  78,8 tys

  32,4(0.1%)

  14,7 mln

  6,1 tys(12.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  2,4 tys(10.6%)

  14,0 mln

  5,7 tys(24.7%)

  1,2 mln

  510(1.9%)

  1,3 mln

  521(1.7%)

  1,2 mln

  501(1.6%)

  1,2 mln

  475(1.4%)

  1,3 mln

  520(1.3%)

  3,0 mln

  1,3 tys(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,9 mln

  785(3.5%)

  2,1 mln

  834(3.6%)

  2,1 mln

  864(3.2%)

  2,3 mln

  939(3.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(3.5%)

  2,6 mln

  1,1 tys(3.3%)

  2,7 mln

  1,1 tys(2.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  458(2.1%)

  1,1 mln

  460(2%)

  1,8 mln

  757(2.8%)

  1,9 mln

  755(2.5%)

  2,6 mln

  1,0 tys(3.4%)

  2,2 mln

  887(2.7%)

  2,1 mln

  845(2.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  925(4.1%)

  1,5 mln

  606(2.6%)

  1,9 mln

  780(2.9%)

  10,8 mln

  4,4 tys(14.5%)

  2,9 mln

  1,2 tys(3.9%)

  7,9 tys

  3,2(0%)

  1,6 mln

  647(1.7%)

  2,5 mln

  1,0 tys(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  615(2.8%)

  620,2 tys

  252(1.1%)

  601,7 tys

  248(0.9%)

  708,8 tys

  288(0.9%)

  880,1 tys

  360(1.2%)

  901,7 tys

  370(1.1%)

  1,0 mln

  421(1.1%)

  1,4 mln

  589(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1 tys

  20,3(0.1%)

  305,5 tys

  125(0.4%)

  101,5 tys

  41,6(0.1%)

  100,0 tys

  41,1(0.1%)

  1,3 mln

  559(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  691(3.1%)

  233,9 tys

  95,1(0.4%)

  282,1 tys

  116(0.4%)

  155,9 tys

  63,3(0.2%)

  649,3 tys

  266(0.9%)

  462,5 tys

  190(0.6%)

  212,2 tys

  87,2(0.2%)

  636,4 tys

  266(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,2 mln

  2,1 tys(9.4%)

  2,3 mln

  918(4%)

  144,7 tys

  59,7(0.2%)

  147,0 tys

  59,7(0.2%)

  2,1 mln

  842(2.8%)

  407,7 tys

  167(0.5%)

  202,3 tys

  83,2(0.2%)

  235,7 tys

  98,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  180,5 tys

  73,1(0.3%)

  181,1 tys

  73,7(0.3%)

  150,2 tys

  62,0(0.2%)

  148,5 tys

  60,3(0.2%)

  103,4 tys

  42,3(0.1%)

  83,0 tys

  34,1(0.1%)

  67,4 tys

  27,7(0.1%)

  53,0 tys

  22,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  411(1.8%)

  749,5 tys

  305(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  1,4 tys(4.7%)

  439,0 tys

  180(0.6%)

  30,0 tys

  12,3(0%)

  466,1 tys

  192(0.5%)

  44,9 tys

  18,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,8 tys

  44,9(0.2%)

  13,4 tys

  5,5(0%)

  10,0 tys

  4,1(0%)

  111,4 tys

  45,2(0.1%)

  120,5 tys

  49,3(0.2%)

  100,3 tys

  41,1(0.1%)

  2,9 tys

  1,2(0%)

  9,4 tys

  3,9(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  4,6 tys

  1,9(0%)

  4,6 tys

  1,9(0%)

  4,8 tys

  2,0(0%)

  5,1 tys

  2,1(0%)

  6,3 tys

  2,6(0%)

  8,2 tys

  3,4(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 tys

  1,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1 000

  0,4(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  900

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  700

  0,3(0%)

  15,0 tys

  6,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  352

  0,1(0%)

  175,0 tys

  71,6(0.2%)

  816,4 tys

  335(1%)

  635,3 tys

  261(0.7%)

  452

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  122

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,3(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  309,7 tys

  125(0.6%)

  20,5 tys

  8,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  138,6 tys

  56,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  378

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,7 tys

  29,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koziegłowy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 500 mieszkańców Koziegłów jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 235 kobiet oraz 267 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 12,0% średnie ogólnokształcące, a 22,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Koziegłów, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 12,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Koziegłów mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koziegłowach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,3%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (25,0%).

  W roku 2022 w Koziegłowach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 221 dzieci (113 dziewczynek oraz 108 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Koziegłowach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 151 dzieci (70 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 159 miejsc.

  17,8% mieszkańców Koziegłów w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 167 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 334 uczniów (168 kobiet oraz 166 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Koziegłowach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 181 uczniów (91 kobiet oraz 90 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 167,00.

  W Koziegłowach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 89 uczniów (53 kobiety oraz 36 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Koziegłowach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 99 uczniów (55 kobiet oraz 44 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 42 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,2% mieszkańców (19,8% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,3% mieszkańców Koziegłów w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 21,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,5%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Koziegłowy
  37,7%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,5%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  12,0%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,2%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,7%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 17,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,4%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Koziegłowy
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3167 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Koziegłowy
  3 167,0
  śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,35
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 228 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Koziegłowy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 221 Dzieci
 • 113 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 108 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 50 3 lata
 • 50
 • 46 4 lata
 • 46
 • 56 5 lata
 • 56
 • 56 6 lat
 • 56
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 31 3 lata
 • 31
 • 22 4 lata
 • 22
 • 29 5 lata
 • 29
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 19 3 lata
 • 19
 • 24 4 lata
 • 24
 • 27 5 lata
 • 27
 • 27 6 lat
 • 27
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koziegłowach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koziegłowach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach
  Publiczne
  34 314-12-99
  ul. 3-Go Maja 27
  42-350 Koziegłowy
  816020
 • Szkoły podstawowe w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koziegłowy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 334 Uczniowie
 • 168 Kobiety
  (uczniowie)
 • 166 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,9
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 167,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  167,00
  Województwo
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 166,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Koziegłowy
  166,50
  woj. śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koziegłowy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Koziegłowy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koziegłowach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koziegłowach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Alfreda Szklarskiego)
  Publiczna
  34 314-12-65
  34 314-12-14
  ul. 3Maja 12
  42-350 Koziegłowy
  11204-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Koziegłowy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 89 Uczniowie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,6%
  40,4%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  17,8
  śląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Koziegłowach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koziegłowach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (im. Marii Skłodowskiej - Curie)
  Publiczne
  34 314-12-14
  34 314-12-14
  ul. 3 Maja 12
  42-350 Koziegłowy
  366-
 • Edukacyjne grupy wieku w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koziegłowy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koziegłowy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koziegłowy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koziegłowy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Koziegłowach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Koziegłowach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 70)
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Koziegłowach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Koziegłowach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Koziegłowach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Koziegłowach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 196 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 68 (uczestnicy: 4 947)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 565)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 660)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 2 150)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 1 076)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 196)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 160)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 45)
  • taneczne: 3 (członkowie: 80)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 35)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 130)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Koziegłowach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 065 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 594 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Koziegłowach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 333 członków. Zarejestrowano 275 ćwiczących (mężczyźni: 164, kobiety: 111, chłopcy do lat 18: 139, dziewczęta do lat 18: 106). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koziegłowach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Koziegłowach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Koziegłów znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Koziegłowach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Stanowisko archeologiczne Koziegłowy ze średniowieczadnia 1965-10-01, wykaz dokumentów: 704/65 z 1965-10-01
  • Miasto (data nieznana)dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: R/409/53 z 1953-03-31
  • Kościół z XVII w.dnia 1960-03-18, wykaz dokumentów: 419/60 z 1960-03-18; brak numeru z 2015-08-31
  • Kościół z XVII w.dnia 1960-03-18, wykaz dokumentów: 420/60 z 1960-03-18
  • Plebania z 1802 r. (ul. Kościelna 4)dnia 1972-08-02, wykaz dokumentów: 1189/72 z 1972-08-02
  • Przytułek z XVII w.dnia 1972-08-02, wykaz dokumentów: 1190/72 z 1972-08-02
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. pl. Moniuszki 4)dnia 1972-08-02, wykaz dokumentów: 1192/72 z 1972-08-02
 • Formy ochrony przyrody w Koziegłowach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koziegłów znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koziegłowach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 2 sztuki, Data ustanowienia: 1957-01-01, Opis granicy: Oddział leśny 291G. Nadleśnictwo Lgota nieopodal łąki zwanej Msale Małe

Koziegłowy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Koziegłowach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 125,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Koziegłowach znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu myszkowskiego.

  Powiat myszkowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koziegłowach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koziegłowach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 125,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koziegłowy
  125,3
  woj. śląskie
  45,6
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 167,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Koziegłowy
  167,0
  woj. śląskie
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Koziegłowy
  133,3
  woj. śląskie
  114,1
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Koziegłowach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 645,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Koziegłowy
  645,2 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 7,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Koziegłowy
  7,3 km
  Województwo
  3,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koziegłowy przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 1droga krajowa nr 1(Sosnowiec Dolny - Łódź - Starowa Góra - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Piotrków Trybunalski - Gąski - Siomki - Kamieńsk - Stobiecko Szlacheckie - Radomsko - Wiłków - Kruszyna - Mykanów - Częstochowa - Wrzosowa - Nowa Wieś - Poczesna - Romanów - Koziegłowy - Rzeniszów - Brudzowice - Siewierz - Podwarpie - Wojkowice Kościelne - Dąbrowa Górnicza - Tychy - Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Przybędza - Węgierska Górka - Milówka)
  • DW 789droga wojewódzka nr 789(Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów - Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice - Lelów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koziegłowy nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 1Linia kolejowa nr 1: Warszawa Zachodnia – Katowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki - Jaktorów - Międzyborów - Żyrardów - Sucha Żyrardowska - Jesionka - Radziwiłłów Mazowiecki - Skierniewice Rawka - Skierniewice - Dąbrowice Skierniewickie - Maków - Płyćwia - Lipce Reymontowskie - Krosnowa - Przyłęk Duży - Rogów - Wągry - Koluszki - Chrusty Nowe - Rokiciny - Łaznów - Wolbórka - Baby - Moszczenica - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Piotrków Trybunalski Towarowy - Milejów - Rozprza - Luciążanka - Wilkoszewice - Gorzkowice - Gorzędów - Kamieńsk - Gomunice - Dobryszyce koło Radomska - Radomsko - Bobry - Widzów Teklinów - Jacków - Kłomnice - Rzerzęczyce - Rudniki koło Częstochowy - Częstochowa Aniołów - Częstochowa Osobowa - Częstochowa Towarowa - Częstochowa Raków - Korwinów - Poraj - Masłońskie Natalin - Żarki Letnisko - Myszków Nowa Wieś - Myszków - Myszków Światowit - Myszków Mrzygłód - Zawiercie Borowe Pole - Zawiercie - Łazy - Wiesiółka - Chruszczobród - Dąbrowa Górnicza Sikorka - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Dąbrowa Górnicza Pogoria - Dąbrowa Górnicza Gołonóg - Dąbrowa Górnicza - Będzin Ksawera - Będzin Miasto - Będzin - Sosnowiec Główny - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
  • LK 155Linia kolejowa nr 155: Kucelinka - Poraj [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Częstochowa Mirów - Poraj)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Koziegłowach istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Bema

  ul. Boczna

  ul. Brzozowa

  ul. Cegielniana

  ul. Cicha

  ul. Częstochowska

  ul. Dębowa

  ul. Gajowa

  ul. Gęzyńska

  ul. Jagodowa

  ul. Jasna

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Malinowa

  ul. Miła

  pl. Moniuszki

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Plebańska

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Porajska

  ul. Przejazdowa

  Rondo Walentego Roździeńskiego

  ul. Rosochacz

  ul. Rycerska

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Staropolska

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wojsławicka

  ul. Woźnicka

  ul. Wrzosowa

  ul. Wylągi

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Świętokrzyska

  ul. Żarecka