Kowary w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kowary - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kowary to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu jeleniogórskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Kowary.
 • 9 806 Liczba mieszkańców
 • 37,4 km² Powierzchnia
 • 262,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 420-1280 m n.p.m Wysokość
 • 1158 Data założenia
 • 1513 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 75 Numer kierunkowy
 • DJE Tablice rejestracyjne
 • Elżbieta Zakrzewska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.836750.7917 Współrzędne GPS
 • 0206021 TERYT (TERC)
 • 0936078 SIMC
Herb miasta Kowary
Kowary herb
Flaga miasta Kowary
Kowary flaga

Jak Kowary wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kowary na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kowary wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kowary plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
3Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
12Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
24Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
26Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
30Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
45Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
48Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
54Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
56Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
59Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
104Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
114Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
127Miasta o największej powierzchni w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
178Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
219Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Kowary - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
58-530Poczta Kowary

Kowary - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kowarach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Jeleniej Górze (podlega pod: ZUS Oddział w Wałbrzychu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Sygietyńskiego 10
58-500 Jelenia Góra
Urząd Miejski Kowary
(75) 643-92-22
(75) 761-31-73
ul.1 Maja 1a
58-530 Kowary

Kowary - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kowary jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 9 806, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 18,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,4 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kowar zawarli w 2022 roku 30 małżeństw, co odpowiada 3,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  31,8% mieszkańców Kowar jest stanu wolnego, 49,3% żyje w małżeństwie, 10,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Kowary ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -127. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -12,70 na 1000 mieszkańców Kowar. W 2022 roku urodziło się 52 dzieci, w tym 61,5% dziewczynek i 38,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,37 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,7% zgonów w Kowarach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Kowarach były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kowar przypada 17.89 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 118 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kowar -61. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 44 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -39.

  56,4% mieszkańców Kowar jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kowar
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 9 806 Liczba mieszkańców
 • 5 176 Kobiety
 • 4 630 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kowarach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kowarach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kowarach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kowar
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,4 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 47,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kowary, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kowar
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kowary,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kowary,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kowary,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 31,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  31,9%
  Dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 27,2% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 49,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  49,3%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 48,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Kowary
  8,1%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 10,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Kowary
  9,9%
  Dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 10,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 9,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Kowary
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kowarach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,0
  woj. dolnośląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  Województwo
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 30 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kowarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -127 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -67 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -60 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -12,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -12,7
  Dolnośląskie
  -4,6
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kowarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kowarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kowarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kowarach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 Urodzenia żywe
 • 32 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,5%
  38,5%
 • 5,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kowary
  5,2
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  8,1
 • 24,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  24,1
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 62 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 62
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 21
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 233 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 270 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 233 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 18 Waga 4000g - 4499g
 • 18
 • 85 Waga 3500g - 3999g
 • 85
 • 138 Waga 3000g - 3499g
 • 138
 • 61 Waga 2500g - 2999g
 • 61
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 0,98 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Kowary
  0,98
  Województwo
  1,20
  Cały kraj
  1,26
 • 0,49 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,49
  woj. dolnośląskie
  0,58
  Kraj
  0,61
 • 0,37 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kowary
  0,37
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kowarach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 179 Zgony
 • 99 Kobiety
  (Zgony)
 • 80 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,3%
  44,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  17,9
  woj. dolnośląskie
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 269,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  269,6
  Województwo
  158,8
  Polska
  147,0
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,0
  Dolnośląskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. dolnośląskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jeleniogórskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  46,7%
  woj. dolnośląskie
  44,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kowary
  21,5%
  Dolnośląskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,5%
  Województwo
  9,0%
  Cała Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,9
  Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  85,1
  Cała Polska
  70,6
 • 312,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  312,4
  Województwo
  294,0
  Cała Polska
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 677,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 710,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 641,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kowary
  677,1
  Województwo
  556,8
  Kraj
  426,2
 • 105,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 148,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  105,9
  woj. dolnośląskie
  96,5
  Kraj
  62,9
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,7
  Województwo
  33,7
  Polska
  33,8
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,6
  Dolnośląskie
  8,3
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Kowary
  0,9%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 118 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -100 Saldo migracji
 • -50 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -61 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -39 Saldo migracji zagranicznych
 • -15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -24 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kowarach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kowary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kowary - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kowarach oddano do użytku 23 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kowarach to 4 484 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 452 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  56,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 43,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kowarach to 4,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kowarach to 107,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,69% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,99% mieszkań posiada łazienkę, 81,96% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 484 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 452,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  452,30
  Dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kowary
  64,50 m2
  woj. dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kowary
  29,20 m2
  Dolnośląskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,54
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Kraj
  3,83
 • 2,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,21
  Województwo
  2,23
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 23 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,32
  woj. dolnośląskie
  7,66
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kowary
  4,30
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 9,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kowary
  9,99
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 2 480 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 107,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  107,8 m2
  woj. dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Dolnośląskie
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,91%
  woj. dolnośląskie
  98,22%
  Kraj
  97,75%
 • 94,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kowary
  94,69%
  Dolnośląskie
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 90,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Kowary
  90,99%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Cały kraj
  93,75%
 • 81,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Kowary
  81,96%
  Województwo
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 87,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  87,15%
  woj. dolnośląskie
  64,57%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kowary - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kowarach na 1000 mieszkańców pracuje 131osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kowarach wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kowarach wynosiło 5 627,61 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kowar 766 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 489 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -277.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Kowar pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,2% w przemyśle i budownictwie, a 10,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 131 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kowary
  131,0
  woj. dolnośląskie
  279,0
  Polska
  259,0
 • 12,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,0% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  4,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kowarach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kowarach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kowarach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 051 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kowary
  5 628 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kowarach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 766 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 489 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -277 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,2% Przemysł i budownictwo
 • 34,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 33,6% Pozostałe
 • 45,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kowarach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 332 Pracujący ogółem
 • 675 Kobiety
 • 657 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kowarach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,4% W wieku produkcyjnym
 • 49,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kowary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kowary
  77,2
  Województwo
  70,3
  Cały kraj
  69,0
 • 51,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  51,0
  Dolnośląskie
  40,7
  Cały kraj
  38,2
 • 194,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  194,1
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kowary - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kowarach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 382 podmioty gospodarki narodowej, z czego 869 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 90 nowych podmiotów, a 65 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (156) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (65) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (146) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (52) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kowarach najwięcej (71) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 349) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,0% (346) podmiotów, a 73,7% (1 019) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kowarach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 382 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 346 Przemysł i budownictwo
 • 1 019 Pozostała działalność
 • 90 Podmioty nowo zarejestrowane w Kowarach w 2023 roku
 • 65 Podmioty wyrejestrowane w Kowarach w 2023 roku
 • 869 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 349 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 349
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 382 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 382
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 68 Spółki handlowe ogółem
 • 68
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 57  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 57
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 71 Spółki cywilne ogółem
 • 71
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 869 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 190 Budownictwo
 • 190
 • 156 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 156
 • 92 Przetwórstwo przemysłowe
 • 92
 • 83 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 83
 • 70 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 70
 • 55 Pozostała działalność
 • 55
 • 48 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 48
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 41 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 41
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 17 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 17
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kowary - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kowarach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 296 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,85 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kowarach wynosi 68,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kowar najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 21,20 (wykrywalność 59%) oraz przeciwko mieniu - 14,00 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,39 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,65 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kowar.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kowary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 296 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 296
 • 211 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 211
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 34 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 34
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 139 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 139
 • 29,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  29,85
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 21,20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kowary
  21,20
  Województwo
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 1,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,65
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Cała Polska
  6,99
 • 3,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,39
  Dolnośląskie
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Województwo
  0,40
  Cała Polska
  0,35
 • 14,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kowary
  14,00
  Dolnośląskie
  16,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kowary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kowary
  59%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  57%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  woj. dolnośląskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  Województwo
  43%
  Kraj
  51%

Kowary - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kowar wyniosła w 2022 roku 61,6 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 24.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kowar - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,9 mln złotych, czyli 12,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kowar wyniosła w 2022 roku 59,0 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7%). W budżecie Kowar wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 44,4 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,0%.
 • Wydatki budżetu w Kowarach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kowar według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kowary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kowar według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,2 mln

  2,8 tys(100%)

  36,1 mln

  3,2 tys(100%)

  38,8 mln

  3,5 tys(100%)

  42,0 mln

  3,8 tys(100%)

  45,6 mln

  4,2 tys(100%)

  47,6 mln

  4,6 tys(100%)

  50,5 mln

  5,0 tys(100%)

  61,6 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  759(26.6%)

  9,1 mln

  813(25.2%)

  10,1 mln

  909(26%)

  11,7 mln

  1,1 tys(27.8%)

  12,5 mln

  1,2 tys(27.5%)

  11,2 mln

  1,1 tys(23.5%)

  12,0 mln

  1,1 tys(23.8%)

  15,0 mln

  1,5 tys(24.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,7 mln

  414(14.5%)

  4,5 mln

  400(12.4%)

  4,4 mln

  397(11.3%)

  4,8 mln

  434(11.3%)

  5,1 mln

  470(11.1%)

  6,0 mln

  566(12.6%)

  7,2 mln

  686(14.3%)

  7,9 mln

  793(12.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,7 mln

  329(11.5%)

  3,7 mln

  334(10.4%)

  3,9 mln

  348(9.9%)

  3,9 mln

  359(9.4%)

  4,2 mln

  385(9.1%)

  4,6 mln

  427(9.6%)

  5,0 mln

  478(10%)

  7,3 mln

  732(11.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  702(24.6%)

  13,0 mln

  1,2 tys(36.2%)

  4,4 mln

  394(11.2%)

  4,5 mln

  413(10.8%)

  5,1 mln

  468(11.1%)

  4,7 mln

  443(9.9%)

  5,0 mln

  476(9.9%)

  6,6 mln

  663(10.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  649,3 tys

  57,5(2%)

  650,4 tys

  58,1(1.8%)

  722,8 tys

  65,2(1.9%)

  654,9 tys

  59,8(1.6%)

  1,2 mln

  107(2.5%)

  1,5 mln

  142(3.2%)

  1,5 mln

  145(3%)

  5,2 mln

  520(8.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  57,6 tys

  5,1(0.2%)

  171,6 tys

  15,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  417(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  96,5(3.4%)

  1,2 mln

  104(3.2%)

  940,1 tys

  84,8(2.4%)

  752,4 tys

  68,7(1.8%)

  831,2 tys

  76,9(1.8%)

  963,5 tys

  90,5(2%)

  1,1 mln

  108(2.3%)

  2,1 mln

  207(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  290(10.1%)

  1,3 mln

  119(3.7%)

  1,6 mln

  146(4.2%)

  2,1 mln

  194(5.1%)

  881,5 tys

  81,5(1.9%)

  1,1 mln

  104(2.3%)

  2,3 mln

  215(4.5%)

  1,9 mln

  190(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  600,4 tys

  53,2(1.9%)

  739,7 tys

  66,1(2.1%)

  718,4 tys

  64,8(1.8%)

  768,5 tys

  70,1(1.8%)

  916,5 tys

  84,8(2%)

  1,1 mln

  99,6(2.2%)

  961,6 tys

  91,4(1.9%)

  1,2 mln

  118(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  131,3 tys

  11,6(0.4%)

  208,5 tys

  18,6(0.6%)

  195,0 tys

  17,6(0.5%)

  183,0 tys

  16,7(0.4%)

  201,9 tys

  18,7(0.4%)

  313,6 tys

  29,4(0.7%)

  324,9 tys

  30,9(0.6%)

  376,6 tys

  38,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  611,8 tys

  54,2(1.9%)

  606,7 tys

  54,2(1.7%)

  539,1 tys

  48,6(1.4%)

  590,7 tys

  53,9(1.4%)

  592,7 tys

  54,8(1.3%)

  566,7 tys

  53,2(1.2%)

  598,6 tys

  56,9(1.2%)

  356,1 tys

  35,9(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  73,3 tys

  6,5(0.2%)

  59,7 tys

  5,3(0.2%)

  178,5 tys

  16,1(0.5%)

  701,4 tys

  64,0(1.7%)

  76,2 tys

  7,0(0.2%)

  138,2 tys

  13,0(0.3%)

  209,0 tys

  19,9(0.4%)

  267,5 tys

  27,0(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  292,1 tys

  25,9(0.9%)

  338,8 tys

  30,3(0.9%)

  425,0 tys

  38,3(1.1%)

  566,8 tys

  51,7(1.4%)

  2,0 mln

  187(4.4%)

  1,2 mln

  110(2.5%)

  406,1 tys

  38,6(0.8%)

  255,7 tys

  25,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  185,3 tys

  16,4(0.6%)

  168,4 tys

  15,1(0.5%)

  177,4 tys

  16,0(0.5%)

  189,1 tys

  17,3(0.5%)

  162,6 tys

  15,0(0.4%)

  118,1 tys

  11,1(0.2%)

  247,6 tys

  23,5(0.5%)

  241,2 tys

  24,3(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  255,2 tys

  22,6(0.8%)

  231,3 tys

  20,7(0.6%)

  241,0 tys

  21,7(0.6%)

  233,0 tys

  21,3(0.6%)

  226,9 tys

  21,0(0.5%)

  163,7 tys

  15,4(0.3%)

  82,4 tys

  7,8(0.2%)

  121,7 tys

  12,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  23,9 tys

  2,1(0.1%)

  22,2 tys

  2,0(0.1%)

  23,3 tys

  2,1(0.1%)

  199,9 tys

  18,2(0.5%)

  30,1 tys

  2,8(0.1%)

  37,8 tys

  3,5(0.1%)

  26,2 tys

  2,5(0.1%)

  52,7 tys

  5,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,7 tys

  8,7(0.3%)

  12,7 tys

  1,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  117,7 tys

  10,7(0.3%)

  90,1 tys

  8,3(0.2%)

  76,4 tys

  7,2(0.2%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kowarach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kowar według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kowary, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kowar według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  32,6 mln

  2,9 tys(100%)

  39,8 mln

  3,5 tys(100%)

  40,2 mln

  3,6 tys(100%)

  42,6 mln

  3,9 tys(100%)

  44,3 mln

  4,1 tys(100%)

  51,6 mln

  5,0 tys(100%)

  60,3 mln

  5,9 tys(100%)

  59,0 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,8 mln

  1,1 tys(39.3%)

  13,4 mln

  1,2 tys(33.7%)

  15,2 mln

  1,4 tys(37.8%)

  16,2 mln

  1,5 tys(38%)

  17,4 mln

  1,6 tys(39.2%)

  17,6 mln

  1,7 tys(34.1%)

  20,5 mln

  1,9 tys(34%)

  21,4 mln

  2,2 tys(36.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,5 mln

  668(23.1%)

  7,2 mln

  641(18%)

  8,0 mln

  724(20%)

  8,7 mln

  790(20.3%)

  8,8 mln

  817(19.9%)

  10,0 mln

  935(19.3%)

  11,1 mln

  1,1 tys(18.3%)

  11,1 mln

  1,1 tys(18.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 mln

  419(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  153(5.3%)

  1,7 mln

  149(4.2%)

  1,6 mln

  145(4%)

  1,7 mln

  155(4%)

  1,8 mln

  165(4%)

  2,4 mln

  228(4.7%)

  3,1 mln

  298(5.2%)

  3,7 mln

  376(6.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  485(16.8%)

  10,3 mln

  923(25.9%)

  1,8 mln

  166(4.6%)

  1,8 mln

  162(4.2%)

  2,0 mln

  183(4.5%)

  2,0 mln

  191(3.9%)

  2,0 mln

  190(3.3%)

  3,3 mln

  333(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  164(5.7%)

  5,5 mln

  492(13.8%)

  1,8 mln

  163(4.5%)

  1,3 mln

  121(3.1%)

  1,5 mln

  142(3.5%)

  2,1 mln

  193(4%)

  5,9 mln

  560(9.8%)

  3,0 mln

  300(5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  727,5 tys

  64,5(2.2%)

  599,7 tys

  53,6(1.5%)

  984,6 tys

  88,8(2.4%)

  1,4 mln

  127(3.3%)

  959,5 tys

  88,7(2.2%)

  1,1 mln

  100(2.1%)

  1,7 mln

  159(2.8%)

  2,1 mln

  213(3.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  305,6 tys

  27,1(0.9%)

  248,6 tys

  22,2(0.6%)

  359,6 tys

  32,4(0.9%)

  342,2 tys

  31,2(0.8%)

  299,0 tys

  27,7(0.7%)

  224,8 tys

  21,1(0.4%)

  272,0 tys

  25,8(0.5%)

  989,4 tys

  99,8(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  23,9 tys

  2,1(0.1%)

  4,0 tys

  0,4(0%)

  400

  0,0(0%)

  846

  0,1(0%)

  16,0 tys

  1,5(0%)

  216,4 tys

  20,3(0.4%)

  930,8 tys

  88,5(1.5%)

  627,4 tys

  63,3(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  164,8 tys

  14,6(0.5%)

  155,0 tys

  13,9(0.4%)

  172,4 tys

  15,5(0.4%)

  211,0 tys

  19,3(0.5%)

  121,1 tys

  11,2(0.3%)

  190,4 tys

  17,9(0.4%)

  324,5 tys

  30,8(0.5%)

  271,7 tys

  27,4(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  36,7 tys

  3,2(0.1%)

  130,8 tys

  11,7(0.3%)

  3,4 tys

  0,3(0%)

  168,0 tys

  15,3(0.4%)

  125,1 tys

  11,6(0.3%)

  56,9 tys

  5,3(0.1%)

  800

  0,1(0%)

  106,5 tys

  10,7(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,6 mln

  144(5%)

  369,6 tys

  33,0(0.9%)

  89,3 tys

  8,1(0.2%)

  895,8 tys

  81,8(2.1%)

  7,7 tys

  0,7(0%)

  10,6 tys

  1,0(0%)

  1,6 mln

  155(2.7%)

  103,4 tys

  10,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  18,0 tys

  1,6(0.1%)

  23,2 tys

  2,1(0.1%)

  11,5 tys

  1,0(0%)

  8,2 tys

  0,8(0%)

  63,3 tys

  5,9(0.1%)

  47,1 tys

  4,4(0.1%)

  10,0 tys

  1,0(0%)

  82,5 tys

  8,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  20,8 tys

  1,8(0.1%)

  22,0 tys

  2,0(0.1%)

  17,8 tys

  1,6(0%)

  163,8 tys

  15,0(0.4%)

  26,9 tys

  2,5(0.1%)

  27,6 tys

  2,6(0.1%)

  26,0 tys

  2,5(0%)

  27,6 tys

  2,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  171,1 tys

  15,2(0.5%)

  146,2 tys

  13,1(0.4%)

  95,6 tys

  8,6(0.2%)

  58,9 tys

  5,4(0.1%)

  33,1 tys

  3,1(0.1%)

  22,3 tys

  2,1(0%)

  24,3 tys

  2,3(0%)

  9,1 tys

  0,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,8 tys

  1,5(0.1%)

  23,6 tys

  2,1(0.1%)

  16,8 tys

  1,5(0%)

  13,4 tys

  1,2(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,2 mln

  209(4.3%)

  4,9 tys

  0,5(0%)

  3,1 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  98,7 tys

  8,7(0.3%)

  12,7 tys

  1,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  117,7 tys

  10,7(0.3%)

  90,1 tys

  8,3(0.2%)

  76,4 tys

  7,2(0.1%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,2(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,0 tys

  0,5(0%)

  7,1 tys

  0,6(0%)

  8,5 tys

  0,8(0%)

  7,0 tys

  0,6(0%)

  15,1 tys

  1,4(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  41,2 tys

  3,9(0.1%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kowary - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 972 mieszkańców Kowar jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 933 kobiet oraz 1 041 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Kowar, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Kowar mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kowarach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,2%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2022 w Kowarach mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 199 dzieci (107 dziewczynek oraz 92 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kowarach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 163 dzieci (76 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 160 miejsc.

  15,4% mieszkańców Kowar w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 14,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 840 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 603 uczniów (294 kobiety oraz 309 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kowarach placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 582 uczniów (286 kobiet oraz 296 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,81.

  W Kowarach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 50 uczniów (28 kobiet oraz 22 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 15 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kowarach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 169 uczniów (94 kobiety oraz 75 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 47 absolwentów.

  W Kowarach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 64 uczniów (19 kobiet oraz 45 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,5 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,2% mieszkańców Kowar w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 21,5% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,1%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kowary
  36,7%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,8%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kowary
  11,9%
  Województwo
  12,1%
  Kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,0%
  Województwo
  20,3%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Kowary
  12,2%
  Dolnośląskie
  11,2%
  Kraj
  12,3%
 • 12,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kowary
  3,6%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 840 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kowary
  840,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Kraj
  927,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Kowary
  1,21
  Województwo
  0,85
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 223 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kowary) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 199 Dzieci
 • 107 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 92 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 57 3 lata
 • 57
 • 45 4 lata
 • 45
 • 53 5 lata
 • 53
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 31 3 lata
 • 31
 • 22 4 lata
 • 22
 • 29 5 lata
 • 29
 • 23 6 lat
 • 23
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 23 4 lata
 • 23
 • 24 5 lata
 • 24
 • 18 6 lat
 • 18
 • 45 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kowarach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kowarach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
  Publiczne
  75 718-26-24
  75 718-25-34
  ul. SIENKIEWICZA 9
  58-530 Kowary
  51199
  Prywatne Przedszkole Krokodyl Schnappi
  Niepubliczne
  75 761-36-01
  75 761-36-01
  ul. Wiejska 3
  58-530 Kowary
  ---
 • Szkoły podstawowe w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kowary) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 603 Uczniowie
 • 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 309 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Kowary
  20,8
  Dolnośląskie
  18,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 43,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 35,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Kowary
  84,81
  Dolnośląskie
  98,48
  Polska
  95,96
 • 84,11 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,11
  Województwo
  96,90
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kowary) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kowary) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kowarach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kowarach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr1
  Publiczna
  75 718-23-91
  75 718-23-91
  ul. Staszica 16
  58-530 Kowary
  2143239
  Szkoła Podstawowa nr 3 (Józef Gielniak)
  Publiczna
  75 718-21-42
  75 718-21-42
  ul. 1 Maja 72
  58-530 Kowary
  1323725
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kowary) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kowary
  12,5
  Dolnośląskie
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kowary) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  21,3
  woj. dolnośląskie
  20,9
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kowarach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kowarach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące w Kowarach (Stanisław Lem)
  Publiczne
  75 718-21-11
  75 718-21-11
  ul. Szkolna 1
  58-530 Kowary
  381-
 • Edukacyjne grupy wieku w Kowarach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kowary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kowary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kowary, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kowary - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kowarach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kowarach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kowarach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kowarach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kowarach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kowarach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 230 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 3 466)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 675)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 113)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 28)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 500)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 103)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 17)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 87)
  • teatralne: 1 (członkowie: 4)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 17)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 6)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kowarach działało 1 kino posiadające 1 salę z 20 miejscami na widowni. Odbyły się 122 seanse, na które przyszło 1 216 widzów, w tym 71 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 780 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Kowarach działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 27 388 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 37 618 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Kowarach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 143 członków. Zarejestrowano 121 ćwiczących (mężczyźni: 94, kobiety: 27, chłopcy do lat 18: 21, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kowarach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kowarach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kowar znajduje się 82 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kowarach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1. poł. XVI w.dnia 1950-01-02, wykaz dokumentów: 135 z 1950-01-02; A/1983/135 z 2010-04-07
  • Zamek z XVI w. (ul. Sanatoryjna 2)dnia 1951-04-23, wykaz dokumentów: 256 z 1951-04-23; A/5509/256 z 2011-12-09
  • Miasto (data nieznana)dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 365 z 1956-11-25; A/1808/365 z 2010-03-24
  • Plebania z 1779 - 1783 (ul. plac Franciszkański 1)dnia 1975-06-28, wykaz dokumentów: 1/1 z 1975-06-28; 1316/J z 1997-11-18; A/5518/1/1 z 2011-12-21
  • Dwór z XIX w. (ul. Jeleniogórska 12)dnia 1975-06-30, wykaz dokumentów: 4/1 z 1975-06-30; A/5517/4/1 z 2011-12-09
  • Inny budynek mieszkalny z 1748 r. (ul. Ogrodowa 30)dnia 1977-11-26, wykaz dokumentów: 500/J z 1977-11-26; A/5380/500/J z 2011-10-06
  • Park z XIX w.dnia 1977-12-07, wykaz dokumentów: 505/J z 1977-12-07; brak numeru z 2010-10-29; A/5375/505/J z 2011-10-06
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Ogrodowa 49)dnia 1978-03-02, wykaz dokumentów: 517/J z 1978-03-02; A/5369/517/J z 2011-10-06
  • Pałac z XVIII w. (ul. Ogrodowa 21)dnia 1978-03-06, wykaz dokumentów: 516/J z 1978-03-06; A/5370/516/J z 2011-10-06
  • Park z pocz. XIX w.dnia 1979-07-06, wykaz dokumentów: 537/J z 1979-07-06; A/5367/537/J z 2011-10-06; brak numeru z 2012-02-17
  • Pałac z pocz. XIX w. (ul. Jeleniogórska 38)dnia 1980-08-07, wykaz dokumentów: 652/J z 1980-08-07
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. 1 Maja 44A)dnia 1984-03-08, wykaz dokumentów: 813/J z 1984-03-08
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. 1 Maja 6)dnia 1985-01-04, wykaz dokumentów: 856/J z 1985-01-04
  • Pawilon z końca XVIII w. (ul. Józefa Borusiaka 17A)dnia 1986-06-04, wykaz dokumentów: 880/J z 1986-06-04
  • Szpital z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 14C)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Budynek administracyjny z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 14)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 14A)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Inny budynek mieszkalny z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 16A)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Warsztat z 1907 r.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Magazyn z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 14B)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Pawilon szpitalny z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 14C)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Zespół - szpital z 1907 r. (ul. Jeleniogórska 14)dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Park z 1907 r.dnia 1988-03-30, wykaz dokumentów: 910/J z 1988-03-30
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 17)dnia 1990-06-05, wykaz dokumentów: 1040/J z 1990-06-05
  • Sanatorium z 1900 - 1904dnia 1990-09-14, wykaz dokumentów: 1051/J z 1990-09-14
  • Sanatorium z 1916 - 1920dnia 1990-09-14, wykaz dokumentów: 1051/J z 1990-09-14
  • Zespół - sanatorium z 1. ćw. XX w. (ul. Sanatoryjna 15)dnia 1990-09-14, wykaz dokumentów: 1051/J z 1990-09-14
  • Park z 1920 r.dnia 1990-09-14, wykaz dokumentów: 1051/J z 1990-09-14
  • Kamienica z 2. ćw. XVIII w. (ul. 1 Maja 19)dnia 1990-12-03, wykaz dokumentów: 1062/J z 1990-12-03
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. 1 Maja 44)dnia 1990-12-04, wykaz dokumentów: 1063/J z 1990-12-04
  • Kamienica z poł. XVIII w. (ul. 1 Maja 54)dnia 1990-12-04, wykaz dokumentów: 1064/J z 1990-12-04
  • Sąd z 1778 r. (ul. Stanisława Staszica 16)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1073/J z 1991-05-10
  • Szkoła z 1794 r. (ul. Stanisława Staszica 16)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1073/J z 1991-05-10
  • Zespół - szkoła z 1778 - 1794 (ul. Stanisława Staszica 16)dnia 1991-05-10, wykaz dokumentów: 1073/J z 1991-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. 1 Maja 34)dnia 1991-07-31, wykaz dokumentów: 1079/J z 1991-07-31
  • Kamienica z poł. XVIII w. (ul. 1 Maja 20)dnia 1992-11-05, wykaz dokumentów: 1116/J z 1992-11-05
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 12)dnia 1993-01-04, wykaz dokumentów: 1124/J z 1993-01-04
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 50)dnia 1993-01-04, wykaz dokumentów: 1126/J z 1993-01-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 - 1890 (ul. 1 Maja 53)dnia 1993-01-07, wykaz dokumentów: 1125/J z 1993-01-07
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XIX w. (ul. Jeleniogórska 10)dnia 1993-03-19, wykaz dokumentów: 1130/J z 1993-03-19
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Pocztowa 1)dnia 1993-03-25, wykaz dokumentów: 1131/J z 1993-03-25
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 10)dnia 1993-04-29, wykaz dokumentów: 1134/J z 1993-04-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1766 r. (ul. 1 Maja 82)dnia 1993-05-11, wykaz dokumentów: 1137/J z 1993-05-11
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Pocztowa 12)dnia 1993-05-12, wykaz dokumentów: 1138/J z 1993-05-12
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. Kowalska 2)dnia 1993-05-31, wykaz dokumentów: 1141/J z 1993-05-31
  • Karczma z końca XIX w. (ul. Wiejska 1)dnia 1993-06-29, wykaz dokumentów: 1145/J z 1993-06-29
  • Inny budynek mieszkalny z 1910 - 1917 (ul. Sanatoryjna 13)dnia 1993-08-07, wykaz dokumentów: 1148/J z 1993-08-07
  • Pałac z 2. poł. XVIII w. (ul. Ludwika Waryńskiego 40)dnia 1994-02-18, wykaz dokumentów: 1155/J z 1994-02-18
  • Kamienica z 2. poł. XVIII w. (ul. 1 Maja 18)dnia 1994-06-07, wykaz dokumentów: 1165/J z 1994-06-07
  • Zespół - inny budynek mieszkalny z 1900 - 1904 (ul. Sanatoryjna 9)dnia 1994-06-15, wykaz dokumentów: 1168/J z 1994-06-15
  • Kamienica z XVIII w. (ul. 1 Maja 23)dnia 1994-12-22, wykaz dokumentów: 1183/J z 1994-12-22
  • Kamienica z XVIII w. (ul. 1 Maja 25)dnia 1995-03-30, wykaz dokumentów: 1193/J z 1995-03-30
  • Kamienica z XVIII w. (ul. 1 Maja 70)dnia 1995-06-01, wykaz dokumentów: 1202/J z 1995-06-01
  • Inny budynek mieszkalny z 4. ćw. XIX w. (ul. Jeleniogórska 30)dnia 1995-07-25, wykaz dokumentów: 1219/J z 1995-07-25
  • Oficyna mieszkalna z 4. ćw. XIX w. (ul. 1 Maja 70A)dnia 1995-11-28, wykaz dokumentów: 1241/J z 1995-11-28
  • Kamienica z XVIII w. (ul. 1 Maja 38)dnia 1996-01-18, wykaz dokumentów: 1251/J z 1996-01-18
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 96)dnia 1996-01-30, wykaz dokumentów: 1252/J z 1996-01-30
  • Młyn z 1. poł. XVIII w. (ul. 1 Maja 11)dnia 1996-04-22, wykaz dokumentów: 1258/J z 1996-04-22
  • Plebania z 1753 r. (ul. Ludwika Waryńskiego 2)dnia 1996-06-03, wykaz dokumentów: 1265/J z 1996-06-03
  • Kamienica z 1900 r. (ul. 1 Maja 7)dnia 1996-07-05, wykaz dokumentów: 1269/J z 1996-07-05
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. 1 Maja 8)dnia 1996-10-24, wykaz dokumentów: 1275/J z 1996-10-24
  • Wieża ciśnień z 1905 r.dnia 1997-03-07, wykaz dokumentów: 1287/J z 1997-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1800 r. (ul. 1 Maja 48)dnia 1997-04-07, wykaz dokumentów: 1289/J z 1997-04-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1788 r. (ul. Łomnicka 19)dnia 1997-04-10, wykaz dokumentów: 1291/J z 1997-04-10
  • Gospoda z 4. ćw. XVIII w. (ul. Pocztowa 5)dnia 1997-05-30, wykaz dokumentów: 1304/J z 1997-05-30
  • Kamienica z 3. ćw. XVIII w. (ul. 1 Maja 16)dnia 1997-07-14, wykaz dokumentów: 1309/J z 1997-07-14
  • Kaplica z 1727 r.dnia 1997-09-17, wykaz dokumentów: 1311/J z 1997-09-17
  • Willa z 1902 r. (ul. Sanatoryjna 19)dnia 1997-11-28, wykaz dokumentów: 1319/J z 1997-11-28
  • Kamienica z XVII w. (ul. 1 Maja 37)dnia 1997-12-19, wykaz dokumentów: 1322/J z 1997-12-19; brak numeru z 1998-01-30
  • Kamienica z 1800 r. (ul. 1 Maja 21)dnia 1997-12-19, wykaz dokumentów: 1323/J z 1997-12-19
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 35)dnia 1998-05-08, wykaz dokumentów: 1335/J z 1998-05-08
  • Willa z 1831 - 1863 (ul. 1 Maja 72)dnia 1998-05-19, wykaz dokumentów: 1336/J z 1998-05-19
  • Kamienica z 4. ćw. XVIII w. (ul. 1 Maja 77)dnia 1998-07-27, wykaz dokumentów: 1341/J z 1998-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Wojska Polskiego 2)dnia 1998-10-05, wykaz dokumentów: 1346/J z 1998-10-05
  • Kamienica z XVII w. (ul. 1 Maja 28)dnia 1999-10-22, wykaz dokumentów: 3/A/99 z 1999-10-22
  • Ratusz z 1789 r. (ul. 1 Maja 1A)dnia 2000-03-01, wykaz dokumentów: 9/A/00 z 2000-03-01
  • Willa z 1870 - 1890 (ul. Sanatoryjna 1)dnia 2004-10-22, wykaz dokumentów: 415/1-2/A/04 z 2004-10-22
  • Park z 1870 - 1890dnia 2004-10-22, wykaz dokumentów: 415/1-2/A/04 z 2004-10-22
  • Kamienica z końca XVIII w. (ul. 1 Maja 9)dnia 2005-02-15, wykaz dokumentów: 478/A/05 z 2005-02-15
  • Kamienica z 1772 r. (ul. 1 Maja 15)dnia 2005-02-15, wykaz dokumentów: 479/A/05 z 2005-02-15
  • Willa z 1902 r. (ul. Sanatoryjna 17)dnia 2006-07-12, wykaz dokumentów: A/821 z 2006-07-12
  • Pralnia z 1900 r.dnia 2016-02-19, wykaz dokumentów: A/5994 z 2016-02-19
 • Formy ochrony przyrody w Kowarach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kowar znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kowarach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karkonoski Park NarodowyData ustanowienia: 1959-03-09, Powierzchnia: 5951.4236 ha
  • Rudawski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1989-11-16, Opis granicy: Opis granicy Parku: ( Załacznik nr 1 do Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku Krajobrazowego) Od Przełęczy Kowarskiej biegnie na północ i północny zachód wzdłuż drogi krajowej nr 367 z ominięciem zabudowań miasta Kowary wsi Kostrzycy i Mysłakowic do skrzyżowania z torami kolejowymi dalej biegnie na północ wzdłuż torów kolejowych do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 12118 i następnie wzdłuż tej drogi z ominięciem zabudowań wsi Łomnica dalej granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 12198 z ominięciem zabudowań wsi Wojanów i Bobrów dalej przy ostatnich zabudowaniach wsi Bobrów granica skręca na północ do torów kolejowych Jelenia Góra - Wrocław i dalej biegnie na wschód wzdłuż tych torów w kierunku Janowic Wielkich dalej granica obejmując kompleks Trzcińskich Mokradeł biegnie na południe przekraczając tory kolejowe do kompleksu leśnego głównego masywu Rudaw Janowickich przy zachodniej stronie wsi Janowice Wielkie dalej granica biegnie na wschód wzdłuż granicy rolno-leśnej z ominięciem zabudowań wsi Janowice Wielkie dalej granica skręca na północ przekraczając tory kolejowe i rzekę Bóbr biegnie wzdłuż drogi gminnej do Prewentorium PKP dalej biegnie obrzeżem kompleksu leśnego do Radomierza i następnie skręca w kierunku wschodnim przebiegając obrzeżami kompleksu leśnego Gór Ołowianych do Kaczorowa z ominięciem jego zabudowań dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim obrzeżem kompleksu leśnego do drogi krajowej nr 370 Kaczorów - Marciszów dalej biegnie wzdłuż tej drogi na odcinku 1 km i następnie skręca na południowy zachód do Ciechanowic dalej przekraczając tory kolejowe biegnie na południe wzdłuż drogi wojewódzkiej Janowice Wielkie - Marciszów z pominięciem zabudowań wsi Marciszów do kompleksu leśnego masywu Gór Lisich dalej granica biegnie na południe obrzeżem kompleksu leśnego do osady Antonówka dalej obejmując wzgórza Antonówki granica biegnie w kierunku zachodnim omijając zabudowania Raszowa i następnie na południe do torów kolejowych Kanienna Góra -Kowary w Pisarzowicach dalej granica biegnie wzdłuż tych torów do Przełęczy Kowarskiej zamykając w ten sposób obszar Parku., Powierzchnia: 15705.0 ha, Powierzchnia otuliny: 6600 ha
  • Karkonosze - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 18578.42 ha
  • Karkonosze - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18204.91 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Uschnięte gałęzie zmiany rakowe na pniu, Data ustanowienia: 1980-12-31, Opis granicy: Drzewo rośnie na skraju lasu na stoku o nachyleniu ok. 40° na łące w pobliżu strumienia
  • Pomnik przyrodyOpis: Uschnięte gałęzie, Data ustanowienia: 1990-02-21, Opis granicy: Drzewo rośnie na stoku na zachód od ujścia potoku Jelenia Struga do potoku Jedlica

Kowary - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Kowarach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kowarach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jeleniogórskiego.

  Powiat jeleniogórski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kowarach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kowarach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 30,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  30,3
  woj. dolnośląskie
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 40,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  40,4
  woj. dolnośląskie
  76,2
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Dolnośląskie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  133,3
  Dolnośląskie
  117,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kowary przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 366droga wojewódzka nr 366(Piechowice - Jelenia Góra - Podgórzyn - Marczyce - Sosnówka - Miłków - Karpacz - Ściegny - Kowary)
  • DW 367droga wojewódzka nr 367(Jelenia Góra - Mysłakowice - Kostrzyca - Kowary - Ogorzelec - Leszczyniec - Szarocin - Kamienna Góra - Borówno - Czarny Bór - Jabłów - Boguszów-Gorce - Wałbrzych)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kowary przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 308Linia kolejowa nr 308: Ogorzelec - Jelenia Góra [o znaczenia miejscowym] (Ogorzelec -Kowary Górne -Kowary Średnie -Kowary - Kostrzyca - Mysłakowice - Łomnica - Łomnica Dolna - Łomnica Średnia - Jelenia Góra)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kowarach istnieje 79 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Bielarska

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dworcowa

  pl. Franciszkański

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Goździkowa

  ul. Górna

  ul. Górnicza

  ul. Główna

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Izerska

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Matejki

  ul. Jaśminowa

  ul. Jeleniogórska

  ul. Józefa Borusiaka

  al. Józefa Gielniaka

  ul. Kaczawska

  ul. Kalinowa

  ul. Kamiennogórska

  ul. Karkonoska

  ul. Karpacka

  ul. Kasztanowa

  ul. Kawaleryjska

  ul. Klonowa

  ul. Kowalska

  ul. Krokusowa

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwika Waryńskiego

  ul. Malinowa

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pensjonatowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórze

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  Przełęcz Okraj

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sanatoryjna

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stefana Batorego

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Tkaczy

  ul. Topolowa

  ul. Tulipanowa

  ul. Urocza

  os. Wichrowa Równia

  ul. Wiejska

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  al. Wolności

  ul. Władysława Grabskiego

  ul. Władysława II Jagiellończyka

  ul. Zamkowa

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. Łomnicka

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. św. Anny

  ul. Źródlana