Koźminek w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Koźminek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Koźminek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu kaliskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Koźminek.
 • 1 913 Liczba mieszkańców
 • 6,0 km² Powierzchnia
 • 316,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1369–1870, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • PKA Tablice rejestracyjne
 • Iwona Michniewicz Burmistrz miasta
Koźminek na mapie
Identyfikatory
 • 18.333951.7981 Współrzędne GPS
 • 3007054 TERYT (TERC)
 • 0201141 SIMC
Herb miasta Koźminek
Koźminek herb

Koźminek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-840Poczta Koźminek

Koźminek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Koźminku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Koźminek
(62) 763-70-85
(62) 763-72-07
ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek

Koźminek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Koźminek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 913, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Koźminka zawarli w 2021 roku 9 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Koźminka jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Koźminek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,98 na 1000 mieszkańców Koźminka. W 2021 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 319 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 21,2% zgonów w Koźminku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Koźminku były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Koźminka przypada 14.99 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 24 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Koźminka 4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,8% mieszkańców Koźminka jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Koźminka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 913 Liczba mieszkańców
 • 962 Kobiety
 • 951 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Koźminku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Koźminku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Koźminku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Koźminka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,2 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Koźminek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Koźminka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Koźminek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Koźminek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Koźminek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,0%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Koźminek
  59,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Koźminek
  4,7%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Koźminku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,6
  Wielkopolskie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Koźminek
  1,0
  Wielkopolskie
  1,6
  Polska
  1,6
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Koźminku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -13 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,0
  woj. wielkopolskie
  -2,8
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Koźminku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Koźminku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Koźminku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Koźminku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Koźminek
  11,0
  woj. wielkopolskie
  9,6
  Kraj
  8,7
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  38,7
  Województwo
  40,8
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 319 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 265 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 370 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 319 g
  woj. wielkopolskie
  3 402 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 67 Waga 4000g - 4499g
 • 67
 • 229 Waga 3500g - 3999g
 • 229
 • 270 Waga 3000g - 3499g
 • 270
 • 111 Waga 2500g - 2999g
 • 111
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Koźminek
  1,33
  Województwo
  1,45
  Cała Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,65
  Wielkopolskie
  0,71
  Cały kraj
  0,64
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,78
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Koźminku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 18 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 35,7%
  64,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,0 Zgony na 1000 ludności
 • Koźminek
  15,0
  Wielkopolskie
  12,3
  Polska
  13,6
 • 134,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  134,0
  Województwo
  128,6
  Kraj
  156,7
 • 6,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,6
  Wielkopolskie
  3,8
  Cały kraj
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kaliskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  21,2%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  Wielkopolskie
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,1%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 246,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  246,3
  Wielkopolskie
  261,2
  Cały kraj
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 258,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 290,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 225,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  258,4
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Polska
  475,8
 • 21,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 31,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  21,8
  woj. wielkopolskie
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 31,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  31,0
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 2,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Koźminek
  2,4
  Wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Koźminek
  0,2%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Koźminku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Koźminek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koźminek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Koźminku oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Koźminku to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Koźminku to 130,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Koźminek
  4,18
  Województwo
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 42 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Koźminek
  5,25
  Województwo
  3,97
  Kraj
  3,90
 • 21,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  21,96
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Cała Polska
  24,07
 • 1 046 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 130,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Koźminek
  130,8 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,55 m2
  woj. wielkopolskie
  0,71 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Koźminek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koźminku na 1000 mieszkańców pracuje 101osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 67,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 32,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Koźminku wynosiło w 2021 roku 2,3% (2,6% wśród kobiet i 2,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koźminku wynosiło 4 553,66 PLN, co odpowiada 75.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  60,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Koźminka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 101 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  101,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Polska
  257,0
 • 2,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,6% Kobiety
 • 2,0% Mężczyźni
 • Miasto
  2,3%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Koźminku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Koźminku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Koźminku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 554 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Koźminek
  4 554 PLN
  woj. wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Koźminku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 60,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 59,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,5% Przemysł i budownictwo
 • 10,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 12,0% Pozostałe
 • 19,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Koźminku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 296 Pracujący ogółem
 • 199 Kobiety
 • 97 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Koźminku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Koźminek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,5
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 32,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,8
  Wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 103,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Koźminek
  103,8
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Koźminek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Koźminku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 256 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 207 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 8 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (11) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (18) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Koźminku najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (242) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (57) podmiotów, a 73,4% (188) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Koźminku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.4%) oraz Budownictwo (18.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 256 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57 Przemysł i budownictwo
 • 188 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Koźminku w 2021 roku
 • 8 Podmioty wyrejestrowane w Koźminku w 2021 roku
 • 207 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 242 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 242
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 256 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 256
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 207 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 26 Transport i gospodarka magazynowa
 • 26
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koźminek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Koźminku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 18 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,47 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Koźminku wynosi 87,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Koźminka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,45 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 2,52 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,79 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Koźminka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Koźminek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 18
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 9,47 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Koźminek
  9,47
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 5,45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,45
  Województwo
  12,48
  Kraj
  12,82
 • 0,79 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,79
  Wielkopolskie
  4,46
  Cała Polska
  5,89
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Koźminek
  2,20
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,27
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 2,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Koźminek
  2,52
  woj. wielkopolskie
  9,48
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Koźminek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Koźminek
  87%
  woj. wielkopolskie
  73%
  Cała Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  91%
  Wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Koźminek
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  89%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  64%
  Wielkopolskie
  55%
  Polska
  53%

Koźminek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Koźminka wyniosła w 2021 roku 36,3 mln złotych, co daje 4,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Koźminka - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%) oraz na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,2 mln złotych, czyli 8,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Koźminka wyniosła w 2021 roku 42,8 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.9%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.4%). W budżecie Koźminka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 718 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,0 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,4%.
 • Wydatki budżetu w Koźminku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Koźminka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Koźminek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Koźminka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------36,3 mln

  4,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------9,9 mln

  5,2 tys(27.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------3,7 mln

  1,9 tys(10.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------3,0 mln

  1,6 tys(8.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,6 mln

  1,4 tys(7.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,5 mln

  808(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,0 mln

  539(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------559,8 tys

  293(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------346,0 tys

  181(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------210,3 tys

  110(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------196,0 tys

  102(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------195,2 tys

  102(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------185,4 tys

  96,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------104,1 tys

  54,4(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  -------81,1 tys

  42,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------51,9 tys

  27,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,6 tys

  0,8(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Koźminku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Koźminka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Koźminek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Koźminka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------42,8 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------14,8 mln

  7,7 tys(34.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------8,5 mln

  4,5 tys(19.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,9 mln

  980(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------1,7 mln

  892(4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------1,6 mln

  860(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------770,7 tys

  403(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------402,0 tys

  210(0.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------347,0 tys

  181(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------167,3 tys

  87,4(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------113,8 tys

  59,5(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------36,3 tys

  19,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------31,1 tys

  16,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------12,0 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,6 tys

  0,8(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Koźminek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 464 mieszkańców Koźminka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 228 kobiet oraz 236 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,3% wykształcenie policealne, 7,6% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,1% mieszkańców Koźminka, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Koźminka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Koźminku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,2%) oraz średnie zawodowe (23,7%).

  W roku 2021 w Koźminku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci (80 dziewczynek oraz 86 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,6% mieszkańców Koźminka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 21,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 750 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 311 uczniów (149 kobiet oraz 162 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 25,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,3 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 15,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,6% mieszkańców Koźminka w wieku potencjalnej nauki (24,1% kobiet i 25,0% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,7%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,5%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 31,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,3%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 7,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Koźminek
  7,6%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 9,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,1%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,2%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 19,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Koźminek
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1750 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 750,0
  Województwo
  910,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Koźminek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 166 Dzieci
 • 80 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 86 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 51 4 lata
 • 51
 • 36 5 lata
 • 36
 • 47 6 lat
 • 47
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 23 4 lata
 • 23
 • 15 5 lata
 • 15
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 28 4 lata
 • 28
 • 21 5 lata
 • 21
 • 28 6 lat
 • 28
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Koźminku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koźminku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  62 763-70-43
  ul. Kopernika 8a
  62-840 Koźminek
  614810
 • Szkoły podstawowe w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Koźminek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 311 Uczniowie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,9%
  52,1%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Koźminek
  18,3
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 25,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Koźminku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Koźminku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Andrzeja Mielęckiego)
  Publiczna
  62 763-72-05
  62 762-70-23
  ul. Szkolna 1
  62-840 Koźminek
  1222326
 • Edukacyjne grupy wieku w Koźminku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 19,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Koźminek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Koźminek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Koźminek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Koźminek - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Koźminku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Według danych z 2021 w Koźminku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 399 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 20 192 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Koźminku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 197 członków. Zarejestrowano 192 ćwiczących (mężczyźni: 136, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 114, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Koźminku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Koźminku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Koźminka znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Koźminku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w.dnia 1954-06-12, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/95/54 z 1954-06-12
  • Dwór z 2. poł. XVIII w. (ul. Andrzeja Mielęckiego 4a)dnia 1954-06-12, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/96/54 z 1954-06-12
  • Park z 2. poł. XVIII w.dnia 1954-06-12, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/96/54 z 1954-06-12
  • Miasto z XVII - XIXdnia 2007-04-17, wykaz dokumentów: 485/Wlkp/A z 2007-04-17
  • Kaplica z 1908 r. (ul. Marii Konopnickiej 13)dnia 2009-06-16, wykaz dokumentów: 752/Wlkp/A z 2009-06-16
  • Mur/ogrodzenie z 1908 r. (ul. Marii Konopnickiej 13)dnia 2009-06-16, wykaz dokumentów: 752/Wlkp/A z 2009-06-16
  • Ogród z 1908 r.dnia 2009-06-16, wykaz dokumentów: 752/Wlkp/A z 2009-06-16
 • Formy ochrony przyrody w Koźminku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Koźminka znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Koźminku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: 1 konar płożąco wzrastający, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku we wsi Koźminek
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-05-23, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku wiejskiego w Koźminku
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 5 drzew; 1 2: złamany jeden z przewodników, Data ustanowienia: 1978-05-23, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku wiejskiego w Koźminku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-05-23, Opis granicy: drzewo rośnie na terenie parku wiejskiego w Koźminku

Koźminek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 9 wypadków drogowych w Koźminku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 463,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Koźminku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kaliskiego.

  Powiat kaliski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Koźminku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Koźminku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 463,92 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  463,9
  woj. wielkopolskie
  960,3
  Cały kraj
  1 035,8
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Koźminek
  0,0
  Województwo
  97,3
  Kraj
  98,5
 • 463,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  463,9
  Wielkopolskie
  1 130,3
  Cały kraj
  1 251,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Koźminek
  100,0
  Województwo
  117,7
  Cały kraj
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Koźminek przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 471droga wojewódzka nr 471(Opatówek - Szulec - Sierzchów - Janików - Pietrzyków - Koźminek - Tymianek - Dębsko - Lisków - Nadzież - Małgów - Żdżary - Głuchów - Dąbrowa)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Koźminek nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)