Rakoniewice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Rakoniewice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Rakoniewice to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu grodziskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Rakoniewice.
 • 3 617 Liczba mieszkańców
 • 3,4 km² Powierzchnia
 • 1 073,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1252 Data założenia
 • 1662 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PGO Tablice rejestracyjne
 • Gerard Szymon Tomiak Burmistrz miasta
Rakoniewice na mapie
Identyfikatory
 • 16.273452.1388 Współrzędne GPS
 • 3005044 TERYT (TERC)
 • 0971413 SIMC
Herb miasta Rakoniewice
Rakoniewice herb
Flaga miasta Rakoniewice
Rakoniewice flaga

Jak Rakoniewice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Rakoniewice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Rakoniewice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Rakoniewice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
18Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
27Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
33Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
60Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
69Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
75Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
75Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
94Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
98Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
116Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
130Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
178Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
181Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
183Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
188Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
193Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
233Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
271Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Rakoniewice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-067Poczta Rakoniewice

Rakoniewice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rakoniewicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Grodzisku Wielkopolskim (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Os. Wojska Polskiego 25
62-065 Grodzisk Wielkopolski
Urząd Miejski Gminy Rakoniewice
(61) 444-10-02
(61) 444-11-39
os. Drzymały 25
62-067 Rakoniewice

Rakoniewice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rakoniewice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 617, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Rakoniewic zawarli w 2022 roku 19 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Rakoniewic jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Rakoniewice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,49 na 1000 mieszkańców Rakoniewic. W 2022 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,04 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,1% zgonów w Rakoniewicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,5% zgonów w Rakoniewicach były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rakoniewic przypada 7.2 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 52 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rakoniewic -19. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  60,0% mieszkańców Rakoniewic jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Rakoniewic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 617 Liczba mieszkańców
 • 1 869 Kobiety
 • 1 748 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Rakoniewicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Rakoniewicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Rakoniewicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Rakoniewic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Rakoniewice
  38,5 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 39,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Rakoniewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Rakoniewic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Rakoniewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Rakoniewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Rakoniewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,0%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,0%
  Województwo
  54,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 58,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,2%
  Województwo
  7,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rakoniewicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Rakoniewice
  5,3
  Wielkopolskie
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 19 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rakoniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  2,5
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Rakoniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rakoniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rakoniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Rakoniewicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 43,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  43,0
  Wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 122 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 122
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 397 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 499 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Rakoniewice
  3 397 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 177 Waga 3500g - 3999g
 • 177
 • 184 Waga 3000g - 3499g
 • 184
 • 63 Waga 2500g - 2999g
 • 63
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Rakoniewice
  1,53
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,74 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,04 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Rakoniewice
  1,04
  Wielkopolskie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Rakoniewicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,5%
  61,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,2 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 96,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  96,5
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Rakoniewice
  0,0
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,1%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,5%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Rakoniewice
  5,0%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Cały kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 222,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  222,9
  Województwo
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Cała Polska
  246,5
 • 350,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 378,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 322,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  350,7
  Województwo
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 59,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Rakoniewice
  59,1
  Województwo
  49,4
  Polska
  70,6
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  30,9
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  6,8
  Kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 52 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -20 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -19 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rakoniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Rakoniewice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rakoniewice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rakoniewicach oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,32 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rakoniewicach to 1 184 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rakoniewicach to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rakoniewicach to 151,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,72% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,04% mieszkań posiada łazienkę, 84,50% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 184 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 327,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  327,30
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Rakoniewice
  96,40 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,60 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,49 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,49
  Wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,05
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Rakoniewice
  0,68
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,32 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Rakoniewice
  3,32
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 57 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,75
  Wielkopolskie
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 15,76 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  15,76
  Wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 1 818 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Rakoniewice
  151,5 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,50 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,40%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,72%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Kraj
  95,10%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Rakoniewice
  98,04%
  woj. wielkopolskie
  95,43%
  Kraj
  93,66%
 • 84,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Rakoniewice
  84,50%
  Wielkopolskie
  86,82%
  Polska
  85,62%
 • 93,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  93,70%
  Wielkopolskie
  55,85%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Rakoniewice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Rakoniewicach na 1000 mieszkańców pracuje 419osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Rakoniewicach wynosiło w 2022 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rakoniewicach wynosiło 5 493,60 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rakoniewic 422 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 479 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 57.

  23,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Rakoniewic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,5% w przemyśle i budownictwie, a 18,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 419 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Rakoniewice
  419,0
  Województwo
  440,0
  Polska
  402,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,4% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Miasto
  4,4%
  Wielkopolskie
  2,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rakoniewicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rakoniewicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rakoniewicach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 494 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 494 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rakoniewicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 422 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 479 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 57 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 23,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,5% Przemysł i budownictwo
 • 33,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rakoniewicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Rakoniewice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,5
  Województwo
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 30,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,2
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 83,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  83,4
  Województwo
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Rakoniewice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Rakoniewicach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 605 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 441 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 47 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (30) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rakoniewicach najwięcej (64) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (573) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (17) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (160) podmiotów, a 70,7% (428) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rakoniewicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (18.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 605 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 17 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160 Przemysł i budownictwo
 • 428 Pozostała działalność
 • 47 Podmioty nowo zarejestrowane w Rakoniewicach w 2022 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Rakoniewicach w 2022 roku
 • 441 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 573 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 573
 • 25 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 25
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 605 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 605
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 80 Spółki handlowe ogółem
 • 80
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 64  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 64
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 38 Spółki cywilne ogółem
 • 38
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 441 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 131 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 131
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 48 Przetwórstwo przemysłowe
 • 48
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 24 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 24
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rakoniewice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Rakoniewicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 62 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,29 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rakoniewicach wynosi 84,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rakoniewic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,11 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 7,86 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,11 (93%), drogowe - 2,35 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rakoniewic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Rakoniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 62 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 62
 • 37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 37
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 17,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,29
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 10,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Rakoniewice
  10,11
  Wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 4,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Rakoniewice
  4,11
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,35
  Województwo
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Rakoniewice
  0,19
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 7,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Rakoniewice
  7,86
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Rakoniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Rakoniewice
  84%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Rakoniewice
  76%
  Wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  Wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Rakoniewice
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Rakoniewice
  90%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  69%
  Wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Rakoniewice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Rakoniewic wyniosła w 2022 roku 76,7 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rakoniewic - 33.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,1 mln złotych, czyli 9,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Rakoniewic wyniosła w 2022 roku 81,2 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.9%). W budżecie Rakoniewic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 54,2 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,3%.
 • Wydatki budżetu w Rakoniewicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rakoniewic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Rakoniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Rakoniewic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,6 mln

  2,9 tys(100%)

  51,1 mln

  3,9 tys(100%)

  62,2 mln

  4,7 tys(100%)

  64,5 mln

  4,9 tys(100%)

  65,0 mln

  4,9 tys(100%)

  68,9 mln

  5,2 tys(100%)

  67,3 mln

  5,1 tys(100%)

  76,7 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,2 mln

  4,8 tys(45.6%)

  16,7 mln

  4,7 tys(32.7%)

  17,3 mln

  4,8 tys(27.8%)

  19,2 mln

  5,3 tys(29.9%)

  22,7 mln

  6,3 tys(35%)

  24,0 mln

  6,6 tys(34.8%)

  23,5 mln

  6,6 tys(34.9%)

  26,0 mln

  7,2 tys(33.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,1(0%)

  14,2 tys

  4,0(0%)

  22,1 tys

  6,2(0%)

  142,5 tys

  39,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  2,4 tys(11.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  533(5.1%)

  6,1 mln

  1,7 tys(12%)

  5,1 mln

  1,4 tys(8.2%)

  8,1 mln

  2,2 tys(12.5%)

  3,8 mln

  1,1 tys(5.8%)

  4,6 mln

  1,3 tys(6.7%)

  2,3 mln

  648(3.4%)

  6,4 mln

  1,8 tys(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  983(9.4%)

  3,9 mln

  1,1 tys(7.7%)

  12,7 mln

  3,6 tys(20.4%)

  4,8 mln

  1,3 tys(7.4%)

  4,6 mln

  1,3 tys(7.1%)

  4,4 mln

  1,2 tys(6.4%)

  4,7 mln

  1,3 tys(7%)

  5,8 mln

  1,6 tys(7.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,9 tys(18.6%)

  17,8 mln

  5,0 tys(34.8%)

  1,5 mln

  423(2.4%)

  1,7 mln

  468(2.6%)

  1,9 mln

  530(2.9%)

  1,9 mln

  526(2.8%)

  2,1 mln

  573(3%)

  4,0 mln

  1,1 tys(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  778(7.4%)

  1,4 mln

  380(2.7%)

  1,4 mln

  385(2.2%)

  2,7 mln

  748(4.2%)

  2,6 mln

  737(4.1%)

  2,0 mln

  541(2.8%)

  3,1 mln

  859(4.6%)

  2,9 mln

  806(3.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  483(4.6%)

  1,3 mln

  376(2.6%)

  1,3 mln

  356(2%)

  3,6 mln

  995(5.6%)

  2,6 mln

  712(3.9%)

  2,1 mln

  581(3.1%)

  2,0 mln

  561(3%)

  1,9 mln

  532(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  302(2.9%)

  937,1 tys

  262(1.8%)

  706,9 tys

  198(1.1%)

  1,1 mln

  316(1.8%)

  1,2 mln

  329(1.8%)

  501,5 tys

  139(0.7%)

  1,3 mln

  350(1.9%)

  1,4 mln

  390(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  591,1 tys

  165(1.6%)

  924,0 tys

  259(1.8%)

  699,4 tys

  196(1.1%)

  967,2 tys

  269(1.5%)

  766,4 tys

  214(1.2%)

  861,4 tys

  238(1.3%)

  823,0 tys

  230(1.2%)

  1,3 mln

  356(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  286,4 tys

  79,8(0.8%)

  327,3 tys

  91,6(0.6%)

  419,9 tys

  118(0.7%)

  1,2 mln

  343(1.9%)

  520,7 tys

  145(0.8%)

  928,2 tys

  256(1.3%)

  368,9 tys

  103(0.5%)

  734,8 tys

  203(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  545,9 tys

  151(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  296,1 tys

  82,5(0.8%)

  381,3 tys

  107(0.7%)

  299,1 tys

  83,8(0.5%)

  291,7 tys

  81,0(0.5%)

  256,6 tys

  71,5(0.4%)

  307,2 tys

  84,9(0.4%)

  367,6 tys

  103(0.5%)

  477,2 tys

  132(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  224,5 tys

  62,6(0.6%)

  280,2 tys

  78,4(0.5%)

  205,2 tys

  57,5(0.3%)

  233,5 tys

  64,9(0.4%)

  334,5 tys

  93,3(0.5%)

  240,2 tys

  66,4(0.3%)

  333,2 tys

  93,1(0.5%)

  433,9 tys

  120(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,5 tys

  0,7(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  57,2 tys

  15,8(0.1%)

  26,2 tys

  7,3(0%)

  258,4 tys

  71,4(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  313,3 tys

  87,4(0.8%)

  236,7 tys

  66,2(0.5%)

  186,7 tys

  52,3(0.3%)

  159,0 tys

  44,2(0.2%)

  231,8 tys

  64,6(0.4%)

  133,8 tys

  37,0(0.2%)

  55,9 tys

  15,6(0.1%)

  200,8 tys

  55,5(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  81,1 tys

  22,6(0.2%)

  126,6 tys

  35,4(0.2%)

  47,3 tys

  13,2(0.1%)

  71,1 tys

  19,8(0.1%)

  255,5 tys

  71,2(0.4%)

  187,0 tys

  51,7(0.3%)

  245,9 tys

  68,7(0.4%)

  179,5 tys

  49,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  525,0 tys

  146(1.4%)

  578,7 tys

  162(1.1%)

  692,9 tys

  194(1.1%)

  711,6 tys

  198(1.1%)

  649,3 tys

  181(1%)

  752,7 tys

  208(1.1%)

  736,9 tys

  206(1.1%)

  129,8 tys

  35,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  92,8 tys

  25,9(0.2%)

  10,2 tys

  2,8(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  69,4 tys

  19,3(0.1%)

  72,9 tys

  20,3(0.1%)

  71,5 tys

  19,8(0.1%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  2,1(0%)

  885

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Rakoniewicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rakoniewic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Rakoniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Rakoniewic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,2 mln

  3,1 tys(100%)

  54,1 mln

  4,1 tys(100%)

  60,7 mln

  4,6 tys(100%)

  63,5 mln

  4,8 tys(100%)

  67,5 mln

  5,1 tys(100%)

  70,1 mln

  5,3 tys(100%)

  77,5 mln

  5,9 tys(100%)

  81,2 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,5 mln

  4,0 tys(35.2%)

  16,6 mln

  4,7 tys(30.7%)

  18,8 mln

  5,3 tys(31%)

  21,8 mln

  6,1 tys(34.4%)

  23,6 mln

  6,6 tys(34.9%)

  22,9 mln

  6,3 tys(32.7%)

  26,5 mln

  7,4 tys(34.2%)

  28,5 mln

  7,9 tys(35%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,4 mln

  4,6 tys(39.8%)

  17,2 mln

  4,8 tys(31.8%)

  17,1 mln

  4,8 tys(28.2%)

  16,3 mln

  4,5 tys(25.7%)

  16,8 mln

  4,7 tys(24.9%)

  17,1 mln

  4,7 tys(24.3%)

  21,0 mln

  5,9 tys(27.1%)

  18,1 mln

  5,0 tys(22.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  788

  0,2(0%)

  13,5 tys

  3,8(0%)

  22,0 tys

  6,1(0%)

  122,8 tys

  34,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,8 mln

  2,4 tys(10.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  1,7 tys(14.5%)

  16,8 mln

  4,7 tys(31%)

  479,5 tys

  134(0.8%)

  511,9 tys

  142(0.8%)

  599,9 tys

  167(0.9%)

  561,2 tys

  155(0.8%)

  620,8 tys

  173(0.8%)

  2,2 mln

  610(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  365(3.2%)

  1,4 mln

  393(2.6%)

  1,5 mln

  419(2.5%)

  2,0 mln

  559(3.2%)

  1,5 mln

  413(2.2%)

  1,5 mln

  402(2.1%)

  1,8 mln

  514(2.4%)

  2,0 mln

  560(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  130,9 tys

  36,5(0.3%)

  278,4 tys

  77,9(0.5%)

  372,2 tys

  104(0.6%)

  281,7 tys

  78,3(0.4%)

  158,2 tys

  44,1(0.2%)

  290,5 tys

  80,3(0.4%)

  57,1 tys

  16,0(0.1%)

  1,8 mln

  508(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  402(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  326,0 tys

  90,9(0.8%)

  375,2 tys

  105(0.7%)

  493,9 tys

  138(0.8%)

  1,2 mln

  332(1.9%)

  950,5 tys

  265(1.4%)

  749,7 tys

  207(1.1%)

  467,8 tys

  131(0.6%)

  1,1 mln

  309(1.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  652,3 tys

  182(1.6%)

  592,9 tys

  166(1.1%)

  609,6 tys

  171(1%)

  644,8 tys

  179(1%)

  736,7 tys

  205(1.1%)

  801,2 tys

  221(1.1%)

  784,1 tys

  219(1%)

  928,4 tys

  257(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  169,2 tys

  47,2(0.4%)

  278,6 tys

  78,0(0.5%)

  1,3 mln

  364(2.1%)

  797,1 tys

  221(1.3%)

  228,1 tys

  63,6(0.3%)

  223,5 tys

  61,8(0.3%)

  171,4 tys

  47,9(0.2%)

  512,5 tys

  142(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 tys

  1,8(0%)

  9,0 tys

  2,5(0%)

  16,0 tys

  4,5(0%)

  11,2 tys

  3,1(0%)

  30,9 tys

  8,6(0%)

  27,4 tys

  7,6(0%)

  15,9 tys

  4,4(0%)

  272,7 tys

  75,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  57,0 tys

  15,9(0.1%)

  52,8 tys

  14,8(0.1%)

  98,6 tys

  27,6(0.2%)

  80,7 tys

  22,4(0.1%)

  26,6 tys

  7,4(0%)

  37,2 tys

  10,3(0.1%)

  164,7 tys

  46,0(0.2%)

  147,4 tys

  40,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  115,9 tys

  32,3(0.3%)

  87,5 tys

  24,5(0.2%)

  77,5 tys

  21,7(0.1%)

  71,6 tys

  19,9(0.1%)

  92,5 tys

  25,8(0.1%)

  92,7 tys

  25,6(0.1%)

  138,7 tys

  38,7(0.2%)

  104,3 tys

  28,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  914,1 tys

  255(2.2%)

  33,7 tys

  9,4(0.1%)

  43,1 tys

  12,1(0.1%)

  73,7 tys

  20,5(0.1%)

  35,2 tys

  9,8(0.1%)

  33,1 tys

  9,1(0%)

  66,3 tys

  18,5(0.1%)

  58,7 tys

  16,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  370

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  36,6 tys

  10,2(0%)

  43,2 tys

  11,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,1 tys

  4,2(0%)

  19,4 tys

  5,4(0%)

  19,4 tys

  5,4(0%)

  10,9 tys

  3,0(0%)

  14,0 tys

  3,9(0%)

  13,9 tys

  3,8(0%)

  14,6 tys

  4,1(0%)

  17,7 tys

  4,9(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  567,3 tys

  158(1.4%)

  354,9 tys

  99,3(0.7%)

  166,3 tys

  46,6(0.3%)

  172,2 tys

  47,9(0.3%)

  442,1 tys

  123(0.7%)

  72,0 tys

  19,9(0.1%)

  347,6 tys

  97,1(0.4%)

  5,7 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,8 tys

  18,9(0.2%)

  10,2 tys

  2,8(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  69,4 tys

  19,3(0.1%)

  72,9 tys

  20,3(0.1%)

  71,5 tys

  19,8(0.1%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  9,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Rakoniewice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 965 mieszkańców Rakoniewic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 485 kobiet oraz 480 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 36,2% mieszkańców Rakoniewic, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 13,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Rakoniewic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rakoniewicach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,0%) oraz wyższe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (44,6%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2021 w Rakoniewicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 272 dzieci (142 dziewczynki oraz 130 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rakoniewicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (78 dziewczynek oraz 60 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  18,7% mieszkańców Rakoniewic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 359 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 29 oddziałach uczyło się 579 uczniów (291 kobiet oraz 288 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,3% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 165,90.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 15,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,7% mieszkańców Rakoniewic w wieku potencjalnej nauki (21,4% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 14,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  14,0%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 18,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  30,0%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Rakoniewice
  2,7%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,2%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,1%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 36,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Rakoniewice
  36,2%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 28,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 44,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,0%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Rakoniewice
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1359 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 359,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Cała Polska
  883,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 11 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Rakoniewice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 272 Dzieci
 • 142 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 130 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,2%
  47,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 56 3 lata
 • 56
 • 80 4 lata
 • 80
 • 72 5 lata
 • 72
 • 62 6 lat
 • 62
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 48 4 lata
 • 48
 • 33 5 lata
 • 33
 • 33 6 lat
 • 33
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 32 4 lata
 • 32
 • 39 5 lata
 • 39
 • 29 6 lat
 • 29
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rakoniewicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rakoniewicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Rakoniewicach
  Publiczne
  61 444-10-76
  ul. Garbary 8
  62-067 Rakoniewice
  920217
 • Szkoły podstawowe w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Rakoniewice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 579 Uczniowie
 • 291 Kobiety
  (uczniowie)
 • 288 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,3%
  49,7%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 36,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 165,90 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  165,90
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Cała Polska
  95,71
 • 165,04 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  165,04
  Wielkopolskie
  96,51
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rakoniewice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Rakoniewice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Rakoniewicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rakoniewicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Rakoniewicach (im. Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 444-10-37
  61 444-10-37
  ul. Nowotomyska 1
  62-067 Rakoniewice
  23482-
 • Edukacyjne grupy wieku w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Rakoniewice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Rakoniewice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Rakoniewice, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Rakoniewice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Rakoniewicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rakoniewicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Rakoniewicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rakoniewicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rakoniewicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 60 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 34 (uczestnicy: 4 830)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 20)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 350)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 3 050)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 350)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 440)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 320)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 60)
  • inne: 5 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 60)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 2 (członkowie: 33)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 81)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 42)
  • taneczne: 1 (członkowie: 39)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Rakoniewicach działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 9 527 zwiedzających, co daje 26 369 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Rakoniewicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 132 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 407 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Rakoniewicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 145 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 125, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 109, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Rakoniewicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Rakoniewicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rakoniewic znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Rakoniewicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 41)dnia 1952-01-31, wykaz dokumentów: 20 z 1952-01-31
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 40)dnia 1952-04-17, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/26/52 z 1952-04-17
  • Kościół z 1662 r. (ul. Kościelna 1)dnia 1956-08-01, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/90/56 z 1956-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 5)dnia 1956-08-01, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/95/56 z 1956-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XVIII w. (ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 2)dnia 1956-08-01, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/96/56 z 1956-08-01
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 1)dnia 1970-02-20, wykaz dokumentów: 893/A z 1970-02-20
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Kościelna 6)dnia 1970-02-20, wykaz dokumentów: 894/A z 1970-02-20
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1970-02-20, wykaz dokumentów: 895/A z 1970-02-20
  • Kościół z 1797 - 1805 (ul. Krystyny 25)dnia 1992-08-24, wykaz dokumentów: 2244/A z 1992-08-24
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Garbary 7)dnia 1995-02-01, wykaz dokumentów: 2338/A z 1995-02-01
  • Ogród z 1900 r.dnia 1995-02-01, wykaz dokumentów: 2338/A z 1995-02-01
  • Miasto z XIV w.dnia 2007-04-17, wykaz dokumentów: 475/Wlkp/A z 2007-04-17
 • Formy ochrony przyrody w Rakoniewicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rakoniewic znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rakoniewicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1981-02-10, Opis granicy: rośnie na rynku przed domem nr 2 w Rakoniewicach
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 dębów; 2 4: porośnięte bluszczem, Data ustanowienia: 1988-03-30, Opis granicy: rosną w parku w m.Rakoniewice
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 5 dębów; 1 2 4: porośnięte bluszczem; 5: ścięte, Data ustanowienia: 1988-03-30, Opis granicy: rosną w parku w m.Rakoniewice
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 10 buków; istniejących 8 porośnięte bluszczem, Data ustanowienia: 1988-03-30, Opis granicy: rośnie na działce nr 95 na byłym cmentarzu ewangelickim w m.Rakoniewice
  • Pomnik przyrodyOpis: dolne gałęzie suche porośniety bluszczem, Data ustanowienia: 1988-03-30, Opis granicy: rośnie na działce nr 95 na byłym cmentarzu ewangelickim w m.Rakoniewice
  • Pomnik przyrodyOpis: uschnięte dolne konary, Data ustanowienia: 1995-07-22, Opis granicy: w lesie przy granicy gminy Rakoniewice i Grodzisk Wlkp miedzy m.Blinek A Czarna Wieś w lesie

Rakoniewice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 21 wypadków drogowych w Rakoniewicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 580,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 82,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Rakoniewicach znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu grodziskiego.

  Powiat grodziski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Rakoniewicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 21 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 24 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Rakoniewicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 580,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Rakoniewice
  580,6
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Cały kraj
  1 100,9
 • 82,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  82,9
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 663,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Rakoniewice
  663,5
  woj. wielkopolskie
  1 203,8
  Cała Polska
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Rakoniewice
  14,3
  Wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Rakoniewice
  114,3
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Rakoniewicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 607,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  607,1 km
  woj. wielkopolskie
  848,7 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 9,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,2 km
  Województwo
  7,3 km
  Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Rakoniewice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 32droga krajowa nr 32(granica (Niemcy) - Sękowice - Gubin - Brzózka - Połupin - Dąbie - Pław - Gronów - Łagów - Leśniów Wielki - Zielona Góra - Zawada - Sulechów - Okunin - Smolno Wielkie - Chwalim - Kargowa - Wielka Wieś - Kopanica - Żodyń - Powodowo - Wolsztyn - Karpicko - Rostarzewo - Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Grodzisk Wielkopolski - Ptaszkowo - Kotowo - Granowo - Strykowo - Stęszew)
  • DW 312droga wojewódzka nr 312( Rakoniewice - Wielichowo - Ziemin - Śniaty - Wilkowo Polskie - Karśnice - Nadolnik - Czacz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Rakoniewice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 357Linia kolejowa nr 357: Sulechów - Luboń koło Poznania [o znaczeniu drugorzędnym] (Sulechów - Powodowo - Wolsztyn - Tłoki - Rostarzewo -Rakoniewice - Drzymałowo - Ruchocice - Młyniewo Nowotomyskie - Grodzisk Wielkopolski - Grąblewo - Ptaszkowo Wielkopolskie - Kotowo - Granowo Nowotomyskie - Strykowo Poznańskie - Stęszew - Trzebaw Rosnówko - Szreniawa - Wiry - Luboń koło Poznania)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Rakoniewicach istnieje 61 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 5 Stycznia

  ul. Browarna

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Doktora Kamińskiego

  ul. Doktora Kocha

  os. Drzymały

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Francuszkiewicza

  ul. Garbary

  ul. Generała Bema

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Grodziska

  ul. Iwaszkiewicza

  ul. Jana Kazimierza

  ul. Jasińskiego

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kostrzewskiego

  ul. Kościelna

  ul. Krystyny

  ul. Księdza Dadaczyńskiego

  ul. Księdza Gregora

  ul. Kusocińskiego

  ul. Leśna

  ul. Malinowa

  ul. Marcina Rożka

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowotomyska

  ul. Ogrodowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piekary

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  pl. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Prusa

  ul. Przemysłowa

  ul. Reymonta

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Różana

  ul. Sienkiewicza

  pl. Skwerek Gazownika

  ul. Sportowa

  Stadion

  ul. Stanisława Kostki

  ul. Starowolsztyńska

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tetmajera

  ul. Todka

  ul. Wiatrakowa

  ul. Wielichowska

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolsztyńska

  ul. Wujca

  os. Wygoda

  ul. Zamkowa