Nowogród w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Nowogród - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowogród to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowogród.
 • 2 095 Liczba mieszkańców
 • 20,6 km² Powierzchnia
 • 101,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1427-1869, od 1927 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 86 Numer kierunkowy
 • BLM Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Andrzej Palka Burmistrz miasta
Nowogród na mapie
Identyfikatory
 • 21.879053.2266 Współrzędne GPS
 • 2007044 TERYT (TERC)
 • 0957459 SIMC
Herb miasta Nowogród
Nowogród herb

Jak Nowogród wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowogród na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowogród wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowogród plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
13Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
16Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
57Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
102Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
108Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
117Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
133Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
161Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
170Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
190Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
197Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
198Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
216Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
287Miasta o największej powierzchni w Polsce
293Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
308Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Nowogród - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
18-414Poczta Nowogród Łomżyński, ul. Zielona 7 a

Nowogród - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowogrodzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łomży (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szosa Zambrowska 29
18-400 Łomża
Urząd Miejski w Nowogrodzie
(86) 217-55-28
(86) 217-55-20
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

Nowogród - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Nowogród jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 095, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowogrodu zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Nowogrodu jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Nowogród ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,00 na 1000 mieszkańców Nowogrodu. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 440 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,7% zgonów w Nowogrodzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 13,3% zgonów w Nowogrodzie były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowogrodu przypada 13.27 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowogrodu -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,3% mieszkańców Nowogrodu jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 095 Liczba mieszkańców
 • 1 079 Kobiety
 • 1 016 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowogrodzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowogrodu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Nowogród
  40,4 lat
  Podlaskie
  42,3 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowogród, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowogrodu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowogród,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,4%
  woj. podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Nowogród
  57,9%
  Województwo
  54,2%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Nowogród
  8,7%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,3%
  woj. podlaskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Nowogród
  0,7%
  Podlaskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowogrodzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,8
  woj. podlaskie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Nowogród
  1,0
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,0
  Województwo
  -3,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowogrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 4,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Nowogród
  4,3
  Województwo
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  36,8
  Podlaskie
  35,9
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 108 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 440 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 360 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 510 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 440 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 48 Waga 4000g - 4499g
 • 48
 • 143 Waga 3500g - 3999g
 • 143
 • 143 Waga 3000g - 3499g
 • 143
 • 42 Waga 2500g - 2999g
 • 42
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Nowogród
  1,35
  woj. podlaskie
  1,27
  Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Nowogród
  0,63
  woj. podlaskie
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  Podlaskie
  0,68
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowogrodzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,3
  woj. podlaskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  Województwo
  147,1
  Polska
  147,0
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,4
  woj. podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łomżyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,7%
  Podlaskie
  35,6%
  Cały kraj
  34,8%
 • 13,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  13,3%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,4%
  woj. podlaskie
  5,5%
  Polska
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 10,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  10,8
  Cały kraj
  13,3
 • 76,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  76,2
  Cała Polska
  74,4
 • 188,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Nowogród
  188,2
  Województwo
  245,9
  Cały kraj
  268,1
 • 234,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  234,4
  Kraj
  246,5
 • 490,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 562,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 420,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  490,6
  Podlaskie
  515,8
  Cały kraj
  475,8
 • 55,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  55,0
  Województwo
  60,8
  Polska
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  44,5
  Województwo
  33,1
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Podlaskie
  8,6
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Nowogród
  0,0%
  woj. podlaskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowogrodzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowogród - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowogrodzie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowogrodzie to 773 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowogrodzie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowogrodzie to 156,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,14% mieszkań posiada łazienkę, 83,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,13% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 773 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 369,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  369,00
  woj. podlaskie
  411,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  89,20 m2
  woj. podlaskie
  78,20 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nowogród
  32,90 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Nowogród
  4,48
  Podlaskie
  4,04
  Cała Polska
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,71
  woj. podlaskie
  2,43
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  woj. podlaskie
  0,60
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowogród
  2,39
  woj. podlaskie
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  woj. podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 14,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowogród
  14,32
  woj. podlaskie
  23,68
  Cały kraj
  24,56
 • 780 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 156,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowogród
  156,0 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,37 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,31%
  woj. podlaskie
  97,50%
  Polska
  97,71%
 • 94,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Nowogród
  94,66%
  Podlaskie
  92,17%
  Kraj
  95,10%
 • 94,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Nowogród
  94,14%
  Podlaskie
  90,58%
  Polska
  93,66%
 • 83,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nowogród
  83,59%
  Województwo
  83,39%
  Polska
  85,62%
 • 0,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,13%
  Podlaskie
  33,33%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Nowogród - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Nowogrodzie na 1000 mieszkańców pracuje 357osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowogrodzie wynosiło w 2022 roku 5,9% (5,9% wśród kobiet i 5,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowogrodzie wynosiło 6 087,64 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nowogrodu 150 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 25 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -125.

  51,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowogrodu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,5% w przemyśle i budownictwie, a 8,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 357 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  357,0
  Podlaskie
  380,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,9%
  Województwo
  7,3%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowogrodzie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowogrodzie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowogrodzie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 088 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Nowogród
  6 088 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowogrodzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 150 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 25 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -125 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,17 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 51,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,2% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowogrodzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,1
  woj. podlaskie
  66,2
  Kraj
  69,0
 • 31,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,3
  Podlaskie
  37,0
  Polska
  38,2
 • 98,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  98,6
  woj. podlaskie
  126,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowogród - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Nowogrodzie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 232 podmioty gospodarki narodowej, z czego 187 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (12) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowogrodzie najwięcej (11) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (226) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 39,7% (92) podmiotów, a 59,5% (138) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowogrodzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (39.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 232 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 92 Przemysł i budownictwo
 • 138 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowogrodzie w 2022 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Nowogrodzie w 2022 roku
 • 187 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 226 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 226
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 232 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 232
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 187 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 73 Budownictwo
 • 73
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowogród - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowogrodzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 20 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,62 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowogrodzie wynosi 79,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowogrodu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,16 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 3,19 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,94 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowogrodu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 20
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 9,62 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,62
  woj. podlaskie
  19,92
  Polska
  22,81
 • 5,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Nowogród
  5,16
  Województwo
  8,92
  Cały kraj
  12,98
 • 0,94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Nowogród
  0,94
  Województwo
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,75
  Podlaskie
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,20
  Podlaskie
  0,46
  Kraj
  0,35
 • 3,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,19
  woj. podlaskie
  6,92
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  81%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. podlaskie
  74%
  Polska
  63%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  78%
  Podlaskie
  82%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  92%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  woj. podlaskie
  53%
  Kraj
  51%

Nowogród - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowogrodu wyniosła w 2022 roku 30,9 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 33.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowogrodu - 37.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 35,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowogrodu wyniosła w 2022 roku 28,2 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.4%). W budżecie Nowogrodu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (20,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,3%.
 • Wydatki budżetu w Nowogrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,6 mln

  3,3 tys(100%)

  13,9 mln

  3,4 tys(100%)

  18,0 mln

  4,4 tys(100%)

  15,8 mln

  3,9 tys(100%)

  22,4 mln

  5,6 tys(100%)

  23,6 mln

  6,0 tys(100%)

  23,2 mln

  5,9 tys(100%)

  30,9 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,4 mln

  2,0 tys(32.7%)

  4,6 mln

  2,1 tys(33.3%)

  4,8 mln

  2,2 tys(26.4%)

  4,9 mln

  2,3 tys(30.8%)

  5,2 mln

  2,4 tys(23.1%)

  5,5 mln

  2,6 tys(23.3%)

  5,7 mln

  2,7 tys(24.8%)

  11,6 mln

  5,5 tys(37.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,2 tys

  16,9(0.2%)

  3,0 mln

  1,4 tys(9.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  739(11.8%)

  1,8 mln

  831(13%)

  1,9 mln

  859(10.4%)

  2,0 mln

  911(12.4%)

  2,0 mln

  919(8.9%)

  2,1 mln

  983(9%)

  2,2 mln

  1,0 tys(9.3%)

  2,7 mln

  1,3 tys(8.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  418,5 tys

  193(3.1%)

  479,9 tys

  221(3.4%)

  466,3 tys

  215(2.6%)

  496,2 tys

  230(3.1%)

  590,3 tys

  274(2.6%)

  1,4 mln

  651(5.9%)

  475,8 tys

  222(2.1%)

  2,6 mln

  1,2 tys(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  316,6 tys

  146(2.3%)

  382,2 tys

  176(2.7%)

  3,1 mln

  1,4 tys(17.2%)

  563,9 tys

  262(3.6%)

  4,1 mln

  1,9 tys(18.5%)

  5,1 mln

  2,4 tys(21.4%)

  3,5 mln

  1,6 tys(14.9%)

  2,4 mln

  1,1 tys(7.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,4 mln

  1,5 tys(24.7%)

  718,4 tys

  331(5.2%)

  847,5 tys

  390(4.7%)

  846,1 tys

  392(5.3%)

  2,5 mln

  1,2 tys(11.2%)

  1,2 mln

  569(5.2%)

  2,2 mln

  1,0 tys(9.5%)

  1,8 mln

  855(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  893(14.3%)

  4,7 mln

  2,2 tys(33.8%)

  925,6 tys

  426(5.1%)

  622,4 tys

  289(3.9%)

  669,6 tys

  311(3%)

  667,2 tys

  310(2.8%)

  563,1 tys

  263(2.4%)

  1,3 mln

  623(4.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  550,7 tys

  254(4.1%)

  480,7 tys

  221(3.5%)

  484,4 tys

  223(2.7%)

  498,4 tys

  231(3.1%)

  663,9 tys

  308(3%)

  1,1 mln

  490(4.5%)

  1,9 mln

  909(8.4%)

  1,2 mln

  562(3.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,5 tys

  73,9(1.2%)

  171,9 tys

  79,2(1.2%)

  171,8 tys

  79,1(1%)

  433,9 tys

  201(2.7%)

  738,1 tys

  342(3.3%)

  213,9 tys

  99,5(0.9%)

  197,4 tys

  92,2(0.9%)

  449,5 tys

  215(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  43,2 tys

  19,9(0.3%)

  42,1 tys

  19,4(0.3%)

  52,2 tys

  24,0(0.3%)

  62,0 tys

  28,8(0.4%)

  62,5 tys

  29,0(0.3%)

  39,8 tys

  18,5(0.2%)

  129,4 tys

  60,5(0.6%)

  136,3 tys

  65,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  261,6 tys

  120(1.9%)

  256,0 tys

  118(1.8%)

  268,3 tys

  123(1.5%)

  291,0 tys

  135(1.8%)

  259,9 tys

  121(1.2%)

  267,6 tys

  124(1.1%)

  277,3 tys

  130(1.2%)

  89,1 tys

  42,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  73,9 tys

  34,0(0.5%)

  18,1 tys

  8,4(0.1%)

  27,4 tys

  12,6(0.2%)

  66,9 tys

  31,0(0.4%)

  28,8 tys

  13,4(0.1%)

  55,8 tys

  25,9(0.2%)

  137,8 tys

  64,4(0.6%)

  65,8 tys

  31,4(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  150,6 tys

  69,3(1.1%)

  123,7 tys

  57,0(0.9%)

  107,2 tys

  49,3(0.6%)

  89,3 tys

  41,4(0.6%)

  74,2 tys

  34,4(0.3%)

  56,6 tys

  26,3(0.2%)

  34,7 tys

  16,2(0.1%)

  61,2 tys

  29,2(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  40,6 tys

  18,7(0.3%)

  35,7 tys

  16,4(0.3%)

  16,8 tys

  7,7(0.1%)

  5,0 tys

  2,3(0%)

  7,1 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  17,4 tys

  8,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  18,4 tys

  8,5(0.1%)

  25,3 tys

  11,6(0.2%)

  18,1 tys

  8,3(0.1%)

  29,8 tys

  13,8(0.2%)

  24,8 tys

  11,5(0.1%)

  18,5 tys

  8,6(0.1%)

  20,2 tys

  9,4(0.1%)

  12,6 tys

  6,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  992

  0,5(0%)

  20,2 tys

  9,3(0.1%)

  13,2 tys

  6,1(0.1%)

  8,1 tys

  3,8(0.1%)

  9,5 tys

  4,4(0%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  63,6 tys

  29,7(0.3%)

  5,3 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,9 tys

  17,9(0.3%)

  15,0 tys

  6,9(0.1%)

  14,0 tys

  6,5(0.1%)

  60,3 tys

  28,0(0.4%)

  43,2 tys

  20,0(0.2%)

  37,1 tys

  17,3(0.2%)

  840

  0,4(0%)

  837

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  1,2(0%)

  3,6 tys

  1,7(0%)

  674

  0,3(0%)

  679

  0,3(0%)

  688

  0,3(0%)

  741

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  7,9(0.1%)

  8,5 tys

  3,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  170,5 tys

  78,5(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,1 tys

  25,1(0.3%)

  95,9 tys

  44,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowogrodzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowogrodu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowogród, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowogrodu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  3,6 tys(100%)

  15,5 mln

  3,8 tys(100%)

  17,7 mln

  4,4 tys(100%)

  19,0 mln

  4,7 tys(100%)

  23,5 mln

  5,9 tys(100%)

  27,9 mln

  7,1 tys(100%)

  24,1 mln

  6,2 tys(100%)

  28,2 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  1,6 tys(22.9%)

  3,7 mln

  1,7 tys(23.7%)

  3,9 mln

  1,8 tys(21.7%)

  4,1 mln

  1,9 tys(21.3%)

  4,5 mln

  2,1 tys(19%)

  5,2 mln

  2,4 tys(18.8%)

  6,2 mln

  2,9 tys(25.9%)

  8,7 mln

  4,2 tys(30.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  2,8 tys(41.1%)

  5,9 mln

  2,7 tys(38%)

  6,3 mln

  2,9 tys(35.3%)

  6,5 mln

  3,0 tys(34%)

  6,6 mln

  3,1 tys(28.1%)

  8,4 mln

  3,9 tys(30.1%)

  8,9 mln

  4,2 tys(37%)

  7,9 mln

  3,8 tys(28.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,7 tys

  12,9(0.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(11.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  763(11.2%)

  286,6 tys

  132(1.8%)

  392,8 tys

  181(2.2%)

  521,8 tys

  242(2.7%)

  1,1 mln

  491(4.5%)

  1,6 mln

  741(5.7%)

  945,1 tys

  442(3.9%)

  1,2 mln

  549(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  793(11.7%)

  4,5 mln

  2,1 tys(28.9%)

  624,5 tys

  287(3.5%)

  387,3 tys

  180(2%)

  371,5 tys

  172(1.6%)

  334,3 tys

  156(1.2%)

  280,6 tys

  131(1.2%)

  942,2 tys

  450(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 tys

  5,5(0.1%)

  2,9 tys

  1,4(0%)

  559,4 tys

  257(3.2%)

  1,5 mln

  692(7.9%)

  4,6 mln

  2,1 tys(19.4%)

  1,7 mln

  811(6.3%)

  10,7 tys

  5,0(0%)

  900,9 tys

  430(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  891,4 tys

  410(6%)

  440,9 tys

  203(2.8%)

  484,5 tys

  223(2.7%)

  468,5 tys

  217(2.5%)

  582,3 tys

  270(2.5%)

  616,0 tys

  287(2.2%)

  646,3 tys

  302(2.7%)

  882,4 tys

  421(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  259,2 tys

  119(1.8%)

  180,0 tys

  82,9(1.2%)

  197,5 tys

  90,9(1.1%)

  148,9 tys

  69,1(0.8%)

  169,9 tys

  78,8(0.7%)

  237,3 tys

  110(0.9%)

  346,7 tys

  162(1.4%)

  385,7 tys

  184(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  387,5 tys

  178(2.6%)

  374,3 tys

  172(2.4%)

  372,5 tys

  171(2.1%)

  360,4 tys

  167(1.9%)

  318,6 tys

  148(1.4%)

  3,7 mln

  1,7 tys(13.3%)

  360,3 tys

  168(1.5%)

  312,9 tys

  149(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  86,0 tys

  39,6(0.6%)

  45,2 tys

  20,8(0.3%)

  55,8 tys

  25,7(0.3%)

  25,4 tys

  11,8(0.1%)

  24,5 tys

  11,4(0.1%)

  62,6 tys

  29,1(0.2%)

  292,5 tys

  137(1.2%)

  275,7 tys

  132(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  29,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  2,3(0%)

  34,9 tys

  16,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,8 tys

  23,6(0.2%)

  29,0 tys

  13,6(0.1%)

  113,0 tys

  54,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  94,1 tys

  43,3(0.6%)

  92,9 tys

  42,8(0.6%)

  83,2 tys

  38,3(0.5%)

  83,5 tys

  38,7(0.4%)

  88,1 tys

  40,9(0.4%)

  88,2 tys

  41,0(0.3%)

  82,4 tys

  38,5(0.3%)

  71,8 tys

  34,3(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  38,9 tys

  17,9(0.3%)

  15,0 tys

  6,9(0.1%)

  14,0 tys

  6,5(0.1%)

  60,3 tys

  28,0(0.3%)

  43,2 tys

  20,0(0.2%)

  37,1 tys

  17,3(0.1%)

  840

  0,4(0%)

  837

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,4 tys

  16,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  10,0 tys

  4,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  9,0(0.1%)

  326,4 tys

  153(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  123,6 tys

  56,9(0.8%)

  21,3 tys

  9,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,0 tys

  55,7(0.6%)

  25,5 tys

  11,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  1,0(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,2 tys

  23,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowogród - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 541 mieszkańców Nowogrodu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 256 kobiet oraz 285 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Nowogrodu, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Nowogrodu mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowogrodzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz podstawowe ukończone (21,6%).

  W roku 2021 w Nowogrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 96 dzieci (55 dziewczynek oraz 41 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nowogrodzie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (34 dziewczynki oraz 16 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  14,9% mieszkańców Nowogrodu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 12,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 288 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 304 uczniów (136 kobiet oraz 168 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nowogrodzie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 247 uczniów (117 kobiet oraz 130 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,2% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 143,40.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (19,9% wśród dziewczyn i 16,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Nowogrodu w wieku potencjalnej nauki (18,4% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,4%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 32,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,8%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,3%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,9%
  woj. podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,5%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  Województwo
  17,1%
  Polska
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Nowogród
  3,6%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  22,1%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 21,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1288 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 288,0
  Podlaskie
  867,0
  Polska
  883,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Nowogród
  0,57
  Podlaskie
  0,98
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowogród) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 96 Dzieci
 • 55 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 41 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,3%
  42,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 16 3 lata
 • 16
 • 38 4 lata
 • 38
 • 20 5 lata
 • 20
 • 17 6 lat
 • 17
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 24 4 lata
 • 24
 • 15 5 lata
 • 15
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 14 4 lata
 • 14
 • 5 5 lata
 • 5
 • 11 6 lat
 • 11
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 16 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie
  Publiczne
  86 217-55-56
  22 213-17-45
  ul. 11 Listopada 12
  18-414 Nowogród
  383-
 • Szkoły podstawowe w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowogród) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 168 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,7%
  55,3%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Nowogród
  17,9
  woj. podlaskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 143,40 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  143,40
  Podlaskie
  93,34
  Kraj
  95,71
 • 142,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  142,45
  Podlaskie
  92,41
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowogród) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowogród) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowogrodzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowogrodzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika w Nowogrodzie (Adam Chętnik)
  Publiczna
  86 217-55-17
  22 213-17-45
  ul. 11 Listopada 12
  18-414 Nowogród
  13288-
  Szkoła Podstawowa im. Hanki Bielickiej w Sławcu (Hanka Bielicka)
  Publiczna
  86 217-55-48
  ul. Długa 22
  18-414 Nowogród
  --5
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowogród, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowogród - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowogrodzie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowogrodzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowogrodzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Nowogrodzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Nowogrodzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 3 (uczestnicy: 1 015)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 15)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 37)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 37)


  Według danych z 2022 w Nowogrodzie działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 15 512 zwiedzających, co daje 73 517 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Nowogrodzie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 398 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Nowogrodzie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 71 członków. Zarejestrowano 71 ćwiczących (mężczyźni: 47, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 47, dziewczęta do lat 18: 24). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Nowogrodzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Nowogrodzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowogrodu znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Nowogród, st.1 ze średniowieczadnia 1963-11-22, wykaz dokumentów: 184 z 1963-11-22
  • Funkcja osadnicza/mieszkalna Nowogród, st.1 z czasów nowożytnych dnia 1995-08-21, wykaz dokumentów: A-536 z 1995-08-21
  • Skansen z 1909 - 1926dnia 1963-11-23, wykaz dokumentów: A-416/14/A z 1963-11-23; A-536 z 1995-08-21
  • Cmentarz wojna polsko-rosyjska 1920 z 1920 r.dnia 1987-03-03, wykaz dokumentów: 259 z 1987-03-03
  • Mur/ogrodzenie z poł. XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: 370 z 1988-04-20
  • Nagrobek z 1849 - 1967dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: 370 z 1988-04-20
  • Miasto z 1434 r.dnia 1992-07-28, wykaz dokumentów: A-480 z 1992-07-28
 • Formy ochrony przyrody w Nowogrodzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowogrodu znajduje się 9 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowogrodzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi - obszar chronionego krajobrazuOpis: Ochrona Obszaru realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej polegająca na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach meandrujacych rzek Narwi i Pisy z licznymi starorzeczami oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Kurpiowskiej o łącznej pow. 48 994 1 ha., Data ustanowienia: 1982-01-01, Powierzchnia: 48994.1 ha
  • Dolina Dolnej Narwi - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 26527.92 ha
  • Dolina Pisy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 3223.21 ha
  • Ostoja Narwiańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 18604.96 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-05-27, Opis granicy: Nowogród rośnie na Cmentarzu Parafialnym w Nowogrodzie obok grobu Adama Chętnika
  • Pomnik przyrodyOpis: jałowiec pospolity (forma drzewiasta) składający się z czterech pni o obwodzie 16 cm, Data ustanowienia: 1992-05-27, Opis granicy: Nowogród Morgowniki rośnie przy drodze dojazdowej do stanicy wodnej PTTK w odległości ok.. 60 m od drogi Nowogród - Olsztyn
  • Pomnik przyrodyOpis: źródełko wodne w okolicach mostu na Narwi, Data ustanowienia: 1992-05-27, Opis granicy: Nowogród usytuowane w pobliżu mostu na rzece Narwi w Nowogrodzie w odległości ok. 20 m w pobliżu schronu z okresu II wojny światowej
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-01-04, Opis granicy: Morgowniki działka nr 150, Powierzchnia: 0.25 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-01-04, Opis granicy: Morgowniki działka nr 148, Powierzchnia: 0.49 ha

Nowogród - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 11 wypadków drogowych w Nowogrodzie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 525,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowogrodzie znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łomżyńskiego.

  Powiat łomżyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowogrodzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 14 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowogrodzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 525,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  525,1
  woj. podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. podlaskie
  129,1
  Cała Polska
  104,4
 • 668,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  668,3
  woj. podlaskie
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Podlaskie
  17,6
  Kraj
  9,5
 • 127,27 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  127,3
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowogrodzie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 474,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Nowogród
  474,3 km
  Podlaskie
  409,4 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 12,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Nowogród
  12,4 km
  Podlaskie
  7,2 km
  Polska
  5,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowogród przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 645droga wojewódzka nr 645(Łomża - Stare Kupiski - Nowe Kupiski - Mątwica - Nowogród - Morgownik - Dębniki - Zbójna - Gawrychy - Popiołki - Łyse - Dęby - Myszyniec)
  • DW 648droga wojewódzka nr 648(Miastkowo - Korytki Leśne - Chmielewo - Dzierzgi - Nowogród - Morgownik - Serwatki - Cwaliny Duże - Kąty - Korzeniste - Poryte - Stawiski - Cedry - Lisy - Obrytki - Przytuły)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowogrodzie istnieje 55 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 11 Listopada

  ul. 33 Pułku Piechoty

  ul. 550-lecia

  ul. Adama Chętnika

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Cmentarna

  ul. Dębowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kapitana Eugeniusza Kordjaczyńskiego

  ul. Kapitana Franciszka Skowronka

  ul. Klonowa

  ul. Kozia

  ul. Kościelna

  ul. Leśna

  ul. Miastkowska

  ul. Miła

  ul. Morska

  ul. Muzealna

  ul. Nadnarwiańska

  ul. Nowa

  ul. Obrońców Nowogrodu

  ul. Października

  ul. Piękna

  ul. Podgórska

  ul. Podmiejska

  ul. Pogodna

  ul. Poległych

  ul. Porucznika Jarzyny

  ul. Profesora Franciszka Piaścika

  ul. Przeskok

  ul. Radosna

  ul. Rynek

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Stacha Konwy

  ul. Staromostowa

  ul. Strażacka

  ul. Strzelców Kurpiowskich

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Wesoła

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  ul. Ziemowita

  ul. Zjazd

  ul. Zygmunta Glogera

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego

  ul. mjr. Józefa Sikory

  ul. Łomżyńska

  ul. Śródpolna