Powiat biłgorajski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat biłgorajski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 99 806 Liczba mieszkańców
 • 1 681 km2 Powierzchnia
 • 61 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 32,8% Stopa urbanizacji
 • Kazimierz Pasterak Starosta
 • ul. T. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj Adres starostwa powiatowego
 • LBL Tablice rejestracyjne
Powiat biłgorajski na mapie
Identyfikatory
 • 0602 TERYT (TERC)
Herb powiatu biłgorajskiego
powiat biłgorajski herb
Flaga powiatu biłgorajskiego
powiat biłgorajski flaga

powiat biłgorajski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju
84-68-80-010
84-68-80-011
Dąbrowskiego 10
23-400 Biłgoraj
Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju
84-68-68-210
84-68-68-244
Polna 1
23-400 Biłgoraj
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju
84-68-67-093
84-68-67-093
Bohetrów Monte Cassino 38
23-400 Biłgoraj
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju
84-68-60-120
84-68-60-120
Generała Dąbrowskiego 15
23-400 Biłgoraj
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
84-68-61-279
84-68-61-279
Włosiankarska 11
23-400 Biłgoraj
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
(84) 688-20-00
(84) 688-20-09
ul. T. Kościuszki
23-400 Biłgoraj

Powiat biłgorajski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat biłgorajski ma 99 806 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu biłgorajskiego w 2050 roku wynosi 80 431, z czego 40 282 to kobiety, a 40 149 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu biłgorajskiego zawarli w 2020 roku 364 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców powiatu biłgorajskiego jest stanu wolnego, 57,6% żyje w małżeństwie, 2,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat biłgorajski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -435. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,32 na 1000 mieszkańców powiatu biłgorajskiego. W 2020 roku urodziło się 826 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 47,4% zgonów w powiecie biłgorajskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w powiecie biłgorajskim były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu biłgorajskiego przypada 12.53 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 613 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 900 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu biłgorajskiego -287. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  60,6% mieszkańców powiatu biłgorajskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu biłgorajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99 806 Liczba mieszkańców
 • 50 606 Kobiety
 • 49 200 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu biłgorajskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 431 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 40 282 Kobiety
 • 40 149 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie biłgorajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie biłgorajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie biłgorajskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu biłgorajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. biłgorajski
  42,1 lat
  Lubelskie
  42,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat biłgorajski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu biłgorajskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat biłgorajski
  57,6%
  Województwo
  56,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,0%
  Województwo
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • pow. biłgorajski
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. biłgorajski
  3,6
  woj. lubelskie
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat biłgorajski
  1,2
  Lubelskie
  1,3
  Polska
  1,3
 • 364 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -435 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -183 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -252 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,32 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat biłgorajski
  -4,3
  Lubelskie
  -4,4
  Kraj
  -3,2
 • -2,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie biłgorajskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 826 Urodzenia żywe
 • 407 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 419 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 8,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. biłgorajski
  8,2
  Województwo
  8,6
  Polska
  9,3
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat biłgorajski
  35,8
  woj. lubelskie
  37,5
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 311 g Średnia waga noworodków
 • 3 236 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 384 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. biłgorajski
  3 311 g
  Lubelskie
  3 363 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 59 Waga 4000g - 4499g
 • 59
 • 254 Waga 3500g - 3999g
 • 254
 • 313 Waga 3000g - 3499g
 • 313
 • 125 Waga 2500g - 2999g
 • 125
 • 38 Waga 2000g - 2499g
 • 38
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 7 Waga 600g - 999g
 • 7
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,20 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,20
  woj. lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat biłgorajski
  0,59
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,67
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie biłgorajskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 261 Zgony
 • 590 Kobiety
  (Zgony)
 • 671 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,5
  Lubelskie
  13,0
  Polska
  12,5
 • 152,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  152,7
  woj. lubelskie
  151,1
  Cały kraj
  134,3
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,8
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie biłgorajskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. biłgorajski
  47,4%
  Lubelskie
  43,4%
  Polska
  39,4%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,8%
  woj. lubelskie
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 3,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,8%
  Województwo
  4,0%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  0,8
  Cały kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Kraj
  70,4
 • 211,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. biłgorajski
  211,6
  Lubelskie
  248,7
  Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  234,6
  Kraj
  261,3
 • 482,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 510,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 453,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. biłgorajski
  482,4
  Województwo
  472,5
  Cała Polska
  421,0
 • 46,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  46,8
  woj. lubelskie
  80,8
  Cały kraj
  69,5
 • 19,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat biłgorajski
  19,5
  Lubelskie
  27,6
  Cały kraj
  35,1
 • 2,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. biłgorajski
  2,0
  Województwo
  6,2
  Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. biłgorajski
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie biłgorajskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  32,0
  Cała Polska
  31,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. biłgorajski
  9,0
  Lubelskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 7 samookaleczenie powierzchniowe
 • 7
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu9
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 3 trzeźwy
 • 9 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony13
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 9 na utrzymaniu innej osoby
 • 9
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 613 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 333 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 280 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 900 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 484 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 416 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -275 Saldo migracji
 • -145 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -130 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -287 Saldo migracji wewnętrznych
 • -151 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -136 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie biłgorajskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat biłgorajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat biłgorajski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie biłgorajskim oddano do użytku 262 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,61 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie biłgorajskim to 32 373 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  59,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 40,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie biłgorajskim to 4,45 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie biłgorajskim to 108,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,81% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,56% mieszkań posiada łazienkę, 72,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 21,60% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie biłgorajskim 202 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 637 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 772 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 156 transakcji (mediana cen - 3 767 zł/m2, średnia - 3 904 zł/m2), a na rynku wtórnym 46 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 289 zł/m2, średnia - 3 263 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 637 zł
 • powiat biłgorajski
  3 637 zł
  woj. lubelskie
  5 551 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 637 zł Ogółem
 • 3 637 zł
 • 3 500 zł do 40 m2
 • 3 500 zł
 • 3 671 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 671 zł
 • 3 610 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 610 zł
 • 4 324 zł od 80,1 m2
 • 4 324 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 772 zł
 • Tutaj
  3 772 zł
  Lubelskie
  5 337 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 772 zł Ogółem
 • 3 772 zł
 • 3 363 zł do 40 m2
 • 3 363 zł
 • 3 839 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 839 zł
 • 3 718 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 718 zł
 • 4 140 zł od 80,1 m2
 • 4 140 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 202
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m2105
  • od 60,1 do 80 m266
  • od 80,1 m26
 • 25 do 40 m2
 • 105 od 40,1 do 60 m2
 • 66 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie biłgorajskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 767 zł
 • powiat biłgorajski
  3 767 zł
  Lubelskie
  5 856 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 767 zł Ogółem
 • 3 767 zł
 • 3 722 zł do 40 m2
 • 3 722 zł
 • 3 953 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 953 zł
 • 3 631 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 631 zł
 • 4 324 zł od 80,1 m2
 • 4 324 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 904 zł
 • Tutaj
  3 904 zł
  Województwo
  5 714 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 904 zł Ogółem
 • 3 904 zł
 • 3 803 zł do 40 m2
 • 3 803 zł
 • 4 070 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 070 zł
 • 3 709 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 709 zł
 • 4 140 zł od 80,1 m2
 • 4 140 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 156
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m215
  • od 40,1 do 60 m278
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m26
 • 15 do 40 m2
 • 78 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 289 zł
 • powiat biłgorajski
  3 289 zł
  Lubelskie
  4 986 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 3 289 zł Ogółem
 • 3 289 zł
 • 3 039 zł do 40 m2
 • 3 039 zł
 • 3 061 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 061 zł
 • 3 588 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 588 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 263 zł
 • Powiat
  3 263 zł
  Lubelskie
  4 964 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 263 zł Ogółem
 • 3 263 zł
 • 2 670 zł do 40 m2
 • 2 670 zł
 • 3 191 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 191 zł
 • 3 781 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 781 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 46
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m227
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 10 do 40 m2
 • 27 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 32 373 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 322,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  322,70
  Lubelskie
  378,90
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 91,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. biłgorajski
  91,00 m2
  woj. lubelskie
  77,70 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,40 m2
  Lubelskie
  29,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,20 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. biłgorajski
  4,20
  Lubelskie
  3,86
  Kraj
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. biłgorajski
  3,10
  Województwo
  2,64
  Cała Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat biłgorajski
  0,74
  Lubelskie
  0,68
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 262 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,61 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,61
  Województwo
  4,03
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 167 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat biłgorajski
  4,45
  Lubelskie
  4,18
  Polska
  3,77
 • 11,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  11,63
  Województwo
  16,85
  Cała Polska
  21,77
 • 28 543 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 108,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. biłgorajski
  108,9 m2
  Województwo
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat biłgorajski
  0,28 m2
  Lubelskie
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat biłgorajski
  93,81%
  woj. lubelskie
  91,91%
  Cały kraj
  96,97%
 • 83,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. biłgorajski
  83,13%
  woj. lubelskie
  85,47%
  Kraj
  94,01%
 • 80,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat biłgorajski
  80,56%
  Lubelskie
  83,02%
  Cały kraj
  91,78%
 • 72,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,52%
  Lubelskie
  76,30%
  Polska
  83,08%
 • 21,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  21,60%
  woj. lubelskie
  46,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat biłgorajski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie biłgorajskim na 1000 mieszkańców pracuje 142osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie biłgorajskim wynosiło w 2020 roku 5,3% (5,8% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie biłgorajskim wynosiło 4 522,48 PLN, co odpowiada 81.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu biłgorajskiego 7 506 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 399 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 107.

  63,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu biłgorajskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  142,0
  Lubelskie
  189,0
  Cała Polska
  252,0
 • 5,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,8% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Powiat
  5,3%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie biłgorajskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie biłgorajskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie biłgorajskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 522 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 522 PLN
  Lubelskie
  4 915 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie biłgorajskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 506 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 399 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 107 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 62,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 6,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 21,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie biłgorajskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 212 Pracujący ogółem
 • 7 140 Kobiety
 • 7 072 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie biłgorajskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat biłgorajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat biłgorajski
  64,9
  woj. lubelskie
  67,6
  Kraj
  68,0
 • 36,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat biłgorajski
  36,1
  Lubelskie
  38,2
  Polska
  37,5
 • 125,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat biłgorajski
  125,6
  woj. lubelskie
  129,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat biłgorajski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie biłgorajskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 770 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 012 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 804 nowe podmioty, a 303 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (857) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (585) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (709) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (303) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie biłgorajskim najwięcej (490) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 514) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (264) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,4% (2 845) podmiotów, a 64,5% (5 661) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie biłgorajskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 770 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 264 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 845 Przemysł i budownictwo
 • 5 661 Pozostała działalność
 • 804 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie biłgorajskim w 2020 roku
 • 303 Podmioty wyrejestrowane w powiecie biłgorajskim w 2020 roku
 • 7 012 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 514 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 514
 • 219 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 219
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 767 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 767
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 47 Spółdzielnie ogółem
 • 47
 • 286 Spółki handlowe ogółem
 • 286
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 194  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 194
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 490 Spółki cywilne ogółem
 • 490
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 012 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 805 Budownictwo
 • 1 805
 • 1 777 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 777
 • 792 Przetwórstwo przemysłowe
 • 792
 • 481 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 481
 • 429 Transport i gospodarka magazynowa
 • 429
 • 342 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 342
 • 313 Pozostała działalność
 • 313
 • 217 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 217
 • 163 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 163
 • 162 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 162
 • 147 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 147
 • 144 Informacja i komunikacja
 • 144
 • 115 Edukacja
 • 115
 • 52 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 52
 • 43 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 43
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat biłgorajski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie biłgorajskim stwierdzono 888 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie biłgorajskim wynosi 85,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu biłgorajskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,67 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 2,85 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,63 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,19 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 888 Przestępstwa ogółem
 • 888
 • 570 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 570
 • 120 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 120
 • 164 Przestępstwa drogowe
 • 164
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 287 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 287
 • 8,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. biłgorajski
  8,83
  Lubelskie
  13,81
  Cała Polska
  19,96
 • 5,67 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat biłgorajski
  5,67
  Lubelskie
  8,49
  Cała Polska
  12,25
 • 1,19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat biłgorajski
  1,19
  woj. lubelskie
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 1,63 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,63
  woj. lubelskie
  1,81
  Kraj
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Województwo
  0,34
  Cały kraj
  0,37
 • 2,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,85
  Województwo
  5,14
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  81%
  Kraj
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. biłgorajski
  83%
  Lubelskie
  79%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  woj. lubelskie
  75%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. lubelskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. biłgorajski
  100%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. biłgorajski
  64%
  Lubelskie
  65%
  Cały kraj
  54%

Powiat biłgorajski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu biłgorajskiego wyniosła w 2020 roku 142,9 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu biłgorajskiego - 39.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,6 mln złotych, czyli 24,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu biłgorajskiego wyniosła w 2020 roku 167,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 33.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (10.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.1%). W budżecie powiatu biłgorajskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 142 złotych na mieszkańca (8,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie biłgorajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,5 mln

  886(100%)

  96,6 mln

  937(100%)

  92,8 mln

  903(100%)

  105,5 mln

  1,0 tys(100%)

  107,3 mln

  1,1 tys(100%)

  118,1 mln

  1,2 tys(100%)

  121,0 mln

  1,2 tys(100%)

  142,9 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  34,9 mln

  337(38.1%)

  33,1 mln

  321(34.2%)

  31,6 mln

  308(34.1%)

  33,5 mln

  328(31.7%)

  34,9 mln

  342(32.5%)

  44,3 mln

  437(37.5%)

  43,3 mln

  429(35.8%)

  56,0 mln

  558(39.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,0 mln

  126(14.2%)

  20,0 mln

  195(20.7%)

  17,8 mln

  173(19.1%)

  26,0 mln

  254(24.6%)

  24,1 mln

  237(22.5%)

  24,0 mln

  236(20.3%)

  21,9 mln

  217(18.1%)

  22,9 mln

  229(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,2 mln

  137(15.5%)

  14,3 mln

  139(14.8%)

  14,2 mln

  139(15.3%)

  15,4 mln

  150(14.6%)

  11,0 mln

  107(10.2%)

  11,8 mln

  116(9.9%)

  12,5 mln

  124(10.3%)

  15,1 mln

  150(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,1 mln

  78,7(8.9%)

  8,6 mln

  83,1(8.8%)

  9,2 mln

  90,1(10%)

  10,6 mln

  103(10%)

  10,7 mln

  105(9.9%)

  10,9 mln

  107(9.2%)

  11,3 mln

  112(9.3%)

  12,3 mln

  123(8.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  11,4(1.3%)

  1,1 mln

  10,4(1.1%)

  1,2 mln

  11,9(1.3%)

  1,4 mln

  13,6(1.3%)

  1,4 mln

  14,0(1.3%)

  2,2 mln

  21,8(1.9%)

  5,7 mln

  56,8(4.7%)

  8,1 mln

  81,1(5.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,8 mln

  56,0(6.3%)

  5,9 mln

  56,8(6.1%)

  5,8 mln

  56,1(6.2%)

  5,4 mln

  52,4(5.1%)

  6,0 mln

  58,9(5.6%)

  5,5 mln

  54,5(4.7%)

  6,2 mln

  61,3(5.1%)

  6,5 mln

  64,4(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  39,2(4.4%)

  4,1 mln

  39,9(4.3%)

  4,2 mln

  40,7(4.5%)

  4,3 mln

  42,0(4.1%)

  4,7 mln

  45,9(4.4%)

  4,9 mln

  47,9(4.1%)

  5,3 mln

  52,6(4.4%)

  6,2 mln

  61,7(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  37,7(4.3%)

  4,1 mln

  39,4(4.2%)

  3,6 mln

  35,0(3.9%)

  3,6 mln

  35,0(3.4%)

  3,9 mln

  38,5(3.7%)

  4,1 mln

  40,8(3.5%)

  4,1 mln

  41,1(3.4%)

  4,6 mln

  45,7(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  26,0(2.9%)

  2,8 mln

  26,9(2.9%)

  2,4 mln

  23,1(2.6%)

  2,2 mln

  21,1(2.1%)

  1,8 mln

  17,9(1.7%)

  1,6 mln

  15,5(1.3%)

  1,5 mln

  14,9(1.2%)

  1,7 mln

  17,1(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  11,3(1.3%)

  750,0 tys

  7,3(0.8%)

  830,0 tys

  8,1(0.9%)

  800,9 tys

  7,8(0.8%)

  954,5 tys

  9,4(0.9%)

  1,4 mln

  13,6(1.2%)

  1,1 mln

  10,5(0.9%)

  1,4 mln

  13,5(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  692,7 tys

  6,7(0.8%)

  708,1 tys

  6,9(0.7%)

  768,5 tys

  7,5(0.8%)

  842,1 tys

  8,2(0.8%)

  916,5 tys

  9,0(0.9%)

  938,7 tys

  9,3(0.8%)

  961,6 tys

  9,5(0.8%)

  994,8 tys

  9,9(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  181,4 tys

  1,8(0.2%)

  245,8 tys

  2,4(0.3%)

  389,6 tys

  3,8(0.4%)

  595,5 tys

  5,8(0.6%)

  1,0 mln

  10,0(0.9%)

  690,0 tys

  6,8(0.6%)

  800,8 tys

  7,9(0.7%)

  595,9 tys

  5,9(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  338,7 tys

  3,3(0.4%)

  54,1 tys

  0,5(0.1%)

  116,8 tys

  1,1(0.1%)

  252,8 tys

  2,5(0.2%)

  208,2 tys

  2,0(0.2%)

  56,1 tys

  0,6(0%)

  202,4 tys

  2,0(0.2%)

  412,4 tys

  4,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  12,5(1.4%)

  800,3 tys

  7,8(0.8%)

  631,7 tys

  6,2(0.7%)

  479,6 tys

  4,7(0.5%)

  396,1 tys

  3,9(0.4%)

  415,1 tys

  4,1(0.4%)

  532,9 tys

  5,3(0.4%)

  352,5 tys

  3,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,8 tys

  2,4(0.2%)

  250,4 tys

  2,5(0.2%)

  250,2 tys

  2,5(0.2%)

  264,8 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  57,2 tys

  0,6(0.1%)

  58,7 tys

  0,6(0.1%)

  64,2 tys

  0,6(0.1%)

  87,5 tys

  0,9(0.1%)

  98,2 tys

  1,0(0.1%)

  102,4 tys

  1,0(0.1%)

  62,8 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  56,3 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  16,1 tys

  0,2(0%)

  15,8 tys

  0,2(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  19,1 tys

  0,2(0%)

  45,9 tys

  0,5(0%)

  37,0 tys

  0,4(0%)

  264,9 tys

  2,6(0.2%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  3,5 tys

  0,0(0%)

  255

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  101,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie biłgorajskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat biłgorajski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu biłgorajskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,7 mln

  955(100%)

  97,2 mln

  942(100%)

  97,4 mln

  948(100%)

  106,2 mln

  1,0 tys(100%)

  106,0 mln

  1,0 tys(100%)

  111,0 mln

  1,1 tys(100%)

  126,1 mln

  1,2 tys(100%)

  167,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  52,7 mln

  509(53.4%)

  50,7 mln

  492(52.1%)

  51,4 mln

  501(52.8%)

  51,6 mln

  505(48.6%)

  49,4 mln

  485(46.6%)

  49,2 mln

  485(44.3%)

  54,6 mln

  541(43.3%)

  86,2 mln

  860(51.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  41,4(4.3%)

  7,1 mln

  69,1(7.3%)

  7,9 mln

  77,0(8.1%)

  13,8 mln

  135(13%)

  14,2 mln

  139(13.4%)

  12,8 mln

  126(11.5%)

  14,8 mln

  146(11.7%)

  17,5 mln

  174(10.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,5 mln

  101(10.6%)

  11,1 mln

  107(11.4%)

  12,0 mln

  116(12.3%)

  13,1 mln

  128(12.3%)

  14,0 mln

  138(13.2%)

  15,8 mln

  156(14.3%)

  17,1 mln

  169(13.6%)

  17,0 mln

  169(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,0 mln

  116(12.1%)

  11,9 mln

  116(12.3%)

  11,9 mln

  116(12.3%)

  12,8 mln

  125(12%)

  9,5 mln

  93,1(9%)

  10,3 mln

  102(9.3%)

  11,2 mln

  111(8.9%)

  13,8 mln

  138(8.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  44,5(4.7%)

  2,6 mln

  25,5(2.7%)

  1,9 mln

  18,5(1.9%)

  2,7 mln

  26,3(2.5%)

  2,5 mln

  24,4(2.3%)

  5,6 mln

  55,5(5.1%)

  8,3 mln

  82,3(6.6%)

  9,1 mln

  91,1(5.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  11,5(1.2%)

  1,3 mln

  12,3(1.3%)

  1,4 mln

  13,7(1.4%)

  1,7 mln

  16,7(1.6%)

  1,7 mln

  16,6(1.6%)

  2,6 mln

  25,8(2.4%)

  5,7 mln

  56,2(4.5%)

  8,3 mln

  82,3(4.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  39,3(4.1%)

  4,1 mln

  40,0(4.2%)

  4,2 mln

  40,6(4.3%)

  4,3 mln

  42,0(4%)

  4,7 mln

  45,8(4.4%)

  4,8 mln

  47,6(4.4%)

  5,2 mln

  51,8(4.1%)

  6,1 mln

  60,5(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  20,2(2.1%)

  1,8 mln

  17,0(1.8%)

  1,8 mln

  17,7(1.9%)

  2,1 mln

  20,1(1.9%)

  2,2 mln

  21,8(2.1%)

  2,0 mln

  19,8(1.8%)

  2,3 mln

  22,9(1.8%)

  2,0 mln

  20,4(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  34,1(3.6%)

  2,8 mln

  26,8(2.8%)

  2,4 mln

  23,0(2.4%)

  2,2 mln

  21,0(2%)

  1,8 mln

  17,8(1.7%)

  1,6 mln

  15,3(1.4%)

  1,5 mln

  14,8(1.2%)

  1,7 mln

  17,0(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  19,8(2.1%)

  1,5 mln

  14,8(1.6%)

  995,2 tys

  9,7(1%)

  845,7 tys

  8,3(0.8%)

  1,1 mln

  10,3(1%)

  1,1 mln

  10,4(1%)

  922,3 tys

  9,1(0.7%)

  1,2 mln

  11,8(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  653,8 tys

  6,3(0.7%)

  1,2 mln

  11,6(1.2%)

  512,7 tys

  5,0(0.5%)

  181,3 tys

  1,8(0.2%)

  157,4 tys

  1,5(0.1%)

  164,2 tys

  1,6(0.1%)

  153,7 tys

  1,5(0.1%)

  346,1 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,8 tys

  2,4(0.2%)

  250,4 tys

  2,5(0.2%)

  250,2 tys

  2,5(0.2%)

  264,8 tys

  2,6(0.2%)

  264,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  230,4 tys

  2,2(0.2%)

  229,2 tys

  2,2(0.2%)

  232,0 tys

  2,3(0.2%)

  230,8 tys

  2,3(0.2%)

  228,8 tys

  2,2(0.2%)

  231,9 tys

  2,3(0.2%)

  234,2 tys

  2,3(0.2%)

  238,7 tys

  2,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  786,7 tys

  7,6(0.8%)

  682,5 tys

  6,6(0.7%)

  618,3 tys

  6,0(0.6%)

  375,8 tys

  3,7(0.4%)

  438,6 tys

  4,3(0.4%)

  284,2 tys

  2,8(0.3%)

  262,9 tys

  2,6(0.2%)

  237,2 tys

  2,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  83,7 tys

  0,8(0.1%)

  164,3 tys

  1,6(0.2%)

  174,6 tys

  1,7(0.2%)

  215,4 tys

  2,1(0.2%)

  256,5 tys

  2,5(0.2%)

  242,9 tys

  2,4(0.2%)

  185,1 tys

  1,8(0.1%)

  159,9 tys

  1,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  58,5 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  -4 142,8

  -0,0(-0%)

  256

  0,0(0%)

  -256,4

  -0,0(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  139

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,1 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,7

  0,0(0%)

  83,6

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  655

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  250,7 tys

  2,5(0.2%)

  512

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  101,9 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  191

  0,0(0%)

  228

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat biłgorajski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 052 mieszkańców powiatu biłgorajskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 11 087 kobiet oraz 11 965 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 16,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu biłgorajskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 25,8% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie biłgorajskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz wyższe (16,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%) oraz podstawowe ukończone (24,8%).

  W roku 2018 w powiecie biłgorajskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 110 oddziałów uczęszczało 2 030 dzieci (969 dziewczynek oraz 1 061 chłopców). Dostępne były 2 364 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie biłgorajskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 59 oddziałów uczęszczało 1 393 dzieci (679 dziewczynek oraz 714 chłopców). Dostępnych było 1 439 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu biłgorajskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 860 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,11 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 58 szkół podstawowych, w których w 506 oddziałach uczyło się 7 802 uczniów (3 795 kobiet oraz 4 007 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie biłgorajskim placówkę miały 64 szkoły podstawowe, w których w 410 oddziałach uczyło się 6 956 uczniów (3 346 kobiet oraz 3 610 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,4% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,57.

  W powiecie biłgorajskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 533 uczniów (951 kobiet oraz 582 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 517 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie biłgorajskim placówkę miałp 10 licea ogólnokształcące, w których w 90 oddziałach uczyło się 2 586 uczniów (1 769 kobiet oraz 817 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 868 absolwentów.

  W powiecie biłgorajskim znajduje się 6 Technik, w których w 79 oddziałach uczyło się 1 853 uczniów (616 kobiet oraz 1 237 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 441 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie biłgorajskim placówkę miało 8 Technik, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 859 uczniów (465 kobiet oraz 1 394 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 341 absolwentów.

  W powiecie biłgorajskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 298 uczniów (43 kobiety oraz 255 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,9 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,5% mieszkańców powiatu biłgorajskiego w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 30,9% mężczyzn).

 • 13,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat biłgorajski
  13,5%
  Lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 16,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,1%
  woj. lubelskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 30,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Lubelskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat biłgorajski
  9,6%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. biłgorajski
  16,9%
  Lubelskie
  18,4%
  Polska
  18,1%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. biłgorajski
  22,7%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat biłgorajski
  5,9%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. biłgorajski
  25,8%
  Lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,0%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 860 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. biłgorajski
  860,0
  woj. lubelskie
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,11 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. biłgorajski
  1,11
  woj. lubelskie
  1,01
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 48 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 110 Oddziały
 • 76 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 5 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 364 Miejsca
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat biłgorajski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 030 Dzieci
 • 969 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 061 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 59 2 lata i mniej
 • 59
 • 502 3 lata
 • 502
 • 508 4 lata
 • 508
 • 505 5 lata
 • 505
 • 444 6 lat
 • 444
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 239 3 lata
 • 239
 • 223 4 lata
 • 223
 • 253 5 lata
 • 253
 • 219 6 lat
 • 219
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 263 3 lata
 • 263
 • 285 4 lata
 • 285
 • 252 5 lata
 • 252
 • 225 6 lat
 • 225
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 1 312 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 142,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 139,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 86,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat biłgorajski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,8%
  46,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 8 4 lata
 • 8
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 4 4 lata
 • 4
 •  
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat biłgorajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 502 Oddziały
 • 7 786 Uczniowie
 • 3 793 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 993 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 891 Uczniowie w 1 klasie
 • 426 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 465 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 003 Absolwenci 2016
 • 508 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 495 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,5%
  87,5%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,4
  Województwo
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,4
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,4
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,5
 • 4,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,0
 •  
 • 716,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 578,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 138,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 678 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 253 niemiecki
 • 425 inny
 • 5 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 5 angielski
 •  
 • 92,57 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. biłgorajski
  92,57
  woj. lubelskie
  93,78
  Cała Polska
  95,46
 • 92,06 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,06
  woj. lubelskie
  92,63
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat biłgorajski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat biłgorajski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat biłgorajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 49 Oddziały
 • 1 368 Uczniowie
 • 928 Kobiety
  (uczniowie)
 • 440 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,8%
  32,2%
 • 440 Uczniowie w 1 klasie
 • 300 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 451 Absolwenci
 • 330 Kobiety
  (absolwenci)
 • 121 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 165 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,9%
  86,1%
 • 68 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. biłgorajski
  26,9
  Lubelskie
  25,7
  Kraj
  26,2
 •  
 • 96,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 66,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat biłgorajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 1 853 Uczniowie
 • 616 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 237 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,2%
  66,8%
 • 464 Uczniowie w 1 klasie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 289 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 441 Absolwenci
 • 129 Kobiety
  (absolwenci)
 • 312 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,5
  Województwo
  22,1
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 166,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 97,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat biłgorajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 298 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 14,4%
  85,6%
 • 168 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. biłgorajski
  21,3
  Lubelskie
  17,7
  Kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 6 639 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 396
  • niemiecki1 693
  • rosyjski1 072
  • hiszpański405
  • francuski73
 • 3 396 angielski
 • 1 693 niemiecki
 • 1 072 rosyjski
 • 405 hiszpański
 • 73 francuski
 • 343 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 226 niemiecki
 • 117 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat biłgorajski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 12 Oddziały
 • 275 Uczniowie
 • 172 Kobiety
  (uczniowie)
 • 103 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 126 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  21,8
  woj. lubelskie
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,8 Szkoły policealne ogółem
 • 21,8
 • 15,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 15,0
 • 22,9 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,9
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 30 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 30 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat biłgorajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat biłgorajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat biłgorajski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat biłgorajski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie biłgorajskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie biłgorajskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 460)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie biłgorajskim: 11 (publiczne: 11, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie biłgorajskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 620 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 180 (uczestnicy: 27 587)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 3 098)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 5 700)
  • koncerty: 41 (uczestnicy: 9 470)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 1 192)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 2 050)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 848)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 3 169)
  • interdyscyplinarne: 8 (uczestnicy: 1 160)
  • warsztaty: 17 (uczestnicy: 350)
  • inne: 4 (uczestnicy: 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 123)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 176)
  • taneczne: 4 (członkowie: 74)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 265)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 96)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 186)
  • koło gospodyń wiejskich: 26 (członkowie: 311)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 117)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)
  • tańca: 2 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 7
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 97 (członkowie: 1 600)
  • teatralne: 6 (członkowie: 71)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 213)
  • wokalne i chóry: 18 (członkowie: 312)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 49 (członkowie: 614)
  • taneczne: 10 (członkowie: 363)
  • inne: 2 (członkowie: 27)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie biłgorajskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 280 miejscami na widowni. Odbyło się 525 seansów, na które przyszło 10 905 widzów, w tym 116 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 917 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie biłgorajskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 3 888 zwiedzających, co daje 386 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie biłgorajskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 286 134 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 54 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 35 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 321 658 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 164
  • dostępne dla czytelników: 102
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 100
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 21
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Biblioteki naukowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie biłgorajskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 846 wolumenów w tym ziobry specjalne: 380. Odnotowano 326 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 39 478 wolumenów. Odnotowano 687 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie biłgorajskim działały 33 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 525 członków. Zarejestrowano 1 650 ćwiczących (mężczyźni: 1 343, kobiety: 307, chłopcy do lat 18: 826, dziewczęta do lat 18: 287). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (31) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie biłgorajskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat biłgorajski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat biłgorajski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie biłgorajskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 36,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie biłgorajskim zarejestrowanych było 88 732 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 58 887 samochodów osobowych (586,9 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 047 samochodów ciężarowych (89,7 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 233 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 957 ciągników siodłowych (9,5 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 239 motocykli (42,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie biłgorajskim znajdowały się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie biłgorajskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 32 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie biłgorajskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 30,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  30,9
  Województwo
  44,4
  Cała Polska
  61,5
 • 5,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,0
  Lubelskie
  7,4
  Cały kraj
  6,5
 • 31,89 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  31,9
  woj. lubelskie
  45,2
  Cała Polska
  69,2
 • 6,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  6,8
  woj. lubelskie
  8,2
  Cała Polska
  7,6
 • 36,06 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  36,1
  Województwo
  49,9
  Cała Polska
  80,2
 • 19,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  19,4
  Województwo
  16,8
  Cały kraj
  10,6
 • 103,23 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  103,2
  Lubelskie
  101,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 88 732 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie biłgorajskim w 2020 roku
 • 58 887 Samochody osobowe
 • 8 047 Samochody ciężarowe
 • 93 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 233 Autobusy
 • 460 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 959 Ciągniki samochodowe
 • 957   Ciągniki siodłowe
 • 15 907 Ciągniki rolnicze
 • 4 239 Motocykle
 • 1 563   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 937 Motorowery
 • 58 887Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie biłgorajskim
 • Samochody osobowe w powiecie biłgorajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 586,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  586,9
  Województwo
  643,8
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 260
  • 1400-1649 kg13 465
  • 1650-1899 kg15 766
  • 1900 kg i więcej20 396
 • 9 260 do 1399 kg
 • 13 465 1400-1649 kg
 • 15 766 1650-1899 kg
 • 20 396 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 023 do 1399 cm3
 • 17 023
 • 35 353 1400-1999 cm3
 • 35 353
 • 6 511 2000 i więcej cm3
 • 6 511
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie biłgorajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna25 697
  • olej napędowy22 629
  • gaz (LPG)10 125
  • pozostałe436
 • 25 697 benzyna
 • 22 629 olej napędowy
 • 10 125 gaz (LPG)
 • 436 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 343 do 1 roku
 • 343
 • 322 2 lata
 • 322
 • 444 3 lata
 • 444
 • 1 165 4-5 lat
 • 1 165
 • 1 455 6-7 lat
 • 1 455
 • 2 195 8-9 lat
 • 2 195
 • 3 120 10-11 lat
 • 3 120
 • 10 965 12-15 lat
 • 10 965
 • 14 985 16-20 lat
 • 14 985
 • 10 098 21-25 lat
 • 10 098
 • 4 750 26-30 lat
 • 4 750
 • 9 045 31 lat i więcej
 • 9 045
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie biłgorajskim
 • Tutaj
  19,8 lat
  Lubelskie
  20,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 047Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie biłgorajskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie biłgorajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  89,7
  Województwo
  96,3
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 668 do 999 kg
 • 3 668
 • 2 637 1000-1499 kg
 • 2 637
 • 693 1500-2999 kg
 • 693
 • 60 3000-3499 kg
 • 60
 • 94 3500-4999 kg
 • 94
 • 331 5000-6999 kg
 • 331
 • 231 7000-9999 kg
 • 231
 • 233 10000-14999 kg
 • 233
 • 100 15000 kg i więcej
 • 100
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 207
  • olej napędowy5 931
  • gaz (LPG)266
  • pozostałe643
 • 1 207 benzyna
 • 5 931 olej napędowy
 • 266 gaz (LPG)
 • 643 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 33 2 lata
 • 33
 • 45 3 lata
 • 45
 • 160 4-5 lat
 • 160
 • 249 6-7 lat
 • 249
 • 316 8-9 lat
 • 316
 • 540 10-11 lat
 • 540
 • 1 282 12-15 lat
 • 1 282
 • 1 810 16-20 lat
 • 1 810
 • 1 322 21-25 lat
 • 1 322
 • 630 26-30 lat
 • 630
 • 1 606 31 lat i więcej
 • 1 606
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie biłgorajskim
 • powiat biłgorajski
  20,5 lat
  Województwo
  20,6 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 233Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie biłgorajskim
 • Autobusy w powiecie biłgorajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. biłgorajski
  2,3
  woj. lubelskie
  3,5
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy217
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 0 benzyna
 • 217 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 11 2 lata
 • 11
 • 35 3 lata
 • 35
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie biłgorajskim
 • powiat biłgorajski
  17,2 lat
  woj. lubelskie
  22,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 957Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie biłgorajskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie biłgorajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 9,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. biłgorajski
  9,5
  woj. lubelskie
  10,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy816
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe138
 • 2 benzyna
 • 816 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 138 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 8 2 lata
 • 8
 • 7 3 lata
 • 7
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 59 6-7 lat
 • 59
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 175 12-15 lat
 • 175
 • 174 16-20 lat
 • 174
 • 154 21-25 lat
 • 154
 • 108 26-30 lat
 • 108
 • 83 31 lat i więcej
 • 83
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie biłgorajskim
 • Powiat
  17,5 lat
  Województwo
  14,6 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 239Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie biłgorajskim
 • Motocykle w powiecie biłgorajskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 42,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  42,2
  Lubelskie
  50,2
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 26 2 lata
 • 26
 • 34 3 lata
 • 34
 • 221 4-5 lat
 • 221
 • 95 6-7 lat
 • 95
 • 115 8-9 lat
 • 115
 • 191 10-11 lat
 • 191
 • 576 12-15 lat
 • 576
 • 602 16-20 lat
 • 602
 • 592 21-25 lat
 • 592
 • 476 26-30 lat
 • 476
 • 1 261 31 lat i więcej
 • 1 261
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie biłgorajskim
 • Powiat
  22,3 lat
  Lubelskie
  26,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 37 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 11 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie biłgorajskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 311,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  311,1 km
  woj. lubelskie
  410,4 km
  Polska
  551,8 km
 • 5,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. biłgorajski
  5,2 km
  woj. lubelskie
  4,9 km
  Kraj
  4,5 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami