Stopnica w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Stopnica - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Stopnica to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Stopnica.
 • 1 150 Liczba mieszkańców
 • 4,6 km² Powierzchnia
 • 252,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1362-1869, 2015 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TBU Tablice rejestracyjne
 • Ryszard Zych Burmistrz miasta
Stopnica na mapie
Identyfikatory
 • 20.938250.4407 Współrzędne GPS
 • 2601064 TERYT (TERC)
 • 0272951 SIMC
Herb miasta Stopnica
Stopnica herb

Jak Stopnica wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Stopnica na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Stopnica wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Stopnica plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
47Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
58Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
72Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
75Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
80Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
87Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
106Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
127Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
128Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
133Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
136Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
164Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
166Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
172Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
177Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
195Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
197Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
211Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
280Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Stopnica - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-130Poczta Stopnica

Stopnica - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Stopnicy)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Busku-Zdroju (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 33
28-100 Busko-Zdrój

Stopnica - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Stopnica jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 150, z czego 53,2% stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni. W latach 2015-2022 liczba mieszkańców zmalała o 21,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Stopnicy zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,4% mieszkańców Stopnicy jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Stopnica ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,59 na 1000 mieszkańców Stopnicy. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 70,0% dziewczynek i 30,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,3% zgonów w Stopnicy spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Stopnicy były nowotwory, a 3,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Stopnicy przypada 17.18 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 6 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 24 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Stopnicy -18. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,2% mieszkańców Stopnicy jest w wieku produkcyjnym, 15,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 27,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 150 Liczba mieszkańców
 • 612 Kobiety
 • 538 Mężczyźni
 • 53,2%
  46,8%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Stopnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Stopnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Stopnicy w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Stopnica
  44,6 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 43,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Stopnica, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Stopnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Stopnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Stopnica,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,4% Kawalerowie/Panny
 • Stopnica
  27,5%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  Województwo
  55,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Stopnica
  9,2%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,7%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Polska
  7,6%
 • 6,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Stopnica
  0,7%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Stopnicy w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Stopnica
  5,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Stopnica
  1,0
  świętokrzyskie
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Stopnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -8,6
  świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Stopnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Stopnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Stopnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Stopnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 70,0%
  30,0%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Polska
  8,1
 • 31,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  31,0
  świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 394 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 38 Waga 4000g - 4499g
 • 38
 • 124 Waga 3500g - 3999g
 • 124
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 75 Waga 2500g - 2999g
 • 75
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Stopnica
  1,19
  Województwo
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,49
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Stopnicy w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,0%
  60,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,2
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 202,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  202,2
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  świętokrzyskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  świętokrzyskie
  3,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie buskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  39,3%
  świętokrzyskie
  36,4%
  Kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,3%
  Województwo
  19,1%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. świętokrzyskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • 185 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Cały kraj
  74,4
 • 318,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  318,8
  świętokrzyskie
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Cały kraj
  246,5
 • 649,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 734,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  649,1
  świętokrzyskie
  562,0
  Kraj
  475,8
 • 62,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 111,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,6
  świętokrzyskie
  67,5
  Polska
  70,6
 • 28,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  28,2
  świętokrzyskie
  35,0
  Cały kraj
  32,6
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,6
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Stopnica
  0,4%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -18 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -18 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Stopnicy w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Stopnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stopnica - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stopnicy oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Stopnicy to 457 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 397 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Stopnicy to 4,00 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Stopnicy to 225,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,25% mieszkań posiada łazienkę, 85,78% korzysta z centralnego ogrzewania, a 87,53% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 457 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 397,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  397,40
  świętokrzyskie
  389,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Stopnica
  87,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 34,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,40
  świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,52 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Stopnica
  2,52
  świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,57
  świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Stopnica
  0,87
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,00
  Województwo
  4,75
  Cała Polska
  3,89
 • 3,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,48
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cały kraj
  24,56
 • 225 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 225,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  225,0 m2
  woj. świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,20 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Stopnica
  95,62%
  Województwo
  95,88%
  Kraj
  97,71%
 • 94,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  94,31%
  świętokrzyskie
  90,59%
  Cały kraj
  95,10%
 • 91,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  91,25%
  Województwo
  88,09%
  Kraj
  93,66%
 • 85,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,78%
  woj. świętokrzyskie
  82,71%
  Cały kraj
  85,62%
 • 87,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Stopnica
  87,53%
  świętokrzyskie
  45,54%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Stopnica - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Stopnicy na 1000 mieszkańców pracuje 457osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Stopnicy wynosiło w 2022 roku 4,5% (4,5% wśród kobiet i 4,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stopnicy wynosiło 5 412,76 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  40,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Stopnicy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 457 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Stopnica
  457,0
  świętokrzyskie
  370,0
  Cały kraj
  402,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,5% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,5%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Stopnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Stopnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Stopnicy w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 413 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 413 PLN
  woj. świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Stopnicy w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,0% Przemysł i budownictwo
 • 4,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,8% Pozostałe
 • 40,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Stopnicy w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 49,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 27,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 34,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Stopnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Stopnica
  74,8
  świętokrzyskie
  69,3
  Cały kraj
  69,0
 • 47,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  47,5
  Województwo
  41,5
  Kraj
  38,2
 • 173,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  173,9
  Województwo
  149,5
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Stopnica - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Stopnicy w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 203 podmioty gospodarki narodowej, z czego 164 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (19) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (7) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Stopnicy najwięcej (8) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (191) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,1% (59) podmiotów, a 69,5% (141) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Stopnicy najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (36.0%) oraz Budownictwo (25.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 203 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59 Przemysł i budownictwo
 • 141 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Stopnicy w 2022 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Stopnicy w 2022 roku
 • 164 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 191 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 191
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 203 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 203
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 164 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 59 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 59
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stopnica - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Stopnicy stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 18 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Stopnicy wynosi 80,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Stopnicy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,77 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,90 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,20 (81%), drogowe - 1,84 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Stopnicy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Stopnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 18
 • 10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 15,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,83
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Polska
  22,81
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Stopnica
  8,77
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 4,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,20
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 1,84 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,84
  świętokrzyskie
  1,83
  Cały kraj
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Stopnica
  0,23
  świętokrzyskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 5,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,90
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Stopnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  Województwo
  76%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Stopnica
  75%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Kraj
  63%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  82%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  świętokrzyskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Stopnica
  100%
  woj. świętokrzyskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  60%
  świętokrzyskie
  59%
  Cały kraj
  51%

Stopnica - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Stopnicy wyniosła w 2022 roku 41,9 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Stopnicy - 18.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,6 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Stopnicy wyniosła w 2022 roku 46,7 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%). W budżecie Stopnicy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 931 złotych na mieszkańca (14,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,0%.
 • Wydatki budżetu w Stopnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Stopnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Stopnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Stopnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  24,1 mln

  3,1 tys(100%)

  29,3 mln

  3,8 tys(100%)

  28,5 mln

  3,7 tys(100%)

  34,6 mln

  4,5 tys(100%)

  35,3 mln

  4,6 tys(100%)

  35,1 mln

  4,8 tys(100%)

  36,0 mln

  4,9 tys(100%)

  41,9 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  4,0 tys(24.1%)

  6,1 mln

  4,2 tys(20.8%)

  6,1 mln

  4,3 tys(21.5%)

  10,4 mln

  7,3 tys(29.9%)

  7,6 mln

  5,3 tys(21.4%)

  6,8 mln

  4,8 tys(19.3%)

  7,3 mln

  5,2 tys(20.2%)

  7,9 mln

  6,9 tys(18.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  69,5 tys

  47,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,7 tys

  21,1(0.1%)

  5,5 mln

  4,8 tys(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  1,9 tys(11.5%)

  2,5 mln

  1,7 tys(8.5%)

  2,5 mln

  1,8 tys(8.9%)

  2,8 mln

  1,9 tys(8%)

  3,1 mln

  2,2 tys(8.8%)

  3,1 mln

  2,2 tys(8.7%)

  3,3 mln

  2,4 tys(9.2%)

  5,4 mln

  4,7 tys(13%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  688,1 tys

  473(2.9%)

  753,6 tys

  523(2.6%)

  614,0 tys

  428(2.2%)

  3,7 mln

  2,6 tys(10.6%)

  1,5 mln

  1,0 tys(4.1%)

  2,2 mln

  1,5 tys(6.2%)

  5,0 mln

  3,5 tys(13.8%)

  4,2 mln

  3,6 tys(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  2,9 tys(17.5%)

  8,8 mln

  6,1 tys(30%)

  848,8 tys

  592(3%)

  944,7 tys

  663(2.7%)

  921,0 tys

  651(2.6%)

  882,9 tys

  624(2.5%)

  1,2 mln

  834(3.3%)

  2,2 mln

  2,0 tys(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  791(4.8%)

  992,9 tys

  690(3.4%)

  1,8 mln

  1,3 tys(6.4%)

  2,2 mln

  1,5 tys(6.4%)

  3,2 mln

  2,3 tys(9.1%)

  2,3 mln

  1,6 tys(6.5%)

  996,7 tys

  708(2.8%)

  2,1 mln

  1,8 tys(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 mln

  3,7 tys(22.4%)

  7,3 mln

  5,1 tys(25%)

  2,4 mln

  1,7 tys(8.4%)

  1,7 mln

  1,2 tys(4.9%)

  1,9 mln

  1,4 tys(5.5%)

  2,8 mln

  2,0 tys(8%)

  2,6 mln

  1,8 tys(7.2%)

  2,1 mln

  1,8 tys(5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,7 tys

  73,4(0.4%)

  113,6 tys

  78,9(0.4%)

  149,5 tys

  104(0.5%)

  277,1 tys

  194(0.8%)

  470,2 tys

  332(1.3%)

  658,3 tys

  466(1.9%)

  216,6 tys

  154(0.6%)

  1,9 mln

  1,6 tys(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,5 mln

  1,0 tys(6.2%)

  1,0 mln

  724(3.6%)

  1,5 mln

  1,0 tys(5.1%)

  1,0 mln

  726(3%)

  1,0 mln

  737(2.9%)

  964,2 tys

  682(2.7%)

  1,0 mln

  742(2.9%)

  1,4 mln

  1,2 tys(3.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 mln

  820(4.9%)

  720,0 tys

  500(2.5%)

  678,6 tys

  473(2.4%)

  787,4 tys

  553(2.3%)

  797,1 tys

  563(2.3%)

  776,8 tys

  549(2.2%)

  838,1 tys

  596(2.3%)

  1,2 mln

  1,0 tys(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  130,5 tys

  89,7(0.5%)

  76,5 tys

  53,1(0.3%)

  104,0 tys

  72,5(0.4%)

  149,6 tys

  105(0.4%)

  677,2 tys

  479(1.9%)

  137,7 tys

  97,4(0.4%)

  138,0 tys

  98,1(0.4%)

  452,1 tys

  393(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  313,2 tys

  215(1.3%)

  267,4 tys

  186(0.9%)

  229,7 tys

  160(0.8%)

  174,9 tys

  123(0.5%)

  121,6 tys

  85,9(0.3%)

  119,0 tys

  84,2(0.3%)

  2,0 mln

  1,4 tys(5.5%)

  196,6 tys

  171(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  162,1 tys

  111(0.7%)

  145,6 tys

  101(0.5%)

  121,1 tys

  84,4(0.4%)

  913,0 tys

  641(2.6%)

  2,7 mln

  1,9 tys(7.5%)

  2,1 mln

  1,5 tys(6.1%)

  179,4 tys

  127(0.5%)

  182,0 tys

  158(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  298,6 tys

  205(1.2%)

  239,8 tys

  167(0.8%)

  190,8 tys

  133(0.7%)

  147,0 tys

  103(0.4%)

  105,6 tys

  74,6(0.3%)

  57,2 tys

  40,4(0.2%)

  37,5 tys

  26,6(0.1%)

  162,4 tys

  141(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  128,2 tys

  88,1(0.5%)

  181,3 tys

  126(0.6%)

  229,3 tys

  160(0.8%)

  217,3 tys

  153(0.6%)

  264,6 tys

  187(0.7%)

  225,2 tys

  159(0.6%)

  237,1 tys

  169(0.7%)

  83,8 tys

  72,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  20,8 tys

  14,3(0.1%)

  54,1 tys

  37,6(0.2%)

  1,4 mln

  968(4.9%)

  27,1 tys

  19,0(0.1%)

  34,5 tys

  24,4(0.1%)

  30,0 tys

  21,2(0.1%)

  35,7 tys

  25,4(0.1%)

  21,6 tys

  18,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,8 tys

  31,5(0.2%)

  5,4 tys

  3,8(0%)

  3,3 tys

  2,3(0%)

  54,1 tys

  38,0(0.2%)

  51,5 tys

  36,4(0.1%)

  48,2 tys

  34,1(0.1%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  1,4(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  114,1 tys

  78,4(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  8,1(0%)

  37,4 tys

  26,2(0.1%)

  872,8 tys

  617(2.5%)

  593,2 tys

  420(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Stopnicy według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Stopnicy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Stopnica, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Stopnicy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,9 mln

  3,5 tys(100%)

  29,9 mln

  3,9 tys(100%)

  33,0 mln

  4,3 tys(100%)

  34,0 mln

  4,5 tys(100%)

  36,2 mln

  4,7 tys(100%)

  37,8 mln

  5,1 tys(100%)

  37,7 mln

  5,2 tys(100%)

  46,7 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,4 mln

  7,8 tys(42.4%)

  10,7 mln

  7,4 tys(35.8%)

  9,9 mln

  6,9 tys(30.1%)

  11,4 mln

  8,0 tys(33.4%)

  12,5 mln

  8,8 tys(34.5%)

  13,8 mln

  9,7 tys(36.5%)

  13,9 mln

  9,9 tys(36.8%)

  15,6 mln

  13,6 tys(33.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,1 mln

  4,2 tys(22.5%)

  5,7 mln

  4,0 tys(19.1%)

  6,0 mln

  4,2 tys(18.3%)

  6,2 mln

  4,4 tys(18.3%)

  7,1 mln

  5,0 tys(19.6%)

  7,4 mln

  5,2 tys(19.6%)

  7,9 mln

  5,6 tys(20.9%)

  10,3 mln

  9,0 tys(22.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  69,5 tys

  47,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  29,7 tys

  21,1(0.1%)

  5,5 mln

  4,8 tys(11.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,9 tys(10.2%)

  3,0 mln

  2,1 tys(9.9%)

  4,6 mln

  3,2 tys(14%)

  735,6 tys

  516(2.2%)

  957,1 tys

  676(2.6%)

  1,6 mln

  1,1 tys(4.3%)

  1,8 mln

  1,2 tys(4.6%)

  1,6 mln

  1,4 tys(3.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  872,2 tys

  599(3.2%)

  837,3 tys

  581(2.8%)

  821,5 tys

  573(2.5%)

  810,3 tys

  569(2.4%)

  819,0 tys

  579(2.3%)

  826,1 tys

  584(2.2%)

  858,6 tys

  610(2.3%)

  1,6 mln

  1,4 tys(3.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  2,6 tys(14.3%)

  8,4 mln

  5,9 tys(28.2%)

  481,5 tys

  336(1.5%)

  501,3 tys

  352(1.5%)

  457,5 tys

  323(1.3%)

  369,5 tys

  261(1%)

  362,3 tys

  257(1%)

  1,6 mln

  1,4 tys(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  518,8 tys

  357(1.9%)

  466,6 tys

  324(1.6%)

  468,4 tys

  327(1.4%)

  1,6 mln

  1,1 tys(4.7%)

  1,2 mln

  838(3.3%)

  608,5 tys

  430(1.6%)

  608,3 tys

  432(1.6%)

  927,3 tys

  806(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  505,2 tys

  347(1.9%)

  537,1 tys

  373(1.8%)

  499,4 tys

  348(1.5%)

  3,3 mln

  2,3 tys(9.6%)

  1,3 mln

  884(3.5%)

  678,1 tys

  480(1.8%)

  774,5 tys

  550(2.1%)

  807,5 tys

  702(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  120,5 tys

  82,9(0.4%)

  120,3 tys

  83,5(0.4%)

  145,7 tys

  102(0.4%)

  124,1 tys

  87,1(0.4%)

  166,5 tys

  118(0.5%)

  209,1 tys

  148(0.6%)

  206,4 tys

  147(0.5%)

  588,8 tys

  512(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  62,2 tys

  42,7(0.2%)

  70,8 tys

  49,2(0.2%)

  112,6 tys

  78,5(0.3%)

  91,4 tys

  64,1(0.3%)

  94,8 tys

  67,0(0.3%)

  142,3 tys

  101(0.4%)

  127,5 tys

  90,6(0.3%)

  559,5 tys

  487(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  136,1 tys

  93,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  869,9 tys

  615(2.4%)

  479,9 tys

  339(1.3%)

  -44 036,5

  -31,3(-0.1%)

  399,2 tys

  347(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  195,4 tys

  134(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,8 tys

  31,4(0.1%)

  676,7 tys

  478(1.9%)

  100,1 tys

  70,8(0.3%)

  165,8 tys

  118(0.4%)

  220,7 tys

  192(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  35,5 tys

  24,4(0.1%)

  32,9 tys

  22,9(0.1%)

  27,9 tys

  19,4(0.1%)

  32,3 tys

  22,7(0.1%)

  63,8 tys

  45,1(0.2%)

  73,1 tys

  51,7(0.2%)

  73,9 tys

  52,5(0.2%)

  66,8 tys

  58,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  10,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  2,8(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,5 tys

  1,7(0%)

  2,2 tys

  1,5(0%)

  2,0 tys

  1,4(0%)

  1,9 tys

  1,4(0%)

  1,9 tys

  1,4(0%)

  2,4 tys

  1,7(0%)

  2,6 tys

  1,8(0%)

  2,7 tys

  2,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  266,7 tys

  183(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  249,9 tys

  174(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,8 tys

  31,5(0.2%)

  5,4 tys

  3,8(0%)

  3,3 tys

  2,3(0%)

  54,1 tys

  38,0(0.2%)

  51,5 tys

  36,4(0.1%)

  48,2 tys

  34,1(0.1%)

  1,6 tys

  1,2(0%)

  1,6 tys

  1,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  175

  0,1(0%)

  420

  0,3(0%)

  490

  0,3(0%)

  2,2 tys

  1,5(0%)

  1,3 tys

  0,9(0%)

  884

  0,6(0%)

  15,5 tys

  11,0(0%)

  420

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,3 tys

  11,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  6,0(0%)

  59,9 tys

  42,0(0.2%)

  884

  0,6(0%)

  107,2 tys

  75,8(0.3%)

  238,9 tys

  170(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 tys

  1,6(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  8,1 tys

  5,6(0%)

  3,0 tys

  2,1(0%)

  4,0 tys

  2,8(0%)

  4,0 tys

  2,8(0%)

  4,0 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Stopnica - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 279 mieszkańców Stopnicy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 135 kobiet oraz 145 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 23,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców Stopnicy, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Stopnicy mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Stopnicy największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,2%) oraz średnie zawodowe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (25,6%).

  W roku 2021 w Stopnicy mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 226 dzieci (124 dziewczynki oraz 102 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  17,1% mieszkańców Stopnicy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,4% wśród dziewczynek i 12,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 5 156 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 22 oddziałach uczyło się 488 uczniów (241 kobiet oraz 247 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (29,9% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 530,43.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,2% mieszkańców (17,1% wśród dziewczyn i 21,4% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Stopnicy w wieku potencjalnej nauki (16,2% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,6%
  Województwo
  23,2%
  Polska
  25,2%
 • 24,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Stopnica
  34,0%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,6%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,1%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,2%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Stopnica
  25,0%
  Województwo
  21,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Stopnica
  2,6%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  15,9%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Stopnica
  2,9%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5156 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Stopnica
  5 156,0
  woj. świętokrzyskie
  860,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,16
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Stopnica) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 226 Dzieci
 • 124 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 102 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,9%
  45,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 3 lata
 • 42
 • 60 4 lata
 • 60
 • 63 5 lata
 • 63
 • 60 6 lat
 • 60
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 30 4 lata
 • 30
 • 39 5 lata
 • 39
 • 26 6 lat
 • 26
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 30 4 lata
 • 30
 • 24 5 lata
 • 24
 • 34 6 lat
 • 34
 •  
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Stopnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stopnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Stopnicy
  Publiczne
  41 377-90-52
  41 377-90-52
  ul. Kazimierza Wielkiego 23
  28-130 Stopnica
  493-
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Stopnickiego Przedszkolaka"
  Niepubliczne
  41 377-98-50
  ul. Tadeusza Kościuszki 2
  28-130 Stopnica
  ---
 • Szkoły podstawowe w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Stopnica) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 488 Uczniowie
 • 241 Kobiety
  (uczniowie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,2
  Województwo
  14,9
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 530,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  530,43
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Kraj
  95,71
 • 530,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  530,43
  woj. świętokrzyskie
  92,04
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stopnica) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Stopnica) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Stopnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stopnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Stopnicy (Batalionów Chłopskich)
  Publiczna
  41 377-90-52
  41 377-90-52
  ul. Kazimierza Wielkiego 23
  28-130 Stopnica
  17405-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Stopnicy(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Stopnicy aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum ogólnokształcące
  Publiczne
  41 377-94-01
  41 377-94-01
  ul. Kazimierza Wielkiego 23 A
  28-130 Stopnica
  254-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  41 377-94-01
  41 377-94-01
  ul. Kazimierza Wielkiego 23 a
  28-130 Stopnica
  120-
  Technikum
  Publiczne
  41 377-94-01
  41 377-94-01
  ul. Kazimierza Wielkiego 23a
  28-130 Stopnica
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Stopnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Stopnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Stopnica, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Stopnica - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Stopnicy

 • Według danych GUS z 2022 roku w Stopnicy znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 60)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Stopnicy w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Stopnicy
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Stopnicy: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Stopnicy 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 98 (uczestnicy: 8 233)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 282)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 3 117)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 107)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 39 (uczestnicy: 4 115)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 33)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 90)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 78)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 5)
  • inne: 5 (uczestnicy: 156)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 109)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 17)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 17)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 6)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 13)


  Według danych z 2022 w Stopnicy działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 061 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Stopnicy działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 160 członków. Zarejestrowano 145 ćwiczących (mężczyźni: 135, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 85, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Stopnicy w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Stopnicy
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Stopnicy znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Stopnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Stopnica ze średniowieczadnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 268 z 1956-10-16; 67Aa z 1986-08-26
  • Zamek z 2. poł. XIV w. (ul. Kazimierza Wielkiego 11)dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 268 z 1956-10-16; A.76 z 2008-05-12
  • Klasztor z XVIII w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 269 z 1956-10-16; 149 z 1967-06-23; A.73/1-4 z 2010-05-12
  • Zespół - klasztor z XVIII w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 269 z 1956-10-16; 149 z 1967-06-23; A.73/1-4 z 2010-05-12
  • Kościół z XIV w. (ul. Plac Józefa Piłsudskiego 1)dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 270 z 1956-10-16; 135 z 1967-06-22; A.72 z 2008-05-12
  • Kaplica z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1958-02-08, wykaz dokumentów: 783 z 1958-02-08; 454 z 1967-04-15; brak numeru z 2004-08-30; A.74 z 2008-05-12
  • Kościół z 1637 - 1648dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 149 z 1967-06-23; A.73/1-4 z 2010-05-12
  • Kaplica (data nieznana)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 149 z 1967-06-23; A.73/1-4 z 2010-05-12
  • Brama z 3. ćw. XVII w.dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 149 z 1967-06-23; A.73/1-4 z 2010-05-12
  • Kaplica z XIX w.dnia 1994-08-30, wykaz dokumentów: A.1182 z 1994-08-30
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1786 r.dnia 1994-08-30, wykaz dokumentów: A.1182 z 1994-08-30; A.75 z 2008-05-12
 • Formy ochrony przyrody w Stopnicy
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Stopnicy znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Stopnicy
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Solecko-Pacanowski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu jest położony w granicach Garbu Pińczowskiego Niecki Soleckiej i Niziny Nadwiślańskiej. W morfologii zaznacza się wyraźnie wydłużony grzbiet zwany Wałem Pińczowsko-Wójczańskim zbudowany z mioceńskich wapieni detrytyczych leżących na marglach kredowych. W obrębie Niecki Soleckiej i w okolicach Buska na powierzchni terenu lub pod niewielkim nakładem piaszczystych osadów czwartorzędowych odsłaniają się mioceńskie skały gipsowe tworzące kopulaste wzniesienia. W ich obrębie rozwijają się typowe zjawiska krasowe: jaskinie zapadliska leje ślepe doliny itp. Szeroka dolina Wisły wcięta w iły mioceńskie wypełniona jest grubymi seriami plejstoceńskich osadów żwirowo-piaszczystych niekiedy lessów oraz holoceńskimi madami. Na tak urozmaiconym podłożu geologicznym wykształciły się zróżnicowane pokrywy glebowe: na wychodniach skał mioceńskich-rędziny wapienne i gipsowe na plejstoceńskich piaskach-lekkie bielicowe a na Ponidziu urodzajne mady. Cały teren jest zagospodarowany intensywnie rolniczo i w krajobrazie dominują zbiorowiska nieleśne. Pod względem przyrodniczym największą wartość mają zbiorowiska torfowiskowe i łąkowe z udziałem halofitów: komonicy skrzydlatostąkowej muchotrzewu solniskowego koniczyny rozdętej rozwijającej się w dolinach Wschodniej i Sanicy a także w okolicy stopnicy i Solca-Zdroju. Lasy o charakterze zbliżonym do naturalnych rozwijają się na siedliskach borów sosnowych i borów mieszanych. W zależności od panujących stosunków wodnych wykształciły się zbiorowiska bagiennego boru trzcinnikowego subkontynentalnego boru świeżego i boru mieszanego. W płd. części OChK na lessach w okolicach Wójeczki oraz w płn.-zach. na gipsach wykształciły się zbiorowiska muraw kserotermicznych z interesującymi i chronionymi gatunkami roślin m.in.: wisienką stepową ostnicą włosowatą rojnikiem pospolitym miłkiem wiosennym dziewięćsiłem bezłodygowym. Ważną rolę ws krajobrazie i biocenotyczną odgrywają zarośla krzewiaste z budującymi je tarniną i leszczyną., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Solecko-Pacanowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego będąc osłoną Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i granicząc od północy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Północna granica Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu biegnie wspólnie z odcinkiem południowej granicy Ch-SzOChK poczynając od styku granic obrębów: Janina Bosowice i Kołaczkowice i biegnąc w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Kołaczkowice Zaborze Skrobaczów Jastrzębiec Żerniki Dolne (gm. Stopnica) Tuczępy (gm. Tuczepy) do Podlesia. Stąd dalej na wschód a następnie na południe wzdłuż północnych granic obrębów: Tuczępy Nieciesławice Jarosławice północnej i wschodniej granicy obrębu Niziny (gm. Tuczępy) do granicy gminy Oleśnica i stąd wschodnimi granicami gmin Oleśnica i Pacanów na południe aż do Zalesia Starego gdzie osiąga dolinę Wisły i skręca na zachód biegnąc wzdłuż rzeki w górę jej biegu pokrywając się początkowo z południową granicą gminy Pacanów a następnie z fragmentem południowej granicy gm. Nowy Korczyn. W miejscu ujścia Nidy do Wisły granica opisywanego obszaru odbiega od doliny Wisły i skręca ogólnie w kierunku północno-zachodnim biegnąc zgodnie z zachodnimi i południowymi granicami obrębów: Grotniki Małe Ucisków Badrzychowice Piasek Wielki (gm. Nowy Korczyn). Następnie wąską zatoką wchodzi pomiędzy otuliny Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego obejmując swoim zasięgiem następujące obręby: Dobrowoda Olganów Wolica Zbludowice Siesławice Wełecz (gm. Busko Zdrój) oraz Hołudza (gm. Wiślica). Od wschodniej granicy obrębu Dobrowoda granica S-POChK biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic obrębów: Gadawa (gm. Busko Zdrój) Piasek Mały (gm. Solec Zdrój) oraz północnej i wschodniej granicy obrębu Żuków Strażnik a następnie północnej granicy obrębu Solec-Zdrój osiągając na krótkim odcinku kierunek wschodni a następnie skręcając na północ i północny zachód zachodnimi i południowo-zachodnimi granicami obrębów: Włosnowice Piestrzec Magierów (gm. Solec Zdrój) Suchowola Stopnica Wolica Podlasek Prusy Kuchary Szczytniki (gm. Stopnica) i Kołaczkowice (gm. Busko Zdrój). Tutaj w okolicach styku granic obrębów: Janina Bosowice i Kołaczkowice zamyka się granica S -POChK., Powierzchnia: 47347.0 ha

Stopnica - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 20 wypadków drogowych w Stopnicy odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 739,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 347,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Stopnicy znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu buskiego.

  Powiat buski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Stopnicy
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 20 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 24 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Stopnicy w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 739,13 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 739,1
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 347,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  347,8
  świętokrzyskie
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 2 086,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Stopnica
  2 087,0
  świętokrzyskie
  1 628,0
  Polska
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  20,0
  woj. świętokrzyskie
  10,4
  Cała Polska
  9,5
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  120,0
  Województwo
  122,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Stopnicy w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 127,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  127,0 km
  Województwo
  382,3 km
  Kraj
  624,0 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,2 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Polska
  5,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Stopnica przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DW 756droga wojewódzka nr 756(Starachowice - Rezpin Drugi - Rzepin Kolonia - Pawłów - Ambrożów - Chybice - Sosnówka - Rudki - Serwis - Nowa Słupia - Dębniak - Paprocice - Zamkowa Wola - Łagów - Wola Łagowska - Sadków - Nowy Rembów - Raków - Życiny - Osówka - Szydłów - Wola Poduchowna - Brzozówka - Kargów - Żreniki Dolne - Jastrzębiec - Falęcin Stary - Nowe Kąty - Stopnica)
  • DW 757droga wojewódzka nr 757(Opatów - Kobylany - Iwaniska - Gryzikamień - Wygiełzów - Przyborowice - Kiełczyna - Bogoria - Zimnowoda - Kolonia-Bogoria - Mostki - Sztombergi - Podmaleniec - Staszów - Sielec - Grzybów - Niziny - Strzelce - Pieczonogi - Białoborze - Stopnica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Stopnicy istnieje 16 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana ze Stobnicy

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piotrowskiego

  ul. Plac Józefa Piłsudskiego

  ul. Polna

  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego

  ul. Północna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Źródła