Powiat pleszewski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat pleszewski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 61 387 Liczba mieszkańców
 • 713 km2 Powierzchnia
 • 86 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 28,9% Stopa urbanizacji
 • Maciej Wasielewski Starosta
 • ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew Adres starostwa powiatowego
 • PPL Tablice rejestracyjne
Powiat pleszewski na mapie
Identyfikatory
 • 3020 TERYT (TERC)
Herb powiatu pleszewskiego
powiat pleszewski herb
Flaga powiatu pleszewskiego
powiat pleszewski flaga

powiat pleszewski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie
062 332 43 90
062 508 05 85
ul. Słowackiego 19
63-300 Pleszew
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
62 742 92 00
62 742 92 11
ul. Kochanowskiego 6
63-300 Pleszew
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pleszewie
62 742 96 39
62 742 96 65
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pleszewie
062 508 13 30
062 508 13 30
ul. Poznańska 30
63-300 Pleszew
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
062 742 72 89
062 742 76 84
ul. Kazimierza Wielkiego 7 c
63-300 Pleszew
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
(62) 742-96-52
(62) 742-96-65
ul. Poznańska
63-300 Pleszew

Powiat pleszewski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat pleszewski ma 61 387 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pleszewskiego w 2050 roku wynosi 54 743, z czego 27 333 to kobiety, a 27 410 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu pleszewskiego zawarli w 2022 roku 225 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu pleszewskiego jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat pleszewski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -213. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,46 na 1000 mieszkańców powiatu pleszewskiego. W 2022 roku urodziło się 528 dzieci, w tym 45,1% dziewczynek i 54,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 410 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,2% zgonów w powiecie pleszewskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w powiecie pleszewskim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu pleszewskiego przypada 12.04 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 723 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 764 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu pleszewskiego -41. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 5 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,0% mieszkańców powiatu pleszewskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu pleszewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61 387 Liczba mieszkańców
 • 31 004 Kobiety
 • 30 383 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie pleszewskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie pleszewskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie pleszewskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pleszewskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 54 743 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 27 333 Kobiety
 • 27 410 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie pleszewskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie pleszewskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie pleszewskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu pleszewskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. pleszewski
  41,1 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat pleszewski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu pleszewskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat pleszewski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat pleszewski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat pleszewski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • pow. pleszewski
  57,2%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. pleszewski
  8,7%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat pleszewski
  5,2%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie pleszewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. pleszewski
  1,5
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 225 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie pleszewskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -213 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -137 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -76 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,46 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,5
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie pleszewskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie pleszewskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie pleszewskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie pleszewskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 528 Urodzenia żywe
 • 238 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 290 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,1%
  54,9%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,2
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 119 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 119
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 410 g Średnia waga noworodków
 • 3 364 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 448 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat pleszewski
  3 410 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,46
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat pleszewski
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. pleszewski
  0,71
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie pleszewskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 741 Zgony
 • 375 Kobiety
  (Zgony)
 • 366 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,6%
  49,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat pleszewski
  12,0
  Województwo
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 140,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  140,3
  Wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat pleszewski
  1,9
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pleszewskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,2%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,3%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat pleszewski
  6,2%
  Województwo
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Polska
  70,6
 • 316,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  316,8
  Wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 435,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 481,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 387,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  435,4
  Województwo
  311,2
  Cała Polska
  426,2
 • 75,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 126,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  75,4
  Województwo
  48,9
  Cała Polska
  62,9
 • 51,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  51,4
  Wielkopolskie
  35,1
  Polska
  33,8
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,6
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cały kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie pleszewskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 32 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat pleszewski
  32,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  38,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. pleszewski
  15,0
  Wielkopolskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 3 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie5
  • wyższe1
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 1 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony3
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 723 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 373 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 350 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 764 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 417 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 347 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -41 Saldo migracji wewnętrznych
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie pleszewskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat pleszewski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pleszewski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie pleszewskim oddano do użytku 418 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,79 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie pleszewskim to 19 996 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie pleszewskim to 4,22 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie pleszewskim to 91,30 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,18% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,27% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,22% mieszkań posiada łazienkę, 86,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 18,05% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie pleszewskim 288 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 158 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 166 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 221 transakcji (mediana cen - 4 160 zł/m2, średnia - 4 145 zł/m2), a na rynku wtórnym 67 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 147 zł/m2, średnia - 4 238 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 158 zł
 • Powiat
  4 158 zł
  Wielkopolskie
  6 299 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 4 158 zł Ogółem
 • 4 158 zł
 • 4 270 zł do 40 m2
 • 4 270 zł
 • 4 324 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 324 zł
 • 3 933 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 933 zł
 • 3 588 zł od 80,1 m2
 • 3 588 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 166 zł
 • Powiat
  4 166 zł
  Województwo
  6 350 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 4 166 zł Ogółem
 • 4 166 zł
 • 4 400 zł do 40 m2
 • 4 400 zł
 • 4 431 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 431 zł
 • 4 014 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 014 zł
 • 3 277 zł od 80,1 m2
 • 3 277 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 288
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m2151
  • od 60,1 do 80 m286
  • od 80,1 m217
 • 34 do 40 m2
 • 151 od 40,1 do 60 m2
 • 86 od 60,1 do 80 m2
 • 17 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie pleszewskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 160 zł
 • pow. pleszewski
  4 160 zł
  woj. wielkopolskie
  6 740 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 4 160 zł Ogółem
 • 4 160 zł
 • 4 270 zł do 40 m2
 • 4 270 zł
 • 4 314 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 314 zł
 • 3 963 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 963 zł
 • 3 608 zł od 80,1 m2
 • 3 608 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 145 zł
 • powiat pleszewski
  4 145 zł
  Wielkopolskie
  6 679 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 4 145 zł Ogółem
 • 4 145 zł
 • 4 369 zł do 40 m2
 • 4 369 zł
 • 4 393 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 393 zł
 • 3 938 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 938 zł
 • 3 604 zł od 80,1 m2
 • 3 604 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 221
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m267
  • od 80,1 m214
 • 24 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 67 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 147 zł
 • Tutaj
  4 147 zł
  Województwo
  5 837 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 147 zł Ogółem
 • 4 147 zł
 • 4 244 zł do 40 m2
 • 4 244 zł
 • 4 438 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 438 zł
 • 3 528 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 528 zł
 • 1 938 zł od 80,1 m2
 • 1 938 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 238 zł
 • pow. pleszewski
  4 238 zł
  Wielkopolskie
  5 950 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 238 zł Ogółem
 • 4 238 zł
 • 4 483 zł do 40 m2
 • 4 483 zł
 • 4 561 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 561 zł
 • 4 284 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 284 zł
 • 1 770 zł od 80,1 m2
 • 1 770 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m210
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m23
 • 10 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 996 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  325,00
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. pleszewski
  94,40 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,70 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,50
  Wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,08
  Wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 418 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,79
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 766 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,22
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 28,70 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  28,70
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 38 158 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 91,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat pleszewski
  91,3 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,62 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. pleszewski
  98,18%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Cały kraj
  97,75%
 • 95,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. pleszewski
  95,27%
  Wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 93,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,22%
  Województwo
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. pleszewski
  86,23%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 18,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  18,05%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat pleszewski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie pleszewskim na 1000 mieszkańców pracuje 198osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie pleszewskim wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pleszewskim wynosiło 5 559,50 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pleszewskiego 6 896 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 366 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -530.

  24,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pleszewskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,4% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 198 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  198,0
  Województwo
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 4,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,9% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • powiat pleszewski
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pleszewskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie pleszewskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie pleszewskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 922 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 560 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie pleszewskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 896 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 366 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -530 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,92 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 40,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie pleszewskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 249 Pracujący ogółem
 • 6 128 Kobiety
 • 6 121 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie pleszewskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat pleszewski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,7
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. pleszewski
  34,7
  Województwo
  35,6
  Polska
  38,2
 • 108,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. pleszewski
  108,1
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat pleszewski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie pleszewskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 848 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 269 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 486 nowych podmiotów, a 237 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (633) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (373) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (519) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (210) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie pleszewskim najwięcej (313) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 611) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (146) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,1% (1 923) podmiotów, a 69,8% (4 779) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie pleszewskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 848 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 146 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 923 Przemysł i budownictwo
 • 4 779 Pozostała działalność
 • 486 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie pleszewskim w 2023 roku
 • 237 Podmioty wyrejestrowane w powiecie pleszewskim w 2023 roku
 • 5 269 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 611 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 611
 • 197 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 197
 • 37 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 37
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 6 845 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 845
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 33 Spółdzielnie ogółem
 • 33
 • 377 Spółki handlowe ogółem
 • 377
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 306  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 306
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 313 Spółki cywilne ogółem
 • 313
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 269 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 450 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 450
 • 1 030 Budownictwo
 • 1 030
 • 663 Przetwórstwo przemysłowe
 • 663
 • 429 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 429
 • 319 Transport i gospodarka magazynowa
 • 319
 • 305 Pozostała działalność
 • 305
 • 298 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 298
 • 164 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 164
 • 110 Edukacja
 • 110
 • 108 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 108
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108
 • 104 Informacja i komunikacja
 • 104
 • 95 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 95
 • 41 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 41
 • 35 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 35
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pleszewski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie pleszewskim stwierdzono 750 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie pleszewskim wynosi 74,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu pleszewskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,46 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,70 (44%), drogowe - 1,64 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat pleszewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 750 Przestępstwa ogółem
 • 750
 • 459 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 459
 • 166 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 166
 • 101 Przestępstwa drogowe
 • 101
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 6
 • 355 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 355
 • 12,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,19
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 7,46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,46
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,70
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,64
  Wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. pleszewski
  0,10
  Wielkopolskie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat pleszewski
  5,77
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat pleszewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. pleszewski
  78%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  44%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat pleszewski
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  55%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Powiat pleszewski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu pleszewskiego wyniosła w 2022 roku 120,7 mln złotych, co daje 2,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 28.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu pleszewskiego - 29.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (14.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,7 mln złotych, czyli 23,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu pleszewskiego wyniosła w 2022 roku 107,1 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.4%). W budżecie powiatu pleszewskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 298 złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,2 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie pleszewskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu pleszewskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat pleszewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu pleszewskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,6 mln

  1,3 tys(100%)

  76,5 mln

  1,2 tys(100%)

  81,2 mln

  1,3 tys(100%)

  83,3 mln

  1,3 tys(100%)

  85,2 mln

  1,3 tys(100%)

  96,1 mln

  1,5 tys(100%)

  94,2 mln

  1,5 tys(100%)

  120,7 mln

  2,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  24,6 mln

  389(29.8%)

  23,4 mln

  371(30.6%)

  23,8 mln

  376(29.3%)

  21,6 mln

  342(25.9%)

  23,3 mln

  369(27.3%)

  24,6 mln

  392(25.6%)

  26,0 mln

  416(27.6%)

  35,1 mln

  570(29.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  21,5 mln

  340(26%)

  22,2 mln

  351(29%)

  17,4 mln

  275(21.4%)

  18,9 mln

  299(22.7%)

  20,2 mln

  320(23.7%)

  27,2 mln

  433(28.3%)

  24,7 mln

  395(26.2%)

  26,6 mln

  432(22%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,1 mln

  128(9.8%)

  8,1 mln

  129(10.6%)

  14,8 mln

  234(18.2%)

  15,6 mln

  247(18.7%)

  15,5 mln

  246(18.2%)

  15,9 mln

  253(16.5%)

  10,6 mln

  169(11.2%)

  17,1 mln

  278(14.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  112(8.6%)

  7,0 mln

  110(9.1%)

  6,6 mln

  104(8.1%)

  7,1 mln

  113(8.5%)

  7,6 mln

  120(8.9%)

  7,9 mln

  126(8.2%)

  8,9 mln

  142(9.4%)

  11,0 mln

  178(9.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,9 mln

  125(9.6%)

  4,4 mln

  69,1(5.7%)

  885,4 tys

  14,0(1.1%)

  2,1 mln

  32,6(2.5%)

  783,7 tys

  12,4(0.9%)

  1,6 mln

  26,0(1.7%)

  5,8 mln

  92,3(6.1%)

  9,6 mln

  157(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 mln

  73,2(5.6%)

  3,7 mln

  58,7(4.8%)

  3,9 mln

  62,0(4.8%)

  4,2 mln

  66,6(5.1%)

  4,4 mln

  70,3(5.2%)

  5,5 mln

  87,3(5.7%)

  5,5 mln

  87,3(5.8%)

  6,0 mln

  96,8(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  35,3(2.7%)

  2,4 mln

  37,9(3.1%)

  3,3 mln

  52,4(4.1%)

  3,4 mln

  54,0(4.1%)

  2,7 mln

  42,6(3.2%)

  2,7 mln

  43,3(2.8%)

  2,6 mln

  41,4(2.7%)

  2,7 mln

  44,4(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  24,7(1.9%)

  1,2 mln

  18,3(1.5%)

  1,1 mln

  17,5(1.4%)

  1,0 mln

  16,6(1.3%)

  1,0 mln

  16,6(1.2%)

  686,7 tys

  10,9(0.7%)

  413,7 tys

  6,6(0.4%)

  2,1 mln

  34,0(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  32,0(2.5%)

  2,0 mln

  31,5(2.6%)

  1,9 mln

  30,0(2.3%)

  1,1 mln

  17,3(1.3%)

  1,3 mln

  20,4(1.5%)

  1,3 mln

  21,2(1.4%)

  1,4 mln

  22,6(1.5%)

  1,6 mln

  25,3(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  793,9 tys

  12,6(1%)

  820,3 tys

  13,0(1.1%)

  685,0 tys

  10,8(0.8%)

  851,6 tys

  13,5(1%)

  757,7 tys

  12,0(0.9%)

  903,0 tys

  14,4(0.9%)

  1,2 mln

  19,6(1.3%)

  1,4 mln

  22,8(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  296,6 tys

  4,7(0.4%)

  243,5 tys

  3,9(0.3%)

  235,4 tys

  3,7(0.3%)

  314,8 tys

  5,0(0.4%)

  539,7 tys

  8,6(0.6%)

  462,6 tys

  7,4(0.5%)

  439,0 tys

  7,0(0.5%)

  492,9 tys

  8,0(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  226,2 tys

  3,6(0.3%)

  189,2 tys

  3,0(0.2%)

  133,0 tys

  2,1(0.2%)

  236,9 tys

  3,8(0.3%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  258,1 tys

  4,1(0.3%)

  245,7 tys

  3,9(0.3%)

  374,6 tys

  6,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  323,6 tys

  5,1(0.4%)

  329,1 tys

  5,2(0.4%)

  313,2 tys

  5,0(0.4%)

  342,4 tys

  5,4(0.4%)

  310,5 tys

  4,9(0.4%)

  305,6 tys

  4,9(0.3%)

  307,9 tys

  4,9(0.3%)

  313,3 tys

  5,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,9(0.2%)

  186,8 tys

  3,0(0.2%)

  187,3 tys

  3,0(0.2%)

  196,0 tys

  3,1(0.2%)

  197,9 tys

  3,2(0.2%)

  197,8 tys

  3,2(0.2%)

  198,0 tys

  3,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  114,8 tys

  1,8(0.1%)

  109,9 tys

  1,7(0.1%)

  114,2 tys

  1,8(0.1%)

  128,7 tys

  2,0(0.2%)

  114,3 tys

  1,8(0.1%)

  87,1 tys

  1,4(0.1%)

  87,7 tys

  1,4(0.1%)

  102,4 tys

  1,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  16,5(1.3%)

  235,0 tys

  3,7(0.3%)

  80,0 tys

  1,3(0.1%)

  424,4 tys

  6,7(0.5%)

  391,1 tys

  6,2(0.5%)

  370,3 tys

  5,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,0 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  87,2 tys

  1,4(0.1%)

  83,4 tys

  1,3(0.1%)

  87,6 tys

  1,4(0.1%)

  94,9 tys

  1,5(0.1%)

  90,9 tys

  1,4(0.1%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  22,3 tys

  0,4(0%)

  36,4 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  11,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  34,4 tys

  0,5(0%)

  38,3 tys

  0,6(0%)

  59,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie pleszewskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu pleszewskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat pleszewski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu pleszewskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,8 mln

  1,3 tys(100%)

  78,8 mln

  1,2 tys(100%)

  82,9 mln

  1,3 tys(100%)

  83,3 mln

  1,3 tys(100%)

  91,6 mln

  1,5 tys(100%)

  96,8 mln

  1,6 tys(100%)

  105,0 mln

  1,7 tys(100%)

  107,1 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,8 mln

  470(36.8%)

  31,2 mln

  494(39.6%)

  31,6 mln

  500(38.1%)

  28,5 mln

  451(34.2%)

  31,3 mln

  497(34.1%)

  33,8 mln

  538(34.9%)

  41,0 mln

  655(39%)

  34,0 mln

  552(31.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,3 mln

  289(22.7%)

  19,4 mln

  307(24.6%)

  16,1 mln

  254(19.4%)

  17,5 mln

  277(21%)

  18,9 mln

  300(20.6%)

  25,9 mln

  413(26.8%)

  23,0 mln

  368(21.9%)

  25,3 mln

  411(23.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,1 mln

  175(13.7%)

  12,3 mln

  195(15.7%)

  13,4 mln

  213(16.2%)

  15,4 mln

  244(18.5%)

  17,0 mln

  269(18.5%)

  16,7 mln

  267(17.3%)

  18,6 mln

  297(17.7%)

  22,9 mln

  372(21.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  70,7(5.5%)

  3,7 mln

  58,3(4.7%)

  3,9 mln

  61,3(4.7%)

  4,2 mln

  66,2(5%)

  4,4 mln

  69,2(4.8%)

  5,4 mln

  86,7(5.6%)

  5,3 mln

  84,6(5%)

  5,8 mln

  94,5(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  45,0(3.5%)

  2,7 mln

  42,0(3.4%)

  6,4 mln

  101(7.7%)

  5,5 mln

  87,2(6.6%)

  10,2 mln

  161(11.1%)

  3,1 mln

  49,8(3.2%)

  3,1 mln

  49,4(2.9%)

  5,8 mln

  93,8(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  25,4(2%)

  1,8 mln

  28,2(2.3%)

  1,5 mln

  24,1(1.8%)

  1,4 mln

  22,1(1.7%)

  1,2 mln

  19,8(1.4%)

  1,2 mln

  19,1(1.2%)

  1,6 mln

  26,1(1.6%)

  3,1 mln

  49,8(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,6 mln

  121(9.5%)

  3,5 mln

  54,9(4.4%)

  840,8 tys

  13,3(1%)

  1,7 mln

  26,5(2%)

  617,7 tys

  9,8(0.7%)

  1,4 mln

  22,3(1.4%)

  4,1 mln

  65,3(3.9%)

  2,1 mln

  34,3(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  17,6(1.4%)

  1,2 mln

  19,1(1.5%)

  1,1 mln

  17,5(1.3%)

  1,2 mln

  18,3(1.4%)

  1,1 mln

  18,0(1.2%)

  1,1 mln

  17,6(1.1%)

  1,4 mln

  22,8(1.4%)

  1,3 mln

  21,2(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  670,1 tys

  10,6(0.8%)

  823,7 tys

  13,0(1%)

  1,8 mln

  28,7(2.2%)

  1,6 mln

  26,1(2%)

  708,2 tys

  11,2(0.8%)

  1,0 mln

  16,6(1.1%)

  751,3 tys

  12,0(0.7%)

  1,2 mln

  19,5(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  18,5(1.5%)

  898,0 tys

  14,2(1.1%)

  790,1 tys

  12,5(1%)

  625,2 tys

  9,9(0.8%)

  699,7 tys

  11,1(0.8%)

  984,8 tys

  15,7(1%)

  885,9 tys

  14,2(0.8%)

  792,5 tys

  12,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  189,8 tys

  3,0(0.2%)

  155,4 tys

  2,5(0.2%)

  175,3 tys

  2,8(0.2%)

  165,2 tys

  2,6(0.2%)

  198,4 tys

  3,1(0.2%)

  238,5 tys

  3,8(0.2%)

  258,4 tys

  4,1(0.2%)

  419,0 tys

  6,8(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  260,1 tys

  4,1(0.3%)

  265,0 tys

  4,2(0.3%)

  243,6 tys

  3,9(0.3%)

  292,8 tys

  4,6(0.4%)

  40,3 tys

  0,6(0%)

  274,2 tys

  4,4(0.3%)

  272,2 tys

  4,4(0.3%)

  373,3 tys

  6,1(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  276,7 tys

  4,4(0.3%)

  280,7 tys

  4,4(0.4%)

  275,1 tys

  4,4(0.3%)

  281,1 tys

  4,5(0.3%)

  260,0 tys

  4,1(0.3%)

  248,6 tys

  4,0(0.3%)

  245,9 tys

  3,9(0.2%)

  253,4 tys

  4,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,9(0.2%)

  186,8 tys

  3,0(0.2%)

  187,3 tys

  3,0(0.2%)

  196,0 tys

  3,1(0.2%)

  197,9 tys

  3,2(0.2%)

  197,8 tys

  3,2(0.2%)

  198,0 tys

  3,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  16,5(1.3%)

  150,0 tys

  2,4(0.2%)

  80,0 tys

  1,3(0.1%)

  424,4 tys

  6,7(0.5%)

  391,1 tys

  6,2(0.4%)

  370,3 tys

  5,9(0.4%)

  54,0 tys

  0,9(0.1%)

  46,0 tys

  0,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  313,9 tys

  5,0(0.4%)

  320,4 tys

  5,1(0.4%)

  315,6 tys

  5,0(0.4%)

  153

  0,0(0%)

  182

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  34,1 tys

  0,5(0%)

  38,5 tys

  0,6(0%)

  59,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,8 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat pleszewski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 979 mieszkańców powiatu pleszewskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 123 kobiet oraz 7 856 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 22,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,7% mieszkańców powiatu pleszewskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu pleszewskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie pleszewskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,6%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,2%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2022 w powiecie pleszewskim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 110 oddziałów uczęszczało 2 258 dzieci (1 126 dziewczynek oraz 1 132 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pleszewskim mieściło się 30 przedszkoli, w których do 83 oddziałów uczęszczało 1 735 dzieci (819 dziewczynek oraz 916 chłopców). Dostępne były 1 804 miejsca.

  17,7% mieszkańców powiatu pleszewskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 853 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 30 szkół podstawowych, w których w 336 oddziałach uczyło się 4 988 uczniów (2 352 kobiety oraz 2 636 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie pleszewskim placówkę miały 33 szkoły podstawowe, w których w 237 oddziałach uczyło się 4 193 uczniów (1 964 kobiety oraz 2 229 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 27,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,13.

  W powiecie pleszewskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 603 uczniów (406 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 149 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pleszewskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 838 uczniów (492 kobiety oraz 346 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 213 absolwentów.

  W powiecie pleszewskim znajdują się 2 Technika, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 182 uczniów (456 kobiet oraz 726 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 207 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pleszewskim placówkę miały 3 Technika, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 106 uczniów (465 kobiet oraz 641 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 253 absolwentów.

  W powiecie pleszewskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 24 oddziałach uczyło się 585 uczniów (196 kobiet oraz 389 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 24,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu pleszewskiego w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 27,6% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,8%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,9%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • powiat pleszewski
  2,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. pleszewski
  8,2%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 10,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,7%
  Województwo
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat pleszewski
  30,7%
  Województwo
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat pleszewski
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  853,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,79
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 35Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 110 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 371 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat pleszewski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 258 Dzieci
 • 1 126 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 132 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 40 2 lata i mniej
 • 40
 • 474 3 lata
 • 474
 • 573 4 lata
 • 573
 • 594 5 lata
 • 594
 • 564 6 lat
 • 564
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 238 3 lata
 • 238
 • 296 4 lata
 • 296
 • 282 5 lata
 • 282
 • 289 6 lat
 • 289
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 236 3 lata
 • 236
 • 277 4 lata
 • 277
 • 312 5 lata
 • 312
 • 275 6 lat
 • 275
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 218 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 152,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 150,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat pleszewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 309 Oddziały
 • 4 913 Uczniowie
 • 2 327 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 586 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 610 Uczniowie w 1 klasie
 • 283 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 327 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 967 Absolwenci
 • 473 Kobiety
  (absolwenci)
 • 494 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 75 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat pleszewski
  14,8
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 410,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 341,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. pleszewski
  90,13
  Wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 88,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. pleszewski
  88,96
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pleszewski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pleszewski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat pleszewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 546 Uczniowie
 • 379 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,4%
  30,6%
 • 217 Uczniowie w 1 klasie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 11 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,3
  woj. wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 42,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat pleszewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 182 Uczniowie
 • 456 Kobiety
  (uczniowie)
 • 726 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,6%
  61,4%
 • 391 Uczniowie w 1 klasie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 230 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 207 Absolwenci
 • 92 Kobiety
  (absolwenci)
 • 115 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  21,9
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 92,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 55,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat pleszewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 263 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,3%
  64,7%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat pleszewski
  24,4
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,4
 • 27,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,6
 • 8,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,5
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat pleszewski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 1 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 •  
 • 13,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  13,0
  woj. wielkopolskie
  23,8
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat pleszewski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat pleszewski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat pleszewski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pleszewski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie pleszewskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 4
  • pensjonaty: 1
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie pleszewskim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie pleszewskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 414 (uczestnicy: 51 219)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 1 287)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 3 620)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 28 (uczestnicy: 9 888)
  • koncerty: 80 (uczestnicy: 21 726)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 690)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 378)
  • konkursy: 18 (uczestnicy: 2 144)
  • pokazy teatralne: 18 (uczestnicy: 2 955)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 1 426)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 1 550)
  • warsztaty: 189 (uczestnicy: 4 040)
  • inne: 4 (uczestnicy: 515)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 583)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 110)
  • taneczne: 3 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 65)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 12)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 31)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 259)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 72)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 2
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 416)
  • teatralne: 5 (członkowie: 55)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 91)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 138)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 46)
  • taneczne: 4 (członkowie: 86)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie pleszewskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 153 miejscami na widowni. Odbyło się 395 seansów, na które przyszło 15 027 widzów, w tym 101 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 627 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie pleszewskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 32 462 zwiedzających, co daje 5 274 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie pleszewskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 225 534 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 281 659 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 70
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie pleszewskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 25 503 wolumeny w tym ziobry specjalne: 153. Odnotowano 187 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 33 147 wolumenów. Odnotowano 709 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie pleszewskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pleszewskim działało 27 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 456 członków. Zarejestrowano 1 540 ćwiczących (mężczyźni: 1 271, kobiety: 269, chłopcy do lat 18: 708, dziewczęta do lat 18: 221). Aktywnych było 55 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (21) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie pleszewskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pleszewski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat pleszewski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 44 wypadków drogowych w powiecie pleszewskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 51 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,5 wypadków (więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 72,0 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie pleszewskim zarejestrowanych było 70 842 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 027 samochodów osobowych (861,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 817 samochodów ciężarowych (145,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 188 autobusów (3,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 105 ciągników siodłowych (18,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 505 motocykli (40,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie pleszewskim znajdowało się 62 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie pleszewskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 44 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 51 Ranni
  (rok 2022)
 • 20 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie pleszewskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 71,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. pleszewski
  71,5
  Województwo
  65,8
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 82,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  82,9
  Wielkopolskie
  74,9
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat pleszewski
  0,0
  Województwo
  6,1
  Polska
  5,4
 • 71,99 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. pleszewski
  72,0
  woj. wielkopolskie
  74,5
  Polska
  71,0
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  0,0
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 115,91 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. pleszewski
  115,9
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 842 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie pleszewskim w 2022 roku
 • 53 027 Samochody osobowe
 • 7 817 Samochody ciężarowe
 • 56 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 188 Autobusy
 • 496 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 107 Ciągniki samochodowe
 • 1 105   Ciągniki siodłowe
 • 5 702 Ciągniki rolnicze
 • 2 505 Motocykle
 • 812   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 236 Motorowery
 • 53 027Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie pleszewskim
 • Samochody osobowe w powiecie pleszewskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 861,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  861,9
  Województwo
  753,3
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 325
  • 1400-1649 kg12 201
  • 1650-1899 kg11 586
  • 1900 kg i więcej14 915
 • 14 325 do 1399 kg
 • 12 201 1400-1649 kg
 • 11 586 1650-1899 kg
 • 14 915 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 21 371 do 1399 cm3
 • 21 371
 • 27 449 1400-1999 cm3
 • 27 449
 • 4 207 2000 i więcej cm3
 • 4 207
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie pleszewskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 004
  • olej napędowy19 552
  • gaz (LPG)4 615
  • pozostałe856
 • 28 004 benzyna
 • 19 552 olej napędowy
 • 4 615 gaz (LPG)
 • 856 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 285 do 1 roku
 • 285
 • 217 2 lata
 • 217
 • 419 3 lata
 • 419
 • 1 404 4-5 lat
 • 1 404
 • 1 786 6-7 lat
 • 1 786
 • 2 087 8-9 lat
 • 2 087
 • 2 618 10-11 lat
 • 2 618
 • 7 270 12-15 lat
 • 7 270
 • 10 432 16-20 lat
 • 10 432
 • 7 460 21-25 lat
 • 7 460
 • 4 968 26-30 lat
 • 4 968
 • 14 081 31 lat i więcej
 • 14 081
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie pleszewskim
 • Powiat
  21,8 lat
  Wielkopolskie
  19,1 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 7 817Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie pleszewskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie pleszewskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 145,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. pleszewski
  145,0
  woj. wielkopolskie
  131,4
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 293 do 999 kg
 • 3 293
 • 2 566 1000-1499 kg
 • 2 566
 • 708 1500-2999 kg
 • 708
 • 70 3000-3499 kg
 • 70
 • 185 3500-4999 kg
 • 185
 • 468 5000-6999 kg
 • 468
 • 207 7000-9999 kg
 • 207
 • 241 10000-14999 kg
 • 241
 • 79 15000 kg i więcej
 • 79
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 106
  • olej napędowy5 635
  • gaz (LPG)207
  • pozostałe869
 • 1 106 benzyna
 • 5 635 olej napędowy
 • 207 gaz (LPG)
 • 869 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 28 2 lata
 • 28
 • 81 3 lata
 • 81
 • 217 4-5 lat
 • 217
 • 332 6-7 lat
 • 332
 • 372 8-9 lat
 • 372
 • 423 10-11 lat
 • 423
 • 1 175 12-15 lat
 • 1 175
 • 1 334 16-20 lat
 • 1 334
 • 1 167 21-25 lat
 • 1 167
 • 737 26-30 lat
 • 737
 • 1 902 31 lat i więcej
 • 1 902
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie pleszewskim
 • Tutaj
  21,1 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 188Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie pleszewskim
 • Autobusy w powiecie pleszewskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. pleszewski
  3,1
  Województwo
  2,7
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy152
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 10 benzyna
 • 152 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie pleszewskim
 • Tutaj
  24,6 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 1 105Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie pleszewskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie pleszewskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  20,2
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy967
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe133
 • 3 benzyna
 • 967 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 133 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 8 2 lata
 • 8
 • 28 3 lata
 • 28
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 104 8-9 lat
 • 104
 • 124 10-11 lat
 • 124
 • 182 12-15 lat
 • 182
 • 162 16-20 lat
 • 162
 • 138 21-25 lat
 • 138
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 14,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie pleszewskim
 • Powiat
  14,8 lat
  Wielkopolskie
  11,2 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 2 505Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie pleszewskim
 • Motocykle w powiecie pleszewskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 40,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  40,7
  woj. wielkopolskie
  54,7
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 26 2 lata
 • 26
 • 32 3 lata
 • 32
 • 68 4-5 lat
 • 68
 • 107 6-7 lat
 • 107
 • 88 8-9 lat
 • 88
 • 116 10-11 lat
 • 116
 • 381 12-15 lat
 • 381
 • 445 16-20 lat
 • 445
 • 368 21-25 lat
 • 368
 • 170 26-30 lat
 • 170
 • 672 31 lat i więcej
 • 672
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie pleszewskim
 • Tutaj
  21,2 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 25 km  Będących pod zarządem gminy
 • 34 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie pleszewskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 865,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. pleszewski
  865,1 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 10,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat pleszewski
  10,0 km
  Województwo
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami