Powiat wschowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wschowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 38 318 Liczba mieszkańców
 • 624 km2 Powierzchnia
 • 61 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 49,6% Stopa urbanizacji
 • Marek Boryczka Starosta
 • plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa Adres starostwa powiatowego
 • FWS Tablice rejestracyjne
Powiat wschowski na mapie
Identyfikatory
 • 0812 TERYT (TERC)
Herb powiatu wschowskiego
powiat wschowski herb
Flaga powiatu wschowskiego
powiat wschowski flaga

powiat wschowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe we Wschowie
(65) 540-48-00
(65) 540-19-32
Plac Kosynierów
67-400 Wschowa

Powiat wschowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wschowski ma 38 318 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wschowskiego w 2050 roku wynosi 35 421, z czego 17 499 to kobiety, a 17 922 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wschowskiego zawarli w 2021 roku 175 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców powiatu wschowskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wschowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -175. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,55 na 1000 mieszkańców powiatu wschowskiego. W 2021 roku urodziło się 299 dzieci, w tym 49,8% dziewczynek i 50,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 357 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 48,5% zgonów w powiecie wschowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w powiecie wschowskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wschowskiego przypada 12.34 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 377 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 483 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wschowskiego -106. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,8% mieszkańców powiatu wschowskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wschowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 318 Liczba mieszkańców
 • 19 422 Kobiety
 • 18 896 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wschowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wschowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wschowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wschowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35 421 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 499 Kobiety
 • 17 922 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wschowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wschowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wschowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wschowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wschowski
  41,2 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wschowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wschowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,6%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. wschowski
  55,9%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • powiat wschowski
  8,3%
  Województwo
  9,1%
  Polska
  9,6%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wschowski
  4,3%
  Lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wschowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat wschowski
  4,6
  woj. lubuskie
  4,1
  Polska
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,4
  woj. lubuskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 175 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wschowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -175 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -83 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -92 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,6
  Województwo
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wschowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wschowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wschowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wschowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 299 Urodzenia żywe
 • 149 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 150 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,8%
  50,2%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wschowski
  7,8
  woj. lubuskie
  7,9
  Cały kraj
  8,7
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. wschowski
  33,4
  Lubuskie
  34,1
  Kraj
  37,5
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 66
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 357 g Średnia waga noworodków
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 385 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wschowski
  3 357 g
  Lubuskie
  3 348 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 108 Waga 3500g - 3999g
 • 108
 • 103 Waga 3000g - 3499g
 • 103
 • 50 Waga 2500g - 2999g
 • 50
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wschowski
  1,19
  woj. lubuskie
  1,23
  Polska
  1,32
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,59
  Lubuskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,63
  woj. lubuskie
  0,57
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wschowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 474 Zgony
 • 232 Kobiety
  (Zgony)
 • 242 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,9%
  51,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wschowski
  12,3
  Lubuskie
  13,8
  Cały kraj
  13,6
 • 158,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  158,5
  Województwo
  174,5
  Cała Polska
  156,7
 • 6,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wschowski
  6,7
  Lubuskie
  3,2
  Polska
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. lubuskie
  4,1
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wschowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,5%
  woj. lubuskie
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,3%
  Województwo
  17,7%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  Lubuskie
  3,7%
  Kraj
  5,4%
 • 53 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  17,2
  Kraj
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Polska
  74,4
 • 254,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wschowski
  254,0
  Lubuskie
  247,2
  Kraj
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,2
  Cała Polska
  246,5
 • 608,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 614,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 602,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wschowski
  608,6
  Lubuskie
  626,8
  Kraj
  475,8
 • 122,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 195,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wschowski
  122,0
  Województwo
  138,3
  Cała Polska
  70,6
 • 26,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wschowski
  26,0
  woj. lubuskie
  28,1
  Kraj
  32,6
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,4
  Lubuskie
  6,7
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wschowski
  0,9%
  woj. lubuskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wschowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wschowski
  26,0
  Lubuskie
  33,0
  Polska
  36,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. wschowski
  26,0
  Lubuskie
  18,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 377 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 183 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 194 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 483 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 253 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 230 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -102 Saldo migracji
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -106 Saldo migracji wewnętrznych
 • -70 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wschowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wschowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wschowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wschowskim oddano do użytku 109 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wschowskim to 12 983 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wschowskim to 4,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wschowskim to 116,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,56% mieszkań posiada łazienkę, 78,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,45% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wschowskim 106 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 706 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 493 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 8 transakcji (mediana cen - 3 508 zł/m2, średnia - 3 397 zł/m2), a na rynku wtórnym 98 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 580 zł/m2, średnia - 2 427 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 706 zł
 • Powiat
  2 706 zł
  Lubuskie
  3 909 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 706 zł Ogółem
 • 2 706 zł
 • 2 474 zł do 40 m2
 • 2 474 zł
 • 2 862 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 862 zł
 • 2 703 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 703 zł
 • 1 861 zł od 80,1 m2
 • 1 861 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 493 zł
 • powiat wschowski
  2 493 zł
  woj. lubuskie
  3 801 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 493 zł Ogółem
 • 2 493 zł
 • 2 618 zł do 40 m2
 • 2 618 zł
 • 2 705 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 705 zł
 • 2 446 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 446 zł
 • 1 955 zł od 80,1 m2
 • 1 955 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 106
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m244
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m28
 • 25 do 40 m2
 • 44 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wschowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 508 zł
 • pow. wschowski
  3 508 zł
  Lubuskie
  4 305 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 508 zł Ogółem
 • 3 508 zł
 • 3 508 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 508 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 397 zł
 • powiat wschowski
  3 397 zł
  Lubuskie
  4 384 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 3 397 zł Ogółem
 • 3 397 zł
 • 3 510 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 510 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 8
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 580 zł
 • pow. wschowski
  2 580 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 580 zł Ogółem
 • 2 580 zł
 • 2 431 zł do 40 m2
 • 2 431 zł
 • 2 844 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 844 zł
 • 2 596 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 596 zł
 • 1 861 zł od 80,1 m2
 • 1 861 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 427 zł
 • pow. wschowski
  2 427 zł
  Województwo
  3 536 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 427 zł Ogółem
 • 2 427 zł
 • 2 578 zł do 40 m2
 • 2 578 zł
 • 2 580 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 580 zł
 • 2 435 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 435 zł
 • 1 955 zł od 80,1 m2
 • 1 955 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 98
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m228
  • od 80,1 m28
 • 24 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 28 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 983 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 336,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wschowski
  336,20
  woj. lubuskie
  383,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  84,80 m2
  Lubuskie
  74,10 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,50 m2
  Lubuskie
  28,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wschowski
  4,18
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,82
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. wschowski
  2,97
  Lubuskie
  2,61
  Cała Polska
  2,55
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,71
  Lubuskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 109 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat wschowski
  2,84
  Lubuskie
  5,08
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 529 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,85
  woj. lubuskie
  3,96
  Polska
  3,90
 • 13,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wschowski
  13,81
  Lubuskie
  20,14
  Cały kraj
  24,07
 • 12 665 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 116,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wschowski
  116,2 m2
  woj. lubuskie
  88,6 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wschowski
  0,33 m2
  woj. lubuskie
  0,45 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,68%
  Województwo
  98,47%
  Polska
  96,97%
 • 97,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wschowski
  97,13%
  Województwo
  96,09%
  Cały kraj
  94,01%
 • 94,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wschowski
  94,56%
  Lubuskie
  93,60%
  Cała Polska
  91,78%
 • 78,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wschowski
  78,31%
  Lubuskie
  82,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 41,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,45%
  Województwo
  58,74%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wschowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wschowskim na 1000 mieszkańców pracuje 190osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wschowskim wynosiło w 2021 roku 7,9% (10,7% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wschowskim wynosiło 4 866,09 PLN, co odpowiada 81.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wschowskiego 5 864 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 728 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 136.

  29,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wschowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 190 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wschowski
  190,0
  Lubuskie
  235,0
  Polska
  257,0
 • 7,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,7% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Powiat
  7,9%
  Lubuskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wschowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wschowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wschowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 866 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat wschowski
  4 866 PLN
  Lubuskie
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wschowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 864 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 728 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 136 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,5% Pozostałe
 • 31,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wschowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 284 Pracujący ogółem
 • 3 961 Kobiety
 • 3 323 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wschowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wschowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,2
  Województwo
  68,4
  Cała Polska
  69,0
 • 35,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wschowski
  35,6
  Lubuskie
  38,0
  Kraj
  38,2
 • 112,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  112,9
  Województwo
  124,8
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wschowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wschowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 090 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 038 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 309 nowych podmiotów, a 161 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (393) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (282) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (317) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (161) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wschowskim najwięcej (162) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 937) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (184) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (1 216) podmiotów, a 65,8% (2 690) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wschowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 090 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 184 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 216 Przemysł i budownictwo
 • 2 690 Pozostała działalność
 • 309 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wschowskim w 2021 roku
 • 161 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wschowskim w 2021 roku
 • 3 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 937 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 937
 • 125 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 125
 • 26 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 088 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 088
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 199 Spółki handlowe ogółem
 • 199
 • 23  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 160  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 160
 • 22    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 162 Spółki cywilne ogółem
 • 162
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 857 Budownictwo
 • 857
 • 719 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 719
 • 246 Przetwórstwo przemysłowe
 • 246
 • 203 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 203
 • 188 Transport i gospodarka magazynowa
 • 188
 • 162 Pozostała działalność
 • 162
 • 144 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 144
 • 109 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 109
 • 86 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 86
 • 72 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 72
 • 69 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 69
 • 62 Informacja i komunikacja
 • 62
 • 53 Edukacja
 • 53
 • 29 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 29
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wschowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wschowskim stwierdzono 970 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,24 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wschowskim wynosi 75,30% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wschowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,72 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 9,79 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,93 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,93 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,57 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 970 Przestępstwa ogółem
 • 970
 • 604 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 604
 • 151 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 151
 • 151 Przestępstwa drogowe
 • 151
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 376 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 376
 • 25,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  25,24
  woj. lubuskie
  27,15
  Polska
  21,51
 • 15,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,72
  Lubuskie
  16,18
  Polska
  12,82
 • 3,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,93
  Województwo
  7,26
  Cała Polska
  5,89
 • 3,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,93
  woj. lubuskie
  2,46
  Cały kraj
  1,85
 • 0,57 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,57
  woj. lubuskie
  0,52
  Polska
  0,35
 • 9,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wschowski
  9,79
  woj. lubuskie
  13,74
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wschowski
  75%
  Lubuskie
  72%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  woj. lubuskie
  66%
  Kraj
  64%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat wschowski
  62%
  Województwo
  74%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  98%
  Polska
  99%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  73%
  Lubuskie
  84%
  Cały kraj
  89%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  47%
  Województwo
  54%
  Cały kraj
  53%

Powiat wschowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wschowskiego wyniosła w 2021 roku 49,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wschowskiego - 38.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 5,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wschowskiego wyniosła w 2021 roku 63,0 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 16.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (16.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%). W budżecie powiatu wschowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 205 złotych na mieszkańca (12,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,7 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wschowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wschowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wschowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  961(100%)

  36,5 mln

  928(100%)

  36,2 mln

  922(100%)

  42,8 mln

  1,1 tys(100%)

  42,1 mln

  1,1 tys(100%)

  43,3 mln

  1,1 tys(100%)

  46,9 mln

  1,2 tys(100%)

  49,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  279(29%)

  11,3 mln

  289(31.1%)

  11,9 mln

  302(32.8%)

  15,7 mln

  401(36.7%)

  16,1 mln

  411(38.2%)

  14,6 mln

  377(33.8%)

  17,3 mln

  448(36.9%)

  19,0 mln

  495(38.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  82,6(8.6%)

  4,4 mln

  112(12%)

  3,5 mln

  89,9(9.7%)

  3,9 mln

  98,8(9.1%)

  4,1 mln

  104(9.6%)

  4,4 mln

  114(10.3%)

  5,3 mln

  136(11.2%)

  5,9 mln

  155(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  117(12.2%)

  4,4 mln

  113(12.2%)

  5,3 mln

  135(14.6%)

  5,3 mln

  135(12.4%)

  5,3 mln

  135(12.5%)

  5,5 mln

  142(12.8%)

  5,1 mln

  131(10.8%)

  5,0 mln

  131(10.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,1 mln

  131(13.6%)

  4,9 mln

  126(13.6%)

  4,8 mln

  121(13.1%)

  5,0 mln

  127(11.6%)

  4,8 mln

  123(11.4%)

  5,2 mln

  134(12%)

  4,9 mln

  127(10.5%)

  4,9 mln

  129(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,3 mln

  135(14%)

  3,0 mln

  77,4(8.3%)

  1,5 mln

  38,3(4.1%)

  3,2 mln

  82,3(7.5%)

  1,3 mln

  33,3(3.1%)

  3,2 mln

  83,4(7.5%)

  4,1 mln

  106(8.7%)

  2,3 mln

  59,0(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  32,8(3.4%)

  1,3 mln

  32,6(3.5%)

  1,3 mln

  33,0(3.6%)

  1,6 mln

  41,1(3.8%)

  2,3 mln

  57,7(5.4%)

  1,6 mln

  42,4(3.8%)

  1,8 mln

  45,7(3.8%)

  1,9 mln

  50,7(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  108(11.3%)

  4,3 mln

  109(11.7%)

  4,8 mln

  122(13.2%)

  1,4 mln

  36,9(3.4%)

  1,5 mln

  37,2(3.5%)

  1,7 mln

  44,1(3.9%)

  1,5 mln

  39,0(3.2%)

  1,8 mln

  46,5(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  38,0(4%)

  1,1 mln

  28,7(3.1%)

  978,2 tys

  24,9(2.7%)

  907,0 tys

  23,1(2.1%)

  769,9 tys

  19,7(1.8%)

  723,4 tys

  18,6(1.7%)

  836,1 tys

  21,7(1.8%)

  1,7 mln

  43,6(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  518,5 tys

  13,2(1.4%)

  501,2 tys

  12,8(1.4%)

  514,5 tys

  13,1(1.4%)

  557,9 tys

  14,2(1.3%)

  571,9 tys

  14,6(1.4%)

  874,1 tys

  22,5(2%)

  845,4 tys

  21,9(1.8%)

  1,3 mln

  34,9(2.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  33,0 tys

  0,8(0.1%)

  33,0 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  1,3(0.1%)

  35,0 tys

  0,9(0.1%)

  35,0 tys

  0,9(0.1%)

  31,0 tys

  0,8(0.1%)

  27,5 tys

  0,7(0.1%)

  392,7 tys

  10,2(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  663,1 tys

  16,8(1.8%)

  689,6 tys

  17,5(1.9%)

  559,4 tys

  14,2(1.5%)

  591,8 tys

  15,1(1.4%)

  571,5 tys

  14,6(1.4%)

  749,9 tys

  19,3(1.7%)

  387,9 tys

  10,0(0.8%)

  270,9 tys

  7,1(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  27,4 tys

  0,7(0.1%)

  65,7 tys

  1,7(0.2%)

  76,0 tys

  1,9(0.2%)

  67,0 tys

  1,7(0.2%)

  94,9 tys

  2,4(0.2%)

  98,8 tys

  2,5(0.2%)

  91,4 tys

  2,4(0.2%)

  267,7 tys

  7,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.3%)

  131,8 tys

  3,4(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,8(0.1%)

  26,7 tys

  0,7(0.1%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  12,0 tys

  0,3(0%)

  8,4 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  61,6 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  45,0 tys

  1,1(0.1%)

  27,0 tys

  0,7(0.1%)

  41,8 tys

  1,1(0.1%)

  51,0 tys

  1,3(0.1%)

  51,0 tys

  1,3(0.1%)

  37,2 tys

  1,0(0.1%)

  39,0 tys

  1,0(0.1%)

  55,0 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  50,0 tys

  1,3(0.1%)

  51,0 tys

  1,3(0.1%)

  663,6 tys

  16,9(1.8%)

  50,5 tys

  1,3(0.1%)

  81,0 tys

  2,1(0.2%)

  80,0 tys

  2,1(0.2%)

  53,9 tys

  1,4(0.1%)

  49,9 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  17,8 tys

  0,5(0%)

  24,1 tys

  0,6(0.1%)

  26,9 tys

  0,7(0.1%)

  38,8 tys

  1,0(0.1%)

  37,8 tys

  1,0(0.1%)

  26,6 tys

  0,7(0.1%)

  31,3 tys

  0,8(0.1%)

  45,6 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  46,0 tys

  1,2(0.1%)

  28,5 tys

  0,7(0.1%)

  156,8 tys

  4,1(0.3%)

  84,7

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  37,4 tys

  1,0(0.1%)

  42,0 tys

  1,1(0.1%)

  133,4 tys

  3,4(0.4%)

  58,6 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,2 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,0 tys

  0,5(0.1%)

  181,3 tys

  4,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  740,0 tys

  18,9(1.7%)

  704,1 tys

  18,0(1.7%)

  300,0 tys

  7,7(0.7%)

  203,6 tys

  5,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wschowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wschowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wschowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wschowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,2 mln

  921(100%)

  36,6 mln

  932(100%)

  36,7 mln

  934(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  41,4 mln

  1,1 tys(100%)

  46,4 mln

  1,2 tys(100%)

  54,7 mln

  1,4 tys(100%)

  63,0 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,1 mln

  434(47.1%)

  17,3 mln

  440(47.2%)

  17,4 mln

  442(47.4%)

  17,2 mln

  439(40.6%)

  16,8 mln

  431(40.7%)

  19,0 mln

  490(41.1%)

  28,7 mln

  743(52.4%)

  24,5 mln

  640(38.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  81,5(8.9%)

  1,4 mln

  36,6(3.9%)

  449,0 tys

  11,4(1.2%)

  1,6 mln

  42,1(3.9%)

  312,4 tys

  8,0(0.8%)

  4,0 mln

  102(8.6%)

  463,0 tys

  12,0(0.8%)

  10,6 mln

  277(16.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,3 mln

  161(17.5%)

  7,2 mln

  183(19.7%)

  8,4 mln

  214(22.9%)

  9,0 mln

  229(21.2%)

  10,0 mln

  255(24.1%)

  10,9 mln

  281(23.5%)

  10,2 mln

  264(18.6%)

  10,4 mln

  272(16.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  82,0(8.9%)

  4,4 mln

  112(12%)

  3,5 mln

  88,6(9.5%)

  3,8 mln

  96,5(8.9%)

  4,0 mln

  104(9.8%)

  4,4 mln

  113(9.4%)

  5,2 mln

  135(9.6%)

  5,6 mln

  145(8.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  745,3 tys

  18,9(2.1%)

  895,9 tys

  22,8(2.4%)

  849,6 tys

  21,6(2.3%)

  4,2 mln

  107(9.9%)

  3,6 mln

  91,3(8.6%)

  1,4 mln

  34,8(2.9%)

  2,7 mln

  68,8(4.9%)

  3,5 mln

  91,9(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  38,0(4.1%)

  1,1 mln

  28,7(3.1%)

  978,2 tys

  24,9(2.7%)

  907,0 tys

  23,1(2.1%)

  769,9 tys

  19,7(1.9%)

  723,4 tys

  18,6(1.6%)

  824,7 tys

  21,4(1.5%)

  1,7 mln

  43,4(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  39,9(4.3%)

  1,6 mln

  40,3(4.3%)

  2,3 mln

  57,6(6.2%)

  1,1 mln

  27,8(2.6%)

  1,1 mln

  27,5(2.6%)

  1,3 mln

  34,0(2.8%)

  1,1 mln

  28,9(2%)

  1,3 mln

  34,9(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  858,2 tys

  21,8(2.4%)

  839,9 tys

  21,4(2.3%)

  819,1 tys

  20,9(2.2%)

  845,5 tys

  21,6(2%)

  878,1 tys

  22,5(2.1%)

  925,0 tys

  23,8(2%)

  1,1 mln

  28,3(2%)

  1,3 mln

  32,8(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  304,2 tys

  7,7(0.8%)

  272,2 tys

  6,9(0.7%)

  253,4 tys

  6,5(0.7%)

  554,4 tys

  14,1(1.3%)

  1,0 mln

  25,9(2.4%)

  446,8 tys

  11,5(1%)

  934,9 tys

  24,2(1.7%)

  681,5 tys

  17,8(1.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  570,3 tys

  14,5(1.6%)

  564,2 tys

  14,4(1.5%)

  628,4 tys

  16,0(1.7%)

  468,5 tys

  12,0(1.1%)

  493,5 tys

  12,6(1.2%)

  549,5 tys

  14,2(1.2%)

  391,5 tys

  10,1(0.7%)

  496,7 tys

  13,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  550,1 tys

  14,0(1.5%)

  497,6 tys

  12,7(1.4%)

  516,8 tys

  13,2(1.4%)

  650,9 tys

  16,6(1.5%)

  422,6 tys

  10,8(1%)

  532,3 tys

  13,7(1.1%)

  444,6 tys

  11,5(0.8%)

  427,7 tys

  11,2(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  166,6 tys

  4,2(0.5%)

  431,8 tys

  11,0(1.2%)

  178,0 tys

  4,5(0.5%)

  355,8 tys

  9,1(0.8%)

  163,1 tys

  4,2(0.4%)

  160,2 tys

  4,1(0.3%)

  162,0 tys

  4,2(0.3%)

  271,9 tys

  7,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,4(0.3%)

  131,8 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  2,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  30,0 tys

  0,8(0.1%)

  26,7 tys

  0,7(0.1%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  12,1 tys

  0,3(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,2(0%)

  29,1 tys

  0,8(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  49,0 tys

  1,2(0.1%)

  50,7 tys

  1,3(0.1%)

  342,3 tys

  8,7(0.9%)

  73,6 tys

  1,9(0.2%)

  59,1 tys

  1,5(0.1%)

  27,5 tys

  0,7(0.1%)

  23,4 tys

  0,6(0%)

  25,5 tys

  0,7(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  560

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  46,0 tys

  1,2(0.1%)

  28,5 tys

  0,7(0.1%)

  131,8 tys

  3,4(0.2%)

  84,7

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,2 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wschowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 202 mieszkańców powiatu wschowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 422 kobiet oraz 4 780 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 15,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,0% mieszkańców powiatu wschowskiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wschowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wschowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,5%) oraz podstawowe ukończone (22,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz podstawowe ukończone (18,0%).

  W roku 2021 w powiecie wschowskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 305 dzieci (634 dziewczynki oraz 671 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wschowskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 721 dzieci (366 dziewczynek oraz 355 chłopców). Dostępne były 732 miejsca.

  17,0% mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 913 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 17 szkół podstawowych, w których w 235 oddziałach uczyło się 3 339 uczniów (1 596 kobiet oraz 1 743 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wschowskim placówkę miało 19 szkół podstawowych, w których w 158 oddziałach uczyło się 2 733 uczniów (1 337 kobiet oraz 1 396 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów.

  W powiecie wschowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 472 uczniów (289 kobiet oraz 183 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 81 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wschowskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 505 uczniów (299 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 228 absolwentów.

  W powiecie wschowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 34 oddziałach uczyło się 389 uczniów (118 kobiet oraz 271 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,6 uczniów. 11,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,2% mieszkańców powiatu wschowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,2%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  33,3%
 • 31,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,1%
  Lubuskie
  12,1%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. wschowski
  15,4%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  33,0%
  woj. lubuskie
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 25,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,8%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,4%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. wschowski
  1,6%
  Lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 913 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  913,0
  woj. lubuskie
  883,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,77
  woj. lubuskie
  0,89
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 72 Oddziały
 • 11 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 448 Miejsca
  (rok 2018)
 • 28 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wschowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 305 Dzieci
 • 634 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 671 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 271 3 lata
 • 271
 • 328 4 lata
 • 328
 • 324 5 lata
 • 324
 • 333 6 lat
 • 333
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 127 3 lata
 • 127
 • 148 4 lata
 • 148
 • 178 5 lata
 • 178
 • 160 6 lat
 • 160
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 144 3 lata
 • 144
 • 180 4 lata
 • 180
 • 146 5 lata
 • 146
 • 173 6 lat
 • 173
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 124 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 94,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 91,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 30 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wschowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 8 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 6 4 lata
 • 6
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 2 4 lata
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wschowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 201 Oddziały
 • 3 249 Uczniowie
 • 1 569 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 680 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 396 Uczniowie w 1 klasie
 • 171 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 225 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 337 Absolwenci
 • 166 Kobiety
  (absolwenci)
 • 171 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 34 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. wschowski
  14,2
  Lubuskie
  17,1
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,2
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,2
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,2
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 263,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 218,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wschowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 429 Uczniowie
 • 266 Kobiety
  (uczniowie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,0%
  38,0%
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 73 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 43 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,5%
  46,5%
 • 14 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat wschowski
  23,6
  Województwo
  26,5
  Polska
  26,3
 •  
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wschowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 15 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat wschowski
  11,4
  Lubuskie
  19,1
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,4
 • 19,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 19,4
 • 1,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 1,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wschowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wschowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wschowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wschowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wschowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wschowskim znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 1)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 8 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 5 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 275)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wschowskim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wschowskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 492 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 107 (uczestnicy: 21 748)
  • seanse filmowe: 36 (uczestnicy: 3 620)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 271)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 13 149)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 365)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 1 164)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 248)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 65)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 14)
  • inne: 8 (uczestnicy: 2 252)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 526)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 70)
  • taneczne: 10 (członkowie: 89)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 14)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 24)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 270)
  • inne: 1 (członkowie: 48)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 208)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 48)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 96)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 26)
  • taneczne: 5 (członkowie: 38)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wschowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 087 zwiedzających, co daje 543 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wschowskim działało 6 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 112 200 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 148 000 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 73
  • dostępne dla czytelników: 39
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 39
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie wschowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wschowskim działały 22 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 999 członków. Zarejestrowano 1 147 ćwiczących (mężczyźni: 850, kobiety: 297, chłopcy do lat 18: 534, dziewczęta do lat 18: 244). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (24), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wschowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wschowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wschowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w powiecie wschowskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 21 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,6 wypadków (mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,0 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 72,2 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wschowskim zarejestrowanych było 33 261 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 25 708 samochodów osobowych (665,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 3 586 samochodów ciężarowych (101,1 - mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 67 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 318 ciągników siodłowych (8,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 584 motocykli (41,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie wschowskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wschowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 21 Ranni
  (rok 2021)
 • 7 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wschowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 49,59 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  49,6
  woj. lubuskie
  54,0
  Cała Polska
  59,9
 • 2,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  2,6
  woj. lubuskie
  7,1
  Cały kraj
  5,9
 • 54,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wschowski
  54,8
  Lubuskie
  64,9
  Kraj
  69,4
 • 9,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  9,0
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,6
 • 72,16 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wschowski
  72,2
  Województwo
  74,3
  Kraj
  80,2
 • 5,26 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wschowski
  5,3
  Województwo
  13,1
  Kraj
  9,8
 • 110,53 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. wschowski
  110,5
  woj. lubuskie
  120,0
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 33 261 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wschowskim w 2020 roku
 • 25 708 Samochody osobowe
 • 3 586 Samochody ciężarowe
 • 5 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 67 Autobusy
 • 224 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 318 Ciągniki samochodowe
 • 318   Ciągniki siodłowe
 • 1 774 Ciągniki rolnicze
 • 1 584 Motocykle
 • 489   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 077 Motorowery
 • 25 708Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wschowskim
 • Samochody osobowe w powiecie wschowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 665,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. wschowski
  665,8
  woj. lubuskie
  704,3
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 251
  • 1400-1649 kg5 476
  • 1650-1899 kg5 799
  • 1900 kg i więcej8 182
 • 6 251 do 1399 kg
 • 5 476 1400-1649 kg
 • 5 799 1650-1899 kg
 • 8 182 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 825 do 1399 cm3
 • 8 825
 • 14 611 1400-1999 cm3
 • 14 611
 • 2 272 2000 i więcej cm3
 • 2 272
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wschowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 138
  • olej napędowy9 710
  • gaz (LPG)2 619
  • pozostałe241
 • 13 138 benzyna
 • 9 710 olej napędowy
 • 2 619 gaz (LPG)
 • 241 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 201 do 1 roku
 • 201
 • 148 2 lata
 • 148
 • 246 3 lata
 • 246
 • 575 4-5 lat
 • 575
 • 675 6-7 lat
 • 675
 • 1 037 8-9 lat
 • 1 037
 • 1 348 10-11 lat
 • 1 348
 • 4 447 12-15 lat
 • 4 447
 • 5 792 16-20 lat
 • 5 792
 • 4 212 21-25 lat
 • 4 212
 • 2 368 26-30 lat
 • 2 368
 • 4 659 31 lat i więcej
 • 4 659
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wschowskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  Lubuskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 3 586Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wschowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wschowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  101,1
  Lubuskie
  111,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 780 do 999 kg
 • 1 780
 • 1 163 1000-1499 kg
 • 1 163
 • 237 1500-2999 kg
 • 237
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 62 3500-4999 kg
 • 62
 • 146 5000-6999 kg
 • 146
 • 79 7000-9999 kg
 • 79
 • 76 10000-14999 kg
 • 76
 • 15 15000 kg i więcej
 • 15
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna537
  • olej napędowy2 626
  • gaz (LPG)107
  • pozostałe316
 • 537 benzyna
 • 2 626 olej napędowy
 • 107 gaz (LPG)
 • 316 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 14 2 lata
 • 14
 • 26 3 lata
 • 26
 • 87 4-5 lat
 • 87
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 173 8-9 lat
 • 173
 • 261 10-11 lat
 • 261
 • 600 12-15 lat
 • 600
 • 683 16-20 lat
 • 683
 • 568 21-25 lat
 • 568
 • 331 26-30 lat
 • 331
 • 712 31 lat i więcej
 • 712
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wschowskim
 • Tutaj
  20,4 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 67Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wschowskim
 • Autobusy w powiecie wschowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,7
  Lubuskie
  2,9
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy44
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 8 benzyna
 • 44 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 3 12-15 lat
 • 3
 • 15 16-20 lat
 • 15
 • 7 21-25 lat
 • 7
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 30 31 lat i więcej
 • 30
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wschowskim
 • Tutaj
  25,9 lat
  Lubuskie
  23,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 318Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wschowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wschowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,2
  Lubuskie
  12,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy278
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe36
 • 2 benzyna
 • 278 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 36 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 6 2 lata
 • 6
 • 6 3 lata
 • 6
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 20 6-7 lat
 • 20
 • 43 8-9 lat
 • 43
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 14,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wschowskim
 • powiat wschowski
  14,2 lat
  Województwo
  12,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 1 584Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wschowskim
 • Motocykle w powiecie wschowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 41,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  41,0
  Województwo
  49,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 11 2 lata
 • 11
 • 12 3 lata
 • 12
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 33 8-9 lat
 • 33
 • 48 10-11 lat
 • 48
 • 162 12-15 lat
 • 162
 • 236 16-20 lat
 • 236
 • 174 21-25 lat
 • 174
 • 99 26-30 lat
 • 99
 • 700 31 lat i więcej
 • 700
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wschowskim
 • Tutaj
  24,6 lat
  woj. lubuskie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wschowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 84,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wschowski
  84,9 km
  Województwo
  532,0 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wschowski
  1,4 km
  Lubuskie
  7,5 km
  Polska
  4,9 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami