Powiat chełmski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chełmski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 014 Liczba mieszkańców
 • 1 887 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,2% Stopa urbanizacji
 • Piotr Deniszczuk Starosta
 • pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm Adres starostwa powiatowego
 • LCH Tablice rejestracyjne
Powiat chełmski na mapie
Identyfikatory
 • 0603 TERYT (TERC)
Herb powiatu chełmskiego
powiat chełmski herb
Flaga powiatu chełmskiego
powiat chełmski flaga

Powiat chełmski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat chełmski ma 78 014 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 4,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmskiego w 2050 roku wynosi 66 208, z czego 33 346 to kobiety, a 32 862 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chełmskiego zawarli w 2019 roku 374 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu chełmskiego jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chełmski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -153. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,96 na 1000 mieszkańców powiatu chełmskiego. W 2019 roku urodziło się 663 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 324 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,81 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 42,4% zgonów w powiecie chełmskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,7% zgonów w powiecie chełmskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chełmskiego przypada 10.45 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 085 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 154 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chełmskiego -69. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 18 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -11.

  61,9% mieszkańców powiatu chełmskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 78 014 Liczba mieszkańców
 • 39 452 Kobiety
 • 38 562 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66 208 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 346 Kobiety
 • 32 862 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chełmskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chełmskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chełmskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,3 lat
  woj. lubelskie
  42,1 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chełmski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,5%
  woj. lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. chełmski
  53,8%
  Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,0% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  12,0%
  Województwo
  10,4%
  Cała Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat chełmski
  3,4%
  Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. chełmski
  0,3%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chełmskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,8
  Lubelskie
  4,7
  Kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,6
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,7
 • 374 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chełmskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -153 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -74 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -79 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,0
  woj. lubelskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chełmskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chełmskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chełmskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chełmskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 663 Urodzenia żywe
 • 337 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 326 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,8%
  49,2%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat chełmski
  8,5
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 36,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. chełmski
  36,3
  Województwo
  39,6
  Cała Polska
  41,8
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 39 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 39
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 324 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 324 g
  Województwo
  3 366 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. chełmski
  1,22
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,42
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,69
 • 0,81 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat chełmski
  0,81
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie chełmskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 816 Zgony
 • 411 Kobiety
  (Zgony)
 • 405 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat chełmski
  10,5
  Województwo
  10,9
  Kraj
  10,7
 • 123,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat chełmski
  123,1
  Lubelskie
  119,3
  Cała Polska
  109,3
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat chełmski
  1,5
  Lubelskie
  4,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. chełmski
  3,1
  Lubelskie
  3,1
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  42,4%
  Województwo
  43,5%
  Cała Polska
  40,5%
 • 20,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat chełmski
  20,7%
  woj. lubelskie
  23,0%
  Cały kraj
  26,4%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat chełmski
  3,7%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  6,7%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  9,8
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,2
  Cała Polska
  72,2
 • 251,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  251,2
  Lubelskie
  256,9
  Cały kraj
  284,5
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Polska
  263,9
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 561,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 464,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  513,9
  Województwo
  485,3
  Kraj
  437,2
 • 107,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 161,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat chełmski
  107,7
  woj. lubelskie
  81,4
  Cały kraj
  71,0
 • 30,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,2
  Lubelskie
  29,8
  Polska
  34,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,0
  woj. lubelskie
  7,8
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 085 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 522 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 563 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 154 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 620 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 534 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -80 Saldo migracji
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -69 Saldo migracji wewnętrznych
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chełmskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chełmski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie chełmskim oddano do użytku 215 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmskim to 28 769 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chełmskim to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie chełmskim to 128,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 81,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 69,74% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 66,09% mieszkań posiada łazienkę, 55,93% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,33% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 28 769 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 367,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. chełmski
  367,80
  Lubelskie
  368,90
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 77,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  77,20 m2
  woj. lubelskie
  77,40 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 28,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat chełmski
  28,40 m2
  woj. lubelskie
  28,50 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat chełmski
  3,66
  Województwo
  3,85
  Polska
  3,82
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. chełmski
  2,72
  Lubelskie
  2,71
  Cała Polska
  2,63
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  Lubelskie
  0,70
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 215 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. chełmski
  2,76
  Lubelskie
  3,47
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 134 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. chełmski
  5,27
  woj. lubelskie
  4,29
  Kraj
  3,78
 • 14,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  14,54
  Lubelskie
  14,88
  Polska
  20,42
 • 27 659 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 128,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  128,6 m2
  Lubelskie
  100,7 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,35 m2
  woj. lubelskie
  0,35 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 81,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  81,79%
  Województwo
  91,76%
  Polska
  96,88%
 • 69,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  69,74%
  Lubelskie
  85,21%
  Cały kraj
  93,83%
 • 66,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  66,09%
  woj. lubelskie
  82,72%
  Polska
  91,54%
 • 55,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  55,93%
  Województwo
  75,88%
  Kraj
  82,60%
 • 8,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat chełmski
  8,33%
  Lubelskie
  43,45%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat chełmski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie chełmskim na 1000 mieszkańców pracuje 86osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmskim wynosiło w 2019 roku 11,9% (15,1% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmskim wynosiło 3 648,16 PLN, co odpowiada 75.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmskiego 3 269 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 093.

  71,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,8% w przemyśle i budownictwie, a 5,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 86 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  86,0
  Lubelskie
  187,0
  Polska
  251,0
 • 13,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,6% Kobiety
 • 10,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,9%
  Lubelskie
  7,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 648 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. chełmski
  3 648 PLN
  Województwo
  4 261 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chełmskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 269 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 093 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 71,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 74,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,8% Przemysł i budownictwo
 • 2,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 22,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 6 715 Pracujący ogółem
 • 3 680 Kobiety
 • 3 035 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chełmski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat chełmski
  61,7
  Województwo
  66,5
  Cała Polska
  66,7
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,9
  woj. lubelskie
  37,2
  Kraj
  36,5
 • 114,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  114,2
  Lubelskie
  127,1
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chełmski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie chełmskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 292 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 430 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 523 nowe podmioty, a 285 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (561) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (354) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (390) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (229) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chełmskim najwięcej (112) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 145) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,1% (178) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,7% (1 231) podmiotów, a 67,2% (2 883) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chełmskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (25.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 292 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 178 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 231 Przemysł i budownictwo
 • 2 883 Pozostała działalność
 • 523 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chełmskim w 2019 roku
 • 285 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chełmskim w 2019 roku
 • 3 430 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 145 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 145
 • 136 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 4 292 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 292
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 42 Spółdzielnie ogółem
 • 42
 • 142 Spółki handlowe ogółem
 • 142
 • 27  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 27
 • 112  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 112
 • 26    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 26
 • 82 Spółki cywilne ogółem
 • 82
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 430 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 867 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 867
 • 858 Budownictwo
 • 858
 • 338 Transport i gospodarka magazynowa
 • 338
 • 265 Przetwórstwo przemysłowe
 • 265
 • 181 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 181
 • 179 Pozostała działalność
 • 179
 • 153 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 153
 • 121 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 121
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 101 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 101
 • 84 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 84
 • 70 Informacja i komunikacja
 • 70
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie chełmskim stwierdzono 1 053 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chełmskim wynosi 81,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chełmskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,35 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 3,16 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,55 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (97%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 053 Przestępstwa ogółem
 • 1 053
 • 652 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 652
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 172 Przestępstwa drogowe
 • 172
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 247 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 247
 • 13,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,49
  Lubelskie
  15,91
  Polska
  20,75
 • 8,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,35
  Województwo
  9,50
  Kraj
  13,21
 • 1,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,55
  Lubelskie
  3,55
  Cała Polska
  4,88
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmski
  2,20
  woj. lubelskie
  2,06
  Cały kraj
  1,86
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,44
  Lubelskie
  0,41
  Kraj
  0,43
 • 3,16 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. chełmski
  3,16
  Lubelskie
  5,92
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. chełmski
  82%
  Lubelskie
  83%
  Cała Polska
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat chełmski
  79%
  woj. lubelskie
  79%
  Polska
  65%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat chełmski
  64%
  Lubelskie
  82%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. chełmski
  99%
  Lubelskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  97%
  woj. lubelskie
  92%
  Polska
  86%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. chełmski
  61%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  53%

Powiat chełmski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chełmskiego wyniosła w 2018 roku 90,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 41.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu chełmskiego - 38.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,7 mln złotych, czyli 34,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chełmskiego wyniosła w 2018 roku 84,1 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (15.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (14.1%). W budżecie powiatu chełmskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 112 złotych na mieszkańca (10,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chełmskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,8 mln

  944(100%)

  57,4 mln

  717(100%)

  68,2 mln

  856(100%)

  79,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,3 mln

  885(100%)

  78,8 mln

  994(100%)

  64,6 mln

  820(100%)

  90,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,0 mln

  300(31.7%)

  11,3 mln

  142(19.7%)

  17,1 mln

  215(25.1%)

  16,1 mln

  202(20.2%)

  15,2 mln

  192(21.7%)

  23,7 mln

  300(30.1%)

  14,1 mln

  180(21.9%)

  34,6 mln

  442(38.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,2 mln

  190(20.1%)

  16,0 mln

  201(28%)

  16,7 mln

  210(24.5%)

  16,8 mln

  211(21.1%)

  16,1 mln

  203(22.9%)

  16,7 mln

  212(21.3%)

  11,3 mln

  144(17.5%)

  13,3 mln

  170(14.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,4 mln

  179(18.9%)

  7,2 mln

  90,1(12.5%)

  9,4 mln

  119(13.8%)

  11,2 mln

  141(14.1%)

  9,7 mln

  122(13.7%)

  8,5 mln

  108(10.9%)

  9,5 mln

  121(14.8%)

  10,3 mln

  132(11.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,5 mln

  43,7(4.6%)

  3,7 mln

  46,0(6.4%)

  4,3 mln

  54,4(6.3%)

  10,5 mln

  131(13.1%)

  4,5 mln

  56,7(6.4%)

  7,2 mln

  91,1(9.2%)

  4,1 mln

  52,6(6.4%)

  5,5 mln

  69,9(6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,5 mln

  43,0(4.6%)

  3,5 mln

  43,3(6%)

  3,9 mln

  48,7(5.7%)

  6,4 mln

  80,0(8%)

  7,3 mln

  92,3(10.4%)

  6,0 mln

  75,8(7.6%)

  4,0 mln

  50,5(6.1%)

  4,8 mln

  62,0(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  43,2(4.6%)

  3,7 mln

  46,1(6.4%)

  4,1 mln

  52,0(6.1%)

  4,5 mln

  56,9(5.7%)

  4,8 mln

  60,5(6.8%)

  4,7 mln

  59,7(6%)

  4,3 mln

  54,4(6.6%)

  4,6 mln

  58,3(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  70,2(7.4%)

  6,1 mln

  75,9(10.6%)

  6,8 mln

  85,8(10%)

  7,1 mln

  89,6(9%)

  6,1 mln

  76,7(8.7%)

  5,5 mln

  69,5(7%)

  4,9 mln

  62,4(7.6%)

  4,4 mln

  56,1(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  47,2(5%)

  3,4 mln

  43,1(6%)

  3,8 mln

  48,3(5.6%)

  4,9 mln

  61,8(6.2%)

  4,0 mln

  50,0(5.6%)

  3,9 mln

  49,5(5%)

  3,7 mln

  46,9(5.7%)

  3,5 mln

  45,1(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  15,3(1.6%)

  867,4 tys

  10,9(1.5%)

  921,7 tys

  11,6(1.4%)

  779,6 tys

  9,8(1%)

  657,6 tys

  8,3(0.9%)

  954,3 tys

  12,1(1.2%)

  1,1 mln

  13,6(1.7%)

  2,4 mln

  30,2(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  226,6 tys

  2,8(0.3%)

  501,8 tys

  6,3(0.9%)

  305,3 tys

  3,8(0.4%)

  413,7 tys

  5,2(0.5%)

  356,6 tys

  4,5(0.5%)

  314,0 tys

  4,0(0.4%)

  436,6 tys

  5,6(0.7%)

  415,5 tys

  5,3(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  493,7 tys

  6,2(0.7%)

  332,7 tys

  4,2(0.6%)

  249,0 tys

  3,1(0.4%)

  221,5 tys

  2,8(0.3%)

  802,0 tys

  10,1(1.1%)

  262,4 tys

  3,3(0.3%)

  476,4 tys

  6,1(0.7%)

  362,6 tys

  4,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  125,6 tys

  1,6(0.2%)

  124,6 tys

  1,6(0.2%)

  146,0 tys

  1,8(0.2%)

  208,9 tys

  2,6(0.3%)

  268,8 tys

  3,4(0.4%)

  254,1 tys

  3,2(0.3%)

  277,6 tys

  3,5(0.4%)

  347,5 tys

  4,4(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  215,2 tys

  2,7(0.3%)

  227,6 tys

  2,9(0.4%)

  249,0 tys

  3,1(0.4%)

  214,1 tys

  2,7(0.3%)

  261,6 tys

  3,3(0.4%)

  237,4 tys

  3,0(0.3%)

  241,7 tys

  3,1(0.4%)

  330,6 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.2%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  181,8 tys

  2,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,7 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  523

  0,0(0%)

  94,3 tys

  1,2(0.1%)

  36,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  38,9 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,2 tys

  0,3(0%)

  461,0 tys

  5,8(0.8%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  48,6 tys

  0,6(0.1%)

  37,4 tys

  0,5(0.1%)

  35,8 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,9 tys

  0,8(0.1%)

  44,3 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,8(0.1%)

  28,5 tys

  0,4(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  42,4 tys

  0,5(0.1%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  9,4 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  151

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,6 tys

  1,6(0.2%)

  158,1 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chełmskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,6 mln

  779(100%)

  65,8 mln

  823(100%)

  66,2 mln

  831(100%)

  76,3 mln

  961(100%)

  73,1 mln

  921(100%)

  71,3 mln

  900(100%)

  67,4 mln

  856(100%)

  84,1 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,0 mln

  249(32%)

  19,3 mln

  242(29.3%)

  20,6 mln

  259(31.1%)

  22,9 mln

  288(30%)

  25,7 mln

  323(35.1%)

  27,4 mln

  346(38.3%)

  24,6 mln

  314(36.5%)

  27,7 mln

  354(33%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  42,3(5.4%)

  13,9 mln

  174(21.1%)

  6,5 mln

  81,7(9.8%)

  5,9 mln

  74,3(7.7%)

  7,2 mln

  90,8(9.9%)

  2,1 mln

  26,6(2.9%)

  3,4 mln

  43,8(5.1%)

  13,0 mln

  167(15.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,2 mln

  127(16.3%)

  10,9 mln

  137(16.6%)

  12,2 mln

  153(18.4%)

  11,8 mln

  148(15.5%)

  12,7 mln

  159(17.3%)

  13,4 mln

  169(18.8%)

  11,1 mln

  141(16.5%)

  11,8 mln

  151(14.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,4 mln

  79,6(10.2%)

  6,8 mln

  85,5(10.4%)

  7,4 mln

  93,2(11.2%)

  8,4 mln

  106(11%)

  9,3 mln

  117(12.7%)

  10,1 mln

  128(14.2%)

  10,5 mln

  133(15.5%)

  11,6 mln

  149(13.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,5 mln

  43,7(5.6%)

  3,7 mln

  46,0(5.6%)

  4,3 mln

  54,4(6.5%)

  10,5 mln

  131(13.7%)

  4,5 mln

  56,7(6.2%)

  6,7 mln

  84,5(9.4%)

  4,1 mln

  52,6(6.1%)

  5,5 mln

  69,9(6.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  69,9(9%)

  6,0 mln

  75,3(9.1%)

  6,8 mln

  85,1(10.2%)

  7,1 mln

  88,9(9.3%)

  6,0 mln

  76,0(8.3%)

  5,4 mln

  68,8(7.6%)

  4,8 mln

  61,5(7.2%)

  4,4 mln

  55,8(5.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  23,1(3%)

  1,1 mln

  14,3(1.7%)

  1,2 mln

  14,7(1.8%)

  1,2 mln

  15,1(1.6%)

  1,3 mln

  16,3(1.8%)

  1,6 mln

  19,9(2.2%)

  1,6 mln

  20,4(2.4%)

  3,1 mln

  39,6(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  38,4(4.9%)

  2,3 mln

  28,4(3.4%)

  3,0 mln

  37,6(4.5%)

  4,1 mln

  52,1(5.4%)

  2,8 mln

  35,1(3.8%)

  2,8 mln

  35,6(3.9%)

  2,9 mln

  36,3(4.2%)

  2,8 mln

  36,2(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  687,1 tys

  8,6(1.1%)

  380,8 tys

  4,8(0.6%)

  362,2 tys

  4,6(0.5%)

  319,0 tys

  4,0(0.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  848,7 tys

  10,7(1.2%)

  468,9 tys

  6,0(0.7%)

  368,8 tys

  4,7(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  492,6 tys

  6,1(0.8%)

  397,7 tys

  5,0(0.6%)

  164,5 tys

  2,1(0.2%)

  291,1 tys

  3,7(0.4%)

  352,0 tys

  4,4(0.5%)

  323,3 tys

  4,1(0.5%)

  251,9 tys

  3,2(0.4%)

  300,9 tys

  3,8(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  199,8 tys

  2,5(0.3%)

  206,4 tys

  2,6(0.3%)

  216,6 tys

  2,7(0.3%)

  210,1 tys

  2,6(0.3%)

  218,0 tys

  2,7(0.3%)

  213,2 tys

  2,7(0.3%)

  212,5 tys

  2,7(0.3%)

  228,1 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  181,8 tys

  2,3(0.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  64,8 tys

  0,8(0.1%)

  212,6 tys

  2,7(0.3%)

  26,3 tys

  0,3(0%)

  85,8 tys

  1,1(0.1%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0.1%)

  24,1 tys

  0,3(0%)

  151,6 tys

  1,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,1 mln

  88,7(11.4%)

  496,9 tys

  6,2(0.8%)

  3,4 mln

  42,7(5.1%)

  3,3 mln

  41,0(4.3%)

  1,9 mln

  23,9(2.6%)

  166,9 tys

  2,1(0.2%)

  193,9 tys

  2,5(0.3%)

  118,4 tys

  1,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,7 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,8 tys

  0,0(0%)

  24,9 tys

  0,3(0%)

  77,7 tys

  1,0(0.1%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  33,9 tys

  0,4(0%)

  68,4 tys

  0,9(0.1%)

  154,6 tys

  2,0(0.2%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  21,8 tys

  0,3(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,2(0%)

  19,3 tys

  0,2(0%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  17,7 tys

  0,2(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  101,0 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3

  0,0(0%)

  89,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,7

  0,0(0%)

  26,8

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chełmski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 478 mieszkańców powiatu chełmskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 008 kobiet oraz 9 470 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu chełmskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chełmskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chełmskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  W roku 2018 w powiecie chełmskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 28 oddziałów uczęszczało 500 dzieci (249 dziewczynek oraz 251 chłopców). Dostępne były 582 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 14 oddziałów uczęszczało 315 dzieci (157 dziewczynek oraz 158 chłopców). Dostępnych było 326 miejsc.

  15,3% mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 516 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 3,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 39 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 5 529 uczniów (2 659 kobiet oraz 2 870 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmskim placówkę miało 58 szkół podstawowych, w których w 357 oddziałach uczyło się 5 204 uczniów (2 512 kobiet oraz 2 692 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,77.

  W powiecie chełmskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 140 uczniów (89 kobiet oraz 51 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 66 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 427 uczniów (210 kobiet oraz 217 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 219 absolwentów.

  W powiecie chełmskim znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 144 uczniów (43 kobiety oraz 101 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 29 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie chełmskim placówkę miało 5 Technik, w których w 15 oddziałach uczyło się 327 uczniów (128 kobiet oraz 199 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 75 absolwentów.

  W powiecie chełmskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 29 uczniów (0 kobiet oraz 29 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,3 uczniów. 14,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 14,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,3% mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 31,7% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. chełmski
  9,2%
  Lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,3%
  Lubelskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • pow. chełmski
  1,6%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. chełmski
  8,8%
  Województwo
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,0%
  Województwo
  18,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat chełmski
  6,7%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat chełmski
  30,7%
  Lubelskie
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. chełmski
  3,3%
  woj. lubelskie
  2,0%
  Cała Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 516 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  516,0
  Województwo
  844,0
  Polska
  873,0
 • 3,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat chełmski
  3,07
  Lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 36 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 28 Oddziały
 • 58 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 4 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 582 Miejsca
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat chełmski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 500 Dzieci
 • 249 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 251 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 103 3 lata
 • 103
 • 152 4 lata
 • 152
 • 151 5 lata
 • 151
 • 84 6 lat
 • 84
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 50 3 lata
 • 50
 • 77 4 lata
 • 77
 • 79 5 lata
 • 79
 • 37 6 lat
 • 37
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 53 3 lata
 • 53
 • 75 4 lata
 • 75
 • 72 5 lata
 • 72
 • 47 6 lat
 • 47
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 1 075 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 32,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 32,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 59,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 119 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat chełmski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 110 Dzieci
 • 56 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 54 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,9%
  49,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 33 3 lata
 • 33
 • 63 4 lata
 • 63
 • 11 5 lata
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 33 4 lata
 • 33
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 30 4 lata
 • 30
 • 6 5 lata
 • 6
 •  
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat chełmski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 362 Oddziały
 • 5 519 Uczniowie
 • 2 654 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 865 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 666 Uczniowie w 1 klasie
 • 306 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 360 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 721 Absolwenci 2016
 • 351 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 370 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 1 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,2
  Lubelskie
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,2
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 486,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 397,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 604 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 406
  • niemiecki948
  • rosyjski250
 • 5 406 angielski
 • 948 niemiecki
 • 250 rosyjski
 • 542 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki293
  • angielski60
  • inny189
 • 293 niemiecki
 • 60 angielski
 • 189 inny
 •  
 • 82,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  82,77
  woj. lubelskie
  93,78
  Kraj
  95,46
 • 81,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  81,60
  Lubelskie
  92,63
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat chełmski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 140 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat chełmski
  23,3
  Województwo
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat chełmski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 144 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,9%
  70,1%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. chełmski
  14,4
  woj. lubelskie
  22,1
  Polska
  23,8
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat chełmski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. chełmski
  14,5
  woj. lubelskie
  17,7
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 390 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski283
  • niemiecki73
  • rosyjski34
 • 283 angielski
 • 73 niemiecki
 • 34 rosyjski
 • 205 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 114 niemiecki
 • 91 inny
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat chełmski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 2 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,2%
  44,8%
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. chełmski
  14,5
  woj. lubelskie
  18,5
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14,5 Szkoły policealne ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,5
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chełmski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chełmski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chełmski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chełmskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2019 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie chełmskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 16 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 12). W powiecie chełmskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 490 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 652 (uczestnicy: 77 668)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 487)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 3 302)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 27 (uczestnicy: 13 246)
  • koncerty: 47 (uczestnicy: 17 628)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 66 (uczestnicy: 2 569)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 130 (uczestnicy: 18 502)
  • konkursy: 111 (uczestnicy: 2 710)
  • pokazy teatralne: 41 (uczestnicy: 3 948)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 335)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 4 943)
  • warsztaty: 65 (uczestnicy: 1 852)
  • inne: 102 (uczestnicy: 8 146)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 98 (członkowie: 1 585)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 139)
  • taneczne: 2 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 65)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 25)
  • teatralne: 3 (członkowie: 31)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 261)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 97)
  • koło gospodyń wiejskich: 58 (członkowie: 784)
  • inne: 9 (członkowie: 118)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 136)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 16)
  • wiedzy praktycznej: 12 (absolwenci: 120)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 59 (członkowie: 706)
  • teatralne: 8 (członkowie: 104)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 114)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 110)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 26 (członkowie: 258)
  • taneczne: 5 (członkowie: 112)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie chełmskim działało 25 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 239 463 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 309 237 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 133
  • dostępne dla czytelników: 76
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chełmskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 494 członków. Zarejestrowano 1 633 ćwiczących (mężczyźni: 1 367, kobiety: 266, chłopcy do lat 18: 996, dziewczęta do lat 18: 256). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chełmskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chełmski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 45 wypadków drogowych w powiecie chełmskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 57,4 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 11,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 51,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie chełmskim zarejestrowanych było 76 333 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 53 805 samochodów osobowych (687,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 670 samochodów ciężarowych (65,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 199 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 442 ciągników siodłowych (5,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 387 motocykli (81,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,9 lat.


  W 2018 roku w powiecie chełmskim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 45 Wypadki drogowe
 • 9 Ofiary śmiertelne
 • 39 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chełmskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 57,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  57,4
  woj. lubelskie
  57,3
  Polska
  82,5
 • 11,48 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. chełmski
  11,5
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,5
 • 11,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  11,8
  Lubelskie
  10,1
  Cała Polska
  9,3
 • 51,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  51,1
  woj. lubelskie
  72,5
  Kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 76 333 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chełmskim w 2018 roku
 • 53 805 Samochody osobowe
 • 4 670 Samochody ciężarowe
 • 41 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 199 Autobusy
 • 271 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 444 Ciągniki samochodowe
 • 442   Ciągniki siodłowe
 • 10 557 Ciągniki rolnicze
 • 6 387 Motocykle
 • 2 806   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 742 Motorowery
 • 53 805Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Samochody osobowe w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 687,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  687,8
  Lubelskie
  593,2
  Cały kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 073
  • 1400-1649 kg10 813
  • 1650-1899 kg14 364
  • 1900 kg i więcej14 555
 • 14 073 do 1399 kg
 • 10 813 1400-1649 kg
 • 14 364 1650-1899 kg
 • 14 555 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 15 487 do 1399 cm3
 • 15 487
 • 32 566 1400-1999 cm3
 • 32 566
 • 5 752 2000 i więcej cm3
 • 5 752
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 323
  • olej napędowy19 798
  • gaz (LPG)11 440
  • pozostałe244
 • 22 323 benzyna
 • 19 798 olej napędowy
 • 11 440 gaz (LPG)
 • 244 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 167 do 1 roku
 • 167
 • 132 2 lata
 • 132
 • 141 3 lata
 • 141
 • 417 4-5 lat
 • 417
 • 668 6-7 lat
 • 668
 • 1 064 8-9 lat
 • 1 064
 • 2 295 10-11 lat
 • 2 295
 • 7 868 12-15 lat
 • 7 868
 • 15 040 16-20 lat
 • 15 040
 • 12 196 21-25 lat
 • 12 196
 • 6 111 26-30 lat
 • 6 111
 • 7 706 31 lat i więcej
 • 7 706
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chełmskim
 • pow. chełmski
  21,2 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 4 670Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 65,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat chełmski
  65,3
  Lubelskie
  88,9
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 451 do 999 kg
 • 2 451
 • 1 279 1000-1499 kg
 • 1 279
 • 318 1500-2999 kg
 • 318
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 73 3500-4999 kg
 • 73
 • 232 5000-6999 kg
 • 232
 • 149 7000-9999 kg
 • 149
 • 106 10000-14999 kg
 • 106
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 112
  • olej napędowy2 820
  • gaz (LPG)235
  • pozostałe503
 • 1 112 benzyna
 • 2 820 olej napędowy
 • 235 gaz (LPG)
 • 503 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 11 2 lata
 • 11
 • 20 3 lata
 • 20
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 96 6-7 lat
 • 96
 • 166 8-9 lat
 • 166
 • 260 10-11 lat
 • 260
 • 621 12-15 lat
 • 621
 • 1 063 16-20 lat
 • 1 063
 • 655 21-25 lat
 • 655
 • 487 26-30 lat
 • 487
 • 1 223 31 lat i więcej
 • 1 223
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chełmskim
 • Tutaj
  22,3 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 199Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Autobusy w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  woj. lubelskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy137
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe50
 • 12 benzyna
 • 137 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 50 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 20 12-15 lat
 • 20
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chełmskim
 • pow. chełmski
  23,6 lat
  Lubelskie
  20,9 lat
  Cały kraj
  21,0 lat
 • 442Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Lubelskie
  9,1
  Cały kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy352
  • gaz (LPG)22
  • pozostałe65
 • 3 benzyna
 • 352 olej napędowy
 • 22 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 11 8-9 lat
 • 11
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 88 12-15 lat
 • 88
 • 89 16-20 lat
 • 89
 • 49 21-25 lat
 • 49
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chełmskim
 • Powiat
  17,0 lat
  Lubelskie
  14,0 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 6 387Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Motocykle w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 81,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. chełmski
  81,6
  Województwo
  44,7
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 29 2 lata
 • 29
 • 100 3 lata
 • 100
 • 42 4-5 lat
 • 42
 • 71 6-7 lat
 • 71
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 146 10-11 lat
 • 146
 • 264 12-15 lat
 • 264
 • 362 16-20 lat
 • 362
 • 272 21-25 lat
 • 272
 • 504 26-30 lat
 • 504
 • 4 484 31 lat i więcej
 • 4 484
 • 29,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chełmskim
 • Powiat
  29,9 lat
  woj. lubelskie
  26,1 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chełmskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 124,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat chełmski
  124,6 km
  Województwo
  303,3 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 3,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. chełmski
  3,0 km
  woj. lubelskie
  3,6 km
  Kraj
  3,6 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek