Powiat chełmski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat chełmski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 579 Liczba mieszkańców
 • 1 887 km2 Powierzchnia
 • 42 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 6,2% Stopa urbanizacji
 • Piotr Deniszczuk Starosta
 • pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm Adres starostwa powiatowego
 • LCH Tablice rejestracyjne
Powiat chełmski na mapie
Identyfikatory
 • 0603 TERYT (TERC)
Herb powiatu chełmskiego
powiat chełmski herb
Flaga powiatu chełmskiego
powiat chełmski flaga

Powiat chełmski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat chełmski ma 78 579 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmskiego w 2050 roku wynosi 66 208, z czego 33 346 to kobiety, a 32 862 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu chełmskiego zawarli w 2017 roku 410 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,5% mieszkańców powiatu chełmskiego jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 3,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat chełmski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -277. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,52 na 1000 mieszkańców powiatu chełmskiego. W 2017 roku urodziło się 717 dzieci, w tym 48,3% dziewczynek i 51,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,3% zgonów w powiecie chełmskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie chełmskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu chełmskiego przypada 12.01 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 831 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 130 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu chełmskiego -299. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,6% mieszkańców powiatu chełmskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 579 Liczba mieszkańców
 • 39 795 Kobiety
 • 38 784 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu chełmskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 208 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 33 346 Kobiety
 • 32 862 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie chełmskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie chełmskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie chełmskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. chełmski
  40,7 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu chełmskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,5% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,5%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 38,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat chełmski
  53,8%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 53,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. chełmski
  12,0%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,4%
  Lubelskie
  3,9%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie chełmskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,2
  woj. lubelskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat chełmski
  1,5
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 410 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -277 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -150 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -127 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. chełmski
  -3,5
  Województwo
  -1,2
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie chełmskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 717 Urodzenia żywe
 • 346 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 371 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,3%
  51,7%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  Województwo
  9,8
  Polska
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. chełmski
  38,4
  Województwo
  42,0
  Cały kraj
  44,2
 • 15.1 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15.1
 • 53.09 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.09
 • 71.38 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 71.38
 • 74.2 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.2
 • 32.86 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.86
 • 8.53 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.53
 • 3 336 g Średnia waga noworodków
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 423 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 336 g
  Województwo
  3 372 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 227 Waga 3500g - 3999g
 • 227
 • 247 Waga 3000g - 3499g
 • 247
 • 120 Waga 2500g - 2999g
 • 120
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat chełmski
  1,27
  Województwo
  1,37
  Kraj
  1,45
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat chełmski
  0,61
  Województwo
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat chełmski
  0,72
  Lubelskie
  0,89
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie chełmskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 952 Zgony
 • 452 Kobiety
  (Zgony)
 • 500 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat chełmski
  12,0
  Lubelskie
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 138,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. chełmski
  138,6
  Lubelskie
  113,3
  Polska
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  4,0
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie chełmskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat chełmski
  50,7%
  Województwo
  47,6%
  Kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  20,1%
  Województwo
  23,8%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,0%
  Województwo
  5,5%
  Polska
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  76,0
  Cały kraj
  74,3
 • 249,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  249,5
  Lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  239,1
  Cały kraj
  261,6
 • 630,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 560,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  630,1
  Lubelskie
  506,7
  Polska
  469,0
 • 84,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 132,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  84,4
  woj. lubelskie
  80,2
  Polska
  87,7
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,8
  Województwo
  25,0
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. chełmski
  0,0
  Lubelskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 831 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 410 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 421 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 130 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 595 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 535 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -297 Saldo migracji
 • -187 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -299 Saldo migracji wewnętrznych
 • -185 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie chełmskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie chełmskim oddano do użytku 164 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmskim to 28 507 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 360 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie chełmskim to 5,16 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie chełmskim to 131,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 81,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 69,46% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 65,77% mieszkań posiada łazienkę, 55,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,38% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 28 507 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 360,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmski
  360,40
  woj. lubelskie
  359,90
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat chełmski
  76,70 m2
  Województwo
  77,10 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. chełmski
  27,60 m2
  Lubelskie
  27,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,65
  Lubelskie
  3,85
  Cała Polska
  3,82
 • 2,77 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. chełmski
  2,77
  Lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. chełmski
  0,76
  woj. lubelskie
  0,72
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 164 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  2,09
  Lubelskie
  3,46
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 196 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 847 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,16 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,16
  Lubelskie
  4,27
  Cały kraj
  3,91
 • 10,78 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  10,78
  woj. lubelskie
  14,79
  Polska
  18,14
 • 21 568 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  131,5 m2
  Województwo
  96,9 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,27 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  81,63%
  woj. lubelskie
  91,60%
  Polska
  96,79%
 • 69,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  69,46%
  Województwo
  84,92%
  Kraj
  93,66%
 • 65,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat chełmski
  65,77%
  Lubelskie
  82,38%
  Kraj
  91,31%
 • 55,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  55,53%
  Lubelskie
  75,41%
  Polska
  82,12%
 • 8,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  8,38%
  Lubelskie
  42,93%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat chełmski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie chełmskim na 1000 mieszkańców pracuje 85 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmskim wynosiło w 2017 roku 14,1% (17,6% wśród kobiet i 11,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmskim wynosiło 3 410,65 PLN, co odpowiada 75.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmskiego 3 269 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 176 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 093.

  72,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu chełmskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 5,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 85 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. chełmski
  85,0
  Województwo
  183,0
  Kraj
  247,0
 • 14,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,6% Kobiety
 • 11,2% Mężczyźni
 • powiat chełmski
  14,1%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie chełmskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 411 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 411 PLN
  woj. lubelskie
  4 020 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie chełmskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 269 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 176 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 093 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 72,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 75,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie chełmskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 667 Pracujący ogółem
 • 3 665 Kobiety
 • 3 002 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie chełmskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  59,6
  Lubelskie
  63,7
  Kraj
  63,4
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,8
  Lubelskie
  34,7
  Polska
  34,0
 • 106,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  106,7
  Województwo
  119,9
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat chełmski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie chełmskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 919 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 047 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 467 nowych podmiotów, a 379 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (512) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (354) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (390) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (229) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie chełmskim najwięcej (137) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 758) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (200) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,0% (1 019) podmiotów, a 68,9% (2 700) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie chełmskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.3%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 919 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 200 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 019 Przemysł i budownictwo
 • 2 700 Pozostała działalność
 • 467 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie chełmskim w 2017 roku
 • 379 Podmioty wyrejestrowane w powiecie chełmskim w 2017 roku
 • 3 047 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 758 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 758
 • 149 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 149
 • 12 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 919 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 919
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 59 Spółdzielnie ogółem
 • 59
 • 170 Spółki handlowe ogółem
 • 170
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 137  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 137
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 84 Spółki cywilne ogółem
 • 84
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 047 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 862 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 862
 • 667 Budownictwo
 • 667
 • 285 Transport i gospodarka magazynowa
 • 285
 • 236 Przetwórstwo przemysłowe
 • 236
 • 166 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 166
 • 158 Pozostała działalność
 • 158
 • 156 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 156
 • 115 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 115
 • 93 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 93
 • 92 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 92
 • 79 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 79
 • 44 Informacja i komunikacja
 • 44
 • 41 Edukacja
 • 41
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie chełmskim stwierdzono 1 027 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,04 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie chełmskim wynosi 86,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu chełmskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,72 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 2,86 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,73 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 027 Przestępstwa ogółem
 • 1 027
 • 529 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 529
 • 161 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 161
 • 215 Przestępstwa drogowe
 • 215
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 225 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 225
 • 13,04 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,04
  Lubelskie
  14,59
  Cała Polska
  19,62
 • 6,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmski
  6,72
  woj. lubelskie
  8,79
  Cały kraj
  12,07
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,04
  Lubelskie
  3,11
  Kraj
  4,94
 • 2,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. chełmski
  2,73
  Lubelskie
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. chełmski
  0,42
  Lubelskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 2,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat chełmski
  2,86
  woj. lubelskie
  6,20
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat chełmski
  87%
  Lubelskie
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. chełmski
  82%
  Lubelskie
  69%
  Cała Polska
  60%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  75%
  woj. lubelskie
  83%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. chełmski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. chełmski
  100%
  Lubelskie
  86%
  Cały kraj
  84%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Lubelskie
  61%
  Kraj
  52%

Powiat chełmski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu chełmskiego wyniosła w 2016 roku 78,8 mln złotych, co daje 994 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu chełmskiego - 30.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (21.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,3 mln złotych, czyli 27,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu chełmskiego wyniosła w 2016 roku 71,3 mln złotych, co daje 900 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.2%). W budżecie powiatu chełmskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 90,1 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie chełmskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,6 mln

  678(100%)

  51,0 mln

  632(100%)

  75,8 mln

  944(100%)

  57,4 mln

  717(100%)

  68,2 mln

  856(100%)

  79,6 mln

  1,0 tys(100%)

  70,3 mln

  885(100%)

  78,8 mln

  994(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,5 mln

  210(30.8%)

  11,0 mln

  140(21.5%)

  24,0 mln

  300(31.7%)

  11,3 mln

  142(19.7%)

  17,1 mln

  215(25.1%)

  16,1 mln

  202(20.2%)

  15,2 mln

  192(21.7%)

  23,7 mln

  300(30.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  167(24.6%)

  14,4 mln

  183(28.3%)

  15,2 mln

  190(20.1%)

  16,0 mln

  201(28%)

  16,7 mln

  210(24.5%)

  16,8 mln

  211(21.1%)

  16,1 mln

  203(22.9%)

  16,7 mln

  212(21.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  73,7(10.8%)

  6,4 mln

  82,1(12.7%)

  14,4 mln

  179(18.9%)

  7,2 mln

  90,1(12.5%)

  9,4 mln

  119(13.8%)

  11,2 mln

  141(14.1%)

  9,7 mln

  122(13.7%)

  8,5 mln

  108(10.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  17,5(2.6%)

  946,0 tys

  12,0(1.9%)

  3,5 mln

  43,7(4.6%)

  3,7 mln

  46,0(6.4%)

  4,3 mln

  54,4(6.3%)

  10,5 mln

  131(13.1%)

  4,5 mln

  56,7(6.4%)

  7,2 mln

  91,1(9.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  42,5(6.2%)

  3,3 mln

  42,4(6.5%)

  3,5 mln

  43,0(4.6%)

  3,5 mln

  43,3(6%)

  3,9 mln

  48,7(5.7%)

  6,4 mln

  80,0(8%)

  7,3 mln

  92,3(10.4%)

  6,0 mln

  75,8(7.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  57,7(8.5%)

  4,8 mln

  61,7(9.5%)

  5,6 mln

  70,2(7.4%)

  6,1 mln

  75,9(10.6%)

  6,8 mln

  85,8(10%)

  7,1 mln

  89,6(9%)

  6,1 mln

  76,7(8.7%)

  5,5 mln

  69,5(7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  52,2(7.7%)

  3,7 mln

  47,3(7.3%)

  3,5 mln

  43,2(4.6%)

  3,7 mln

  46,1(6.4%)

  4,1 mln

  52,0(6.1%)

  4,5 mln

  56,9(5.7%)

  4,8 mln

  60,5(6.8%)

  4,7 mln

  59,7(6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  41,9(6.2%)

  4,6 mln

  59,0(9.1%)

  3,8 mln

  47,2(5%)

  3,4 mln

  43,1(6%)

  3,8 mln

  48,3(5.6%)

  4,9 mln

  61,8(6.2%)

  4,0 mln

  50,0(5.6%)

  3,9 mln

  49,5(5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,8 tys

  6,7(1%)

  520,6 tys

  6,6(1%)

  1,2 mln

  15,3(1.6%)

  867,4 tys

  10,9(1.5%)

  921,7 tys

  11,6(1.4%)

  779,6 tys

  9,8(1%)

  657,6 tys

  8,3(0.9%)

  954,3 tys

  12,1(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  179,9 tys

  2,3(0.3%)

  188,3 tys

  2,4(0.4%)

  226,6 tys

  2,8(0.3%)

  501,8 tys

  6,3(0.9%)

  305,3 tys

  3,8(0.4%)

  413,7 tys

  5,2(0.5%)

  356,6 tys

  4,5(0.5%)

  314,0 tys

  4,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  381,0 tys

  4,8(0.7%)

  402,8 tys

  5,1(0.8%)

  493,7 tys

  6,2(0.7%)

  332,7 tys

  4,2(0.6%)

  249,0 tys

  3,1(0.4%)

  221,5 tys

  2,8(0.3%)

  802,0 tys

  10,1(1.1%)

  262,4 tys

  3,3(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  85,7 tys

  1,1(0.2%)

  108,5 tys

  1,4(0.2%)

  125,6 tys

  1,6(0.2%)

  124,6 tys

  1,6(0.2%)

  146,0 tys

  1,8(0.2%)

  208,9 tys

  2,6(0.3%)

  268,8 tys

  3,4(0.4%)

  254,1 tys

  3,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  188,1 tys

  2,4(0.4%)

  350,1 tys

  4,5(0.7%)

  215,2 tys

  2,7(0.3%)

  227,6 tys

  2,9(0.4%)

  249,0 tys

  3,1(0.4%)

  214,1 tys

  2,7(0.3%)

  261,6 tys

  3,3(0.4%)

  237,4 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,6 tys

  1,6(0.2%)

  158,1 tys

  2,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  42,3 tys

  0,5(0.1%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  25,2 tys

  0,3(0%)

  461,0 tys

  5,8(0.8%)

  26,9 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0%)

  24,3 tys

  0,3(0%)

  48,6 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  60,9 tys

  0,8(0.1%)

  44,3 tys

  0,6(0.1%)

  66,1 tys

  0,8(0.1%)

  28,5 tys

  0,4(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  42,4 tys

  0,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,3 tys

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  3,9 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,4 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  151

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  23,2 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  523

  0,0(0%)

  94,3 tys

  1,2(0.1%)

  36,0 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie chełmskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat chełmski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu chełmskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,6 mln

  615(100%)

  52,5 mln

  651(100%)

  62,6 mln

  779(100%)

  65,8 mln

  823(100%)

  66,2 mln

  831(100%)

  76,3 mln

  961(100%)

  73,1 mln

  921(100%)

  71,3 mln

  900(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,2 mln

  269(43.5%)

  21,3 mln

  272(40.7%)

  20,0 mln

  249(32%)

  19,3 mln

  242(29.3%)

  20,6 mln

  259(31.1%)

  22,9 mln

  288(30%)

  25,7 mln

  323(35.1%)

  27,4 mln

  346(38.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,7 mln

  110(17.9%)

  8,7 mln

  111(16.6%)

  10,2 mln

  127(16.3%)

  10,9 mln

  137(16.6%)

  12,2 mln

  153(18.4%)

  11,8 mln

  148(15.5%)

  12,7 mln

  159(17.3%)

  13,4 mln

  169(18.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  66,7(10.8%)

  5,5 mln

  69,4(10.4%)

  6,4 mln

  79,6(10.2%)

  6,8 mln

  85,5(10.4%)

  7,4 mln

  93,2(11.2%)

  8,4 mln

  106(11%)

  9,3 mln

  117(12.7%)

  10,1 mln

  128(14.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  17,5(2.8%)

  946,0 tys

  12,0(1.8%)

  3,5 mln

  43,7(5.6%)

  3,7 mln

  46,0(5.6%)

  4,3 mln

  54,4(6.5%)

  10,5 mln

  131(13.7%)

  4,5 mln

  56,7(6.2%)

  6,7 mln

  84,5(9.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  57,5(9.3%)

  4,8 mln

  61,5(9.2%)

  5,6 mln

  69,9(9%)

  6,0 mln

  75,3(9.1%)

  6,8 mln

  85,1(10.2%)

  7,1 mln

  88,9(9.3%)

  6,0 mln

  76,0(8.3%)

  5,4 mln

  68,8(7.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  29,2(4.7%)

  3,8 mln

  47,9(7.2%)

  3,1 mln

  38,4(4.9%)

  2,3 mln

  28,4(3.4%)

  3,0 mln

  37,6(4.5%)

  4,1 mln

  52,1(5.4%)

  2,8 mln

  35,1(3.8%)

  2,8 mln

  35,6(3.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  47,1(7.6%)

  4,3 mln

  54,2(8.1%)

  3,4 mln

  42,3(5.4%)

  13,9 mln

  174(21.1%)

  6,5 mln

  81,7(9.8%)

  5,9 mln

  74,3(7.7%)

  7,2 mln

  90,8(9.9%)

  2,1 mln

  26,6(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  526,9 tys

  6,7(1.1%)

  520,7 tys

  6,6(1%)

  1,8 mln

  23,1(3%)

  1,1 mln

  14,3(1.7%)

  1,2 mln

  14,7(1.8%)

  1,2 mln

  15,1(1.6%)

  1,3 mln

  16,3(1.8%)

  1,6 mln

  19,9(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  363,9 tys

  4,6(0.7%)

  460,2 tys

  5,9(0.9%)

  687,1 tys

  8,6(1.1%)

  380,8 tys

  4,8(0.6%)

  362,2 tys

  4,6(0.5%)

  319,0 tys

  4,0(0.4%)

  1,1 mln

  13,8(1.5%)

  848,7 tys

  10,7(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  15,3(2.3%)

  492,6 tys

  6,1(0.8%)

  397,7 tys

  5,0(0.6%)

  164,5 tys

  2,1(0.2%)

  291,1 tys

  3,7(0.4%)

  352,0 tys

  4,4(0.5%)

  323,3 tys

  4,1(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  186,5 tys

  2,4(0.4%)

  197,7 tys

  2,5(0.4%)

  199,8 tys

  2,5(0.3%)

  206,4 tys

  2,6(0.3%)

  216,6 tys

  2,7(0.3%)

  210,1 tys

  2,6(0.3%)

  218,0 tys

  2,7(0.3%)

  213,2 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,3(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  388,6 tys

  4,9(0.8%)

  641,3 tys

  8,2(1.2%)

  7,1 mln

  88,7(11.4%)

  496,9 tys

  6,2(0.8%)

  3,4 mln

  42,7(5.1%)

  3,3 mln

  41,0(4.3%)

  1,9 mln

  23,9(2.6%)

  166,9 tys

  2,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  24,9 tys

  0,3(0%)

  77,7 tys

  1,0(0.1%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  33,9 tys

  0,4(0%)

  68,4 tys

  0,9(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  125,3 tys

  1,6(0.3%)

  75,2 tys

  1,0(0.1%)

  64,8 tys

  0,8(0.1%)

  212,6 tys

  2,7(0.3%)

  26,3 tys

  0,3(0%)

  85,8 tys

  1,1(0.1%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  42,3 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,5 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  16,5 tys

  0,2(0%)

  19,3 tys

  0,2(0%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  19,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,0 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3

  0,0(0%)

  89,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,7

  0,0(0%)

  26,8

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  24,2 tys

  0,3(0%)

  149

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  82,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,8 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  134

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat chełmski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 443 mieszkańców powiatu chełmskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 503 kobiet oraz 9 940 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,6% wykształcenie policealne, 8,8% średnie ogólnokształcące, a 16,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu chełmskiego, gimnazjalnym 6,7%, natomiast 30,7% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu chełmskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie chełmskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (31,8%) oraz zasadnicze zawodowe (17,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz podstawowe ukończone (29,5%).

  15,8% mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 452 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 4,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 26,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 84,63.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 89,77.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (12,9% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców powiatu chełmskiego w wieku potencjalnej nauki (32,9% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 9,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. chełmski
  9,2%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,0% W miastach
  (wyższe)
 • 8,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. chełmski
  26,3%
  Województwo
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 27,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,6% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,6%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 0,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 8,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  8,8%
  Lubelskie
  11,7%
  Kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat chełmski
  16,0%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat chełmski
  23,8%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 17,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,8% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. chełmski
  6,7%
  woj. lubelskie
  5,6%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 30,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  30,7%
  Województwo
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 31,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 22,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 31,2% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat chełmski
  3,3%
  Lubelskie
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 4,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 452 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  452,0
  Lubelskie
  792,0
  Cała Polska
  811,0
 • 4,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  4,10
  woj. lubelskie
  1,13
  Kraj
  1,01
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 65,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 84,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,63
  Lubelskie
  94,47
  Cały kraj
  96,62
 • 81,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat chełmski
  81,35
  Województwo
  91,77
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. chełmski
  15,0
  woj. lubelskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 355,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 304,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. chełmski
  89,77
  woj. lubelskie
  98,27
  Cały kraj
  100,01
 • 83,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. chełmski
  83,92
  woj. lubelskie
  92,40
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat chełmski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 202,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 145,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie chełmskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. chełmski
  29,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 29 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 29
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 13,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  19,0
  Lubelskie
  22,0
  Cała Polska
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 23,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat chełmski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie chełmskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie chełmskim: 16 (publiczne: 16, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 16 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie chełmskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 415 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 675 (uczestnicy: 93 371)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 66)
  • wystawy: 36 (uczestnicy: 3 182)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 10 661)
  • koncerty: 28 (uczestnicy: 11 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 54 (uczestnicy: 2 503)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 160 (uczestnicy: 22 255)
  • konkursy: 136 (uczestnicy: 2 223)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 4 643)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 460)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 12 805)
  • warsztaty: 38 (uczestnicy: 1 482)
  • inne: 104 (uczestnicy: 21 691)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 107 (członkowie: 1 831)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 58)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 6 (członkowie: 96)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 353)
  • literackie: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 17 (członkowie: 352)
  • koło gospodyń wiejskich: 51 (członkowie: 789)
  • inne: 10 (członkowie: 107)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (absolwenci: 130)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 36)
  • plastyczne: 3 (absolwenci: 4)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 13)
  • tańca: 2 (absolwenci: 25)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 22)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 9
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 598)
  • teatralne: 8 (członkowie: 99)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 100)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 27 (członkowie: 245)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chełmskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 249 899 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 32 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 309 237 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 161
  • dostępne dla czytelników: 120
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 116
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 10
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie chełmskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie chełmskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 494 członków. Zarejestrowano 1 633 ćwiczących (mężczyźni: 1 367, kobiety: 266, chłopcy do lat 18: 996, dziewczęta do lat 18: 256). Aktywne były 42 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (33), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie chełmskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat chełmski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat chełmski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 46 wypadków drogowych w powiecie chełmskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,2 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 17,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 57,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie chełmskim zarejestrowanych było 70 065 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 48 591 samochodów osobowych (614,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 4 316 samochodów ciężarowych (59,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 180 autobusów (2,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 368 ciągników siodłowych (4,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 990 motocykli (75,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 30,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie chełmskim znajdowały się 23 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 46 Wypadki drogowe
 • 14 Ofiary śmiertelne
 • 40 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie chełmskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  58,2
  Lubelskie
  59,2
  Cały kraj
  87,6
 • 17,67 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. chełmski
  17,7
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,9
 • 19,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat chełmski
  20,0
  Lubelskie
  10,8
  Polska
  10,6
 • 57,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  57,1
  Województwo
  90,1
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 70 065 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie chełmskim w 2016 roku
 • 48 591 Samochody osobowe
 • 4 316 Samochody ciężarowe
 • 399 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 180 Autobusy
 • 257 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 370 Ciągniki samochodowe
 • 368   Ciągniki siodłowe
 • 10 361 Ciągniki rolnicze
 • 5 990 Motocykle
 • 2 655   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 449 Motorowery
 • 48 591Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Samochody osobowe w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 614,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  614,4
  woj. lubelskie
  541,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg14 213
  • 1400-1649 kg10 414
  • 1650-1899 kg12 650
  • 1900 kg i więcej11 314
 • 14 213 do 1399 kg
 • 10 414 1400-1649 kg
 • 12 650 1650-1899 kg
 • 11 314 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 894 do 1399 cm3
 • 14 894
 • 28 743 1400-1999 cm3
 • 28 743
 • 4 954 2000 i więcej cm3
 • 4 954
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 299
  • olej napędowy16 926
  • gaz (LPG)10 354
  • pozostałe12
 • 21 299 benzyna
 • 16 926 olej napędowy
 • 10 354 gaz (LPG)
 • 12 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 146 do 1 roku
 • 146
 • 103 2 lata
 • 103
 • 120 3 lata
 • 120
 • 399 4-5 lat
 • 399
 • 614 6-7 lat
 • 614
 • 1 441 8-9 lat
 • 1 441
 • 2 306 10-11 lat
 • 2 306
 • 7 533 12-15 lat
 • 7 533
 • 15 316 16-20 lat
 • 15 316
 • 10 012 21-25 lat
 • 10 012
 • 4 156 26-30 lat
 • 4 156
 • 6 445 31 lat i więcej
 • 6 445
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie chełmskim
 • pow. chełmski
  20,4 lat
  Lubelskie
  19,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 316Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 59,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  59,2
  Lubelskie
  83,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 326 do 999 kg
 • 2 326
 • 1 083 1000-1499 kg
 • 1 083
 • 278 1500-2999 kg
 • 278
 • 25 3000-3499 kg
 • 25
 • 76 3500-4999 kg
 • 76
 • 235 5000-6999 kg
 • 235
 • 151 7000-9999 kg
 • 151
 • 103 10000-14999 kg
 • 103
 • 39 15000 kg i więcej
 • 39
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 123
  • olej napędowy2 951
  • gaz (LPG)239
  • pozostałe3
 • 1 123 benzyna
 • 2 951 olej napędowy
 • 239 gaz (LPG)
 • 3 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 21 2 lata
 • 21
 • 18 3 lata
 • 18
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 127 6-7 lat
 • 127
 • 189 8-9 lat
 • 189
 • 173 10-11 lat
 • 173
 • 645 12-15 lat
 • 645
 • 985 16-20 lat
 • 985
 • 538 21-25 lat
 • 538
 • 456 26-30 lat
 • 456
 • 1 087 31 lat i więcej
 • 1 087
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie chełmskim
 • Powiat
  21,8 lat
  Lubelskie
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 180Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Autobusy w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. chełmski
  2,3
  Województwo
  3,3
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy168
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 12 benzyna
 • 168 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 31 16-20 lat
 • 31
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 45 31 lat i więcej
 • 45
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie chełmskim
 • Powiat
  22,9 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 368Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat chełmski
  4,7
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy366
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 366 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 57 8-9 lat
 • 57
 • 38 10-11 lat
 • 38
 • 77 12-15 lat
 • 77
 • 73 16-20 lat
 • 73
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 30 26-30 lat
 • 30
 • 38 31 lat i więcej
 • 38
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie chełmskim
 • pow. chełmski
  17,7 lat
  woj. lubelskie
  13,5 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 5 990Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie chełmskim
 • Motocykle w powiecie chełmskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. chełmski
  75,7
  woj. lubelskie
  40,1
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 81 do 1 roku
 • 81
 • 24 2 lata
 • 24
 • 12 3 lata
 • 12
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 72 6-7 lat
 • 72
 • 119 8-9 lat
 • 119
 • 88 10-11 lat
 • 88
 • 194 12-15 lat
 • 194
 • 291 16-20 lat
 • 291
 • 234 21-25 lat
 • 234
 • 629 26-30 lat
 • 629
 • 4 196 31 lat i więcej
 • 4 196
 • 30,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie chełmskim
 • powiat chełmski
  30,1 lat
  woj. lubelskie
  26,1 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie chełmskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 120,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. chełmski
  120,4 km
  woj. lubelskie
  271,8 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,9 km
  woj. lubelskie
  3,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek