Powiat elbląski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat elbląski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 54 379 Liczba mieszkańców
 • 1 416 km2 Powierzchnia
 • 38 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Jezierski Starosta
 • ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg Adres starostwa powiatowego
 • NEB Tablice rejestracyjne
Powiat elbląski na mapie
Identyfikatory
 • 2804 TERYT (TERC)
Herb powiatu elbląskiego
powiat elbląski herb
Flaga powiatu elbląskiego
powiat elbląski flaga

Powiat elbląski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat elbląski ma 54 379 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w 2050 roku wynosi 53 228, z czego 26 442 to kobiety, a 26 786 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu elbląskiego zawarli w 2022 roku 185 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,8% mieszkańców powiatu elbląskiego jest stanu wolnego, 51,1% żyje w małżeństwie, 8,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat elbląski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -269. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,91 na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego. W 2022 roku urodziło się 353 dzieci, w tym 50,1% dziewczynek i 49,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 353 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,7% zgonów w powiecie elbląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w powiecie elbląskim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu elbląskiego przypada 11.36 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 647 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 708 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu elbląskiego -61. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 78 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -61.

  61,3% mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 54 379 Liczba mieszkańców
 • 27 079 Kobiety
 • 27 300 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 53 228 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 442 Kobiety
 • 26 786 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat elbląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat elbląski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat elbląski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat elbląski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. elbląski
  30,8%
  Województwo
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  51,1%
  Województwo
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 50,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,2%
  Województwo
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,9% Nieustalone
 • Tutaj
  1,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie elbląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. elbląski
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 185 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie elbląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -269 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -104 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -165 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  -4,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • -6,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie elbląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie elbląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie elbląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie elbląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 353 Urodzenia żywe
 • 177 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 176 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,1%
  49,9%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  6,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 28,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  28,8
  Województwo
  32,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 43 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 43
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 353 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 353 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 106 Waga 3500g - 3999g
 • 106
 • 126 Waga 3000g - 3499g
 • 126
 • 55 Waga 2500g - 2999g
 • 55
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,11
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat elbląski
  0,57
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie elbląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 622 Zgony
 • 281 Kobiety
  (Zgony)
 • 341 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,2%
  54,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  11,4
  Województwo
  11,8
  Polska
  11,9
 • 176,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. elbląski
  176,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cała Polska
  147,0
 • 8,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat elbląski
  8,5
  Warmińsko-mazurskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,7%
  Warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. elbląski
  24,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat elbląski
  5,8%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Polska
  70,6
 • 275,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  275,8
  Województwo
  276,2
  Kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 337,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 322,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 352,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  337,9
  Warmińsko-mazurskie
  355,1
  Polska
  426,2
 • 61,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 50,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat elbląski
  61,7
  Województwo
  50,1
  Kraj
  62,9
 • 18,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  18,3
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Polska
  33,8
 • 7,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. elbląski
  7,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat elbląski
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie elbląskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 130 Osoby w zamachach samobójczych
 • 46 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 84 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 104 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 237 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. elbląski
  237,0
  Województwo
  46,0
  Cały kraj
  38,0
 • 55 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  55,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 16 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 16
 • 22 zażycie innych leków
 • 22
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 18 samookaleczenie powierzchniowe
 • 18
 • 13 rzucenie się z wysokości
 • 13
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 47 powieszenie się
 • 47
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 26 powieszenie się
 • 26
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 24 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 24
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 27 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 27
 • 1 mobbing, cybermobbing, znęcanie
 • 1
 • 5 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 5
 • 28 zawód miłosny
 • 28
 • 9 problemy w szkole lub pracy
 • 9
 • 3 nagła utrata źródła utrzymania
 • 3
 • 9 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 9
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 10 inna nie wymieniona
 • 10
 • 29 nieustalona
 • 29
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 18 nieustalona
 • 18
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 18 13-18 lat
 • 18
 • 12 19-24 lat
 • 12
 • 12 25-29 lat
 • 12
 • 66 30-49 lat
 • 66
 • 17 50-60 lat
 • 17
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy27
  • pod wpływem alkoholu64
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków24
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 27 trzeźwy
 • 64 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 24 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 3 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 66 kawaler/panna
 • 66
 • 28 żonaty/zamężna
 • 28
 • 16 konkubinat
 • 16
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne7
  • podstawowe i gimnazjalne21
  • zasadnicze zawodowe19
  • średnie22
  • wyższe4
  • nieustalony57
 • 7 podstawowe niepełne
 • 21 podstawowe i gimnazjalne
 • 19 zasadnicze zawodowe
 • 22 średnie
 • 4 wyższe
 • 57 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony17
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 36 praca
 • 36
 • 23 na utrzymaniu innej osoby
 • 23
 • 6 renta
 • 6
 • 5 emerytura
 • 5
 • 6 zasiłek lub alimenty
 • 6
 • 20 bez stałego źródła utrzymania
 • 20
 • 34 nieustalony
 • 34
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 zasiłek lub alimenty
 • 4
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 647 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 332 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 708 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 336 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Wymeldowania za granicę
 • 35 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -122 Saldo migracji
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -61 Saldo migracji wewnętrznych
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -61 Saldo migracji zagranicznych
 • -28 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie elbląskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat elbląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie elbląskim oddano do użytku 161 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim to 18 767 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 344 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  81,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 18,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie elbląskim to 5,14 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie elbląskim to 113,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,06% mieszkań posiada łazienkę, 80,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,07% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie elbląskim 142 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 800 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 483 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 33 transakcje (mediana cen - 4 321 zł/m2, średnia - 4 280 zł/m2), a na rynku wtórnym 109 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 061 zł/m2, średnia - 3 215 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 800 zł
 • Powiat
  3 800 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 374 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 3 800 zł Ogółem
 • 3 800 zł
 • 3 171 zł do 40 m2
 • 3 171 zł
 • 3 924 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 924 zł
 • 3 800 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 800 zł
 • 1 751 zł od 80,1 m2
 • 1 751 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 483 zł
 • powiat elbląski
  3 483 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 363 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 3 483 zł Ogółem
 • 3 483 zł
 • 3 331 zł do 40 m2
 • 3 331 zł
 • 3 681 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 681 zł
 • 3 473 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 473 zł
 • 2 042 zł od 80,1 m2
 • 2 042 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 142
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m264
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m23
 • 33 do 40 m2
 • 64 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie elbląskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 321 zł
 • pow. elbląski
  4 321 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 598 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 4 321 zł Ogółem
 • 4 321 zł
 • 4 385 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 385 zł
 • 4 261 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 261 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 280 zł
 • Powiat
  4 280 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 886 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 4 280 zł Ogółem
 • 4 280 zł
 • 4 356 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 356 zł
 • 4 189 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 189 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 33
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m220
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 20 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 061 zł
 • Powiat
  3 061 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 113 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 3 061 zł Ogółem
 • 3 061 zł
 • 3 171 zł do 40 m2
 • 3 171 zł
 • 3 386 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 386 zł
 • 2 608 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 608 zł
 • 1 751 zł od 80,1 m2
 • 1 751 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 215 zł
 • pow. elbląski
  3 215 zł
  Województwo
  4 948 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 3 215 zł Ogółem
 • 3 215 zł
 • 3 331 zł do 40 m2
 • 3 331 zł
 • 3 366 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 366 zł
 • 3 165 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 165 zł
 • 2 042 zł od 80,1 m2
 • 2 042 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 109
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m244
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m23
 • 33 do 40 m2
 • 44 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 767 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 343,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  343,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat elbląski
  78,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,90 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,01 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,01
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat elbląski
  2,91
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. elbląski
  0,73
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,67
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 161 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  2,95
  Województwo
  5,65
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 828 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,14 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,14
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Polska
  3,89
 • 15,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. elbląski
  15,16
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 18 337 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  113,9 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. elbląski
  0,34 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. elbląski
  96,57%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 93,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,11%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 90,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  90,06%
  Województwo
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. elbląski
  80,86%
  Województwo
  86,97%
  Cały kraj
  85,83%
 • 2,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat elbląski
  2,07%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat elbląski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie elbląskim na 1000 mieszkańców pracuje 178osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim wynosiło w 2023 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim wynosiło 5 206,08 PLN, co odpowiada 77.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego 4 772 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 646.

  19,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 178 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  178,0
  Województwo
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 14,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,7% Kobiety
 • 10,6% Mężczyźni
 • powiat elbląski
  12,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 691 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat elbląski
  5 206 PLN
  Województwo
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 772 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 646 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 19,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 28,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,5% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 803 Pracujący ogółem
 • 4 214 Kobiety
 • 5 589 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. elbląski
  63,1
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Cały kraj
  69,0
 • 32,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat elbląski
  32,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 109,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. elbląski
  109,0
  Województwo
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat elbląski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie elbląskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 181 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 052 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 462 nowe podmioty, a 310 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (492) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (378) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (447) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (203) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie elbląskim najwięcej (275) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 994) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (222) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,3% (1 727) podmiotów, a 62,4% (3 232) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie elbląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 5 181 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 222 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 727 Przemysł i budownictwo
 • 3 232 Pozostała działalność
 • 462 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2023 roku
 • 310 Podmioty wyrejestrowane w powiecie elbląskim w 2023 roku
 • 4 052 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 994 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 994
 • 156 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 156
 • 27 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 177 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 177
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 321 Spółki handlowe ogółem
 • 321
 • 32  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 275  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 275
 • 32    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 131 Spółki cywilne ogółem
 • 131
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 052 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 026 Budownictwo
 • 1 026
 • 769 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 769
 • 513 Przetwórstwo przemysłowe
 • 513
 • 321 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 321
 • 278 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 278
 • 241 Transport i gospodarka magazynowa
 • 241
 • 198 Pozostała działalność
 • 198
 • 167 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167
 • 128 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 128
 • 112 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 112
 • 88 Informacja i komunikacja
 • 88
 • 68 Edukacja
 • 68
 • 65 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 65
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 8 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie elbląskim stwierdzono 828 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie elbląskim wynosi 70,10% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 63%) oraz przeciwko mieniu - 6,79 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,47 (53%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 828 Przestępstwa ogółem
 • 828
 • 489 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 489
 • 135 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 135
 • 115 Przestępstwa drogowe
 • 115
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 372 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 372
 • 15,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  15,12
  Województwo
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  8,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 2,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cała Polska
  6,99
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  2,10
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,24
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 6,79 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,79
  Województwo
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat elbląski
  64%
  Warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. elbląski
  54%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. elbląski
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  Województwo
  96%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  woj. warmińsko-mazurskie
  60%
  Polska
  51%

Powiat elbląski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2022 roku 90,4 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu elbląskiego - 32.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,7 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2022 roku 91,9 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (14.9%). W budżecie powiatu elbląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 279 złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,0 mln

  860(100%)

  49,7 mln

  855(100%)

  62,2 mln

  1,1 tys(100%)

  74,0 mln

  1,3 tys(100%)

  74,2 mln

  1,3 tys(100%)

  89,3 mln

  1,6 tys(100%)

  93,5 mln

  1,7 tys(100%)

  90,4 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,5 mln

  181(21%)

  8,6 mln

  147(17.2%)

  20,1 mln

  346(32.3%)

  26,7 mln

  464(36.1%)

  19,4 mln

  339(26.1%)

  37,7 mln

  662(42.3%)

  37,9 mln

  671(40.6%)

  29,6 mln

  542(32.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,0 mln

  189(22%)

  10,5 mln

  180(21.1%)

  10,5 mln

  181(16.9%)

  13,3 mln

  232(18%)

  14,7 mln

  257(19.8%)

  13,7 mln

  241(15.4%)

  15,5 mln

  274(16.6%)

  16,4 mln

  300(18.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  102(11.9%)

  6,3 mln

  109(12.7%)

  6,9 mln

  119(11.1%)

  6,9 mln

  120(9.3%)

  7,6 mln

  133(10.3%)

  9,2 mln

  161(10.3%)

  9,7 mln

  172(10.4%)

  14,3 mln

  261(15.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,7 mln

  219(25.4%)

  13,7 mln

  236(27.6%)

  9,1 mln

  157(14.7%)

  9,6 mln

  167(12.9%)

  10,1 mln

  176(13.6%)

  10,8 mln

  190(12.1%)

  11,0 mln

  195(11.8%)

  10,5 mln

  193(11.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,6 mln

  95,3(11.1%)

  5,4 mln

  93,8(11%)

  5,7 mln

  98,7(9.2%)

  5,7 mln

  98,5(7.7%)

  5,5 mln

  96,1(7.4%)

  6,1 mln

  107(6.8%)

  6,0 mln

  106(6.4%)

  6,4 mln

  117(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  27,8(3.2%)

  1,5 mln

  25,3(3%)

  1,6 mln

  27,1(2.5%)

  2,0 mln

  35,1(2.7%)

  2,4 mln

  42,2(3.3%)

  3,0 mln

  53,5(3.4%)

  2,9 mln

  50,8(3.1%)

  2,2 mln

  40,8(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  886,5 tys

  15,2(1.8%)

  1,1 mln

  19,5(2.3%)

  1,1 mln

  19,0(1.8%)

  1,3 mln

  21,9(1.7%)

  6,8 mln

  119(9.2%)

  1,1 mln

  18,9(1.2%)

  1,1 mln

  18,9(1.1%)

  2,0 mln

  37,1(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  91,9 tys

  1,6(0.2%)

  66,7 tys

  1,1(0.1%)

  411,3 tys

  7,1(0.7%)

  247,3 tys

  4,3(0.3%)

  177,7 tys

  3,1(0.2%)

  419,4 tys

  7,4(0.5%)

  2,2 mln

  39,6(2.4%)

  1,0 mln

  18,9(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  726,0 tys

  12,5(1.5%)

  632,7 tys

  10,9(1.3%)

  475,9 tys

  8,2(0.8%)

  631,9 tys

  11,0(0.9%)

  593,2 tys

  10,4(0.8%)

  462,1 tys

  8,1(0.5%)

  326,6 tys

  5,8(0.3%)

  881,9 tys

  16,1(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  79,5 tys

  1,4(0.2%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  302,1 tys

  5,2(0.5%)

  585,3 tys

  10,2(0.8%)

  469,3 tys

  8,2(0.6%)

  245,3 tys

  4,3(0.3%)

  239,5 tys

  4,2(0.3%)

  460,8 tys

  8,4(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  914,5 tys

  15,7(1.8%)

  94,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,2 tys

  1,6(0.1%)

  205,5 tys

  3,6(0.3%)

  123,0 tys

  2,2(0.1%)

  143,3 tys

  2,5(0.2%)

  314,8 tys

  5,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  262,2 tys

  4,5(0.5%)

  305,5 tys

  5,3(0.6%)

  253,5 tys

  4,4(0.4%)

  239,4 tys

  4,2(0.3%)

  311,7 tys

  5,4(0.4%)

  284,3 tys

  5,0(0.3%)

  264,3 tys

  4,7(0.3%)

  252,7 tys

  4,6(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  136,9 tys

  2,4(0.3%)

  129,3 tys

  2,2(0.3%)

  136,7 tys

  2,4(0.2%)

  178,4 tys

  3,1(0.2%)

  137,4 tys

  2,4(0.2%)

  121,2 tys

  2,1(0.1%)

  170,4 tys

  3,0(0.2%)

  193,4 tys

  3,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,8 tys

  1,4(0.2%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  93,4 tys

  1,6(0.2%)

  195,0 tys

  3,4(0.3%)

  90,4 tys

  1,6(0.1%)

  65,0 tys

  1,1(0.1%)

  90,4 tys

  1,6(0.1%)

  153,5 tys

  2,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  53,8 tys

  0,9(0.1%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  61,3 tys

  1,1(0.1%)

  64,6 tys

  1,1(0.1%)

  142,8 tys

  2,5(0.2%)

  435,3 tys

  7,6(0.5%)

  354,5 tys

  6,3(0.4%)

  141,7 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  123,1 tys

  2,1(0.2%)

  131,8 tys

  2,3(0.2%)

  131,9 tys

  2,3(0.1%)

  123,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,6 tys

  2,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  57,8 tys

  1,0(0.1%)

  51,9 tys

  0,9(0.1%)

  41,1 tys

  0,7(0.1%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  42,2 tys

  0,7(0.1%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  62,7 tys

  1,1(0.1%)

  68,7 tys

  1,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  144,3 tys

  2,5(0.3%)

  59,3 tys

  1,0(0.1%)

  41,2 tys

  0,7(0.1%)

  40,4 tys

  0,7(0.1%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  140,0 tys

  2,5(0.1%)

  29,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,6 mln

  906(100%)

  53,4 mln

  919(100%)

  60,6 mln

  1,0 tys(100%)

  67,8 mln

  1,2 tys(100%)

  72,8 mln

  1,3 tys(100%)

  102,6 mln

  1,8 tys(100%)

  94,4 mln

  1,7 tys(100%)

  91,9 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,1 mln

  466(51.5%)

  28,2 mln

  485(52.7%)

  29,5 mln

  509(48.6%)

  29,3 mln

  510(43.2%)

  32,7 mln

  571(44.9%)

  48,7 mln

  855(47.5%)

  41,2 mln

  730(43.7%)

  40,3 mln

  737(43.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  140(15.5%)

  8,7 mln

  150(16.3%)

  9,4 mln

  162(15.5%)

  10,4 mln

  180(15.3%)

  11,4 mln

  200(15.7%)

  11,2 mln

  196(10.9%)

  13,0 mln

  230(13.7%)

  17,1 mln

  313(18.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,9 mln

  83,8(9.3%)

  3,1 mln

  53,0(5.8%)

  7,7 mln

  133(12.7%)

  12,1 mln

  210(17.8%)

  7,6 mln

  133(10.5%)

  20,1 mln

  352(19.6%)

  20,8 mln

  368(22%)

  13,7 mln

  250(14.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  141(15.6%)

  9,1 mln

  157(17.1%)

  8,1 mln

  139(13.3%)

  8,5 mln

  148(12.6%)

  9,0 mln

  157(12.3%)

  9,5 mln

  167(9.3%)

  8,9 mln

  158(9.4%)

  8,9 mln

  162(9.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  809,1 tys

  13,9(1.5%)

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  290,2 tys

  5,0(0.5%)

  532,4 tys

  9,3(0.8%)

  421,5 tys

  7,4(0.6%)

  5,2 mln

  91,9(5.1%)

  3,4 mln

  60,2(3.6%)

  4,6 mln

  83,9(5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  17,6(1.9%)

  1,3 mln

  21,5(2.3%)

  1,7 mln

  29,2(2.8%)

  1,7 mln

  28,7(2.4%)

  6,3 mln

  110(8.6%)

  1,4 mln

  24,2(1.3%)

  1,5 mln

  27,0(1.6%)

  2,2 mln

  41,0(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  547,4 tys

  9,4(1%)

  263,6 tys

  4,5(0.5%)

  319,6 tys

  5,5(0.5%)

  997,0 tys

  17,3(1.5%)

  948,4 tys

  16,6(1.3%)

  695,1 tys

  12,2(0.7%)

  923,0 tys

  16,3(1%)

  1,2 mln

  21,7(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  519,8 tys

  8,9(1%)

  378,3 tys

  6,5(0.7%)

  530,6 tys

  9,2(0.9%)

  933,9 tys

  16,2(1.4%)

  1,3 mln

  23,1(1.8%)

  1,9 mln

  33,7(1.9%)

  852,0 tys

  15,1(0.9%)

  648,4 tys

  11,9(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  434,3 tys

  7,5(0.8%)

  462,4 tys

  8,0(0.9%)

  585,1 tys

  10,1(1%)

  370,3 tys

  6,4(0.5%)

  228,8 tys

  4,0(0.3%)

  267,1 tys

  4,7(0.3%)

  423,3 tys

  7,5(0.4%)

  367,7 tys

  6,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  363,8 tys

  6,2(0.7%)

  375,3 tys

  6,5(0.7%)

  367,3 tys

  6,3(0.6%)

  320,1 tys

  5,6(0.5%)

  384,3 tys

  6,7(0.5%)

  454,7 tys

  8,0(0.4%)

  267,6 tys

  4,7(0.3%)

  363,3 tys

  6,7(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  198,3 tys

  3,4(0.4%)

  190,6 tys

  3,3(0.4%)

  190,1 tys

  3,3(0.3%)

  186,6 tys

  3,2(0.3%)

  216,9 tys

  3,8(0.3%)

  237,3 tys

  4,2(0.2%)

  218,7 tys

  3,9(0.2%)

  197,9 tys

  3,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  123,1 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,3(0.2%)

  131,7 tys

  2,3(0.1%)

  123,7 tys

  2,2(0.1%)

  131,6 tys

  2,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  60,5 tys

  1,0(0.1%)

  53,7 tys

  0,9(0.1%)

  52,6 tys

  0,9(0.1%)

  42,5 tys

  0,7(0.1%)

  45,7 tys

  0,8(0.1%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  62,9 tys

  1,1(0.1%)

  68,8 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  90,3 tys

  1,6(0.2%)

  132,3 tys

  2,3(0.2%)

  90,6 tys

  1,6(0.1%)

  81,3 tys

  1,4(0.1%)

  250,6 tys

  4,4(0.3%)

  92,4 tys

  1,6(0.1%)

  95,2 tys

  1,7(0.1%)

  44,5 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  78,6 tys

  1,3(0.1%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  24,9 tys

  0,4(0%)

  59,2 tys

  1,0(0.1%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  306,9 tys

  5,4(0.3%)

  19,7 tys

  0,3(0%)

  20,1 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  48,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  83,4 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat elbląski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 785 mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 683 kobiet oraz 7 103 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,2% mieszkańców powiatu elbląskiego, gimnazjalnym 4,3%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu elbląskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie elbląskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2022 w powiecie elbląskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 698 dzieci (331 dziewczynek oraz 367 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 470 dzieci (205 dziewczynek oraz 265 chłopców). Dostępnych było 507 miejsc.

  15,5% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 627 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 2,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 239 oddziałach uczyło się 3 731 uczniów (1 795 kobiet oraz 1 936 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 215 oddziałach uczyło się 3 958 uczniów (1 895 kobiet oraz 2 063 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 74,78.

  W powiecie elbląskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 402 uczniów (230 kobiet oraz 172 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 80 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 460 uczniów (264 kobiety oraz 196 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 186 absolwentów.

  W powiecie elbląskim znajdują się 2 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 430 uczniów (235 kobiet oraz 195 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 78 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim placówkę miało 5 Technik, w których w 19 oddziałach uczyło się 379 uczniów (181 kobiet oraz 198 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 111 absolwentów.

  W powiecie elbląskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 13 oddziałach uczyło się 278 uczniów (88 kobiet oraz 190 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 14,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 21,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 29,8% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat elbląski
  14,2%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 17,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat elbląski
  2,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,1%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  4,3%
  Warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Kraj
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 627 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  627,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Polska
  927,0
 • 2,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat elbląski
  2,29
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 18 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 31 Oddziały
 • 43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 729 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat elbląski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 698 Dzieci
 • 331 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 367 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 123 3 lata
 • 123
 • 183 4 lata
 • 183
 • 195 5 lata
 • 195
 • 187 6 lat
 • 187
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 61 3 lata
 • 61
 • 75 4 lata
 • 75
 • 95 5 lata
 • 95
 • 96 6 lat
 • 96
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 62 3 lata
 • 62
 • 108 4 lata
 • 108
 • 100 5 lata
 • 100
 • 91 6 lat
 • 91
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 800 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 49,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 234 Oddziały
 • 3 710 Uczniowie
 • 1 795 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 915 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 454 Uczniowie w 1 klasie
 • 242 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 562 Absolwenci
 • 282 Kobiety
  (absolwenci)
 • 280 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 21 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,6
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,9
 • 4,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,2
 •  
 • 313,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 272,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 74,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. elbląski
  74,78
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 73,78 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. elbląski
  73,78
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 402 Uczniowie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,2%
  42,8%
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,8
  Warmińsko-mazurskie
  25,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 27,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 430 Uczniowie
 • 235 Kobiety
  (uczniowie)
 • 195 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,7%
  45,3%
 • 116 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 34,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 108 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,4
 • 25,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,2
 • 8,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat elbląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat elbląski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie elbląskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 4 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 240)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie elbląskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie elbląskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 560 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 171 (uczestnicy: 10 128)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 40)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 280)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 3 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 2 100)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 375)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 73 (uczestnicy: 503)
  • inne: 28 (uczestnicy: 800)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 232)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 66)
  • taneczne: 3 (członkowie: 65)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 25)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 162)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 43)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 39)
  • taneczne: 5 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie elbląskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 220 miejscami na widowni. Odbyły się 303 seanse, na które przyszło 10 634 widzów, w tym 107 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 157 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie elbląskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 224 202 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 287 292 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 128
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 72
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie elbląskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 263 członków. Zarejestrowano 1 333 ćwiczących (mężczyźni: 1 092, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 725, dziewczęta do lat 18: 179). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie elbląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat elbląski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie elbląskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,8 wypadków (mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 67,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie elbląskim zarejestrowanych było 55 951 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 584 samochodów osobowych (761,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 4 943 samochodów ciężarowych (97,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 107 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 361 ciągników siodłowych (6,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 518 motocykli (64,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 23,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 38 Ranni
  (rok 2022)
 • 27 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie elbląskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 56,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  56,8
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Polska
  56,5
 • 12,82 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat elbląski
  12,8
  Województwo
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 69,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. elbląski
  69,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,9
  Polska
  65,5
 • 12,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  12,5
  Województwo
  7,2
  Cały kraj
  5,4
 • 67,92 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. elbląski
  67,9
  Warmińsko-mazurskie
  79,4
  Cały kraj
  71,0
 • 22,58 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  22,6
  Województwo
  10,1
  Polska
  8,9
 • 122,58 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  122,6
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 55 951 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2022 roku
 • 41 584 Samochody osobowe
 • 4 943 Samochody ciężarowe
 • 18 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 107 Autobusy
 • 336 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 362 Ciągniki samochodowe
 • 361   Ciągniki siodłowe
 • 5 101 Ciągniki rolnicze
 • 3 518 Motocykle
 • 1 378   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 182 Motorowery
 • 41 584Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody osobowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 761,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  761,4
  Województwo
  647,5
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 619
  • 1400-1649 kg9 589
  • 1650-1899 kg10 586
  • 1900 kg i więcej12 790
 • 8 619 do 1399 kg
 • 9 589 1400-1649 kg
 • 10 586 1650-1899 kg
 • 12 790 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 770 do 1399 cm3
 • 12 770
 • 24 748 1400-1999 cm3
 • 24 748
 • 4 066 2000 i więcej cm3
 • 4 066
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 493
  • olej napędowy14 976
  • gaz (LPG)4 606
  • pozostałe3 509
 • 18 493 benzyna
 • 14 976 olej napędowy
 • 4 606 gaz (LPG)
 • 3 509 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 311 do 1 roku
 • 311
 • 163 2 lata
 • 163
 • 279 3 lata
 • 279
 • 755 4-5 lat
 • 755
 • 799 6-7 lat
 • 799
 • 947 8-9 lat
 • 947
 • 1 454 10-11 lat
 • 1 454
 • 4 569 12-15 lat
 • 4 569
 • 7 888 16-20 lat
 • 7 888
 • 7 639 21-25 lat
 • 7 639
 • 6 509 26-30 lat
 • 6 509
 • 10 271 31 lat i więcej
 • 10 271
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie elbląskim
 • pow. elbląski
  23,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 4 943Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  97,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,4
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 591 do 999 kg
 • 2 591
 • 1 350 1000-1499 kg
 • 1 350
 • 318 1500-2999 kg
 • 318
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 71 3500-4999 kg
 • 71
 • 243 5000-6999 kg
 • 243
 • 153 7000-9999 kg
 • 153
 • 128 10000-14999 kg
 • 128
 • 43 15000 kg i więcej
 • 43
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna718
  • olej napędowy3 370
  • gaz (LPG)145
  • pozostałe710
 • 718 benzyna
 • 3 370 olej napędowy
 • 145 gaz (LPG)
 • 710 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 18 2 lata
 • 18
 • 45 3 lata
 • 45
 • 91 4-5 lat
 • 91
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 157 8-9 lat
 • 157
 • 211 10-11 lat
 • 211
 • 643 12-15 lat
 • 643
 • 747 16-20 lat
 • 747
 • 817 21-25 lat
 • 817
 • 603 26-30 lat
 • 603
 • 1 444 31 lat i więcej
 • 1 444
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  22,9 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 107Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Autobusy w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy72
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe34
 • 1 benzyna
 • 72 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 9 16-20 lat
 • 9
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  27,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,7 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 361Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,6
  Województwo
  10,0
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy296
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe63
 • 1 benzyna
 • 296 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 63 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 21 6-7 lat
 • 21
 • 29 8-9 lat
 • 29
 • 39 10-11 lat
 • 39
 • 70 12-15 lat
 • 70
 • 51 16-20 lat
 • 51
 • 37 21-25 lat
 • 37
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 18,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie elbląskim
 • powiat elbląski
  18,9 lat
  Warmińsko-mazurskie
  13,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 3 518Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Motocykle w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 64,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  64,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,0
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 15 2 lata
 • 15
 • 50 3 lata
 • 50
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 101 6-7 lat
 • 101
 • 37 8-9 lat
 • 37
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 179 12-15 lat
 • 179
 • 293 16-20 lat
 • 293
 • 330 21-25 lat
 • 330
 • 188 26-30 lat
 • 188
 • 2 199 31 lat i więcej
 • 2 199
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie elbląskim
 • pow. elbląski
  28,2 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie elbląskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 241,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat elbląski
  241,3 km
  Województwo
  331,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 6,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. elbląski
  6,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami