Powiat elbląski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat elbląski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 56 762 Liczba mieszkańców
 • 1 416 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Jezierski Starosta
 • ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg Adres starostwa powiatowego
 • NEB Tablice rejestracyjne
Powiat elbląski na mapie
Identyfikatory
 • 2804 TERYT (TERC)
Herb powiatu elbląskiego
powiat elbląski herb
Flaga powiatu elbląskiego
powiat elbląski flaga

Powiat elbląski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat elbląski ma 56 762 mieszkańców, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w 2050 roku wynosi 53 228, z czego 26 442 to kobiety, a 26 786 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu elbląskiego zawarli w 2020 roku 175 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu elbląskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat elbląski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -218. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,82 na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego. W 2020 roku urodziło się 482 dzieci, w tym 49,4% dziewczynek i 50,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 35,6% zgonów w powiecie elbląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w powiecie elbląskim były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu elbląskiego przypada 12.27 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 674 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 765 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu elbląskiego -91. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 30 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -10.

  61,7% mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 762 Liczba mieszkańców
 • 28 291 Kobiety
 • 28 471 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 53 228 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 442 Kobiety
 • 26 786 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat elbląski
  40,8 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat elbląski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. elbląski
  30,3%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. elbląski
  9,0%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,8%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Powiat
  2,3%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie elbląskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Polska
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cała Polska
  1,3
 • 175 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie elbląskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -218 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -120 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -98 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,8
  Województwo
  -3,3
  Cały kraj
  -3,2
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie elbląskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie elbląskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie elbląskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie elbląskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 482 Urodzenia żywe
 • 238 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 244 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,4%
  50,6%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  8,5
  Warmińsko-mazurskie
  8,5
  Cały kraj
  9,3
 • 36,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. elbląski
  36,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,7
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 81
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 402 g Średnia waga noworodków
 • 3 298 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 503 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. elbląski
  3 402 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 45 Waga 4000g - 4499g
 • 45
 • 154 Waga 3500g - 3999g
 • 154
 • 165 Waga 3000g - 3499g
 • 165
 • 76 Waga 2500g - 2999g
 • 76
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,26
  Województwo
  1,27
  Cały kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,62
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Cała Polska
  0,67
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,69
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie elbląskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 700 Zgony
 • 358 Kobiety
  (Zgony)
 • 342 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,1%
  48,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Polska
  12,5
 • 145,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat elbląski
  145,2
  Województwo
  138,4
  Cały kraj
  134,3
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. elbląski
  2,1
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,6
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. elbląski
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,5
  Cała Polska
  3,4
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,6
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat elbląski
  35,6%
  Województwo
  35,2%
  Cały kraj
  39,4%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,4%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Cały kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  23,6
  Cała Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Polska
  70,4
 • 266,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat elbląski
  266,6
  Warmińsko-mazurskie
  286,1
  Kraj
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  258,5
  Cały kraj
  261,3
 • 362,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 341,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat elbląski
  362,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  367,9
  Cały kraj
  421,0
 • 55,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. elbląski
  55,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Cały kraj
  69,5
 • 31,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,4
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Polska
  35,1
 • 17,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat elbląski
  17,4
  Województwo
  7,4
  Kraj
  7,9
 • 1,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,9%
  Warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie elbląskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 126 Osoby w zamachach samobójczych
 • 35 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 91 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 98 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 29 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 220 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. elbląski
  220,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  43,0
  Kraj
  31,0
 • 51 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat elbląski
  51,0
  Województwo
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 9 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 9
 • 22 zażycie innych leków
 • 22
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 23 samookaleczenie powierzchniowe
 • 23
 • 19 rzucenie się z wysokości
 • 19
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 38 powieszenie się
 • 38
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 30 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 30
 • 5 choroba fizyczna
 • 5
 • 2 trwałe kalectwo
 • 2
 • 26 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 26
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 23 zawód miłosny
 • 23
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 10 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 10
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 3 śmierć bliskiej osoby
 • 3
 • 2 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 2
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 16 inna nie wymieniona
 • 16
 • 24 nieustalona
 • 24
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 14 nieustalona
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 5 13-18 lat
 • 5
 • 20 19-24 lat
 • 20
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 50 30-49 lat
 • 50
 • 27 50-60 lat
 • 27
 • 12 70 lat i więcej
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy21
  • pod wpływem alkoholu71
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków16
  • pod wpływem dopalaczy1
  • nieustalony24
 • 21 trzeźwy
 • 71 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 16 pod wpływem leków
 • 1 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 4 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 54 kawaler/panna
 • 54
 • 40 żonaty/zamężna
 • 40
 • 8 konkubinat
 • 8
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 12 nieustalony
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne24
  • zasadnicze zawodowe21
  • średnie12
  • wyższe3
  • nieustalony64
 • 2 podstawowe niepełne
 • 24 podstawowe i gimnazjalne
 • 21 zasadnicze zawodowe
 • 12 średnie
 • 3 wyższe
 • 64 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 22 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 25 praca
 • 25
 • 12 na utrzymaniu innej osoby
 • 12
 • 6 renta
 • 6
 • 13 emerytura
 • 13
 • 7 zasiłek lub alimenty
 • 7
 • 20 bez stałego źródła utrzymania
 • 20
 • 43 nieustalony
 • 43
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 8 emerytura
 • 8
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 674 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 361 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 313 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 765 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 400 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 365 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Wymeldowania za granicę
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -101 Saldo migracji
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -53 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -91 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -52 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie elbląskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat elbląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie elbląskim oddano do użytku 127 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,23 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim to 18 600 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie elbląskim to 5,66 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie elbląskim to 126,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,63% mieszkań posiada łazienkę, 74,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 2,48% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie elbląskim 116 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 379 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 648 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 379 zł
 • pow. elbląski
  2 379 zł
  Województwo
  4 365 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 2 379 zł Ogółem
 • 2 379 zł
 • 2 313 zł do 40 m2
 • 2 313 zł
 • 2 762 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 762 zł
 • 2 370 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 370 zł
 • 1 838 zł od 80,1 m2
 • 1 838 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 648 zł
 • Powiat
  2 648 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 242 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 2 648 zł Ogółem
 • 2 648 zł
 • 2 568 zł do 40 m2
 • 2 568 zł
 • 2 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 781 zł
 • 2 833 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 833 zł
 • 1 864 zł od 80,1 m2
 • 1 864 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 116
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m29
 • 25 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie elbląskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 370 zł
 • Powiat
  2 370 zł
  Warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 370 zł Ogółem
 • 2 370 zł
 • 2 220 zł do 40 m2
 • 2 220 zł
 • 2 762 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 762 zł
 • 2 370 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 370 zł
 • 1 838 zł od 80,1 m2
 • 1 838 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 639 zł
 • powiat elbląski
  2 639 zł
  Warmińsko-mazurskie
  3 870 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 639 zł Ogółem
 • 2 639 zł
 • 2 498 zł do 40 m2
 • 2 498 zł
 • 2 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 781 zł
 • 2 833 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 833 zł
 • 1 864 zł od 80,1 m2
 • 1 864 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m255
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m29
 • 24 do 40 m2
 • 55 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 600 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 326,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  326,40
  Warmińsko-mazurskie
  375,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  76,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,00 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,00 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. elbląski
  3,96
  Województwo
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. elbląski
  3,06
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Cały kraj
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat elbląski
  0,77
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 127 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,23 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,23
  Warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 719 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,66 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,66
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,77
 • 12,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat elbląski
  12,62
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,26
  Polska
  21,77
 • 16 034 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 126,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. elbląski
  126,3 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,28 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,27%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Polska
  96,97%
 • 92,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. elbląski
  92,20%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 87,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  87,63%
  Województwo
  92,27%
  Kraj
  91,78%
 • 74,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. elbląski
  74,70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Polska
  83,08%
 • 2,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. elbląski
  2,48%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat elbląski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie elbląskim na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim wynosiło w 2020 roku 15,8% (19,9% wśród kobiet i 12,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim wynosiło 4 268,29 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego 4 772 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 646.

  32,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  164,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  199,0
  Cała Polska
  252,0
 • 15,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,9% Kobiety
 • 12,4% Mężczyźni
 • Powiat
  15,8%
  Województwo
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 268 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. elbląski
  4 268 PLN
  Województwo
  4 709 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 772 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 646 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 23,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,7% Pozostałe
 • 30,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 366 Pracujący ogółem
 • 4 021 Kobiety
 • 5 345 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat elbląski
  62,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  64,7
  Polska
  68,0
 • 31,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,8
  Województwo
  34,7
  Cały kraj
  37,5
 • 104,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat elbląski
  104,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  116,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat elbląski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie elbląskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 692 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 626 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 428 nowych podmiotów, a 203 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (492) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (378) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (447) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (203) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie elbląskim najwięcej (220) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 502) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (227) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (1 456) podmiotów, a 64,1% (3 009) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie elbląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (21.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 692 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 227 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 456 Przemysł i budownictwo
 • 3 009 Pozostała działalność
 • 428 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2020 roku
 • 203 Podmioty wyrejestrowane w powiecie elbląskim w 2020 roku
 • 3 626 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 502 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 502
 • 159 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 159
 • 27 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 688 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 688
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 266 Spółki handlowe ogółem
 • 266
 • 32  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 220  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 220
 • 32    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 129 Spółki cywilne ogółem
 • 129
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 626 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 794 Budownictwo
 • 794
 • 771 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 771
 • 491 Przetwórstwo przemysłowe
 • 491
 • 304 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 304
 • 253 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 253
 • 221 Transport i gospodarka magazynowa
 • 221
 • 181 Pozostała działalność
 • 181
 • 170 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 170
 • 107 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 107
 • 94 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 94
 • 58 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 58
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 49 Informacja i komunikacja
 • 49
 • 31 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 31
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie elbląskim stwierdzono 927 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie elbląskim wynosi 74,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,74 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 7,40 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,28 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,35 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 927 Przestępstwa ogółem
 • 927
 • 556 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 556
 • 134 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 134
 • 130 Przestępstwa drogowe
 • 130
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 422 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 422
 • 16,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  16,25
  Województwo
  18,51
  Cały kraj
  19,96
 • 9,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  9,74
  Warmińsko-mazurskie
  11,70
  Cały kraj
  12,25
 • 2,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  2,35
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cała Polska
  5,17
 • 2,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  2,28
  Województwo
  2,04
  Kraj
  1,73
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  0,49
  Województwo
  0,42
  Cała Polska
  0,37
 • 7,40 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  7,40
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,54
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cała Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat elbląski
  67%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  65%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  64%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat elbląski
  51%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Polska
  54%

Powiat elbląski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2020 roku 89,3 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu elbląskiego - 42.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (15.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,5 mln złotych, czyli 23,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2020 roku 102,6 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 41.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (47.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (19.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (10.9%). W budżecie powiatu elbląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 166 złotych na mieszkańca (9,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,5 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,4 mln

  1,1 tys(100%)

  51,3 mln

  881(100%)

  50,0 mln

  860(100%)

  49,7 mln

  855(100%)

  62,2 mln

  1,1 tys(100%)

  74,0 mln

  1,3 tys(100%)

  74,2 mln

  1,3 tys(100%)

  89,3 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,3 mln

  297(27.7%)

  8,6 mln

  148(16.8%)

  10,5 mln

  181(21%)

  8,6 mln

  147(17.2%)

  20,1 mln

  346(32.3%)

  26,7 mln

  464(36.1%)

  19,4 mln

  339(26.1%)

  37,7 mln

  662(42.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,4 mln

  178(16.6%)

  10,2 mln

  176(19.9%)

  11,0 mln

  189(22%)

  10,5 mln

  180(21.1%)

  10,5 mln

  181(16.9%)

  13,3 mln

  232(18%)

  14,7 mln

  257(19.8%)

  13,7 mln

  241(15.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,4 mln

  212(19.8%)

  12,7 mln

  218(24.8%)

  12,7 mln

  219(25.4%)

  13,7 mln

  236(27.6%)

  9,1 mln

  157(14.7%)

  9,6 mln

  167(12.9%)

  10,1 mln

  176(13.6%)

  10,8 mln

  190(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  120(11.2%)

  5,7 mln

  98,5(11.2%)

  6,0 mln

  102(11.9%)

  6,3 mln

  109(12.7%)

  6,9 mln

  119(11.1%)

  6,9 mln

  120(9.3%)

  7,6 mln

  133(10.3%)

  9,2 mln

  161(10.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 mln

  116(10.8%)

  5,7 mln

  98,6(11.2%)

  5,6 mln

  95,3(11.1%)

  5,4 mln

  93,8(11%)

  5,7 mln

  98,7(9.2%)

  5,7 mln

  98,5(7.7%)

  5,5 mln

  96,1(7.4%)

  6,1 mln

  107(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  38,6(3.6%)

  2,7 mln

  45,9(5.2%)

  1,6 mln

  27,8(3.2%)

  1,5 mln

  25,3(3%)

  1,6 mln

  27,1(2.5%)

  2,0 mln

  35,1(2.7%)

  2,4 mln

  42,2(3.3%)

  3,0 mln

  53,5(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  722,2 tys

  12,4(1.2%)

  689,6 tys

  11,9(1.3%)

  886,5 tys

  15,2(1.8%)

  1,1 mln

  19,5(2.3%)

  1,1 mln

  19,0(1.8%)

  1,3 mln

  21,9(1.7%)

  6,8 mln

  119(9.2%)

  1,1 mln

  18,9(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  954,8 tys

  16,4(1.5%)

  888,1 tys

  15,3(1.7%)

  726,0 tys

  12,5(1.5%)

  632,7 tys

  10,9(1.3%)

  475,9 tys

  8,2(0.8%)

  631,9 tys

  11,0(0.9%)

  593,2 tys

  10,4(0.8%)

  462,1 tys

  8,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  50,1 tys

  0,9(0.1%)

  48,6 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,9(0.1%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  61,3 tys

  1,1(0.1%)

  64,6 tys

  1,1(0.1%)

  142,8 tys

  2,5(0.2%)

  435,3 tys

  7,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  86,1 tys

  1,5(0.1%)

  85,4 tys

  1,5(0.2%)

  91,9 tys

  1,6(0.2%)

  66,7 tys

  1,1(0.1%)

  411,3 tys

  7,1(0.7%)

  247,3 tys

  4,3(0.3%)

  177,7 tys

  3,1(0.2%)

  419,4 tys

  7,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  254,9 tys

  4,4(0.4%)

  265,0 tys

  4,6(0.5%)

  262,2 tys

  4,5(0.5%)

  305,5 tys

  5,3(0.6%)

  253,5 tys

  4,4(0.4%)

  239,4 tys

  4,2(0.3%)

  311,7 tys

  5,4(0.4%)

  284,3 tys

  5,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,6 mln

  62,2(5.8%)

  3,0 mln

  51,2(5.8%)

  79,5 tys

  1,4(0.2%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  302,1 tys

  5,2(0.5%)

  585,3 tys

  10,2(0.8%)

  469,3 tys

  8,2(0.6%)

  245,3 tys

  4,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  123,1 tys

  2,1(0.2%)

  131,8 tys

  2,3(0.2%)

  131,9 tys

  2,3(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,1 tys

  1,3(0.1%)

  36,1 tys

  0,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  914,5 tys

  15,7(1.8%)

  94,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,2 tys

  1,6(0.1%)

  205,5 tys

  3,6(0.3%)

  123,0 tys

  2,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  214,3 tys

  3,7(0.3%)

  182,5 tys

  3,1(0.4%)

  136,9 tys

  2,4(0.3%)

  129,3 tys

  2,2(0.3%)

  136,7 tys

  2,4(0.2%)

  178,4 tys

  3,1(0.2%)

  137,4 tys

  2,4(0.2%)

  121,2 tys

  2,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  90,4 tys

  1,6(0.1%)

  79,9 tys

  1,4(0.2%)

  79,8 tys

  1,4(0.2%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  93,4 tys

  1,6(0.2%)

  195,0 tys

  3,4(0.3%)

  90,4 tys

  1,6(0.1%)

  65,0 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  231,1 tys

  4,0(0.4%)

  58,3 tys

  1,0(0.1%)

  57,8 tys

  1,0(0.1%)

  51,9 tys

  0,9(0.1%)

  41,1 tys

  0,7(0.1%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  42,2 tys

  0,7(0.1%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  63,6 tys

  1,1(0.1%)

  221,7 tys

  3,8(0.4%)

  144,3 tys

  2,5(0.3%)

  59,3 tys

  1,0(0.1%)

  41,2 tys

  0,7(0.1%)

  40,4 tys

  0,7(0.1%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  22,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,8 mln

  1,0 tys(100%)

  51,1 mln

  877(100%)

  52,6 mln

  906(100%)

  53,4 mln

  919(100%)

  60,6 mln

  1,0 tys(100%)

  67,8 mln

  1,2 tys(100%)

  72,8 mln

  1,3 tys(100%)

  102,6 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,9 mln

  479(46.6%)

  27,1 mln

  466(53%)

  27,1 mln

  466(51.5%)

  28,2 mln

  485(52.7%)

  29,5 mln

  509(48.6%)

  29,3 mln

  510(43.2%)

  32,7 mln

  571(44.9%)

  48,7 mln

  855(47.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,2 mln

  158(15.4%)

  2,7 mln

  46,2(5.3%)

  4,9 mln

  83,8(9.3%)

  3,1 mln

  53,0(5.8%)

  7,7 mln

  133(12.7%)

  12,1 mln

  210(17.8%)

  7,6 mln

  133(10.5%)

  20,1 mln

  352(19.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,0 mln

  120(11.7%)

  7,6 mln

  131(15%)

  8,2 mln

  140(15.5%)

  8,7 mln

  150(16.3%)

  9,4 mln

  162(15.5%)

  10,4 mln

  180(15.3%)

  11,4 mln

  200(15.7%)

  11,2 mln

  196(10.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  137(13.4%)

  8,2 mln

  141(16.1%)

  8,2 mln

  141(15.6%)

  9,1 mln

  157(17.1%)

  8,1 mln

  139(13.3%)

  8,5 mln

  148(12.6%)

  9,0 mln

  157(12.3%)

  9,5 mln

  167(9.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  498,1 tys

  8,5(0.8%)

  520,6 tys

  8,9(1%)

  809,1 tys

  13,9(1.5%)

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  290,2 tys

  5,0(0.5%)

  532,4 tys

  9,3(0.8%)

  421,5 tys

  7,4(0.6%)

  5,2 mln

  91,9(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  20,0(2%)

  1,5 mln

  26,3(3%)

  519,8 tys

  8,9(1%)

  378,3 tys

  6,5(0.7%)

  530,6 tys

  9,2(0.9%)

  933,9 tys

  16,2(1.4%)

  1,3 mln

  23,1(1.8%)

  1,9 mln

  33,7(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  809,6 tys

  13,9(1.4%)

  922,7 tys

  15,9(1.8%)

  1,0 mln

  17,6(1.9%)

  1,3 mln

  21,5(2.3%)

  1,7 mln

  29,2(2.8%)

  1,7 mln

  28,7(2.4%)

  6,3 mln

  110(8.6%)

  1,4 mln

  24,2(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  104,0 tys

  1,8(0.2%)

  130,9 tys

  2,3(0.3%)

  547,4 tys

  9,4(1%)

  263,6 tys

  4,5(0.5%)

  319,6 tys

  5,5(0.5%)

  997,0 tys

  17,3(1.5%)

  948,4 tys

  16,6(1.3%)

  695,1 tys

  12,2(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  36,9(3.6%)

  423,1 tys

  7,3(0.8%)

  363,8 tys

  6,2(0.7%)

  375,3 tys

  6,5(0.7%)

  367,3 tys

  6,3(0.6%)

  320,1 tys

  5,6(0.5%)

  384,3 tys

  6,7(0.5%)

  454,7 tys

  8,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  73,6 tys

  1,3(0.1%)

  63,4 tys

  1,1(0.1%)

  78,6 tys

  1,3(0.1%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  24,9 tys

  0,4(0%)

  59,2 tys

  1,0(0.1%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  306,9 tys

  5,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  40,0(3.9%)

  444,6 tys

  7,6(0.9%)

  434,3 tys

  7,5(0.8%)

  462,4 tys

  8,0(0.9%)

  585,1 tys

  10,1(1%)

  370,3 tys

  6,4(0.5%)

  228,8 tys

  4,0(0.3%)

  267,1 tys

  4,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  209,8 tys

  3,6(0.4%)

  215,0 tys

  3,7(0.4%)

  198,3 tys

  3,4(0.4%)

  190,6 tys

  3,3(0.4%)

  190,1 tys

  3,3(0.3%)

  186,6 tys

  3,2(0.3%)

  216,9 tys

  3,8(0.3%)

  237,3 tys

  4,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  123,1 tys

  2,1(0.2%)

  132,0 tys

  2,3(0.2%)

  131,7 tys

  2,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  90,5 tys

  1,6(0.2%)

  870,3 tys

  15,0(1.7%)

  90,3 tys

  1,6(0.2%)

  132,3 tys

  2,3(0.2%)

  90,6 tys

  1,6(0.1%)

  81,3 tys

  1,4(0.1%)

  250,6 tys

  4,4(0.3%)

  92,4 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  237,1 tys

  4,1(0.4%)

  73,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,5 tys

  1,0(0.1%)

  53,7 tys

  0,9(0.1%)

  52,6 tys

  0,9(0.1%)

  42,5 tys

  0,7(0.1%)

  45,7 tys

  0,8(0.1%)

  60,4 tys

  1,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  58,7 tys

  1,0(0.1%)

  14,8 tys

  0,3(0%)

  48,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  392

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,6(0.3%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  83,4 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat elbląski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 965 mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 763 kobiet oraz 7 202 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu elbląskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu elbląskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie elbląskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  W roku 2018 w powiecie elbląskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 711 dzieci (343 dziewczynki oraz 368 chłopców). Dostępnych było 729 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 470 dzieci (205 dziewczynek oraz 265 chłopców). Dostępnych było 507 miejsc.

  15,7% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,4% wśród dziewczynek i 15,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 566 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 244 oddziałach uczyło się 4 070 uczniów (1 944 kobiety oraz 2 126 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 215 oddziałach uczyło się 3 958 uczniów (1 895 kobiet oraz 2 063 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,63.

  W powiecie elbląskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 11 oddziałach uczyło się 276 uczniów (154 kobiety oraz 122 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 460 uczniów (264 kobiety oraz 196 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 186 absolwentów.

  W powiecie elbląskim znajdują się 2 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 272 uczniów (139 kobiet oraz 133 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie elbląskim placówkę miało 5 Technik, w których w 19 oddziałach uczyło się 379 uczniów (181 kobiet oraz 198 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 111 absolwentów.

  W powiecie elbląskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 133 uczniów (29 kobiet oraz 104 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,1 uczniów. 16,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 30,2% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • pow. elbląski
  9,5%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. elbląski
  26,4%
  Województwo
  31,4%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat elbląski
  14,7%
  Warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat elbląski
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,1%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,9%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 566 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  566,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  786,0
  Cała Polska
  873,0
 • 2,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  2,29
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 42 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 729 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat elbląski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 711 Dzieci
 • 343 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 368 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 140 3 lata
 • 140
 • 167 4 lata
 • 167
 • 158 5 lata
 • 158
 • 226 6 lat
 • 226
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 67 3 lata
 • 67
 • 86 4 lata
 • 86
 • 63 5 lata
 • 63
 • 117 6 lat
 • 117
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 73 3 lata
 • 73
 • 81 4 lata
 • 81
 • 95 5 lata
 • 95
 • 109 6 lat
 • 109
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 772 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 46,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 46,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 45,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 30 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat elbląski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Dzieci
 • 12 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 9 4 lata
 • 9
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 4 5 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 4 4 lata
 • 4
 • 6 5 lata
 • 6
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 242 Oddziały
 • 4 039 Uczniowie
 • 1 938 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 101 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 456 Uczniowie w 1 klasie
 • 218 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 238 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 544 Absolwenci 2016
 • 260 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 284 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  16,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,7
 • 7,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7,0
 •  
 • 323,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 280,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 143 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 143 niemiecki
 • 14 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 7 niemiecki
 • 7 angielski
 •  
 • 78,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Polska
  95,46
 • 76,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  76,47
  Warmińsko-mazurskie
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 264 Uczniowie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,2%
  45,8%
 • 91 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 91,7%
  8,3%
 •  
 • 25,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat elbląski
  25,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 272 Uczniowie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  16,0
  Warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat elbląski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 80 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,6%
  73,4%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. elbląski
  16,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,3
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,6
 • 18,2 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,2
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 •  
 • 1 292 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski788
  • niemiecki386
  • rosyjski60
  • włoski58
 • 788 angielski
 • 386 niemiecki
 • 60 rosyjski
 • 58 włoski
 • 24 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 24 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat elbląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat elbląski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie elbląskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 490)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie elbląskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie elbląskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 560 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 103 (uczestnicy: 4 270)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 1 745)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 204)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 11 (uczestnicy: 310)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 224)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 710)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 12)
  • warsztaty: 23 (uczestnicy: 335)
  • inne: 21 (uczestnicy: 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 29 (członkowie: 372)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 60)
  • taneczne: 5 (członkowie: 63)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 44)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 2)
  • teatralne: 2 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 22)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 111)
  • inne: 4 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 20)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 162)
  • teatralne: 2 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 50)
  • taneczne: 7 (członkowie: 67)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie elbląskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 220 miejscami na widowni. Odbyły się 132 seanse, na które przyszło 5 155 widzów, w tym 58 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 884 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie elbląskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 231 649 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 287 292 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 130
  • dostępne dla czytelników: 81
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 81
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Kluby sportowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie elbląskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 263 członków. Zarejestrowano 1 333 ćwiczących (mężczyźni: 1 092, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 725, dziewczęta do lat 18: 179). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie elbląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat elbląski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie elbląskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 73,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie elbląskim zarejestrowanych było 52 905 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 316 samochodów osobowych (689,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 609 samochodów ciężarowych (86,5 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 101 autobusów (1,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 318 ciągników siodłowych (5,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 318 motocykli (58,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2020 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 39 Ranni
  (rok 2020)
 • 20 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie elbląskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 64,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. elbląski
  64,9
  Województwo
  73,4
  Cała Polska
  61,5
 • 12,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  12,3
  Warmińsko-mazurskie
  8,1
  Cały kraj
  6,5
 • 68,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  68,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,7
  Polska
  69,2
 • 13,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  13,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  7,6
 • 73,72 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  73,7
  Warmińsko-mazurskie
  107,2
  Polska
  80,2
 • 18,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat elbląski
  18,9
  Województwo
  11,1
  Cała Polska
  10,6
 • 105,41 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. elbląski
  105,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  114,0
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 905 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2020 roku
 • 39 316 Samochody osobowe
 • 4 609 Samochody ciężarowe
 • 17 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 101 Autobusy
 • 306 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 319 Ciągniki samochodowe
 • 318   Ciągniki siodłowe
 • 4 936 Ciągniki rolnicze
 • 3 318 Motocykle
 • 1 297   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 064 Motorowery
 • 39 316Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody osobowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 689,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  689,9
  Województwo
  593,2
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 626
  • 1400-1649 kg9 424
  • 1650-1899 kg10 127
  • 1900 kg i więcej11 139
 • 8 626 do 1399 kg
 • 9 424 1400-1649 kg
 • 10 127 1650-1899 kg
 • 11 139 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 251 do 1399 cm3
 • 12 251
 • 23 320 1400-1999 cm3
 • 23 320
 • 3 745 2000 i więcej cm3
 • 3 745
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 717
  • olej napędowy13 885
  • gaz (LPG)4 457
  • pozostałe3 257
 • 17 717 benzyna
 • 13 885 olej napędowy
 • 4 457 gaz (LPG)
 • 3 257 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 346 do 1 roku
 • 346
 • 215 2 lata
 • 215
 • 263 3 lata
 • 263
 • 569 4-5 lat
 • 569
 • 691 6-7 lat
 • 691
 • 1 105 8-9 lat
 • 1 105
 • 1 346 10-11 lat
 • 1 346
 • 5 027 12-15 lat
 • 5 027
 • 7 721 16-20 lat
 • 7 721
 • 8 092 21-25 lat
 • 8 092
 • 5 827 26-30 lat
 • 5 827
 • 8 114 31 lat i więcej
 • 8 114
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie elbląskim
 • pow. elbląski
  22,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 609Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  86,5
  Województwo
  86,0
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 439 do 999 kg
 • 2 439
 • 1 202 1000-1499 kg
 • 1 202
 • 303 1500-2999 kg
 • 303
 • 44 3000-3499 kg
 • 44
 • 66 3500-4999 kg
 • 66
 • 243 5000-6999 kg
 • 243
 • 146 7000-9999 kg
 • 146
 • 123 10000-14999 kg
 • 123
 • 43 15000 kg i więcej
 • 43
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna719
  • olej napędowy3 052
  • gaz (LPG)141
  • pozostałe697
 • 719 benzyna
 • 3 052 olej napędowy
 • 141 gaz (LPG)
 • 697 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 44 do 1 roku
 • 44
 • 20 2 lata
 • 20
 • 24 3 lata
 • 24
 • 87 4-5 lat
 • 87
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 177 8-9 lat
 • 177
 • 213 10-11 lat
 • 213
 • 555 12-15 lat
 • 555
 • 796 16-20 lat
 • 796
 • 810 21-25 lat
 • 810
 • 483 26-30 lat
 • 483
 • 1 272 31 lat i więcej
 • 1 272
 • 22,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  22,5 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 101Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Autobusy w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,8
  Województwo
  3,2
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy66
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe34
 • 1 benzyna
 • 66 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 6-7 lat
 • 4
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 10 16-20 lat
 • 10
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 51 31 lat i więcej
 • 51
 • 27,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie elbląskim
 • pow. elbląski
  27,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 318Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  5,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy254
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe62
 • 1 benzyna
 • 254 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 62 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 21 6-7 lat
 • 21
 • 31 8-9 lat
 • 31
 • 19 10-11 lat
 • 19
 • 63 12-15 lat
 • 63
 • 54 16-20 lat
 • 54
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  19,2 lat
  Województwo
  14,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 3 318Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Motocykle w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 58,2 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  58,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  45,8
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 49 do 1 roku
 • 49
 • 17 2 lata
 • 17
 • 9 3 lata
 • 9
 • 97 4-5 lat
 • 97
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 58 10-11 lat
 • 58
 • 203 12-15 lat
 • 203
 • 274 16-20 lat
 • 274
 • 267 21-25 lat
 • 267
 • 161 26-30 lat
 • 161
 • 2 114 31 lat i więcej
 • 2 114
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  28,3 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 4 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie elbląskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 240,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  240,2 km
  Województwo
  280,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat elbląski
  6,0 km
  Warmińsko-mazurskie
  4,8 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami