Powiat elbląski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat elbląski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 211 Liczba mieszkańców
 • 1 416 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Jezierski Starosta
 • ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg Adres starostwa powiatowego
 • NEB Tablice rejestracyjne
Powiat elbląski na mapie
Identyfikatory
 • 2804 TERYT (TERC)
Herb powiatu elbląskiego
powiat elbląski herb
Flaga powiatu elbląskiego
powiat elbląski flaga

Powiat elbląski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat elbląski ma 57 211 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 1,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w 2050 roku wynosi 53 228, z czego 26 442 to kobiety, a 26 786 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu elbląskiego zawarli w 2019 roku 243 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu elbląskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat elbląski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -35. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,61 na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego. W 2019 roku urodziło się 550 dzieci, w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 37,6% zgonów w powiecie elbląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie elbląskim były nowotwory, a 9,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu elbląskiego przypada 10.19 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 768 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 987 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu elbląskiego -219. W tym samym roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 42 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -33.

  62,1% mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 57 211 Liczba mieszkańców
 • 28 535 Kobiety
 • 28 676 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 53 228 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 442 Kobiety
 • 26 786 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,6 latŚredni wiek mieszkańców
 • powiat elbląski
  40,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,3 lat
  Cała Polska
  41,9 lat
 • 41,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat elbląski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. elbląski
  30,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,6%
  Warmińsko-mazurskie
  54,0%
  Cała Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. elbląski
  9,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,8%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • pow. elbląski
  2,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie elbląskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  4,5
  Polska
  4,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. elbląski
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 243 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie elbląskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -35 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -32 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat elbląski
  -0,6
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie elbląskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie elbląskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie elbląskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie elbląskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 550 Urodzenia żywe
 • 235 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 315 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,7%
  57,3%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  9,8
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat elbląski
  40,9
  Województwo
  38,7
  Cała Polska
  41,8
 • 16.37 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.37
 • 68.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 68.4
 • 95.63 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95.63
 • 59.45 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 59.45
 • 34.75 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.75
 • 6.39 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.39
 • 3 374 gŚrednia waga noworodków
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 450 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat elbląski
  3 374 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 186 Waga 3500g - 3999g
 • 186
 • 184 Waga 3000g - 3499g
 • 184
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. elbląski
  1,40
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,42
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. elbląski
  0,94
  Województwo
  0,87
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie elbląskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 585 Zgony
 • 267 Kobiety
  (Zgony)
 • 318 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 106,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  106,4
  Województwo
  115,4
  Cała Polska
  109,3
 • 10,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  10,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Polska
  40,5%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,9%
  Kraj
  26,4%
 • 9,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. elbląski
  9,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,6
  Cała Polska
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,9
  Cały kraj
  72,2
 • 270,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  270,6
  Warmińsko-mazurskie
  281,9
  Cała Polska
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,1
  Polska
  263,9
 • 400,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 406,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 394,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. elbląski
  400,7
  Województwo
  377,1
  Cała Polska
  437,2
 • 68,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat elbląski
  68,8
  Warmińsko-mazurskie
  64,4
  Cały kraj
  71,0
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,0
  Cały kraj
  34,8
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat elbląski
  13,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0
  Cała Polska
  8,0
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,5%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 768 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 389 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 379 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 987 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 557 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 430 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Wymeldowania za granicę
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -252 Saldo migracji
 • -184 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -219 Saldo migracji wewnętrznych
 • -168 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -51 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -33 Saldo migracji zagranicznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie elbląskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat elbląski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie elbląskim oddano do użytku 131 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim to 18 356 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 80,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie elbląskim to 4,64 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie elbląskim to 110,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,43% mieszkań posiada łazienkę, 74,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,93% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 356 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 319,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  319,00
  Województwo
  363,40
  Cały kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 75,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  75,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,70 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 24,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,20 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,00 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,95 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. elbląski
  3,95
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat elbląski
  3,14
  Warmińsko-mazurskie
  2,75
  Polska
  2,63
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. elbląski
  0,79
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,73
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 131 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat elbląski
  2,29
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,08
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 123 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 608 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. elbląski
  4,64
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,68
  Cały kraj
  3,78
 • 10,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  10,63
  Warmińsko-mazurskie
  15,01
  Polska
  20,42
 • 14 492 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 110,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat elbląski
  110,6 m2
  Województwo
  83,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,25 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. elbląski
  96,21%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,13%
  Kraj
  96,88%
 • 92,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat elbląski
  92,07%
  Województwo
  94,59%
  Cały kraj
  93,83%
 • 87,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. elbląski
  87,43%
  Województwo
  92,08%
  Cały kraj
  91,54%
 • 74,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,34%
  Warmińsko-mazurskie
  83,49%
  Polska
  82,60%
 • 1,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  1,93%
  Warmińsko-mazurskie
  46,31%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat elbląski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie elbląskim na 1000 mieszkańców pracuje 161 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim wynosiło w 2019 roku 13,4% (17,8% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim wynosiło 3 735,95 PLN, co odpowiada 77.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego 4 772 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 646.

  31,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat elbląski
  161,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Cała Polska
  251,0
 • 16,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 21,5% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • pow. elbląski
  13,4%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 736 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 736 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 028 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 772 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 646 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 31,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 277 Pracujący ogółem
 • 4 072 Kobiety
 • 5 205 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 61,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,0
  Warmińsko-mazurskie
  63,3
  Cała Polska
  66,7
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. elbląski
  30,7
  Województwo
  33,5
  Cały kraj
  36,5
 • 101,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. elbląski
  101,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  112,4
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat elbląski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie elbląskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 454 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 407 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 492 nowe podmioty, a 238 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (492) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (378) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (447) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (238) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie elbląskim najwięcej (212) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 257) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,9% (219) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (1 359) podmiotów, a 64,6% (2 876) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie elbląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.0%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 454 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 219 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 359 Przemysł i budownictwo
 • 2 876 Pozostała działalność
 • 492 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2019 roku
 • 238 Podmioty wyrejestrowane w powiecie elbląskim w 2019 roku
 • 3 407 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 257 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 257
 • 168 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 168
 • 25Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 25
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 4 450 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 450
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 34 Spółdzielnie ogółem
 • 34
 • 255 Spółki handlowe ogółem
 • 255
 • 34  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 212  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 212
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 128 Spółki cywilne ogółem
 • 128
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 407 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 750 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 750
 • 693 Budownictwo
 • 693
 • 490 Przetwórstwo przemysłowe
 • 490
 • 299 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 299
 • 239 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 239
 • 202 Transport i gospodarka magazynowa
 • 202
 • 164 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 164
 • 161 Pozostała działalność
 • 161
 • 94 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 94
 • 94 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 94
 • 55 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 55
 • 47 Edukacja
 • 47
 • 45 Informacja i komunikacja
 • 45
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie elbląskim stwierdzono 825 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie elbląskim wynosi 77,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,94 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 6,32 (wykrywalność 55%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 825 Przestępstwa ogółem
 • 825
 • 513 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 513
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 101
 • 132 Przestępstwa drogowe
 • 132
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 363 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 363
 • 14,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  14,37
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,12
  Polska
  20,75
 • 8,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,94
  Warmińsko-mazurskie
  11,76
  Cała Polska
  13,21
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,76
  Warmińsko-mazurskie
  3,29
  Polska
  4,88
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  2,30
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,13
  Polska
  1,86
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  0,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48
  Polska
  0,43
 • 6,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,32
  Województwo
  8,00
  Cały kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. elbląski
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  65%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  76%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. elbląski
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. elbląski
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  91%
  Kraj
  86%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54%
  Cała Polska
  53%

Powiat elbląski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2018 roku 74,0 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu elbląskiego - 36.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,9 mln złotych, czyli 18,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2018 roku 67,8 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.3%). W budżecie powiatu elbląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 152 złotych na mieszkańca (12,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,2 mln

  876(100%)

  51,6 mln

  883(100%)

  62,4 mln

  1,1 tys(100%)

  51,3 mln

  881(100%)

  50,0 mln

  860(100%)

  49,7 mln

  855(100%)

  62,2 mln

  1,1 tys(100%)

  74,0 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  193(22%)

  10,0 mln

  170(19.3%)

  17,3 mln

  297(27.7%)

  8,6 mln

  148(16.8%)

  10,5 mln

  181(21%)

  8,6 mln

  147(17.2%)

  20,1 mln

  346(32.3%)

  26,7 mln

  464(36.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,5 mln

  180(20.5%)

  10,0 mln

  172(19.4%)

  10,4 mln

  178(16.6%)

  10,2 mln

  176(19.9%)

  11,0 mln

  189(22%)

  10,5 mln

  180(21.1%)

  10,5 mln

  181(16.9%)

  13,3 mln

  232(18%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  199(22.7%)

  12,1 mln

  207(23.4%)

  12,4 mln

  212(19.8%)

  12,7 mln

  218(24.8%)

  12,7 mln

  219(25.4%)

  13,7 mln

  236(27.6%)

  9,1 mln

  157(14.7%)

  9,6 mln

  167(12.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,6 mln

  95,4(10.9%)

  6,9 mln

  118(13.4%)

  7,0 mln

  120(11.2%)

  5,7 mln

  98,5(11.2%)

  6,0 mln

  102(11.9%)

  6,3 mln

  109(12.7%)

  6,9 mln

  119(11.1%)

  6,9 mln

  120(9.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,4 mln

  92,4(10.6%)

  6,4 mln

  109(12.4%)

  6,8 mln

  116(10.8%)

  5,7 mln

  98,6(11.2%)

  5,6 mln

  95,3(11.1%)

  5,4 mln

  93,8(11%)

  5,7 mln

  98,7(9.2%)

  5,7 mln

  98,5(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  37,4(4.3%)

  2,0 mln

  34,1(3.9%)

  2,2 mln

  38,6(3.6%)

  2,7 mln

  45,9(5.2%)

  1,6 mln

  27,8(3.2%)

  1,5 mln

  25,3(3%)

  1,6 mln

  27,1(2.5%)

  2,0 mln

  35,1(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  789,0 tys

  13,5(1.5%)

  713,3 tys

  12,2(1.4%)

  722,2 tys

  12,4(1.2%)

  689,6 tys

  11,9(1.3%)

  886,5 tys

  15,2(1.8%)

  1,1 mln

  19,5(2.3%)

  1,1 mln

  19,0(1.8%)

  1,3 mln

  21,9(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  843,7 tys

  14,4(1.6%)

  944,6 tys

  16,2(1.8%)

  954,8 tys

  16,4(1.5%)

  888,1 tys

  15,3(1.7%)

  726,0 tys

  12,5(1.5%)

  632,7 tys

  10,9(1.3%)

  475,9 tys

  8,2(0.8%)

  631,9 tys

  11,0(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  276,0 tys

  4,7(0.5%)

  1,0 mln

  17,5(2%)

  3,6 mln

  62,2(5.8%)

  3,0 mln

  51,2(5.8%)

  79,5 tys

  1,4(0.2%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  302,1 tys

  5,2(0.5%)

  585,3 tys

  10,2(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  876,7 tys

  15,0(1.7%)

  433,7 tys

  7,4(0.8%)

  86,1 tys

  1,5(0.1%)

  85,4 tys

  1,5(0.2%)

  91,9 tys

  1,6(0.2%)

  66,7 tys

  1,1(0.1%)

  411,3 tys

  7,1(0.7%)

  247,3 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  253,3 tys

  4,3(0.5%)

  256,7 tys

  4,4(0.5%)

  254,9 tys

  4,4(0.4%)

  265,0 tys

  4,6(0.5%)

  262,2 tys

  4,5(0.5%)

  305,5 tys

  5,3(0.6%)

  253,5 tys

  4,4(0.4%)

  239,4 tys

  4,2(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  923,2 tys

  15,8(1.8%)

  86,6 tys

  1,5(0.2%)

  90,4 tys

  1,6(0.1%)

  79,9 tys

  1,4(0.2%)

  79,8 tys

  1,4(0.2%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  93,4 tys

  1,6(0.2%)

  195,0 tys

  3,4(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  372,5 tys

  6,4(0.7%)

  183,6 tys

  3,1(0.4%)

  214,3 tys

  3,7(0.3%)

  182,5 tys

  3,1(0.4%)

  136,9 tys

  2,4(0.3%)

  129,3 tys

  2,2(0.3%)

  136,7 tys

  2,4(0.2%)

  178,4 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  123,1 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  145,3 tys

  2,5(0.3%)

  114,4 tys

  2,0(0.2%)

  77,1 tys

  1,3(0.1%)

  36,1 tys

  0,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  914,5 tys

  15,7(1.8%)

  94,8 tys

  1,6(0.2%)

  91,2 tys

  1,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  42,1 tys

  0,7(0.1%)

  36,1 tys

  0,6(0.1%)

  50,1 tys

  0,9(0.1%)

  48,6 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,9(0.1%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  61,3 tys

  1,1(0.1%)

  64,6 tys

  1,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  50,4 tys

  0,9(0.1%)

  76,2 tys

  1,3(0.1%)

  63,6 tys

  1,1(0.1%)

  221,7 tys

  3,8(0.4%)

  144,3 tys

  2,5(0.3%)

  59,3 tys

  1,0(0.1%)

  41,2 tys

  0,7(0.1%)

  40,4 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  46,9 tys

  0,8(0.1%)

  360,5 tys

  6,2(0.7%)

  231,1 tys

  4,0(0.4%)

  58,3 tys

  1,0(0.1%)

  57,8 tys

  1,0(0.1%)

  51,9 tys

  0,9(0.1%)

  41,1 tys

  0,7(0.1%)

  40,3 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,9 mln

  941(100%)

  50,1 mln

  857(100%)

  59,8 mln

  1,0 tys(100%)

  51,1 mln

  877(100%)

  52,6 mln

  906(100%)

  53,4 mln

  919(100%)

  60,6 mln

  1,0 tys(100%)

  67,8 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,1 mln

  482(51.2%)

  27,8 mln

  477(55.6%)

  27,9 mln

  479(46.6%)

  27,1 mln

  466(53%)

  27,1 mln

  466(51.5%)

  28,2 mln

  485(52.7%)

  29,5 mln

  509(48.6%)

  29,3 mln

  510(43.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  102(10.8%)

  2,3 mln

  38,6(4.5%)

  9,2 mln

  158(15.4%)

  2,7 mln

  46,2(5.3%)

  4,9 mln

  83,8(9.3%)

  3,1 mln

  53,0(5.8%)

  7,7 mln

  133(12.7%)

  12,1 mln

  210(17.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  83,5(8.9%)

  5,4 mln

  91,6(10.7%)

  7,0 mln

  120(11.7%)

  7,6 mln

  131(15%)

  8,2 mln

  140(15.5%)

  8,7 mln

  150(16.3%)

  9,4 mln

  162(15.5%)

  10,4 mln

  180(15.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  112(11.9%)

  7,3 mln

  124(14.5%)

  8,0 mln

  137(13.4%)

  8,2 mln

  141(16.1%)

  8,2 mln

  141(15.6%)

  9,1 mln

  157(17.1%)

  8,1 mln

  139(13.3%)

  8,5 mln

  148(12.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  20,9(2.2%)

  825,4 tys

  14,1(1.6%)

  809,6 tys

  13,9(1.4%)

  922,7 tys

  15,9(1.8%)

  1,0 mln

  17,6(1.9%)

  1,3 mln

  21,5(2.3%)

  1,7 mln

  29,2(2.8%)

  1,7 mln

  28,7(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  658,4 tys

  11,3(1.2%)

  274,2 tys

  4,7(0.5%)

  104,0 tys

  1,8(0.2%)

  130,9 tys

  2,3(0.3%)

  547,4 tys

  9,4(1%)

  263,6 tys

  4,5(0.5%)

  319,6 tys

  5,5(0.5%)

  997,0 tys

  17,3(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  21,5(2.3%)

  927,7 tys

  15,9(1.9%)

  1,2 mln

  20,0(2%)

  1,5 mln

  26,3(3%)

  519,8 tys

  8,9(1%)

  378,3 tys

  6,5(0.7%)

  530,6 tys

  9,2(0.9%)

  933,9 tys

  16,2(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  17,2(1.8%)

  431,4 tys

  7,4(0.9%)

  498,1 tys

  8,5(0.8%)

  520,6 tys

  8,9(1%)

  809,1 tys

  13,9(1.5%)

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  290,2 tys

  5,0(0.5%)

  532,4 tys

  9,3(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  31,6(3.4%)

  1,5 mln

  25,0(2.9%)

  2,3 mln

  40,0(3.9%)

  444,6 tys

  7,6(0.9%)

  434,3 tys

  7,5(0.8%)

  462,4 tys

  8,0(0.9%)

  585,1 tys

  10,1(1%)

  370,3 tys

  6,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  241,1 tys

  4,1(0.4%)

  935,6 tys

  16,0(1.9%)

  2,1 mln

  36,9(3.6%)

  423,1 tys

  7,3(0.8%)

  363,8 tys

  6,2(0.7%)

  375,3 tys

  6,5(0.7%)

  367,3 tys

  6,3(0.6%)

  320,1 tys

  5,6(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  220,6 tys

  3,8(0.4%)

  212,5 tys

  3,6(0.4%)

  209,8 tys

  3,6(0.4%)

  215,0 tys

  3,7(0.4%)

  198,3 tys

  3,4(0.4%)

  190,6 tys

  3,3(0.4%)

  190,1 tys

  3,3(0.3%)

  186,6 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  123,1 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  108,9 tys

  1,9(0.2%)

  1,8 mln

  30,5(3.6%)

  90,5 tys

  1,6(0.2%)

  870,3 tys

  15,0(1.7%)

  90,3 tys

  1,6(0.2%)

  132,3 tys

  2,3(0.2%)

  90,6 tys

  1,6(0.1%)

  81,3 tys

  1,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,9 mln

  32,2(3.4%)

  118,2 tys

  2,0(0.2%)

  73,6 tys

  1,3(0.1%)

  63,4 tys

  1,1(0.1%)

  78,6 tys

  1,3(0.1%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  24,9 tys

  0,4(0%)

  59,2 tys

  1,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,4 tys

  0,9(0.1%)

  366,9 tys

  6,3(0.7%)

  237,1 tys

  4,1(0.4%)

  73,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,5 tys

  1,0(0.1%)

  53,7 tys

  0,9(0.1%)

  52,6 tys

  0,9(0.1%)

  42,5 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  143,8 tys

  2,5(0.3%)

  25,1 tys

  0,4(0.1%)

  58,7 tys

  1,0(0.1%)

  14,8 tys

  0,3(0%)

  48,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  833,0 tys

  14,3(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  392

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,6(0.3%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  83,4 tys

  1,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat elbląski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 153 mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 878 kobiet oraz 7 275 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu elbląskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu elbląskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie elbląskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  16,0% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,5% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 566 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 78,63.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  9,5%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. elbląski
  26,4%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • powiat elbląski
  1,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,9%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat elbląski
  14,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat elbląski
  27,8%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. elbląski
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat elbląski
  27,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. elbląski
  2,9%
  Województwo
  2,2%
  Kraj
  1,4%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 566 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat elbląski
  566,0
  Województwo
  786,0
  Cała Polska
  873,0
 • 2,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat elbląski
  2,29
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 46,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 46,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 45,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 78,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  78,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,25
  Cała Polska
  95,46
 • 76,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat elbląski
  76,47
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,21
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 • 24 Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 24
 •  
 • 323,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 280,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 12 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat elbląski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat elbląski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie elbląskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 490)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie elbląskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie elbląskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 530 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 231 (uczestnicy: 12 960)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 320)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 650)
  • koncerty: 31 (uczestnicy: 4 580)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 210)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 58 (uczestnicy: 2 620)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 879)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 560)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 621)
  • inne: 69 (uczestnicy: 1 340)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 323)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 87)
  • taneczne: 5 (członkowie: 82)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 36)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 2)
  • teatralne: 1 (członkowie: 13)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 22)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • koło gospodyń wiejskich: 4 (członkowie: 74)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 60)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 248)
  • teatralne: 2 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 40)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 35)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 48)
  • taneczne: 8 (członkowie: 116)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie elbląskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 220 miejscami na widowni. Odbyło się 276 seansów, na które przyszło 14 307 widzów, w tym 116 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 228 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie elbląskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 255 264 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 287 292 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 138
  • dostępne dla czytelników: 84
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 84
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Kluby sportowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie elbląskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 263 członków. Zarejestrowano 1 333 ćwiczących (mężczyźni: 1 092, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 725, dziewczęta do lat 18: 179). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie elbląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat elbląski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 61 wypadków drogowych w powiecie elbląskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 75 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 105,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 16,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 152,8 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie elbląskim zarejestrowanych było 49 096 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 315 samochodów osobowych (631,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 242 samochodów ciężarowych (78,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 99 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 295 ciągników siodłowych (5,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 044 motocykli (52,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,7 lat.


  W 2018 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 23 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 61 Wypadki drogowe
 • 8 Ofiary śmiertelne
 • 75 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie elbląskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 105,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  105,8
  Warmińsko-mazurskie
  89,5
  Cały kraj
  82,5
 • 13,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat elbląski
  13,9
  Warmińsko-mazurskie
  9,8
  Polska
  7,5
 • 16,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. elbląski
  16,3
  Warmińsko-mazurskie
  13,6
  Kraj
  9,3
 • 152,76 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. elbląski
  152,8
  Województwo
  146,2
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 096 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2018 roku
 • 36 315 Samochody osobowe
 • 4 242 Samochody ciężarowe
 • 13 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 99 Autobusy
 • 284 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 296 Ciągniki samochodowe
 • 295   Ciągniki siodłowe
 • 4 816 Ciągniki rolnicze
 • 3 044 Motocykle
 • 1 173   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 886 Motorowery
 • 36 315Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody osobowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 631,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  631,0
  Województwo
  546,2
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 662
  • 1400-1649 kg9 093
  • 1650-1899 kg9 376
  • 1900 kg i więcej9 184
 • 8 662 do 1399 kg
 • 9 093 1400-1649 kg
 • 9 376 1650-1899 kg
 • 9 184 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 663 do 1399 cm3
 • 11 663
 • 21 320 1400-1999 cm3
 • 21 320
 • 3 332 2000 i więcej cm3
 • 3 332
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 801
  • olej napędowy12 413
  • gaz (LPG)4 189
  • pozostałe2 912
 • 16 801 benzyna
 • 12 413 olej napędowy
 • 4 189 gaz (LPG)
 • 2 912 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 323 do 1 roku
 • 323
 • 145 2 lata
 • 145
 • 197 3 lata
 • 197
 • 451 4-5 lat
 • 451
 • 701 6-7 lat
 • 701
 • 872 8-9 lat
 • 872
 • 1 820 10-11 lat
 • 1 820
 • 5 072 12-15 lat
 • 5 072
 • 7 781 16-20 lat
 • 7 781
 • 7 426 21-25 lat
 • 7 426
 • 4 736 26-30 lat
 • 4 736
 • 6 791 31 lat i więcej
 • 6 791
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,6 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 4 242Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 78,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat elbląski
  78,8
  Warmińsko-mazurskie
  79,7
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 265 do 999 kg
 • 2 265
 • 1 052 1000-1499 kg
 • 1 052
 • 280 1500-2999 kg
 • 280
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 67 3500-4999 kg
 • 67
 • 242 5000-6999 kg
 • 242
 • 149 7000-9999 kg
 • 149
 • 108 10000-14999 kg
 • 108
 • 39 15000 kg i więcej
 • 39
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna735
  • olej napędowy2 722
  • gaz (LPG)136
  • pozostałe649
 • 735 benzyna
 • 2 722 olej napędowy
 • 136 gaz (LPG)
 • 649 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 21 2 lata
 • 21
 • 25 3 lata
 • 25
 • 85 4-5 lat
 • 85
 • 126 6-7 lat
 • 126
 • 167 8-9 lat
 • 167
 • 275 10-11 lat
 • 275
 • 485 12-15 lat
 • 485
 • 830 16-20 lat
 • 830
 • 654 21-25 lat
 • 654
 • 431 26-30 lat
 • 431
 • 1 122 31 lat i więcej
 • 1 122
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 99Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Autobusy w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat elbląski
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,1
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy64
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe34
 • 1 benzyna
 • 64 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 1 12-15 lat
 • 1
 • 15 16-20 lat
 • 15
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 47 31 lat i więcej
 • 47
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie elbląskim
 • Powiat
  26,2 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Cała Polska
  21,0 lat
 • 295Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,1
  Warmińsko-mazurskie
  7,0
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy232
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe61
 • 1 benzyna
 • 232 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 61 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 42 10-11 lat
 • 42
 • 45 12-15 lat
 • 45
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,4 lat
  Cała Polska
  12,0 lat
 • 3 044Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Motocykle w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 52,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  52,9
  Warmińsko-mazurskie
  41,8
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 12 2 lata
 • 12
 • 67 3 lata
 • 67
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 29 6-7 lat
 • 29
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 81 10-11 lat
 • 81
 • 171 12-15 lat
 • 171
 • 265 16-20 lat
 • 265
 • 151 21-25 lat
 • 151
 • 224 26-30 lat
 • 224
 • 1 964 31 lat i więcej
 • 1 964
 • 28,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  28,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie elbląskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 161,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  161,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  229,1 km
  Polska
  444,7 km
 • 4,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,0 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,9 km
  Polska
  3,6 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek