Powiat elbląski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat elbląski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 955 Liczba mieszkańców
 • 1 416 km2 Powierzchnia
 • 41 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 29,8% Stopa urbanizacji
 • Sławomir Jezierski Starosta
 • ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg Adres starostwa powiatowego
 • NEB Tablice rejestracyjne
Powiat elbląski na mapie
Identyfikatory
 • 2804 TERYT (TERC)
Herb powiatu elbląskiego
powiat elbląski herb
Flaga powiatu elbląskiego
powiat elbląski flaga

Powiat elbląski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat elbląski ma 57 955 mieszkańców, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w 2050 roku wynosi 53 228, z czego 26 442 to kobiety, a 26 786 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu elbląskiego zawarli w 2017 roku 249 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu elbląskiego jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat elbląski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,14 na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego. W 2017 roku urodziło się 556 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 388 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,7% zgonów w powiecie elbląskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,9% zgonów w powiecie elbląskim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu elbląskiego przypada 9.24 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 677 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 827 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu elbląskiego -150. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 42 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -35.

  63,3% mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 955 Liczba mieszkańców
 • 28 928 Kobiety
 • 29 027 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu elbląskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53 228 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 442 Kobiety
 • 26 786 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie elbląskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie elbląskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie elbląskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,8 lat
  Województwo
  40,7 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat elbląski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu elbląskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. elbląski
  30,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,6%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. elbląski
  9,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat elbląski
  4,8%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Powiat
  2,3%
  Warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 2,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie elbląskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat elbląski
  4,3
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat elbląski
  1,7
  Warmińsko-mazurskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 249 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie elbląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  0,1
  Województwo
  0,1
  Cała Polska
  -0,0
 • -0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie elbląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie elbląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie elbląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie elbląskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 556 Urodzenia żywe
 • 274 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 282 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  10,5
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. elbląski
  40,2
  Województwo
  42,6
  Polska
  44,2
 • 14.71 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14.71
 • 62.02 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 62.02
 • 79.65 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.65
 • 72.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.93
 • 33.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.48
 • 4.01 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.01
 • 3 388 g Średnia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 388 g
  Województwo
  3 401 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 204 Waga 3000g - 3499g
 • 204
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,33
  Województwo
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,70
  Polska
  0,71
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,01
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie elbląskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 537 Zgony
 • 233 Kobiety
  (Zgony)
 • 304 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 95,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. elbląski
  95,6
  Warmińsko-mazurskie
  104,7
  Cały kraj
  101,5
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. elbląski
  3,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,0
  Kraj
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. elbląski
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie elbląskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  39,1%
  Kraj
  45,7%
 • 28,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,9%
  Województwo
  29,0%
  Polska
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. elbląski
  5,5%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  6,1%
 • 17,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Polska
  5,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,4
  Cały kraj
  74,3
 • 265,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. elbląski
  265,0
  Województwo
  278,4
  Polska
  274,3
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  262,1
  Cała Polska
  261,6
 • 376,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 433,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 320,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  376,9
  Warmińsko-mazurskie
  375,6
  Polska
  469,0
 • 64,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat elbląski
  64,8
  Województwo
  73,1
  Cały kraj
  87,7
 • 27,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,5
  Cała Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. elbląski
  0,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 677 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 342 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 335 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 827 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 461 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 366 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Wymeldowania za granicę
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -185 Saldo migracji
 • -139 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -150 Saldo migracji wewnętrznych
 • -119 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -35 Saldo migracji zagranicznych
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie elbląskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat elbląski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie elbląskim oddano do użytku 143 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,47 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim to 18 111 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 312 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 86,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 14,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie elbląskim to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie elbląskim to 119,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,94% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 87,23% mieszkań posiada łazienkę, 73,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,57% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 111 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 311,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat elbląski
  311,80
  Warmińsko-mazurskie
  354,80
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. elbląski
  75,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,30 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 23,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat elbląski
  23,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. elbląski
  3,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,21 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,21
  Warmińsko-mazurskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat elbląski
  0,82
  Województwo
  0,75
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 143 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,47 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,47
  Warmińsko-mazurskie
  3,34
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 137 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,3%
  0,7%
 • 777 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. elbląski
  5,43
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Kraj
  3,91
 • 13,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat elbląski
  13,41
  Województwo
  12,57
  Cały kraj
  18,14
 • 17 039 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 119,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. elbląski
  119,2 m2
  Województwo
  89,0 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,29 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,29 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,30 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,15%
  Warmińsko-mazurskie
  97,06%
  Cały kraj
  96,79%
 • 91,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat elbląski
  91,94%
  Warmińsko-mazurskie
  94,47%
  Cała Polska
  93,66%
 • 87,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. elbląski
  87,23%
  Warmińsko-mazurskie
  91,91%
  Kraj
  91,31%
 • 73,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  73,94%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,15%
  Polska
  82,12%
 • 1,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  1,57%
  Warmińsko-mazurskie
  46,52%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat elbląski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie elbląskim na 1000 mieszkańców pracuje 154 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim wynosiło w 2017 roku 18,0% (23,5% wśród kobiet i 13,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim wynosiło 3 446,29 PLN, co odpowiada 76.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego 4 772 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 126 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 646.

  32,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu elbląskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 154 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. elbląski
  154,0
  Województwo
  200,0
  Cały kraj
  247,0
 • 18,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 23,5% Kobiety
 • 13,4% Mężczyźni
 • pow. elbląski
  18,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie elbląskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 446 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat elbląski
  3 446 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 803 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie elbląskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 772 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 126 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 646 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,45 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,7% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 32,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 917 Pracujący ogółem
 • 3 884 Kobiety
 • 5 033 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie elbląskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,3% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,0
  Warmińsko-mazurskie
  60,0
  Cała Polska
  63,4
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  27,7
  Warmińsko-mazurskie
  30,6
  Polska
  34,0
 • 91,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat elbląski
  91,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  104,2
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat elbląski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie elbląskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 146 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 067 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 414 nowych podmiotów, a 338 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (439) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (378) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (447) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (259) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie elbląskim najwięcej (239) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 925) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,9% (245) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (1 160) podmiotów, a 66,1% (2 741) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie elbląskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.6%) oraz Budownictwo (16.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 146 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 245 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 160 Przemysł i budownictwo
 • 2 741 Pozostała działalność
 • 414 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2017 roku
 • 338 Podmioty wyrejestrowane w powiecie elbląskim w 2017 roku
 • 3 067 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 925 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 925
 • 191 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 191
 • 27 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 27
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 4 143 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 143
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 49 Spółdzielnie ogółem
 • 49
 • 280 Spółki handlowe ogółem
 • 280
 • 45  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 239  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 239
 • 45    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 123 Spółki cywilne ogółem
 • 123
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 067 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 785 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 785
 • 507 Budownictwo
 • 507
 • 468 Przetwórstwo przemysłowe
 • 468
 • 254 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 254
 • 203 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 203
 • 181 Transport i gospodarka magazynowa
 • 181
 • 166 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 166
 • 131 Pozostała działalność
 • 131
 • 89 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 89
 • 79 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 79
 • 54 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 54
 • 42 Edukacja
 • 42
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 24 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 24
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 10 Górnictwo i wydobywanie
 • 10
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie elbląskim stwierdzono 816 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,08 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie elbląskim wynosi 73,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu elbląskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,92 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 6,68 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (85%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 816 Przestępstwa ogółem
 • 816
 • 517 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 517
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 101
 • 119 Przestępstwa drogowe
 • 119
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 387 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 387
 • 14,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  14,08
  woj. warmińsko-mazurskie
  17,07
  Polska
  19,62
 • 8,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,92
  Województwo
  10,98
  Cały kraj
  12,07
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,74
  Warmińsko-mazurskie
  3,06
  Polska
  4,94
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  2,05
  Warmińsko-mazurskie
  2,10
  Polska
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,48
  Województwo
  0,61
  Kraj
  0,49
 • 6,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. elbląski
  6,68
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,49
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. elbląski
  73%
  Warmińsko-mazurskie
  72%
  Kraj
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  62%
  woj. warmińsko-mazurskie
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  85%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. elbląski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat elbląski
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86%
  Polska
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  49%
  Województwo
  52%
  Cały kraj
  52%

Powiat elbląski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2016 roku 49,7 mln złotych, co daje 855 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu elbląskiego - 27.6% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (21.1%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (17.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,0 mln złotych, czyli 10,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu elbląskiego wyniosła w 2016 roku 53,4 mln złotych, co daje 919 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (17.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.3%). W budżecie powiatu elbląskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 124 złotych na mieszkańca (13,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,9 mln

  903(100%)

  57,2 mln

  981(100%)

  51,2 mln

  876(100%)

  51,6 mln

  883(100%)

  62,4 mln

  1,1 tys(100%)

  51,3 mln

  881(100%)

  50,0 mln

  860(100%)

  49,7 mln

  855(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  185(20.5%)

  10,6 mln

  187(18.5%)

  11,6 mln

  199(22.7%)

  12,1 mln

  207(23.4%)

  12,4 mln

  212(19.8%)

  12,7 mln

  218(24.8%)

  12,7 mln

  219(25.4%)

  13,7 mln

  236(27.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,9 mln

  158(17.5%)

  9,8 mln

  174(17.2%)

  10,5 mln

  180(20.5%)

  10,0 mln

  172(19.4%)

  10,4 mln

  178(16.6%)

  10,2 mln

  176(19.9%)

  11,0 mln

  189(22%)

  10,5 mln

  180(21.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,8 mln

  299(33.1%)

  21,3 mln

  377(37.3%)

  11,3 mln

  193(22%)

  10,0 mln

  170(19.3%)

  17,3 mln

  297(27.7%)

  8,6 mln

  148(16.8%)

  10,5 mln

  181(21%)

  8,6 mln

  147(17.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  89,9(10%)

  5,3 mln

  94,3(9.3%)

  5,6 mln

  95,4(10.9%)

  6,9 mln

  118(13.4%)

  7,0 mln

  120(11.2%)

  5,7 mln

  98,5(11.2%)

  6,0 mln

  102(11.9%)

  6,3 mln

  109(12.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,1 mln

  73,1(8.1%)

  4,8 mln

  84,7(8.4%)

  5,4 mln

  92,4(10.6%)

  6,4 mln

  109(12.4%)

  6,8 mln

  116(10.8%)

  5,7 mln

  98,6(11.2%)

  5,6 mln

  95,3(11.1%)

  5,4 mln

  93,8(11%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  45,0(5%)

  2,6 mln

  46,3(4.6%)

  2,2 mln

  37,4(4.3%)

  2,0 mln

  34,1(3.9%)

  2,2 mln

  38,6(3.6%)

  2,7 mln

  45,9(5.2%)

  1,6 mln

  27,8(3.2%)

  1,5 mln

  25,3(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  467,5 tys

  8,3(0.9%)

  379,5 tys

  6,7(0.7%)

  789,0 tys

  13,5(1.5%)

  713,3 tys

  12,2(1.4%)

  722,2 tys

  12,4(1.2%)

  689,6 tys

  11,9(1.3%)

  886,5 tys

  15,2(1.8%)

  1,1 mln

  19,5(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  46,2 tys

  0,8(0.1%)

  48,1 tys

  0,9(0.1%)

  145,3 tys

  2,5(0.3%)

  114,4 tys

  2,0(0.2%)

  77,1 tys

  1,3(0.1%)

  36,1 tys

  0,6(0.1%)

  92,7 tys

  1,6(0.2%)

  914,5 tys

  15,7(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  18,0(2%)

  860,8 tys

  15,2(1.5%)

  843,7 tys

  14,4(1.6%)

  944,6 tys

  16,2(1.8%)

  954,8 tys

  16,4(1.5%)

  888,1 tys

  15,3(1.7%)

  726,0 tys

  12,5(1.5%)

  632,7 tys

  10,9(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  259,9 tys

  4,6(0.5%)

  250,0 tys

  4,4(0.4%)

  253,3 tys

  4,3(0.5%)

  256,7 tys

  4,4(0.5%)

  254,9 tys

  4,4(0.4%)

  265,0 tys

  4,6(0.5%)

  262,2 tys

  4,5(0.5%)

  305,5 tys

  5,3(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  174,0 tys

  3,1(0.3%)

  276,0 tys

  4,7(0.5%)

  1,0 mln

  17,5(2%)

  3,6 mln

  62,2(5.8%)

  3,0 mln

  51,2(5.8%)

  79,5 tys

  1,4(0.2%)

  161,0 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  435,7 tys

  7,7(0.9%)

  148,9 tys

  2,6(0.3%)

  372,5 tys

  6,4(0.7%)

  183,6 tys

  3,1(0.4%)

  214,3 tys

  3,7(0.3%)

  182,5 tys

  3,1(0.4%)

  136,9 tys

  2,4(0.3%)

  129,3 tys

  2,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  86,9 tys

  1,5(0.2%)

  93,2 tys

  1,6(0.2%)

  923,2 tys

  15,8(1.8%)

  86,6 tys

  1,5(0.2%)

  90,4 tys

  1,6(0.1%)

  79,9 tys

  1,4(0.2%)

  79,8 tys

  1,4(0.2%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  393,5 tys

  7,0(0.8%)

  471,1 tys

  8,3(0.8%)

  876,7 tys

  15,0(1.7%)

  433,7 tys

  7,4(0.8%)

  86,1 tys

  1,5(0.1%)

  85,4 tys

  1,5(0.2%)

  91,9 tys

  1,6(0.2%)

  66,7 tys

  1,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  21,3 tys

  0,4(0%)

  53,7 tys

  0,9(0.1%)

  42,1 tys

  0,7(0.1%)

  36,1 tys

  0,6(0.1%)

  50,1 tys

  0,9(0.1%)

  48,6 tys

  0,8(0.1%)

  53,8 tys

  0,9(0.1%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  35,8 tys

  0,6(0.1%)

  113,8 tys

  2,0(0.2%)

  50,4 tys

  0,9(0.1%)

  76,2 tys

  1,3(0.1%)

  63,6 tys

  1,1(0.1%)

  221,7 tys

  3,8(0.4%)

  144,3 tys

  2,5(0.3%)

  59,3 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  209,4 tys

  3,7(0.4%)

  80,2 tys

  1,4(0.1%)

  46,9 tys

  0,8(0.1%)

  360,5 tys

  6,2(0.7%)

  231,1 tys

  4,0(0.4%)

  58,3 tys

  1,0(0.1%)

  57,8 tys

  1,0(0.1%)

  51,9 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  28,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie elbląskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat elbląski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu elbląskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,3 mln

  857(100%)

  54,8 mln

  940(100%)

  54,9 mln

  941(100%)

  50,1 mln

  857(100%)

  59,8 mln

  1,0 tys(100%)

  51,1 mln

  877(100%)

  52,6 mln

  906(100%)

  53,4 mln

  919(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,6 mln

  437(51%)

  27,9 mln

  493(50.9%)

  28,1 mln

  482(51.2%)

  27,8 mln

  477(55.6%)

  27,9 mln

  479(46.6%)

  27,1 mln

  466(53%)

  27,1 mln

  466(51.5%)

  28,2 mln

  485(52.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  104(12.1%)

  6,0 mln

  106(10.9%)

  6,5 mln

  112(11.9%)

  7,3 mln

  124(14.5%)

  8,0 mln

  137(13.4%)

  8,2 mln

  141(16.1%)

  8,2 mln

  141(15.6%)

  9,1 mln

  157(17.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,1 mln

  73,6(8.6%)

  4,1 mln

  72,4(7.5%)

  4,9 mln

  83,5(8.9%)

  5,4 mln

  91,6(10.7%)

  7,0 mln

  120(11.7%)

  7,6 mln

  131(15%)

  8,2 mln

  140(15.5%)

  8,7 mln

  150(16.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,2 mln

  145(16.9%)

  10,6 mln

  188(19.4%)

  6,0 mln

  102(10.8%)

  2,3 mln

  38,6(4.5%)

  9,2 mln

  158(15.4%)

  2,7 mln

  46,2(5.3%)

  4,9 mln

  83,8(9.3%)

  3,1 mln

  53,0(5.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  368,2 tys

  6,5(0.8%)

  379,5 tys

  6,7(0.7%)

  1,2 mln

  20,9(2.2%)

  825,4 tys

  14,1(1.6%)

  809,6 tys

  13,9(1.4%)

  922,7 tys

  15,9(1.8%)

  1,0 mln

  17,6(1.9%)

  1,3 mln

  21,5(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  750,2 tys

  13,3(1.6%)

  479,9 tys

  8,5(0.9%)

  1,0 mln

  17,2(1.8%)

  431,4 tys

  7,4(0.9%)

  498,1 tys

  8,5(0.8%)

  520,6 tys

  8,9(1%)

  809,1 tys

  13,9(1.5%)

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  25,6(3%)

  1,7 mln

  29,5(3%)

  1,8 mln

  31,6(3.4%)

  1,5 mln

  25,0(2.9%)

  2,3 mln

  40,0(3.9%)

  444,6 tys

  7,6(0.9%)

  434,3 tys

  7,5(0.8%)

  462,4 tys

  8,0(0.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  28,1(3.3%)

  1,6 mln

  28,4(2.9%)

  1,3 mln

  21,5(2.3%)

  927,7 tys

  15,9(1.9%)

  1,2 mln

  20,0(2%)

  1,5 mln

  26,3(3%)

  519,8 tys

  8,9(1%)

  378,3 tys

  6,5(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  418,3 tys

  7,4(0.9%)

  204,3 tys

  3,6(0.4%)

  241,1 tys

  4,1(0.4%)

  935,6 tys

  16,0(1.9%)

  2,1 mln

  36,9(3.6%)

  423,1 tys

  7,3(0.8%)

  363,8 tys

  6,2(0.7%)

  375,3 tys

  6,5(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  209,3 tys

  3,7(0.4%)

  1,1 mln

  19,4(2%)

  658,4 tys

  11,3(1.2%)

  274,2 tys

  4,7(0.5%)

  104,0 tys

  1,8(0.2%)

  130,9 tys

  2,3(0.3%)

  547,4 tys

  9,4(1%)

  263,6 tys

  4,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  207,8 tys

  3,7(0.4%)

  215,0 tys

  3,8(0.4%)

  220,6 tys

  3,8(0.4%)

  212,5 tys

  3,6(0.4%)

  209,8 tys

  3,6(0.4%)

  215,0 tys

  3,7(0.4%)

  198,3 tys

  3,4(0.4%)

  190,6 tys

  3,3(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  137,1 tys

  2,4(0.3%)

  108,9 tys

  1,9(0.2%)

  1,8 mln

  30,5(3.6%)

  90,5 tys

  1,6(0.2%)

  870,3 tys

  15,0(1.7%)

  90,3 tys

  1,6(0.2%)

  132,3 tys

  2,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  392

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,6(0.3%)

  80,4 tys

  1,4(0.2%)

  83,4 tys

  1,4(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  211,0 tys

  3,7(0.4%)

  86,3 tys

  1,5(0.2%)

  50,4 tys

  0,9(0.1%)

  366,9 tys

  6,3(0.7%)

  237,1 tys

  4,1(0.4%)

  73,5 tys

  1,3(0.1%)

  60,5 tys

  1,0(0.1%)

  53,7 tys

  0,9(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  82,0 tys

  1,5(0.2%)

  189,1 tys

  3,3(0.3%)

  1,9 mln

  32,2(3.4%)

  118,2 tys

  2,0(0.2%)

  73,6 tys

  1,3(0.1%)

  63,4 tys

  1,1(0.1%)

  78,6 tys

  1,3(0.1%)

  31,5 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  226,0 tys

  4,0(0.5%)

  95,0 tys

  1,7(0.2%)

  143,8 tys

  2,5(0.3%)

  25,1 tys

  0,4(0.1%)

  58,7 tys

  1,0(0.1%)

  14,8 tys

  0,3(0%)

  48,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  833,0 tys

  14,3(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  28,4 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat elbląski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 828 mieszkańców powiatu elbląskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 148 kobiet oraz 7 680 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 14,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu elbląskiego, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 27,1% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu elbląskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie elbląskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,5%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,8%) oraz podstawowe ukończone (25,7%).

  16,1% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 483 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,14.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,2% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu elbląskiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 30,6% mężczyzn).

 • 9,5% Wykształcenie wyższe
 • powiat elbląski
  9,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 15,6% W miastach
  (wyższe)
 • 6,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat elbląski
  26,4%
  Województwo
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,6% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • pow. elbląski
  1,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,6% W miastach
  (policealne)
 • 1,0% Na wsi
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat elbląski
  9,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. elbląski
  14,7%
  Województwo
  17,0%
  Kraj
  18,1%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat elbląski
  27,8%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat elbląski
  6,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  27,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 25,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 30,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat elbląski
  2,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 483 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  483,0
  Warmińsko-mazurskie
  707,0
  Cały kraj
  811,0
 • 2,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  2,33
  Województwo
  1,16
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 41,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 40,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 31,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 82,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  82,14
  Warmińsko-mazurskie
  93,00
  Cały kraj
  96,62
 • 77,89 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat elbląski
  77,89
  Warmińsko-mazurskie
  88,32
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. elbląski
  17,0
  Warmińsko-mazurskie
  17,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 247,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 221,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. elbląski
  87,88
  Województwo
  97,50
  Cała Polska
  100,01
 • 76,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  76,54
  Województwo
  87,77
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat elbląski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  22,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 22 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 13 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 13
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 24
 •  
 • 127,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 104,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie elbląskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat elbląski
  24,0
  Warmińsko-mazurskie
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 15 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 15
 • 25 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 25
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 16,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat elbląski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat elbląski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat elbląski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie elbląskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 3 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 490)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie elbląskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W powiecie elbląskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 530 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 236 (uczestnicy: 11 276)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 470)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 3 150)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 1 580)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 464)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 66 (uczestnicy: 2 740)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 571)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 635)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 476)
  • inne: 54 (uczestnicy: 1 190)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 375)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 64)
  • taneczne: 4 (członkowie: 210)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 17)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 35)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 291)
  • teatralne: 2 (członkowie: 7)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 38)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 34)
  • taneczne: 9 (członkowie: 194)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie elbląskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 220 miejscami na widowni. Odbyło się 257 seansów, na które przyszło 12 030 widzów, w tym 86 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 407 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie elbląskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 260 392 wolumeny oraz 78 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 45 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 9 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 287 292 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 143
  • dostępne dla czytelników: 89
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 89
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 18
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie elbląskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie elbląskim działało 28 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 263 członków. Zarejestrowano 1 333 ćwiczących (mężczyźni: 1 092, kobiety: 241, chłopcy do lat 18: 725, dziewczęta do lat 18: 179). Aktywnych było 49 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (14).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie elbląskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat elbląski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat elbląski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 87 wypadków drogowych w powiecie elbląskim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 125 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 149,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 29,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 37,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 275,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie elbląskim zarejestrowanych było 45 451 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 33 280 samochodów osobowych (572,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 017 samochodów ciężarowych (73,9 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 96 autobusów (1,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 275 ciągników siodłowych (4,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 816 motocykli (48,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,9 lat.


  W 2017 roku w powiecie elbląskim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 taksówek oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 87 Wypadki drogowe
 • 17 Ofiary śmiertelne
 • 125 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie elbląskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 149,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat elbląski
  149,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  113,3
  Cały kraj
  87,6
 • 29,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  29,2
  Województwo
  11,0
  Cała Polska
  7,9
 • 37,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  37,4
  Warmińsko-mazurskie
  16,4
  Kraj
  10,6
 • 275,02 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  275,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  210,4
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 451 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie elbląskim w 2016 roku
 • 33 280 Samochody osobowe
 • 4 017 Samochody ciężarowe
 • 211 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 96 Autobusy
 • 241 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 276 Ciągniki samochodowe
 • 275   Ciągniki siodłowe
 • 4 725 Ciągniki rolnicze
 • 2 816 Motocykle
 • 1 105   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 701 Motorowery
 • 33 280Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody osobowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 572,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  572,9
  Warmińsko-mazurskie
  505,8
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 711
  • 1400-1649 kg8 779
  • 1650-1899 kg8 410
  • 1900 kg i więcej7 380
 • 8 711 do 1399 kg
 • 8 779 1400-1649 kg
 • 8 410 1650-1899 kg
 • 7 380 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 125 do 1399 cm3
 • 11 125
 • 19 258 1400-1999 cm3
 • 19 258
 • 2 897 2000 i więcej cm3
 • 2 897
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 784
  • olej napędowy10 883
  • gaz (LPG)3 864
  • pozostałe2 749
 • 15 784 benzyna
 • 10 883 olej napędowy
 • 3 864 gaz (LPG)
 • 2 749 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 233 do 1 roku
 • 233
 • 143 2 lata
 • 143
 • 137 3 lata
 • 137
 • 470 4-5 lat
 • 470
 • 569 6-7 lat
 • 569
 • 1 287 8-9 lat
 • 1 287
 • 1 588 10-11 lat
 • 1 588
 • 4 647 12-15 lat
 • 4 647
 • 8 353 16-20 lat
 • 8 353
 • 6 825 21-25 lat
 • 6 825
 • 3 374 26-30 lat
 • 3 374
 • 5 654 31 lat i więcej
 • 5 654
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  20,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 4 017Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 73,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  73,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  75,2
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 181 do 999 kg
 • 2 181
 • 955 1000-1499 kg
 • 955
 • 264 1500-2999 kg
 • 264
 • 42 3000-3499 kg
 • 42
 • 67 3500-4999 kg
 • 67
 • 234 5000-6999 kg
 • 234
 • 139 7000-9999 kg
 • 139
 • 99 10000-14999 kg
 • 99
 • 36 15000 kg i więcej
 • 36
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna745
  • olej napędowy2 802
  • gaz (LPG)137
  • pozostałe333
 • 745 benzyna
 • 2 802 olej napędowy
 • 137 gaz (LPG)
 • 333 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 20 2 lata
 • 20
 • 22 3 lata
 • 22
 • 99 4-5 lat
 • 99
 • 154 6-7 lat
 • 154
 • 224 8-9 lat
 • 224
 • 175 10-11 lat
 • 175
 • 534 12-15 lat
 • 534
 • 859 16-20 lat
 • 859
 • 543 21-25 lat
 • 543
 • 420 26-30 lat
 • 420
 • 940 31 lat i więcej
 • 940
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  21,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  19,4 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 96Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Autobusy w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,7 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat elbląski
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,9
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy72
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe23
 • 1 benzyna
 • 72 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 23 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 8 12-15 lat
 • 8
 • 12 16-20 lat
 • 12
 • 10 21-25 lat
 • 10
 • 12 26-30 lat
 • 12
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie elbląskim
 • Tutaj
  25,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,9 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 275Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. elbląski
  4,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy233
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 1 benzyna
 • 233 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 18 6-7 lat
 • 18
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 16 10-11 lat
 • 16
 • 47 12-15 lat
 • 47
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 43 31 lat i więcej
 • 43
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie elbląskim
 • pow. elbląski
  17,9 lat
  Województwo
  14,2 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 2 816Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie elbląskim
 • Motocykle w powiecie elbląskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 48,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  48,5
  Warmińsko-mazurskie
  37,9
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 61 do 1 roku
 • 61
 • 13 2 lata
 • 13
 • 5 3 lata
 • 5
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 30 6-7 lat
 • 30
 • 62 8-9 lat
 • 62
 • 56 10-11 lat
 • 56
 • 149 12-15 lat
 • 149
 • 188 16-20 lat
 • 188
 • 108 21-25 lat
 • 108
 • 324 26-30 lat
 • 324
 • 1 794 31 lat i więcej
 • 1 794
 • 28,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie elbląskim
 • Powiat
  28,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 17 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie elbląskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 167,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  167,4 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  207,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 4,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,1 km
  Warmińsko-mazurskie
  3,5 km
  Polska
  3,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba taksówek