Grodków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Grodków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Grodków to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu brzeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Grodków.
 • 8 010 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 810,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 175 m n.p.m Wysokość
 • 1234 Data założenia
 • 1248 / 49 , 1268 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OB Tablice rejestracyjne
 • Marek Andrzej Antoniewicz Burmistrz miasta
Grodków na mapie
Identyfikatory
 • 17.385250.6963 Współrzędne GPS
 • 1601034 TERYT (TERC)
 • 0965401 SIMC
Herb miasta Grodków
Grodków herb
Flaga miasta Grodków
Grodków flaga

Jak Grodków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Grodków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Grodków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Grodków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
43Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
55Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
69Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
77Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
81Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
127Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
168Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
195Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
226Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
237Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
239Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
242Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
259Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
269Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
278Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
291Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
304Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
304Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
305Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Grodków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
49-200Poczta Grodków, ul. Warszawska 30
49-200Skrytki Pocztowe Poczta Grodków, ul. Warszawska 30

Grodków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Grodkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Brzegu (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Starobrzeska 28c
49-305 Brzeg
Urząd Miejski w Grodkowie
(77) 404-03-00
(77) 415-55-16
ul. Warszawska 29
49-200 Grodków

Grodków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Grodków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 010, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Grodkowa zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców Grodkowa jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Grodków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -76. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,41 na 1000 mieszkańców Grodkowa. W 2022 roku urodziło się 43 dzieci, w tym 51,2% dziewczynek i 48,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w Grodkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w Grodkowie były nowotwory, a 4,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Grodkowa przypada 14.74 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 82 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 110 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Grodkowa -28. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,5% mieszkańców Grodkowa jest w wieku produkcyjnym, 16,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Grodkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 010 Liczba mieszkańców
 • 4 191 Kobiety
 • 3 819 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Grodkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Grodkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Grodkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Grodkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  44,0 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Grodków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Grodkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Grodków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Grodków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Grodków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • Grodków
  29,2%
  Województwo
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Grodków
  52,7%
  Opolskie
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 51,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  woj. opolskie
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,7%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Grodków
  0,5%
  woj. opolskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Grodkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,6
  Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Grodkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -76 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -40 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -36 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -9,4
  Województwo
  -5,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Grodkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Grodkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Grodkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Grodkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Urodzenia żywe
 • 22 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 21 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,2%
  48,8%
 • 5,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,3
  woj. opolskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 29,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  29,4
  Województwo
  32,0
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 340 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 287 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 390 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 340 g
  Opolskie
  3 355 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 181 Waga 3500g - 3999g
 • 181
 • 222 Waga 3000g - 3499g
 • 222
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,09
  woj. opolskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,53 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,53
  woj. opolskie
  0,57
  Cały kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,55
  Województwo
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Grodkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 119 Zgony
 • 62 Kobiety
  (Zgony)
 • 57 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 52,1%
  47,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,7
  Województwo
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 182,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Grodków
  182,7
  Województwo
  173,0
  Polska
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Grodków
  1,7
  Opolskie
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Opolskie
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,2%
  Opolskie
  36,7%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,6%
  Województwo
  20,4%
  Polska
  19,6%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Grodków
  4,3%
  Województwo
  4,8%
  Polska
  5,4%
 • 250 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Kraj
  74,4
 • 326,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  326,1
  Województwo
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cała Polska
  246,5
 • 435,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 442,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Grodków
  435,6
  woj. opolskie
  508,0
  Kraj
  475,8
 • 56,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 83,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  56,4
  Opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 42,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  42,3
  woj. opolskie
  37,4
  Cała Polska
  32,6
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,9
  woj. opolskie
  8,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 82 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 42 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 110 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 63 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -27 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -28 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Grodkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Grodków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grodków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Grodkowie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Grodkowie to 3 284 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Grodkowie to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Grodkowie to 147,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,34% mieszkań posiada łazienkę, 83,36% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 284 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 410,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Grodków
  410,00
  woj. opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  68,90 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  28,20 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,69
  Województwo
  4,18
  Cały kraj
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Grodków
  2,44
  woj. opolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,66
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,00
  Opolskie
  3,50
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Grodków
  5,75
  Opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 5,74 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,74
  woj. opolskie
  15,18
  Cała Polska
  24,56
 • 1 179 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 147,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  147,4 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Grodków
  0,15 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Grodków
  98,93%
  woj. opolskie
  98,42%
  Cała Polska
  97,71%
 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,32%
  Opolskie
  97,47%
  Cały kraj
  95,10%
 • 97,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,34%
  woj. opolskie
  95,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Grodków
  83,36%
  Opolskie
  84,92%
  Cały kraj
  85,62%
 • 86,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  86,57%
  Województwo
  50,38%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Grodków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Grodkowie na 1000 mieszkańców pracuje 380osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Grodkowie wynosiło w 2022 roku 8,0% (8,0% wśród kobiet i 8,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grodkowie wynosiło 5 723,46 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Grodkowa 508 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 779 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 271.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Grodkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 20,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 380 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  380,0
  Opolskie
  368,0
  Cała Polska
  402,0
 • 8,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,0% Kobiety
 • 8,0% Mężczyźni
 • Grodków
  8,0%
  Opolskie
  6,1%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Grodkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Grodkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Grodkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 723 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Grodków
  5 723 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Grodkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 508 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 779 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 271 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 42,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Grodkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Grodków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Grodków
  74,0
  woj. opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 45,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  45,6
  woj. opolskie
  39,3
  Polska
  38,2
 • 160,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  160,2
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Grodków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Grodkowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 066 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 764 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (92) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (49) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (109) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (28) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Grodkowie najwięcej (53) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 017) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,7% (253) podmiotów, a 74,8% (797) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Grodkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 066 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 253 Przemysł i budownictwo
 • 797 Pozostała działalność
 • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w Grodkowie w 2022 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Grodkowie w 2022 roku
 • 764 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 017 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 017
 • 38 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 38
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 063 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 063
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 60 Spółki handlowe ogółem
 • 60
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 47  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 47
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 53 Spółki cywilne ogółem
 • 53
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 764 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 210 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 210
 • 160 Budownictwo
 • 160
 • 64 Przetwórstwo przemysłowe
 • 64
 • 56 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 56
 • 55 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 55
 • 54 Transport i gospodarka magazynowa
 • 54
 • 40 Pozostała działalność
 • 40
 • 29 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 29
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grodków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Grodkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 172 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Grodkowie wynosi 71,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Grodkowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,38 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,83 (wykrywalność 67%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,09 (70%), drogowe - 1,77 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,47 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Grodkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 172 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 172
 • 95 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 95
 • 57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 57
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 91 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 91
 • 21,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,46
  Opolskie
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 11,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,83
  woj. opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 7,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,09
  Województwo
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Grodków
  1,77
  Opolskie
  1,77
  Polska
  1,82
 • 0,47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,47
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 11,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Grodków
  11,38
  Województwo
  9,23
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  Opolskie
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Opolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  81%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Opolskie
  50%
  Polska
  51%

Grodków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Grodkowa wyniosła w 2022 roku 112,1 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Grodkowa - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,3 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Grodkowa wyniosła w 2022 roku 105,2 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.4%). W budżecie Grodkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 984 złotych na mieszkańca (17,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,8 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,5%.
 • Wydatki budżetu w Grodkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Grodkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Grodkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,3 mln

  3,0 tys(100%)

  65,9 mln

  3,4 tys(100%)

  72,1 mln

  3,7 tys(100%)

  87,1 mln

  4,5 tys(100%)

  94,5 mln

  4,9 tys(100%)

  93,3 mln

  5,0 tys(100%)

  99,8 mln

  5,4 tys(100%)

  112,1 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,4 mln

  2,4 tys(36.2%)

  21,9 mln

  2,5 tys(33.2%)

  21,2 mln

  2,4 tys(29.3%)

  23,6 mln

  2,7 tys(27.1%)

  25,3 mln

  3,0 tys(26.7%)

  26,0 mln

  3,1 tys(27.9%)

  29,4 mln

  3,5 tys(29.5%)

  33,7 mln

  4,2 tys(30.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  218,7 tys

  24,9(0.4%)

  224,7 tys

  25,8(0.3%)

  32,0 tys

  3,7(0%)

  32,0 tys

  3,7(0%)

  35,0 tys

  4,1(0%)

  25,0 tys

  2,9(0%)

  28,6 tys

  3,4(0%)

  13,1 mln

  1,6 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  587(8.7%)

  5,6 mln

  640(8.5%)

  7,2 mln

  827(10%)

  7,6 mln

  874(8.7%)

  8,1 mln

  940(8.5%)

  8,2 mln

  968(8.8%)

  8,9 mln

  1,1 tys(9%)

  10,3 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,8 mln

  431(6.4%)

  4,0 mln

  460(6.1%)

  4,5 mln

  519(6.3%)

  16,0 mln

  1,9 tys(18.4%)

  5,2 mln

  610(5.5%)

  6,1 mln

  712(6.5%)

  7,6 mln

  903(7.6%)

  9,3 mln

  1,2 tys(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  693(10.3%)

  3,9 mln

  443(5.9%)

  4,1 mln

  468(5.6%)

  5,0 mln

  580(5.8%)

  4,0 mln

  472(4.3%)

  3,5 mln

  408(3.7%)

  4,2 mln

  499(4.2%)

  7,8 mln

  971(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,1 mln

  1,3 tys(18.7%)

  20,1 mln

  2,3 tys(30.5%)

  4,0 mln

  465(5.6%)

  4,2 mln

  479(4.8%)

  4,1 mln

  475(4.3%)

  6,3 mln

  741(6.8%)

  4,7 mln

  564(4.7%)

  6,1 mln

  759(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  221(3.3%)

  2,2 mln

  250(3.3%)

  2,2 mln

  258(3.1%)

  3,1 mln

  353(3.5%)

  10,5 mln

  1,2 tys(11.1%)

  3,8 mln

  453(4.1%)

  3,0 mln

  353(3%)

  4,1 mln

  511(3.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  155(2.3%)

  1,4 mln

  160(2.1%)

  3,2 mln

  371(4.5%)

  2,3 mln

  260(2.6%)

  1,8 mln

  206(1.9%)

  3,8 mln

  451(4.1%)

  3,4 mln

  409(3.4%)

  3,9 mln

  485(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  378(5.6%)

  2,2 mln

  250(3.3%)

  2,3 mln

  270(3.3%)

  2,0 mln

  232(2.3%)

  2,2 mln

  260(2.4%)

  2,9 mln

  340(3.1%)

  6,2 mln

  737(6.2%)

  2,5 mln

  317(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  225(3.3%)

  1,8 mln

  206(2.7%)

  1,8 mln

  205(2.5%)

  1,8 mln

  209(2.1%)

  7,5 mln

  874(7.9%)

  2,0 mln

  230(2.1%)

  2,1 mln

  250(2.1%)

  2,4 mln

  300(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  804,9 tys

  91,7(1.4%)

  541,0 tys

  62,1(0.8%)

  583,9 tys

  67,1(0.8%)

  751,6 tys

  86,7(0.9%)

  817,7 tys

  95,4(0.9%)

  865,1 tys

  102(0.9%)

  965,4 tys

  115(1%)

  976,8 tys

  122(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  347,7 tys

  39,6(0.6%)

  334,8 tys

  38,5(0.5%)

  385,4 tys

  44,3(0.5%)

  434,6 tys

  50,1(0.5%)

  412,4 tys

  48,1(0.4%)

  336,0 tys

  39,5(0.4%)

  531,7 tys

  63,4(0.5%)

  609,5 tys

  76,1(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  62,6 tys

  7,1(0.1%)

  120,0 tys

  13,8(0.2%)

  85,6 tys

  9,8(0.1%)

  142,8 tys

  16,5(0.2%)

  99,6 tys

  11,6(0.1%)

  171,2 tys

  20,1(0.2%)

  150,5 tys

  18,0(0.2%)

  163,8 tys

  20,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  156(2.3%)

  1,5 mln

  168(2.2%)

  1,5 mln

  173(2.1%)

  1,5 mln

  171(1.7%)

  1,8 mln

  205(1.9%)

  1,9 mln

  222(2%)

  1,9 mln

  229(1.9%)

  91,9 tys

  11,5(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  43,5 tys

  5,0(0.1%)

  33,8 tys

  3,9(0.1%)

  12,3 tys

  1,4(0%)

  18,6 tys

  2,1(0%)

  54,4 tys

  6,3(0.1%)

  60,5 tys

  7,1(0.1%)

  37,8 tys

  4,5(0%)

  75,5 tys

  9,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  195,6 tys

  22,3(0.3%)

  27,0 tys

  3,1(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  172,1 tys

  19,9(0.2%)

  183,7 tys

  21,4(0.2%)

  177,0 tys

  20,8(0.2%)

  11,3 tys

  1,3(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  900

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  698

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  24,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  107,0 tys

  12,2(0.2%)

  211,2 tys

  24,3(0.3%)

  99,2 tys

  11,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Grodkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Grodkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Grodków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Grodkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,3 mln

  3,0 tys(100%)

  66,8 mln

  3,4 tys(100%)

  73,2 mln

  3,8 tys(100%)

  78,5 mln

  4,1 tys(100%)

  95,1 mln

  5,0 tys(100%)

  99,7 mln

  5,4 tys(100%)

  104,4 mln

  5,7 tys(100%)

  105,2 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  24,0 mln

  2,7 tys(41.2%)

  24,4 mln

  2,8 tys(36.5%)

  26,4 mln

  3,0 tys(36.1%)

  28,2 mln

  3,3 tys(35.9%)

  31,4 mln

  3,7 tys(33%)

  32,5 mln

  3,8 tys(32.6%)

  34,9 mln

  4,2 tys(33.4%)

  35,9 mln

  4,5 tys(34.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  15,6 mln

  1,8 tys(26.8%)

  16,3 mln

  1,9 tys(24.3%)

  18,1 mln

  2,1 tys(24.7%)

  19,0 mln

  2,2 tys(24.3%)

  20,1 mln

  2,3 tys(21.1%)

  23,5 mln

  2,8 tys(23.6%)

  22,7 mln

  2,7 tys(21.7%)

  21,8 mln

  2,7 tys(20.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 mln

  1,6 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  210(3.2%)

  1,8 mln

  207(2.7%)

  2,6 mln

  301(3.6%)

  3,7 mln

  422(4.7%)

  9,8 mln

  1,1 tys(10.3%)

  3,2 mln

  382(3.3%)

  4,6 mln

  552(4.4%)

  6,5 mln

  815(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  907(13.7%)

  17,0 mln

  2,0 tys(25.5%)

  1,9 mln

  217(2.6%)

  1,8 mln

  210(2.3%)

  1,7 mln

  193(1.7%)

  3,7 mln

  437(3.7%)

  2,0 mln

  237(1.9%)

  3,3 mln

  407(3.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  308(4.6%)

  2,2 mln

  253(3.3%)

  2,0 mln

  233(2.8%)

  2,2 mln

  251(2.8%)

  3,0 mln

  346(3.1%)

  3,2 mln

  373(3.2%)

  5,8 mln

  692(5.6%)

  2,5 mln

  311(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,6 mln

  182(2.7%)

  1,6 mln

  189(2.5%)

  1,6 mln

  188(2.2%)

  1,7 mln

  197(2.2%)

  1,9 mln

  221(2%)

  2,4 mln

  277(2.4%)

  3,6 mln

  428(3.4%)

  2,2 mln

  278(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  223(3.4%)

  1,4 mln

  156(2%)

  339,1 tys

  39,0(0.5%)

  2,0 mln

  227(2.5%)

  1,2 mln

  139(1.3%)

  1,2 mln

  144(1.2%)

  1,5 mln

  175(1.4%)

  1,7 mln

  211(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  136(2.1%)

  1,1 mln

  128(1.7%)

  1,0 mln

  118(1.4%)

  1,0 mln

  119(1.3%)

  1,2 mln

  139(1.3%)

  1,3 mln

  156(1.3%)

  2,0 mln

  242(1.9%)

  1,1 mln

  138(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  357,5 tys

  40,7(0.6%)

  503,5 tys

  57,8(0.8%)

  477,0 tys

  54,8(0.7%)

  422,4 tys

  48,7(0.5%)

  379,4 tys

  44,3(0.4%)

  299,3 tys

  35,2(0.3%)

  424,5 tys

  50,6(0.4%)

  1,0 mln

  128(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  376,1 tys

  42,9(0.6%)

  369,9 tys

  42,5(0.6%)

  391,2 tys

  45,0(0.5%)

  395,9 tys

  45,7(0.5%)

  403,5 tys

  47,1(0.4%)

  412,1 tys

  48,5(0.4%)

  962,2 tys

  115(0.9%)

  481,0 tys

  60,0(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  35,0 tys

  4,0(0.1%)

  34,5 tys

  4,0(0.1%)

  37,6 tys

  4,3(0.1%)

  49,4 tys

  5,7(0.1%)

  2,1 mln

  246(2.2%)

  1,5 mln

  182(1.5%)

  327,1 tys

  39,0(0.3%)

  51,6 tys

  6,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  146,5 tys

  16,7(0.3%)

  117,2 tys

  13,5(0.2%)

  90,2 tys

  10,4(0.1%)

  70,0 tys

  8,1(0.1%)

  54,6 tys

  6,4(0.1%)

  43,5 tys

  5,1(0%)

  34,1 tys

  4,1(0%)

  35,6 tys

  4,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  256,5 tys

  29,2(0.4%)

  7,5 tys

  0,9(0%)

  7,4 tys

  0,9(0%)

  8,3 tys

  1,0(0%)

  103,6 tys

  12,1(0.1%)

  7,8 tys

  0,9(0%)

  23,1 tys

  2,8(0%)

  18,1 tys

  2,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  20,7 tys

  2,4(0%)

  12,6 tys

  1,4(0%)

  20,3 tys

  2,3(0%)

  10,8 tys

  1,2(0%)

  17,4 tys

  2,0(0%)

  16,0 tys

  1,9(0%)

  17,0 tys

  2,0(0%)

  12,9 tys

  1,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  6,9 tys

  0,8(0%)

  9,9 tys

  1,2(0%)

  10,2 tys

  1,2(0%)

  11,6 tys

  1,4(0%)

  8,3 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  195,6 tys

  22,3(0.3%)

  27,0 tys

  3,1(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  172,1 tys

  19,9(0.2%)

  183,7 tys

  21,4(0.2%)

  177,0 tys

  20,8(0.2%)

  11,3 tys

  1,3(0%)

  3,9 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  900

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  600

  0,1(0%)

  598

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Grodków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 736 mieszkańców Grodkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 863 kobiet oraz 872 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 25,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Grodkowa, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Grodkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Grodkowie największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (24,0%) oraz wyższe (23,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2021 w Grodkowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 329 dzieci (153 dziewczynki oraz 176 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Grodkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 11 oddziałów uczęszczało 280 dzieci (138 dziewczynek oraz 142 chłopców). Dostępnych było 275 miejsc.

  17,4% mieszkańców Grodkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 112 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 59 oddziałach uczyło się 856 uczniów (410 kobiet oraz 446 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Grodkowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 32 oddziałach uczyło się 651 uczniów (318 kobiet oraz 333 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,7% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,81.

  W Grodkowie znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 621 uczniów (293 kobiety oraz 328 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 243 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Grodkowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 18 oddziałach uczyło się 484 uczniów (271 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 20 absolwentów.

  W Grodkowie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 148 uczniów (50 kobiet oraz 98 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 31,1 uczniów. 12,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Grodkowa w wieku potencjalnej nauki (22,1% kobiet i 20,3% mężczyzn).

 • 19,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,7%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  25,2%
 • 23,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  39,1%
  Województwo
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 40,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 4,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,7%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 25,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Grodków
  25,0%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 24,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Grodków
  3,2%
  Opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Grodków
  12,2%
  Opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 13,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Opolskie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1112 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 112,0
  woj. opolskie
  907,0
  Kraj
  883,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Grodków
  0,73
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 329 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Grodków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 329 Dzieci
 • 153 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 176 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,5%
  53,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 57 3 lata
 • 57
 • 91 4 lata
 • 91
 • 90 5 lata
 • 90
 • 90 6 lat
 • 90
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 39 4 lata
 • 39
 • 39 5 lata
 • 39
 • 44 6 lat
 • 44
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 52 4 lata
 • 52
 • 51 5 lata
 • 51
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Grodkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grodkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 2
  Publiczne
  77 415-53-31
  77 415-53-31
  ul. Kościuszki 4
  49-200 Grodków
  1127222
  Niepubliczne Przedszkole "PUCHATEK"
  Niepubliczne
  77 415-37-10
  77 415-37-10
  ul. Wrocławska 59E
  49-200 Grodków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 792 Uczniowie
 • 387 Kobiety
  (uczniowie)
 • 405 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 82 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  14,5
  woj. opolskie
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,6
 • 20,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,8
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 52,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 42,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,81
  Opolskie
  94,73
  Cały kraj
  95,71
 • 122,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  122,96
  woj. opolskie
  93,56
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grodków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Grodków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Grodkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grodkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie (Józef Lompa)
  Publiczna
  77 415-53-56
  77 415-53-56
  ul. GUSTAWA MORCINKA 2
  49-200 Grodków
  2661753
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  644-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 99 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,6%
  37,4%
 • 20 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 522 Uczniowie
 • 231 Kobiety
  (uczniowie)
 • 291 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,3%
  55,7%
 • 223 Absolwenci
 • 97 Kobiety
  (absolwenci)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 31,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  31,1
  woj. opolskie
  25,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Grodków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 7 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  12,3
  woj. opolskie
  18,1
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,3
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 3,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,4
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Grodkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Grodkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  technikum
  Publiczne
  ul. Krakowska 20
  49-200 Grodków
  9218-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRODKOWIE (im. BOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH)
  Publiczne
  77 415-54-61
  77 415-54-61
  ul. SIENKIEWICZA 29
  49-200 Grodków
  716925
  zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  ul. Krakowska 20
  49-200 Grodków
  6153-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 SPECJALNA (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  328-
  PUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (BOLESŁAW PRUS)
  Publiczna
  77 415-54-88
  77 415-54-88
  ul. KRAKOWSKA 31
  49-200 Grodków
  19-
  Liceum Profilowane dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  III UZUPEŁNIJĄCE LICEUMOGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  Technikum Uzupełniające Nr 2 dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  TECHNIKUM ZAWODOWE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3 DLA DORSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczna
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
  Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych
  Niepubliczna
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Niepubliczne
  77 415-34-48
  77 415-34-48
  ul. Krakowska 31K
  49-200 Grodków
  ---
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W GRODKOWIE
  Niepubliczne
  77 415-43-50
  77 415-43-50
  ul. WARSZAWSKA 42
  49-200 Grodków
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Grodków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Grodków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Grodków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Grodków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Grodkowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pensjonaty: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Grodkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Grodkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Grodkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Grodkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 526 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 40 (uczestnicy: 8 461)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 4 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 740)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 2 550)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 300)
  • inne: 2 (uczestnicy: 51)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 312)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 29)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 121)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 165)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 71)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Grodkowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 176 miejscami na widowni. Odbyło się 113 seansów, na które przyszło 5 163 widzów, w tym 32 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 114 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Grodkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 36 742 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 36 440 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Grodkowie działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 400 członków. Zarejestrowano 445 ćwiczących (mężczyźni: 318, kobiety: 127, chłopcy do lat 18: 267, dziewczęta do lat 18: 103). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (8) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Grodkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Grodkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Grodkowa znajduje się 23 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Grodkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto (data nieznana)dnia 1949-06-10, wykaz dokumentów: 38/49 z 1949-06-10
  • Kościół (data nieznana) (ul. Warszawska 13)dnia 1954-08-28, wykaz dokumentów: 122/54 z 1954-08-28
  • Wiatrak z XIX w. (ul. Krakowska 17)dnia 1959-10-12, wykaz dokumentów: 587/59 z 1959-10-12
  • Mur obronny z XIV w.dnia 1963-10-16, wykaz dokumentów: 684/63 z 1963-10-16
  • Brama z XIV w.dnia 1963-10-16, wykaz dokumentów: 684/63 z 1963-10-16
  • Brama miejska z 1. poł. XIV w.dnia 1963-10-16, wykaz dokumentów: 684/63 z 1963-10-16
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVI/XVII w. (ul. Rynek 2)dnia 1964-05-18, wykaz dokumentów: 891/64 z 1964-05-18
  • Ratusz z 1840 r. (ul. Rynek 1)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1289/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Rynek 32)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1290/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Wrocławska 1)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1291/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Józefa Elsnera 6)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1292/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Reymonta 1)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1293/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Reymonta 5)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1294/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Warszawska 3)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1295/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Warszawska 5)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1296/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wrocławska 9)dnia 1966-04-13, wykaz dokumentów: 1297/66 z 1966-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z 1775 - 1825 (ul. Wrocławska 16)dnia 1973-09-26, wykaz dokumentów: 2001/73 z 1973-09-26
  • Szkoła z XIX w. (ul. Powstańców Śląskich 22)dnia 1985-07-16, wykaz dokumentów: 2111/85 z 1985-07-16
  • Kościół z 1845 - 1846 (ul. Świerczewskiego 6)dnia 1990-02-28, wykaz dokumentów: 2208/90 z 1990-02-28
  • Więzienie z 4. ćw. XIX w. (ul. Sienkiewicza 23)dnia 1996-12-30, wykaz dokumentów: 2364/96 z 1996-12-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Sienkiewicza 19)dnia 2010-04-27, wykaz dokumentów: 115/2010 z 2010-04-27; brak numeru z 2010-09-16
  • Spichlerz z 2. poł. XIX w. (ul. Sienkiewicza 19)dnia 2010-04-27, wykaz dokumentów: 115/2010 z 2010-04-27; brak numeru z 2010-09-16
  • Zespół - młyn z 2. poł. XIX w. (ul. Sienkiewicza 19)dnia 2010-04-27, wykaz dokumentów: 115/2010 z 2010-04-27; brak numeru z 2010-09-16
 • Formy ochrony przyrody w Grodkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Grodkowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Grodkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1954-12-30, Opis granicy: w granicach posesji J. Zajączkowskiego przy płocie
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1961-12-16, Opis granicy: Ul. Kasztanowa 14 Grodków.

Grodków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 29 wypadków drogowych w Grodkowie odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 362,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 74,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Grodkowie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu brzeskiego.

  Powiat brzeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Grodkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 20 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Grodkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 362,05 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Grodków
  362,0
  woj. opolskie
  949,1
  Kraj
  1 100,9
 • 74,91 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  74,9
  Województwo
  120,1
  Polska
  104,4
 • 349,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Grodków
  349,6
  Opolskie
  1 107,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 20,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  20,7
  Województwo
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 96,55 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Grodków
  96,6
  woj. opolskie
  116,7
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Grodkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 248,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Grodków
  248,3 km
  Województwo
  681,6 km
  Polska
  624,0 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Grodków
  3,9 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Grodków przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 378droga wojewódzka nr 378(Biedrzychów - Muchowiec - Karszówek - Łojowice - Wawrzyszów - Zielonkowice - Gnojna - Lubcz - Grodków)
  • DW 385droga wojewódzka nr 385(Jaczowice - Kopice - Lesie - Grodków - Wójtowice - Wierzbna - Gierów - Jagielnica - Sarby - Mników - Wigancice - Kalinowice Dolne - Ziębice - Służejówek - Niedźwiednik - Stolec - Ząbkowice Śląskie - Stoszowice - Budzów - Srebrna Góra - Nowa Wieś Kłodzka - Wolibórz - Nowa Ruda - Włodowice - Ścinawka Górna - Tłumaczów - granica (Czechy))
  • DW 401droga wojewódzka nr 401(Brzeg - Żłobizna - Krzyżowice - Obórki - Przylesie - Kolnica - Wojsław - Grodków - Nowa Wieś Mała - Stary Grodków - Chróścina - Skoroszyce - Makowice - Pakosławice)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Grodków przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 288Linia kolejowa nr 288: Nysa - Brzeg [o znaczeniu drugorzędnym] (Nysa - Myśliczyn - Pakosławice - Skoroszyce - Chróścina Nyska - Stary Grodków -Grodków Śląski - Lipowa Śląska - Czeska Wieś - Olszanka - Brzeg)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Grodkowie istnieje 79 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Bogusławskiego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Dąbrowskiej

  ul. Grenadierów

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głowackiego

  ul. Jagiełły

  ul. Jaśminowa

  ul. Józefa Elsnera

  ul. Karola Miarki

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Klubowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Konwaliowa

  ul. Kossaka

  ul. Kosynierów

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Krańcowa

  ul. Krzywa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Liliowa

  ul. Makowa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Moniuszki

  ul. Morcinka

  ul. Norwida

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Otmuchowska

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Prusa

  ul. Racławicka

  ul. Radosna

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  Rondo im. Solidarności

  Rondo im. Żołnierzy Wyklętych Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flamego "Bartka"

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Skośna

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Styki

  ul. Szczęśliwa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Zawadzkiego

  ul. Tetmajera

  ul. Traugutta

  ul. Tulipanowa

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  ul. Wrocławska

  ul. Wrzosowa

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zielona

  ul. Żeromskiego

  ul. Życzliwa