Zelów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Zelów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zelów to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu bełchatowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zelów.
 • 7 126 Liczba mieszkańców
 • 10,8 km² Powierzchnia
 • 662,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1957 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 44 Numer kierunkowy
 • EBE Tablice rejestracyjne
 • Tomasz Krzysztof Jachymek Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.219851.4643 Współrzędne GPS
 • 1001084 TERYT (TERC)
 • 0968664 SIMC
Herb miasta Zelów
Zelów herb

Jak Zelów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zelów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zelów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zelów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
8Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
56Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
72Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
194Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
226Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
257Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
306Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
326Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
346Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
353Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
356Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
359Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców

Zelów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
97-425Poczta Zelów

Zelów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zelowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Zelowie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Bełchatowie (podlega pod: ZUS Oddział w Tomaszowie Mazowieckim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wojska Polskiego 69
97-400 Bełchatów
Ochotnicza Straż Pożarna Łobudzice
(44) 634-20-00
Kolonia Łobudzice 17
97-425 Zelów
Ochotnicza Straż Pożarna Zelów
(44) 634-29-98
Dzielna 6
97-425 Zelów
Komisariat Policji w Zelowie
(44) 634-12-83
ul. Kościuszki 33
97-425 Zelów
Urząd Miejski w Zelowie
(44) 634-10-00
(44) 634-13-41
ul. Żeromskiego 23
97-425 Zelów

Zelów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zelów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 126, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 12,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zelowa zawarli w 2022 roku 28 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  24,6% mieszkańców Zelowa jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 7,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Zelów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -29. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,05 na 1000 mieszkańców Zelowa. W 2022 roku urodziło się 63 dzieci, w tym 46,0% dziewczynek i 54,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,1% zgonów w Zelowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Zelowie były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zelowa przypada 12.84 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 52 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 121 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zelowa -69. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -8.

  57,1% mieszkańców Zelowa jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zelowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 126 Liczba mieszkańców
 • 3 676 Kobiety
 • 3 450 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zelowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zelowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zelowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zelowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zelów
  42,9 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zelów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zelowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zelów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zelów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zelów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,3%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Zelów
  8,2%
  Województwo
  10,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,6%
  łódzkie
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Miasto
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  0,7%
 • 1,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zelowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  łódzkie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,2
  woj. łódzkie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zelowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -29 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,1
  Województwo
  -6,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zelowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zelowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zelowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zelowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 34 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,0%
  54,0%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  woj. łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  34,6
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 408 g
  Województwo
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 88 Waga 4000g - 4499g
 • 88
 • 251 Waga 3500g - 3999g
 • 251
 • 315 Waga 3000g - 3499g
 • 315
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,28 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,28
  woj. łódzkie
  1,28
  Cały kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Zelów
  0,72
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zelowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92 Zgony
 • 44 Kobiety
  (Zgony)
 • 48 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  woj. łódzkie
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 138,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  138,9
  woj. łódzkie
  183,7
  Cały kraj
  147,0
 • 3,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zelów
  3,5
  łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bełchatowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,1%
  łódzkie
  29,5%
  Polska
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,4%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zelów
  4,9%
  łódzkie
  7,9%
  Cała Polska
  6,7%
 • 119 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Kraj
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cały kraj
  70,6
 • 252,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Zelów
  252,7
  Województwo
  306,0
  Polska
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  274,1
  Polska
  253,9
 • 312,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 341,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 281,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  312,2
  łódzkie
  412,1
  Kraj
  426,2
 • 64,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 73,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,7
  łódzkie
  53,5
  Cała Polska
  62,9
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zelów
  25,0
  łódzkie
  38,6
  Cała Polska
  33,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zelów
  8,9
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  łódzkie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 52 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 121 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 57 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -77 Saldo migracji
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -69 Saldo migracji wewnętrznych
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zelowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zelów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zelów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zelowie oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zelowie to 2 986 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 418 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zelowie to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zelowie to 114,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,94% mieszkań posiada łazienkę, 81,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bełchatowskiego.

  Powiat bełchatowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 986 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 417,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  417,50
  łódzkie
  445,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 75,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Zelów
  75,20 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  31,40 m2
  woj. łódzkie
  32,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,80
  woj. łódzkie
  3,68
  Polska
  3,83
 • 2,40 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,40
  łódzkie
  2,24
  Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Zelów
  0,63
  woj. łódzkie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,40
  woj. łódzkie
  5,58
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 54 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zelów
  5,40
  łódzkie
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 7,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,55
  łódzkie
  21,24
  Cała Polska
  24,56
 • 1 149 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  114,9 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,16 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,16 m2
  woj. łódzkie
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,54%
  Województwo
  96,76%
  Polska
  97,75%
 • 89,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Zelów
  89,15%
  łódzkie
  92,46%
  Kraj
  95,18%
 • 86,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,94%
  Województwo
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 81,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,68%
  woj. łódzkie
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 1,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,57%
  łódzkie
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zelów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zelowie na 1000 mieszkańców pracuje 161osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 69,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 31,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zelowie wynosiło w 2023 roku 4,7% (4,7% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zelowie wynosiło 8 140,22 PLN, co odpowiada 121.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zelowa 836 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 296 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -540.

  8,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Zelowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,5% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 161 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  161,0
  Województwo
  258,0
  Cały kraj
  259,0
 • 10,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,1% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,7%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zelowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zelowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zelowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 288 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  8 140 PLN
  Województwo
  6 211 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zelowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 836 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 296 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -540 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 8,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,5% Przemysł i budownictwo
 • 26,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 68,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 15,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 46,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zelowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 163 Pracujący ogółem
 • 802 Kobiety
 • 361 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zelowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 50,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zelów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,2
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 43,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,3
  woj. łódzkie
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 135,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  135,5
  woj. łódzkie
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zelów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zelowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 680 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 519 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 52 nowe podmioty, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (81) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (38) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (62) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zelowie najwięcej (36) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (663) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,4% (200) podmiotów, a 69,6% (473) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zelowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 680 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 200 Przemysł i budownictwo
 • 473 Pozostała działalność
 • 52 Podmioty nowo zarejestrowane w Zelowie w 2023 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Zelowie w 2023 roku
 • 519 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 663 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 663
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 679 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 679
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 36 Spółki cywilne ogółem
 • 36
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 519 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 132 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 132
 • 119 Budownictwo
 • 119
 • 55 Przetwórstwo przemysłowe
 • 55
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 34 Transport i gospodarka magazynowa
 • 34
 • 33 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 33
 • 25 Informacja i komunikacja
 • 25
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zelów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zelowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 116 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zelowie wynosi 81,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zelowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,90 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 7,02 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,57 (76%), drogowe - 2,00 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zelowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zelów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 116 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 116
 • 64 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 64
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 50 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 50
 • 16,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,16
  łódzkie
  19,38
  Polska
  22,81
 • 8,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,90
  woj. łódzkie
  11,45
  Cała Polska
  12,98
 • 4,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,57
  łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 2,00 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,00
  Województwo
  1,94
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,49
  Województwo
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,02
  łódzkie
  10,36
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zelów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  łódzkie
  65%
  Kraj
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Zelów
  79%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  76%
  woj. łódzkie
  67%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  86%
  Polska
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  65%
  łódzkie
  44%
  Cały kraj
  51%

Zelów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zelowa wyniosła w 2022 roku 101,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 36.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zelowa - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.3%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,8 mln złotych, czyli 18,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zelowa wyniosła w 2022 roku 103,7 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (22.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.1%). W budżecie Zelowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 907 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,1 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,2%.
 • Wydatki budżetu w Zelowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zelowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zelów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zelowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,0 mln

  3,0 tys(100%)

  53,5 mln

  3,6 tys(100%)

  57,4 mln

  3,8 tys(100%)

  60,5 mln

  4,0 tys(100%)

  69,6 mln

  4,6 tys(100%)

  72,1 mln

  4,9 tys(100%)

  74,8 mln

  5,1 tys(100%)

  101,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,3 mln

  2,1 tys(36.1%)

  18,0 mln

  2,3 tys(33.6%)

  18,0 mln

  2,3 tys(31.4%)

  17,4 mln

  2,3 tys(28.8%)

  19,9 mln

  2,6 tys(28.6%)

  20,6 mln

  2,8 tys(28.6%)

  21,2 mln

  2,9 tys(28.4%)

  25,0 mln

  3,5 tys(24.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,6 mln

  727(12.5%)

  4,9 mln

  631(9.1%)

  4,7 mln

  614(8.2%)

  7,4 mln

  971(12.3%)

  9,7 mln

  1,3 tys(14%)

  9,5 mln

  1,3 tys(13.2%)

  10,6 mln

  1,4 tys(14.1%)

  17,6 mln

  2,5 tys(17.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,1 tys

  8,1(0.1%)

  48,0 tys

  6,5(0.1%)

  12,8 mln

  1,8 tys(12.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,0 mln

  1,4 tys(24.3%)

  19,5 mln

  2,5 tys(36.4%)

  6,2 mln

  810(10.8%)

  7,0 mln

  912(11.5%)

  6,7 mln

  883(9.6%)

  6,8 mln

  910(9.4%)

  7,6 mln

  1,0 tys(10.1%)

  10,5 mln

  1,5 tys(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  646(11.1%)

  5,4 mln

  699(10.1%)

  4,9 mln

  645(8.6%)

  5,0 mln

  661(8.3%)

  5,1 mln

  675(7.3%)

  5,3 mln

  710(7.3%)

  5,7 mln

  778(7.7%)

  6,4 mln

  895(6.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  650,2 tys

  84,0(1.4%)

  777,3 tys

  101(1.5%)

  604,0 tys

  78,8(1.1%)

  398,6 tys

  52,2(0.7%)

  461,3 tys

  61,2(0.7%)

  1,5 mln

  198(2%)

  1,2 mln

  158(1.6%)

  5,5 mln

  767(5.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  313(5.4%)

  1,2 mln

  158(2.3%)

  2,8 mln

  371(5%)

  2,7 mln

  357(4.5%)

  4,2 mln

  557(6%)

  1,7 mln

  225(2.3%)

  1,8 mln

  249(2.4%)

  5,4 mln

  755(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  142(2.4%)

  1,1 mln

  145(2.1%)

  1,2 mln

  154(2.1%)

  1,2 mln

  161(2%)

  1,3 mln

  170(1.8%)

  1,1 mln

  147(1.5%)

  1,1 mln

  153(1.5%)

  1,6 mln

  228(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  620,7 tys

  80,2(1.4%)

  580,9 tys

  75,2(1.1%)

  725,8 tys

  94,7(1.3%)

  837,8 tys

  110(1.4%)

  638,4 tys

  84,7(0.9%)

  699,8 tys

  93,8(1%)

  797,8 tys

  108(1.1%)

  1,4 mln

  193(1.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  543,3 tys

  70,2(1.2%)

  498,0 tys

  64,5(0.9%)

  465,8 tys

  60,8(0.8%)

  437,5 tys

  57,3(0.7%)

  451,0 tys

  59,8(0.6%)

  344,5 tys

  46,2(0.5%)

  245,0 tys

  33,3(0.3%)

  926,7 tys

  130(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  304,1 tys

  39,3(0.7%)

  451,7 tys

  58,5(0.8%)

  485,3 tys

  63,3(0.8%)

  499,3 tys

  65,4(0.8%)

  370,5 tys

  49,1(0.5%)

  356,0 tys

  47,7(0.5%)

  463,3 tys

  63,0(0.6%)

  687,0 tys

  96,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  700,8 tys

  90,6(1.6%)

  652,8 tys

  84,5(1.2%)

  623,5 tys

  81,3(1.1%)

  679,1 tys

  88,9(1.1%)

  767,7 tys

  102(1.1%)

  775,8 tys

  104(1.1%)

  831,3 tys

  113(1.1%)

  205,8 tys

  28,8(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  193,8 tys

  25,0(0.4%)

  124,0 tys

  16,1(0.2%)

  129,5 tys

  16,9(0.2%)

  127,1 tys

  16,6(0.2%)

  431,7 tys

  57,2(0.6%)

  204,5 tys

  27,4(0.3%)

  231,9 tys

  31,5(0.3%)

  196,6 tys

  27,5(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,3 tys

  37,7(0.6%)

  190,3 tys

  24,6(0.4%)

  160,3 tys

  20,9(0.3%)

  262,4 tys

  34,4(0.4%)

  61,0 tys

  8,1(0.1%)

  59,1 tys

  7,9(0.1%)

  67,3 tys

  9,2(0.1%)

  186,8 tys

  26,1(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  104,5 tys

  13,5(0.2%)

  20,3 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,1 tys

  1,4(0%)

  400,7 tys

  54,5(0.5%)

  64,3 tys

  9,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  152,0 tys

  19,6(0.3%)

  122,3 tys

  15,8(0.2%)

  91,4 tys

  11,9(0.2%)

  5,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,3 tys

  13,8(0.1%)

  147,8 tys

  20,1(0.2%)

  37,5 tys

  5,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,0 tys

  14,2(0.2%)

  12,3 tys

  1,6(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  147,5 tys

  19,3(0.2%)

  112,9 tys

  15,0(0.2%)

  99,7 tys

  13,4(0.1%)

  6,1 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zelowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zelowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zelów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zelowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,8 mln

  3,0 tys(100%)

  54,2 mln

  3,6 tys(100%)

  58,7 mln

  3,9 tys(100%)

  58,8 mln

  3,9 tys(100%)

  71,5 mln

  4,8 tys(100%)

  72,9 mln

  5,0 tys(100%)

  87,2 mln

  6,0 tys(100%)

  103,7 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,7 mln

  2,3 tys(38.6%)

  17,7 mln

  2,3 tys(32.6%)

  18,0 mln

  2,4 tys(30.7%)

  16,9 mln

  2,2 tys(28.7%)

  20,1 mln

  2,7 tys(28.1%)

  21,0 mln

  2,8 tys(28.9%)

  28,3 mln

  3,9 tys(32.5%)

  23,3 mln

  3,3 tys(22.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,3 mln

  1,8 tys(31.2%)

  15,0 mln

  1,9 tys(27.6%)

  15,9 mln

  2,1 tys(27.1%)

  17,3 mln

  2,3 tys(29.5%)

  18,7 mln

  2,5 tys(26.2%)

  18,3 mln

  2,4 tys(25.1%)

  20,1 mln

  2,7 tys(23.1%)

  22,3 mln

  3,1 tys(21.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,1 tys

  6,4(0.1%)

  48,0 tys

  6,5(0.1%)

  13,6 mln

  1,9 tys(13.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  233(3.9%)

  1,5 mln

  193(2.8%)

  1,6 mln

  215(2.8%)

  1,7 mln

  224(2.9%)

  2,4 mln

  314(3.3%)

  3,3 mln

  437(4.5%)

  5,7 mln

  769(6.5%)

  11,0 mln

  1,5 tys(10.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  1,0 tys(17.3%)

  16,5 mln

  2,1 tys(30.3%)

  3,0 mln

  389(5.1%)

  3,4 mln

  451(5.9%)

  3,3 mln

  441(4.7%)

  3,7 mln

  493(5%)

  4,4 mln

  601(5.1%)

  6,6 mln

  926(6.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  339,8 tys

  43,9(0.7%)

  359,3 tys

  46,5(0.7%)

  374,1 tys

  48,8(0.6%)

  381,0 tys

  49,9(0.6%)

  467,5 tys

  62,0(0.7%)

  480,2 tys

  64,4(0.7%)

  1,7 mln

  236(2%)

  4,4 mln

  621(4.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,5 tys

  3,0(0.1%)

  15,0 tys

  1,9(0%)

  54,8 tys

  7,2(0.1%)

  10,3 tys

  1,3(0%)

  2,8 mln

  375(4%)

  39,6 tys

  5,3(0.1%)

  456,0 tys

  62,0(0.5%)

  3,9 mln

  548(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  242(4.1%)

  2,0 mln

  257(3.7%)

  2,2 mln

  286(3.7%)

  1,6 mln

  211(2.7%)

  2,9 mln

  380(4%)

  1,5 mln

  206(2.1%)

  2,1 mln

  289(2.4%)

  2,8 mln

  387(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  133(2.2%)

  732,2 tys

  94,8(1.3%)

  976,0 tys

  127(1.7%)

  681,4 tys

  89,2(1.2%)

  773,2 tys

  103(1.1%)

  899,3 tys

  121(1.2%)

  1,1 mln

  144(1.2%)

  1,7 mln

  238(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  146,6 tys

  18,9(0.3%)

  210,4 tys

  27,2(0.4%)

  201,2 tys

  26,2(0.3%)

  171,6 tys

  22,5(0.3%)

  296,1 tys

  39,3(0.4%)

  386,1 tys

  51,8(0.5%)

  419,9 tys

  57,1(0.5%)

  729,3 tys

  102(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  213,4 tys

  27,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  164,5 tys

  21,8(0.2%)

  250,1 tys

  33,5(0.3%)

  342,0 tys

  46,5(0.4%)

  283,2 tys

  39,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  373,4 tys

  48,3(0.8%)

  361,7 tys

  46,8(0.7%)

  306,3 tys

  40,0(0.5%)

  312,5 tys

  40,9(0.5%)

  271,2 tys

  36,0(0.4%)

  207,3 tys

  27,8(0.3%)

  183,2 tys

  24,9(0.2%)

  143,5 tys

  20,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,0 tys

  8,8(0.1%)

  90,0 tys

  12,6(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  110,0 tys

  14,2(0.2%)

  12,3 tys

  1,6(0%)

  3,1 tys

  0,4(0%)

  147,5 tys

  19,3(0.3%)

  112,9 tys

  15,0(0.2%)

  99,7 tys

  13,4(0.1%)

  6,1 tys

  0,8(0%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 tys

  0,2(0%)

  2,6 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,7(0%)

  30,9 tys

  4,0(0.1%)

  29,8 tys

  3,9(0%)

  50,0 tys

  6,7(0.1%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  10,3 tys

  1,3(0%)

  12,5 tys

  1,6(0%)

  12,9 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zelów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 597 mieszkańców Zelowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 737 kobiet oraz 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 22,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,8% mieszkańców Zelowa, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Zelowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zelowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,8%) oraz zasadnicze zawodowe (16,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2022 w Zelowie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 377 dzieci (183 dziewczynki oraz 194 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zelowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 200 dzieci (104 dziewczynki oraz 96 chłopców). Dostępnych było 225 miejsc.

  17,0% mieszkańców Zelowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 416 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,53 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 39 oddziałach uczyło się 823 uczniów (358 kobiet oraz 465 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zelowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 592 uczniów (288 kobiet oraz 304 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 32,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,61.

  W Zelowie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 6 oddziałach uczyło się 163 uczniów (107 kobiet oraz 56 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 18 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zelowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 187 uczniów (117 kobiet oraz 70 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 63 absolwentów.

  W Zelowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 122 uczniów (15 kobiet oraz 107 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 25 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zelowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 142 uczniów (7 kobiet oraz 135 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W Zelowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 126 uczniów (51 kobiet oraz 75 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,6% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 14,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Zelowa w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 21,8% mężczyzn).

 • 22,1% Wykształcenie wyższe
 • Zelów
  22,1%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 26,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,8%
  woj. łódzkie
  36,4%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,4%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Zelów
  13,2%
  łódzkie
  12,9%
  Kraj
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zelów
  19,3%
  łódzkie
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 16,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,8%
  woj. łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zelów
  2,7%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 1,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,3%
  Województwo
  14,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1416 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 416,0
  Województwo
  934,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,53 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zelów
  0,53
  łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 413 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zelów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 377 Dzieci
 • 183 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 194 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 89 3 lata
 • 89
 • 102 4 lata
 • 102
 • 101 5 lata
 • 101
 • 79 6 lat
 • 79
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 43 3 lata
 • 43
 • 48 4 lata
 • 48
 • 50 5 lata
 • 50
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 46 3 lata
 • 46
 • 54 4 lata
 • 54
 • 51 5 lata
 • 51
 • 40 6 lat
 • 40
 • 27 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zelowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zelowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Konopnickiej (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  44 634-12-89
  44 634-12-89
  ul. Kościuszki 57
  97-425 Zelów
  51249
  Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  44 634-12-43
  44 634-12-43
  ul. Żeromskiego 4/10
  97-425 Zelów
  3778
  OKIENKO NA ŚWIAT
  Niepubliczny
  79 200-94-56
  ul. GÓRNA 11
  97-425 Zelów
  ---
  Przedszkole Edukacyjne (Jan Amos Komeński)
  Niepubliczne
  44 634-10-53
  44 634-10-53
  ul. Henryka Sienkiewicza 14
  97-425 Zelów
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zelów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 39 Oddziały
 • 823 Uczniowie
 • 358 Kobiety
  (uczniowie)
 • 465 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Zelów
  21,1
  Województwo
  16,8
  Polska
  17,0
 •  
 • 50,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 44,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zelów
  129,61
  Województwo
  97,10
  Cała Polska
  95,96
 • 128,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  128,82
  Województwo
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zelów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zelów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zelowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zelowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  44 634-11-32
  44 634-11-32
  ul. Żeromskiego 53
  97-425 Zelów
  1739226
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  44 634-10-62
  44 634-10-62
  ul. Kościuszki 40/42
  97-425 Zelów
  1327425
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zelów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 121 Uczniowie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,0%
  24,0%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,7%
  64,3%
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Zelów
  27,2
  łódzkie
  26,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zelów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 107 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 12,3%
  87,7%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  24,4
  łódzkie
  23,9
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 13,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zelów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,0
  łódzkie
  20,5
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zelowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zelowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące (Obrońców Praw Człowieka)
  Publiczne
  44 634-11-70
  44 634-28-25
  ul. Kilińskiego 40
  97-425 Zelów
  6151-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Jan Kiliński)
  Publiczna
  44 634-10-70
  44 634-10-70
  ul. Kilińskiego 5
  97-425 Zelów
  6136-
  Technikum Mechaniczne (Jan Kilińskiego)
  Publiczne
  44 634-10-70
  44 634-10-70
  ul. Kilińskiego 5
  97-425 Zelów
  4102-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  44 634-10-70
  44 634-10-70
  ul. Kilińskiego 5
  97-425 Zelów
  235-
 • Edukacyjne grupy wieku w Zelowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zelów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zelów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zelów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zelów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Zelowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zelowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zelowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zelowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zelowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 105 (uczestnicy: 17 478)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 6 815)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 200)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 5 142)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 31 (uczestnicy: 901)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 1 769)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 36)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 1 473)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 92)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 160)
  • teatralne: 3 (członkowie: 53)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 44)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 3 (członkowie: 52)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zelowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 746 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 444 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Zelowie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 474 członków. Zarejestrowano 478 ćwiczących (mężczyźni: 367, kobiety: 111, chłopcy do lat 18: 237, dziewczęta do lat 18: 71). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zelowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zelowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zelowa znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zelowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1823 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 14a)dnia 1967-07-21, wykaz dokumentów: 431 z 1967-07-21

Zelów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Zelowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 55,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zelowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bełchatowskiego.

  Powiat bełchatowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zelowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zelowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 55,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  55,9
  łódzkie
  92,9
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 55,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Zelów
  55,9
  woj. łódzkie
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Zelów
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zelów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 484droga wojewódzka nr 484(Buczek - Bachorzyn - Zelów - Łobudzice - Podwody - Wola Mikorska - Bełchatów - Wólka Łękawska - Łękawa - Kalisko - Nowe Gałkowice - Ozga - Szpinalów - Kamieńsk)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zelowie istnieje 66 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • os. 20-lecia Miasta Zelowa

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bujnowska

  ul. Bukowa

  ul. Cegielniana

  ul. Ceramiczna

  ul. Cmentarna

  ul. Dzielna

  ul. Grzybowa

  ul. Górna

  ul. Harcerska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Herbertowska

  ul. Jana Amosa Komeńskiego

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jana Pawła II

  pl. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Królewska

  ul. Krótka

  ul. Kątna

  ul. Leśna

  ul. Leśne Działy

  ul. Leśniczówka

  ul. Lubelska

  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Pabianicka

  os. Piastów

  ul. Piotrkowska

  ul. Podleśna

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Przejazd

  ul. Północna

  os. Płocka

  ul. Płocka

  park Romualda Traugutta

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Chrapkiewicza

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tadeusza Kunickiego

  ul. Wesoła

  ul. Wolności

  ul. Wrzosowa

  ul. Wschodnia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Sikorskiego

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zachodnia

  ul. Zofii

  ul. Złota

  ul. ks. Józefa Stanka

  ul. Łąkowa

  ul. św. Anny