Polanów w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Polanów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Polanów to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu koszalińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Polanów.
 • 2 824 Liczba mieszkańców
 • 7,4 km² Powierzchnia
 • 383,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1313 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZKO Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Paweł Lipski Burmistrz miasta
Polanów na mapie
Identyfikatory
 • 16.687554.1193 Współrzędne GPS
 • 3209064 TERYT (TERC)
 • 0950115 SIMC
Herb miasta Polanów
Polanów herb

Jak Polanów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Polanów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Polanów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Polanów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
8Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
15Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
23Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
24Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
135Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
160Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
165Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
177Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
198Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
222Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce

Polanów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
76-010Poczta Polanów

Polanów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Polanowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Koszalinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Juliana Fałata 30
75-950 Koszalin
Urząd Miejski w Polanowie
(94) 318-83-29
(94) 318-83-87
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Polanów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Polanów jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 824, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Polanowa zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,8% mieszkańców Polanowa jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Polanów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,03 na 1000 mieszkańców Polanowa. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 324 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,9% zgonów w Polanowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Polanowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Polanowa przypada 15.29 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Polanowa -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 13 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -13.

  59,4% mieszkańców Polanowa jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Polanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 824 Liczba mieszkańców
 • 1 410 Kobiety
 • 1 414 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Polanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Polanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Polanowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Polanowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Polanów
  40,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Polanów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Polanowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Polanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Polanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Polanów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  29,9%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Polanów
  52,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • Polanów
  7,3%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Polanów
  7,9%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Kraj
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Polanowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,8
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Polanów
  1,7
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Polanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -9,0
  Województwo
  -5,3
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Polanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Polanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Polanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Polanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Polanów
  6,3
  Województwo
  7,1
  Kraj
  8,1
 • 26,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  26,5
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 324 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Polanów
  3 324 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 137 Waga 3500g - 3999g
 • 137
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,03 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,03
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,52
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cały kraj
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  woj. zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Polanowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 23 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,7%
  52,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  15,3
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 176,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  176,3
  Województwo
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Polanów
  9,9
  Województwo
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Polanów
  3,5
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Cała Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Polanów
  34,9%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Polanów
  24,8%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Polanów
  5,9%
  Województwo
  6,1%
  Kraj
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  26,0
  Cała Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Kraj
  70,6
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  266,7
  Województwo
  293,4
  Cały kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  266,7
  Polska
  253,9
 • 375,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 364,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 386,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Polanów
  375,1
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 86,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Polanów
  86,9
  Województwo
  72,6
  Polska
  62,9
 • 24,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,1
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Kraj
  33,8
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,0
  Województwo
  7,1
  Polska
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Saldo migracji zagranicznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Polanowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Polanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polanowie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Polanowie to 1 011 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Polanowie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Polanowie to 129,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,21% mieszkań posiada łazienkę, 78,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,09% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 011 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 356,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,00
  Województwo
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,30 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Polanów
  26,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Polanów
  4,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Cała Polska
  3,83
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Polanów
  2,81
  Zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,17
  Województwo
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 48 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Polanów
  5,33
  Województwo
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 16,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  16,90
  Województwo
  21,10
  Polska
  24,56
 • 1 161 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 129,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  129,0 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Polanów
  0,41 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,90%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 99,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,80%
  Województwo
  97,12%
  Polska
  95,18%
 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Polanów
  99,21%
  Województwo
  96,11%
  Cały kraj
  93,75%
 • 78,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Polanów
  78,44%
  woj. zachodniopomorskie
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 1,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  1,09%
  Województwo
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Polanów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Polanowie na 1000 mieszkańców pracuje 259osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 60,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Polanowie wynosiło w 2023 roku 10,9% (10,9% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polanowie wynosiło 5 601,77 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Polanowa 190 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 148 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -42.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Polanowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 259 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  259,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Kraj
  259,0
 • 19,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 28,0% Kobiety
 • 11,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Polanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Polanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Polanowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 100 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 602 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Polanowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 190 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 148 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -42 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 48,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Polanowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 752 Pracujący ogółem
 • 454 Kobiety
 • 298 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Polanowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Polanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,4
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 36,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,7
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  115,5
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Polanów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Polanowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 352 podmioty gospodarki narodowej, z czego 268 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 22 nowe podmioty, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (13) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (39) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Polanowie najwięcej (9) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (341) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,5% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,7% (115) podmiotów, a 60,8% (214) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polanowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 352 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 214 Pozostała działalność
 • 22 Podmioty nowo zarejestrowane w Polanowie w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Polanowie w 2023 roku
 • 268 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 341 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 341
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 352 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 352
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 9 Spółki cywilne ogółem
 • 9
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 268 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 79 Budownictwo
 • 79
 • 57 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 57
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 22 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 22
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Polanowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 64 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,45 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Polanowie wynosi 76,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Polanowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,77 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,10 (48%), drogowe - 2,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Polanowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Polanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 64
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 25 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 25
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 26 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 26
 • 22,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,45
  Województwo
  22,28
  Polska
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,59
  Zachodniopomorskie
  15,77
  Polska
  12,98
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,77
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,40
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,10
  Województwo
  10,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Polanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  63%
  Kraj
  63%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  95%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Polanów
  86%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Polanów
  48%
  Województwo
  50%
  Polska
  51%

Polanów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Polanowa wyniosła w 2022 roku 65,9 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 26.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Polanowa - 23.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12.3%) oraz na Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,4 mln złotych, czyli 23,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Polanowa wyniosła w 2022 roku 61,6 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%). W budżecie Polanowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 892 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 12,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,9%.
 • Wydatki budżetu w Polanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Polanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Polanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Polanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,9 mln

  3,8 tys(100%)

  39,7 mln

  4,5 tys(100%)

  42,4 mln

  4,8 tys(100%)

  42,6 mln

  4,8 tys(100%)

  49,4 mln

  5,7 tys(100%)

  45,2 mln

  5,4 tys(100%)

  52,8 mln

  6,4 tys(100%)

  65,9 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  3,6 tys(31.6%)

  11,5 mln

  3,9 tys(29%)

  10,5 mln

  3,6 tys(24.8%)

  11,1 mln

  3,8 tys(26.1%)

  12,1 mln

  4,2 tys(24.4%)

  12,1 mln

  4,2 tys(26.7%)

  13,5 mln

  4,7 tys(25.6%)

  15,7 mln

  5,5 tys(23.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  688(6%)

  2,2 mln

  739(5.5%)

  2,2 mln

  762(5.3%)

  2,1 mln

  716(4.9%)

  2,3 mln

  787(4.6%)

  2,6 mln

  891(5.7%)

  5,3 mln

  1,8 tys(10%)

  8,1 mln

  2,9 tys(12.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,4 mln

  800(7%)

  2,1 mln

  713(5.3%)

  2,2 mln

  760(5.3%)

  1,9 mln

  637(4.4%)

  2,1 mln

  726(4.2%)

  1,6 mln

  565(3.6%)

  1,9 mln

  659(3.6%)

  5,9 mln

  2,1 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  1,1 tys(9.8%)

  4,1 mln

  1,4 tys(10.4%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.7%)

  4,5 mln

  1,6 tys(10.7%)

  4,9 mln

  1,7 tys(9.9%)

  4,5 mln

  1,6 tys(10%)

  5,3 mln

  1,8 tys(10%)

  5,7 mln

  2,0 tys(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,1 mln

  2,7 tys(23.9%)

  12,6 mln

  4,2 tys(31.8%)

  4,0 mln

  1,4 tys(9.4%)

  3,8 mln

  1,3 tys(8.9%)

  3,9 mln

  1,4 tys(7.9%)

  4,1 mln

  1,4 tys(9.1%)

  4,7 mln

  1,6 tys(8.8%)

  5,4 mln

  1,9 tys(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  357(3.1%)

  118,1 tys

  39,8(0.3%)

  113,7 tys

  38,6(0.3%)

  116,8 tys

  40,0(0.3%)

  109,3 tys

  37,8(0.2%)

  108,1 tys

  37,5(0.2%)

  51,2 tys

  17,9(0.1%)

  4,6 mln

  1,6 tys(6.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  718,5 tys

  243(2.1%)

  433,8 tys

  146(1.1%)

  480,0 tys

  163(1.1%)

  491,9 tys

  169(1.2%)

  598,2 tys

  207(1.2%)

  441,4 tys

  153(1%)

  563,0 tys

  196(1.1%)

  3,0 mln

  1,1 tys(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  600,3 tys

  203(1.8%)

  830,5 tys

  280(2.1%)

  721,6 tys

  245(1.7%)

  751,8 tys

  258(1.8%)

  818,1 tys

  283(1.7%)

  832,4 tys

  289(1.8%)

  4,0 mln

  1,4 tys(7.5%)

  3,0 mln

  1,1 tys(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  722(6.3%)

  2,4 mln

  804(6%)

  1,4 mln

  483(3.4%)

  1,6 mln

  532(3.6%)

  2,7 mln

  932(5.5%)

  2,3 mln

  786(5%)

  323,7 tys

  113(0.6%)

  2,2 mln

  767(3.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  585,9 tys

  198(1.7%)

  863,8 tys

  291(2.2%)

  1,3 mln

  447(3.1%)

  653,1 tys

  224(1.5%)

  578,1 tys

  200(1.2%)

  574,8 tys

  200(1.3%)

  649,7 tys

  226(1.2%)

  1,7 mln

  600(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,0 mln

  340(3%)

  909,7 tys

  306(2.3%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7.2%)

  1,9 mln

  664(4.6%)

  3,2 mln

  1,1 tys(6.4%)

  843,1 tys

  293(1.9%)

  792,2 tys

  276(1.5%)

  985,0 tys

  347(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  445,9 tys

  151(1.3%)

  428,0 tys

  144(1.1%)

  414,3 tys

  141(1%)

  388,0 tys

  133(0.9%)

  386,4 tys

  134(0.8%)

  295,2 tys

  102(0.7%)

  213,8 tys

  74,5(0.4%)

  478,5 tys

  168(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  145,9 tys

  49,4(0.4%)

  152,9 tys

  51,5(0.4%)

  151,0 tys

  51,2(0.4%)

  136,4 tys

  46,7(0.3%)

  187,5 tys

  64,9(0.4%)

  109,2 tys

  37,9(0.2%)

  198,2 tys

  69,1(0.4%)

  226,4 tys

  79,7(0.3%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  23,0 tys

  7,8(0.1%)

  61,0 tys

  20,6(0.2%)

  63,9 tys

  21,7(0.2%)

  57,2 tys

  19,6(0.1%)

  57,6 tys

  19,9(0.1%)

  63,8 tys

  22,1(0.1%)

  152,2 tys

  53,1(0.3%)

  143,2 tys

  50,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  512,2 tys

  173(1.5%)

  504,9 tys

  170(1.3%)

  469,7 tys

  159(1.1%)

  453,6 tys

  155(1.1%)

  429,1 tys

  149(0.9%)

  463,5 tys

  161(1%)

  530,8 tys

  185(1%)

  134,3 tys

  47,3(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  50,1 tys

  17,0(0.1%)

  76,2 tys

  25,7(0.2%)

  48,8 tys

  16,6(0.1%)

  54,6 tys

  18,7(0.1%)

  59,8 tys

  20,7(0.1%)

  70,9 tys

  24,6(0.2%)

  50,2 tys

  17,5(0.1%)

  66,1 tys

  23,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  403

  0,1(0%)

  346,4 tys

  117(0.9%)

  10,0 tys

  3,4(0%)

  1,8 mln

  632(4.3%)

  2,8 mln

  959(5.6%)

  583,0 tys

  202(1.3%)

  1,6 mln

  557(3%)

  27,6 tys

  9,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 tys

  2,0(0%)

  6,0 tys

  2,0(0%)

  5,7 tys

  1,9(0%)

  34,6 tys

  11,9(0.1%)

  6,5 tys

  2,2(0%)

  131,3 tys

  45,6(0.3%)

  5,0 tys

  1,7(0%)

  13,4 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,3 tys

  27,5(0.2%)

  10,3 tys

  3,5(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  95,0 tys

  32,6(0.2%)

  87,7 tys

  30,4(0.2%)

  76,9 tys

  26,7(0.2%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Polanowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Polanowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Polanów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Polanowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,5 mln

  3,9 tys(100%)

  40,5 mln

  4,6 tys(100%)

  40,5 mln

  4,6 tys(100%)

  43,4 mln

  4,9 tys(100%)

  50,8 mln

  5,8 tys(100%)

  46,8 mln

  5,6 tys(100%)

  58,7 mln

  7,1 tys(100%)

  61,6 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  3,7 tys(31.4%)

  12,7 mln

  4,3 tys(31.3%)

  12,1 mln

  4,1 tys(29.9%)

  14,7 mln

  5,0 tys(33.8%)

  14,2 mln

  4,9 tys(27.9%)

  14,2 mln

  4,9 tys(30.5%)

  18,0 mln

  6,3 tys(30.7%)

  21,6 mln

  7,6 tys(35.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,8 mln

  3,3 tys(28.4%)

  12,5 mln

  4,2 tys(30.9%)

  11,5 mln

  3,9 tys(28.4%)

  11,3 mln

  3,9 tys(26.1%)

  12,7 mln

  4,4 tys(25%)

  11,9 mln

  4,1 tys(25.5%)

  16,0 mln

  5,6 tys(27.3%)

  12,6 mln

  4,4 tys(20.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  753(6.4%)

  1,2 mln

  417(3.1%)

  1,2 mln

  398(2.9%)

  1,4 mln

  471(3.2%)

  1,7 mln

  575(3.3%)

  1,7 mln

  583(3.6%)

  4,0 mln

  1,4 tys(6.9%)

  4,9 mln

  1,7 tys(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  884,7 tys

  300(2.6%)

  146,1 tys

  49,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  94,0 tys

  32,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 mln

  1,7 tys(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  2,0 tys(17.1%)

  10,5 mln

  3,6 tys(26.1%)

  1,8 mln

  622(4.5%)

  1,7 mln

  596(4%)

  1,7 mln

  600(3.4%)

  1,8 mln

  613(3.8%)

  1,7 mln

  580(2.8%)

  2,6 mln

  918(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  562,0 tys

  190(1.6%)

  628,4 tys

  212(1.6%)

  1,0 mln

  341(2.5%)

  421,3 tys

  144(1%)

  541,6 tys

  187(1.1%)

  468,8 tys

  163(1%)

  3,5 mln

  1,2 tys(6%)

  2,1 mln

  747(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  632,3 tys

  214(1.8%)

  574,7 tys

  194(1.4%)

  487,9 tys

  165(1.2%)

  533,7 tys

  183(1.2%)

  670,7 tys

  232(1.3%)

  853,1 tys

  296(1.8%)

  760,2 tys

  265(1.3%)

  1,8 mln

  627(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  802,8 tys

  272(2.3%)

  695,3 tys

  234(1.7%)

  1,2 mln

  422(3.1%)

  773,7 tys

  265(1.8%)

  4,2 mln

  1,5 tys(8.4%)

  784,8 tys

  272(1.7%)

  803,1 tys

  280(1.4%)

  866,4 tys

  305(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  124,8 tys

  42,3(0.4%)

  192,1 tys

  64,7(0.5%)

  153,9 tys

  52,2(0.4%)

  27,9 tys

  9,6(0.1%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  3,7 tys

  1,3(0%)

  12,3 tys

  4,3(0%)

  705,2 tys

  248(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  310,5 tys

  105(0.9%)

  18,3 tys

  6,2(0%)

  20,1 tys

  6,8(0%)

  18,9 tys

  6,5(0%)

  63,6 tys

  22,0(0.1%)

  40,7 tys

  14,1(0.1%)

  50,0 tys

  17,4(0.1%)

  660,8 tys

  233(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  271,8 tys

  92,1(0.8%)

  264,9 tys

  89,2(0.7%)

  205,1 tys

  69,5(0.5%)

  175,2 tys

  60,0(0.4%)

  126,7 tys

  43,8(0.2%)

  304,9 tys

  106(0.7%)

  196,2 tys

  68,4(0.3%)

  379,8 tys

  134(0.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  219,8 tys

  74,0(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  935,1 tys

  320(2.2%)

  1,4 mln

  490(2.8%)

  1,1 mln

  387(2.4%)

  859,1 tys

  299(1.5%)

  205,1 tys

  72,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176,6 tys

  59,8(0.5%)

  185,4 tys

  62,5(0.5%)

  157,3 tys

  53,4(0.4%)

  129,7 tys

  44,4(0.3%)

  118,3 tys

  41,0(0.2%)

  85,3 tys

  29,6(0.2%)

  60,2 tys

  21,0(0.1%)

  63,7 tys

  22,4(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  482(4.1%)

  568,5 tys

  191(1.4%)

  87,9 tys

  29,8(0.2%)

  817,0 tys

  280(1.9%)

  1,5 mln

  524(3%)

  91,2 tys

  31,7(0.2%)

  50,0 tys

  17,4(0.1%)

  46,7 tys

  16,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  36,8 tys

  12,5(0.1%)

  3,8 tys

  1,3(0%)

  4,8 tys

  1,6(0%)

  4,6 tys

  1,6(0%)

  799

  0,3(0%)

  8,0 tys

  2,8(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  7,6 tys

  2,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  2,3 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,3 tys

  27,5(0.2%)

  10,3 tys

  3,5(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  95,0 tys

  32,6(0.2%)

  87,7 tys

  30,4(0.2%)

  76,9 tys

  26,7(0.2%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  447,8 tys

  152(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  69,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Polanów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 687 mieszkańców Polanowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 313 kobiet oraz 374 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Polanowa, gimnazjalnym 4,4%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Polanowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Polanowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2022 w Polanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 172 dzieci (91 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Polanowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 113 dzieci (56 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  20,0% mieszkańców Polanowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 20,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 729 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 24 oddziałach uczyło się 473 uczniów (222 kobiety oraz 251 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Polanowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 403 uczniów (180 kobiet oraz 223 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 189,20.

  W Polanowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (46 kobiet oraz 35 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Polanowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 110 uczniów (60 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 37 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 20,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,5% mieszkańców Polanowa w wieku potencjalnej nauki (23,4% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Polanów
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,7%
  woj. zachodniopomorskie
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,1%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Polanów
  18,3%
  Województwo
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,3%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,4%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Polanów
  3,9%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1729 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 729,0
  Zachodniopomorskie
  900,0
  Kraj
  927,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Polanów
  0,43
  Województwo
  0,97
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Polanów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 172 Dzieci
 • 91 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,9%
  47,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 30 3 lata
 • 30
 • 34 4 lata
 • 34
 • 49 5 lata
 • 49
 • 58 6 lat
 • 58
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 13 4 lata
 • 13
 • 26 5 lata
 • 26
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 21 4 lata
 • 21
 • 23 5 lata
 • 23
 • 26 6 lat
 • 26
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 53 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 12,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Polanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Gminne
  Publiczne
  94 318-83-61
  94 318-83-61
  ul. Stawna 3
  76-010 Polanów
  615613
 • Szkoły podstawowe w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Polanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 425 Uczniowie
 • 210 Kobiety
  (uczniowie)
 • 215 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 57 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Absolwenci
 • 50 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 8 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Polanów
  19,7
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,7
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,7
 • 22,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,4
 • 9,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,6
 •  
 • 31,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 189,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  189,20
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 173,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Polanów
  173,20
  Województwo
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polanów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Polanów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Polanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Polanowie
  Publiczna
  94 318-82-25
  94 318-82-25
  ul. Wolności 14
  76-010 Polanów
  1633540
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  94 318-82-12
  94 318-81-04
  ul. Janusza Korczaka 4
  76-010 Polanów
  115-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Polanów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,8%
  43,2%
 • 32 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,3
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Polska
  26,5
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Polanowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Polanowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Polanowie
  Publiczne
  ul. Gradowe Wzgórze 5
  76-010 Polanów
  244-
 • Edukacyjne grupy wieku w Polanowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Polanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Polanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Polanów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Polanów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Polanowie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Polanowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Polanowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Polanowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Polanowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 5 280)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 2 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 1 600)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 180)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 30)
  • taneczne: 3 (członkowie: 30)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 5)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 14)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Polanowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 837 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 355 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 26
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Polanowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 111 członków. Zarejestrowano 78 ćwiczących (mężczyźni: 53, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 25). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Polanowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Polanowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Polanowa znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Polanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Polanów, st.4 ze średniowieczadnia 1969-06-25, wykaz dokumentów: 731 z 1969-06-25
  • Osada otwarta Polanów, st.7 ze średniowieczadnia 1969-06-25, wykaz dokumentów: 732 z 1969-06-25
  • Kościół z XV w.dnia 1965-12-30, wykaz dokumentów: 538 z 1965-12-30
  • Inny budynek gospodarczy z końca XIX w. (ul. Młyńska 14)dnia 1991-09-27, wykaz dokumentów: 1223/1-3 z 1991-09-27
  • śluza z przełomu XIX/XX w.dnia 1991-09-27, wykaz dokumentów: 1223/1-3 z 1991-09-27
  • Młyn z 1. poł. XIX w. (ul. Młyńska 14)dnia 1991-09-27, wykaz dokumentów: 1223/1-3 z 1991-09-27; brak numeru z 2015-08-17; brak numeru z 2015-10-07
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Młyńska 14)dnia 1991-09-27, wykaz dokumentów: 1223/1-3 z 1991-09-27; brak numeru z 2015-08-17; brak numeru z 2015-10-07
  • Zespół - młyn z końca XIX w. (ul. Młyńska 14)dnia 1991-09-27, wykaz dokumentów: 1223/1-3 z 1991-09-27; brak numeru z 2015-08-17; brak numeru z 2015-10-07
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Wolności 26)dnia 1991-09-27, wykaz dokumentów: 1224 z 1991-09-27
  • Kościół z 1911 - 1912 (ul. Sławieńska 1)dnia 2002-10-25, wykaz dokumentów: A-101 z 2002-10-25
 • Formy ochrony przyrody w Polanowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Polanowa znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polanowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Okolice Polanowa - obszar chronionego krajobrazuOpis: Powołany został prawdopodobnie ze względu na niezwykle malowniczy i urozmaicony charakter krajobrazu na który składają się liczne drzewostany lasów liściastych i świerczyn porastających liczne wysokie wzniesienia pagórki oraz wąwozy. W trakcie prowadzonych obserwacji w dolinie rzeki i jej sąsiedztwie stwierdzono największą koncentrację “cennych” gatunków zwierząt stale występujących (np. derkacz strumieniówka świerszczak pliszka górska zimą również pluszcz) bądź też związanych pośrednio z tego typu ekosystemem (np. orlik krzykliwy). Rzeka stanowi miejsce występowania wielu gatunków ryb w tym m.in. minóg strumieniowy pstrąg potokowy lipień pstrąg tęczowy strzebla potokowa kiełb głowacz białopłetwy różanka węgorz miętus. Obiekt należy jednocześnie do najlepiej zachowanych i najmniej przekształconych terenów gminy., Data ustanowienia: 1975-11-17, Powierzchnia: 1992.4 ha
  • Dolina Grabowej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8255.34 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja bukowa - 287 drzew; odnaleziono tylko 101 obiektów, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Droga powiatowa od drogi nr 206 do Dadzewa (Dadzewo-Rosocha)
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja 624 buków w terenie pomierzono 522 drzewa oraz 12 pozostałości po drzewach, Data ustanowienia: 1992-10-15, Opis granicy: Droga wojewódzka nr 206 szosa Nacław-Polanów
  • Pomnik przyrodyOpis: nisko rozgałęziony rozłożysty, Data ustanowienia: 1996-01-27, Opis granicy: Ul. Wiejska 3 obr. 2 teren lecznicy dla zwierząt
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-03-27, Opis granicy: 30 m od drogi w zaniedbanym prku
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 dębów szypułkowych odm. stożkowata, Data ustanowienia: 2004-03-27, Opis granicy: tuż przy budynku przy drodze asfaltowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-03-27, Opis granicy: na stromej skarpie nad rzeką
  • Bagno Pompa - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie cennych ekosystemów zlokalizowanych na terenach bagiennych i podmokłych z charakterystyczną dla nich rzadką roślinnością oraz będące miejscem bytowania i rozrodu ptactwa oraz innych gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych, Data ustanowienia: 2006-12-23, Powierzchnia: 2.47 ha
  • Bagno pracz - bagno (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie cennych ekosystemów zlokalizowanych na terenach bagiennych i podmokłych z charakterystyczną dla nich rzadką roślinnością oraz będące miejscem bytowania i rozrodu ptactwa oraz innych gatunków zwierząt kręgowych i bezkręgowych, Data ustanowienia: 2006-12-23, Powierzchnia: 4.07 ha

Polanów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 9 wypadków drogowych w Polanowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 316,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 70,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Polanowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Polanowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Polanowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 316,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  316,9
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 70,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Polanów
  70,4
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Kraj
  104,4
 • 316,90 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Polanów
  316,9
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  22,2
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Polanów
  100,0
  Województwo
  118,1
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Polanowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  50,8 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Polanów
  2,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Polanów przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 205droga wojewódzka nr 205(Darłówko - Darłowo - Krupy - Stary Jarosław - Sławno - Kwasowo - Ostrowiec - Nowy Żytnik - Krąg - Wielin - Polanów - Łokwica - Chocimino Leśne - Żydowo - Piaskowo - Kępiny - Kępsko - Drzewiany - Buszynko - Chociwle - Bobolice)
  • DW 206droga wojewódzka nr 206(Koszalin - Maszkowo - Szczeglino - Mokre - Kościernica - Nacław - Jacinki - Polanów - Rzeczyca Wielka - Biała - Świerzenko - Kawcze - Łodzierz - Miastko)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Polanowie istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Bobolicka

  ul. Boczna

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Doktora Bernarda Pietrzaka

  ul. Dworcowa

  ul. Grabowa

  ul. Gradowe Wzgórze

  ul. Jana Pawła II

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Korczaka

  ul. Koszalińska

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Magazynowa

  ul. Mariańskie Wzgórze

  ul. Mokra

  ul. Młodzieżowa

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzancka

  ul. Plac Mestwina

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Przytorze

  ul. Rybna

  pl. Rynek Miejski

  ul. Różana

  ul. Stawna

  ul. Strumykowa

  ul. Sławieńska

  ul. Wiejska

  ul. Wolności

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Świerczewo

  ul. Żwirowa