Knyszyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Knyszyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Knyszyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu monieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Knyszyn.
 • 2 642 Liczba mieszkańców
 • 23,7 km² Powierzchnia
 • 111,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 158,5 m n.p.m Wysokość
 • 1568 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BMN Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Antoni Chmielewski Burmistrz miasta
Knyszyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.919753.3127 Współrzędne GPS
 • 2008044 TERYT (TERC)
 • 0923213 SIMC
Herb miasta Knyszyn
Knyszyn herb

Jak Knyszyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Knyszyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Knyszyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Knyszyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
8Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
9Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
76Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
87Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
101Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
144Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
164Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
198Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
244Miasta o największej powierzchni w Polsce
299Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
353Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
369Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
409Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
446Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
450Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
476Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce

Knyszyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-120Poczta Knyszyn, ul. 1 Maja 10

Knyszyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Knyszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Knyszynie
(85) 727-99-71
(85) 727-99-70
ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn

Knyszyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Knyszyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 642, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Knyszyna zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Knyszyna jest stanu wolnego, 53,8% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Knyszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -11. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,13 na 1000 mieszkańców Knyszyna. W 2022 roku urodziło się 13 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 497 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,48 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,4% zgonów w Knyszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w Knyszynie były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Knyszyna przypada 9.02 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 18 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Knyszyna 9. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,9% mieszkańców Knyszyna jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Knyszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 642 Liczba mieszkańców
 • 1 349 Kobiety
 • 1 293 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Knyszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Knyszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Knyszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Knyszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,9 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Knyszyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Knyszyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Knyszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Knyszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Knyszyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Knyszyn
  28,6%
  Podlaskie
  28,6%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,8%
  Województwo
  54,2%
  Kraj
  54,0%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Knyszyn
  10,0%
  Podlaskie
  9,0%
  Polska
  8,5%
 • 17,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,5%
  Województwo
  7,5%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,1% Nieustalone
 • Knyszyn
  2,1%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Knyszynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Knyszyn
  3,8
  Podlaskie
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Knyszyn
  1,3
  woj. podlaskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Knyszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -11 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,13 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,1
  woj. podlaskie
  -3,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Knyszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Knyszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Knyszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Knyszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 4,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Knyszyn
  4,9
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  8,1
 • 29,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  29,2
  Podlaskie
  35,9
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 497 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 441 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 550 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 497 g
  woj. podlaskie
  3 431 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 84 Waga 3500g - 3999g
 • 84
 • 91 Waga 3000g - 3499g
 • 91
 • 23 Waga 2500g - 2999g
 • 23
 • 4 Waga 2000g - 2499g
 • 4
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,05 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,05
  Podlaskie
  1,27
  Cała Polska
  1,26
 • 0,51 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,51
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,48 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,48
  Podlaskie
  0,68
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Knyszynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,0 Zgony na 1000 ludności
 • Knyszyn
  9,0
  woj. podlaskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 206,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Knyszyn
  206,3
  Podlaskie
  147,1
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Knyszyn
  0,0
  woj. podlaskie
  3,9
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Podlaskie
  3,0
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie monieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  46,4%
  Podlaskie
  45,0%
  Kraj
  36,0%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,2%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,7%
  Województwo
  7,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 25 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cały kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,6
  Kraj
  70,6
 • 261,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  261,3
  Województwo
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  232,8
  Polska
  253,9
 • 601,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 697,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 504,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  601,8
  Województwo
  529,3
  Kraj
  426,2
 • 52,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  52,2
  Województwo
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 15,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  15,7
  woj. podlaskie
  31,3
  Cały kraj
  33,8
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,5
  woj. podlaskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  Podlaskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 9 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Knyszynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Knyszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knyszyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Knyszynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,13 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Knyszynie to 960 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Knyszynie to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Knyszynie to 175,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,54% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,25% mieszkań posiada łazienkę, 76,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,63% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 960 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Knyszyn
  362,50
  woj. podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Knyszyn
  97,70 m2
  Województwo
  78,20 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 35,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,40 m2
  Podlaskie
  32,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,76
  woj. podlaskie
  4,04
  Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Knyszyn
  2,76
  woj. podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Knyszyn
  0,58
  Podlaskie
  0,60
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,13 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  1,13
  woj. podlaskie
  5,72
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 15 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  woj. podlaskie
  4,14
  Kraj
  3,89
 • 5,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,66
  woj. podlaskie
  23,68
  Cała Polska
  24,56
 • 525 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 175,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  175,0 m2
  woj. podlaskie
  98,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  94,79%
  Podlaskie
  97,54%
  Kraj
  97,75%
 • 88,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,54%
  woj. podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 86,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Knyszyn
  86,25%
  woj. podlaskie
  90,71%
  Polska
  93,75%
 • 76,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,25%
  Województwo
  83,62%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,63%
  woj. podlaskie
  33,39%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Knyszyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Knyszynie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Knyszynie wynosiło w 2023 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Knyszynie wynosiło 5 531,47 PLN, co odpowiada 82.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Knyszyna 118 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 60 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -58.

  53,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Knyszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Knyszyn
  0,0
  Województwo
  209,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,6% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Knyszyn
  7,3%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Knyszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Knyszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Knyszynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 979 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 531 PLN
  Województwo
  6 013 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Knyszynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -58 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 63,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,1% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Knyszynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Knyszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,9
  Województwo
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 37,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,9
  Województwo
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 130,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,7
  Województwo
  126,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Knyszyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Knyszynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 297 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 240 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 21 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (17) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Knyszynie najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (293) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,6% (94) podmiotów, a 66,7% (198) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Knyszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 297 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 94 Przemysł i budownictwo
 • 198 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Knyszynie w 2023 roku
 • 21 Podmioty wyrejestrowane w Knyszynie w 2023 roku
 • 240 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 293 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 293
 • 2 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 297 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 297
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 11 Spółki handlowe ogółem
 • 11
 • 9  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 9
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 240 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Budownictwo
 • 65
 • 51 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 51
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 20 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 20
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knyszyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Knyszynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 36 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Knyszynie wynosi 85,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Knyszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 6,18 (wykrywalność 90%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,94 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,46 (61%), drogowe - 1,85 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Knyszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 36
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 16 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 16
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 13,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,67
  woj. podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 4,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,94
  Województwo
  8,92
  Polska
  12,98
 • 6,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,18
  Województwo
  7,89
  Cała Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Knyszyn
  1,85
  Województwo
  2,21
  Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Województwo
  0,46
  Cały kraj
  0,35
 • 4,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,46
  Podlaskie
  6,92
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  85%
  Podlaskie
  81%
  Kraj
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Podlaskie
  74%
  Kraj
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Knyszyn
  90%
  woj. podlaskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Knyszyn
  99%
  woj. podlaskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Knyszyn
  92%
  woj. podlaskie
  92%
  Polska
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  woj. podlaskie
  53%
  Polska
  51%

Knyszyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Knyszyna wyniosła w 2022 roku 29,0 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Knyszyna - 32.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,0 mln złotych, czyli 6,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Knyszyna wyniosła w 2022 roku 31,8 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%). W budżecie Knyszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,7 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Knyszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,7 mln

  2,8 tys(100%)

  17,8 mln

  3,6 tys(100%)

  20,6 mln

  4,3 tys(100%)

  22,3 mln

  4,7 tys(100%)

  22,8 mln

  4,8 tys(100%)

  27,6 mln

  6,0 tys(100%)

  24,7 mln

  5,4 tys(100%)

  29,0 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,7 mln

  2,0 tys(41.2%)

  5,6 mln

  2,0 tys(31.3%)

  5,6 mln

  2,0 tys(27.2%)

  6,0 mln

  2,2 tys(26.8%)

  6,6 mln

  2,4 tys(28.9%)

  8,5 mln

  3,1 tys(30.8%)

  8,3 mln

  3,1 tys(33.6%)

  9,4 mln

  3,5 tys(32.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  738,1 tys

  260(5.4%)

  1,7 mln

  598(9.5%)

  1,8 mln

  634(8.5%)

  4,7 mln

  1,7 tys(21.1%)

  3,7 mln

  1,4 tys(16.3%)

  2,5 mln

  924(9.1%)

  2,6 mln

  974(10.6%)

  4,3 mln

  1,6 tys(14.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  772(16%)

  2,2 mln

  773(12.3%)

  2,6 mln

  922(12.4%)

  2,7 mln

  990(12.3%)

  2,7 mln

  987(11.9%)

  3,0 mln

  1,1 tys(10.8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(12.6%)

  3,6 mln

  1,4 tys(12.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  7,7(0.1%)

  23,4 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,3 mln

  1,3 tys(11.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  892(18.4%)

  5,4 mln

  1,9 tys(30.6%)

  990,3 tys

  356(4.8%)

  968,7 tys

  352(4.4%)

  963,3 tys

  351(4.2%)

  980,9 tys

  360(3.6%)

  985,0 tys

  367(4%)

  1,7 mln

  635(5.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  342,0 tys

  120(2.5%)

  386,5 tys

  137(2.2%)

  402,9 tys

  145(2%)

  394,8 tys

  143(1.8%)

  514,2 tys

  187(2.3%)

  551,8 tys

  202(2%)

  564,1 tys

  210(2.3%)

  620,9 tys

  234(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  420,0 tys

  148(3.1%)

  417,4 tys

  148(2.3%)

  411,8 tys

  148(2%)

  503,3 tys

  183(2.3%)

  512,3 tys

  187(2.2%)

  515,8 tys

  189(1.9%)

  551,0 tys

  205(2.2%)

  589,5 tys

  223(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  661,9 tys

  233(4.8%)

  183,3 tys

  64,9(1%)

  138,6 tys

  49,8(0.7%)

  182,8 tys

  66,4(0.8%)

  200,4 tys

  73,0(0.9%)

  297,2 tys

  109(1.1%)

  214,2 tys

  79,9(0.9%)

  557,1 tys

  210(1.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  143,6 tys

  50,6(1%)

  156,9 tys

  55,6(0.9%)

  88,9 tys

  31,9(0.4%)

  144,7 tys

  52,5(0.7%)

  324,8 tys

  118(1.4%)

  63,8 tys

  23,4(0.2%)

  169,1 tys

  63,1(0.7%)

  381,4 tys

  144(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  95,0 tys

  33,4(0.7%)

  73,9 tys

  26,2(0.4%)

  79,9 tys

  28,7(0.4%)

  80,7 tys

  29,3(0.4%)

  78,6 tys

  28,6(0.3%)

  44,0 tys

  16,1(0.2%)

  36,6 tys

  13,6(0.1%)

  219,8 tys

  83,0(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  440,3 tys

  155(3.2%)

  1,2 mln

  428(6.8%)

  2,9 mln

  1,0 tys(13.9%)

  694,1 tys

  252(3.1%)

  594,9 tys

  217(2.6%)

  3,8 mln

  1,4 tys(13.8%)

  1,2 mln

  457(5%)

  160,8 tys

  60,7(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  72,8 tys

  25,6(0.5%)

  69,9 tys

  24,7(0.4%)

  55,8 tys

  20,1(0.3%)

  102,2 tys

  37,1(0.5%)

  82,1 tys

  29,9(0.4%)

  81,8 tys

  30,0(0.3%)

  90,1 tys

  33,6(0.4%)

  147,0 tys

  55,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  52,4 tys

  18,5(0.4%)

  214,8 tys

  76,1(1.2%)

  212,9 tys

  76,5(1%)

  245,8 tys

  89,2(1.1%)

  280,8 tys

  102(1.2%)

  275,1 tys

  101(1%)

  197,1 tys

  73,5(0.8%)

  82,2 tys

  31,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  160,1 tys

  56,4(1.2%)

  138,8 tys

  49,2(0.8%)

  111,1 tys

  39,9(0.5%)

  94,8 tys

  34,4(0.4%)

  86,8 tys

  31,6(0.4%)

  79,9 tys

  29,3(0.3%)

  69,8 tys

  26,0(0.3%)

  61,1 tys

  23,1(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  14,5 tys

  5,1(0.1%)

  25,4 tys

  9,0(0.1%)

  14,5 tys

  5,2(0.1%)

  88,6 tys

  32,2(0.4%)

  43,5 tys

  15,8(0.2%)

  35,3 tys

  12,9(0.1%)

  40,8 tys

  15,2(0.2%)

  45,3 tys

  17,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,4 tys

  3,0(0.1%)

  20,1 tys

  7,1(0.1%)

  9,8 tys

  3,5(0%)

  19,1 tys

  6,9(0.1%)

  16,6 tys

  6,0(0.1%)

  16,8 tys

  6,2(0.1%)

  30,0 tys

  11,2(0.1%)

  14,4 tys

  5,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  171,1 tys

  60,2(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,0 tys

  11,3(0.2%)

  12,6 tys

  4,5(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  44,7 tys

  16,2(0.2%)

  33,6 tys

  12,3(0.1%)

  35,0 tys

  12,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  999

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,0 tys

  8,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Knyszynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,6 mln

  3,0 tys(100%)

  18,4 mln

  3,8 tys(100%)

  19,7 mln

  4,1 tys(100%)

  22,3 mln

  4,7 tys(100%)

  25,4 mln

  5,3 tys(100%)

  26,1 mln

  5,6 tys(100%)

  26,2 mln

  5,7 tys(100%)

  31,8 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,0 mln

  2,5 tys(48.1%)

  7,4 mln

  2,6 tys(40%)

  7,5 mln

  2,7 tys(38%)

  8,3 mln

  3,0 tys(37.5%)

  9,0 mln

  3,3 tys(35.5%)

  10,7 mln

  3,9 tys(41.1%)

  10,4 mln

  3,9 tys(39.9%)

  10,3 mln

  3,9 tys(32.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,1 mln

  1,1 tys(21.3%)

  3,1 mln

  1,1 tys(16.6%)

  3,3 mln

  1,2 tys(16.6%)

  3,6 mln

  1,3 tys(16%)

  3,8 mln

  1,4 tys(15%)

  4,2 mln

  1,5 tys(16%)

  4,7 mln

  1,7 tys(17.8%)

  7,4 mln

  2,8 tys(23.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,5 tys

  7,7(0.1%)

  23,4 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 mln

  1,4 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  470,2 tys

  166(3.2%)

  1,0 mln

  363(5.6%)

  1,0 mln

  373(5.3%)

  1,6 mln

  598(7.4%)

  3,6 mln

  1,3 tys(14.3%)

  1,5 mln

  543(5.7%)

  1,7 mln

  645(6.6%)

  1,9 mln

  735(6.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  220,0 tys

  77,5(1.5%)

  327,4 tys

  116(1.8%)

  273,3 tys

  98,2(1.4%)

  362,0 tys

  131(1.6%)

  359,8 tys

  131(1.4%)

  693,4 tys

  254(2.7%)

  1,1 mln

  410(4.2%)

  1,2 mln

  468(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  766(14.9%)

  5,1 mln

  1,8 tys(27.5%)

  678,4 tys

  244(3.4%)

  622,8 tys

  226(2.8%)

  562,1 tys

  205(2.2%)

  598,2 tys

  219(2.3%)

  525,2 tys

  196(2%)

  1,1 mln

  404(3.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  368,7 tys

  130(2.5%)

  381,1 tys

  135(2.1%)

  426,5 tys

  153(2.2%)

  566,4 tys

  206(2.5%)

  508,9 tys

  185(2%)

  597,7 tys

  219(2.3%)

  632,9 tys

  236(2.4%)

  747,3 tys

  282(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  43,0 tys

  15,1(0.3%)

  299,6 tys

  106(1.6%)

  419,1 tys

  151(2.1%)

  1,3 mln

  481(5.9%)

  552,1 tys

  201(2.2%)

  517,9 tys

  190(2%)

  88,5 tys

  33,0(0.3%)

  376,0 tys

  142(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  132,8 tys

  46,8(0.9%)

  218,8 tys

  77,5(1.2%)

  181,4 tys

  65,2(0.9%)

  264,9 tys

  96,1(1.2%)

  320,4 tys

  117(1.3%)

  197,0 tys

  72,3(0.8%)

  248,6 tys

  92,7(0.9%)

  341,6 tys

  129(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,4 tys

  12,4(0.1%)

  250,0 tys

  94,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  77,4 tys

  27,2(0.5%)

  508,8 tys

  180(2.8%)

  540,1 tys

  194(2.7%)

  187,0 tys

  67,9(0.8%)

  396,7 tys

  145(1.6%)

  297,9 tys

  109(1.1%)

  211,3 tys

  78,8(0.8%)

  220,5 tys

  83,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  305,8 tys

  108(2.1%)

  9,8 tys

  3,5(0.1%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  15,9 tys

  5,8(0.1%)

  26,4 tys

  9,6(0.1%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  35,0 tys

  13,0(0.1%)

  145,6 tys

  55,0(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  263,1 tys

  92,6(1.8%)

  24,2 tys

  8,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  141,9 tys

  53,6(0.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,4 tys

  23,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  120,4 tys

  42,4(0.8%)

  101,7 tys

  36,0(0.6%)

  79,2 tys

  28,5(0.4%)

  69,0 tys

  25,0(0.3%)

  59,8 tys

  21,8(0.2%)

  56,2 tys

  20,6(0.2%)

  53,5 tys

  20,0(0.2%)

  43,0 tys

  16,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  2,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,7 tys

  1,3(0%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  3,1 tys

  1,1(0%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  58,1 tys

  21,2(0.2%)

  5,6 tys

  2,1(0%)

  5,5 tys

  2,0(0%)

  5,9 tys

  2,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,2 tys

  1,1(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  2,9 tys

  1,1(0%)

  3,2 tys

  1,2(0%)

  3,2 tys

  1,2(0%)

  5,8 tys

  2,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,7 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  1,1(0%)

  5,1 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,0 tys

  11,3(0.2%)

  12,6 tys

  4,5(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  44,7 tys

  16,2(0.2%)

  33,6 tys

  12,3(0.1%)

  35,0 tys

  12,8(0.1%)

  1,0 tys

  0,4(0%)

  999

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  235,3 tys

  82,8(1.6%)

  19,9 tys

  7,1(0.1%)

  6,9 tys

  2,5(0%)

  6,7 tys

  2,4(0%)

  31,7 tys

  11,6(0.1%)

  21,1 tys

  7,8(0.1%)

  2,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Knyszyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 573 mieszkańców Knyszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 261 kobiet oraz 313 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,5% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,2% mieszkańców Knyszyna, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 23,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Knyszyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Knyszynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,3%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (26,7%) oraz podstawowe ukończone (22,6%).

  W roku 2022 w Knyszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (67 dziewczynek oraz 71 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Knyszynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 56 dzieci (25 dziewczynek oraz 31 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  18,8% mieszkańców Knyszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 213 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 229 uczniów (110 kobiet oraz 119 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Knyszynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 228 uczniów (112 kobiet oraz 116 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (31,1% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,01.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,3% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Knyszyna w wieku potencjalnej nauki (22,0% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 14,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,5%
  Województwo
  24,5%
  Kraj
  25,2%
 • 18,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Knyszyn
  34,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  woj. podlaskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Knyszyn
  13,5%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,2%
  Podlaskie
  17,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Knyszyn
  23,2%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Polska
  12,3%
 • 24,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Knyszyn
  4,0%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1213 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 213,0
  Podlaskie
  915,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,54
  Podlaskie
  0,98
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Knyszyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 71 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 28 3 lata
 • 28
 • 34 4 lata
 • 34
 • 35 5 lata
 • 35
 • 37 6 lat
 • 37
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 17 4 lata
 • 17
 • 15 5 lata
 • 15
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 15 3 lata
 • 15
 • 17 4 lata
 • 17
 • 20 5 lata
 • 20
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Knyszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knyszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Knyszynie
  Publiczne
  85 716-70-18
  ul. Białostocka 45
  19-120 Knyszyn
  3664
 • Szkoły podstawowe w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Knyszyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 229 Uczniowie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie)
 • 119 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  15,3
  woj. podlaskie
  16,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  107,01
  woj. podlaskie
  92,82
  Polska
  95,96
 • 106,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,07
  woj. podlaskie
  91,85
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Knyszyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Knyszyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Knyszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knyszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Knyszynie
  Publiczna
  85 716-70-23
  58 716-70-23
  ul. Białostocka 36
  19-120 Knyszyn
  11197-
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Knyszynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knyszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Knyszynie (prof. Czesław Kudzinowski)
  Publiczne
  85 716-70-23
  85 716-70-23
  ul. Białostocka 36
  19-120 Knyszyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Knyszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Knyszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Knyszyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knyszyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Knyszynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Knyszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Knyszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Knyszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 17 (uczestnicy: 1 380)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 44)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Knyszynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 374 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 283 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Knyszynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 121 członków. Zarejestrowano 136 ćwiczących (mężczyźni: 135, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 82, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Knyszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Knyszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Knyszyna znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Knyszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lamus z pocz. XIX w.dnia 1953-01-22, wykaz dokumentów: 23 z 1953-01-22; A-536 z 2013-08-08
  • Kościół z 1520 r. (ul. Kościelna 1)dnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 203 z 1966-10-20; A-535 z 2013-07-30
  • Miasto z 1568 r.dnia 1967-01-10, wykaz dokumentów: 80 z 1967-01-10; A-523 z 2013-06-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1977-02-14, wykaz dokumentów: 389 z 1977-02-14; A-537 z 2013-09-03
  • Szpital z 1910 r. (ul. Grodzieńska 96)dnia 2009-03-19, wykaz dokumentów: A-225 z 2009-03-19; brak numeru z 2016-03-08
 • Formy ochrony przyrody w Knyszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Knyszyna znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Knyszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-12-29, Opis granicy: ul. Grodzieńska 69 w Knyszynie. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa sad.

Knyszyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 29 wypadków drogowych w Knyszynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 095,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 75,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Knyszynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Knyszynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 29 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 38 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Knyszynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 095,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Knyszyn
  1 095,2
  Podlaskie
  733,0
  Polska
  1 100,9
 • 75,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  75,5
  woj. podlaskie
  129,1
  Cała Polska
  104,4
 • 1 435,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 435,0
  Województwo
  870,2
  Polska
  1 327,3
 • 6,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  6,9
  woj. podlaskie
  17,6
  Cały kraj
  9,5
 • 131,03 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Knyszyn
  131,0
  Podlaskie
  118,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Knyszyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 65droga krajowa nr 65(granica (Rosja) - Gołdap - Jabramowo - Kozaki - Regiele - Pogorzel - Kowale Oleckie - Daniele - Rogówko - Strożne-Żwirownia - Golubki - Sedranki - Olecko - Kukowo - Ślepie - Gąski - Przytuły - Straduny - Oracze - Konieczki - Ełk - Nowa Wieś Ełcka - Zdunki - Niedźwiedzkie - Prostki - Bogusze - Grajewo - Koszarówka - Ruda - Ciemnoszyje - Białogrądy-Kolonia - Osowiec-Twierdza - Downary Kościelne - Żodzie - Mońki - Knyszyn - Kozińce - Dobrzyniewo Duże - Fasty - Białystok - Zaścianki - Grabówka - Kozi Las - Królowy Most - Sofipol - Gródek - Bobrowniki - granica (Białoruś))
  • DW 671droga wojewódzka nr 671(Sokolany - Nowowola - Trzcianka - Wasilówka - Janów - Zabrodzie - Mielniki - Korycin - Jasionówka - Knyszyn - Krypno Wielkie - Zygmunty - Tatary - Tykocin - Broniszewo - Jeżewo Stare - Kropiwnica-Racibory - Truskolasy-Lachy - Sokoły)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Knyszyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka -Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Knyszynie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Barbary Radziwiłłówny

  ul. Białostocka

  ul. Goniądzka

  ul. Grodzieńska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Zamoyskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Legionowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Nowa

  ul. Obozowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Piotra Chwalczewskiego

  ul. Pocztowa

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Romana Dmowskiego

  ul. Rynek

  ul. Starodworna

  ul. Szkolna

  ul. Tykocka

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. ks. Edwarda Junga

  ul. Łąkowa

  pl. Świętego Jana Pawła II