Knyszyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Knyszyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Knyszyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu monieckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Knyszyn.
 • 2 782 Liczba mieszkańców
 • 23,7 km² Powierzchnia
 • 117,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 158,5 m n.p.m Wysokość
 • 1568 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BMN Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Antoni Chmielewski Burmistrz miasta
Knyszyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.919753.3127 Współrzędne GPS
 • 2008044 TERYT (TERC)
 • 0923213 SIMC
Herb miasta Knyszyn
Knyszyn herb

Knyszyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
19-120Poczta Knyszyn, ul. 1 Maja 10

Knyszyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Knyszynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Białymstoku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Młynowa 29
15-404 Białystok
Urząd Miejski w Knyszynie
(85) 727-99-71
(85) 727-99-70
ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn

Knyszyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Knyszyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 782, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 18 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Knyszyna jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Knyszyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,49 na 1000 mieszkańców Knyszyna. W 2017 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 531 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 48,4% zgonów w Knyszynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w Knyszynie były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Knyszyna przypada 8.44 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Knyszyna -29. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,9% mieszkańców Knyszyna jest w wieku produkcyjnym, 15,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Knyszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 782 Liczba mieszkańców
 • 1 383 Kobiety
 • 1 399 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Knyszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Knyszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Knyszynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Knyszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Knyszyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Knyszyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  woj. podlaskie
  29,5%
  Polska
  28,8%
 • 21,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • Knyszyn
  53,5%
  woj. podlaskie
  54,9%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,4%
  Podlaskie
  9,8%
  Polska
  9,6%
 • 17,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Knyszyn
  3,2%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,8% Nieustalone
 • Knyszyn
  4,8%
  Podlaskie
  1,2%
  Polska
  0,8%
 • 4,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Knyszynie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Knyszyn
  6,4
  woj. podlaskie
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  1,1
  Podlaskie
  1,5
  Cała Polska
  1,7
 • 18 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Knyszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,49 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,5
  Podlaskie
  -0,4
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Knyszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Knyszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Knyszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Knyszynie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Knyszyn
  8,5
  Podlaskie
  10,2
  Kraj
  10,5
 • 37,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,1
  woj. podlaskie
  43,1
  Kraj
  44,2
 • 12.56 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.56
 • 36.84 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36.84
 • 89.06 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.06
 • 68.27 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68.27
 • 34.16 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.16
 • 2.96 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 2.96
 • 0.73 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.73
 • 3 531 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 411 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 635 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Knyszyn
  3 531 g
  Podlaskie
  3 447 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 106 Waga 3000g - 3499g
 • 106
 • 32 Waga 2500g - 2999g
 • 32
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  Województwo
  1,40
  Polska
  1,45
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Knyszyn
  0,57
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,77
  Województwo
  0,96
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Knyszynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,4
  woj. podlaskie
  10,3
  Cały kraj
  10,1
 • 129,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Knyszyn
  129,4
  woj. podlaskie
  107,9
  Polska
  101,5
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,8
  Podlaskie
  3,3
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  Podlaskie
  3,0
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podlaskie
  1,5
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie monieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  49,6%
  Podlaskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Knyszyn
  22,9%
  Województwo
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Knyszyn
  5,5%
  woj. podlaskie
  6,6%
  Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Kraj
  74,3
 • 261,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  261,6
  Województwo
  259,5
  Cały kraj
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  255,5
  Cały kraj
  261,6
 • 566,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 597,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 535,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  566,3
  woj. podlaskie
  451,4
  Cały kraj
  469,0
 • 72,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 127,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  72,1
  woj. podlaskie
  51,1
  Kraj
  87,7
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Knyszyn
  4,8
  woj. podlaskie
  27,5
  Cały kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -29 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Knyszynie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Knyszyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knyszyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Knyszynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Knyszynie to 961 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 340 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Knyszynie to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Knyszynie to 240,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,49% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,25% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,71% mieszkań posiada łazienkę, 69,72% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 961 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 340,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  340,40
  Województwo
  375,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 95,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Knyszyn
  95,00 m2
  Województwo
  76,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Knyszyn
  32,40 m2
  Podlaskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,67
  Podlaskie
  4,02
  Cały kraj
  3,82
 • 2,94 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Knyszyn
  2,94
  woj. podlaskie
  2,67
  Polska
  2,69
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,63
  woj. podlaskie
  0,66
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Knyszyn
  1,08
  Podlaskie
  4,24
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 7 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,67
  Podlaskie
  4,26
  Polska
  3,91
 • 6,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,11
  woj. podlaskie
  18,06
  Kraj
  18,14
 • 722 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 240,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Knyszyn
  240,7 m2
  woj. podlaskie
  102,8 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  woj. podlaskie
  0,44 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 89,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  89,49%
  woj. podlaskie
  93,11%
  Kraj
  96,79%
 • 83,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  83,25%
  woj. podlaskie
  88,61%
  Cała Polska
  93,66%
 • 79,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  79,71%
  Województwo
  86,57%
  Kraj
  91,31%
 • 69,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  69,72%
  Województwo
  78,57%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. podlaskie
  31,24%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Knyszyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Knyszynie na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Knyszynie wynosiło w 2017 roku 9,8% (10,2% wśród kobiet i 9,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Knyszynie wynosiło 3 651,65 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Knyszyna 118 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 60 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -58.

  70,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Knyszyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 7,3% w przemyśle i budownictwie, a 3,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Podlaskie
  192,0
  Kraj
  247,0
 • 9,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,2% Kobiety
 • 9,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,8%
  Województwo
  8,5%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Knyszynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Knyszynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Knyszynie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 652 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 652 PLN
  Podlaskie
  4 006 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Knyszynie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 118 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -58 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 78,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 7,3% Przemysł i budownictwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 3,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 25,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Knyszynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Knyszyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,4
  woj. podlaskie
  60,8
  Polska
  63,4
 • 32,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,3
  Województwo
  32,8
  Cała Polska
  34,0
 • 133,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,8
  Podlaskie
  117,4
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Knyszyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Knyszynie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 245 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 196 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 18 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (17) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (31) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Knyszynie najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (241) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,4% (77) podmiotów, a 66,1% (162) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Knyszynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 245 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77 Przemysł i budownictwo
 • 162 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Knyszynie w 2017 roku
 • 18 Podmioty wyrejestrowane w Knyszynie w 2017 roku
 • 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 241
 • 3 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 245 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 245
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 196 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 53 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 53
 • 22 Przetwórstwo przemysłowe
 • 22
 • 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 14
 • 12 Pozostała działalność
 • 12
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knyszyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Knyszynie stwierdzono szacunkowo 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Knyszynie wynosi 78,20% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Knyszyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,84 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 2,78 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,90 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Knyszyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 8,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,71
  woj. podlaskie
  13,89
  Cała Polska
  19,62
 • 4,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,84
  woj. podlaskie
  8,20
  Cała Polska
  12,07
 • 0,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,90
  Województwo
  3,06
  Cała Polska
  4,94
 • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,14
  Województwo
  2,00
  Cały kraj
  1,78
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,44
  Podlaskie
  0,58
  Cała Polska
  0,49
 • 2,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,78
  Województwo
  6,61
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Podlaskie
  74%
  Kraj
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  61%
  Cała Polska
  60%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Knyszyn
  65%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Knyszyn
  100%
  woj. podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Knyszyn
  100%
  woj. podlaskie
  84%
  Kraj
  84%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  45%
  woj. podlaskie
  54%
  Polska
  52%

Knyszyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Knyszyna wyniosła w 2016 roku 17,8 mln złotych, co daje 3,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Knyszyna - 31.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (30.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,3 mln złotych, czyli 7,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Knyszyna wyniosła w 2016 roku 18,4 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (27.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%). W budżecie Knyszyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 290 złotych na mieszkańca (7,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,4 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,9%.
 • Wydatki budżetu w Knyszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,5 mln

  2,8 tys(100%)

  11,8 mln

  2,4 tys(100%)

  13,0 mln

  2,6 tys(100%)

  13,8 mln

  2,8 tys(100%)

  17,8 mln

  3,6 tys(100%)

  16,1 mln

  3,3 tys(100%)

  13,7 mln

  2,8 tys(100%)

  17,8 mln

  3,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  1,7 tys(35.4%)

  5,0 mln

  1,8 tys(42.7%)

  5,1 mln

  1,8 tys(39.4%)

  5,8 mln

  2,1 tys(42.5%)

  6,3 mln

  2,2 tys(35.2%)

  5,5 mln

  1,9 tys(34.3%)

  5,7 mln

  2,0 tys(41.2%)

  5,6 mln

  2,0 tys(31.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  663(13.5%)

  2,0 mln

  711(16.5%)

  2,0 mln

  711(15.6%)

  2,2 mln

  761(15.8%)

  2,3 mln

  812(13%)

  2,4 mln

  849(15%)

  2,5 mln

  892(18.4%)

  5,4 mln

  1,9 tys(30.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  654(13.4%)

  1,7 mln

  636(14.8%)

  1,8 mln

  649(14.3%)

  1,9 mln

  672(13.9%)

  1,9 mln

  669(10.7%)

  2,0 mln

  694(12.3%)

  2,2 mln

  772(16%)

  2,2 mln

  773(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  377,8 tys

  137(2.8%)

  458,1 tys

  167(3.9%)

  412,0 tys

  145(3.2%)

  420,9 tys

  148(3.1%)

  3,1 mln

  1,1 tys(17.6%)

  697,6 tys

  245(4.3%)

  738,1 tys

  260(5.4%)

  1,7 mln

  598(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  1,2 tys(24%)

  1,1 mln

  386(9%)

  1,4 mln

  500(11%)

  880,8 tys

  309(6.4%)

  1,4 mln

  479(7.7%)

  3,6 mln

  1,3 tys(22.2%)

  440,3 tys

  155(3.2%)

  1,2 mln

  428(6.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  537,9 tys

  195(4%)

  345,5 tys

  126(2.9%)

  420,3 tys

  147(3.2%)

  373,6 tys

  131(2.7%)

  395,5 tys

  139(2.2%)

  706,6 tys

  248(4.4%)

  420,0 tys

  148(3.1%)

  417,4 tys

  148(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  245,0 tys

  89,0(1.8%)

  254,3 tys

  92,7(2.2%)

  246,7 tys

  86,6(1.9%)

  278,7 tys

  97,8(2%)

  298,4 tys

  105(1.7%)

  319,2 tys

  112(2%)

  342,0 tys

  120(2.5%)

  386,5 tys

  137(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  27,6 tys

  10,0(0.2%)

  5,7 tys

  2,1(0%)

  92,1 tys

  32,3(0.7%)

  41,6 tys

  14,6(0.3%)

  22,4 tys

  7,8(0.1%)

  19,1 tys

  6,7(0.1%)

  52,4 tys

  18,5(0.4%)

  214,8 tys

  76,1(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  107,9 tys

  39,2(0.8%)

  120,2 tys

  43,8(1%)

  661,9 tys

  232(5.1%)

  184,2 tys

  64,6(1.3%)

  1,5 mln

  520(8.3%)

  139,6 tys

  48,9(0.9%)

  661,9 tys

  233(4.8%)

  183,3 tys

  64,9(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  84,7 tys

  30,8(0.6%)

  48,0 tys

  17,5(0.4%)

  186,1 tys

  65,3(1.4%)

  75,0 tys

  26,3(0.5%)

  145,9 tys

  51,2(0.8%)

  131,2 tys

  46,0(0.8%)

  143,6 tys

  50,6(1%)

  156,9 tys

  55,6(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,1 tys

  60,0(1.2%)

  157,1 tys

  57,2(1.3%)

  189,2 tys

  66,4(1.5%)

  176,6 tys

  61,9(1.3%)

  180,6 tys

  63,4(1%)

  179,0 tys

  62,7(1.1%)

  160,1 tys

  56,4(1.2%)

  138,8 tys

  49,2(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  59,7 tys

  21,7(0.4%)

  84,7 tys

  30,9(0.7%)

  106,6 tys

  37,4(0.8%)

  177,4 tys

  62,2(1.3%)

  147,4 tys

  51,7(0.8%)

  123,9 tys

  43,4(0.8%)

  95,0 tys

  33,4(0.7%)

  73,9 tys

  26,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,7 tys

  16,6(0.3%)

  51,0 tys

  18,6(0.4%)

  60,0 tys

  21,0(0.5%)

  1,1 mln

  402(8.3%)

  71,6 tys

  25,1(0.4%)

  70,1 tys

  24,6(0.4%)

  72,8 tys

  25,6(0.5%)

  69,9 tys

  24,7(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,5 tys

  3,8(0.1%)

  205,2 tys

  74,8(1.7%)

  15,6 tys

  5,5(0.1%)

  12,0 tys

  4,2(0.1%)

  17,8 tys

  6,2(0.1%)

  13,9 tys

  4,9(0.1%)

  14,5 tys

  5,1(0.1%)

  25,4 tys

  9,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  13,6 tys

  4,9(0.1%)

  13,6 tys

  4,9(0.1%)

  6,3 tys

  2,2(0%)

  13,4 tys

  4,7(0.1%)

  17,4 tys

  6,1(0.1%)

  10,7 tys

  3,7(0.1%)

  8,4 tys

  3,0(0.1%)

  20,1 tys

  7,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,2 tys

  3,3(0.1%)

  39,5 tys

  14,4(0.3%)

  11,3 tys

  4,0(0.1%)

  862

  0,3(0%)

  857

  0,3(0%)

  41,4 tys

  14,5(0.3%)

  32,0 tys

  11,3(0.2%)

  12,6 tys

  4,5(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  144,0 tys

  52,3(1.1%)

  200,7 tys

  73,1(1.7%)

  134,2 tys

  47,1(1%)

  38,5 tys

  13,5(0.3%)

  16,8 tys

  5,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  166,9 tys

  58,5(1%)

  171,1 tys

  60,2(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  15,4 tys

  5,6(0.1%)

  12,0 tys

  4,4(0.1%)

  12,9 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Knyszynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Knyszyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Knyszyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,7 mln

  2,4 tys(100%)

  12,8 mln

  2,6 tys(100%)

  11,9 mln

  2,4 tys(100%)

  13,8 mln

  2,8 tys(100%)

  14,6 mln

  3,0 tys(100%)

  18,1 mln

  3,7 tys(100%)

  14,6 mln

  3,0 tys(100%)

  18,4 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,2 mln

  2,3 tys(53%)

  6,5 mln

  2,4 tys(51%)

  6,6 mln

  2,3 tys(55.2%)

  7,0 mln

  2,4 tys(50.7%)

  7,0 mln

  2,5 tys(48.1%)

  6,8 mln

  2,4 tys(37.4%)

  7,0 mln

  2,5 tys(48.1%)

  7,4 mln

  2,6 tys(40%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  602(14.1%)

  1,7 mln

  633(13.6%)

  1,8 mln

  615(14.7%)

  1,9 mln

  658(13.6%)

  2,0 mln

  707(13.8%)

  2,1 mln

  735(11.6%)

  2,2 mln

  766(14.9%)

  5,1 mln

  1,8 tys(27.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,3 mln

  841(19.7%)

  2,2 mln

  797(17.1%)

  2,5 mln

  860(20.6%)

  2,9 mln

  1,0 tys(20.9%)

  3,1 mln

  1,1 tys(21%)

  3,5 mln

  1,2 tys(19.4%)

  3,1 mln

  1,1 tys(21.3%)

  3,1 mln

  1,1 tys(16.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  915

  0,3(0%)

  690

  0,3(0%)

  114,5 tys

  40,2(1%)

  45,5 tys

  16,0(0.3%)

  978,0 tys

  343(6.7%)

  745,9 tys

  261(4.1%)

  470,2 tys

  166(3.2%)

  1,0 mln

  363(5.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,8 tys

  43,2(1%)

  224,2 tys

  81,7(1.8%)

  83,2 tys

  29,2(0.7%)

  60,3 tys

  21,2(0.4%)

  108,6 tys

  38,1(0.7%)

  107,6 tys

  37,7(0.6%)

  77,4 tys

  27,2(0.5%)

  508,8 tys

  180(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  239,1 tys

  86,8(2%)

  253,2 tys

  92,3(2%)

  242,9 tys

  85,2(2%)

  430,8 tys

  151(3.1%)

  291,3 tys

  102(2%)

  413,2 tys

  145(2.3%)

  368,7 tys

  130(2.5%)

  381,1 tys

  135(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  55,6 tys

  20,2(0.5%)

  68,6 tys

  25,0(0.5%)

  83,8 tys

  29,4(0.7%)

  145,2 tys

  50,9(1.1%)

  137,0 tys

  48,1(0.9%)

  1,3 mln

  459(7.2%)

  220,0 tys

  77,5(1.5%)

  327,4 tys

  116(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  639,1 tys

  232(5.4%)

  901,2 tys

  328(7.1%)

  40,3

  0,0(0%)

  110,4 tys

  38,7(0.8%)

  530,7 tys

  186(3.6%)

  1,7 mln

  595(9.4%)

  43,0 tys

  15,1(0.3%)

  299,6 tys

  106(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  170,3 tys

  61,8(1.5%)

  325,1 tys

  118(2.5%)

  200,3 tys

  70,3(1.7%)

  185,8 tys

  65,2(1.3%)

  173,2 tys

  60,8(1.2%)

  157,7 tys

  55,3(0.9%)

  132,8 tys

  46,8(0.9%)

  218,8 tys

  77,5(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  149,8 tys

  54,4(1.3%)

  143,9 tys

  52,5(1.1%)

  122,2 tys

  42,9(1%)

  130,0 tys

  45,6(0.9%)

  136,5 tys

  47,9(0.9%)

  137,9 tys

  48,3(0.8%)

  120,4 tys

  42,4(0.8%)

  101,7 tys

  36,0(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  263,1 tys

  92,6(1.8%)

  24,2 tys

  8,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 tys

  1,3(0%)

  142,9 tys

  52,1(1.1%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  30,7 tys

  10,8(0.2%)

  40,2 tys

  14,1(0.3%)

  9,7 tys

  3,4(0.1%)

  235,3 tys

  82,8(1.6%)

  19,9 tys

  7,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  9,2 tys

  3,3(0.1%)

  39,5 tys

  14,4(0.3%)

  11,3 tys

  4,0(0.1%)

  862

  0,3(0%)

  857

  0,3(0%)

  41,4 tys

  14,5(0.2%)

  32,0 tys

  11,3(0.2%)

  12,6 tys

  4,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,4 tys

  2,0(0%)

  4,7 tys

  1,7(0%)

  8,2 tys

  2,9(0.1%)

  27,0 tys

  9,5(0.2%)

  91,1 tys

  32,0(0.6%)

  1,1 mln

  387(6.1%)

  305,8 tys

  108(2.1%)

  9,8 tys

  3,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  1,1(0%)

  13,6 tys

  5,0(0.1%)

  112,4 tys

  39,4(0.9%)

  2,7 tys

  1,0(0%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  3,7 tys

  1,3(0%)

  3,4 tys

  1,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,1 tys

  1,1(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  4,0 tys

  1,4(0%)

  3,7 tys

  1,3(0%)

  3,2 tys

  1,1(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  3,5(0.1%)

  833,0 tys

  292(6.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  144,1 tys

  52,3(1.2%)

  200,7 tys

  73,1(1.6%)

  136,1 tys

  47,8(1.1%)

  30,2 tys

  10,6(0.2%)

  15,8 tys

  5,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Knyszyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 600 mieszkańców Knyszyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 271 kobiet oraz 329 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 14,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,0% mieszkańców Knyszyna, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 33,4% podstawowym ukończonym. 4,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Knyszyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Knyszynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (34,1%) oraz średnie zawodowe (12,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (32,8%) oraz zasadnicze zawodowe (25,6%).

  14,3% mieszkańców Knyszyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 13,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 765 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,8% ludności (24,4% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 124,16.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 131,88.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,3% mieszkańców (20,3% wśród dziewczyn i 18,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,0% mieszkańców Knyszyna w wieku potencjalnej nauki (28,4% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 9,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  17,5%
  Polska
  17,9%
 • 11,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  27,3%
  Podlaskie
  32,9%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  Podlaskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  woj. podlaskie
  12,0%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  14,1%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,0%
  Województwo
  17,5%
  Polska
  22,9%
 • 12,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,9%
  woj. podlaskie
  5,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 33,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  33,4%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  19,3%
 • 34,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 32,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Knyszyn
  4,1%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 5,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 765 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  765,0
  Podlaskie
  789,0
  Polska
  811,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  0,91
  Podlaskie
  1,10
  Polska
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Knyszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knyszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Knyszynie
  Publiczne
  85 716-70-18
  ul. Białostocka 45
  19-120 Knyszyn
  3664
 • Szkoły podstawowe w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 124,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  124,16
  Województwo
  94,06
  Kraj
  96,62
 • 118,79 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Knyszyn
  118,79
  Województwo
  90,89
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Knyszyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Knyszyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Knyszyn
  17,0
  Województwo
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Knyszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knyszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Knyszynie
  Publiczna
  85 716-70-23
  58 716-70-23
  ul. Białostocka 36
  19-120 Knyszyn
  11197-
 • Szkoły gimnazjalne w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 131,88 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  131,88
  Podlaskie
  95,74
  Cała Polska
  100,01
 • 126,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  126,09
  Podlaskie
  89,67
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Knyszyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Knyszyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  18,0
  woj. podlaskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Knyszynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Knyszynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Knyszynie
  Publiczne
  85 716-70-23
  85 716-70-23
  ul. Białostocka 36
  19-120 Knyszyn
  6104-
 • Edukacyjne grupy wieku w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Knyszyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Knyszyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Knyszyn, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Knyszyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Knyszynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Knyszynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Knyszynie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Knyszynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Knyszynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 24 (uczestnicy: 2 760)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 80)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 800)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 34)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 61)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Knyszynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 136 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 283 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Knyszynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 121 członków. Zarejestrowano 136 ćwiczących (mężczyźni: 135, kobiety: 1, chłopcy do lat 18: 82, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Knyszynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Knyszynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Knyszyna znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Knyszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Lamus z pocz. XIX w.dnia 1953-01-22, wykaz dokumentów: 23 z 1953-01-22; A-536 z 2013-08-08
  • Kościół z 1520 r. (ul. Kościelna 1)dnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 203 z 1966-10-20; A-535 z 2013-07-30
  • Miasto z 1568 r.dnia 1967-01-10, wykaz dokumentów: 80 z 1967-01-10; A-523 z 2013-06-06
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Kościelna 6)dnia 1977-02-14, wykaz dokumentów: 389 z 1977-02-14; A-537 z 2013-09-03
  • Szpital z 1910 r. (ul. Grodzieńska 96)dnia 2009-03-19, wykaz dokumentów: A-225 z 2009-03-19; brak numeru z 2016-03-08
 • Formy ochrony przyrody w Knyszynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Knyszyna znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Knyszynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ostoja Knyszyńska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 136084.43 ha
  • Puszcza Knyszyńska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 139590.23 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1978-12-29, Opis granicy: ul. Grodzieńska 69 w Knyszynie. Otoczenie: zabudowa mieszkaniowa sad.

Knyszyn - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Knyszynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu monieckiego.

  Powiat moniecki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Knyszyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 65droga krajowa nr 65(granica (Rosja) - Gołdap - Jabramowo - Kozaki - Regiele - Pogorzel - Kowale Oleckie - Daniele - Rogówko - Strożne-Żwirownia - Golubki - Sedranki - Olecko - Kukowo - Ślepie - Gąski - Przytuły - Straduny - Oracze - Konieczki - Ełk - Nowa Wieś Ełcka - Zdunki - Niedźwiedzkie - Prostki - Bogusze - Grajewo - Koszarówka - Ruda - Ciemnoszyje - Białogrądy-Kolonia - Osowiec-Twierdza - Downary Kościelne - Żodzie - Mońki - Knyszyn - Kozińce - Dobrzyniewo Duże - Fasty - Białystok - Zaścianki - Grabówka - Kozi Las - Królowy Most - Sofipol - Gródek - Bobrowniki - granica (Białoruś))
  • DW 671droga wojewódzka nr 671(Sokolany - Nowowola - Trzcianka - Wasilówka - Janów - Zabrodzie - Mielniki - Korycin - Jasionówka - Knyszyn - Krypno Wielkie - Zygmunty - Tatary - Tykocin - Broniszewo - Jeżewo Stare - Kropiwnica-Racibory - Truskolasy-Lachy - Sokoły)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Knyszyn przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka -Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Knyszynie istnieje 37 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Barbary Radziwiłłówny

  ul. Białostocka

  ul. Goniądzka

  ul. Grodzieńska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Daszyńskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Zamoyskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kościelna

  ul. Królowej Bony

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Legionowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Nowa

  ul. Obozowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Piotra Chwalczewskiego

  ul. Pocztowa

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Północna

  ul. Romana Dmowskiego

  ul. Rynek

  ul. Starodworna

  ul. Szkolna

  ul. Tykocka

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zygmunta Augusta

  ul. ks. Edwarda Junga

  ul. Łąkowa

  pl. Świętego Jana Pawła II