Bobolice w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Bobolice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bobolice to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu koszalińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Bobolice.
 • 3 757 Liczba mieszkańców
 • 4,8 km² Powierzchnia
 • 787,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1340, ponownie 1958 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 94 Numer kierunkowy
 • ZKO Tablice rejestracyjne
 • Mieczysława Sabina Brzoza Burmistrz miasta
Bobolice na mapie
Identyfikatory
 • 16.587753.9549 Współrzędne GPS
 • 3209034 TERYT (TERC)
 • 0949804 SIMC
Herb miasta Bobolice
Bobolice herb
Flaga miasta Bobolice
Bobolice flaga

Jak Bobolice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bobolice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bobolice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bobolice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
15Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
23Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
67Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
122Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
164Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
165Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
198Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
221Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
222Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
254Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
296Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce

Bobolice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
76-020Poczta Bobolice

Bobolice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bobolicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Koszalinie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Juliana Fałata 30
75-950 Koszalin
Urząd Miejski w Bobolicach
(94) 345-84-01
(94) 345-84-20
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

Bobolice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Bobolice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 757, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bobolic zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Bobolic jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 7,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Bobolice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,26 na 1000 mieszkańców Bobolic. W 2022 roku urodziło się 27 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 324 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,9% zgonów w Bobolicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Bobolicach były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bobolic przypada 12.37 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 41 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bobolic -2. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  59,9% mieszkańców Bobolic jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bobolic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 757 Liczba mieszkańców
 • 1 961 Kobiety
 • 1 796 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bobolicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bobolicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bobolicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bobolic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bobolice
  43,3 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bobolice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bobolic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bobolice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bobolice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bobolice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,9%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 53,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,3%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,9%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  7,6%
 • 8,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Bobolice
  2,3%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bobolicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Zachodniopomorskie
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Zachodniopomorskie
  2,0
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bobolicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,3
  Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bobolicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bobolicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bobolicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bobolicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 27 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,1
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 26,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Bobolice
  26,5
  Województwo
  31,3
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 56 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 56
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 324 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bobolice
  3 324 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 22 Waga 4000g - 4499g
 • 22
 • 137 Waga 3500g - 3999g
 • 137
 • 153 Waga 3000g - 3499g
 • 153
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,03 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,03
  Województwo
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,52 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Bobolice
  0,52
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Bobolice
  0,57
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bobolicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,3%
  61,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,4
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 176,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Bobolice
  176,3
  Województwo
  175,3
  Polska
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  9,9
  woj. zachodniopomorskie
  4,4
  Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Bobolice
  3,5
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie koszalińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  34,9%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,8%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Bobolice
  5,9%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 48 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,0
  Cała Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  266,7
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Cała Polska
  253,9
 • 375,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 364,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 386,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bobolice
  375,1
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Cały kraj
  426,2
 • 86,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 135,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  86,9
  Zachodniopomorskie
  72,6
  Kraj
  62,9
 • 24,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,1
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,0
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 41 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bobolicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bobolice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bobolice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bobolicach oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bobolicach to 1 473 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 391 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 41,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bobolicach to 4,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bobolicach to 127,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,93% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,81% mieszkań posiada łazienkę, 80,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 23,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 473 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 390,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  390,50
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,90 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Bobolice
  27,30 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,83 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Bobolice
  3,83
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,56 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,56
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,18
  Województwo
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 59 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,92
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cały kraj
  3,89
 • 15,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Bobolice
  15,64
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Cała Polska
  24,56
 • 1 524 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  127,0 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,40 m2
  woj. zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,93%
  Województwo
  98,58%
  Kraj
  97,75%
 • 98,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Bobolice
  98,85%
  Województwo
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,81%
  Województwo
  96,11%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,65%
  Województwo
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 23,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  23,29%
  Zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Bobolice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Bobolicach na 1000 mieszkańców pracuje 196osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Bobolicach wynosiło w 2023 roku 10,9% (10,9% wśród kobiet i 10,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bobolicach wynosiło 5 601,77 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bobolic 221 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 170 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -51.

  17,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Bobolic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  196,0
  Województwo
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 17,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 26,5% Kobiety
 • 11,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,9%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bobolicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bobolicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bobolicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 100 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 602 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bobolicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 221 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 170 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -51 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,3% Przemysł i budownictwo
 • 20,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 48,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bobolicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 746 Pracujący ogółem
 • 407 Kobiety
 • 339 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Bobolicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bobolice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bobolice
  66,8
  Zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 39,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bobolice
  39,8
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 147,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  147,2
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bobolice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Bobolicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 448 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 340 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 16 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (28) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (61) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (16) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bobolicach najwięcej (21) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (426) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,8% (138) podmiotów, a 66,5% (298) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bobolicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 448 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 138 Przemysł i budownictwo
 • 298 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Bobolicach w 2023 roku
 • 16 Podmioty wyrejestrowane w Bobolicach w 2023 roku
 • 340 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 426 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 426
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 448 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 448
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 21 Spółki cywilne ogółem
 • 21
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 340 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 96 Budownictwo
 • 96
 • 91 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 91
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 13 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bobolice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bobolicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 85 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,45 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bobolicach wynosi 76,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bobolic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,59 (wykrywalność 54%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,77 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,10 (48%), drogowe - 2,40 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bobolic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bobolice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 85
 • 40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 40
 • 33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 33
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 34 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 34
 • 22,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,45
  woj. zachodniopomorskie
  22,28
  Cała Polska
  22,81
 • 10,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,59
  Województwo
  15,77
  Polska
  12,98
 • 8,77 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,77
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 2,40 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,40
  Zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,41
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 9,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,10
  Zachodniopomorskie
  10,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bobolice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Bobolice
  77%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  55%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Polska
  63%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  95%
  woj. zachodniopomorskie
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  90%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Bobolice
  48%
  woj. zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Bobolice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bobolic wyniosła w 2022 roku 59,6 mln złotych, co daje 7,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bobolic - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,6 mln złotych, czyli 12,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bobolic wyniosła w 2022 roku 60,6 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.2%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10%). W budżecie Bobolic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 990 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 32,0 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,4%.
 • Wydatki budżetu w Bobolicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bobolic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bobolice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bobolic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,9 mln

  3,8 tys(100%)

  39,5 mln

  4,2 tys(100%)

  41,3 mln

  4,5 tys(100%)

  44,3 mln

  4,9 tys(100%)

  53,3 mln

  5,9 tys(100%)

  49,0 mln

  5,8 tys(100%)

  53,9 mln

  6,4 tys(100%)

  59,6 mln

  7,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  2,7 tys(31.7%)

  11,5 mln

  2,8 tys(29.1%)

  11,8 mln

  2,9 tys(28.5%)

  12,6 mln

  3,1 tys(28.5%)

  13,5 mln

  3,4 tys(25.2%)

  13,0 mln

  3,3 tys(26.5%)

  14,8 mln

  3,8 tys(27.4%)

  16,7 mln

  4,4 tys(28.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  1,4 tys(16.1%)

  5,1 mln

  1,2 tys(12.8%)

  5,0 mln

  1,2 tys(12.1%)

  4,7 mln

  1,2 tys(10.7%)

  5,7 mln

  1,4 tys(10.7%)

  7,2 mln

  1,8 tys(14.6%)

  6,5 mln

  1,7 tys(12%)

  6,2 mln

  1,7 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  868(10.1%)

  3,5 mln

  840(8.8%)

  3,7 mln

  918(9%)

  3,9 mln

  972(8.8%)

  4,1 mln

  1,0 tys(7.8%)

  4,2 mln

  1,1 tys(8.6%)

  4,3 mln

  1,1 tys(7.9%)

  4,9 mln

  1,3 tys(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,3 tys

  25,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  1,2 tys(7.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  398(4.6%)

  1,3 mln

  323(3.4%)

  1,5 mln

  376(3.7%)

  1,5 mln

  381(3.5%)

  6,1 mln

  1,5 tys(11.4%)

  1,5 mln

  384(3.1%)

  3,8 mln

  967(7%)

  4,2 mln

  1,1 tys(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,7 tys(19.4%)

  12,7 mln

  3,1 tys(32.1%)

  2,7 mln

  665(6.5%)

  2,8 mln

  685(6.2%)

  3,1 mln

  774(5.7%)

  3,1 mln

  776(6.3%)

  3,4 mln

  874(6.3%)

  4,1 mln

  1,1 tys(6.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  914,8 tys

  220(2.6%)

  751,5 tys

  182(1.9%)

  996,7 tys

  245(2.4%)

  2,5 mln

  614(5.6%)

  3,8 mln

  958(7.1%)

  1,6 mln

  408(3.3%)

  2,6 mln

  657(4.7%)

  2,9 mln

  763(4.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  248(2.9%)

  1,0 mln

  253(2.6%)

  1,0 mln

  258(2.5%)

  1,2 mln

  292(2.7%)

  1,2 mln

  306(2.3%)

  1,1 mln

  279(2.2%)

  1,3 mln

  328(2.4%)

  1,5 mln

  399(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  256(3%)

  617,9 tys

  150(1.6%)

  481,0 tys

  118(1.2%)

  553,9 tys

  138(1.3%)

  542,2 tys

  137(1%)

  498,4 tys

  126(1%)

  490,0 tys

  126(0.9%)

  1,2 mln

  318(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  544,3 tys

  131(1.5%)

  522,2 tys

  126(1.3%)

  515,8 tys

  127(1.2%)

  522,9 tys

  130(1.2%)

  498,1 tys

  126(0.9%)

  502,1 tys

  127(1%)

  335,9 tys

  86,2(0.6%)

  1,1 mln

  288(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  952,8 tys

  229(2.7%)

  722,3 tys

  175(1.8%)

  658,5 tys

  162(1.6%)

  768,3 tys

  191(1.7%)

  851,1 tys

  215(1.6%)

  854,9 tys

  216(1.7%)

  777,8 tys

  200(1.4%)

  845,6 tys

  224(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  521,8 tys

  125(1.5%)

  607,4 tys

  147(1.5%)

  591,1 tys

  146(1.4%)

  538,7 tys

  134(1.2%)

  559,2 tys

  141(1%)

  561,4 tys

  142(1.1%)

  568,2 tys

  146(1.1%)

  761,6 tys

  202(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  255,5 tys

  61,3(0.7%)

  233,8 tys

  56,6(0.6%)

  346,5 tys

  85,3(0.8%)

  265,9 tys

  66,2(0.6%)

  454,5 tys

  115(0.9%)

  311,2 tys

  78,6(0.6%)

  340,0 tys

  87,3(0.6%)

  508,7 tys

  135(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  201,8 tys

  48,4(0.6%)

  201,7 tys

  48,8(0.5%)

  188,5 tys

  46,4(0.5%)

  193,8 tys

  48,2(0.4%)

  170,0 tys

  42,9(0.3%)

  137,5 tys

  34,7(0.3%)

  200,8 tys

  51,5(0.4%)

  275,7 tys

  73,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  192,6 tys

  46,2(0.5%)

  200,4 tys

  48,5(0.5%)

  189,8 tys

  46,7(0.5%)

  332,5 tys

  82,8(0.8%)

  343,7 tys

  86,8(0.6%)

  181,6 tys

  45,9(0.4%)

  259,8 tys

  66,7(0.5%)

  235,7 tys

  62,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  250,6 tys

  60,1(0.7%)

  50,4 tys

  12,2(0.1%)

  125,0 tys

  30,8(0.3%)

  49,6 tys

  12,4(0.1%)

  73,2 tys

  18,5(0.1%)

  67,3 tys

  17,0(0.1%)

  116,5 tys

  29,9(0.2%)

  149,9 tys

  39,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  471,5 tys

  113(1.3%)

  471,4 tys

  114(1.2%)

  502,4 tys

  124(1.2%)

  590,6 tys

  147(1.3%)

  480,8 tys

  121(0.9%)

  441,2 tys

  112(0.9%)

  440,8 tys

  113(0.8%)

  104,8 tys

  27,8(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  11,0 tys

  2,6(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  4,0(0%)

  6,8 tys

  1,7(0%)

  6,6 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,1 tys

  24,8(0.3%)

  12,3 tys

  3,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  105,5 tys

  26,2(0.2%)

  108,8 tys

  27,5(0.2%)

  98,4 tys

  24,9(0.2%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bobolicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bobolic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bobolice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bobolic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,3 mln

  4,0 tys(100%)

  40,0 mln

  4,3 tys(100%)

  42,0 mln

  4,6 tys(100%)

  47,2 mln

  5,2 tys(100%)

  47,9 mln

  5,3 tys(100%)

  48,6 mln

  5,8 tys(100%)

  56,8 mln

  6,7 tys(100%)

  60,6 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,5 mln

  2,8 tys(30.7%)

  12,2 mln

  3,0 tys(30.5%)

  13,0 mln

  3,2 tys(30.9%)

  17,4 mln

  4,3 tys(36.9%)

  13,9 mln

  3,5 tys(29.1%)

  14,0 mln

  3,5 tys(28.8%)

  14,9 mln

  3,8 tys(26.2%)

  17,3 mln

  4,6 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,7 mln

  2,8 tys(31.2%)

  11,5 mln

  2,8 tys(28.7%)

  11,7 mln

  2,9 tys(27.9%)

  11,7 mln

  2,9 tys(24.9%)

  12,1 mln

  3,1 tys(25.3%)

  11,4 mln

  2,9 tys(23.5%)

  17,3 mln

  4,4 tys(30.4%)

  14,1 mln

  3,7 tys(23.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  267(3%)

  898,6 tys

  218(2.2%)

  1,1 mln

  281(2.7%)

  1,3 mln

  335(2.9%)

  2,9 mln

  733(6.1%)

  3,8 mln

  951(7.7%)

  4,7 mln

  1,2 tys(8.2%)

  6,1 mln

  1,6 tys(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,3 tys

  25,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  1,2 tys(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,0 mln

  713(8%)

  1,9 mln

  450(4.6%)

  1,7 mln

  430(4.2%)

  1,7 mln

  432(3.7%)

  2,2 mln

  555(4.6%)

  2,3 mln

  571(4.6%)

  2,7 mln

  701(4.8%)

  3,3 mln

  882(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  1,3 tys(14.5%)

  11,0 mln

  2,7 tys(27.5%)

  1,3 mln

  314(3%)

  1,4 mln

  340(2.9%)

  1,4 mln

  348(2.9%)

  1,4 mln

  346(2.8%)

  1,4 mln

  357(2.4%)

  2,3 mln

  599(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  81,6 tys

  19,6(0.2%)

  106,1 tys

  25,7(0.3%)

  302,9 tys

  74,6(0.7%)

  725,8 tys

  181(1.5%)

  1,3 mln

  328(2.7%)

  167,6 tys

  42,3(0.3%)

  644,3 tys

  165(1.1%)

  1,5 mln

  400(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  283(3.2%)

  716,8 tys

  174(1.8%)

  653,4 tys

  161(1.6%)

  671,3 tys

  167(1.4%)

  832,6 tys

  210(1.7%)

  770,5 tys

  195(1.6%)

  760,3 tys

  195(1.3%)

  832,6 tys

  221(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 mln

  402(4.5%)

  542,7 tys

  131(1.4%)

  73,7 tys

  18,1(0.2%)

  83,1 tys

  20,7(0.2%)

  25,2 tys

  6,4(0.1%)

  21,5 tys

  5,4(0%)

  22,5 tys

  5,8(0%)

  512,9 tys

  136(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  702,5 tys

  169(1.9%)

  747,2 tys

  181(1.9%)

  751,7 tys

  185(1.8%)

  820,5 tys

  204(1.7%)

  864,0 tys

  218(1.8%)

  652,6 tys

  165(1.3%)

  739,6 tys

  190(1.3%)

  499,5 tys

  132(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  104,7 tys

  25,1(0.3%)

  122,7 tys

  29,7(0.3%)

  127,9 tys

  31,5(0.3%)

  131,1 tys

  32,6(0.3%)

  150,4 tys

  38,0(0.3%)

  160,5 tys

  40,6(0.3%)

  187,3 tys

  48,1(0.3%)

  469,3 tys

  124(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  332,0 tys

  88,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  119,4 tys

  28,7(0.3%)

  127,2 tys

  30,8(0.3%)

  137,3 tys

  33,8(0.3%)

  141,8 tys

  35,3(0.3%)

  138,5 tys

  35,0(0.3%)

  153,8 tys

  38,9(0.3%)

  146,4 tys

  37,6(0.3%)

  127,7 tys

  33,8(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  83,2 tys

  20,0(0.2%)

  12,8 tys

  3,1(0%)

  20,0 tys

  4,9(0%)

  12,3 tys

  3,0(0%)

  31,7 tys

  8,0(0.1%)

  19,4 tys

  4,9(0%)

  20,6 tys

  5,3(0%)

  81,4 tys

  21,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  19,3 tys

  4,6(0.1%)

  16,9 tys

  4,1(0%)

  36,0 tys

  8,9(0.1%)

  34,6 tys

  8,6(0.1%)

  35,4 tys

  8,9(0.1%)

  47,4 tys

  12,0(0.1%)

  63,6 tys

  16,3(0.1%)

  77,0 tys

  20,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  199,2 tys

  47,8(0.5%)

  165,5 tys

  40,1(0.4%)

  118,8 tys

  29,2(0.3%)

  130,9 tys

  32,6(0.3%)

  131,8 tys

  33,3(0.3%)

  85,7 tys

  21,7(0.2%)

  75,7 tys

  19,4(0.1%)

  41,7 tys

  11,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  294,0 tys

  70,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  8,6(0.1%)

  42,9

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,8(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  913

  0,2(0%)

  4,2 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,7 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  26,1 tys

  6,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  23,2 tys

  5,9(0%)

  28,4 tys

  7,2(0.1%)

  17,3 tys

  4,4(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,1 tys

  24,8(0.3%)

  12,3 tys

  3,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  105,5 tys

  26,2(0.2%)

  108,8 tys

  27,5(0.2%)

  98,4 tys

  24,9(0.2%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  111,2 tys

  26,7(0.3%)

  610

  0,1(0%)

  208

  0,1(0%)

  119,0 tys

  29,6(0.3%)

  76,0

  0,0(0%)

  715

  0,2(0%)

  29,1 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  8,8 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bobolice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 766 mieszkańców Bobolic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 383 kobiet oraz 384 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Bobolic, gimnazjalnym 4,4%, natomiast 17,2% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Bobolic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bobolicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,6%) oraz średnie zawodowe (19,6%).

  W roku 2022 w Bobolicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 228 dzieci (99 dziewczynek oraz 129 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bobolicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 115 dzieci (54 dziewczynki oraz 61 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  19,4% mieszkańców Bobolic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,0% wśród dziewczynek i 20,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 314 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,75 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 20 oddziałach uczyło się 436 uczniów (216 kobiet oraz 220 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bobolicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 381 uczniów (182 kobiety oraz 199 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 160,89.

  W Bobolicach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 35 uczniów (19 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bobolicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 85 uczniów (37 kobiet oraz 48 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 16 absolwentów.

  W Bobolicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 17 uczniów (7 kobiet oraz 10 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 8,8 uczniów. 5,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Bobolic w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Bobolice
  18,5%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Bobolice
  31,7%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Bobolice
  2,1%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Bobolice
  11,2%
  woj. zachodniopomorskie
  13,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,3%
  woj. zachodniopomorskie
  19,1%
  Kraj
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,3%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,2%
  Województwo
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Bobolice
  3,9%
  Zachodniopomorskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1314 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Bobolice
  1 314,0
  Województwo
  900,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,75 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,75
  woj. zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bobolice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 228 Dzieci
 • 99 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 129 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,4%
  56,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 53 4 lata
 • 53
 • 70 5 lata
 • 70
 • 69 6 lat
 • 69
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 22 4 lata
 • 22
 • 33 5 lata
 • 33
 • 28 6 lat
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 31 4 lata
 • 31
 • 37 5 lata
 • 37
 • 41 6 lat
 • 41
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bobolicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bobolicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Bobolicach
  Publiczne
  94 318-73-23
  94 318-73-23
  ul. Pionierów 7
  76-020 Bobolice
  614710
 • Szkoły podstawowe w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bobolice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 436 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,5%
  50,5%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Absolwenci
 • 45 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,8
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,0
 •  
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 160,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  160,89
  Województwo
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 158,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  158,67
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bobolice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bobolice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bobolicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bobolicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  94 318-73-15
  94 318-73-15
  ul. SZKOLNA 1
  76-020 Bobolice
  1636131
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bobolice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,5%
  56,5%
 •  
 • 8,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  8,8
  woj. zachodniopomorskie
  25,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bobolice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Bobolice
  5,7
  woj. zachodniopomorskie
  20,2
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bobolicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bobolicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa "Nauta"
  Niepubliczna
  94 342-50-67
  94 342-50-67
  ul. Głowackiego 7d
  76-020 Bobolice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące "Nauta"
  Niepubliczne
  94 342-50-67
  ul. Głowackiego 7D
  76-020 Bobolice
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych "Nauta"
  Niepubliczne
  94 342-50-67
  ul. Głowackiego 7d
  76-020 Bobolice
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bobolice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bobolice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bobolice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bobolice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bobolicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Bobolicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Bobolicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bobolicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bobolicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 1 800)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 480)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 180)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 16 (uczestnicy: 160)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 115)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 28)
  • taneczne: 2 (członkowie: 26)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 16)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 26)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 14)
  • tańca: 2 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 138)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 32)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Bobolicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 885 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 11 661 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Bobolicach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 309 członków. Zarejestrowano 265 ćwiczących (mężczyźni: 235, kobiety: 30, chłopcy do lat 18: 190, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Bobolicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Bobolicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bobolic znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Bobolicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Bobolice, st.1 ze średniowieczadnia 1968-12-03, wykaz dokumentów: 658 z 1968-12-03
  • Kościół z 1882 - 1886 (ul. Kościelna 1)dnia 1987-09-04, wykaz dokumentów: 1214 z 1987-09-04
  • Cmentarz ewangelicki z 1882 - 1886dnia 1987-12-30, wykaz dokumentów: 1211 z 1987-12-30
  • Kościół z 1902 r.dnia 2007-08-16, wykaz dokumentów: A-323 z 2007-08-16
 • Formy ochrony przyrody w Bobolicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bobolic znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bobolicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Radwi Chocieli i Chotli - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 21861.73 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy, Data ustanowienia: 1972-09-02, Opis granicy: Na terenie zabudowań Genonefy Pialik
  • Pomnik przyrodyOpis: Leśnictwo Dziupla, Data ustanowienia: 2009-06-17, Opis granicy: Leśnictwo Dziupla oddz. 721f Nadleśnictwo Bobolice. nr dz.721/1; na brzegu lasu
  • Dolina rzeki Chocieli - zespół przyrodniczo-krajobrazowyData ustanowienia: 1995-03-07, Powierzchnia: 72.5 ha

Bobolice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Bobolicach odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 212,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 53,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Bobolicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu koszalińskiego.

  Powiat koszaliński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Bobolicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Bobolicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 212,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  212,1
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 53,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  53,0
  Zachodniopomorskie
  102,2
  Cały kraj
  104,4
 • 212,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  212,1
  Zachodniopomorskie
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Bobolice
  25,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. zachodniopomorskie
  118,1
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bobolicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 10,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  10,9 km
  Województwo
  542,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,5 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Bobolice przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 25droga krajowa nr 25( Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
  • DW 171droga wojewódzka nr 171( Bobolice - Czechy - Grzmiąca - Lubogoszcz - Wielawino - Stary Chwalim - Barwice - Polne - Sikory - Czaplinek)
  • DW 205droga wojewódzka nr 205(Darłówko - Darłowo - Krupy - Stary Jarosław - Sławno - Kwasowo - Ostrowiec - Nowy Żytnik - Krąg - Wielin - Polanów - Łokwica - Chocimino Leśne - Żydowo - Piaskowo - Kępiny - Kępsko - Drzewiany - Buszynko - Chociwle - Bobolice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Bobolicach istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  pl. Chrobrego

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Fabryczna

  ul. Górskiego

  ul. Głowackiego

  ul. Jedności Narodowej

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Koszalińska

  ul. Kościelna

  ul. Kwiatów Polnych

  ul. Langiewicza

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Magazynowa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Ogrodowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Pionierów

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Polanowska

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Ratuszowa

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Robotnicza

  ul. Seligera

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Tylna

  ul. Warszawska

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wyspiańskiego

  ul. Zdrojowa

  ul. Zielona

  pl. Zwycięstwa

  ul. Łazienkowa

  ul. Łąkowa

  ul. Środkowa