Strumień w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Strumień - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Strumień to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu cieszyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Strumień.
 • 3 534 Liczba mieszkańców
 • 6,3 km² Powierzchnia
 • 561,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1482 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 33 Numer kierunkowy
 • SCI Tablice rejestracyjne
 • Anna Agnieszka Grygierek Burmistrz miasta
Strumień na mapie
Identyfikatory
 • 18.763949.9168 Współrzędne GPS
 • 2403114 TERYT (TERC)
 • 0925258 SIMC
Herb miasta Strumień
Strumień herb

Jak Strumień wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Strumień na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Strumień wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Strumień plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
27Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
40Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
42Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
69Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
135Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
149Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
181Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
183Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
184Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
195Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
205Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
209Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
238Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
249Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
269Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
282Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
295Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Strumień - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-246Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9
43-246Skrytki Pocztowe Poczta Strumień, ul. Pocztowa 9

Strumień - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Strumieniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Cieszynie (podlega pod: ZUS Oddział w Bielsku-Białej)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn
Urząd Miejski w Strumieniu
(33) 857-01-42
(33) 857-02-47
Rynek 4
43-246 Strumień

Strumień - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Strumień jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 534, z czego 49,7% stanowią kobiety, a 50,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Strumienia zawarli w 2022 roku 17 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Strumienia jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Strumień ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -21. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,87 na 1000 mieszkańców Strumienia. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,9% zgonów w Strumieniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w Strumieniu były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Strumienia przypada 14.25 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 39 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 43 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Strumienia -4. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  58,8% mieszkańców Strumienia jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Strumienia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 534 Liczba mieszkańców
 • 1 757 Kobiety
 • 1 777 Mężczyźni
 • 49,7%
  50,3%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Strumieniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Strumieniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Strumieniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Strumienia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Strumień
  39,5 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Strumień, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Strumienia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Strumień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Strumień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Strumień,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Strumień
  27,1%
  śląskie
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,5%
  śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Strumień
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Strumieniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,7
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 17 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Strumieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -21 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,9
  śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Strumieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Strumieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Strumieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Strumieniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,4
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Strumień
  35,9
  śląskie
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 306 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Strumień
  1,37
  woj. śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  śląskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Strumień
  0,68
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Strumieniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,3
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  146,2
  śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,4
  śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Strumień
  40,9%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,5%
  śląskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  woj. śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  250,2
  woj. śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 476,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 490,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 461,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  476,6
  śląskie
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 45,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  45,8
  śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 26,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Strumień
  26,5
  śląskie
  39,0
  Polska
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  6,6
  śląskie
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Strumień
  0,6%
  śląskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 43 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Strumieniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Strumień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strumień - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Strumieniu oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Strumieniu to 1 259 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 354 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Strumieniu to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Strumieniu to 163,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,19% mieszkań posiada łazienkę, 80,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,55% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 259 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 353,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Strumień
  353,70
  woj. śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Strumień
  92,40 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,70 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,45
  woj. śląskie
  3,79
  Cała Polska
  3,83
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,83
  woj. śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  woj. śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,25
  Województwo
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Strumień
  5,88
  śląskie
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 13,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,20
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 1 310 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 163,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  163,8 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Strumień
  0,37 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,60%
  woj. śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 96,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,43%
  śląskie
  96,69%
  Polska
  95,18%
 • 96,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,19%
  woj. śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 80,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,30%
  Województwo
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 78,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Strumień
  78,55%
  śląskie
  68,55%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Strumień - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Strumieniu na 1000 mieszkańców pracuje 368osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 33,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 66,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Strumieniu wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strumieniu wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Strumienia 488 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 725 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 237.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Strumienia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 368 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Strumień
  368,0
  Województwo
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,4% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • Strumień
  5,1%
  woj. śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Strumieniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Strumieniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Strumieniu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 109 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 838 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Strumieniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 488 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 725 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 237 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Strumieniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 322 Pracujący ogółem
 • 441 Kobiety
 • 881 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Strumieniu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Strumień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,1
  śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Strumień
  33,3
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 90,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  90,8
  śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Strumień - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Strumieniu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 376 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 288 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (16) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (45) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Strumieniu najwięcej (27) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (357) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (101) podmiotów, a 71,5% (269) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Strumieniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (19.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 376 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101 Przemysł i budownictwo
 • 269 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Strumieniu w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Strumieniu w 2023 roku
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 357 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 357
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 376 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 376
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 27  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 27
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 24 Spółki cywilne ogółem
 • 24
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 288 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 77 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 77
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 32 Przetwórstwo przemysłowe
 • 32
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 15 Informacja i komunikacja
 • 15
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 12 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 12
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strumień - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Strumieniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 81 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Strumieniu wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Strumienia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Strumienia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 81
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 24
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 40 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 40
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  22,58
  śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Strumień
  12,65
  Województwo
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Strumień
  6,63
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,88
  śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,19
  woj. śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Strumień
  70%
  woj. śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Strumień
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Polska
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  woj. śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Strumień - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Strumienia wyniosła w 2022 roku 89,1 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Strumienia - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,9 mln złotych, czyli 20,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Strumienia wyniosła w 2022 roku 86,4 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.7%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.4%). W budżecie Strumienia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 71,9 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,3%.
 • Wydatki budżetu w Strumieniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Strumienia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Strumienia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  3,1 tys(100%)

  46,2 mln

  3,6 tys(100%)

  50,4 mln

  3,9 tys(100%)

  55,5 mln

  4,2 tys(100%)

  60,9 mln

  4,6 tys(100%)

  69,0 mln

  5,2 tys(100%)

  78,4 mln

  5,9 tys(100%)

  89,1 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  5,0 tys(45.1%)

  19,4 mln

  5,3 tys(42.1%)

  19,7 mln

  5,3 tys(39%)

  19,8 mln

  5,4 tys(35.7%)

  21,8 mln

  5,9 tys(35.8%)

  21,5 mln

  5,9 tys(31.2%)

  24,2 mln

  6,6 tys(30.8%)

  26,0 mln

  7,3 tys(29.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  1,4 tys(12.6%)

  3,2 mln

  867(6.9%)

  3,2 mln

  878(6.4%)

  4,9 mln

  1,3 tys(8.7%)

  4,3 mln

  1,2 tys(7%)

  6,6 mln

  1,8 tys(9.5%)

  9,0 mln

  2,5 tys(11.5%)

  15,0 mln

  4,2 tys(16.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  71,9 tys

  19,7(0.2%)

  7,3 tys

  2,0(0%)

  3,1 tys

  0,8(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  298(1.4%)

  8,6 mln

  2,4 tys(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  738(6.7%)

  2,0 mln

  533(4.2%)

  2,8 mln

  766(5.6%)

  3,1 mln

  852(5.7%)

  3,2 mln

  866(5.3%)

  4,1 mln

  1,1 tys(5.9%)

  4,2 mln

  1,1 tys(5.3%)

  8,1 mln

  2,3 tys(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  1,1 tys(10.3%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.6%)

  4,0 mln

  1,1 tys(7.9%)

  5,0 mln

  1,3 tys(8.9%)

  5,2 mln

  1,4 tys(8.6%)

  5,5 mln

  1,5 tys(8%)

  5,6 mln

  1,5 tys(7.2%)

  6,5 mln

  1,8 tys(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,2 mln

  1,4 tys(12.9%)

  12,1 mln

  3,3 tys(26.3%)

  2,3 mln

  631(4.6%)

  2,2 mln

  599(4%)

  2,4 mln

  642(3.9%)

  2,5 mln

  693(3.7%)

  2,8 mln

  778(3.6%)

  4,8 mln

  1,4 tys(5.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  373(3.4%)

  1,7 mln

  468(3.7%)

  1,7 mln

  460(3.4%)

  1,8 mln

  482(3.2%)

  1,8 mln

  475(2.9%)

  2,2 mln

  602(3.2%)

  5,3 mln

  1,4 tys(6.7%)

  2,0 mln

  552(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  364(3.3%)

  1,5 mln

  422(3.4%)

  2,2 mln

  597(4.4%)

  2,6 mln

  695(4.6%)

  1,8 mln

  480(2.9%)

  1,7 mln

  462(2.4%)

  1,6 mln

  443(2.1%)

  1,7 mln

  484(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  264,9 tys

  72,6(0.7%)

  310,9 tys

  84,8(0.7%)

  309,7 tys

  83,8(0.6%)

  297,0 tys

  80,7(0.5%)

  472,6 tys

  128(0.8%)

  353,9 tys

  96,7(0.5%)

  381,3 tys

  105(0.5%)

  871,5 tys

  245(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  284,4 tys

  77,9(0.7%)

  268,8 tys

  73,3(0.6%)

  272,8 tys

  73,8(0.5%)

  973,2 tys

  264(1.8%)

  1,0 mln

  275(1.7%)

  898,4 tys

  246(1.3%)

  447,0 tys

  123(0.6%)

  790,2 tys

  222(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  328,1 tys

  89,9(0.8%)

  299,3 tys

  81,7(0.6%)

  316,9 tys

  85,8(0.6%)

  281,5 tys

  76,5(0.5%)

  242,4 tys

  65,6(0.4%)

  130,3 tys

  35,6(0.2%)

  76,5 tys

  21,0(0.1%)

  611,3 tys

  172(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  292,0 tys

  80,0(0.7%)

  301,3 tys

  82,2(0.7%)

  294,6 tys

  79,7(0.6%)

  278,0 tys

  75,6(0.5%)

  340,6 tys

  92,1(0.6%)

  246,5 tys

  67,4(0.4%)

  951,4 tys

  261(1.2%)

  581,4 tys

  163(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  173,7 tys

  47,6(0.4%)

  217,5 tys

  59,3(0.5%)

  154,5 tys

  41,8(0.3%)

  118,2 tys

  32,1(0.2%)

  127,1 tys

  34,4(0.2%)

  129,6 tys

  35,4(0.2%)

  175,7 tys

  48,3(0.2%)

  483,1 tys

  136(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  399,9 tys

  110(1%)

  422,1 tys

  115(0.9%)

  341,5 tys

  92,4(0.7%)

  885,0 tys

  240(1.6%)

  495,9 tys

  134(0.8%)

  572,2 tys

  156(0.8%)

  250,8 tys

  68,9(0.3%)

  396,6 tys

  111(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  353,6 tys

  96,9(0.9%)

  400,3 tys

  109(0.9%)

  479,8 tys

  130(1%)

  489,2 tys

  133(0.9%)

  535,9 tys

  145(0.9%)

  538,7 tys

  147(0.8%)

  606,3 tys

  167(0.8%)

  176,0 tys

  49,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,8 tys

  22,4(0.2%)

  10,4 tys

  2,8(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  85,5 tys

  23,2(0.2%)

  98,3 tys

  26,6(0.2%)

  87,0 tys

  23,8(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  9,5 tys

  2,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  197

  0,1(0%)

  591

  0,2(0%)

  256

  0,1(0%)

  277

  0,1(0%)

  641

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  688

  0,2(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Strumieniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Strumienia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Strumień, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Strumienia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,8 mln

  3,2 tys(100%)

  47,7 mln

  3,7 tys(100%)

  51,4 mln

  3,9 tys(100%)

  55,7 mln

  4,2 tys(100%)

  64,4 mln

  4,9 tys(100%)

  74,7 mln

  5,6 tys(100%)

  89,3 mln

  6,7 tys(100%)

  86,4 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,8 mln

  5,1 tys(44.9%)

  19,8 mln

  5,4 tys(41.6%)

  20,7 mln

  5,6 tys(40.3%)

  22,6 mln

  6,1 tys(40.5%)

  24,2 mln

  6,5 tys(37.6%)

  24,8 mln

  6,8 tys(33.2%)

  27,2 mln

  7,5 tys(30.4%)

  28,3 mln

  7,9 tys(32.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  3,5 tys(30.6%)

  13,3 mln

  3,6 tys(27.9%)

  13,9 mln

  3,8 tys(27%)

  14,2 mln

  3,9 tys(25.6%)

  16,3 mln

  4,4 tys(25.3%)

  20,5 mln

  5,6 tys(27.5%)

  27,2 mln

  7,5 tys(30.4%)

  19,6 mln

  5,5 tys(22.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  57,1 tys

  15,6(0.1%)

  15,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  969,0 tys

  266(1.1%)

  9,0 mln

  2,5 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  520(4.5%)

  1,2 mln

  332(2.6%)

  1,4 mln

  380(2.7%)

  1,8 mln

  477(3.2%)

  1,7 mln

  469(2.7%)

  3,0 mln

  807(4%)

  4,1 mln

  1,1 tys(4.6%)

  5,7 mln

  1,6 tys(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  923(8.1%)

  10,4 mln

  2,8 tys(21.8%)

  715,0 tys

  193(1.4%)

  551,5 tys

  150(1%)

  603,3 tys

  163(0.9%)

  729,3 tys

  199(1%)

  688,9 tys

  189(0.8%)

  4,1 mln

  1,1 tys(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  630,5 tys

  173(1.5%)

  153,2 tys

  41,8(0.3%)

  146,5 tys

  39,6(0.3%)

  760,3 tys

  207(1.4%)

  155,6 tys

  42,1(0.2%)

  373,9 tys

  102(0.5%)

  718,0 tys

  197(0.8%)

  2,9 mln

  818(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  484(4.2%)

  1,9 mln

  508(3.9%)

  1,7 mln

  464(3.3%)

  1,7 mln

  467(3.1%)

  3,2 mln

  868(5%)

  1,9 mln

  506(2.5%)

  2,8 mln

  762(3.1%)

  2,1 mln

  590(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  448,1 tys

  123(1.1%)

  126,3 tys

  34,4(0.3%)

  123,0 tys

  33,3(0.2%)

  156,5 tys

  42,5(0.3%)

  153,0 tys

  41,4(0.2%)

  988,3 tys

  270(1.3%)

  411,8 tys

  113(0.5%)

  1,9 mln

  539(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  443,1 tys

  121(1.1%)

  441,6 tys

  120(0.9%)

  260,7 tys

  70,5(0.5%)

  280,3 tys

  76,2(0.5%)

  487,8 tys

  132(0.8%)

  425,1 tys

  116(0.6%)

  3,4 mln

  945(3.9%)

  371,5 tys

  104(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  210,7 tys

  57,7(0.5%)

  158,8 tys

  43,3(0.3%)

  201,1 tys

  54,4(0.4%)

  163,2 tys

  44,3(0.3%)

  207,2 tys

  56,1(0.3%)

  207,0 tys

  56,6(0.3%)

  349,5 tys

  96,0(0.4%)

  331,4 tys

  93,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  77,5 tys

  21,2(0.2%)

  64,0 tys

  17,5(0.1%)

  63,3 tys

  17,1(0.1%)

  54,7 tys

  14,9(0.1%)

  42,3 tys

  11,4(0.1%)

  33,7 tys

  9,2(0%)

  37,1 tys

  10,2(0%)

  40,6 tys

  11,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  296(2.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,2 tys

  12,8(0.1%)

  254,0 tys

  68,7(0.4%)

  51,1 tys

  14,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  11,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  40,9 tys

  11,2(0.1%)

  32,8 tys

  8,9(0.1%)

  26,4 tys

  7,1(0.1%)

  21,7 tys

  5,9(0%)

  21,7 tys

  5,9(0%)

  21,2 tys

  5,8(0%)

  32,7 tys

  9,0(0%)

  34,3 tys

  9,6(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  700

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  695

  0,2(0%)

  6,9 tys

  1,9(0%)

  6,8 tys

  1,8(0%)

  70,5 tys

  19,3(0.1%)

  30,9 tys

  8,5(0%)

  21,3 tys

  6,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,8 tys

  22,4(0.2%)

  10,4 tys

  2,8(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  85,5 tys

  23,2(0.2%)

  98,3 tys

  26,6(0.2%)

  87,0 tys

  23,8(0.1%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  9,5 tys

  2,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  137,1 tys

  37,6(0.3%)

  54,2 tys

  14,8(0.1%)

  24,5 tys

  6,6(0%)

  751,2 tys

  204(1.3%)

  108,8 tys

  29,4(0.2%)

  89,1 tys

  24,3(0.1%)

  11,0 tys

  3,0(0%)

  3,1 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  197

  0,1(0%)

  591

  0,2(0%)

  256

  0,1(0%)

  277

  0,1(0%)

  641

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  400

  0,1(0%)

  688

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  534

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2 tys

  13,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Strumień - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 949 mieszkańców Strumienia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 425 kobiet oraz 524 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców Strumienia, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Strumienia mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Strumieniu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w Strumieniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 189 dzieci (83 dziewczynki oraz 106 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Strumieniu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 132 dzieci (64 dziewczynki oraz 68 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  18,3% mieszkańców Strumienia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,8% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 506 uczniów (244 kobiety oraz 262 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Strumieniu placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 369 uczniów (170 kobiet oraz 199 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 136,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 18,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,7% mieszkańców Strumienia w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Strumień
  20,4%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Strumień
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Strumień
  21,8%
  woj. śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Strumień
  28,1%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Strumień
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Strumień
  10,1%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Strumień
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 000,0
  woj. śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Strumień
  0,68
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 198 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Strumień) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 189 Dzieci
 • 83 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 106 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,9%
  56,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 34 3 lata
 • 34
 • 42 4 lata
 • 42
 • 55 5 lata
 • 55
 • 57 6 lat
 • 57
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 18 4 lata
 • 18
 • 25 5 lata
 • 25
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 24 4 lata
 • 24
 • 30 5 lata
 • 30
 • 31 6 lat
 • 31
 •  
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Strumieniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strumieniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Strumieniu
  Publiczne
  33 857-02-13
  ul. Młyńska 10
  43-246 Strumień
  614013
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE TWÓRCZE "TO TU" W STRUMIENIU
  Niepubliczne
  50 009-12-27
  ul. KRZYWA 2
  43-246 Strumień
  ---
 • Szkoły podstawowe w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Strumień) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 506 Uczniowie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie)
 • 262 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 80 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,1
  śląskie
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 36,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 32,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 136,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  136,02
  woj. śląskie
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 133,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  133,60
  Województwo
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Strumień) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Strumień) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Strumieniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strumieniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa ("im. Powstańców Śląskich")
  Publiczna
  33 857-15-90
  33 857-15-90
  ul. MŁYŃSKA 8
  43-246 Strumień
  2240444
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ODYSEJA" w Strumieniu
  Niepubliczna
  33 857-02-20
  33 857-02-20
  ul. 1 Maja 20
  43-246 Strumień
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Strumień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Strumień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Strumień, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strumień - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Strumieniu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Strumieniu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Strumieniu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Strumieniu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Strumieniu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 184 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 136 (uczestnicy: 13 353)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 227)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 223)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 580)
  • koncerty: 32 (uczestnicy: 3 103)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 309)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 24 (uczestnicy: 1 490)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 418)
  • pokazy teatralne: 16 (uczestnicy: 2 531)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 157)
  • interdyscyplinarne: 29 (uczestnicy: 3 695)
  • inne: 2 (uczestnicy: 620)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 394)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 82)
  • taneczne: 7 (członkowie: 85)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 23)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 18)
  • teatralne: 2 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 53)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 5 (członkowie: 82)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 76)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 23)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 28)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Strumieniu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 25 083 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 22 752 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Strumieniu działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 131 członków. Zarejestrowano 226 ćwiczących (mężczyźni: 203, kobiety: 23, chłopcy do lat 18: 98, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Strumieniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Strumieniu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Strumienia znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Strumieniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z końca XV w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/387/53 z 1953-03-14; 391/81 z 1981-04-28
  • Ratusz z XVIII w. (ul. Rynek 4)dnia 1954-01-16, wykaz dokumentów: R/425/54 z 1954-01-16; 180/60 z 1960-03-02; 351/78 z 1978-07-07
  • Kościół z 1790 r.dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 179/60 z 1960-03-02; 354/78 z 1978-08-17
  • Zamek z XVII w. (ul. ks. Józefa Londzina 56)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 181/60 z 1960-03-02; brak numeru z 2007-12-07
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 16)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 182/60 z 1960-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 17)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 183/60 z 1960-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 15)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 184/60 z 1960-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Rynek 14)dnia 1960-03-02, wykaz dokumentów: 185/60 z 1960-03-02
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1001/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pocztowa 26)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1002/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Pocztowa 7)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1003/69 z 1969-02-18; brak numeru z 2006-12-29
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. ks. Józefa Londzina 9)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1005/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. ks. Józefa Londzina 7)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1006/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. ks. Józefa Londzina 3)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1007/69 z 1969-02-18; 1007/69 z 1969-07-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. ks. Józefa Londzina 8)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1008/69 z 1969-02-18; brak numeru z 2013-01-03
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. ks. Józefa Londzina 12)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1009/69 z 1969-02-18
  • Karczma z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Mostowa 3)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 1010/69 z 1969-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Pocztowa 20)dnia 1969-02-18, wykaz dokumentów: 999/69 z 1969-02-18
  • Kamienica z XVII w. (ul. Rynek 18)dnia 1986-03-24, wykaz dokumentów: 410/86 z 1986-03-24
  • Kamienica z poł. XIX w. (ul. ks. Józefa Londzina 23)dnia 1986-07-11, wykaz dokumentów: 445/86 z 1986-07-11
 • Formy ochrony przyrody w Strumieniu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Strumienia znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Strumieniu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Górnej Wisły - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 24740.19 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - wiek ok. 400 lat, Data ustanowienia: 1953-08-19, Opis granicy: Rośnie przy ul. Ks. Londzina przy drodze dojazdowej do ZGKiM
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), Data ustanowienia: 1955-11-09, Opis granicy: Rośnie przy ul. Ks. Londzina na terenie ZGKiM
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek ok. 130 i 300 lat, Data ustanowienia: 1964-09-12, Opis granicy: Rośnie przy ul. Zamkowej na gruncie prywatnym w ogrodzie obok budynku własciciela
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - wiek ok. 250 lat, Data ustanowienia: 1981-12-30, Opis granicy: Rośnie przy ul. Dębowej na gruntach prywatnych w odległości 7 m od budynku
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 2004-03-27, Opis granicy: Łąka śródpolna nieopodal ulicy Sosnowej

Strumień - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Strumieniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 56,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Strumieniu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu cieszyńskiego.

  Powiat cieszyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Strumieniu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Strumieniu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 56,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  56,2
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 56,18 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Strumień
  56,2
  woj. śląskie
  52,1
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  woj. śląskie
  114,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Strumieniu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  3,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Strumień przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 939droga wojewódzka nr 939(Pszczyna - Łąka - Wisła Wielka - Wisła Mała - Strumień - Zbytków)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Strumień przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 157Linia kolejowa nr 157: Pawłowice Śląskie - Skoczów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Pawłowice Śląskie -Strumień - Zabłocie Czuchów - Chybie - Chybie Mnich - Zaborze - Pierściec - Skoczów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Strumieniu istnieje 69 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Anny Bernd

  ul. Azaliowa

  ul. Brodeckiego

  ul. Cicha

  ul. Cieszyńska

  ul. Cyprysowa

  ul. Czarnoty

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Graniczna

  ul. Harcerska

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jałowcowa

  ul. Jemiołowa

  ul. Jesienna

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Korfantego

  ul. Końcowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Brzuski

  ul. Księdza Londzina

  ul. Letnia

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Machny Ogrodzeńskiej

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Nowowiejskiego

  ul. Ogrodowa

  ul. Olszyna

  ul. Orzechowa

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Pawłowicka

  Plac Świętego Krzyża

  ul. Pocztowa

  ul. Poddane

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Promienna

  ul. Pszczyńska

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  Skwer im. Świętej Barbary

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Staromiejska

  ul. Stawowa

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Tęczowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wiązowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona

  ul. Zimowa

  ul. Łuczkiewicza

  ul. Świerkowa