Pułtusk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Pułtusk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pułtusk to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu pułtuskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk.
 • 19 185 Liczba mieszkańców
 • 23,1 km² Powierzchnia
 • 831,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 80 m n.p.m Wysokość
 • IX-X wiek Data założenia
 • 1257 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPU Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Gregorczyk Burmistrz miasta
Pułtusk na mapie
Identyfikatory
 • 21.085252.6975 Współrzędne GPS
 • 1424044 TERYT (TERC)
 • 0930816 SIMC
Herb miasta Pułtusk
Pułtusk herb
Flaga miasta Pułtusk
Pułtusk flaga

Jak Pułtusk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pułtusk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pułtusk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pułtusk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
11Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
29Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
75Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
95Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
110Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
169Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
175Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
193Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
196Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
200Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
202Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
208Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
219Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
222Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
223Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
225Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
226Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
228Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
233Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
237Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
249Miasta o największej powierzchni w Polsce
252Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
254Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Pułtusk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
06-100Poczta Pułtusk 001, ul. 17 Sierpnia 35
06-100Skrytki Pocztowe Poczta Pułtusk 001, ul. 17 Sierpnia 35
06-102Poczta Pułtusk 004, ul. Tartaczna 71
06-102Skrytki Pocztowe Poczta Pułtusk 004, ul. Tartaczna 71

Pułtusk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pułtusku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Pułtusku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Pułtusku
(23) 692-94-03
(23) 692-13-34
Żwirki i Wigury 7
06-100 Pułtusk
ZUS Inspektorat w Pułtusku (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Daszyńskiego 4
06-100 Pułtusk
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
23 692 11 50
23 692 00 06
ul.Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnejw Pułtusku
23 692 72 00
23 692 72 48
ul.Rynek 23
06-100 Pułtusk
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
23 692 72 00
23 692 72 48
ul.Rynek 23
06-100 Pułtusk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku
23 692 18 83
23 692 18 83
ul.Białowiejska 5
06-100 Pułtusk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku
23 692 50 71
23 692 61 66
ul. 3 Maja 20
06-100 Pułtusk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pułtusku
23 692 55 84
23 692 88 11
ul.Daszyńskiego 19/57
06-100 Pułtusk
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
(23) 306-71-01
(23) 306-71-09
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
Urząd Miejski w Pułtusku
(23) 692-03-91
(23) 692-42-96
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk

Pułtusk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pułtusk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 19 185, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pułtuska zawarli w 2021 roku 72 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców Pułtuska jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Pułtusk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -107. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,57 na 1000 mieszkańców Pułtuska. W 2021 roku urodziło się 167 dzieci, w tym 55,1% dziewczynek i 44,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,64 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,5% zgonów w Pułtusku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,6% zgonów w Pułtusku były nowotwory, a 5,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pułtuska przypada 14.26 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 193 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 178 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pułtuska 15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,7% mieszkańców Pułtuska jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pułtuska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19 185 Liczba mieszkańców
 • 10 078 Kobiety
 • 9 107 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pułtusku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pułtusku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pułtusku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pułtuska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,2 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pułtusk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pułtuska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pułtusk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pułtusk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pułtusk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Pułtusk
  29,1%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 54,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pułtusku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Pułtusk
  3,7
  Mazowieckie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Pułtusk
  1,5
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 72 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pułtusku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -107 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -39 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -68 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,6
  Mazowieckie
  -3,6
  Kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pułtusku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pułtusku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pułtusku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pułtusku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 167 Urodzenia żywe
 • 92 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 75 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,1%
  44,9%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 40,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,6
  Mazowieckie
  42,2
  Polska
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 327 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 358 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 39 Waga 4000g - 4499g
 • 39
 • 169 Waga 3500g - 3999g
 • 169
 • 182 Waga 3000g - 3499g
 • 182
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,36 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pułtusk
  1,36
  woj. mazowieckie
  1,49
  Cały kraj
  1,32
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,64
 • 0,64 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,64
  woj. mazowieckie
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Pułtusku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 274 Zgony
 • 131 Kobiety
  (Zgony)
 • 143 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,8%
  52,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 14,3 Zgony na 1000 ludności
 • Pułtusk
  14,3
  Województwo
  13,6
  Cały kraj
  13,6
 • 155,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pułtusk
  155,2
  Mazowieckie
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  6,2
  Województwo
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  4,7
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pułtuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pułtusk
  29,5%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,6%
  Województwo
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 5,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pułtusk
  5,3%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 128 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 262,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  262,1
  Mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 439,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 522,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  439,5
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 62,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  62,1
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 31,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pułtusk
  31,2
  Województwo
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 15,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  15,6
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 193 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 117 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 76 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 178 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 95 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 83 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Saldo migracji
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pułtusku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pułtusk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pułtusk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pułtusku oddano do użytku 164 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,55 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pułtusku to 7 932 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 411 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  76,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 23,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pułtusku to 3,40 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Pułtusku to 81,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,08% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,55% mieszkań posiada łazienkę, 82,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 35,17% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pułtuskiego.

  Powiat pułtuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 932 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 411,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  411,10
  Województwo
  440,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 69,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Pułtusk
  69,50 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,77
  Województwo
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pułtusk
  2,43
  Województwo
  2,27
  Polska
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pułtusk
  0,65
  Mazowieckie
  0,63
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 164 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 8,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  8,55
  Województwo
  8,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 558 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,40
  woj. mazowieckie
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 29,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  29,09
  Mazowieckie
  30,65
  Cały kraj
  24,07
 • 13 299 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 81,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  81,1 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,69 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Pułtusk
  0,69 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,68%
  woj. mazowieckie
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 98,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pułtusk
  98,08%
  Województwo
  93,90%
  Kraj
  94,01%
 • 95,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  95,55%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 82,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,60%
  woj. mazowieckie
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 35,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pułtusk
  35,17%
  woj. mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pułtusk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pułtusku na 1000 mieszkańców pracuje 228osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pułtusku wynosiło w 2021 roku 13,5% (13,5% wśród kobiet i 13,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pułtusku wynosiło 4 975,47 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pułtuska 1 016 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 618 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -398.

  46,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Pułtuska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 20,3% w przemyśle i budownictwie, a 9,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 228 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pułtusk
  228,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 13,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,5% Kobiety
 • 13,4% Mężczyźni
 • Pułtusk
  13,5%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pułtusku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pułtusku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pułtusku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 975 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  4 975 PLN
  woj. mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pułtusku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 016 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 618 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -398 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 46,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 20,3% Przemysł i budownictwo
 • 14,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 32,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pułtusku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 366 Pracujący ogółem
 • 2 689 Kobiety
 • 1 677 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pułtusku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,7% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pułtusk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  70,2
  woj. mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 38,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pułtusk
  38,1
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  38,2
 • 118,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pułtusk
  118,3
  Województwo
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pułtusk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pułtusku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 217 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 691 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 181 nowych podmiotów, a 105 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (274) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (142) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (288) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (66) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pułtusku najwięcej (133) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 140) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (23) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,7% (482) podmiotów, a 77,2% (1 712) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pułtusku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 217 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 23 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 482 Przemysł i budownictwo
 • 1 712 Pozostała działalność
 • 181 Podmioty nowo zarejestrowane w Pułtusku w 2021 roku
 • 105 Podmioty wyrejestrowane w Pułtusku w 2021 roku
 • 1 691 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 140 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 140
 • 57 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 57
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 2 214 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 214
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 141 Spółki handlowe ogółem
 • 141
 • 39  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 113  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 113
 • 37    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 37
 • 133 Spółki cywilne ogółem
 • 133
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 691 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 370 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 370
 • 290 Budownictwo
 • 290
 • 174 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 174
 • 159 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 159
 • 134 Pozostała działalność
 • 134
 • 119 Przetwórstwo przemysłowe
 • 119
 • 83 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 83
 • 73 Transport i gospodarka magazynowa
 • 73
 • 66 Edukacja
 • 66
 • 59 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 59
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 49 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 49
 • 23 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 23
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pułtusk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pułtusku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 406 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,11 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pułtusku wynosi 73,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pułtuska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,65 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 8,45 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,62 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,10 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,62 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pułtuska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pułtusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 406 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 406
 • 263 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 263
 • 60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 60
 • 50 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 50
 • 12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 12
 • 163 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 163
 • 21,11 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,11
  Województwo
  22,31
  Polska
  21,51
 • 13,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Pułtusk
  13,65
  Mazowieckie
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 3,10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,10
  Województwo
  5,32
  Polska
  5,89
 • 2,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pułtusk
  2,62
  Mazowieckie
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pułtusk
  0,62
  Mazowieckie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 8,45 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,45
  woj. mazowieckie
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pułtusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Pułtusk
  73%
  Mazowieckie
  64%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  woj. mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  49%
  Mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  44%
  woj. mazowieckie
  41%
  Polska
  53%

Pułtusk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Pułtuska wyniosła w 2021 roku 149,0 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Pułtuska - 27.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,8 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pułtuska wyniosła w 2021 roku 148,2 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.1%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.8%). W budżecie Pułtuska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 49,5 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,0%.
 • Wydatki budżetu w Pułtusku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pułtuska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pułtusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pułtuska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,2 mln

  3,0 tys(100%)

  89,1 mln

  3,7 tys(100%)

  91,0 mln

  3,7 tys(100%)

  106,3 mln

  4,3 tys(100%)

  123,0 mln

  5,0 tys(100%)

  142,1 mln

  5,8 tys(100%)

  143,7 mln

  5,8 tys(100%)

  149,0 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,5 mln

  1,3 tys(35.3%)

  27,9 mln

  1,4 tys(31.3%)

  29,2 mln

  1,5 tys(32.1%)

  30,5 mln

  1,6 tys(28.7%)

  33,7 mln

  1,7 tys(27.4%)

  37,6 mln

  1,9 tys(26.4%)

  37,3 mln

  1,9 tys(25.9%)

  41,3 mln

  2,2 tys(27.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,1 mln

  367(9.8%)

  5,4 mln

  278(6%)

  5,8 mln

  302(6.4%)

  5,6 mln

  288(5.3%)

  6,3 mln

  322(5.1%)

  11,5 mln

  591(8.1%)

  13,5 mln

  698(9.4%)

  15,4 mln

  804(10.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  224(6%)

  8,9 mln

  460(10%)

  3,8 mln

  195(4.1%)

  5,8 mln

  296(5.4%)

  9,2 mln

  476(7.5%)

  17,3 mln

  889(12.1%)

  17,3 mln

  899(12.1%)

  10,4 mln

  542(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  322(8.6%)

  6,9 mln

  356(7.7%)

  6,9 mln

  356(7.6%)

  8,1 mln

  414(7.6%)

  8,3 mln

  429(6.8%)

  8,7 mln

  447(6.1%)

  9,2 mln

  478(6.4%)

  9,9 mln

  518(6.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  168(4.5%)

  11,2 mln

  580(12.6%)

  3,3 mln

  171(3.6%)

  5,3 mln

  275(5%)

  13,0 mln

  670(10.6%)

  6,9 mln

  353(4.8%)

  3,3 mln

  169(2.3%)

  6,8 mln

  356(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,5 mln

  185(4.9%)

  3,6 mln

  187(4.1%)

  3,1 mln

  161(3.4%)

  3,8 mln

  195(3.6%)

  4,2 mln

  215(3.4%)

  7,1 mln

  367(5%)

  4,4 mln

  230(3.1%)

  6,7 mln

  348(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  686(18.3%)

  14,3 mln

  742(16.1%)

  29,2 mln

  1,5 tys(32.1%)

  6,8 mln

  351(6.4%)

  6,6 mln

  338(5.3%)

  5,8 mln

  300(4.1%)

  5,8 mln

  301(4%)

  6,3 mln

  328(4.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,6 mln

  137(3.6%)

  2,8 mln

  145(3.1%)

  3,8 mln

  198(4.2%)

  4,2 mln

  217(4%)

  6,1 mln

  313(4.9%)

  5,0 mln

  255(3.5%)

  4,3 mln

  225(3%)

  3,9 mln

  204(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  2,1 mln

  110(2.9%)

  1,8 mln

  92,6(2%)

  1,9 mln

  95,8(2%)

  1,9 mln

  97,9(1.8%)

  2,1 mln

  108(1.7%)

  2,4 mln

  124(1.7%)

  2,2 mln

  117(1.6%)

  1,5 mln

  78,7(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  775,1 tys

  40,3(1.1%)

  792,5 tys

  41,0(0.9%)

  730,0 tys

  37,7(0.8%)

  893,6 tys

  45,9(0.8%)

  989,3 tys

  50,9(0.8%)

  1,2 mln

  63,4(0.9%)

  1,2 mln

  64,5(0.9%)

  1,2 mln

  63,4(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  570,8 tys

  29,7(0.8%)

  585,3 tys

  30,3(0.7%)

  570,8 tys

  29,5(0.6%)

  2,3 mln

  116(2.1%)

  940,0 tys

  48,4(0.8%)

  800,2 tys

  41,2(0.6%)

  1,3 mln

  69,5(0.9%)

  1,1 mln

  54,8(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  636,8 tys

  33,1(0.9%)

  671,6 tys

  34,8(0.8%)

  798,9 tys

  41,3(0.9%)

  597,7 tys

  30,7(0.6%)

  579,6 tys

  29,8(0.5%)

  661,5 tys

  34,1(0.5%)

  671,6 tys

  34,8(0.5%)

  694,2 tys

  36,2(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  73,0(1.9%)

  462,0 tys

  23,9(0.5%)

  474,1 tys

  24,5(0.5%)

  568,5 tys

  29,2(0.5%)

  473,6 tys

  24,4(0.4%)

  642,8 tys

  33,1(0.5%)

  667,2 tys

  34,6(0.5%)

  654,0 tys

  34,1(0.4%)

  Handel

  [Dział 500]

  199,2 tys

  10,4(0.3%)

  214,1 tys

  11,1(0.2%)

  227,4 tys

  11,8(0.2%)

  360,8 tys

  18,6(0.3%)

  308,2 tys

  15,9(0.3%)

  353,0 tys

  18,2(0.2%)

  309,3 tys

  16,0(0.2%)

  308,6 tys

  16,1(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  613,8 tys

  31,9(0.9%)

  3,3 mln

  170(3.7%)

  1,1 mln

  57,8(1.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,7 tys

  3,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,9 tys

  1,1(0%)

  44,0 tys

  2,3(0%)

  36,0 tys

  1,9(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  19,5 tys

  1,0(0%)

  28,4 tys

  1,5(0%)

  13,2 tys

  0,7(0%)

  48,0 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  182,3 tys

  9,5(0.3%)

  221,7 tys

  11,5(0.2%)

  26,0 tys

  1,3(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  259,8 tys

  13,4(0.2%)

  192,1 tys

  9,9(0.1%)

  160,4 tys

  8,3(0.1%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,5

  0,0(0%)

  131,0 tys

  6,7(0.1%)

  14,8 tys

  0,8(0%)

  10,3 tys

  0,5(0%)

  41,5 tys

  2,2(0%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  296

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  656

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,4 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pułtusku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pułtuska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pułtusk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pułtuska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,8 mln

  3,1 tys(100%)

  83,4 mln

  3,4 tys(100%)

  91,7 mln

  3,8 tys(100%)

  102,4 mln

  4,2 tys(100%)

  116,2 mln

  4,7 tys(100%)

  132,6 mln

  5,4 tys(100%)

  145,4 mln

  5,9 tys(100%)

  148,2 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,2 mln

  1,5 tys(39.1%)

  29,9 mln

  1,5 tys(35.9%)

  31,8 mln

  1,6 tys(34.7%)

  34,6 mln

  1,8 tys(33.8%)

  37,5 mln

  1,9 tys(32.3%)

  40,7 mln

  2,1 tys(30.7%)

  42,7 mln

  2,2 tys(29.4%)

  48,5 mln

  2,5 tys(32.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,8 mln

  926(23.8%)

  17,9 mln

  926(21.5%)

  20,1 mln

  1,0 tys(21.9%)

  22,3 mln

  1,1 tys(21.8%)

  22,9 mln

  1,2 tys(19.7%)

  24,3 mln

  1,2 tys(18.3%)

  31,8 mln

  1,6 tys(21.9%)

  29,8 mln

  1,6 tys(20.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,6 mln

  290(7.5%)

  11,6 mln

  602(13.9%)

  4,6 mln

  240(5.1%)

  4,1 mln

  213(4%)

  9,5 mln

  488(8.2%)

  3,9 mln

  200(2.9%)

  7,3 mln

  380(5%)

  10,0 mln

  522(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  217(5.6%)

  2,8 mln

  146(3.4%)

  2,9 mln

  148(3.1%)

  3,0 mln

  152(2.9%)

  3,7 mln

  193(3.2%)

  9,1 mln

  471(6.9%)

  5,3 mln

  272(3.6%)

  6,4 mln

  335(4.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,5 mln

  131(3.4%)

  2,8 mln

  146(3.4%)

  2,5 mln

  130(2.7%)

  3,0 mln

  152(2.9%)

  4,3 mln

  219(3.7%)

  3,9 mln

  201(2.9%)

  3,3 mln

  172(2.3%)

  3,7 mln

  192(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  58,0(1.5%)

  2,5 mln

  129(3%)

  170,4 tys

  8,8(0.2%)

  190,1 tys

  9,8(0.2%)

  2,7 mln

  137(2.3%)

  9,1 mln

  471(6.9%)

  9,6 mln

  496(6.6%)

  2,6 mln

  136(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,3 mln

  536(13.8%)

  11,0 mln

  571(13.2%)

  25,8 mln

  1,3 tys(28.1%)

  2,9 mln

  149(2.8%)

  3,1 mln

  157(2.6%)

  2,2 mln

  114(1.7%)

  2,1 mln

  107(1.4%)

  2,0 mln

  107(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  214,3 tys

  11,1(0.3%)

  594,4 tys

  30,8(0.7%)

  1,7 mln

  86,0(1.8%)

  187,6 tys

  9,6(0.2%)

  723,5 tys

  37,2(0.6%)

  2,1 mln

  109(1.6%)

  1,1 mln

  56,9(0.8%)

  1,7 mln

  90,3(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  526,2 tys

  27,4(0.7%)

  787,1 tys

  40,8(0.9%)

  676,2 tys

  34,9(0.7%)

  1,3 mln

  66,9(1.3%)

  1,3 mln

  66,4(1.1%)

  1,1 mln

  59,0(0.9%)

  672,0 tys

  34,8(0.5%)

  915,9 tys

  47,7(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  304,4 tys

  15,8(0.4%)

  320,6 tys

  16,6(0.4%)

  497,6 tys

  25,7(0.5%)

  726,5 tys

  37,4(0.7%)

  467,1 tys

  24,0(0.4%)

  470,9 tys

  24,3(0.4%)

  345,9 tys

  17,9(0.2%)

  707,1 tys

  36,9(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  109(2.8%)

  401,3 tys

  20,8(0.5%)

  449,7 tys

  23,2(0.5%)

  458,8 tys

  23,6(0.4%)

  462,5 tys

  23,8(0.4%)

  573,5 tys

  29,5(0.4%)

  592,0 tys

  30,7(0.4%)

  569,1 tys

  29,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  318,6 tys

  16,6(0.4%)

  264,4 tys

  13,7(0.3%)

  240,3 tys

  12,4(0.3%)

  209,4 tys

  10,8(0.2%)

  191,1 tys

  9,8(0.2%)

  179,2 tys

  9,2(0.1%)

  145,7 tys

  7,6(0.1%)

  121,7 tys

  6,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  13,7 tys

  0,7(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,4(0%)

  573,0 tys

  29,5(0.6%)

  95,5 tys

  4,9(0.1%)

  12,0 tys

  0,6(0%)

  123,0 tys

  6,4(0.1%)

  37,0 tys

  1,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  3,6 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  35,5 tys

  1,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  182,3 tys

  9,5(0.2%)

  221,7 tys

  11,5(0.3%)

  26,0 tys

  1,3(0%)

  4,9 tys

  0,3(0%)

  259,8 tys

  13,4(0.2%)

  192,1 tys

  9,9(0.1%)

  160,4 tys

  8,3(0.1%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  380,2 tys

  19,8(0.5%)

  2,2 mln

  114(2.7%)

  301,8 tys

  15,6(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,4 tys

  3,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pułtusk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 411 mieszkańców Pułtuska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 157 kobiet oraz 2 254 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 12,8% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Pułtuska, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 15,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Pułtuska mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pułtusku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,2%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,4%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2021 w Pułtusku mieściło się 11 przedszkoli, w których do 45 oddziałów uczęszczało 876 dzieci (422 dziewczynki oraz 454 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pułtusku mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 397 dzieci (188 dziewczynek oraz 209 chłopców). Dostępnych było 398 miejsc.

  18,7% mieszkańców Pułtuska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 19,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 100 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,67 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 107 oddziałach uczyło się 2 105 uczniów (1 040 kobiet oraz 1 065 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pułtusku placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 61 oddziałach uczyło się 1 444 uczniów (733 kobiety oraz 711 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,1% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów.

  W Pułtusku znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 793 uczniów (451 kobiet oraz 342 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 197 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pułtusku placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 810 uczniów (469 kobiet oraz 341 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 21 absolwentów.

  W Pułtusku znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 199 uczniów (58 kobiet oraz 141 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (15,9% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 28,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,0% mieszkańców Pułtuska w wieku potencjalnej nauki (22,9% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 20,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,2%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 25,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pułtusk
  34,7%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pułtusk
  12,8%
  Mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,3%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  15,2%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 15,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pułtusk
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1100 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pułtusk
  1 100,0
  Województwo
  937,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,67 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,67
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 3 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 45 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 911 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pułtusk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 876 Dzieci
 • 422 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 454 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 23 2 lata i mniej
 • 23
 • 188 3 lata
 • 188
 • 247 4 lata
 • 247
 • 228 5 lata
 • 228
 • 183 6 lat
 • 183
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 95 3 lata
 • 95
 • 134 4 lata
 • 134
 • 102 5 lata
 • 102
 • 80 6 lat
 • 80
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 93 3 lata
 • 93
 • 113 4 lata
 • 113
 • 126 5 lata
 • 126
 • 103 6 lat
 • 103
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 94 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 64,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 64,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pułtusku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pułtusku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku
  Publiczne
  23 692-20-45
  23 692-20-45
  ul. Krajewskiego 3
  06-100 Pułtusk
  819318
  Przedszkole Miejskiem Nr 5 w Pułtusku
  Publiczne
  23 692-52-04
  23 692-52-04
  ul. 17 Stycznia 6
  06-100 Pułtusk
  61368
  Przedszkole Miejskiem Nr 5 w Pułtusku
  Publiczne
  23 692-52-04
  23 692-52-04
  ul. 17 Stycznia 6
  06-100 Pułtusk
  61368
  Przedszkole Miejskie Nr 3
  Publiczne
  23 692-14-35
  23 692-14-35
  ul. Uzdrowiskowa 17
  06-102 Pułtusk
  1255
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  23 692-03-75
  23 692-03-75
  ul. Aleja Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  ---
  Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  Niepubliczne
  60 416-80-51
  ul. Żwirki i Wigury 2
  06-100 Pułtusk
  ---
  Miniland
  Niepubliczne
  50 501-34-78
  ul. A. Mickiewicza 31/9
  06-100 Pułtusk
  ---
  Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny (Św. Rodzina)
  Niepubliczne
  23 692-62-39
  ul. Kościuszki 17
  06-100 Pułtusk
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "URWIS"
  Niepubliczne
  23 697-17-87
  23 697-17-87
  ul. 3 Maja 4d
  06-100 Pułtusk
  ---
  Niepubliczne Przedszkole British School 'Clever'
  Niepubliczne
  50 463-56-34
  ul. Burmistrza St. Śniegockiego 8f
  06-100 Pułtusk
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Geniusz
  Niepubliczne
  ul. Tartaczna 67a
  06-100 Pułtusk
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Katolickie FAUSTYNKA
  Niepubliczne
  ul. PIASKOWA 16
  06-100 Pułtusk
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pułtusk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 90 Oddziały
 • 2 042 Uczniowie
 • 1 015 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 027 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 250 Uczniowie w 1 klasie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 220 Absolwenci
 • 100 Kobiety
  (absolwenci)
 • 120 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 63 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,7
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,7
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,7
 • 22,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,7
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 146,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 124,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pułtusku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pułtusku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 (Irena Szewińska)
  Publiczna
  23 692-03-82
  23 692-03-83
  ul. New Britain 1
  06-100 Pułtusk
  26711-
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  23 692-54-32
  23 692-54-32
  ul. Tysiąclecia 14
  06-100 Pułtusk
  2557648
  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pułtusku (mjr Henryk Sucharski)
  Publiczna
  23 692-02-01
  23 692-02-01
  ul. Polna 7
  06-102 Pułtusk
  16388-
  Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  23 692-03-75
  23 692-03-75
  ul. Aleja Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  541-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pułtusk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 713 Uczniowie
 • 423 Kobiety
  (uczniowie)
 • 290 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,3%
  40,7%
 • 174 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 160 Absolwenci
 • 109 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 80 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 37 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,3
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 44,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pułtusk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Pułtusk
  28,4
  woj. mazowieckie
  17,7
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pułtusku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pułtusku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi (Piotr Skarga)
  Publiczne
  23 692-01-71
  23 692-54-34
  ul. Piotra Skargi 2
  06-100 Pułtusk
  1540035
  Technikum Nr 1
  Publiczne
  23 692-06-41
  23 692-06-41
  ul. Al. Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  12259-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  23 692-22-42
  23 692-22-42
  ul. Marii Konopnickiej 9
  06-100 Pułtusk
  10252-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
  Publiczna
  23 692-22-42
  23 692-22-42
  ul. Marii Konopnickiej 9
  06-100 Pułtusk
  8203-
  I Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  23 692-06-41
  23 692-06-41
  ul. Al. Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  4116-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  23 692-52-01
  23 692-06-41
  ul. Al. Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  380-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pułtusku
  Publiczna
  23 692-05-92
  23 692-05-92
  ul. Tysiąclecia 11
  06-100 Pułtusk
  -6114
  Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  23 692-03-75
  23 692-03-75
  ul. Aleja Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  653-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  23 692-06-41
  23 692-06-41
  ul. Al. Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  ---
  II Liceum Profilowane
  Publiczne
  23 692-22-42
  23 692-22-42
  ul. Marii Konopnickiej 9
  06-100 Pułtusk
  ---
  Uzupełniające Technikum Mechaniczne Dla Dorosłych w Pułtusku
  Niepubliczne
  23 692-43-82
  23 692-43-82
  ul. Aleja Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  ---
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  23 692-06-41
  23 692-06-41
  ul. Al. Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych
  Publiczna
  23 692-06-41
  23 692-06-41
  ul. Al. Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  ---
  Studium Bezpieczeństwa I Higieny Pracy Dla Dorosłych w Pułtusku
  Niepubliczna
  23 692-52-01
  23 692-43-82
  ul. Aleja Tysiąclecia 12
  06-100 Pułtusk
  ---
  I Liceum Ogólnokształcące CN-B w Pułtusku
  Niepubliczne
  51 834-40-42
  ul. New Britain 1
  06-100 Pułtusk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pułtusk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pułtusk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pułtusk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pułtusk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pułtusku

 • Według danych GUS z 2021 roku w Pułtusku znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 500)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pułtusku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pułtusku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Pułtusku: 2 (publiczne: 1, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pułtusku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 221 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 164 (uczestnicy: 16 474)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 152)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 3 790)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 5 574)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 1 (uczestnicy: 10)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 80)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 181)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 2 563)
  • warsztaty: 96 (uczestnicy: 1 974)
  • inne: 1 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 74)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 37)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 18)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 18)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 23)
  • inne: 1 (członkowie: 23)


  Według danych z 2021 w Pułtusku działało 1 kino posiadające 1 salę z 221 miejscami na widowni. Odbyło się 387 seansów, na które przyszło 7 011 widzów, w tym 77 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 942 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Pułtusku działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 161 zwiedzających, co daje 4 248 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Pułtusku działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 56 248 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 13 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 83 591 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 23
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4
  Według danych z 2021 w Pułtusku działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 21 819 wolumenów w tym ziobry specjalne: 60. Odnotowano 1 005 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 38 831 wolumenów. Odnotowano 992 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pułtusku działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 276 członków. Zarejestrowano 1 250 ćwiczących (mężczyźni: 963, kobiety: 287, chłopcy do lat 18: 674, dziewczęta do lat 18: 270). Aktywnych było 19 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (33) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pułtusku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pułtusku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pułtuska znajduje się 48 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Pułtusku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Pułtusk, st.1, 2, 3 z pradziejówdnia 1959-11-18, wykaz dokumentów: 212/59 z 1959-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Rynek 36)dnia 1959-01-20, wykaz dokumentów: 183/65/58 z 1959-01-20; A-74 z 2004-07-21
  • Kościół z XV - XVIIdnia 1959-01-20, wykaz dokumentów: 189/71/58 z 1959-01-20; A-76 z 2004-07-21
  • Wieża ratuszowa z XVI w. (ul. Rynek 43)dnia 1959-01-21, wykaz dokumentów: 188/70/58 z 1959-01-21; A-75 z 2004-07-21
  • Kościół z XVI w. (ul. Nowy Rynek 22)dnia 1959-08-06, wykaz dokumentów: 205/59 z 1959-08-06; A-79 z 2004-07-26
  • Baszta z XVI w. (ul. Świętojańska 4a)dnia 1959-08-06, wykaz dokumentów: 206/59 z 1959-08-06; A-80 z 2004-07-26
  • Dzwonnica z 1507 r.dnia 1959-11-17, wykaz dokumentów: 217/59 z 1959-11-17; A-76 z 2004-07-21
  • Miasto z XIV - XIXdnia 1959-11-18, wykaz dokumentów: 212/59 z 1959-11-18; A-82 z 2004-07-26
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1959-11-18, wykaz dokumentów: 213/59 z 1959-11-18; A-83 z 2004-07-26
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1959-11-18, wykaz dokumentów: 214/59 z 1959-11-18; A-84 z 2004-07-26
  • Kamienica z XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1959-11-18, wykaz dokumentów: 215/59 z 1959-11-18; A-85 z 2004-07-26
  • Baszta z XVI w.dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 311/61 z 1961-12-20; A-107 z 2004-07-30
  • Klasztor z XVII w. (ul. Daszyńskiego 3)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 312/61 z 1961-12-20; A-108 z 2004-07-30
  • Budynek administracyjny z XVII w. (ul. Daszyńskiego 3)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 312/61 z 1961-12-20; A-108 z 2004-07-30
  • Kamienica z pocz. XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 314/61 z 1961-12-20; A-109 z 2004-07-30
  • Kościół z XVIII w. (ul. Świętojańska 4a)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 315/61 z 1961-12-20; A-110 z 2004-07-30
  • Kościół z XVII w. (ul. Daszyńskiego 3)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 316/61 z 1961-12-20; A-108 z 2004-07-30
  • Kościół z przełomu XVI/XVII w. (ul. Kościuszki 78)dnia 1961-12-20, wykaz dokumentów: 317/61 z 1961-12-20; A-111 z 2004-07-30
  • Szpital z XVIII w. (ul. 3 Maja 1)dnia 1962-04-02, wykaz dokumentów: 573/62 z 1962-04-02; A-107 z 2004-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Słowackiego 6)dnia 1962-04-02, wykaz dokumentów: 574/62 z 1962-04-02; A-128 z 2004-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 23)dnia 1962-04-02, wykaz dokumentów: 575/62 z 1962-04-02; A-129 z 2004-07-30
  • Seminarium duchowne z XIX w. (ul. Konopnickiej 9)dnia 1962-04-12, wykaz dokumentów: 691/62 z 1962-04-12; A-147 z 2004-08-06
  • Kanonia z XIX w. (ul. Konopnickiej 1)dnia 1962-04-14, wykaz dokumentów: 692/62 z 1962-04-14; A-148 z 2004-08-06
  • Kaplica z XVI w.dnia 1962-04-14, wykaz dokumentów: 693/62 z 1962-04-14; A-149 z 2004-08-06
  • Most z XVII w.dnia 1962-12-20, wykaz dokumentów: 310/61 z 1962-12-20; A-106 z 2004-07-30
  • Pałac z XIV w. (ul. Rynek 39)dnia 1962-12-20, wykaz dokumentów: 313/61 z 1962-12-20; A-106 z 2004-07-30
  • Koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30
  • Koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30
  • Koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30
  • Koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30
  • Wieża ciśnień z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30
  • Koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30; brak numeru z 2007-06-25
  • Koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30; brak numeru z 2007-06-25
  • Zespół - koszary z 1880 - 1890dnia 1966-12-18, wykaz dokumentów: 394 z 1966-12-18; A-307 z 2004-08-30; brak numeru z 2007-06-25; brak numeru z 2015-08-17; brak numeru z 2015-10-02
  • Park z XVIII - XIXdnia 1976-03-01, wykaz dokumentów: 155 z 1976-03-01; brak numeru z 2000-11-27; A-106 z 2004-07-30
  • Inny budynek mieszkalny z 2. ćw. XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1993-04-28, wykaz dokumentów: 346 z 1993-04-28; A-272 z 2004-08-24
  • Piwnica z XVII - XVIIIdnia 1997-02-27, wykaz dokumentów: 397 z 1997-02-27; A-310 z 2004-08-30
  • Fort z końca XIX w.dnia 1997-05-07, wykaz dokumentów: 401 z 1997-05-07; A-314 z 2004-08-30
  • Kanonia z przełomu XV/XVI w. (ul. Konopnickiej 5)dnia 1998-11-06, wykaz dokumentów: 423 z 1998-11-06; A-332 z 2004-08-31
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 2001-06-25, wykaz dokumentów: A-30 z 2001-06-25; A-338 z 2004-08-31
  • Mur/ogrodzenie z 1889 r.dnia 2012-06-25, wykaz dokumentów: A-1080 z 2012-06-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1804 r.dnia 2012-06-25, wykaz dokumentów: A-1080 z 2012-06-25
  • Schron z 1939 r.dnia 2014-11-27, wykaz dokumentów: A-1272 z 2014-11-27
  • Schron z 1939 r. (ul. 3 Maja 20)dnia 2014-11-27, wykaz dokumentów: A-1276 z 2014-11-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Aleja Wojska Polskiego 36b)dnia 2015-09-22, wykaz dokumentów: A-1311 z 2015-09-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Aleja Wojska Polskiego 36a)dnia 2015-09-22, wykaz dokumentów: A-1311 z 2015-09-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Aleja Wojska Polskiego 36)dnia 2015-09-22, wykaz dokumentów: A-1311 z 2015-09-22
  • Zespół - inny budynek mieszkalny (data nieznana)dnia 2015-09-22, wykaz dokumentów: A-1311 z 2015-09-22
 • Formy ochrony przyrody w Pułtusku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pułtuska znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pułtusku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadbużański Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1993-11-12, Powierzchnia otuliny: 39535.2 ha
  • Nasielsko-Karniewski - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje atrakcyjny krajobrazowo fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od Nasielska do Pułtuska z ostańcami wzgórz morenowych i kemowych obszarami leśnymi i bagiennymi. oraz Dolinę Dolnej Narwi. Dolina Narwi wraz z jej krawędzią erozyjną i fragmentami Puszczy Białej wąwozami i dolinkami erozyjnymi pełna starorzeczy dolinek przelewowych z rzeką pełną wysepek leży na szlaku przelotów ptactwa a szlak ten jest zaliczany do najważniejszych w skali kraju. Na Wysoczyźnie Ciechanowskiej Obszar rozciąga się pasem o szerokości ok. 3 km łącząc niewielkie kompleksy leśne. W okolicach Nasielska i Serocka obejmuje ostańce wzgórz morenowych i kemowych pochodzące z recesji stadiału Wkry i stanowiące wschodnie przedłużenie moren płońskich. Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 14586 1 ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 14586.1 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2008-09-22, Opis granicy: Południowa część zabudowań na działce Pani Teresy Przykorskiej – Żelawskiej

Pułtusk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 11 wypadków drogowych w Pułtusku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 57,3 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Pułtusku znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 22 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pułtuskiego.

  Powiat pułtuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pułtusku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 11 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 11 Ranni
  (rok 2021)
 • 0 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pułtusku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 57,26 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  57,3
  woj. mazowieckie
  56,9
  Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,9
  Polska
  5,9
 • 57,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Pułtusk
  57,3
  Mazowieckie
  65,7
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Pułtusk
  0,0
  Województwo
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  Województwo
  115,4
  Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pułtusku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 648,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  648,6 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 3,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Pułtusk
  3,6 km
  Województwo
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pułtusk przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DK 61droga krajowa nr 61(Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Michałów-Reginów - Zegrze Południowe - Zegrze - Jadwisin - Stasi las - Serock - Wierzbica - Klusek - Dzierżenin - Pogorzelec - Karniewek - Gzowo - Strzyże - Łubienica - Kacice - Pułtusk - Kleszewo - Chmielewo - Boby - Orzyc - Stary Szelków - Łaś - Różan - Dyszobaba - Sieluń - Młynarze - Dobrołęka - Nożewo - Ostrołęka - Laskowiec - Rydzewo - Miastkowo - Sulki - Jannowo - Łomża - Piątnica Poduchowna - Marianowo - Budy Czarnockie - Kisielnica - Górki-Sypniewo - Kobylin - Stawiski - Świdry-Dobrzyce - Łubiane - Pasichy - Stawiane - Obrytki - Szczuczyn - Stare Guty - Popowo - Grajewo - Miecze - Bełda - Tama - Rajgród - Barszcze - Bargłów Kościelny - Netta Druga - Augustów)
  • DW 571droga wojewódzka nr 571(Naruszewo - Drochowo - Krysk - Nowy Krysk - Słotwin - Przyborowice Dolne - Przyborowice Górne - Karolinowo - Stara Wrona - Nowa Wrona - Borkowo - Ruszkowo - Stare Pieścirogi - Nasielsk - Pniewo - Poniaty Wielkie - Skorosze - Winnica - Zbroszki - Skarżyce - Golądkowo - Jeżewo - Pułtusk)
  • DW 618droga wojewódzka nr 618(Wyszków - Wielątki Rosochate - Pniewo - Gładczyn - Pułtusk - Moszyn - Gromin - Nowe Przewodowo - Przewodowo Parcele - Kozłówka - Porzowo - Osiek-Aleksandrowo - Osiek Górny - Nowy Gołymin - Gołymin-Ośrodek)