Jedlnia-Letnisko w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Jedlnia-Letnisko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jedlnia-Letnisko to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jedlnia-Letnisko.
 • 3 974 Liczba mieszkańców
 • 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 48 Numer kierunkowy
 • WRA Tablice rejestracyjne
 • Piotr Leśnowolski Burmistrz miasta
Jedlnia-Letnisko na mapie
Identyfikatory
 • 21.327851.4306 Współrzędne GPS
 • 1425064 TERYT (TERC)
 • 0625444 SIMC
Herb miasta Jedlnia-Letnisko
Jedlnia-Letnisko herb
Flaga miasta Jedlnia-Letnisko
Jedlnia-Letnisko flaga

Jak Jedlnia-Letnisko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jedlnia-Letnisko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jedlnia-Letnisko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jedlnia-Letnisko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
13Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
89Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
108Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
113Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
179Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
182Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
197Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
201Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
249Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
262Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
264Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
355Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
443Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
470Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
478Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi

Jedlnia-Letnisko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
26-630Poczta Jedlnia-Letnisko

Jedlnia-Letnisko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jedlnia-Letnisko)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko
(48) 384-84-70
(48) 370-38-26
ul. Radomska 43
26-630 Jedlnia-Letnisko

Jedlnia-Letnisko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jedlnia-Letnisko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 974, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 18,2%.

  Mieszkańcy Jedlnia-Letnisko zawarli w 2022 roku 22 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,1% mieszkańców Jedlnia-Letnisko jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Jedlnia-Letnisko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,30 na 1000 mieszkańców Jedlnia-Letnisko. W 2022 roku urodziło się 30 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 36,8% zgonów w Jedlnia-Letnisko spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w Jedlnia-Letnisko były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jedlnia-Letnisko przypada 10.99 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jedlnia-Letnisko -5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,2% mieszkańców Jedlnia-Letnisko jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 974 Liczba mieszkańców
 • 2 059 Kobiety
 • 1 915 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jedlnia-Letnisko w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jedlnia-Letnisko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jedlnia-Letnisko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jedlnia-Letnisko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,1%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 34,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 58,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Jedlnia-Letnisko
  8,3%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,8%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 5,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jedlnia-Letnisko w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Jedlnia-Letnisko
  3,6
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Jedlnia-Letnisko
  1,4
  woj. mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -25 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -2,3
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jedlnia-Letnisko w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 30 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Jedlnia-Letnisko
  38,1
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 112 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 112
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 453 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 360 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 19 Waga 4500g - 4999g
 • 19
 • 138 Waga 4000g - 4499g
 • 138
 • 395 Waga 3500g - 3999g
 • 395
 • 506 Waga 3000g - 3499g
 • 506
 • 181 Waga 2500g - 2999g
 • 181
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Jedlnia-Letnisko
  1,41
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,75
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,84
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jedlnia-Letnisko w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 72 Zgony
 • 40 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,6%
  44,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,0 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,0
  Mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 119,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Jedlnia-Letnisko
  119,7
  woj. mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie radomskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Jedlnia-Letnisko
  36,8%
  Województwo
  28,7%
  Cały kraj
  36,0%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Jedlnia-Letnisko
  21,9%
  Mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 77 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 230,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  230,8
  Województwo
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 388,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 451,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  388,3
  woj. mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Jedlnia-Letnisko
  49,7
  Mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 34,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Jedlnia-Letnisko
  34,1
  Województwo
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  woj. mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -5 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jedlnia-Letnisko w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlnia-Letnisko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedlnia-Letnisko oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jedlnia-Letnisko to 1 429 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jedlnia-Letnisko to 5,46 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jedlnia-Letnisko to 140,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,97% mieszkań posiada łazienkę, 80,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 46,89% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 429 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  359,30
  woj. mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • 96,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  96,60 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,70 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • 4,38 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Jedlnia-Letnisko
  4,38
  Województwo
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,78
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Jedlnia-Letnisko
  0,63
  Mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlnia-Letnisko
  3,27
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlnia-Letnisko
  5,46
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 17,85 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jedlnia-Letnisko
  17,85
  Mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 1 824 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  140,3 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Jedlnia-Letnisko
  97,55%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 92,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Jedlnia-Letnisko
  92,16%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 90,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,97%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 80,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Jedlnia-Letnisko
  80,90%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 46,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  46,89%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2022-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jedlnia-Letnisko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jedlnia-Letnisko na 1000 mieszkańców pracuje 52osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Jedlnia-Letnisko wynosiło w 2023 roku 16,5% (16,5% wśród kobiet i 16,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlnia-Letnisko wynosiło 5 412,43 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  29,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Jedlnia-Letnisko pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Jedlnia-Letnisko
  52,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 17,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,9% Kobiety
 • 18,7% Mężczyźni
 • Miasto
  16,5%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jedlnia-Letnisko w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jedlnia-Letnisko w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jedlnia-Letnisko w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 859 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 412 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jedlnia-Letnisko w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,9% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 39,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jedlnia-Letnisko w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,2% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jedlnia-Letnisko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 71,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  71,7
  Województwo
  71,5
  Polska
  69,0
 • 38,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jedlnia-Letnisko
  38,6
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 116,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,9
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jedlnia-Letnisko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jedlnia-Letnisko w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 481 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 395 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 27 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (48) podmiotów zarejestrowano w roku 2016, a najmniej (32) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (43) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (18) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jedlnia-Letnisko najwięcej (28) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (462) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (139) podmiotów, a 70,7% (340) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jedlnia-Letnisko najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (21.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 481 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 139 Przemysł i budownictwo
 • 340 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Jedlnia-Letnisko w 2023 roku
 • 27 Podmioty wyrejestrowane w Jedlnia-Letnisko w 2023 roku
 • 395 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 462 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 462
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 481 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 481
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 21 Spółki handlowe ogółem
 • 21
 • 20  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 20
 • 28 Spółki cywilne ogółem
 • 28
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 395 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 108 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 108
 • 83 Budownictwo
 • 83
 • 48 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 48
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 25 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 25
 • 21 Transport i gospodarka magazynowa
 • 21
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 14 Informacja i komunikacja
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jedlnia-Letnisko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jedlnia-Letnisko stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jedlnia-Letnisko wynosi 67,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jedlnia-Letnisko najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,40 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 4,91 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,60 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,06 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jedlnia-Letnisko.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 29
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 11,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,44
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 7,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,40
  Województwo
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,06 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,06
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 1,60 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,60
  Mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Jedlnia-Letnisko
  0,30
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 4,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,91
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  67%
  Mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  64%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Jedlnia-Letnisko
  44%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Jedlnia-Letnisko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jedlnia-Letnisko wyniosła w 2022 roku 78,8 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Jedlnia-Letnisko - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 15,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jedlnia-Letnisko wyniosła w 2022 roku 75,8 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.8%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Jedlnia-Letnisko wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (19,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,8%.
 • Wydatki budżetu w Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------78,8 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------22,4 mln

  5,6 tys(28.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------7,6 mln

  1,9 tys(9.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------7,3 mln

  1,8 tys(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------6,6 mln

  1,7 tys(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------6,6 mln

  1,7 tys(8.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------5,4 mln

  1,4 tys(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------5,4 mln

  1,3 tys(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------1,2 mln

  314(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------756,2 tys

  190(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------751,9 tys

  189(1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------689,1 tys

  173(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------460,5 tys

  116(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------218,1 tys

  54,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------122,6 tys

  30,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------61,1 tys

  15,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------25,0 tys

  6,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------24,5 tys

  6,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------2,6 tys

  0,7(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jedlnia-Letnisko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jedlnia-Letnisko według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------75,8 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------21,1 mln

  5,3 tys(27.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------19,5 mln

  4,9 tys(25.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------7,6 mln

  1,9 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------3,7 mln

  924(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------3,5 mln

  874(4.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------3,0 mln

  766(4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------1,7 mln

  417(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------927,2 tys

  233(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------830,7 tys

  209(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------719,9 tys

  181(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------130,0 tys

  32,7(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------107,7 tys

  27,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------80,0 tys

  20,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------68,7 tys

  17,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------2,6 tys

  0,7(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jedlnia-Letnisko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Jedlnia-Letnisko, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 16,2% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Jedlnia-Letnisko mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jedlnia-Letnisko największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,8%) oraz średnie zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8%) oraz średnie zawodowe (24,0%).

  W roku 2022 w Jedlnia-Letnisko mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 312 dzieci (164 dziewczynki oraz 148 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jedlnia-Letnisko mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 58 dzieci (26 dziewczynek oraz 32 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 65 oddziałach uczyło się 1 067 uczniów (530 kobiet oraz 537 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jedlnia-Letnisko placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 45 oddziałach uczyło się 767 uczniów (372 kobiety oraz 395 mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Jedlnia-Letnisko
  20,1%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 24,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Jedlnia-Letnisko
  33,4%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  1,8%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 0,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,1%
  Województwo
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Jedlnia-Letnisko
  21,5%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,9%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,8%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Jedlnia-Letnisko
  3,6%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 833 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  833,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,82 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Jedlnia-Letnisko
  1,82
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 11 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 204 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jedlnia-Letnisko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 312 Dzieci
 • 164 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 148 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,6%
  47,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 97 3 lata
 • 97
 • 99 4 lata
 • 99
 • 91 5 lata
 • 91
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 50 3 lata
 • 50
 • 54 4 lata
 • 54
 • 44 5 lata
 • 44
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 47 3 lata
 • 47
 • 45 4 lata
 • 45
 • 47 5 lata
 • 47
 • 5 6 lat
 • 5
 • 236 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jedlnia-Letnisko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlnia-Letnisko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko ul.Słoneczna 5/1
  Publiczne
  48 384-84-79
  48 384-84-79
  ul. Słoneczna 5/1
  26-630 Jedlnia-Letnisko
  41009
 • Szkoły podstawowe w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jedlnia-Letnisko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 65 Oddziały
 • 1 067 Uczniowie
 • 530 Kobiety
  (uczniowie)
 • 537 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 143 Uczniowie w 1 klasie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 115 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,4
  Mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 96,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 83,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 78,69 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  78,69
  woj. mazowieckie
  99,83
  Polska
  95,96
 • 78,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Jedlnia-Letnisko
  78,47
  Województwo
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlnia-Letnisko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jedlnia-Letnisko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jedlnia-Letnisko(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jedlnia-Letnisko aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni- Letnisku (Marszałek J. Piłsudski)
  Publiczna
  ul. Słoneczna 5
  26-630 Jedlnia-Letnisko
  25485-

Jedlnia-Letnisko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jedlnia-Letnisko

 • Według danych GUS z 2022 roku w Jedlnia-Letnisko znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jedlnia-Letnisko w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jedlnia-Letnisko: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 34 (uczestnicy: 8 942)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 1 200)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 3 000)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 3 000)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 200)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 110)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 142)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 900)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 240)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 195)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 30)
  • taneczne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Jedlnia-Letnisko działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 394 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 626 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Jedlnia-Letnisko działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 220 członków. Zarejestrowano 387 ćwiczących (mężczyźni: 237, kobiety: 150, chłopcy do lat 18: 193, dziewczęta do lat 18: 144). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jedlnia-Letnisko w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jedlnia-Letnisko znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Jedlnia-Letnisko
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1905 - 1906 (ul. Stanisława Wojciechowskiego 18)dnia 1988-01-05, wykaz dokumentów: 373/A/88 z 1988-01-05
  • Dzwonnica z 1921 r.dnia 1988-01-05, wykaz dokumentów: 373/A/88 z 1988-01-05
 • Formy ochrony przyrody w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jedlnia-Letnisko znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jedlnia-Letnisko
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Jedlnia - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1982-04-15, Powierzchnia: 86.88 ha
  • Ostoja Kozienicka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 68301.2 ha
  • użytek 128 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: teren zalany wodą, Data ustanowienia: 1996-09-20, Opis granicy: Gmina Jedlnia Letnisko ewidencja gruntów 360, Powierzchnia: 0.89 ha

Jedlnia-Letnisko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Jedlnia-Letnisko odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 427,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 50,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jedlnia-Letnisko znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu radomskiego.

  Powiat radomski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jedlnia-Letnisko
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 12 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jedlnia-Letnisko w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 427,46 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  427,5
  Mazowieckie
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 50,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Jedlnia-Letnisko
  50,3
  woj. mazowieckie
  117,8
  Cała Polska
  104,4
 • 402,31 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  402,3
  woj. mazowieckie
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Jedlnia-Letnisko
  11,8
  Województwo
  12,3
  Cały kraj
  9,5
 • 94,12 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Jedlnia-Letnisko
  94,1
  woj. mazowieckie
  118,2
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jedlnia-Letnisko w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 289,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  289,7 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,4 km
  Województwo
  5,1 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jedlnia-Letnisko przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 699droga wojewódzka nr 699(Niemianowice - Gzowice - Gzowice-Folwark - Piotrowice - Jedlnia-Letnisko - Siczki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jedlnia-Letnisko nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
  • LK 26Linia kolejowa nr 26: Łuków - Radom [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łuków - Łuków Łapiguz - Sarnów - Borowina - Krzywda - Hordzieżka - Okrzeja - Grabów Szlachecki - Leopoldów - Ryki - Stawy - Dęblin - Dęblin Towarowy - Zajezierze koło Dęblina - Bąkowiec - Garbatka Letnisko - Żytkowice - Pionki - Pionki Zachodnie - Jedlnia Kościelna - Jedlnia Letnisko - Antoniówka - Rajec Poduchowny - Radom Wschodni - Radom)