Powiat hrubieszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat hrubieszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 64 428 Liczba mieszkańców
 • 1 268 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,9% Stopa urbanizacji
 • Józef Kuropatwa Starosta
 • ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów Adres starostwa powiatowego
 • LHR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie hrubieszowskim (1)
 • Hrubieszów
Powiat hrubieszowski na mapie
Identyfikatory
 • 0604 TERYT (TERC)
Herb powiatu hrubieszowskiego
powiat hrubieszowski herb

powiat hrubieszowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
84-69-62-655
84-69-62-589
Gródecka 36
22-500 Hrubieszów
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
84-69-66-210
84-69-66-244
Narutowicza 20
22-500 Hrubieszów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie
84-69-62-904
84-69-63-856
Plac Wolności 8
22-500 Hrubieszów
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Hrubieszowie
84-69-64-151
84-69-64-151 wew. 43
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK nr 6
22-500 Hrubieszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hrubieszowie
84-69-62-838
84-69-62-838
Ceglana 60/1
22-500 Hrubieszów
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
(84) 696-50-68
(84) 696-38-56
ul. Narutowicza
22-500 Hrubieszów

Powiat hrubieszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat hrubieszowski ma 64 428 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 8,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu hrubieszowskiego w 2050 roku wynosi 41 612, z czego 20 841 to kobiety, a 20 771 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego zawarli w 2017 roku 296 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców powiatu hrubieszowskiego jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat hrubieszowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -341. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,26 na 1000 mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. W 2017 roku urodziło się 514 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 279 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 41,1% zgonów w powiecie hrubieszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w powiecie hrubieszowskim były nowotwory, a 2,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu hrubieszowskiego przypada 11.94 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 465 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 849 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu hrubieszowskiego -384. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 38 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -24.

  61,1% mieszkańców powiatu hrubieszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu hrubieszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64 428 Liczba mieszkańców
 • 32 823 Kobiety
 • 31 605 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie hrubieszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie hrubieszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie hrubieszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu hrubieszowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 612 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 841 Kobiety
 • 20 771 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie hrubieszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie hrubieszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie hrubieszowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu hrubieszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat hrubieszowski
  42,8 lat
  woj. lubelskie
  41,6 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat hrubieszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu hrubieszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. hrubieszowski
  27,9%
  Województwo
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,8%
  Województwo
  56,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,6%
  Lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 19,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat hrubieszowski
  3,2%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie hrubieszowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. hrubieszowski
  4,6
  woj. lubelskie
  5,0
  Kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,5
  woj. lubelskie
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 296 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie hrubieszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -341 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -172 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -169 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. hrubieszowski
  -5,3
  Lubelskie
  -1,2
  Polska
  -0,0
 • -3,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie hrubieszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie hrubieszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie hrubieszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie hrubieszowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 514 Urodzenia żywe
 • 250 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 264 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  woj. lubelskie
  9,8
  Kraj
  10,5
 • 35,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  35,4
  Województwo
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 10.11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.11
 • 38.79 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38.79
 • 87.17 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.17
 • 62.92 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62.92
 • 32.2 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.2
 • 5.18 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.18
 • 0.52 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.52
 • 3 279 g Średnia waga noworodków
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 336 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. hrubieszowski
  3 279 g
  Województwo
  3 372 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 226 Waga 3000g - 3499g
 • 226
 • 83 Waga 2500g - 2999g
 • 83
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,19
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,58
  Lubelskie
  0,67
  Polska
  0,71
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,89
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie hrubieszowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 783 Zgony
 • 369 Kobiety
  (Zgony)
 • 414 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,9
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  10,1
 • 164,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  164,2
  woj. lubelskie
  113,3
  Kraj
  101,5
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. hrubieszowski
  2,1
  Województwo
  3,5
  Polska
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. hrubieszowski
  3,3
  woj. lubelskie
  3,0
  Polska
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie hrubieszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,5%
  Województwo
  47,6%
  Cała Polska
  45,7%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. hrubieszowski
  23,3%
  Lubelskie
  23,8%
  Polska
  26,7%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,3%
  Województwo
  5,5%
  Kraj
  6,1%
 • 4,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubelskie
  4,0
  Cały kraj
  5,9
 • 76,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  76,0
  Kraj
  74,3
 • 269,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat hrubieszowski
  269,0
  woj. lubelskie
  253,5
  Polska
  274,3
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  239,1
  Kraj
  261,6
 • 479,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 512,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 443,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  479,0
  woj. lubelskie
  506,7
  Kraj
  469,0
 • 84,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 128,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. hrubieszowski
  84,3
  woj. lubelskie
  80,2
  Polska
  87,7
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  29,6
  Lubelskie
  25,0
  Cały kraj
  31,8
 • 8,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat hrubieszowski
  8,9
  woj. lubelskie
  6,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat hrubieszowski
  0,9%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 465 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 246 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 219 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 849 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 464 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 385 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Wymeldowania za granicę
 • 24 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -408 Saldo migracji
 • -232 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -176 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -384 Saldo migracji wewnętrznych
 • -218 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -166 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -24 Saldo migracji zagranicznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie hrubieszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat hrubieszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat hrubieszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie hrubieszowskim oddano do użytku 83 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie hrubieszowskim to 22 870 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 351 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 66,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,7% na mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie hrubieszowskim to 3,28 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie hrubieszowskim to 89,50 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 84,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,68% mieszkań posiada łazienkę, 69,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,75% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 870 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 350,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. hrubieszowski
  350,80
  Lubelskie
  359,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  77,50 m2
  Lubelskie
  77,10 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 27,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,20 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat hrubieszowski
  3,71
  Lubelskie
  3,85
  Cała Polska
  3,82
 • 2,85 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat hrubieszowski
  2,85
  woj. lubelskie
  2,78
  Kraj
  2,69
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,77
  Lubelskie
  0,72
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 83 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat hrubieszowski
  1,29
  Lubelskie
  3,46
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 56 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 272 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,28
  Województwo
  4,27
  Cała Polska
  3,91
 • 4,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat hrubieszowski
  4,22
  Województwo
  14,79
  Cała Polska
  18,14
 • 7 432 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 89,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  89,5 m2
  Województwo
  96,9 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  Lubelskie
  0,34 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 84,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  84,10%
  woj. lubelskie
  91,60%
  Cała Polska
  96,79%
 • 80,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. hrubieszowski
  80,48%
  Lubelskie
  84,92%
  Polska
  93,66%
 • 77,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  77,68%
  Województwo
  82,38%
  Cały kraj
  91,31%
 • 69,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  69,89%
  Lubelskie
  75,41%
  Cały kraj
  82,12%
 • 1,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  1,75%
  woj. lubelskie
  42,93%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat hrubieszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie hrubieszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 104 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie hrubieszowskim wynosiło w 2017 roku 14,2% (14,9% wśród kobiet i 13,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie hrubieszowskim wynosiło 3 572,95 PLN, co odpowiada 78.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu hrubieszowskiego 2 085 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 048 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 037.

  66,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu hrubieszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 104 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  104,0
  woj. lubelskie
  183,0
  Kraj
  247,0
 • 14,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,9% Kobiety
 • 13,6% Mężczyźni
 • pow. hrubieszowski
  14,2%
  woj. lubelskie
  8,8%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie hrubieszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie hrubieszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie hrubieszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 573 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. hrubieszowski
  3 573 PLN
  Województwo
  4 020 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie hrubieszowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 085 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 048 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 037 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,50 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 66,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,6% Przemysł i budownictwo
 • 2,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 27,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie hrubieszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 713 Pracujący ogółem
 • 3 775 Kobiety
 • 2 938 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie hrubieszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat hrubieszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat hrubieszowski
  63,7
  Województwo
  63,7
  Cała Polska
  63,4
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat hrubieszowski
  37,2
  woj. lubelskie
  34,7
  Cały kraj
  34,0
 • 140,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. hrubieszowski
  140,4
  Województwo
  119,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat hrubieszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie hrubieszowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 314 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 238 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 358 nowych podmiotów, a 301 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (369) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (257) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (420) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (202) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie hrubieszowskim najwięcej (246) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 122) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (218) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,3% (791) podmiotów, a 76,6% (3 305) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie hrubieszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.2%) oraz Budownictwo (14.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 314 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 218 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 791 Przemysł i budownictwo
 • 3 305 Pozostała działalność
 • 358 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie hrubieszowskim w 2017 roku
 • 301 Podmioty wyrejestrowane w powiecie hrubieszowskim w 2017 roku
 • 3 238 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 122 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 122
 • 170 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 170
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 312 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 312
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 50 Spółdzielnie ogółem
 • 50
 • 138 Spółki handlowe ogółem
 • 138
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 106  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 106
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 246 Spółki cywilne ogółem
 • 246
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 238 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 139 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 139
 • 461 Budownictwo
 • 461
 • 305 Transport i gospodarka magazynowa
 • 305
 • 225 Przetwórstwo przemysłowe
 • 225
 • 197 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 197
 • 173 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 173
 • 161 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161
 • 146 Pozostała działalność
 • 146
 • 97 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 97
 • 88 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 88
 • 77 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 77
 • 59 Informacja i komunikacja
 • 59
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat hrubieszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie hrubieszowskim stwierdzono 1 084 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie hrubieszowskim wynosi 85,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu hrubieszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,63 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,97 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,98 (89%), drogowe - 1,90 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,63 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 084 Przestępstwa ogółem
 • 1 084
 • 689 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 689
 • 193 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 193
 • 123 Przestępstwa drogowe
 • 123
 • 41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 41
 • 322 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 322
 • 16,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,72
  Lubelskie
  14,59
  Polska
  19,62
 • 10,63 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. hrubieszowski
  10,63
  woj. lubelskie
  8,79
  Kraj
  12,07
 • 2,98 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat hrubieszowski
  2,98
  Województwo
  3,11
  Cały kraj
  4,94
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. hrubieszowski
  1,90
  woj. lubelskie
  1,92
  Kraj
  1,78
 • 0,63 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. hrubieszowski
  0,63
  woj. lubelskie
  0,49
  Cała Polska
  0,49
 • 4,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. hrubieszowski
  4,97
  Województwo
  6,20
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat hrubieszowski
  85%
  Lubelskie
  77%
  Cały kraj
  72%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. hrubieszowski
  80%
  Lubelskie
  69%
  Cały kraj
  60%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. hrubieszowski
  89%
  Województwo
  83%
  Kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat hrubieszowski
  100%
  Województwo
  86%
  Polska
  84%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  69%
  Lubelskie
  61%
  Cały kraj
  52%

Powiat hrubieszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu hrubieszowskiego wyniosła w 2016 roku 55,3 mln złotych, co daje 844 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 20.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu hrubieszowskiego - 33.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,9 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu hrubieszowskiego wyniosła w 2016 roku 59,2 mln złotych, co daje 903 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). W budżecie powiatu hrubieszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 99,2 złotych na mieszkańca (11,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie hrubieszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu hrubieszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu hrubieszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,2 mln

  747(100%)

  54,3 mln

  785(100%)

  61,4 mln

  896(100%)

  51,9 mln

  765(100%)

  53,2 mln

  791(100%)

  57,0 mln

  854(100%)

  67,6 mln

  1,0 tys(100%)

  55,3 mln

  844(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,6 mln

  262(35%)

  20,1 mln

  302(37%)

  23,6 mln

  346(38.5%)

  21,9 mln

  323(42.1%)

  23,0 mln

  342(43.3%)

  20,9 mln

  314(36.6%)

  18,9 mln

  287(28%)

  18,3 mln

  281(33.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,7 mln

  130(17.3%)

  10,0 mln

  150(18.4%)

  10,0 mln

  147(16.3%)

  6,3 mln

  92,5(12%)

  5,8 mln

  85,8(10.8%)

  10,8 mln

  163(19%)

  23,2 mln

  352(34.3%)

  11,3 mln

  174(20.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,9 mln

  73,7(9.8%)

  5,1 mln

  75,9(9.3%)

  9,5 mln

  139(15.5%)

  5,3 mln

  77,7(10.1%)

  4,9 mln

  73,4(9.3%)

  5,4 mln

  80,9(9.4%)

  5,9 mln

  89,7(8.8%)

  5,4 mln

  82,7(9.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,1 mln

  90,6(12.1%)

  3,6 mln

  54,1(6.6%)

  3,5 mln

  51,6(5.7%)

  3,2 mln

  47,8(6.2%)

  4,3 mln

  64,1(8.1%)

  4,3 mln

  64,9(7.6%)

  4,0 mln

  60,1(5.9%)

  4,1 mln

  62,5(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  61,0(8.1%)

  3,5 mln

  52,9(6.5%)

  3,6 mln

  52,4(5.8%)

  3,6 mln

  52,6(6.8%)

  3,7 mln

  55,8(7%)

  3,7 mln

  55,0(6.4%)

  4,1 mln

  62,4(6.1%)

  4,0 mln

  61,9(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  39,2(5.2%)

  3,2 mln

  47,8(5.9%)

  3,3 mln

  49,0(5.4%)

  3,8 mln

  56,5(7.4%)

  3,5 mln

  51,5(6.5%)

  4,2 mln

  62,4(7.3%)

  3,9 mln

  59,8(5.8%)

  4,0 mln

  60,8(7.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  40,2(5.4%)

  2,9 mln

  43,9(5.4%)

  3,4 mln

  50,5(5.6%)

  3,5 mln

  52,2(6.8%)

  3,7 mln

  55,5(7%)

  4,1 mln

  61,7(7.2%)

  3,4 mln

  52,0(5.1%)

  3,1 mln

  47,6(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  29,1(3.9%)

  4,2 mln

  62,6(7.7%)

  2,5 mln

  36,5(4.1%)

  2,1 mln

  31,5(4.1%)

  2,0 mln

  29,9(3.8%)

  1,9 mln

  28,1(3.3%)

  1,8 mln

  27,4(2.7%)

  1,9 mln

  28,6(3.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  343

  0,0(0%)

  588

  0,0(0%)

  712

  0,0(0%)

  948,2 tys

  14,5(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  692,6 tys

  10,3(1.4%)

  835,5 tys

  12,6(1.5%)

  905,1 tys

  13,3(1.5%)

  965,6 tys

  14,3(1.9%)

  991,4 tys

  14,8(1.9%)

  928,1 tys

  14,0(1.6%)

  1,2 mln

  18,2(1.8%)

  942,7 tys

  14,5(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  368,2 tys

  5,5(0.7%)

  404,4 tys

  6,1(0.7%)

  532,4 tys

  7,8(0.9%)

  642,5 tys

  9,5(1.2%)

  342,7 tys

  5,1(0.6%)

  355,3 tys

  5,3(0.6%)

  421,4 tys

  6,4(0.6%)

  534,3 tys

  8,2(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  110,1 tys

  1,6(0.2%)

  152,8 tys

  2,3(0.3%)

  111,2 tys

  1,6(0.2%)

  130,0 tys

  1,9(0.3%)

  133,7 tys

  2,0(0.3%)

  115,9 tys

  1,7(0.2%)

  245,3 tys

  3,7(0.4%)

  239,6 tys

  3,7(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  160,8 tys

  2,4(0.3%)

  176,5 tys

  2,7(0.3%)

  181,7 tys

  2,7(0.3%)

  195,2 tys

  2,9(0.4%)

  186,4 tys

  2,8(0.4%)

  204,4 tys

  3,1(0.4%)

  204,4 tys

  3,1(0.3%)

  205,1 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,5 tys

  2,8(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  83,0 tys

  1,2(0.2%)

  80,1 tys

  1,2(0.1%)

  49,6 tys

  0,7(0.1%)

  64,5 tys

  1,0(0.1%)

  87,1 tys

  1,3(0.2%)

  118,4 tys

  1,8(0.2%)

  117,6 tys

  1,8(0.2%)

  92,6 tys

  1,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  103,0 tys

  1,5(0.2%)

  95,7 tys

  1,4(0.2%)

  88,0 tys

  1,3(0.1%)

  97,1 tys

  1,4(0.2%)

  69,2 tys

  1,0(0.1%)

  39,9 tys

  0,6(0.1%)

  45,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,1 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  8,8 tys

  0,1(0%)

  89,2 tys

  1,3(0.2%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,3(0%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,7 tys

  0,3(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  154,8 tys

  2,3(0.3%)

  311,1 tys

  4,6(0.6%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,7 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie hrubieszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu hrubieszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat hrubieszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu hrubieszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,7 mln

  739(100%)

  55,7 mln

  806(100%)

  61,0 mln

  890(100%)

  51,6 mln

  761(100%)

  50,5 mln

  751(100%)

  61,4 mln

  919(100%)

  62,6 mln

  946(100%)

  59,2 mln

  903(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,5 mln

  440(59.4%)

  31,9 mln

  480(57.3%)

  31,9 mln

  468(52.3%)

  31,8 mln

  470(61.6%)

  31,5 mln

  470(62.5%)

  31,4 mln

  472(51.1%)

  32,5 mln

  493(51.9%)

  32,7 mln

  502(55.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  75,8(10.2%)

  5,3 mln

  79,9(9.5%)

  6,3 mln

  93,0(10.4%)

  7,0 mln

  104(13.6%)

  7,1 mln

  106(14.1%)

  7,5 mln

  113(12.3%)

  8,4 mln

  128(13.4%)

  9,1 mln

  140(15.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  67,8(9.1%)

  4,8 mln

  71,7(8.6%)

  3,8 mln

  55,8(6.2%)

  1,2 mln

  18,0(2.4%)

  558,8 tys

  8,3(1.1%)

  10,8 mln

  162(17.5%)

  10,9 mln

  165(17.4%)

  6,4 mln

  97,9(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  60,7(8.2%)

  3,5 mln

  52,7(6.3%)

  3,6 mln

  52,4(5.9%)

  3,5 mln

  52,5(6.9%)

  3,7 mln

  55,6(7.4%)

  3,8 mln

  56,6(6.1%)

  4,0 mln

  60,4(6.4%)

  4,1 mln

  62,5(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  40,1(5.4%)

  2,9 mln

  43,8(5.2%)

  3,4 mln

  50,3(5.6%)

  3,5 mln

  52,1(6.8%)

  3,7 mln

  55,4(7.4%)

  4,1 mln

  61,6(6.7%)

  3,4 mln

  51,9(5.5%)

  3,1 mln

  47,5(5.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  195,4 tys

  2,9(0.4%)

  615,2 tys

  9,2(1.1%)

  945,4 tys

  13,9(1.6%)

  811,1 tys

  12,0(1.6%)

  502,7 tys

  7,5(1%)

  737,8 tys

  11,1(1.2%)

  724,9 tys

  11,0(1.2%)

  976,8 tys

  15,0(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  368,3 tys

  5,5(0.7%)

  1,6 mln

  23,9(2.9%)

  761,5 tys

  11,2(1.2%)

  904,6 tys

  13,4(1.8%)

  635,1 tys

  9,5(1.3%)

  736,6 tys

  11,1(1.2%)

  837,8 tys

  12,7(1.3%)

  927,0 tys

  14,2(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  928,2 tys

  13,8(1.9%)

  3,0 mln

  44,5(5.3%)

  1,4 mln

  20,6(2.3%)

  734,6 tys

  10,9(1.4%)

  932,8 tys

  13,9(1.8%)

  828,9 tys

  12,5(1.4%)

  687,8 tys

  10,4(1.1%)

  686,5 tys

  10,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  366,0 tys

  5,5(0.7%)

  615,1 tys

  9,2(1.1%)

  391,1 tys

  5,7(0.6%)

  243,7 tys

  3,6(0.5%)

  469,5 tys

  7,0(0.9%)

  442,4 tys

  6,7(0.7%)

  306,7 tys

  4,7(0.5%)

  366,2 tys

  5,6(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  784,1 tys

  11,7(1.6%)

  512,4 tys

  7,7(0.9%)

  5,1 mln

  74,5(8.3%)

  294,9 tys

  4,4(0.6%)

  358,8 tys

  5,3(0.7%)

  458,3 tys

  6,9(0.7%)

  459,7 tys

  7,0(0.7%)

  295,8 tys

  4,5(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,5 tys

  2,8(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  26,7 tys

  0,4(0%)

  127,6 tys

  1,9(0.2%)

  132,8 tys

  2,0(0.3%)

  100,7 tys

  1,5(0.2%)

  151,6 tys

  2,3(0.2%)

  139,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,9 tys

  1,9(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  15,6(2.1%)

  312,1 tys

  4,7(0.6%)

  16,2 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,2(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  113,5 tys

  1,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,8 tys

  0,8(0.1%)

  52,1 tys

  0,8(0.1%)

  52,4 tys

  0,8(0.1%)

  54,7 tys

  0,8(0.1%)

  56,9 tys

  0,8(0.1%)

  57,6 tys

  0,9(0.1%)

  57,8 tys

  0,9(0.1%)

  57,5 tys

  0,9(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,8 tys

  0,7(0.1%)

  522,1 tys

  7,8(0.9%)

  3,1 mln

  45,8(5.1%)

  1,2 mln

  17,4(2.3%)

  393,9 tys

  5,9(0.8%)

  368,0 tys

  5,5(0.6%)

  46,2 tys

  0,7(0.1%)

  55,2 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 tys

  0,1(0%)

  14,2 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  154,8 tys

  2,3(0.3%)

  311,1 tys

  4,6(0.6%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500

  0,0(0%)

  11,0 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  25,0 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  150,0 tys

  2,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,7 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat hrubieszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 722 mieszkańców powiatu hrubieszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 170 kobiet oraz 7 552 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców powiatu hrubieszowskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 28,3% podstawowym ukończonym. 2,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu hrubieszowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie hrubieszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,4%) oraz średnie zawodowe (16,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (26,3%).

  15,1% mieszkańców powiatu hrubieszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 676 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,27 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,2% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 24,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,03.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,23.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 19 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,7% mieszkańców powiatu hrubieszowskiego w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 35,6% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,0%
  Województwo
  17,0%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 8,0% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. hrubieszowski
  32,0%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 46,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat hrubieszowski
  2,4%
  Lubelskie
  3,1%
  Polska
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 5,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat hrubieszowski
  11,3%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,2%
  Województwo
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  20,3%
  Lubelskie
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 14,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 22,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Lubelskie
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 28,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  28,3%
  Lubelskie
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 33,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. hrubieszowski
  2,5%
  Województwo
  2,0%
  Polska
  1,4%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 676 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  676,0
  Lubelskie
  792,0
  Polska
  811,0
 • 1,27 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,27
  Lubelskie
  1,13
  Polska
  1,01
 •  
 • 54,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 54,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 10,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 32,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 28,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,03 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat hrubieszowski
  90,03
  Województwo
  94,47
  Polska
  96,62
 • 86,87 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat hrubieszowski
  86,87
  woj. lubelskie
  91,77
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat hrubieszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat hrubieszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  16,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 346,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 289,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 57,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,23 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  93,23
  Lubelskie
  98,27
  Polska
  100,01
 • 87,43 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. hrubieszowski
  87,43
  woj. lubelskie
  92,40
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat hrubieszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat hrubieszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat hrubieszowski
  19,0
  woj. lubelskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 168,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 129,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie hrubieszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  woj. lubelskie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 64,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat hrubieszowski
  19,0
  woj. lubelskie
  22,0
  Polska
  24,0
 • 19 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 19
 • 19 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 19
 • 61,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 35,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. hrubieszowski
  5,0
  Województwo
  21,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 5 Szkoły policealne ogółem
 • 5
 • 5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 5
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 35,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat hrubieszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat hrubieszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat hrubieszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat hrubieszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie hrubieszowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie hrubieszowskim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 210)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie hrubieszowskim: 10 (publiczne: 9, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie hrubieszowskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 493 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 432 (uczestnicy: 76 464)
  • seanse filmowe: 17 (uczestnicy: 836)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 3 291)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 28 (uczestnicy: 7 370)
  • koncerty: 63 (uczestnicy: 28 230)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 56 (uczestnicy: 1 130)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 33 (uczestnicy: 4 479)
  • konkursy: 50 (uczestnicy: 1 987)
  • pokazy teatralne: 56 (uczestnicy: 14 915)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 80)
  • interdyscyplinarne: 14 (uczestnicy: 2 402)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 734)
  • inne: 52 (uczestnicy: 11 010)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 144 (członkowie: 2 191)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 206)
  • taneczne: 7 (członkowie: 172)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 99)
  • teatralne: 9 (członkowie: 123)
  • literackie: 1 (członkowie: 28)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 15 (członkowie: 301)
  • koło gospodyń wiejskich: 86 (członkowie: 1 220)
  • inne: 2 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 114)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 4)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 854)
  • teatralne: 6 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 136)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 129)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 26 (członkowie: 407)
  • taneczne: 5 (członkowie: 83)
  • inne: 2 (członkowie: 39)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie hrubieszowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 413 miejscami na widowni. Odbyło się 320 seansów, na które przyszło 13 146 widzów, w tym 52 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 704 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie hrubieszowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 8 190 zwiedzających, co daje 1 263 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie hrubieszowskim działały 22 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 191 784 wolumeny oraz 123 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 22 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 216 769 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 104
  • dostępne dla czytelników: 58
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 58
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 16
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 18
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie hrubieszowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 38 766 wolumenów w tym ziobry specjalne: 581. Odnotowano 569 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 37 265 wolumenów. Odnotowano 674 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie hrubieszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie hrubieszowskim działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 571 członków. Zarejestrowano 546 ćwiczących (mężczyźni: 459, kobiety: 87, chłopcy do lat 18: 305, dziewczęta do lat 18: 75). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (7), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie hrubieszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat hrubieszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat hrubieszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie hrubieszowskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 43 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,1 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 89,2 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie hrubieszowskim zarejestrowanych było 48 233 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 910 samochodów osobowych (489,5 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 131 samochodów ciężarowych (52,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 190 autobusów (2,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 277 ciągników siodłowych (4,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 506 motocykli (23,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie hrubieszowskim znajdowało się 15 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 56 taksówek oraz 56 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 43 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie hrubieszowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 46,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat hrubieszowski
  46,0
  woj. lubelskie
  59,2
  Kraj
  87,6
 • 3,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. hrubieszowski
  3,1
  Lubelskie
  8,3
  Cała Polska
  7,9
 • 4,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  4,2
  woj. lubelskie
  10,8
  Polska
  10,6
 • 89,15 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  89,2
  Województwo
  90,1
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 48 233 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie hrubieszowskim w 2016 roku
 • 31 910 Samochody osobowe
 • 3 131 Samochody ciężarowe
 • 323 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 190 Autobusy
 • 213 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 277 Ciągniki samochodowe
 • 277   Ciągniki siodłowe
 • 11 006 Ciągniki rolnicze
 • 1 506 Motocykle
 • 517   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 002 Motorowery
 • 31 910Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie hrubieszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie hrubieszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 489,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. hrubieszowski
  489,5
  Województwo
  541,9
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 237
  • 1400-1649 kg8 532
  • 1650-1899 kg8 864
  • 1900 kg i więcej8 277
 • 6 237 do 1399 kg
 • 8 532 1400-1649 kg
 • 8 864 1650-1899 kg
 • 8 277 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 336 do 1399 cm3
 • 9 336
 • 19 136 1400-1999 cm3
 • 19 136
 • 3 438 2000 i więcej cm3
 • 3 438
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie hrubieszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 721
  • olej napędowy12 168
  • gaz (LPG)4 996
  • pozostałe25
 • 14 721 benzyna
 • 12 168 olej napędowy
 • 4 996 gaz (LPG)
 • 25 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 146 do 1 roku
 • 146
 • 103 2 lata
 • 103
 • 125 3 lata
 • 125
 • 372 4-5 lat
 • 372
 • 580 6-7 lat
 • 580
 • 1 250 8-9 lat
 • 1 250
 • 1 954 10-11 lat
 • 1 954
 • 5 611 12-15 lat
 • 5 611
 • 9 553 16-20 lat
 • 9 553
 • 5 452 21-25 lat
 • 5 452
 • 2 288 26-30 lat
 • 2 288
 • 4 476 31 lat i więcej
 • 4 476
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie hrubieszowskim
 • pow. hrubieszowski
  19,8 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 3 131Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie hrubieszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie hrubieszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 52,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. hrubieszowski
  52,3
  woj. lubelskie
  83,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 650 do 999 kg
 • 1 650
 • 781 1000-1499 kg
 • 781
 • 214 1500-2999 kg
 • 214
 • 17 3000-3499 kg
 • 17
 • 53 3500-4999 kg
 • 53
 • 194 5000-6999 kg
 • 194
 • 120 7000-9999 kg
 • 120
 • 71 10000-14999 kg
 • 71
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna726
  • olej napędowy2 256
  • gaz (LPG)141
  • pozostałe8
 • 726 benzyna
 • 2 256 olej napędowy
 • 141 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 20 2 lata
 • 20
 • 16 3 lata
 • 16
 • 36 4-5 lat
 • 36
 • 110 6-7 lat
 • 110
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 161 10-11 lat
 • 161
 • 472 12-15 lat
 • 472
 • 679 16-20 lat
 • 679
 • 421 21-25 lat
 • 421
 • 313 26-30 lat
 • 313
 • 734 31 lat i więcej
 • 734
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie hrubieszowskim
 • powiat hrubieszowski
  21,3 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 190Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie hrubieszowskim
 • Autobusy w powiecie hrubieszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. hrubieszowski
  2,9
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy189
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 189 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 8 26-30 lat
 • 8
 • 8 31 lat i więcej
 • 8
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie hrubieszowskim
 • powiat hrubieszowski
  16,7 lat
  woj. lubelskie
  20,2 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 277Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie hrubieszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie hrubieszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  7,9
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy275
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 275 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 14 4-5 lat
 • 14
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 55 12-15 lat
 • 55
 • 66 16-20 lat
 • 66
 • 34 21-25 lat
 • 34
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 9 31 lat i więcej
 • 9
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie hrubieszowskim
 • Powiat
  15,5 lat
  Województwo
  13,5 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 1 506Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie hrubieszowskim
 • Motocykle w powiecie hrubieszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 23,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat hrubieszowski
  23,1
  woj. lubelskie
  40,1
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 17 2 lata
 • 17
 • 10 3 lata
 • 10
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 52 6-7 lat
 • 52
 • 62 8-9 lat
 • 62
 • 73 10-11 lat
 • 73
 • 145 12-15 lat
 • 145
 • 172 16-20 lat
 • 172
 • 139 21-25 lat
 • 139
 • 244 26-30 lat
 • 244
 • 515 31 lat i więcej
 • 515
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie hrubieszowskim
 • Tutaj
  23,2 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie hrubieszowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 116,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat hrubieszowski
  116,7 km
  woj. lubelskie
  271,8 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,3 km
  Lubelskie
  3,2 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 56 Liczba licencji na taksówki
 • 56 Liczba taksówek