Pilawa w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pilawa - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pilawa to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu garwolińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pilawa.
 • 4 411 Liczba mieszkańców
 • 6,7 km² Powierzchnia
 • 662,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1984 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 25 Numer kierunkowy
 • WG Tablice rejestracyjne
 • Albina Marianna Łubian Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.530651.9591 Współrzędne GPS
 • 1403104 TERYT (TERC)
 • 0975753 SIMC
Herb miasta Pilawa
Pilawa herb

Jak Pilawa wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pilawa na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pilawa wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pilawa plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
17Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
19Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
54Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
57Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
59Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
70Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
112Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
164Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
173Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
224Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
230Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
266Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
273Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
274Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
278Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
293Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
296Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
303Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym

Pilawa - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-440Poczta Pilawa, Al. Wyzwolenia 75

Pilawa - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pilawie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Garwolinie (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 38 a
08-400 Garwolin
Urząd Miasta i Gminy Pilawa
(25) 685-61-10
(25) 685-60-83
Al. Wyzwolenia 158
08-440 Pilawa

Pilawa - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pilawa jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 411, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,2 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pilawy zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Pilawy jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Pilawa ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,71 na 1000 mieszkańców Pilawy. W 2022 roku urodziło się 47 dzieci, w tym 61,7% dziewczynek i 38,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,3% zgonów w Pilawie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Pilawie były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pilawy przypada 7.91 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 41 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 57 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pilawy -16. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,4% mieszkańców Pilawy jest w wieku produkcyjnym, 22,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pilawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 411 Liczba mieszkańców
 • 2 260 Kobiety
 • 2 151 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pilawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pilawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pilawie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pilawy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  38,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 40,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pilawa, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pilawy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pilawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pilawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pilawa,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,0%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Pilawa
  58,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,8%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  4,2%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Pilawa
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pilawie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pilawa
  3,2
  Mazowieckie
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,1
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pilawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 4 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pilawa
  2,7
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pilawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pilawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pilawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pilawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 47 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,7%
  38,3%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pilawa
  10,6
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pilawa
  47,6
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 128 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 128
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 422 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 386 Waga 3500g - 3999g
 • 386
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 50 Waga 2000g - 2499g
 • 50
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,68 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,68
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,91
  Mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pilawie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 35 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  Mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  110,4
  Województwo
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,5
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie garwolińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pilawa
  24,3%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pilawa
  20,9%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 69 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 246,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  246,7
  Województwo
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 286,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 290,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 282,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pilawa
  286,4
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 56,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 91,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  56,7
  Mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 16,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pilawa
  16,9
  woj. mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 5,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,6
  Mazowieckie
  6,3
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Pilawa
  0,5%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 57 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 29 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -16 Saldo migracji
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -16 Saldo migracji wewnętrznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pilawie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pilawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilawa - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pilawie oddano do użytku 52 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pilawie to 1 431 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 324 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pilawie to 3,33 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pilawie to 82,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,41% mieszkań posiada łazienkę, 74,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 72,96% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu garwolińskiego.

  Powiat garwoliński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 431 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 323,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  323,70
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 98,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  98,40 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pilawa
  31,80 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,72
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 3,09 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pilawa
  3,09
  woj. mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 52 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilawa
  11,76
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 173 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilawa
  3,33
  Mazowieckie
  3,70
  Cała Polska
  3,89
 • 39,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  39,13
  Mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 4 268 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 82,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pilawa
  82,1 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,97 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,97 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pilawa
  99,23%
  Województwo
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,18%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 94,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pilawa
  94,41%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 74,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pilawa
  74,00%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 72,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  72,96%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pilawa - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pilawie na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pilawie wynosiło w 2023 roku 9,0% (9,0% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pilawie wynosiło 5 700,38 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pilawy 747 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 259 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -488.

  25,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Pilawy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  173,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 11,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 10,9% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Pilawa
  9,0%
  Województwo
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pilawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pilawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pilawie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 145 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 700 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pilawie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 747 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 259 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -488 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,35 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pilawie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 765 Pracujący ogółem
 • 348 Kobiety
 • 417 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pilawie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pilawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,5
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 27,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  27,7
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 73,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pilawa
  73,3
  Mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pilawa - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pilawie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 410 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 350 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 20 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (42) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (21) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (54) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pilawie najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (393) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,9% (143) podmiotów, a 64,6% (265) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pilawie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.9%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 410 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 143 Przemysł i budownictwo
 • 265 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Pilawie w 2023 roku
 • 20 Podmioty wyrejestrowane w Pilawie w 2023 roku
 • 350 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 393 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 393
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 410 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 410
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 11 Spółki cywilne ogółem
 • 11
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 350 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 94 Budownictwo
 • 94
 • 61 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 61
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 27 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 27
 • 25 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 25
 • 24 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 24
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 19 Informacja i komunikacja
 • 19
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilawa - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pilawie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pilawie wynosi 79,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pilawy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,92 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 4,48 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,11 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pilawy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pilawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 35
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 12,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pilawa
  12,85
  Województwo
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 7,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,92
  woj. mazowieckie
  14,84
  Polska
  12,98
 • 2,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pilawa
  2,11
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,17
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pilawa
  0,22
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 4,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,48
  Województwo
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pilawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  79%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  51%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pilawa
  96%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  woj. mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Pilawa - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pilawy wyniosła w 2022 roku 79,6 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pilawy - 34.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,0 mln złotych, czyli 30,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pilawy wyniosła w 2022 roku 77,1 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.4%). W budżecie Pilawy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 55,4 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,7%.
 • Wydatki budżetu w Pilawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pilawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pilawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pilawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,5 mln

  3,6 tys(100%)

  40,8 mln

  3,7 tys(100%)

  47,4 mln

  4,3 tys(100%)

  55,9 mln

  5,1 tys(100%)

  56,5 mln

  5,1 tys(100%)

  59,1 mln

  5,5 tys(100%)

  69,7 mln

  6,6 tys(100%)

  79,6 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,3 mln

  2,9 tys(33.6%)

  13,8 mln

  3,0 tys(33.8%)

  15,7 mln

  3,5 tys(33.2%)

  16,4 mln

  3,6 tys(29.3%)

  17,9 mln

  3,9 tys(31.8%)

  20,5 mln

  4,5 tys(34.6%)

  25,9 mln

  5,7 tys(37.1%)

  27,8 mln

  6,3 tys(34.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  1,0 tys(11.6%)

  12,0 mln

  2,6 tys(29.4%)

  1,5 mln

  327(3.1%)

  1,9 mln

  408(3.3%)

  1,7 mln

  364(3%)

  1,6 mln

  358(2.8%)

  1,7 mln

  378(2.5%)

  9,4 mln

  2,1 tys(11.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  723(8.2%)

  3,4 mln

  752(8.4%)

  3,4 mln

  736(7.1%)

  3,7 mln

  808(6.6%)

  3,8 mln

  826(6.7%)

  3,6 mln

  779(6%)

  4,6 mln

  1,0 tys(6.6%)

  8,3 mln

  1,9 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,6 mln

  2,1 tys(24.3%)

  2,5 mln

  558(6.2%)

  3,2 mln

  712(6.8%)

  7,6 mln

  1,7 tys(13.6%)

  4,1 mln

  883(7.2%)

  4,3 mln

  952(7.4%)

  4,8 mln

  1,1 tys(7%)

  6,5 mln

  1,5 tys(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  433,4 tys

  96,1(1.1%)

  3,5 mln

  782(8.7%)

  3,5 mln

  771(7.4%)

  3,3 mln

  720(5.9%)

  5,3 mln

  1,2 tys(9.4%)

  4,5 mln

  982(7.6%)

  6,6 mln

  1,4 tys(9.5%)

  6,2 mln

  1,4 tys(7.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  527(6%)

  431,8 tys

  95,3(1.1%)

  309,4 tys

  67,9(0.7%)

  135,1 tys

  29,4(0.2%)

  364,9 tys

  79,5(0.6%)

  966,7 tys

  212(1.6%)

  274,8 tys

  60,2(0.4%)

  3,1 mln

  697(3.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  361,7 tys

  80,2(0.9%)

  1,0 mln

  226(2.5%)

  693,0 tys

  152(1.5%)

  490,5 tys

  107(0.9%)

  918,5 tys

  200(1.6%)

  411,1 tys

  90,1(0.7%)

  722,8 tys

  158(1%)

  1,4 mln

  327(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  391,2 tys

  86,7(1%)

  324,2 tys

  71,5(0.8%)

  307,9 tys

  67,6(0.6%)

  361,1 tys

  78,7(0.6%)

  560,2 tys

  122(1%)

  558,3 tys

  122(0.9%)

  362,8 tys

  79,5(0.5%)

  1,3 mln

  287(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  478(5.5%)

  983,2 tys

  217(2.4%)

  3,0 mln

  654(6.3%)

  6,7 mln

  1,5 tys(11.9%)

  3,7 mln

  807(6.6%)

  1,2 mln

  254(2%)

  1,1 mln

  245(1.6%)

  1,2 mln

  271(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  279(3.2%)

  1,3 mln

  291(3.2%)

  1,0 mln

  220(2.1%)

  937,5 tys

  204(1.7%)

  829,5 tys

  181(1.5%)

  656,0 tys

  144(1.1%)

  589,2 tys

  129(0.8%)

  846,3 tys

  191(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  150,0 tys

  33,3(0.4%)

  160,5 tys

  35,4(0.4%)

  186,0 tys

  40,8(0.4%)

  166,7 tys

  36,3(0.3%)

  202,9 tys

  44,2(0.4%)

  154,8 tys

  33,9(0.3%)

  226,8 tys

  49,7(0.3%)

  323,3 tys

  73,1(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  715,0 tys

  159(1.8%)

  471,2 tys

  104(1.2%)

  415,9 tys

  91,3(0.9%)

  107,5 tys

  23,4(0.2%)

  443,6 tys

  96,7(0.8%)

  1,0 mln

  221(1.7%)

  201,3 tys

  44,1(0.3%)

  306,5 tys

  69,3(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  92,5 tys

  20,5(0.2%)

  112,0 tys

  24,7(0.3%)

  96,5 tys

  21,2(0.2%)

  117,4 tys

  25,6(0.2%)

  218,4 tys

  47,6(0.4%)

  165,3 tys

  36,2(0.3%)

  82,3 tys

  18,0(0.1%)

  211,9 tys

  47,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  703,3 tys

  156(1.8%)

  686,8 tys

  152(1.7%)

  719,0 tys

  158(1.5%)

  668,2 tys

  146(1.2%)

  655,0 tys

  143(1.2%)

  836,6 tys

  183(1.4%)

  838,4 tys

  184(1.2%)

  8,7 tys

  2,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  61,6 tys

  13,4(0.1%)

  54,9 tys

  12,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,4 tys

  22,3(0.3%)

  11,6 tys

  2,6(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  101,3 tys

  22,1(0.2%)

  98,2 tys

  21,4(0.2%)

  97,9 tys

  21,5(0.2%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  7,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  450

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  11,9 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,7 tys

  29,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pilawie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pilawy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pilawa, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pilawy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,5 mln

  3,9 tys(100%)

  43,0 mln

  3,9 tys(100%)

  45,6 mln

  4,2 tys(100%)

  49,1 mln

  4,5 tys(100%)

  58,5 mln

  5,3 tys(100%)

  59,5 mln

  5,6 tys(100%)

  70,6 mln

  6,6 tys(100%)

  77,1 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,7 mln

  3,0 tys(32.3%)

  14,1 mln

  3,1 tys(32.7%)

  14,8 mln

  3,2 tys(32.4%)

  16,3 mln

  3,6 tys(33.3%)

  17,4 mln

  3,8 tys(29.8%)

  17,3 mln

  3,8 tys(29%)

  19,4 mln

  4,3 tys(27.5%)

  21,4 mln

  4,8 tys(27.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,7 mln

  2,6 tys(27.5%)

  11,7 mln

  2,6 tys(27.2%)

  11,8 mln

  2,6 tys(25.8%)

  12,9 mln

  2,8 tys(26.3%)

  13,9 mln

  3,0 tys(23.7%)

  14,9 mln

  3,3 tys(25.1%)

  17,2 mln

  3,8 tys(24.4%)

  18,9 mln

  4,3 tys(24.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  781(8.3%)

  10,9 mln

  2,4 tys(25.3%)

  499,6 tys

  110(1.1%)

  712,6 tys

  155(1.5%)

  644,9 tys

  141(1.1%)

  541,0 tys

  119(0.9%)

  552,5 tys

  121(0.8%)

  8,0 mln

  1,8 tys(10.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,2 mln

  1,8 tys(19.2%)

  1,1 mln

  235(2.5%)

  1,1 mln

  248(2.5%)

  1,2 mln

  264(2.5%)

  5,5 mln

  1,2 tys(9.4%)

  2,3 mln

  513(3.9%)

  3,4 mln

  748(4.8%)

  5,9 mln

  1,3 tys(7.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  819,4 tys

  182(1.9%)

  1,5 mln

  326(3.4%)

  1,4 mln

  305(3%)

  1,1 mln

  232(2.2%)

  1,0 mln

  225(1.8%)

  3,3 mln

  715(5.5%)

  4,2 mln

  911(5.9%)

  4,3 mln

  984(5.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  95,1 tys

  21,1(0.2%)

  2,5 mln

  562(5.9%)

  1,0 mln

  223(2.2%)

  100,0 tys

  21,8(0.2%)

  2,9 mln

  624(4.9%)

  1,7 mln

  362(2.8%)

  4,8 mln

  1,1 tys(6.9%)

  3,0 mln

  674(3.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,0 tys

  29,7(0.3%)

  116,6 tys

  25,7(0.3%)

  1,3 mln

  293(2.9%)

  348,5 tys

  75,9(0.7%)

  68,8 tys

  15,0(0.1%)

  89,3 tys

  19,6(0.2%)

  708,6 tys

  155(1%)

  2,3 mln

  517(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  24,7 tys

  5,5(0.1%)

  338,8 tys

  74,8(0.8%)

  61,0 tys

  13,4(0.1%)

  33,6 tys

  7,3(0.1%)

  70,2 tys

  15,3(0.1%)

  56,9 tys

  12,5(0.1%)

  153,4 tys

  33,6(0.2%)

  630,3 tys

  143(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  96,6 tys

  21,4(0.2%)

  240,5 tys

  53,1(0.6%)

  136,1 tys

  29,9(0.3%)

  43,3 tys

  9,4(0.1%)

  189,6 tys

  41,3(0.3%)

  135,2 tys

  29,6(0.2%)

  6,5 tys

  1,4(0%)

  217,8 tys

  49,3(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  181,5 tys

  40,2(0.4%)

  429,7 tys

  94,8(1%)

  179,4 tys

  39,4(0.4%)

  292,6 tys

  63,8(0.6%)

  513,1 tys

  112(0.9%)

  556,3 tys

  122(0.9%)

  155,6 tys

  34,1(0.2%)

  208,6 tys

  47,2(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,2 mln

  720(7.6%)

  60,0 tys

  13,2(0.1%)

  63,0 tys

  13,8(0.1%)

  64,0 tys

  14,0(0.1%)

  83,7 tys

  18,3(0.1%)

  120,9 tys

  26,5(0.2%)

  133,6 tys

  29,3(0.2%)

  106,5 tys

  24,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  45,2 tys

  10,0(0.1%)

  8,0 tys

  1,8(0%)

  9,7 tys

  2,1(0%)

  6,4 tys

  1,4(0%)

  40,0 tys

  8,7(0.1%)

  22,0 tys

  4,8(0%)

  11,7 tys

  2,6(0%)

  35,6 tys

  8,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  61,1 tys

  13,6(0.1%)

  33,1 tys

  7,3(0.1%)

  21,4 tys

  4,7(0%)

  7,4 tys

  1,6(0%)

  9,4 tys

  2,0(0%)

  5,5 tys

  1,2(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,4 tys

  22,3(0.2%)

  11,6 tys

  2,6(0%)

  3,1 tys

  0,7(0%)

  101,3 tys

  22,1(0.2%)

  98,2 tys

  21,4(0.2%)

  97,9 tys

  21,5(0.2%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  7,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  588,6 tys

  131(1.4%)

  2,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  557(5.2%)

  464,3 tys

  101(0.8%)

  12,5 tys

  2,7(0%)

  4,5 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  1,3(0%)

  61,6 tys

  13,4(0.1%)

  50,6 tys

  11,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  450

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,5 tys

  7,4(0.1%)

  99,0 tys

  21,6(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pilawa - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 278 mieszkańców Pilawy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 600 kobiet oraz 678 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców Pilawy, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Pilawy mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pilawie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2022 w Pilawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 14 oddziałów uczęszczało 324 dzieci (167 dziewczynek oraz 157 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pilawie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 128 dzieci (58 dziewczynek oraz 70 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  18,9% mieszkańców Pilawy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,5% wśród dziewczynek i 15,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 354 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,63 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 599 uczniów (292 kobiety oraz 307 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pilawie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 415 uczniów (204 kobiety oraz 211 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 125,31.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,2% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Pilawy w wieku potencjalnej nauki (21,8% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Pilawa
  18,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 24,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  35,9%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,1%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,5%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,1%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 14,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pilawa
  3,7%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1354 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Pilawa
  1 354,0
  Mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,63 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,63
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 325 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pilawa) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 324 Dzieci
 • 167 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 157 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 68 3 lata
 • 68
 • 85 4 lata
 • 85
 • 84 5 lata
 • 84
 • 84 6 lat
 • 84
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 3 lata
 • 31
 • 45 4 lata
 • 45
 • 46 5 lata
 • 46
 • 45 6 lat
 • 45
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 37 3 lata
 • 37
 • 40 4 lata
 • 40
 • 38 5 lata
 • 38
 • 39 6 lat
 • 39
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 21,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pilawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (Miś Uszatek)
  Publiczne
  25 685-61-35
  25 685-61-35
  ul. Wojska Polskiego 4
  08-440 Pilawa
  1023415
 • Szkoły podstawowe w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pilawa) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 599 Uczniowie
 • 292 Kobiety
  (uczniowie)
 • 307 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 79 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pilawa
  21,4
  Mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 41,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 125,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,31
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 124,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  124,90
  Województwo
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pilawa) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pilawa) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pilawie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pilawie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Pilawie (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  25 685-61-01
  25 685-61-01
  ul. Leśna 2
  08-440 Pilawa
  2145738
 • Edukacyjne grupy wieku w Pilawie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pilawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pilawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pilawa, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pilawa - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pilawie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pilawie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Pilawie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pilawie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pilawie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 3 569)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 210)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 1 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 65)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 1 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 34)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 650)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 130)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 464)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 103)
  • taneczne: 3 (członkowie: 41)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 86)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 61)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 101)
  • inne: 2 (członkowie: 58)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pilawie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 18 464 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 027 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Pilawie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 81 członków. Zarejestrowano 81 ćwiczących (mężczyźni: 81, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 55, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pilawie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pilawie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pilawy znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pilawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wieża ciśnień z pocz. XX w.dnia 2014-10-22, wykaz dokumentów: A-1277 z 2014-10-22
 • Formy ochrony przyrody w Pilawie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pilawy znajduje się 20 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pilawie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rogalec - leśny rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1984-08-01, Powierzchnia: 33.19 ha
  • Nadwiślański (powiat garwoliński miński i otwocki) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje Dolinę Środkowej Wisły oraz przylegającą do niej zachodnią część Równiny Garwolińskiej. Jego powierzchnia wynosi 70 070 ha do której należą rezerwaty przyrody "Świder" "Wólczańska Góra" i "Rogalec" oraz 82 pomniki przyrody. Jest to teren o dosyć urozmaiconej rzeźbie przecięty dolinami rzek Świder Wilga Okrzejka i in. Krajobraz ma charakter rolniczy i leśny., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 70070.0 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1984-11-30, Opis granicy: grunt rolny
  • użytek 547 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 565, Powierzchnia: 7.81 ha
  • użytek 548 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 573, Powierzchnia: 1.14 ha
  • użytek 549 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 572, Powierzchnia: 0.38 ha
  • użytek 550 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 571, Powierzchnia: 0.31 ha
  • użytek 551 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 571, Powierzchnia: 0.28 ha
  • użytek 552 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 571, Powierzchnia: 0.39 ha
  • użytek 553 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 571, Powierzchnia: 0.33 ha
  • użytek 554 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 570, Powierzchnia: 0.28 ha
  • użytek 555 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 571, Powierzchnia: 0.32 ha
  • użytek 556 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 570, Powierzchnia: 0.93 ha
  • użytek 557 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 570, Powierzchnia: 0.4 ha
  • użytek 558 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 569, Powierzchnia: 0.24 ha
  • użytek 559 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 576, Powierzchnia: 0.48 ha
  • użytek 560 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 583, Powierzchnia: 0.28 ha
  • użytek 561 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 582, Powierzchnia: 0.35 ha
  • użytek 562 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 582, Powierzchnia: 0.58 ha
  • użytek 563 - bagno (użytek ekologiczny)Cel: bagna śródleśne łąki halizny płazowizny, Data ustanowienia: 2000-03-01, Opis granicy: Gmina Pilawa ewidencja gruntów 581, Powierzchnia: 0.27 ha

Pilawa - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Pilawie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 34 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 633,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 45,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pilawie znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu garwolińskiego.

  Powiat garwoliński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pilawie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 34 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 28 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pilawie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 633,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  633,3
  Województwo
  956,2
  Polska
  1 100,9
 • 45,24 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  45,2
  Województwo
  117,8
  Polska
  104,4
 • 769,06 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Pilawa
  769,1
  woj. mazowieckie
  1 130,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  12,3
  Cała Polska
  9,5
 • 121,43 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  121,4
  Województwo
  118,2
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pilawie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 103,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  103,8 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,8 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pilawa przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 804droga wojewódzka nr 804( Pilawa)
  • DW 805droga wojewódzka nr 805(Dziecinów - Warszawice - Pogorzel - Osieck - Grabianka - Jaźwiny - Pilawa - Lipówki - Trąbki - Choiny - Parysów - Wilchta)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pilawa przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 7Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Olszynka Grochowska - Warszawa Gocławek - Warszawa Wawer - Warszawa Anin - Warszawa Międzylesie - Warszawa Radość - Warszawa Miedzeszyn - Warszawa Falenica - Michalin - Józefów - Świder - Otwock - Śródborów - Pogorzel Warszawska - Stara Wieś - Celestynów - Kołbiel - Chrosna - Zabieżki - Augustówka -Pilawa - Garwolin - Ruda Talubska - Wola Rowska - Łaskarzew Przystanek - Łaskarzew - Leokadia - Sobolew - Wygoda - Mika - Życzyn - Rokitnia Stara - Dęblin - Dęblin Towarowy - Dęblin stacja wojskowa - Zarzeka - Zarzeka (tow.) - Gołąb - Puławy Azoty - Puławy Chemia - Puławy Miasto - Puławy - Pożóg - Klementowice - Łopatki - Nałęczów - Czesławice - Sadurki - Miłocin Lubelski - Motycz Leśny - Motycz - Stasin Polny - Rury - Lublin - Lublin Północny - Świdnik - Świdnik Miasto - Świdnik Wschód - Minkowice - Podzamcze - Dominów - Jaszczów - Biskupice Lubelskie - Trawniki - Wólka Kańska - Kanie - Zalesie Kraszeńskie - Rejowiec - Zawadówka - Chełm Miasto - Chełm - Chełm Wschodni - Chełm Cementownia - Brzeźno - Wólka Okopska - Dorohusk)
  • LK 12Linia kolejowa nr 12: Skierniewice - Łuków [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skierniewice - Długokąty - Puszcza Mariańska - Grabce - Mszczonów - Grzegorzewice - Jeżewice - Tarczyn - Gąski - Prażmów - Czachówek Środkowy - Czachówek Wschodni - Góra Kalwaria - Warszówka - Osieck - Jaźwiny -Pilawa - Huta Czechy - Parysów - Chromin - Iwowe - Stoczek Łukowski - Kobiałki - Jedlanka - Żdżary - Krzna - Łuków R 13 - Łuków)
  • LK 13Linia kolejowa nr 13: Krusze - Pilawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Dąbrowica - Pustelnik - Grzebowilk - Sufczyn -Pilawa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pilawie istnieje 61 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 22 Lipca

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Bukowa

  ul. Bursztynowa

  ul. Chabrowa

  ul. Cyprysowa

  ul. Dobra

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Generała Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jasna

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kombatancka

  ul. Konwaliowa

  ul. Krynickich

  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kwiatowa

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Miodowa

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Olimpijska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Przedszkolaków

  ul. Przemysłowa

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Różana

  ul. Sierpniowa

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefanii Sempołowskiej

  ul. Stokrotki

  ul. Szarych Szeregów

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wiśniowa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  al. Wyzwolenia

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Złota

  ul. ks. kard. Wyszyńskiego