Izbica Kujawska w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Izbica Kujawska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Izbica Kujawska to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Izbica Kujawska.
 • 2 677 Liczba mieszkańców
 • 2,2 km² Powierzchnia
 • 1 195,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI w. Data założenia
 • 1394 - 1870 , 1973 - Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 54 Numer kierunkowy
 • CWL Tablice rejestracyjne
 • Marek Dorabiała Burmistrz miasta
Izbica Kujawska na mapie
Identyfikatory
 • 18.762752.4207 Współrzędne GPS
 • 0418084 TERYT (TERC)
 • 0985734 SIMC
Herb miasta Izbica Kujawska
Izbica Kujawska herb

Izbica Kujawska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
87-865Poczta Izbica Kujawska, ul. Narutowicza 63

Izbica Kujawska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Izbicy Kujawskiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat we Włocławku (podlega pod: ZUS Oddział w Toruniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Pl. Wolności 18/19
87-800 Włocławek
Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
(54) 286-50-09
(54) 286-50-09
ul. Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Izbica Kujawska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Izbica Kujawska jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 677, z czego 51,9% stanowią kobiety, a 48,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 6,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,6% mieszkańców Izbicy Kujawskiej jest stanu wolnego, 56,8% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Izbica Kujawska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,12 na 1000 mieszkańców Izbicy Kujawskiej. W 2017 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 60,9% dziewczynek i 39,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,80 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,0% zgonów w Izbicy Kujawskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,2% zgonów w Izbicy Kujawskiej były nowotwory, a 3,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Izbicy Kujawskiej przypada 8.57 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Izbicy Kujawskiej -12. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  65,9% mieszkańców Izbicy Kujawskiej jest w wieku produkcyjnym, 15,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 677 Liczba mieszkańców
 • 1 390 Kobiety
 • 1 287 Mężczyźni
 • 51,9%
  48,1%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Izbicy Kujawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Izbicy Kujawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Izbicy Kujawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  Kujawsko-pomorskie
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Izbica Kujawska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,6% Kawalerowie/Panny
 • Izbica Kujawska
  29,7%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 36,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,7%
  Województwo
  56,3%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,2%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 17,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Izbicy Kujawskiej w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  3,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Izbica Kujawska
  0,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,9
  Cały kraj
  1,7
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Izbicy Kujawskiej w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,1
  Kujawsko-pomorskie
  -0,2
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Izbicy Kujawskiej w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Izbicy Kujawskiej w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Izbicy Kujawskiej w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Izbicy Kujawskiej w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,9%
  39,1%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,6
  Województwo
  10,0
  Polska
  10,5
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Izbica Kujawska
  38,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,2
  Polska
  44,2
 • 9.43 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.43
 • 50.74 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.74
 • 94.13 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.13
 • 74.17 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74.17
 • 28.66 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.66
 • 3.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.8
 • 3 412 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 341 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 484 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Izbica Kujawska
  3 412 g
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 414 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 76 Waga 4000g - 4499g
 • 76
 • 256 Waga 3500g - 3999g
 • 256
 • 294 Waga 3000g - 3499g
 • 294
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 26 Waga 2000g - 2499g
 • 26
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,30
  Województwo
  1,41
  Cała Polska
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,80 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Izbica Kujawska
  0,80
  Województwo
  0,98
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Izbicy Kujawskiej w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 56,5%
  43,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,6
  Województwo
  9,9
  Polska
  10,1
 • 120,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  120,6
  Kujawsko-pomorskie
  103,5
  Kraj
  101,5
 • 8,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  8,0
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Izbica Kujawska
  3,3
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  1,7
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie włocławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  52,0%
  Województwo
  48,0%
  Cała Polska
  45,7%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,6%
  Kujawsko-pomorskie
  27,5%
  Kraj
  26,7%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Izbica Kujawska
  5,7%
  Kujawsko-pomorskie
  5,0%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,3
  Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  74,3
  Cały kraj
  74,3
 • 255,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  255,1
  Kujawsko-pomorskie
  270,7
  Polska
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,9
  Cała Polska
  261,6
 • 562,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 566,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Izbica Kujawska
  562,1
  woj. kujawsko-pomorskie
  472,1
  Cały kraj
  469,0
 • 109,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Izbica Kujawska
  109,5
  Województwo
  110,8
  Cały kraj
  87,7
 • 27,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  27,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  32,2
  Cały kraj
  31,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,9
  Kujawsko-pomorskie
  8,8
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Izbica Kujawska
  0,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -12 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Izbicy Kujawskiej w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 72,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 75,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Izbica Kujawska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Izbica Kujawska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Izbicy Kujawskiej oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,75 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Izbicy Kujawskiej to 930 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 347 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Izbicy Kujawskiej to 4,50 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Izbicy Kujawskiej to 133,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,39% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,37% mieszkań posiada łazienkę, 71,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,72% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 930 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 346,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  346,60
  Województwo
  354,40
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,40 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  69,90 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,80 m2
  Województwo
  24,80 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Izbica Kujawska
  3,79
  Kujawsko-pomorskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Izbica Kujawska
  2,88
  Kujawsko-pomorskie
  2,82
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Izbica Kujawska
  0,76
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,75 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Izbica Kujawska
  0,75
  Województwo
  3,72
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 4 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 9 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Izbica Kujawska
  4,50
  Kujawsko-pomorskie
  4,09
  Cały kraj
  3,91
 • 3,36 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,36
  woj. kujawsko-pomorskie
  15,21
  Cała Polska
  18,14
 • 267 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 133,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  133,5 m2
  Województwo
  92,7 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,10 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Izbica Kujawska
  0,10 m2
  Kujawsko-pomorskie
  0,34 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Izbica Kujawska
  95,05%
  Kujawsko-pomorskie
  98,10%
  Polska
  96,79%
 • 88,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  88,39%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,17%
  Cała Polska
  93,66%
 • 82,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  82,37%
  woj. kujawsko-pomorskie
  91,83%
  Polska
  91,31%
 • 71,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,51%
  Kujawsko-pomorskie
  82,03%
  Cały kraj
  82,12%
 • 1,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Izbica Kujawska
  1,72%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,16%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Izbica Kujawska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Izbicy Kujawskiej na 1000 mieszkańców pracuje 191 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 73,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 26,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Izbicy Kujawskiej wynosiło w 2017 roku 19,1% (24,1% wśród kobiet i 14,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Izbicy Kujawskiej wynosiło 3 503,37 PLN, co odpowiada 77.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Izbicy Kujawskiej 69 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 116 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 47.

  54,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Izbicy Kujawskiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 15,4% w przemyśle i budownictwie, a 8,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 191 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Izbica Kujawska
  191,0
  Województwo
  227,0
  Cała Polska
  247,0
 • 19,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 24,1% Kobiety
 • 14,7% Mężczyźni
 • Miasto
  19,1%
  Kujawsko-pomorskie
  10,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Izbicy Kujawskiej w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Izbicy Kujawskiej w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Izbicy Kujawskiej w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 503 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Izbica Kujawska
  3 503 PLN
  Województwo
  3 886 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Izbicy Kujawskiej w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 69 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 116 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 47 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,68 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 48,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 60,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Przemysł i budownictwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 22,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Izbicy Kujawskiej w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 510 Pracujący ogółem
 • 374 Kobiety
 • 136 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Izbicy Kujawskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 65,9% W wieku produkcyjnym
 • 59,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 73,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Izbica Kujawska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 51,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Izbica Kujawska
  51,8
  Kujawsko-pomorskie
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 28,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,3
  Województwo
  33,1
  Cały kraj
  34,0
 • 120,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Izbica Kujawska
  120,5
  Województwo
  112,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Izbica Kujawska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Izbicy Kujawskiej w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 282 podmioty gospodarki narodowej, z czego 225 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (36) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (17) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2017 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Izbicy Kujawskiej najwięcej (12) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (267) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,6% (75) podmiotów, a 71,3% (201) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Izbicy Kujawskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (48.4%) oraz Budownictwo (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 282 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75 Przemysł i budownictwo
 • 201 Pozostała działalność
 • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Izbicy Kujawskiej w 2017 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Izbicy Kujawskiej w 2017 roku
 • 225 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 267 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 267
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 282 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 282
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 12 Spółki cywilne ogółem
 • 12
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 225 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 109 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 109
 • 40 Budownictwo
 • 40
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Izbica Kujawska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Izbicy Kujawskiej stwierdzono szacunkowo 32 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Izbicy Kujawskiej wynosi 59,70% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Izbicy Kujawskiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,41 (wykrywalność 48%) oraz przeciwko mieniu - 5,46 (wykrywalność 26%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,44 (97%), o charakterze gospodarczym - 0,74 (39%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Izbicy Kujawskiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 32
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 12,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  12,14
  Województwo
  17,99
  Polska
  19,62
 • 8,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,41
  Województwo
  10,80
  Cała Polska
  12,07
 • 0,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,74
  Województwo
  4,49
  Polska
  4,94
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,44
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,72
  Cały kraj
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Izbica Kujawska
  0,37
  Kujawsko-pomorskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 5,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Izbica Kujawska
  5,46
  Kujawsko-pomorskie
  8,90
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  60%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Izbica Kujawska
  49%
  woj. kujawsko-pomorskie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  39%
  Kujawsko-pomorskie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  97%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Izbica Kujawska
  88%
  Województwo
  85%
  Cały kraj
  84%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  26%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Izbica Kujawska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Izbicy Kujawskiej wyniosła w 2016 roku 29,8 mln złotych, co daje 3,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Izbicy Kujawskiej - 34.1% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (29.5%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 9,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Izbicy Kujawskiej wyniosła w 2016 roku 29,8 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (31.2%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.6%). W budżecie Izbicy Kujawskiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 346 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Izbicy Kujawskiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Izbicy Kujawskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Izbicy Kujawskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,1 mln

  2,6 tys(100%)

  22,9 mln

  2,9 tys(100%)

  21,3 mln

  2,7 tys(100%)

  21,7 mln

  2,7 tys(100%)

  23,7 mln

  3,0 tys(100%)

  24,8 mln

  3,2 tys(100%)

  27,8 mln

  3,6 tys(100%)

  29,8 mln

  3,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,5 tys(19.5%)

  5,0 mln

  1,8 tys(21.9%)

  4,2 mln

  1,5 tys(19.7%)

  4,3 mln

  1,6 tys(19.9%)

  4,5 mln

  1,6 tys(19%)

  4,6 mln

  1,7 tys(18.6%)

  4,8 mln

  1,8 tys(17.2%)

  10,2 mln

  3,8 tys(34.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  3,0 tys(39.7%)

  8,7 mln

  3,2 tys(38.1%)

  7,6 mln

  2,7 tys(35.9%)

  8,2 mln

  2,9 tys(37.6%)

  8,8 mln

  3,2 tys(37.2%)

  9,1 mln

  3,3 tys(36.6%)

  8,7 mln

  3,2 tys(31.4%)

  8,8 mln

  3,3 tys(29.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  844(11.1%)

  1,9 mln

  691(8.3%)

  1,4 mln

  488(6.4%)

  1,6 mln

  582(7.4%)

  1,9 mln

  686(8%)

  2,2 mln

  817(9%)

  1,7 mln

  618(6%)

  2,7 mln

  1,0 tys(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  561(7.4%)

  1,7 mln

  616(7.4%)

  1,6 mln

  592(7.7%)

  1,9 mln

  688(8.8%)

  2,1 mln

  761(8.9%)

  2,3 mln

  844(9.3%)

  2,4 mln

  903(8.8%)

  2,6 mln

  979(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  714(9.4%)

  2,5 mln

  896(10.8%)

  1,7 mln

  603(7.9%)

  867,7 tys

  312(4%)

  2,7 mln

  975(11.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(14%)

  6,1 mln

  2,2 tys(21.8%)

  1,9 mln

  702(6.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  581,1 tys

  210(2.8%)

  539,7 tys

  196(2.4%)

  591,0 tys

  212(2.8%)

  756,9 tys

  272(3.5%)

  693,8 tys

  251(2.9%)

  755,5 tys

  277(3%)

  1,2 mln

  434(4.2%)

  1,1 mln

  393(3.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  743,9 tys

  268(3.5%)

  698,9 tys

  254(3.1%)

  813,5 tys

  292(3.8%)

  896,0 tys

  322(4.1%)

  794,4 tys

  288(3.3%)

  843,2 tys

  309(3.4%)

  745,0 tys

  276(2.7%)

  777,7 tys

  290(2.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  305,5 tys

  110(1.4%)

  375,5 tys

  136(1.6%)

  349,9 tys

  126(1.6%)

  457,5 tys

  165(2.1%)

  491,8 tys

  178(2.1%)

  434,0 tys

  159(1.7%)

  578,6 tys

  215(2.1%)

  712,1 tys

  265(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  112,9 tys

  40,7(0.5%)

  134,4 tys

  48,8(0.6%)

  128,7 tys

  46,3(0.6%)

  1,5 mln

  556(7.1%)

  157,0 tys

  56,8(0.7%)

  209,1 tys

  76,6(0.8%)

  245,3 tys

  91,0(0.9%)

  317,8 tys

  118(1.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  443,4 tys

  160(2.1%)

  768,5 tys

  279(3.4%)

  2,3 mln

  828(10.8%)

  544,6 tys

  196(2.5%)

  396,4 tys

  144(1.7%)

  157,8 tys

  57,8(0.6%)

  171,4 tys

  63,6(0.6%)

  253,6 tys

  94,5(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  103,5 tys

  37,3(0.5%)

  87,8 tys

  31,9(0.4%)

  94,3 tys

  33,9(0.4%)

  109,7 tys

  39,5(0.5%)

  71,4 tys

  25,8(0.3%)

  92,6 tys

  33,9(0.4%)

  89,0 tys

  33,0(0.3%)

  153,6 tys

  57,2(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  71,0 tys

  25,6(0.3%)

  53,5 tys

  19,4(0.2%)

  73,4 tys

  26,4(0.3%)

  162,0 tys

  58,3(0.7%)

  97,2 tys

  35,2(0.4%)

  80,1 tys

  29,3(0.3%)

  121,8 tys

  45,2(0.4%)

  140,4 tys

  52,3(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  66,5 tys

  24,0(0.3%)

  94,0 tys

  34,1(0.4%)

  109,7 tys

  39,4(0.5%)

  155,2 tys

  55,9(0.7%)

  812,0 tys

  294(3.4%)

  163,3 tys

  59,8(0.7%)

  547,6 tys

  203(2%)

  127,9 tys

  47,7(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  26,2 tys

  9,5(0.1%)

  22,8 tys

  8,3(0.1%)

  23,8 tys

  8,5(0.1%)

  19,4 tys

  7,0(0.1%)

  23,5 tys

  8,5(0.1%)

  22,2 tys

  8,1(0.1%)

  14,6 tys

  5,4(0.1%)

  26,9 tys

  10,0(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6 tys

  9,5(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  86,7 tys

  31,3(0.4%)

  68,2 tys

  24,8(0.3%)

  68,2 tys

  24,5(0.3%)

  61,7 tys

  22,2(0.3%)

  36,0 tys

  13,0(0.2%)

  111,7 tys

  40,9(0.4%)

  25,3 tys

  9,4(0.1%)

  25,3 tys

  9,4(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,1 tys

  6,2(0.1%)

  45,7 tys

  16,6(0.2%)

  18,1 tys

  6,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  67,9 tys

  24,9(0.3%)

  64,4 tys

  23,9(0.2%)

  7,4 tys

  2,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  108,3 tys

  39,1(0.5%)

  131,7 tys

  47,8(0.6%)

  142,5 tys

  51,2(0.7%)

  142,7 tys

  51,4(0.7%)

  136,1 tys

  49,3(0.6%)

  186,9 tys

  68,5(0.8%)

  382,8 tys

  142(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  72,7 tys

  26,2(0.3%)

  74,6 tys

  27,1(0.3%)

  68,2 tys

  24,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Izbicy Kujawskiej według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Izbicy Kujawskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Izbica Kujawska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Izbicy Kujawskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,5 mln

  2,6 tys(100%)

  21,0 mln

  2,6 tys(100%)

  20,0 mln

  2,5 tys(100%)

  23,7 mln

  3,0 tys(100%)

  22,1 mln

  2,8 tys(100%)

  24,8 mln

  3,2 tys(100%)

  26,6 mln

  3,4 tys(100%)

  29,8 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 mln

  3,8 tys(51.6%)

  10,7 mln

  3,9 tys(51.2%)

  10,8 mln

  3,9 tys(54.1%)

  11,6 mln

  4,2 tys(49%)

  12,0 mln

  4,3 tys(54%)

  12,2 mln

  4,5 tys(49.1%)

  13,0 mln

  4,8 tys(48.9%)

  12,2 mln

  4,6 tys(41%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,3 tys(17.8%)

  4,5 mln

  1,6 tys(21.6%)

  3,7 mln

  1,3 tys(18.6%)

  3,8 mln

  1,4 tys(15.9%)

  3,9 mln

  1,4 tys(17.7%)

  3,9 mln

  1,4 tys(15.9%)

  4,1 mln

  1,5 tys(15.3%)

  9,3 mln

  3,5 tys(31.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  1,2 tys(16.7%)

  3,3 mln

  1,2 tys(15.7%)

  3,6 mln

  1,3 tys(18.2%)

  3,9 mln

  1,4 tys(16.4%)

  4,6 mln

  1,7 tys(20.7%)

  5,1 mln

  1,9 tys(20.7%)

  5,0 mln

  1,9 tys(19%)

  5,5 mln

  2,1 tys(18.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  573,7 tys

  207(2.8%)

  529,6 tys

  192(2.5%)

  571,8 tys

  205(2.9%)

  677,4 tys

  244(2.9%)

  679,9 tys

  246(3.1%)

  707,1 tys

  259(2.9%)

  712,7 tys

  264(2.7%)

  775,7 tys

  289(2.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  33,8 tys

  12,2(0.2%)

  85,1 tys

  30,9(0.4%)

  208,3 tys

  74,9(1%)

  274,3 tys

  98,7(1.2%)

  11,6 tys

  4,2(0.1%)

  997,1 tys

  365(4%)

  2,4 mln

  890(9%)

  617,6 tys

  230(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  754,7 tys

  272(3.7%)

  681,6 tys

  248(3.3%)

  159,7 tys

  57,4(0.8%)

  179,0 tys

  64,4(0.8%)

  242,4 tys

  87,8(1.1%)

  916,1 tys

  336(3.7%)

  480,5 tys

  178(1.8%)

  459,0 tys

  171(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  579,3 tys

  209(2.8%)

  388,5 tys

  141(1.9%)

  23,9 tys

  8,6(0.1%)

  114,6 tys

  41,2(0.5%)

  204,0 tys

  73,9(0.9%)

  140,0 tys

  51,3(0.6%)

  89,7 tys

  33,3(0.3%)

  372,3 tys

  139(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  445,9 tys

  161(2.2%)

  275,2 tys

  100,0(1.3%)

  405,4 tys

  146(2%)

  271,7 tys

  97,8(1.1%)

  238,1 tys

  86,2(1.1%)

  249,6 tys

  91,4(1%)

  214,4 tys

  79,6(0.8%)

  194,6 tys

  72,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  326,8 tys

  118(1.6%)

  217,1 tys

  78,9(1%)

  189,2 tys

  68,0(0.9%)

  186,1 tys

  67,0(0.8%)

  145,7 tys

  52,7(0.7%)

  135,7 tys

  49,7(0.5%)

  74,4 tys

  27,6(0.3%)

  132,2 tys

  49,3(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  15,0 tys

  5,4(0.1%)

  18,9 tys

  6,9(0.1%)

  80,3 tys

  28,9(0.4%)

  50,8 tys

  18,3(0.2%)

  23,4 tys

  8,5(0.1%)

  62,0 tys

  22,7(0.3%)

  41,1 tys

  15,3(0.2%)

  113,5 tys

  42,3(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  815,8 tys

  294(3.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,0 tys

  9,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,2 tys

  6,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,4 tys

  3,4(0%)

  24,4 tys

  8,9(0.1%)

  9,4 tys

  3,4(0%)

  8,3 tys

  3,0(0%)

  5,9 tys

  2,1(0%)

  44,0 tys

  16,1(0.2%)

  10,4 tys

  3,9(0%)

  12,6 tys

  4,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,4(0%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  4,3 tys

  1,5(0%)

  11,1 tys

  4,1(0%)

  9,9 tys

  3,7(0%)

  8,3 tys

  3,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  17,1 tys

  6,2(0.1%)

  45,7 tys

  16,6(0.2%)

  18,1 tys

  6,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  67,9 tys

  24,9(0.3%)

  64,4 tys

  23,9(0.2%)

  7,4 tys

  2,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  378

  0,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  100,5 tys

  36,2(0.5%)

  131,7 tys

  47,8(0.6%)

  142,5 tys

  51,2(0.7%)

  161,7 tys

  58,2(0.7%)

  117,3 tys

  42,5(0.5%)

  187,0 tys

  68,5(0.8%)

  376,7 tys

  140(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 mln

  601(7.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  1,0(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Izbica Kujawska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 594 mieszkańców Izbicy Kujawskiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 315 kobiet oraz 279 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 12,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,8% mieszkańców Izbicy Kujawskiej, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 31,6% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Izbicy Kujawskiej mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Izbicy Kujawskiej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (33,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,4%) oraz podstawowe ukończone (29,2%).

  16,7% mieszkańców Izbicy Kujawskiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 848 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,18 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,7% ludności (23,5% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 255,13.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (15,2% wśród dziewczyn i 8,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 267,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 16,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,0% mieszkańców Izbicy Kujawskiej w wieku potencjalnej nauki (31,1% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 9,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  9,1%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Polska
  17,9%
 • 11,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 25,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  25,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 28,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,2%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  12,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Kraj
  18,1%
 • 12,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Izbica Kujawska
  25,8%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,7%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 31,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  31,6%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 33,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 848 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Izbica Kujawska
  848,0
  Kujawsko-pomorskie
  728,0
  Polska
  811,0
 • 1,18 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Miasto
  1,18
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,14
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Izbicy Kujawskiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Izbicy Kujawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  54 286-52-97
  ul. Narutowicz 63
  87-865 Izbica Kujawska
  3658
 • Szkoły podstawowe w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 255,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  255,13
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,30
  Cały kraj
  96,62
 • 248,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  248,08
  Województwo
  90,55
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Izbica Kujawska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Izbica Kujawska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Izbica Kujawska
  22,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Izbicy Kujawskiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Izbicy Kujawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  54 286-50-36
  54 286-50-36
  ul. Tymieniecka 1 1
  87-865 Izbica Kujawska
  2249843
 • Szkoły gimnazjalne w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 267,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  267,61
  Kujawsko-pomorskie
  98,62
  Kraj
  100,01
 • 250,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Izbica Kujawska
  250,70
  woj. kujawsko-pomorskie
  89,30
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Izbica Kujawska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Izbica Kujawska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Izbicy Kujawskiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Izbicy Kujawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum (im. gen.Augustyna Słubickiego)
  Publiczne
  54 286-50-11
  54 286-50-11
  ul. Nowomiejska 3
  87-865 Izbica Kujawska
  10196-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Izbicy Kujawskiej w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Izbica Kujawska
  25,0
  Województwo
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Izbicy Kujawskiej

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Izbicy Kujawskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  ul. Nowomiejska 5
  87-865 Izbica Kujawska
  5132-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. Nowomiejska 5
  87-865 Izbica Kujawska
  394-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  ul. Nowomiejska 5
  87-865 Izbica Kujawska
  373-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  54 286-60-53
  54 286-60-53
  ul. Nowomiejska 5
  87-865 Izbica Kujawska
  111-
 • Edukacyjne grupy wieku w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 8,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Izbica Kujawska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Izbica Kujawska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Izbica Kujawska, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Izbica Kujawska - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Izbicy Kujawskiej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Izbicy Kujawskiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Izbicy Kujawskiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Izbicy Kujawskiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 52 (uczestnicy: 8 158)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 300)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 68)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 210)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 450)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 480)
  • inne: 1 (uczestnicy: 4 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 112)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 80)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 18)


  Według danych z 2016 w Izbicy Kujawskiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 110 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 23 514 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Izbicy Kujawskiej działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 49 członków. Zarejestrowano 31 ćwiczących (mężczyźni: 16, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 15, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Izbicy Kujawskiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Izbicy Kujawskiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Izbicy Kujawskiej znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Izbicy Kujawskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z XV w.dnia 1953-01-17, wykaz dokumentów: 5 z 1953-01-17
  • Kościół z końca XIX w.dnia 1992-09-14, wykaz dokumentów: 292/A z 1992-09-14; A/701 z 2006-09-05; brak numeru z 2008-08-01; brak numeru z 2011-09-28
  • Synagoga z poł. XIX w. (ul. 11 Listopada 12)dnia 1995-10-05, wykaz dokumentów: 370/A z 1995-10-05

Izbica Kujawska - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Izbicy Kujawskiej znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu włocławskiego.

  Powiat włocławski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Izbicy Kujawskiej w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 106,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  106,0 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  532,1 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Izbica Kujawska
  1,8 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,6 km
  Polska
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Izbica Kujawska przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 269droga wojewódzka nr 269(Szczerkowo - Sompolinek - Ośno Dolne - Lubotyń - Bogusławice - Grochowiska - Izbica Kujawska - Józefowo - Chotel - Błenna - Rybno - Chrustowo - Cetty - Strzygi - Strzyżki - Huta Chodecka - Chodecz - Wola Adamowa - Choceń - Zakrzewek - Wilkowiczki - Czerniewice - Czerniewiczki - Kowal)
  • DW 270droga wojewódzka nr 270(Brześć Kujawski - Rzadka Wola - Dobierzyn - Lubraniec - Kolonia Łódź - Milżyn - Pasieka - Izbica Kujawska - Swiętosławice - Brdów - Bugaj - Kiejsze - Podkiejsze - Sokołowo - Wrząca Wielka - Czołowo - Koło)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Izbica Kujawska nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 131Linia kolejowa nr 131: Chorzów Batory - Tczew [o znaczeniu państwowym] (Chorzów Batory - Chorzów Miasto - Chorzów Stary - Bytom - Bytom Karb - Bytom Północny - Radzionków Rojca - Radzionków - Nakło Śląskie - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie - Zwierzyniec - Kalety - Strzebiń - Boronów - Herby Nowe - Puszczew - Wręczyca - Kłobuck - Mokra Częstochowska - Miedźno - Annolesie - Więcki - Działoszyn - Sadowiec - Chorzew Siemkowice - Huta - Rusiec Łódzki - Chociw Łaski - Siedlce Łaskie - Kozuby - Kustrzyce - Zduńska Wola Karsznice Południowe - Zduńska Wola Karsznice - Szadek - Otok - Poddębice - Kłudna - Kraski - Dąbie nad Nerem - Ponętów - Lipie Góry - Babiak - Lubotyń - Zaryń - Piotrków Kujawski - Chełmce - Bachorce - Karczyn - Inowrocław Rąbinek - Inowrocław Tabor Kolejowy - Inowrocław - Jaksice - Złotniki Kujawskie - Nowa Wieś Wielka - Chmielniki Bydgoskie - Brzoza Bydgoska - Trzciniec - Bydgoszcz Błonie - Bydgoszcz Główna - Rynkowo Wiadukt - Maksymilianowo - Kotomierz - Pruszcz Pomorski - Parlin - Terespol Pomorski - Laskowice Pomorskie - Warlubie - Twarda Góra - Smętowo - Majewo - Morzeszczyn - Kulice Tczewskie - Pelplin - Subkowy - Czarlin - Tczew)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Izbicy Kujawskiej istnieje 35 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Augustowska

  ul. Bratkowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Garbarska

  ul. Górna

  ul. Kolejowa

  ul. Kolska

  ul. Kościelna

  ul. Kwiatowa

  ul. Morelowa

  ul. Narutowicza

  ul. Nowomiejska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Polna

  ul. Przedmiejska

  ul. Rolnicza

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słubickiego

  ul. Targowa

  ul. Toruńska

  ul. Tymieniecka

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wiśniowa

  pl. Wolności

  ul. Zielona

  ul. marsz. Piłsudskiego

  ul. Żwirki i Wigury