Radzymin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Radzymin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Radzymin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radzymin.
  • 13 407 Liczba mieszkańców
  • 23,4 km² Powierzchnia
  • 573,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 88 m n.p.m Wysokość
  • 1475 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 22 Numer kierunkowy
  • WWL, WV Tablice rejestracyjne
  • Krzysztof Kamil Chaciński Burmistrz miasta
Radzymin na mapie
Identyfikatory
  • 21.180452.4175 Współrzędne GPS
  • 1434094 TERYT (TERC)
  • 0921591 SIMC
Herb miasta Radzymin
Radzymin herb
Flaga miasta Radzymin
Radzymin flaga

Radzymin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-250Poczta Radzymin, Al. Jana Pawła II 6

Radzymin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radzyminie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
(22) 667-68-00
(22) 667-68-99
plac Kościuszki 2
05-250 Radzymin

Radzymin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Radzymin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 407, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 78,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,6 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Radzymina zawarli w 2020 roku 52 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla kraju.
    27,1% mieszkańców Radzymina jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

    Radzymin ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,01 na 1000 mieszkańców Radzymina. W 2020 roku urodziło się 183 dzieci, w tym 47,5% dziewczynek i 52,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,28 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2019 roku 34,7% zgonów w Radzyminie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,3% zgonów w Radzyminie były nowotwory, a 7,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radzymina przypada 10.77 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2020 roku zarejestrowano 309 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 144 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radzymina 165. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

    58,1% mieszkańców Radzymina jest w wieku produkcyjnym, 26,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Radzymina
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 13 407 Liczba mieszkańców
  • 6 986 Kobiety
  • 6 421 Mężczyźni
  • 52,1%
    47,9%
  • 109 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
  • 92 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Radzyminie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Radzyminie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Radzyminie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Radzymina
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 36,6 lat Średni wiek mieszkańców
  • Radzymin
    36,6 lat
    Województwo
    41,6 lat
    Cała Polska
    42,0 lat
  • 38,1 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 35,0 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Radzymin, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Radzymina
    (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny kobiet - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 27,1% Kawalerowie/Panny
  • Radzymin
    27,2%
    Mazowieckie
    28,4%
    Polska
    28,8%
  • 23,1% Kobiety
    (Panny)
  • 31,8% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 59,0% Żonaci/Zamężne
  • Radzymin
    59,0%
    woj. mazowieckie
    55,4%
    Cała Polska
    55,8%
  • 56,7% Kobiety
    (Zamężne)
  • 61,6% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,1% Wdowcy/Wdowy
  • Tutaj
    9,0%
    woj. mazowieckie
    9,9%
    Polska
    9,6%
  • 14,7% Kobiety
    (Wdowy)
  • 2,6% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
    4,6%
    woj. mazowieckie
    5,8%
    Kraj
    5,0%
  • 5,4% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 3,8% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,1% Nieustalone
  • Miasto
    0,2%
    Województwo
    0,5%
    Polska
    0,8%
  • 0,1% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 0,2% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radzyminie w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
  • Miasto
    3,9
    woj. mazowieckie
    3,9
    Kraj
    3,8
  • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
  • Radzymin
    1,2
    Mazowieckie
    1,5
    Cała Polska
    1,3
  • 52 Małżeństwa zawarte w roku 2020
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radzyminie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 40 Przyrost naturalny w roku 2020
  • 12 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • 28 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • 3,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Radzymin
    3,0
    Mazowieckie
    -2,0
    Cała Polska
    -3,2
  • Wykres - Przyrost naturalny w Radzyminie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radzyminie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radzyminie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Radzyminie w roku 2020
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 183 Urodzenia żywe
  • 87 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 96 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 47,5%
    52,5%
  • 13,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Miasto
    13,8
    woj. mazowieckie
    10,5
    Kraj
    9,3
  • 50,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Radzymin
    50,6
    woj. mazowieckie
    44,3
    Cała Polska
    39,9
  • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 6
  • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 43
  • 140 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 140
  • 114 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 114
  • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 47
  • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 9
  • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0
  • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 361 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 486 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Tutaj
    3 426 g
    Mazowieckie
    3 410 g
    Kraj
    3 379 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 Waga 5000g i więcej
  • 3
  • 45 Waga 4500g - 4999g
  • 45
  • 322 Waga 4000g - 4499g
  • 322
  • 1 093 Waga 3500g - 3999g
  • 1 093
  • 1 228 Waga 3000g - 3499g
  • 1 228
  • 370 Waga 2500g - 2999g
  • 370
  • 107 Waga 2000g - 2499g
  • 107
  • 26 Waga 1500g - 1999g
  • 26
  • 16 Waga 1000g - 1499g
  • 16
  • 6 Waga 600g - 999g
  • 6
  • 1,79 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    1,79
    woj. mazowieckie
    1,53
    Cała Polska
    1,38
  • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Miasto
    0,86
    woj. mazowieckie
    0,75
    Polska
    0,67
  • 1,28 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Miasto
    1,28
    Mazowieckie
    0,84
    Kraj
    0,74
  • Statystyki zgonów w Radzyminie w roku 2020
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 143 Zgony
  • 75 Kobiety
    (Zgony)
  • 68 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 52,4%
    47,6%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 10,8 Zgony na 1000 ludności
  • Radzymin
    10,8
    Mazowieckie
    12,4
    Polska
    12,5
  • 78,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Radzymin
    78,3
    Mazowieckie
    119,0
    Cała Polska
    134,3
  • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    1,6
    Województwo
    3,2
    Cała Polska
    3,6
  • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Radzymin
    2,9
    woj. mazowieckie
    3,2
    Cały kraj
    3,4
  • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. mazowieckie
    1,2
    Cały kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Radzymin
    34,7%
    Mazowieckie
    32,6%
    Kraj
    39,4%
  • 26,3% Zgony spowodowane nowotworami
  • Miasto
    26,3%
    woj. mazowieckie
    26,0%
    Cały kraj
    26,5%
  • 7,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Miasto
    7,6%
    Województwo
    7,9%
    Cały kraj
    6,6%
  • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • woj. mazowieckie
    5,9
    Polska
    9,9
  • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
    62,4
    Polska
    70,4
  • 238,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Radzymin
    238,6
    woj. mazowieckie
    277,2
    Polska
    283,2
  • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • woj. mazowieckie
    254,6
    Polska
    261,3
  • 315,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 341,8 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 286,2 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    315,0
    Mazowieckie
    347,0
    Cały kraj
    421,0
  • 40,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 20,4 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 61,5 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    40,8
    Województwo
    54,5
    Cała Polska
    69,5
  • 27,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    27,3
    woj. mazowieckie
    36,3
    Cała Polska
    35,1
  • 6,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Tutaj
    6,2
    woj. mazowieckie
    7,7
    Cała Polska
    7,9
  • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Radzymin
    0,8%
    Województwo
    0,8%
    Polska
    0,8%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 309 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 151 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 158 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 3 Zameldowania z zagranicy
  • 2 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 144 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 80 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 64 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • 168 Saldo migracji
  • 73 Kobiety
    (saldo migracji)
  • 95 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • 165 Saldo migracji wewnętrznych
  • 71 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 94 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 3 Saldo migracji zagranicznych
  • 2 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radzyminie w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 22,7% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 21,2% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 24,2% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 63,5% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 65,4% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 12,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 15,3% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 10,3% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radzymin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzymin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w Radzyminie oddano do użytku 152 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radzyminie to 4 486 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 337 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    69,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,3% na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radzyminie to 4,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Radzyminie to 109,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,67% mieszkań posiada łazienkę, 92,73% korzysta z centralnego ogrzewania, a 99,75% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

    Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 4 486 Liczba nieruchomości w 2020 roku
  • 337,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    337,00
    Województwo
    440,20
    Polska
    392,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 82,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Radzymin
    82,00 m2
    Mazowieckie
    72,60 m2
    Polska
    74,50 m2
  • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Radzymin
    27,60 m2
    woj. mazowieckie
    32,00 m2
    Cały kraj
    29,20 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Radzymin
    3,90
    Województwo
    3,61
    Polska
    3,82
  • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Tutaj
    2,97
    woj. mazowieckie
    2,27
    Cała Polska
    2,55
  • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Radzymin
    0,76
    woj. mazowieckie
    0,63
    Polska
    0,67
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 152 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
  • 11,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Radzymin
    11,42
    Mazowieckie
    8,60
    Cała Polska
    5,77
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 624 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
  • 4,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Radzymin
    4,11
    Mazowieckie
    3,50
    Polska
    3,77
  • 46,87 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    46,87
    Województwo
    30,10
    Polska
    21,77
  • 16 595 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
  • 109,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
  • Radzymin
    109,2 m2
    Mazowieckie
    83,9 m2
    Kraj
    88,7 m2
  • 1,25 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
  • Tutaj
    1,25 m2
    woj. mazowieckie
    0,72 m2
    Cały kraj
    0,51 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 95,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Miasto
    95,74%
    Mazowieckie
    96,09%
    Polska
    96,97%
  • 95,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Radzymin
    95,34%
    woj. mazowieckie
    93,90%
    Kraj
    94,01%
  • 94,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Tutaj
    94,67%
    woj. mazowieckie
    92,00%
    Cała Polska
    91,78%
  • 92,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Tutaj
    92,73%
    Mazowieckie
    87,29%
    Kraj
    83,08%
  • 99,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Tutaj
    99,75%
    Mazowieckie
    58,44%
    Polska
    57,25%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Radzymin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W Radzyminie na 1000 mieszkańców pracuje 298osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 48,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,1% mężczyźni.

    Bezrobocie rejestrowane w Radzyminie wynosiło w 2020 roku 8,7% (8,8% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radzyminie wynosiło 4 997,04 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radzymina 815 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 415 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -400.

    13,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Radzymina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,5% w przemyśle i budownictwie, a 27,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 298 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
    298,0
    Mazowieckie
    313,0
    Cała Polska
    252,0
  • 8,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 8,8% Kobiety
  • 8,6% Mężczyźni
  • Tutaj
    8,7%
    woj. mazowieckie
    5,2%
    Kraj
    6,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radzyminie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radzyminie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radzyminie w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 4 997 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Tutaj
    4 997 PLN
    Mazowieckie
    6 582 PLN
    Polska
    5 523 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radzyminie w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 415 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -400 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 13,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 12,0% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 14,6% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 28,5% Przemysł i budownictwo
  • 19,7% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 37,9% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 27,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 23,0% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 31,5% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 3,4% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,8% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 28,5% Pozostałe
  • 41,9% Kobiety
    (pozostałe)
  • 14,1% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radzyminie w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 3 971 Pracujący ogółem
  • 1 942 Kobiety
  • 2 029 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radzyminie w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 26,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 24,1% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 28,2% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 58,1% W wieku produkcyjnym
  • 55,1% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 61,4% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 15,8% W wieku poprodukcyjnym
  • 20,8% Kobiety
    (59+ lat)
  • 10,3% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radzymin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 72,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    72,0
    woj. mazowieckie
    70,7
    Polska
    68,0
  • 27,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Miasto
    27,2
    Województwo
    37,7
    Cały kraj
    37,5
  • 60,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Radzymin
    60,6
    Mazowieckie
    114,0
    Cały kraj
    122,8
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 67,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 71,7% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 63,1% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 32,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 28,3% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 36,9% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Radzymin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W Radzyminie w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 871 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 395 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 135 nowych podmiotów, a 77 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (170) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (96) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (113) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (64) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radzyminie najwięcej (152) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 803) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    0,5% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,9% (410) podmiotów, a 77,6% (1 452) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radzyminie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.4%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 1 871 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 410 Przemysł i budownictwo
  • 1 452 Pozostała działalność
  • 135 Podmioty nowo zarejestrowane w Radzyminie w 2020 roku
  • 77 Podmioty wyrejestrowane w Radzyminie w 2020 roku
  • 1 395 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 803 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 1 803
  • 58 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 58
  • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 8
  • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
  • 1
  • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
  • 1
  • 1 869 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 1 869
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 Spółdzielnie ogółem
  • 3
  • 198 Spółki handlowe ogółem
  • 198
  • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
  • 12
  • 4  Spółki handlowe - akcyjne
  • 4
  • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 1
  • 152  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 152
  • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
  • 11
  • 150 Spółki cywilne ogółem
  • 150
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 1 395 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 313 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 313
  • 187 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 187
  • 177 Budownictwo
  • 177
  • 112 Przetwórstwo przemysłowe
  • 112
  • 110 Transport i gospodarka magazynowa
  • 110
  • 91 Pozostała działalność
  • 91
  • 78 Informacja i komunikacja
  • 78
  • 73 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 73
  • 71 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 71
  • 54 Edukacja
  • 54
  • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 41
  • 33 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 33
  • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
  • 20
  • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 17
  • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • 9
  • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 7
  • 1 Górnictwo i wydobywanie
  • 1
  • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzymin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • W 2020 roku w Radzyminie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 286 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,60 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radzyminie wynosi 62,10% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radzymina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,72 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 12,05 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,55 (73%), drogowe - 1,72 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (84%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radzymina.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 286 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 286
  • 195 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 195
  • 60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 60
  • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 23
  • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 5
  • 160 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 160
  • 21,60 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    21,60
    woj. mazowieckie
    20,31
    Cały kraj
    19,96
  • 14,72 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Radzymin
    14,72
    woj. mazowieckie
    13,38
    Cała Polska
    12,25
  • 4,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    4,55
    Mazowieckie
    4,46
    Cała Polska
    5,17
  • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    1,72
    woj. mazowieckie
    1,80
    Cała Polska
    1,73
  • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    0,37
    woj. mazowieckie
    0,31
    Polska
    0,37
  • 12,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    12,05
    Mazowieckie
    10,46
    Cały kraj
    9,65
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Radzymin
    62%
    Mazowieckie
    65%
    Cała Polska
    73%
  • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Miasto
    54%
    woj. mazowieckie
    56%
    Kraj
    65%
  • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Tutaj
    73%
    woj. mazowieckie
    73%
    Cały kraj
    82%
  • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Tutaj
    97%
    woj. mazowieckie
    99%
    Kraj
    99%
  • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Miasto
    85%
    woj. mazowieckie
    85%
    Kraj
    87%
  • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Radzymin
    42%
    Województwo
    42%
    Polska
    54%

Radzymin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Suma wydatków z budżetu Radzymina wyniosła w 2020 roku 204,0 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.6% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu Radzymina - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,4 mln złotych, czyli 17,4% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Radzymina wyniosła w 2020 roku 192,5 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.6%). W budżecie Radzymina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 61,2 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,8%.
  • Wydatki budżetu w Radzyminie według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    55,5 mln

    2,3 tys(100%)

    67,7 mln

    2,7 tys(100%)

    85,3 mln

    3,4 tys(100%)

    112,9 mln

    4,4 tys(100%)

    133,5 mln

    5,1 tys(100%)

    157,7 mln

    5,9 tys(100%)

    174,9 mln

    6,4 tys(100%)

    204,0 mln

    7,4 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    24,5 mln

    2,2 tys(44.1%)

    28,8 mln

    2,5 tys(42.5%)

    45,6 mln

    3,8 tys(53.5%)

    48,0 mln

    3,9 tys(42.5%)

    48,7 mln

    3,8 tys(36.5%)

    51,3 mln

    4,0 tys(32.6%)

    52,3 mln

    4,0 tys(29.9%)

    63,7 mln

    4,8 tys(31.2%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    4,6 mln

    402(8.2%)

    8,6 mln

    739(12.8%)

    7,8 mln

    645(9.1%)

    11,0 mln

    891(9.8%)

    19,8 mln

    1,6 tys(14.9%)

    29,5 mln

    2,3 tys(18.7%)

    18,0 mln

    1,4 tys(10.3%)

    27,5 mln

    2,1 tys(13.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    4,6 mln

    405(8.3%)

    5,3 mln

    457(7.9%)

    7,2 mln

    600(8.5%)

    8,6 mln

    692(7.6%)

    8,5 mln

    675(6.4%)

    11,7 mln

    911(7.4%)

    22,0 mln

    1,7 tys(12.6%)

    23,3 mln

    1,8 tys(11.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    7,1 mln

    625(12.8%)

    7,7 mln

    656(11.3%)

    7,9 mln

    652(9.2%)

    8,8 mln

    715(7.8%)

    10,3 mln

    811(7.7%)

    10,8 mln

    840(6.9%)

    13,0 mln

    991(7.4%)

    13,6 mln

    1,0 tys(6.7%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    8,2 mln

    720(14.8%)

    8,1 mln

    690(11.9%)

    8,6 mln

    716(10.1%)

    27,1 mln

    2,2 tys(24%)

    3,4 mln

    266(2.5%)

    3,8 mln

    296(2.4%)

    4,3 mln

    332(2.5%)

    3,7 mln

    276(1.8%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    1,3 mln

    112(2.3%)

    2,7 mln

    234(4%)

    1,7 mln

    140(2%)

    2,3 mln

    189(2.1%)

    2,9 mln

    231(2.2%)

    4,7 mln

    367(3%)

    4,9 mln

    374(2.8%)

    3,5 mln

    261(1.7%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    123,0 tys

    10,8(0.2%)

    220,4 tys

    18,8(0.3%)

    292,7 tys

    24,3(0.3%)

    434,8 tys

    35,1(0.4%)

    324,0 tys

    25,6(0.2%)

    528,6 tys

    41,1(0.3%)

    4,0 mln

    301(2.3%)

    3,2 mln

    243(1.6%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    1,1 mln

    93,2(1.9%)

    1,1 mln

    96,0(1.7%)

    899,8 tys

    74,6(1.1%)

    1,1 mln

    91,9(1%)

    2,0 mln

    159(1.5%)

    1,5 mln

    114(0.9%)

    1,7 mln

    131(1%)

    2,3 mln

    172(1.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,2 mln

    106(2.2%)

    1,5 mln

    128(2.2%)

    1,9 mln

    161(2.3%)

    2,0 mln

    158(1.7%)

    2,0 mln

    156(1.5%)

    4,8 mln

    369(3%)

    3,6 mln

    278(2.1%)

    1,8 mln

    137(0.9%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    768,3 tys

    67,5(1.4%)

    798,8 tys

    68,3(1.2%)

    846,0 tys

    70,2(1%)

    880,6 tys

    71,2(0.8%)

    1,0 mln

    81,2(0.8%)

    1,2 mln

    90,3(0.7%)

    1,6 mln

    119(0.9%)

    1,7 mln

    129(0.8%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    1,1 mln

    101(2.1%)

    750,6 tys

    64,2(1.1%)

    514,2 tys

    42,6(0.6%)

    689,6 tys

    55,7(0.6%)

    776,9 tys

    61,4(0.6%)

    896,3 tys

    69,6(0.6%)

    1,3 mln

    97,6(0.7%)

    1,2 mln

    87,0(0.6%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    346,3 tys

    30,4(0.6%)

    850,2 tys

    72,7(1.3%)

    867,6 tys

    72,0(1%)

    819,5 tys

    66,2(0.7%)

    530,3 tys

    41,9(0.4%)

    954,1 tys

    74,1(0.6%)

    1,2 mln

    91,7(0.7%)

    1,0 mln

    75,7(0.5%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    445,0 tys

    39,1(0.8%)

    975,1 tys

    83,4(1.4%)

    800,8 tys

    66,4(0.9%)

    734,9 tys

    59,4(0.7%)

    826,5 tys

    65,4(0.6%)

    783,1 tys

    60,8(0.5%)

    890,7 tys

    67,9(0.5%)

    608,0 tys

    45,7(0.3%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    142,5 tys

    12,5(0.3%)

    147,3 tys

    12,6(0.2%)

    165,7 tys

    13,7(0.2%)

    276,1 tys

    22,3(0.2%)

    362,2 tys

    28,6(0.3%)

    299,5 tys

    23,3(0.2%)

    312,9 tys

    23,9(0.2%)

    312,8 tys

    23,5(0.2%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    7,2 tys

    0,6(0%)

    15,0 tys

    1,3(0%)

    20,7 tys

    1,7(0%)

    23,0 tys

    1,9(0%)

    160,1 tys

    12,7(0.1%)

    207,5 tys

    16,1(0.1%)

    303,4 tys

    23,1(0.2%)

    168,4 tys

    12,6(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    3,7 tys

    0,3(0%)

    128,6 tys

    11,0(0.2%)

    128,3 tys

    10,6(0.2%)

    14,4 tys

    1,2(0%)

    13,3 tys

    1,0(0%)

    117,6 tys

    9,1(0.1%)

    121,1 tys

    9,2(0.1%)

    131,2 tys

    9,9(0.1%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    8,4 tys

    0,7(0%)

    14,2 tys

    1,1(0%)

    8,4 tys

    0,7(0%)

    198,1 tys

    15,4(0.1%)

    165,9 tys

    12,6(0.1%)

    16,1 tys

    1,2(0%)

    Wydatki związane z poborem dochodów

    [Dział 756]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    4,2 tys

    0,4(0%)

    19,5 tys

    1,6(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

    [Dział 400]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Radzyminie według działów klasyfikacji budżetowej
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    63,5 mln

    2,6 tys(100%)

    70,7 mln

    2,9 tys(100%)

    78,6 mln

    3,1 tys(100%)

    107,0 mln

    4,1 tys(100%)

    125,7 mln

    4,8 tys(100%)

    146,1 mln

    5,4 tys(100%)

    168,8 mln

    6,2 tys(100%)

    192,5 mln

    6,9 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    38,3 mln

    3,4 tys(60.3%)

    43,2 mln

    3,7 tys(61.1%)

    43,7 mln

    3,6 tys(55.6%)

    51,2 mln

    4,1 tys(47.9%)

    56,1 mln

    4,4 tys(44.6%)

    64,5 mln

    5,0 tys(44.2%)

    71,7 mln

    5,5 tys(42.5%)

    75,4 mln

    5,7 tys(39.2%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    15,5 mln

    1,4 tys(24.4%)

    16,6 mln

    1,4 tys(23.5%)

    18,1 mln

    1,5 tys(23%)

    21,5 mln

    1,7 tys(20.1%)

    23,4 mln

    1,9 tys(18.6%)

    24,7 mln

    1,9 tys(16.9%)

    26,9 mln

    2,1 tys(16%)

    33,7 mln

    2,5 tys(17.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    76,4 tys

    6,7(0.1%)

    137,6 tys

    11,8(0.2%)

    4,9 mln

    405(6.2%)

    3,1 mln

    251(2.9%)

    3,8 mln

    304(3.1%)

    4,0 mln

    313(2.8%)

    8,8 mln

    669(5.2%)

    10,7 mln

    804(5.6%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    77,3

    0,0(0%)

    340,3 tys

    29,1(0.5%)

    448,1 tys

    37,2(0.6%)

    653,3 tys

    52,8(0.6%)

    3,7 mln

    294(3%)

    10,0 mln

    777(6.8%)

    4,7 mln

    357(2.8%)

    6,6 mln

    493(3.4%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    861,2 tys

    75,7(1.4%)

    1,7 mln

    144(2.4%)

    2,0 mln

    169(2.6%)

    2,5 mln

    204(2.4%)

    3,0 mln

    241(2.4%)

    3,0 mln

    235(2.1%)

    4,6 mln

    353(2.7%)

    6,0 mln

    447(3.1%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,7 mln

    148(2.6%)

    1,7 mln

    142(2.4%)

    1,7 mln

    138(2.1%)

    1,9 mln

    151(1.7%)

    2,1 mln

    168(1.7%)

    2,4 mln

    184(1.6%)

    2,1 mln

    163(1.3%)

    2,2 mln

    162(1.1%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    6,2 mln

    543(9.7%)

    5,9 mln

    502(8.3%)

    6,4 mln

    528(8.1%)

    24,9 mln

    2,0 tys(23.3%)

    1,0 mln

    82,1(0.8%)

    1,5 mln

    115(1%)

    1,5 mln

    115(0.9%)

    1,1 mln

    83,7(0.6%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    734,6 tys

    64,6(1.2%)

    216,6 tys

    18,5(0.3%)

    209,2 tys

    17,4(0.3%)

    671,4 tys

    54,2(0.6%)

    507,6 tys

    40,1(0.4%)

    734,7 tys

    57,1(0.5%)

    909,1 tys

    69,3(0.5%)

    565,2 tys

    42,5(0.3%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    543,2 tys

    45,1(0.7%)

    350,0 tys

    28,3(0.3%)

    1,4 tys

    0,1(0%)

    578,1 tys

    44,9(0.4%)

    2,0 mln

    149(1.2%)

    511,0 tys

    38,4(0.3%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    58,0 tys

    5,1(0.1%)

    263,8 tys

    22,5(0.4%)

    302,2 tys

    25,1(0.4%)

    96,3 tys

    7,8(0.1%)

    118,7 tys

    9,4(0.1%)

    92,1 tys

    7,2(0.1%)

    218,1 tys

    16,6(0.1%)

    207,9 tys

    15,6(0.1%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    3,7 tys

    0,3(0%)

    128,6 tys

    11,0(0.2%)

    128,3 tys

    10,6(0.2%)

    14,4 tys

    1,2(0%)

    13,3 tys

    1,0(0%)

    117,6 tys

    9,1(0.1%)

    121,1 tys

    9,2(0.1%)

    131,2 tys

    9,9(0.1%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    0,0

    0,0(0%)

    2,6 tys

    0,2(0%)

    3,3 tys

    0,3(0%)

    8,9 tys

    0,7(0%)

    8,8 tys

    0,7(0%)

    7,6 tys

    0,6(0%)

    9,1 tys

    0,7(0%)

    67,4 tys

    5,1(0%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    152,9 tys

    13,4(0.2%)

    161,6 tys

    13,8(0.2%)

    93,3 tys

    7,7(0.1%)

    30,2 tys

    2,4(0%)

    22,6 tys

    1,8(0%)

    32,8 tys

    2,5(0%)

    28,9 tys

    2,2(0%)

    27,6 tys

    2,1(0%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    11,2 tys

    1,0(0%)

    6,9 tys

    0,6(0%)

    5,0 tys

    0,4(0%)

    3,0 tys

    0,2(0%)

    1,2 tys

    0,1(0%)

    207,3 tys

    16,1(0.1%)

    112,0 tys

    8,5(0.1%)

    20,0 tys

    1,5(0%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,1

    0,0(0%)

    100,0

    0,0(0%)

    710

    0,1(0%)

    181,8 tys

    13,9(0.1%)

    2,8 tys

    0,2(0%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    0,0

    0,0(0%)

    382,2 tys

    32,7(0.5%)

    167,7 tys

    13,9(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    36,9 tys

    2,9(0%)

    542,6 tys

    42,1(0.4%)

    658,9 tys

    50,2(0.4%)

    0,0

    0,0(0%)

    Obrona narodowa

    [Dział 752]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Przetwórstwo przemysłowe

    [Dział 150]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,0 tys

    0,2(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    57,5 tys

    4,6(0.1%)

    13,8 tys

    1,1(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radzymin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 3 726 mieszkańców Radzymina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 804 kobiet oraz 1 922 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 16,3% średnie ogólnokształcące, a 16,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,3% mieszkańców Radzymina, gimnazjalnym 5,0%, natomiast 19,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Radzymina mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radzyminie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz podstawowe ukończone (20,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,9%) oraz średnie zawodowe (18,4%).

    W roku 2018 w Radzyminie mieściło się 13 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 090 dzieci (546 dziewczynek oraz 544 chłopców). Dostępnych było 1 440 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie mieściły się 4 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 477 dzieci (235 dziewczynek oraz 242 chłopców). Dostępnych było 447 miejsc.

    22,3% mieszkańców Radzymina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,6% wśród dziewczynek i 22,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 451 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 94 oddziałach uczyło się 1 775 uczniów (852 kobiety oraz 923 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 803 uczniów (385 kobiet oraz 418 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 34,1% ludności (34,3% wśród dziewczynek i 33,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 117,55.

    W Radzyminie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 345 uczniów (191 kobiet oraz 154 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 98 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 446 uczniów (278 kobiet oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 168 absolwentów.

    W Radzyminie znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 303 uczniów (93 kobiety oraz 210 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 87 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 210 uczniów (122 kobiety oraz 88 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

    W Radzyminie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 107 uczniów (25 kobiet oraz 82 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,4% mieszkańców (13,8% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,5 uczniów. 26,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 15,5% mieszkańców Radzymina w wieku potencjalnej nauki (15,5% kobiet i 15,4% mężczyzn).

  • 19,6% Wykształcenie wyższe
  • Miasto
    19,6%
    woj. mazowieckie
    24,4%
    Cała Polska
    17,9%
  • 22,9% Kobiety
    (wyższe)
  • 16,0% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
  • Miasto
    34,9%
    woj. mazowieckie
    34,8%
    Polska
    33,3%
  • 36,3% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 33,4% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 2,3% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
    2,3%
    Województwo
    3,0%
    Cała Polska
    2,7%
  • 3,2% Kobiety
    (policealne)
  • 1,4% Mężczyźni
    (policealne)
  • 16,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Miasto
    16,3%
    Mazowieckie
    14,4%
    Kraj
    12,4%
  • 18,8% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 13,5% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 16,2% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Miasto
    16,2%
    Mazowieckie
    17,4%
    Polska
    18,1%
  • 14,3% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 18,4% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 20,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Miasto
    20,3%
    Województwo
    17,3%
    Polska
    22,9%
  • 15,2% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 25,9% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 5,0% Wykształcenie gimnazjalne
  • Miasto
    5,0%
    Województwo
    4,7%
    Polska
    5,2%
  • 4,4% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 5,7% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 19,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Radzymin
    19,1%
    Województwo
    17,4%
    Polska
    19,3%
  • 20,0% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 18,0% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Radzymin
    1,1%
    Województwo
    1,4%
    Kraj
    1,4%
  • 1,2% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 1,0% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • 1451 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Miasto
    1 451,0
    Mazowieckie
    935,0
    Polska
    873,0
  • 0,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Radzymin
    0,38
    woj. mazowieckie
    0,84
    Polska
    0,89
  •  
  • 13Przedszkola
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 56 Oddziały
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 1 440 Miejsca
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  • Wykres - Przedszkola (Radzymin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1 090 Dzieci
  • 546 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 544 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 50,1%
    49,9%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 31 2 lata i mniej
  • 31
  • 246 3 lata
  • 246
  • 270 4 lata
  • 270
  • 293 5 lata
  • 293
  • 247 6 lat
  • 247
  • 3 7 lat i więcej
  • 3
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 12 2 lata i mniej
  • 12
  • 114 3 lata
  • 114
  • 149 4 lata
  • 149
  • 156 5 lata
  • 156
  • 115 6 lat
  • 115
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 19 2 lata i mniej
  • 19
  • 132 3 lata
  • 132
  • 121 4 lata
  • 121
  • 137 5 lata
  • 137
  • 132 6 lat
  • 132
  • 3 7 lat i więcej
  • 3
  • 1Punkty przedszkolne
  • 2 Oddziały
  • 25 Miejsca
  • Wykres - Punkty przedszkolne (Radzymin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 14 Dzieci
  • 5 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 9 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 35,7%
    64,3%
  • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
  • 1 3 lata
  • 1
  • 2 4 lata
  • 2
  • 2 5 lata
  • 2
  • 4 6 lat
  • 4
  • 5 7 lat i więcej
  • 5
  • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
  • 1 5 lata
  • 1
  • 2 6 lat
  • 2
  • 2 7 lat i więcej
  • 2
  • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
  • 1 3 lata
  • 1
  • 2 4 lata
  • 2
  • 1 5 lata
  • 1
  • 2 6 lat
  • 2
  • 3 7 lat i więcej
  • 3
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radzyminie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyminie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Przedszkole nr 2
    Publiczne
    22 786-52-70
    ul. Konstytucji 3 Maja 28
    05-250 Radzymin
    819217
    Publiczne Przedszkole Nr 1
    Publiczne
    22 786-50-19
    ul. Batorego 8
    05-250 Radzymin
    410111
    LittleAntBee
    Niepubliczne
    22 763-06-02
    ul. M.Skłodowskiej-Curie 9/11
    05-250 Radzymin
    ---
    Niepubliczne Przedszkole "Piotruś Pan"
    Niepubliczne
    22 424-11-08
    22 424-11-08
    ul. Słowackiego 11
    05-250 Radzymin
    ---
    Niepubliczne Przedszkole Czary Mary
    Niepubliczne
    60 756-63-03
    ul. Weteranów 73d
    05-250 Radzymin
    ---
    Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"
    Niepubliczne
    22 786-06-06
    ul. Żeligowskiego 10
    05-250 Radzymin
    ---
    Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"
    Niepubliczne
    60 981-97-02
    ul. Nowa 76b
    05-250 Radzymin
    ---
  • Szkoły podstawowe w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 76 Oddziały
  • 1 741 Uczniowie
  • 841 Kobiety
    (uczniowie)
  • 900 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 48,3%
    51,7%
  • 247 Uczniowie w 1 klasie
  • 124 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 123 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 157 Absolwenci 2016
  • 64 Kobiety
    (absolwenci 2016)
  • 93 Mężczyźni
    (absolwenci 2016)
  •  
  • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 18 Oddziały
  • 34 Uczniowie
  • 11 Kobiety
    (uczniowie)
  • 23 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 32,4%
    67,6%
  • 5 Uczniowie w 1 klasie
  • 2 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 3 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    18,9
    Województwo
    17,6
    Polska
    17,3
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
  • 18,9
  • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 18,9
  • 22,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22,9
  • 1,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 1,9
  • 23 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
  • 23 angielski
  •  
  • 117,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
    117,55
    woj. mazowieckie
    98,96
    Cały kraj
    95,46
  • 116,16 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Radzymin
    116,16
    woj. mazowieckie
    97,33
    Cała Polska
    93,85
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radzymin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radzymin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Radzyminie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyminie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Szkoła Podstawowa nr 1 (Podpułkiownik pilot Marian Pisarek)
    Publiczna
    22 786-50-31
    22 786-50-31
    ul. 11 LISTOPADA 2
    05-250 Radzymin
    3068341
    Szkoła Podstawowa nr 2
    Publiczna
    22 786-50-30
    22 786-55-49
    ul. M. Konopnickiej 24
    05-250 Radzymin
    21531-
  • Szkoły ponadpodstawowe w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  • Wykres - Licea ogólnokształcące (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
  • 9 Oddziały
  • 269 Uczniowie
  • 163 Kobiety
    (uczniowie)
  • 106 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 60,6%
    39,4%
  • 115 Uczniowie w 1 klasie
  • 74 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 41 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 72 Absolwenci
  • 47 Kobiety
    (absolwenci)
  • 25 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 4 Oddziały
  • 76 Uczniowie
  • 28 Kobiety
    (uczniowie)
  • 48 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 36,8%
    63,2%
  • 29 Absolwenci
  • 12 Kobiety
    (absolwenci)
  • 17 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 26,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Radzymin
    26,5
    woj. mazowieckie
    26,1
    Cały kraj
    26,2
  •  
  • Wykres - Technika (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
  • 12 Oddziały
  • 303 Uczniowie
  • 93 Kobiety
    (uczniowie)
  • 210 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 30,7%
    69,3%
  • 77 Uczniowie w 1 klasie
  • 20 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 57 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 87 Absolwenci
  • 30 Kobiety
    (absolwenci)
  • 57 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
  • Tutaj
    25,3
    woj. mazowieckie
    23,2
    Polska
    23,8
  •  
  • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
  • 4 Oddziały
  • 107 Uczniowie
  • 25 Kobiety
    (uczniowie)
  • 82 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 23,4%
    76,6%
  • 48 Uczniowie w 1 klasie
  • 10 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 38 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  •  
  • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
  • Radzymin
    26,8
    Mazowieckie
    18,4
    Kraj
    17,9
  •  
  •  
  • 1 282 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
    • Obowiązkowo uczący się języka obcego
    • angielski715
    • niemiecki298
    • hiszpański223
    • francuski46
  • 715 angielski
  • 298 niemiecki
  • 223 hiszpański
  • 46 francuski
  • 1 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • 1 inny
  •  
  • Lista szkół ponadpodstawowych w Radzyminie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyminie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    Technikum Zawodowe
    Publiczne
    22 786-63-02
    22 786-63-58
    ul. Aleja Jana Pawła II 18
    05-250 Radzymin
    11294-
    Liceum Ogólnoksztłcące im. C. K. Norwida
    Publiczne
    ul. Konstytucji 3 Maja 26
    05-250 Radzymin
    9232-
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ im. kpt. Stefana Pogonowskiego (kpt. Stefan Pogonowski)
    Publiczna
    22 786-51-44
    22 786-63-60
    ul. Komunalna 6
    05-250 Radzymin
    719113
    Technikum Architektury Krajobrazu
    Publiczne
    22 786-63-02
    22 786-63-58
    ul. Al. Jana Pawła II 18
    05-250 Radzymin
    481-
    Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radzyminie
    Niepubliczna
    ul. 11 Listopada 2
    05-250 Radzymin
    ---
    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ
    Niepubliczne
    22 786-51-44
    22 786-63-60
    ul. Komunalna 6
    05-250 Radzymin
    ---
  • Edukacyjne grupy wieku w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 22,3% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 22,6% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 22,1% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 34,1% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 34,3% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 33,8% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 13,8% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,7% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 14,4% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 13,8% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 15,0% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 15,5% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 15,5% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 15,4% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radzymin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radzymin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radzymin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzymin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Radzyminie

  • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radzyminie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Radzyminie
    (Źródło: GUS, 2020)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w Radzyminie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.

    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
    • ogółem: 1 (absolwenci: 15)
    • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
    • muzyczne: 1


    Według danych z 2020 w Radzyminie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 31 843 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 015 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
    • dostępne dla czytelników: 6
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
    Według danych z 2016 w Radzyminie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 424 członków. Zarejestrowano 566 ćwiczących (mężczyźni: 389, kobiety: 177, chłopcy do lat 18: 300, dziewczęta do lat 18: 161). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (7).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Radzyminie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Radzyminie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radzymina znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Interaktywna mapa zabytków w Radzyminie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Szpital z 1830 r. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1)dnia 1954-09-20, wykaz dokumentów: 1095/34 z 1954-09-20
    • Kościół z końca XVIII w. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 634/62 z 1962-04-05
    • Dzwonnica z końca XVIII w. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 634/62 z 1962-04-05
    • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 634/62 z 1962-04-05
    • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Konstytucji 3 Maja 26)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 635/62 z 1962-04-05
    • Kaplica z 1927 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1321 z 1988-10-11
    • Brama z 1912 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1321 z 1988-10-11
    • Cmentarz wojna polsko-rosyjska 1920 z 1912 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1321 z 1988-10-11
    • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1992-09-23, wykaz dokumentów: 1475 z 1992-09-23
    • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1779 r.dnia 1992-09-23, wykaz dokumentów: 1475 z 1992-09-23
    • Park z 1770 r.dnia 1995-07-12, wykaz dokumentów: 1593-A z 1995-07-12
    • Rządcówka z 4. ćw. XVIII w.dnia 1995-07-12, wykaz dokumentów: 1593-A z 1995-07-12; brak numeru z 2012-09-07
    • Domek dozorcy z 1930 - 1932 (ul. Jana Pawła II 64)dnia 1995-08-10, wykaz dokumentów: 1594-A z 1995-08-10
    • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Konstytucji 3 Maja 4)dnia 2000-12-18, wykaz dokumentów: A-62 z 2000-12-18; 4-A z 2002-08-08
  • Formy ochrony przyrody w Radzyminie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radzymina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radzyminie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha

Radzymin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Według danych z 2020 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Radzyminie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 37,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

    W 2020 roku w Radzyminie znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 16 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 16 licencji na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

    Powiat wołomiński - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Radzyminie
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 5 Wypadki drogowe
    (rok 2020)
  • 2 Ofiary śmiertelne
    (rok 2020)
  • 6 Ranni
    (rok 2020)
  • 4 Lekko ranni
  • 2 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Radzyminie w latach 2010 - 2020,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
  • 37,56 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Miasto
    37,6
    Mazowieckie
    54,6
    Kraj
    61,5
  • 15,02 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Tutaj
    15,0
    Województwo
    7,7
    Cała Polska
    6,5
  • 45,07 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2020)
  • Tutaj
    45,1
    Mazowieckie
    60,7
    Cała Polska
    69,2
  • 40,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2020)
  • Tutaj
    40,0
    woj. mazowieckie
    14,2
    Cały kraj
    10,6
  • 120,00 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2020)
  • Radzymin
    120,0
    Województwo
    111,3
    Cała Polska
    112,4
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 12 km  Będących pod zarządem gminy
  • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radzyminie w latach 2013 - 2020,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 1 521,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Miasto
    1 521,7 km
    Województwo
    721,6 km
    Kraj
    551,8 km
  • 7,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Radzymin
    7,1 km
    Województwo
    4,7 km
    Polska
    4,5 km
  • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
  • 16 Liczba licencji na taksówki
  • 16 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Radzymin przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
    • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
    • DW 635droga wojewódzka nr 635( Radzymin - Ciemne - Czarna - Wołomin)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Radzymin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo - Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna -Radzymin - Emilianów - Tłuszcz)