Radzymin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Radzymin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Radzymin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Radzymin.
 • 14 782 Liczba mieszkańców
 • 23,4 km² Powierzchnia
 • 632,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 88 m n.p.m Wysokość
 • 1475 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WWL, WV Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Kamil Chaciński Burmistrz miasta
Radzymin na mapie
Identyfikatory
 • 21.180452.4175 Współrzędne GPS
 • 1434094 TERYT (TERC)
 • 0921591 SIMC
Herb miasta Radzymin
Radzymin herb
Flaga miasta Radzymin
Radzymin flaga

Jak Radzymin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Radzymin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Radzymin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Radzymin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
5Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
7Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
13Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
31Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
43Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
44Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
54Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
65Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
73Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
155Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
167Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
183Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
190Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
205Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę

Radzymin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-250Poczta Radzymin, Al. Jana Pawła II 6

Radzymin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Radzyminie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
(22) 667-68-00
(22) 667-68-99
plac Kościuszki 2
05-250 Radzymin

Radzymin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Radzymin jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 782, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 96,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 36,6 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Radzymina zawarli w 2022 roku 69 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Radzymina jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Radzymin ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 13. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,89 na 1000 mieszkańców Radzymina. W 2022 roku urodziło się 161 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,6% zgonów w Radzyminie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Radzyminie były nowotwory, a 9,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Radzymina przypada 10.17 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 331 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 146 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Radzymina 185. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 23.

  58,9% mieszkańców Radzymina jest w wieku produkcyjnym, 25,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Radzymina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 782 Liczba mieszkańców
 • 7 636 Kobiety
 • 7 146 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Radzyminie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Radzyminie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Radzyminie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Radzymina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Radzymin
  36,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 38,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 35,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Radzymin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Radzymina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Radzymin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Radzymin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Radzymin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Radzymin
  27,8%
  Mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Radzymin
  58,2%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,9%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,9%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Radzyminie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,7
  woj. mazowieckie
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Radzymin
  1,5
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 69 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Radzyminie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,89 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Radzymin
  0,9
  Mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Radzyminie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Radzyminie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Radzyminie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Radzyminie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 161 Urodzenia żywe
 • 81 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 80 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  11,1
  woj. mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 41,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Radzymin
  41,6
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 428 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 428 g
  Mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 28 Waga 4500g - 4999g
 • 28
 • 311 Waga 4000g - 4499g
 • 311
 • 1 013 Waga 3500g - 3999g
 • 1 013
 • 1 017 Waga 3000g - 3499g
 • 1 017
 • 349 Waga 2500g - 2999g
 • 349
 • 81 Waga 2000g - 2499g
 • 81
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,53
  woj. mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,76
  woj. mazowieckie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  1,15
  Mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Radzyminie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 148 Zgony
 • 73 Kobiety
  (Zgony)
 • 75 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Radzymin
  10,2
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 86,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Radzymin
  86,8
  Mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,8
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Radzymin
  2,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Radzymin
  24,6%
  Mazowieckie
  28,7%
  Kraj
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 9,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  9,4%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 200,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Radzymin
  200,9
  woj. mazowieckie
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Polska
  253,9
 • 223,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 206,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 240,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  223,0
  Mazowieckie
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 40,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  40,2
  Województwo
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  24,9
  woj. mazowieckie
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  woj. mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Radzymin
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 331 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 173 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 158 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 146 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 72 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 208 Saldo migracji
 • 115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 93 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 185 Saldo migracji wewnętrznych
 • 101 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 84 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 23 Saldo migracji zagranicznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Radzyminie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Radzymin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzymin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radzyminie oddano do użytku 544 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 37,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Radzyminie to 5 977 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  89,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 10,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Radzyminie to 3,02 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Radzyminie to 69,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,88% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,42% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,32% mieszkań posiada łazienkę, 87,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 977 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 407,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  407,50
  Województwo
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Radzymin
  80,20 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Radzymin
  32,70 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Radzymin
  3,74
  Województwo
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,45
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Radzymin
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 544 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 37,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Radzymin
  37,09
  Mazowieckie
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 643 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,02 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Radzymin
  3,02
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 112,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  112,01
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 37 871 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 69,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Radzymin
  69,6 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 2,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,58 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  93,88%
  Mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 93,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Radzymin
  93,42%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 93,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,32%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 87,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,77%
  Mazowieckie
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 91,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,30%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Radzymin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Radzyminie na 1000 mieszkańców pracuje 263osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Radzyminie wynosiło w 2023 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radzyminie wynosiło 6 065,79 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Radzymina 815 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 415 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -400.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Radzymina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 28,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 263 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  263,0
  Mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 8,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,5% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Radzyminie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Radzyminie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Radzyminie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 066 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Radzyminie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 415 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -400 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 45,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Radzyminie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 798 Pracujący ogółem
 • 1 875 Kobiety
 • 1 923 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Radzyminie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 25,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 20,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Radzymin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  69,8
  woj. mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 26,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  26,4
  Województwo
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 60,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Radzymin
  60,7
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 66,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 63,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 33,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 29,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 36,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Radzymin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Radzyminie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 206 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 646 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 173 nowe podmioty, a 102 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (173) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (96) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (113) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (64) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Radzyminie najwięcej (202) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 136) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,4% (471) podmiotów, a 78,3% (1 727) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Radzyminie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.4%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 206 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 471 Przemysł i budownictwo
 • 1 727 Pozostała działalność
 • 173 Podmioty nowo zarejestrowane w Radzyminie w 2023 roku
 • 102 Podmioty wyrejestrowane w Radzyminie w 2023 roku
 • 1 646 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 136 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 136
 • 58 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 58
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 2 205 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 205
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 244 Spółki handlowe ogółem
 • 244
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 202  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 202
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 158 Spółki cywilne ogółem
 • 158
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 646 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 353 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 353
 • 226 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 226
 • 216 Budownictwo
 • 216
 • 124 Przetwórstwo przemysłowe
 • 124
 • 121 Transport i gospodarka magazynowa
 • 121
 • 116 Informacja i komunikacja
 • 116
 • 100 Pozostała działalność
 • 100
 • 94 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 94
 • 91 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 91
 • 68 Edukacja
 • 68
 • 39 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 39
 • 37 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 37
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 22 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 22
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzymin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Radzyminie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 428 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Radzyminie wynosi 66,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Radzymina najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,52 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 16,21 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 10,81 (86%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Radzymina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 428 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 428
 • 237 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 237
 • 158 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 158
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 270 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 270
 • 29,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  29,33
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 16,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Radzymin
  16,21
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 10,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,81
  Mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,54
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,35
  woj. mazowieckie
  0,29
  Polska
  0,35
 • 18,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  18,52
  Mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Radzymin
  66%
  Mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  48%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  woj. mazowieckie
  87%
  Kraj
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Radzymin
  53%
  Województwo
  42%
  Polska
  51%

Radzymin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Radzymina wyniosła w 2022 roku 248,2 mln złotych, co daje 8,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Radzymina - 31.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.3%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 68,2 mln złotych, czyli 27,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Radzymina wyniosła w 2022 roku 226,5 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.3%). W budżecie Radzymina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (20,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 67,0 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,7%.
 • Wydatki budżetu w Radzyminie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,3 mln

  3,4 tys(100%)

  112,9 mln

  4,4 tys(100%)

  133,5 mln

  5,1 tys(100%)

  157,7 mln

  5,9 tys(100%)

  174,9 mln

  6,4 tys(100%)

  204,0 mln

  6,9 tys(100%)

  235,9 mln

  7,8 tys(100%)

  248,2 mln

  8,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,6 mln

  3,8 tys(53.5%)

  48,0 mln

  3,9 tys(42.5%)

  48,7 mln

  3,8 tys(36.5%)

  51,3 mln

  4,0 tys(32.6%)

  52,3 mln

  4,0 tys(29.9%)

  63,7 mln

  4,8 tys(31.2%)

  63,6 mln

  4,7 tys(27%)

  77,1 mln

  5,3 tys(31.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,8 mln

  645(9.1%)

  11,0 mln

  891(9.8%)

  19,8 mln

  1,6 tys(14.9%)

  29,5 mln

  2,3 tys(18.7%)

  18,0 mln

  1,4 tys(10.3%)

  27,5 mln

  2,1 tys(13.5%)

  42,5 mln

  3,1 tys(18%)

  50,5 mln

  3,4 tys(20.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,2 mln

  600(8.5%)

  8,6 mln

  692(7.6%)

  8,5 mln

  675(6.4%)

  11,7 mln

  911(7.4%)

  22,0 mln

  1,7 tys(12.6%)

  23,3 mln

  1,8 tys(11.4%)

  35,7 mln

  2,6 tys(15.1%)

  25,2 mln

  1,7 tys(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  652(9.2%)

  8,8 mln

  715(7.8%)

  10,3 mln

  811(7.7%)

  10,8 mln

  840(6.9%)

  13,0 mln

  991(7.4%)

  13,6 mln

  1,0 tys(6.7%)

  14,6 mln

  1,1 tys(6.2%)

  19,3 mln

  1,3 tys(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  20,7 tys

  1,7(0%)

  23,0 tys

  1,9(0%)

  160,1 tys

  12,7(0.1%)

  207,5 tys

  16,1(0.1%)

  303,4 tys

  23,1(0.2%)

  168,4 tys

  12,6(0.1%)

  316,9 tys

  23,5(0.1%)

  11,0 mln

  748(4.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,7 mln

  140(2%)

  2,3 mln

  189(2.1%)

  2,9 mln

  231(2.2%)

  4,7 mln

  367(3%)

  4,9 mln

  374(2.8%)

  3,5 mln

  261(1.7%)

  3,9 mln

  291(1.7%)

  6,8 mln

  463(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  161(2.3%)

  2,0 mln

  158(1.7%)

  2,0 mln

  156(1.5%)

  4,8 mln

  369(3%)

  3,6 mln

  278(2.1%)

  1,8 mln

  137(0.9%)

  7,7 mln

  567(3.2%)

  6,4 mln

  437(2.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  716(10.1%)

  27,1 mln

  2,2 tys(24%)

  3,4 mln

  266(2.5%)

  3,8 mln

  296(2.4%)

  4,3 mln

  332(2.5%)

  3,7 mln

  276(1.8%)

  3,9 mln

  289(1.7%)

  6,4 mln

  434(2.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  899,8 tys

  74,6(1.1%)

  1,1 mln

  91,9(1%)

  2,0 mln

  159(1.5%)

  1,5 mln

  114(0.9%)

  1,7 mln

  131(1%)

  2,3 mln

  172(1.1%)

  1,6 mln

  115(0.7%)

  5,0 mln

  339(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  514,2 tys

  42,6(0.6%)

  689,6 tys

  55,7(0.6%)

  776,9 tys

  61,4(0.6%)

  896,3 tys

  69,6(0.6%)

  1,3 mln

  97,6(0.7%)

  1,2 mln

  87,0(0.6%)

  702,4 tys

  52,0(0.3%)

  3,3 mln

  226(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  867,6 tys

  72,0(1%)

  819,5 tys

  66,2(0.7%)

  530,3 tys

  41,9(0.4%)

  954,1 tys

  74,1(0.6%)

  1,2 mln

  91,7(0.7%)

  1,0 mln

  75,7(0.5%)

  1,4 mln

  101(0.6%)

  3,0 mln

  202(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  292,7 tys

  24,3(0.3%)

  434,8 tys

  35,1(0.4%)

  324,0 tys

  25,6(0.2%)

  528,6 tys

  41,1(0.3%)

  4,0 mln

  301(2.3%)

  3,2 mln

  243(1.6%)

  974,3 tys

  72,2(0.4%)

  1,9 mln

  130(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  800,8 tys

  66,4(0.9%)

  734,9 tys

  59,4(0.7%)

  826,5 tys

  65,4(0.6%)

  783,1 tys

  60,8(0.5%)

  890,7 tys

  67,9(0.5%)

  608,0 tys

  45,7(0.3%)

  1,1 mln

  82,7(0.5%)

  1,3 mln

  85,2(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  165,7 tys

  13,7(0.2%)

  276,1 tys

  22,3(0.2%)

  362,2 tys

  28,6(0.3%)

  299,5 tys

  23,3(0.2%)

  312,9 tys

  23,9(0.2%)

  312,8 tys

  23,5(0.2%)

  393,3 tys

  29,1(0.2%)

  255,0 tys

  17,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  846,0 tys

  70,2(1%)

  880,6 tys

  71,2(0.8%)

  1,0 mln

  81,2(0.8%)

  1,2 mln

  90,3(0.7%)

  1,6 mln

  119(0.9%)

  1,7 mln

  129(0.8%)

  1,9 mln

  140(0.8%)

  240,9 tys

  16,4(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,4 tys

  0,7(0%)

  14,2 tys

  1,1(0%)

  8,4 tys

  0,7(0%)

  198,1 tys

  15,4(0.1%)

  165,9 tys

  12,6(0.1%)

  16,1 tys

  1,2(0%)

  53,9 tys

  4,0(0%)

  185,9 tys

  12,7(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,1 tys

  7,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,3 tys

  10,6(0.2%)

  14,4 tys

  1,2(0%)

  13,3 tys

  1,0(0%)

  117,6 tys

  9,1(0.1%)

  121,1 tys

  9,2(0.1%)

  131,2 tys

  9,9(0.1%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  5,2 tys

  0,4(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  19,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Radzyminie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Radzymin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Radzymina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,6 mln

  3,1 tys(100%)

  107,0 mln

  4,1 tys(100%)

  125,7 mln

  4,8 tys(100%)

  146,1 mln

  5,4 tys(100%)

  168,8 mln

  6,2 tys(100%)

  192,5 mln

  6,5 tys(100%)

  226,2 mln

  7,5 tys(100%)

  226,5 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  43,7 mln

  3,6 tys(55.6%)

  51,2 mln

  4,1 tys(47.9%)

  56,1 mln

  4,4 tys(44.6%)

  64,5 mln

  5,0 tys(44.2%)

  71,7 mln

  5,5 tys(42.5%)

  75,4 mln

  5,7 tys(39.2%)

  91,3 mln

  6,8 tys(40.3%)

  92,1 mln

  6,3 tys(40.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,1 mln

  1,5 tys(23%)

  21,5 mln

  1,7 tys(20.1%)

  23,4 mln

  1,9 tys(18.6%)

  24,7 mln

  1,9 tys(16.9%)

  26,9 mln

  2,1 tys(16%)

  33,7 mln

  2,5 tys(17.5%)

  42,2 mln

  3,1 tys(18.7%)

  46,3 mln

  3,2 tys(20.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,9 mln

  405(6.2%)

  3,1 mln

  251(2.9%)

  3,8 mln

  304(3.1%)

  4,0 mln

  313(2.8%)

  8,8 mln

  669(5.2%)

  10,7 mln

  804(5.6%)

  15,6 mln

  1,2 tys(6.9%)

  16,5 mln

  1,1 tys(7.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  710

  0,1(0%)

  181,8 tys

  13,9(0.1%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  10,9 mln

  741(4.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  448,1 tys

  37,2(0.6%)

  653,3 tys

  52,8(0.6%)

  3,7 mln

  294(3%)

  10,0 mln

  777(6.8%)

  4,7 mln

  357(2.8%)

  6,6 mln

  493(3.4%)

  13,8 mln

  1,0 tys(6.1%)

  10,8 mln

  735(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  138(2.1%)

  1,9 mln

  151(1.7%)

  2,1 mln

  168(1.7%)

  2,4 mln

  184(1.6%)

  2,1 mln

  163(1.3%)

  2,2 mln

  162(1.1%)

  870,0 tys

  64,4(0.4%)

  5,3 mln

  362(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  169(2.6%)

  2,5 mln

  204(2.4%)

  3,0 mln

  241(2.4%)

  3,0 mln

  235(2.1%)

  4,6 mln

  353(2.7%)

  6,0 mln

  447(3.1%)

  5,0 mln

  371(2.2%)

  4,2 mln

  289(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,0 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  207,3 tys

  16,1(0.1%)

  112,0 tys

  8,5(0.1%)

  20,0 tys

  1,5(0%)

  65,0 tys

  4,8(0%)

  3,9 mln

  265(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  528(8.1%)

  24,9 mln

  2,0 tys(23.3%)

  1,0 mln

  82,1(0.8%)

  1,5 mln

  115(1%)

  1,5 mln

  115(0.9%)

  1,1 mln

  83,7(0.6%)

  1,1 mln

  85,0(0.5%)

  3,6 mln

  248(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  167,7 tys

  13,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  2,9(0%)

  542,6 tys

  42,1(0.4%)

  658,9 tys

  50,2(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 mln

  154(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  302,2 tys

  25,1(0.4%)

  96,3 tys

  7,8(0.1%)

  118,7 tys

  9,4(0.1%)

  92,1 tys

  7,2(0.1%)

  218,1 tys

  16,6(0.1%)

  207,9 tys

  15,6(0.1%)

  361,2 tys

  26,8(0.2%)

  369,7 tys

  25,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  209,2 tys

  17,4(0.3%)

  671,4 tys

  54,2(0.6%)

  507,6 tys

  40,1(0.4%)

  734,7 tys

  57,1(0.5%)

  909,1 tys

  69,3(0.5%)

  565,2 tys

  42,5(0.3%)

  316,3 tys

  23,4(0.1%)

  364,9 tys

  24,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  543,2 tys

  45,1(0.7%)

  350,0 tys

  28,3(0.3%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  578,1 tys

  44,9(0.4%)

  2,0 mln

  149(1.2%)

  511,0 tys

  38,4(0.3%)

  508,0 tys

  37,6(0.2%)

  212,7 tys

  14,5(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  6,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  93,3 tys

  7,7(0.1%)

  30,2 tys

  2,4(0%)

  22,6 tys

  1,8(0%)

  32,8 tys

  2,5(0%)

  28,9 tys

  2,2(0%)

  27,6 tys

  2,1(0%)

  10,2 tys

  0,8(0%)

  14,5 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  128,3 tys

  10,6(0.2%)

  14,4 tys

  1,2(0%)

  13,3 tys

  1,0(0%)

  117,6 tys

  9,1(0.1%)

  121,1 tys

  9,2(0.1%)

  131,2 tys

  9,9(0.1%)

  5,1 tys

  0,4(0%)

  5,2 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,3 tys

  0,3(0%)

  8,9 tys

  0,7(0%)

  8,8 tys

  0,7(0%)

  7,6 tys

  0,6(0%)

  9,1 tys

  0,7(0%)

  67,4 tys

  5,1(0%)

  14,6 tys

  1,1(0%)

  3,3 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  57,5 tys

  4,6(0.1%)

  13,8 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Radzymin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 785 mieszkańców Radzymina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 842 kobiet oraz 1 941 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców Radzymina, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Radzymina mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Radzyminie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Radzyminie mieściło się 13 przedszkoli, w których do 64 oddziałów uczęszczało 1 328 dzieci (659 dziewczynek oraz 669 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie mieściły się 4 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 477 dzieci (235 dziewczynek oraz 242 chłopców). Dostępnych było 447 miejsc.

  21,3% mieszkańców Radzymina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,1% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 550 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 115 oddziałach uczyło się 2 073 uczniów (994 kobiety oraz 1 079 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 34 oddziałach uczyło się 803 uczniów (385 kobiet oraz 418 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 34,4% ludności (34,6% wśród dziewczynek i 34,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,65.

  W Radzyminie znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 742 uczniów (449 kobiet oraz 293 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 446 uczniów (278 kobiet oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 168 absolwentów.

  W Radzyminie znajduje się 1 Technikum, w którym w 20 oddziałach uczyło się 537 uczniów (171 kobiet oraz 366 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 59 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Radzyminie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 8 oddziałach uczyło się 210 uczniów (122 kobiety oraz 88 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 17 absolwentów.

  W Radzyminie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 227 uczniów (67 kobiet oraz 160 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,9 uczniów. 28,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 14,8% mieszkańców Radzymina w wieku potencjalnej nauki (14,4% kobiet i 15,2% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  29,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,8%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  14,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,8%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Radzymin
  10,9%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Radzymin
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1550 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 550,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Radzymin
  0,38
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 64 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 440 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Radzymin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 328 Dzieci
 • 659 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 669 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 311 3 lata
 • 311
 • 319 4 lata
 • 319
 • 328 5 lata
 • 328
 • 316 6 lat
 • 316
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 157 3 lata
 • 157
 • 167 4 lata
 • 167
 • 153 5 lata
 • 153
 • 154 6 lat
 • 154
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 154 3 lata
 • 154
 • 152 4 lata
 • 152
 • 175 5 lata
 • 175
 • 162 6 lat
 • 162
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 49,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Radzymin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 13 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 27,8%
  72,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 9 5 lata
 • 9
 • 2 6 lat
 • 2
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 5 lata
 • 7
 • 2 6 lat
 • 2
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Radzyminie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyminie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  22 786-52-70
  ul. Konstytucji 3 Maja 28
  05-250 Radzymin
  819217
  Publiczne Przedszkole Nr 1
  Publiczne
  22 786-50-19
  ul. Batorego 8
  05-250 Radzymin
  410111
  LittleAntBee
  Niepubliczne
  22 763-06-02
  ul. M.Skłodowskiej-Curie 9/11
  05-250 Radzymin
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Piotruś Pan"
  Niepubliczne
  22 424-11-08
  22 424-11-08
  ul. Słowackiego 11
  05-250 Radzymin
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Czary Mary
  Niepubliczne
  60 756-63-03
  ul. Weteranów 73d
  05-250 Radzymin
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"
  Niepubliczne
  22 786-06-06
  ul. Żeligowskiego 10
  05-250 Radzymin
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha"
  Niepubliczne
  60 981-97-02
  ul. Nowa 76b
  05-250 Radzymin
  ---
 • Szkoły podstawowe w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 85 Oddziały
 • 1 975 Uczniowie
 • 961 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 014 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 255 Uczniowie w 1 klasie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 272 Absolwenci
 • 125 Kobiety
  (absolwenci)
 • 147 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 30 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  17,8
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 23,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23,2
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 111,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 95,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  113,65
  woj. mazowieckie
  99,83
  Cały kraj
  95,96
 • 112,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Radzymin
  112,50
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radzymin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Radzymin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Radzyminie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyminie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Podpułkiownik pilot Marian Pisarek)
  Publiczna
  22 786-50-31
  22 786-50-31
  ul. 11 LISTOPADA 2
  05-250 Radzymin
  3068341
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Publiczna
  22 786-50-30
  22 786-55-49
  ul. M. Konopnickiej 24
  05-250 Radzymin
  21531-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 686 Uczniowie
 • 428 Kobiety
  (uczniowie)
 • 258 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,4%
  37,6%
 • 260 Uczniowie w 1 klasie
 • 165 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 •  
 • 30,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Radzymin
  30,9
  woj. mazowieckie
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 38,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 31,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 537 Uczniowie
 • 171 Kobiety
  (uczniowie)
 • 366 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,8%
  68,2%
 • 159 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 105 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 59 Absolwenci
 • 14 Kobiety
  (absolwenci)
 • 45 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,9
  woj. mazowieckie
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 41,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 31,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Radzymin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 105 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Radzymin
  28,4
  Mazowieckie
  19,4
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Radzyminie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Radzyminie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe
  Publiczne
  22 786-63-02
  22 786-63-58
  ul. Aleja Jana Pawła II 18
  05-250 Radzymin
  11294-
  Liceum Ogólnoksztłcące im. C. K. Norwida
  Publiczne
  ul. Konstytucji 3 Maja 26
  05-250 Radzymin
  9232-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ im. kpt. Stefana Pogonowskiego (kpt. Stefan Pogonowski)
  Publiczna
  22 786-51-44
  22 786-63-60
  ul. Komunalna 6
  05-250 Radzymin
  719113
  Technikum Architektury Krajobrazu
  Publiczne
  22 786-63-02
  22 786-63-58
  ul. Al. Jana Pawła II 18
  05-250 Radzymin
  481-
  Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Radzyminie
  Niepubliczna
  ul. 11 Listopada 2
  05-250 Radzymin
  ---
  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ
  Niepubliczne
  22 786-51-44
  22 786-63-60
  ul. Komunalna 6
  05-250 Radzymin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 34,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 34,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Radzymin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Radzymin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Radzymin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Radzymin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Radzyminie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Radzyminie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Radzyminie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Radzyminie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 103 (uczestnicy: 5 150)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 102 (uczestnicy: 5 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)


  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Radzyminie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 37 367 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 015 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Radzyminie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 424 członków. Zarejestrowano 566 ćwiczących (mężczyźni: 389, kobiety: 177, chłopcy do lat 18: 300, dziewczęta do lat 18: 161). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (12), instruktora sportowego (18) oraz inne osoby (7).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Radzyminie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Radzyminie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Radzymina znajduje się 14 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Radzyminie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Szpital z 1830 r. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1)dnia 1954-09-20, wykaz dokumentów: 1095/34 z 1954-09-20
  • Kościół z końca XVIII w. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 634/62 z 1962-04-05
  • Dzwonnica z końca XVIII w. (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 634/62 z 1962-04-05
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 634/62 z 1962-04-05
  • Szkoła z poł. XIX w. (ul. Konstytucji 3 Maja 26)dnia 1962-04-05, wykaz dokumentów: 635/62 z 1962-04-05
  • Kaplica z 1927 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1321 z 1988-10-11
  • Brama z 1912 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1321 z 1988-10-11
  • Cmentarz wojna polsko-rosyjska 1920 z 1912 r.dnia 1988-10-11, wykaz dokumentów: 1321 z 1988-10-11
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1992-09-23, wykaz dokumentów: 1475 z 1992-09-23
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1779 r.dnia 1992-09-23, wykaz dokumentów: 1475 z 1992-09-23
  • Park z 1770 r.dnia 1995-07-12, wykaz dokumentów: 1593-A z 1995-07-12
  • Rządcówka z 4. ćw. XVIII w.dnia 1995-07-12, wykaz dokumentów: 1593-A z 1995-07-12; brak numeru z 2012-09-07
  • Domek dozorcy z 1930 - 1932 (ul. Jana Pawła II 64)dnia 1995-08-10, wykaz dokumentów: 1594-A z 1995-08-10
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Konstytucji 3 Maja 4)dnia 2000-12-18, wykaz dokumentów: A-62 z 2000-12-18; 4-A z 2002-08-08
 • Formy ochrony przyrody w Radzyminie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Radzymina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Radzyminie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Warszawski - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1997-01-01, Powierzchnia: 148409.1 ha

Radzymin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Radzyminie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 20,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Radzyminie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Radzyminie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Radzyminie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 20,45 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  20,5
  Mazowieckie
  52,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 20,45 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  20,5
  Mazowieckie
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Radzymin
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Radzyminie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 273,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 273,8 km
  Województwo
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 5,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Radzymin
  5,4 km
  Województwo
  5,1 km
  Polska
  5,3 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Radzymin przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S8droga ekspresowa S8(Magnice - Tyniec Mały - Wrocław - Łozina - Oleśnica - Cieśle - Szczodrów - Syców - Bralin - Kępno - Wieruszów - Walichnowy - Złoczew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Piotrków Trybunalski - Polichno - Wolbórz - Studzianki-Kolonia - Zawada - Tomaszów Mazowiecki - Jakubów - Emilianów - Czerniewice - Wólka Jagielczyńska - Podkonice Duże - Rawa Mazowiecka - Julianów - Babsk - Kowiesy - Huta Zawadzka - Mszczonów - Radziejowice - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Radzymin - Wola Rasztowska - Trojany - Niegów - Mostówka - Wyszków - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Zambrów - Wiśniewo - Kołaki Kościelne - Mężenin - Jeżewo Stare - Rzędziany - Złotoryia - Choroszcz - Białystok)
  • DK 8droga krajowa nr 8(granica (Czechy) - Kudowa-Zdrój - Jeleniów - Lewin-Kłodzki - Duszniki-Zdrój - Dolina - Szczytna - Polanica-Zdrój - Szalejów - Kłodzko - Boguszyn - Dębowina - Bardo - Braszowice - Tarnów - Ząbkowice Śląskie - Szklary-Huta - Przerzeczyn-Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska - Niemcza - Wilków Wielki - Łagiewniki - Jordanów Śląski - Pustków Wilczkowski - Jaszowice - Rolantowice - Cieszyce - Kobierzyce - Magnice - Radziejowice - Krze Duże - Nowa Bukówka - Huta Żabiowolska - Żabia Wola - Przeszkoda - Siestrzeń - Urzut - Rusiec - Nadarzyn - Janki - Warszawa - Marki - Słupno - Radzymin - Wyszków - Ojcowizna - Trzcianka - Poręba-Kocęby - Dybki - Ostrów Mazowiecka - Podborze - Prosienica - Wyszomierz Wielki - Ostrożne - Zambrów - Mężenin - Stare Zambrzyce - Stare Krzewo - Jeżewo Stare - Białystok - Sielachowskie - Jurowce - Sochonie - Katrynka - Rybniki - Przewalanka - Krasne Folwarczne - Korycin - Mielniki - Zagórze - Skindzierz - Chodorówka Nowa - Krzywa - Suchowola - Ostrówek - Sztabin - Kamień - Podcisówek - Cisów - Białobrzegi - Augustów - Janówka - Raczki - Suwałki - Jasinowo - Żubryn - Czerwonka - Szypliszki - Mikołajówka - Sadzawki - Budzisko - granica (Litwa))
  • DW 635droga wojewódzka nr 635( Radzymin - Ciemne - Czarna - Wołomin)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Radzymin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 10Linia kolejowa nr 10: Legionowo - Tłuszcz [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Legionowo - Legionowo Piaski - Michałów Reginów - Wieliszew - Nieporęt - Beniaminów - Dąbkowizna -Radzymin - Emilianów - Tłuszcz)