Chełmża w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Chełmża - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Chełmża to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Chełmża.
 • 14 645 Liczba mieszkańców
 • 7,8 km² Powierzchnia
 • 1 868,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 91 m n.p.m Wysokość
 • 1251 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 56 Numer kierunkowy
 • CTR Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Tadeusz Czerwiński Burmistrz miasta
Chełmża na mapie
Identyfikatory
 • 18.604653.1845 Współrzędne GPS
 • 0415011 TERYT (TERC)
 • 0983126 SIMC
Herb miasta Chełmża
Chełmża herb

Chełmża - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
87-140Poczta Chełmża, ul. Sikorskiego 37
87-140Skrytki Pocztowe Poczta Chełmża, ul. Sikorskiego 37

Chełmża - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Chełmży)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Toruniu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Mickiewicza 33/39 oraz ul. Mickiewicza 10/16
87-100 Toruń
Urząd Miasta Chełmży
(56) 675-22-91
(56) 675-21-22
ul. Gen. Hallera 2
87-140 Chełmża

Chełmża - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Chełmża jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 645, z czego 52,0% stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 69 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Chełmży jest stanu wolnego, 59,6% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Chełmża ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,06 na 1000 mieszkańców Chełmży. W 2017 roku urodziło się 143 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 473 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,23 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,7% zgonów w Chełmży spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w Chełmży były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Chełmży przypada 12.7 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 118 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 153 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Chełmży -35. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -14.

  62,9% mieszkańców Chełmży jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 645 Liczba mieszkańców
 • 7 612 Kobiety
 • 7 033 Mężczyźni
 • 52,0%
  48,0%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Chełmży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Chełmży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Chełmży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Chełmża
  40,0 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Chełmża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,0%
  Kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,7%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Chełmża
  7,6%
  Województwo
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 12,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,6%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Chełmży w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,7
  Kujawsko-pomorskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Chełmża
  2,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,9
  Cała Polska
  1,7
 • 69 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Chełmży w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -32 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,1
  Kujawsko-pomorskie
  -0,2
  Kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Chełmży w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Chełmży w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Chełmży w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Chełmży w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 143 Urodzenia żywe
 • 70 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 73 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,7
  Województwo
  10,0
  Kraj
  10,5
 • 42,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Chełmża
  42,4
  Województwo
  42,2
  Kraj
  44,2
 • 13.7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13.7
 • 48.75 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48.75
 • 96.83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96.83
 • 84.9 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84.9
 • 37.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37.57
 • 6.96 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.96
 • 3 473 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 384 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 556 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 473 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 414 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 25 Waga 4500g - 4999g
 • 25
 • 141 Waga 4000g - 4499g
 • 141
 • 402 Waga 3500g - 3999g
 • 402
 • 383 Waga 3000g - 3499g
 • 383
 • 142 Waga 2500g - 2999g
 • 142
 • 37 Waga 2000g - 2499g
 • 37
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Chełmża
  1,44
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Chełmża
  0,70
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 1,23 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Chełmża
  1,23
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,98
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Chełmży w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 188 Zgony
 • 88 Kobiety
  (Zgony)
 • 100 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,8%
  53,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  Kujawsko-pomorskie
  9,9
  Cała Polska
  10,1
 • 77,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  77,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  103,5
  Polska
  101,5
 • 0,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Chełmża
  0,9
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,9
  Kujawsko-pomorskie
  3,2
  Cała Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie toruńskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,4%
  Kujawsko-pomorskie
  48,0%
  Cały kraj
  45,7%
 • 29,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,8%
  Województwo
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,0%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,3
  Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  74,3
  Polska
  74,3
 • 238,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  238,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  270,7
  Cały kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  266,9
  Kraj
  261,6
 • 355,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 328,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  355,5
  Województwo
  472,1
  Kraj
  469,0
 • 94,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 158,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  94,2
  Kujawsko-pomorskie
  110,8
  Cały kraj
  87,7
 • 30,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  30,8
  Województwo
  32,2
  Polska
  31,8
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  1,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,8
  Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  1,0%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 118 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 64 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 153 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 86 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -49 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -23 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -35 Saldo migracji wewnętrznych
 • -22 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Chełmży w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Chełmża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chełmża - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Chełmży oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,96 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Chełmży to 5 376 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Chełmży to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Chełmży to 124,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,33% mieszkań posiada łazienkę, 69,07% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,11% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 5 376 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Chełmża
  364,00
  woj. kujawsko-pomorskie
  354,40
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 56,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  56,90 m2
  Województwo
  69,90 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 20,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  20,70 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  24,80 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,30
  Województwo
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,75
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,82
  Polska
  2,69
 • 0,83 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Chełmża
  0,83
  Kujawsko-pomorskie
  0,75
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,96 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Chełmża
  0,96
  Województwo
  3,72
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 13 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 56,5%
  43,5%
 • 74 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,29
  Kujawsko-pomorskie
  4,09
  Kraj
  3,91
 • 5,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Chełmża
  5,05
  woj. kujawsko-pomorskie
  15,21
  Cała Polska
  18,14
 • 1 739 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 124,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  124,2 m2
  Kujawsko-pomorskie
  92,7 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,12 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,12 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,38%
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,10%
  Cały kraj
  96,79%
 • 91,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Chełmża
  91,85%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,17%
  Polska
  93,66%
 • 86,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Chełmża
  86,33%
  Kujawsko-pomorskie
  91,83%
  Polska
  91,31%
 • 69,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  69,07%
  woj. kujawsko-pomorskie
  82,03%
  Kraj
  82,12%
 • 78,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  78,11%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,16%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Chełmża - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Chełmży na 1000 mieszkańców pracuje 151 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Chełmży wynosiło w 2017 roku 17,2% (22,5% wśród kobiet i 12,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chełmży wynosiło 3 483,08 PLN, co odpowiada 76.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Chełmży 962 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 255 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -707.

  31,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Chełmży pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  151,0
  Kujawsko-pomorskie
  227,0
  Cała Polska
  247,0
 • 17,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 22,5% Kobiety
 • 12,4% Mężczyźni
 • Chełmża
  17,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  10,0%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Chełmży w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Chełmży w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Chełmży w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 483 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 483 PLN
  Kujawsko-pomorskie
  3 886 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Chełmży w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 962 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 255 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -707 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,2% Przemysł i budownictwo
 • 23,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,7% Pozostałe
 • 31,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Chełmży w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 214 Pracujący ogółem
 • 1 261 Kobiety
 • 953 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Chełmży w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Chełmża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,9
  Województwo
  62,5
  Cała Polska
  63,4
 • 29,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  29,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  33,1
  Cała Polska
  34,0
 • 103,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  103,3
  Województwo
  112,9
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Chełmża - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Chełmży w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 159 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 832 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 105 nowych podmiotów, a 95 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (141) podmiotów zarejestrowano w roku 2013, a najmniej (90) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (168) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (85) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Chełmży najwięcej (60) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 104) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,6% (262) podmiotów, a 76,7% (889) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Chełmży najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (34.3%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 159 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 262 Przemysł i budownictwo
 • 889 Pozostała działalność
 • 105 Podmioty nowo zarejestrowane w Chełmży w 2017 roku
 • 95 Podmioty wyrejestrowane w Chełmży w 2017 roku
 • 832 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 104 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 104
 • 48 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 48
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 158 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 158
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 59 Spółki handlowe ogółem
 • 59
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 45  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 45
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 60 Spółki cywilne ogółem
 • 60
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 832 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 285 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 285
 • 140 Budownictwo
 • 140
 • 91 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 91
 • 60 Przetwórstwo przemysłowe
 • 60
 • 58 Pozostała działalność
 • 58
 • 44 Transport i gospodarka magazynowa
 • 44
 • 41 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 41
 • 24 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 24
 • 22 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 22
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chełmża - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Chełmży stwierdzono szacunkowo 274 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,80 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Chełmży wynosi 81,50% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Chełmży najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,94 (wykrywalność 62%) oraz o charakterze gospodarczym - 7,43 (wykrywalność 94%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,72 (57%), drogowe - 2,25 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Chełmży.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 274 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 274
 • 116 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 116
 • 108 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 108
 • 33 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 33
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 98 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 98
 • 18,80 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Chełmża
  18,80
  Województwo
  17,99
  Cały kraj
  19,62
 • 7,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,94
  Województwo
  10,80
  Kraj
  12,07
 • 7,43 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,43
  Kujawsko-pomorskie
  4,49
  Polska
  4,94
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Chełmża
  2,25
  Kujawsko-pomorskie
  1,72
  Kraj
  1,78
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Chełmża
  0,29
  Kujawsko-pomorskie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 6,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Chełmża
  6,72
  Województwo
  8,90
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  82%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Cała Polska
  72%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Chełmża
  62%
  Kujawsko-pomorskie
  63%
  Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  94%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Chełmża
  99%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  83%
  Kujawsko-pomorskie
  85%
  Kraj
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  57%
  Województwo
  58%
  Polska
  52%

Chełmża - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Chełmży wyniosła w 2016 roku 50,7 mln złotych, co daje 3,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Chełmży - 40.5% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,2 mln złotych, czyli 2,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Chełmży wyniosła w 2016 roku 56,4 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 29.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (31.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.2%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%). W budżecie Chełmży wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 483 złotych na mieszkańca (12,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 29,8 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,2%.
 • Wydatki budżetu w Chełmży według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Chełmży według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Chełmży według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  2,7 tys(100%)

  42,6 mln

  2,8 tys(100%)

  45,1 mln

  3,0 tys(100%)

  40,3 mln

  2,7 tys(100%)

  40,3 mln

  2,7 tys(100%)

  43,2 mln

  2,9 tys(100%)

  42,7 mln

  2,9 tys(100%)

  50,7 mln

  3,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  537(20%)

  9,0 mln

  596(21.1%)

  9,3 mln

  612(20.6%)

  9,7 mln

  646(24.1%)

  11,2 mln

  751(27.9%)

  11,9 mln

  798(27.5%)

  11,7 mln

  786(27.4%)

  20,5 mln

  1,4 tys(40.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,8 mln

  714(26.6%)

  10,9 mln

  719(25.5%)

  11,3 mln

  747(25.1%)

  11,9 mln

  787(29.4%)

  12,2 mln

  817(30.4%)

  12,4 mln

  832(28.7%)

  12,2 mln

  819(28.5%)

  12,6 mln

  850(24.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,6 mln

  236(8.8%)

  3,6 mln

  239(8.5%)

  3,6 mln

  240(8.1%)

  3,8 mln

  251(9.4%)

  3,8 mln

  252(9.4%)

  4,0 mln

  270(9.3%)

  4,0 mln

  269(9.4%)

  4,1 mln

  275(8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  393(14.7%)

  8,2 mln

  543(19.3%)

  7,8 mln

  513(17.3%)

  3,6 mln

  238(8.9%)

  2,8 mln

  186(6.9%)

  3,7 mln

  245(8.5%)

  3,7 mln

  251(8.7%)

  3,8 mln

  257(7.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,7 mln

  243(9.1%)

  3,1 mln

  206(7.3%)

  3,5 mln

  231(7.8%)

  3,2 mln

  214(8%)

  3,2 mln

  211(7.9%)

  3,3 mln

  220(7.6%)

  3,4 mln

  231(8%)

  3,2 mln

  214(6.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,1 mln

  139(5.2%)

  1,8 mln

  119(4.2%)

  1,8 mln

  115(3.9%)

  2,8 mln

  188(7%)

  1,8 mln

  119(4.4%)

  1,9 mln

  125(4.3%)

  2,0 mln

  136(4.7%)

  2,5 mln

  168(4.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  982,4 tys

  64,7(2.4%)

  1,1 mln

  73,8(2.6%)

  1,1 mln

  74,9(2.5%)

  1,1 mln

  74,8(2.8%)

  1,1 mln

  73,4(2.7%)

  1,1 mln

  75,6(2.6%)

  1,2 mln

  82,9(2.9%)

  1,3 mln

  85,4(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  210(7.8%)

  284,1 tys

  18,8(0.7%)

  478,2 tys

  31,5(1.1%)

  1,3 mln

  85,0(3.2%)

  171,2 tys

  11,4(0.4%)

  879,4 tys

  59,0(2%)

  2,4 mln

  164(5.7%)

  996,4 tys

  67,5(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  533,6 tys

  35,1(1.3%)

  556,7 tys

  36,9(1.3%)

  614,3 tys

  40,4(1.4%)

  718,4 tys

  47,7(1.8%)

  933,3 tys

  62,4(2.3%)

  946,7 tys

  63,5(2.2%)

  867,7 tys

  58,4(2%)

  775,4 tys

  52,5(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  229,5 tys

  15,1(0.6%)

  258,1 tys

  17,1(0.6%)

  392,8 tys

  25,9(0.9%)

  330,2 tys

  21,9(0.8%)

  273,9 tys

  18,3(0.7%)

  594,1 tys

  39,9(1.4%)

  294,4 tys

  19,8(0.7%)

  393,1 tys

  26,6(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  259,1 tys

  17,1(0.6%)

  400,8 tys

  26,5(0.9%)

  539,9 tys

  35,5(1.2%)

  916,5 tys

  60,8(2.3%)

  707,0 tys

  47,2(1.8%)

  519,4 tys

  34,8(1.2%)

  322,2 tys

  21,7(0.8%)

  285,0 tys

  19,3(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  466,7 tys

  30,7(1.1%)

  354,4 tys

  23,5(0.8%)

  346,3 tys

  22,8(0.8%)

  264,0 tys

  17,5(0.7%)

  242,0 tys

  16,2(0.6%)

  178,7 tys

  12,0(0.4%)

  214,3 tys

  14,4(0.5%)

  219,8 tys

  14,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  97,8 tys

  6,4(0.2%)

  97,8 tys

  6,5(0.2%)

  128,6 tys

  8,5(0.3%)

  108,1 tys

  7,2(0.3%)

  67,5 tys

  4,5(0.2%)

  84,4 tys

  5,7(0.2%)

  91,6 tys

  6,2(0.2%)

  100,5 tys

  6,8(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,8 tys

  2,3(0.1%)

  87,2 tys

  5,8(0.2%)

  83,4 tys

  5,5(0.2%)

  83,8 tys

  5,6(0.2%)

  85,0 tys

  5,7(0.2%)

  85,1 tys

  5,7(0.2%)

  88,6 tys

  6,0(0.2%)

  63,0 tys

  4,3(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  211,2 tys

  13,9(0.5%)

  183,4 tys

  12,1(0.4%)

  162,3 tys

  10,7(0.4%)

  166,5 tys

  11,0(0.4%)

  173,9 tys

  11,6(0.4%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  12,0 tys

  0,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,5 tys

  1,2(0%)

  55,5 tys

  3,7(0.1%)

  22,4 tys

  1,5(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  72,4 tys

  4,9(0.2%)

  88,2 tys

  5,9(0.2%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  197,4 tys

  13,0(0.5%)

  2,3 mln

  155(5.5%)

  3,8 mln

  247(8.3%)

  316,1 tys

  21,0(0.8%)

  1,6 mln

  104(3.9%)

  1,6 mln

  109(3.8%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  140,5 tys

  9,3(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  145,5 tys

  9,6(0.4%)

  141,6 tys

  9,4(0.3%)

  123,8 tys

  8,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Chełmży według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Chełmży według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Chełmża, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Chełmży według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,0 mln

  2,4 tys(100%)

  40,2 mln

  2,6 tys(100%)

  39,7 mln

  2,6 tys(100%)

  41,7 mln

  2,8 tys(100%)

  44,5 mln

  3,0 tys(100%)

  45,8 mln

  3,1 tys(100%)

  43,6 mln

  2,9 tys(100%)

  56,4 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  415(17.5%)

  7,0 mln

  464(17.4%)

  7,0 mln

  462(17.7%)

  7,4 mln

  491(17.7%)

  8,6 mln

  573(19.3%)

  8,9 mln

  594(19.3%)

  8,6 mln

  582(19.8%)

  17,6 mln

  1,2 tys(31.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,7 mln

  771(32.5%)

  11,7 mln

  777(29.2%)

  13,6 mln

  893(34.1%)

  15,0 mln

  994(35.9%)

  17,6 mln

  1,2 tys(39.5%)

  17,1 mln

  1,1 tys(37.4%)

  15,6 mln

  1,0 tys(35.7%)

  15,3 mln

  1,0 tys(27.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  728(30.7%)

  10,4 mln

  686(25.8%)

  11,4 mln

  753(28.8%)

  11,9 mln

  791(28.6%)

  11,9 mln

  795(26.7%)

  11,4 mln

  762(24.8%)

  11,3 mln

  762(25.9%)

  13,5 mln

  916(24%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  281(11.9%)

  3,5 mln

  231(8.7%)

  3,7 mln

  247(9.4%)

  3,8 mln

  255(9.2%)

  4,5 mln

  302(10.1%)

  4,5 mln

  301(9.8%)

  4,0 mln

  270(9.2%)

  4,6 mln

  309(8.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  635,8 tys

  41,9(1.8%)

  4,4 mln

  290(10.9%)

  1,9 mln

  125(4.8%)

  494,3 tys

  32,8(1.2%)

  144,8 tys

  9,7(0.3%)

  225,9 tys

  15,2(0.5%)

  2,0 mln

  137(4.6%)

  1,9 mln

  129(3.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  918,1 tys

  60,5(2.6%)

  125,7 tys

  8,3(0.3%)

  456,8 tys

  30,1(1.1%)

  130,2 tys

  8,6(0.3%)

  181,5 tys

  12,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  86,1(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  33,2 tys

  2,2(0.1%)

  29,4 tys

  1,9(0.1%)

  36,7 tys

  2,4(0.1%)

  151,0 tys

  10,0(0.4%)

  185,5 tys

  12,4(0.4%)

  1,1 mln

  72,8(2.4%)

  629,3 tys

  42,4(1.4%)

  864,6 tys

  58,5(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  339,8 tys

  22,4(0.9%)

  282,6 tys

  18,7(0.7%)

  333,8 tys

  22,0(0.8%)

  396,2 tys

  26,3(0.9%)

  569,0 tys

  38,0(1.3%)

  614,8 tys

  41,2(1.3%)

  553,6 tys

  37,3(1.3%)

  480,3 tys

  32,5(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  182,1 tys

  12,0(0.5%)

  166,9 tys

  11,1(0.4%)

  188,1 tys

  12,4(0.5%)

  177,0 tys

  11,7(0.4%)

  173,0 tys

  11,6(0.4%)

  170,4 tys

  11,4(0.4%)

  291,8 tys

  19,6(0.7%)

  383,9 tys

  26,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  225,5 tys

  14,8(0.6%)

  276,2 tys

  18,3(0.7%)

  255,5 tys

  16,8(0.6%)

  1,0 mln

  68,4(2.5%)

  199,5 tys

  13,3(0.4%)

  213,6 tys

  14,3(0.5%)

  208,1 tys

  14,0(0.5%)

  310,3 tys

  21,0(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  55,9 tys

  3,7(0.2%)

  76,0 tys

  5,0(0.2%)

  125,7 tys

  8,3(0.3%)

  112,2 tys

  7,4(0.3%)

  118,0 tys

  7,9(0.3%)

  95,4 tys

  6,4(0.2%)

  128,9 tys

  8,7(0.3%)

  85,6 tys

  5,8(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,5 tys

  1,2(0.1%)

  55,5 tys

  3,7(0.1%)

  22,4 tys

  1,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,2(0%)

  72,4 tys

  4,9(0.2%)

  88,2 tys

  5,9(0.2%)

  10,5 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,6 tys

  0,6(0%)

  7,4 tys

  0,5(0%)

  10,9 tys

  0,7(0%)

  4,0 tys

  0,3(0%)

  11,2 tys

  0,7(0%)

  9,7 tys

  0,6(0%)

  11,9 tys

  0,8(0%)

  10,2 tys

  0,7(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,8 tys

  0,2(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  3,9 tys

  0,3(0%)

  4,4 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  59,1 tys

  3,9(0.2%)

  44,0 tys

  2,9(0.1%)

  35,5 tys

  2,3(0.1%)

  31,4 tys

  2,1(0.1%)

  19,4 tys

  1,3(0%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  281

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  184,0 tys

  12,1(0.5%)

  169,2 tys

  11,2(0.4%)

  139,7 tys

  9,2(0.4%)

  157,2 tys

  10,4(0.4%)

  157,1 tys

  10,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  133(5%)

  455,9 tys

  30,0(1.1%)

  910,2 tys

  60,4(2.2%)

  188,1 tys

  12,6(0.4%)

  1,5 mln

  98,7(3.2%)

  108,5 tys

  7,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Chełmża - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 494 mieszkańców Chełmży jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 729 kobiet oraz 1 765 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 17,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Chełmży, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Chełmży mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Chełmży największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (23,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,6%) oraz podstawowe ukończone (19,5%).

  15,8% mieszkańców Chełmży w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 506 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,91.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,7% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 79,77.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (19,0% wśród dziewczyn i 16,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21 uczniów. 18 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców Chełmży w wieku potencjalnej nauki (27,9% kobiet i 25,8% mężczyzn).

 • 11,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Chełmża
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,0%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 10,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Chełmża
  17,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Cała Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,5%
  Województwo
  26,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 23,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,4%
  Kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  22,7%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 506 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Chełmża
  506,0
  Województwo
  728,0
  Polska
  811,0
 • 1,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Chełmża
  1,40
  Kujawsko-pomorskie
  1,14
  Kraj
  1,01
 •  
 • 22,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 22,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Chełmży

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  przedszkole miejskie nr 1 chełmża
  Publiczne
  56 675-24-45
  ul. bydgoska 9
  87-140 Chełmża
  1023819
  Przedszkole Miejskie nr 2 w Chełmży
  Publiczne
  56 675-25-41
  56 675-27-16
  ul. Tumska 10
  87-140 Chełmża
  3737
  NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY TĘCZOWA KRAINA ZABAW
  Niepubliczny
  66 544-07-30
  ul. CHEŁMIŃSKIE PRZEDMIEŚCIE 19A
  87-140 Chełmża
  ---
 • Szkoły podstawowe w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 93,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,91
  Województwo
  95,30
  Kraj
  96,62
 • 91,60 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Chełmża
  91,60
  Województwo
  90,55
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chełmża) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Chełmża) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 55,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 50,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Chełmży

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 2 (im. I Armii WP)
  Publiczna
  56 675-20-40
  56 675-20-40
  ul. Hallera 17
  87-140 Chełmża
  1636731
  Szkoła Podstawowa nr 3
  Publiczna
  56 675-20-37
  56 675-49-27
  ul. Hallera 21
  87-140 Chełmża
  1531631
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 (PAPIEŻ JAN PAWEŁ II)
  Publiczna
  56 675-57-33
  56 675-57-33
  ul. WYSZYŃSKIEGO 5
  87-140 Chełmża
  1327522
  Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna
  Publiczna
  56 675-56-80
  56 675-56-80
  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7
  87-140 Chełmża
  418-
 • Szkoły gimnazjalne w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 79,77 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  79,77
  Kujawsko-pomorskie
  98,62
  Cały kraj
  100,01
 • 71,03 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Miasto
  71,03
  Województwo
  89,30
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Chełmża) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Chełmża) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  19,0
  Kujawsko-pomorskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 23 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 26,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Chełmży

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  GIMNAZJUM NR 1 (bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego)
  Publiczne
  56 675-20-30
  56 675-20-30
  ul. KSIĘDZA PIOTRA SKARGI 1
  87-140 Chełmża
  1433237
  Gimnazjum Nr 2 Specjalne
  Publiczne
  56 675-56-80
  56 675-56-80
  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7
  87-140 Chełmża
  530-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Chełmży w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 21 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 21
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 12,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  18,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 18 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 18
 • 18 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 18
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Chełmża
  14,0
  Kujawsko-pomorskie
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 14 Szkoły policealne ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Chełmży

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Chełmży aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
  Publiczne
  56 675-24-19
  56 675-24-19
  ul. Hallera 23
  87-140 Chełmża
  8183-
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie
  Publiczna
  56 675-21-76
  56 675-21-76
  ul. Hallera 25
  87-140 Chełmża
  -17045
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
  Publiczna
  56 675-24-19
  56 675-24-19
  ul. Hallera 23
  87-140 Chełmża
  5115-
  Szkoła Policealana dla Dorosłych
  Publiczna
  56 675-24-19
  56 675-24-19
  ul. Hallera 23
  87-140 Chełmża
  258-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna
  Publiczna
  56 675-56-80
  56 675-56-80
  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7
  87-140 Chełmża
  429-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  56 675-24-19
  56 675-24-19
  ul. Hallera 23
  87-140 Chełmża
  229-
  Technikum
  Publiczne
  56 675-24-19
  56 675-24-19
  ul. Hallera 23
  87-140 Chełmża
  121-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  56 675-56-80
  56 675-56-80
  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7
  87-140 Chełmża
  213-
 • Edukacyjne grupy wieku w Chełmży
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Chełmża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Chełmża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Chełmża, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Chełmża - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Chełmży

 • Według danych GUS z 2017 roku w Chełmży znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Chełmży w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Chełmży
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Chełmży: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Chełmży 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 79 (uczestnicy: 9 635)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 410)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 178)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 691)
  • koncerty: 14 (uczestnicy: 4 871)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 1 759)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 655)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 810)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 261)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 122)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 33)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 70)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 112)
  • teatralne: 1 (członkowie: 9)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 41)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 2)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Chełmży działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 40 707 wolumenów oraz 332 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 21 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 51 112 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 24
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2016 w Chełmży działało 9 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 528 członków. Zarejestrowano 515 ćwiczących (mężczyźni: 345, kobiety: 170, chłopcy do lat 18: 284, dziewczęta do lat 18: 149). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Chełmży w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Chełmży
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Chełmży znajduje się 15 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Chełmży
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Chełmża, st.20 ze średniowieczadnia 1965-09-16, wykaz dokumentów: 22 z 1965-09-16; 22 z 1965-12-09; C/31 z 2003-05-26
  • Kościół z 2. poł. XIII w. (ul. Tumska 14)dnia 1929-10-17, wykaz dokumentów: A100 z 1929-10-17; 276 z 1952-12-29; A/381 z 2009-09-22
  • Kościół z przełomu XIII/XIV w. (ul. Mikołaja Kopernika 9)dnia 1966-05-02, wykaz dokumentów: 16/A z 1966-05-02; A/407 z 2006-10-03
  • Mauzoleum z 1858 - 1862 (ul. Chełmińska 27a)dnia 1991-10-03, wykaz dokumentów: 556 z 1991-10-03
  • Mauzoleum z 1879 r. (ul. Chełmińska 27a)dnia 1991-10-03, wykaz dokumentów: 556 z 1991-10-03
  • Cmentarz z 1887 r.dnia 1991-10-03, wykaz dokumentów: 556 z 1991-10-03
  • Kamienica z 1901 r. (ul. Chełmińska 8)dnia 1992-02-25, wykaz dokumentów: 625/A z 1992-02-25; brak numeru z 1992-03-04; brak numeru z 1992-05-04
  • Inny budynek mieszkalny z 1880 r. (ul. Chełmińska 2)dnia 1992-09-24, wykaz dokumentów: 631/A z 1992-09-24; A/152 z 2015-11-02
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Generała Władysława Sikorskiego 28)dnia 1992-10-21, wykaz dokumentów: 632/A z 1992-10-21; brak numeru z 1992-11-04; A/151 z 2007-10-02
  • Willa z 1882 r. (ul. Generała Władysława Sikorskiego 36)dnia 2005-11-17, wykaz dokumentów: A/899 z 2005-11-17
  • Wieża ciśnień z 1900 r.dnia 2007-08-20, wykaz dokumentów: A/1329 z 2007-08-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w.dnia 2016-10-18, wykaz dokumentów: A/1706/1-3 z 2016-10-18
  • Ratusz z 1897 - 1900dnia 2016-10-18, wykaz dokumentów: A/1706/1-3 z 2016-10-18
  • Mur/ogrodzenie z 1897 - 1900dnia 2016-10-18, wykaz dokumentów: A/1706/1-3 z 2016-10-18
  • Zespół - ratusz z 1897 - 1900dnia 2016-10-18, wykaz dokumentów: A/1706/1-3 z 2016-10-18
 • Formy ochrony przyrody w Chełmży
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Chełmży znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Chełmży
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: dąb obw. 446 wys. 26 wiel 200 lat na terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 1 w Chełmży własność prywatna - spadkobiercy po p Henryku Samujło, Data ustanowienia: 1979-12-19, Opis granicy: ul. Dąbrowskiego 1

Chełmża - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Chełmży znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 taksówek oraz 19 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu toruńskiego.

  Powiat toruński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Chełmży w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 7 525,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  7 525,5 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  532,1 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Chełmża
  4,0 km
  Kujawsko-pomorskie
  4,6 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 0,0 km Długość bus-pasów
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Chełmża przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 551droga wojewódzka nr 551(Strzyżawa - Ostromecko - Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska - Raciniewo - Unisław - Grzybno - Wybcz - Nawra - Kończewice - Chełmża - Pluskowęsy - Zelgno - Dźwierzno - Węgorzyn - Orzechowo - Ryńsk - Nielub - Wąbrzeźno)
  • DW 589droga wojewódzka nr 589(Grzywna - Chełmża)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Chełmża przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 207Linia kolejowa nr 207: Toruń Wschodni - Malbork [o znaczeniu drugorzędnym] (Toruń Wschodni - Łysomice - Ostaszewo Toruńskie - Grzywna -Chełmża - Wrocławki - Firlus - Kornatowo - Gorzuchowo Chełmińskie - Wałdowo Szlacheckie - Grudziądz Mniszek - Grudziądz Przedmieście - Grudziądz - Grudziądz Owczarki - Rogóźno Pomorskie - Gardeja - Dziwno - Sadlinki - Białki - Kwidzyn - Tychnowy - Brachlewo - Ryjewo - Sztumska Wieś - Sztum - Grzępa - Gościszewo - Malbork)
  • LK 209Linia kolejowa nr 209: Kowalewo Pomorskie - Bydgoszcz Wschód [o znaczeniu drugorzędnym] (Kowalewo Pomorskie - Mlewiec - Mirakowo -Chełmża - Głuchowo - Nawra - Grzybno - Unisław Pomorski - Gzin - Dąbrowa Chełmińska - Ostromecko - Bydgoszcz Fordon - Bydgoszcz Akademia - Bydgoszcz Brdyujście - Bydgoszcz Wschód)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Chełmży istnieje 144 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Antoniego Depczyńskiego

  ul. Azaliowa

  ul. Bartosza Głowackiego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Krzywoustego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Browarna

  ul. Brzoskwiniowa

  ul. Brzozowa

  ul. Buczek

  ul. Bukowa

  ul. Bulwar 1000-lecia

  ul. Bydgoska

  ul. Chełmińska

  ul. Chełmińskie Przedmieście

  ul. Cicha

  ul. Cisowa

  ul. Cukrownicza

  ul. Cyprysowa

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fiołkowa

  ul. Forsycjowa

  ul. Górna

  ul. Henryka Malewskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hiacyntowa

  ul. Ignacego Kraszewskiego

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Sobieskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jeżynowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kalinowa

  ul. Kanonika Gabriela Władysławskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kazimierza Pułaskiego

  ul. Kazimierza Wielkiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kruszynowa

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Księdza Biskupa Jana Chrapka

  ul. Księdza Jerzego Popiełuszki

  ul. Księdza Józefa Tischnera

  ul. Leszczynowa

  ul. Letniskowa

  ul. Lipowa

  ul. Magnoliowa

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mieczysława Szczepańskiego

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Modrzewiowa

  ul. Morelowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Owocowa

  Park im. gen. Augusta Fieldorfa-Nila

  ul. Pensjonatowa

  ul. Piastowska

  Plac Wiejski

  ul. Plażowa

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Przejezdna

  ul. Rekreacyjna

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rybaki

  pl. Rynek

  ul. Rynek Bednarski

  ul. Rynek Garncarski

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Stanisława Pilatowskiego

  ul. Stanisława Poniatowskiego

  ul. Stanisława Zagrodzkiego

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Dorawy

  ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strzelecka

  pl. Sybiraków

  ul. Szewska

  ul. Sądowa

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Toruńska

  ul. Towarowa

  ul. Trakt

  ul. Tulipanowa

  ul. Tumska

  ul. Turystyczna

  ul. Tęczowa

  ul. Wagonowa

  ul. Wczasowa

  ul. Widokowa

  ul. Wierzbowa

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Za Torami

  ul. bł. Juty

  ul. gen. Józefa Bema

  ul. gen. Józefa Hallera

  ul. gen. Władysława Sikorskiego

  ul. ks. Infułata Alfonsa Groszkowskiego

  ul. ks. Kanonika Gracjana Tretkowskiego

  ul. ks. Piotra Skargi

  ul. ks. Prałata Józefa Szydzika

  ul. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

  ul. ks. bp. Zygfryda Kowalskiego

  ul. ks. ppłk. Józefa Wryczy

  ul. Ładownia

  ul. Łazienna

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. św. Jana

  ul. Żeglarska

  ul. Żurawinowa