Powiat janowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat janowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 45 142 Liczba mieszkańców
 • 875 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 24,7% Stopa urbanizacji
 • Jerzy Bielecki Starosta
 • ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski Adres starostwa powiatowego
 • LJA Tablice rejestracyjne
Powiat janowski na mapie
Identyfikatory
 • 0605 TERYT (TERC)
Herb powiatu janowskiego
powiat janowski herb
Flaga powiatu janowskiego
powiat janowski flaga

powiat janowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
15-87-25-024
15-87-23-000
Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
15-87-10-210
15-87-10-244
Jana Zamoyskiego 92
23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim
15-87-23-480
15-87-20-559
Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
15-87-25-400
15-87-24-762
Wojska Polskiego 28
23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
15-87-23-032
15-87-23-032
Bialska 98
23-300 Janów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
(15) 872-03-09
(15) 872-05-59
ul. Zamoyskiego
23-300 Janów Lubelski

Powiat janowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat janowski ma 45 142 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w 2050 roku wynosi 35 085, z czego 17 614 to kobiety, a 17 471 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu janowskiego zawarli w 2019 roku 210 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu janowskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat janowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -107. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,33 na 1000 mieszkańców powiatu janowskiego. W 2019 roku urodziło się 406 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 424 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,54 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,4% zgonów w powiecie janowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,5% zgonów w powiecie janowskim były nowotwory, a 2,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu janowskiego przypada 11.19 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 277 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 535 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu janowskiego -258. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  60,8% mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 45 142 Liczba mieszkańców
 • 22 724 Kobiety
 • 22 418 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie janowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie janowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie janowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 35 085 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 614 Kobiety
 • 17 471 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie janowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie janowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie janowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat janowski
  42,5 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat janowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat janowski
  28,9%
  Województwo
  28,7%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat janowski
  58,3%
  Lubelskie
  56,4%
  Kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. janowski
  10,7%
  Województwo
  10,4%
  Polska
  9,6%
 • 18,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,9%
  woj. lubelskie
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. janowski
  0,2%
  woj. lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie janowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,6
  woj. lubelskie
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat janowski
  1,0
  Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,7
 • 210 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -107 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -60 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat janowski
  -2,3
  woj. lubelskie
  -1,8
  Cała Polska
  -0,9
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie janowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 406 Urodzenia żywe
 • 195 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 211 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  Lubelskie
  9,1
  Polska
  9,8
 • 33,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat janowski
  33,7
  Województwo
  37,5
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 424 g Średnia waga noworodków
 • 3 362 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat janowski
  3 424 g
  Województwo
  3 363 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 117 Waga 3500g - 3999g
 • 117
 • 137 Waga 3000g - 3499g
 • 137
 • 47 Waga 2500g - 2999g
 • 47
 • 5 Waga 2000g - 2499g
 • 5
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat janowski
  1,16
  Lubelskie
  1,27
  Cała Polska
  1,38
 • 0,55 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,55
  woj. lubelskie
  0,61
  Kraj
  0,67
 • 0,54 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,54
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie janowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 513 Zgony
 • 255 Kobiety
  (Zgony)
 • 258 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,2
  Województwo
  10,9
  Polska
  10,7
 • 126,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  126,4
  Województwo
  119,3
  Kraj
  109,3
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,4
  woj. lubelskie
  4,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. janowski
  2,7
  Lubelskie
  3,1
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubelskie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie janowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,4%
  Województwo
  43,4%
  Cały kraj
  39,4%
 • 20,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat janowski
  20,5%
  Województwo
  22,8%
  Polska
  26,5%
 • 2,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  2,5%
  woj. lubelskie
  4,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  0,8
  Kraj
  9,9
 • 72,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  72,1
  Cała Polska
  70,4
 • 229,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  229,0
  Województwo
  248,7
  Cała Polska
  283,2
 • 234,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  234,6
  Cały kraj
  261,3
 • 508,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 557,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  508,2
  woj. lubelskie
  472,5
  Polska
  421,0
 • 42,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 5,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. janowski
  42,7
  Lubelskie
  80,8
  Polska
  69,5
 • 17,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  17,3
  Lubelskie
  27,6
  Kraj
  35,1
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  4,3
  woj. lubelskie
  6,2
  Kraj
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. janowski
  0,4%
  Lubelskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie janowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 35 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat janowski
  35,0
  Województwo
  32,0
  Polska
  31,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat janowski
  9,0
  Lubelskie
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 2 powieszenie się
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 5 inna nie wymieniona
 • 5
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 5 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 renta
 • 4
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 277 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 146 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 131 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 535 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 293 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 242 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -251 Saldo migracji
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -109 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -258 Saldo migracji wewnętrznych
 • -147 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -111 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat janowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie janowskim oddano do użytku 64 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie janowskim to 13 691 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 300 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie janowskim to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie janowskim to 151,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,05% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,31% mieszkań posiada łazienkę, 65,22% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,34% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie janowskim 41 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 262 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 902 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 22 transakcje (mediana cen - 4 591 zł/m2, średnia - 4 518 zł/m2), a na rynku wtórnym 19 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 244 zł/m2, średnia - 3 221 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 262 zł
 • pow. janowski
  4 262 zł
  woj. lubelskie
  4 950 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 4 262 zł Ogółem
 • 4 262 zł
 • 4 523 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 523 zł
 • 3 486 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 486 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 902 zł
 • Tutaj
  3 902 zł
  woj. lubelskie
  4 818 zł
  Cały kraj
  5 202 zł
 • 3 902 zł Ogółem
 • 3 902 zł
 • 4 121 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 121 zł
 • 3 313 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 313 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 41
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m232
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 32 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie janowskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 591 zł
 • Tutaj
  4 591 zł
  woj. lubelskie
  5 368 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 4 591 zł Ogółem
 • 4 591 zł
 • 4 604 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 604 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 518 zł
 • pow. janowski
  4 518 zł
  woj. lubelskie
  5 275 zł
  Cały kraj
  5 752 zł
 • 4 518 zł Ogółem
 • 4 518 zł
 • 4 575 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 575 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 22
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 244 zł
 • pow. janowski
  3 244 zł
  woj. lubelskie
  4 432 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 3 244 zł Ogółem
 • 3 244 zł
 • 3 276 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 276 zł
 • 3 470 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 470 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 221 zł
 • Powiat
  3 221 zł
  Województwo
  4 486 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 3 221 zł Ogółem
 • 3 221 zł
 • 3 248 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 248 zł
 • 3 277 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 277 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 19
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m211
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 11 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 691 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 299,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  299,50
  woj. lubelskie
  373,60
  Cały kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 92,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,70 m2
  Województwo
  77,50 m2
  Cały kraj
  74,40 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,80 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,05
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,82
 • 3,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,34
  Lubelskie
  2,68
  Cały kraj
  2,59
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,82
  Lubelskie
  0,69
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 64 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  1,42
  woj. lubelskie
  4,03
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 371 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,80
  Województwo
  4,18
  Kraj
  3,77
 • 8,22 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat janowski
  8,22
  Lubelskie
  16,85
  Polska
  21,77
 • 9 665 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 151,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. janowski
  151,0 m2
  woj. lubelskie
  96,3 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. janowski
  0,21 m2
  Lubelskie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 91,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat janowski
  91,05%
  Lubelskie
  91,84%
  Cała Polska
  96,93%
 • 80,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. janowski
  80,45%
  Województwo
  85,35%
  Kraj
  93,92%
 • 77,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  77,31%
  Lubelskie
  82,88%
  Kraj
  91,66%
 • 65,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. janowski
  65,22%
  woj. lubelskie
  76,10%
  Kraj
  82,84%
 • 11,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  11,34%
  woj. lubelskie
  44,41%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat janowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie janowskim na 1000 mieszkańców pracuje 130osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie janowskim wynosiło w 2020 roku 9,2% (9,4% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim wynosiło 4 225,92 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu janowskiego 3 253 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 309 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 56.

  69,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu janowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,3% w przemyśle i budownictwie, a 4,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  130,0
  Lubelskie
  191,0
  Cała Polska
  255,0
 • 8,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,9% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Powiat
  9,2%
  woj. lubelskie
  8,2%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie janowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie janowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie janowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 226 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat janowski
  4 226 PLN
  woj. lubelskie
  4 565 PLN
  Cała Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie janowskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 309 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 69,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 70,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,3% Przemysł i budownictwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 17,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 3,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,9% Pozostałe
 • 20,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie janowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 942 Pracujący ogółem
 • 3 000 Kobiety
 • 2 942 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie janowskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat janowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,4
  woj. lubelskie
  67,6
  Kraj
  68,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,4
  Lubelskie
  38,2
  Cały kraj
  37,5
 • 130,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,2
  Lubelskie
  129,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat janowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie janowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 711 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 923 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 298 nowych podmiotów, a 139 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (378) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (225) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (428) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (139) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie janowskim najwięcej (225) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 599) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,7% (136) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (1 045) podmiotów, a 68,2% (2 530) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie janowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.3%) oraz Budownictwo (22.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 711 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 136 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 045 Przemysł i budownictwo
 • 2 530 Pozostała działalność
 • 298 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie janowskim w 2020 roku
 • 139 Podmioty wyrejestrowane w powiecie janowskim w 2020 roku
 • 2 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 599 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 599
 • 91 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 91
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 708 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 708
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 128 Spółki handlowe ogółem
 • 128
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 93  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 93
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 225 Spółki cywilne ogółem
 • 225
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 798 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 798
 • 643 Budownictwo
 • 643
 • 288 Przetwórstwo przemysłowe
 • 288
 • 201 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 201
 • 198 Transport i gospodarka magazynowa
 • 198
 • 171 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 171
 • 115 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115
 • 108 Pozostała działalność
 • 108
 • 92 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 92
 • 85 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 85
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 54 Edukacja
 • 54
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie janowskim stwierdzono 368 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,09 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie janowskim wynosi 85,60% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu janowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,01 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,98 (wykrywalność 82%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 368 Przestępstwa ogółem
 • 368
 • 181 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 181
 • 93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 93
 • 78 Przestępstwa drogowe
 • 78
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 137 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 137
 • 8,09 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat janowski
  8,09
  Województwo
  13,81
  Kraj
  19,96
 • 3,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat janowski
  3,98
  Województwo
  8,49
  Kraj
  12,25
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. janowski
  2,04
  Województwo
  2,78
  Cały kraj
  5,17
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  Województwo
  1,81
  Cały kraj
  1,73
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,33
  woj. lubelskie
  0,34
  Cała Polska
  0,37
 • 3,01 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,01
  woj. lubelskie
  5,14
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat janowski
  86%
  Lubelskie
  81%
  Cała Polska
  73%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat janowski
  82%
  Lubelskie
  79%
  Cała Polska
  65%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat janowski
  81%
  Województwo
  75%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. janowski
  93%
  Lubelskie
  94%
  Polska
  87%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  75%
  woj. lubelskie
  65%
  Cała Polska
  54%

Powiat janowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu janowskiego wyniosła w 2019 roku 66,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.4% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu janowskiego - 24.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,2 mln złotych, czyli 32,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu janowskiego wyniosła w 2019 roku 68,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (20.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.7%). W budżecie powiatu janowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 144 złotych na mieszkańca (9,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie janowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,6 mln

  854(100%)

  40,8 mln

  861(100%)

  48,8 mln

  1,0 tys(100%)

  49,5 mln

  1,1 tys(100%)

  46,4 mln

  993(100%)

  59,2 mln

  1,3 tys(100%)

  59,9 mln

  1,3 tys(100%)

  66,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  245(28.6%)

  11,3 mln

  239(27.8%)

  11,1 mln

  236(22.8%)

  10,9 mln

  232(21.9%)

  10,7 mln

  230(23.1%)

  12,5 mln

  270(21.2%)

  13,3 mln

  289(22.2%)

  16,2 mln

  354(24.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  99,8(11.7%)

  5,6 mln

  118(13.7%)

  8,1 mln

  171(16.6%)

  9,9 mln

  211(20%)

  9,9 mln

  213(21.3%)

  21,4 mln

  463(36.2%)

  18,7 mln

  405(31.1%)

  15,7 mln

  344(23.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  166(19.4%)

  8,1 mln

  171(19.8%)

  8,2 mln

  175(16.9%)

  7,8 mln

  166(15.7%)

  8,3 mln

  178(17.9%)

  6,7 mln

  144(11.2%)

  7,0 mln

  152(11.7%)

  7,9 mln

  174(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  86,6(10.1%)

  4,0 mln

  84,8(9.8%)

  5,2 mln

  110(10.6%)

  6,9 mln

  147(13.9%)

  3,9 mln

  83,9(8.4%)

  4,2 mln

  89,7(7%)

  4,2 mln

  91,4(7%)

  5,2 mln

  114(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  85,9(10%)

  3,5 mln

  73,7(8.6%)

  3,4 mln

  72,3(7%)

  3,6 mln

  76,3(7.2%)

  3,9 mln

  83,0(8.3%)

  4,0 mln

  85,9(6.7%)

  4,0 mln

  86,2(6.6%)

  4,3 mln

  94,7(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  56,6(6.6%)

  2,8 mln

  58,2(6.8%)

  2,1 mln

  44,2(4.3%)

  2,4 mln

  51,8(4.9%)

  2,4 mln

  51,3(5.2%)

  2,8 mln

  60,9(4.8%)

  3,2 mln

  70,2(5.4%)

  3,8 mln

  84,1(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  46,0(5.4%)

  2,4 mln

  51,7(6%)

  2,6 mln

  55,4(5.3%)

  3,6 mln

  76,0(7.2%)

  3,3 mln

  71,8(7.2%)

  1,5 mln

  32,7(2.6%)

  1,7 mln

  36,4(2.8%)

  2,7 mln

  58,2(4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  174,2 tys

  3,7(0.4%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  111,8 tys

  2,4(0.2%)

  20,3 tys

  0,4(0%)

  544,0 tys

  11,8(0.9%)

  2,6 mln

  56,5(3.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  26,4(3.1%)

  1,3 mln

  27,0(3.1%)

  5,1 mln

  108(10.5%)

  1,5 mln

  32,7(3.1%)

  1,5 mln

  33,1(3.3%)

  1,8 mln

  38,2(3%)

  1,9 mln

  41,4(3.2%)

  2,0 mln

  43,6(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  468,4 tys

  9,9(1.2%)

  528,4 tys

  11,2(1.3%)

  1,5 mln

  31,2(3%)

  1,7 mln

  36,5(3.5%)

  1,1 mln

  23,4(2.3%)

  1,2 mln

  26,2(2.1%)

  2,1 mln

  46,6(3.6%)

  1,7 mln

  38,0(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  358,3 tys

  7,5(0.9%)

  151,3 tys

  3,2(0.4%)

  101,1 tys

  2,1(0.2%)

  242,4 tys

  5,2(0.5%)

  262,6 tys

  5,6(0.6%)

  264,8 tys

  5,7(0.4%)

  326,0 tys

  7,1(0.5%)

  733,1 tys

  16,0(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  715,9 tys

  15,1(1.8%)

  491,0 tys

  10,4(1.2%)

  396,0 tys

  8,4(0.8%)

  318,3 tys

  6,8(0.6%)

  282,9 tys

  6,1(0.6%)

  257,4 tys

  5,6(0.4%)

  292,7 tys

  6,4(0.5%)

  359,4 tys

  7,9(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  304,1 tys

  6,4(0.7%)

  262,6 tys

  5,6(0.6%)

  172,6 tys

  3,7(0.4%)

  443,3 tys

  9,5(0.9%)

  349,1 tys

  7,5(0.8%)

  201,2 tys

  4,3(0.3%)

  184,5 tys

  4,0(0.3%)

  213,8 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,6(0.3%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  131,8 tys

  2,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  60,6 tys

  1,3(0.1%)

  70,6 tys

  1,5(0.1%)

  66,0 tys

  1,4(0.1%)

  75,8 tys

  1,6(0.2%)

  83,9 tys

  1,8(0.1%)

  76,1 tys

  1,7(0.1%)

  100,1 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  174,5 tys

  3,7(0.4%)

  152,6 tys

  3,2(0.4%)

  52,6 tys

  1,1(0.1%)

  43,5 tys

  0,9(0.1%)

  37,7 tys

  0,8(0.1%)

  45,1 tys

  1,0(0.1%)

  46,0 tys

  1,0(0.1%)

  45,9 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,3(0%)

  587,3 tys

  12,5(1.2%)

  176,3 tys

  3,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie janowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,1 mln

  863(100%)

  41,0 mln

  866(100%)

  47,4 mln

  1,0 tys(100%)

  49,7 mln

  1,1 tys(100%)

  50,7 mln

  1,1 tys(100%)

  57,3 mln

  1,2 tys(100%)

  58,8 mln

  1,3 tys(100%)

  68,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,9 mln

  356(41.1%)

  17,4 mln

  367(42.4%)

  18,5 mln

  392(39%)

  18,9 mln

  404(38.1%)

  19,8 mln

  425(39%)

  19,8 mln

  428(34.6%)

  19,7 mln

  429(33.6%)

  22,6 mln

  494(32.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  44,3(5.1%)

  1,0 mln

  21,8(2.5%)

  3,2 mln

  68,8(6.8%)

  4,6 mln

  98,7(9.3%)

  4,0 mln

  85,2(7.8%)

  12,4 mln

  268(21.7%)

  12,1 mln

  262(20.5%)

  14,2 mln

  311(20.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  93,5(10.8%)

  4,7 mln

  99,0(11.4%)

  5,1 mln

  108(10.8%)

  5,9 mln

  125(11.8%)

  6,3 mln

  134(12.4%)

  6,7 mln

  145(11.7%)

  7,4 mln

  161(12.6%)

  8,1 mln

  176(11.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,7 mln

  141(16.2%)

  6,9 mln

  145(16.7%)

  7,0 mln

  150(14.9%)

  6,8 mln

  144(13.6%)

  7,4 mln

  158(14.5%)

  6,0 mln

  129(10.4%)

  6,5 mln

  141(11%)

  7,3 mln

  159(10.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  85,8(9.9%)

  3,5 mln

  73,1(8.4%)

  3,4 mln

  72,1(7.2%)

  3,5 mln

  75,3(7.1%)

  3,8 mln

  82,4(7.6%)

  3,9 mln

  84,9(6.9%)

  3,9 mln

  85,6(6.7%)

  4,3 mln

  93,9(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  21,5(2.5%)

  1,2 mln

  26,0(3%)

  441,4 tys

  9,4(0.9%)

  182,3 tys

  3,9(0.4%)

  2,2 mln

  46,5(4.3%)

  1,6 mln

  33,6(2.7%)

  1,9 mln

  40,3(3.2%)

  2,5 mln

  54,9(3.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  66,9 tys

  1,4(0.2%)

  523,3 tys

  11,1(1.3%)

  76,1 tys

  1,6(0.2%)

  81,1 tys

  1,7(0.2%)

  85,2 tys

  1,8(0.2%)

  44,3 tys

  1,0(0.1%)

  446,3 tys

  9,7(0.8%)

  2,2 mln

  48,0(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  827,8 tys

  17,4(2%)

  941,2 tys

  19,9(2.3%)

  1,8 mln

  38,2(3.8%)

  2,0 mln

  42,8(4%)

  1,2 mln

  26,1(2.4%)

  1,1 mln

  24,3(2%)

  2,1 mln

  46,1(3.6%)

  1,6 mln

  35,8(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  59,9(6.9%)

  2,4 mln

  50,3(5.8%)

  2,5 mln

  52,9(5.3%)

  2,9 mln

  61,0(5.8%)

  3,5 mln

  74,4(6.8%)

  1,5 mln

  31,7(2.6%)

  1,3 mln

  28,3(2.2%)

  1,4 mln

  30,6(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  462,2 tys

  9,7(1.1%)

  1,4 mln

  28,8(3.3%)

  343,2 tys

  7,3(0.7%)

  597,7 tys

  12,7(1.2%)

  861,0 tys

  18,5(1.7%)

  592,3 tys

  12,8(1%)

  712,7 tys

  15,5(1.2%)

  1,2 mln

  25,2(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  624,5 tys

  13,1(1.5%)

  616,4 tys

  13,0(1.5%)

  2,8 mln

  60,5(6%)

  919,6 tys

  19,6(1.8%)

  1,3 mln

  26,9(2.5%)

  1,7 mln

  35,7(2.9%)

  798,4 tys

  17,3(1.4%)

  804,8 tys

  17,6(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  377,7 tys

  8,0(0.9%)

  379,0 tys

  8,0(0.9%)

  1,2 mln

  26,2(2.6%)

  3,0 mln

  63,3(6%)

  147,3 tys

  3,2(0.3%)

  264,4 tys

  5,7(0.5%)

  88,4 tys

  1,9(0.2%)

  414,7 tys

  9,1(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  605,4 tys

  12,7(1.5%)

  93,8 tys

  2,0(0.2%)

  219,5 tys

  4,7(0.5%)

  182,7 tys

  3,9(0.4%)

  104,5 tys

  2,2(0.2%)

  72,2 tys

  1,6(0.1%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  285,3 tys

  6,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,4 tys

  2,6(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  124,9 tys

  2,7(0.2%)

  132,1 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  33,9 tys

  0,7(0.1%)

  38,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,7(0.1%)

  47,8 tys

  1,0(0.1%)

  31,9 tys

  0,7(0.1%)

  31,7 tys

  0,7(0.1%)

  32,3 tys

  0,7(0.1%)

  31,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  558,9 tys

  11,9(1.2%)

  155,2 tys

  3,3(0.3%)

  13,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat janowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 280 mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 024 kobiet oraz 5 256 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu janowskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu janowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie janowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,8%) oraz zasadnicze zawodowe (16,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz podstawowe ukończone (28,5%).

  W roku 2018 w powiecie janowskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 657 dzieci (326 dziewczynek oraz 331 chłopców). Dostępne były 752 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 574 dzieci (274 dziewczynki oraz 300 chłopców). Dostępne były 584 miejsca.

  15,2% mieszkańców powiatu janowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,4% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 697 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 227 oddziałach uczyło się 3 435 uczniów (1 652 kobiety oraz 1 783 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 194 oddziałach uczyło się 3 252 uczniów (1 550 kobiet oraz 1 702 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 24,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,72.

  W powiecie janowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 523 uczniów (326 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 198 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 1 028 uczniów (639 kobiet oraz 389 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 327 absolwentów.

  W powiecie janowskim znajduje się 9 Technik, w których w 41 oddziałach uczyło się 891 uczniów (362 kobiety oraz 529 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 183 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim placówkę miało 9 Technik, w których w 34 oddziałach uczyło się 637 uczniów (281 kobiet oraz 356 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 201 absolwentów.

  W powiecie janowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 37 uczniów (5 kobiet oraz 32 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 18,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,7% mieszkańców powiatu janowskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 32,2% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,0%
  Lubelskie
  17,0%
  Polska
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. janowski
  26,7%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat janowski
  2,4%
  Lubelskie
  3,1%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,5%
  Lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. janowski
  13,8%
  Województwo
  18,4%
  Cała Polska
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. janowski
  22,7%
  Województwo
  20,3%
  Polska
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. janowski
  5,9%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  29,2%
  Lubelskie
  22,1%
  Polska
  19,3%
 • 29,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat janowski
  3,5%
  Województwo
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 697 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  697,0
  Województwo
  844,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,43
  woj. lubelskie
  1,01
  Polska
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 752 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat janowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 657 Dzieci
 • 326 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 331 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 152 3 lata
 • 152
 • 173 4 lata
 • 173
 • 193 5 lata
 • 193
 • 118 6 lat
 • 118
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 68 3 lata
 • 68
 • 90 4 lata
 • 90
 • 103 5 lata
 • 103
 • 54 6 lat
 • 54
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 84 3 lata
 • 84
 • 83 4 lata
 • 83
 • 90 5 lata
 • 90
 • 64 6 lat
 • 64
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 510 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 45,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 77 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat janowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 38 4 lata
 • 38
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 21 4 lata
 • 21
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 227 Oddziały
 • 3 435 Uczniowie
 • 1 652 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 783 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 390 Uczniowie w 1 klasie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 455 Absolwenci 2016
 • 217 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 238 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat janowski
  15,1
  Województwo
  15,8
  Kraj
  17,3
 •  
 • 327,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 943 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 419
  • niemiecki292
  • rosyjski232
 • 3 419 angielski
 • 292 niemiecki
 • 232 rosyjski
 • 536 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki266
  • francuski46
  • inny224
 • 266 niemiecki
 • 46 francuski
 • 224 inny
 •  
 • 91,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. janowski
  91,72
  Województwo
  93,78
  Polska
  95,46
 • 91,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat janowski
  91,46
  Województwo
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 523 Uczniowie
 • 326 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 13 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,2
  Lubelskie
  25,7
  Polska
  26,2
 •  
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 891 Uczniowie
 • 362 Kobiety
  (uczniowie)
 • 529 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 230 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 183 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 103 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  21,7
  Lubelskie
  22,1
  Polska
  23,8
 •  
 • 81,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 49,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,5%
  86,5%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,5
  woj. lubelskie
  17,7
  Kraj
  17,9
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 908 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 466
  • niemiecki705
  • rosyjski525
  • włoski185
  • francuski27
 • 1 466 angielski
 • 705 niemiecki
 • 525 rosyjski
 • 185 włoski
 • 27 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 4 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 91,7%
  8,3%
 • 63 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  18,0
  woj. lubelskie
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,0 Szkoły policealne ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18,0
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat janowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat janowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat janowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie janowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie janowskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 1 080)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie janowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie janowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 974 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 61 (uczestnicy: 3 808)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 130)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 370)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 345)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 380)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 278)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 255)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 12 (uczestnicy: 350)
  • inne: 1 (uczestnicy: 40)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 746)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 101)
  • taneczne: 6 (członkowie: 216)
  • muzyczne: 10 (członkowie: 120)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 24)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 2 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 28)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 217)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 4)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 4)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 875)
  • teatralne: 4 (członkowie: 49)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 131)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 129)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 153)
  • taneczne: 15 (członkowie: 413)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie janowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 204 miejscami na widowni. Odbyło się 213 seansów, na które przyszło 4 956 widzów, w tym 66 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 614 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie janowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 10 259 zwiedzających, co daje 2 255 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie janowskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 135 296 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 001 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 85
  • dostępne dla czytelników: 56
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 56
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie janowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 30 937 wolumenów w tym ziobry specjalne: 260. Odnotowano 159 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 431 wolumenów. Odnotowano 818 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie janowskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 758 członków. Zarejestrowano 699 ćwiczących (mężczyźni: 584, kobiety: 115, chłopcy do lat 18: 471, dziewczęta do lat 18: 114). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie janowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat janowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie janowskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 24 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 8,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 149,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie janowskim zarejestrowanych było 38 703 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 23 417 samochodów osobowych (512,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 638 samochodów ciężarowych (88,1 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 139 autobusów (3,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 387 ciągników siodłowych (8,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 611 motocykli (57,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie janowskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie janowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 24 Ranni
  (rok 2020)
 • 5 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie janowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 59,81 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  59,8
  woj. lubelskie
  44,4
  Polska
  61,5
 • 8,86 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  8,9
  Lubelskie
  7,4
  Polska
  6,5
 • 53,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. janowski
  53,2
  Województwo
  45,2
  Kraj
  69,2
 • 10,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • powiat janowski
  10,3
  Lubelskie
  9,3
  Cały kraj
  9,1
 • 149,86 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. janowski
  149,9
  Województwo
  67,1
  Cała Polska
  110,9
 • 14,81 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat janowski
  14,8
  Lubelskie
  16,8
  Kraj
  10,6
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  88,9
  Województwo
  101,7
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 38 703 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie janowskim w 2019 roku
 • 23 417 Samochody osobowe
 • 3 638 Samochody ciężarowe
 • 42 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 139 Autobusy
 • 271 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 388 Ciągniki samochodowe
 • 387   Ciągniki siodłowe
 • 8 239 Ciągniki rolnicze
 • 2 611 Motocykle
 • 1 076   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 095 Motorowery
 • 23 417Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Samochody osobowe w powiecie janowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 512,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  512,3
  Województwo
  618,5
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg3 568
  • 1400-1649 kg5 348
  • 1650-1899 kg6 539
  • 1900 kg i więcej7 962
 • 3 568 do 1399 kg
 • 5 348 1400-1649 kg
 • 6 539 1650-1899 kg
 • 7 962 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 6 614 do 1399 cm3
 • 6 614
 • 14 320 1400-1999 cm3
 • 14 320
 • 2 483 2000 i więcej cm3
 • 2 483
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie janowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10 302
  • olej napędowy8 733
  • gaz (LPG)4 186
  • pozostałe196
 • 10 302 benzyna
 • 8 733 olej napędowy
 • 4 186 gaz (LPG)
 • 196 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 180 do 1 roku
 • 180
 • 154 2 lata
 • 154
 • 150 3 lata
 • 150
 • 435 4-5 lat
 • 435
 • 599 6-7 lat
 • 599
 • 991 8-9 lat
 • 991
 • 1 511 10-11 lat
 • 1 511
 • 4 738 12-15 lat
 • 4 738
 • 6 584 16-20 lat
 • 6 584
 • 3 664 21-25 lat
 • 3 664
 • 1 736 26-30 lat
 • 1 736
 • 2 675 31 lat i więcej
 • 2 675
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie janowskim
 • pow. janowski
  18,8 lat
  Lubelskie
  19,8 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 3 638Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie janowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 88,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat janowski
  88,1
  woj. lubelskie
  92,2
  Cały kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 708 do 999 kg
 • 1 708
 • 1 106 1000-1499 kg
 • 1 106
 • 275 1500-2999 kg
 • 275
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 68 3500-4999 kg
 • 68
 • 169 5000-6999 kg
 • 169
 • 118 7000-9999 kg
 • 118
 • 91 10000-14999 kg
 • 91
 • 60 15000 kg i więcej
 • 60
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna580
  • olej napędowy2 682
  • gaz (LPG)134
  • pozostałe242
 • 580 benzyna
 • 2 682 olej napędowy
 • 134 gaz (LPG)
 • 242 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 10 2 lata
 • 10
 • 19 3 lata
 • 19
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 116 6-7 lat
 • 116
 • 188 8-9 lat
 • 188
 • 221 10-11 lat
 • 221
 • 592 12-15 lat
 • 592
 • 897 16-20 lat
 • 897
 • 543 21-25 lat
 • 543
 • 342 26-30 lat
 • 342
 • 627 31 lat i więcej
 • 627
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie janowskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Województwo
  20,3 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 139Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Autobusy w powiecie janowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. janowski
  3,0
  Lubelskie
  3,4
  Cały kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy121
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe13
 • 3 benzyna
 • 121 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 21 12-15 lat
 • 21
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie janowskim
 • Tutaj
  19,8 lat
  woj. lubelskie
  21,4 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 387Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie janowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 8,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,5
  Lubelskie
  9,7
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy345
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe41
 • 0 benzyna
 • 345 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 26 4-5 lat
 • 26
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 38 8-9 lat
 • 38
 • 29 10-11 lat
 • 29
 • 89 12-15 lat
 • 89
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 15,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie janowskim
 • Tutaj
  15,3 lat
  Województwo
  14,4 lat
  Cały kraj
  12,2 lat
 • 2 611Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Motocykle w powiecie janowskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 57,1 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  57,1
  woj. lubelskie
  47,4
  Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 14 do 1 roku
 • 14
 • 5 2 lata
 • 5
 • 11 3 lata
 • 11
 • 82 4-5 lat
 • 82
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 56 8-9 lat
 • 56
 • 79 10-11 lat
 • 79
 • 219 12-15 lat
 • 219
 • 264 16-20 lat
 • 264
 • 254 21-25 lat
 • 254
 • 253 26-30 lat
 • 253
 • 1 334 31 lat i więcej
 • 1 334
 • 26,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie janowskim
 • powiat janowski
  26,5 lat
  Województwo
  26,0 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie janowskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 130,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat janowski
  130,2 km
  Lubelskie
  363,2 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat janowski
  2,5 km
  woj. lubelskie
  4,3 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek