Powiat janowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat janowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 45 709 Liczba mieszkańców
 • 875 km2 Powierzchnia
 • 53 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 24,7% Stopa urbanizacji
 • Artur Pizoń Starosta
 • ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski Adres starostwa powiatowego
 • LJA Tablice rejestracyjne
Powiat janowski na mapie
Identyfikatory
 • 0605 TERYT (TERC)
Herb powiatu janowskiego
powiat janowski herb
Flaga powiatu janowskiego
powiat janowski flaga

powiat janowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
15-87-25-024
15-87-23-000
Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim
15-87-10-210
15-87-10-244
Jana Zamoyskiego 92
23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Janowie Lubelskim
15-87-23-480
15-87-20-559
Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
15-87-25-400
15-87-24-762
Wojska Polskiego 28
23-300 Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
15-87-23-032
15-87-23-032
Bialska 98
23-300 Janów Lubelski
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
(15) 872-03-09
(15) 872-05-59
ul. Zamoyskiego
23-300 Janów Lubelski

Powiat janowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat janowski ma 45 709 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w 2050 roku wynosi 35 085, z czego 17 614 to kobiety, a 17 471 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu janowskiego zawarli w 2019 roku 210 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubelskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu janowskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 1,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat janowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -107. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,33 na 1000 mieszkańców powiatu janowskiego. W 2019 roku urodziło się 406 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 47,4% zgonów w powiecie janowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w powiecie janowskim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu janowskiego przypada 11.19 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 277 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 535 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu janowskiego -258. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  61,0% mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 45 709 Liczba mieszkańców
 • 23 025 Kobiety
 • 22 684 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie janowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie janowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie janowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu janowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 35 085 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 614 Kobiety
 • 17 471 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie janowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie janowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie janowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. janowski
  42,2 lat
  Lubelskie
  42,1 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat janowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu janowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  Lubelskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 36,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • powiat janowski
  58,3%
  woj. lubelskie
  56,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,7%
  woj. lubelskie
  10,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 18,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  3,9%
  Cała Polska
  5,0%
 • 1,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Lubelskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie janowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. janowski
  4,6
  woj. lubelskie
  4,7
  Cała Polska
  4,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,7
 • 210 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -107 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -60 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -47 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat janowski
  -2,3
  Lubelskie
  -1,8
  Polska
  -0,9
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie janowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 406 Urodzenia żywe
 • 195 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 211 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,9
  woj. lubelskie
  9,1
  Cała Polska
  9,8
 • 38,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,7
  Lubelskie
  39,6
  Cała Polska
  41,8
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 297 g Średnia waga noworodków
 • 3 195 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat janowski
  3 297 g
  Województwo
  3 366 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 144 Waga 3000g - 3499g
 • 144
 • 64 Waga 2500g - 2999g
 • 64
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat janowski
  1,33
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,42
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat janowski
  0,64
  Lubelskie
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. janowski
  0,79
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie janowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 513 Zgony
 • 255 Kobiety
  (Zgony)
 • 258 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  woj. lubelskie
  10,9
  Cała Polska
  10,7
 • 126,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. janowski
  126,4
  woj. lubelskie
  119,3
  Cały kraj
  109,3
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  7,4
  woj. lubelskie
  4,5
  Cały kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat janowski
  2,7
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie janowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,4%
  Województwo
  43,5%
  Kraj
  40,5%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat janowski
  18,8%
  Lubelskie
  23,0%
  Cały kraj
  26,4%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. janowski
  3,6%
  Lubelskie
  4,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 0,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Lubelskie
  0,8
  Polska
  9,8
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubelskie
  74,2
  Cała Polska
  72,2
 • 216,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  216,7
  woj. lubelskie
  256,9
  Kraj
  284,5
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cały kraj
  263,9
 • 546,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 618,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 472,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  546,1
  woj. lubelskie
  485,3
  Cała Polska
  437,2
 • 71,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 112,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat janowski
  71,3
  Województwo
  81,4
  Cały kraj
  71,0
 • 17,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. janowski
  17,2
  Województwo
  29,8
  Cała Polska
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. janowski
  0,0
  woj. lubelskie
  7,8
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  woj. lubelskie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 277 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 146 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 131 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 535 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 293 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 242 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -251 Saldo migracji
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -109 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -258 Saldo migracji wewnętrznych
 • -147 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -111 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie janowskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat janowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie janowskim oddano do użytku 88 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie janowskim to 13 608 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 296 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,9% na sprzedaż lub wynajem, 11,4% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie janowskim to 4,41 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie janowskim to 110,40 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubelskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,16% mieszkań posiada łazienkę, 65,00% korzysta z centralnego ogrzewania, a 11,05% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 608 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 295,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  295,50
  Województwo
  368,90
  Cały kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 92,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat janowski
  92,60 m2
  Województwo
  77,40 m2
  Polska
  74,20 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,40 m2
  woj. lubelskie
  28,50 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat janowski
  4,05
  woj. lubelskie
  3,85
  Polska
  3,82
 • 3,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,38
  Województwo
  2,71
  Cała Polska
  2,63
 • 0,84 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,84
  Województwo
  0,70
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 88 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 1,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  1,93
  woj. lubelskie
  3,47
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 388 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. janowski
  4,41
  Lubelskie
  4,29
  Polska
  3,78
 • 8,49 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  8,49
  Lubelskie
  14,88
  Kraj
  20,42
 • 9 717 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 110,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  110,4 m2
  woj. lubelskie
  100,7 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. janowski
  0,21 m2
  Lubelskie
  0,35 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 90,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat janowski
  90,98%
  Województwo
  91,76%
  Polska
  96,88%
 • 80,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat janowski
  80,32%
  Lubelskie
  85,21%
  Cała Polska
  93,83%
 • 77,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. janowski
  77,16%
  woj. lubelskie
  82,72%
  Kraj
  91,54%
 • 65,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  65,00%
  woj. lubelskie
  75,88%
  Cały kraj
  82,60%
 • 11,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  11,05%
  woj. lubelskie
  43,45%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat janowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie janowskim na 1000 mieszkańców pracuje 124osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie janowskim wynosiło w 2019 roku 8,6% (9,0% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim wynosiło 4 007,96 PLN, co odpowiada 82.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu janowskiego 3 253 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 309 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 56.

  70,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu janowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 9,9% w przemyśle i budownictwie, a 4,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 124 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. janowski
  124,0
  woj. lubelskie
  187,0
  Cały kraj
  251,0
 • 8,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • pow. janowski
  8,6%
  woj. lubelskie
  7,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie janowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie janowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie janowskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 008 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 008 PLN
  Województwo
  4 261 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie janowskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 309 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 56 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,02 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 70,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 72,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 9,9% Przemysł i budownictwo
 • 4,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 4,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 4,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,5% Pozostałe
 • 20,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie janowskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 729 Pracujący ogółem
 • 2 981 Kobiety
 • 2 748 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie janowskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat janowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,9
  woj. lubelskie
  66,5
  Cały kraj
  66,7
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,7
  Województwo
  37,2
  Cały kraj
  36,5
 • 126,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  126,3
  Województwo
  127,1
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat janowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie janowskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 581 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 812 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 279 nowych podmiotów, a 166 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (378) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (225) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (428) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (166) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie janowskim najwięcej (223) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 468) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,9% (139) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (992) podmiotów, a 68,4% (2 450) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie janowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 581 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 139 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 992 Przemysł i budownictwo
 • 2 450 Pozostała działalność
 • 279 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie janowskim w 2019 roku
 • 166 Podmioty wyrejestrowane w powiecie janowskim w 2019 roku
 • 2 812 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 468 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 468
 • 92 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 92
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 578 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 578
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 Spółdzielnie ogółem
 • 14
 • 117 Spółki handlowe ogółem
 • 117
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 82  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 82
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 223 Spółki cywilne ogółem
 • 223
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 812 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 792 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 792
 • 600 Budownictwo
 • 600
 • 282 Przetwórstwo przemysłowe
 • 282
 • 196 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 196
 • 195 Transport i gospodarka magazynowa
 • 195
 • 157 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 157
 • 118 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 118
 • 103 Pozostała działalność
 • 103
 • 87 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 87
 • 84 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 84
 • 55 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 55
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 49 Informacja i komunikacja
 • 49
 • 24 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 24
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie janowskim stwierdzono 574 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,52 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie janowskim wynosi 92,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubelskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu janowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,96 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 2,22 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,53 (81%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 574 Przestępstwa ogółem
 • 574
 • 365 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 365
 • 70 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 70
 • 107 Przestępstwa drogowe
 • 107
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 102 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 102
 • 12,52 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,52
  Województwo
  15,91
  Cała Polska
  20,75
 • 7,96 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,96
  Lubelskie
  9,50
  Cały kraj
  13,21
 • 1,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,53
  Lubelskie
  3,55
  Cały kraj
  4,88
 • 2,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,33
  woj. lubelskie
  2,06
  Cała Polska
  1,86
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,35
  Województwo
  0,41
  Kraj
  0,43
 • 2,22 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat janowski
  2,22
  Lubelskie
  5,92
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. janowski
  92%
  woj. lubelskie
  83%
  Cała Polska
  73%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. janowski
  92%
  Lubelskie
  79%
  Cały kraj
  65%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat janowski
  81%
  Lubelskie
  82%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. janowski
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Lubelskie
  92%
  Kraj
  86%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. janowski
  74%
  woj. lubelskie
  68%
  Kraj
  53%

Powiat janowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu janowskiego wyniosła w 2018 roku 59,9 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu janowskiego - 31.1% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 19,3 mln złotych, czyli 32,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu janowskiego wyniosła w 2018 roku 58,8 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (20.5%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (12.6%). W budżecie powiatu janowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 132 złotych na mieszkańca (10,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,7 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie janowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  836(100%)

  40,6 mln

  854(100%)

  40,8 mln

  861(100%)

  48,8 mln

  1,0 tys(100%)

  49,5 mln

  1,1 tys(100%)

  46,4 mln

  993(100%)

  59,2 mln

  1,3 tys(100%)

  59,9 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  77,9(9.3%)

  4,7 mln

  99,8(11.7%)

  5,6 mln

  118(13.7%)

  8,1 mln

  171(16.6%)

  9,9 mln

  211(20%)

  9,9 mln

  213(21.3%)

  21,4 mln

  463(36.2%)

  18,7 mln

  405(31.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,7 mln

  223(26.6%)

  11,6 mln

  245(28.6%)

  11,3 mln

  239(27.8%)

  11,1 mln

  236(22.8%)

  10,9 mln

  232(21.9%)

  10,7 mln

  230(23.1%)

  12,5 mln

  270(21.2%)

  13,3 mln

  289(22.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  162(19.4%)

  7,9 mln

  166(19.4%)

  8,1 mln

  171(19.8%)

  8,2 mln

  175(16.9%)

  7,8 mln

  166(15.7%)

  8,3 mln

  178(17.9%)

  6,7 mln

  144(11.2%)

  7,0 mln

  152(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  88,9(10.6%)

  4,1 mln

  86,6(10.1%)

  4,0 mln

  84,8(9.8%)

  5,2 mln

  110(10.6%)

  6,9 mln

  147(13.9%)

  3,9 mln

  83,9(8.4%)

  4,2 mln

  89,7(7%)

  4,2 mln

  91,4(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  68,4(8.2%)

  4,1 mln

  85,9(10%)

  3,5 mln

  73,7(8.6%)

  3,4 mln

  72,3(7%)

  3,6 mln

  76,3(7.2%)

  3,9 mln

  83,0(8.3%)

  4,0 mln

  85,9(6.7%)

  4,0 mln

  86,2(6.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  23,0(2.7%)

  2,7 mln

  56,6(6.6%)

  2,8 mln

  58,2(6.8%)

  2,1 mln

  44,2(4.3%)

  2,4 mln

  51,8(4.9%)

  2,4 mln

  51,3(5.2%)

  2,8 mln

  60,9(4.8%)

  3,2 mln

  70,2(5.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  619,9 tys

  13,0(1.5%)

  468,4 tys

  9,9(1.2%)

  528,4 tys

  11,2(1.3%)

  1,5 mln

  31,2(3%)

  1,7 mln

  36,5(3.5%)

  1,1 mln

  23,4(2.3%)

  1,2 mln

  26,2(2.1%)

  2,1 mln

  46,6(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  37,3(4.4%)

  1,3 mln

  26,4(3.1%)

  1,3 mln

  27,0(3.1%)

  5,1 mln

  108(10.5%)

  1,5 mln

  32,7(3.1%)

  1,5 mln

  33,1(3.3%)

  1,8 mln

  38,2(3%)

  1,9 mln

  41,4(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  88,2(10.5%)

  2,2 mln

  46,0(5.4%)

  2,4 mln

  51,7(6%)

  2,6 mln

  55,4(5.3%)

  3,6 mln

  76,0(7.2%)

  3,3 mln

  71,8(7.2%)

  1,5 mln

  32,7(2.6%)

  1,7 mln

  36,4(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  174,2 tys

  3,7(0.4%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  111,8 tys

  2,4(0.2%)

  20,3 tys

  0,4(0%)

  544,0 tys

  11,8(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  276,9 tys

  5,8(0.7%)

  358,3 tys

  7,5(0.9%)

  151,3 tys

  3,2(0.4%)

  101,1 tys

  2,1(0.2%)

  242,4 tys

  5,2(0.5%)

  262,6 tys

  5,6(0.6%)

  264,8 tys

  5,7(0.4%)

  326,0 tys

  7,1(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  729,6 tys

  15,3(1.8%)

  715,9 tys

  15,1(1.8%)

  491,0 tys

  10,4(1.2%)

  396,0 tys

  8,4(0.8%)

  318,3 tys

  6,8(0.6%)

  282,9 tys

  6,1(0.6%)

  257,4 tys

  5,6(0.4%)

  292,7 tys

  6,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  284,9 tys

  6,0(0.7%)

  304,1 tys

  6,4(0.7%)

  262,6 tys

  5,6(0.6%)

  172,6 tys

  3,7(0.4%)

  443,3 tys

  9,5(0.9%)

  349,1 tys

  7,5(0.8%)

  201,2 tys

  4,3(0.3%)

  184,5 tys

  4,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,3 tys

  2,6(0.3%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  59,0 tys

  1,2(0.1%)

  57,9 tys

  1,2(0.1%)

  60,6 tys

  1,3(0.1%)

  70,6 tys

  1,5(0.1%)

  66,0 tys

  1,4(0.1%)

  75,8 tys

  1,6(0.2%)

  83,9 tys

  1,8(0.1%)

  76,1 tys

  1,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,3 mln

  27,2(3.2%)

  174,5 tys

  3,7(0.4%)

  152,6 tys

  3,2(0.4%)

  52,6 tys

  1,1(0.1%)

  43,5 tys

  0,9(0.1%)

  37,7 tys

  0,8(0.1%)

  45,1 tys

  1,0(0.1%)

  46,0 tys

  1,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  118,4 tys

  2,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  12,2 tys

  0,3(0%)

  587,3 tys

  12,5(1.2%)

  176,3 tys

  3,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie janowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat janowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu janowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  837(100%)

  41,1 mln

  863(100%)

  41,0 mln

  866(100%)

  47,4 mln

  1,0 tys(100%)

  49,7 mln

  1,1 tys(100%)

  50,7 mln

  1,1 tys(100%)

  57,3 mln

  1,2 tys(100%)

  58,8 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,3 mln

  362(43.1%)

  16,9 mln

  356(41.1%)

  17,4 mln

  367(42.4%)

  18,5 mln

  392(39%)

  18,9 mln

  404(38.1%)

  19,8 mln

  425(39%)

  19,8 mln

  428(34.6%)

  19,7 mln

  429(33.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  782,2 tys

  16,4(2%)

  2,1 mln

  44,3(5.1%)

  1,0 mln

  21,8(2.5%)

  3,2 mln

  68,8(6.8%)

  4,6 mln

  98,7(9.3%)

  4,0 mln

  85,2(7.8%)

  12,4 mln

  268(21.7%)

  12,1 mln

  262(20.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  89,5(10.7%)

  4,4 mln

  93,5(10.8%)

  4,7 mln

  99,0(11.4%)

  5,1 mln

  108(10.8%)

  5,9 mln

  125(11.8%)

  6,3 mln

  134(12.4%)

  6,7 mln

  145(11.7%)

  7,4 mln

  161(12.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  136(16.2%)

  6,7 mln

  141(16.2%)

  6,9 mln

  145(16.7%)

  7,0 mln

  150(14.9%)

  6,8 mln

  144(13.6%)

  7,4 mln

  158(14.5%)

  6,0 mln

  129(10.4%)

  6,5 mln

  141(11%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  68,3(8.1%)

  4,1 mln

  85,8(9.9%)

  3,5 mln

  73,1(8.4%)

  3,4 mln

  72,1(7.2%)

  3,5 mln

  75,3(7.1%)

  3,8 mln

  82,4(7.6%)

  3,9 mln

  84,9(6.9%)

  3,9 mln

  85,6(6.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  938,5 tys

  19,7(2.3%)

  827,8 tys

  17,4(2%)

  941,2 tys

  19,9(2.3%)

  1,8 mln

  38,2(3.8%)

  2,0 mln

  42,8(4%)

  1,2 mln

  26,1(2.4%)

  1,1 mln

  24,3(2%)

  2,1 mln

  46,1(3.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  34,2(4.1%)

  1,0 mln

  21,5(2.5%)

  1,2 mln

  26,0(3%)

  441,4 tys

  9,4(0.9%)

  182,3 tys

  3,9(0.4%)

  2,2 mln

  46,5(4.3%)

  1,6 mln

  33,6(2.7%)

  1,9 mln

  40,3(3.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  44,7(5.3%)

  2,8 mln

  59,9(6.9%)

  2,4 mln

  50,3(5.8%)

  2,5 mln

  52,9(5.3%)

  2,9 mln

  61,0(5.8%)

  3,5 mln

  74,4(6.8%)

  1,5 mln

  31,7(2.6%)

  1,3 mln

  28,3(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  28,4(3.4%)

  624,5 tys

  13,1(1.5%)

  616,4 tys

  13,0(1.5%)

  2,8 mln

  60,5(6%)

  919,6 tys

  19,6(1.8%)

  1,3 mln

  26,9(2.5%)

  1,7 mln

  35,7(2.9%)

  798,4 tys

  17,3(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  428,2 tys

  9,0(1.1%)

  462,2 tys

  9,7(1.1%)

  1,4 mln

  28,8(3.3%)

  343,2 tys

  7,3(0.7%)

  597,7 tys

  12,7(1.2%)

  861,0 tys

  18,5(1.7%)

  592,3 tys

  12,8(1%)

  712,7 tys

  15,5(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  70,1 tys

  1,5(0.2%)

  66,9 tys

  1,4(0.2%)

  523,3 tys

  11,1(1.3%)

  76,1 tys

  1,6(0.2%)

  81,1 tys

  1,7(0.2%)

  85,2 tys

  1,8(0.2%)

  44,3 tys

  1,0(0.1%)

  446,3 tys

  9,7(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,4 tys

  2,6(0.2%)

  125,2 tys

  2,7(0.2%)

  124,9 tys

  2,7(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  323,9 tys

  6,8(0.8%)

  377,7 tys

  8,0(0.9%)

  379,0 tys

  8,0(0.9%)

  1,2 mln

  26,2(2.6%)

  3,0 mln

  63,3(6%)

  147,3 tys

  3,2(0.3%)

  264,4 tys

  5,7(0.5%)

  88,4 tys

  1,9(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,9 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,5 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  43,4 tys

  0,9(0.1%)

  33,9 tys

  0,7(0.1%)

  38,9 tys

  0,8(0.1%)

  32,2 tys

  0,7(0.1%)

  47,8 tys

  1,0(0.1%)

  31,9 tys

  0,7(0.1%)

  31,7 tys

  0,7(0.1%)

  32,3 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  113

  0,0(0%)

  605,4 tys

  12,7(1.5%)

  93,8 tys

  2,0(0.2%)

  219,5 tys

  4,7(0.5%)

  182,7 tys

  3,9(0.4%)

  104,5 tys

  2,2(0.2%)

  72,2 tys

  1,6(0.1%)

  19,7 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,2 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,0 mln

  21,2(2.5%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,3 tys

  0,4(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  0,2(0%)

  558,9 tys

  11,9(1.2%)

  155,2 tys

  3,3(0.3%)

  13,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat janowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 10 594 mieszkańców powiatu janowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 180 kobiet oraz 5 414 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców powiatu janowskiego, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu janowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie janowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,8%) oraz zasadnicze zawodowe (16,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz podstawowe ukończone (28,5%).

  W roku 2018 w powiecie janowskim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 657 dzieci (326 dziewczynek oraz 331 chłopców). Dostępne były 752 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 25 oddziałów uczęszczało 574 dzieci (274 dziewczynki oraz 300 chłopców). Dostępne były 584 miejsca.

  14,7% mieszkańców powiatu janowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,2% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 697 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 227 oddziałach uczyło się 3 435 uczniów (1 652 kobiety oraz 1 783 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 194 oddziałach uczyło się 3 252 uczniów (1 550 kobiet oraz 1 702 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,72.

  W powiecie janowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 523 uczniów (326 kobiet oraz 197 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 198 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 1 028 uczniów (639 kobiet oraz 389 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 327 absolwentów.

  W powiecie janowskim znajduje się 9 Technik, w których w 41 oddziałach uczyło się 891 uczniów (362 kobiety oraz 529 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 183 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie janowskim placówkę miało 9 Technik, w których w 34 oddziałach uczyło się 637 uczniów (281 kobiet oraz 356 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 201 absolwentów.

  W powiecie janowskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 37 uczniów (5 kobiet oraz 32 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,6% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 18,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,7% mieszkańców powiatu janowskiego w wieku potencjalnej nauki (32,3% kobiet i 33,0% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,0%
  woj. lubelskie
  17,0%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  26,7%
  Lubelskie
  33,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  woj. lubelskie
  3,1%
  Kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat janowski
  10,5%
  woj. lubelskie
  11,7%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  13,8%
  woj. lubelskie
  18,4%
  Kraj
  18,1%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,7%
  Lubelskie
  20,3%
  Cały kraj
  22,9%
 • 16,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,9%
  Lubelskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat janowski
  29,2%
  Województwo
  22,1%
  Kraj
  19,3%
 • 29,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 28,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat janowski
  3,5%
  Województwo
  2,0%
  Kraj
  1,4%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 697 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. janowski
  697,0
  Województwo
  844,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,43
  Województwo
  1,01
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 19 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 752 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat janowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 657 Dzieci
 • 326 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 331 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,6%
  50,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 152 3 lata
 • 152
 • 173 4 lata
 • 173
 • 193 5 lata
 • 193
 • 118 6 lat
 • 118
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 68 3 lata
 • 68
 • 90 4 lata
 • 90
 • 103 5 lata
 • 103
 • 54 6 lat
 • 54
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 84 3 lata
 • 84
 • 83 4 lata
 • 83
 • 90 5 lata
 • 90
 • 64 6 lat
 • 64
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 510 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 45,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 45,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 36,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 77 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat janowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70 Dzieci
 • 35 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 35 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 24 3 lata
 • 24
 • 38 4 lata
 • 38
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 21 4 lata
 • 21
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 227 Oddziały
 • 3 435 Uczniowie
 • 1 652 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 783 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 390 Uczniowie w 1 klasie
 • 191 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 455 Absolwenci 2016
 • 217 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 238 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,1
  woj. lubelskie
  15,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 327,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 258,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 943 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 419
  • niemiecki292
  • rosyjski232
 • 3 419 angielski
 • 292 niemiecki
 • 232 rosyjski
 • 536 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki266
  • francuski46
  • inny224
 • 266 niemiecki
 • 46 francuski
 • 224 inny
 •  
 • 91,72 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,72
  woj. lubelskie
  93,78
  Cały kraj
  95,46
 • 91,46 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat janowski
  91,46
  Lubelskie
  92,63
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat janowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 523 Uczniowie
 • 326 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 122 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 198 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 13 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat janowski
  26,2
  Lubelskie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 891 Uczniowie
 • 362 Kobiety
  (uczniowie)
 • 529 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,6%
  59,4%
 • 230 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 183 Absolwenci
 • 80 Kobiety
  (absolwenci)
 • 103 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat janowski
  21,7
  Województwo
  22,1
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 81,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 49,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,5%
  86,5%
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,5
  Lubelskie
  17,7
  Polska
  17,9
 •  
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 908 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 466
  • niemiecki705
  • rosyjski525
  • włoski185
  • francuski27
 • 1 466 angielski
 • 705 niemiecki
 • 525 rosyjski
 • 185 włoski
 • 27 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat janowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 4 Oddziały
 • 72 Uczniowie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 91,7%
  8,3%
 • 63 Absolwenci
 • 53 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. janowski
  18,0
  Lubelskie
  18,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 18,0 Szkoły policealne ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 18,0
 •  
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat janowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat janowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat janowski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie janowskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie janowskim znajdowało się 5 hoteli (2 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 1 080)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie janowskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie janowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 084 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 211 (uczestnicy: 41 406)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 510)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 980)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 21 040)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 6 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 30 (uczestnicy: 1 718)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 21 (uczestnicy: 4 320)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 2 700)
  • pokazy teatralne: 15 (uczestnicy: 1 758)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 43 (uczestnicy: 1 070)
  • inne: 6 (uczestnicy: 1 120)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 1 363)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 370)
  • taneczne: 8 (członkowie: 219)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 161)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 62)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 166)
  • koło gospodyń wiejskich: 10 (członkowie: 277)
  • inne: 5 (członkowie: 100)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 28 (absolwenci: 735)
  • plastyczne: 18 (absolwenci: 320)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 15)
  • tańca: 4 (absolwenci: 400)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 75 (członkowie: 1 272)
  • teatralne: 7 (członkowie: 64)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 179)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 157)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 21 (członkowie: 206)
  • taneczne: 26 (członkowie: 666)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie janowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 204 miejscami na widowni. Odbyły się 373 seanse, na które przyszło 16 339 widzów, w tym 155 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 800 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie janowskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 10 744 zwiedzających, co daje 2 344 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie janowskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 132 904 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 001 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 78
  • dostępne dla czytelników: 51
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 51
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Biblioteki naukowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie janowskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 011 wolumenów w tym ziobry specjalne: 294. Odnotowano 193 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 35 431 wolumenów. Odnotowano 818 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie janowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie janowskim działało 15 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 758 członków. Zarejestrowano 699 ćwiczących (mężczyźni: 584, kobiety: 115, chłopcy do lat 18: 471, dziewczęta do lat 18: 114). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (15), instruktora sportowego (13) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie janowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat janowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat janowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 30 wypadków drogowych w powiecie janowskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 49 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 131,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie janowskim zarejestrowanych było 37 210 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 22 373 samochodów osobowych (485,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 495 samochodów ciężarowych (84,0 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 128 autobusów (2,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 375 ciągników siodłowych (8,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 475 motocykli (53,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubelskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,7 lat.


  W 2018 roku w powiecie janowskim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 taksówki oraz 3 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 30 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 49 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie janowskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 65,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  65,0
  woj. lubelskie
  57,3
  Cała Polska
  82,5
 • 10,84 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  10,8
  Lubelskie
  8,4
  Polska
  7,5
 • 13,44 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. janowski
  13,4
  Lubelskie
  10,1
  Cała Polska
  9,3
 • 131,69 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat janowski
  131,7
  Lubelskie
  72,5
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 210 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie janowskim w 2018 roku
 • 22 373 Samochody osobowe
 • 3 495 Samochody ciężarowe
 • 45 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 128 Autobusy
 • 254 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 376 Ciągniki samochodowe
 • 375   Ciągniki siodłowe
 • 8 109 Ciągniki rolnicze
 • 2 475 Motocykle
 • 987   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 073 Motorowery
 • 22 373Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Samochody osobowe w powiecie janowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 485,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  485,8
  Lubelskie
  593,2
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg3 671
  • 1400-1649 kg5 331
  • 1650-1899 kg6 211
  • 1900 kg i więcej7 160
 • 3 671 do 1399 kg
 • 5 331 1400-1649 kg
 • 6 211 1650-1899 kg
 • 7 160 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 6 536 do 1399 cm3
 • 6 536
 • 13 508 1400-1999 cm3
 • 13 508
 • 2 329 2000 i więcej cm3
 • 2 329
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie janowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9 988
  • olej napędowy8 226
  • gaz (LPG)4 077
  • pozostałe82
 • 9 988 benzyna
 • 8 226 olej napędowy
 • 4 077 gaz (LPG)
 • 82 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 199 do 1 roku
 • 199
 • 100 2 lata
 • 100
 • 146 3 lata
 • 146
 • 354 4-5 lat
 • 354
 • 636 6-7 lat
 • 636
 • 958 8-9 lat
 • 958
 • 1 695 10-11 lat
 • 1 695
 • 4 514 12-15 lat
 • 4 514
 • 6 464 16-20 lat
 • 6 464
 • 3 262 21-25 lat
 • 3 262
 • 1 621 26-30 lat
 • 1 621
 • 2 424 31 lat i więcej
 • 2 424
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie janowskim
 • pow. janowski
  18,6 lat
  Województwo
  19,6 lat
  Cała Polska
  18,3 lat
 • 3 495Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie janowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 84,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. janowski
  84,0
  Województwo
  88,9
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 664 do 999 kg
 • 1 664
 • 1 034 1000-1499 kg
 • 1 034
 • 262 1500-2999 kg
 • 262
 • 39 3000-3499 kg
 • 39
 • 66 3500-4999 kg
 • 66
 • 171 5000-6999 kg
 • 171
 • 116 7000-9999 kg
 • 116
 • 87 10000-14999 kg
 • 87
 • 56 15000 kg i więcej
 • 56
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna591
  • olej napędowy2 530
  • gaz (LPG)141
  • pozostałe233
 • 591 benzyna
 • 2 530 olej napędowy
 • 141 gaz (LPG)
 • 233 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 9 2 lata
 • 9
 • 23 3 lata
 • 23
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 257 10-11 lat
 • 257
 • 575 12-15 lat
 • 575
 • 880 16-20 lat
 • 880
 • 471 21-25 lat
 • 471
 • 332 26-30 lat
 • 332
 • 576 31 lat i więcej
 • 576
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie janowskim
 • pow. janowski
  19,8 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 128Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Autobusy w powiecie janowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,8
  Lubelskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy111
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe12
 • 3 benzyna
 • 111 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 12 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 17 12-15 lat
 • 17
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie janowskim
 • powiat janowski
  20,1 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 375Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie janowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 8,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,1
  Województwo
  9,1
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy337
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe37
 • 0 benzyna
 • 337 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 37 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 2 2 lata
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 27 4-5 lat
 • 27
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 22 8-9 lat
 • 22
 • 62 10-11 lat
 • 62
 • 68 12-15 lat
 • 68
 • 66 16-20 lat
 • 66
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 15 31 lat i więcej
 • 15
 • 14,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie janowskim
 • Powiat
  14,7 lat
  woj. lubelskie
  14,0 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 2 475Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie janowskim
 • Motocykle w powiecie janowskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 53,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat janowski
  53,7
  Województwo
  44,7
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 8 2 lata
 • 8
 • 52 3 lata
 • 52
 • 28 4-5 lat
 • 28
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 45 8-9 lat
 • 45
 • 88 10-11 lat
 • 88
 • 186 12-15 lat
 • 186
 • 249 16-20 lat
 • 249
 • 220 21-25 lat
 • 220
 • 319 26-30 lat
 • 319
 • 1 236 31 lat i więcej
 • 1 236
 • 26,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie janowskim
 • pow. janowski
  26,7 lat
  Województwo
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie janowskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 130,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat janowski
  130,2 km
  Województwo
  303,3 km
  Cała Polska
  444,7 km
 • 2,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,5 km
  Lubelskie
  3,6 km
  Polska
  3,6 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba taksówek