Maszewo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Maszewo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Maszewo to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu goleniowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Maszewo.
 • 3 307 Liczba mieszkańców
 • 5,5 km² Powierzchnia
 • 596,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 66 m n.p.m Wysokość
 • 1278 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZGL Tablice rejestracyjne
 • Paweł Franciszek Piesio Burmistrz miasta
Maszewo na mapie
Identyfikatory
 • 15.061453.4963 Współrzędne GPS
 • 3204034 TERYT (TERC)
 • 0979188 SIMC
Herb miasta Maszewo
Maszewo herb
Flaga miasta Maszewo
Maszewo flaga

Jak Maszewo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Maszewo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Maszewo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Maszewo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
17Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
65Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
86Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
115Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
139Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
153Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
155Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
188Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
206Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
208Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
220Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
231Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
241Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
287Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym

Maszewo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-130Poczta Maszewo, ul. Wojska Polskiego 9

Maszewo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Maszewie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin
Urząd Miejski w Maszewie
(91) 418-75-67
(91) 418-75-06
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo

Maszewo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Maszewo jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 307, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Maszewa zawarli w 2022 roku 16 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Maszewa jest stanu wolnego, 52,7% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Maszewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,27 na 1000 mieszkańców Maszewa. W 2022 roku urodziło się 7 dzieci, w tym 85,7% dziewczynek i 14,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 349 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,0% zgonów w Maszewie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,9% zgonów w Maszewie były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Maszewa przypada 9.39 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 45 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 38 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Maszewa 7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,7% mieszkańców Maszewa jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Maszewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 307 Liczba mieszkańców
 • 1 707 Kobiety
 • 1 600 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Maszewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Maszewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Maszewie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Maszewa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Maszewo
  40,0 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 41,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Maszewo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Maszewa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Maszewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Maszewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Maszewo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Maszewo
  28,4%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  52,7%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 52,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Maszewo
  8,3%
  Województwo
  8,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Maszewo
  8,3%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Tutaj
  2,3%
  Województwo
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Maszewie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,8
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Cała Polska
  4,1
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,2
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 16 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Maszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -24 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -19 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,3
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Maszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Maszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Maszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Maszewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 1 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 85,7%
  14,3%
 • 2,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,1
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cały kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,3
  Województwo
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 63 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 63
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 349 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 281 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 349 g
  Zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 53 Waga 4000g - 4499g
 • 53
 • 201 Waga 3500g - 3999g
 • 201
 • 225 Waga 3000g - 3499g
 • 225
 • 102 Waga 2500g - 2999g
 • 102
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Maszewo
  0,66
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,70
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Maszewie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 20 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 35,5%
  64,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,4
  Województwo
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 143,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  143,5
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,8
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie goleniowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,0%
  woj. zachodniopomorskie
  36,9%
  Cały kraj
  36,0%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,9%
  woj. zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Maszewo
  5,2%
  Województwo
  6,1%
  Cały kraj
  6,7%
 • 42 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 261,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Maszewo
  261,0
  Województwo
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Cały kraj
  253,9
 • 338,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 321,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 355,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  338,2
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Polska
  426,2
 • 64,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,3
  Województwo
  72,6
  Polska
  62,9
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Maszewo
  29,0
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Polska
  33,8
 • 12,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  12,1
  Województwo
  7,1
  Kraj
  7,0
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,1%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 45 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Maszewie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Maszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maszewo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Maszewie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Maszewie to 1 199 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Maszewie to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Maszewie to 116,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,33% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,25% mieszkań posiada łazienkę, 77,90% korzysta z centralnego ogrzewania, a 61,47% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 199 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 364,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  364,30
  Zachodniopomorskie
  430,70
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 76,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  76,80 m2
  Zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Maszewo
  28,00 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Maszewo
  4,05
  woj. zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,74
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Maszewo
  0,68
  Zachodniopomorskie
  0,63
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Maszewo
  2,43
  Województwo
  6,21
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 47 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,88
  Zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 14,28 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,28
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Polska
  24,56
 • 928 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 116,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  116,0 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Maszewo
  0,28 m2
  Zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Maszewo
  96,33%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,33%
  Zachodniopomorskie
  97,12%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,25%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 77,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  77,90%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 61,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  61,47%
  Województwo
  64,99%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Maszewo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Maszewie na 1000 mieszkańców pracuje 152osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Maszewie wynosiło w 2023 roku 3,8% (3,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Maszewie wynosiło 5 991,11 PLN, co odpowiada 89.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Maszewa 212 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 172 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -40.

  11,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Maszewa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,1% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 152 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Maszewo
  152,0
  Zachodniopomorskie
  222,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,7% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,8%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Maszewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Maszewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Maszewie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 440 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 991 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Maszewie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 212 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 172 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -40 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,81 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,1% Przemysł i budownictwo
 • 30,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 48,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,9% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Maszewie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 502 Pracujący ogółem
 • 303 Kobiety
 • 199 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Maszewie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Maszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,6
  Województwo
  69,1
  Polska
  69,0
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,4
  Województwo
  40,0
  Kraj
  38,2
 • 100,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  100,8
  Województwo
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Maszewo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Maszewie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 420 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 322 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 25 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (19) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (45) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Maszewie najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (405) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,6% (158) podmiotów, a 62,1% (261) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Maszewie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (34.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 420 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158 Przemysł i budownictwo
 • 261 Pozostała działalność
 • 25 Podmioty nowo zarejestrowane w Maszewie w 2023 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Maszewie w 2023 roku
 • 322 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 405 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 405
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 420 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 420
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółki handlowe ogółem
 • 15
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 322 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 112 Budownictwo
 • 112
 • 67 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 67
 • 29 Przetwórstwo przemysłowe
 • 29
 • 28 Transport i gospodarka magazynowa
 • 28
 • 21 Pozostała działalność
 • 21
 • 14 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 14
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maszewo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Maszewie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 83 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,10 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Maszewie wynosi 78,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Maszewa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,85 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 7,47 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 4,35 (99%), o charakterze gospodarczym - 5,09 (65%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,78 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Maszewa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 83
 • 46 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 46
 • 17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 17
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 25
 • 25,10 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,10
  Województwo
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 13,85 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,85
  Województwo
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 5,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Maszewo
  5,09
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Cały kraj
  6,99
 • 4,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Maszewo
  4,35
  Województwo
  2,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,78 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,78
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 7,47 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,47
  Województwo
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Maszewo
  66%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  Województwo
  50%
  Cała Polska
  51%

Maszewo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Maszewa wyniosła w 2022 roku 51,2 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Maszewa - 34.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 8,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Maszewa wyniosła w 2022 roku 52,9 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie Maszewa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 957 złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,1 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Maszewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,3 mln

  3,1 tys(100%)

  31,4 mln

  3,6 tys(100%)

  32,6 mln

  3,7 tys(100%)

  37,1 mln

  4,2 tys(100%)

  35,7 mln

  4,1 tys(100%)

  40,8 mln

  4,8 tys(100%)

  45,5 mln

  5,3 tys(100%)

  51,2 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,5 mln

  2,8 tys(34.9%)

  10,6 mln

  3,2 tys(33.8%)

  11,5 mln

  3,4 tys(35.2%)

  12,7 mln

  3,8 tys(34.2%)

  12,0 mln

  3,6 tys(33.7%)

  12,9 mln

  3,9 tys(31.6%)

  13,8 mln

  4,1 tys(30.2%)

  17,6 mln

  5,4 tys(34.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  1,9 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  1,8 tys(22.7%)

  3,5 mln

  1,0 tys(11.2%)

  3,4 mln

  1,0 tys(10.4%)

  3,8 mln

  1,1 tys(10.3%)

  3,3 mln

  976(9.2%)

  3,6 mln

  1,1 tys(8.8%)

  4,1 mln

  1,2 tys(9%)

  4,8 mln

  1,5 tys(9.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  720(8.9%)

  2,0 mln

  601(6.4%)

  2,0 mln

  601(6.2%)

  2,4 mln

  709(6.4%)

  1,9 mln

  567(5.3%)

  3,1 mln

  930(7.6%)

  4,0 mln

  1,2 tys(8.7%)

  3,5 mln

  1,1 tys(6.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  1,3 tys(16.3%)

  9,9 mln

  2,9 tys(31.5%)

  1,4 mln

  420(4.3%)

  2,5 mln

  748(6.8%)

  2,3 mln

  699(6.6%)

  2,6 mln

  771(6.3%)

  2,6 mln

  775(5.7%)

  3,3 mln

  1,0 tys(6.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  798,5 tys

  237(2.9%)

  882,3 tys

  262(2.8%)

  879,1 tys

  263(2.7%)

  946,8 tys

  282(2.6%)

  1,0 mln

  298(2.8%)

  1,0 mln

  312(2.6%)

  1,0 mln

  304(2.2%)

  1,8 mln

  536(3.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  302(3.7%)

  1,2 mln

  345(3.7%)

  958,6 tys

  287(2.9%)

  1,0 mln

  304(2.8%)

  962,0 tys

  286(2.7%)

  861,1 tys

  257(2.1%)

  1,6 mln

  483(3.5%)

  1,7 mln

  519(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  209,8 tys

  62,3(0.8%)

  401,7 tys

  119(1.3%)

  219,9 tys

  65,8(0.7%)

  1,0 mln

  309(2.8%)

  278,8 tys

  82,9(0.8%)

  401,4 tys

  120(1%)

  2,1 mln

  637(4.7%)

  1,3 mln

  389(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  471,7 tys

  140(1.7%)

  454,9 tys

  135(1.4%)

  333,4 tys

  99,8(1%)

  860,8 tys

  256(2.3%)

  532,7 tys

  158(1.5%)

  655,5 tys

  196(1.6%)

  725,6 tys

  218(1.6%)

  1,2 mln

  354(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  705,7 tys

  209(2.6%)

  980,3 tys

  291(3.1%)

  856,9 tys

  256(2.6%)

  784,8 tys

  233(2.1%)

  814,7 tys

  242(2.3%)

  812,3 tys

  243(2%)

  868,1 tys

  260(1.9%)

  1,1 mln

  342(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  92,2 tys

  27,3(0.3%)

  141,7 tys

  42,1(0.5%)

  100,4 tys

  30,1(0.3%)

  146,1 tys

  43,4(0.4%)

  139,7 tys

  41,5(0.4%)

  159,3 tys

  47,6(0.4%)

  225,6 tys

  67,7(0.5%)

  321,6 tys

  97,7(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  124,9 tys

  37,0(0.5%)

  139,5 tys

  41,4(0.4%)

  108,2 tys

  32,4(0.3%)

  149,3 tys

  44,4(0.4%)

  128,8 tys

  38,3(0.4%)

  110,9 tys

  33,1(0.3%)

  183,4 tys

  55,0(0.4%)

  251,6 tys

  76,5(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  123,3 tys

  36,6(0.5%)

  163,9 tys

  48,7(0.5%)

  116,7 tys

  34,9(0.4%)

  222,8 tys

  66,2(0.6%)

  94,5 tys

  28,1(0.3%)

  273,3 tys

  81,7(0.7%)

  491,5 tys

  147(1.1%)

  231,6 tys

  70,4(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,9 tys

  57,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  640,0 tys

  190(2.3%)

  579,4 tys

  172(1.8%)

  555,7 tys

  166(1.7%)

  232,0 tys

  69,0(0.6%)

  294,4 tys

  87,5(0.8%)

  148,6 tys

  44,4(0.4%)

  73,8 tys

  22,1(0.2%)

  75,7 tys

  23,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  451,4 tys

  134(1.7%)

  424,1 tys

  126(1.4%)

  436,5 tys

  131(1.3%)

  427,7 tys

  127(1.2%)

  395,7 tys

  118(1.1%)

  382,7 tys

  114(0.9%)

  425,7 tys

  128(0.9%)

  72,0 tys

  21,9(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,9 tys

  10,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,3 tys

  14,3(0.2%)

  6,5 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  78,2 tys

  23,3(0.2%)

  62,7 tys

  18,7(0.2%)

  48,3 tys

  14,4(0.1%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  149,6 tys

  44,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Maszewie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Maszewo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Maszewa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  28,4 mln

  3,2 tys(100%)

  33,3 mln

  3,8 tys(100%)

  34,8 mln

  3,9 tys(100%)

  34,4 mln

  3,9 tys(100%)

  41,7 mln

  4,8 tys(100%)

  46,6 mln

  5,5 tys(100%)

  49,7 mln

  5,8 tys(100%)

  52,9 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,0 mln

  2,4 tys(28.3%)

  8,8 mln

  2,6 tys(26.5%)

  9,1 mln

  2,7 tys(26.2%)

  10,0 mln

  3,0 tys(29%)

  12,1 mln

  3,6 tys(29%)

  11,9 mln

  3,6 tys(25.6%)

  12,6 mln

  3,8 tys(25.3%)

  15,4 mln

  4,7 tys(29.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  3,8 tys(45.1%)

  12,0 mln

  3,6 tys(36.2%)

  12,1 mln

  3,6 tys(34.7%)

  10,4 mln

  3,1 tys(30.1%)

  13,0 mln

  3,9 tys(31.3%)

  15,8 mln

  4,7 tys(34%)

  17,3 mln

  5,2 tys(34.9%)

  14,9 mln

  4,5 tys(28.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  102,7 tys

  30,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 mln

  2,0 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  341(4%)

  1,1 mln

  324(3.3%)

  1,1 mln

  333(3.2%)

  1,1 mln

  331(3.2%)

  1,3 mln

  383(3.1%)

  1,6 mln

  483(3.5%)

  2,3 mln

  698(4.7%)

  2,6 mln

  803(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,0 tys(12.3%)

  9,0 mln

  2,7 tys(27%)

  597,6 tys

  179(1.7%)

  589,3 tys

  175(1.7%)

  728,5 tys

  217(1.7%)

  825,5 tys

  247(1.8%)

  692,7 tys

  208(1.4%)

  1,5 mln

  464(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  781,5 tys

  232(2.7%)

  847,6 tys

  252(2.5%)

  856,3 tys

  256(2.5%)

  897,2 tys

  267(2.6%)

  968,4 tys

  288(2.3%)

  1,0 mln

  299(2.1%)

  982,1 tys

  295(2%)

  999,6 tys

  304(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  839,0 tys

  249(3%)

  833,7 tys

  248(2.5%)

  817,9 tys

  245(2.4%)

  973,1 tys

  289(2.8%)

  980,5 tys

  292(2.4%)

  888,1 tys

  265(1.9%)

  1,2 mln

  370(2.5%)

  945,9 tys

  287(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  105,8 tys

  31,4(0.4%)

  6,9 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,8 tys

  12,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,4 tys

  17,2(0.1%)

  719,3 tys

  219(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  588,7 tys

  179(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  543,7 tys

  161(1.9%)

  351,3 tys

  104(1.1%)

  187,6 tys

  56,1(0.5%)

  626,9 tys

  186(1.8%)

  381,4 tys

  113(0.9%)

  281,7 tys

  84,2(0.6%)

  559,7 tys

  168(1.1%)

  521,6 tys

  158(1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  263,0 tys

  79,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  61,3 tys

  18,2(0.2%)

  71,3 tys

  21,2(0.2%)

  79,3 tys

  23,7(0.2%)

  82,5 tys

  24,5(0.2%)

  69,4 tys

  20,6(0.2%)

  118,8 tys

  35,5(0.3%)

  127,0 tys

  38,1(0.3%)

  261,4 tys

  79,4(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  37,1 tys

  11,0(0.1%)

  37,1 tys

  11,0(0.1%)

  37,1 tys

  11,1(0.1%)

  37,1 tys

  11,0(0.1%)

  418,0 tys

  124(1%)

  52,1 tys

  15,6(0.1%)

  732,1 tys

  220(1.5%)

  118,6 tys

  36,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  145,1 tys

  43,0(0.5%)

  141,5 tys

  42,0(0.4%)

  117,7 tys

  35,2(0.3%)

  95,7 tys

  28,5(0.3%)

  73,2 tys

  21,8(0.2%)

  67,7 tys

  20,2(0.1%)

  59,6 tys

  17,9(0.1%)

  56,5 tys

  17,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,4 tys

  2,5(0%)

  7,4 tys

  2,2(0%)

  10,7 tys

  3,2(0%)

  11,3 tys

  3,4(0%)

  11,6 tys

  3,4(0%)

  12,6 tys

  3,8(0%)

  14,7 tys

  4,4(0%)

  56,5 tys

  17,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  298,6 tys

  88,6(1.1%)

  11,2 tys

  3,3(0%)

  11,5 tys

  3,4(0%)

  13,7 tys

  4,1(0%)

  160,0 tys

  47,6(0.4%)

  16,3 tys

  4,9(0%)

  17,4 tys

  5,2(0%)

  40,5 tys

  12,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,4 tys

  4,9(0.1%)

  20,6 tys

  6,1(0.1%)

  19,0 tys

  5,7(0.1%)

  800

  0,2(0%)

  26,3 tys

  7,8(0.1%)

  23,5 tys

  7,0(0.1%)

  27,2 tys

  8,2(0.1%)

  33,2 tys

  10,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,3 tys

  3,1(0%)

  21,1 tys

  6,3(0.1%)

  16,4 tys

  4,9(0%)

  2,3 tys

  0,7(0%)

  4,6 tys

  1,4(0%)

  10,9 tys

  3,3(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  15,2 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  48,3 tys

  14,3(0.2%)

  6,5 tys

  1,9(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  78,2 tys

  23,3(0.2%)

  62,7 tys

  18,7(0.2%)

  48,3 tys

  14,4(0.1%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  1,7 tys

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,3 tys

  10,6(0.1%)

  1,6 tys

  0,5(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Maszewo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 851 mieszkańców Maszewa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 433 kobiet oraz 418 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 13,6% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,7% mieszkańców Maszewa, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Maszewa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Maszewie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (17,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,6%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  W roku 2022 w Maszewie mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 178 dzieci (77 dziewczynek oraz 101 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Maszewie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 107 dzieci (54 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  19,3% mieszkańców Maszewa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 21,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 282 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 447 uczniów (208 kobiet oraz 239 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Maszewie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 390 uczniów (190 kobiet oraz 200 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 155,21.

  W Maszewie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 35 uczniów (11 kobiet oraz 24 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,4% mieszkańców (17,4% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). 11,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Maszewa w wieku potencjalnej nauki (24,7% kobiet i 23,2% mężczyzn).

 • 18,5% Wykształcenie wyższe
 • Maszewo
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Maszewo
  35,1%
  Województwo
  35,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,6%
  Województwo
  13,1%
  Polska
  11,9%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Maszewo
  18,5%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Maszewo
  22,7%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Maszewo
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Maszewo
  16,0%
  woj. zachodniopomorskie
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Maszewo
  3,8%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1282 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 282,0
  Województwo
  900,0
  Kraj
  927,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Maszewo
  0,52
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Maszewo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 178 Dzieci
 • 77 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 101 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,3%
  56,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 40 3 lata
 • 40
 • 55 4 lata
 • 55
 • 64 5 lata
 • 64
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 17 3 lata
 • 17
 • 25 4 lata
 • 25
 • 29 5 lata
 • 29
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 23 3 lata
 • 23
 • 30 4 lata
 • 30
 • 35 5 lata
 • 35
 • 13 6 lat
 • 13
 • 52 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Maszewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  91 418-76-08
  91 418-76-08
  ul. Jedności Narodowej 25
  72-130 Maszewo
  41008
  Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" w Maszewie
  Niepubliczne
  66 075-76-76
  ul. Okrzei 7a
  72-130 Maszewo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Maszewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie)
 • 239 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,5%
  53,5%
 • 63 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 85 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Maszewo
  19,4
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 25,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 155,21 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  155,21
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Kraj
  95,96
 • 153,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  153,13
  Zachodniopomorskie
  94,40
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Maszewo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Maszewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Adama Mickiewicza)
  Publiczna
  91 418-76-10
  91 418-76-10
  ul. Jedności Narodowej 7
  72-130 Maszewo
  1938329
 • Szkoły ponadpodstawowe w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Maszewo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  11,7
  Zachodniopomorskie
  20,2
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Maszewie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Maszewie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Nr 1 w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  236-
  Liceum Ogólnokształcące w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  113-
  Technikum Rolnicze dla Dorosłych w Maszewie
  Publiczne
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  15-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Maszewie
  Niepubliczna
  91 418-76-54
  91 418-76-54
  ul. Jedności Narodowej 6
  72-130 Maszewo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Maszewie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Maszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Maszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Maszewo, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Maszewo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Maszewie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Maszewie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Maszewie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Maszewie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Maszewie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 249 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 2 520)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 430)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 50)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 40)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 1 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 225)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 46)
  • taneczne: 2 (członkowie: 104)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 28)
  • teatralne: 1 (członkowie: 2)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 137)
  • teatralne: 1 (członkowie: 2)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 5)
  • taneczne: 8 (członkowie: 124)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Maszewie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 223 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 910 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Maszewie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 146 członków. Zarejestrowano 130 ćwiczących (mężczyźni: 115, kobiety: 15, chłopcy do lat 18: 95, dziewczęta do lat 18: 15). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Maszewie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Maszewie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Maszewa znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Maszewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Maszewo, st.1 ze średniowieczadnia 1968-12-16, wykaz dokumentów: 564 z 1968-12-16; C-12 z 2011-04-12
  • Miasto z pocz. XIII w.dnia 1955-07-30, wykaz dokumentów: 42 z 1955-07-30
  • Kościół z poł. XIV w.dnia 1956-05-15, wykaz dokumentów: 94 z 1956-05-15; A-1219 z 2014-02-06
  • Kościół z końca XV w.dnia 1963-12-05, wykaz dokumentów: 407 z 1963-12-05; A-1216 z 2014-02-06
  • Mur obronny z XIV - XVdnia 1963-12-05, wykaz dokumentów: 408 z 1963-12-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Wojska Polskiego 2)dnia 1984-09-11, wykaz dokumentów: A-1036 z 1984-09-11; A-1222 z 2014-02-07
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 13)dnia 1984-09-28, wykaz dokumentów: 1060 z 1984-09-28
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Wojska Polskiego 9)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1244 z 1993-11-30; A-1221 z 2014-02-07
  • Kamienica z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Wolności 1)dnia 1998-02-17, wykaz dokumentów: A-1365 z 1998-02-17; A-1268 z 2014-08-27
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Jedności Narodowej 20)dnia 1999-11-03, wykaz dokumentów: A-15 z 1999-11-03
  • Inny budynek mieszkalny z 1920 r. (ul. Głowackiego 5)dnia 2000-06-27, wykaz dokumentów: A-44 z 2000-06-27
  • Wieża widokowa z 2. poł. XIX w. (ul. Głowackiego 5)dnia 2000-06-27, wykaz dokumentów: A-44 z 2000-06-27
  • Ratusz z 1821 - 1827 (ul. Plac Wolności 2)dnia 2010-07-12, wykaz dokumentów: A-660 z 2010-07-12
 • Formy ochrony przyrody w Maszewie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Maszewa znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Maszewie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2001-11-09, Opis granicy: Przy kościele obok Urzędu Gminy

Maszewo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 12 wypadków drogowych w Maszewie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 13 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 364,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Maszewie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu goleniowskiego.

  Powiat goleniowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Maszewie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 13 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Maszewie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 364,63 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Maszewo
  364,6
  Zachodniopomorskie
  998,0
  Cała Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 395,02 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  395,0
  woj. zachodniopomorskie
  1 178,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Maszewo
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  10,2
  Cały kraj
  9,5
 • 108,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Maszewo
  108,3
  Województwo
  118,1
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Maszewo przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 106droga wojewódzka nr 106(Rzewnowo - Rarwino - Niemica - Samlino - Golczewo - Błotno - Błotny Młyn - Miodne - Ogorzele - Karsk - Nowogard - Sąpolnica - Korytowo - Jenikowo - Bęczno - Dębice - Stodólska - Maszewo - Darż - Parlino - Łęczyca - Moskorze - Grabowo - Stargard Szczeciński - Warnice - Barnim - Obryta - Okunica - Pyrzyce)
  • DW 113droga wojewódzka nr 113(Żółwia Błoć - Goleniów - Żółwia - Mosty - Pogrzymie - Jarosławki - Maszewo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Maszewo nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 402Linia kolejowa nr 402: Koszalin - Goleniów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Koszalin - Mścice - Kazimierz Pomorski - Będzino - Słowienkowo - Miłogoszcz - Tymień - Łasin Koszaliński - Ustronie Morskie - Bagicz - Podczele - Kołobrzeg - Korzystno - Stary Borek - Głowaczewo - Karcino - Bieczyno Pomorskie - Trzebiatów - Gąbin - Górzyca Reska - Gryfice - Baszewice - Płoty - Wyszogóra - Żabowo - Nowogard - Wyszomierz - Osina - Burowo - Mosty - Goleniów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Maszewie istnieje 39 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 8 Marca

  ul. Brzozowa

  ul. Chopina

  ul. Grunwaldzka

  ul. Głowackiego

  ul. Iwaszkiewicza

  ul. Janusza Korczaka

  ul. Jedności Narodowej

  ul. Kamienna

  ul. Kilińskiego

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Lawendowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Nowogardzka

  ul. Obodrytów

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Polna

  ul. Radosna

  Rondo ks. kan. Jana Żyły

  ul. Sienkiewicza

  ul. Spacerowa

  ul. Sportowa

  ul. Stargardzka

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Wolności

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. ks. Kazimierza Świetlińskiego

  ul. Żeromskiego