Powiat niżański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat niżański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 917 Liczba mieszkańców
 • 786 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,6% Stopa urbanizacji
 • Robert Bednarz Starosta
 • ul. Plac Wolności 2, 37-400 Nisko Adres starostwa powiatowego
 • RNI Tablice rejestracyjne
Powiat niżański na mapie
Identyfikatory
 • 1812 TERYT (TERC)
Herb powiatu niżańskiego
powiat niżański herb
Flaga powiatu niżańskiego
powiat niżański flaga

powiat niżański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
15 841 21 40
15 841 47 78
Nowa 42
37-400 Nisko
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
15 877 53 10
15 877 53 19
Sandomierska 6
37-400 Nisko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
15 841 41 29
15 841 45 62
3-go Maja 32C
37-400 Nisko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nisko
15 841 20 10
15 841 20 11
Rudnicka 13
37-400 Nisko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
15 841 21 28
15 841 21 28
Rudnicka 13
37-400 Nisko
Starostwo Powiatowe w Nisku
(15) 841-27-00
(15) 841-27-00
Plac Wolności
37-400 Nisko

Powiat niżański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat niżański ma 66 917 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu niżańskiego w 2050 roku wynosi 55 750, z czego 27 952 to kobiety, a 27 798 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu niżańskiego zawarli w 2017 roku 338 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu niżańskiego jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat niżański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,30 na 1000 mieszkańców powiatu niżańskiego. W 2017 roku urodziło się 632 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 382 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 52,5% zgonów w powiecie niżańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie niżańskim były nowotwory, a 2,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu niżańskiego przypada 9.2 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 502 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 640 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu niżańskiego -138. W tym samym roku 56 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 30.

  64,8% mieszkańców powiatu niżańskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu niżańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 66 917 Liczba mieszkańców
 • 33 795 Kobiety
 • 33 122 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu niżańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55 750 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 27 952 Kobiety
 • 27 798 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie niżańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie niżańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie niżańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu niżańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat niżański
  40,8 lat
  Podkarpackie
  40,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat niżański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu niżańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,7%
  Podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat niżański
  55,7%
  Województwo
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. niżański
  9,0%
  Podkarpackie
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,2%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Tutaj
  1,5%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie niżańskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat niżański
  5,1
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,3
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 338 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie niżańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 46 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,3
  woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  -0,0
 • 1,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie niżańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie niżańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie niżańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie niżańskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 632 Urodzenia żywe
 • 319 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 313 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. niżański
  9,5
  woj. podkarpackie
  10,3
  Polska
  10,5
 • 38,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,4
  Podkarpackie
  42,4
  Cały kraj
  44,2
 • 3.94 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3.94
 • 45.51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.51
 • 79.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79.19
 • 80.79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.79
 • 28.09 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.09
 • 8.89 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.89
 • 3 382 g Średnia waga noworodków
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 382 g
  Województwo
  3 345 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 182 Waga 3500g - 3999g
 • 182
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. niżański
  1,23
  woj. podkarpackie
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. niżański
  0,62
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. niżański
  1,03
  Podkarpackie
  1,13
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie niżańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 617 Zgony
 • 296 Kobiety
  (Zgony)
 • 321 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 9,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  Podkarpackie
  9,0
  Cały kraj
  10,1
 • 114,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  114,9
  woj. podkarpackie
  94,3
  Cały kraj
  101,5
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat niżański
  7,4
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat niżański
  2,7
  Województwo
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie niżańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. niżański
  57,1%
  Województwo
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. niżański
  22,4%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  26,7%
 • 2,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,0
  Kraj
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  70,2
  Polska
  74,3
 • 202,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  202,3
  Podkarpackie
  214,7
  Cały kraj
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Polska
  261,6
 • 514,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 548,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat niżański
  514,7
  Województwo
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 93,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 137,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  93,2
  Województwo
  83,0
  Polska
  87,7
 • 17,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat niżański
  17,7
  Podkarpackie
  24,2
  Kraj
  31,8
 • 5,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,9
  Podkarpackie
  5,3
  Cała Polska
  8,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 502 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 261 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 241 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 56 Zameldowania z zagranicy
 • 34 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 640 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 359 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 281 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -108 Saldo migracji
 • -75 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -138 Saldo migracji wewnętrznych
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 30 Saldo migracji zagranicznych
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie niżańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat niżański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie niżańskim oddano do użytku 128 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie niżańskim to 19 772 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 296 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie niżańskim to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie niżańskim to 136,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,40% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,09% mieszkań posiada łazienkę, 67,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,15% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 772 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 295,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. niżański
  295,50
  Województwo
  308,20
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,70 m2
  woj. podkarpackie
  81,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 26,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. niżański
  26,80 m2
  woj. podkarpackie
  25,10 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,32 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. niżański
  4,32
  woj. podkarpackie
  4,09
  Cała Polska
  3,82
 • 3,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,38
  Podkarpackie
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  woj. podkarpackie
  0,79
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 128 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  1,91
  woj. podkarpackie
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 150 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 708 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,53
  Województwo
  4,63
  Polska
  3,91
 • 10,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  10,58
  Podkarpackie
  17,67
  Cała Polska
  18,14
 • 17 487 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 136,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat niżański
  136,6 m2
  woj. podkarpackie
  106,5 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,26 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat niżański
  91,04%
  Podkarpackie
  94,57%
  Cały kraj
  96,79%
 • 85,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. niżański
  85,40%
  Podkarpackie
  91,58%
  Polska
  93,66%
 • 83,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  83,09%
  woj. podkarpackie
  89,42%
  Polska
  91,31%
 • 67,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  67,83%
  Podkarpackie
  77,61%
  Cała Polska
  82,12%
 • 51,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. niżański
  51,15%
  Podkarpackie
  73,50%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat niżański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie niżańskim na 1000 mieszkańców pracuje 115 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie niżańskim wynosiło w 2017 roku 17,6% (19,7% wśród kobiet i 15,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie niżańskim wynosiło 3 248,21 PLN, co odpowiada 71.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu niżańskiego 9 134 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 320 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 814.

  52,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu niżańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,8% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. niżański
  115,0
  woj. podkarpackie
  213,0
  Polska
  247,0
 • 17,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,7% Kobiety
 • 15,8% Mężczyźni
 • powiat niżański
  17,6%
  Podkarpackie
  9,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie niżańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie niżańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie niżańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 248 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 248 PLN
  Województwo
  3 837 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie niżańskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 134 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 320 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 814 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 52,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 52,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,8% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 4,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,5% Pozostałe
 • 27,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie niżańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 696 Pracujący ogółem
 • 4 028 Kobiety
 • 3 668 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,8% W wieku produkcyjnym
 • 59,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat niżański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 54,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  54,4
  Podkarpackie
  60,2
  Cały kraj
  63,4
 • 28,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,1
  Podkarpackie
  30,9
  Polska
  34,0
 • 106,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. niżański
  106,7
  Województwo
  105,6
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat niżański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie niżańskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 188 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 355 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 360 nowych podmiotów, a 305 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (391) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (328) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (365) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (202) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie niżańskim najwięcej (198) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 014) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (108) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (1 297) podmiotów, a 66,5% (2 783) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie niżańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (20.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 188 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 297 Przemysł i budownictwo
 • 2 783 Pozostała działalność
 • 360 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie niżańskim w 2017 roku
 • 305 Podmioty wyrejestrowane w powiecie niżańskim w 2017 roku
 • 3 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 014 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 014
 • 154 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 154
 • 19 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 19
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 187 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 187
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 24 Spółdzielnie ogółem
 • 24
 • 162 Spółki handlowe ogółem
 • 162
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 129  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 129
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 198 Spółki cywilne ogółem
 • 198
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 355 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 902 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 902
 • 702 Budownictwo
 • 702
 • 457 Przetwórstwo przemysłowe
 • 457
 • 224 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 224
 • 221 Transport i gospodarka magazynowa
 • 221
 • 182 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 182
 • 154 Pozostała działalność
 • 154
 • 93 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 93
 • 92 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 92
 • 80 Informacja i komunikacja
 • 80
 • 68 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 68
 • 68 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 68
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 17
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie niżańskim stwierdzono 663 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie niżańskim wynosi 79,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu niżańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,51 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 3,34 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,56 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,46 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 663 Przestępstwa ogółem
 • 663
 • 368 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 368
 • 104 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 104
 • 156 Przestępstwa drogowe
 • 156
 • 31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 31
 • 223 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 223
 • 9,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,92
  Podkarpackie
  13,97
  Cała Polska
  19,62
 • 5,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat niżański
  5,51
  Podkarpackie
  6,34
  Kraj
  12,07
 • 1,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat niżański
  1,56
  woj. podkarpackie
  5,46
  Polska
  4,94
 • 2,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. niżański
  2,33
  woj. podkarpackie
  1,62
  Kraj
  1,78
 • 0,46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,46
  Podkarpackie
  0,39
  Kraj
  0,49
 • 3,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,34
  Województwo
  7,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat niżański
  79%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  72%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  71%
  Podkarpackie
  63%
  Kraj
  60%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  woj. podkarpackie
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  81%
  Podkarpackie
  85%
  Kraj
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Podkarpackie
  70%
  Polska
  52%

Powiat niżański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu niżańskiego wyniosła w 2016 roku 52,8 mln złotych, co daje 787 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu niżańskiego - 31.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,0 mln złotych, czyli 19,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu niżańskiego wyniosła w 2016 roku 57,4 mln złotych, co daje 856 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.4%). W budżecie powiatu niżańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 114 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,0 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie niżańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  704(100%)

  51,8 mln

  764(100%)

  51,0 mln

  753(100%)

  46,2 mln

  684(100%)

  53,8 mln

  796(100%)

  50,2 mln

  745(100%)

  52,4 mln

  779(100%)

  52,8 mln

  787(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,5 mln

  217(30.9%)

  15,0 mln

  225(29%)

  15,2 mln

  224(29.7%)

  15,7 mln

  232(34%)

  16,9 mln

  250(31.4%)

  16,8 mln

  249(33.4%)

  16,4 mln

  245(31.4%)

  16,6 mln

  248(31.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,6 mln

  203(28.8%)

  13,6 mln

  204(26.3%)

  10,0 mln

  148(19.6%)

  7,9 mln

  117(17.1%)

  11,5 mln

  170(21.3%)

  8,0 mln

  119(16%)

  8,3 mln

  123(15.8%)

  9,8 mln

  147(18.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,6 mln

  68,4(9.7%)

  5,4 mln

  80,1(10.3%)

  5,7 mln

  84,4(11.2%)

  6,1 mln

  90,0(13.2%)

  5,9 mln

  87,4(11%)

  6,4 mln

  95,2(12.8%)

  6,6 mln

  97,6(12.5%)

  6,7 mln

  99,8(12.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  40,9(5.8%)

  5,1 mln

  75,7(9.8%)

  6,9 mln

  102(13.6%)

  3,4 mln

  49,6(7.3%)

  4,5 mln

  66,3(8.3%)

  4,7 mln

  69,4(9.3%)

  3,6 mln

  53,9(6.9%)

  4,2 mln

  62,2(7.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  31,6(4.5%)

  2,4 mln

  36,4(4.7%)

  2,6 mln

  38,2(5.1%)

  2,5 mln

  36,5(5.3%)

  3,2 mln

  47,0(5.9%)

  2,6 mln

  38,8(5.2%)

  3,5 mln

  52,2(6.7%)

  4,0 mln

  59,9(7.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  56,5(8%)

  3,7 mln

  55,0(7.1%)

  3,3 mln

  48,5(6.4%)

  3,4 mln

  50,3(7.4%)

  3,5 mln

  51,6(6.5%)

  3,6 mln

  53,0(7.1%)

  3,6 mln

  52,9(6.8%)

  3,7 mln

  55,3(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  32,5(4.6%)

  2,6 mln

  38,3(4.9%)

  2,7 mln

  40,4(5.4%)

  2,6 mln

  38,8(5.7%)

  3,5 mln

  51,2(6.4%)

  3,1 mln

  45,3(6.1%)

  2,8 mln

  41,0(5.3%)

  3,0 mln

  45,2(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  34,8(4.9%)

  2,4 mln

  35,8(4.6%)

  2,5 mln

  37,0(4.9%)

  2,6 mln

  37,9(5.5%)

  2,8 mln

  40,9(5.1%)

  3,1 mln

  46,0(6.2%)

  3,1 mln

  46,2(5.9%)

  2,8 mln

  42,0(5.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  544,5 tys

  8,1(1.2%)

  614,5 tys

  9,2(1.2%)

  984,7 tys

  14,5(1.9%)

  1,1 mln

  16,7(2.4%)

  1,2 mln

  18,0(2.3%)

  866,1 tys

  12,9(1.7%)

  1,2 mln

  18,3(2.3%)

  1,0 mln

  15,5(2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  289,2 tys

  4,3(0.6%)

  314,8 tys

  4,7(0.6%)

  338,5 tys

  5,0(0.7%)

  287,4 tys

  4,2(0.6%)

  304,7 tys

  4,5(0.6%)

  314,8 tys

  4,7(0.6%)

  320,8 tys

  4,8(0.6%)

  325,4 tys

  4,9(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  91,5 tys

  1,4(0.2%)

  188,5 tys

  2,8(0.4%)

  159,7 tys

  2,4(0.3%)

  122,7 tys

  1,8(0.3%)

  169,9 tys

  2,5(0.3%)

  158,9 tys

  2,4(0.3%)

  221,0 tys

  3,3(0.4%)

  117,0 tys

  1,7(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  209,0 tys

  3,1(0.4%)

  157,4 tys

  2,4(0.3%)

  349,4 tys

  5,2(0.7%)

  312,8 tys

  4,6(0.7%)

  252,2 tys

  3,7(0.5%)

  237,7 tys

  3,5(0.5%)

  145,5 tys

  2,2(0.3%)

  106,7 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,5 tys

  0,6(0.1%)

  58,4 tys

  0,9(0.1%)

  50,7 tys

  0,7(0.1%)

  52,7 tys

  0,8(0.1%)

  52,7 tys

  0,8(0.1%)

  63,4 tys

  0,9(0.1%)

  68,7 tys

  1,0(0.1%)

  85,8 tys

  1,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  234,8 tys

  3,5(0.5%)

  159,5 tys

  2,4(0.3%)

  180,6 tys

  2,7(0.4%)

  134,5 tys

  2,0(0.2%)

  91,0 tys

  1,4(0.2%)

  59,6 tys

  0,9(0.1%)

  51,4 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,6 tys

  0,3(0%)

  23,8 tys

  0,4(0%)

  30,9 tys

  0,5(0.1%)

  27,5 tys

  0,4(0.1%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  27,8 tys

  0,4(0.1%)

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  28,8 tys

  0,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,0 tys

  1,2(0.2%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  24,0 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,3(0.3%)

  2,5 mln

  36,6(4.7%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie niżańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,7 mln

  713(100%)

  48,0 mln

  708(100%)

  51,4 mln

  759(100%)

  46,6 mln

  689(100%)

  52,9 mln

  784(100%)

  51,6 mln

  766(100%)

  53,8 mln

  801(100%)

  57,4 mln

  856(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,0 mln

  343(48.2%)

  25,5 mln

  382(53.2%)

  26,0 mln

  384(50.6%)

  25,9 mln

  382(55.5%)

  26,8 mln

  398(50.7%)

  28,5 mln

  423(55.1%)

  28,2 mln

  420(52.4%)

  30,1 mln

  450(52.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  65,0(9.1%)

  4,3 mln

  63,9(8.9%)

  5,1 mln

  75,3(9.9%)

  5,5 mln

  81,4(11.8%)

  5,9 mln

  87,3(11.1%)

  6,2 mln

  92,8(12.1%)

  7,1 mln

  105(13.1%)

  9,2 mln

  138(16.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,4 mln

  140(19.7%)

  6,1 mln

  91,4(12.7%)

  7,1 mln

  105(13.9%)

  3,0 mln

  43,7(6.4%)

  4,9 mln

  72,5(9.2%)

  2,0 mln

  29,9(3.9%)

  3,2 mln

  48,1(6%)

  5,4 mln

  80,7(9.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  56,5(7.9%)

  3,7 mln

  54,9(7.6%)

  3,3 mln

  48,4(6.4%)

  3,4 mln

  49,8(7.2%)

  3,5 mln

  51,4(6.6%)

  3,5 mln

  52,4(6.8%)

  3,5 mln

  52,5(6.6%)

  3,7 mln

  54,9(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,4 mln

  35,4(5%)

  3,0 mln

  45,1(6.3%)

  2,9 mln

  42,5(5.6%)

  3,0 mln

  45,1(6.5%)

  4,0 mln

  59,0(7.5%)

  3,8 mln

  56,1(7.3%)

  3,1 mln

  46,1(5.8%)

  3,1 mln

  47,0(5.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  916,1 tys

  13,7(1.9%)

  623,4 tys

  9,3(1.3%)

  1,0 mln

  15,2(2%)

  1,0 mln

  14,9(2.2%)

  1,9 mln

  28,5(3.6%)

  2,1 mln

  30,5(4%)

  1,0 mln

  15,4(1.9%)

  1,5 mln

  22,4(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  546,0 tys

  8,2(1.1%)

  563,1 tys

  8,4(1.2%)

  1,8 mln

  26,0(3.4%)

  1,1 mln

  16,8(2.4%)

  1,1 mln

  16,8(2.1%)

  1,2 mln

  17,9(2.3%)

  1,3 mln

  18,8(2.3%)

  1,3 mln

  20,1(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  745,7 tys

  11,1(1.6%)

  1,1 mln

  15,9(2.2%)

  1,4 mln

  20,2(2.7%)

  783,5 tys

  11,6(1.7%)

  1,8 mln

  26,0(3.3%)

  933,0 tys

  13,9(1.8%)

  686,8 tys

  10,2(1.3%)

  940,9 tys

  14,1(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  374,5 tys

  5,6(0.8%)

  412,2 tys

  6,2(0.9%)

  410,2 tys

  6,1(0.8%)

  490,3 tys

  7,2(1.1%)

  577,8 tys

  8,6(1.1%)

  620,3 tys

  9,2(1.2%)

  714,1 tys

  10,6(1.3%)

  777,1 tys

  11,6(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  23,5(3.3%)

  1,7 mln

  25,3(3.5%)

  1,7 mln

  25,2(3.3%)

  1,7 mln

  24,5(3.6%)

  1,8 mln

  26,5(3.4%)

  1,7 mln

  25,7(3.4%)

  1,9 mln

  27,7(3.5%)

  327,8 tys

  4,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  435,7 tys

  6,5(0.9%)

  451,5 tys

  6,7(0.9%)

  171,3 tys

  2,5(0.3%)

  156,2 tys

  2,3(0.3%)

  137,9 tys

  2,0(0.3%)

  279,2 tys

  4,1(0.5%)

  452,3 tys

  6,7(0.8%)

  283,2 tys

  4,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  20,4 tys

  0,3(0%)

  150,0 tys

  2,2(0.3%)

  260,6 tys

  3,8(0.5%)

  298,7 tys

  4,4(0.6%)

  163,1 tys

  2,4(0.3%)

  220,3 tys

  3,3(0.4%)

  193,1 tys

  2,9(0.4%)

  234,4 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  140,4 tys

  2,1(0.3%)

  145,3 tys

  2,2(0.3%)

  148,0 tys

  2,2(0.3%)

  153,1 tys

  2,3(0.3%)

  160,2 tys

  2,4(0.3%)

  161,7 tys

  2,4(0.3%)

  161,2 tys

  2,4(0.3%)

  159,8 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  247,6 tys

  3,7(0.5%)

  160,3 tys

  2,4(0.3%)

  131,2 tys

  1,9(0.3%)

  199,9 tys

  3,0(0.4%)

  140,7 tys

  2,1(0.3%)

  68,3 tys

  1,0(0.1%)

  61,8 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  80,0 tys

  1,2(0.2%)

  52,0 tys

  0,8(0.1%)

  24,0 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  20,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,3(0.3%)

  2,3 mln

  33,9(4.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat niżański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 887 mieszkańców powiatu niżańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 702 kobiet oraz 8 185 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu niżańskiego, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 25,2% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu niżańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie niżańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (23,7%).

  13,9% mieszkańców powiatu niżańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,9% wśród dziewczynek i 14,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 698 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,66 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,29.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 88,04.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,5% mieszkańców powiatu niżańskiego w wieku potencjalnej nauki (34,4% kobiet i 34,6% mężczyzn).

 • 11,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,3%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,7% W miastach
  (wyższe)
 • 8,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat niżański
  29,7%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat niżański
  2,4%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  16,7%
  Podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,9%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat niżański
  6,9%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat niżański
  25,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. niżański
  1,9%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 698 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat niżański
  698,0
  woj. podkarpackie
  773,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,66 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat niżański
  1,66
  Województwo
  1,12
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 59,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 59,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 53,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 86,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. niżański
  86,29
  Województwo
  92,92
  Kraj
  96,62
 • 84,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. niżański
  84,21
  woj. podkarpackie
  90,73
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat niżański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat niżański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 321,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 266,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 55,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,04
  woj. podkarpackie
  96,07
  Polska
  100,01
 • 83,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. niżański
  83,41
  Podkarpackie
  91,31
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat niżański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat niżański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  Województwo
  20,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 6
 •  
 • 158,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 115,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie niżańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. podkarpackie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 16 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16
 • 30,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. niżański
  24,0
  Podkarpackie
  26,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 24 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 24
 • 68,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 28,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat niżański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat niżański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat niżański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie niżańskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie niżańskim znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 470)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie niżańskim: 8 (publiczne: 7, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 5 (przystosowane wejście do budynku: 5, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie niżańskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 138 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 319 (uczestnicy: 85 767)
  • seanse filmowe: 21 (uczestnicy: 1 469)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 7 863)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 16 108)
  • koncerty: 68 (uczestnicy: 38 870)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 2 355)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 3 750)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 2 253)
  • pokazy teatralne: 26 (uczestnicy: 3 830)
  • konferencje: 17 (uczestnicy: 625)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 900)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 542)
  • inne: 36 (uczestnicy: 7 202)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 994)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 166)
  • taneczne: 25 (członkowie: 489)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 71)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 4)
  • teatralne: 5 (członkowie: 88)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 67)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 6 (członkowie: 89)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 88)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 62)
  • tańca: 5 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 60 (członkowie: 1 025)
  • teatralne: 7 (członkowie: 94)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 59)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 169)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 183)
  • taneczne: 28 (członkowie: 500)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie niżańskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 213 miejscami na widowni. Odbyło się 5 seansów, na które przyszło 51 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie niżańskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 262 750 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 269 025 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 81
  • dostępne dla czytelników: 53
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 14
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie niżańskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 43 085 wolumenów w tym ziobry specjalne: 754. Odnotowano 1 345 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 183 wolumeny. Odnotowano 1 514 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie niżańskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 728 członków. Zarejestrowano 2 054 ćwiczących (mężczyźni: 1 754, kobiety: 300, chłopcy do lat 18: 1 003, dziewczęta do lat 18: 257). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie niżańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat niżański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 87 wypadków drogowych w powiecie niżańskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 111 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 130,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 25,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 258,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie niżańskim zarejestrowanych było 42 919 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 077 samochodów osobowych (449,5 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 964 samochodów ciężarowych (61,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 82 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 167 ciągników siodłowych (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 933 motocykli (58,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,5 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie niżańskim znajdowało się 57 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 taksówek oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 87 Wypadki drogowe
 • 11 Ofiary śmiertelne
 • 111 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie niżańskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 130,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. niżański
  130,0
  woj. podkarpackie
  79,1
  Cały kraj
  87,6
 • 16,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat niżański
  16,4
  woj. podkarpackie
  6,6
  Kraj
  7,9
 • 25,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. niżański
  25,6
  Województwo
  9,5
  Kraj
  10,6
 • 258,63 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  258,6
  woj. podkarpackie
  136,2
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 42 919 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie niżańskim w 2016 roku
 • 30 077 Samochody osobowe
 • 3 964 Samochody ciężarowe
 • 142 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 82 Autobusy
 • 287 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 167 Ciągniki samochodowe
 • 167   Ciągniki siodłowe
 • 4 409 Ciągniki rolnicze
 • 3 933 Motocykle
 • 1 444   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 808 Motorowery
 • 30 077Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Samochody osobowe w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 449,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. niżański
  449,5
  Podkarpackie
  507,5
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 807
  • 1400-1649 kg8 987
  • 1650-1899 kg7 877
  • 1900 kg i więcej6 406
 • 6 807 do 1399 kg
 • 8 987 1400-1649 kg
 • 7 877 1650-1899 kg
 • 6 406 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 066 do 1399 cm3
 • 12 066
 • 16 106 1400-1999 cm3
 • 16 106
 • 1 905 2000 i więcej cm3
 • 1 905
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 191
  • olej napędowy8 639
  • gaz (LPG)5 197
  • pozostałe50
 • 16 191 benzyna
 • 8 639 olej napędowy
 • 5 197 gaz (LPG)
 • 50 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 710 do 1 roku
 • 710
 • 570 2 lata
 • 570
 • 239 3 lata
 • 239
 • 693 4-5 lat
 • 693
 • 963 6-7 lat
 • 963
 • 1 869 8-9 lat
 • 1 869
 • 2 350 10-11 lat
 • 2 350
 • 5 980 12-15 lat
 • 5 980
 • 8 392 16-20 lat
 • 8 392
 • 3 069 21-25 lat
 • 3 069
 • 1 928 26-30 lat
 • 1 928
 • 3 314 31 lat i więcej
 • 3 314
 • 17,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie niżańskim
 • pow. niżański
  17,5 lat
  woj. podkarpackie
  18,0 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 3 964Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 61,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat niżański
  61,7
  Województwo
  76,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 061 do 999 kg
 • 2 061
 • 1 216 1000-1499 kg
 • 1 216
 • 305 1500-2999 kg
 • 305
 • 16 3000-3499 kg
 • 16
 • 49 3500-4999 kg
 • 49
 • 112 5000-6999 kg
 • 112
 • 93 7000-9999 kg
 • 93
 • 74 10000-14999 kg
 • 74
 • 38 15000 kg i więcej
 • 38
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna691
  • olej napędowy3 056
  • gaz (LPG)204
  • pozostałe13
 • 691 benzyna
 • 3 056 olej napędowy
 • 204 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 20 2 lata
 • 20
 • 30 3 lata
 • 30
 • 104 4-5 lat
 • 104
 • 221 6-7 lat
 • 221
 • 305 8-9 lat
 • 305
 • 294 10-11 lat
 • 294
 • 802 12-15 lat
 • 802
 • 935 16-20 lat
 • 935
 • 378 21-25 lat
 • 378
 • 271 26-30 lat
 • 271
 • 574 31 lat i więcej
 • 574
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie niżańskim
 • powiat niżański
  18,1 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 82Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Autobusy w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat niżański
  1,2
  Województwo
  2,7
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy77
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 5 benzyna
 • 77 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 5 8-9 lat
 • 5
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 21 16-20 lat
 • 21
 • 7 21-25 lat
 • 7
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 13 31 lat i więcej
 • 13
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie niżańskim
 • pow. niżański
  20,9 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 167Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy164
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 1 benzyna
 • 164 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 29 8-9 lat
 • 29
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 9 31 lat i więcej
 • 9
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie niżańskim
 • pow. niżański
  15,7 lat
  woj. podkarpackie
  12,6 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 3 933Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Motocykle w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat niżański
  58,8
  Podkarpackie
  49,6
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 26 2 lata
 • 26
 • 11 3 lata
 • 11
 • 62 4-5 lat
 • 62
 • 84 6-7 lat
 • 84
 • 159 8-9 lat
 • 159
 • 160 10-11 lat
 • 160
 • 304 12-15 lat
 • 304
 • 391 16-20 lat
 • 391
 • 241 21-25 lat
 • 241
 • 734 26-30 lat
 • 734
 • 1 711 31 lat i więcej
 • 1 711
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie niżańskim
 • Powiat
  25,7 lat
  Podkarpackie
  25,9 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 43 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie niżańskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 728,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  728,1 km
  Podkarpackie
  331,2 km
  Polska
  388,2 km
 • 8,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  8,5 km
  Województwo
  2,8 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba taksówek