Powiat niżański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat niżański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 589 Liczba mieszkańców
 • 786 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 35,6% Stopa urbanizacji
 • Robert Bednarz Starosta
 • ul. Plac Wolności 2, 37-400 Nisko Adres starostwa powiatowego
 • RNI Tablice rejestracyjne
Powiat niżański na mapie
Identyfikatory
 • 1812 TERYT (TERC)
Herb powiatu niżańskiego
powiat niżański herb
Flaga powiatu niżańskiego
powiat niżański flaga

powiat niżański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
15 841 21 40
15 841 47 78
Nowa 42
37-400 Nisko
Komenda Powiatowa Policji w Nisku
15 877 53 10
15 877 53 19
Sandomierska 6
37-400 Nisko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
15 841 41 29
15 841 45 62
3-go Maja 32C
37-400 Nisko
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nisko
15 841 20 10
15 841 20 11
Rudnicka 13
37-400 Nisko
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku
15 841 21 28
15 841 21 28
Rudnicka 13
37-400 Nisko
Starostwo Powiatowe w Nisku
(15) 841-27-00
(15) 841-27-00
Plac Wolności
37-400 Nisko

Powiat niżański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat niżański ma 66 589 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu niżańskiego w 2050 roku wynosi 55 750, z czego 27 952 to kobiety, a 27 798 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu niżańskiego zawarli w 2019 roku 285 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu niżańskiego jest stanu wolnego, 55,7% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat niżański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,39 na 1000 mieszkańców powiatu niżańskiego. W 2019 roku urodziło się 617 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 380 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 53,7% zgonów w powiecie niżańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w powiecie niżańskim były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu niżańskiego przypada 9.64 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 568 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 775 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu niżańskiego -207. W tym samym roku 47 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 30 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  64,0% mieszkańców powiatu niżańskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu niżańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 66 589 Liczba mieszkańców
 • 33 686 Kobiety
 • 32 903 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu niżańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 55 750 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 27 952 Kobiety
 • 27 798 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie niżańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie niżańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie niżańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu niżańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,4 latŚredni wiek mieszkańców
 • pow. niżański
  41,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,2 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat niżański, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu niżańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. niżański
  31,7%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,7%Żonaci/Zamężne
 • powiat niżański
  55,7%
  woj. podkarpackie
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. niżański
  9,0%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat niżański
  2,2%
  Podkarpackie
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Powiat
  1,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie niżańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat niżański
  4,3
  Województwo
  4,8
  Polska
  4,8
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. niżański
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,7
 • 285 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie niżańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -42 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -0,4
  Podkarpackie
  0,3
  Polska
  -0,9
 • 0,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie niżańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie niżańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie niżańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie niżańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 617 Urodzenia żywe
 • 290 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 327 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,3
  woj. podkarpackie
  9,7
  Polska
  9,8
 • 38,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat niżański
  38,2
  Województwo
  40,5
  Cały kraj
  41,8
 • 9.19 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.19
 • 35.93 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35.93
 • 84.69 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.69
 • 80.99 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80.99
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6.03 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.03
 • 0.44 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.44
 • 3 380 gŚrednia waga noworodków
 • 3 306 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 446 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 380 g
  Województwo
  3 339 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 197 Waga 3500g - 3999g
 • 197
 • 239 Waga 3000g - 3499g
 • 239
 • 91 Waga 2500g - 2999g
 • 91
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,23
  woj. podkarpackie
  1,34
  Polska
  1,42
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. niżański
  0,58
  woj. podkarpackie
  0,64
  Polska
  0,69
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,96
  Podkarpackie
  1,03
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie niżańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 643 Zgony
 • 274 Kobiety
  (Zgony)
 • 369 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,6%
  57,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,6
  Województwo
  9,4
  Kraj
  10,7
 • 104,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. niżański
  104,2
  woj. podkarpackie
  97,2
  Polska
  109,3
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. niżański
  3,2
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. niżański
  2,8
  Podkarpackie
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie niżańskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  53,7%
  Województwo
  43,2%
  Cała Polska
  40,5%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,8%
  Podkarpackie
  25,6%
  Cały kraj
  26,4%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,4%
  Podkarpackie
  6,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 13,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,1
  Cała Polska
  9,8
 • 63,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  63,4
  Kraj
  72,2
 • 209,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  209,6
  woj. podkarpackie
  235,7
  Kraj
  284,5
 • 210,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  210,0
  Polska
  263,9
 • 516,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 572,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 459,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  516,5
  Województwo
  398,6
  Cały kraj
  437,2
 • 65,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat niżański
  65,3
  woj. podkarpackie
  53,8
  Cała Polska
  71,0
 • 23,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat niżański
  23,7
  woj. podkarpackie
  24,8
  Polska
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,9
  Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat niżański
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 568 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 314 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 254 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 47 Zameldowania z zagranicy
 • 26 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 775 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 414 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 361 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Wymeldowania za granicę
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -190 Saldo migracji
 • -92 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -98 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -207 Saldo migracji wewnętrznych
 • -100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -107 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie niżańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat niżański, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie niżańskim oddano do użytku 187 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie niżańskim to 20 004 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 299 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2017 roku 86,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,4% na lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie niżańskim to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie niżańskim to 120,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,19% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,35% mieszkań posiada łazienkę, 68,30% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,55% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 20 004 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 299,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  299,30
  Województwo
  314,80
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 91,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat niżański
  91,30 m2
  Podkarpackie
  82,00 m2
  Kraj
  74,20 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,30 m2
  Podkarpackie
  25,80 m2
  Cała Polska
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,33
  woj. podkarpackie
  4,10
  Polska
  3,82
 • 3,34 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. niżański
  3,34
  Województwo
  3,18
  Polska
  2,63
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,77
  woj. podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 187 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. niżański
  2,81
  woj. podkarpackie
  4,33
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 128 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 010 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. niżański
  5,40
  woj. podkarpackie
  4,40
  Cała Polska
  3,78
 • 15,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  15,17
  Podkarpackie
  19,05
  Cały kraj
  20,42
 • 22 561 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 120,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  120,6 m2
  woj. podkarpackie
  101,9 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. podkarpackie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 91,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,19%
  Województwo
  94,71%
  Polska
  96,88%
 • 85,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  85,64%
  Podkarpackie
  91,81%
  Cała Polska
  93,83%
 • 83,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat niżański
  83,35%
  woj. podkarpackie
  89,69%
  Polska
  91,54%
 • 68,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  68,30%
  Województwo
  78,15%
  Kraj
  82,60%
 • 51,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat niżański
  51,55%
  Podkarpackie
  73,80%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat niżański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie niżańskim na 1000 mieszkańców pracuje 114 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie niżańskim wynosiło w 2019 roku 15,7% (18,3% wśród kobiet i 13,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie niżańskim wynosiło 3 475,10 PLN, co odpowiada 71.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu niżańskiego 9 134 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 320 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 814.

  52,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu niżańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,9% w przemyśle i budownictwie, a 8,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 114 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. niżański
  114,0
  Podkarpackie
  217,0
  Polska
  251,0
 • 16,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,2% Kobiety
 • 14,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,7%
  woj. podkarpackie
  7,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie niżańskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie niżańskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie niżańskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 475 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 475 PLN
  Podkarpackie
  4 090 PLN
  Cała Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie niżańskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 9 134 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 320 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 814 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,9% Przemysł i budownictwo
 • 9,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 8,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,5% Pozostałe
 • 28,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie niżańskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 7 606 Pracujący ogółem
 • 4 107 Kobiety
 • 3 499 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie niżańskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,0% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat niżański, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 56,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. niżański
  56,3
  Podkarpackie
  62,7
  Polska
  66,7
 • 30,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. niżański
  30,2
  woj. podkarpackie
  33,2
  Polska
  36,5
 • 115,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat niżański
  115,6
  Podkarpackie
  112,3
  Polska
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat niżański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie niżańskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 617 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 748 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 482 nowe podmioty, a 202 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (500) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (328) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (365) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (202) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie niżańskim najwięcej (205) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 455) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (105) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,9% (1 472) podmiotów, a 65,8% (3 040) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie niżańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Budownictwo (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 617 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 105 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 472 Przemysł i budownictwo
 • 3 040 Pozostała działalność
 • 482 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie niżańskim w 2019 roku
 • 202 Podmioty wyrejestrowane w powiecie niżańskim w 2019 roku
 • 3 748 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 455 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 455
 • 144 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 144
 • 17Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 616 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 616
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 Spółdzielnie ogółem
 • 17
 • 163 Spółki handlowe ogółem
 • 163
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 131  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 131
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 205 Spółki cywilne ogółem
 • 205
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 748 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 921 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 921
 • 847 Budownictwo
 • 847
 • 482 Przetwórstwo przemysłowe
 • 482
 • 273 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 273
 • 263 Transport i gospodarka magazynowa
 • 263
 • 186 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 186
 • 184 Pozostała działalność
 • 184
 • 105 Informacja i komunikacja
 • 105
 • 101 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 101
 • 95 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 95
 • 73 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 73
 • 71 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71
 • 65 Edukacja
 • 65
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie niżańskim stwierdzono 1 066 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,98 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie niżańskim wynosi 88,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu niżańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 8,13 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze kryminalnym - 5,59 (wykrywalność 77%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,15 (52%), drogowe - 1,80 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 066 Przestępstwa ogółem
 • 1 066
 • 373 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 373
 • 542 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 542
 • 120 Przestępstwa drogowe
 • 120
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 210 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 210
 • 15,98 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,98
  Województwo
  12,24
  Cały kraj
  20,75
 • 5,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,59
  Podkarpackie
  7,34
  Cały kraj
  13,21
 • 8,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,13
  Podkarpackie
  2,76
  Polska
  4,88
 • 1,80 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. niżański
  1,80
  Województwo
  1,65
  Polska
  1,86
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,39
  Podkarpackie
  0,39
  Cała Polska
  0,43
 • 3,15 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat niżański
  3,15
  Podkarpackie
  5,18
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat niżański
  88%
  woj. podkarpackie
  77%
  Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. niżański
  77%
  woj. podkarpackie
  72%
  Kraj
  65%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  93%
  Podkarpackie
  77%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat niżański
  77%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  86%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  53%
  Podkarpackie
  58%
  Kraj
  53%

Powiat niżański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu niżańskiego wyniosła w 2018 roku 72,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.3% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu niżańskiego - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (26%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 24,0 mln złotych, czyli 33,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu niżańskiego wyniosła w 2018 roku 72,8 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (48%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.5%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (13.2%). W budżecie powiatu niżańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 146 złotych na mieszkańca (13,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,1 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie niżańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,0 mln

  753(100%)

  46,2 mln

  684(100%)

  53,8 mln

  796(100%)

  50,2 mln

  745(100%)

  52,4 mln

  779(100%)

  52,8 mln

  787(100%)

  59,5 mln

  891(100%)

  72,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  224(29.7%)

  15,7 mln

  232(34%)

  16,9 mln

  250(31.4%)

  16,8 mln

  249(33.4%)

  16,4 mln

  245(31.4%)

  16,6 mln

  248(31.5%)

  20,8 mln

  311(35%)

  20,6 mln

  308(28.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,0 mln

  148(19.6%)

  7,9 mln

  117(17.1%)

  11,5 mln

  170(21.3%)

  8,0 mln

  119(16%)

  8,3 mln

  123(15.8%)

  9,8 mln

  147(18.6%)

  9,7 mln

  145(16.3%)

  18,9 mln

  283(26%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,7 mln

  84,4(11.2%)

  6,1 mln

  90,0(13.2%)

  5,9 mln

  87,4(11%)

  6,4 mln

  95,2(12.8%)

  6,6 mln

  97,6(12.5%)

  6,7 mln

  99,8(12.7%)

  6,8 mln

  102(11.5%)

  7,4 mln

  110(10.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,9 mln

  102(13.6%)

  3,4 mln

  49,6(7.3%)

  4,5 mln

  66,3(8.3%)

  4,7 mln

  69,4(9.3%)

  3,6 mln

  53,9(6.9%)

  4,2 mln

  62,2(7.9%)

  3,5 mln

  52,4(5.9%)

  6,7 mln

  100(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  48,5(6.4%)

  3,4 mln

  50,3(7.4%)

  3,5 mln

  51,6(6.5%)

  3,6 mln

  53,0(7.1%)

  3,6 mln

  52,9(6.8%)

  3,7 mln

  55,3(7%)

  4,1 mln

  60,9(6.8%)

  4,5 mln

  66,8(6.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  38,2(5.1%)

  2,5 mln

  36,5(5.3%)

  3,2 mln

  47,0(5.9%)

  2,6 mln

  38,8(5.2%)

  3,5 mln

  52,2(6.7%)

  4,0 mln

  59,9(7.6%)

  4,0 mln

  60,5(6.8%)

  4,1 mln

  61,6(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  40,4(5.4%)

  2,6 mln

  38,8(5.7%)

  3,5 mln

  51,2(6.4%)

  3,1 mln

  45,3(6.1%)

  2,8 mln

  41,0(5.3%)

  3,0 mln

  45,2(5.7%)

  2,9 mln

  43,8(4.9%)

  3,4 mln

  50,5(4.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  984,7 tys

  14,5(1.9%)

  1,1 mln

  16,7(2.4%)

  1,2 mln

  18,0(2.3%)

  866,1 tys

  12,9(1.7%)

  1,2 mln

  18,3(2.3%)

  1,0 mln

  15,5(2%)

  3,3 mln

  48,6(5.5%)

  1,6 mln

  23,5(2.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,5 mln

  37,0(4.9%)

  2,6 mln

  37,9(5.5%)

  2,8 mln

  40,9(5.1%)

  3,1 mln

  46,0(6.2%)

  3,1 mln

  46,2(5.9%)

  2,8 mln

  42,0(5.3%)

  547,8 tys

  8,2(0.9%)

  1,1 mln

  17,2(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  30,9 tys

  0,5(0.1%)

  27,5 tys

  0,4(0.1%)

  17,8 tys

  0,3(0%)

  27,8 tys

  0,4(0.1%)

  30,3 tys

  0,5(0.1%)

  28,8 tys

  0,4(0.1%)

  393,3 tys

  5,9(0.7%)

  760,0 tys

  11,4(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,0 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  310,2 tys

  4,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  338,5 tys

  5,0(0.7%)

  287,4 tys

  4,2(0.6%)

  304,7 tys

  4,5(0.6%)

  314,8 tys

  4,7(0.6%)

  320,8 tys

  4,8(0.6%)

  325,4 tys

  4,9(0.6%)

  333,0 tys

  5,0(0.6%)

  251,1 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.4%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,7 tys

  0,7(0.1%)

  52,7 tys

  0,8(0.1%)

  52,7 tys

  0,8(0.1%)

  63,4 tys

  0,9(0.1%)

  68,7 tys

  1,0(0.1%)

  85,8 tys

  1,3(0.2%)

  99,4 tys

  1,5(0.2%)

  160,6 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,7 tys

  2,4(0.3%)

  122,7 tys

  1,8(0.3%)

  169,9 tys

  2,5(0.3%)

  158,9 tys

  2,4(0.3%)

  221,0 tys

  3,3(0.4%)

  117,0 tys

  1,7(0.2%)

  153,3 tys

  2,3(0.3%)

  133,8 tys

  2,0(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,2 tys

  1,0(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  349,4 tys

  5,2(0.7%)

  312,8 tys

  4,6(0.7%)

  252,2 tys

  3,7(0.5%)

  237,7 tys

  3,5(0.5%)

  145,5 tys

  2,2(0.3%)

  106,7 tys

  1,6(0.2%)

  77,4 tys

  1,2(0.1%)

  54,2 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,3(0.3%)

  2,5 mln

  36,6(4.7%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  145,0 tys

  2,2(0.2%)

  40,0 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  159,5 tys

  2,4(0.3%)

  180,6 tys

  2,7(0.4%)

  134,5 tys

  2,0(0.2%)

  91,0 tys

  1,4(0.2%)

  59,6 tys

  0,9(0.1%)

  51,4 tys

  0,8(0.1%)

  83,0 tys

  1,2(0.1%)

  22,6 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie niżańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat niżański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu niżańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,4 mln

  759(100%)

  46,6 mln

  689(100%)

  52,9 mln

  784(100%)

  51,6 mln

  766(100%)

  53,8 mln

  801(100%)

  57,4 mln

  856(100%)

  60,0 mln

  897(100%)

  72,8 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,0 mln

  384(50.6%)

  25,9 mln

  382(55.5%)

  26,8 mln

  398(50.7%)

  28,5 mln

  423(55.1%)

  28,2 mln

  420(52.4%)

  30,1 mln

  450(52.5%)

  30,0 mln

  448(50%)

  34,9 mln

  523(48%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,1 mln

  75,3(9.9%)

  5,5 mln

  81,4(11.8%)

  5,9 mln

  87,3(11.1%)

  6,2 mln

  92,8(12.1%)

  7,1 mln

  105(13.1%)

  9,2 mln

  138(16.1%)

  9,8 mln

  147(16.4%)

  11,3 mln

  169(15.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,1 mln

  105(13.9%)

  3,0 mln

  43,7(6.4%)

  4,9 mln

  72,5(9.2%)

  2,0 mln

  29,9(3.9%)

  3,2 mln

  48,1(6%)

  5,4 mln

  80,7(9.4%)

  5,0 mln

  75,1(8.4%)

  9,6 mln

  144(13.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  48,4(6.4%)

  3,4 mln

  49,8(7.2%)

  3,5 mln

  51,4(6.6%)

  3,5 mln

  52,4(6.8%)

  3,5 mln

  52,5(6.6%)

  3,7 mln

  54,9(6.4%)

  4,0 mln

  59,8(6.7%)

  4,4 mln

  65,6(6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  42,5(5.6%)

  3,0 mln

  45,1(6.5%)

  4,0 mln

  59,0(7.5%)

  3,8 mln

  56,1(7.3%)

  3,1 mln

  46,1(5.8%)

  3,1 mln

  47,0(5.5%)

  2,5 mln

  36,8(4.1%)

  3,4 mln

  50,5(4.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  15,2(2%)

  1,0 mln

  14,9(2.2%)

  1,9 mln

  28,5(3.6%)

  2,1 mln

  30,5(4%)

  1,0 mln

  15,4(1.9%)

  1,5 mln

  22,4(2.6%)

  1,4 mln

  21,0(2.3%)

  2,6 mln

  39,2(3.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  26,0(3.4%)

  1,1 mln

  16,8(2.4%)

  1,1 mln

  16,8(2.1%)

  1,2 mln

  17,9(2.3%)

  1,3 mln

  18,8(2.3%)

  1,3 mln

  20,1(2.3%)

  4,0 mln

  59,9(6.7%)

  2,1 mln

  31,1(2.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  410,2 tys

  6,1(0.8%)

  490,3 tys

  7,2(1.1%)

  577,8 tys

  8,6(1.1%)

  620,3 tys

  9,2(1.2%)

  714,1 tys

  10,6(1.3%)

  777,1 tys

  11,6(1.4%)

  94,1 tys

  1,4(0.2%)

  726,1 tys

  10,9(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  20,2(2.7%)

  783,5 tys

  11,6(1.7%)

  1,8 mln

  26,0(3.3%)

  933,0 tys

  13,9(1.8%)

  686,8 tys

  10,2(1.3%)

  940,9 tys

  14,1(1.6%)

  747,1 tys

  11,2(1.2%)

  721,0 tys

  10,8(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,3 tys

  2,5(0.3%)

  156,2 tys

  2,3(0.3%)

  137,9 tys

  2,0(0.3%)

  279,2 tys

  4,1(0.5%)

  452,3 tys

  6,7(0.8%)

  283,2 tys

  4,2(0.5%)

  373,0 tys

  5,6(0.6%)

  378,3 tys

  5,7(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  3,0(0.3%)

  309,7 tys

  4,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  25,2(3.3%)

  1,7 mln

  24,5(3.6%)

  1,8 mln

  26,5(3.4%)

  1,7 mln

  25,7(3.4%)

  1,9 mln

  27,7(3.5%)

  327,8 tys

  4,9(0.6%)

  260,4 tys

  3,9(0.4%)

  295,8 tys

  4,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  260,6 tys

  3,8(0.5%)

  298,7 tys

  4,4(0.6%)

  163,1 tys

  2,4(0.3%)

  220,3 tys

  3,3(0.4%)

  193,1 tys

  2,9(0.4%)

  234,4 tys

  3,5(0.4%)

  252,8 tys

  3,8(0.4%)

  261,1 tys

  3,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  148,0 tys

  2,2(0.3%)

  153,1 tys

  2,3(0.3%)

  160,2 tys

  2,4(0.3%)

  161,7 tys

  2,4(0.3%)

  161,2 tys

  2,4(0.3%)

  159,8 tys

  2,4(0.3%)

  163,7 tys

  2,4(0.3%)

  162,2 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  160,3 tys

  2,4(0.3%)

  131,2 tys

  1,9(0.3%)

  199,9 tys

  3,0(0.4%)

  140,7 tys

  2,1(0.3%)

  68,3 tys

  1,0(0.1%)

  61,8 tys

  0,9(0.1%)

  53,7 tys

  0,8(0.1%)

  114,7 tys

  1,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  152,0 tys

  2,3(0.3%)

  2,3 mln

  33,9(4.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  94,1 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  24,0 tys

  0,4(0%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  69,2 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,5 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  72,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat niżański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 14 948 mieszkańców powiatu niżańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 281 kobiet oraz 7 667 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,9% mieszkańców powiatu niżańskiego, gimnazjalnym 6,9%, natomiast 25,2% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu niżańskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie niżańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (23,7%).

  14,6% mieszkańców powiatu niżańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,8% wśród dziewczynek i 14,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 783 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 26,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,19.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,0% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,3% mieszkańców powiatu niżańskiego w wieku potencjalnej nauki (33,8% kobiet i 32,8% mężczyzn).

 • 11,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,3%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,7% W miastach
  (wyższe)
 • 8,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,7%
  Województwo
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 39,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Podkarpackie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,4% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,7%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat niżański
  24,9%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat niżański
  6,9%
  Podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 6,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,3% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,2% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,2%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 29,8% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,9%
  Podkarpackie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 783 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  783,0
  woj. podkarpackie
  849,0
  Kraj
  873,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat niżański
  1,38
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 71,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 70,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 59,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 57,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 86,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat niżański
  86,19
  Województwo
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 85,54 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. niżański
  85,54
  Podkarpackie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat niżański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat niżański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat niżański
  14,0
  woj. podkarpackie
  15,0
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14
 • 14 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 438,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 354,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie niżańskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat niżański
  22,0
  Województwo
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 10 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 10
 • 26,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat niżański, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat niżański, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat niżański, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie niżańskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie niżańskim znajdował się 1 hotel (kategorii ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 470)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 4
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie niżańskim: 8 (publiczne: 7, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie niżańskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 878 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 345 (uczestnicy: 75 683)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 618)
  • wystawy: 52 (uczestnicy: 9 734)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 8 320)
  • koncerty: 68 (uczestnicy: 36 190)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 51 (uczestnicy: 2 169)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 2 356)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 1 640)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 3 785)
  • konferencje: 17 (uczestnicy: 650)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 2 200)
  • warsztaty: 22 (uczestnicy: 559)
  • inne: 51 (uczestnicy: 7 462)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 504)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 120)
  • taneczne: 1 (członkowie: 75)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 95)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 150)
  • inne: 1 (członkowie: 4)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 122)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 35)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 25)
  • nauki gry na instrumentach: 7 (absolwenci: 54)
  • tańca: 4 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 6
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 80 (członkowie: 1 435)
  • teatralne: 10 (członkowie: 154)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 51)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 192)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 162)
  • taneczne: 35 (członkowie: 661)
  • inne: 9 (członkowie: 215)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie niżańskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 188 miejscami na widowni. Odbyło się 157 seansów, na które przyszło 6 213 widzów, w tym 45 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 960 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie niżańskim działały 23 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 261 292 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 269 025 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 98
  • dostępne dla czytelników: 67
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 59
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 22
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 14


 • Biblioteki naukowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie niżańskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 43 990 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 032. Odnotowano 1 025 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 35 183 wolumeny. Odnotowano 1 514 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie niżańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie niżańskim działały 44 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 728 członków. Zarejestrowano 2 054 ćwiczących (mężczyźni: 1 754, kobiety: 300, chłopcy do lat 18: 1 003, dziewczęta do lat 18: 257). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie niżańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat niżański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat niżański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 57 wypadków drogowych w powiecie niżańskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 67 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 85,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 146,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie niżańskim zarejestrowanych było 45 776 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 026 samochodów osobowych (479,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 215 samochodów ciężarowych (66,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 87 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 206 ciągników siodłowych (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 350 motocykli (65,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2018 roku w powiecie niżańskim znajdowało się 58 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 taksówek oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 57 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 67 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie niżańskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 85,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. niżański
  85,3
  Województwo
  69,6
  Kraj
  82,5
 • 7,49 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. niżański
  7,5
  woj. podkarpackie
  5,9
  Cały kraj
  7,5
 • 10,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  10,9
  woj. podkarpackie
  7,8
  Cała Polska
  9,3
 • 146,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  146,4
  woj. podkarpackie
  110,0
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 776 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie niżańskim w 2018 roku
 • 32 026 Samochody osobowe
 • 4 215 Samochody ciężarowe
 • 28 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 87 Autobusy
 • 315 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 207 Ciągniki samochodowe
 • 206   Ciągniki siodłowe
 • 4 576 Ciągniki rolnicze
 • 4 350 Motocykle
 • 1 621   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 997 Motorowery
 • 32 026Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Samochody osobowe w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 479,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. niżański
  479,1
  Podkarpackie
  555,1
  Kraj
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 305
  • 1400-1649 kg8 897
  • 1650-1899 kg8 728
  • 1900 kg i więcej8 096
 • 6 305 do 1399 kg
 • 8 897 1400-1649 kg
 • 8 728 1650-1899 kg
 • 8 096 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 308 do 1399 cm3
 • 12 308
 • 17 515 1400-1999 cm3
 • 17 515
 • 2 203 2000 i więcej cm3
 • 2 203
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 524
  • olej napędowy9 591
  • gaz (LPG)5 797
  • pozostałe114
 • 16 524 benzyna
 • 9 591 olej napędowy
 • 5 797 gaz (LPG)
 • 114 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 374 do 1 roku
 • 374
 • 471 2 lata
 • 471
 • 453 3 lata
 • 453
 • 1 080 4-5 lat
 • 1 080
 • 1 025 6-7 lat
 • 1 025
 • 1 486 8-9 lat
 • 1 486
 • 2 547 10-11 lat
 • 2 547
 • 6 421 12-15 lat
 • 6 421
 • 8 507 16-20 lat
 • 8 507
 • 3 685 21-25 lat
 • 3 685
 • 1 969 26-30 lat
 • 1 969
 • 4 008 31 lat i więcej
 • 4 008
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie niżańskim
 • Powiat
  17,9 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 4 215Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 66,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  66,1
  woj. podkarpackie
  82,2
  Cała Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 155 do 999 kg
 • 2 155
 • 1 362 1000-1499 kg
 • 1 362
 • 316 1500-2999 kg
 • 316
 • 19 3000-3499 kg
 • 19
 • 46 3500-4999 kg
 • 46
 • 113 5000-6999 kg
 • 113
 • 93 7000-9999 kg
 • 93
 • 77 10000-14999 kg
 • 77
 • 34 15000 kg i więcej
 • 34
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna663
  • olej napędowy3 073
  • gaz (LPG)190
  • pozostałe289
 • 663 benzyna
 • 3 073 olej napędowy
 • 190 gaz (LPG)
 • 289 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 20 2 lata
 • 20
 • 29 3 lata
 • 29
 • 108 4-5 lat
 • 108
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 281 8-9 lat
 • 281
 • 391 10-11 lat
 • 391
 • 783 12-15 lat
 • 783
 • 1 014 16-20 lat
 • 1 014
 • 466 21-25 lat
 • 466
 • 297 26-30 lat
 • 297
 • 639 31 lat i więcej
 • 639
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie niżańskim
 • pow. niżański
  18,6 lat
  Podkarpackie
  18,7 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 87Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Autobusy w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. niżański
  1,3
  woj. podkarpackie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy72
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe9
 • 6 benzyna
 • 72 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 26 16-20 lat
 • 26
 • 7 21-25 lat
 • 7
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie niżańskim
 • powiat niżański
  21,2 lat
  woj. podkarpackie
  20,5 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 206Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 3,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. niżański
  3,1
  Województwo
  7,2
  Kraj
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy171
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe34
 • 1 benzyna
 • 171 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 23 6-7 lat
 • 23
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 38 12-15 lat
 • 38
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie niżańskim
 • Powiat
  16,2 lat
  woj. podkarpackie
  12,9 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 4 350Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie niżańskim
 • Motocykle w powiecie niżańskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 65,1 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. niżański
  65,1
  Podkarpackie
  55,1
  Kraj
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 24 2 lata
 • 24
 • 60 3 lata
 • 60
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 129 8-9 lat
 • 129
 • 217 10-11 lat
 • 217
 • 402 12-15 lat
 • 402
 • 455 16-20 lat
 • 455
 • 286 21-25 lat
 • 286
 • 546 26-30 lat
 • 546
 • 2 079 31 lat i więcej
 • 2 079
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie niżańskim
 • pow. niżański
  25,9 lat
  woj. podkarpackie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 58 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 43 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie niżańskim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 738,3 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat niżański
  738,3 km
  Województwo
  345,1 km
  Kraj
  444,7 km
 • 8,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat niżański
  8,7 km
  Województwo
  2,9 km
  Polska
  3,6 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba taksówek