Powiat nowosolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat nowosolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 86 753 Liczba mieszkańców
 • 771 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,2% Stopa urbanizacji
 • Waldemar Wrześniak Starosta
 • ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól Adres starostwa powiatowego
 • FNW Tablice rejestracyjne
Powiat nowosolski na mapie
Identyfikatory
 • 0804 TERYT (TERC)
Herb powiatu nowosolskiego
powiat nowosolski herb
Flaga powiatu nowosolskiego
powiat nowosolski flaga

powiat nowosolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
(68) 458-68-00
(68) 458-68-31
ul. Moniuszki
67-100 Nowa Sól

Powiat nowosolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat nowosolski ma 86 753 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 0,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosolskiego w 2050 roku wynosi 73 099, z czego 36 006 to kobiety, a 37 093 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu nowosolskiego zawarli w 2017 roku 412 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu nowosolskiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat nowosolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,71 na 1000 mieszkańców powiatu nowosolskiego. W 2017 roku urodziło się 843 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 38,6% zgonów w powiecie nowosolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,9% zgonów w powiecie nowosolskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu nowosolskiego przypada 10.14 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 839 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 019 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu nowosolskiego -180. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  60,7% mieszkańców powiatu nowosolskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu nowosolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 86 753 Liczba mieszkańców
 • 44 476 Kobiety
 • 42 277 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie nowosolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie nowosolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie nowosolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu nowosolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 73 099 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 36 006 Kobiety
 • 37 093 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie nowosolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie nowosolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie nowosolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu nowosolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  woj. lubuskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat nowosolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu nowosolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,0%
  woj. lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. nowosolski
  54,0%
  Województwo
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 52,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. nowosolski
  9,7%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,4%
  Lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • powiat nowosolski
  2,0%
  Województwo
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie nowosolskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  4,7
  Lubuskie
  4,9
  Kraj
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat nowosolski
  1,7
  woj. lubuskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 412 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie nowosolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie nowosolskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 843 Urodzenia żywe
 • 416 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 427 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,7
  woj. lubuskie
  10,1
  Cały kraj
  10,5
 • 41,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,8
  Województwo
  43,0
  Cała Polska
  44,2
 • 12.83 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.83
 • 57.49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.49
 • 94.27 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94.27
 • 72.43 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.43
 • 34.7 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.7
 • 6.59 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.59
 • 3 426 g Średnia waga noworodków
 • 3 362 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 487 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat nowosolski
  3 426 g
  Lubuskie
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 97 Waga 4000g - 4499g
 • 97
 • 261 Waga 3500g - 3999g
 • 261
 • 304 Waga 3000g - 3499g
 • 304
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat nowosolski
  1,39
  woj. lubuskie
  1,43
  Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. nowosolski
  0,69
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. nowosolski
  0,93
  woj. lubuskie
  1,00
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie nowosolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 884 Zgony
 • 419 Kobiety
  (Zgony)
 • 465 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat nowosolski
  10,1
  Lubuskie
  9,8
  Cały kraj
  10,1
 • 114,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat nowosolski
  114,4
  Lubuskie
  102,3
  Polska
  101,5
 • 5,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,2
  Lubuskie
  5,9
  Cała Polska
  4,0
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. nowosolski
  3,5
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,2
 • 2,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  2,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie nowosolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  46,5%
  Lubuskie
  43,7%
  Kraj
  45,7%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,4%
  Województwo
  25,8%
  Kraj
  26,7%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,9%
  woj. lubuskie
  3,8%
  Cała Polska
  6,1%
 • 1,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  1,7
  Cała Polska
  5,9
 • 69,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. lubuskie
  69,3
  Kraj
  74,3
 • 278,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  278,0
  Województwo
  257,4
  Cały kraj
  274,3
 • 250,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  250,7
  Cały kraj
  261,6
 • 472,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 524,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  472,5
  Lubuskie
  435,8
  Cała Polska
  469,0
 • 118,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 192,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  118,5
  woj. lubuskie
  110,0
  Cała Polska
  87,7
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat nowosolski
  22,3
  Województwo
  31,0
  Cały kraj
  31,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat nowosolski
  4,5
  Województwo
  8,8
  Cała Polska
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  1,0%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 839 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 432 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 407 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 019 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 550 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 469 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -168 Saldo migracji
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -180 Saldo migracji wewnętrznych
 • -118 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -62 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie nowosolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat nowosolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie nowosolskim oddano do użytku 225 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie nowosolskim to 30 700 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 353 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,0% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 76,2% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 23,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie nowosolskim to 4,48 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie nowosolskim to 108,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,60% mieszkań posiada łazienkę, 76,23% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,48% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 30 700 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 353,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  353,10
  Lubuskie
  366,70
  Polska
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 70,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat nowosolski
  70,80 m2
  Lubuskie
  73,60 m2
  Kraj
  74,00 m2
 • 25,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  25,00 m2
  Województwo
  27,00 m2
  Kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 3,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat nowosolski
  3,80
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,82
 • 2,83 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat nowosolski
  2,83
  Województwo
  2,73
  Kraj
  2,66
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Lubuskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 225 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. nowosolski
  2,59
  woj. lubuskie
  3,93
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 009 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,48 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,48
  Lubuskie
  3,93
  Cała Polska
  3,91
 • 11,60 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. nowosolski
  11,60
  woj. lubuskie
  15,46
  Cały kraj
  18,14
 • 24 313 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 108,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat nowosolski
  108,1 m2
  woj. lubuskie
  89,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,28 m2
  Lubuskie
  0,35 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 98,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,07%
  Województwo
  98,38%
  Cała Polska
  96,83%
 • 94,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  94,34%
  woj. lubuskie
  95,92%
  Cała Polska
  93,74%
 • 91,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat nowosolski
  91,60%
  Województwo
  93,34%
  Cały kraj
  91,41%
 • 76,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat nowosolski
  76,23%
  Województwo
  81,65%
  Polska
  82,34%
 • 52,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  52,48%
  woj. lubuskie
  56,08%
  Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat nowosolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie nowosolskim na 1000 mieszkańców pracuje 186 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosolskim wynosiło w 2017 roku 10,5% (14,0% wśród kobiet i 7,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosolskim wynosiło 3 914,15 PLN, co odpowiada 86.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosolskiego 8 681 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 943 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 738.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu nowosolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  186,0
  Lubuskie
  229,0
  Kraj
  247,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,0% Kobiety
 • 7,5% Mężczyźni
 • Powiat
  10,5%
  Województwo
  6,5%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie nowosolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie nowosolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie nowosolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 914 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 914 PLN
  Województwo
  3 951 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie nowosolskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 681 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 943 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 738 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,4% Przemysł i budownictwo
 • 24,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 44,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie nowosolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16 175 Pracujący ogółem
 • 7 826 Kobiety
 • 8 349 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie nowosolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat nowosolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. nowosolski
  64,8
  woj. lubuskie
  62,1
  Cała Polska
  63,4
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,8
  Województwo
  32,8
  Polska
  34,0
 • 115,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat nowosolski
  115,7
  woj. lubuskie
  112,1
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat nowosolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie nowosolskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 515 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 147 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 771 nowych podmiotów, a 669 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (917) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (733) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (887) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (564) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie nowosolskim najwięcej (443) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 195) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (211) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,3% (1 974) podmiotów, a 70,9% (5 330) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie nowosolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (22.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 515 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 974 Przemysł i budownictwo
 • 5 330 Pozostała działalność
 • 771 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie nowosolskim w 2017 roku
 • 669 Podmioty wyrejestrowane w powiecie nowosolskim w 2017 roku
 • 5 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 195 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 195
 • 265 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 265
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 7 512 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 512
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 46 Spółdzielnie ogółem
 • 46
 • 517 Spółki handlowe ogółem
 • 517
 • 92  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 443  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 443
 • 91    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 91
 • 329 Spółki cywilne ogółem
 • 329
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 147 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 448 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 448
 • 1 161 Budownictwo
 • 1 161
 • 439 Przetwórstwo przemysłowe
 • 439
 • 373 Transport i gospodarka magazynowa
 • 373
 • 347 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 347
 • 330 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 330
 • 242 Pozostała działalność
 • 242
 • 159 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 159
 • 133 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 133
 • 129 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 129
 • 124 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 124
 • 82 Informacja i komunikacja
 • 82
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 36 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 36
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie nowosolskim stwierdzono 1 751 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie nowosolskim wynosi 73,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu nowosolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,29 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 9,04 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,66 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,38 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 751 Przestępstwa ogółem
 • 1 751
 • 1 329 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 329
 • 207 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 207
 • 144 Przestępstwa drogowe
 • 144
 • 48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 48
 • 786 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 786
 • 20,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosolski
  20,14
  woj. lubuskie
  23,00
  Polska
  19,62
 • 15,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  15,29
  woj. lubuskie
  14,51
  Cały kraj
  12,07
 • 2,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosolski
  2,38
  Lubuskie
  5,52
  Kraj
  4,94
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. nowosolski
  1,66
  Lubuskie
  2,02
  Cała Polska
  1,78
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,55
  woj. lubuskie
  0,62
  Cały kraj
  0,49
 • 9,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat nowosolski
  9,04
  Lubuskie
  9,84
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat nowosolski
  74%
  woj. lubuskie
  74%
  Polska
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. nowosolski
  69%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat nowosolski
  77%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  Lubuskie
  84%
  Kraj
  84%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  woj. lubuskie
  49%
  Cały kraj
  52%

Powiat nowosolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu nowosolskiego wyniosła w 2017 roku 95,4 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.1% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu nowosolskiego - 38.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,3 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu nowosolskiego wyniosła w 2017 roku 89,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.8%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (9.6%). W budżecie powiatu nowosolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 159 złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie nowosolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu nowosolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu nowosolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  93,2 mln

  1,1 tys(100%)

  97,1 mln

  1,1 tys(100%)

  74,3 mln

  845(100%)

  76,2 mln

  868(100%)

  75,0 mln

  856(100%)

  71,5 mln

  818(100%)

  83,2 mln

  954(100%)

  95,4 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  28,0 mln

  322(30%)

  34,8 mln

  396(35.9%)

  27,7 mln

  314(37.2%)

  27,5 mln

  313(36%)

  28,4 mln

  324(37.8%)

  25,8 mln

  295(36.1%)

  25,1 mln

  288(30.2%)

  37,0 mln

  426(38.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  23,2 mln

  267(24.9%)

  16,1 mln

  183(16.6%)

  5,4 mln

  61,7(7.3%)

  4,8 mln

  54,4(6.3%)

  3,1 mln

  35,1(4.1%)

  5,0 mln

  57,2(7%)

  13,0 mln

  150(15.7%)

  12,8 mln

  147(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  101(9.4%)

  8,7 mln

  98,5(8.9%)

  7,3 mln

  83,4(9.9%)

  8,7 mln

  99,6(11.5%)

  7,6 mln

  86,4(10.1%)

  7,4 mln

  85,2(10.4%)

  8,2 mln

  94,1(9.8%)

  10,7 mln

  123(11.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,3 mln

  119(11.1%)

  10,9 mln

  124(11.2%)

  11,2 mln

  127(15.1%)

  12,2 mln

  139(16%)

  13,0 mln

  149(17.4%)

  14,0 mln

  161(19.6%)

  15,0 mln

  172(18%)

  5,6 mln

  63,9(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,8 mln

  67,1(6.3%)

  8,7 mln

  98,7(9%)

  6,7 mln

  76,6(9.1%)

  6,8 mln

  77,4(8.9%)

  4,3 mln

  49,4(5.8%)

  4,4 mln

  50,7(6.2%)

  4,5 mln

  52,1(5.5%)

  4,7 mln

  54,3(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,1 mln

  58,3(5.4%)

  4,6 mln

  51,8(4.7%)

  3,9 mln

  44,0(5.2%)

  3,8 mln

  43,4(5%)

  3,5 mln

  40,0(4.7%)

  3,7 mln

  41,9(5.1%)

  3,8 mln

  43,9(4.6%)

  4,7 mln

  54,3(4.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,7 mln

  31,5(2.9%)

  3,1 mln

  35,2(3.2%)

  3,3 mln

  37,8(4.5%)

  3,7 mln

  41,9(4.8%)

  3,1 mln

  35,8(4.2%)

  3,1 mln

  36,0(4.4%)

  3,1 mln

  36,0(3.8%)

  3,2 mln

  36,6(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  45,0(4.2%)

  4,0 mln

  45,6(4.1%)

  4,1 mln

  46,3(5.5%)

  4,3 mln

  49,2(5.7%)

  4,4 mln

  49,8(5.8%)

  3,5 mln

  40,0(4.9%)

  2,8 mln

  31,6(3.3%)

  2,3 mln

  26,2(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  873,3 tys

  10,0(0.9%)

  1,3 mln

  14,5(1.3%)

  1,2 mln

  13,8(1.6%)

  942,8 tys

  10,7(1.2%)

  1,1 mln

  12,8(1.5%)

  1,0 mln

  11,7(1.4%)

  1,0 mln

  11,7(1.2%)

  1,8 mln

  20,9(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  15,6(1.5%)

  3,3 mln

  37,5(3.4%)

  1,8 mln

  21,0(2.5%)

  1,7 mln

  18,9(2.2%)

  1,9 mln

  22,1(2.6%)

  1,6 mln

  18,9(2.3%)

  1,6 mln

  18,2(1.9%)

  1,6 mln

  18,6(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  711,0 tys

  8,2(0.8%)

  777,8 tys

  8,8(0.8%)

  690,8 tys

  7,9(0.9%)

  523,5 tys

  6,0(0.7%)

  424,0 tys

  4,8(0.6%)

  422,1 tys

  4,8(0.6%)

  1,7 mln

  19,5(2%)

  401,0 tys

  4,6(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  282,4 tys

  3,2(0.3%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  186,0 tys

  2,1(0.3%)

  250,9 tys

  2,9(0.3%)

  317,4 tys

  3,6(0.4%)

  279,5 tys

  3,2(0.4%)

  244,8 tys

  2,8(0.3%)

  277,0 tys

  3,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  200,4 tys

  2,3(0.2%)

  208,2 tys

  2,4(0.2%)

  221,9 tys

  2,5(0.3%)

  218,1 tys

  2,5(0.3%)

  219,4 tys

  2,5(0.3%)

  224,1 tys

  2,6(0.3%)

  277,5 tys

  3,2(0.3%)

  217,3 tys

  2,5(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,4 tys

  0,4(0%)

  29,6 tys

  0,3(0%)

  119,4 tys

  1,4(0.2%)

  526,5 tys

  6,0(0.7%)

  3,1 mln

  35,3(4.1%)

  108,1 tys

  1,2(0.2%)

  135,9 tys

  1,6(0.2%)

  137,8 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  16,0(1.5%)

  99,0 tys

  1,1(0.1%)

  104,4 tys

  1,2(0.1%)

  125,9 tys

  1,4(0.2%)

  125,3 tys

  1,4(0.2%)

  447,7 tys

  5,1(0.6%)

  2,1 mln

  24,2(2.5%)

  126,3 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  323,8 tys

  3,7(0.3%)

  443,7 tys

  5,0(0.5%)

  79,1 tys

  0,9(0.1%)

  51,5 tys

  0,6(0.1%)

  230,0 tys

  2,6(0.3%)

  80,4 tys

  0,9(0.1%)

  179,8 tys

  2,1(0.2%)

  81,8 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  164,5 tys

  1,9(0.2%)

  79,3 tys

  0,9(0.1%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  48,1 tys

  0,5(0.1%)

  48,8 tys

  0,6(0.1%)

  17,9 tys

  0,2(0%)

  23,2 tys

  0,3(0%)

  47,6 tys

  0,5(0.1%)

  425

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  64,1 tys

  0,7(0.1%)

  84,5 tys

  1,0(0.1%)

  153,4 tys

  1,7(0.2%)

  100,9 tys

  1,2(0.1%)

  102,4 tys

  1,2(0.1%)

  87,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  40,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie nowosolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu nowosolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat nowosolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu nowosolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,3 mln

  933(100%)

  91,9 mln

  1,0 tys(100%)

  76,9 mln

  874(100%)

  76,9 mln

  875(100%)

  77,0 mln

  879(100%)

  73,0 mln

  836(100%)

  83,7 mln

  959(100%)

  89,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,4 mln

  453(47.9%)

  39,3 mln

  446(42.8%)

  40,1 mln

  456(52.2%)

  39,0 mln

  445(50.8%)

  37,1 mln

  424(48.2%)

  36,3 mln

  416(49.7%)

  35,0 mln

  401(41.8%)

  34,2 mln

  393(38.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  112(11.9%)

  10,9 mln

  124(11.9%)

  11,3 mln

  128(14.7%)

  12,1 mln

  138(15.7%)

  12,9 mln

  147(16.7%)

  13,9 mln

  159(19%)

  14,9 mln

  171(17.8%)

  16,7 mln

  193(18.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  906,1 tys

  10,4(1.1%)

  5,0 mln

  57,3(5.5%)

  2,1 mln

  23,4(2.7%)

  1,8 mln

  20,3(2.3%)

  3,7 mln

  42,7(4.9%)

  2,0 mln

  22,7(2.7%)

  2,1 mln

  24,2(2.5%)

  8,6 mln

  98,6(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,4 mln

  142(15%)

  7,9 mln

  89,3(8.6%)

  2,5 mln

  28,0(3.2%)

  1,1 mln

  12,7(1.5%)

  1,2 mln

  13,4(1.5%)

  2,3 mln

  26,0(3.1%)

  9,1 mln

  105(10.9%)

  7,3 mln

  84,5(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  64,3(6.8%)

  8,5 mln

  96,1(9.2%)

  6,7 mln

  75,8(8.7%)

  6,7 mln

  76,1(8.7%)

  4,3 mln

  49,3(5.6%)

  4,4 mln

  50,4(6%)

  4,5 mln

  52,0(5.4%)

  4,7 mln

  54,2(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,6 mln

  41,4(4.4%)

  3,9 mln

  44,2(4.2%)

  4,3 mln

  48,8(5.6%)

  4,6 mln

  52,5(6%)

  5,0 mln

  56,6(6.4%)

  5,7 mln

  65,1(7.8%)

  7,2 mln

  82,6(8.6%)

  4,3 mln

  49,5(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  33,2(3.5%)

  2,9 mln

  32,7(3.1%)

  1,9 mln

  21,5(2.5%)

  1,7 mln

  19,4(2.2%)

  1,5 mln

  16,9(1.9%)

  1,5 mln

  17,2(2.1%)

  1,4 mln

  16,1(1.7%)

  2,6 mln

  29,5(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  44,9(4.7%)

  4,0 mln

  45,7(4.4%)

  4,1 mln

  46,1(5.3%)

  4,3 mln

  49,0(5.6%)

  4,3 mln

  49,6(5.6%)

  3,5 mln

  39,8(4.8%)

  2,7 mln

  31,4(3.3%)

  2,2 mln

  25,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  605,3 tys

  7,0(0.7%)

  1,4 mln

  15,8(1.5%)

  1,2 mln

  13,2(1.5%)

  1,1 mln

  12,0(1.4%)

  1,1 mln

  12,3(1.4%)

  1,1 mln

  12,8(1.5%)

  1,2 mln

  13,3(1.4%)

  1,8 mln

  21,2(2.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  454,5 tys

  5,2(0.6%)

  596,4 tys

  6,8(0.6%)

  338,0 tys

  3,8(0.4%)

  523,1 tys

  6,0(0.7%)

  1,0 mln

  11,6(1.3%)

  373,7 tys

  4,3(0.5%)

  843,0 tys

  9,7(1%)

  1,6 mln

  18,7(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  12,5(1.3%)

  6,8 mln

  77,7(7.4%)

  1,9 mln

  21,7(2.5%)

  2,8 mln

  31,7(3.6%)

  891,4 tys

  10,2(1.2%)

  1,0 mln

  11,7(1.4%)

  2,7 mln

  30,9(3.2%)

  794,9 tys

  9,1(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  479,1 tys

  5,5(0.6%)

  305,1 tys

  3,5(0.3%)

  246,1 tys

  2,8(0.3%)

  157,4 tys

  1,8(0.2%)

  222,3 tys

  2,5(0.3%)

  254,2 tys

  2,9(0.3%)

  625,3 tys

  7,2(0.7%)

  214,4 tys

  2,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  174,9 tys

  2,0(0.2%)

  179,4 tys

  2,0(0.2%)

  187,1 tys

  2,1(0.2%)

  190,7 tys

  2,2(0.2%)

  193,1 tys

  2,2(0.3%)

  192,5 tys

  2,2(0.3%)

  188,5 tys

  2,2(0.2%)

  190,5 tys

  2,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,8(0.3%)

  187,8 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  23,7 tys

  0,3(0%)

  27,7 tys

  0,3(0%)

  121,7 tys

  1,4(0.2%)

  201,0 tys

  2,3(0.3%)

  207,5 tys

  2,4(0.3%)

  79,9 tys

  0,9(0.1%)

  61,4 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  106,2 tys

  1,2(0.1%)

  90,4 tys

  1,0(0.1%)

  95,9 tys

  1,1(0.1%)

  123,6 tys

  1,4(0.2%)

  104,8 tys

  1,2(0.1%)

  96,2 tys

  1,1(0.1%)

  66,5 tys

  0,8(0.1%)

  45,2 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  34,4 tys

  0,4(0%)

  29,6 tys

  0,3(0%)

  29,4 tys

  0,3(0%)

  426,5 tys

  4,9(0.6%)

  3,1 mln

  35,3(4%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  833,0 tys

  9,6(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  22,1 tys

  0,3(0%)

  115,8 tys

  1,3(0.2%)

  800,0 tys

  9,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  22,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,3 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  34,0 tys

  0,4(0%)

  26,5 tys

  0,3(0%)

  37,2 tys

  0,4(0%)

  199,0 tys

  2,3(0.3%)

  155,4 tys

  1,8(0.2%)

  126,4 tys

  1,4(0.2%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat nowosolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 20 630 mieszkańców powiatu nowosolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 10 092 kobiet oraz 10 538 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,7% mieszkańców powiatu nowosolskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu nowosolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie nowosolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,7%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,6%) oraz średnie zawodowe (21,1%).

  17,0% mieszkańców powiatu nowosolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 17,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 689 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,01.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,0% wśród dziewczyn i 11,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,86.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu nowosolskiego w wieku potencjalnej nauki (30,9% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. nowosolski
  11,8%
  Lubuskie
  15,3%
  Polska
  17,9%
 • 13,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 14,3% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 33,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,6%
  Lubuskie
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 37,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,4% Na wsi
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,7%
  Lubuskie
  12,1%
  Polska
  12,4%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,1% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,2%
  woj. lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,0% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,7%
  Lubuskie
  25,2%
  Polska
  22,9%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,5%
  woj. lubuskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat nowosolski
  20,5%
  Lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 22,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat nowosolski
  2,0%
  Lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 689 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. nowosolski
  689,0
  woj. lubuskie
  787,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,10
  Lubuskie
  1,01
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 153,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 152,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  92,01
  Lubuskie
  94,41
  Cała Polska
  96,62
 • 88,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat nowosolski
  88,41
  Lubuskie
  90,76
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 359,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 300,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat nowosolski
  96,86
  Województwo
  98,04
  Kraj
  100,01
 • 85,66 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  85,66
  woj. lubuskie
  88,98
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat nowosolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. nowosolski
  20,0
  Lubuskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 • 42 Szkoły gimnazjalne dla dorosłych
 • 42
 •  
 • 184,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 141,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowosolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  29,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 31 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 31
 • 36,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  woj. lubuskie
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 91,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 60,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat nowosolski
  29,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 29 Szkoły policealne ogółem
 • 29
 • 29 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 29
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 17,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat nowosolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat nowosolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat nowosolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie nowosolskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie nowosolskim znajdowały się 2 hotele (1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 2 motele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 6 (liczba sal: 15, liczba miejsc: 460)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie nowosolskim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie nowosolskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 079 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 261 (uczestnicy: 63 392)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 1 370)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 5 500)
  • koncerty: 62 (uczestnicy: 18 480)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 870)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 26 (uczestnicy: 7 060)
  • konkursy: 18 (uczestnicy: 1 432)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 3 570)
  • konferencje: 10 (uczestnicy: 1 400)
  • interdyscyplinarne: 7 (uczestnicy: 15 600)
  • warsztaty: 56 (uczestnicy: 1 610)
  • inne: 13 (uczestnicy: 6 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 1 277)
  • plastyczne/techniczne: 11 (członkowie: 212)
  • taneczne: 18 (członkowie: 489)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 78)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • teatralne: 4 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 70)
  • literackie: 1 (członkowie: 6)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 220)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 109)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 8)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 77)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 32)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 21)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 482)
  • teatralne: 6 (członkowie: 63)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 111)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 117)
  • taneczne: 9 (członkowie: 121)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie nowosolskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 114 miejscami na widowni. Odbyło się 106 seansów, na które przyszło 11 889 widzów, w tym 58 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 6 529 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie nowosolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 5 600 zwiedzających, co daje 644 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nowosolskim działały 24 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 310 616 wolumenów oraz 170 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 63 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 27 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 367 107 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 120
  • dostępne dla czytelników: 83
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 82
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 13
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie nowosolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie nowosolskim działały 33 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 691 członków. Zarejestrowano 1 848 ćwiczących (mężczyźni: 1 511, kobiety: 337, chłopcy do lat 18: 1 073, dziewczęta do lat 18: 244). Aktywnych było 48 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (34) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie nowosolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat nowosolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat nowosolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie nowosolskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,0 wypadków (mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 104,8 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie nowosolskim zarejestrowanych było 57 803 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 45 987 samochodów osobowych (527,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 6 002 samochodów ciężarowych (74,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 242 autobusów (2,8 - więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 462 ciągników siodłowych (5,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 827 motocykli (32,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie nowosolskim znajdowało się 78 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 26 taksówek oraz 26 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 63 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie nowosolskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 61,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. nowosolski
  61,0
  Województwo
  67,1
  Cała Polska
  85,2
 • 5,75 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  5,8
  woj. lubuskie
  8,3
  Kraj
  7,4
 • 8,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat nowosolski
  8,3
  Województwo
  10,4
  Cały kraj
  9,6
 • 104,79 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. nowosolski
  104,8
  Województwo
  105,7
  Cała Polska
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 57 803 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie nowosolskim w 2016 roku
 • 45 987 Samochody osobowe
 • 6 002 Samochody ciężarowe
 • 315 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 242 Autobusy
 • 373 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 462 Ciągniki samochodowe
 • 462   Ciągniki siodłowe
 • 1 910 Ciągniki rolnicze
 • 2 827 Motocykle
 • 788   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 832 Motorowery
 • 45 987Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie nowosolskim
 • Samochody osobowe w powiecie nowosolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 527,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat nowosolski
  527,8
  Województwo
  596,7
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 711
  • 1400-1649 kg12 419
  • 1650-1899 kg10 255
  • 1900 kg i więcej10 602
 • 12 711 do 1399 kg
 • 12 419 1400-1649 kg
 • 10 255 1650-1899 kg
 • 10 602 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 16 802 do 1399 cm3
 • 16 802
 • 25 446 1400-1999 cm3
 • 25 446
 • 3 739 2000 i więcej cm3
 • 3 739
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie nowosolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26 396
  • olej napędowy13 213
  • gaz (LPG)6 291
  • pozostałe87
 • 26 396 benzyna
 • 13 213 olej napędowy
 • 6 291 gaz (LPG)
 • 87 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 366 do 1 roku
 • 366
 • 199 2 lata
 • 199
 • 278 3 lata
 • 278
 • 862 4-5 lat
 • 862
 • 1 159 6-7 lat
 • 1 159
 • 2 184 8-9 lat
 • 2 184
 • 2 956 10-11 lat
 • 2 956
 • 7 727 12-15 lat
 • 7 727
 • 12 101 16-20 lat
 • 12 101
 • 7 771 21-25 lat
 • 7 771
 • 3 485 26-30 lat
 • 3 485
 • 6 899 31 lat i więcej
 • 6 899
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie nowosolskim
 • Powiat
  19,6 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 6 002Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie nowosolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie nowosolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 74,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  74,2
  Lubuskie
  93,7
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 928 do 999 kg
 • 2 928
 • 1 832 1000-1499 kg
 • 1 832
 • 459 1500-2999 kg
 • 459
 • 47 3000-3499 kg
 • 47
 • 108 3500-4999 kg
 • 108
 • 306 5000-6999 kg
 • 306
 • 153 7000-9999 kg
 • 153
 • 125 10000-14999 kg
 • 125
 • 44 15000 kg i więcej
 • 44
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 202
  • olej napędowy4 566
  • gaz (LPG)204
  • pozostałe30
 • 1 202 benzyna
 • 4 566 olej napędowy
 • 204 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 28 2 lata
 • 28
 • 54 3 lata
 • 54
 • 172 4-5 lat
 • 172
 • 305 6-7 lat
 • 305
 • 414 8-9 lat
 • 414
 • 366 10-11 lat
 • 366
 • 914 12-15 lat
 • 914
 • 1 326 16-20 lat
 • 1 326
 • 699 21-25 lat
 • 699
 • 477 26-30 lat
 • 477
 • 1 206 31 lat i więcej
 • 1 206
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie nowosolskim
 • Tutaj
  19,7 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 242Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie nowosolskim
 • Autobusy w powiecie nowosolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat nowosolski
  2,8
  Województwo
  2,5
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy231
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe1
 • 10 benzyna
 • 231 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 40 26-30 lat
 • 40
 • 71 31 lat i więcej
 • 71
 • 23,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie nowosolskim
 • pow. nowosolski
  23,7 lat
  woj. lubuskie
  22,9 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 462Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie nowosolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie nowosolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,3
  Lubuskie
  9,6
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy460
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 0 benzyna
 • 460 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 33 4-5 lat
 • 33
 • 26 6-7 lat
 • 26
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 76 12-15 lat
 • 76
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 48 21-25 lat
 • 48
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 64 31 lat i więcej
 • 64
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie nowosolskim
 • pow. nowosolski
  17,2 lat
  woj. lubuskie
  12,0 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 827Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie nowosolskim
 • Motocykle w powiecie nowosolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 32,4 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  32,4
  Województwo
  40,9
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 57 do 1 roku
 • 57
 • 15 2 lata
 • 15
 • 8 3 lata
 • 8
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 70 6-7 lat
 • 70
 • 98 8-9 lat
 • 98
 • 104 10-11 lat
 • 104
 • 234 12-15 lat
 • 234
 • 354 16-20 lat
 • 354
 • 224 21-25 lat
 • 224
 • 370 26-30 lat
 • 370
 • 1 254 31 lat i więcej
 • 1 254
 • 25,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie nowosolskim
 • Powiat
  25,3 lat
  woj. lubuskie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 46 km  Będących pod zarządem gminy
 • 31 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie nowosolskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 012,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. nowosolski
  1 012,0 km
  Województwo
  412,3 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 9,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,0 km
  woj. lubuskie
  5,7 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 26 Liczba licencji na taksówki
 • 26 Liczba taksówek