Powiat milicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat milicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 36 702 Liczba mieszkańców
 • 715 km2 Powierzchnia
 • 52 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 32,8% Stopa urbanizacji
 • Krzysztof Osmelak Starosta
 • ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz Adres starostwa powiatowego
 • DMI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie milickim (1)
 • Milicz
Powiat milicki na mapie
Identyfikatory
 • 0213 TERYT (TERC)
Herb powiatu milickiego
powiat milicki herb
Flaga powiatu milickiego
powiat milicki flaga

powiat milicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Miliczu
71 380 62 14
71 380 62 42
ul. T. Kościuszki 4
56-300 Milicz
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
71 384 13 38
71 384 21 52
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
56-300 Milicz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu
71 384 02 00
71 384 09 57
ul. Armii Krajowej 5
56-300 Milicz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
71 384 03 15
71 384 03 15
ul. Wojska Polskiego 40
56-300 Milicz
Starostwo Powiatowe w Miliczu
(71) 384-13-28
(71) 384-07-04
ul. Wojska Polskiego
56-300 Milicz

Powiat milicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat milicki ma 36 702 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu milickiego w 2050 roku wynosi 32 128, z czego 16 242 to kobiety, a 15 886 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu milickiego zawarli w 2020 roku 119 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu milickiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat milicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -172. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,66 na 1000 mieszkańców powiatu milickiego. W 2020 roku urodziło się 321 dzieci, w tym 46,1% dziewczynek i 53,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 336 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 37,1% zgonów w powiecie milickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,5% zgonów w powiecie milickim były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu milickiego przypada 13.36 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 343 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 388 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu milickiego -45. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,6% mieszkańców powiatu milickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu milickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 702 Liczba mieszkańców
 • 18 545 Kobiety
 • 18 157 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie milickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie milickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie milickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu milickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 128 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 242 Kobiety
 • 15 886 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie milickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie milickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie milickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu milickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. milicki
  41,1 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat milicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu milickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,7%
  Dolnośląskie
  29,8%
  Cała Polska
  28,8%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. milicki
  58,4%
  Dolnośląskie
  53,4%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat milicki
  9,0%
  Województwo
  9,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. milicki
  3,8%
  woj. dolnośląskie
  6,6%
  Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat milicki
  0,2%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie milickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. milicki
  3,2
  woj. dolnośląskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat milicki
  1,5
  Dolnośląskie
  1,7
  Cała Polska
  1,3
 • 119 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie milickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -172 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -80 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -92 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,7
  Dolnośląskie
  -4,1
  Kraj
  -3,2
 • -5,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie milickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie milickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie milickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie milickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 321 Urodzenia żywe
 • 148 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 173 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,1%
  53,9%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Województwo
  8,9
  Cały kraj
  9,3
 • 38,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. milicki
  38,1
  Dolnośląskie
  38,3
  Kraj
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 336 g Średnia waga noworodków
 • 3 263 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 336 g
  Dolnośląskie
  3 354 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 94 Waga 3500g - 3999g
 • 94
 • 114 Waga 3000g - 3499g
 • 114
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat milicki
  1,35
  woj. dolnośląskie
  1,33
  Polska
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,62
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. milicki
  0,65
  Dolnośląskie
  0,68
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie milickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 493 Zgony
 • 228 Kobiety
  (Zgony)
 • 265 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,4
  woj. dolnośląskie
  13,0
  Cała Polska
  12,5
 • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat milicki
  153,6
  Województwo
  146,2
  Polska
  134,3
 • 6,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat milicki
  6,2
  Dolnośląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,9
  Dolnośląskie
  3,6
  Cała Polska
  3,4
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie milickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,1%
  Województwo
  38,5%
  Cała Polska
  39,4%
 • 28,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  28,5%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  26,5%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,7%
  woj. dolnośląskie
  7,3%
  Polska
  6,6%
 • 14,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  14,8
  Cała Polska
  9,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,5
  Kraj
  70,4
 • 313,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat milicki
  313,5
  Województwo
  310,8
  Cały kraj
  283,2
 • 288,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  288,4
  Polska
  261,3
 • 408,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 433,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. milicki
  408,1
  woj. dolnośląskie
  434,1
  Cała Polska
  421,0
 • 58,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 70,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. milicki
  58,7
  woj. dolnośląskie
  90,6
  Cała Polska
  69,5
 • 32,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat milicki
  32,1
  Dolnośląskie
  38,3
  Cała Polska
  35,1
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,7
  Dolnośląskie
  9,1
  Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. milicki
  1,0%
  woj. dolnośląskie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie milickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  24,0
  Województwo
  38,0
  Cała Polska
  31,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  Dolnośląskie
  16,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 343 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 192 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 151 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 388 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 197 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 191 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -34 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -45 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -40 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie milickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat milicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat milicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie milickim oddano do użytku 216 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie milickim to 11 997 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie milickim to 3,46 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie milickim to 77,10 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,79% mieszkań posiada łazienkę, 79,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,93% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie milickim 172 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 950 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 797 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 86 transakcji (mediana cen - 5 109 zł/m2, średnia - 4 904 zł/m2), a na rynku wtórnym 86 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 637 zł/m2, średnia - 2 655 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 950 zł
 • powiat milicki
  3 950 zł
  Dolnośląskie
  4 720 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 950 zł Ogółem
 • 3 950 zł
 • 4 616 zł do 40 m2
 • 4 616 zł
 • 4 642 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 642 zł
 • 3 950 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 950 zł
 • 3 776 zł od 80,1 m2
 • 3 776 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 797 zł
 • pow. milicki
  3 797 zł
  Dolnośląskie
  4 827 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 797 zł Ogółem
 • 3 797 zł
 • 4 162 zł do 40 m2
 • 4 162 zł
 • 3 998 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 998 zł
 • 3 743 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 743 zł
 • 3 027 zł od 80,1 m2
 • 3 027 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 172
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m280
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m215
 • 42 do 40 m2
 • 80 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie milickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 109 zł
 • powiat milicki
  5 109 zł
  Dolnośląskie
  5 781 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 109 zł Ogółem
 • 5 109 zł
 • 5 108 zł do 40 m2
 • 5 108 zł
 • 5 200 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 200 zł
 • 5 154 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 154 zł
 • 3 821 zł od 80,1 m2
 • 3 821 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 904 zł
 • pow. milicki
  4 904 zł
  woj. dolnośląskie
  5 806 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 904 zł Ogółem
 • 4 904 zł
 • 5 133 zł do 40 m2
 • 5 133 zł
 • 5 204 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 204 zł
 • 5 044 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 044 zł
 • 3 826 zł od 80,1 m2
 • 3 826 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 86
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m241
  • od 60,1 do 80 m214
  • od 80,1 m28
 • 23 do 40 m2
 • 41 od 40,1 do 60 m2
 • 14 od 60,1 do 80 m2
 • 8 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 637 zł
 • Powiat
  2 637 zł
  Województwo
  4 006 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 637 zł Ogółem
 • 2 637 zł
 • 2 830 zł do 40 m2
 • 2 830 zł
 • 2 637 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 637 zł
 • 2 703 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 703 zł
 • 2 095 zł od 80,1 m2
 • 2 095 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 655 zł
 • Tutaj
  2 655 zł
  Województwo
  4 356 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 655 zł Ogółem
 • 2 655 zł
 • 2 780 zł do 40 m2
 • 2 780 zł
 • 2 672 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 672 zł
 • 2 902 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 902 zł
 • 1 960 zł od 80,1 m2
 • 1 960 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 86
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m239
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m27
 • 19 do 40 m2
 • 39 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 997 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 326,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. milicki
  326,00
  Województwo
  424,80
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,30 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,80 m2
  woj. dolnośląskie
  30,90 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,26
  woj. dolnośląskie
  3,81
  Kraj
  3,82
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,07
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  woj. dolnośląskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 216 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,87
  Dolnośląskie
  7,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 748 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 3,46 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  3,46
  woj. dolnośląskie
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 20,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  20,33
  Województwo
  26,44
  Kraj
  21,77
 • 16 651 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 77,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. milicki
  77,1 m2
  Województwo
  81,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat milicki
  0,45 m2
  Dolnośląskie
  0,61 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,23%
  woj. dolnośląskie
  98,69%
  Polska
  96,97%
 • 95,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,06%
  Województwo
  95,19%
  Cały kraj
  94,01%
 • 92,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  92,79%
  Województwo
  93,09%
  Cała Polska
  91,78%
 • 79,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. milicki
  79,14%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Kraj
  83,08%
 • 43,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  43,93%
  woj. dolnośląskie
  66,02%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat milicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie milickim na 1000 mieszkańców pracuje 188osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie milickim wynosiło w 2020 roku 6,9% (9,0% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie milickim wynosiło 4 338,67 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu milickiego 5 243 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 680 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -563.

  25,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu milickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 188 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  188,0
  woj. dolnośląskie
  277,0
  Polska
  252,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,0% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,9%
  woj. dolnośląskie
  5,6%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie milickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie milickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie milickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 339 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 339 PLN
  Dolnośląskie
  5 694 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie milickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 243 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 680 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -563 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,3% Pozostałe
 • 45,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie milickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 927 Pracujący ogółem
 • 3 422 Kobiety
 • 3 505 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie milickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat milicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 70,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. milicki
  70,7
  Dolnośląskie
  69,0
  Kraj
  68,0
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  37,2
  woj. dolnośląskie
  39,9
  Kraj
  37,5
 • 111,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. milicki
  111,0
  Województwo
  137,0
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat milicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie milickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 097 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 128 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 347 nowych podmiotów, a 102 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (397) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (303) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (309) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (102) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie milickim najwięcej (184) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 975) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (124) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (1 014) podmiotów, a 72,2% (2 959) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie milickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.0%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 097 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 124 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 014 Przemysł i budownictwo
 • 2 959 Pozostała działalność
 • 347 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie milickim w 2020 roku
 • 102 Podmioty wyrejestrowane w powiecie milickim w 2020 roku
 • 3 128 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 975 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 975
 • 91 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 91
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 4 094 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 094
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 226 Spółki handlowe ogółem
 • 226
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 184  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 184
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 179 Spółki cywilne ogółem
 • 179
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 128 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 971 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 971
 • 595 Budownictwo
 • 595
 • 284 Przetwórstwo przemysłowe
 • 284
 • 207 Transport i gospodarka magazynowa
 • 207
 • 205 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 205
 • 185 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 185
 • 154 Pozostała działalność
 • 154
 • 107 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 107
 • 85 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 85
 • 76 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 76
 • 75 Informacja i komunikacja
 • 75
 • 69 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 69
 • 58 Edukacja
 • 58
 • 32 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 32
 • 18 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 18
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat milicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie milickim stwierdzono 475 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie milickim wynosi 80,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu milickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,21 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 4,04 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (100%), o charakterze gospodarczym - 3,09 (79%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 475 Przestępstwa ogółem
 • 475
 • 266 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 266
 • 114 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 114
 • 80 Przestępstwa drogowe
 • 80
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 149 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 149
 • 12,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,87
  Dolnośląskie
  25,81
  Polska
  19,96
 • 7,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,21
  Dolnośląskie
  18,28
  Cała Polska
  12,25
 • 3,09 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. milicki
  3,09
  Województwo
  3,97
  Polska
  5,17
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. milicki
  2,17
  Województwo
  2,13
  Kraj
  1,73
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,41
  Dolnośląskie
  0,43
  Cały kraj
  0,37
 • 4,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. milicki
  4,04
  Dolnośląskie
  14,62
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. milicki
  81%
  woj. dolnośląskie
  66%
  Cały kraj
  73%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat milicki
  75%
  woj. dolnośląskie
  59%
  Kraj
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Dolnośląskie
  97%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. milicki
  87%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  53%
  Dolnośląskie
  46%
  Cały kraj
  54%

Powiat milicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu milickiego wyniosła w 2020 roku 61,1 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu milickiego - 22.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,7 mln złotych, czyli 6,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu milickiego wyniosła w 2020 roku 62,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (20.8%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.7%). W budżecie powiatu milickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 221 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie milickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu milickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu milickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  51,2 mln

  1,4 tys(100%)

  57,1 mln

  1,5 tys(100%)

  50,0 mln

  1,3 tys(100%)

  45,8 mln

  1,2 tys(100%)

  47,7 mln

  1,3 tys(100%)

  49,7 mln

  1,3 tys(100%)

  56,7 mln

  1,5 tys(100%)

  61,1 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  12,1 mln

  324(23.6%)

  12,8 mln

  343(22.4%)

  12,5 mln

  335(24.9%)

  12,9 mln

  348(28.2%)

  10,5 mln

  282(21.9%)

  11,1 mln

  300(22.4%)

  12,2 mln

  328(21.4%)

  13,8 mln

  376(22.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,7 mln

  313(22.8%)

  12,3 mln

  329(21.5%)

  11,0 mln

  295(22%)

  9,5 mln

  256(20.7%)

  10,1 mln

  271(21.1%)

  10,5 mln

  284(21.2%)

  12,4 mln

  335(21.9%)

  13,8 mln

  374(22.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,2 mln

  166(12.1%)

  5,6 mln

  150(9.8%)

  5,9 mln

  159(11.8%)

  6,4 mln

  172(13.9%)

  7,0 mln

  188(14.7%)

  6,7 mln

  182(13.6%)

  6,9 mln

  187(12.2%)

  7,3 mln

  198(11.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  94,1(6.9%)

  3,6 mln

  95,5(6.2%)

  3,8 mln

  101(7.5%)

  3,7 mln

  98,8(8%)

  4,1 mln

  109(8.5%)

  4,1 mln

  112(8.3%)

  4,4 mln

  118(7.7%)

  5,6 mln

  152(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  137(10%)

  5,3 mln

  142(9.2%)

  4,6 mln

  123(9.2%)

  4,1 mln

  111(9%)

  4,1 mln

  110(8.6%)

  4,1 mln

  110(8.2%)

  4,6 mln

  125(8.2%)

  5,3 mln

  144(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  64,4(4.7%)

  3,5 mln

  94,4(6.2%)

  4,9 mln

  133(9.9%)

  2,0 mln

  54,1(4.4%)

  2,1 mln

  56,3(4.4%)

  2,2 mln

  60,5(4.5%)

  6,3 mln

  169(11%)

  4,8 mln

  130(7.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  32,9(2.4%)

  1,4 mln

  36,9(2.4%)

  1,5 mln

  39,3(2.9%)

  1,5 mln

  39,9(3.2%)

  1,5 mln

  40,0(3.1%)

  1,7 mln

  45,1(3.4%)

  1,8 mln

  47,8(3.1%)

  1,9 mln

  52,0(3.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,5 mln

  40,9(3%)

  1,4 mln

  38,8(2.5%)

  1,6 mln

  43,8(3.3%)

  2,0 mln

  53,8(4.4%)

  1,7 mln

  45,8(3.6%)

  1,8 mln

  47,9(3.6%)

  2,0 mln

  53,6(3.5%)

  1,7 mln

  45,0(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  40,9(3%)

  1,6 mln

  41,6(2.7%)

  1,1 mln

  29,9(2.2%)

  913,4 tys

  24,6(2%)

  806,5 tys

  21,7(1.7%)

  1,9 mln

  50,4(3.8%)

  574,0 tys

  15,5(1%)

  1,5 mln

  41,9(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  40,7(3%)

  1,3 mln

  36,1(2.4%)

  1,5 mln

  39,7(3%)

  1,3 mln

  33,7(2.7%)

  1,3 mln

  35,5(2.8%)

  1,4 mln

  36,8(2.8%)

  1,5 mln

  39,3(2.6%)

  1,2 mln

  33,5(2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  15,0 tys

  0,4(0%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  47,4 tys

  1,3(0.1%)

  19,4 tys

  0,5(0%)

  337,6 tys

  9,1(0.7%)

  347,7 tys

  9,4(0.6%)

  341,1 tys

  9,3(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,3(0.3%)

  125,2 tys

  3,4(0.3%)

  125,2 tys

  3,4(0.3%)

  131,8 tys

  3,6(0.2%)

  130,2 tys

  3,5(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  408,9 tys

  11,0(0.8%)

  56,3 tys

  1,5(0.1%)

  127,0 tys

  3,4(0.3%)

  69,9 tys

  1,9(0.2%)

  77,5 tys

  2,1(0.2%)

  88,7 tys

  2,4(0.2%)

  73,0 tys

  2,0(0.1%)

  89,8 tys

  2,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,2 mln

  57,8(4.2%)

  1,6 mln

  43,0(2.8%)

  711,5 tys

  19,1(1.4%)

  42,4 tys

  1,1(0.1%)

  370,1 tys

  10,0(0.8%)

  42,5 tys

  1,1(0.1%)

  43,1 tys

  1,2(0.1%)

  64,2 tys

  1,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  15,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  28,9 tys

  0,8(0.1%)

  26,6 tys

  0,7(0%)

  33,0 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 mln

  96,4(6.3%)

  189,2 tys

  5,1(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,7 mln

  46,3(3.4%)

  2,2 mln

  60,4(3.9%)

  69,4 tys

  1,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  283,4 tys

  7,6(0.6%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  87,3 tys

  2,3(0.2%)

  768,0 tys

  20,6(1.3%)

  487,1 tys

  13,1(1%)

  76,7 tys

  2,1(0.2%)

  9,4 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,4 tys

  0,8(0.1%)

  1,2 mln

  32,2(2.6%)

  536,6 tys

  14,5(1.1%)

  404,2 tys

  10,9(0.8%)

  536,6 tys

  14,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie milickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu milickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat milicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu milickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,1 mln

  1,3 tys(100%)

  55,3 mln

  1,5 tys(100%)

  49,4 mln

  1,3 tys(100%)

  47,4 mln

  1,3 tys(100%)

  48,3 mln

  1,3 tys(100%)

  51,3 mln

  1,4 tys(100%)

  58,0 mln

  1,6 tys(100%)

  62,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,5 mln

  576(43.8%)

  21,6 mln

  578(39%)

  20,3 mln

  544(41%)

  20,1 mln

  541(42.4%)

  19,4 mln

  522(40.1%)

  20,0 mln

  539(39%)

  22,1 mln

  599(38.2%)

  25,0 mln

  679(40.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  280(21.3%)

  11,6 mln

  311(21%)

  10,8 mln

  290(21.9%)

  11,4 mln

  308(24.1%)

  10,0 mln

  268(20.6%)

  10,6 mln

  285(20.6%)

  11,3 mln

  306(19.5%)

  13,0 mln

  352(20.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,7 mln

  154(11.7%)

  6,2 mln

  167(11.3%)

  6,8 mln

  183(13.8%)

  7,4 mln

  199(15.6%)

  7,8 mln

  211(16.2%)

  8,8 mln

  237(17.2%)

  9,7 mln

  263(16.8%)

  9,8 mln

  266(15.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  94,2(7.2%)

  3,5 mln

  94,9(6.4%)

  3,7 mln

  101(7.6%)

  3,7 mln

  98,9(7.7%)

  4,1 mln

  109(8.4%)

  4,1 mln

  112(8.1%)

  4,4 mln

  118(7.5%)

  5,5 mln

  149(8.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  41,0(3.1%)

  1,8 mln

  47,0(3.2%)

  1,1 mln

  29,9(2.3%)

  913,4 tys

  24,6(1.9%)

  805,9 tys

  21,7(1.7%)

  1,7 mln

  45,8(3.3%)

  678,3 tys

  18,3(1.2%)

  1,6 mln

  42,2(2.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  905

  0,0(0%)

  413,3 tys

  11,1(0.7%)

  1,0 mln

  27,5(2.1%)

  261

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,1 tys

  0,4(0%)

  3,8 mln

  102(6.5%)

  1,3 mln

  36,5(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  920,4 tys

  24,7(1.9%)

  722,9 tys

  19,4(1.3%)

  818,2 tys

  22,0(1.7%)

  778,8 tys

  21,0(1.6%)

  771,1 tys

  20,8(1.6%)

  905,6 tys

  24,4(1.8%)

  1,1 mln

  28,6(1.8%)

  780,9 tys

  21,2(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  825,1 tys

  22,1(1.7%)

  1,1 mln

  30,3(2%)

  819,7 tys

  22,0(1.7%)

  341,4 tys

  9,2(0.7%)

  408,3 tys

  11,0(0.8%)

  371,8 tys

  10,0(0.7%)

  282,7 tys

  7,6(0.5%)

  741,5 tys

  20,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  451,4 tys

  12,1(0.9%)

  405,6 tys

  10,9(0.7%)

  1,2 mln

  33,0(2.5%)

  833,2 tys

  22,4(1.8%)

  614,0 tys

  16,5(1.3%)

  405,8 tys

  10,9(0.8%)

  551,1 tys

  14,9(1%)

  638,9 tys

  17,4(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  348,5 tys

  9,3(0.7%)

  417,9 tys

  11,2(0.8%)

  464,7 tys

  12,5(0.9%)

  617,8 tys

  16,6(1.3%)

  559,0 tys

  15,1(1.2%)

  559,0 tys

  15,1(1.1%)

  448,9 tys

  12,1(0.8%)

  532,7 tys

  14,5(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  50,1(3.8%)

  863,7 tys

  23,2(1.6%)

  841,0 tys

  22,6(1.7%)

  975,5 tys

  26,3(2.1%)

  1,0 mln

  27,7(2.1%)

  1,0 mln

  27,4(2%)

  979,0 tys

  26,5(1.7%)

  351,5 tys

  9,6(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,3 tys

  8,3(0.6%)

  318,6 tys

  8,6(0.5%)

  326,7 tys

  8,9(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  341,2 tys

  9,1(0.7%)

  337,9 tys

  9,1(0.6%)

  187,9 tys

  5,0(0.4%)

  156,0 tys

  4,2(0.3%)

  176,9 tys

  4,8(0.4%)

  121,4 tys

  3,3(0.2%)

  135,2 tys

  3,7(0.2%)

  188,1 tys

  5,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,3(0.3%)

  125,2 tys

  3,4(0.3%)

  125,2 tys

  3,4(0.2%)

  131,8 tys

  3,6(0.2%)

  130,2 tys

  3,5(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  15,8 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  28,9 tys

  0,8(0.1%)

  26,6 tys

  0,7(0%)

  33,0 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  839,8 tys

  22,5(1.7%)

  1,3 mln

  36,2(2.4%)

  674,6 tys

  18,1(1.4%)

  14,9 tys

  0,4(0%)

  299,7 tys

  8,1(0.6%)

  81,0 tys

  2,2(0.2%)

  11,3 tys

  0,3(0%)

  25,3 tys

  0,7(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  48,5 tys

  1,3(0.1%)

  3,6 mln

  97,7(6.6%)

  237,8 tys

  6,4(0.5%)

  43,8 tys

  1,2(0.1%)

  40,3 tys

  1,1(0.1%)

  42,7 tys

  1,2(0.1%)

  18,3 tys

  0,5(0%)

  19,0 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  500,0 tys

  13,4(1%)

  931,8 tys

  25,0(1.7%)

  370,5 tys

  10,0(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  226,6 tys

  6,1(0.5%)

  381,7 tys

  10,2(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  42,8 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat milicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 041 mieszkańców powiatu milickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 385 kobiet oraz 4 656 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,8% mieszkańców powiatu milickiego, gimnazjalnym 5,8%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu milickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie milickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,9%) oraz podstawowe ukończone (22,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,1%) oraz podstawowe ukończone (18,3%).

  W roku 2018 w powiecie milickim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 47 oddziałów uczęszczało 914 dzieci (455 dziewczynek oraz 459 chłopców). Dostępnych było 914 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie milickim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 648 dzieci (295 dziewczynek oraz 353 chłopców). Dostępnych było 716 miejsc.

  16,5% mieszkańców powiatu milickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 760 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 17 szkół podstawowych, w których w 192 oddziałach uczyło się 3 206 uczniów (1 573 kobiety oraz 1 633 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie milickim placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 131 oddziałach uczyło się 2 447 uczniów (1 159 kobiet oraz 1 288 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,41.

  W powiecie milickim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 17 oddziałach uczyło się 485 uczniów (311 kobiet oraz 174 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 139 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie milickim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 640 uczniów (396 kobiet oraz 244 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 244 absolwentów.

  W powiecie milickim znajdują się 2 Technika, w których w 25 oddziałach uczyło się 573 uczniów (206 kobiet oraz 367 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 137 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie milickim placówkę miały 2 Technika, w których w 27 oddziałach uczyło się 717 uczniów (304 kobiety oraz 413 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 153 absolwentów.

  W powiecie milickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 7 oddziałach uczyło się 180 uczniów (58 kobiet oraz 122 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 14,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,5 uczniów. 25,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu milickiego w wieku potencjalnej nauki (27,3% kobiet i 28,0% mężczyzn).

 • 10,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  17,9%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,8%
  woj. dolnośląskie
  35,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • powiat milicki
  2,5%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  12,9%
  Kraj
  12,4%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat milicki
  16,1%
  Województwo
  18,9%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. milicki
  31,8%
  Województwo
  22,8%
  Kraj
  22,9%
 • 23,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat milicki
  5,8%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  20,4%
  Dolnośląskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat milicki
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 760 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  760,0
  Województwo
  887,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat milicki
  1,19
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 47 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 914 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat milicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 914 Dzieci
 • 455 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 459 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 178 3 lata
 • 178
 • 239 4 lata
 • 239
 • 224 5 lata
 • 224
 • 236 6 lat
 • 236
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 90 3 lata
 • 90
 • 112 4 lata
 • 112
 • 120 5 lata
 • 120
 • 119 6 lat
 • 119
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 88 3 lata
 • 88
 • 127 4 lata
 • 127
 • 104 5 lata
 • 104
 • 117 6 lat
 • 117
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 342 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 74,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 73,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 48 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat milicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 23 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 19 3 lata
 • 19
 • 25 4 lata
 • 25
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 10 4 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 15 4 lata
 • 15
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat milicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 187 Oddziały
 • 3 173 Uczniowie
 • 1 561 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 612 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 345 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 369 Absolwenci 2016
 • 178 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 191 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci 2016
 • 4 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat milicki
  16,7
  Województwo
  18,4
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,0
 • 6,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,6
 •  
 • 260,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 216,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 232 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki671
  • angielski317
  • francuski244
 • 671 niemiecki
 • 317 angielski
 • 244 francuski
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 16 niemiecki
 • 2 angielski
 •  
 • 94,41 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat milicki
  94,41
  Województwo
  94,88
  Polska
  95,46
 • 93,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,14
  Dolnośląskie
  92,92
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat milicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat milicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat milicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 384 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 124 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 131 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 118 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,5%
  49,5%
 • 64 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,5
  Województwo
  26,2
  Polska
  26,2
 •  
 • 28,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat milicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 573 Uczniowie
 • 206 Kobiety
  (uczniowie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,0%
  64,0%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 86 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  22,9
  Dolnośląskie
  23,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 49,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 28,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat milicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 168 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,7%
  67,3%
 • 93 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. milicki
  25,7
  Dolnośląskie
  18,9
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,7
 • 28,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,0
 • 12,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 12,0
 •  
 •  
 • 2 200 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 173
  • niemiecki942
  • francuski58
  • rosyjski27
 • 1 173 angielski
 • 942 niemiecki
 • 58 francuski
 • 27 rosyjski
 • 15 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 15 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat milicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 4 Oddziały
 • 45 Uczniowie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 77,8%
  22,2%
 • 13 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 11,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  11,3
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 11,3 Szkoły policealne ogółem
 • 11,3
 • 11,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 11,3
 •  
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat milicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat milicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat milicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat milicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie milickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie milickim znajdowały się 2 hotele (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • domy pracy twórczej: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 7, liczba miejsc: 315)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 7


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie milickim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie milickim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 500 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 94 (uczestnicy: 5 744)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 925)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 495)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 530)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 1 300)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 587)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 440)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 597)
  • inne: 3 (uczestnicy: 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 364)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 40)
  • taneczne: 1 (członkowie: 14)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 218)
  • koło gospodyń wiejskich: 3 (członkowie: 30)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • studia telewizyjne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 96)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 39)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie milickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 920 zwiedzających, co daje 520 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie milickim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 143 742 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 161 463 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie milickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 29 596 wolumenów w tym ziobry specjalne: 237. Odnotowano 100 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 43 668 wolumenów. Odnotowano 678 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie milickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie milickim działały 24 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 052 członków. Zarejestrowano 1 053 ćwiczących (mężczyźni: 859, kobiety: 194, chłopcy do lat 18: 470, dziewczęta do lat 18: 154). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (29), instruktora sportowego (25) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie milickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat milicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat milicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 24 wypadków drogowych w powiecie milickim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 65,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 82,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie milickim zarejestrowanych było 37 638 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 27 552 samochodów osobowych (748,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 630 samochodów ciężarowych (136,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 77 autobusów (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 377 ciągników siodłowych (10,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 487 motocykli (67,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie milickim znajdowało się 10 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie milickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 31 Ranni
  (rok 2020)
 • 0 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie milickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 65,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  65,2
  woj. dolnośląskie
  54,6
  Cały kraj
  61,5
 • 8,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat milicki
  8,2
  Dolnośląskie
  5,7
  Cały kraj
  6,5
 • 84,24 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  84,2
  Województwo
  62,0
  Cały kraj
  69,2
 • 7,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. milicki
  8,0
  woj. dolnośląskie
  6,7
  Polska
  7,6
 • 82,36 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  82,4
  woj. dolnośląskie
  73,3
  Kraj
  80,2
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat milicki
  12,5
  Dolnośląskie
  10,5
  Cała Polska
  10,6
 • 129,17 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat milicki
  129,2
  woj. dolnośląskie
  113,7
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 37 638 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie milickim w 2020 roku
 • 27 552 Samochody osobowe
 • 4 630 Samochody ciężarowe
 • 109 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 77 Autobusy
 • 208 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 377 Ciągniki samochodowe
 • 377   Ciągniki siodłowe
 • 2 307 Ciągniki rolnicze
 • 2 487 Motocykle
 • 1 034   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 698 Motorowery
 • 27 552Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie milickim
 • Samochody osobowe w powiecie milickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 748,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  748,7
  Województwo
  679,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 085
  • 1400-1649 kg6 480
  • 1650-1899 kg6 026
  • 1900 kg i więcej7 961
 • 7 085 do 1399 kg
 • 6 480 1400-1649 kg
 • 6 026 1650-1899 kg
 • 7 961 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 144 do 1399 cm3
 • 10 144
 • 14 826 1400-1999 cm3
 • 14 826
 • 2 582 2000 i więcej cm3
 • 2 582
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie milickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 383
  • olej napędowy10 034
  • gaz (LPG)2 939
  • pozostałe196
 • 14 383 benzyna
 • 10 034 olej napędowy
 • 2 939 gaz (LPG)
 • 196 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 140 do 1 roku
 • 140
 • 176 2 lata
 • 176
 • 239 3 lata
 • 239
 • 601 4-5 lat
 • 601
 • 721 6-7 lat
 • 721
 • 968 8-9 lat
 • 968
 • 1 319 10-11 lat
 • 1 319
 • 4 440 12-15 lat
 • 4 440
 • 6 057 16-20 lat
 • 6 057
 • 4 848 21-25 lat
 • 4 848
 • 2 747 26-30 lat
 • 2 747
 • 5 296 31 lat i więcej
 • 5 296
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie milickim
 • pow. milicki
  20,8 lat
  woj. dolnośląskie
  19,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 4 630Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie milickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie milickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 136,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat milicki
  136,1
  Dolnośląskie
  98,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 147 do 999 kg
 • 2 147
 • 1 646 1000-1499 kg
 • 1 646
 • 279 1500-2999 kg
 • 279
 • 42 3000-3499 kg
 • 42
 • 85 3500-4999 kg
 • 85
 • 216 5000-6999 kg
 • 216
 • 103 7000-9999 kg
 • 103
 • 81 10000-14999 kg
 • 81
 • 31 15000 kg i więcej
 • 31
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna661
  • olej napędowy3 634
  • gaz (LPG)98
  • pozostałe237
 • 661 benzyna
 • 3 634 olej napędowy
 • 98 gaz (LPG)
 • 237 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 88 do 1 roku
 • 88
 • 66 2 lata
 • 66
 • 51 3 lata
 • 51
 • 204 4-5 lat
 • 204
 • 175 6-7 lat
 • 175
 • 211 8-9 lat
 • 211
 • 279 10-11 lat
 • 279
 • 746 12-15 lat
 • 746
 • 775 16-20 lat
 • 775
 • 735 21-25 lat
 • 735
 • 355 26-30 lat
 • 355
 • 945 31 lat i więcej
 • 945
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie milickim
 • Tutaj
  19,7 lat
  Dolnośląskie
  19,4 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 77Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie milickim
 • Autobusy w powiecie milickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat milicki
  2,1
  woj. dolnośląskie
  3,7
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy66
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe1
 • 9 benzyna
 • 66 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 4 16-20 lat
 • 4
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 36 31 lat i więcej
 • 36
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie milickim
 • pow. milicki
  25,7 lat
  woj. dolnośląskie
  21,5 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 377Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie milickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie milickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. milicki
  10,2
  woj. dolnośląskie
  8,2
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy357
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe18
 • 1 benzyna
 • 357 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 3 2 lata
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 37 4-5 lat
 • 37
 • 27 6-7 lat
 • 27
 • 26 8-9 lat
 • 26
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 95 12-15 lat
 • 95
 • 57 16-20 lat
 • 57
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie milickim
 • powiat milicki
  16,4 lat
  woj. dolnośląskie
  14,3 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 487Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie milickim
 • Motocykle w powiecie milickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat milicki
  67,6
  woj. dolnośląskie
  35,4
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 17 2 lata
 • 17
 • 6 3 lata
 • 6
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 34 6-7 lat
 • 34
 • 30 8-9 lat
 • 30
 • 40 10-11 lat
 • 40
 • 182 12-15 lat
 • 182
 • 258 16-20 lat
 • 258
 • 254 21-25 lat
 • 254
 • 146 26-30 lat
 • 146
 • 1 457 31 lat i więcej
 • 1 457
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie milickim
 • powiat milicki
  27,8 lat
  Województwo
  23,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie milickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 134,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. milicki
  134,3 km
  Dolnośląskie
  561,1 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 2,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  2,6 km
  Dolnośląskie
  3,9 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami