Krzanowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krzanowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krzanowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu raciborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krzanowice.
 • 2 021 Liczba mieszkańców
 • 3,1 km² Powierzchnia
 • 656,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SRC Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Franciszek Strzedulla Burmistrz miasta
Krzanowice na mapie
Identyfikatory
 • 18.122950.0194 Współrzędne GPS
 • 2411034 TERYT (TERC)
 • 0215427 SIMC
Herb miasta Krzanowice
Krzanowice herb

Jak Krzanowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krzanowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krzanowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krzanowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
8Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
33Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
38Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
47Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
58Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
87Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
106Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
145Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
177Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
195Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
215Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
266Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
299Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
299Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
312Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
320Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
364Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce

Krzanowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-470Poczta Krzanowice, ul. Rynek 16

Krzanowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krzanowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Raciborzu (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łąkowa 28
47-400 Racibórz
Urząd Miejski w Krzanowicach
(32) 410-82-02
(32) 410-80-42
ul. 15 Grudnia
47-470 Krzanowice

Krzanowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krzanowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 021, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krzanowic zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Krzanowic jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Krzanowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,47 na 1000 mieszkańców Krzanowic. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 63,6% dziewczynek i 36,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,9% zgonów w Krzanowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,3% zgonów w Krzanowicach były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krzanowic przypada 8.92 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 34 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krzanowic 18. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -6.

  61,6% mieszkańców Krzanowic jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krzanowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 021 Liczba mieszkańców
 • 1 052 Kobiety
 • 969 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krzanowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krzanowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krzanowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krzanowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krzanowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krzanowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krzanowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krzanowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krzanowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,7%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 32,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,7%
  śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Krzanowice
  6,6%
  śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krzanowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Krzanowice
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krzanowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,5
  śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krzanowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krzanowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krzanowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krzanowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 4 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 63,6%
  36,4%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,5
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,5
  Województwo
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 312 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 312 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 205 Waga 3500g - 3999g
 • 205
 • 285 Waga 3000g - 3499g
 • 285
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Krzanowice
  1,18
  śląskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,57
  Województwo
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,55
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krzanowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 10 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,9 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  woj. śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 180,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  180,4
  Województwo
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,0
  śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Krzanowice
  3,4
  woj. śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie raciborskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,9%
  Województwo
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 20,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,2%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  6,7%
 • 98 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 259,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  259,0
  śląskie
  315,1
  Cała Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Polska
  253,9
 • 484,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 536,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  484,1
  śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 51,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  51,6
  Województwo
  63,1
  Polska
  62,9
 • 23,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Krzanowice
  23,1
  śląskie
  39,0
  Cały kraj
  33,8
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Krzanowice
  5,8
  śląskie
  8,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  śląskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 18 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -6 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krzanowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krzanowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzanowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzanowicach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krzanowicach to 649 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krzanowicach to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krzanowicach to 179,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,76% mieszkań posiada łazienkę, 88,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu raciborskiego.

  Powiat raciborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 649 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 319,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Krzanowice
  319,70
  woj. śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 110,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  110,80 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 35,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,40 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  5,54
  woj. śląskie
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,13
  woj. śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Krzanowice
  0,56
  śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzanowice
  2,46
  Województwo
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Krzanowice
  5,40
  Województwo
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 13,30 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,30
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 897 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 179,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  179,4 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,44 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,31%
  śląskie
  99,06%
  Polska
  97,75%
 • 97,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,84%
  Województwo
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 96,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,76%
  śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 88,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  88,91%
  śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,00%
  woj. śląskie
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krzanowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krzanowicach na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krzanowicach wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzanowicach wynosiło 6 823,09 PLN, co odpowiada 101.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krzanowic 142 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 60 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -82.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Krzanowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  151,0
  śląskie
  282,0
  Cała Polska
  259,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,6% Kobiety
 • 3,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krzanowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krzanowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krzanowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 908 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Krzanowice
  6 823 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krzanowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 142 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -82 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,2% Przemysł i budownictwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,8% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krzanowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 304 Pracujący ogółem
 • 194 Kobiety
 • 110 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krzanowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krzanowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Krzanowice
  62,4
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 34,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,9
  woj. śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 126,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Krzanowice
  126,6
  śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krzanowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krzanowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 148 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 109 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (3) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krzanowicach najwięcej (8) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (133) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,7% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (44) podmiotów, a 65,5% (97) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krzanowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.9%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (11.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 148 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44 Przemysł i budownictwo
 • 97 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Krzanowicach w 2023 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Krzanowicach w 2023 roku
 • 109 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 133 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 133
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 148 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 148
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 109 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 25 Budownictwo
 • 25
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 11
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzanowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krzanowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 44 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krzanowicach wynosi 75,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krzanowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,10 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,72 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,47 (59%), drogowe - 1,71 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krzanowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krzanowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 44
 • 27 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 27
 • 11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 11
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 21,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,64
  woj. śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 13,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,10
  Województwo
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 5,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,47
  Województwo
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Krzanowice
  1,71
  Województwo
  1,68
  Polska
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Krzanowice
  0,38
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 11,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Krzanowice
  11,72
  woj. śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krzanowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Krzanowice
  77%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  Województwo
  88%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  woj. śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  60%
  Kraj
  51%

Krzanowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krzanowic wyniosła w 2022 roku 31,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krzanowic - 34% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 8,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krzanowic wyniosła w 2022 roku 31,8 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (29.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.9%). W budżecie Krzanowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,1 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,4%.
 • Wydatki budżetu w Krzanowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krzanowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krzanowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krzanowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,4 mln

  2,5 tys(100%)

  17,5 mln

  3,0 tys(100%)

  19,0 mln

  3,3 tys(100%)

  20,6 mln

  3,6 tys(100%)

  22,9 mln

  4,0 tys(100%)

  25,3 mln

  4,7 tys(100%)

  28,3 mln

  5,3 tys(100%)

  31,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,4 mln

  3,4 tys(51.8%)

  7,8 mln

  3,5 tys(44.4%)

  7,5 mln

  3,5 tys(39.4%)

  7,5 mln

  3,5 tys(36.6%)

  8,2 mln

  3,8 tys(35.8%)

  8,6 mln

  4,0 tys(33.9%)

  10,0 mln

  4,8 tys(35.5%)

  10,7 mln

  5,3 tys(34%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  1,8(0%)

  4,0 tys

  1,9(0%)

  43,0 tys

  19,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 mln

  1,9 tys(12%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  833(12.7%)

  2,0 mln

  923(11.6%)

  2,6 mln

  1,2 tys(13.7%)

  2,0 mln

  919(9.6%)

  2,5 mln

  1,2 tys(11%)

  2,4 mln

  1,1 tys(9.3%)

  3,5 mln

  1,7 tys(12.3%)

  3,8 mln

  1,9 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  500(7.6%)

  1,6 mln

  714(8.9%)

  1,7 mln

  785(8.9%)

  2,3 mln

  1,0 tys(11%)

  3,1 mln

  1,4 tys(13.4%)

  3,6 mln

  1,7 tys(14.4%)

  3,5 mln

  1,6 tys(12.3%)

  3,0 mln

  1,5 tys(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  200,3 tys

  91,2(1.4%)

  362,6 tys

  165(2.1%)

  473,2 tys

  218(2.5%)

  476,4 tys

  221(2.3%)

  790,9 tys

  365(3.5%)

  293,5 tys

  138(1.2%)

  1,9 mln

  897(6.7%)

  2,1 mln

  1,0 tys(6.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  719(11%)

  3,7 mln

  1,7 tys(20.8%)

  882,2 tys

  407(4.6%)

  796,6 tys

  369(3.9%)

  688,1 tys

  318(3%)

  608,2 tys

  285(2.4%)

  666,7 tys

  317(2.4%)

  1,3 mln

  629(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  520,4 tys

  237(3.6%)

  495,0 tys

  225(2.8%)

  512,9 tys

  237(2.7%)

  878,5 tys

  407(4.3%)

  986,3 tys

  455(4.3%)

  824,4 tys

  386(3.3%)

  631,1 tys

  300(2.2%)

  646,2 tys

  318(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  330,4 tys

  150(2.3%)

  362,1 tys

  165(2.1%)

  357,0 tys

  165(1.9%)

  399,2 tys

  185(1.9%)

  488,0 tys

  225(2.1%)

  508,8 tys

  238(2%)

  497,4 tys

  236(1.8%)

  575,6 tys

  284(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  321,3 tys

  146(2.2%)

  354,4 tys

  161(2%)

  304,8 tys

  141(1.6%)

  282,5 tys

  131(1.4%)

  266,1 tys

  123(1.2%)

  173,0 tys

  81,1(0.7%)

  119,4 tys

  56,7(0.4%)

  469,0 tys

  231(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  236,7 tys

  108(1.6%)

  200,5 tys

  91,3(1.1%)

  219,7 tys

  101(1.2%)

  391,2 tys

  181(1.9%)

  411,9 tys

  190(1.8%)

  323,6 tys

  152(1.3%)

  249,3 tys

  118(0.9%)

  321,8 tys

  159(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  190,6 tys

  86,8(1.3%)

  144,7 tys

  65,9(0.8%)

  175,0 tys

  80,7(0.9%)

  133,1 tys

  61,7(0.6%)

  169,2 tys

  78,1(0.7%)

  128,9 tys

  60,4(0.5%)

  329,2 tys

  156(1.2%)

  297,5 tys

  147(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  171,9 tys

  78,3(1.2%)

  160,3 tys

  73,0(0.9%)

  179,5 tys

  82,8(0.9%)

  1,2 mln

  551(5.8%)

  238,2 tys

  110(1%)

  1,1 mln

  503(4.2%)

  339,7 tys

  161(1.2%)

  289,5 tys

  143(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  230,0 tys

  105(1.6%)

  186,9 tys

  85,1(1.1%)

  262,7 tys

  121(1.4%)

  268,2 tys

  124(1.3%)

  20,2 tys

  9,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  273,9 tys

  135(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,5 tys

  31,7(0.5%)

  56,0 tys

  25,5(0.3%)

  41,5 tys

  19,2(0.2%)

  43,0 tys

  19,9(0.2%)

  40,2 tys

  18,6(0.2%)

  12,1 tys

  5,7(0%)

  14,0 tys

  6,6(0%)

  166,5 tys

  82,0(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  76,1 tys

  34,6(0.5%)

  104,3 tys

  47,5(0.6%)

  79,1 tys

  36,5(0.4%)

  105,6 tys

  48,9(0.5%)

  122,9 tys

  56,7(0.5%)

  109,9 tys

  51,5(0.4%)

  104,6 tys

  49,7(0.4%)

  157,6 tys

  77,7(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,0 tys

  7,3(0.1%)

  600

  0,3(0%)

  11,7 tys

  5,4(0.1%)

  700

  0,3(0%)

  74,7 tys

  34,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  15,0(0.1%)

  49,6 tys

  24,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,7 tys

  29,4(0.4%)

  9,4 tys

  4,3(0.1%)

  3,9 tys

  1,8(0%)

  64,0 tys

  29,7(0.3%)

  59,4 tys

  27,4(0.3%)

  59,9 tys

  28,1(0.2%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  792

  0,4(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  780

  0,4(0%)

  400

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  64,3 tys

  29,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,4 tys

  28,8(0.3%)

  15,8 tys

  7,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krzanowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krzanowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krzanowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krzanowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,8 mln

  2,9 tys(100%)

  18,2 mln

  3,1 tys(100%)

  19,9 mln

  3,5 tys(100%)

  21,7 mln

  3,8 tys(100%)

  22,7 mln

  3,9 tys(100%)

  27,1 mln

  5,0 tys(100%)

  30,6 mln

  5,7 tys(100%)

  31,8 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,4 mln

  2,5 tys(32%)

  5,3 mln

  2,4 tys(28.8%)

  5,6 mln

  2,6 tys(28.2%)

  6,2 mln

  2,9 tys(28.4%)

  6,3 mln

  2,9 tys(27.8%)

  6,7 mln

  3,1 tys(24.8%)

  7,3 mln

  3,5 tys(23.7%)

  10,2 mln

  5,0 tys(32%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  3,3 tys(43%)

  7,6 mln

  3,5 tys(41.7%)

  8,0 mln

  3,7 tys(40%)

  7,7 mln

  3,6 tys(35.5%)

  8,4 mln

  3,9 tys(37.1%)

  9,1 mln

  4,3 tys(33.7%)

  11,9 mln

  5,6 tys(38.8%)

  9,4 mln

  4,6 tys(29.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  6,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  18,7(0.1%)

  3,8 mln

  1,9 tys(11.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  645,6 tys

  294(3.8%)

  695,6 tys

  317(3.8%)

  719,9 tys

  332(3.6%)

  1,0 mln

  475(4.7%)

  1,3 mln

  590(5.6%)

  2,3 mln

  1,1 tys(8.4%)

  1,7 mln

  801(5.5%)

  1,7 mln

  838(5.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  535(7%)

  3,2 mln

  1,5 tys(17.7%)

  385,9 tys

  178(1.9%)

  342,9 tys

  159(1.6%)

  200,8 tys

  92,7(0.9%)

  212,8 tys

  99,7(0.8%)

  200,4 tys

  95,3(0.7%)

  769,0 tys

  379(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  604,2 tys

  275(3.6%)

  481,7 tys

  219(2.6%)

  533,2 tys

  246(2.7%)

  569,4 tys

  264(2.6%)

  429,2 tys

  198(1.9%)

  674,5 tys

  316(2.5%)

  1,0 mln

  483(3.3%)

  740,7 tys

  365(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  317,9 tys

  145(1.9%)

  329,9 tys

  150(1.8%)

  329,5 tys

  152(1.7%)

  355,5 tys

  165(1.6%)

  451,8 tys

  209(2%)

  477,0 tys

  224(1.8%)

  464,5 tys

  221(1.5%)

  528,4 tys

  260(1.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  66,1 tys

  30,1(0.4%)

  65,1 tys

  29,6(0.4%)

  133,5 tys

  61,6(0.7%)

  90,9 tys

  42,1(0.4%)

  105,2 tys

  48,6(0.5%)

  99,1 tys

  46,4(0.4%)

  635,8 tys

  302(2.1%)

  392,5 tys

  193(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  183,3 tys

  83,4(1%)

  265,4 tys

  122(1.3%)

  270,8 tys

  125(1.2%)

  21,3 tys

  9,8(0.1%)

  84,4

  0,0(0%)

  492

  0,2(0%)

  345,7 tys

  170(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  243,2 tys

  111(1.4%)

  211,9 tys

  96,5(1.2%)

  197,1 tys

  90,9(1%)

  446,4 tys

  207(2.1%)

  214,7 tys

  99,1(0.9%)

  198,1 tys

  92,8(0.7%)

  354,2 tys

  168(1.2%)

  300,9 tys

  148(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  48,1 tys

  21,9(0.3%)

  42,0 tys

  19,1(0.2%)

  34,4 tys

  15,9(0.2%)

  35,9 tys

  16,6(0.2%)

  29,9 tys

  13,8(0.1%)

  9,7 tys

  4,5(0%)

  8,3 tys

  4,0(0%)

  163,3 tys

  80,4(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,5(0%)

  800

  0,4(0%)

  1 000

  0,5(0%)

  821,2 tys

  381(3.8%)

  25,8 tys

  11,9(0.1%)

  665,8 tys

  312(2.5%)

  22,4 tys

  10,6(0.1%)

  34,5 tys

  17,0(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  986,6 tys

  449(5.9%)

  89,3 tys

  40,7(0.5%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  4,5 tys

  2,1(0%)

  249,4 tys

  115(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  394,6 tys

  188(1.3%)

  4,3 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,7 tys

  29,4(0.4%)

  9,4 tys

  4,3(0.1%)

  3,9 tys

  1,8(0%)

  56,0 tys

  26,0(0.3%)

  59,4 tys

  27,4(0.3%)

  59,9 tys

  28,1(0.2%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,3(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  792

  0,4(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  780

  0,4(0%)

  400

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  27,1 tys

  12,3(0.2%)

  42,2 tys

  19,2(0.2%)

  24,3 tys

  11,2(0.1%)

  36,5 tys

  16,9(0.2%)

  39,9 tys

  18,4(0.2%)

  32,1 tys

  15,0(0.1%)

  43,3 tys

  20,6(0.1%)

  300

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  129,0 tys

  59,6(0.6%)

  7,3 tys

  3,4(0%)

  260,4 tys

  124(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,3 tys

  9,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  24,4(0.2%)

  32,1 tys

  14,8(0.1%)

  3,6 tys

  1,7(0%)

  982

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  600

  0,3(0%)

  600

  0,3(0%)

  700

  0,3(0%)

  700

  0,3(0%)

  700

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  84,0 tys

  38,8(0.4%)

  -5 807,6

  -2,7(-0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krzanowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 454 mieszkańców Krzanowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 227 kobiet oraz 227 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,4% mieszkańców Krzanowic, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Krzanowic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krzanowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2022 w Krzanowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 107 dzieci (50 dziewczynek oraz 57 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krzanowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 77 dzieci (35 dziewczynek oraz 42 chłopców). Dostępnych było 180 miejsc.

  16,3% mieszkańców Krzanowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,9% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 500 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,29 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 257 uczniów (129 kobiet oraz 128 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krzanowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 8 oddziałach uczyło się 179 uczniów (96 kobiet oraz 83 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (31,2% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 152,07.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 22,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Krzanowic w wieku potencjalnej nauki (22,8% kobiet i 19,1% mężczyzn).

 • 19,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,8%
  śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Krzanowice
  32,5%
  woj. śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,4%
  woj. śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Krzanowice
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  12,1%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1500 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 500,0
  śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,29 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,29
  śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 175 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krzanowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 107 Dzieci
 • 50 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,7%
  53,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 24 4 lata
 • 24
 • 29 5 lata
 • 29
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 11 4 lata
 • 11
 • 16 5 lata
 • 16
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 13 4 lata
 • 13
 • 13 5 lata
 • 13
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 9,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krzanowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzanowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole w Krzanowicach
  Publiczne
  32 410-80-17
  32 410-80-17
  ul. Szpitalna 4a
  47-470 Krzanowice
  610917
 • Szkoły podstawowe w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krzanowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 257 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 128 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 33 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,1
  woj. śląskie
  17,5
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 152,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Krzanowice
  152,07
  śląskie
  96,89
  Kraj
  95,96
 • 152,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  152,07
  śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzanowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krzanowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krzanowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krzanowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  32 410-70-10
  32 410-70-10
  ul. Akacjowa 1
  47-470 Krzanowice
  9172-
 • Edukacyjne grupy wieku w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krzanowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krzanowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krzanowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krzanowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Krzanowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krzanowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krzanowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krzanowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krzanowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 20 (uczestnicy: 785)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 200)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 140)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 125)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 49)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 2 (członkowie: 29)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Krzanowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 579 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 269 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Krzanowicach działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 167 członków. Zarejestrowano 117 ćwiczących (mężczyźni: 62, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 41, dziewczęta do lat 18: 45). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krzanowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krzanowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krzanowic znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krzanowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1742 r. (ul. Rybnicka 66)dnia 1959-11-03, wykaz dokumentów: 615/59 z 1959-11-03
  • Kościół z 1914 - 1915dnia 1983-08-10, wykaz dokumentów: 1304/83 z 1983-08-10

Krzanowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 8 wypadków drogowych w Krzanowicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 394,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krzanowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu raciborskiego.

  Powiat raciborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krzanowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 8 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krzanowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 394,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Krzanowice
  394,1
  Województwo
  1 088,4
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  74,1
  Polska
  104,4
 • 394,09 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  394,1
  śląskie
  1 309,3
  Cały kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Krzanowice
  0,0
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Krzanowice
  100,0
  woj. śląskie
  120,3
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krzanowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  0,0 km
  woj. śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Krzanowice
  0,0 km
  śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krzanowice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 917droga wojewódzka nr 917(Racibórz - Bojanów - Krzanowice - granica (Czechy))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krzanowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 151Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn Koźle - Chałupki [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Azoty - Bierawa - Dziergowice - Kuźnia Raciborska - Nędza - Racibórz Markowice - Racibórz - Tworków - Krzyżanowice - Roszków Raciborski - Rudyszwałd - Chałupki)
  • LK 177Linia kolejowa nr 177: Racibórz - Głubczyce [o znaczeniu drugorzędnym] (Racibórz - Racibórz Studzienna - Lekartów - Tłustomosty - Baborów - Bernacice - Głubczyce)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krzanowicach istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Cegielniana

  ul. Cicha

  ul. Długa

  ul. Graniczna

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Księdza Kwitka

  ul. Księdza Pawlara

  ul. Magdaleny

  ul. Mikołaja

  ul. Morawska

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opawska

  ul. Polna

  ul. Raciborska

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  ul. Samborowicka

  ul. Sikorskiego

  ul. Srebrna Góra

  ul. Staszica

  ul. Sudzicka

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Tylna

  ul. Winna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zamkowa

  ul. Zawadzkiego