Żukowo w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Żukowo - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Żukowo to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego, powiatu kartuskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Żukowo.
 • 6 673 Liczba mieszkańców
 • 4,7 km² Powierzchnia
 • 1 410,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1201 Data założenia
 • 1 stycznia 1989 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 58 Numer kierunkowy
 • GKA Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Dariusz Kankowski Burmistrz miasta
Żukowo na mapie
Identyfikatory
 • 18.365054.3420 Współrzędne GPS
 • 2205084 TERYT (TERC)
 • 0935127 SIMC
Herb miasta Żukowo
Żukowo herb
Flaga miasta Żukowo
Żukowo flaga

Jak Żukowo wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Żukowo na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Żukowo wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Żukowo plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
16Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
18Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
23Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
43Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
46Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
46Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
75Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
84Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
106Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
136Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
159Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
182Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
202Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
226Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
233Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
241Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
249Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
259Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Żukowo - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
83-330Poczta Żukowo koło Kartuz

Żukowo - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Żukowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kartuzach (podlega pod: ZUS Oddział w Gdańsku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ceynowy 5
83-300 Kartuzy
Urząd Gminy w Żukowie
(58) 685-83-00
(58) 685-83-00
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

Żukowo - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Żukowo jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 673, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 9,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Żukowa zawarli w 2022 roku 34 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Żukowa jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,1% to wdowy/wdowcy.

  Żukowo ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,85 na 1000 mieszkańców Żukowa. W 2022 roku urodziło się 75 dzieci, w tym 38,7% dziewczynek i 61,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 455 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,60 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,5% zgonów w Żukowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Żukowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Żukowa przypada 8.4 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 78 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 95 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Żukowa -17. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  58,5% mieszkańców Żukowa jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Żukowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 673 Liczba mieszkańców
 • 3 363 Kobiety
 • 3 310 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Żukowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Żukowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Żukowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Żukowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Żukowo
  39,7 lat
  Pomorskie
  40,9 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Żukowo, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Żukowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Żukowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Żukowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Żukowo,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Żukowo
  27,7%
  Województwo
  30,3%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • Żukowo
  61,5%
  Pomorskie
  53,3%
  Polska
  54,0%
 • 61,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,0%
  woj. pomorskie
  7,5%
  Cała Polska
  8,5%
 • 9,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  7,9%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. pomorskie
  0,9%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Żukowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,1
  woj. pomorskie
  4,5
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Żukowo
  1,4
  woj. pomorskie
  1,6
  Kraj
  1,6
 • 34 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Żukowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,85 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  2,9
  Województwo
  -1,9
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Żukowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Żukowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Żukowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Żukowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 46 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 38,7%
  61,3%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,2
  woj. pomorskie
  8,9
  Cały kraj
  8,1
 • 51,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  51,6
  Województwo
  37,4
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 72 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 72
 • 139 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 139
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 455 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 382 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 530 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 455 g
  Województwo
  3 411 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 34 Waga 4500g - 4999g
 • 34
 • 198 Waga 4000g - 4499g
 • 198
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 657 Waga 3000g - 3499g
 • 657
 • 221 Waga 2500g - 2999g
 • 221
 • 56 Waga 2000g - 2499g
 • 56
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,84 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,84
  Województwo
  1,32
  Cały kraj
  1,26
 • 0,94 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,94
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 1,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Żukowo
  1,60
  Województwo
  0,82
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Żukowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56 Zgony
 • 21 Kobiety
  (Zgony)
 • 35 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 37,5%
  62,5%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Żukowo
  8,4
  Województwo
  10,8
  Kraj
  11,9
 • 62,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  62,5
  Województwo
  121,3
  Cała Polska
  147,0
 • 4,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,1
  woj. pomorskie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kartuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,5%
  woj. pomorskie
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Żukowo
  19,2%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • 205 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. pomorskie
  22,5
  Polska
  13,3
 • 67,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Pomorskie
  67,4
  Cała Polska
  74,4
 • 158,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  158,8
  woj. pomorskie
  256,3
  Polska
  268,1
 • 239,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Pomorskie
  239,1
  Polska
  246,5
 • 301,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 303,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 299,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Żukowo
  301,4
  Województwo
  417,4
  Cała Polska
  475,8
 • 48,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  48,9
  woj. pomorskie
  61,2
  Cała Polska
  70,6
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Żukowo
  20,1
  woj. pomorskie
  27,8
  Kraj
  32,6
 • 2,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,7
  Województwo
  7,3
  Cała Polska
  6,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Żukowo
  0,4%
  Pomorskie
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 95 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 53 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -12 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -17 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Żukowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Żukowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żukowo - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żukowie oddano do użytku 43 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Żukowie to 2 240 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  69,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 30,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Żukowie to 5,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Żukowie to 130,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,73% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,64% mieszkań posiada łazienkę, 80,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 83,14% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kartuskiego.

  Powiat kartuski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 240 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 335,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Żukowo
  335,70
  Województwo
  411,40
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 107,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  107,50 m2
  Pomorskie
  73,20 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 36,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Żukowo
  36,10 m2
  Pomorskie
  30,10 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Żukowo
  4,93
  woj. pomorskie
  3,75
  Polska
  3,83
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Żukowo
  2,98
  Województwo
  2,43
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Żukowo
  0,60
  woj. pomorskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 43 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,44
  Województwo
  8,74
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 255 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Żukowo
  5,93
  Pomorskie
  3,50
  Cała Polska
  3,89
 • 38,21 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  38,21
  Pomorskie
  30,63
  Cała Polska
  24,56
 • 5 603 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 130,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  130,3 m2
  Województwo
  80,9 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,84 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,84 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,73%
  woj. pomorskie
  97,54%
  Kraj
  97,71%
 • 95,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,68%
  Województwo
  96,81%
  Cały kraj
  95,10%
 • 95,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  95,64%
  woj. pomorskie
  95,74%
  Cały kraj
  93,66%
 • 80,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,83%
  woj. pomorskie
  88,34%
  Polska
  85,62%
 • 83,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  83,14%
  woj. pomorskie
  55,51%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Żukowo - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Żukowie na 1000 mieszkańców pracuje 344osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Żukowie wynosiło w 2022 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żukowie wynosiło 5 651,36 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Żukowa 676 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 772 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 96.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Żukowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,5% w przemyśle i budownictwie, a 22,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 344 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  344,0
  Pomorskie
  392,0
  Kraj
  402,0
 • 3,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,3% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Żukowo
  3,3%
  woj. pomorskie
  4,6%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Żukowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Żukowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Żukowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 651 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Żukowo
  5 651 PLN
  Województwo
  6 697 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Żukowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 676 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 772 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 96 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,14 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,5% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,7% Pozostałe
 • 39,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Żukowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Żukowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Żukowo
  71,0
  woj. pomorskie
  69,7
  Cała Polska
  69,0
 • 34,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Żukowo
  34,2
  Pomorskie
  35,9
  Cały kraj
  38,2
 • 92,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Żukowo
  92,8
  Pomorskie
  106,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Żukowo - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Żukowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 204 podmioty gospodarki narodowej, z czego 871 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 105 nowych podmiotów, a 49 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (64) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (72) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (31) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Żukowie najwięcej (122) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 154) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (357) podmiotów, a 69,4% (835) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Żukowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (18.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 204 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 357 Przemysł i budownictwo
 • 835 Pozostała działalność
 • 105 Podmioty nowo zarejestrowane w Żukowie w 2022 roku
 • 49 Podmioty wyrejestrowane w Żukowie w 2022 roku
 • 871 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 154 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 154
 • 37 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 37
 • 11 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 11
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 202 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 202
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 138 Spółki handlowe ogółem
 • 138
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 122  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 122
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 105 Spółki cywilne ogółem
 • 105
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 871 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 162 Budownictwo
 • 162
 • 145 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 145
 • 116 Przetwórstwo przemysłowe
 • 116
 • 102 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 102
 • 81 Transport i gospodarka magazynowa
 • 81
 • 58 Pozostała działalność
 • 58
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 37 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 37
 • 34 Informacja i komunikacja
 • 34
 • 19 Edukacja
 • 19
 • 17 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 17
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 13
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żukowo - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Żukowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 153 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,12 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa pomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Żukowie wynosi 77,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa pomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Żukowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,50 (wykrywalność 65%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,62 (wykrywalność 83%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,62 (38%), drogowe - 2,21 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Żukowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Żukowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 153 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 153
 • 70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 70
 • 64 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 64
 • 15 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 15
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 51 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 51
 • 23,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Żukowo
  23,12
  Pomorskie
  23,25
  Kraj
  22,81
 • 10,50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Żukowo
  10,50
  Pomorskie
  14,36
  Kraj
  12,98
 • 9,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,62
  woj. pomorskie
  6,34
  Cały kraj
  6,99
 • 2,21 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,21
  Pomorskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,20
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,62
  Pomorskie
  12,89
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Żukowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Żukowo
  77%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  59%
  Cała Polska
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Żukowo
  83%
  woj. pomorskie
  68%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Pomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  97%
  Pomorskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  woj. pomorskie
  45%
  Kraj
  51%

Żukowo - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Żukowa wyniosła w 2022 roku 298,8 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Żukowa - 34.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 52,1 mln złotych, czyli 17,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Żukowa wyniosła w 2022 roku 304,6 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (40.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (26.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.5%). W budżecie Żukowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 73,6 złotych na mieszkańca (1,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,8%.
 • Wydatki budżetu w Żukowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Żukowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Żukowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Żukowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  127,8 mln

  3,8 tys(100%)

  146,7 mln

  4,2 tys(100%)

  170,0 mln

  4,7 tys(100%)

  206,8 mln

  5,4 tys(100%)

  219,2 mln

  5,5 tys(100%)

  262,4 mln

  5,7 tys(100%)

  274,9 mln

  5,7 tys(100%)

  298,8 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  55,3 mln

  8,4 tys(43.3%)

  51,1 mln

  7,8 tys(34.8%)

  54,7 mln

  8,2 tys(32.2%)

  65,0 mln

  9,7 tys(31.4%)

  70,3 mln

  10,5 tys(32.1%)

  79,1 mln

  11,8 tys(30.1%)

  83,5 mln

  12,4 tys(30.4%)

  102,3 mln

  15,3 tys(34.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,2 mln

  2,3 tys(11.9%)

  13,0 mln

  2,0 tys(8.9%)

  20,0 mln

  3,0 tys(11.7%)

  24,1 mln

  3,6 tys(11.6%)

  18,9 mln

  2,8 tys(8.6%)

  29,1 mln

  4,3 tys(11.1%)

  38,3 mln

  5,7 tys(13.9%)

  37,7 mln

  5,7 tys(12.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,1 mln

  1,2 tys(6.3%)

  11,1 mln

  1,7 tys(7.6%)

  13,2 mln

  2,0 tys(7.8%)

  18,2 mln

  2,7 tys(8.8%)

  13,7 mln

  2,0 tys(6.2%)

  25,6 mln

  3,8 tys(9.8%)

  25,7 mln

  3,8 tys(9.4%)

  27,8 mln

  4,2 tys(9.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  1,5 tys(7.5%)

  10,4 mln

  1,6 tys(7.1%)

  11,5 mln

  1,7 tys(6.8%)

  12,8 mln

  1,9 tys(6.2%)

  16,1 mln

  2,4 tys(7.3%)

  14,3 mln

  2,1 tys(5.5%)

  16,0 mln

  2,4 tys(5.8%)

  19,8 mln

  3,0 tys(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  997,1 tys

  152(0.8%)

  319,0 tys

  48,6(0.2%)

  2,1 mln

  320(1.3%)

  2,4 mln

  364(1.2%)

  236,2 tys

  35,3(0.1%)

  410,1 tys

  60,9(0.2%)

  600,5 tys

  88,9(0.2%)

  15,1 mln

  2,3 tys(5.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,7 mln

  2,1 tys(10.7%)

  39,7 mln

  6,0 tys(27%)

  3,4 mln

  502(2%)

  3,8 mln

  576(1.9%)

  4,2 mln

  625(1.9%)

  4,3 mln

  632(1.6%)

  4,5 mln

  660(1.6%)

  14,1 mln

  2,1 tys(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,7 mln

  864(4.4%)

  2,6 mln

  393(1.8%)

  1,0 mln

  156(0.6%)

  447,9 tys

  67,0(0.2%)

  772,6 tys

  116(0.4%)

  456,4 tys

  67,8(0.2%)

  406,2 tys

  60,1(0.1%)

  8,3 mln

  1,3 tys(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,7 mln

  418(2.1%)

  3,0 mln

  462(2.1%)

  3,3 mln

  494(1.9%)

  14,3 mln

  2,1 tys(6.9%)

  11,2 mln

  1,7 tys(5.1%)

  5,7 mln

  846(2.2%)

  5,0 mln

  733(1.8%)

  7,1 mln

  1,1 tys(2.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,8 mln

  586(3%)

  2,9 mln

  434(1.9%)

  2,8 mln

  425(1.7%)

  2,9 mln

  438(1.4%)

  4,1 mln

  616(1.9%)

  5,6 mln

  832(2.1%)

  3,6 mln

  533(1.3%)

  6,6 mln

  989(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  982(5%)

  3,1 mln

  465(2.1%)

  4,0 mln

  601(2.4%)

  2,1 mln

  317(1%)

  2,8 mln

  418(1.3%)

  2,5 mln

  371(1%)

  1,2 mln

  182(0.4%)

  3,4 mln

  509(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  586,5 tys

  89,5(0.5%)

  606,4 tys

  92,3(0.4%)

  693,6 tys

  104(0.4%)

  690,6 tys

  103(0.3%)

  1,3 mln

  200(0.6%)

  1,2 mln

  177(0.5%)

  1,5 mln

  216(0.5%)

  2,9 mln

  437(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  187(1%)

  1,3 mln

  199(0.9%)

  1,2 mln

  178(0.7%)

  1,1 mln

  158(0.5%)

  1,2 mln

  173(0.5%)

  823,5 tys

  122(0.3%)

  387,5 tys

  57,4(0.1%)

  2,6 mln

  392(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  260(1.3%)

  3,9 mln

  591(2.6%)

  3,0 mln

  448(1.8%)

  2,7 mln

  406(1.3%)

  2,5 mln

  378(1.2%)

  3,0 mln

  439(1.1%)

  2,0 mln

  291(0.7%)

  1,4 mln

  214(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,2 mln

  335(1.7%)

  2,5 mln

  388(1.7%)

  2,7 mln

  402(1.6%)

  3,0 mln

  447(1.4%)

  2,9 mln

  437(1.3%)

  3,2 mln

  478(1.2%)

  3,2 mln

  474(1.2%)

  834,1 tys

  125(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  326,7 tys

  49,9(0.3%)

  1,1 mln

  169(0.8%)

  146,2 tys

  21,9(0.1%)

  216,6 tys

  32,4(0.1%)

  120,9 tys

  18,1(0.1%)

  224,2 tys

  33,3(0.1%)

  235,7 tys

  34,9(0.1%)

  136,2 tys

  20,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  45,6 tys

  6,9(0%)

  49,8 tys

  7,5(0%)

  1,9 mln

  287(0.9%)

  501,9 tys

  75,0(0.2%)

  17,5 tys

  2,6(0%)

  90,1 tys

  13,3(0%)

  113,5 tys

  17,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  19,4 tys

  3,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,1 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  187,0 tys

  28,5(0.1%)

  24,1 tys

  3,7(0%)

  11,8 tys

  1,8(0%)

  160,9 tys

  24,1(0.1%)

  211,5 tys

  31,6(0.1%)

  206,8 tys

  30,7(0.1%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,2 tys

  1,4(0%)

  10,1 tys

  1,5(0%)

  10,0 tys

  1,5(0%)

  13,9 tys

  2,1(0%)

  4,7 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,8 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,7 tys

  6,4(0%)

  28,7 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Żukowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Żukowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Żukowo, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Żukowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  124,4 mln

  3,7 tys(100%)

  154,8 mln

  4,4 tys(100%)

  176,4 mln

  4,8 tys(100%)

  201,3 mln

  5,3 tys(100%)

  233,1 mln

  5,8 tys(100%)

  281,9 mln

  6,1 tys(100%)

  308,6 mln

  6,5 tys(100%)

  304,6 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  54,7 mln

  8,4 tys(44%)

  62,1 mln

  9,5 tys(40.1%)

  69,9 mln

  10,5 tys(39.6%)

  79,4 mln

  11,9 tys(39.5%)

  91,5 mln

  13,7 tys(39.3%)

  97,7 mln

  14,5 tys(34.7%)

  118,5 mln

  17,5 tys(38.4%)

  123,3 mln

  18,5 tys(40.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  37,3 mln

  5,7 tys(30%)

  40,2 mln

  6,1 tys(25.9%)

  42,7 mln

  6,4 tys(24.2%)

  46,9 mln

  7,0 tys(23.3%)

  51,8 mln

  7,8 tys(22.2%)

  63,3 mln

  9,4 tys(22.5%)

  69,4 mln

  10,3 tys(22.5%)

  81,7 mln

  12,2 tys(26.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  887(4.7%)

  5,9 mln

  905(3.8%)

  6,4 mln

  955(3.6%)

  6,5 mln

  968(3.2%)

  8,5 mln

  1,3 tys(3.6%)

  12,0 mln

  1,8 tys(4.3%)

  14,1 mln

  2,1 tys(4.6%)

  16,8 mln

  2,5 tys(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  579,3 tys

  88,4(0.5%)

  120,8 tys

  18,4(0.1%)

  2,1 mln

  308(1.2%)

  2,2 mln

  333(1.1%)

  217,9 tys

  32,6(0.1%)

  337,4 tys

  50,1(0.1%)

  74,3 tys

  11,0(0%)

  16,2 mln

  2,4 tys(5.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,1 mln

  776(4.1%)

  3,7 mln

  571(2.4%)

  3,3 mln

  501(1.9%)

  3,3 mln

  493(1.6%)

  4,0 mln

  600(1.7%)

  5,1 mln

  761(1.8%)

  8,5 mln

  1,3 tys(2.8%)

  5,1 mln

  769(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  475(2.5%)

  1,2 mln

  190(0.8%)

  2,2 mln

  324(1.2%)

  2,9 mln

  434(1.4%)

  2,9 mln

  430(1.2%)

  8,6 mln

  1,3 tys(3.1%)

  3,8 mln

  564(1.2%)

  4,9 mln

  736(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,8 mln

  1,8 tys(9.5%)

  37,7 mln

  5,7 tys(24.4%)

  1,2 mln

  184(0.7%)

  1,3 mln

  196(0.7%)

  1,3 mln

  196(0.6%)

  1,3 mln

  200(0.5%)

  1,5 mln

  220(0.5%)

  3,7 mln

  554(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  211(1.1%)

  1,8 mln

  275(1.2%)

  1,2 mln

  186(0.7%)

  1,8 mln

  269(0.9%)

  1,9 mln

  283(0.8%)

  2,6 mln

  389(0.9%)

  2,4 mln

  355(0.8%)

  2,0 mln

  293(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  519,2 tys

  79,2(0.4%)

  329,1 tys

  50,1(0.2%)

  390,0 tys

  58,4(0.2%)

  357,3 tys

  53,5(0.2%)

  425,9 tys

  63,7(0.2%)

  549,0 tys

  81,6(0.2%)

  585,0 tys

  86,6(0.2%)

  1,4 mln

  216(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,3 tys

  0,8(0%)

  131,0 tys

  19,9(0.1%)

  123,7 tys

  18,5(0.1%)

  135,3 tys

  20,2(0.1%)

  68,9 tys

  10,3(0%)

  162,2 tys

  24,1(0.1%)

  82,2 tys

  12,2(0%)

  898,2 tys

  135(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 mln

  388(2%)

  1,1 mln

  168(0.7%)

  406,8 tys

  60,9(0.2%)

  381,5 tys

  57,1(0.2%)

  397,5 tys

  59,4(0.2%)

  402,1 tys

  59,8(0.1%)

  361,8 tys

  53,6(0.1%)

  397,0 tys

  59,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  189(1%)

  167,5 tys

  25,5(0.1%)

  232,2 tys

  34,8(0.1%)

  79,4 tys

  11,9(0%)

  148,4 tys

  22,2(0.1%)

  1,5 mln

  225(0.5%)

  409,4 tys

  60,6(0.1%)

  249,4 tys

  37,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 tys

  0,2(0%)

  113,1 tys

  17,2(0.1%)

  99,8 tys

  15,0(0.1%)

  3,9 mln

  578(1.9%)

  1,5 mln

  219(0.6%)

  1,7 mln

  253(0.6%)

  574,1 tys

  85,0(0.2%)

  123,7 tys

  18,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,3 tys

  17,4(0.1%)

  53,0 tys

  8,1(0%)

  41,5 tys

  6,2(0%)

  48,8 tys

  7,3(0%)

  142,6 tys

  21,3(0.1%)

  180,0 tys

  26,8(0.1%)

  145,3 tys

  21,5(0%)

  110,0 tys

  16,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  378

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  8,8 tys

  1,3(0%)

  5,5 tys

  0,8(0%)

  18,5 tys

  2,8(0%)

  20,2 tys

  3,0(0%)

  43,2 tys

  6,4(0%)

  31,1 tys

  4,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  44,2 tys

  6,7(0%)

  33,5 tys

  5,1(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  10,7 tys

  1,6(0%)

  4,3 tys

  0,6(0%)

  12,8 tys

  1,9(0%)

  23,7 tys

  3,5(0%)

  24,6 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  187,0 tys

  28,5(0.2%)

  24,1 tys

  3,7(0%)

  11,8 tys

  1,8(0%)

  160,9 tys

  24,1(0.1%)

  211,5 tys

  31,6(0.1%)

  206,8 tys

  30,7(0.1%)

  7,4 tys

  1,1(0%)

  7,7 tys

  1,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  216(0.7%)

  439,8 tys

  65,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Żukowo - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 777 mieszkańców Żukowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 839 kobiet oraz 937 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,0% mieszkańców Żukowa, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 14,5% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa pomorskiego mieszkańcy Żukowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Żukowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz zasadnicze zawodowe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,6%) oraz średnie zawodowe (17,0%).

  W roku 2021 w Żukowie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 30 oddziałów uczęszczało 558 dzieci (279 dziewczynek oraz 279 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Żukowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 197 dzieci (101 dziewczynek oraz 96 chłopców). Dostępnych było 205 miejsc.

  18,0% mieszkańców Żukowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 464 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,41 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 86 oddziałach uczyło się 1 246 uczniów (580 kobiet oraz 666 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Żukowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 43 oddziałach uczyło się 794 uczniów (393 kobiety oraz 401 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (24,3% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 190,52.

  W Żukowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 141 uczniów (70 kobiet oraz 71 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Żukowie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 123 uczniów (85 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 28 absolwentów.

  W Żukowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 12 oddziałach uczyło się 372 uczniów (120 kobiet oraz 252 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,9% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 19,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,2 uczniów. 31,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,7% mieszkańców Żukowa w wieku potencjalnej nauki (23,6% kobiet i 20,0% mężczyzn).

 • 21,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  21,2%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Żukowo
  31,5%
  woj. pomorskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Pomorskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,2%
  Pomorskie
  12,8%
  Kraj
  11,9%
 • 14,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  15,8%
  Pomorskie
  18,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 14,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Żukowo
  25,0%
  Pomorskie
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Pomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Żukowo
  14,5%
  Pomorskie
  11,9%
  Cała Polska
  12,3%
 • 16,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,9%
  woj. pomorskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2464 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 464,0
  Województwo
  849,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,41 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Żukowo
  0,41
  woj. pomorskie
  0,98
  Kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 473 Miejsca
  (rok 2018)
 • 18 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Żukowo) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 558 Dzieci
 • 279 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 279 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 153 3 lata
 • 153
 • 182 4 lata
 • 182
 • 135 5 lata
 • 135
 • 62 6 lat
 • 62
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 75 3 lata
 • 75
 • 91 4 lata
 • 91
 • 70 5 lata
 • 70
 • 26 6 lat
 • 26
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 78 3 lata
 • 78
 • 91 4 lata
 • 91
 • 65 5 lata
 • 65
 • 36 6 lat
 • 36
 • 205 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 38,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 38,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Żukowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żukowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Specjalne
  Publiczne
  58 681-83-71
  58 685-96-06
  ul. Gdyńska 7A
  83-330 Żukowo
  216-
  NIEPUBLICZNE PRZESZKOLE PROMYCZEK
  Niepubliczne
  58 684-92-22
  58 686-83-82
  ul. WITOSA 5
  83-330 Żukowo
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "KOGUCIK"
  Niepubliczne
  58 681-75-62
  58 681-75-62
  ul. KSIĄŻĄT POMORSKICH 1A
  83-330 Żukowo
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KRASNOLUDEK
  Niepubliczne
  58 681-83-58
  58 685-98-94
  ul. 1 MAJA 13
  83-330 Żukowo
  ---
 • Szkoły podstawowe w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Żukowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 180 Uczniowie
 • 563 Kobiety
  (uczniowie)
 • 617 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 25 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,8%
  74,2%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Żukowo
  14,5
  Województwo
  17,6
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 2,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,6
 •  
 • 86,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 75,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 190,52 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  190,52
  Pomorskie
  95,93
  Cała Polska
  95,71
 • 188,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  188,69
  Pomorskie
  94,81
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żukowo) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Żukowo) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Żukowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żukowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Obrońców Wybrzeża w Żukowie (im.Obrońców Wybrzeża)
  Publiczna
  58 681-87-62
  58 681-87-62
  ul. Gdyńska 7
  83-330 Żukowo
  3781268
  Szkoła Podstawowa Nr 2
  Publiczna
  58 681-83-71
  58 685-96-06
  ul. Gdyńska 7A
  83-330 Żukowo
  1144-
  Parafialna Szkoła Podstawowa (św Franciszek z Asyżu)
  Niepubliczna
  58 681-71-72
  58 681-71-72
  ul. Klasztorna 18
  83-330 Żukowo
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Żukowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 141 Uczniowie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,6%
  50,4%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 45 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,2
  Województwo
  26,7
  Polska
  26,3
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Żukowo) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 31,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  31,0
  Pomorskie
  22,6
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Żukowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Żukowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (im. Książąt Pomorskich)
  Publiczna
  58 681-85-12
  58 681-85-12
  ul. Gdyńska 5
  83-330 Żukowo
  10295-
  Technikum (im. Książąt Pomorskich)
  Publiczne
  58 681-85-12
  58 681-85-12
  ul. Gdyńska 5
  83-330 Żukowo
  8212-
  Liceum Ogólnoksztalcące (im. Książąt Pomorskich)
  Publiczne
  58 681-85-12
  58 681-85-12
  ul. Gdyńska 5
  83-330 Żukowo
  7198-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
  Publiczna
  58 681-83-71
  58 685-96-06
  ul. Gdyńska 7A
  83-330 Żukowo
  323-
  Szkoła Policealna dla Młodzieży w Żukowie (im. Książąt Pomorskich)
  Publiczna
  58 681-85-12
  58 681-85-12
  ul. Gdyńska 5
  83-330 Żukowo
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Żukowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Żukowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Żukowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Żukowo, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Żukowo - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Żukowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hostele: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Żukowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Żukowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Żukowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Żukowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 113 (uczestnicy: 13 450)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 220)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 2 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 30)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 500)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 100)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 10)
  • taneczne: 3 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 260)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 10 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 150)
  • tańca: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 67)
  • teatralne: 3 (członkowie: 13)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Żukowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 947 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 784 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Żukowie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 350 członków. Zarejestrowano 328 ćwiczących (mężczyźni: 250, kobiety: 78, chłopcy do lat 18: 200, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (20), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Żukowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Żukowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Żukowa znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Żukowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XIII/XIV w. (ul. 3 Maja 4)dnia 1961-12-04, wykaz dokumentów: 155/N z 1961-12-04
  • Budynek klasztorny z XVII w.dnia 1961-12-04, wykaz dokumentów: 155/N z 1961-12-04
  • Klasztor z XIV - XV (ul. 3 Maja 2)dnia 1961-12-04, wykaz dokumentów: 155/N z 1961-12-04
  • Kościół z 1604 r.dnia 1971-02-20, wykaz dokumentów: 353 z 1971-02-20
  • Kaplica z 1754 r.dnia 1971-02-20, wykaz dokumentów: 354 z 1971-02-20
  • Kanał z przełomu XVI/XVII w.dnia 1988-06-25, wykaz dokumentów: A-1049 z 1988-06-25
  • Inne urządzenie hydrotechniczne z przełomu XIX/XX w.dnia 1988-06-25, wykaz dokumentów: A-1049 z 1988-06-25
  • Papiernia z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Parkowa 3)dnia 1988-06-25, wykaz dokumentów: A-1049 z 1988-06-25; brak numeru z 2012-04-13
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Parkowa 7)dnia 1988-06-25, wykaz dokumentów: A-1049 z 1988-06-25; brak numeru z 2012-04-13
  • Zespół - papiernia z 1600 r.dnia 1988-06-25, wykaz dokumentów: A-1049 z 1988-06-25; brak numeru z 2012-04-13
  • Wieś z XIII w.dnia 1991-04-26, wykaz dokumentów: A-1059 z 1991-04-26
 • Formy ochrony przyrody w Żukowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Żukowa znajduje się 16 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Żukowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Doliny Raduni - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni obejmuje dno i zbocza doliny rzeki Raduni oraz bezpośrednio sąsiadujące z osią doliny tereny leśne i rolne. Cechuje się niską dynamiką rzeźby terenu a także specyficznymi w znacznej mierze unikatowymi warunkami hydrograficznymi., Data ustanowienia: 1994-01-01, Powierzchnia: 3340.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: martwe gałęzie tylce po odłamanych gałęziach, Data ustanowienia: 1968-05-13, Opis granicy: Przyjaźń przy drodze do Łapina
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1 dąb wiek ok.200 lat; pomierzono 2 pasujęce; 1: martwe gałęzie; 2: ubytki kory na pniu; drzewo zamierające, Data ustanowienia: 1979-06-09, Opis granicy: Żukowo ul.Parkowa przy kanale Słupiny
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok.250 lat, Data ustanowienia: 1979-06-09, Opis granicy: Żukowo ul.Parkowa przy kanale Słupiny
  • Pomnik przyrodyOpis: wiek ok.250 lat, Data ustanowienia: 1979-06-09, Opis granicy: Żukowo ul.Parkowa przy kanale Słupiny
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 4 buków; wiek ok.200 lat; 1: drzewo dwupienne, Data ustanowienia: 1979-06-09, Opis granicy: Żukowo ul.Parkowa przy kanale Słupiny
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.5s
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.5l
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.5s
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.7c
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.7d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.10d
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.10n
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.10k
  • Pomnik przyrodyOpis: złamany pień na wysokości 8 metrów, Data ustanowienia: 1991-03-29, Opis granicy: L.Leźno obr.Skrzeszewo o.10k
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1997-01-02, Opis granicy: L.Borowiec obr.Skrzeszewo o.266a

Żukowo - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Żukowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa pomorskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Żukowie znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 13 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kartuskiego.

  Powiat kartuski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Żukowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Żukowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 59,94 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Żukowo
  59,9
  woj. pomorskie
  67,5
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Pomorskie
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 59,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  59,9
  Pomorskie
  82,5
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Pomorskie
  6,3
  Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  Pomorskie
  122,2
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Żukowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 646,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  646,3 km
  Województwo
  890,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 2,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Żukowo
  2,1 km
  Pomorskie
  6,9 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 13 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Żukowo przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 20droga krajowa nr 20(Stargard Szczeciński - Gogolewo - Dalewo - Dzwonowo - Lisowo - Chociwel - Węgorzyno - Wiewiecko - Ginawa - Drawsko Pomorskie - Suliszewo - Złocieniec - Siemczyno - Czaplinek - Łubowo - Piława - Silnowo - Smiadowo - Krągi - Jeleń - Przyjezierze - Jelenino - Sitno - Szczecinek - Marcelin - Gwda Wielka - Gwda Mała - Drzonowo - Przybrda - Biała - Biały Bór - Trzebiele - Węglewo - Miłocice - Wołcza Mała - Miastko - Przęsin - Zadry - Piaszczyna - Głodowo - Kramarzyny - Tuchomie - Niezabyszewo - Bytów - Mądrzechowo - Mokrzyn - Łąkie - Półczno - Wygoda - Korne - Kościerzyna - Kościerska Huta - Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno - Egiertowo - Hopowo - Wyczechowo Osady - Borcz - Babi Dół - Nowy Glińcz - Żukowo - Miszewo - Tuchom - Chwaszczyno - Gdynia)
  • DK 7droga krajowa nr 7( Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 211droga wojewódzka nr 211(Nowa Dąbrowa - Malczkówko - Malczkowo - Łupawa - Podkomorzyce - Czarna Dąbrówka - Rokity - Dolina Jadwigi - Gowidlino - Puzdrowo - Sierakowice - Mojusz - Miechucino - Cieszenie - Garcz - Łapalice - Kartuzy - Dzierżążno - Borowo - Borkowo - Żukowo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Żukowo przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 201Linia kolejowa nr 201: Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port [o znaczeniu państwowym] (Nowa Wieś Wielka - Prądocin - Bydgoszcz Emilianowo - Bydgoszcz Żółwin - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Leśna - Maksymilianowo - Stronno - Wudzyn - Serock - Lubania Lipiny - Świekatowo - Lipienica - Błądzim - Wierzchucin - Zielonka Pomorska - Małe Gacno - Zarośle - Rosochatka - Lipowa Tucholska - Łąg Południowy - Szałamaje - Wojtal - Bąk - Olpuch - Olpuch Wdzydze - Podleś - Kościerzyna - Skorzewo - Gołubie Kaszubskie - Krzeszna - Wieżyca - Sławki - Somonino - Kiełpino Kartuskie - Babi Dół - Borkowo -Żukowo -Żukowo Wschodnie - Pępowo Kartuskie - Rębiechowo - Gdańsk Osowa - Gdynia Wielki Kack - Gdynia Karwiny - Gdynia Stadion - Gdynia Główna - Gdynia Port)
  • LK 229Linia kolejowa nr 229: Pruszcz Gdański - Łeba [o znaczenia miejscowym] (Pruszcz Gdański - Juszkowo - Straszyn Prędzieszyn - Goszyn - Bielkowo - Kolbudy - Łapino - Niestępowo - Stara Piła -Żukowo Zachodnie - Dzierżążno - Kartuzy - Prokowo - Garcz - Reskowo - Miechucino - Mojusz - Sierakowice - Kamienica Królewska - Niepoczołowice - Linia Zakrzewo - Kętrzyno - Nawcz - Rozłazino - Lębork - Lębork Nowy Świat - Nowa Wieś Lęborska - Garczegorze - Lędziechowo - Wrzeście - Steknica - Łeba)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Żukowie istnieje 85 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleksandra Fredry

  ul. Aleksandra Majkowskiego

  ul. Antoniego Abrahama

  ul. Armii Krajowej

  ul. B. Prusa

  ul. Batorego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Cyprysowa

  ul. Czesława Miłosza

  ul. Damroki

  ul. Dolna

  ul. Duńska

  ul. Dworcowa

  ul. Dąbrowskiego

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Floriana Ceynowy

  ul. Franciszka Fenikowskiego

  ul. Franciszka Sędzickiego

  ul. Gdańska

  ul. Gdyńska

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Heweliusza

  ul. Hieronima Derdowskiego

  ul. J. Sobieskiego

  ul. J. Z. Ptach

  ul. Jana Brzechwy

  ul. Jana Kochanowskiego

  ul. Jana Matejki

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Dambka

  ul. K. I. Gałczyńskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kopernika

  ul. Kościerska

  ul. Kruczkowskiego

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Książąt Pomorskich

  ul. Księżycowa

  ul. Legionów

  ul. Leszczynowa

  ul. Lipowa

  ul. Literacka

  ul. Malinowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Mściwoja

  Park Jubileuszowy

  ul. Parkowa

  ul. Piłsudskiego

  Plac Mariacki

  ul. Polna

  ul. Pożarna

  ul. Promenada Kościelna

  ul. Radosna

  Rondo Sióstr Norbertanek

  Rondo im. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty

  Rondo im. Karola Kreffta

  ul. Sambora

  ul. Siostry Faustyny

  ul. Spokojna

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Stefana Wyszyńskiego

  ul. Szczęśliwa

  ul. Słoneczna

  ul. Wierzbowa

  ul. Witosa

  ul. Witosławy

  ul. Wrzosowa

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zawadzkiego

  ul. ks. Wryczy

  ul. Łąkowa