Prószków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Prószków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prószków to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prószków.
 • 2 603 Liczba mieszkańców
 • 16,2 km² Powierzchnia
 • 160,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1250 Data założenia
 • 1560–1915 i od 2004 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Paweł Cebula Burmistrz miasta
Prószków na mapie
Identyfikatory
 • 17.871450.5767 Współrzędne GPS
 • 1609104 TERYT (TERC)
 • 0502523 SIMC
Herb miasta Prószków
Prószków herb

Prószków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-060Poczta Prószków koło Opola, ul. Zawadzkiego 16

Prószków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prószkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Urząd Miejski w Prószkowie
(77) 401-37-00
(77) 464-84-61
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Prószków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Prószków jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 603, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2004-2017 liczba mieszkańców zmalała o 2,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,3% mieszkańców Prószkowa jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Prószków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,80 na 1000 mieszkańców Prószkowa. W 2017 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,7% zgonów w Prószkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w Prószkowie były nowotwory, a 10,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prószkowa przypada 10.04 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 32 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prószkowa 2. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,7% mieszkańców Prószkowa jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prószkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 603 Liczba mieszkańców
 • 1 374 Kobiety
 • 1 229 Mężczyźni
 • 52,8%
  47,2%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prószkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,4 lat
  Opolskie
  42,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prószków, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prószkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,5%
  Województwo
  28,3%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Prószków
  56,4%
  woj. opolskie
  54,8%
  Polska
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Prószków
  8,4%
  woj. opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Prószków
  3,3%
  woj. opolskie
  4,7%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 5,5% Nieustalone
 • Miasto
  5,5%
  Opolskie
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 5,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prószkowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  3,8
  woj. opolskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Prószków
  1,3
  Województwo
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prószkowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -18 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,8
  Opolskie
  -1,8
  Cały kraj
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prószkowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prószkowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prószkowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prószkowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,7
  Województwo
  9,2
  Cały kraj
  10,5
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Prószków
  37,2
  woj. opolskie
  38,7
  Kraj
  44,2
 • 9.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.07
 • 46.03 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.03
 • 91.01 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.01
 • 70.17 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.17
 • 30.3 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.3
 • 6.66 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.66
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 335 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 459 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 398 g
  Opolskie
  3 359 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 104 Waga 4000g - 4499g
 • 104
 • 389 Waga 3500g - 3999g
 • 389
 • 398 Waga 3000g - 3499g
 • 398
 • 166 Waga 2500g - 2999g
 • 166
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  woj. opolskie
  1,29
  Kraj
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,97
  Opolskie
  0,83
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Prószkowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 27 Zgony
 • 19 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 70,4%
  29,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Prószków
  10,0
  Opolskie
  10,1
  Polska
  10,1
 • 102,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Prószków
  102,8
  woj. opolskie
  115,9
  Polska
  101,5
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Prószków
  5,3
  woj. opolskie
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,5
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  44,9%
  woj. opolskie
  48,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Prószków
  26,2%
  Województwo
  24,3%
  Kraj
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  9,3%
  woj. opolskie
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  0,2
  Cała Polska
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  76,4
  Kraj
  74,3
 • 242,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  242,3
  Opolskie
  254,2
  Cały kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,3
  Kraj
  261,6
 • 414,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 448,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  414,8
  Opolskie
  509,7
  Kraj
  469,0
 • 94,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 149,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Prószków
  94,2
  Opolskie
  98,8
  Polska
  87,7
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,8
  Województwo
  36,1
  Cały kraj
  31,8
 • 11,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,7
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,4%
  woj. opolskie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 32 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prószkowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 69,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prószków, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prószków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Prószkowie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,15 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Prószkowie to 771 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 291 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prószkowie to 5,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Prószkowie to 151,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,48% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,94% mieszkań posiada łazienkę, 84,05% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 771 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 291,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Prószków
  291,20
  Opolskie
  355,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2004-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 104,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Prószków
  104,00 m2
  woj. opolskie
  80,70 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Prószków
  30,30 m2
  Opolskie
  28,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2004-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Prószków
  4,89
  woj. opolskie
  4,19
  Polska
  3,82
 • 3,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Prószków
  3,43
  Opolskie
  2,81
  Kraj
  2,69
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,70
  woj. opolskie
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2004-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Prószków
  1,15
  Województwo
  2,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2004-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 6 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 16 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  5,33
  Województwo
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 6,15 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  6,15
  Województwo
  9,28
  Kraj
  18,14
 • 453 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 151,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  151,0 m2
  woj. opolskie
  115,2 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,17 m2
  woj. opolskie
  0,23 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2004-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,61%
  woj. opolskie
  98,25%
  Kraj
  96,79%
 • 99,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Prószków
  99,48%
  woj. opolskie
  96,96%
  Kraj
  93,66%
 • 94,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,94%
  Opolskie
  93,50%
  Cały kraj
  91,31%
 • 84,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  84,05%
  Województwo
  82,22%
  Polska
  82,12%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • woj. opolskie
  46,51%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2004-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Prószków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Prószkowie na 1000 mieszkańców pracuje 340 osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 58,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Prószkowie wynosiło w 2017 roku 5,8% (6,1% wśród kobiet i 5,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prószkowie wynosiło 3 653,33 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prószkowa 187 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 240 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 53.

  21,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Prószkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 340 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Prószków
  340,0
  Województwo
  215,0
  Cała Polska
  247,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,1% Kobiety
 • 5,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  7,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prószkowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prószkowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prószkowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 653 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Prószków
  3 653 PLN
  woj. opolskie
  4 145 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prószkowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 187 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 240 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 53 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prószkowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 884 Pracujący ogółem
 • 520 Kobiety
 • 364 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prószków, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,9
  Opolskie
  59,7
  Polska
  63,4
 • 31,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Prószków
  31,7
  Opolskie
  34,2
  Polska
  34,0
 • 95,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  95,8
  Opolskie
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prószków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Prószkowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 310 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 210 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (8) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (19) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Prószkowie najwięcej (28) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (290) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (71) podmiotów, a 72,3% (224) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Prószkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.4%) oraz Budownictwo (18.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 310 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 71 Przemysł i budownictwo
 • 224 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Prószkowie w 2017 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Prószkowie w 2017 roku
 • 210 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 290 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 290
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 310 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 310
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 34 Spółki handlowe ogółem
 • 34
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 28  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 28
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 210 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 39 Budownictwo
 • 39
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 12 Transport i gospodarka magazynowa
 • 12
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 4 Edukacja
 • 4
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prószków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Prószkowie stwierdzono szacunkowo 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prószkowie wynosi 68,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prószkowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,19 (wykrywalność 52%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,78 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prószkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 16 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 16
 • 11,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,13
  Województwo
  19,95
  Kraj
  19,62
 • 6,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Prószków
  6,78
  Opolskie
  11,91
  Polska
  12,07
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,74
  Opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,03
  woj. opolskie
  1,83
  Polska
  1,78
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,27
  Województwo
  0,55
  Cała Polska
  0,49
 • 6,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,19
  Województwo
  8,84
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  55%
  woj. opolskie
  63%
  Polska
  60%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Prószków
  84%
  woj. opolskie
  89%
  Cała Polska
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Opolskie
  77%
  Kraj
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  53%
  woj. opolskie
  52%
  Cała Polska
  52%

Prószków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Prószkowa wyniosła w 2016 roku 30,3 mln złotych, co daje 3,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Prószkowa - 41.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (23.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,4 mln złotych, czyli 4,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prószkowa wyniosła w 2016 roku 32,4 mln złotych, co daje 3,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.7%). W budżecie Prószkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 632 złotych na mieszkańca (19,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 24,4 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 23,7%.
 • Wydatki budżetu w Prószkowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,0 mln

  2,6 tys(100%)

  27,9 mln

  2,9 tys(100%)

  23,6 mln

  2,4 tys(100%)

  24,5 mln

  2,5 tys(100%)

  27,4 mln

  2,8 tys(100%)

  26,7 mln

  2,7 tys(100%)

  28,0 mln

  2,8 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,4 mln

  3,5 tys(36.2%)

  10,4 mln

  3,9 tys(37.2%)

  10,4 mln

  4,0 tys(43.9%)

  11,4 mln

  4,3 tys(46.4%)

  11,4 mln

  4,3 tys(41.7%)

  11,4 mln

  4,2 tys(42.7%)

  12,3 mln

  4,6 tys(44%)

  12,7 mln

  4,8 tys(41.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,0 tys(10.6%)

  3,0 mln

  1,1 tys(10.6%)

  2,9 mln

  1,1 tys(12.3%)

  3,0 mln

  1,1 tys(12.3%)

  3,2 mln

  1,2 tys(11.6%)

  3,3 mln

  1,2 tys(12.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(12.6%)

  7,0 mln

  2,6 tys(23.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  944(9.7%)

  2,7 mln

  1,0 tys(9.8%)

  2,9 mln

  1,1 tys(12.2%)

  3,1 mln

  1,2 tys(12.8%)

  3,1 mln

  1,2 tys(11.4%)

  3,1 mln

  1,2 tys(11.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(11.6%)

  3,4 mln

  1,3 tys(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,8 mln

  1,0 tys(10.7%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.3%)

  2,3 mln

  897(9.9%)

  1,7 mln

  647(7%)

  2,9 mln

  1,1 tys(10.5%)

  2,2 mln

  817(8.3%)

  2,6 mln

  975(9.4%)

  2,7 mln

  1,0 tys(9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  925,3 tys

  347(3.6%)

  1,2 mln

  430(4.1%)

  1,2 mln

  459(5%)

  1,8 mln

  665(7.2%)

  2,2 mln

  806(7.9%)

  1,3 mln

  486(4.9%)

  1,5 mln

  551(5.3%)

  1,4 mln

  534(4.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  2,0 tys(20.7%)

  3,7 mln

  1,4 tys(13.2%)

  1,5 mln

  585(6.4%)

  677,9 tys

  257(2.8%)

  1,4 mln

  533(5.2%)

  2,7 mln

  1 000(10.2%)

  2,8 mln

  1,0 tys(9.9%)

  836,3 tys

  316(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  407,6 tys

  153(1.6%)

  295,3 tys

  110(1.1%)

  351,3 tys

  135(1.5%)

  206,1 tys

  78,1(0.8%)

  1,3 mln

  474(4.6%)

  186,6 tys

  68,6(0.7%)

  312,3 tys

  116(1.1%)

  578,9 tys

  219(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  634,3 tys

  238(2.4%)

  686,5 tys

  256(2.5%)

  679,6 tys

  261(2.9%)

  609,2 tys

  231(2.5%)

  665,3 tys

  248(2.4%)

  1,1 mln

  398(4%)

  571,0 tys

  212(2%)

  554,9 tys

  210(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  342,4 tys

  128(1.3%)

  1,5 mln

  563(5.4%)

  509,7 tys

  196(2.2%)

  1,5 mln

  580(6.2%)

  261,0 tys

  97,4(1%)

  212,3 tys

  78,0(0.8%)

  205,7 tys

  76,2(0.7%)

  282,4 tys

  107(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  218,7 tys

  82,0(0.8%)

  265,8 tys

  99,0(1%)

  215,5 tys

  82,9(0.9%)

  203,9 tys

  77,3(0.8%)

  259,0 tys

  96,6(0.9%)

  240,1 tys

  88,2(0.9%)

  242,1 tys

  89,7(0.9%)

  271,1 tys

  102(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  429,1 tys

  161(1.7%)

  304,6 tys

  114(1.1%)

  302,4 tys

  116(1.3%)

  86,5 tys

  32,8(0.4%)

  553,1 tys

  206(2%)

  523,0 tys

  192(2%)

  134,0 tys

  49,7(0.5%)

  193,2 tys

  73,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  57,3 tys

  21,5(0.2%)

  63,1 tys

  23,5(0.2%)

  90,4 tys

  34,8(0.4%)

  86,1 tys

  32,6(0.4%)

  91,1 tys

  34,0(0.3%)

  114,8 tys

  42,2(0.4%)

  128,9 tys

  47,8(0.5%)

  152,2 tys

  57,5(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,2 tys

  11,6(0.1%)

  81,1 tys

  29,8(0.3%)

  173,0 tys

  64,1(0.6%)

  103,9 tys

  39,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,7 tys

  8,5(0.1%)

  62,1 tys

  23,1(0.2%)

  89,6 tys

  34,5(0.4%)

  32,8 tys

  12,4(0.1%)

  8,3 tys

  3,1(0%)

  78,5 tys

  28,8(0.3%)

  134,3 tys

  49,8(0.5%)

  45,8 tys

  17,3(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  14,7 tys

  5,5(0.1%)

  12,6 tys

  4,7(0%)

  96,2 tys

  37,0(0.4%)

  108,0 tys

  40,9(0.4%)

  72,9 tys

  27,2(0.3%)

  41,8 tys

  15,3(0.2%)

  33,9 tys

  12,6(0.1%)

  25,4 tys

  9,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  3,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,9 tys

  7,5(0.1%)

  54,8 tys

  20,4(0.2%)

  22,6 tys

  8,7(0.1%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  72,6 tys

  26,7(0.3%)

  88,4 tys

  32,8(0.3%)

  8,4 tys

  3,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  964

  0,4(0%)

  398

  0,1(0%)

  564

  0,2(0%)

  799

  0,3(0%)

  460

  0,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  63,3 tys

  23,7(0.2%)

  52,9 tys

  19,7(0.2%)

  60,8 tys

  23,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prószkowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,4 mln

  2,4 tys(100%)

  24,9 mln

  2,5 tys(100%)

  24,7 mln

  2,5 tys(100%)

  25,9 mln

  2,7 tys(100%)

  27,4 mln

  2,8 tys(100%)

  26,7 mln

  2,7 tys(100%)

  27,8 mln

  2,8 tys(100%)

  32,4 mln

  3,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,1 mln

  4,2 tys(47.7%)

  11,0 mln

  4,1 tys(44%)

  11,9 mln

  4,6 tys(48.4%)

  13,4 mln

  5,1 tys(51.8%)

  13,7 mln

  5,1 tys(49.9%)

  13,2 mln

  4,9 tys(49.6%)

  14,2 mln

  5,3 tys(51.1%)

  15,0 mln

  5,7 tys(46.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  3,0 tys(34.1%)

  7,7 mln

  2,9 tys(30.9%)

  7,6 mln

  2,9 tys(30.6%)

  8,5 mln

  3,2 tys(33%)

  8,4 mln

  3,1 tys(30.7%)

  7,9 mln

  2,9 tys(29.6%)

  8,1 mln

  3,0 tys(29.3%)

  8,8 mln

  3,3 tys(27.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  674(7.7%)

  1,9 mln

  698(7.5%)

  1,6 mln

  629(6.6%)

  1,6 mln

  619(6.3%)

  1,7 mln

  643(6.3%)

  1,7 mln

  631(6.4%)

  1,8 mln

  667(6.5%)

  5,4 mln

  2,0 tys(16.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  61,7 tys

  23,1(0.3%)

  167,7 tys

  62,5(0.7%)

  416,6 tys

  160(1.7%)

  156,6 tys

  59,3(0.6%)

  1,0 mln

  376(3.7%)

  1,2 mln

  431(4.4%)

  1,2 mln

  430(4.2%)

  1,4 mln

  516(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  557,4 tys

  209(2.4%)

  701,6 tys

  261(2.8%)

  365,4 tys

  141(1.5%)

  481,5 tys

  182(1.9%)

  414,1 tys

  155(1.5%)

  663,7 tys

  244(2.5%)

  734,7 tys

  272(2.6%)

  753,2 tys

  284(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  338,0 tys

  127(1.4%)

  339,3 tys

  126(1.4%)

  342,6 tys

  132(1.4%)

  381,1 tys

  144(1.5%)

  398,9 tys

  149(1.5%)

  460,3 tys

  169(1.7%)

  637,3 tys

  236(2.3%)

  513,5 tys

  194(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  170,5 tys

  63,9(0.7%)

  186,8 tys

  69,6(0.7%)

  217,4 tys

  83,6(0.9%)

  231,3 tys

  87,7(0.9%)

  1,1 mln

  397(3.9%)

  228,9 tys

  84,1(0.9%)

  165,0 tys

  61,1(0.6%)

  155,1 tys

  58,6(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  99,1 tys

  37,1(0.4%)

  144,8 tys

  53,9(0.6%)

  107,6 tys

  41,4(0.4%)

  120,3 tys

  45,6(0.5%)

  128,8 tys

  48,0(0.5%)

  123,3 tys

  45,3(0.5%)

  123,4 tys

  45,8(0.4%)

  118,2 tys

  44,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  106,0 tys

  39,7(0.5%)

  117,4 tys

  43,8(0.5%)

  141,2 tys

  54,3(0.6%)

  125,8 tys

  47,7(0.5%)

  118,4 tys

  44,2(0.4%)

  98,9 tys

  36,4(0.4%)

  117,3 tys

  43,5(0.4%)

  110,1 tys

  41,6(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  400(4.6%)

  2,4 mln

  905(9.7%)

  1,4 mln

  523(5.5%)

  53,6 tys

  20,3(0.2%)

  63,3 tys

  23,6(0.2%)

  589,3 tys

  217(2.2%)

  440,2 tys

  163(1.6%)

  52,9 tys

  20,0(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  25,2 tys

  9,4(0.1%)

  22,6 tys

  8,4(0.1%)

  21,3 tys

  8,2(0.1%)

  23,0 tys

  8,7(0.1%)

  31,1 tys

  11,6(0.1%)

  39,3 tys

  14,4(0.1%)

  27,1 tys

  10,0(0.1%)

  22,8 tys

  8,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,4(0%)

  119,4 tys

  44,5(0.5%)

  13,7 tys

  5,3(0.1%)

  26,7 tys

  10,1(0.1%)

  3,4 tys

  1,3(0%)

  838

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  20,3 tys

  7,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  10,2 tys

  3,8(0%)

  53,1 tys

  19,8(0.2%)

  58,9 tys

  22,6(0.2%)

  7,4 tys

  2,8(0%)

  20,6 tys

  7,7(0.1%)

  26,2 tys

  9,6(0.1%)

  140,6 tys

  52,1(0.5%)

  19,8 tys

  7,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,9 tys

  7,5(0.1%)

  54,8 tys

  20,4(0.2%)

  22,6 tys

  8,7(0.1%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  72,6 tys

  26,7(0.3%)

  88,4 tys

  32,8(0.3%)

  8,4 tys

  3,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  9,0 tys

  3,4(0%)

  43,3 tys

  16,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  4,3(0%)

  340,3 tys

  127(1.2%)

  330,9 tys

  122(1.2%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  8,2 tys

  3,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  457,7 tys

  176(1.9%)

  688,0 tys

  261(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  964

  0,4(0%)

  398

  0,1(0%)

  564

  0,2(0%)

  799

  0,3(0%)

  460

  0,2(0%)

  1 000

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  5,8(0.1%)

  19,1 tys

  7,2(0.1%)

  2,8 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prószków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 578 mieszkańców Prószkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 271 kobiet oraz 307 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców Prószkowa, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Prószkowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prószkowie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,0%) oraz średnie zawodowe (16,0%).

  14,9% mieszkańców Prószkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 13,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 076 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 108,97.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 19,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,7% wśród dziewczyn i 25,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 26 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 163,49.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 29,6% mieszkańców (30,6% wśród dziewczyn i 28,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 9,2% mieszkańców Prószkowa w wieku potencjalnej nauki (13,7% kobiet i 5,2% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,3%
  Województwo
  15,1%
  Kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,1%
  Województwo
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,3%
  Województwo
  11,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Prószków
  15,0%
  Opolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  31,2%
  Opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,3%
  Województwo
  5,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Prószków
  20,5%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1076 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 076,0
  Województwo
  875,0
  Kraj
  811,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Prószków
  0,78
  woj. opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prószkowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Prószkowie
  Publiczne
  77 464-80-72
  77 464-80-72
  ul. Krasickiego 2
  46-060 Prószków
  4826
 • Szkoły podstawowe w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 108,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Prószków
  108,97
  woj. opolskie
  94,54
  Cały kraj
  96,62
 • 104,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Prószków
  104,49
  Województwo
  90,79
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prószków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prószków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,0
  Opolskie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prószkowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Bronisław Koraszewski)
  Publiczna
  77 464-80-83
  77 464-80-83
  ul. Szkolna 6
  46-060 Prószków
  916422
 • Szkoły gimnazjalne w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 163,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  163,49
  woj. opolskie
  96,73
  Polska
  100,01
 • 157,14 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  157,14
  woj. opolskie
  88,61
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Prószków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Prószków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Prószków
  26,0
  woj. opolskie
  21,0
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 26 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 26
 • 26 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 26
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Prószkowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Gimnazjum im.ks. Hugo Kwiotka w Prószkowie (Hugo Kwiotek)
  Publiczne
  77 464-92-75
  77 464-92-75
  ul. Szkolna 6
  46-060 Prószków
  613616
  Publiczne Gimnazjum w Prószkowie (Józef Warszewicz)
  Publiczne
  77 464-80-70
  77 451-59-10
  ul. Pomologia 11
  46-060 Prószków
  387-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Prószkowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,0
  woj. opolskie
  25,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20
 • 20 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Prószkowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Prószkowie (Józef warszewicz)
  Publiczne
  77 464-80-70
  77 451-59-10
  ul. Pomologia 11
  46-060 Prószków
  9222-
 • Edukacyjne grupy wieku w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 14,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 30,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 9,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 5,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prószków, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prószków, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prószków, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prószków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prószkowie

 • Według danych GUS z 2017 roku w Prószkowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prószkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Prószkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 0). W Prószkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 63 (uczestnicy: 8 940)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 800)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 650)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 340)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 7 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 450)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 250)
  • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 9 (uczestnicy: 150)
  • inne: 4 (uczestnicy: 5 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 21)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 46 (absolwenci: 81)
  • nauki gry na instrumentach: 45 (absolwenci: 45)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 36)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 299)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 120)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 11)
  • taneczne: 2 (członkowie: 160)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2016 w Prószkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 404 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 281 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Prószkowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 170 członków. Zarejestrowano 163 ćwiczących (mężczyźni: 138, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Prószkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Prószkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prószkowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Prószkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1687 r. (ul. Plac Generała Zawadzkiego 19)dnia 1954-07-12, wykaz dokumentów: 113/54 z 1954-07-12
  • Zamek z 1563 r. (ul. Zamkowa 8)dnia 1954-07-12, wykaz dokumentów: 114/54 z 1954-07-12
  • Plebania z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Plac Generała Zawadzkiego 19)dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1806/66 z 1966-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Korfantego 1)dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1807/66 z 1966-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. Plac Generała Zawadzkiego 36)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: 1968/72 z 1972-11-17
  • Park z 1845 r.dnia 1983-09-15, wykaz dokumentów: 81/83 z 1983-09-15
  • Park z końca XIX w.dnia 1983-09-15, wykaz dokumentów: 82/83 z 1983-09-15
  • Zajazd z pocz. XX w. (ul. Opolska 9)dnia 1984-09-28, wykaz dokumentów: 2097/84 z 1984-09-28
 • Formy ochrony przyrody w Prószkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prószkowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prószkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przysiecz - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1958-03-10, Powierzchnia: 3.1 ha
  • Bory Niemodlińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170 5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego Blok (6.6 ha) ze starodrzewiem sosnowym Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 49170.5 ha
  • Leopold - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2013-10-26, Opis granicy: przy ul. Zamkowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1957-12-31, Opis granicy: Nadleśnictwo: Prószków Obręb leśny: Prószków Leśnictwo: Przysiecz Oddz.: 120
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1961-12-16, Opis granicy: W parku (Pomologia)

Prószków - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Prószkowie znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 taksówek oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Prószkowie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 169,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Prószków
  169,1 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,2 km
  Województwo
  3,3 km
  Kraj
  3,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prószków przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 413droga wojewódzka nr 413(Ligota Prószkowska - Jaśkowice - Prószków)
  • DW 414droga wojewódzka nr 414(Opole - Górki - Chrząszczyce - Złotniki - Prószków - Przysiecz - Ligota Prószkowska - Chrzelice - Łącznik - Dębina - Krobusz - Biała - Dobroszewice - Lubrza - Prudnik)
  • DW 429droga wojewódzka nr 429(Wawelno - Polska Nowa Wieś - Komprachcice - Ochodze - Prószków - Zimnice Małe)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prószków nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 287Linia kolejowa nr 287: Opole Zachodnie - Nysa [o znaczeniu drugorzędnym] (Opole Zachodnie - Chmielowice - Komprachcice - Polska Nowa Wieś - Szydłów - Tułowice Niemodlińskie - Sowin - Łambinowice - Budziszowice - Jasienica Dolna - Mańkowice - Kubice - Wyszków Śląski - Nysa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prószkowie istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Daszyńskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Josepha von Eichendorffa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kopernika

  ul. Korfantego

  ul. Kościuszki

  ul. Leśna

  os. Leśne

  ul. Lipowa

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Osiedle

  ul. Parkowa

  ul. Partyzancka

  ul. Piaskowa

  Plac Partnerstwa

  ul. Polna

  ul. Pomologia

  ul. Powstańców

  ul. Rudnicka

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Stara Kuźnia

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiosenna

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona