Prószków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Prószków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prószków to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu opolskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prószków.
 • 2 585 Liczba mieszkańców
 • 16,2 km² Powierzchnia
 • 158,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1250 Data założenia
 • 1560–1915 i od 2004 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OPO Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Paweł Cebula Burmistrz miasta
Prószków na mapie
Identyfikatory
 • 17.871450.5767 Współrzędne GPS
 • 1609104 TERYT (TERC)
 • 0502523 SIMC
Herb miasta Prószków
Prószków herb

Jak Prószków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Prószków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Prószków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Prószków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
35Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
38Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
45Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
136Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
140Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
160Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
168Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
179Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
184Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
200Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
219Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
225Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
245Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
249Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
284Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
288Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
353Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
360Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
375Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
389Miasta o największej powierzchni w Polsce

Prószków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
46-060Poczta Prószków koło Opola, ul. Zawadzkiego 16

Prószków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prószkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Opolu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Urząd Miejski w Prószkowie
(77) 401-37-00
(77) 464-84-61
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Prószków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prószków jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 585, z czego 53,8% stanowią kobiety, a 46,2% mężczyźni. W latach 2004-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Prószkowa zawarli w 2021 roku 10 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Prószkowa jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Prószków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -20. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,87 na 1000 mieszkańców Prószkowa. W 2021 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 72,7% dziewczynek i 27,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w Prószkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w Prószkowie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prószkowa przypada 16.54 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 33 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 29 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prószkowa 4. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,7% mieszkańców Prószkowa jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prószkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 585 Liczba mieszkańców
 • 1 391 Kobiety
 • 1 194 Mężczyźni
 • 53,8%
  46,2%
 • 116 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 116 kobiet)
 • 86 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 86 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prószkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prószkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  43,0 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prószkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prószków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prószków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prószków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  26,2%
  Opolskie
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,4%
  Województwo
  54,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Prószków
  8,1%
  Województwo
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,5%
  Województwo
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prószkowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Prószków
  3,9
  Województwo
  4,1
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,2
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prószkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -20 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,9
  Opolskie
  -6,2
  Kraj
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prószkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prószkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prószkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prószkowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 16 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 72,7%
  27,3%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Prószków
  8,7
  woj. opolskie
  7,7
  Cała Polska
  8,7
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,4
  Opolskie
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 387 g
  Województwo
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Prószków
  1,24
  woj. opolskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Prószków
  0,59
  Opolskie
  0,57
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  Opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Prószkowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 Zgony
 • 20 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,6%
  52,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  16,5
  woj. opolskie
  13,8
  Cała Polska
  13,7
 • 148,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  148,1
  woj. opolskie
  181,0
  Cały kraj
  156,7
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,0
  woj. opolskie
  4,0
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,3
  Opolskie
  3,7
  Cały kraj
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  37,5%
  woj. opolskie
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,9%
  Województwo
  20,4%
  Kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Opolskie
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Polska
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  215,8
  Opolskie
  282,4
  Polska
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  452,2
  Województwo
  508,0
  Cała Polska
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  69,0
  Województwo
  75,7
  Cały kraj
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,5
  Opolskie
  37,4
  Kraj
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Prószków
  8,1
  Województwo
  8,9
  Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,7%
  woj. opolskie
  0,7%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 4 Saldo migracji wewnętrznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prószkowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prószków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prószkowie oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,50 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Prószkowie to 802 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 313 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  55,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 44,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prószkowie to 5,11 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Prószkowie to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,50% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,98% mieszkań posiada łazienkę, 83,46% korzysta z centralnego ogrzewania, a 1,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 802 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 313,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Prószków
  313,20
  Opolskie
  382,50
  Kraj
  405,20
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2004-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 101,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  101,70 m2
  Opolskie
  81,80 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Prószków
  31,80 m2
  woj. opolskie
  31,30 m2
  Cała Polska
  30,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2004-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,79
  woj. opolskie
  4,18
  Polska
  3,84
 • 3,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,19
  woj. opolskie
  2,61
  Cała Polska
  2,47
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  woj. opolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,64
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2004-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,50 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,50
  Opolskie
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2004-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,11 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,11
  woj. opolskie
  4,34
  Cały kraj
  3,89
 • 17,91 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  17,91
  woj. opolskie
  15,18
  Cały kraj
  24,56
 • 1 152 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  128,0 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,45 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,45 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2004-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Prószków
  98,50%
  Województwo
  98,83%
  Cały kraj
  95,85%
 • 98,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,37%
  Opolskie
  97,58%
  Kraj
  92,92%
 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,98%
  Opolskie
  94,20%
  Cały kraj
  90,72%
 • 83,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,46%
  Województwo
  83,16%
  Cały kraj
  82,12%
 • 1,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  1,00%
  Opolskie
  48,71%
  Cała Polska
  56,59%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2004-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Prószków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Prószkowie na 1000 mieszkańców pracuje 372osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 63,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Prószkowie wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prószkowie wynosiło 5 101,21 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prószkowa 187 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 240 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 53.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Prószkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 372 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Prószków
  372,0
  woj. opolskie
  229,0
  Polska
  259,0
 • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Prószków
  6,2%
  Opolskie
  6,1%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prószkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prószkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prószkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Prószków
  5 101 PLN
  woj. opolskie
  5 493 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prószkowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 187 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 240 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 53 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prószkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 952 Pracujący ogółem
 • 604 Kobiety
 • 348 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Prószkowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,7% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Prószków
  67,5
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,4
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 117,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Prószków
  117,3
  Województwo
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 45,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 42,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 49,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prószków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Prószkowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 312 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 215 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (5) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (21) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Prószkowie najwięcej (25) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (296) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (73) podmiotów, a 71,5% (223) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Prószkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 312 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 223 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Prószkowie w 2022 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Prószkowie w 2022 roku
 • 215 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 296 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 296
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 312 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 312
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 27 Spółki handlowe ogółem
 • 27
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 215 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 44 Budownictwo
 • 44
 • 39 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 39
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Edukacja
 • 6
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prószków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prószkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 29 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prószkowie wynosi 69,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prószkowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prószkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 29
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 6 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 6
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 14 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 14
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,29
  woj. opolskie
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Prószków
  6,19
  woj. opolskie
  10,21
  Cały kraj
  12,98
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,40
  woj. opolskie
  4,50
  Cały kraj
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Województwo
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Prószków
  0,24
  Województwo
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Prószków
  5,26
  Opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  woj. opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  66%
  woj. opolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  47%
  woj. opolskie
  60%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Prószków
  93%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  Województwo
  50%
  Cała Polska
  51%

Prószków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Prószkowa wyniosła w 2021 roku 49,3 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Prószkowa - 32.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,9 mln złotych, czyli 3,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prószkowa wyniosła w 2021 roku 53,8 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.9%). W budżecie Prószkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 38,0 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,8%.
 • Wydatki budżetu w Prószkowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  2,7 tys(100%)

  28,0 mln

  2,8 tys(100%)

  30,3 mln

  3,1 tys(100%)

  32,4 mln

  3,6 tys(100%)

  35,9 mln

  4,0 tys(100%)

  47,0 mln

  5,2 tys(100%)

  48,6 mln

  5,5 tys(100%)

  49,3 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  4,2 tys(42.7%)

  12,3 mln

  4,6 tys(44%)

  12,7 mln

  4,8 tys(41.9%)

  12,4 mln

  4,8 tys(38.3%)

  13,5 mln

  5,2 tys(37.5%)

  14,0 mln

  5,4 tys(29.7%)

  14,0 mln

  5,5 tys(28.8%)

  16,0 mln

  6,2 tys(32.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  1,2 tys(11.8%)

  3,2 mln

  1,2 tys(11.6%)

  3,4 mln

  1,3 tys(11.2%)

  4,1 mln

  1,6 tys(12.5%)

  4,4 mln

  1,7 tys(12.3%)

  4,8 mln

  1,9 tys(10.2%)

  5,4 mln

  2,1 tys(11.1%)

  5,6 mln

  2,2 tys(11.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,2 mln

  817(8.3%)

  2,6 mln

  975(9.4%)

  2,7 mln

  1,0 tys(9%)

  2,7 mln

  1,0 tys(8.3%)

  3,1 mln

  1,2 tys(8.6%)

  4,2 mln

  1,6 tys(8.9%)

  5,4 mln

  2,1 tys(11.1%)

  4,5 mln

  1,7 tys(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  523,0 tys

  192(2%)

  134,0 tys

  49,7(0.5%)

  193,2 tys

  73,0(0.6%)

  400,1 tys

  154(1.2%)

  298,7 tys

  115(0.8%)

  732,5 tys

  282(1.6%)

  800,7 tys

  313(1.6%)

  3,3 mln

  1,3 tys(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  1,2 tys(12.3%)

  3,5 mln

  1,3 tys(12.6%)

  7,0 mln

  2,6 tys(23.1%)

  2,0 mln

  769(6.2%)

  2,2 mln

  832(6%)

  2,5 mln

  965(5.3%)

  2,5 mln

  985(5.2%)

  2,6 mln

  987(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  486(4.9%)

  1,5 mln

  551(5.3%)

  1,4 mln

  534(4.7%)

  1,5 mln

  571(4.6%)

  2,1 mln

  812(5.9%)

  4,1 mln

  1,6 tys(8.6%)

  3,4 mln

  1,3 tys(7%)

  2,2 mln

  852(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  1 000(10.2%)

  2,8 mln

  1,0 tys(9.9%)

  836,3 tys

  316(2.8%)

  994,4 tys

  382(3.1%)

  2,0 mln

  765(5.5%)

  1,8 mln

  686(3.8%)

  3,8 mln

  1,5 tys(7.8%)

  1,9 mln

  746(3.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,1 mln

  398(4%)

  571,0 tys

  212(2%)

  554,9 tys

  210(1.8%)

  626,9 tys

  241(1.9%)

  479,8 tys

  185(1.3%)

  524,6 tys

  202(1.1%)

  578,1 tys

  226(1.2%)

  538,5 tys

  208(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  240,1 tys

  88,2(0.9%)

  242,1 tys

  89,7(0.9%)

  271,1 tys

  102(0.9%)

  318,7 tys

  122(1%)

  302,3 tys

  117(0.8%)

  306,2 tys

  118(0.7%)

  276,4 tys

  108(0.6%)

  334,9 tys

  130(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  186,6 tys

  68,6(0.7%)

  312,3 tys

  116(1.1%)

  578,9 tys

  219(1.9%)

  539,1 tys

  207(1.7%)

  325,4 tys

  126(0.9%)

  385,9 tys

  149(0.8%)

  315,3 tys

  123(0.6%)

  314,3 tys

  122(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  212,3 tys

  78,0(0.8%)

  205,7 tys

  76,2(0.7%)

  282,4 tys

  107(0.9%)

  204,3 tys

  78,5(0.6%)

  290,4 tys

  112(0.8%)

  355,7 tys

  137(0.8%)

  276,8 tys

  108(0.6%)

  284,4 tys

  110(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  114,8 tys

  42,2(0.4%)

  128,9 tys

  47,8(0.5%)

  152,2 tys

  57,5(0.5%)

  117,9 tys

  45,3(0.4%)

  128,0 tys

  49,4(0.4%)

  168,9 tys

  65,0(0.4%)

  192,7 tys

  75,3(0.4%)

  192,8 tys

  74,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  78,5 tys

  28,8(0.3%)

  134,3 tys

  49,8(0.5%)

  45,8 tys

  17,3(0.2%)

  52,8 tys

  20,3(0.2%)

  68,8 tys

  26,5(0.2%)

  42,6 tys

  16,4(0.1%)

  36,0 tys

  14,1(0.1%)

  50,2 tys

  19,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  41,8 tys

  15,3(0.2%)

  33,9 tys

  12,6(0.1%)

  25,4 tys

  9,6(0.1%)

  12,4 tys

  4,8(0%)

  3,0 tys

  1,2(0%)

  32,3 tys

  12,4(0.1%)

  39,9 tys

  15,6(0.1%)

  11,3 tys

  4,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  72,6 tys

  26,7(0.3%)

  88,4 tys

  32,8(0.3%)

  8,4 tys

  3,2(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  88,4 tys

  34,1(0.2%)

  90,6 tys

  34,9(0.2%)

  86,2 tys

  33,7(0.2%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  81,1 tys

  29,8(0.3%)

  173,0 tys

  64,1(0.6%)

  103,9 tys

  39,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  3,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prószkowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prószków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prószkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  2,7 tys(100%)

  27,8 mln

  2,8 tys(100%)

  32,4 mln

  3,3 tys(100%)

  33,8 mln

  3,7 tys(100%)

  35,4 mln

  3,9 tys(100%)

  44,0 mln

  4,9 tys(100%)

  48,9 mln

  5,5 tys(100%)

  53,8 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,2 mln

  4,9 tys(49.6%)

  14,2 mln

  5,3 tys(51.1%)

  15,0 mln

  5,7 tys(46.4%)

  15,7 mln

  6,0 tys(46.4%)

  16,5 mln

  6,4 tys(46.6%)

  18,4 mln

  7,1 tys(41.8%)

  18,7 mln

  7,3 tys(38.2%)

  21,4 mln

  8,3 tys(39.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,9 mln

  2,9 tys(29.6%)

  8,1 mln

  3,0 tys(29.3%)

  8,8 mln

  3,3 tys(27.2%)

  8,4 mln

  3,2 tys(24.9%)

  8,7 mln

  3,4 tys(24.5%)

  9,7 mln

  3,7 tys(22.1%)

  11,4 mln

  4,4 tys(23.3%)

  12,7 mln

  4,9 tys(23.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  228,9 tys

  84,1(0.9%)

  165,0 tys

  61,1(0.6%)

  155,1 tys

  58,6(0.5%)

  270,5 tys

  104(0.8%)

  395,3 tys

  153(1.1%)

  313,7 tys

  121(0.7%)

  302,2 tys

  118(0.6%)

  3,7 mln

  1,4 tys(6.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  431(4.4%)

  1,2 mln

  430(4.2%)

  1,4 mln

  516(4.2%)

  1,3 mln

  496(3.8%)

  1,2 mln

  471(3.4%)

  2,3 mln

  898(5.3%)

  4,1 mln

  1,6 tys(8.4%)

  2,4 mln

  923(4.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  663,7 tys

  244(2.5%)

  734,7 tys

  272(2.6%)

  753,2 tys

  284(2.3%)

  825,9 tys

  317(2.4%)

  949,1 tys

  366(2.7%)

  923,0 tys

  356(2.1%)

  1,2 mln

  475(2.5%)

  1,2 mln

  473(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  460,3 tys

  169(1.7%)

  637,3 tys

  236(2.3%)

  513,5 tys

  194(1.6%)

  420,0 tys

  161(1.2%)

  427,3 tys

  165(1.2%)

  509,0 tys

  196(1.2%)

  511,9 tys

  200(1%)

  526,1 tys

  204(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  589,3 tys

  217(2.2%)

  440,2 tys

  163(1.6%)

  52,9 tys

  20,0(0.2%)

  24,4 tys

  9,4(0.1%)

  20,8 tys

  8,0(0.1%)

  1,0 mln

  390(2.3%)

  747,2 tys

  292(1.5%)

  521,7 tys

  202(1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,7 mln

  631(6.4%)

  1,8 mln

  667(6.5%)

  5,4 mln

  2,0 tys(16.7%)

  401,9 tys

  154(1.2%)

  381,6 tys

  147(1.1%)

  423,0 tys

  163(1%)

  470,7 tys

  184(1%)

  494,8 tys

  191(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  98,9 tys

  36,4(0.4%)

  117,3 tys

  43,5(0.4%)

  110,1 tys

  41,6(0.3%)

  95,2 tys

  36,6(0.3%)

  94,1 tys

  36,3(0.3%)

  207,6 tys

  80,0(0.5%)

  284,3 tys

  111(0.6%)

  142,1 tys

  55,0(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  330,9 tys

  122(1.2%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  8,2 tys

  3,1(0%)

  9,6 tys

  3,7(0%)

  130,5 tys

  50,4(0.4%)

  712,7 tys

  275(1.6%)

  421,3 tys

  165(0.9%)

  39,3 tys

  15,2(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,3 tys

  45,3(0.5%)

  123,4 tys

  45,8(0.4%)

  118,2 tys

  44,6(0.4%)

  117,9 tys

  45,3(0.3%)

  114,2 tys

  44,1(0.3%)

  268

  0,1(0%)

  67,0

  0,0(0%)

  24,1 tys

  9,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  838

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  20,3 tys

  7,7(0.1%)

  5,0 tys

  1,9(0%)

  5,8 tys

  2,2(0%)

  11,3 tys

  4,3(0%)

  23,2 tys

  9,1(0%)

  10,1 tys

  3,9(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  26,2 tys

  9,6(0.1%)

  140,6 tys

  52,1(0.5%)

  19,8 tys

  7,5(0.1%)

  8,3 tys

  3,2(0%)

  14,5 tys

  5,6(0%)

  2,5 tys

  1,0(0%)

  5,7 tys

  2,2(0%)

  8,4 tys

  3,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  72,6 tys

  26,7(0.3%)

  88,4 tys

  32,8(0.3%)

  8,4 tys

  3,2(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  88,4 tys

  34,1(0.2%)

  90,6 tys

  34,9(0.2%)

  86,2 tys

  33,7(0.2%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  900

  0,3(0%)

  1,1 tys

  0,4(0%)

  700

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  39,3 tys

  14,4(0.1%)

  27,1 tys

  10,0(0.1%)

  22,8 tys

  8,6(0.1%)

  15,0 tys

  5,7(0%)

  4,5 tys

  1,8(0%)

  2,7 tys

  1,0(0%)

  397

  0,2(0%)

  595

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  7,6 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  1,6(0%)

  4,2 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  19,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prószków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 554 mieszkańców Prószkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 273 kobiet oraz 282 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Prószkowa, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Prószkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prószkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w Prószkowie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 97 dzieci (46 dziewczynek oraz 51 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Prószkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 86 dzieci (42 dziewczynki oraz 44 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,4% mieszkańców Prószkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 221 uczniów (113 kobiet oraz 108 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Prószkowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 11 oddziałach uczyło się 166 uczniów (83 kobiety oraz 83 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,6% ludności (24,6% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,92.

  W Prószkowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 243 uczniów (100 kobiet oraz 143 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 58 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Prószkowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 77 uczniów (6 kobiet oraz 71 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (14,5% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,1 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,4% mieszkańców Prószkowa w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 17,6% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Prószków
  20,8%
  woj. opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,7%
  Opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,4%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  Opolskie
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  29,5%
  Województwo
  25,7%
  Polska
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. opolskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,1%
  Opolskie
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 000,0
  Opolskie
  907,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Prószków
  0,79
  woj. opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 85 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Prószków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 46 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 51 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 22 4 lata
 • 22
 • 28 5 lata
 • 28
 • 27 6 lat
 • 27
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 12 4 lata
 • 12
 • 17 5 lata
 • 17
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 10 4 lata
 • 10
 • 11 5 lata
 • 11
 • 15 6 lat
 • 15
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prószkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Prószkowie
  Publiczne
  77 464-80-72
  77 464-80-72
  ul. Krasickiego 2
  46-060 Prószków
  4826
 • Szkoły podstawowe w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Prószków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 221 Uczniowie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,1%
  48,9%
 • 26 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,8
  Województwo
  15,7
  Kraj
  16,7
 •  
 • 21,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Prószków
  113,92
  Województwo
  94,73
  Cała Polska
  95,71
 • 113,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  113,92
  Opolskie
  93,56
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prószków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prószków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prószkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa (Bronisław Koraszewski)
  Publiczna
  77 464-80-83
  77 464-80-83
  ul. Szkolna 6
  46-060 Prószków
  916422
 • Szkoły ponadpodstawowe w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Prószków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 243 Uczniowie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 143 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,2%
  58,8%
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,1
  Województwo
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 24,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 12,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Prószkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prószkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Prószkowie (Józef warszewicz)
  Publiczne
  77 464-80-70
  77 451-59-10
  ul. Pomologia 11
  46-060 Prószków
  9222-
 • Edukacyjne grupy wieku w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prószków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prószków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prószkowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Prószkowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prószkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Prószkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Prószkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Prószkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 2 290)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 320)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 180)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 6 (uczestnicy: 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 600)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 180)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 86)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 62)
  • inne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 35)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 8)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 208)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 90)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 8)
  • taneczne: 2 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Prószkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 773 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 281 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Prószkowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 170 członków. Zarejestrowano 163 ćwiczących (mężczyźni: 138, kobiety: 25, chłopcy do lat 18: 122, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Prószkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Prószkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prószkowa znajduje się 8 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Prószkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1687 r. (ul. Plac Generała Zawadzkiego 19)dnia 1954-07-12, wykaz dokumentów: 113/54 z 1954-07-12
  • Zamek z 1563 r. (ul. Zamkowa 8)dnia 1954-07-12, wykaz dokumentów: 114/54 z 1954-07-12
  • Plebania z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Plac Generała Zawadzkiego 19)dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1806/66 z 1966-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Korfantego 1)dnia 1966-10-15, wykaz dokumentów: 1807/66 z 1966-10-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XVIII w. (ul. Plac Generała Zawadzkiego 36)dnia 1972-11-17, wykaz dokumentów: 1968/72 z 1972-11-17
  • Park z 1845 r.dnia 1983-09-15, wykaz dokumentów: 81/83 z 1983-09-15
  • Park z końca XIX w.dnia 1983-09-15, wykaz dokumentów: 82/83 z 1983-09-15
  • Zajazd z pocz. XX w. (ul. Opolska 9)dnia 1984-09-28, wykaz dokumentów: 2097/84 z 1984-09-28
 • Formy ochrony przyrody w Prószkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prószkowa znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prószkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przysiecz - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1958-03-10, Powierzchnia: 3.1 ha
  • Bory Niemodlińskie - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie o powierzchni 49170 5 ha położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej gdzie przeważają tereny piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych m.in. Przysiecz (3.1 ha) ze starodrzewiem modrzewia sudeckiego Blok (6.6 ha) ze starodrzewiem sosnowym Jeleni Dwór (3.5 ha) z lasem mieszanym. Ze względu na dużą lesistość region jest słabo zaludniony. Główną miejscowością jest Niemodlin., Data ustanowienia: 1989-01-01, Opis granicy: Położenie obszaru chronionego krajobrazu określa mapa w skali 1:150 000 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały., Powierzchnia: 49170.5 ha
  • Leopold - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2013-10-26, Opis granicy: przy ul. Zamkowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1957-12-31, Opis granicy: Nadleśnictwo: Prószków Obręb leśny: Prószków Leśnictwo: Przysiecz Oddz.: 120
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1961-12-16, Opis granicy: W parku (Pomologia)

Prószków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 28 wypadków drogowych w Prószkowie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 092,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 78,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Prószkowie znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opolskiego.

  Powiat opolski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Prószkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 32 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 11 Lekko ranni
 • 21 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Prószkowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 1 092,04 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Prószków
  1 092,0
  Opolskie
  877,5
  Kraj
  1 035,8
 • 78,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  78,0
  Województwo
  110,2
  Cała Polska
  98,5
 • 1 248,05 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  1 248,0
  woj. opolskie
  1 023,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  12,6
  Cały kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  114,3
  woj. opolskie
  116,6
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Prószkowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 279,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Prószków
  279,0 km
  woj. opolskie
  618,7 km
  Kraj
  591,9 km
 • 3,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,7 km
  woj. opolskie
  6,1 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prószków przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 413droga wojewódzka nr 413(Ligota Prószkowska - Jaśkowice - Prószków)
  • DW 414droga wojewódzka nr 414(Opole - Górki - Chrząszczyce - Złotniki - Prószków - Przysiecz - Ligota Prószkowska - Chrzelice - Łącznik - Dębina - Krobusz - Biała - Dobroszewice - Lubrza - Prudnik)
  • DW 429droga wojewódzka nr 429(Wawelno - Polska Nowa Wieś - Komprachcice - Ochodze - Prószków - Zimnice Małe)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prószków nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 287Linia kolejowa nr 287: Opole Zachodnie - Nysa [o znaczeniu drugorzędnym] (Opole Zachodnie - Chmielowice - Komprachcice - Polska Nowa Wieś - Szydłów - Tułowice Niemodlińskie - Sowin - Łambinowice - Budziszowice - Jasienica Dolna - Mańkowice - Kubice - Wyszków Śląski - Nysa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prószkowie istnieje 34 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Daszyńskiego

  ul. Grunwaldzka

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Josepha von Eichendorffa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kopernika

  ul. Korfantego

  ul. Kościuszki

  ul. Leśna

  os. Leśne

  ul. Lipowa

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Opolska

  ul. Osiedle

  ul. Parkowa

  ul. Partyzancka

  ul. Piaskowa

  Plac Partnerstwa

  ul. Polna

  ul. Pomologia

  ul. Powstańców

  ul. Rudnicka

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Stara Kuźnia

  ul. Stawowa

  ul. Szkolna

  ul. Szpitalna

  ul. Słoneczna

  ul. Wiosenna

  ul. Zamkowa

  ul. Zielona