Powiat pyrzycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat pyrzycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 39 873 Liczba mieszkańców
 • 726 km2 Powierzchnia
 • 55 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,3% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Stępień Starosta
 • ul.Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce Adres starostwa powiatowego
 • ZPY Tablice rejestracyjne
Powiat pyrzycki na mapie
Identyfikatory
 • 3212 TERYT (TERC)
Herb powiatu pyrzyckiego
powiat pyrzycki herb
Flaga powiatu pyrzyckiego
powiat pyrzycki flaga

powiat pyrzycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
91 570 05 55
91 570 04 86
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
91 577 95 11, 91 577 95 05
91 577 95 13
ul. Kościuszki 24
74-200 Pyrzyce
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
91 570 34 29
91 570 34 28
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
91 443 50 70
91 443 50 70
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
91 570 44 24 91 577 03 39
91 570 44 24
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
(91) 881-13-00
(91) 506-55-00
ul. Lipiańska
74-200 Pyrzyce

Powiat pyrzycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat pyrzycki ma 39 873 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego w 2050 roku wynosi 32 135, z czego 16 048 to kobiety, a 16 087 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu pyrzyckiego zawarli w 2017 roku 199 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat pyrzycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -75. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,88 na 1000 mieszkańców powiatu pyrzyckiego. W 2017 roku urodziło się 368 dzieci, w tym 51,9% dziewczynek i 48,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 53,6% zgonów w powiecie pyrzyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,0% zgonów w powiecie pyrzyckim były nowotwory, a 1,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu pyrzyckiego przypada 10.52 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 417 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 553 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu pyrzyckiego -136. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  62,3% mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 873 Liczba mieszkańców
 • 19 977 Kobiety
 • 19 896 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 32 135 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 048 Kobiety
 • 16 087 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie pyrzyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,2 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,4%
  woj. zachodniopomorskie
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,3%
  Zachodniopomorskie
  53,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 54,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat pyrzycki
  9,5%
  woj. zachodniopomorskie
  9,0%
  Kraj
  9,6%
 • 16,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  6,7%
  Polska
  5,0%
 • 4,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Powiat
  1,8%
  woj. zachodniopomorskie
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,0
  woj. zachodniopomorskie
  4,8
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,3
  Województwo
  2,0
  Polska
  1,7
 • 199 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -75 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -66 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,88 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. pyrzycki
  -1,9
  Zachodniopomorskie
  -0,9
  Polska
  -0,0
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie pyrzyckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 368 Urodzenia żywe
 • 191 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 177 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,9%
  48,1%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,2
  Województwo
  9,5
  Polska
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. pyrzycki
  40,1
  Województwo
  40,8
  Kraj
  44,2
 • 16.06 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 16.06
 • 51.06 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51.06
 • 87.02 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87.02
 • 72.96 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72.96
 • 33.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.48
 • 4.39 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.39
 • 0.82 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.82
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 509 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat pyrzycki
  3 368 g
  Zachodniopomorskie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 99 Waga 3500g - 3999g
 • 99
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,32
  Zachodniopomorskie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Zachodniopomorskie
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,83
  woj. zachodniopomorskie
  0,92
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie pyrzyckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 422 Zgony
 • 193 Kobiety
  (Zgony)
 • 229 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,7%
  54,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  Województwo
  10,0
  Polska
  10,1
 • 113,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  113,7
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Cała Polska
  101,5
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,9
  Cała Polska
  4,0
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  Województwo
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  52,4%
  Województwo
  45,7%
  Polska
  45,7%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat pyrzycki
  27,4%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 1,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat pyrzycki
  1,7%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  2,5
  Cała Polska
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  74,5
  Cały kraj
  74,3
 • 282,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  282,3
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Polska
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  273,9
  Cały kraj
  261,6
 • 539,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 610,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 469,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. pyrzycki
  539,8
  woj. zachodniopomorskie
  460,5
  Cała Polska
  469,0
 • 98,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 150,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  98,3
  Województwo
  94,1
  Kraj
  87,7
 • 34,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat pyrzycki
  34,7
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Polska
  31,8
 • 9,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat pyrzycki
  9,9
  Zachodniopomorskie
  8,2
  Kraj
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,0%
  woj. zachodniopomorskie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 417 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 228 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 189 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 553 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 283 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 270 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -128 Saldo migracji
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -136 Saldo migracji wewnętrznych
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie pyrzyckim oddano do użytku 80 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,01 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie pyrzyckim to 12 679 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 317 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 65,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,0% na mieszkania spółdzielcze, 15,0% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie pyrzyckim to 4,19 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie pyrzyckim to 96,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,97% mieszkań posiada łazienkę, 83,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,16% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 679 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 316,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  316,50
  Zachodniopomorskie
  377,90
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 72,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat pyrzycki
  72,10 m2
  Województwo
  70,60 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 22,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  22,80 m2
  Województwo
  26,70 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,93
  Województwo
  3,84
  Kraj
  3,82
 • 3,16 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat pyrzycki
  3,16
  Województwo
  2,65
  Polska
  2,69
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,80
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 80 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,01 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat pyrzycki
  2,01
  Województwo
  4,38
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 62 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 335 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,19 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,19
  Województwo
  3,57
  Polska
  3,91
 • 8,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  8,40
  Województwo
  15,65
  Cała Polska
  18,14
 • 7 685 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 96,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  96,1 m2
  Zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,19 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,19 m2
  Województwo
  0,37 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,62%
  Zachodniopomorskie
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 96,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. pyrzycki
  96,55%
  Województwo
  97,14%
  Polska
  93,66%
 • 93,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat pyrzycki
  93,97%
  Zachodniopomorskie
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 83,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat pyrzycki
  83,48%
  Zachodniopomorskie
  86,15%
  Kraj
  82,12%
 • 44,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  44,16%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat pyrzycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie pyrzyckim na 1000 mieszkańców pracuje 149 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie pyrzyckim wynosiło w 2017 roku 13,5% (18,0% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pyrzyckim wynosiło 3 612,65 PLN, co odpowiada 79.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pyrzyckiego 4 156 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 369 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 787.

  29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pyrzyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 149 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. pyrzycki
  149,0
  woj. zachodniopomorskie
  210,0
  Kraj
  247,0
 • 13,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,0% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • powiat pyrzycki
  13,5%
  Województwo
  8,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 613 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. pyrzycki
  3 613 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie pyrzyckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 156 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 369 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 787 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,2% Pozostałe
 • 38,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie pyrzyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 952 Pracujący ogółem
 • 2 841 Kobiety
 • 3 111 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  60,4
  Województwo
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 32,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,0
  woj. zachodniopomorskie
  34,4
  Cała Polska
  34,0
 • 112,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat pyrzycki
  112,4
  Zachodniopomorskie
  122,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat pyrzycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie pyrzyckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 744 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 721 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 352 nowe podmioty, a 326 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (418) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (305) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (570) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (271) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie pyrzyckim najwięcej (265) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 582) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,0% (188) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,1% (1 128) podmiotów, a 64,9% (2 428) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie pyrzyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 744 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 188 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 128 Przemysł i budownictwo
 • 2 428 Pozostała działalność
 • 352 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2017 roku
 • 326 Podmioty wyrejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2017 roku
 • 2 721 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 582 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 582
 • 135 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 135
 • 26 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 26
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 743 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 743
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 288 Spółki handlowe ogółem
 • 288
 • 110  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 110
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 265  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 265
 • 106    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 106
 • 129 Spółki cywilne ogółem
 • 129
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 721 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 679 Budownictwo
 • 679
 • 597 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 597
 • 332 Przetwórstwo przemysłowe
 • 332
 • 233 Transport i gospodarka magazynowa
 • 233
 • 196 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 196
 • 172 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 172
 • 150 Pozostała działalność
 • 150
 • 80 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 80
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 57 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 57
 • 55 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55
 • 33 Edukacja
 • 33
 • 30 Informacja i komunikacja
 • 30
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie pyrzyckim stwierdzono 679 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie pyrzyckim wynosi 85,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu pyrzyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,07 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 6,21 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,15 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,03 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 679 Przestępstwa ogółem
 • 679
 • 442 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 442
 • 121 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 121
 • 86 Przestępstwa drogowe
 • 86
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 248 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 248
 • 17,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. pyrzycki
  17,00
  Województwo
  19,88
  Cała Polska
  19,62
 • 11,07 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,07
  woj. zachodniopomorskie
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 3,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,03
  Województwo
  2,61
  Kraj
  4,94
 • 2,15 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. pyrzycki
  2,15
  woj. zachodniopomorskie
  2,14
  Polska
  1,78
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat pyrzycki
  0,48
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,49
 • 6,21 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat pyrzycki
  6,21
  Województwo
  9,09
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  woj. zachodniopomorskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat pyrzycki
  80%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Kraj
  60%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat pyrzycki
  98%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. pyrzycki
  99%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  95%
  Województwo
  91%
  Cała Polska
  84%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  69%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Polska
  52%

Powiat pyrzycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu pyrzyckiego wyniosła w 2016 roku 42,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu pyrzyckiego - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (16%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,6 mln złotych, czyli 6,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu pyrzyckiego wyniosła w 2016 roku 43,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.5%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10%). W budżecie powiatu pyrzyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 117 złotych na mieszkańca (10,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,3 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie pyrzyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  874(100%)

  37,8 mln

  922(100%)

  40,6 mln

  994(100%)

  41,3 mln

  1,0 tys(100%)

  42,9 mln

  1,1 tys(100%)

  42,7 mln

  1,1 tys(100%)

  41,1 mln

  1,0 tys(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,4 mln

  235(26.8%)

  9,9 mln

  249(26.2%)

  11,1 mln

  272(27.3%)

  11,4 mln

  280(27.6%)

  11,4 mln

  281(26.5%)

  11,5 mln

  284(27%)

  12,1 mln

  302(29.5%)

  12,3 mln

  308(29.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  149(17%)

  6,1 mln

  152(16%)

  6,3 mln

  154(15.5%)

  7,4 mln

  183(18%)

  7,3 mln

  181(17.1%)

  6,4 mln

  158(15%)

  6,4 mln

  159(15.6%)

  6,8 mln

  169(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,5 mln

  113(12.9%)

  4,8 mln

  121(12.8%)

  4,9 mln

  119(12%)

  4,8 mln

  118(11.6%)

  5,0 mln

  123(11.6%)

  4,7 mln

  115(10.9%)

  5,1 mln

  126(12.3%)

  5,1 mln

  127(12%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  71,3(8.1%)

  2,6 mln

  66,3(7%)

  2,9 mln

  71,6(7.2%)

  3,1 mln

  76,8(7.6%)

  3,1 mln

  76,5(7.2%)

  3,4 mln

  82,8(7.9%)

  4,4 mln

  109(10.7%)

  4,5 mln

  112(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  51,7(5.9%)

  2,8 mln

  69,6(7.3%)

  2,3 mln

  55,3(5.6%)

  2,7 mln

  65,3(6.4%)

  2,7 mln

  65,5(6.2%)

  1,9 mln

  47,1(4.5%)

  2,0 mln

  48,7(4.8%)

  3,9 mln

  98,5(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  77,9(8.9%)

  3,1 mln

  77,7(8.2%)

  3,2 mln

  79,1(8%)

  3,4 mln

  82,5(8.1%)

  3,4 mln

  84,0(7.9%)

  3,4 mln

  83,2(7.9%)

  3,5 mln

  86,3(8.4%)

  3,6 mln

  89,8(8.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  55,3(6.3%)

  2,4 mln

  59,5(6.3%)

  2,5 mln

  61,2(6.2%)

  2,9 mln

  70,5(6.9%)

  2,9 mln

  70,7(6.7%)

  4,0 mln

  98,5(9.3%)

  3,0 mln

  73,7(7.2%)

  2,2 mln

  53,9(5.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  63,4(7.2%)

  4,2 mln

  106(11.2%)

  5,4 mln

  132(13.3%)

  3,4 mln

  84,0(8.3%)

  5,2 mln

  129(12.1%)

  5,5 mln

  136(12.9%)

  2,8 mln

  68,6(6.7%)

  1,8 mln

  45,1(4.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  480,8 tys

  12,0(1.4%)

  427,0 tys

  10,7(1.1%)

  827,5 tys

  20,3(2%)

  884,8 tys

  21,8(2.1%)

  868,5 tys

  21,4(2%)

  868,1 tys

  21,4(2%)

  990,8 tys

  24,6(2.4%)

  1,0 mln

  25,3(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  25,9(3%)

  810,7 tys

  20,4(2.1%)

  817,4 tys

  20,0(2%)

  994,9 tys

  24,5(2.4%)

  814,1 tys

  20,1(1.9%)

  766,6 tys

  18,9(1.8%)

  646,9 tys

  16,1(1.6%)

  617,4 tys

  15,4(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,5 tys

  3,9(0.5%)

  204,0 tys

  5,1(0.5%)

  45,3 tys

  1,1(0.1%)

  174,8 tys

  4,3(0.4%)

  81,7 tys

  2,0(0.2%)

  81,9 tys

  2,0(0.2%)

  174,6 tys

  4,3(0.4%)

  145,7 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  137,7 tys

  3,5(0.4%)

  67,8 tys

  1,7(0.2%)

  28,1 tys

  0,7(0.1%)

  82,2 tys

  2,0(0.2%)

  60,9 tys

  1,5(0.1%)

  34,2 tys

  0,9(0.1%)

  95,4 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  120,8 tys

  3,0(0.3%)

  114,7 tys

  2,9(0.3%)

  109,0 tys

  2,7(0.3%)

  118,2 tys

  2,9(0.3%)

  87,4 tys

  2,2(0.2%)

  57,7 tys

  1,4(0.1%)

  56,3 tys

  1,4(0.1%)

  58,3 tys

  1,5(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  38,1 tys

  1,0(0.1%)

  43,2 tys

  1,1(0.1%)

  62,7 tys

  1,5(0.2%)

  45,9 tys

  1,1(0.1%)

  37,5 tys

  0,9(0.1%)

  28,7 tys

  0,7(0.1%)

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  42,3 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,5 tys

  0,5(0.1%)

  19,1 tys

  0,5(0.1%)

  19,6 tys

  0,5(0%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  21,2 tys

  0,5(0%)

  21,4 tys

  0,5(0.1%)

  19,0 tys

  0,5(0%)

  33,9 tys

  0,8(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  20,0 tys

  0,5(0.1%)

  17,9 tys

  0,4(0%)

  17,2 tys

  0,4(0%)

  18,5 tys

  0,5(0%)

  8,2 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  372,9 tys

  9,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  120,0 tys

  3,0(0.3%)

  139,1 tys

  3,5(0.4%)

  81,5 tys

  2,0(0.2%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie pyrzyckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,0 mln

  850(100%)

  37,8 mln

  923(100%)

  41,1 mln

  1,0 tys(100%)

  40,9 mln

  1,0 tys(100%)

  41,7 mln

  1,0 tys(100%)

  41,8 mln

  1,0 tys(100%)

  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  43,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,0 mln

  451(53%)

  19,7 mln

  495(52%)

  20,2 mln

  495(49.1%)

  20,6 mln

  508(50.4%)

  20,7 mln

  510(49.6%)

  20,4 mln

  505(48.8%)

  21,8 mln

  543(52.4%)

  22,5 mln

  562(52%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  99,4(11.7%)

  4,1 mln

  102(10.7%)

  4,5 mln

  111(11%)

  4,7 mln

  116(11.6%)

  4,9 mln

  121(11.8%)

  5,3 mln

  130(12.6%)

  5,9 mln

  146(14.1%)

  6,3 mln

  156(14.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  74,4(8.7%)

  3,2 mln

  79,7(8.4%)

  3,4 mln

  83,9(8.3%)

  4,7 mln

  115(11.5%)

  3,7 mln

  91,0(8.8%)

  3,8 mln

  92,6(9%)

  3,9 mln

  97,4(9.4%)

  4,3 mln

  108(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  76,3(9%)

  3,0 mln

  75,9(8%)

  3,2 mln

  77,4(7.7%)

  3,3 mln

  80,8(8%)

  3,4 mln

  82,9(8.1%)

  3,3 mln

  82,3(8%)

  3,4 mln

  85,2(8.2%)

  3,5 mln

  88,2(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  41,4(4.9%)

  2,0 mln

  51,2(5.4%)

  2,1 mln

  50,6(5%)

  2,1 mln

  50,8(5%)

  2,2 mln

  54,9(5.3%)

  2,1 mln

  51,9(5%)

  1,7 mln

  43,4(4.2%)

  1,5 mln

  36,7(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  172,7 tys

  4,3(0.5%)

  182,7 tys

  4,6(0.5%)

  794,1 tys

  19,5(1.9%)

  702,6 tys

  17,3(1.7%)

  1,1 mln

  26,7(2.6%)

  767,7 tys

  19,0(1.8%)

  1,3 mln

  31,2(3%)

  1,2 mln

  29,6(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  127,9 tys

  3,2(0.4%)

  110,5 tys

  2,8(0.3%)

  7,9 tys

  0,2(0%)

  114,9 tys

  2,8(0.3%)

  54,0 tys

  1,3(0.1%)

  275,8 tys

  6,8(0.7%)

  41,0 tys

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  27,7(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  397,3 tys

  9,9(1.2%)

  372,9 tys

  9,4(1%)

  833,0 tys

  20,4(2%)

  820,0 tys

  20,2(2%)

  771,3 tys

  19,0(1.8%)

  795,0 tys

  19,6(1.9%)

  864,8 tys

  21,5(2.1%)

  882,9 tys

  22,0(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  45,0(5.3%)

  3,3 mln

  83,2(8.7%)

  4,9 mln

  120(11.8%)

  2,7 mln

  66,4(6.6%)

  3,8 mln

  93,2(9.1%)

  4,1 mln

  101(9.8%)

  1,5 mln

  38,3(3.7%)

  777,7 tys

  19,4(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  357,8 tys

  9,0(1.1%)

  456,3 tys

  11,5(1.2%)

  459,9 tys

  11,3(1.1%)

  511,3 tys

  12,6(1.2%)

  586,0 tys

  14,5(1.4%)

  344,3 tys

  8,5(0.8%)

  451,3 tys

  11,2(1.1%)

  387,7 tys

  9,7(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  153,5 tys

  3,8(0.5%)

  731,5 tys

  18,4(1.9%)

  217,5 tys

  5,3(0.5%)

  168,7 tys

  4,2(0.4%)

  108,6 tys

  2,7(0.3%)

  197,9 tys

  4,9(0.5%)

  334,8 tys

  8,3(0.8%)

  337,2 tys

  8,4(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  816,9 tys

  20,5(2.4%)

  390,8 tys

  9,8(1%)

  432,6 tys

  10,6(1.1%)

  347,1 tys

  8,5(0.8%)

  307,8 tys

  7,6(0.7%)

  326,9 tys

  8,1(0.8%)

  284,2 tys

  7,1(0.7%)

  294,7 tys

  7,4(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  150,7 tys

  3,8(0.4%)

  64,8 tys

  1,6(0.2%)

  109,1 tys

  2,7(0.3%)

  108,1 tys

  2,7(0.3%)

  81,4 tys

  2,0(0.2%)

  59,4 tys

  1,5(0.1%)

  57,2 tys

  1,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,5 tys

  0,5(0.1%)

  19,1 tys

  0,5(0.1%)

  19,6 tys

  0,5(0%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  21,2 tys

  0,5(0.1%)

  21,4 tys

  0,5(0.1%)

  19,0 tys

  0,5(0%)

  19,2 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  372,9 tys

  9,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  120,0 tys

  3,0(0.4%)

  139,1 tys

  3,5(0.4%)

  81,5 tys

  2,0(0.2%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,7 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat pyrzycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 371 mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 547 kobiet oraz 4 824 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 13,3% średnie ogólnokształcące, a 14,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,8% mieszkańców powiatu pyrzyckiego, gimnazjalnym 5,7%, natomiast 27,2% podstawowym ukończonym. 2,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu pyrzyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie pyrzyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,9%) oraz średnie ogólnokształcące (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,6%) oraz podstawowe ukończone (24,5%).

  16,2% mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 661 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,81.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,2% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 98,32.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 17 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku potencjalnej nauki (31,9% kobiet i 31,8% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,0%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 13,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 16,5% W miastach
  (wyższe)
 • 6,9% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat pyrzycki
  29,7%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 36,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • pow. pyrzycki
  1,5%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 13,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,3%
  woj. zachodniopomorskie
  13,3%
  Polska
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  14,9%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Kraj
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,8%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 16,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,8% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,7%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 27,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  27,2%
  Województwo
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 32,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat pyrzycki
  2,6%
  Zachodniopomorskie
  1,8%
  Polska
  1,4%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 661 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  661,0
  woj. zachodniopomorskie
  767,0
  Kraj
  811,0
 • 1,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat pyrzycki
  1,38
  Województwo
  1,08
  Polska
  1,01
 •  
 • 51,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 51,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 12,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,81 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,81
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Cała Polska
  96,62
 • 88,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,17
  Województwo
  88,71
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  17,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 • 6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 •  
 • 183,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 160,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. pyrzycki
  98,32
  woj. zachodniopomorskie
  97,90
  Cały kraj
  100,01
 • 88,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  88,15
  Zachodniopomorskie
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat pyrzycki
  19,0
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 104,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 82,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pyrzyckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. pyrzycki
  24,0
  Zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat pyrzycki
  17,0
  woj. zachodniopomorskie
  21,0
  Cała Polska
  24,0
 • 17 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 17
 • 17 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 17
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 15,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  Zachodniopomorskie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat pyrzycki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie pyrzyckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie pyrzyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • hostele: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 310)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie pyrzyckim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie pyrzyckim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 582 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 212 (uczestnicy: 24 854)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 54)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 435)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 3 871)
  • koncerty: 19 (uczestnicy: 10 880)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 832)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 119 (uczestnicy: 6 125)
  • konkursy: 14 (uczestnicy: 1 677)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 340)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 230)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 315)
  • inne: 2 (uczestnicy: 95)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 424)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 25)
  • taneczne: 2 (członkowie: 47)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 45)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 180)
  • inne: 3 (członkowie: 61)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 145)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 46)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 14)
  • tańca: 2 (absolwenci: 37)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 11)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 135)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 47)
  • inne: 3 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie pyrzyckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 283 miejscami na widowni. Odbyło się 245 seansów, na które przyszło 11 741 widzów, w tym 79 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 275 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pyrzyckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 187 969 wolumenów oraz 25 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 8 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 252 727 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 58
  • dostępne dla czytelników: 35
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 35
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pyrzyckim działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 807 członków. Zarejestrowano 758 ćwiczących (mężczyźni: 642, kobiety: 116, chłopcy do lat 18: 352, dziewczęta do lat 18: 70). Aktywnych było 25 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie pyrzyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat pyrzycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 19 wypadków drogowych w powiecie pyrzyckim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 15,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 95,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie pyrzyckim zarejestrowanych było 32 602 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 24 189 samochodów osobowych (603,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 2 828 samochodów ciężarowych (76,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 124 autobusów (3,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski), 220 ciągników siodłowych (5,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 965 motocykli (49,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,2 lat.


  W 2017 roku w powiecie pyrzyckim znajdowało się 13 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
 • 6 Ofiary śmiertelne
 • 31 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie pyrzyckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 47,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  47,4
  Zachodniopomorskie
  78,0
  Polska
  87,6
 • 14,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat pyrzycki
  15,0
  Zachodniopomorskie
  8,7
  Kraj
  7,9
 • 18,40 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  18,4
  woj. zachodniopomorskie
  12,6
  Kraj
  10,6
 • 95,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. pyrzycki
  95,1
  Zachodniopomorskie
  135,8
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 32 602 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2016 roku
 • 24 189 Samochody osobowe
 • 2 828 Samochody ciężarowe
 • 92 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 124 Autobusy
 • 198 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 220 Ciągniki samochodowe
 • 220   Ciągniki siodłowe
 • 3 078 Ciągniki rolnicze
 • 1 965 Motocykle
 • 773   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 890 Motorowery
 • 24 189Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Samochody osobowe w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 603,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  603,9
  Województwo
  533,9
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 712
  • 1400-1649 kg6 815
  • 1650-1899 kg5 273
  • 1900 kg i więcej5 389
 • 6 712 do 1399 kg
 • 6 815 1400-1649 kg
 • 5 273 1650-1899 kg
 • 5 389 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 676 do 1399 cm3
 • 8 676
 • 13 609 1400-1999 cm3
 • 13 609
 • 1 904 2000 i więcej cm3
 • 1 904
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 193
  • olej napędowy7 254
  • gaz (LPG)2 728
  • pozostałe14
 • 14 193 benzyna
 • 7 254 olej napędowy
 • 2 728 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 102 do 1 roku
 • 102
 • 78 2 lata
 • 78
 • 91 3 lata
 • 91
 • 400 4-5 lat
 • 400
 • 476 6-7 lat
 • 476
 • 1 007 8-9 lat
 • 1 007
 • 1 354 10-11 lat
 • 1 354
 • 3 619 12-15 lat
 • 3 619
 • 6 034 16-20 lat
 • 6 034
 • 4 856 21-25 lat
 • 4 856
 • 2 041 26-30 lat
 • 2 041
 • 4 131 31 lat i więcej
 • 4 131
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie pyrzyckim
 • powiat pyrzycki
  20,6 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 2 828Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 76,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. pyrzycki
  76,1
  Województwo
  85,3
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 538 do 999 kg
 • 1 538
 • 683 1000-1499 kg
 • 683
 • 187 1500-2999 kg
 • 187
 • 36 3000-3499 kg
 • 36
 • 41 3500-4999 kg
 • 41
 • 182 5000-6999 kg
 • 182
 • 94 7000-9999 kg
 • 94
 • 59 10000-14999 kg
 • 59
 • 8 15000 kg i więcej
 • 8
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna707
  • olej napędowy2 027
  • gaz (LPG)89
  • pozostałe5
 • 707 benzyna
 • 2 027 olej napędowy
 • 89 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 16 2 lata
 • 16
 • 15 3 lata
 • 15
 • 60 4-5 lat
 • 60
 • 110 6-7 lat
 • 110
 • 135 8-9 lat
 • 135
 • 147 10-11 lat
 • 147
 • 363 12-15 lat
 • 363
 • 525 16-20 lat
 • 525
 • 353 21-25 lat
 • 353
 • 277 26-30 lat
 • 277
 • 798 31 lat i więcej
 • 798
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie pyrzyckim
 • Powiat
  21,9 lat
  woj. zachodniopomorskie
  19,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 124Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Autobusy w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat pyrzycki
  3,1
  woj. zachodniopomorskie
  3,2
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy117
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 7 benzyna
 • 117 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 19 16-20 lat
 • 19
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie pyrzyckim
 • Powiat
  26,0 lat
  Zachodniopomorskie
  22,2 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 220Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. pyrzycki
  5,5
  Zachodniopomorskie
  8,2
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy219
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 219 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 43 8-9 lat
 • 43
 • 27 10-11 lat
 • 27
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 15 21-25 lat
 • 15
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 22 31 lat i więcej
 • 22
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie pyrzyckim
 • powiat pyrzycki
  16,4 lat
  Zachodniopomorskie
  12,7 lat
  Kraj
  11,9 lat
 • 1 965Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Motocykle w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 49,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat pyrzycki
  49,1
  woj. zachodniopomorskie
  37,5
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 5 2 lata
 • 5
 • 9 3 lata
 • 9
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 49 8-9 lat
 • 49
 • 53 10-11 lat
 • 53
 • 89 12-15 lat
 • 89
 • 139 16-20 lat
 • 139
 • 73 21-25 lat
 • 73
 • 220 26-30 lat
 • 220
 • 1 210 31 lat i więcej
 • 1 210
 • 28,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie pyrzyckim
 • Powiat
  28,2 lat
  Zachodniopomorskie
  26,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie pyrzyckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 174,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  174,9 km
  Zachodniopomorskie
  329,9 km
  Kraj
  388,2 km
 • 3,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  3,2 km
  woj. zachodniopomorskie
  4,4 km
  Kraj
  3,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek