Powiat pyrzycki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat pyrzycki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 36 614 Liczba mieszkańców
 • 726 km2 Powierzchnia
 • 50 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,3% Stopa urbanizacji
 • Stanisław Stępień Starosta
 • ul.Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce Adres starostwa powiatowego
 • ZPY Tablice rejestracyjne
Powiat pyrzycki na mapie
Identyfikatory
 • 3212 TERYT (TERC)
Herb powiatu pyrzyckiego
powiat pyrzycki herb
Flaga powiatu pyrzyckiego
powiat pyrzycki flaga

powiat pyrzycki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach
91 570 05 55
91 570 04 86
ul. Stargardzka 29
74-200 Pyrzyce
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
91 577 95 11, 91 577 95 05
91 577 95 13
ul. Kościuszki 24
74-200 Pyrzyce
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach
91 570 34 29
91 570 34 28
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach
91 443 50 70
91 443 50 70
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
91 570 44 24 91 577 03 39
91 570 44 24
ul. Młodych Techników 5 A
74-200 Pyrzyce
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
(91) 881-13-00
(91) 506-55-00
ul. Lipiańska
74-200 Pyrzyce

Powiat pyrzycki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat pyrzycki ma 36 614 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego w 2050 roku wynosi 32 135, z czego 16 048 to kobiety, a 16 087 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu pyrzyckiego zawarli w 2022 roku 136 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat pyrzycki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -248. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,71 na 1000 mieszkańców powiatu pyrzyckiego. W 2022 roku urodziło się 254 dzieci, w tym 52,4% dziewczynek i 47,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 335 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,51 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,2% zgonów w powiecie pyrzyckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie pyrzyckim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu pyrzyckiego przypada 13.59 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 412 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 516 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu pyrzyckiego -104. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  60,1% mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 36 614 Liczba mieszkańców
 • 18 387 Kobiety
 • 18 227 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu pyrzyckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 32 135 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 16 048 Kobiety
 • 16 087 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie pyrzyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. pyrzycki
  42,5 lat
  Zachodniopomorskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat pyrzycki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu pyrzyckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat pyrzycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat pyrzycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat pyrzycki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,0%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 21,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. pyrzycki
  53,1%
  Województwo
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat pyrzycki
  9,4%
  Zachodniopomorskie
  8,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,6%
  Zachodniopomorskie
  9,4%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Tutaj
  2,8%
  Zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  woj. zachodniopomorskie
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  2,0
  Polska
  1,6
 • 136 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -248 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -88 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -160 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,71 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,7
  Zachodniopomorskie
  -5,3
  Cała Polska
  -3,8
 • -7,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie pyrzyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 254 Urodzenia żywe
 • 133 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 121 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,4%
  47,6%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,9
  woj. zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 32,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,3
  Województwo
  31,3
  Kraj
  35,1
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 79 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 79
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 23 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 23
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 335 g Średnia waga noworodków
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 409 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 335 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 20 Waga 4000g - 4499g
 • 20
 • 77 Waga 3500g - 3999g
 • 77
 • 97 Waga 3000g - 3499g
 • 97
 • 52 Waga 2500g - 2999g
 • 52
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,23
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. pyrzycki
  0,64
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,51 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,51
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie pyrzyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 502 Zgony
 • 221 Kobiety
  (Zgony)
 • 281 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,0%
  56,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,6 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  13,6
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Cały kraj
  11,9
 • 197,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  197,6
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Polska
  147,0
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,4
  Kraj
  3,8
 • 4,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,2
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pyrzyckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat pyrzycki
  40,2%
  Zachodniopomorskie
  36,9%
  Polska
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat pyrzycki
  21,5%
  Zachodniopomorskie
  23,6%
  Kraj
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,2%
  woj. zachodniopomorskie
  6,1%
  Cała Polska
  6,7%
 • 31 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  75,2
  Polska
  70,6
 • 292,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  292,3
  Zachodniopomorskie
  293,4
  Cała Polska
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Polska
  253,9
 • 546,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 587,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 505,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  546,7
  Województwo
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 104,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 70,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat pyrzycki
  104,8
  Województwo
  72,6
  Polska
  62,9
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,4
  Zachodniopomorskie
  29,8
  Kraj
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat pyrzycki
  0,0
  Województwo
  7,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie pyrzyckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 73 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  73,0
  Województwo
  37,0
  Cała Polska
  38,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,0
  Zachodniopomorskie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy9
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 9 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony8
 • 2 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 412 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 218 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 194 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 8 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 516 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 285 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 231 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -107 Saldo migracji
 • -68 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -104 Saldo migracji wewnętrznych
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie pyrzyckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie pyrzyckim oddano do użytku 98 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie pyrzyckim to 13 337 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  60,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie pyrzyckim to 4,09 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie pyrzyckim to 92,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,54% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,73% mieszkań posiada łazienkę, 84,49% korzysta z centralnego ogrzewania, a 54,01% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie pyrzyckim 125 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 748 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 906 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 4 129 zł/m2, średnia - 4 100 zł/m2), a na rynku wtórnym 121 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 711 zł/m2, średnia - 2 867 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 748 zł
 • Powiat
  2 748 zł
  Województwo
  6 199 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 2 748 zł Ogółem
 • 2 748 zł
 • 2 730 zł do 40 m2
 • 2 730 zł
 • 3 406 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 406 zł
 • 2 310 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 310 zł
 • 2 175 zł od 80,1 m2
 • 2 175 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 906 zł
 • Powiat
  2 906 zł
  Zachodniopomorskie
  6 950 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 2 906 zł Ogółem
 • 2 906 zł
 • 3 093 zł do 40 m2
 • 3 093 zł
 • 3 240 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 240 zł
 • 2 608 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 608 zł
 • 2 270 zł od 80,1 m2
 • 2 270 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 125
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m260
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m210
 • 26 do 40 m2
 • 60 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie pyrzyckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 129 zł
 • pow. pyrzycki
  4 129 zł
  Województwo
  9 110 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 4 129 zł Ogółem
 • 4 129 zł
 • 4 129 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 129 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 100 zł
 • powiat pyrzycki
  4 100 zł
  Zachodniopomorskie
  9 422 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 4 100 zł Ogółem
 • 4 100 zł
 • 4 100 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 100 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 4
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 711 zł
 • powiat pyrzycki
  2 711 zł
  Zachodniopomorskie
  4 802 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 2 711 zł Ogółem
 • 2 711 zł
 • 2 730 zł do 40 m2
 • 2 730 zł
 • 3 291 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 291 zł
 • 2 310 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 310 zł
 • 2 175 zł od 80,1 m2
 • 2 175 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 867 zł
 • Powiat
  2 867 zł
  Zachodniopomorskie
  5 324 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 2 867 zł Ogółem
 • 2 867 zł
 • 3 093 zł do 40 m2
 • 3 093 zł
 • 3 174 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 174 zł
 • 2 608 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 608 zł
 • 2 270 zł od 80,1 m2
 • 2 270 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 121
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m226
  • od 40,1 do 60 m256
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m210
 • 26 do 40 m2
 • 56 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 337 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. pyrzycki
  362,60
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat pyrzycki
  73,50 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. pyrzycki
  26,60 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,93
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,76
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Cała Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat pyrzycki
  0,70
  Zachodniopomorskie
  0,63
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 98 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. pyrzycki
  2,66
  Województwo
  6,21
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 401 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,09
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Cała Polska
  3,89
 • 10,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  10,90
  Województwo
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 9 012 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 92,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. pyrzycki
  92,0 m2
  woj. zachodniopomorskie
  78,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat pyrzycki
  0,24 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat pyrzycki
  98,54%
  Województwo
  98,58%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,53%
  woj. zachodniopomorskie
  97,12%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat pyrzycki
  95,73%
  woj. zachodniopomorskie
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 84,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat pyrzycki
  84,49%
  Zachodniopomorskie
  87,94%
  Kraj
  85,83%
 • 54,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. pyrzycki
  54,01%
  woj. zachodniopomorskie
  64,99%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat pyrzycki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie pyrzyckim na 1000 mieszkańców pracuje 151osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie pyrzyckim wynosiło w 2023 roku 10,2% (10,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pyrzyckim wynosiło 5 694,42 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pyrzyckiego 4 156 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 369 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 787.

  14,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pyrzyckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 151 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  151,0
  Województwo
  222,0
  Cała Polska
  259,0
 • 12,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,5% Kobiety
 • 10,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,2%
  Zachodniopomorskie
  6,7%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie pyrzyckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 265 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 694 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie pyrzyckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 156 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 369 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 787 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 27,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 36,3% Pozostałe
 • 48,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 20,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie pyrzyckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 603 Pracujący ogółem
 • 3 303 Kobiety
 • 2 300 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie pyrzyckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat pyrzycki
  66,4
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 37,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. pyrzycki
  37,6
  Województwo
  40,0
  Cały kraj
  38,2
 • 130,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  130,4
  woj. zachodniopomorskie
  137,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat pyrzycki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie pyrzyckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 396 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 376 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 346 nowych podmiotów, a 246 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (435) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (305) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (570) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (194) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie pyrzyckim najwięcej (196) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 276) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (141) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,6% (1 651) podmiotów, a 59,2% (2 604) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie pyrzyckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 396 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 141 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 651 Przemysł i budownictwo
 • 2 604 Pozostała działalność
 • 346 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2023 roku
 • 246 Podmioty wyrejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2023 roku
 • 3 376 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 276 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 276
 • 96 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 96
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 4 395 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 395
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 213 Spółki handlowe ogółem
 • 213
 • 65  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 65
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 196  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 196
 • 63    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 63
 • 130 Spółki cywilne ogółem
 • 130
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 376 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 088 Budownictwo
 • 1 088
 • 604 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 604
 • 453 Przetwórstwo przemysłowe
 • 453
 • 239 Transport i gospodarka magazynowa
 • 239
 • 191 Pozostała działalność
 • 191
 • 185 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 185
 • 182 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 182
 • 98 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 98
 • 76 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 76
 • 70 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 70
 • 65 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 65
 • 48 Informacja i komunikacja
 • 48
 • 40 Edukacja
 • 40
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie pyrzyckim stwierdzono 686 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie pyrzyckim wynosi 80,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu pyrzyckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,48 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 5,87 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,65 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,03 (86%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 686 Przestępstwa ogółem
 • 686
 • 498 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 498
 • 38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 38
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 217 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 217
 • 18,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  18,57
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 13,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  13,48
  Województwo
  15,77
  Kraj
  12,98
 • 1,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,03
  Zachodniopomorskie
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,65
  Województwo
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat pyrzycki
  0,43
  Zachodniopomorskie
  0,45
  Polska
  0,35
 • 5,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,87
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat pyrzycki
  81%
  Województwo
  72%
  Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  75%
  woj. zachodniopomorskie
  63%
  Cała Polska
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  87%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. pyrzycki
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  48%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Polska
  51%

Powiat pyrzycki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu pyrzyckiego wyniosła w 2022 roku 68,2 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu pyrzyckiego - 35.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 16,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu pyrzyckiego wyniosła w 2022 roku 67,4 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8.5%). W budżecie powiatu pyrzyckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 326 złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie pyrzyckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,1 mln

  1,0 tys(100%)

  42,3 mln

  1,1 tys(100%)

  42,5 mln

  1,1 tys(100%)

  43,6 mln

  1,1 tys(100%)

  49,4 mln

  1,2 tys(100%)

  54,0 mln

  1,4 tys(100%)

  60,4 mln

  1,6 tys(100%)

  68,2 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  302(29.5%)

  12,3 mln

  308(29.2%)

  12,4 mln

  311(29.2%)

  13,4 mln

  337(30.6%)

  18,4 mln

  468(37.3%)

  16,9 mln

  431(31.3%)

  19,8 mln

  512(32.9%)

  24,3 mln

  661(35.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  126(12.3%)

  5,1 mln

  127(12%)

  5,6 mln

  142(13.3%)

  5,9 mln

  148(13.4%)

  6,0 mln

  152(12.1%)

  7,0 mln

  179(13%)

  7,4 mln

  191(12.3%)

  7,9 mln

  214(11.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  159(15.6%)

  6,8 mln

  169(16%)

  4,0 mln

  99,3(9.3%)

  4,4 mln

  111(10.1%)

  4,8 mln

  122(9.7%)

  5,2 mln

  133(9.7%)

  5,3 mln

  137(8.8%)

  6,0 mln

  163(8.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  48,7(4.8%)

  3,9 mln

  98,5(9.3%)

  1,8 mln

  45,9(4.3%)

  1,9 mln

  47,4(4.3%)

  1,9 mln

  48,3(3.8%)

  3,8 mln

  98,1(7.1%)

  5,3 mln

  136(8.8%)

  5,9 mln

  161(8.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,4 mln

  109(10.7%)

  4,5 mln

  112(10.6%)

  5,7 mln

  144(13.5%)

  4,9 mln

  124(11.3%)

  4,8 mln

  122(9.8%)

  4,9 mln

  125(9.1%)

  5,1 mln

  132(8.5%)

  5,8 mln

  159(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  86,3(8.4%)

  3,6 mln

  89,8(8.5%)

  3,9 mln

  98,1(9.2%)

  4,1 mln

  103(9.4%)

  4,2 mln

  107(8.5%)

  5,4 mln

  137(9.9%)

  5,3 mln

  136(8.8%)

  5,8 mln

  158(8.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  73,7(7.2%)

  2,2 mln

  53,9(5.1%)

  1,8 mln

  46,1(4.3%)

  1,6 mln

  41,2(3.7%)

  1,6 mln

  40,6(3.2%)

  2,3 mln

  59,9(4.3%)

  2,9 mln

  75,0(4.8%)

  3,0 mln

  81,3(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  68,6(6.7%)

  1,8 mln

  45,1(4.3%)

  1,7 mln

  43,2(4.1%)

  1,8 mln

  45,7(4.2%)

  2,0 mln

  51,5(4.1%)

  2,6 mln

  67,2(4.9%)

  2,1 mln

  55,3(3.6%)

  2,3 mln

  62,6(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  990,8 tys

  24,6(2.4%)

  1,0 mln

  25,3(2.4%)

  1,1 mln

  28,2(2.6%)

  1,1 mln

  26,7(2.4%)

  1,1 mln

  27,9(2.2%)

  646,9 tys

  16,5(1.2%)

  1,5 mln

  37,8(2.4%)

  1,2 mln

  33,7(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  646,9 tys

  16,1(1.6%)

  617,4 tys

  15,4(1.5%)

  604,7 tys

  15,2(1.4%)

  555,9 tys

  14,0(1.3%)

  515,2 tys

  13,1(1%)

  373,1 tys

  9,5(0.7%)

  294,5 tys

  7,6(0.5%)

  859,4 tys

  23,4(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  174,6 tys

  4,3(0.4%)

  145,7 tys

  3,6(0.3%)

  145,5 tys

  3,7(0.3%)

  130,2 tys

  3,3(0.3%)

  127,1 tys

  3,2(0.3%)

  146,8 tys

  3,7(0.3%)

  188,1 tys

  4,8(0.3%)

  225,8 tys

  6,1(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,3 tys

  1,4(0.1%)

  58,3 tys

  1,5(0.1%)

  81,6 tys

  2,0(0.2%)

  119,5 tys

  3,0(0.3%)

  90,1 tys

  2,3(0.2%)

  134,3 tys

  3,4(0.2%)

  127,7 tys

  3,3(0.2%)

  159,4 tys

  4,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  3,0(0.3%)

  125,0 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  131,4 tys

  3,3(0.3%)

  131,5 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  131,8 tys

  3,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  42,3 tys

  1,1(0.1%)

  41,8 tys

  1,0(0.1%)

  45,7 tys

  1,2(0.1%)

  43,9 tys

  1,1(0.1%)

  64,2 tys

  1,6(0.1%)

  75,4 tys

  1,9(0.1%)

  130,0 tys

  3,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  19,0 tys

  0,5(0%)

  33,9 tys

  0,8(0.1%)

  19,1 tys

  0,5(0%)

  19,5 tys

  0,5(0%)

  19,8 tys

  0,5(0%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  16,4 tys

  0,4(0%)

  17,2 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  34,2 tys

  0,9(0.1%)

  95,4 tys

  2,4(0.2%)

  11,4 tys

  0,3(0%)

  31,7 tys

  0,8(0.1%)

  34,1 tys

  0,9(0.1%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  34,9 tys

  0,9(0.1%)

  8,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  14,7 tys

  0,4(0%)

  10,2 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  573,7 tys

  14,8(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,7(0.1%)

  30,4 tys

  0,8(0.1%)

  30,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie pyrzyckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat pyrzycki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu pyrzyckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  43,3 mln

  1,1 tys(100%)

  43,6 mln

  1,1 tys(100%)

  46,5 mln

  1,2 tys(100%)

  51,3 mln

  1,3 tys(100%)

  60,7 mln

  1,6 tys(100%)

  59,9 mln

  1,6 tys(100%)

  67,4 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  21,8 mln

  543(52.4%)

  22,5 mln

  562(52%)

  23,2 mln

  582(53.2%)

  23,1 mln

  582(49.6%)

  25,7 mln

  653(50.1%)

  33,5 mln

  856(55.3%)

  31,5 mln

  812(52.7%)

  30,6 mln

  831(45.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  146(14.1%)

  6,3 mln

  156(14.5%)

  6,5 mln

  163(14.9%)

  7,5 mln

  188(16%)

  8,0 mln

  203(15.6%)

  7,7 mln

  197(12.7%)

  9,1 mln

  235(15.2%)

  13,9 mln

  378(20.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  85,2(8.2%)

  3,5 mln

  88,2(8.2%)

  3,8 mln

  96,3(8.8%)

  4,0 mln

  101(8.6%)

  4,1 mln

  105(8.1%)

  5,2 mln

  133(8.6%)

  5,1 mln

  132(8.5%)

  5,7 mln

  156(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  97,4(9.4%)

  4,3 mln

  108(10%)

  3,2 mln

  80,5(7.4%)

  3,3 mln

  82,9(7.1%)

  3,6 mln

  90,5(6.9%)

  4,1 mln

  105(6.8%)

  4,2 mln

  107(6.9%)

  4,8 mln

  129(7.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  31,2(3%)

  1,2 mln

  29,6(2.7%)

  1,0 mln

  26,0(2.4%)

  2,6 mln

  66,8(5.7%)

  3,4 mln

  86,8(6.7%)

  1,1 mln

  27,5(1.8%)

  1,7 mln

  43,6(2.8%)

  3,4 mln

  91,9(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  41,0 tys

  1,0(0.1%)

  1,1 mln

  27,7(2.6%)

  102,7 tys

  2,6(0.2%)

  334,4 tys

  8,4(0.7%)

  692,6 tys

  17,6(1.4%)

  1,5 mln

  39,3(2.5%)

  1,7 mln

  44,7(2.9%)

  2,7 mln

  73,7(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  864,8 tys

  21,5(2.1%)

  882,9 tys

  22,0(2%)

  801,5 tys

  20,1(1.8%)

  843,8 tys

  21,3(1.8%)

  879,1 tys

  22,3(1.7%)

  1,0 mln

  26,0(1.7%)

  1,9 mln

  50,2(3.3%)

  1,6 mln

  44,4(2.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  43,4(4.2%)

  1,5 mln

  36,7(3.4%)

  1,2 mln

  29,8(2.7%)

  940,8 tys

  23,7(2%)

  862,5 tys

  21,9(1.7%)

  1,7 mln

  42,7(2.8%)

  1,3 mln

  33,8(2.2%)

  1,3 mln

  34,0(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  38,3(3.7%)

  777,7 tys

  19,4(1.8%)

  653,1 tys

  16,4(1.5%)

  564,8 tys

  14,2(1.2%)

  578,1 tys

  14,7(1.1%)

  1,1 mln

  29,1(1.9%)

  564,2 tys

  14,5(0.9%)

  693,0 tys

  18,8(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  284,2 tys

  7,1(0.7%)

  294,7 tys

  7,4(0.7%)

  654,3 tys

  16,4(1.5%)

  951,5 tys

  24,0(2%)

  310,7 tys

  7,9(0.6%)

  172,4 tys

  4,4(0.3%)

  203,6 tys

  5,2(0.3%)

  440,7 tys

  12,0(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  334,8 tys

  8,3(0.8%)

  337,2 tys

  8,4(0.8%)

  429,4 tys

  10,8(1%)

  384,4 tys

  9,7(0.8%)

  652,9 tys

  16,6(1.3%)

  300,9 tys

  7,7(0.5%)

  339,3 tys

  8,7(0.6%)

  349,1 tys

  9,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  451,3 tys

  11,2(1.1%)

  387,7 tys

  9,7(0.9%)

  419,1 tys

  10,5(1%)

  339,9 tys

  8,6(0.7%)

  413,9 tys

  10,5(0.8%)

  451,0 tys

  11,5(0.7%)

  223,9 tys

  5,8(0.4%)

  325,4 tys

  8,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  119,9 tys

  3,0(0.3%)

  125,0 tys

  3,1(0.3%)

  125,2 tys

  3,2(0.3%)

  131,4 tys

  3,3(0.3%)

  131,5 tys

  3,4(0.2%)

  132,0 tys

  3,4(0.2%)

  131,8 tys

  3,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,4(0%)

  20,4 tys

  0,5(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,5(0%)

  23,6 tys

  0,6(0%)

  20,0 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  19,0 tys

  0,5(0%)

  19,2 tys

  0,5(0%)

  19,1 tys

  0,5(0%)

  19,5 tys

  0,5(0%)

  19,8 tys

  0,5(0%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  16,4 tys

  0,4(0%)

  17,2 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  59,4 tys

  1,5(0.1%)

  57,2 tys

  1,4(0.1%)

  69,5 tys

  1,7(0.2%)

  66,6 tys

  1,7(0.1%)

  440,8 tys

  11,2(0.9%)

  333,4 tys

  8,5(0.5%)

  12,4 tys

  0,3(0%)

  15,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,7(0.1%)

  30,4 tys

  0,8(0.1%)

  30,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8

  0,0(0%)

  3,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat pyrzycki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 595 mieszkańców powiatu pyrzyckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 117 kobiet oraz 4 478 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 14,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 12,1% średnie ogólnokształcące, a 19,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu pyrzyckiego, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 19,2% podstawowym ukończonym. 4,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu pyrzyckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie pyrzyckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,1%) oraz wyższe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,8%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2022 w powiecie pyrzyckim mieściło się 12 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 681 dzieci (340 dziewczynek oraz 341 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pyrzyckim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 450 dzieci (194 dziewczynki oraz 256 chłopców). Dostępnych było 445 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,1% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 777 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 18 szkół podstawowych, w których w 185 oddziałach uczyło się 2 867 uczniów (1 322 kobiety oraz 1 545 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie pyrzyckim placówkę miało 15 szkół podstawowych, w których w 145 oddziałach uczyło się 2 571 uczniów (1 244 kobiety oraz 1 327 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,38.

  W powiecie pyrzyckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 535 uczniów (329 kobiet oraz 206 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pyrzyckim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 583 uczniów (318 kobiet oraz 265 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 204 absolwentów.

  W powiecie pyrzyckim znajduje się 1 Technikum, w którym w 28 oddziałach uczyło się 466 uczniów (155 kobiet oraz 311 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie pyrzyckim placówkę miały 3 Technika, w których w 23 oddziałach uczyło się 513 uczniów (205 kobiet oraz 308 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 91 absolwentów.

  W powiecie pyrzyckim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 212 uczniów (70 kobiet oraz 142 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,3 uczniów. 15,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 16,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu pyrzyckiego w wieku potencjalnej nauki (28,8% kobiet i 27,3% mężczyzn).

 • 14,8% Wykształcenie wyższe
 • powiat pyrzycki
  14,8%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  25,2%
 • 19,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. pyrzycki
  34,0%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat pyrzycki
  2,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  12,1%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  19,5%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Polska
  20,0%
 • 17,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat pyrzycki
  24,6%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Kraj
  21,2%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,4%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. pyrzycki
  19,2%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Polska
  12,3%
 • 21,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 777 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat pyrzycki
  777,0
  Województwo
  900,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. pyrzycki
  1,24
  Województwo
  0,97
  Polska
  0,89
 •  
 • 12Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 40 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 6 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 710 Miejsca
  (rok 2018)
 • 22 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat pyrzycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 681 Dzieci
 • 340 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 341 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,9%
  50,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 153 3 lata
 • 153
 • 168 4 lata
 • 168
 • 184 5 lata
 • 184
 • 155 6 lat
 • 155
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 80 3 lata
 • 80
 • 81 4 lata
 • 81
 • 92 5 lata
 • 92
 • 76 6 lat
 • 76
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 73 3 lata
 • 73
 • 87 4 lata
 • 87
 • 92 5 lata
 • 92
 • 79 6 lat
 • 79
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 332 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 57,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 56,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat pyrzycki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 131 Dzieci
 • 67 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 64 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,1%
  48,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 45 3 lata
 • 45
 • 67 4 lata
 • 67
 • 17 5 lata
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 25 3 lata
 • 25
 • 31 4 lata
 • 31
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 20 3 lata
 • 20
 • 36 4 lata
 • 36
 • 7 5 lata
 • 7
 •  
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat pyrzycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 176 Oddziały
 • 2 784 Uczniowie
 • 1 309 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 475 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 338 Uczniowie w 1 klasie
 • 149 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 189 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 480 Absolwenci
 • 252 Kobiety
  (absolwenci)
 • 228 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9 Oddziały
 • 83 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,7%
  84,3%
 • 21 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,5
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,5
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,5
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 9,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9,2
 •  
 • 250,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 215,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat pyrzycki
  90,38
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Polska
  95,96
 • 88,68 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,68
  Zachodniopomorskie
  94,40
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pyrzycki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat pyrzycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 478 Uczniowie
 • 303 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,4%
  36,6%
 • 188 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 63 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 57 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. pyrzycki
  22,3
  Zachodniopomorskie
  25,0
  Kraj
  26,5
 •  
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat pyrzycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 466 Uczniowie
 • 155 Kobiety
  (uczniowie)
 • 311 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 61 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat pyrzycki
  16,6
  Zachodniopomorskie
  23,8
  Kraj
  24,9
 •  
 • 37,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat pyrzycki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat pyrzycki
  15,1
  woj. zachodniopomorskie
  20,2
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,1
 • 16,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 16,9
 • 8,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat pyrzycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat pyrzycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat pyrzycki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie pyrzyckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie pyrzyckim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie pyrzyckim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie pyrzyckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 792 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 228 (uczestnicy: 48 656)
  • wystawy: 14 (uczestnicy: 1 345)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 18 740)
  • koncerty: 42 (uczestnicy: 5 512)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 1 234)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 39 (uczestnicy: 6 930)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 320)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 1 471)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 51 (uczestnicy: 1 706)
  • inne: 38 (uczestnicy: 11 048)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 290)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 60)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 150)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 243)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 81)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 6 (członkowie: 77)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie pyrzyckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 283 miejscami na widowni. Odbyło się 226 seansów, na które przyszło 6 521 widzów, w tym 103 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 160 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie pyrzyckim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 151 371 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 23 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 252 727 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 57
  • dostępne dla czytelników: 32
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 29
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie pyrzyckim działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 807 członków. Zarejestrowano 758 ćwiczących (mężczyźni: 642, kobiety: 116, chłopcy do lat 18: 352, dziewczęta do lat 18: 70). Aktywnych było 25 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie pyrzyckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat pyrzycki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat pyrzycki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 13 wypadków drogowych w powiecie pyrzyckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 35,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 43,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie pyrzyckim zarejestrowanych było 39 022 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 606 samochodów osobowych (804,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 3 311 samochodów ciężarowych (97,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 146 autobusów (4,0 - wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 291 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 330 motocykli (63,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,4 lat.


  W 2022 roku w powiecie pyrzyckim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie pyrzyckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 17 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 13 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie pyrzyckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 35,34 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  35,3
  Zachodniopomorskie
  53,7
  Polska
  56,5
 • 8,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  8,2
  Zachodniopomorskie
  4,6
  Kraj
  5,0
 • 46,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,2
  woj. zachodniopomorskie
  60,5
  Kraj
  65,5
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. pyrzycki
  7,7
  Województwo
  5,3
  Cały kraj
  5,4
 • 43,57 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  43,6
  Województwo
  69,6
  Cały kraj
  71,0
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. pyrzycki
  23,1
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  8,9
 • 130,77 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. pyrzycki
  130,8
  Zachodniopomorskie
  112,7
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 022 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie pyrzyckim w 2022 roku
 • 29 606 Samochody osobowe
 • 3 311 Samochody ciężarowe
 • 23 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 146 Autobusy
 • 254 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 291 Ciągniki samochodowe
 • 291   Ciągniki siodłowe
 • 3 084 Ciągniki rolnicze
 • 2 330 Motocykle
 • 923   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 197 Motorowery
 • 29 606Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Samochody osobowe w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 804,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. pyrzycki
  804,8
  Województwo
  674,6
  Kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 602
  • 1400-1649 kg7 400
  • 1650-1899 kg6 709
  • 1900 kg i więcej8 895
 • 6 602 do 1399 kg
 • 7 400 1400-1649 kg
 • 6 709 1650-1899 kg
 • 8 895 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 849 do 1399 cm3
 • 9 849
 • 17 123 1400-1999 cm3
 • 17 123
 • 2 634 2000 i więcej cm3
 • 2 634
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 189
  • olej napędowy10 150
  • gaz (LPG)2 899
  • pozostałe368
 • 16 189 benzyna
 • 10 150 olej napędowy
 • 2 899 gaz (LPG)
 • 368 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 147 do 1 roku
 • 147
 • 93 2 lata
 • 93
 • 150 3 lata
 • 150
 • 457 4-5 lat
 • 457
 • 619 6-7 lat
 • 619
 • 688 8-9 lat
 • 688
 • 1 070 10-11 lat
 • 1 070
 • 3 498 12-15 lat
 • 3 498
 • 5 852 16-20 lat
 • 5 852
 • 5 426 21-25 lat
 • 5 426
 • 4 548 26-30 lat
 • 4 548
 • 7 058 31 lat i więcej
 • 7 058
 • 22,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie pyrzyckim
 • Tutaj
  22,8 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 3 311Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  97,9
  woj. zachodniopomorskie
  104,2
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 702 do 999 kg
 • 1 702
 • 985 1000-1499 kg
 • 985
 • 201 1500-2999 kg
 • 201
 • 37 3000-3499 kg
 • 37
 • 43 3500-4999 kg
 • 43
 • 180 5000-6999 kg
 • 180
 • 95 7000-9999 kg
 • 95
 • 61 10000-14999 kg
 • 61
 • 7 15000 kg i więcej
 • 7
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna685
  • olej napędowy2 129
  • gaz (LPG)101
  • pozostałe396
 • 685 benzyna
 • 2 129 olej napędowy
 • 101 gaz (LPG)
 • 396 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 13 do 1 roku
 • 13
 • 15 2 lata
 • 15
 • 18 3 lata
 • 18
 • 63 4-5 lat
 • 63
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 96 8-9 lat
 • 96
 • 114 10-11 lat
 • 114
 • 400 12-15 lat
 • 400
 • 504 16-20 lat
 • 504
 • 502 21-25 lat
 • 502
 • 351 26-30 lat
 • 351
 • 1 136 31 lat i więcej
 • 1 136
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie pyrzyckim
 • Tutaj
  23,8 lat
  woj. zachodniopomorskie
  21,4 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 146Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Autobusy w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,0
  Zachodniopomorskie
  3,9
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy104
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe35
 • 7 benzyna
 • 104 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 35 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 17 26-30 lat
 • 17
 • 75 31 lat i więcej
 • 75
 • 28,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie pyrzyckim
 • powiat pyrzycki
  28,1 lat
  woj. zachodniopomorskie
  23,9 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 291Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat pyrzycki
  7,9
  Województwo
  11,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy246
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe44
 • 1 benzyna
 • 246 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 44 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 15 4-5 lat
 • 15
 • 17 6-7 lat
 • 17
 • 21 8-9 lat
 • 21
 • 27 10-11 lat
 • 27
 • 59 12-15 lat
 • 59
 • 56 16-20 lat
 • 56
 • 30 21-25 lat
 • 30
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie pyrzyckim
 • Powiat
  18,3 lat
  Zachodniopomorskie
  14,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 2 330Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie pyrzyckim
 • Motocykle w powiecie pyrzyckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 63,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  63,3
  woj. zachodniopomorskie
  48,3
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 15 2 lata
 • 15
 • 18 3 lata
 • 18
 • 23 4-5 lat
 • 23
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 38 10-11 lat
 • 38
 • 132 12-15 lat
 • 132
 • 186 16-20 lat
 • 186
 • 205 21-25 lat
 • 205
 • 119 26-30 lat
 • 119
 • 1 478 31 lat i więcej
 • 1 478
 • 28,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie pyrzyckim
 • powiat pyrzycki
  28,4 lat
  woj. zachodniopomorskie
  26,2 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie pyrzyckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 331,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat pyrzycki
  331,9 km
  Zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 6,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,6 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km