Brok w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Brok - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Brok to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu ostrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Brok.
 • 1 748 Liczba mieszkańców
 • 28,1 km² Powierzchnia
 • 62,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1501 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 29 Numer kierunkowy
 • WOR Tablice rejestracyjne
 • Marek Młyński Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.847152.6974 Współrzędne GPS
 • 1416044 TERYT (TERC)
 • 0966151 SIMC
Herb miasta Brok
Brok herb

Jak Brok wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Brok na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Brok wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Brok plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
32Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
54Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
104Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
107Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
140Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
142Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
151Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
176Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
186Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
197Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
200Miasta o największej powierzchni w Polsce
209Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
228Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
235Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
245Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
307Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
320Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Brok - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
07-306Poczta Brok, ul. Warszawska 15

Brok - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Broku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Dubois 1
07-300 Ostrów Mazowiecka
Urząd Gminy w Broku
(29) 745-75-54
(29) 745-75-54
Pl. Kościelny 6
07-306 Brok

Brok - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Brok jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 748, z czego 49,8% stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Broku zawarli w 2022 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców Broku jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Brok ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -17. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -9,67 na 1000 mieszkańców Broku. W 2022 roku urodziło się 11 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 373 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 25,3% zgonów w Broku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,9% zgonów w Broku były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Broku przypada 15.93 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 27 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 20 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Broku 7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,8% mieszkańców Broku jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 748 Liczba mieszkańców
 • 870 Kobiety
 • 878 Mężczyźni
 • 49,8%
  50,2%
 • 99 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 99 kobiet)
 • 101 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 101 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Broku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Broku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Broku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Brok, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Broku
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Brok,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Brok,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Brok,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,0%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Brok
  10,0%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Broku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,0
  Mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  Mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Broku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -17 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -9,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Brok
  -9,7
  Mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Broku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Broku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Broku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Broku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 6,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,3
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,7
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 432 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 373 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 174 Waga 3500g - 3999g
 • 174
 • 204 Waga 3000g - 3499g
 • 204
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Brok
  1,29
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Brok
  0,63
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,56
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Broku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 16 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,9%
  57,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,9
  Województwo
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 178,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  178,2
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 9,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  9,4
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,1
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  25,3%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 19,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Brok
  19,9%
  Mazowieckie
  23,5%
  Kraj
  23,6%
 • 5,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,4%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 40 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 273,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  273,4
  Województwo
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 347,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 376,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 316,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  347,2
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 61,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 37,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 62,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  61,2
  Mazowieckie
  46,3
  Cały kraj
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,7
  Mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,7
  Mazowieckie
  6,3
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Saldo migracji
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Broku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Brok, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brok - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Broku oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Broku to 820 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 465 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Broku to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Broku to 102,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,39% mieszkań posiada łazienkę, 64,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 820 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 465,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  465,10
  woj. mazowieckie
  450,60
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Brok
  84,50 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 39,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  39,30 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,35
  Województwo
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,15
  Województwo
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,49 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,49
  woj. mazowieckie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,27
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,00
  woj. mazowieckie
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 11,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  11,34
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 411 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 102,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  102,8 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,23 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Brok
  0,23 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Brok
  91,46%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Polska
  97,75%
 • 89,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  89,02%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 84,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,39%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 64,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  64,88%
  Województwo
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,12%
  Województwo
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Brok - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Broku na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Broku wynosiło w 2023 roku 8,6% (8,6% wśród kobiet i 8,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Broku wynosiło 5 729,10 PLN, co odpowiada 85.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Broku 135 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 36 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -99.

  28,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Broku pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,9% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Brok
  0,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,1% Kobiety
 • 7,8% Mężczyźni
 • Miasto
  8,6%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Broku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Broku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Broku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Brok
  5 729 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Broku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 135 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -99 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,27 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 28,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 32,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,9% Przemysł i budownictwo
 • 25,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,5% Pozostałe
 • 34,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Broku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Brok, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  72,9
  woj. mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 42,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,7
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 141,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Brok
  141,6
  Mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Brok - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Broku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 210 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 182 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (12) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (6) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Broku najwięcej (5) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (205) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,2% (76) podmiotów, a 60,5% (127) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Broku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 210 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 76 Przemysł i budownictwo
 • 127 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Broku w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Broku w 2023 roku
 • 182 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 205 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 205
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 210 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 210
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółki handlowe ogółem
 • 6
 • 5  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 5
 • 4 Spółki cywilne ogółem
 • 4
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 182 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 53 Budownictwo
 • 53
 • 42 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 42
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brok - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Broku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 38 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,28 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Broku wynosi 78,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Broku najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 12,46 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,34 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,91 (83%), drogowe - 2,20 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,33 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Broku.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 38
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 22 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 22
 • 21,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Brok
  21,28
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 10,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,34
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 7,91 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Brok
  7,91
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,20
  Mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,33
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 12,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Brok
  12,46
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  83%
  Województwo
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Brok
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Brok
  91%
  Województwo
  87%
  Kraj
  88%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  70%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Brok - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Broku wyniosła w 2022 roku 18,2 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Broku - 21.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,5 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Broku wyniosła w 2022 roku 20,3 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie Broku wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (22,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,1%.
 • Wydatki budżetu w Broku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Broku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Broku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  11,9 mln

  4,1 tys(100%)

  10,4 mln

  3,6 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  12,3 mln

  4,3 tys(100%)

  15,2 mln

  5,7 tys(100%)

  16,0 mln

  6,1 tys(100%)

  18,2 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,5 mln

  1,3 tys(20.7%)

  2,6 mln

  1,3 tys(25.3%)

  2,7 mln

  1,4 tys(19.6%)

  2,7 mln

  1,4 tys(19.2%)

  3,0 mln

  1,6 tys(24.7%)

  3,2 mln

  1,7 tys(20.8%)

  3,4 mln

  1,8 tys(21.4%)

  3,9 mln

  2,2 tys(21.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  2,0 tys(33.6%)

  2,4 mln

  1,2 tys(23%)

  2,3 mln

  1,2 tys(16.8%)

  2,4 mln

  1,3 tys(17.4%)

  2,5 mln

  1,3 tys(20.4%)

  2,2 mln

  1,2 tys(14.7%)

  2,5 mln

  1,3 tys(15.5%)

  3,0 mln

  1,7 tys(16.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  906(14.9%)

  3,7 mln

  1,9 tys(35.2%)

  569,6 tys

  291(4.1%)

  756,1 tys

  390(5.4%)

  921,3 tys

  479(7.5%)

  813,7 tys

  427(5.4%)

  744,0 tys

  397(4.6%)

  2,8 mln

  1,6 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,4 tys(22.8%)

  1,1 mln

  553(10.4%)

  2,4 mln

  1,2 tys(17%)

  1,6 mln

  839(11.6%)

  1,0 mln

  526(8.3%)

  3,4 mln

  1,8 tys(22.3%)

  1,5 mln

  798(9.3%)

  2,3 mln

  1,3 tys(12.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  339,0 tys

  173(2.9%)

  102,3 tys

  52,4(1%)

  1,2 mln

  594(8.3%)

  1,8 mln

  933(12.9%)

  220,2 tys

  114(1.8%)

  613,1 tys

  322(4%)

  2,7 mln

  1,4 tys(16.6%)

  1,6 mln

  902(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  544,3 tys

  309(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  79,3 tys

  40,5(0.7%)

  37,9 tys

  19,4(0.4%)

  31,5 tys

  16,1(0.2%)

  137,9 tys

  71,1(1%)

  26,1 tys

  13,5(0.2%)

  53,9 tys

  28,3(0.4%)

  405,2 tys

  216(2.5%)

  419,7 tys

  238(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  158,0 tys

  80,7(1.3%)

  148,7 tys

  76,1(1.4%)

  765,8 tys

  392(5.5%)

  558,7 tys

  288(4%)

  270,2 tys

  140(2.2%)

  234,8 tys

  123(1.5%)

  230,1 tys

  123(1.4%)

  267,4 tys

  152(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,6 tys

  30,4(0.5%)

  68,5 tys

  35,1(0.7%)

  75,1 tys

  38,4(0.5%)

  66,5 tys

  34,3(0.5%)

  80,0 tys

  41,6(0.7%)

  82,7 tys

  43,4(0.5%)

  78,7 tys

  42,0(0.5%)

  107,9 tys

  61,2(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  44,9 tys

  22,9(0.4%)

  32,5 tys

  16,6(0.3%)

  48,6 tys

  24,9(0.3%)

  30,5 tys

  15,7(0.2%)

  34,6 tys

  18,0(0.3%)

  12,9 tys

  6,8(0.1%)

  45,5 tys

  24,2(0.3%)

  92,9 tys

  52,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  92,3 tys

  47,1(0.8%)

  77,0 tys

  39,4(0.7%)

  62,9 tys

  32,2(0.5%)

  52,9 tys

  27,3(0.4%)

  61,2 tys

  31,8(0.5%)

  38,7 tys

  20,3(0.3%)

  25,5 tys

  13,6(0.2%)

  66,3 tys

  37,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  10,9 tys

  5,6(0.1%)

  12,7 tys

  6,5(0.1%)

  576

  0,3(0%)

  27,7 tys

  14,3(0.2%)

  25,6 tys

  13,3(0.2%)

  37,4 tys

  19,6(0.2%)

  32,2 tys

  17,2(0.2%)

  56,1 tys

  31,8(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  95,1 tys

  48,5(0.8%)

  131,3 tys

  67,2(1.3%)

  89,3 tys

  45,7(0.6%)

  84,8 tys

  43,7(0.6%)

  87,6 tys

  45,5(0.7%)

  174,6 tys

  91,7(1.2%)

  110,5 tys

  58,9(0.7%)

  44,2 tys

  25,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  28,8 tys

  14,7(0.2%)

  23,2 tys

  11,9(0.2%)

  17,5 tys

  8,9(0.1%)

  4,2 tys

  2,1(0%)

  939

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,8(0%)

  6,3 tys

  3,3(0%)

  6,3 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,1 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,9(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  43,1 tys

  22,2(0.3%)

  32,9 tys

  17,1(0.3%)

  31,4 tys

  16,5(0.2%)

  792

  0,4(0%)

  4,0 tys

  2,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,8 tys

  1,9(0%)

  2,9 tys

  1,5(0%)

  2,1 tys

  1,1(0%)

  1,8 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Broku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Broku według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Brok, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Broku według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,3 mln

  4,6 tys(100%)

  12,2 mln

  4,2 tys(100%)

  13,3 mln

  4,6 tys(100%)

  14,0 mln

  4,9 tys(100%)

  13,8 mln

  4,8 tys(100%)

  15,1 mln

  5,7 tys(100%)

  18,5 mln

  7,1 tys(100%)

  20,3 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,9 mln

  1,5 tys(21.5%)

  2,9 mln

  1,5 tys(24.1%)

  3,0 mln

  1,5 tys(22.8%)

  3,3 mln

  1,7 tys(23.5%)

  3,6 mln

  1,8 tys(25.8%)

  3,6 mln

  1,9 tys(23.9%)

  3,9 mln

  2,1 tys(21.2%)

  6,6 mln

  3,7 tys(32.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,3 mln

  1,7 tys(24.5%)

  3,4 mln

  1,8 tys(28.2%)

  3,2 mln

  1,6 tys(24.1%)

  3,8 mln

  2,0 tys(27.4%)

  4,2 mln

  2,2 tys(30.6%)

  4,5 mln

  2,3 tys(29.5%)

  5,8 mln

  3,1 tys(31.6%)

  4,5 mln

  2,6 tys(22.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  791(11.6%)

  3,4 mln

  1,8 tys(28.1%)

  311,1 tys

  159(2.3%)

  439,2 tys

  226(3.1%)

  573,0 tys

  298(4.2%)

  597,2 tys

  314(4%)

  223,1 tys

  119(1.2%)

  2,5 mln

  1,4 tys(12.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  1,7 tys(24.3%)

  448,6 tys

  230(3.7%)

  1,7 mln

  891(13.1%)

  964,8 tys

  497(6.9%)

  570,7 tys

  297(4.1%)

  861,4 tys

  452(5.7%)

  1,2 mln

  659(6.7%)

  1,6 mln

  886(7.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  678,1 tys

  385(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  188,6 tys

  96,3(1.4%)

  237,0 tys

  121(1.9%)

  319,3 tys

  163(2.4%)

  237,2 tys

  122(1.7%)

  191,0 tys

  99,3(1.4%)

  288,7 tys

  152(1.9%)

  478,0 tys

  255(2.6%)

  517,8 tys

  294(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,0 tys

  49,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  9,4(0.1%)

  225,0 tys

  120(1.2%)

  361,1 tys

  205(1.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  232,8 tys

  119(1.7%)

  235,7 tys

  121(1.9%)

  238,9 tys

  122(1.8%)

  256,2 tys

  132(1.8%)

  255,2 tys

  133(1.9%)

  225,5 tys

  118(1.5%)

  286,9 tys

  153(1.5%)

  272,6 tys

  155(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  921(13.5%)

  241,3 tys

  124(2%)

  161,9 tys

  82,8(1.2%)

  168,0 tys

  86,6(1.2%)

  114,9 tys

  59,7(0.8%)

  204,5 tys

  107(1.4%)

  144,9 tys

  77,2(0.8%)

  221,8 tys

  126(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  59,9 tys

  30,6(0.4%)

  67,1 tys

  34,4(0.5%)

  68,7 tys

  35,1(0.5%)

  66,9 tys

  34,5(0.5%)

  80,7 tys

  41,9(0.6%)

  83,3 tys

  43,7(0.6%)

  79,3 tys

  42,3(0.4%)

  84,6 tys

  48,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  55,2 tys

  28,2(0.4%)

  1,1 mln

  579(9.3%)

  76,9 tys

  39,3(0.6%)

  776,4 tys

  400(5.5%)

  54,2 tys

  28,2(0.4%)

  68,3 tys

  35,9(0.5%)

  69,7 tys

  37,2(0.4%)

  66,9 tys

  38,0(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,5 tys

  16,1(0.2%)

  33,2 tys

  17,0(0.3%)

  27,4 tys

  14,0(0.2%)

  26,4 tys

  13,6(0.2%)

  40,5 tys

  21,0(0.3%)

  58,0 tys

  30,4(0.4%)

  38,3 tys

  20,4(0.2%)

  39,7 tys

  22,5(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,2 tys

  69,3(1%)

  302,9 tys

  159(2%)

  1,7 mln

  889(9%)

  10,0 tys

  5,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  28,1 tys

  14,3(0.2%)

  3,7 tys

  1,9(0%)

  1,5 tys

  0,7(0%)

  43,1 tys

  22,2(0.3%)

  32,9 tys

  17,1(0.2%)

  31,4 tys

  16,5(0.2%)

  792

  0,4(0%)

  4,0 tys

  2,3(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  425,3 tys

  218(3.2%)

  129,9 tys

  66,9(0.9%)

  10,0 tys

  5,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,0 tys

  12,8(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  18,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Brok - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 426 mieszkańców Broku jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 205 kobiet oraz 221 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Broku, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 17,1% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Broku mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Broku największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,4%) oraz wyższe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (26,1%).

  W roku 2022 w Broku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 77 dzieci (41 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Broku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 44 dzieci (20 dziewczynek oraz 24 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  18,7% mieszkańców Broku w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 20,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 983 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 167 uczniów (83 kobiety oraz 84 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Broku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 147 uczniów (69 kobiet oraz 78 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 117,61.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 19,5% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców Broku w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,4%
  Mazowieckie
  33,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Brok
  1,9%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 22,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Brok
  3,3%
  Mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  17,1%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 18,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Brok
  3,6%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 983 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Brok
  983,0
  Województwo
  970,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Brok
  0,76
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 3 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 75 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Brok) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,2%
  46,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 15 4 lata
 • 15
 • 27 5 lata
 • 27
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 10 4 lata
 • 10
 • 13 5 lata
 • 13
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 5 4 lata
 • 5
 • 14 5 lata
 • 14
 • 9 6 lat
 • 9
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Broku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Broku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Broku
  Publiczne
  29 745-72-08
  29 745-72-08
  ul. Jana Pawła II 50
  07-306 Brok
  256-
 • Szkoły podstawowe w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Brok) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 167 Uczniowie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,7%
  50,3%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,6
  Województwo
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 13,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 117,61 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Brok
  117,61
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 116,90 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,90
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brok) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Brok) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Broku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Broku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Broku (Marszałek Józef Piłsudski)
  Publiczna
  29 745-72-08
  29 745-72-08
  ul. Jana Pawła II 50
  07-306 Brok
  6112-
 • Edukacyjne grupy wieku w Broku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Brok, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Brok, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Brok, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Brok - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Broku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • ośrodki wczasowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Broku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Broku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Broku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 694 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 125 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 9
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Broku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 68 członków. Zarejestrowano 68 ćwiczących (mężczyźni: 40, kobiety: 28, chłopcy do lat 18: 26, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Broku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Broku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Broku znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Broku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Brok-Zamoście, st.16,17 z epoki żelazadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 879 z 1970-11-30; 67 z 1994-04-18
  • Kościół z XVI w. (ul. Warszawska brak_nr)dnia 1958-12-08, wykaz dokumentów: 154/46/58/12 z 1958-12-08; A-385 z 2005-04-14
  • Dzwonnica z końca XVIII w. (ul. Warszawska brak_nr)dnia 1958-12-08, wykaz dokumentów: 154/46/58/12 z 1958-12-08; A-385 z 2005-04-14
  • Zamek z XVII w. (ul. Małkińska brak_nr)dnia 1959-11-17, wykaz dokumentów: 200/59 z 1959-11-17; A-390 z 2005-05-13
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. plac Kościelny 11a)dnia 1977-03-25, wykaz dokumentów: 4/77/103 z 1977-03-25; A-439 z 2005-08-31
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. plac Kościelny 5)dnia 1978-07-17, wykaz dokumentów: 6/78 z 1978-07-17; Kl.5349/6/78 z 1987-07-17; brak numeru z 1994-12-09; A-451 z 2005-09-16
  • Park z XVIII w.dnia 1984-01-27, wykaz dokumentów: 163 z 1984-01-27; A-385 z 2005-10-26; A-390 z 2005-11-22
  • Park z XVIII w.dnia 1984-01-27, wykaz dokumentów: 164 z 1984-01-27; A-385 z 2005-10-26
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVI w.dnia 1986-01-18, wykaz dokumentów: 228 z 1986-01-18; A-550 z 2005-12-12
  • Cmentarz żydowski (data nieznana)dnia 1986-01-22, wykaz dokumentów: 266 z 1986-01-22; A-574 z 2005-12-16
 • Formy ochrony przyrody w Broku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Broku znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Broku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Puszcza Biała - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 83779.74 ha
  • Dąb Geodetów - Pomnik przyrodyOpis: korona rozłożysta, Data ustanowienia: 1974-07-20, Opis granicy: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka Leśnictwo Orło oddział 183i Osiedle "Poddzicze" OBRĘB 001
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: rośnie w grupie 12 drzew korona wąska drzewo rozdarte i częściowo złamane podczas wichury w lipcu 2011 r., Data ustanowienia: 1972-08-01, Opis granicy: zadrzewienie przykościelne obręb 0001
  • Pomnik przyrodyOpis: rozdwojony, Data ustanowienia: 2001-10-23, Opis granicy: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka Leśnictwo Brzostowa oddział 141m osada leśna w Br. OBRĘB 0001
  • Pomnik przyrodyOpis: w maju stracił liście odbił z pąków rezerwowych korona rozłożysta, Data ustanowienia: 2008-03-21, Opis granicy: prywatna działka

Brok - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Broku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 35 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 531,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 340,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Broku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Broku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 35 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 12 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Broku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 531,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 531,5
  Województwo
  956,2
  Kraj
  1 100,9
 • 340,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  340,3
  Województwo
  117,8
  Kraj
  104,4
 • 1 985,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 985,3
  Mazowieckie
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  22,2
  Województwo
  12,3
  Polska
  9,5
 • 129,63 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Brok
  129,6
  woj. mazowieckie
  118,2
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Brok przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DW 694droga wojewódzka nr 694(Poręba-Kocęby - Brok - Glina - Sumiężne - Klukowo - Małkinia Górna - Zawisty Nadburzne - Rostki Wielkie - Rostki-Piotrowice - Podgórze-Gazdy - Zgleczewo Szlacheckie - Zakrzewo-Słomy - Zuzela - Nur - Żebry-Kolonia - Tymianki-Moderki - Tymianki-Szklarze - Ciechanowiec)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Brok nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 6Linia kolejowa nr 6: Zielonka - Kuźnica Białostocka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna - Zagościniec - Dobczyn - Klembów - Jasienica Mazowiecka - Tłuszcz - Chrzęsne - Mokra Wieś - Szewnica - Urle - Barchów - Łochów - Ostrówek Węgrowski - Topór - Sadowne Węgrowskie - Prostyń - Małkinia - Zaręby Kościelne - Kietlanka - Szulborze Koty - Czyżew - Kity - Dąbrowa-Łazy - Szepietowo - Szymbory - Jabłoń Kościelna - Racibory - Zdrody Nowe - Łapy Osse - Łapy - Uhowo - Bojary - Baciuty - Trypucie - Niewodnica - Klepacze - Białystok Wiadukt - Białystok - Wasilków - Czarny Blok - Wólka Ratowiecka - Czarna Białostocka - Machnacz - Rozedranka - Gieniusze - Gieniusze - Sokółka - Kundzin - Łosośna - Czuprynowo - Kuźnica Białostocka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Broku istnieje 90 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Botaniczna

  ul. Brzostowa

  ul. Błotna

  ul. Cicha

  ul. Czuraj

  ul. Dobra

  ul. Eugeniusza Szczygielskiego

  ul. Gabriela Narutowicza

  ul. Głęboka

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kołłątaja

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jarosława Dąbrowskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Józefa Wójcickiego

  ul. Kalinowa

  ul. Komorówka

  ul. Konwalii

  pl. Kościelny

  ul. Kwiatowa

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludwinowo

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Małkińska

  ul. Miodowa

  ul. Miła

  ul. Modrzewiowa

  ul. Murawska

  ul. Nakły

  ul. Ostrowska

  ul. Ostrowski Gościniec

  ul. Parkingowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piesza

  ul. Pocztowa

  ul. Podducze

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Promenada

  ul. Przemysłowa

  ul. Przychód

  ul. Przyleśna

  ul. Przystań

  ul. Pułtuska

  ul. Radosna

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Rybacka

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stare Miasto

  ul. Stodolna

  ul. Stokrotki

  ul. Strażacka

  ul. Szeroka

  ul. Szkolna

  pl. Szkolny

  ul. Szosowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Wakacyjna

  ul. Warszawska

  ul. Wczasowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiosenna

  ul. Wiśniowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wyzwolenia

  ul. Wąska

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Zacisze

  ul. Zamkowa

  ul. Zamoście

  ul. Zarycze

  ul. Zielona

  ul. Zjazd

  ul. Łysa Góra

  ul. Łąkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Żurawieniec

  ul. Żywiczna