Pniewy w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pniewy - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pniewy to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu szamotulskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Pniewy.
 • 8 114 Liczba mieszkańców
 • 9,3 km² Powierzchnia
 • 870,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1256 Data założenia
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSZ Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Przewoźny Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.256752.5089 Współrzędne GPS
 • 3024064 TERYT (TERC)
 • 0971270 SIMC
Herb miasta Pniewy
Pniewy herb

Jak Pniewy wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pniewy na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pniewy wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pniewy plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
31Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
71Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
103Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
105Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
130Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
159Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
160Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
170Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
177Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
178Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
197Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
201Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
255Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
264Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności

Pniewy - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-045Poczta Pniewy

Pniewy - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pniewach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szamotułach (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Chrobrego 17
64-500 Szamotuły
Urząd Miejski Pniewy
(61) 291-86-00
(61) 291-00-97
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Pniewy - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pniewy jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 114, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pniew zawarli w 2022 roku 26 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Pniew jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Pniewy ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,33 na 1000 mieszkańców Pniew. W 2022 roku urodziło się 61 dzieci, w tym 57,4% dziewczynek i 42,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,5% zgonów w Pniewach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w Pniewach były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pniew przypada 9.8 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 77 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pniew -13. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,1% mieszkańców Pniew jest w wieku produkcyjnym, 20,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pniew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 114 Liczba mieszkańców
 • 4 224 Kobiety
 • 3 890 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pniewach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pniewach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pniewach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pniew
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,8 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pniewy, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pniew
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pniewy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pniewy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pniewy,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Pniewy
  56,3%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 55,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Pniewy
  6,2%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pniewach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  Wielkopolskie
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Województwo
  1,4
  Polska
  1,6
 • 26 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pniewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -20 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,3
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pniewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pniewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pniewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pniewach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61 Urodzenia żywe
 • 35 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 57,4%
  42,6%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pniewy
  7,5
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Kraj
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,6
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Cały kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 508 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pniewy
  3 425 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pniewy
  0,60
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pniewach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 Zgony
 • 34 Kobiety
  (Zgony)
 • 46 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,5%
  57,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,8
  Wielkopolskie
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 132,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,8
  Wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pniewy
  2,7
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szamotulskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  23,5%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pniewy
  25,4%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,2%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  272,9
  Wielkopolskie
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 252,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 309,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pniewy
  252,2
  Województwo
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pniewy
  64,4
  Wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 47,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  47,1
  Województwo
  35,1
  Polska
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Pniewy
  4,3
  Wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 77 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 46 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -8 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pniewach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pniewy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pniewy - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pniewach oddano do użytku 75 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 9,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pniewach to 2 916 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 358 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,0% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 36,0% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pniewach to 3,65 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pniewach to 100,40 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,22% mieszkań posiada łazienkę, 85,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 78,29% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 916 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 358,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pniewy
  358,10
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  92,60 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,10 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,41
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,79 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Pniewy
  2,79
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 75 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 9,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  9,21
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 274 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,65
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 33,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pniewy
  33,65
  Województwo
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 7 530 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Pniewy
  100,4 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,92 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pniewy
  0,92 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pniewy
  98,97%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 98,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,80%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 98,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,22%
  woj. wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 85,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,08%
  Województwo
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 78,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  78,29%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pniewy - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pniewach na 1000 mieszkańców pracuje 434osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 44,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pniewach wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pniewach wynosiło 6 309,72 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pniew 466 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 774 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 308.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pniew pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 434 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pniewy
  434,0
  Województwo
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,9% Kobiety
 • 1,6% Mężczyźni
 • Miasto
  3,3%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pniewach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pniewach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pniewach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 727 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 310 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pniewach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 466 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 774 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 308 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,4% Przemysł i budownictwo
 • 42,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pniewach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 557 Pracujący ogółem
 • 1 568 Kobiety
 • 1 989 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pniewach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pniewy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pniewy
  69,1
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 33,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,7
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 95,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  95,5
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pniewy - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pniewach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 160 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 817 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 76 nowych podmiotów, a 50 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (105) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (68) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (101) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (41) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pniewach najwięcej (124) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 093) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (299) podmiotów, a 73,2% (849) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pniewach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.6%) oraz Budownictwo (20.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 160 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 299 Przemysł i budownictwo
 • 849 Pozostała działalność
 • 76 Podmioty nowo zarejestrowane w Pniewach w 2023 roku
 • 50 Podmioty wyrejestrowane w Pniewach w 2023 roku
 • 817 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 093 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 093
 • 55 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 55
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 158 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 158
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 149 Spółki handlowe ogółem
 • 149
 • 25  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 124  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 124
 • 25    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 25
 • 57 Spółki cywilne ogółem
 • 57
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 817 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 209 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 209
 • 166 Budownictwo
 • 166
 • 79 Transport i gospodarka magazynowa
 • 79
 • 74 Przetwórstwo przemysłowe
 • 74
 • 65 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 65
 • 53 Pozostała działalność
 • 53
 • 26 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 26
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 24 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 24
 • 23 Edukacja
 • 23
 • 22 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 22
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 12 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 12
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pniewy - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pniewach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 195 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pniewach wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pniew najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,00 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 9,90 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,15 (73%), drogowe - 2,03 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pniew.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pniewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 195 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 195
 • 138 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 138
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 17 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 17
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 23,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,94
  Wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 17,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,00
  Województwo
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 4,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pniewy
  4,15
  Wielkopolskie
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,03
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,25
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 9,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,90
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pniewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  83%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  73%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  96%
  Województwo
  94%
  Cały kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  63%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  51%

Pniewy - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pniew wyniosła w 2022 roku 92,7 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pniew - 30.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (9.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pniew wyniosła w 2022 roku 98,5 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.3%). W budżecie Pniew wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 114 złotych na mieszkańca (1,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,3%.
 • Wydatki budżetu w Pniewach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pniew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pniewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pniew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  53,3 mln

  4,3 tys(100%)

  55,9 mln

  4,5 tys(100%)

  68,0 mln

  5,4 tys(100%)

  69,0 mln

  5,5 tys(100%)

  77,5 mln

  6,2 tys(100%)

  81,0 mln

  6,4 tys(100%)

  97,4 mln

  7,8 tys(100%)

  92,7 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,0 mln

  2,2 tys(33.8%)

  18,6 mln

  2,3 tys(33.3%)

  19,7 mln

  2,4 tys(28.9%)

  20,1 mln

  2,5 tys(29.2%)

  23,9 mln

  2,9 tys(30.8%)

  23,6 mln

  2,9 tys(29.1%)

  26,1 mln

  3,2 tys(26.8%)

  28,6 mln

  3,5 tys(30.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,7 mln

  955(14.4%)

  2,0 mln

  244(3.5%)

  2,7 mln

  338(4%)

  5,1 mln

  634(7.4%)

  7,9 mln

  967(10.1%)

  538,4 tys

  66,6(0.7%)

  2,1 mln

  258(2.1%)

  8,8 mln

  1,1 tys(9.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  636(9.6%)

  5,3 mln

  665(9.5%)

  5,6 mln

  698(8.2%)

  5,7 mln

  711(8.3%)

  6,0 mln

  741(7.8%)

  6,2 mln

  771(7.7%)

  6,9 mln

  857(7.1%)

  8,7 mln

  1,1 tys(9.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  893(13.4%)

  15,8 mln

  2,0 tys(28.2%)

  5,3 mln

  657(7.8%)

  4,8 mln

  602(7%)

  4,3 mln

  525(5.5%)

  4,3 mln

  536(5.4%)

  4,8 mln

  586(4.9%)

  8,5 mln

  1,0 tys(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  12,3 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  2,5(0%)

  32,8 tys

  4,1(0%)

  815,6 tys

  100(1.1%)

  640,5 tys

  79,2(0.8%)

  142,1 tys

  17,5(0.1%)

  7,2 mln

  879(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,1 mln

  511(7.7%)

  4,3 mln

  533(7.6%)

  7,4 mln

  918(10.9%)

  6,6 mln

  823(9.6%)

  4,3 mln

  525(5.5%)

  6,6 mln

  817(8.2%)

  25,9 mln

  3,2 tys(26.6%)

  6,9 mln

  845(7.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,8 mln

  228(3.4%)

  1,9 mln

  237(3.4%)

  1,8 mln

  229(2.7%)

  2,2 mln

  270(3.2%)

  2,1 mln

  259(2.7%)

  1,7 mln

  215(2.1%)

  2,1 mln

  263(2.2%)

  2,6 mln

  321(2.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  213(3.2%)

  1,8 mln

  230(3.3%)

  1,9 mln

  242(2.9%)

  1,9 mln

  236(2.8%)

  2,1 mln

  257(2.7%)

  1,7 mln

  205(2%)

  1,9 mln

  231(1.9%)

  2,0 mln

  242(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  241(3.6%)

  2,0 mln

  247(3.5%)

  3,6 mln

  449(5.3%)

  2,4 mln

  292(3.4%)

  3,9 mln

  478(5%)

  10,8 mln

  1,3 tys(13.3%)

  1,5 mln

  191(1.6%)

  1,8 mln

  225(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  136(2.1%)

  1,3 mln

  162(2.3%)

  1,6 mln

  202(2.4%)

  2,4 mln

  293(3.4%)

  1,5 mln

  178(1.9%)

  924,9 tys

  114(1.1%)

  2,2 mln

  274(2.3%)

  1,7 mln

  207(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,4 mln

  298(4.5%)

  1,2 mln

  145(2.1%)

  1,4 mln

  179(2.1%)

  1,1 mln

  139(1.6%)

  953,0 tys

  117(1.2%)

  911,9 tys

  113(1.1%)

  911,4 tys

  112(0.9%)

  1,2 mln

  149(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  600,9 tys

  74,9(1.1%)

  596,6 tys

  74,7(1.1%)

  564,2 tys

  70,2(0.8%)

  643,3 tys

  79,8(0.9%)

  677,7 tys

  83,3(0.9%)

  575,8 tys

  71,2(0.7%)

  299,4 tys

  36,9(0.3%)

  914,1 tys

  112(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,2 mln

  154(2.3%)

  709,2 tys

  88,8(1.3%)

  677,1 tys

  84,2(1%)

  621,2 tys

  77,1(0.9%)

  593,3 tys

  72,9(0.8%)

  917,4 tys

  113(1.1%)

  825,1 tys

  102(0.8%)

  861,2 tys

  106(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  332,2 tys

  41,4(0.6%)

  386,2 tys

  48,3(0.7%)

  361,1 tys

  44,9(0.5%)

  359,8 tys

  44,6(0.5%)

  373,3 tys

  45,9(0.5%)

  198,0 tys

  24,5(0.2%)

  413,6 tys

  51,0(0.4%)

  599,6 tys

  73,6(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  56,9 tys

  7,1(0.1%)

  121,3 tys

  15,2(0.2%)

  200,1 tys

  24,9(0.3%)

  68,8 tys

  8,5(0.1%)

  129,5 tys

  15,9(0.2%)

  70,3 tys

  8,7(0.1%)

  190,9 tys

  23,6(0.2%)

  132,6 tys

  16,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  19,0 tys

  2,4(0%)

  18,2 tys

  2,3(0%)

  20,5 tys

  2,5(0%)

  18,8 tys

  2,3(0%)

  26,6 tys

  3,3(0%)

  17,5 tys

  2,2(0%)

  24,0 tys

  3,0(0%)

  35,5 tys

  4,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  4,0 tys

  0,5(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  5,0 tys

  0,6(0%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  6,5 tys

  0,8(0%)

  8,9 tys

  1,1(0%)

  5,5 tys

  0,7(0%)

  8,9 tys

  1,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,8 tys

  9,2(0.1%)

  9,1 tys

  1,1(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  82,6 tys

  10,3(0.1%)

  70,4 tys

  8,7(0.1%)

  68,6 tys

  8,5(0.1%)

  3,5 tys

  0,4(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  18,5 tys

  2,3(0%)

  3,7 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pniewach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pniew według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pniewy, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pniew według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,6 mln

  4,2 tys(100%)

  59,7 mln

  4,8 tys(100%)

  65,5 mln

  5,2 tys(100%)

  68,6 mln

  5,5 tys(100%)

  77,1 mln

  6,1 tys(100%)

  92,1 mln

  7,3 tys(100%)

  93,6 mln

  7,5 tys(100%)

  98,5 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  23,9 mln

  3,0 tys(45.4%)

  25,4 mln

  3,2 tys(42.5%)

  26,6 mln

  3,3 tys(40.6%)

  29,3 mln

  3,6 tys(42.7%)

  31,2 mln

  3,8 tys(40.5%)

  31,1 mln

  3,8 tys(33.8%)

  33,0 mln

  4,1 tys(35.3%)

  34,7 mln

  4,3 tys(35.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,9 mln

  1,6 tys(24.6%)

  13,5 mln

  1,7 tys(22.6%)

  14,0 mln

  1,7 tys(21.3%)

  14,3 mln

  1,8 tys(20.8%)

  16,1 mln

  2,0 tys(20.8%)

  21,8 mln

  2,7 tys(23.7%)

  20,4 mln

  2,5 tys(21.8%)

  21,2 mln

  2,6 tys(21.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,4 tys

  6,0(0.1%)

  604,1 tys

  74,3(0.8%)

  606,0 tys

  75,0(0.7%)

  139,6 tys

  17,2(0.1%)

  7,2 mln

  881(7.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  386(5.9%)

  82,1 tys

  10,3(0.1%)

  82,9 tys

  10,3(0.1%)

  1,6 mln

  194(2.3%)

  2,6 mln

  322(3.4%)

  7,5 tys

  0,9(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  6,7 mln

  821(6.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  202(3.1%)

  1,7 mln

  219(2.9%)

  1,7 mln

  210(2.6%)

  1,7 mln

  212(2.5%)

  1,8 mln

  225(2.4%)

  6,9 mln

  853(7.5%)

  11,2 mln

  1,4 tys(12%)

  6,0 mln

  734(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,3 mln

  540(8.2%)

  12,9 mln

  1,6 tys(21.5%)

  2,2 mln

  279(3.4%)

  953,5 tys

  118(1.4%)

  1,4 mln

  170(1.8%)

  1,2 mln

  143(1.3%)

  1,2 mln

  153(1.3%)

  4,2 mln

  511(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  236(3.6%)

  2,4 mln

  297(4%)

  2,4 mln

  298(3.7%)

  2,2 mln

  276(3.2%)

  1,7 mln

  205(2.2%)

  6,7 mln

  824(7.2%)

  3,7 mln

  456(4%)

  2,4 mln

  300(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  156(2.4%)

  1,3 mln

  165(2.2%)

  1,3 mln

  166(2%)

  1,3 mln

  166(2%)

  1,4 mln

  174(1.8%)

  1,4 mln

  173(1.5%)

  1,7 mln

  213(1.8%)

  1,8 mln

  224(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,5 mln

  181(2.8%)

  1,1 mln

  136(1.8%)

  809,6 tys

  101(1.2%)

  824,5 tys

  102(1.2%)

  1,2 mln

  145(1.5%)

  892,1 tys

  110(1%)

  859,7 tys

  106(0.9%)

  972,3 tys

  119(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  129(2%)

  903,2 tys

  113(1.5%)

  976,2 tys

  121(1.5%)

  963,9 tys

  120(1.4%)

  918,7 tys

  113(1.2%)

  410,2 tys

  50,7(0.4%)

  510,6 tys

  63,0(0.5%)

  952,3 tys

  117(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  157,8 tys

  19,7(0.3%)

  149,2 tys

  18,7(0.2%)

  133,1 tys

  16,6(0.2%)

  241,3 tys

  29,9(0.4%)

  149,2 tys

  18,3(0.2%)

  168,4 tys

  20,8(0.2%)

  181,3 tys

  22,4(0.2%)

  386,3 tys

  47,4(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  256,7 tys

  32,0(0.5%)

  235,1 tys

  29,4(0.4%)

  201,2 tys

  25,0(0.3%)

  290,6 tys

  36,1(0.4%)

  183,8 tys

  22,6(0.2%)

  126,8 tys

  15,7(0.1%)

  106,0 tys

  13,1(0.1%)

  286,8 tys

  35,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  27,8 tys

  3,5(0.1%)

  37,5 tys

  4,7(0.1%)

  33,3 tys

  4,1(0.1%)

  36,0 tys

  4,5(0.1%)

  41,1 tys

  5,1(0.1%)

  13,0 tys

  1,6(0%)

  13,1 tys

  1,6(0%)

  114,0 tys

  14,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  19,7 tys

  2,5(0%)

  9,2 tys

  1,2(0%)

  101,7 tys

  12,7(0.2%)

  17,0 tys

  2,1(0%)

  7,0 tys

  0,9(0%)

  36,7 tys

  4,5(0%)

  33,8 tys

  4,2(0%)

  28,8 tys

  3,5(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  566,6 tys

  70,6(1.1%)

  17,2 tys

  2,2(0%)

  19,4 tys

  2,4(0%)

  46,0 tys

  5,7(0.1%)

  37,1 tys

  4,6(0%)

  18,6 tys

  2,3(0%)

  23,5 tys

  2,9(0%)

  21,1 tys

  2,6(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,3 tys

  1,4(0%)

  660

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,8 tys

  9,2(0.1%)

  9,1 tys

  1,1(0%)

  5,3 tys

  0,7(0%)

  82,6 tys

  10,3(0.1%)

  70,4 tys

  8,7(0.1%)

  68,6 tys

  8,5(0.1%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,2 tys

  4,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  802

  0,1(0%)

  4,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pniewy - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 025 mieszkańców Pniew jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 982 kobiet oraz 1 043 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Pniew, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Pniew mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pniewach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,8%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,3%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Pniewach mieściły się 2 przedszkola, w których do 17 oddziałów uczęszczało 426 dzieci (207 dziewczynek oraz 219 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pniewach mieściły się 2 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 326 dzieci (164 dziewczynki oraz 162 chłopców). Dostępnych było 328 miejsc.

  18,4% mieszkańców Pniew w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 103 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 42 oddziałach uczyło się 954 uczniów (468 kobiet oraz 486 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pniewach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 636 uczniów (299 kobiet oraz 337 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,9% ludności (29,5% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 114,53.

  W Pniewach znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 463 uczniów (315 kobiet oraz 148 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 100 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pniewach placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 316 uczniów (200 kobiet oraz 116 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 92 absolwentów.

  W Pniewach znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 393 uczniów (172 kobiety oraz 221 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 55 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pniewach placówkę miały 3 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 298 uczniów (197 kobiet oraz 101 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 90 absolwentów.

  W Pniewach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 203 uczniów (74 kobiety oraz 129 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,7% mieszkańców (14,3% wśród dziewczyn i 15,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,0 uczniów. 22,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,4% mieszkańców Pniew w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,7%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,5%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pniewy
  10,6%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pniewy
  20,4%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,0%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pniewy
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1103 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 103,0
  Województwo
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Pniewy
  0,59
  Województwo
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 17 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 415 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pniewy) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 426 Dzieci
 • 207 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 219 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 87 3 lata
 • 87
 • 98 4 lata
 • 98
 • 114 5 lata
 • 114
 • 123 6 lat
 • 123
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 45 3 lata
 • 45
 • 35 4 lata
 • 35
 • 60 5 lata
 • 60
 • 64 6 lat
 • 64
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 42 3 lata
 • 42
 • 63 4 lata
 • 63
 • 54 5 lata
 • 54
 • 59 6 lat
 • 59
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 28,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pniewach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pniewach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miś w Pniewach
  Publiczne
  61 291-12-16
  61 291-12-16
  ul. Dworcowa 23
  62-045 Pniewy
  1127417
  Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK
  Niepubliczne
  61 293-82-48
  61 293-82-48
  ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 1
  60-045 Pniewy
  ---
 • Szkoły podstawowe w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pniewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 954 Uczniowie
 • 468 Kobiety
  (uczniowie)
 • 486 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 120 Uczniowie w 1 klasie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 156 Absolwenci
 • 77 Kobiety
  (absolwenci)
 • 79 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  22,7
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 57,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 47,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 114,53 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pniewy
  114,53
  Województwo
  97,58
  Cała Polska
  95,96
 • 114,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Pniewy
  114,29
  Wielkopolskie
  96,29
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pniewy) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pniewy) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pniewach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pniewach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 291-01-77
  61 291-01-77
  ul. Strzelecka 11 a
  62-045 Pniewy
  3166757
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Pniewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 463 Uczniowie
 • 315 Kobiety
  (uczniowie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,0%
  32,0%
 • 163 Uczniowie w 1 klasie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 100 Absolwenci
 • 74 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Pniewy
  22,0
  Wielkopolskie
  26,1
  Polska
  26,5
 •  
 • 35,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Pniewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 393 Uczniowie
 • 172 Kobiety
  (uczniowie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 55 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Pniewy
  23,1
  Województwo
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 33,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pniewy) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,6
  Województwo
  22,8
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pniewach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pniewach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Emilia Sczaniecka)
  Publiczna
  61 291-06-07
  61 291-19-81
  ul. Wolności 10
  62-045 Pniewy
  10221-
  Liceum Ogólnokształcące (Emilia Sczaniecka)
  Publiczne
  61 201-17-08
  61 291-19-64
  ul. Św.Ducha 11
  62-045 Pniewy
  7162-
  Technikum (Emilia Sczaniecka)
  Publiczne
  61 291-06-07
  61 291-19-81
  ul. Wolności 10
  62-045 Pniewy
  598-
  Technikum Ekonomiczne (Emilia Sczaniecka)
  Publiczne
  61 291-06-07
  61 291-19-81
  ul. Wolności 10
  62-045 Pniewy
  140-
  Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Urszulanek SJK
  Niepubliczne
  61 291-00-72
  61 291-09-00
  ul. Św. U. Ledóchowskiej 2
  62-045 Pniewy
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK
  Niepubliczne
  61 291-00-72
  61 291-09-00
  ul. Św. U. Ledóchowskiej 2
  62-045 Pniewy
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pniewach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pniewy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pniewy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pniewy, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pniewy - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Pniewach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Pniewach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Pniewach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Pniewach
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pniewach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pniewach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 203 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 235 (uczestnicy: 27 340)
   • seanse filmowe: 48 (uczestnicy: 4 800)
   • wystawy: 8 (uczestnicy: 4 000)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 27 (uczestnicy: 4 050)
   • koncerty: 4 (uczestnicy: 400)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 84 (uczestnicy: 6 720)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 300)
   • konkursy: 4 (uczestnicy: 120)
   • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 500)
   • warsztaty: 41 (uczestnicy: 2 050)
   • inne: 11 (uczestnicy: 4 400)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 16)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
   • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 4)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 6 (absolwenci: 70)


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 3 (członkowie: 57)
   • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 26)
   • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 20)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 11)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Pniewach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 32 621 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 42 822 wolumeny.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Pniewach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 415 członków. Zarejestrowano 490 ćwiczących (mężczyźni: 413, kobiety: 77, chłopcy do lat 18: 312, dziewczęta do lat 18: 70). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (17) oraz inne osoby (4).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Pniewach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Pniewach
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pniew znajduje się 21 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Pniewach
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Grodzisko stożkowate Pniewy, st.1 ze średniowieczadnia 1969-07-10, wykaz dokumentów: 669/A z 1969-07-10; 128/Wlkp/C z 2007-10-17
   • Kościół z XV - XVII (ul. Rynek 17)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2452/A z 1932-12-21
   • Zespół - kościół z 2. poł. XVI w.dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2452/A z 1932-12-21; 769/A z 1969-11-15; 203/Wlkp/A z 2004-11-05
   • Kościół z 1785 r. (ul. Św. Ducha 9)dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2453/A z 1932-12-21
   • Pałac z 1745 r. (ul. Św. Ducha 11)dnia 1968-10-21, wykaz dokumentów: 320/A z 1968-10-21
   • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 1)dnia 1969-11-14, wykaz dokumentów: 771/A z 1969-11-14
   • Dzwonnica z 4. ćw. XVIII w. (ul. Rynek 17)dnia 1969-11-15, wykaz dokumentów: 769/A z 1969-11-15
   • Ogród z 1918 r.dnia 1987-01-12, wykaz dokumentów: 2113/A z 1987-01-12; brak numeru z 1999-09-30
   • Kościół z 1876 - 1884dnia 1991-05-07, wykaz dokumentów: 2205/A z 1991-05-07
   • Założenie urbanistyczne z 1256 r.dnia 1992-12-30, wykaz dokumentów: 2266/A z 1992-12-30
   • Kasyno z 1910 - 1914 (ul. Wroniecka 14)dnia 1995-08-11, wykaz dokumentów: 2555/A z 1995-08-11
   • Inny budynek mieszkalny z 1910 - 1914 (ul. Wroniecka 14)dnia 1995-08-11, wykaz dokumentów: 2555/A z 1995-08-11
   • Strzelnica z 1910 - 1914 (ul. Wroniecka 14)dnia 1995-08-11, wykaz dokumentów: 2555/A z 1995-08-11
   • Kordegarda z 1910 - 1914 (ul. Wroniecka 14)dnia 1995-08-11, wykaz dokumentów: 2555/A z 1995-08-11
   • Kordegarda z 1910 - 1914 (ul. Wroniecka 14)dnia 1995-08-11, wykaz dokumentów: 2555/A z 1995-08-11
   • Zespół - strzelnica z 1910 - 1914 (ul. Wroniecka 14)dnia 1995-08-11, wykaz dokumentów: 2555/A z 1995-08-11
   • Zajazd z 1. poł. XIX w. (ul. Międzychodzka 1)dnia 1998-01-23, wykaz dokumentów: 2636/A z 1998-01-23
   • Plebania z 1906 - 1908 (ul. Rynek 22)dnia 2004-11-05, wykaz dokumentów: 203/Wlkp/A z 2004-11-05
   • Mur/ogrodzenie z końca XVIII w.dnia 2004-11-05, wykaz dokumentów: 203/Wlkp/A z 2004-11-05
   • Ogród z pocz. XX w.dnia 2004-11-05, wykaz dokumentów: 203/Wlkp/A z 2004-11-05
   • Młyn z 1906 r. (ul. Międzychodzka 20)dnia 2009-03-31, wykaz dokumentów: 742/Wlkp/A z 2009-03-31
  • Formy ochrony przyrody w Pniewach
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Pniew znajduje się 13 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Pniewach
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Las Grądowy nad Mogilnicą - leśny rezerwat przyrodyTyp: fitocenotyczny, Data ustanowienia: 1959-09-19, Powierzchnia: 7.35 ha
   • Sierakowski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1991-08-12, Powierzchnia: 30413.0 ha
   • Puszcza Notecka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 178255.76 ha
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 110 L
   • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dwukonarowe jeden konar obalony drzewo puste w środku, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 111k; las
   • Pomnik przyrodyOpis: dużo suchych gałęzi, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 110l; las
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 110l; las
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 110l; las
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 110l; las
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 111k; las
   • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 111j; las
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 111j; las
   • Pomnik przyrodyOpis: bardzo ładna korona, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: Nadl. Pniewy L-ctwo Dąbrowa Oddz. 110l; las

  Pniewy - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Pniewach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 110,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Pniewach znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

   Powiat szamotulski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Pniewach
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 9 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 11 Ranni
   (rok 2022)
  • 6 Lekko ranni
  • 5 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Pniewach w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 110,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Pniewy
   110,5
   woj. wielkopolskie
   65,8
   Cały kraj
   56,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   0,0
   Wielkopolskie
   6,1
   Kraj
   5,0
  • 135,10 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Miasto
   135,1
   Województwo
   74,9
   Cały kraj
   65,5
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Tutaj
   0,0
   woj. wielkopolskie
   9,3
   Cała Polska
   8,9
  • 122,22 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Miasto
   122,2
   Województwo
   113,8
   Kraj
   116,0
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 7 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pniewach w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 561,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Pniewy
   561,7 km
   Wielkopolskie
   868,0 km
   Polska
   633,6 km
  • 7,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Miasto
   7,2 km
   woj. wielkopolskie
   7,4 km
   Polska
   5,3 km
  • 5 Liczba licencji na taksówki
  • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Pniewy przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 24droga krajowa nr 24( Pniewy - Lubosz - Daleszynek - Orzeszkowo - Kwilcz - Rozbitek - Kamionna - Gorzyń - Wierzbno - Goraj - Przytoczna - Chełmicko - Skwierzyna - Wałdowice)
   • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
   • DW 187droga wojewódzka nr 187( Pniewy - Podpniewki - Koninek - Dęborzyce - Otorowo - Lipnica - Gałowo - Gałowo-Majątek - Szamotuły - Popówko - Urbanie - Chrustowo - Uścikowo - Oborniki - Łukowo - Żerniki - Uchorowo - Białężyn - Biełęgi - Przebędowo - Murowana Goślina)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Pniewy nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 368Linia kolejowa nr 368: Szamotuły - Międzychód [o znaczenia miejscowym] (Szamotuły - Szczepankowo - Ostroróg - Binino - Nojewo - Kikowo - Chrzypsko Wielkie - Ryżyn - Sieraków Wielkopolski - Kłosowice - Zatom Stary - Międzychód Letnisko - Międzychód)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Pniewach istnieje 112 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Adama Mickiewicza

   ul. Akacjowa

   ul. Azaliowa

   ul. Bolesława Prusa

   ul. Borówkowa

   ul. Brzoskwiniowa

   ul. Brzozowa

   ul. Bukowa

   ul. Błękitna

   ul. Cicha

   ul. Cisowa

   ul. Czereśniowa

   ul. Daliowa

   ul. Dworcowa

   ul. Dębowa

   ul. Fiołkowa

   ul. Frezjowa

   ul. Gerberowa

   ul. Grabowa

   ul. Grobla

   ul. Halluin

   ul. Henryka Sienkiewicza

   ul. Hiacyntowa

   ul. Ignacego Łukasiewicza

   ul. Irysowa

   ul. Jagiellońska

   ul. Jagodowa

   ul. Jakubowska

   ul. Jarzębinowa

   ul. Jasna

   ul. Jaworowa

   ul. Jeziorna

   ul. Jodłowa

   ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

   ul. Jędrzeja Śniadeckiego

   ul. Kapłańska

   ul. Klonowa

   ul. Konińska

   ul. Konwaliowa

   ul. Kowalska

   ul. Kościerska

   ul. Krańcowa

   ul. Krokusowa

   ul. Krótka

   ul. Lawendowa

   ul. Leśna

   ul. Liliowa

   ul. Lipowa

   ul. Lwówecka

   ul. Malinowa

   ul. Marii Konopnickiej

   ul. Mikołaja Kopernika

   ul. Międzychodzka

   ul. Miła

   ul. Modrzewiowa

   ul. Młyńska

   ul. Nowa

   ul. Oba

   ul. Ogrodowa

   ul. Okrężna

   ul. Piastowska

   ul. Pocztowa

   ul. Pogodna

   ul. Polna

   ul. Powstańców Wlkp.

   ul. Poziomkowa

   ul. Poznańska

   ul. Promienista

   ul. Prosta

   ul. Radkowska

   ul. Radosna

   Rynek

   ul. Różana

   ul. Sasankowa

   ul. Sosnowa

   ul. Spacerowa

   ul. Spichrzowa

   ul. Spokojna

   ul. Sportowa

   ul. Stokrotkowa

   ul. Strzelecka

   ul. Szkolna

   ul. Słoneczna

   ul. Słonecznikowa

   ul. Słowiańska

   ul. Targowa

   ul. Topolowa

   ul. Truskawkowa

   ul. Tulipanowa

   ul. Turowska

   ul. Tęczowa

   ul. Wiśniowa

   ul. Wodna

   ul. Wolności

   ul. Wroniecka

   ul. Wspólna

   os. Wyzwolenia

   ul. Władysława Stanisława Reymonta

   ul. Zamorska

   ul. Zielona

   ul. dr. W. Felickiego

   ul. gen. Józefa Hallera

   ul. ks. Mariana Maciejewskiego

   ul. Łubinowa

   ul. Łąkowa

   ul. Środkowa

   ul. Świerkowa

   ul. Świętego Floriana

   ul. św. Ducha

   ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

   ul. św. Wawrzyńca

   ul. Żonkilowa