Powiat jarosławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jarosławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 116 192 Liczba mieszkańców
 • 1 029 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Chrzan Starosta
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Adres starostwa powiatowego
 • RJA Tablice rejestracyjne
Powiat jarosławski na mapie
Identyfikatory
 • 1804 TERYT (TERC)
Herb powiatu jarosławskiego
powiat jarosławski herb

powiat jarosławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
16 621 56 85
16 624 11 12
Morawska 2
37-500 Jarosław
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
16 624 03 10
16 624 03 19
Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
16 624 26 77
16 624 26 78
Poniatowskiego 6
37-500 Jarosław
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jarosław
16 624 24 40
16 621 25 18
Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
16 621 31 97
16 624 24 60
Pruchnicka 4
37-500 Jarosław
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
(16) 624-62-00
(16) 624-62-49
ul. Jana Pawła II
37-500 Jarosław

Powiat jarosławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat jarosławski ma 116 192 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2050 roku wynosi 100 566, z czego 51 203 to kobiety, a 49 363 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jarosławskiego zawarli w 2022 roku 451 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jarosławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -334. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,86 na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego. W 2022 roku urodziło się 907 dzieci, w tym 47,1% dziewczynek i 52,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 305 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,73 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 50,2% zgonów w powiecie jarosławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,0% zgonów w powiecie jarosławskim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jarosławskiego przypada 10.64 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 089 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 411 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jarosławskiego -322. W tym samym roku 45 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 24 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 21.

  61,0% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 116 192 Liczba mieszkańców
 • 59 426 Kobiety
 • 56 766 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 100 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 203 Kobiety
 • 49 363 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,6 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jarosławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jarosławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jarosławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  Województwo
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. jarosławski
  56,4%
  Województwo
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat jarosławski
  8,1%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. jarosławski
  5,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. jarosławski
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jarosławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat jarosławski
  3,9
  Województwo
  4,0
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 451 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jarosławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -334 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -177 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -157 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,9
  Podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • -4,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jarosławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 907 Urodzenia żywe
 • 427 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 480 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,1%
  52,9%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  7,8
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,0
  woj. podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 88
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 305 g Średnia waga noworodków
 • 3 232 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 305 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 61 Waga 4000g - 4499g
 • 61
 • 278 Waga 3500g - 3999g
 • 278
 • 338 Waga 3000g - 3499g
 • 338
 • 148 Waga 2500g - 2999g
 • 148
 • 52 Waga 2000g - 2499g
 • 52
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,22
  woj. podkarpackie
  1,25
  Cały kraj
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat jarosławski
  0,57
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,73 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,73
  Podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie jarosławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 241 Zgony
 • 604 Kobiety
  (Zgony)
 • 637 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  10,6
  woj. podkarpackie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 136,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,8
  Województwo
  130,5
  Polska
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,3
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,4
  woj. podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  50,2%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Polska
  36,0%
 • 21,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat jarosławski
  21,0%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jarosławski
  4,4%
  Podkarpackie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 101 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Polska
  70,6
 • 223,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  223,7
  woj. podkarpackie
  224,0
  Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Cały kraj
  253,9
 • 534,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 556,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 510,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  534,0
  woj. podkarpackie
  463,9
  Cały kraj
  426,2
 • 75,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  75,5
  Województwo
  72,9
  Kraj
  62,9
 • 23,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,4
  Województwo
  25,5
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat jarosławski
  0,0
  Województwo
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jarosławski
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jarosławskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 Osoby w zamachach samobójczych
 • 16 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  33,0
  woj. podkarpackie
  33,0
  Cały kraj
  38,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  12,0
  Podkarpackie
  13,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 9 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 9
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 8 13-18 lat
 • 8
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków5
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 7 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 5 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony28
 • 2 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 28 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony12
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 089 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 545 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 544 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 411 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 739 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 672 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -301 Saldo migracji
 • -184 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -322 Saldo migracji wewnętrznych
 • -194 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -128 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 21 Saldo migracji zagranicznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jarosławskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jarosławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jarosławskim oddano do użytku 371 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim to 37 247 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  83,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jarosławskim to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie jarosławskim to 131,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,63% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,52% mieszkań posiada łazienkę, 83,87% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,87% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie jarosławskim 235 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 438 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 107 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 89 transakcji (mediana cen - 4 336 zł/m2, średnia - 4 095 zł/m2), a na rynku wtórnym 146 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 628 zł/m2, średnia - 4 115 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 438 zł
 • powiat jarosławski
  4 438 zł
  Podkarpackie
  5 815 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 4 438 zł Ogółem
 • 4 438 zł
 • 4 992 zł do 40 m2
 • 4 992 zł
 • 4 513 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 513 zł
 • 4 116 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 116 zł
 • 3 235 zł od 80,1 m2
 • 3 235 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 107 zł
 • Tutaj
  4 107 zł
  woj. podkarpackie
  5 622 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 107 zł Ogółem
 • 4 107 zł
 • 4 944 zł do 40 m2
 • 4 944 zł
 • 4 607 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 607 zł
 • 3 660 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 660 zł
 • 2 834 zł od 80,1 m2
 • 2 834 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 235
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m2123
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m220
 • 46 do 40 m2
 • 123 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jarosławskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 336 zł
 • pow. jarosławski
  4 336 zł
  Podkarpackie
  6 010 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 4 336 zł Ogółem
 • 4 336 zł
 • 4 535 zł do 40 m2
 • 4 535 zł
 • 4 284 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 284 zł
 • 4 348 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 348 zł
 • 3 744 zł od 80,1 m2
 • 3 744 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 095 zł
 • powiat jarosławski
  4 095 zł
  Podkarpackie
  5 764 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 4 095 zł Ogółem
 • 4 095 zł
 • 5 213 zł do 40 m2
 • 5 213 zł
 • 4 295 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 295 zł
 • 3 964 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 964 zł
 • 3 535 zł od 80,1 m2
 • 3 535 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 89
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m29
 • 5 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 628 zł
 • powiat jarosławski
  4 628 zł
  woj. podkarpackie
  5 435 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 628 zł Ogółem
 • 4 628 zł
 • 5 030 zł do 40 m2
 • 5 030 zł
 • 4 983 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 983 zł
 • 3 069 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 069 zł
 • 2 763 zł od 80,1 m2
 • 2 763 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 115 zł
 • Powiat
  4 115 zł
  Podkarpackie
  5 448 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 4 115 zł Ogółem
 • 4 115 zł
 • 4 908 zł do 40 m2
 • 4 908 zł
 • 4 829 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 829 zł
 • 3 349 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 349 zł
 • 2 395 zł od 80,1 m2
 • 2 395 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 146
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m241
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m211
 • 41 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 247 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 319,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  319,80
  woj. podkarpackie
  342,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  87,30 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat jarosławski
  27,90 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,28
  Podkarpackie
  4,24
  Polska
  3,83
 • 3,13 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat jarosławski
  3,13
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 371 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat jarosławski
  3,19
  Podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 930 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jarosławski
  5,20
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cały kraj
  3,89
 • 16,57 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat jarosławski
  16,57
  woj. podkarpackie
  23,86
  Cały kraj
  24,56
 • 48 908 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 131,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  131,8 m2
  Podkarpackie
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. jarosławski
  0,42 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,63%
  Podkarpackie
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 93,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat jarosławski
  93,04%
  Podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 91,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat jarosławski
  91,52%
  Województwo
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 83,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,87%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Cała Polska
  85,83%
 • 79,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. jarosławski
  79,87%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat jarosławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie jarosławskim na 1000 mieszkańców pracuje 186osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim wynosiło w 2023 roku 10,6% (10,6% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim wynosiło 5 308,03 PLN, co odpowiada 79.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego 8 603 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 644 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 959.

  20,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,0% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 186 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. jarosławski
  186,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 13,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,4% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Tutaj
  10,6%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat jarosławski
  5 308 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 603 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 644 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 959 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 23,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,2% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 765 Pracujący ogółem
 • 11 412 Kobiety
 • 10 353 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,0
  Podkarpackie
  64,6
  Polska
  69,0
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,8
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 119,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat jarosławski
  119,0
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jarosławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie jarosławskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 381 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 632 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 719 nowych podmiotów, a 485 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (836) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (636) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (916) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (283) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jarosławskim najwięcej (711) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 978) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (136) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,2% (2 924) podmiotów, a 70,5% (7 321) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jarosławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 381 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 136 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 924 Przemysł i budownictwo
 • 7 321 Pozostała działalność
 • 719 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2023 roku
 • 485 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jarosławskim w 2023 roku
 • 7 632 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 978 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 978
 • 335 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 335
 • 61 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 61
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 10 374 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 374
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 830 Spółki handlowe ogółem
 • 830
 • 163  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 163
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 711  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 711
 • 159    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 159
 • 642 Spółki cywilne ogółem
 • 642
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 632 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 949 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 949
 • 1 778 Budownictwo
 • 1 778
 • 714 Przetwórstwo przemysłowe
 • 714
 • 668 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 668
 • 579 Transport i gospodarka magazynowa
 • 579
 • 411 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 411
 • 366 Pozostała działalność
 • 366
 • 233 Informacja i komunikacja
 • 233
 • 193 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 193
 • 172 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 172
 • 169 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 169
 • 144 Edukacja
 • 144
 • 101 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 101
 • 81 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 81
 • 50 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 50
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 11 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 11
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie jarosławskim stwierdzono 1 040 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jarosławskim wynosi 73,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,85 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,74 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 040 Przestępstwa ogółem
 • 1 040
 • 553 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 553
 • 238 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 238
 • 188 Przestępstwa drogowe
 • 188
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 449 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 449
 • 8,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,91
  Podkarpackie
  12,93
  Cały kraj
  22,81
 • 4,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,74
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jarosławski
  2,04
  woj. podkarpackie
  3,93
  Kraj
  6,99
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,61
  Podkarpackie
  1,47
  Kraj
  1,82
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,29
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 3,85 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  3,85
  Podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  74%
  Województwo
  68%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat jarosławski
  73%
  woj. podkarpackie
  66%
  Kraj
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  49%
  Podkarpackie
  56%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  46%
  Województwo
  48%
  Kraj
  51%

Powiat jarosławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2022 roku 271,1 mln złotych, co daje 2,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu jarosławskiego - 27.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (26.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 73,4 mln złotych, czyli 27,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2022 roku 260,3 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 25.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.9%). W budżecie powiatu jarosławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 212 złotych na mieszkańca (9,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,3 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  130,9 mln

  1,1 tys(100%)

  139,4 mln

  1,1 tys(100%)

  156,8 mln

  1,3 tys(100%)

  172,1 mln

  1,4 tys(100%)

  170,8 mln

  1,4 tys(100%)

  194,9 mln

  1,6 tys(100%)

  198,9 mln

  1,7 tys(100%)

  271,1 mln

  2,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  47,0 mln

  387(35.9%)

  47,5 mln

  391(34.1%)

  48,5 mln

  401(30.9%)

  55,0 mln

  455(31.9%)

  54,8 mln

  456(32.1%)

  65,6 mln

  548(33.7%)

  70,1 mln

  590(35.3%)

  75,7 mln

  650(27.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,5 mln

  94,9(8.8%)

  16,2 mln

  133(11.6%)

  14,2 mln

  118(9.1%)

  40,8 mln

  338(23.7%)

  28,2 mln

  235(16.5%)

  27,3 mln

  228(14%)

  34,5 mln

  290(17.3%)

  72,1 mln

  619(26.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,4 mln

  160(14.8%)

  21,7 mln

  179(15.5%)

  17,0 mln

  141(10.9%)

  18,5 mln

  154(10.8%)

  18,6 mln

  155(10.9%)

  21,8 mln

  182(11.2%)

  20,8 mln

  175(10.4%)

  23,5 mln

  202(8.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,2 mln

  125(11.6%)

  15,1 mln

  125(10.9%)

  14,8 mln

  122(9.4%)

  14,7 mln

  121(8.5%)

  16,0 mln

  133(9.4%)

  16,0 mln

  134(8.2%)

  16,0 mln

  134(8%)

  22,8 mln

  196(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,4 mln

  85,7(8%)

  10,9 mln

  89,5(7.8%)

  11,3 mln

  93,6(7.2%)

  10,2 mln

  84,4(5.9%)

  10,9 mln

  90,7(6.4%)

  11,4 mln

  95,3(5.9%)

  11,6 mln

  97,8(5.8%)

  16,7 mln

  143(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,0 mln

  49,2(4.6%)

  6,2 mln

  50,8(4.4%)

  6,6 mln

  54,2(4.2%)

  6,7 mln

  55,2(3.9%)

  7,7 mln

  64,1(4.5%)

  8,6 mln

  71,6(4.4%)

  9,0 mln

  75,6(4.5%)

  13,4 mln

  115(4.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  44,1(4.1%)

  5,2 mln

  43,1(3.8%)

  7,1 mln

  58,8(4.5%)

  6,3 mln

  52,3(3.7%)

  9,1 mln

  75,9(5.3%)

  6,8 mln

  56,9(3.5%)

  7,2 mln

  60,5(3.6%)

  9,8 mln

  84,5(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 mln

  31,2(2.9%)

  4,5 mln

  37,1(3.2%)

  5,6 mln

  46,1(3.6%)

  2,6 mln

  21,6(1.5%)

  4,1 mln

  33,7(2.4%)

  8,0 mln

  66,6(4.1%)

  4,1 mln

  34,5(2.1%)

  9,3 mln

  80,1(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,3 mln

  60,3(5.6%)

  7,0 mln

  58,1(5.1%)

  19,6 mln

  162(12.5%)

  4,2 mln

  34,4(2.4%)

  5,8 mln

  47,9(3.4%)

  11,5 mln

  95,8(5.9%)

  8,1 mln

  67,9(4.1%)

  5,8 mln

  49,6(2.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  52,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  12,9(0.8%)

  3,4 mln

  28,3(1.7%)

  5,2 mln

  44,3(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  372,9 tys

  3,1(0.3%)

  334,1 tys

  2,8(0.2%)

  1,1 mln

  9,1(0.7%)

  478,7 tys

  4,0(0.3%)

  1,7 mln

  14,3(1%)

  2,7 mln

  22,3(1.4%)

  793,0 tys

  6,7(0.4%)

  4,2 mln

  36,3(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  8,8(0.8%)

  914,1 tys

  7,5(0.7%)

  834,2 tys

  6,9(0.5%)

  1,2 mln

  10,0(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(0.8%)

  935,8 tys

  7,8(0.5%)

  491,5 tys

  4,1(0.2%)

  2,0 mln

  17,1(0.7%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  13,2(0.9%)

  1,3 mln

  11,0(0.8%)

  1,2 mln

  10,2(0.6%)

  1,6 mln

  13,2(0.8%)

  1,6 mln

  13,5(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  937,3 tys

  7,7(0.7%)

  949,0 tys

  7,8(0.7%)

  1,1 mln

  9,0(0.7%)

  1,2 mln

  9,9(0.7%)

  1,6 mln

  12,9(0.9%)

  1,4 mln

  12,0(0.7%)

  1,6 mln

  13,2(0.8%)

  1,6 mln

  13,5(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  14,2(1.3%)

  2,0 mln

  16,6(1.4%)

  1,7 mln

  13,9(1.1%)

  2,5 mln

  21,0(1.5%)

  2,3 mln

  18,9(1.3%)

  2,6 mln

  21,8(1.3%)

  2,6 mln

  21,6(1.3%)

  967,9 tys

  8,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  312,9 tys

  2,6(0.2%)

  311,7 tys

  2,6(0.2%)

  329,8 tys

  2,7(0.2%)

  330,0 tys

  2,8(0.2%)

  329,7 tys

  2,8(0.2%)

  329,9 tys

  2,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  291,5 tys

  2,4(0.2%)

  388,5 tys

  3,2(0.3%)

  283,6 tys

  2,3(0.2%)

  267,5 tys

  2,2(0.2%)

  274,1 tys

  2,3(0.2%)

  275,4 tys

  2,3(0.1%)

  285,9 tys

  2,4(0.1%)

  276,8 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,5 tys

  0,3(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  48,5 tys

  0,4(0%)

  179,3 tys

  1,5(0.1%)

  646,5 tys

  5,4(0.4%)

  605,4 tys

  5,1(0.3%)

  125,8 tys

  1,1(0.1%)

  136,9 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  16,0(1.2%)

  120,4 tys

  1,0(0.1%)

  144,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,8 tys

  1,3(0.1%)

  108,9 tys

  0,9(0.1%)

  65,0 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  0,4(0%)

  117,3 tys

  1,0(0.1%)

  80,9 tys

  0,7(0%)

  41,4 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  358,0 tys

  2,9(0.3%)

  192,3 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1 tys

  0,4(0%)

  176,9 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  135,4 mln

  1,1 tys(100%)

  145,9 mln

  1,2 tys(100%)

  148,8 mln

  1,2 tys(100%)

  168,3 mln

  1,4 tys(100%)

  177,9 mln

  1,5 tys(100%)

  212,3 mln

  1,8 tys(100%)

  208,1 mln

  1,8 tys(100%)

  260,3 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  72,7 mln

  599(53.7%)

  74,4 mln

  613(51%)

  73,9 mln

  611(49.7%)

  81,1 mln

  672(48.2%)

  89,5 mln

  744(50.3%)

  112,6 mln

  941(53.1%)

  107,7 mln

  905(51.7%)

  111,1 mln

  954(42.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  26,8(2.4%)

  7,7 mln

  63,4(5.3%)

  5,3 mln

  44,2(3.6%)

  17,5 mln

  145(10.4%)

  14,9 mln

  124(8.4%)

  14,1 mln

  118(6.6%)

  14,4 mln

  121(6.9%)

  48,7 mln

  418(18.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,0 mln

  156(14%)

  20,0 mln

  165(13.7%)

  22,1 mln

  183(14.9%)

  24,3 mln

  201(14.4%)

  26,2 mln

  218(14.7%)

  25,2 mln

  210(11.9%)

  28,4 mln

  239(13.6%)

  31,0 mln

  266(11.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,4 mln

  127(11.4%)

  17,5 mln

  144(12%)

  15,7 mln

  129(10.5%)

  16,8 mln

  139(10%)

  17,9 mln

  149(10.1%)

  20,8 mln

  174(9.8%)

  19,8 mln

  166(9.5%)

  21,2 mln

  182(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 mln

  48,9(4.4%)

  6,2 mln

  50,8(4.2%)

  6,6 mln

  54,2(4.4%)

  6,7 mln

  55,1(4%)

  7,7 mln

  63,6(4.3%)

  8,5 mln

  70,8(4%)

  8,8 mln

  74,0(4.2%)

  12,9 mln

  111(5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 mln

  31,2(2.8%)

  4,5 mln

  37,1(3.1%)

  5,6 mln

  46,1(3.8%)

  2,6 mln

  21,6(1.5%)

  4,0 mln

  33,4(2.3%)

  8,0 mln

  66,6(3.8%)

  4,1 mln

  34,5(2%)

  9,3 mln

  80,1(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 mln

  47,6(4.3%)

  5,6 mln

  45,9(3.8%)

  4,6 mln

  37,7(3.1%)

  4,2 mln

  34,4(2.5%)

  3,8 mln

  31,3(2.1%)

  7,2 mln

  60,2(3.4%)

  5,3 mln

  44,5(2.5%)

  5,2 mln

  44,9(2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  49,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9

  0,0(0%)

  345

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  11,2(0.6%)

  3,4 mln

  28,2(1.6%)

  5,1 mln

  44,1(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  17,8(1.6%)

  1,8 mln

  14,8(1.2%)

  3,4 mln

  27,9(2.3%)

  2,5 mln

  20,5(1.5%)

  4,7 mln

  39,4(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(1.1%)

  2,3 mln

  19,4(1.1%)

  3,9 mln

  33,8(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  15,3(1.4%)

  1,9 mln

  15,7(1.3%)

  1,8 mln

  14,7(1.2%)

  1,9 mln

  15,5(1.1%)

  2,0 mln

  16,8(1.1%)

  2,3 mln

  19,2(1.1%)

  2,9 mln

  24,4(1.4%)

  2,2 mln

  18,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  10,7(1%)

  2,7 mln

  21,9(1.8%)

  851,0 tys

  7,0(0.6%)

  1,0 mln

  8,4(0.6%)

  984,9 tys

  8,2(0.6%)

  956,9 tys

  8,0(0.5%)

  4,3 mln

  35,8(2%)

  2,0 mln

  16,8(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,4 mln

  20,0(1.8%)

  1,6 mln

  12,9(1.1%)

  3,6 mln

  29,9(2.4%)

  6,0 mln

  49,3(3.5%)

  1,8 mln

  15,3(1%)

  4,3 mln

  35,6(2%)

  1,5 mln

  13,0(0.7%)

  1,9 mln

  16,3(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  723,6 tys

  6,0(0.5%)

  705,0 tys

  5,8(0.5%)

  580,3 tys

  4,8(0.4%)

  625,2 tys

  5,2(0.4%)

  665,5 tys

  5,5(0.4%)

  523,6 tys

  4,4(0.2%)

  522,7 tys

  4,4(0.3%)

  1,1 mln

  9,0(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  212,1 tys

  1,7(0.2%)

  684,0 tys

  5,6(0.5%)

  246,8 tys

  2,0(0.2%)

  271,3 tys

  2,2(0.2%)

  96,9 tys

  0,8(0.1%)

  252,1 tys

  2,1(0.1%)

  921,5 tys

  7,7(0.4%)

  650,8 tys

  5,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  409,5 tys

  3,4(0.3%)

  283,7 tys

  2,3(0.2%)

  198,9 tys

  1,6(0.1%)

  122,4 tys

  1,0(0.1%)

  148,4 tys

  1,2(0.1%)

  105,5 tys

  0,9(0%)

  114,3 tys

  1,0(0.1%)

  546,3 tys

  4,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  312,9 tys

  2,6(0.2%)

  311,7 tys

  2,6(0.2%)

  329,8 tys

  2,7(0.2%)

  330,0 tys

  2,8(0.2%)

  329,7 tys

  2,8(0.2%)

  329,9 tys

  2,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  183,4 tys

  1,5(0.1%)

  179,8 tys

  1,5(0.1%)

  178,6 tys

  1,5(0.1%)

  180,6 tys

  1,5(0.1%)

  186,2 tys

  1,6(0.1%)

  194,0 tys

  1,6(0.1%)

  182,2 tys

  1,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,0 tys

  0,5(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  80,0 tys

  0,7(0%)

  54,9 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  626

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  15,0(1.2%)

  55,4 tys

  0,5(0%)

  73,4 tys

  0,6(0%)

  85,8 tys

  0,7(0%)

  35,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,3 tys

  1,6(0.1%)

  28,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jarosławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 27 565 mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 565 kobiet oraz 13 999 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców powiatu jarosławskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jarosławskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jarosławskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (25,1%).

  W roku 2022 w powiecie jarosławskim mieściło się 37 przedszkoli, w których do 128 oddziałów uczęszczało 2 482 dzieci (1 201 dziewczynek oraz 1 281 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 354 dzieci (665 dziewczynek oraz 689 chłopców). Dostępnych było 1 365 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 70 szkół podstawowych, w których w 647 oddziałach uczyło się 8 921 uczniów (4 379 kobiet oraz 4 542 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miały 74 szkoły podstawowe, w których w 511 oddziałach uczyło się 8 411 uczniów (4 091 kobiet oraz 4 320 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,01.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 79 oddziałach uczyło się 2 214 uczniów (1 468 kobiet oraz 746 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 483 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 78 oddziałach uczyło się 2 569 uczniów (1 664 kobiety oraz 905 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 843 absolwentów.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 7 Technik, w których w 108 oddziałach uczyło się 3 078 uczniów (1 330 kobiet oraz 1 748 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 526 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miało 11 Technik, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 483 uczniów (972 kobiety oraz 1 511 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 526 absolwentów.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 800 uczniów (262 kobiety oraz 538 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,0 uczniów. 26,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat jarosławski
  20,1%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. jarosławski
  35,6%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • pow. jarosławski
  2,3%
  Podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,2%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  23,1%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,6%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jarosławski
  3,2%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat jarosławski
  14,3%
  Województwo
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat jarosławski
  880,0
  Województwo
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat jarosławski
  1,10
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 37Przedszkola
 • 60 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 128 Oddziały
 • 115 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 511 Miejsca
  (rok 2018)
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat jarosławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 482 Dzieci
 • 1 201 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 281 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 76 2 lata i mniej
 • 76
 • 636 3 lata
 • 636
 • 699 4 lata
 • 699
 • 714 5 lata
 • 714
 • 351 6 lat
 • 351
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 309 3 lata
 • 309
 • 352 4 lata
 • 352
 • 346 5 lata
 • 346
 • 161 6 lat
 • 161
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 45 2 lata i mniej
 • 45
 • 327 3 lata
 • 327
 • 347 4 lata
 • 347
 • 368 5 lata
 • 368
 • 190 6 lat
 • 190
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 1 801 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 205,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 203,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 119,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 115,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 611 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat jarosławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Dzieci
 • 26 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 31 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,6%
  54,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 42 3 lata
 • 42
 • 11 4 lata
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 19 3 lata
 • 19
 • 4 4 lata
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 7 4 lata
 • 7
 •  
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 620 Oddziały
 • 8 820 Uczniowie
 • 4 339 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 481 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 1 175 Uczniowie w 1 klasie
 • 584 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 591 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 518 Absolwenci
 • 757 Kobiety
  (absolwenci)
 • 761 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 101 Uczniowie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,6%
  60,4%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. jarosławski
  13,8
  Województwo
  15,1
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,8
 • 13,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,8
 • 14,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,2
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 864,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 671,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 192,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jarosławski
  89,01
  woj. podkarpackie
  90,63
  Cała Polska
  95,96
 • 88,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,33
  Podkarpackie
  89,99
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 70 Oddziały
 • 2 021 Uczniowie
 • 1 373 Kobiety
  (uczniowie)
 • 648 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,9%
  32,1%
 • 655 Uczniowie w 1 klasie
 • 445 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 210 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 471 Absolwenci
 • 342 Kobiety
  (absolwenci)
 • 129 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 193 Uczniowie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie)
 • 98 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 12 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat jarosławski
  28,0
  Województwo
  27,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 126,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 83,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 108 Oddziały
 • 3 078 Uczniowie
 • 1 330 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 748 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,2%
  56,8%
 • 923 Uczniowie w 1 klasie
 • 390 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 533 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 526 Absolwenci
 • 231 Kobiety
  (absolwenci)
 • 295 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  28,5
  Podkarpackie
  26,4
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 218,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 141,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 318 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 32 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat jarosławski
  26,7
  Województwo
  22,7
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 26,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 26,7
 • 28,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 28,4
 • 10,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,7
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 406 Uczniowie
 • 351 Kobiety
  (uczniowie)
 • 55 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,5%
  13,5%
 • 269 Uczniowie w 1 klasie
 • 234 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 143 Absolwenci
 • 133 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  20,3
  Województwo
  22,9
  Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jarosławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jarosławski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jarosławskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 11 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 2 ★★, 2 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 2
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 050)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 21


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie jarosławskim: 27 (publiczne: 26, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie jarosławskim 17 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 088 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 721 (uczestnicy: 146 308)
  • seanse filmowe: 42 (uczestnicy: 610)
  • wystawy: 104 (uczestnicy: 5 963)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 44 (uczestnicy: 7 341)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 95 520)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 72 (uczestnicy: 3 235)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 44 (uczestnicy: 10 807)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 1 978)
  • pokazy teatralne: 58 (uczestnicy: 8 301)
  • konferencje: 9 (uczestnicy: 180)
  • interdyscyplinarne: 26 (uczestnicy: 8 528)
  • warsztaty: 148 (uczestnicy: 2 390)
  • inne: 60 (uczestnicy: 1 455)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 356)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 71)
  • taneczne: 2 (członkowie: 41)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 16)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 60)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 56)
  • inne: 2 (członkowie: 89)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 91)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 86)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 21


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 751)
  • teatralne: 13 (członkowie: 130)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 68)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 227)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 58)
  • taneczne: 11 (członkowie: 205)
  • inne: 2 (członkowie: 63)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jarosławskim działały 2 kina posiadające 6 sal z 995 miejscami na widowni. Odbyło się 7 768 seansów, na które przyszło 110 470 widzów, w tym 1 960 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 31 412 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jarosławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 7 846 zwiedzających, co daje 673 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jarosławskim działały 34 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 305 254 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 329 121 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 110
  • dostępne dla czytelników: 68
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 67
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie jarosławskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 61 272 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 688. Odnotowano 1 382 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 75 145 wolumenów. Odnotowano 1 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jarosławskim działało 86 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 278 członków. Zarejestrowano 4 403 ćwiczących (mężczyźni: 3 475, kobiety: 928, chłopcy do lat 18: 2 031, dziewczęta do lat 18: 735). Aktywne były 154 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (98), instruktora sportowego (80) oraz inne osoby (44).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jarosławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jarosławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie jarosławskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,0 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 30,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie jarosławskim zarejestrowanych było 119 823 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 88 357 samochodów osobowych (758,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 11 212 samochodów ciężarowych (105,7 - więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 359 autobusów (3,1 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski), 1 097 ciągników siodłowych (9,4 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 9 277 motocykli (79,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,8 lat.


  W 2022 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 48 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 48 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 36 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jarosławskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 31,77 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. jarosławski
  31,8
  Podkarpackie
  51,1
  Kraj
  56,5
 • 5,15 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat jarosławski
  5,2
  Podkarpackie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 30,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. jarosławski
  30,9
  Województwo
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 5,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat jarosławski
  5,0
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cała Polska
  5,4
 • 30,04 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. jarosławski
  30,0
  woj. podkarpackie
  69,6
  Kraj
  71,0
 • 16,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. jarosławski
  16,2
  woj. podkarpackie
  8,3
  Kraj
  8,9
 • 97,30 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. jarosławski
  97,3
  Województwo
  119,0
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 119 823 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2022 roku
 • 88 357 Samochody osobowe
 • 11 212 Samochody ciężarowe
 • 26 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 359 Autobusy
 • 621 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 099 Ciągniki samochodowe
 • 1 097   Ciągniki siodłowe
 • 8 898 Ciągniki rolnicze
 • 9 277 Motocykle
 • 3 146   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 649 Motorowery
 • 88 357Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Samochody osobowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 758,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  758,7
  Podkarpackie
  633,6
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 310
  • 1400-1649 kg18 052
  • 1650-1899 kg25 541
  • 1900 kg i więcej31 454
 • 13 310 do 1399 kg
 • 18 052 1400-1649 kg
 • 25 541 1650-1899 kg
 • 31 454 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 185 do 1399 cm3
 • 24 185
 • 52 816 1400-1999 cm3
 • 52 816
 • 11 356 2000 i więcej cm3
 • 11 356
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38 127
  • olej napędowy35 774
  • gaz (LPG)13 264
  • pozostałe1 192
 • 38 127 benzyna
 • 35 774 olej napędowy
 • 13 264 gaz (LPG)
 • 1 192 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 529 do 1 roku
 • 529
 • 323 2 lata
 • 323
 • 577 3 lata
 • 577
 • 1 604 4-5 lat
 • 1 604
 • 1 938 6-7 lat
 • 1 938
 • 2 233 8-9 lat
 • 2 233
 • 3 393 10-11 lat
 • 3 393
 • 11 107 12-15 lat
 • 11 107
 • 21 420 16-20 lat
 • 21 420
 • 20 856 21-25 lat
 • 20 856
 • 10 847 26-30 lat
 • 10 847
 • 13 530 31 lat i więcej
 • 13 530
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jarosławskim
 • powiat jarosławski
  21,2 lat
  woj. podkarpackie
  19,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 11 212Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 105,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  105,7
  Podkarpackie
  96,3
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 708 do 999 kg
 • 5 708
 • 3 180 1000-1499 kg
 • 3 180
 • 843 1500-2999 kg
 • 843
 • 96 3000-3499 kg
 • 96
 • 199 3500-4999 kg
 • 199
 • 486 5000-6999 kg
 • 486
 • 310 7000-9999 kg
 • 310
 • 269 10000-14999 kg
 • 269
 • 121 15000 kg i więcej
 • 121
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 793
  • olej napędowy7 848
  • gaz (LPG)349
  • pozostałe1 222
 • 1 793 benzyna
 • 7 848 olej napędowy
 • 349 gaz (LPG)
 • 1 222 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 36 2 lata
 • 36
 • 67 3 lata
 • 67
 • 183 4-5 lat
 • 183
 • 273 6-7 lat
 • 273
 • 383 8-9 lat
 • 383
 • 528 10-11 lat
 • 528
 • 1 489 12-15 lat
 • 1 489
 • 2 234 16-20 lat
 • 2 234
 • 2 034 21-25 lat
 • 2 034
 • 1 062 26-30 lat
 • 1 062
 • 2 887 31 lat i więcej
 • 2 887
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jarosławskim
 • Powiat
  22,3 lat
  Województwo
  19,9 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 359Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Autobusy w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  3,1
  woj. podkarpackie
  2,9
  Kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy299
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe57
 • 3 benzyna
 • 299 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 57 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 46 12-15 lat
 • 46
 • 86 16-20 lat
 • 86
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 109 31 lat i więcej
 • 109
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jarosławskim
 • powiat jarosławski
  23,5 lat
  Województwo
  21,6 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 1 097Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  Województwo
  9,8
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy957
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe134
 • 4 benzyna
 • 957 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 134 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 3 3 lata
 • 3
 • 47 4-5 lat
 • 47
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 83 8-9 lat
 • 83
 • 131 10-11 lat
 • 131
 • 221 12-15 lat
 • 221
 • 208 16-20 lat
 • 208
 • 146 21-25 lat
 • 146
 • 63 26-30 lat
 • 63
 • 108 31 lat i więcej
 • 108
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jarosławskim
 • pow. jarosławski
  16,8 lat
  Województwo
  13,7 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 9 277Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Motocykle w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  79,7
  woj. podkarpackie
  68,9
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 79 do 1 roku
 • 79
 • 86 2 lata
 • 86
 • 66 3 lata
 • 66
 • 140 4-5 lat
 • 140
 • 260 6-7 lat
 • 260
 • 215 8-9 lat
 • 215
 • 260 10-11 lat
 • 260
 • 994 12-15 lat
 • 994
 • 1 174 16-20 lat
 • 1 174
 • 865 21-25 lat
 • 865
 • 367 26-30 lat
 • 367
 • 4 771 31 lat i więcej
 • 4 771
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jarosławskim
 • Powiat
  25,8 lat
  Województwo
  25,7 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jarosławskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 137,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat jarosławski
  137,0 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,2 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Kraj
  5,3 km
 • 48 Liczba licencji na taksówki
 • 48 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami