Powiat jarosławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jarosławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 119 240 Liczba mieszkańców
 • 1 029 km2 Powierzchnia
 • 118 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Chrzan Starosta
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Adres starostwa powiatowego
 • RJA Tablice rejestracyjne
Powiat jarosławski na mapie
Identyfikatory
 • 1804 TERYT (TERC)
Herb powiatu jarosławskiego
powiat jarosławski herb

powiat jarosławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
16 621 56 85
16 624 11 12
Morawska 2
37-500 Jarosław
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
16 624 03 10
16 624 03 19
Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
16 624 26 77
16 624 26 78
Poniatowskiego 6
37-500 Jarosław
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jarosław
16 624 24 40
16 621 25 18
Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
16 621 31 97
16 624 24 60
Pruchnicka 4
37-500 Jarosław
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
(16) 624-62-00
(16) 624-62-49
ul. Jana Pawła II
37-500 Jarosław

Powiat jarosławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat jarosławski ma 119 240 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2050 roku wynosi 100 566, z czego 51 203 to kobiety, a 49 363 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jarosławskiego zawarli w 2020 roku 452 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jarosławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -324. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,70 na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego. W 2020 roku urodziło się 1 080 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 53,2% zgonów w powiecie jarosławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,7% zgonów w powiecie jarosławskim były nowotwory, a 3,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jarosławskiego przypada 11.69 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 915 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 168 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jarosławskiego -253. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 22.

  61,3% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 119 240 Liczba mieszkańców
 • 61 114 Kobiety
 • 58 126 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 203 Kobiety
 • 49 363 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,4 lat
  Podkarpackie
  41,4 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jarosławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,7%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 27,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. jarosławski
  56,4%
  Województwo
  57,1%
  Kraj
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat jarosławski
  8,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. jarosławski
  2,9%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. jarosławski
  0,5%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jarosławskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat jarosławski
  3,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  1,0
  Województwo
  1,0
  Kraj
  1,3
 • 452 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jarosławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -324 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -122 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -202 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,70 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,7
  Podkarpackie
  -2,2
  Kraj
  -3,2
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jarosławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 080 Urodzenia żywe
 • 527 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 553 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  9,0
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,7
  woj. podkarpackie
  38,8
  Cała Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 379 g Średnia waga noworodków
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 466 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 379 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 345 Waga 3500g - 3999g
 • 345
 • 398 Waga 3000g - 3499g
 • 398
 • 163 Waga 2500g - 2999g
 • 163
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat jarosławski
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,77
  Podkarpackie
  0,81
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie jarosławskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 404 Zgony
 • 649 Kobiety
  (Zgony)
 • 755 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  11,7
  woj. podkarpackie
  11,4
  Polska
  12,5
 • 130,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  130,0
  Województwo
  123,3
  Polska
  134,3
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  woj. podkarpackie
  4,3
  Cała Polska
  3,6
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,0
  woj. podkarpackie
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  53,2%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Polska
  39,4%
 • 24,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat jarosławski
  24,7%
  Podkarpackie
  25,2%
  Cała Polska
  26,5%
 • 3,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat jarosławski
  3,6%
  Podkarpackie
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  12,1
  Cała Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  64,0
  Polska
  70,4
 • 240,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  240,7
  woj. podkarpackie
  236,9
  Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  209,0
  Cały kraj
  261,3
 • 517,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 545,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 487,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  517,2
  woj. podkarpackie
  403,2
  Cały kraj
  421,0
 • 71,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 119,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  71,6
  Województwo
  56,6
  Kraj
  69,5
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  22,7
  Województwo
  25,3
  Polska
  35,1
 • 1,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat jarosławski
  1,6
  Województwo
  6,5
  Polska
  7,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. jarosławski
  0,2%
  woj. podkarpackie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jarosławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  20,0
  woj. podkarpackie
  26,0
  Cały kraj
  31,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  12,0
  Podkarpackie
  11,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 7 50-60 lat
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 1 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 915 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 489 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 426 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 168 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 632 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 536 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -231 Saldo migracji
 • -135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -96 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -253 Saldo migracji wewnętrznych
 • -143 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -110 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jarosławskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie jarosławskim oddano do użytku 272 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim to 36 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  92,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jarosławskim to 5,45 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie jarosławskim to 135,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,85% mieszkań posiada łazienkę, 74,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie jarosławskim 209 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 868 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 489 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 42 transakcje (mediana cen - 4 160 zł/m2, średnia - 4 023 zł/m2), a na rynku wtórnym 167 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 673 zł/m2, średnia - 3 351 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 868 zł
 • powiat jarosławski
  3 868 zł
  Podkarpackie
  4 988 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 868 zł Ogółem
 • 3 868 zł
 • 3 290 zł do 40 m2
 • 3 290 zł
 • 3 897 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 897 zł
 • 3 886 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 886 zł
 • 2 147 zł od 80,1 m2
 • 2 147 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 489 zł
 • Tutaj
  3 489 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 489 zł Ogółem
 • 3 489 zł
 • 3 311 zł do 40 m2
 • 3 311 zł
 • 3 749 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 749 zł
 • 3 530 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 530 zł
 • 2 446 zł od 80,1 m2
 • 2 446 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 209
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m2112
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m213
 • 38 do 40 m2
 • 112 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jarosławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 160 zł
 • pow. jarosławski
  4 160 zł
  Podkarpackie
  5 359 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 160 zł Ogółem
 • 4 160 zł
 • 4 150 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 150 zł
 • 4 160 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 160 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 023 zł
 • powiat jarosławski
  4 023 zł
  Podkarpackie
  5 166 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 023 zł Ogółem
 • 4 023 zł
 • 4 020 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 020 zł
 • 4 045 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 045 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 42
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 673 zł
 • powiat jarosławski
  3 673 zł
  woj. podkarpackie
  4 436 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 673 zł Ogółem
 • 3 673 zł
 • 3 236 zł do 40 m2
 • 3 236 zł
 • 3 885 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 885 zł
 • 3 721 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 721 zł
 • 2 147 zł od 80,1 m2
 • 2 147 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 351 zł
 • Powiat
  3 351 zł
  Podkarpackie
  4 469 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 351 zł Ogółem
 • 3 351 zł
 • 3 305 zł do 40 m2
 • 3 305 zł
 • 3 647 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 647 zł
 • 3 365 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 365 zł
 • 2 446 zł od 80,1 m2
 • 2 446 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 167
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m282
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m213
 • 37 do 40 m2
 • 82 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 622 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 305,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  305,90
  woj. podkarpackie
  324,10
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  85,90 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat jarosławski
  26,30 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,10
  Podkarpackie
  4,11
  Polska
  3,82
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat jarosławski
  3,27
  woj. podkarpackie
  3,09
  Cała Polska
  2,55
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,75
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 272 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat jarosławski
  2,27
  Podkarpackie
  4,73
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 483 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,45 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. jarosławski
  5,45
  woj. podkarpackie
  4,38
  Cały kraj
  3,77
 • 12,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat jarosławski
  12,39
  woj. podkarpackie
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 36 956 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 135,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  135,9 m2
  Podkarpackie
  102,8 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. jarosławski
  0,31 m2
  woj. podkarpackie
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,98%
  Podkarpackie
  94,86%
  Cała Polska
  96,97%
 • 91,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat jarosławski
  91,02%
  Podkarpackie
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 88,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat jarosławski
  88,85%
  Województwo
  89,99%
  Cała Polska
  91,78%
 • 74,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  74,88%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Cała Polska
  83,08%
 • 77,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. jarosławski
  77,64%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat jarosławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie jarosławskim na 1000 mieszkańców pracuje 194osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim wynosiło w 2020 roku 11,5% (13,0% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim wynosiło 4 541,33 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego 8 603 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 644 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 959.

  41,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,3% w przemyśle i budownictwie, a 11,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 194 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. jarosławski
  194,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Cały kraj
  252,0
 • 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 13,0% Kobiety
 • 10,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  11,5%
  Województwo
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 541 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat jarosławski
  4 541 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 603 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 644 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 959 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 42,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 23,3% Przemysł i budownictwo
 • 15,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,5% Pozostałe
 • 29,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 23 274 Pracujący ogółem
 • 12 022 Kobiety
 • 11 252 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,3% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,1
  Podkarpackie
  63,7
  Polska
  68,0
 • 34,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  34,0
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 116,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat jarosławski
  116,4
  Województwo
  114,6
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jarosławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie jarosławskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 598 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 058 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 711 nowych podmiotów, a 283 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (836) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (636) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (916) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (283) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jarosławskim najwięcej (645) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 201) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (136) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,3% (2 526) podmiotów, a 72,3% (6 936) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jarosławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 598 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 136 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 526 Przemysł i budownictwo
 • 6 936 Pozostała działalność
 • 711 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2020 roku
 • 283 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jarosławskim w 2020 roku
 • 7 058 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 201 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 201
 • 326 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 326
 • 64 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 64
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 9 591 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 591
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 42 Spółdzielnie ogółem
 • 42
 • 679 Spółki handlowe ogółem
 • 679
 • 141  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 141
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 562  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 562
 • 137    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 137
 • 645 Spółki cywilne ogółem
 • 645
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 058 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 982 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 982
 • 1 502 Budownictwo
 • 1 502
 • 641 Przetwórstwo przemysłowe
 • 641
 • 620 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 620
 • 550 Transport i gospodarka magazynowa
 • 550
 • 384 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 384
 • 311 Pozostała działalność
 • 311
 • 192 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 192
 • 187 Informacja i komunikacja
 • 187
 • 161 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 161
 • 161 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 161
 • 123 Edukacja
 • 123
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104
 • 68 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 68
 • 49 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 49
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie jarosławskim stwierdzono 1 105 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,20 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jarosławskim wynosi 80,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,48 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 3,66 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,61 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,63 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 105 Przestępstwa ogółem
 • 1 105
 • 658 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 658
 • 196 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 196
 • 193 Przestępstwa drogowe
 • 193
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 440 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 440
 • 9,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,20
  Podkarpackie
  15,15
  Cały kraj
  19,96
 • 5,48 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,48
  woj. podkarpackie
  7,01
  Cała Polska
  12,25
 • 1,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. jarosławski
  1,63
  woj. podkarpackie
  6,10
  Kraj
  5,17
 • 1,61 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,61
  Podkarpackie
  1,52
  Kraj
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,20
  Podkarpackie
  0,29
  Kraj
  0,37
 • 3,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  3,66
  Podkarpackie
  8,68
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Województwo
  80%
  Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat jarosławski
  77%
  woj. podkarpackie
  70%
  Kraj
  65%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  71%
  Podkarpackie
  87%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  74%
  Kraj
  54%

Powiat jarosławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2020 roku 194,9 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu jarosławskiego - 33.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 25,7 mln złotych, czyli 13,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2020 roku 212,3 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (53.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (11.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.8%). W budżecie powiatu jarosławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 164 złotych na mieszkańca (9,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  144,7 mln

  1,2 tys(100%)

  142,4 mln

  1,2 tys(100%)

  130,9 mln

  1,1 tys(100%)

  139,4 mln

  1,1 tys(100%)

  156,8 mln

  1,3 tys(100%)

  172,1 mln

  1,4 tys(100%)

  170,8 mln

  1,4 tys(100%)

  194,9 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  56,7 mln

  464(39.2%)

  51,5 mln

  423(36.2%)

  47,0 mln

  387(35.9%)

  47,5 mln

  391(34.1%)

  48,5 mln

  401(30.9%)

  55,0 mln

  455(31.9%)

  54,8 mln

  456(32.1%)

  65,6 mln

  548(33.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,6 mln

  120(10.1%)

  14,0 mln

  115(9.8%)

  11,5 mln

  94,9(8.8%)

  16,2 mln

  133(11.6%)

  14,2 mln

  118(9.1%)

  40,8 mln

  338(23.7%)

  28,2 mln

  235(16.5%)

  27,3 mln

  228(14%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,8 mln

  154(13%)

  18,6 mln

  152(13%)

  19,4 mln

  160(14.8%)

  21,7 mln

  179(15.5%)

  17,0 mln

  141(10.9%)

  18,5 mln

  154(10.8%)

  18,6 mln

  155(10.9%)

  21,8 mln

  182(11.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  16,0 mln

  131(11.1%)

  15,5 mln

  128(10.9%)

  15,2 mln

  125(11.6%)

  15,1 mln

  125(10.9%)

  14,8 mln

  122(9.4%)

  14,7 mln

  121(8.5%)

  16,0 mln

  133(9.4%)

  16,0 mln

  134(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,6 mln

  70,6(6%)

  8,7 mln

  71,7(6.1%)

  7,3 mln

  60,3(5.6%)

  7,0 mln

  58,1(5.1%)

  19,6 mln

  162(12.5%)

  4,2 mln

  34,4(2.4%)

  5,8 mln

  47,9(3.4%)

  11,5 mln

  95,8(5.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,4 mln

  93,3(7.9%)

  11,5 mln

  94,5(8.1%)

  10,4 mln

  85,7(8%)

  10,9 mln

  89,5(7.8%)

  11,3 mln

  93,6(7.2%)

  10,2 mln

  84,4(5.9%)

  10,9 mln

  90,7(6.4%)

  11,4 mln

  95,3(5.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  54,1(4.6%)

  6,5 mln

  53,3(4.6%)

  6,0 mln

  49,2(4.6%)

  6,2 mln

  50,8(4.4%)

  6,6 mln

  54,2(4.2%)

  6,7 mln

  55,2(3.9%)

  7,7 mln

  64,1(4.5%)

  8,6 mln

  71,6(4.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  16,9(1.4%)

  5,5 mln

  44,9(3.8%)

  3,8 mln

  31,2(2.9%)

  4,5 mln

  37,1(3.2%)

  5,6 mln

  46,1(3.6%)

  2,6 mln

  21,6(1.5%)

  4,1 mln

  33,7(2.4%)

  8,0 mln

  66,6(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,5 mln

  36,9(3.1%)

  5,7 mln

  46,8(4%)

  5,4 mln

  44,1(4.1%)

  5,2 mln

  43,1(3.8%)

  7,1 mln

  58,8(4.5%)

  6,3 mln

  52,3(3.7%)

  9,1 mln

  75,9(5.3%)

  6,8 mln

  56,9(3.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  327,7 tys

  2,7(0.2%)

  215,5 tys

  1,8(0.2%)

  372,9 tys

  3,1(0.3%)

  334,1 tys

  2,8(0.2%)

  1,1 mln

  9,1(0.7%)

  478,7 tys

  4,0(0.3%)

  1,7 mln

  14,3(1%)

  2,7 mln

  22,3(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  8,7(0.7%)

  1,4 mln

  11,2(1%)

  1,7 mln

  14,2(1.3%)

  2,0 mln

  16,6(1.4%)

  1,7 mln

  13,9(1.1%)

  2,5 mln

  21,0(1.5%)

  2,3 mln

  18,9(1.3%)

  2,6 mln

  21,8(1.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  912,4 tys

  7,5(0.6%)

  242,7 tys

  2,0(0.2%)

  52,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  12,9(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  889,7 tys

  7,3(0.6%)

  986,1 tys

  8,1(0.7%)

  937,3 tys

  7,7(0.7%)

  949,0 tys

  7,8(0.7%)

  1,1 mln

  9,0(0.7%)

  1,2 mln

  9,9(0.7%)

  1,6 mln

  12,9(0.9%)

  1,4 mln

  12,0(0.7%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  13,2(0.9%)

  1,3 mln

  11,0(0.8%)

  1,2 mln

  10,2(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,8 mln

  15,0(1.3%)

  1,4 mln

  11,7(1%)

  1,1 mln

  8,8(0.8%)

  914,1 tys

  7,5(0.7%)

  834,2 tys

  6,9(0.5%)

  1,2 mln

  10,0(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(0.8%)

  935,8 tys

  7,8(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  32,4 tys

  0,3(0%)

  39,4 tys

  0,3(0%)

  32,5 tys

  0,3(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  48,5 tys

  0,4(0%)

  179,3 tys

  1,5(0.1%)

  646,5 tys

  5,4(0.4%)

  605,4 tys

  5,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  312,9 tys

  2,6(0.2%)

  311,7 tys

  2,6(0.2%)

  329,8 tys

  2,7(0.2%)

  330,0 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  295,5 tys

  2,4(0.2%)

  317,2 tys

  2,6(0.2%)

  291,5 tys

  2,4(0.2%)

  388,5 tys

  3,2(0.3%)

  283,6 tys

  2,3(0.2%)

  267,5 tys

  2,2(0.2%)

  274,1 tys

  2,3(0.2%)

  275,4 tys

  2,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  16,0(1.2%)

  120,4 tys

  1,0(0.1%)

  144,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,8 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  0,4(0%)

  117,3 tys

  1,0(0.1%)

  80,9 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  143,6 tys

  1,2(0.1%)

  358,0 tys

  2,9(0.3%)

  192,3 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1 tys

  0,4(0%)

  176,9 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  143,5 mln

  1,2 tys(100%)

  144,8 mln

  1,2 tys(100%)

  135,4 mln

  1,1 tys(100%)

  145,9 mln

  1,2 tys(100%)

  148,8 mln

  1,2 tys(100%)

  168,3 mln

  1,4 tys(100%)

  177,9 mln

  1,5 tys(100%)

  212,3 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  80,1 mln

  656(55.8%)

  76,1 mln

  624(52.5%)

  72,7 mln

  599(53.7%)

  74,4 mln

  613(51%)

  73,9 mln

  611(49.7%)

  81,1 mln

  672(48.2%)

  89,5 mln

  744(50.3%)

  112,6 mln

  941(53.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,1 mln

  131(11.2%)

  17,5 mln

  143(12.1%)

  19,0 mln

  156(14%)

  20,0 mln

  165(13.7%)

  22,1 mln

  183(14.9%)

  24,3 mln

  201(14.4%)

  26,2 mln

  218(14.7%)

  25,2 mln

  210(11.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,6 mln

  128(10.9%)

  15,0 mln

  123(10.3%)

  15,4 mln

  127(11.4%)

  17,5 mln

  144(12%)

  15,7 mln

  129(10.5%)

  16,8 mln

  139(10%)

  17,9 mln

  149(10.1%)

  20,8 mln

  174(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,4 mln

  52,0(4.4%)

  4,1 mln

  34,0(2.9%)

  3,3 mln

  26,8(2.4%)

  7,7 mln

  63,4(5.3%)

  5,3 mln

  44,2(3.6%)

  17,5 mln

  145(10.4%)

  14,9 mln

  124(8.4%)

  14,1 mln

  118(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  53,6(4.6%)

  6,5 mln

  53,2(4.5%)

  5,9 mln

  48,9(4.4%)

  6,2 mln

  50,8(4.2%)

  6,6 mln

  54,2(4.4%)

  6,7 mln

  55,1(4%)

  7,7 mln

  63,6(4.3%)

  8,5 mln

  70,8(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  17,0(1.4%)

  5,5 mln

  44,9(3.8%)

  3,8 mln

  31,2(2.8%)

  4,5 mln

  37,1(3.1%)

  5,6 mln

  46,1(3.8%)

  2,6 mln

  21,6(1.5%)

  4,0 mln

  33,4(2.3%)

  8,0 mln

  66,6(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,1 mln

  50,2(4.3%)

  6,7 mln

  54,9(4.6%)

  5,8 mln

  47,6(4.3%)

  5,6 mln

  45,9(3.8%)

  4,6 mln

  37,7(3.1%)

  4,2 mln

  34,4(2.5%)

  3,8 mln

  31,3(2.1%)

  7,2 mln

  60,2(3.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,4 mln

  27,4(2.3%)

  4,8 mln

  39,4(3.3%)

  2,4 mln

  20,0(1.8%)

  1,6 mln

  12,9(1.1%)

  3,6 mln

  29,9(2.4%)

  6,0 mln

  49,3(3.5%)

  1,8 mln

  15,3(1%)

  4,3 mln

  35,6(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  14,5(1.2%)

  1,8 mln

  14,9(1.3%)

  1,9 mln

  15,3(1.4%)

  1,9 mln

  15,7(1.3%)

  1,8 mln

  14,7(1.2%)

  1,9 mln

  15,5(1.1%)

  2,0 mln

  16,8(1.1%)

  2,3 mln

  19,2(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  13,9(1.2%)

  3,0 mln

  25,0(2.1%)

  2,2 mln

  17,8(1.6%)

  1,8 mln

  14,8(1.2%)

  3,4 mln

  27,9(2.3%)

  2,5 mln

  20,5(1.5%)

  4,7 mln

  39,4(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  775,8 tys

  6,4(0.5%)

  188,9 tys

  1,6(0.1%)

  49,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9

  0,0(0%)

  345

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  11,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  12,0(1%)

  2,1 mln

  17,1(1.4%)

  1,3 mln

  10,7(1%)

  2,7 mln

  21,9(1.8%)

  851,0 tys

  7,0(0.6%)

  1,0 mln

  8,4(0.6%)

  984,9 tys

  8,2(0.6%)

  956,9 tys

  8,0(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  689,6 tys

  5,6(0.5%)

  700,9 tys

  5,8(0.5%)

  723,6 tys

  6,0(0.5%)

  705,0 tys

  5,8(0.5%)

  580,3 tys

  4,8(0.4%)

  625,2 tys

  5,2(0.4%)

  665,5 tys

  5,5(0.4%)

  523,6 tys

  4,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  312,9 tys

  2,6(0.2%)

  311,7 tys

  2,6(0.2%)

  329,8 tys

  2,7(0.2%)

  330,0 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  245,5 tys

  2,0(0.2%)

  189,2 tys

  1,6(0.1%)

  212,1 tys

  1,7(0.2%)

  684,0 tys

  5,6(0.5%)

  246,8 tys

  2,0(0.2%)

  271,3 tys

  2,2(0.2%)

  96,9 tys

  0,8(0.1%)

  252,1 tys

  2,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  183,4 tys

  1,5(0.1%)

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  183,4 tys

  1,5(0.1%)

  179,8 tys

  1,5(0.1%)

  178,6 tys

  1,5(0.1%)

  180,6 tys

  1,5(0.1%)

  186,2 tys

  1,6(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  439,3 tys

  3,6(0.3%)

  416,1 tys

  3,4(0.3%)

  409,5 tys

  3,4(0.3%)

  283,7 tys

  2,3(0.2%)

  198,9 tys

  1,6(0.1%)

  122,4 tys

  1,0(0.1%)

  148,4 tys

  1,2(0.1%)

  105,5 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  9,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  15,0(1.2%)

  55,4 tys

  0,5(0%)

  73,4 tys

  0,6(0%)

  85,8 tys

  0,7(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,0 tys

  0,5(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,3 tys

  1,6(0.1%)

  28,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  626

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jarosławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 880 mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 705 kobiet oraz 14 175 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu jarosławskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jarosławskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jarosławskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2018 w powiecie jarosławskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 106 oddziałów uczęszczało 2 130 dzieci (1 026 dziewczynek oraz 1 104 chłopców). Dostępnych było 2 511 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 354 dzieci (665 dziewczynek oraz 689 chłopców). Dostępnych było 1 365 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 16,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 784 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 72 szkoły podstawowe, w których w 640 oddziałach uczyło się 9 181 uczniów (4 487 kobiet oraz 4 694 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miały 74 szkoły podstawowe, w których w 511 oddziałach uczyło się 8 411 uczniów (4 091 kobiet oraz 4 320 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,33.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 841 uczniów (1 180 kobiet oraz 661 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 785 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 78 oddziałach uczyło się 2 569 uczniów (1 664 kobiety oraz 905 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 843 absolwentów.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 7 Technik, w których w 80 oddziałach uczyło się 2 219 uczniów (946 kobiet oraz 1 273 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 445 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miało 11 Technik, w których w 88 oddziałach uczyło się 2 483 uczniów (972 kobiety oraz 1 511 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 526 absolwentów.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 16 oddziałach uczyło się 465 uczniów (105 kobiet oraz 360 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,7 uczniów. 29,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (30,2% kobiet i 31,0% mężczyzn).

 • 13,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat jarosławski
  13,9%
  Podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. jarosławski
  32,5%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 34,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. jarosławski
  2,2%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,6%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,8%
  Podkarpackie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,4%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jarosławski
  6,4%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat jarosławski
  22,3%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 23,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,5%
  Województwo
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 784 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat jarosławski
  784,0
  Województwo
  849,0
  Kraj
  873,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat jarosławski
  1,10
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 60 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 106 Oddziały
 • 83 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 7 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 511 Miejsca
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat jarosławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 130 Dzieci
 • 1 026 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 104 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 76 2 lata i mniej
 • 76
 • 558 3 lata
 • 558
 • 617 4 lata
 • 617
 • 565 5 lata
 • 565
 • 313 6 lat
 • 313
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 43 2 lata i mniej
 • 43
 • 278 3 lata
 • 278
 • 296 4 lata
 • 296
 • 276 5 lata
 • 276
 • 133 6 lat
 • 133
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 280 3 lata
 • 280
 • 321 4 lata
 • 321
 • 289 5 lata
 • 289
 • 180 6 lat
 • 180
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 1 333 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 176,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 175,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 88,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 84,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22Punkty przedszkolne
 • 25 Oddziały
 • 611 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat jarosławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 400 Dzieci
 • 201 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 199 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 101 3 lata
 • 101
 • 143 4 lata
 • 143
 • 137 5 lata
 • 137
 • 7 6 lat
 • 7
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 49 3 lata
 • 49
 • 72 4 lata
 • 72
 • 70 5 lata
 • 70
 • 2 6 lat
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 52 3 lata
 • 52
 • 71 4 lata
 • 71
 • 67 5 lata
 • 67
 • 5 6 lat
 • 5
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 627 Oddziały
 • 9 094 Uczniowie
 • 4 456 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 638 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 120 Uczniowie w 1 klasie
 • 553 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 567 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 144 Absolwenci 2016
 • 549 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 595 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci 2016
 • 12 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. jarosławski
  14,3
  Województwo
  15,5
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,3
 • 14,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,3
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,5
 • 6,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,7
 •  
 • 864,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 675,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 189,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 638 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 638 niemiecki
 • 48 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 48 angielski
 •  
 • 92,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. jarosławski
  92,33
  woj. podkarpackie
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 91,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,50
  Podkarpackie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat jarosławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 53 Oddziały
 • 1 575 Uczniowie
 • 1 055 Kobiety
  (uczniowie)
 • 520 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,0%
  33,0%
 • 539 Uczniowie w 1 klasie
 • 360 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 179 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 674 Absolwenci
 • 450 Kobiety
  (absolwenci)
 • 224 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 9 Oddziały
 • 266 Uczniowie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 158 Absolwenci
 • 59 Kobiety
  (absolwenci)
 • 99 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat jarosławski
  29,7
  Województwo
  27,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 108,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 70,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 80 Oddziały
 • 2 219 Uczniowie
 • 946 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 273 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,6%
  57,4%
 • 633 Uczniowie w 1 klasie
 • 276 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 357 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 445 Absolwenci
 • 159 Kobiety
  (absolwenci)
 • 286 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  27,7
  Podkarpackie
  26,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 177,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 109,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 445 Uczniowie
 • 97 Kobiety
  (uczniowie)
 • 348 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,8%
  78,2%
 • 211 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 163 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 29,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat jarosławski
  29,1
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 29,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 29,1
 • 29,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,7
 • 20,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 20,0
 •  
 •  
 • 8 320 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 292
  • niemiecki3 474
  • włoski264
  • hiszpański135
  • francuski127
 • 4 292 angielski
 • 3 474 niemiecki
 • 264 włoski
 • 135 hiszpański
 • 127 francuski
 • 28 rosyjski
 • 258 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 182 niemiecki
 • 76 inny
 • 36 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 36 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 107 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,2%
  16,8%
 • 55 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 4Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 15 Oddziały
 • 335 Uczniowie
 • 249 Kobiety
  (uczniowie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 74,3%
  25,7%
 • 162 Absolwenci
 • 135 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  22,1
  Województwo
  20,5
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,1 Szkoły policealne ogółem
 • 22,1
 • 21,4 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 21,4
 • 22,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,3
 •  
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 52 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 52 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jarosławskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 9 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 2
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 627)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie jarosławskim: 26 (publiczne: 26, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 17, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie jarosławskim 15 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 788 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 298 (uczestnicy: 20 769)
  • seanse filmowe: 27 (uczestnicy: 435)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 2 667)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 15 (uczestnicy: 3 360)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 5 008)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 1 114)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 14 (uczestnicy: 812)
  • konkursy: 68 (uczestnicy: 1 381)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 2 176)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 1 494)
  • warsztaty: 36 (uczestnicy: 787)
  • inne: 7 (uczestnicy: 1 535)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 778)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 225)
  • taneczne: 3 (członkowie: 37)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 25)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • koło gospodyń wiejskich: 18 (członkowie: 317)
  • inne: 5 (członkowie: 112)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 64)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 56)
  • tańca: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 14


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 749)
  • teatralne: 14 (członkowie: 141)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 190)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 152)
  • taneczne: 9 (członkowie: 129)
  • inne: 2 (członkowie: 79)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie jarosławskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 259 miejscami na widowni. Odbyło się 256 seansów, na które przyszło 3 482 widzów, w tym 69 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 552 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie jarosławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 635 zwiedzających, co daje 136 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie jarosławskim działały 34 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 309 161 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 329 121 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 111
  • dostępne dla czytelników: 65
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 64
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie jarosławskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 61 629 wolumenów w tym ziobry specjalne: 410. Odnotowano 853 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 75 145 wolumenów. Odnotowano 1 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jarosławskim działało 86 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 278 członków. Zarejestrowano 4 403 ćwiczących (mężczyźni: 3 475, kobiety: 928, chłopcy do lat 18: 2 031, dziewczęta do lat 18: 735). Aktywne były 154 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (98), instruktora sportowego (80) oraz inne osoby (44).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jarosławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jarosławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w powiecie jarosławskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 14,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 16,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie jarosławskim zarejestrowanych było 112 521 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 83 690 samochodów osobowych (699,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 610 samochodów ciężarowych (96,6 - więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 336 autobusów (2,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 950 ciągników siodłowych (7,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 730 motocykli (64,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 50 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 50 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 18 Ranni
  (rok 2020)
 • 3 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jarosławskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 14,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. jarosławski
  14,2
  Podkarpackie
  55,0
  Kraj
  61,5
 • 3,34 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat jarosławski
  3,3
  Podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  6,5
 • 15,03 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. jarosławski
  15,0
  Województwo
  58,5
  Cały kraj
  69,2
 • 3,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat jarosławski
  3,6
  woj. podkarpackie
  7,7
  Cała Polska
  7,6
 • 16,00 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. jarosławski
  16,0
  woj. podkarpackie
  72,0
  Kraj
  80,2
 • 23,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. jarosławski
  23,5
  woj. podkarpackie
  11,3
  Kraj
  10,6
 • 105,88 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. jarosławski
  105,9
  Województwo
  106,3
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 112 521 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2020 roku
 • 83 690 Samochody osobowe
 • 10 610 Samochody ciężarowe
 • 29 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 336 Autobusy
 • 592 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 952 Ciągniki samochodowe
 • 950   Ciągniki siodłowe
 • 8 611 Ciągniki rolnicze
 • 7 730 Motocykle
 • 2 726   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 404 Motorowery
 • 83 690Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Samochody osobowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 699,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  699,0
  Podkarpackie
  592,7
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 335
  • 1400-1649 kg17 475
  • 1650-1899 kg24 627
  • 1900 kg i więcej28 253
 • 13 335 do 1399 kg
 • 17 475 1400-1649 kg
 • 24 627 1650-1899 kg
 • 28 253 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 580 do 1399 cm3
 • 22 580
 • 50 283 1400-1999 cm3
 • 50 283
 • 10 827 2000 i więcej cm3
 • 10 827
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 148
  • olej napędowy33 800
  • gaz (LPG)12 856
  • pozostałe886
 • 36 148 benzyna
 • 33 800 olej napędowy
 • 12 856 gaz (LPG)
 • 886 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 506 do 1 roku
 • 506
 • 426 2 lata
 • 426
 • 527 3 lata
 • 527
 • 1 340 4-5 lat
 • 1 340
 • 1 584 6-7 lat
 • 1 584
 • 2 491 8-9 lat
 • 2 491
 • 3 402 10-11 lat
 • 3 402
 • 12 368 12-15 lat
 • 12 368
 • 22 282 16-20 lat
 • 22 282
 • 19 451 21-25 lat
 • 19 451
 • 8 371 26-30 lat
 • 8 371
 • 10 942 31 lat i więcej
 • 10 942
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jarosławskim
 • powiat jarosławski
  20,4 lat
  woj. podkarpackie
  18,9 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 10 610Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  96,6
  Podkarpackie
  88,9
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 482 do 999 kg
 • 5 482
 • 2 875 1000-1499 kg
 • 2 875
 • 801 1500-2999 kg
 • 801
 • 92 3000-3499 kg
 • 92
 • 196 3500-4999 kg
 • 196
 • 487 5000-6999 kg
 • 487
 • 319 7000-9999 kg
 • 319
 • 247 10000-14999 kg
 • 247
 • 111 15000 kg i więcej
 • 111
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 807
  • olej napędowy7 239
  • gaz (LPG)356
  • pozostałe1 208
 • 1 807 benzyna
 • 7 239 olej napędowy
 • 356 gaz (LPG)
 • 1 208 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 35 2 lata
 • 35
 • 69 3 lata
 • 69
 • 192 4-5 lat
 • 192
 • 302 6-7 lat
 • 302
 • 420 8-9 lat
 • 420
 • 554 10-11 lat
 • 554
 • 1 540 12-15 lat
 • 1 540
 • 2 216 16-20 lat
 • 2 216
 • 1 796 21-25 lat
 • 1 796
 • 777 26-30 lat
 • 777
 • 2 654 31 lat i więcej
 • 2 654
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jarosławskim
 • Powiat
  21,6 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 336Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Autobusy w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  2,8
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy276
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe56
 • 4 benzyna
 • 276 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 56 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 72 16-20 lat
 • 72
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 94 31 lat i więcej
 • 94
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jarosławskim
 • powiat jarosławski
  23,6 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 950Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Województwo
  8,4
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy813
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe131
 • 4 benzyna
 • 813 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 131 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 46 6-7 lat
 • 46
 • 106 8-9 lat
 • 106
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 253 12-15 lat
 • 253
 • 171 16-20 lat
 • 171
 • 124 21-25 lat
 • 124
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jarosławskim
 • pow. jarosławski
  16,8 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 7 730Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Motocykle w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 64,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  64,6
  woj. podkarpackie
  61,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 24 2 lata
 • 24
 • 25 3 lata
 • 25
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 129 6-7 lat
 • 129
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 259 10-11 lat
 • 259
 • 771 12-15 lat
 • 771
 • 813 16-20 lat
 • 813
 • 585 21-25 lat
 • 585
 • 432 26-30 lat
 • 432
 • 4 331 31 lat i więcej
 • 4 331
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jarosławskim
 • Powiat
  26,9 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jarosławskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 137,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat jarosławski
  137,1 km
  woj. podkarpackie
  378,5 km
  Kraj
  551,8 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,2 km
  Podkarpackie
  3,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • 50 Liczba licencji na taksówki
 • 50 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami