Powiat jarosławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat jarosławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 118 906 Liczba mieszkańców
 • 1 029 km2 Powierzchnia
 • 116 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,7% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Chrzan Starosta
 • ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław Adres starostwa powiatowego
 • RJA Tablice rejestracyjne
Powiat jarosławski na mapie
Identyfikatory
 • 1804 TERYT (TERC)
Herb powiatu jarosławskiego
powiat jarosławski herb

powiat jarosławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
16 621 56 85
16 624 11 12
Morawska 2
37-500 Jarosław
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
16 624 03 10
16 624 03 19
Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
16 624 26 77
16 624 26 78
Poniatowskiego 6
37-500 Jarosław
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jarosław
16 624 24 40
16 621 25 18
Grunwaldzka 7
37-500 Jarosław
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarosławiu
16 621 31 97
16 624 24 60
Pruchnicka 4
37-500 Jarosław
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
(16) 624-62-00
(16) 624-62-49
ul. Jana Pawła II
37-500 Jarosław

Powiat jarosławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat jarosławski ma 118 906 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2050 roku wynosi 100 566, z czego 51 203 to kobiety, a 49 363 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu jarosławskiego zawarli w 2021 roku 522 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 5,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat jarosławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -547. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,59 na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego. W 2021 roku urodziło się 935 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 350 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w powiecie jarosławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w powiecie jarosławskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu jarosławskiego przypada 12.43 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 092 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 427 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu jarosławskiego -335. W tym samym roku 49 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 37.

  61,0% mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 118 906 Liczba mieszkańców
 • 60 950 Kobiety
 • 57 956 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu jarosławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 51 203 Kobiety
 • 49 363 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. jarosławski
  41,7 lat
  Podkarpackie
  41,6 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu jarosławskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat jarosławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat jarosławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat jarosławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat jarosławski
  30,0%
  Województwo
  29,4%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  Podkarpackie
  57,0%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat jarosławski
  8,1%
  Województwo
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,2%
  Podkarpackie
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 5,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie jarosławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. jarosławski
  4,4
  Województwo
  4,4
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat jarosławski
  1,3
  woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 522 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie jarosławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -547 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -214 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -333 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,59 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  -4,6
  Podkarpackie
  -4,1
  Cały kraj
  -4,9
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie jarosławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie jarosławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie jarosławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 935 Urodzenia żywe
 • 461 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 474 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  7,8
  Województwo
  8,5
  Cały kraj
  8,7
 • 33,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat jarosławski
  33,1
  Województwo
  35,9
  Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 350 g Średnia waga noworodków
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 440 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 350 g
  Województwo
  3 325 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 272 Waga 3500g - 3999g
 • 272
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,13 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,13
  Podkarpackie
  1,22
  Kraj
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. jarosławski
  0,56
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,64
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,63
  woj. podkarpackie
  0,68
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie jarosławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 482 Zgony
 • 675 Kobiety
  (Zgony)
 • 807 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,4
  woj. podkarpackie
  12,5
  Polska
  13,6
 • 158,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  158,5
  woj. podkarpackie
  147,8
  Cały kraj
  156,7
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat jarosławski
  4,3
  woj. podkarpackie
  4,1
  Cały kraj
  3,9
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,8
  Podkarpackie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jarosławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat jarosławski
  38,4%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat jarosławski
  17,5%
  Województwo
  18,0%
  Kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 307 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Kraj
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 220,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. jarosławski
  220,7
  Podkarpackie
  228,6
  Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  205,4
  Cała Polska
  246,5
 • 484,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 511,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  484,9
  Podkarpackie
  424,1
  Polska
  475,8
 • 51,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 79,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat jarosławski
  51,8
  Województwo
  51,4
  Kraj
  70,6
 • 20,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat jarosławski
  20,0
  woj. podkarpackie
  27,6
  Cała Polska
  32,6
 • 8,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat jarosławski
  8,3
  Podkarpackie
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat jarosławski
  0,7%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie jarosławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 Osoby w zamachach samobójczych
 • 10 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat jarosławski
  26,0
  Województwo
  30,0
  Kraj
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 1 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 1 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony26
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 renta
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 renta
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 092 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 585 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 507 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Zameldowania z zagranicy
 • 24 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 427 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 757 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 670 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -298 Saldo migracji
 • -157 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -141 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -335 Saldo migracji wewnętrznych
 • -172 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -163 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Saldo migracji zagranicznych
 • 15 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie jarosławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie jarosławskim oddano do użytku 496 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim to 36 622 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 306 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 30,4% na sprzedaż lub wynajem, 3,0% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie jarosławskim to 4,67 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie jarosławskim to 110,60 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,98% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,85% mieszkań posiada łazienkę, 74,88% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,64% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie jarosławskim 209 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 868 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 489 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 42 transakcje (mediana cen - 4 160 zł/m2, średnia - 4 023 zł/m2), a na rynku wtórnym 167 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 673 zł/m2, średnia - 3 351 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 868 zł
 • powiat jarosławski
  3 868 zł
  Województwo
  4 988 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 3 868 zł Ogółem
 • 3 868 zł
 • 3 290 zł do 40 m2
 • 3 290 zł
 • 3 897 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 897 zł
 • 3 886 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 886 zł
 • 2 147 zł od 80,1 m2
 • 2 147 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 489 zł
 • pow. jarosławski
  3 489 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 489 zł Ogółem
 • 3 489 zł
 • 3 311 zł do 40 m2
 • 3 311 zł
 • 3 749 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 749 zł
 • 3 530 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 530 zł
 • 2 446 zł od 80,1 m2
 • 2 446 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 209
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m2112
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m213
 • 38 do 40 m2
 • 112 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie jarosławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 160 zł
 • Powiat
  4 160 zł
  woj. podkarpackie
  5 359 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 160 zł Ogółem
 • 4 160 zł
 • 4 150 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 150 zł
 • 4 160 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 160 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 023 zł
 • Powiat
  4 023 zł
  Podkarpackie
  5 166 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 023 zł Ogółem
 • 4 023 zł
 • 4 020 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 020 zł
 • 4 045 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 045 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 42
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 673 zł
 • powiat jarosławski
  3 673 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 673 zł Ogółem
 • 3 673 zł
 • 3 236 zł do 40 m2
 • 3 236 zł
 • 3 885 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 885 zł
 • 3 721 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 721 zł
 • 2 147 zł od 80,1 m2
 • 2 147 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 351 zł
 • Tutaj
  3 351 zł
  woj. podkarpackie
  4 469 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 351 zł Ogółem
 • 3 351 zł
 • 3 305 zł do 40 m2
 • 3 305 zł
 • 3 647 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 647 zł
 • 3 365 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 365 zł
 • 2 446 zł od 80,1 m2
 • 2 446 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 167
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m282
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m213
 • 37 do 40 m2
 • 82 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 622 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 305,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. jarosławski
  305,90
  Podkarpackie
  324,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat jarosławski
  85,90 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat jarosławski
  26,30 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,10
  Podkarpackie
  4,11
  Cała Polska
  3,82
 • 3,27 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,27
  woj. podkarpackie
  3,09
  Cały kraj
  2,55
 • 0,80 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,80
  Podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 496 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat jarosławski
  4,17
  woj. podkarpackie
  4,69
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 316 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,67
  Podkarpackie
  4,60
  Polska
  3,90
 • 19,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat jarosławski
  19,48
  woj. podkarpackie
  21,59
  Cała Polska
  24,07
 • 54 864 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 110,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  110,6 m2
  Województwo
  110,5 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat jarosławski
  0,46 m2
  Podkarpackie
  0,52 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. jarosławski
  93,98%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 91,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat jarosławski
  91,02%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Cały kraj
  94,01%
 • 88,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  88,85%
  Podkarpackie
  89,99%
  Polska
  91,78%
 • 74,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. jarosławski
  74,88%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 77,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  77,64%
  Podkarpackie
  75,14%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat jarosławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie jarosławskim na 1000 mieszkańców pracuje 183osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 52,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim wynosiło w 2021 roku 10,2% (11,8% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim wynosiło 4 926,98 PLN, co odpowiada 82.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego 8 603 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 644 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 959.

  40,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu jarosławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 183 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat jarosławski
  183,0
  Podkarpackie
  221,0
  Polska
  257,0
 • 10,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,8% Kobiety
 • 8,8% Mężczyźni
 • powiat jarosławski
  10,2%
  Województwo
  8,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie jarosławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 927 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 927 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie jarosławskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 603 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 644 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 959 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 16,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 30,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie jarosławskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 765 Pracujący ogółem
 • 11 412 Kobiety
 • 10 353 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie jarosławskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. jarosławski
  64,0
  woj. podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 34,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. jarosławski
  34,8
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cały kraj
  38,2
 • 119,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  119,0
  Województwo
  116,6
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat jarosławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie jarosławskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 933 podmioty gospodarki narodowej, z czego 7 296 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 795 nowych podmiotów, a 407 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (836) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (636) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (916) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (283) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie jarosławskim najwięcej (645) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 531) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (142) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,0% (2 683) podmiotów, a 71,6% (7 108) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie jarosławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.9%) oraz Budownictwo (22.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 933 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 142 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 683 Przemysł i budownictwo
 • 7 108 Pozostała działalność
 • 795 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2021 roku
 • 407 Podmioty wyrejestrowane w powiecie jarosławskim w 2021 roku
 • 7 296 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 531 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 531
 • 332 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 332
 • 63 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 63
 • 7 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 7
 • 9 926 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 926
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 42 Spółdzielnie ogółem
 • 42
 • 743 Spółki handlowe ogółem
 • 743
 • 156  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 156
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 626  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 626
 • 152    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 152
 • 645 Spółki cywilne ogółem
 • 645
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 296 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 962 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 962
 • 1 611 Budownictwo
 • 1 611
 • 670 Przetwórstwo przemysłowe
 • 670
 • 641 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 641
 • 556 Transport i gospodarka magazynowa
 • 556
 • 393 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 393
 • 336 Pozostała działalność
 • 336
 • 193 Informacja i komunikacja
 • 193
 • 183 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 183
 • 181 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 181
 • 179 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 179
 • 133 Edukacja
 • 133
 • 107 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 107
 • 77 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 77
 • 50 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 50
 • 13 Górnictwo i wydobywanie
 • 13
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie jarosławskim stwierdzono 1 136 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie jarosławskim wynosi 77,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu jarosławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,28 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 3,94 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,50 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,30 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (89%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 136 Przestępstwa ogółem
 • 1 136
 • 629 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 629
 • 274 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 274
 • 179 Przestępstwa drogowe
 • 179
 • 37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 37
 • 470 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 470
 • 9,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  9,53
  woj. podkarpackie
  13,75
  Polska
  21,51
 • 5,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,28
  Podkarpackie
  6,80
  Polska
  12,82
 • 2,30 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,30
  woj. podkarpackie
  4,84
  Cały kraj
  5,89
 • 1,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat jarosławski
  1,50
  Województwo
  1,58
  Polska
  1,85
 • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,31
  Podkarpackie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 3,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,94
  woj. podkarpackie
  7,04
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. jarosławski
  77%
  woj. podkarpackie
  75%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  75%
  Podkarpackie
  71%
  Kraj
  64%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  65%
  Podkarpackie
  72%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat jarosławski
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  89%
  Województwo
  91%
  Polska
  89%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat jarosławski
  54%
  woj. podkarpackie
  61%
  Kraj
  53%

Powiat jarosławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2021 roku 198,9 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu jarosławskiego - 35.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,7 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu jarosławskiego wyniosła w 2021 roku 208,1 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.5%). W budżecie powiatu jarosławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 183 złotych na mieszkańca (10,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,9 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  142,4 mln

  1,2 tys(100%)

  130,9 mln

  1,1 tys(100%)

  139,4 mln

  1,1 tys(100%)

  156,8 mln

  1,3 tys(100%)

  172,1 mln

  1,4 tys(100%)

  170,8 mln

  1,4 tys(100%)

  194,9 mln

  1,6 tys(100%)

  198,9 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  51,5 mln

  423(36.2%)

  47,0 mln

  387(35.9%)

  47,5 mln

  391(34.1%)

  48,5 mln

  401(30.9%)

  55,0 mln

  455(31.9%)

  54,8 mln

  456(32.1%)

  65,6 mln

  548(33.7%)

  70,1 mln

  590(35.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,0 mln

  115(9.8%)

  11,5 mln

  94,9(8.8%)

  16,2 mln

  133(11.6%)

  14,2 mln

  118(9.1%)

  40,8 mln

  338(23.7%)

  28,2 mln

  235(16.5%)

  27,3 mln

  228(14%)

  34,5 mln

  290(17.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,6 mln

  152(13%)

  19,4 mln

  160(14.8%)

  21,7 mln

  179(15.5%)

  17,0 mln

  141(10.9%)

  18,5 mln

  154(10.8%)

  18,6 mln

  155(10.9%)

  21,8 mln

  182(11.2%)

  20,8 mln

  175(10.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,5 mln

  128(10.9%)

  15,2 mln

  125(11.6%)

  15,1 mln

  125(10.9%)

  14,8 mln

  122(9.4%)

  14,7 mln

  121(8.5%)

  16,0 mln

  133(9.4%)

  16,0 mln

  134(8.2%)

  16,0 mln

  134(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,5 mln

  94,5(8.1%)

  10,4 mln

  85,7(8%)

  10,9 mln

  89,5(7.8%)

  11,3 mln

  93,6(7.2%)

  10,2 mln

  84,4(5.9%)

  10,9 mln

  90,7(6.4%)

  11,4 mln

  95,3(5.9%)

  11,6 mln

  97,8(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  53,3(4.6%)

  6,0 mln

  49,2(4.6%)

  6,2 mln

  50,8(4.4%)

  6,6 mln

  54,2(4.2%)

  6,7 mln

  55,2(3.9%)

  7,7 mln

  64,1(4.5%)

  8,6 mln

  71,6(4.4%)

  9,0 mln

  75,6(4.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  8,7 mln

  71,7(6.1%)

  7,3 mln

  60,3(5.6%)

  7,0 mln

  58,1(5.1%)

  19,6 mln

  162(12.5%)

  4,2 mln

  34,4(2.4%)

  5,8 mln

  47,9(3.4%)

  11,5 mln

  95,8(5.9%)

  8,1 mln

  67,9(4.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,7 mln

  46,8(4%)

  5,4 mln

  44,1(4.1%)

  5,2 mln

  43,1(3.8%)

  7,1 mln

  58,8(4.5%)

  6,3 mln

  52,3(3.7%)

  9,1 mln

  75,9(5.3%)

  6,8 mln

  56,9(3.5%)

  7,2 mln

  60,5(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,5 mln

  44,9(3.8%)

  3,8 mln

  31,2(2.9%)

  4,5 mln

  37,1(3.2%)

  5,6 mln

  46,1(3.6%)

  2,6 mln

  21,6(1.5%)

  4,1 mln

  33,7(2.4%)

  8,0 mln

  66,6(4.1%)

  4,1 mln

  34,5(2.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  242,7 tys

  2,0(0.2%)

  52,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  12,9(0.8%)

  3,4 mln

  28,3(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  11,2(1%)

  1,7 mln

  14,2(1.3%)

  2,0 mln

  16,6(1.4%)

  1,7 mln

  13,9(1.1%)

  2,5 mln

  21,0(1.5%)

  2,3 mln

  18,9(1.3%)

  2,6 mln

  21,8(1.3%)

  2,6 mln

  21,6(1.3%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  13,2(0.9%)

  1,3 mln

  11,0(0.8%)

  1,2 mln

  10,2(0.6%)

  1,6 mln

  13,2(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  986,1 tys

  8,1(0.7%)

  937,3 tys

  7,7(0.7%)

  949,0 tys

  7,8(0.7%)

  1,1 mln

  9,0(0.7%)

  1,2 mln

  9,9(0.7%)

  1,6 mln

  12,9(0.9%)

  1,4 mln

  12,0(0.7%)

  1,6 mln

  13,2(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  215,5 tys

  1,8(0.2%)

  372,9 tys

  3,1(0.3%)

  334,1 tys

  2,8(0.2%)

  1,1 mln

  9,1(0.7%)

  478,7 tys

  4,0(0.3%)

  1,7 mln

  14,3(1%)

  2,7 mln

  22,3(1.4%)

  793,0 tys

  6,7(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  11,7(1%)

  1,1 mln

  8,8(0.8%)

  914,1 tys

  7,5(0.7%)

  834,2 tys

  6,9(0.5%)

  1,2 mln

  10,0(0.7%)

  1,4 mln

  11,4(0.8%)

  935,8 tys

  7,8(0.5%)

  491,5 tys

  4,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  312,9 tys

  2,6(0.2%)

  311,7 tys

  2,6(0.2%)

  329,8 tys

  2,7(0.2%)

  330,0 tys

  2,8(0.2%)

  329,7 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  317,2 tys

  2,6(0.2%)

  291,5 tys

  2,4(0.2%)

  388,5 tys

  3,2(0.3%)

  283,6 tys

  2,3(0.2%)

  267,5 tys

  2,2(0.2%)

  274,1 tys

  2,3(0.2%)

  275,4 tys

  2,3(0.1%)

  285,9 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  39,4 tys

  0,3(0%)

  32,5 tys

  0,3(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  48,5 tys

  0,4(0%)

  179,3 tys

  1,5(0.1%)

  646,5 tys

  5,4(0.4%)

  605,4 tys

  5,1(0.3%)

  125,8 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  16,0(1.2%)

  120,4 tys

  1,0(0.1%)

  144,3 tys

  1,2(0.1%)

  159,8 tys

  1,3(0.1%)

  108,9 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,4 tys

  0,4(0%)

  117,3 tys

  1,0(0.1%)

  80,9 tys

  0,7(0%)

  41,4 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  143,6 tys

  1,2(0.1%)

  358,0 tys

  2,9(0.3%)

  192,3 tys

  1,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,1 tys

  0,4(0%)

  176,9 tys

  1,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie jarosławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat jarosławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu jarosławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  144,8 mln

  1,2 tys(100%)

  135,4 mln

  1,1 tys(100%)

  145,9 mln

  1,2 tys(100%)

  148,8 mln

  1,2 tys(100%)

  168,3 mln

  1,4 tys(100%)

  177,9 mln

  1,5 tys(100%)

  212,3 mln

  1,8 tys(100%)

  208,1 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  76,1 mln

  624(52.5%)

  72,7 mln

  599(53.7%)

  74,4 mln

  613(51%)

  73,9 mln

  611(49.7%)

  81,1 mln

  672(48.2%)

  89,5 mln

  744(50.3%)

  112,6 mln

  941(53.1%)

  107,7 mln

  905(51.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,5 mln

  143(12.1%)

  19,0 mln

  156(14%)

  20,0 mln

  165(13.7%)

  22,1 mln

  183(14.9%)

  24,3 mln

  201(14.4%)

  26,2 mln

  218(14.7%)

  25,2 mln

  210(11.9%)

  28,4 mln

  239(13.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,0 mln

  123(10.3%)

  15,4 mln

  127(11.4%)

  17,5 mln

  144(12%)

  15,7 mln

  129(10.5%)

  16,8 mln

  139(10%)

  17,9 mln

  149(10.1%)

  20,8 mln

  174(9.8%)

  19,8 mln

  166(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  34,0(2.9%)

  3,3 mln

  26,8(2.4%)

  7,7 mln

  63,4(5.3%)

  5,3 mln

  44,2(3.6%)

  17,5 mln

  145(10.4%)

  14,9 mln

  124(8.4%)

  14,1 mln

  118(6.6%)

  14,4 mln

  121(6.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 mln

  53,2(4.5%)

  5,9 mln

  48,9(4.4%)

  6,2 mln

  50,8(4.2%)

  6,6 mln

  54,2(4.4%)

  6,7 mln

  55,1(4%)

  7,7 mln

  63,6(4.3%)

  8,5 mln

  70,8(4%)

  8,8 mln

  74,0(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,7 mln

  54,9(4.6%)

  5,8 mln

  47,6(4.3%)

  5,6 mln

  45,9(3.8%)

  4,6 mln

  37,7(3.1%)

  4,2 mln

  34,4(2.5%)

  3,8 mln

  31,3(2.1%)

  7,2 mln

  60,2(3.4%)

  5,3 mln

  44,5(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  17,1(1.4%)

  1,3 mln

  10,7(1%)

  2,7 mln

  21,9(1.8%)

  851,0 tys

  7,0(0.6%)

  1,0 mln

  8,4(0.6%)

  984,9 tys

  8,2(0.6%)

  956,9 tys

  8,0(0.5%)

  4,3 mln

  35,8(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,5 mln

  44,9(3.8%)

  3,8 mln

  31,2(2.8%)

  4,5 mln

  37,1(3.1%)

  5,6 mln

  46,1(3.8%)

  2,6 mln

  21,6(1.5%)

  4,0 mln

  33,4(2.3%)

  8,0 mln

  66,6(3.8%)

  4,1 mln

  34,5(2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  188,9 tys

  1,6(0.1%)

  49,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9

  0,0(0%)

  345

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  11,2(0.6%)

  3,4 mln

  28,2(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  14,9(1.3%)

  1,9 mln

  15,3(1.4%)

  1,9 mln

  15,7(1.3%)

  1,8 mln

  14,7(1.2%)

  1,9 mln

  15,5(1.1%)

  2,0 mln

  16,8(1.1%)

  2,3 mln

  19,2(1.1%)

  2,9 mln

  24,4(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  25,0(2.1%)

  2,2 mln

  17,8(1.6%)

  1,8 mln

  14,8(1.2%)

  3,4 mln

  27,9(2.3%)

  2,5 mln

  20,5(1.5%)

  4,7 mln

  39,4(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(1.1%)

  2,3 mln

  19,4(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  39,4(3.3%)

  2,4 mln

  20,0(1.8%)

  1,6 mln

  12,9(1.1%)

  3,6 mln

  29,9(2.4%)

  6,0 mln

  49,3(3.5%)

  1,8 mln

  15,3(1%)

  4,3 mln

  35,6(2%)

  1,5 mln

  13,0(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  189,2 tys

  1,6(0.1%)

  212,1 tys

  1,7(0.2%)

  684,0 tys

  5,6(0.5%)

  246,8 tys

  2,0(0.2%)

  271,3 tys

  2,2(0.2%)

  96,9 tys

  0,8(0.1%)

  252,1 tys

  2,1(0.1%)

  921,5 tys

  7,7(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  700,9 tys

  5,8(0.5%)

  723,6 tys

  6,0(0.5%)

  705,0 tys

  5,8(0.5%)

  580,3 tys

  4,8(0.4%)

  625,2 tys

  5,2(0.4%)

  665,5 tys

  5,5(0.4%)

  523,6 tys

  4,4(0.2%)

  522,7 tys

  4,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  308,9 tys

  2,5(0.2%)

  312,9 tys

  2,6(0.2%)

  311,7 tys

  2,6(0.2%)

  329,8 tys

  2,7(0.2%)

  330,0 tys

  2,8(0.2%)

  329,7 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  185,1 tys

  1,5(0.1%)

  183,4 tys

  1,5(0.1%)

  179,8 tys

  1,5(0.1%)

  178,6 tys

  1,5(0.1%)

  180,6 tys

  1,5(0.1%)

  186,2 tys

  1,6(0.1%)

  194,0 tys

  1,6(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  416,1 tys

  3,4(0.3%)

  409,5 tys

  3,4(0.3%)

  283,7 tys

  2,3(0.2%)

  198,9 tys

  1,6(0.1%)

  122,4 tys

  1,0(0.1%)

  148,4 tys

  1,2(0.1%)

  105,5 tys

  0,9(0%)

  114,3 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  21,5 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  58,0 tys

  0,5(0%)

  50,0 tys

  0,4(0%)

  80,0 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 mln

  15,0(1.2%)

  55,4 tys

  0,5(0%)

  73,4 tys

  0,6(0%)

  85,8 tys

  0,7(0%)

  35,7 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  626

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,9 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  77,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  80,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  193,3 tys

  1,6(0.1%)

  28,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat jarosławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 544 mieszkańców powiatu jarosławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 553 kobiet oraz 13 991 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców powiatu jarosławskiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,3% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu jarosławskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie jarosławskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,7%) oraz średnie zawodowe (25,1%).

  W roku 2021 w powiecie jarosławskim mieściło się 36 przedszkoli, w których do 126 oddziałów uczęszczało 2 393 dzieci (1 174 dziewczynki oraz 1 219 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 354 dzieci (665 dziewczynek oraz 689 chłopców). Dostępnych było 1 365 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 869 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 70 szkół podstawowych, w których w 663 oddziałach uczyło się 9 197 uczniów (4 509 kobiet oraz 4 688 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miały 74 szkoły podstawowe, w których w 511 oddziałach uczyło się 8 411 uczniów (4 091 kobiet oraz 4 320 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 73 oddziałach uczyło się 2 016 uczniów (1 356 kobiet oraz 660 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 575 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie jarosławskim placówkę miałp 11 licea ogólnokształcące, w których w 78 oddziałach uczyło się 2 569 uczniów (1 664 kobiety oraz 905 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 843 absolwentów.

  W powiecie jarosławskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 37 oddziałach uczyło się 940 uczniów (273 kobiety oraz 667 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,6 uczniów. 25,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,9% mieszkańców powiatu jarosławskiego w wieku potencjalnej nauki (29,5% kobiet i 30,3% mężczyzn).

 • 20,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  20,1%
  Podkarpackie
  22,6%
  Kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,6%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat jarosławski
  23,1%
  Podkarpackie
  21,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. jarosławski
  23,6%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. jarosławski
  3,2%
  Podkarpackie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,3%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,2%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 869 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  869,0
  woj. podkarpackie
  894,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. jarosławski
  1,10
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 36Przedszkola
 • 59 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 2 Przedszkola specjalne
 • 126 Oddziały
 • 91 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 10 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 511 Miejsca
  (rok 2018)
 • 32 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat jarosławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 393 Dzieci
 • 1 174 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 219 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 71 2 lata i mniej
 • 71
 • 594 3 lata
 • 594
 • 732 4 lata
 • 732
 • 593 5 lata
 • 593
 • 397 6 lat
 • 397
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 298 3 lata
 • 298
 • 364 4 lata
 • 364
 • 285 5 lata
 • 285
 • 190 6 lat
 • 190
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 296 3 lata
 • 296
 • 368 4 lata
 • 368
 • 308 5 lata
 • 308
 • 207 6 lat
 • 207
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 1 415 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 182,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 181,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 93,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 88,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22Punkty przedszkolne
 • 26 Oddziały
 • 611 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat jarosławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 396 Dzieci
 • 203 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 193 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,3%
  48,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 128 3 lata
 • 128
 • 165 4 lata
 • 165
 • 81 5 lata
 • 81
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 66 3 lata
 • 66
 • 85 4 lata
 • 85
 • 45 5 lata
 • 45
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 62 3 lata
 • 62
 • 80 4 lata
 • 80
 • 36 5 lata
 • 36
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 29,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 636 Oddziały
 • 9 100 Uczniowie
 • 4 470 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 630 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 1 087 Uczniowie w 1 klasie
 • 532 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 555 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 030 Absolwenci
 • 486 Kobiety
  (absolwenci)
 • 544 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 27 Oddziały
 • 97 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 58 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,2%
  59,8%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat jarosławski
  13,9
  Województwo
  15,1
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,3
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 884,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 685,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 199,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 66 Oddziały
 • 1 894 Uczniowie
 • 1 310 Kobiety
  (uczniowie)
 • 584 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,2%
  30,8%
 • 462 Uczniowie w 1 klasie
 • 314 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 516 Absolwenci
 • 348 Kobiety
  (absolwenci)
 • 168 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 122 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,7%
  62,3%
 • 59 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,6
  Województwo
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 128,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 84,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat jarosławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 215 Uczniowie w 1 klasie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,3%
  57,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat jarosławski
  25,4
  Województwo
  22,3
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 25,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 25,4
 • 26,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,9
 • 13,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 13,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat jarosławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie jarosławskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 10 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 2 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • zespoły domków turystycznych: 2
  • pokoje gościnne: 2 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 17, liczba miejsc: 1 050)
  • z nagłośnieniem: 9
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 6
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 21


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie jarosławskim: 25 (publiczne: 25, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie jarosławskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 178 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 410 (uczestnicy: 48 522)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 720)
  • wystawy: 88 (uczestnicy: 23 210)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 19 (uczestnicy: 3 359)
  • koncerty: 35 (uczestnicy: 5 937)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 1 378)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 1 116)
  • konkursy: 49 (uczestnicy: 1 561)
  • pokazy teatralne: 32 (uczestnicy: 2 377)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 28 (uczestnicy: 5 972)
  • warsztaty: 52 (uczestnicy: 1 220)
  • inne: 16 (uczestnicy: 1 642)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 27 (członkowie: 538)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 58)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 108)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 156)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 40)
  • literackie: 1 (członkowie: 8)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 2 (członkowie: 74)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 75)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 35)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 19


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 860)
  • teatralne: 11 (członkowie: 117)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 63)
  • wokalne i chóry: 13 (członkowie: 240)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 18 (członkowie: 246)
  • taneczne: 9 (członkowie: 156)
  • inne: 2 (członkowie: 38)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jarosławskim działały 2 kina posiadające 6 sal z 995 miejscami na widowni. Odbyło się 7 138 seansów, na które przyszło 75 622 widzów, w tym 1 560 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 780 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jarosławskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 664 zwiedzających, co daje 307 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jarosławskim działały 34 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 304 937 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 53 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 329 121 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 113
  • dostępne dla czytelników: 70
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 69
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 13
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 8


 • Biblioteki naukowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie jarosławskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 61 606 wolumenów w tym ziobry specjalne: 415. Odnotowano 836 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 4 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 75 145 wolumenów. Odnotowano 1 694 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie jarosławskim działało 86 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 278 członków. Zarejestrowano 4 403 ćwiczących (mężczyźni: 3 475, kobiety: 928, chłopcy do lat 18: 2 031, dziewczęta do lat 18: 735). Aktywne były 154 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (98), instruktora sportowego (80) oraz inne osoby (44).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie jarosławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat jarosławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat jarosławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie jarosławskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 72 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 16,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie jarosławskim zarejestrowanych było 112 521 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 83 690 samochodów osobowych (699,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 610 samochodów ciężarowych (96,6 - więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 336 autobusów (2,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 950 ciągników siodłowych (7,9 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 7 730 motocykli (64,6 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie jarosławskim znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 50 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 50 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie jarosławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 12 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 72 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 62 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie jarosławskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 31,12 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat jarosławski
  31,1
  Województwo
  57,9
  Polska
  59,9
 • 10,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. jarosławski
  10,1
  Województwo
  4,5
  Polska
  5,9
 • 60,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. jarosławski
  60,6
  woj. podkarpackie
  68,4
  Cała Polska
  69,4
 • 3,55 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  3,6
  Podkarpackie
  7,7
  Cały kraj
  7,6
 • 16,00 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat jarosławski
  16,0
  Województwo
  72,0
  Cała Polska
  80,2
 • 32,43 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  32,4
  Podkarpackie
  7,8
  Cała Polska
  9,8
 • 194,59 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat jarosławski
  194,6
  Województwo
  118,2
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 112 521 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie jarosławskim w 2020 roku
 • 83 690 Samochody osobowe
 • 10 610 Samochody ciężarowe
 • 29 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 336 Autobusy
 • 592 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 952 Ciągniki samochodowe
 • 950   Ciągniki siodłowe
 • 8 611 Ciągniki rolnicze
 • 7 730 Motocykle
 • 2 726   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 404 Motorowery
 • 83 690Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Samochody osobowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 699,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  699,0
  Województwo
  592,7
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 335
  • 1400-1649 kg17 475
  • 1650-1899 kg24 627
  • 1900 kg i więcej28 253
 • 13 335 do 1399 kg
 • 17 475 1400-1649 kg
 • 24 627 1650-1899 kg
 • 28 253 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 580 do 1399 cm3
 • 22 580
 • 50 283 1400-1999 cm3
 • 50 283
 • 10 827 2000 i więcej cm3
 • 10 827
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna36 148
  • olej napędowy33 800
  • gaz (LPG)12 856
  • pozostałe886
 • 36 148 benzyna
 • 33 800 olej napędowy
 • 12 856 gaz (LPG)
 • 886 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 506 do 1 roku
 • 506
 • 426 2 lata
 • 426
 • 527 3 lata
 • 527
 • 1 340 4-5 lat
 • 1 340
 • 1 584 6-7 lat
 • 1 584
 • 2 491 8-9 lat
 • 2 491
 • 3 402 10-11 lat
 • 3 402
 • 12 368 12-15 lat
 • 12 368
 • 22 282 16-20 lat
 • 22 282
 • 19 451 21-25 lat
 • 19 451
 • 8 371 26-30 lat
 • 8 371
 • 10 942 31 lat i więcej
 • 10 942
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie jarosławskim
 • pow. jarosławski
  20,4 lat
  Podkarpackie
  18,9 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 10 610Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  96,6
  Podkarpackie
  88,9
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 482 do 999 kg
 • 5 482
 • 2 875 1000-1499 kg
 • 2 875
 • 801 1500-2999 kg
 • 801
 • 92 3000-3499 kg
 • 92
 • 196 3500-4999 kg
 • 196
 • 487 5000-6999 kg
 • 487
 • 319 7000-9999 kg
 • 319
 • 247 10000-14999 kg
 • 247
 • 111 15000 kg i więcej
 • 111
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 807
  • olej napędowy7 239
  • gaz (LPG)356
  • pozostałe1 208
 • 1 807 benzyna
 • 7 239 olej napędowy
 • 356 gaz (LPG)
 • 1 208 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 35 2 lata
 • 35
 • 69 3 lata
 • 69
 • 192 4-5 lat
 • 192
 • 302 6-7 lat
 • 302
 • 420 8-9 lat
 • 420
 • 554 10-11 lat
 • 554
 • 1 540 12-15 lat
 • 1 540
 • 2 216 16-20 lat
 • 2 216
 • 1 796 21-25 lat
 • 1 796
 • 777 26-30 lat
 • 777
 • 2 654 31 lat i więcej
 • 2 654
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie jarosławskim
 • pow. jarosławski
  21,6 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 336Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Autobusy w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  2,8
  woj. podkarpackie
  2,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy276
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe56
 • 4 benzyna
 • 276 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 56 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 72 16-20 lat
 • 72
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 56 26-30 lat
 • 56
 • 94 31 lat i więcej
 • 94
 • 23,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie jarosławskim
 • pow. jarosławski
  23,6 lat
  woj. podkarpackie
  20,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 950Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. jarosławski
  7,9
  woj. podkarpackie
  8,4
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy813
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe131
 • 4 benzyna
 • 813 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 131 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 40 4-5 lat
 • 40
 • 46 6-7 lat
 • 46
 • 106 8-9 lat
 • 106
 • 59 10-11 lat
 • 59
 • 253 12-15 lat
 • 253
 • 171 16-20 lat
 • 171
 • 124 21-25 lat
 • 124
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 81 31 lat i więcej
 • 81
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie jarosławskim
 • pow. jarosławski
  16,8 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 7 730Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie jarosławskim
 • Motocykle w powiecie jarosławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 64,6 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat jarosławski
  64,6
  Podkarpackie
  61,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 24 2 lata
 • 24
 • 25 3 lata
 • 25
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 129 6-7 lat
 • 129
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 259 10-11 lat
 • 259
 • 771 12-15 lat
 • 771
 • 813 16-20 lat
 • 813
 • 585 21-25 lat
 • 585
 • 432 26-30 lat
 • 432
 • 4 331 31 lat i więcej
 • 4 331
 • 26,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie jarosławskim
 • powiat jarosławski
  26,9 lat
  woj. podkarpackie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie jarosławskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 137,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  137,1 km
  Podkarpackie
  403,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,2 km
  Województwo
  3,4 km
  Kraj
  4,9 km
 • 50 Liczba licencji na taksówki
 • 50 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami