Dubiecko w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dubiecko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dubiecko to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przemyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dubiecko.
 • 806 Liczba mieszkańców
 • 2,4 km² Powierzchnia
 • 337,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 280–370 m n.p.m Wysokość
 • 1407–1934, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPR Tablice rejestracyjne
 • Jacek Grzegorzak Burmistrz miasta
Dubiecko na mapie
Identyfikatory
 • 22.391749.8272 Współrzędne GPS
 • 1813024 TERYT (TERC)
 • 0600496 SIMC
Herb miasta Dubiecko
Dubiecko herb

Jak Dubiecko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dubiecko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dubiecko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dubiecko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
57Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
58Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
67Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
75Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
81Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
90Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
129Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
165Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
181Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
191Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
218Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
237Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
238Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
278Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
298Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
305Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
317Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
319Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności

Dubiecko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-750Poczta Dubiecko

Dubiecko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dubiecku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dubiecko
(16) 651-11-56
(16) 651-11-56
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

Dubiecko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Dubiecko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 806, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dubiecka zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,4% mieszkańców Dubiecka jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Dubiecko ma zerowy przyrost naturalny wynoszący 0. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,28 na 1000 mieszkańców Dubiecka. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 30,0% dziewczynek i 70,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,6% zgonów w Dubiecku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,1% zgonów w Dubiecku były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dubiecka przypada 12.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dubiecka -8. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Dubiecka jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dubiecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 806 Liczba mieszkańców
 • 405 Kobiety
 • 401 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dubiecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dubiecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dubiecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dubiecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Dubiecko
  42,7 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dubiecko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dubiecka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dubiecko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dubiecko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dubiecko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,8%
  Podkarpackie
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,1%
  woj. podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  Podkarpackie
  8,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Dubiecko
  4,5%
  Województwo
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,6%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dubiecku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,7
  woj. podkarpackie
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Podkarpackie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dubiecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,3
  Podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dubiecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dubiecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dubiecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dubiecku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,0%
  70,0%
 • 9,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,4
  woj. podkarpackie
  8,1
  Polska
  8,1
 • 36,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,0
  Województwo
  35,1
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 358 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 247 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 451 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dubiecko
  3 358 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 44 Waga 4000g - 4499g
 • 44
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,30
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dubiecko
  0,59
  Województwo
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dubiecku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 4 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,7
  woj. podkarpackie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 126,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dubiecko
  126,4
  Podkarpackie
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dubiecko
  3,4
  woj. podkarpackie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przemyskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Dubiecko
  45,6%
  Województwo
  44,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Dubiecko
  20,1%
  woj. podkarpackie
  21,3%
  Polska
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,7%
  Podkarpackie
  6,4%
  Polska
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  68,8
  Cały kraj
  70,6
 • 208,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dubiecko
  208,2
  Województwo
  224,0
  Cała Polska
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 472,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 497,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 447,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  472,3
  woj. podkarpackie
  463,9
  Polska
  426,2
 • 75,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 123,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dubiecko
  75,4
  Województwo
  72,9
  Polska
  62,9
 • 27,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  27,9
  Podkarpackie
  25,5
  Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  4,8
  Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Dubiecko
  0,0%
  Podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -8 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dubiecku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dubiecko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dubiecko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dubiecku oddano do użytku 2 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dubiecku to 269 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 330 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dubiecku to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Dubiecku to 110,50 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,54% mieszkań posiada łazienkę, 81,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 63,57% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 269 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 330,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  330,10
  Województwo
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 99,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Dubiecko
  99,70 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,90 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,72 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Dubiecko
  4,72
  woj. podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 3,03 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,03
  woj. podkarpackie
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Dubiecko
  0,64
  Podkarpackie
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 2 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dubiecko
  2,45
  woj. podkarpackie
  5,39
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 11 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,50
  woj. podkarpackie
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 13,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Dubiecko
  13,50
  Podkarpackie
  23,86
  Polska
  24,56
 • 221 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 110,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Dubiecko
  110,5 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Dubiecko
  0,27 m2
  Podkarpackie
  0,57 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dubiecko
  97,03%
  woj. podkarpackie
  97,52%
  Kraj
  97,75%
 • 96,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,65%
  woj. podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 95,54% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Dubiecko
  95,54%
  Podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 81,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,04%
  woj. podkarpackie
  84,55%
  Cały kraj
  85,83%
 • 63,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dubiecko
  63,57%
  woj. podkarpackie
  78,45%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Dubiecko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dubiecku na 1000 mieszkańców pracuje 79osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 70,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dubiecku wynosiło w 2023 roku 15,5% (15,5% wśród kobiet i 15,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dubiecku wynosiło 5 052,75 PLN, co odpowiada 75.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  41,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Dubiecka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 79 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  79,0
  woj. podkarpackie
  224,0
  Polska
  259,0
 • 21,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 24,7% Kobiety
 • 17,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,5%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dubiecku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dubiecku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dubiecku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 472 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 053 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dubiecku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 12,4% Przemysł i budownictwo
 • 4,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 40,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dubiecku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 315 Pracujący ogółem
 • 221 Kobiety
 • 94 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dubiecku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dubiecko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,9
  Podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 39,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dubiecko
  39,7
  woj. podkarpackie
  34,8
  Cała Polska
  38,2
 • 131,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Dubiecko
  131,8
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dubiecko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Dubiecku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 108 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 75 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dubiecku najwięcej (6) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (101) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  36,1% (39) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 63,9% (69) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dubiecku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (40.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 108 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 39 Przemysł i budownictwo
 • 69 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Dubiecku w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Dubiecku w 2023 roku
 • 75 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 101 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 101
 • 6 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 108 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 108
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 2 Spółki handlowe ogółem
 • 2
 • 2  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 2
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 75 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 30 Budownictwo
 • 30
 • 16 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 16
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 3 Transport i gospodarka magazynowa
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dubiecko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dubiecku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 8 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,37 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dubiecku wynosi 64,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dubiecka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,26 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,94 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,63 (54%), drogowe - 1,36 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dubiecka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 8
 • 3 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 3
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 1 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 1
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 5 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 5
 • 10,37 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dubiecko
  10,37
  woj. podkarpackie
  12,93
  Kraj
  22,81
 • 3,94 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,94
  Województwo
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 4,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,63
  Województwo
  3,93
  Cały kraj
  6,99
 • 1,36 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,36
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Podkarpackie
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 6,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,26
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  65%
  Podkarpackie
  68%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dubiecko
  62%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  63%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Dubiecko
  54%
  Województwo
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Dubiecko
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  89%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  woj. podkarpackie
  48%
  Polska
  51%

Dubiecko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dubiecka wyniosła w 2022 roku 70,7 mln złotych, co daje 8,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 34.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dubiecka - 27.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.8%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,9 mln złotych, czyli 25,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dubiecka wyniosła w 2022 roku 70,0 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.6%). W budżecie Dubiecka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 710 złotych na mieszkańca (9,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,4 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,2%.
 • Wydatki budżetu w Dubiecku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dubiecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dubiecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------52,9 mln

  5,9 tys(100%)

  70,7 mln

  8,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------18,8 mln

  21,9 tys(35.6%)

  19,7 mln

  24,1 tys(27.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------2,0 mln

  2,3 tys(3.8%)

  13,3 mln

  16,3 tys(18.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------4,4 mln

  5,1 tys(8.3%)

  6,8 mln

  8,3 tys(9.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  7,4 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------3,7 mln

  4,3 tys(6.9%)

  5,4 mln

  6,6 tys(7.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------4,2 mln

  4,9 tys(7.9%)

  4,4 mln

  5,4 tys(6.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------582,3 tys

  679(1.1%)

  933,6 tys

  1,1 tys(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------715,3 tys

  834(1.4%)

  635,1 tys

  779(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------231,4 tys

  270(0.4%)

  557,3 tys

  684(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------103,6 tys

  121(0.2%)

  463,2 tys

  568(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------1,6 mln

  1,9 tys(3%)

  388,8 tys

  477(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------202,6 tys

  236(0.4%)

  341,2 tys

  419(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------270,4 tys

  315(0.5%)

  307,9 tys

  378(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------377,4 tys

  440(0.7%)

  260,6 tys

  320(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------144,9 tys

  169(0.3%)

  160,5 tys

  197(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------116,1 tys

  135(0.2%)

  105,7 tys

  130(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ------89,8 tys

  105(0.2%)

  53,2 tys

  65,3(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  ------24,5 tys

  28,5(0%)

  24,1 tys

  29,5(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  ------0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  28,4(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  ------2,5 tys

  3,0(0%)

  4,8 tys

  5,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------2,0 tys

  2,3(0%)

  2,0 tys

  2,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dubiecku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dubiecka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dubiecka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------63,9 mln

  7,2 tys(100%)

  70,0 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------30,7 mln

  35,8 tys(48.1%)

  32,3 mln

  39,7 tys(46.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------7,5 mln

  8,7 tys(11.7%)

  10,2 mln

  12,5 tys(14.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  6,0 mln

  7,4 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------1,8 mln

  2,1 tys(2.8%)

  3,5 mln

  4,2 tys(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------3,1 mln

  3,6 tys(4.8%)

  2,9 mln

  3,5 tys(4.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------1,7 mln

  2,0 tys(2.7%)

  1,7 mln

  2,1 tys(2.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------1,1 mln

  1,3 tys(1.7%)

  708,5 tys

  869(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------809,9 tys

  944(1.3%)

  597,1 tys

  733(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------508,5 tys

  593(0.8%)

  557,9 tys

  685(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------252,7 tys

  295(0.4%)

  290,2 tys

  356(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------338,9 tys

  395(0.5%)

  210,7 tys

  259(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ------177,0 tys

  206(0.3%)

  100,9 tys

  124(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------59,6 tys

  69,5(0.1%)

  95,2 tys

  117(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------65,4 tys

  76,3(0.1%)

  73,9 tys

  90,6(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------4,4 tys

  5,1(0%)

  34,6 tys

  42,4(0%)

  Hotele i restauracje

  [Dział 550]

  ------0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  39,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  ------374,8 tys

  437(0.6%)

  30,9 tys

  37,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------2,0 tys

  2,3(0%)

  2,0 tys

  2,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------26,6 tys

  31,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dubiecko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 195 mieszkańców Dubiecka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 86 kobiet oraz 109 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,4% mieszkańców Dubiecka, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dubiecka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dubiecku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,9%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,4%) oraz średnie zawodowe (24,5%).

  W roku 2022 w Dubiecku mieściły się 2 przedszkola, w których do 7 oddziałów uczęszczało 195 dzieci (86 dziewczynek oraz 109 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  20,0% mieszkańców Dubiecka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 20,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 7 944 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 279 uczniów (140 kobiet oraz 139 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,6% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 410,29.

  W Dubiecku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 126 uczniów (88 kobiet oraz 38 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 34 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (10,7% wśród dziewczyn i 16,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,7% mieszkańców Dubiecka w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 22,6% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 21,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dubiecko
  35,7%
  Województwo
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Dubiecko
  2,4%
  Podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  woj. podkarpackie
  11,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dubiecko
  22,1%
  Podkarpackie
  21,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dubiecko
  24,4%
  Województwo
  22,5%
  Kraj
  21,2%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 18,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dubiecko
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7944 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Dubiecko
  7 944,0
  woj. podkarpackie
  896,0
  Cała Polska
  927,0
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Dubiecko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 195 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 109 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,1%
  55,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 41 3 lata
 • 41
 • 51 4 lata
 • 51
 • 51 5 lata
 • 51
 • 42 6 lat
 • 42
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 22 3 lata
 • 22
 • 20 4 lata
 • 20
 • 25 5 lata
 • 25
 • 13 6 lat
 • 13
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 31 4 lata
 • 31
 • 26 5 lata
 • 26
 • 29 6 lat
 • 29
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 16,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 16,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dubiecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dubiecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Dubiecku
  Publiczne
  16 651-10-06
  ul. Krasickiego 5A
  37-750 Dubiecko
  3748
  Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska
  Niepubliczne
  50 603-95-25
  ul. Targowa 6
  37-755 Dubiecko
  ---
 • Szkoły podstawowe w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dubiecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 279 Uczniowie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,6
  woj. podkarpackie
  15,1
  Kraj
  17,0
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 410,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  410,29
  woj. podkarpackie
  90,63
  Polska
  95,96
 • 408,82 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  408,82
  Województwo
  89,99
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dubiecko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dubiecko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dubiecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dubiecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (Ignacy Krasicki)
  Publiczna
  16 651-22-00
  ul. Przemyska 6
  37-750 Dubiecko
  1527435
 • Szkoły ponadpodstawowe w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Dubiecko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 126 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  21,0
  woj. podkarpackie
  27,1
  Kraj
  26,5
 •  
 • 10,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dubiecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dubiecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku
  Publiczne
  16 651-10-12
  16 651-10-12
  ul. Przemyska 6
  37-750 Dubiecko
  37016
 • Edukacyjne grupy wieku w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 10,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dubiecko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dubiecko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dubiecko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dubiecko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dubiecku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Dubiecku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 300)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dubiecku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Dubiecku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 013 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 344 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dubiecku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 170 członków. Zarejestrowano 151 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dubiecku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dubiecku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dubiecka znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dubiecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Oficyna mieszkalna (data nieznana) (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Zamek z 2. ćw. XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Wał ziemny z XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Zespół - zamek z 2. ćw. XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Park (data nieznana)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Cerkiew z 1927 r. (ul. Przemyska 47)dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-97 z 1982-07-29
  • Dzwonnica z 1927 r. (ul. Przemyska 47)dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-97 z 1982-07-29
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
  • Cmentarz komunalny z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
 • Formy ochrony przyrody w Dubiecku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dubiecka znajduje się 40 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dubiecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek ok. 100 lat pierśnica 265-315 wysokość 20 m, Data ustanowienia: 1978-11-27, Opis granicy: parafia rzymskokatolicka w dubiecku obok plebani
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-12-29, Opis granicy: obok kościoła parafialnego w bachórzcu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz

Dubiecko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 4 wypadków drogowych w Dubiecku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 490,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 122,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dubiecku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dubiecku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dubiecku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 490,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dubiecko
  490,8
  woj. podkarpackie
  1 006,8
  Polska
  1 100,9
 • 122,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  122,7
  Województwo
  91,5
  Kraj
  104,4
 • 368,10 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  368,1
  woj. podkarpackie
  1 225,3
  Cała Polska
  1 327,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  25,0
  woj. podkarpackie
  9,1
  Cała Polska
  9,5
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  75,0
  Województwo
  121,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Dubiecku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Dubiecko
  90,8 km
  Województwo
  418,0 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Dubiecko
  1,6 km
  woj. podkarpackie
  3,6 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dubiecko przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)