Dubiecko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Dubiecko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dubiecko to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu przemyskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dubiecko.
 • 871 Liczba mieszkańców
 • 280–370 m n.p.m Wysokość
 • 1407–1934, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 16 Numer kierunkowy
 • RPR Tablice rejestracyjne
 • Jacek Grzegorzak Burmistrz miasta
Dubiecko na mapie
Identyfikatory
 • 22.391749.8272 Współrzędne GPS
 • 1813024 TERYT (TERC)
 • 0600496 SIMC
Herb miasta Dubiecko
Dubiecko herb

Dubiecko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
37-750Poczta Dubiecko

Dubiecko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dubiecku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Dubiecko
(16) 651-11-56
(16) 651-11-56
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

Dubiecko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dubiecko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 871, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni.

  W 2020 roku na każdych 1000 mieszkańców Dubiecka przypadło 3,6 małżeństw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  32,3% mieszkańców Dubiecka jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  W 2019 roku 42,4% zgonów w Dubiecku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,9% zgonów w Dubiecku były nowotwory, a 4,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dubiecka przypada 12.14 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  64,6% mieszkańców Dubiecka jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dubiecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 871 Liczba mieszkańców
 • 450 Kobiety
 • 421 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dubiecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dubiecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dubiecku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dubiecka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,3% Kawalerowie/Panny
 • Dubiecko
  32,3%
  Podkarpackie
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 26,1% Kobiety
  (Panny)
 • 38,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,2%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,9%
  Podkarpackie
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,2%
  Podkarpackie
  2,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dubiecku w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Dubiecko
  3,6
  woj. podkarpackie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Miasto
  0,9
  Podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,3
 • Statystyki urodzeń w Dubiecku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  woj. podkarpackie
  9,2
  Kraj
  9,3
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,8
  Podkarpackie
  38,8
  Cały kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 373 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 293 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 452 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dubiecko
  3 373 g
  Podkarpackie
  3 352 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 253 Waga 3000g - 3499g
 • 253
 • 97 Waga 2500g - 2999g
 • 97
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Podkarpackie
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Dubiecko
  0,76
  Podkarpackie
  0,81
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w Dubiecku w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,1
  woj. podkarpackie
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 131,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dubiecko
  131,7
  Województwo
  123,3
  Cała Polska
  134,3
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,0
  woj. podkarpackie
  4,3
  Polska
  3,6
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dubiecko
  3,3
  Podkarpackie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przemyskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  42,4%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Cała Polska
  39,4%
 • 22,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,9%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  26,5%
 • 4,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  6,3%
  Cały kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  12,1
  Cała Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  64,0
  Kraj
  70,4
 • 212,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  212,8
  Województwo
  236,9
  Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  209,0
  Cały kraj
  261,3
 • 393,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 459,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 327,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  393,4
  woj. podkarpackie
  403,2
  Polska
  421,0
 • 36,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 58,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dubiecko
  36,5
  woj. podkarpackie
  56,6
  Cała Polska
  69,5
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dubiecko
  24,3
  Województwo
  25,3
  Polska
  35,1
 • 13,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,5
  Podkarpackie
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 1,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,5%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%

Dubiecko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dubiecku oddano do użytku 5 mieszkań.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dubiecku to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w Dubiecku to 120,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 27 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Miasto
  5,40
  Województwo
  4,38
  Cała Polska
  3,77
 • 601 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 120,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  120,2 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Polska
  88,7 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dubiecko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dubiecku na 1000 mieszkańców pracuje 77osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Dubiecku wynosiło w 2020 roku 14,3% (15,8% wśród kobiet i 13,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dubiecku wynosiło 4 126,82 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  68,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Dubiecka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,9% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 77 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  77,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Polska
  252,0
 • 14,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,8% Kobiety
 • 13,0% Mężczyźni
 • Miasto
  14,3%
  Województwo
  9,1%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dubiecku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dubiecku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dubiecku w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 127 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dubiecko
  4 127 PLN
  Województwo
  4 708 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dubiecku w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 68,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,9% Przemysł i budownictwo
 • 2,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 21,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dubiecku w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,6% W wieku produkcyjnym
 • 61,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 15,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dubiecko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 54,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  54,7
  Podkarpackie
  63,7
  Kraj
  68,0
 • 24,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  24,0
  woj. podkarpackie
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 78,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Dubiecko
  78,0
  Podkarpackie
  114,6
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 65,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 32,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 34,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dubiecko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W Dubiecku w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 103 podmioty gospodarki narodowej, z czego 70 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (12) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (5) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (11) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2019 roku, najmniej (1) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dubiecku najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (97) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  28,2% (29) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 71,8% (74) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dubiecku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 103 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 29 Przemysł i budownictwo
 • 74 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Dubiecku w 2020 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Dubiecku w 2020 roku
 • 70 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 97 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 97
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 103 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 103
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 3 Spółki handlowe ogółem
 • 3
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 70 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 20 Budownictwo
 • 20
 • 20 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 20
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 6 Przetwórstwo przemysłowe
 • 6
 • 5 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 5
 • 4 Pozostała działalność
 • 4
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 2 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Transport i gospodarka magazynowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dubiecko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w Dubiecku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 6 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dubiecku wynosi 67,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dubiecka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,23 (wykrywalność 42%) oraz o charakterze kryminalnym - 3,74 (wykrywalność 64%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,28 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,66 (41%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dubiecka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 6
 • 3 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 3
 • 1 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1
 • 1 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 1
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 3 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 3
 • 7,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,19
  Województwo
  15,15
  Cały kraj
  19,96
 • 3,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,74
  Województwo
  7,01
  Kraj
  12,25
 • 1,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,66
  Podkarpackie
  6,10
  Kraj
  5,17
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,28
  Podkarpackie
  1,52
  Kraj
  1,73
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,37
 • 3,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,23
  woj. podkarpackie
  8,68
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dubiecko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Dubiecko
  67%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dubiecko
  65%
  woj. podkarpackie
  70%
  Polska
  65%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  41%
  Podkarpackie
  87%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  88%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  43%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Dubiecko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,7% mieszkańców Dubiecka, gimnazjalnym 7,0%, natomiast 26,3% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Dubiecka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dubiecku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

 • 10,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  10,4%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 13,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dubiecko
  28,7%
  Województwo
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 30,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,6%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 11,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dubiecko
  18,3%
  Podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,7%
  Województwo
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 18,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dubiecko
  7,0%
  Podkarpackie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,3%
  Województwo
  20,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dubiecko
  1,9%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 2,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dubiecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dubiecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Samorządowe Przedszkole w Dubiecku
  Publiczne
  16 651-10-06
  ul. Krasickiego 5A
  37-750 Dubiecko
  3748
  Prywatne "Tęczowe Przedszkole" Zofia Zwolińska
  Niepubliczne
  50 603-95-25
  ul. Targowa 6
  37-755 Dubiecko
  ---
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dubiecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dubiecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku (Ignacy Krasicki)
  Publiczna
  16 651-22-00
  ul. Przemyska 6
  37-750 Dubiecko
  1527435
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Dubiecku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dubiecku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku
  Publiczne
  16 651-10-12
  16 651-10-12
  ul. Przemyska 6
  37-750 Dubiecko
  37016

Dubiecko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dubiecku

 • Według danych GUS z 2020 roku w Dubiecku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dubiecku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dubiecku
  (Źródło: GUS, 2020)

 • Według danych z 2020 w Dubiecku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 496 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 344 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Dubiecku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 170 członków. Zarejestrowano 151 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 47, chłopcy do lat 18: 80, dziewczęta do lat 18: 47). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dubiecku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dubiecku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dubiecka znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dubiecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pałac z XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Oficyna mieszkalna (data nieznana) (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Zamek z 2. ćw. XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Wał ziemny z XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Zespół - zamek z 2. ćw. XVI w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Park (data nieznana)dnia 1969-01-28, wykaz dokumentów: A-298 z 1969-01-28
  • Cerkiew z 1927 r. (ul. Przemyska 47)dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-97 z 1982-07-29
  • Dzwonnica z 1927 r. (ul. Przemyska 47)dnia 1982-07-29, wykaz dokumentów: A-97 z 1982-07-29
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
  • Cmentarz komunalny z 2. poł. XIX w.dnia 1996-06-26, wykaz dokumentów: A-838 z 1996-06-26; A-1349 z 2015-09-18
 • Formy ochrony przyrody w Dubiecku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dubiecka znajduje się 40 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dubiecku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi niezbyt wysokimi wzgórzami poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów wiele pomników przyrody doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu - dąb szypułkowy w Kuźminie - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach Aksmanicach Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj dzik kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb myszołów trzmielojad i bocian czarny a z gadów żmija zygzakowata., Data ustanowienia: 1987-01-01, Powierzchnia: 48475.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wiek ok. 100 lat pierśnica 265-315 wysokość 20 m, Data ustanowienia: 1978-11-27, Opis granicy: parafia rzymskokatolicka w dubiecku obok plebani
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-12-29, Opis granicy: obok kościoła parafialnego w bachórzcu
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-04-15, Opis granicy: przy drodze wojewódzkiej nr 884 przemyśl – domoradz

Dubiecko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z lat 2010 - 2020 w wyniku 4 wypadków drogowych w Dubiecku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 459,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 114,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2020 roku w Dubiecku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu przemyskiego.

  Powiat przemyski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dubiecku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2020)
 • 3 Ranni
  (lata 2010 - 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dubiecku w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 459,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Tutaj
  459,2
  woj. podkarpackie
  879,1
  Cały kraj
  971,2
 • 114,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Dubiecko
  114,8
  Podkarpackie
  81,1
  Cała Polska
  92,2
 • 344,43 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2020)
 • Dubiecko
  344,4
  woj. podkarpackie
  1 073,3
  Polska
  1 176,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Miasto
  25,0
  woj. podkarpackie
  9,2
  Kraj
  9,5
 • 75,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2020)
 • Dubiecko
  75,0
  Podkarpackie
  122,1
  Polska
  121,1
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dubiecko przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 884droga wojewódzka nr 884(Przemyśl - Kuńkowce - Łętownia - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Ruszelczyce - Babice - Nienadowa Dolna - Dubiecko - Bachórzec - Bachórz - Dynów - Ujazdy - Wesoła - Barycz - Domaradz)