Powiat przeworski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat przeworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 593 Liczba mieszkańców
 • 698 km2 Powierzchnia
 • 111 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,7% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Kiszka Starosta
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk Adres starostwa powiatowego
 • RPZ Tablice rejestracyjne
Powiat przeworski na mapie
Identyfikatory
 • 1814 TERYT (TERC)
Herb powiatu przeworskiego
powiat przeworski herb

powiat przeworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
16 648 77 81
16 649 77 81
Krasickiego 7
37-200 Przeworsk
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
16 641 23 99
16 641 23 19
Stepkiewicza 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
16 648 70 09 wew. 115
16 648 70 09
Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk
16 648 79 01
16 648 79 01
Rynek 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku
16 648 74 25
16 648 74 25
Studziańska 4
37-200 Przeworsk
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
(16) 648-70-09
(16) 648-94-84
ul. Jagiellońska
37-200 Przeworsk

Powiat przeworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat przeworski ma 77 593 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w 2050 roku wynosi 69 194, z czego 35 102 to kobiety, a 34 092 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu przeworskiego zawarli w 2021 roku 376 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu przeworskiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przeworski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -313. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,03 na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego. W 2021 roku urodziło się 666 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 315 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,0% zgonów w powiecie przeworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w powiecie przeworskim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przeworskiego przypada 12.6 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 763 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 904 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przeworskiego -141. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 11 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 14.

  61,2% mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 593 Liczba mieszkańców
 • 39 421 Kobiety
 • 38 172 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69 194 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 102 Kobiety
 • 34 092 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przeworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przeworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przeworski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przeworski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przeworski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. przeworski
  29,3%
  woj. podkarpackie
  29,4%
  Kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,0%
  Podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 57,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  woj. podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat przeworski
  4,2%
  Województwo
  5,0%
  Polska
  7,6%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przeworskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. przeworski
  4,8
  Podkarpackie
  4,4
  Cała Polska
  4,4
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. przeworski
  0,8
  Województwo
  1,2
  Polska
  1,6
 • 376 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przeworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -313 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -131 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -182 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,0
  Województwo
  -4,1
  Cała Polska
  -4,9
 • -3,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przeworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przeworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przeworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przeworskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 666 Urodzenia żywe
 • 331 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 335 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  Województwo
  8,5
  Kraj
  8,7
 • 36,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,3
  Województwo
  35,9
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 315 g Średnia waga noworodków
 • 3 239 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat przeworski
  3 315 g
  woj. podkarpackie
  3 325 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 209 Waga 3500g - 3999g
 • 209
 • 251 Waga 3000g - 3499g
 • 251
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat przeworski
  1,21
  Podkarpackie
  1,22
  Cały kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,60
  Podkarpackie
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. przeworski
  0,68
  woj. podkarpackie
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie przeworskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 979 Zgony
 • 462 Kobiety
  (Zgony)
 • 517 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  Podkarpackie
  12,5
  Kraj
  13,6
 • 147,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  147,0
  woj. podkarpackie
  147,8
  Kraj
  156,7
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  woj. podkarpackie
  4,1
  Kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat przeworski
  3,2
  woj. podkarpackie
  3,1
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,0%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Podkarpackie
  18,0%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat przeworski
  6,3%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  65,3
  Polska
  74,4
 • 235,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  235,3
  woj. podkarpackie
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  205,4
  Cały kraj
  246,5
 • 499,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 539,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 457,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  499,3
  Województwo
  424,1
  Cała Polska
  475,8
 • 68,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 25,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  68,0
  Podkarpackie
  51,4
  Polska
  70,6
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. przeworski
  33,4
  woj. podkarpackie
  27,6
  Kraj
  32,6
 • 7,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. przeworski
  7,7
  Województwo
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. przeworski
  0,6%
  Podkarpackie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie przeworskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 14 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  22,0
  Podkarpackie
  30,0
  Polska
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  Podkarpackie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 3 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie8
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 8 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 763 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 415 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 348 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 904 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 486 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 418 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -127 Saldo migracji
 • -64 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -63 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -141 Saldo migracji wewnętrznych
 • -71 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -70 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przeworskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przeworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie przeworskim oddano do użytku 195 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie przeworskim to 24 229 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przeworskim to 5,83 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie przeworskim to 143,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,79% mieszkań posiada łazienkę, 67,11% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,60% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie przeworskim 32 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 487 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 884 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 487 zł
 • Powiat
  3 487 zł
  Podkarpackie
  4 988 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 487 zł Ogółem
 • 3 487 zł
 • 3 977 zł do 40 m2
 • 3 977 zł
 • 3 233 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 233 zł
 • 3 315 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 315 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 884 zł
 • powiat przeworski
  2 884 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 884 zł Ogółem
 • 2 884 zł
 • 3 913 zł do 40 m2
 • 3 913 zł
 • 2 806 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 806 zł
 • 3 026 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 026 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie przeworskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 487 zł
 • Tutaj
  3 487 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 487 zł Ogółem
 • 3 487 zł
 • 3 977 zł do 40 m2
 • 3 977 zł
 • 3 233 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 233 zł
 • 3 315 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 315 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 884 zł
 • Powiat
  2 884 zł
  woj. podkarpackie
  4 469 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 884 zł Ogółem
 • 2 884 zł
 • 3 913 zł do 40 m2
 • 3 913 zł
 • 2 806 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 806 zł
 • 3 026 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 026 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 229 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 310,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  310,70
  Podkarpackie
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 88,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. przeworski
  88,10 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat przeworski
  27,40 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. przeworski
  4,18
  Podkarpackie
  4,11
  Kraj
  3,82
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. przeworski
  3,22
  woj. podkarpackie
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,77 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat przeworski
  0,77
  Województwo
  0,75
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 195 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  2,51
  Województwo
  4,69
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 137 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,83 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,83
  Podkarpackie
  4,60
  Kraj
  3,90
 • 14,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat przeworski
  14,65
  woj. podkarpackie
  21,59
  Kraj
  24,07
 • 27 876 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 143,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  143,0 m2
  woj. podkarpackie
  110,5 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat przeworski
  0,36 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat przeworski
  91,87%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Cała Polska
  96,97%
 • 86,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. przeworski
  86,26%
  Podkarpackie
  92,04%
  Cały kraj
  94,01%
 • 82,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat przeworski
  82,79%
  Podkarpackie
  89,99%
  Kraj
  91,78%
 • 67,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  67,11%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 65,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. przeworski
  65,60%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat przeworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie przeworskim na 1000 mieszkańców pracuje 157osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim wynosiło w 2021 roku 11,4% (14,1% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim wynosiło 4 697,54 PLN, co odpowiada 78.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego 853 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 269 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 416.

  53,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,0% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  157,0
  Województwo
  221,0
  Cały kraj
  257,0
 • 11,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,1% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Powiat
  11,4%
  woj. podkarpackie
  8,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 698 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. przeworski
  4 698 PLN
  woj. podkarpackie
  5 172 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 853 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 269 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 416 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 53,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,0% Przemysł i budownictwo
 • 10,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 32,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,9% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 150 Pracujący ogółem
 • 5 738 Kobiety
 • 6 412 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,5
  Podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  Podkarpackie
  34,8
  Kraj
  38,2
 • 111,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat przeworski
  111,3
  Województwo
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przeworski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie przeworskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 495 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 295 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 487 nowych podmiotów, a 199 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (515) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (393) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (444) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (182) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie przeworskim najwięcej (272) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 289) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (79) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,1% (1 708) podmiotów, a 67,5% (3 708) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie przeworskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%) oraz Budownictwo (21.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 495 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 79 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 708 Przemysł i budownictwo
 • 3 708 Pozostała działalność
 • 487 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie przeworskim w 2021 roku
 • 199 Podmioty wyrejestrowane w powiecie przeworskim w 2021 roku
 • 4 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 289 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 289
 • 170 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 170
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 5 491 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 491
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 310 Spółki handlowe ogółem
 • 310
 • 41  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 41
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 272  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 272
 • 39    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 206 Spółki cywilne ogółem
 • 206
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 295 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 008 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 008
 • 917 Budownictwo
 • 917
 • 602 Przetwórstwo przemysłowe
 • 602
 • 338 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 338
 • 331 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 331
 • 308 Transport i gospodarka magazynowa
 • 308
 • 223 Pozostała działalność
 • 223
 • 122 Informacja i komunikacja
 • 122
 • 98 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 98
 • 87 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 87
 • 86 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 86
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 57 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie przeworskim stwierdzono 869 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,18 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przeworskim wynosi 80,60% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,58 (wykrywalność 73%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,81 (wykrywalność 85%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,81 (70%), drogowe - 1,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 869 Przestępstwa ogółem
 • 869
 • 374 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 374
 • 374 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 374
 • 95 Przestępstwa drogowe
 • 95
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 511 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 511
 • 11,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,18
  Województwo
  13,75
  Polska
  21,51
 • 4,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  4,81
  Podkarpackie
  6,80
  Cała Polska
  12,82
 • 4,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,81
  woj. podkarpackie
  4,84
  Cała Polska
  5,89
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  1,22
  Podkarpackie
  1,58
  Cały kraj
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Województwo
  0,29
  Polska
  0,35
 • 6,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,58
  woj. podkarpackie
  7,04
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  81%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  86%
  Podkarpackie
  71%
  Cała Polska
  64%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat przeworski
  71%
  woj. podkarpackie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Podkarpackie
  91%
  Kraj
  89%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  74%
  Podkarpackie
  61%
  Kraj
  53%

Powiat przeworski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu przeworskiego wyniosła w 2021 roku 99,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu przeworskiego - 21.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (19.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (16%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 33,6 mln złotych, czyli 33,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu przeworskiego wyniosła w 2021 roku 102,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (18.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.7%). W budżecie powiatu przeworskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 186 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,1 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie przeworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,2 mln

  774(100%)

  56,0 mln

  711(100%)

  53,1 mln

  674(100%)

  59,2 mln

  753(100%)

  70,3 mln

  895(100%)

  74,6 mln

  952(100%)

  95,7 mln

  1,2 tys(100%)

  99,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,5 mln

  221(28.5%)

  16,0 mln

  203(28.6%)

  15,0 mln

  191(28.3%)

  17,8 mln

  226(30%)

  18,6 mln

  237(26.5%)

  20,5 mln

  262(27.5%)

  17,4 mln

  223(18.2%)

  21,6 mln

  279(21.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,6 mln

  96,5(12.5%)

  4,7 mln

  59,6(8.4%)

  1,7 mln

  21,8(3.2%)

  3,1 mln

  39,0(5.2%)

  5,7 mln

  72,5(8.1%)

  6,1 mln

  77,8(8.2%)

  12,3 mln

  158(12.8%)

  19,1 mln

  246(19.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,3 mln

  79,7(10.3%)

  7,0 mln

  88,7(12.5%)

  9,6 mln

  122(18.1%)

  8,1 mln

  103(13.7%)

  8,7 mln

  111(12.4%)

  11,9 mln

  152(16%)

  27,8 mln

  356(29%)

  15,9 mln

  204(16%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  79,6(10.3%)

  7,7 mln

  97,9(13.8%)

  6,4 mln

  81,4(12.1%)

  7,3 mln

  93,4(12.4%)

  7,7 mln

  97,6(10.9%)

  8,2 mln

  105(11%)

  8,6 mln

  110(9%)

  10,0 mln

  130(10.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  675,4 tys

  8,5(1.1%)

  750,4 tys

  9,5(1.3%)

  864,9 tys

  11,0(1.6%)

  1,0 mln

  12,8(1.7%)

  975,7 tys

  12,4(1.4%)

  1,4 mln

  17,6(1.9%)

  1,9 mln

  24,1(2%)

  6,0 mln

  77,8(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  59,4(7.7%)

  3,7 mln

  46,9(6.6%)

  3,4 mln

  42,9(6.4%)

  3,0 mln

  38,1(5.1%)

  4,0 mln

  51,4(5.7%)

  5,7 mln

  72,5(7.6%)

  5,9 mln

  75,9(6.2%)

  5,7 mln

  73,2(5.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  45,7(5.9%)

  3,7 mln

  46,5(6.5%)

  3,7 mln

  47,6(7.1%)

  4,0 mln

  50,5(6.7%)

  4,1 mln

  52,7(5.9%)

  4,6 mln

  58,7(6.2%)

  5,3 mln

  67,7(5.5%)

  5,3 mln

  68,2(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,1 mln

  38,6(5%)

  2,8 mln

  34,9(4.9%)

  2,8 mln

  35,3(5.2%)

  2,9 mln

  37,4(5%)

  3,7 mln

  46,7(5.2%)

  4,6 mln

  58,9(6.2%)

  4,5 mln

  57,5(4.7%)

  4,6 mln

  59,5(4.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  21,5(2.8%)

  1,8 mln

  22,5(3.2%)

  2,0 mln

  25,6(3.8%)

  2,1 mln

  26,3(3.5%)

  2,3 mln

  29,0(3.2%)

  2,6 mln

  33,6(3.5%)

  2,0 mln

  25,9(2.1%)

  2,0 mln

  26,4(2.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  62,8(8.1%)

  5,2 mln

  65,8(9.3%)

  4,9 mln

  62,2(9.2%)

  894,1 tys

  11,4(1.5%)

  952,2 tys

  12,1(1.4%)

  976,1 tys

  12,5(1.3%)

  1,3 mln

  16,7(1.4%)

  1,3 mln

  17,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  24,2(3.1%)

  502,2 tys

  6,4(0.9%)

  438,6 tys

  5,6(0.8%)

  1,2 mln

  15,9(2.1%)

  714,1 tys

  9,1(1%)

  681,3 tys

  8,7(0.9%)

  971,5 tys

  12,5(1%)

  1,1 mln

  14,6(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  13,3(1.7%)

  1,1 mln

  13,4(1.9%)

  1,1 mln

  13,5(2%)

  2,3 mln

  29,0(3.9%)

  7,4 mln

  93,9(10.5%)

  1,5 mln

  19,5(2%)

  1,2 mln

  15,2(1.2%)

  1,0 mln

  13,0(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  14,4(1.9%)

  857,1 tys

  10,9(1.5%)

  777,5 tys

  9,9(1.5%)

  727,2 tys

  9,2(1.2%)

  639,8 tys

  8,2(0.9%)

  544,4 tys

  6,9(0.7%)

  327,3 tys

  4,2(0.3%)

  233,6 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,7 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  196,4 tys

  2,5(0.3%)

  199,4 tys

  2,6(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  181,2 tys

  2,3(0.3%)

  177,0 tys

  2,2(0.3%)

  185,3 tys

  2,4(0.3%)

  182,2 tys

  2,3(0.3%)

  229,5 tys

  2,9(0.3%)

  227,1 tys

  2,9(0.3%)

  184,3 tys

  2,4(0.2%)

  180,1 tys

  2,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  59,0 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  10,1 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  22,0 tys

  0,3(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  39,6 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  28,3 tys

  0,4(0%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  27,1 tys

  0,3(0.1%)

  220,1 tys

  2,8(0.4%)

  41,4 tys

  0,5(0.1%)

  30,6 tys

  0,4(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  20,9 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  303,5 tys

  3,8(0.5%)

  62,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  139,9 tys

  1,8(0.2%)

  1,3 mln

  17,1(1.4%)

  17,3 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  120,8 tys

  1,5(0.2%)

  40,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie przeworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,2 mln

  811(100%)

  58,5 mln

  742(100%)

  56,1 mln

  712(100%)

  62,4 mln

  794(100%)

  76,3 mln

  972(100%)

  77,8 mln

  992(100%)

  109,9 mln

  1,4 tys(100%)

  102,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,6 mln

  298(36.7%)

  24,2 mln

  307(41.4%)

  25,8 mln

  328(46%)

  26,5 mln

  337(42.5%)

  29,6 mln

  378(38.8%)

  34,4 mln

  440(44.3%)

  48,0 mln

  615(43.7%)

  42,5 mln

  548(41.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  7,6 mln

  96,5(11.9%)

  4,7 mln

  59,6(8%)

  1,7 mln

  21,8(3.1%)

  3,1 mln

  39,0(4.9%)

  5,7 mln

  72,5(7.5%)

  6,1 mln

  77,6(7.8%)

  12,3 mln

  158(11.2%)

  19,1 mln

  246(18.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  96,6(11.9%)

  8,7 mln

  111(14.9%)

  9,6 mln

  121(17%)

  10,5 mln

  133(16.8%)

  13,9 mln

  177(18.2%)

  15,2 mln

  193(19.5%)

  14,8 mln

  190(13.5%)

  17,1 mln

  220(16.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  45,5(5.6%)

  3,6 mln

  46,2(6.2%)

  3,7 mln

  47,3(6.6%)

  3,9 mln

  50,2(6.3%)

  4,1 mln

  52,5(5.4%)

  4,5 mln

  57,7(5.8%)

  5,1 mln

  65,0(4.6%)

  5,2 mln

  67,2(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  55,9(6.9%)

  3,6 mln

  46,1(6.2%)

  3,4 mln

  42,8(6%)

  3,0 mln

  37,6(4.7%)

  2,6 mln

  33,1(3.4%)

  2,5 mln

  31,4(3.2%)

  2,6 mln

  33,0(2.3%)

  3,6 mln

  45,8(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  78,7(9.7%)

  3,0 mln

  37,6(5.1%)

  3,3 mln

  41,5(5.8%)

  4,1 mln

  52,2(6.6%)

  4,1 mln

  52,8(5.4%)

  4,8 mln

  61,7(6.2%)

  17,2 mln

  221(15.7%)

  2,8 mln

  36,6(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  18,2(2.2%)

  1,0 mln

  12,9(1.7%)

  995,3 tys

  12,6(1.8%)

  981,7 tys

  12,5(1.6%)

  1,5 mln

  18,7(1.9%)

  1,8 mln

  22,3(2.3%)

  1,5 mln

  19,6(1.4%)

  1,9 mln

  24,1(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  17,7(2.2%)

  1,4 mln

  17,4(2.3%)

  1,4 mln

  18,0(2.5%)

  2,7 mln

  34,3(4.3%)

  7,6 mln

  97,3(10%)

  2,3 mln

  29,8(3%)

  1,7 mln

  21,7(1.5%)

  1,8 mln

  23,5(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,6(0.1%)

  78,3 tys

  1,0(0.1%)

  62,9 tys

  0,8(0.1%)

  57,1 tys

  0,7(0.1%)

  190,5 tys

  2,4(0.2%)

  1,8 mln

  22,8(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  22,2(2.7%)

  1,2 mln

  14,6(2%)

  387,6 tys

  4,9(0.7%)

  1,7 mln

  21,4(2.7%)

  2,8 mln

  35,1(3.6%)

  1,8 mln

  23,1(2.3%)

  516,6 tys

  6,6(0.5%)

  1,5 mln

  19,2(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  22,5(2.8%)

  895,6 tys

  11,4(1.5%)

  938,1 tys

  11,9(1.7%)

  910,1 tys

  11,6(1.5%)

  1,0 mln

  13,3(1.4%)

  798,2 tys

  10,2(1%)

  965,1 tys

  12,4(0.9%)

  760,5 tys

  9,8(0.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,0 mln

  25,8(3.2%)

  2,5 mln

  31,5(4.2%)

  2,3 mln

  28,9(4.1%)

  439,7 tys

  5,6(0.7%)

  488,6 tys

  6,2(0.6%)

  468,2 tys

  6,0(0.6%)

  557,9 tys

  7,2(0.5%)

  475,4 tys

  6,1(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  27,6(3.4%)

  3,4 mln

  43,1(5.8%)

  2,1 mln

  26,8(3.8%)

  2,1 mln

  27,1(3.4%)

  102,6 tys

  1,3(0.1%)

  142,4 tys

  1,8(0.2%)

  161,8 tys

  2,1(0.1%)

  243,1 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,7 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  196,4 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.2%)

  198,0 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  88,8 tys

  1,1(0.1%)

  83,3 tys

  1,1(0.1%)

  86,0 tys

  1,1(0.2%)

  81,5 tys

  1,0(0.1%)

  90,1 tys

  1,1(0.1%)

  72,8 tys

  0,9(0.1%)

  72,5 tys

  0,9(0.1%)

  72,8 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  64,6 tys

  0,8(0.1%)

  59,5 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  66,8 tys

  0,8(0.1%)

  67,8 tys

  0,9(0.1%)

  28,5 tys

  0,4(0%)

  23,2 tys

  0,3(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  156,5 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  1,1 mln

  13,9(1%)

  14,7 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  121,9 tys

  1,5(0.2%)

  142,5 tys

  1,8(0.2%)

  172,2 tys

  2,2(0.3%)

  163,4 tys

  2,1(0.3%)

  121,3 tys

  1,5(0.2%)

  58,3 tys

  0,7(0.1%)

  81,3 tys

  1,0(0.1%)

  546

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  30,0 tys

  0,4(0%)

  30,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  81,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat przeworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 243 mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 963 kobiet oraz 9 280 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,6% mieszkańców powiatu przeworskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przeworskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przeworskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,2%) oraz średnie zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%) oraz średnie zawodowe (27,0%).

  W roku 2021 w powiecie przeworskim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 77 oddziałów uczęszczało 1 641 dzieci (782 dziewczynki oraz 859 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 847 dzieci (426 dziewczynek oraz 421 chłopców). Dostępnych było 889 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 876 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 44 szkoły podstawowe, w których w 437 oddziałach uczyło się 6 307 uczniów (3 157 kobiet oraz 3 150 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim placówkę miało 47 szkół podstawowych, w których w 331 oddziałach uczyło się 5 587 uczniów (2 766 kobiet oraz 2 821 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,8% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 26,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów.

  W powiecie przeworskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 767 uczniów (507 kobiet oraz 260 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 187 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 164 uczniów (711 kobiet oraz 453 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 385 absolwentów.

  W powiecie przeworskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 12 oddziałach uczyło się 290 uczniów (66 kobiet oraz 224 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,5% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,2 uczniów. 24,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,5% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 29,4% mężczyzn).

 • 18,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,8%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. przeworski
  36,7%
  Województwo
  36,1%
  Polska
  35,2%
 • 37,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,5%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,1%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. przeworski
  24,1%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 21,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  23,6%
  woj. podkarpackie
  22,5%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  woj. podkarpackie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,6%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 876 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  876,0
  woj. podkarpackie
  894,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,08
  Podkarpackie
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 19Przedszkola
 • 31 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 77 Oddziały
 • 67 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 557 Miejsca
  (rok 2018)
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat przeworski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 641 Dzieci
 • 782 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 859 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,7%
  52,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 444 3 lata
 • 444
 • 481 4 lata
 • 481
 • 474 5 lata
 • 474
 • 194 6 lat
 • 194
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 210 3 lata
 • 210
 • 233 4 lata
 • 233
 • 231 5 lata
 • 231
 • 87 6 lat
 • 87
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 234 3 lata
 • 234
 • 248 4 lata
 • 248
 • 243 5 lata
 • 243
 • 107 6 lat
 • 107
 • 1 100 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 81,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 81,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 86,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 506 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat przeworski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 133 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 71 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 33 3 lata
 • 33
 • 38 4 lata
 • 38
 • 30 5 lata
 • 30
 • 26 6 lat
 • 26
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 20 3 lata
 • 20
 • 14 4 lata
 • 14
 • 13 5 lata
 • 13
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 24 4 lata
 • 24
 • 17 5 lata
 • 17
 • 12 6 lat
 • 12
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 8,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 8,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 437 Oddziały
 • 6 307 Uczniowie
 • 3 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 711 Uczniowie w 1 klasie
 • 364 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 347 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 751 Absolwenci
 • 363 Kobiety
  (absolwenci)
 • 388 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  14,4
  Podkarpackie
  15,1
  Polska
  16,7
 •  
 • 608,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 467,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 140,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 703 Uczniowie
 • 482 Kobiety
  (uczniowie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,6%
  31,4%
 • 149 Uczniowie w 1 klasie
 • 106 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 157 Absolwenci
 • 110 Kobiety
  (absolwenci)
 • 47 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 30 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,2
  woj. podkarpackie
  26,8
  Kraj
  26,3
 •  
 • 49,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 127 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 89 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,2
  Województwo
  22,3
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przeworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przeworski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie przeworskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie przeworskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 141)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie przeworskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie przeworskim 11 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 163 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 130 (uczestnicy: 22 332)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 380)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 2 460)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 4 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 640)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 1 940)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 835)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 2 380)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 130)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 3 740)
  • warsztaty: 34 (uczestnicy: 567)
  • inne: 10 (uczestnicy: 3 950)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 245)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 65)
  • taneczne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 35)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 96)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 165)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 5)
  • wiedzy praktycznej: 3 (absolwenci: 90)
  • tańca: 1 (absolwenci: 16)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 14)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 10


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 821)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 247)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 124)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 22 (członkowie: 303)
  • taneczne: 6 (członkowie: 122)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie przeworskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 444 miejscami na widowni. Odbyły się 454 seanse, na które przyszło 10 189 widzów, w tym 100 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 040 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie przeworskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 12 572 zwiedzających, co daje 1 618 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie przeworskim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 289 769 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 311 848 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 97
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 53
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 12
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie przeworskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 53 657 wolumenów w tym ziobry specjalne: 477. Odnotowano 685 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 48 135 wolumenów. Odnotowano 1 636 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie przeworskim działało 51 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 661 członków. Zarejestrowano 2 564 ćwiczących (mężczyźni: 2 199, kobiety: 365, chłopcy do lat 18: 1 224, dziewczęta do lat 18: 330). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (28).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie przeworskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat przeworski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 32 wypadków drogowych w powiecie przeworskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 39 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 41,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 77,3 rannych (więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie przeworskim zarejestrowanych było 62 092 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 43 621 samochodów osobowych (559,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 803 samochodów ciężarowych (68,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 99 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 542 ciągników siodłowych (7,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 981 motocykli (76,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,4 lat.


  W 2021 roku w powiecie przeworskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 39 Ranni
  (rok 2021)
 • 8 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie przeworskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 41,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  41,2
  woj. podkarpackie
  57,9
  Cała Polska
  59,9
 • 2,58 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat przeworski
  2,6
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  5,9
 • 50,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  50,3
  Podkarpackie
  68,4
  Cała Polska
  69,4
 • 4,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat przeworski
  4,8
  woj. podkarpackie
  7,7
  Cały kraj
  7,6
 • 77,30 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat przeworski
  77,3
  woj. podkarpackie
  72,0
  Polska
  80,2
 • 6,25 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,3
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  9,8
 • 121,88 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat przeworski
  121,9
  woj. podkarpackie
  118,2
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 62 092 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie przeworskim w 2020 roku
 • 43 621 Samochody osobowe
 • 4 803 Samochody ciężarowe
 • 10 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 99 Autobusy
 • 309 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 543 Ciągniki samochodowe
 • 542   Ciągniki siodłowe
 • 6 736 Ciągniki rolnicze
 • 5 981 Motocykle
 • 2 462   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 817 Motorowery
 • 43 621Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Samochody osobowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 559,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  559,4
  woj. podkarpackie
  592,7
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 977
  • 1400-1649 kg9 924
  • 1650-1899 kg12 526
  • 1900 kg i więcej13 194
 • 7 977 do 1399 kg
 • 9 924 1400-1649 kg
 • 12 526 1650-1899 kg
 • 13 194 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 591 do 1399 cm3
 • 14 591
 • 25 244 1400-1999 cm3
 • 25 244
 • 3 786 2000 i więcej cm3
 • 3 786
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna20 259
  • olej napędowy14 901
  • gaz (LPG)7 960
  • pozostałe501
 • 20 259 benzyna
 • 14 901 olej napędowy
 • 7 960 gaz (LPG)
 • 501 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 354 do 1 roku
 • 354
 • 283 2 lata
 • 283
 • 353 3 lata
 • 353
 • 835 4-5 lat
 • 835
 • 1 048 6-7 lat
 • 1 048
 • 1 585 8-9 lat
 • 1 585
 • 2 242 10-11 lat
 • 2 242
 • 7 895 12-15 lat
 • 7 895
 • 12 195 16-20 lat
 • 12 195
 • 8 232 21-25 lat
 • 8 232
 • 2 853 26-30 lat
 • 2 853
 • 5 746 31 lat i więcej
 • 5 746
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie przeworskim
 • Powiat
  19,4 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 4 803Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  68,5
  woj. podkarpackie
  88,9
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 445 do 999 kg
 • 2 445
 • 1 406 1000-1499 kg
 • 1 406
 • 332 1500-2999 kg
 • 332
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 82 3500-4999 kg
 • 82
 • 207 5000-6999 kg
 • 207
 • 119 7000-9999 kg
 • 119
 • 143 10000-14999 kg
 • 143
 • 42 15000 kg i więcej
 • 42
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna742
  • olej napędowy3 367
  • gaz (LPG)181
  • pozostałe513
 • 742 benzyna
 • 3 367 olej napędowy
 • 181 gaz (LPG)
 • 513 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 32 2 lata
 • 32
 • 25 3 lata
 • 25
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 166 6-7 lat
 • 166
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 285 10-11 lat
 • 285
 • 767 12-15 lat
 • 767
 • 1 093 16-20 lat
 • 1 093
 • 751 21-25 lat
 • 751
 • 361 26-30 lat
 • 361
 • 1 022 31 lat i więcej
 • 1 022
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie przeworskim
 • powiat przeworski
  20,7 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 99Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Autobusy w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  1,3
  woj. podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy84
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe14
 • 1 benzyna
 • 84 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 14 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 29 16-20 lat
 • 29
 • 22 21-25 lat
 • 22
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie przeworskim
 • powiat przeworski
  22,1 lat
  woj. podkarpackie
  20,9 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 542Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  7,0
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy496
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe43
 • 2 benzyna
 • 496 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 2 lata
 • 4
 • 7 3 lata
 • 7
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 63 6-7 lat
 • 63
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 124 12-15 lat
 • 124
 • 67 16-20 lat
 • 67
 • 53 21-25 lat
 • 53
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 22 31 lat i więcej
 • 22
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie przeworskim
 • Tutaj
  13,6 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 5 981Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Motocykle w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 76,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  76,7
  Województwo
  61,3
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 34 do 1 roku
 • 34
 • 14 2 lata
 • 14
 • 19 3 lata
 • 19
 • 142 4-5 lat
 • 142
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 120 10-11 lat
 • 120
 • 442 12-15 lat
 • 442
 • 537 16-20 lat
 • 537
 • 401 21-25 lat
 • 401
 • 313 26-30 lat
 • 313
 • 3 792 31 lat i więcej
 • 3 792
 • 28,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie przeworskim
 • powiat przeworski
  28,4 lat
  Podkarpackie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie przeworskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 44,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat przeworski
  44,4 km
  Województwo
  403,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat przeworski
  0,4 km
  Województwo
  3,4 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami