Powiat przeworski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat przeworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 362 Liczba mieszkańców
 • 698 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,7% Stopa urbanizacji
 • Bogusław Urban Starosta
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk Adres starostwa powiatowego
 • RPZ Tablice rejestracyjne
Powiat przeworski na mapie
Identyfikatory
 • 1814 TERYT (TERC)
Herb powiatu przeworskiego
powiat przeworski herb

powiat przeworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
16 648 77 81
16 649 77 81
Krasickiego 7
37-200 Przeworsk
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
16 641 23 99
16 641 23 19
Stepkiewicza 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
16 648 70 09 wew. 115
16 648 70 09
Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk
16 648 79 01
16 648 79 01
Rynek 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku
16 648 74 25
16 648 74 25
Studziańska 4
37-200 Przeworsk
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
(16) 648-70-09
(16) 648-94-84
ul. Jagiellońska
37-200 Przeworsk

Powiat przeworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat przeworski ma 78 362 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w 2050 roku wynosi 69 194, z czego 35 102 to kobiety, a 34 092 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu przeworskiego zawarli w 2019 roku 417 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu przeworskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przeworski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,09 na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego. W 2019 roku urodziło się 765 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 361 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 43,3% zgonów w powiecie przeworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,6% zgonów w powiecie przeworskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przeworskiego przypada 9.67 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 739 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 926 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przeworskiego -187. W tym samym roku 25 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 13.

  61,7% mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 78 362 Liczba mieszkańców
 • 39 714 Kobiety
 • 38 648 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 69 194 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 102 Kobiety
 • 34 092 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przeworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat przeworski
  40,9 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  41,9 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przeworski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat przeworski
  30,3%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. przeworski
  57,7%
  Podkarpackie
  57,1%
  Polska
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat przeworski
  9,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat przeworski
  2,2%
  Podkarpackie
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. przeworski
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przeworskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. przeworski
  5,3
  Podkarpackie
  4,8
  Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,2
  woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,7
 • 417 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przeworskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 7 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 21 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,1
  Województwo
  0,3
  Cały kraj
  -0,9
 • -0,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przeworskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przeworskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przeworskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przeworskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 765 Urodzenia żywe
 • 380 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 385 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. przeworski
  9,8
  woj. podkarpackie
  9,7
  Kraj
  9,8
 • 40,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  40,9
  Podkarpackie
  40,5
  Polska
  41,8
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 361 g Średnia waga noworodków
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 455 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 361 g
  woj. podkarpackie
  3 339 g
  Kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 286 Waga 3000g - 3499g
 • 286
 • 123 Waga 2500g - 2999g
 • 123
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat przeworski
  1,34
  Województwo
  1,34
  Polska
  1,42
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,69
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. przeworski
  1,01
  Podkarpackie
  1,03
  Cała Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie przeworskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 758 Zgony
 • 359 Kobiety
  (Zgony)
 • 399 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,4%
  52,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. przeworski
  9,7
  Województwo
  9,4
  Polska
  10,7
 • 99,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  99,1
  Województwo
  97,2
  Cała Polska
  109,3
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,6
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,3
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat przeworski
  43,3%
  Podkarpackie
  43,2%
  Polska
  40,5%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,6%
  woj. podkarpackie
  25,6%
  Kraj
  26,4%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,5%
  woj. podkarpackie
  6,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 13,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,1
  Cały kraj
  9,8
 • 63,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  63,4
  Kraj
  72,2
 • 226,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  226,7
  woj. podkarpackie
  235,7
  Kraj
  284,5
 • 210,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  210,0
  Kraj
  263,9
 • 434,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 484,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 382,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. przeworski
  434,3
  Podkarpackie
  398,6
  Cała Polska
  437,2
 • 50,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 80,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat przeworski
  50,0
  Podkarpackie
  53,8
  Polska
  71,0
 • 22,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,6
  woj. podkarpackie
  24,8
  Cały kraj
  34,8
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,5
  Podkarpackie
  5,9
  Cała Polska
  8,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat przeworski
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 739 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 349 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 390 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 926 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 481 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 445 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -174 Saldo migracji
 • -124 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -50 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -187 Saldo migracji wewnętrznych
 • -132 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 13 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przeworskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przeworski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie przeworskim oddano do użytku 197 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie przeworskim to 23 883 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 304 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przeworskim to 5,62 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie przeworskim to 128,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,06% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,53% mieszkań posiada łazienkę, 66,62% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,26% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 23 883 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 304,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  304,40
  woj. podkarpackie
  314,80
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 87,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat przeworski
  87,40 m2
  Województwo
  82,00 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 26,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,60 m2
  Województwo
  25,80 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,16 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,16
  Województwo
  4,10
  Cała Polska
  3,82
 • 3,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,29
  Podkarpackie
  3,18
  Polska
  2,63
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. przeworski
  0,79
  woj. podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 197 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. przeworski
  2,51
  Województwo
  4,33
  Cały kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 108 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,62 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. przeworski
  5,62
  Podkarpackie
  4,40
  Cała Polska
  3,78
 • 14,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  14,14
  Podkarpackie
  19,05
  Polska
  20,42
 • 25 320 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 128,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  128,5 m2
  Podkarpackie
  101,9 m2
  Polska
  88,6 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,32 m2
  Podkarpackie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 91,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat przeworski
  91,75%
  woj. podkarpackie
  94,71%
  Kraj
  96,88%
 • 86,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  86,06%
  Podkarpackie
  91,81%
  Kraj
  93,83%
 • 82,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  82,53%
  woj. podkarpackie
  89,69%
  Polska
  91,54%
 • 66,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  66,62%
  Podkarpackie
  78,15%
  Kraj
  82,60%
 • 65,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. przeworski
  65,26%
  Podkarpackie
  73,80%
  Cały kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat przeworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie przeworskim na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim wynosiło w 2019 roku 11,7% (14,1% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim wynosiło 3 622,54 PLN, co odpowiada 74.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego 853 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 269 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 416.

  54,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 19,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat przeworski
  147,0
  Podkarpackie
  217,0
  Polska
  251,0
 • 12,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 14,9% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • pow. przeworski
  11,7%
  Podkarpackie
  7,9%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 623 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. przeworski
  3 623 PLN
  woj. podkarpackie
  4 090 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 853 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 269 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 416 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 53,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 19,3% Przemysł i budownictwo
 • 10,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,6% Pozostałe
 • 24,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 547 Pracujący ogółem
 • 5 764 Kobiety
 • 5 783 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,7% W wieku produkcyjnym
 • 56,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 62,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat przeworski
  62,0
  Województwo
  62,7
  Cały kraj
  66,7
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,2
  Województwo
  33,2
  Kraj
  36,5
 • 108,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,2
  Podkarpackie
  112,3
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przeworski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie przeworskim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 041 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 894 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 468 nowych podmiotów, a 234 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (515) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (393) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (444) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (202) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie przeworskim najwięcej (226) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 831) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (76) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,9% (1 455) podmiotów, a 69,6% (3 510) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie przeworskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 041 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 76 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 455 Przemysł i budownictwo
 • 3 510 Pozostała działalność
 • 468 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie przeworskim w 2019 roku
 • 234 Podmioty wyrejestrowane w powiecie przeworskim w 2019 roku
 • 3 894 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 831 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 831
 • 171 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 171
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 5 036 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 036
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 28 Spółdzielnie ogółem
 • 28
 • 268 Spółki handlowe ogółem
 • 268
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 226  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 226
 • 31    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 207 Spółki cywilne ogółem
 • 207
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 894 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 002 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 002
 • 741 Budownictwo
 • 741
 • 531 Przetwórstwo przemysłowe
 • 531
 • 302 Transport i gospodarka magazynowa
 • 302
 • 301 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 301
 • 298 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 298
 • 209 Pozostała działalność
 • 209
 • 104 Informacja i komunikacja
 • 104
 • 99 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 99
 • 74 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 74
 • 74 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 74
 • 55 Edukacja
 • 55
 • 53 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53
 • 27 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 27
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie przeworskim stwierdzono 833 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przeworskim wynosi 88,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,73 (wykrywalność 87%) oraz przeciwko mieniu - 3,66 (wykrywalność 74%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,57 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,04 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 833 Przestępstwa ogółem
 • 833
 • 527 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 527
 • 160 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 160
 • 123 Przestępstwa drogowe
 • 123
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 287 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 287
 • 10,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  10,63
  woj. podkarpackie
  12,24
  Kraj
  20,75
 • 6,73 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,73
  woj. podkarpackie
  7,34
  Kraj
  13,21
 • 2,04 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  2,04
  Województwo
  2,76
  Polska
  4,88
 • 1,57 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  1,57
  woj. podkarpackie
  1,65
  Cała Polska
  1,86
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  0,27
  Podkarpackie
  0,39
  Cały kraj
  0,43
 • 3,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  3,66
  Podkarpackie
  5,18
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  88%
  woj. podkarpackie
  77%
  Polska
  73%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. przeworski
  88%
  woj. podkarpackie
  72%
  Polska
  65%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  81%
  Województwo
  77%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. przeworski
  91%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  86%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  74%
  Podkarpackie
  58%
  Kraj
  53%

Powiat przeworski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu przeworskiego wyniosła w 2018 roku 70,3 mln złotych, co daje 895 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu przeworskiego - 26.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,5 mln złotych, czyli 12,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu przeworskiego wyniosła w 2018 roku 76,3 mln złotych, co daje 972 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.4% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.2%) oraz z Dział 710 - Działalność usługowa (10%). W budżecie powiatu przeworskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 142 złotych na mieszkańca (14,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie przeworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  80,8 mln

  1,0 tys(100%)

  62,0 mln

  781(100%)

  53,1 mln

  670(100%)

  61,2 mln

  774(100%)

  56,0 mln

  711(100%)

  53,1 mln

  674(100%)

  59,2 mln

  753(100%)

  70,3 mln

  895(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  17,9 mln

  225(22.1%)

  17,0 mln

  214(27.4%)

  17,7 mln

  223(33.3%)

  17,5 mln

  221(28.5%)

  16,0 mln

  203(28.6%)

  15,0 mln

  191(28.3%)

  17,8 mln

  226(30%)

  18,6 mln

  237(26.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  32,9 mln

  415(40.7%)

  12,2 mln

  153(19.6%)

  4,6 mln

  58,3(8.7%)

  6,3 mln

  79,7(10.3%)

  7,0 mln

  88,7(12.5%)

  9,6 mln

  122(18.1%)

  8,1 mln

  103(13.7%)

  8,7 mln

  111(12.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,4 mln

  80,7(7.9%)

  6,1 mln

  77,1(9.9%)

  6,1 mln

  76,8(11.5%)

  6,3 mln

  79,6(10.3%)

  7,7 mln

  97,9(13.8%)

  6,4 mln

  81,4(12.1%)

  7,3 mln

  93,4(12.4%)

  7,7 mln

  97,6(10.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,0 mln

  12,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,8(1.9%)

  915,2 tys

  11,5(1.7%)

  1,1 mln

  13,3(1.7%)

  1,1 mln

  13,4(1.9%)

  1,1 mln

  13,5(2%)

  2,3 mln

  29,0(3.9%)

  7,4 mln

  93,9(10.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  926,7 tys

  11,7(1.1%)

  5,7 mln

  72,2(9.2%)

  1,6 mln

  20,1(3%)

  7,6 mln

  96,5(12.5%)

  4,7 mln

  59,6(8.4%)

  1,7 mln

  21,8(3.2%)

  3,1 mln

  39,0(5.2%)

  5,7 mln

  72,5(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  44,9(4.4%)

  3,4 mln

  42,9(5.5%)

  3,5 mln

  44,7(6.7%)

  3,6 mln

  45,7(5.9%)

  3,7 mln

  46,5(6.5%)

  3,7 mln

  47,6(7.1%)

  4,0 mln

  50,5(6.7%)

  4,1 mln

  52,7(5.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,1 mln

  76,4(7.5%)

  3,8 mln

  48,3(6.2%)

  4,2 mln

  53,1(7.9%)

  4,7 mln

  59,4(7.7%)

  3,7 mln

  46,9(6.6%)

  3,4 mln

  42,9(6.4%)

  3,0 mln

  38,1(5.1%)

  4,0 mln

  51,4(5.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  33,1(3.3%)

  2,9 mln

  36,4(4.7%)

  4,6 mln

  58,4(8.7%)

  3,1 mln

  38,6(5%)

  2,8 mln

  34,9(4.9%)

  2,8 mln

  35,3(5.2%)

  2,9 mln

  37,4(5%)

  3,7 mln

  46,7(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  21,8(2.1%)

  1,6 mln

  20,0(2.6%)

  1,7 mln

  21,4(3.2%)

  1,7 mln

  21,5(2.8%)

  1,8 mln

  22,5(3.2%)

  2,0 mln

  25,6(3.8%)

  2,1 mln

  26,3(3.5%)

  2,3 mln

  29,0(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  914,4 tys

  11,5(1.1%)

  712,9 tys

  9,0(1.2%)

  644,0 tys

  8,1(1.2%)

  675,4 tys

  8,5(1.1%)

  750,4 tys

  9,5(1.3%)

  864,9 tys

  11,0(1.6%)

  1,0 mln

  12,8(1.7%)

  975,7 tys

  12,4(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  55,7(5.5%)

  4,7 mln

  59,9(7.7%)

  4,8 mln

  60,5(9%)

  5,0 mln

  62,8(8.1%)

  5,2 mln

  65,8(9.3%)

  4,9 mln

  62,2(9.2%)

  894,1 tys

  11,4(1.5%)

  952,2 tys

  12,1(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  469,2 tys

  5,9(0.6%)

  445,0 tys

  5,6(0.7%)

  433,7 tys

  5,5(0.8%)

  1,9 mln

  24,2(3.1%)

  502,2 tys

  6,4(0.9%)

  438,6 tys

  5,6(0.8%)

  1,2 mln

  15,9(2.1%)

  714,1 tys

  9,1(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,6 mln

  20,5(2%)

  1,9 mln

  23,9(3.1%)

  1,4 mln

  17,2(2.6%)

  1,1 mln

  14,4(1.9%)

  857,1 tys

  10,9(1.5%)

  777,5 tys

  9,9(1.5%)

  727,2 tys

  9,2(1.2%)

  639,8 tys

  8,2(0.9%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  159,5 tys

  2,0(0.2%)

  168,5 tys

  2,1(0.3%)

  178,5 tys

  2,3(0.3%)

  181,2 tys

  2,3(0.3%)

  177,0 tys

  2,2(0.3%)

  185,3 tys

  2,4(0.3%)

  182,2 tys

  2,3(0.3%)

  229,5 tys

  2,9(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,7 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.3%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  36,6 tys

  0,5(0%)

  131,9 tys

  1,7(0.2%)

  46,6 tys

  0,6(0.1%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  27,1 tys

  0,3(0.1%)

  220,1 tys

  2,8(0.4%)

  41,4 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,3 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,2(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  636,2 tys

  8,0(1.2%)

  303,5 tys

  3,8(0.5%)

  62,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  1,5(0.2%)

  40,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie przeworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,9 mln

  955(100%)

  62,9 mln

  793(100%)

  54,9 mln

  693(100%)

  64,2 mln

  811(100%)

  58,5 mln

  742(100%)

  56,1 mln

  712(100%)

  62,4 mln

  794(100%)

  76,3 mln

  972(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,4 mln

  320(33.4%)

  24,6 mln

  311(39.2%)

  24,4 mln

  308(44.5%)

  23,6 mln

  298(36.7%)

  24,2 mln

  307(41.4%)

  25,8 mln

  328(46%)

  26,5 mln

  337(42.5%)

  29,6 mln

  378(38.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,0 mln

  75,4(7.9%)

  6,7 mln

  84,3(10.6%)

  7,1 mln

  89,4(12.9%)

  7,6 mln

  96,6(11.9%)

  8,7 mln

  111(14.9%)

  9,6 mln

  121(17%)

  10,5 mln

  133(16.8%)

  13,9 mln

  177(18.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  21,7(2.3%)

  1,3 mln

  16,3(2%)

  1,3 mln

  16,2(2.3%)

  1,4 mln

  17,7(2.2%)

  1,4 mln

  17,4(2.3%)

  1,4 mln

  18,0(2.5%)

  2,7 mln

  34,3(4.3%)

  7,6 mln

  97,3(10%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  938,1 tys

  11,8(1.2%)

  5,7 mln

  72,2(9.1%)

  1,6 mln

  20,1(2.9%)

  7,6 mln

  96,5(11.9%)

  4,7 mln

  59,6(8%)

  1,7 mln

  21,8(3.1%)

  3,1 mln

  39,0(4.9%)

  5,7 mln

  72,5(7.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,6 mln

  335(35%)

  10,7 mln

  135(17%)

  2,5 mln

  31,0(4.5%)

  6,2 mln

  78,7(9.7%)

  3,0 mln

  37,6(5.1%)

  3,3 mln

  41,5(5.8%)

  4,1 mln

  52,2(6.6%)

  4,1 mln

  52,8(5.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  44,3(4.6%)

  3,4 mln

  43,1(5.4%)

  3,5 mln

  44,6(6.4%)

  3,6 mln

  45,5(5.6%)

  3,6 mln

  46,2(6.2%)

  3,7 mln

  47,3(6.6%)

  3,9 mln

  50,2(6.3%)

  4,1 mln

  52,5(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  23,3(2.4%)

  633,2 tys

  8,0(1%)

  1,7 mln

  21,9(3.2%)

  1,8 mln

  22,2(2.7%)

  1,2 mln

  14,6(2%)

  387,6 tys

  4,9(0.7%)

  1,7 mln

  21,4(2.7%)

  2,8 mln

  35,1(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  45,9(4.8%)

  3,8 mln

  48,2(6.1%)

  4,2 mln

  53,0(7.7%)

  4,4 mln

  55,9(6.9%)

  3,6 mln

  46,1(6.2%)

  3,4 mln

  42,8(6%)

  3,0 mln

  37,6(4.7%)

  2,6 mln

  33,1(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  21,3(2.2%)

  917,3 tys

  11,6(1.5%)

  3,0 mln

  37,6(5.4%)

  1,4 mln

  18,2(2.2%)

  1,0 mln

  12,9(1.7%)

  995,3 tys

  12,6(1.8%)

  981,7 tys

  12,5(1.6%)

  1,5 mln

  18,7(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  808,2 tys

  10,2(1.1%)

  875,6 tys

  11,0(1.4%)

  932,5 tys

  11,8(1.7%)

  1,8 mln

  22,5(2.8%)

  895,6 tys

  11,4(1.5%)

  938,1 tys

  11,9(1.7%)

  910,1 tys

  11,6(1.5%)

  1,0 mln

  13,3(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  20,7(2.2%)

  1,8 mln

  23,3(2.9%)

  1,8 mln

  22,2(3.2%)

  2,0 mln

  25,8(3.2%)

  2,5 mln

  31,5(4.2%)

  2,3 mln

  28,9(4.1%)

  439,7 tys

  5,6(0.7%)

  488,6 tys

  6,2(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  187,7 tys

  2,4(0.3%)

  187,8 tys

  2,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  42,0 tys

  0,5(0.1%)

  160,7 tys

  2,0(0.3%)

  150,0 tys

  1,9(0.3%)

  121,9 tys

  1,5(0.2%)

  142,5 tys

  1,8(0.2%)

  172,2 tys

  2,2(0.3%)

  163,4 tys

  2,1(0.3%)

  121,3 tys

  1,5(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  24,2(2.5%)

  1,9 mln

  23,8(3%)

  2,0 mln

  25,2(3.6%)

  2,2 mln

  27,6(3.4%)

  3,4 mln

  43,1(5.8%)

  2,1 mln

  26,8(3.8%)

  2,1 mln

  27,1(3.4%)

  102,6 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  82,3 tys

  1,0(0.1%)

  85,9 tys

  1,1(0.1%)

  89,0 tys

  1,1(0.2%)

  88,8 tys

  1,1(0.1%)

  83,3 tys

  1,1(0.1%)

  86,0 tys

  1,1(0.2%)

  81,5 tys

  1,0(0.1%)

  90,1 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  72,3 tys

  0,9(0.1%)

  141,4 tys

  1,8(0.2%)

  39,5 tys

  0,5(0.1%)

  64,6 tys

  0,8(0.1%)

  59,5 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  66,8 tys

  0,8(0.1%)

  67,8 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,3(0%)

  49,0 tys

  0,6(0.1%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,6(0.1%)

  78,3 tys

  1,0(0.1%)

  62,9 tys

  0,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,4 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  624,8 tys

  7,9(1.1%)

  156,5 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat przeworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 632 mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 145 kobiet oraz 9 487 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu przeworskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przeworskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przeworskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,3%).

  W roku 2018 w powiecie przeworskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 66 oddziałów uczęszczało 1 392 dzieci (676 dziewczynek oraz 716 chłopców). Dostępnych było 1 557 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim mieściło się 10 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 847 dzieci (426 dziewczynek oraz 421 chłopców). Dostępnych było 889 miejsc.

  15,8% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,08 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 45 szkół podstawowych, w których w 409 oddziałach uczyło się 6 432 uczniów (3 204 kobiety oraz 3 228 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim placówkę miało 47 szkół podstawowych, w których w 331 oddziałach uczyło się 5 587 uczniów (2 766 kobiet oraz 2 821 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,99.

  W powiecie przeworskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 25 oddziałach uczyło się 634 uczniów (395 kobiet oraz 239 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 219 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 43 oddziałach uczyło się 1 164 uczniów (711 kobiet oraz 453 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 385 absolwentów.

  W powiecie przeworskim znajdują się 3 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 746 uczniów (272 kobiety oraz 474 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 171 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przeworskim placówkę miały 4 Technika, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 118 uczniów (451 kobiet oraz 667 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 247 absolwentów.

  W powiecie przeworskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 121 uczniów (21 kobiet oraz 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,4 uczniów. 24,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 31,2% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,7%
  Podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat przeworski
  30,3%
  Województwo
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. przeworski
  9,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. przeworski
  26,0%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  23,4%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Kraj
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,2%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  818,0
  Podkarpackie
  849,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,08 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat przeworski
  1,08
  woj. podkarpackie
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 33 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 66 Oddziały
 • 49 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 557 Miejsca
 • 12 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat przeworski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 392 Dzieci
 • 676 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 716 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 55 2 lata i mniej
 • 55
 • 343 3 lata
 • 343
 • 404 4 lata
 • 404
 • 388 5 lata
 • 388
 • 199 6 lat
 • 199
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 159 3 lata
 • 159
 • 202 4 lata
 • 202
 • 176 5 lata
 • 176
 • 104 6 lat
 • 104
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 184 3 lata
 • 184
 • 202 4 lata
 • 202
 • 212 5 lata
 • 212
 • 95 6 lat
 • 95
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 916 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 108,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 108,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 61,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21Punkty przedszkolne
 • 21 Oddziały
 • 506 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat przeworski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 335 Dzieci
 • 155 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 180 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,3%
  53,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 88 3 lata
 • 88
 • 108 4 lata
 • 108
 • 98 5 lata
 • 98
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 36 3 lata
 • 36
 • 56 4 lata
 • 56
 • 45 5 lata
 • 45
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 52 3 lata
 • 52
 • 52 4 lata
 • 52
 • 53 5 lata
 • 53
 • 18 6 lat
 • 18
 •  
 • 21,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 21,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 409 Oddziały
 • 6 432 Uczniowie
 • 3 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 228 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 768 Uczniowie w 1 klasie
 • 381 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 387 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 736 Absolwenci 2016
 • 377 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 359 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,7
  Województwo
  15,5
  Kraj
  17,3
 •  
 • 601,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 468,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 132,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 626 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski6 218
  • niemiecki1 342
 • 6 218 angielski
 • 1 342 niemiecki
 • 66 rosyjski
 • 1 450 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 283
  • angielski101
  • inny66
 • 1 283 niemiecki
 • 101 angielski
 • 66 inny
 •  
 • 93,99 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,99
  Podkarpackie
  93,09
  Kraj
  95,46
 • 93,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,42
  Podkarpackie
  92,29
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 556 Uczniowie
 • 359 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,6%
  35,4%
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 175 Absolwenci
 • 114 Kobiety
  (absolwenci)
 • 61 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 37 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,4
  Podkarpackie
  27,4
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 38,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 746 Uczniowie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie)
 • 474 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,5%
  63,5%
 • 192 Uczniowie w 1 klasie
 • 65 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 98 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. przeworski
  25,7
  Województwo
  26,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 69,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 49,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat przeworski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 121 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 100 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 17,4%
  82,6%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  24,2
  woj. podkarpackie
  23,0
  Cała Polska
  17,9
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 781 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 311
  • niemiecki1 044
  • rosyjski258
  • francuski168
 • 1 311 angielski
 • 1 044 niemiecki
 • 258 rosyjski
 • 168 francuski
 • 51 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 51 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 15,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przeworski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przeworski, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie przeworskim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie przeworskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie przeworskim: 23 (publiczne: 23, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 16 (przystosowane wejście do budynku: 16, udogodnienia wewnątrz budynku: 14). W powiecie przeworskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 763 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 377 (uczestnicy: 93 545)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 530)
  • wystawy: 11 (uczestnicy: 1 590)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 52 (uczestnicy: 15 000)
  • koncerty: 27 (uczestnicy: 28 910)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 38 (uczestnicy: 3 455)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 7 870)
  • konkursy: 43 (uczestnicy: 4 144)
  • pokazy teatralne: 61 (uczestnicy: 21 830)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 1 520)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 1 516)
  • inne: 12 (uczestnicy: 5 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 296)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 109)
  • taneczne: 3 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 34)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 110)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • koło gospodyń wiejskich: 50 (członkowie: 966)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 188)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 26)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 60)
  • tańca: 1 (absolwenci: 12)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 40)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 13


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 67 (członkowie: 1 139)
  • teatralne: 2 (członkowie: 27)
  • muzyczne - instrumentalne: 19 (członkowie: 339)
  • wokalne i chóry: 16 (członkowie: 198)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 23 (członkowie: 360)
  • taneczne: 6 (członkowie: 210)
  • inne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie przeworskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 444 miejscami na widowni. Odbyło się 897 seansów, na które przyszło 28 572 widzów, w tym 242 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 14 514 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie przeworskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 11 192 zwiedzających, co daje 1 428 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie przeworskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 295 587 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 50 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 311 848 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 74
  • dostępne dla czytelników: 39
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 11
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie przeworskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 53 661 wolumenów w tym ziobry specjalne: 419. Odnotowano 737 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 48 135 wolumenów. Odnotowano 1 636 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie przeworskim działało 51 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 661 członków. Zarejestrowano 2 564 ćwiczących (mężczyźni: 2 199, kobiety: 365, chłopcy do lat 18: 1 224, dziewczęta do lat 18: 330). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (28).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie przeworskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat przeworski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 80 wypadków drogowych w powiecie przeworskim odnotowano 12 ofiar śmiertelnych oraz 99 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 101,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 20,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 168,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie przeworskim zarejestrowanych było 58 771 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 41 368 samochodów osobowych (527,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 513 samochodów ciężarowych (62,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 98 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 425 ciągników siodłowych (5,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 597 motocykli (71,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,3 lat.


  W 2018 roku w powiecie przeworskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 80 Wypadki drogowe
 • 12 Ofiary śmiertelne
 • 99 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie przeworskim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 101,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  101,9
  Województwo
  69,6
  Cały kraj
  82,5
 • 15,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. przeworski
  15,3
  Województwo
  5,9
  Cała Polska
  7,5
 • 20,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  20,4
  woj. podkarpackie
  7,8
  Cała Polska
  9,3
 • 168,45 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  168,5
  woj. podkarpackie
  110,0
  Cała Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 58 771 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie przeworskim w 2018 roku
 • 41 368 Samochody osobowe
 • 4 513 Samochody ciężarowe
 • 11 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 98 Autobusy
 • 284 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 426 Ciągniki samochodowe
 • 425   Ciągniki siodłowe
 • 6 485 Ciągniki rolnicze
 • 5 597 Motocykle
 • 2 311   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 712 Motorowery
 • 41 368Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Samochody osobowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 527,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  527,3
  woj. podkarpackie
  555,1
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg8 445
  • 1400-1649 kg9 795
  • 1650-1899 kg11 840
  • 1900 kg i więcej11 288
 • 8 445 do 1399 kg
 • 9 795 1400-1649 kg
 • 11 840 1650-1899 kg
 • 11 288 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 105 do 1399 cm3
 • 14 105
 • 23 782 1400-1999 cm3
 • 23 782
 • 3 481 2000 i więcej cm3
 • 3 481
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna19 411
  • olej napędowy14 092
  • gaz (LPG)7 531
  • pozostałe334
 • 19 411 benzyna
 • 14 092 olej napędowy
 • 7 531 gaz (LPG)
 • 334 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 323 do 1 roku
 • 323
 • 216 2 lata
 • 216
 • 235 3 lata
 • 235
 • 687 4-5 lat
 • 687
 • 1 099 6-7 lat
 • 1 099
 • 1 570 8-9 lat
 • 1 570
 • 2 842 10-11 lat
 • 2 842
 • 8 265 12-15 lat
 • 8 265
 • 12 726 16-20 lat
 • 12 726
 • 5 939 21-25 lat
 • 5 939
 • 2 475 26-30 lat
 • 2 475
 • 4 991 31 lat i więcej
 • 4 991
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie przeworskim
 • Tutaj
  18,8 lat
  woj. podkarpackie
  18,3 lat
  Polska
  18,3 lat
 • 4 513Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 62,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  62,9
  woj. podkarpackie
  82,2
  Cały kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 355 do 999 kg
 • 2 355
 • 1 250 1000-1499 kg
 • 1 250
 • 310 1500-2999 kg
 • 310
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 84 3500-4999 kg
 • 84
 • 211 5000-6999 kg
 • 211
 • 111 7000-9999 kg
 • 111
 • 127 10000-14999 kg
 • 127
 • 38 15000 kg i więcej
 • 38
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna756
  • olej napędowy3 076
  • gaz (LPG)189
  • pozostałe492
 • 756 benzyna
 • 3 076 olej napędowy
 • 189 gaz (LPG)
 • 492 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 26 do 1 roku
 • 26
 • 14 2 lata
 • 14
 • 32 3 lata
 • 32
 • 110 4-5 lat
 • 110
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 240 8-9 lat
 • 240
 • 342 10-11 lat
 • 342
 • 763 12-15 lat
 • 763
 • 1 054 16-20 lat
 • 1 054
 • 559 21-25 lat
 • 559
 • 331 26-30 lat
 • 331
 • 914 31 lat i więcej
 • 914
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie przeworskim
 • Powiat
  20,1 lat
  Podkarpackie
  18,7 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 98Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Autobusy w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,2
  Podkarpackie
  2,8
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy82
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 1 benzyna
 • 82 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 32 16-20 lat
 • 32
 • 15 21-25 lat
 • 15
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 17 31 lat i więcej
 • 17
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie przeworskim
 • Powiat
  21,0 lat
  woj. podkarpackie
  20,5 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 425Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  7,2
  Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy384
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe38
 • 2 benzyna
 • 384 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 38 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 4 2 lata
 • 4
 • 7 3 lata
 • 7
 • 19 4-5 lat
 • 19
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 86 12-15 lat
 • 86
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie przeworskim
 • Tutaj
  13,6 lat
  woj. podkarpackie
  12,9 lat
  Cała Polska
  12,0 lat
 • 5 597Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Motocykle w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 71,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  71,3
  Województwo
  55,1
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 31 2 lata
 • 31
 • 81 3 lata
 • 81
 • 62 4-5 lat
 • 62
 • 79 6-7 lat
 • 79
 • 94 8-9 lat
 • 94
 • 196 10-11 lat
 • 196
 • 365 12-15 lat
 • 365
 • 440 16-20 lat
 • 440
 • 277 21-25 lat
 • 277
 • 502 26-30 lat
 • 502
 • 3 460 31 lat i więcej
 • 3 460
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie przeworskim
 • Tutaj
  28,3 lat
  Podkarpackie
  25,8 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek