Powiat przeworski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat przeworski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 644 Liczba mieszkańców
 • 698 km2 Powierzchnia
 • 113 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,7% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Kiszka Starosta
 • ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk Adres starostwa powiatowego
 • RPZ Tablice rejestracyjne
Powiat przeworski na mapie
Identyfikatory
 • 1814 TERYT (TERC)
Herb powiatu przeworskiego
powiat przeworski herb

powiat przeworski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku
16 648 77 81
16 649 77 81
Krasickiego 7
37-200 Przeworsk
Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku
16 641 23 99
16 641 23 19
Stepkiewicza 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
16 648 70 09 wew. 115
16 648 70 09
Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przeworsk
16 648 79 01
16 648 79 01
Rynek 1
37-200 Przeworsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przeworsku
16 648 74 25
16 648 74 25
Studziańska 4
37-200 Przeworsk
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
(16) 648-70-09
(16) 648-94-84
ul. Jagiellońska
37-200 Przeworsk

Powiat przeworski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat przeworski ma 78 644 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w 2050 roku wynosi 69 194, z czego 35 102 to kobiety, a 34 092 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu przeworskiego zawarli w 2017 roku 427 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,3% mieszkańców powiatu przeworskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przeworski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 68. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,86 na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego. W 2017 roku urodziło się 831 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,8% zgonów w powiecie przeworskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w powiecie przeworskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przeworskiego przypada 9.31 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 637 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 857 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przeworskiego -220. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 25 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  62,4% mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 78 644 Liczba mieszkańców
 • 39 929 Kobiety
 • 38 715 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przeworskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 69 194 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 102 Kobiety
 • 34 092 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przeworskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przeworskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przeworskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. przeworski
  40,3 lat
  Podkarpackie
  40,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przeworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przeworskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Kawalerowie/Panny
 • powiat przeworski
  30,3%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • powiat przeworski
  57,7%
  Podkarpackie
  57,1%
  Kraj
  55,8%
 • 56,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • pow. przeworski
  9,5%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. przeworski
  2,2%
  Podkarpackie
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przeworskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  5,2
  Cały kraj
  5,0
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. przeworski
  0,8
  woj. podkarpackie
  1,2
  Kraj
  1,7
 • 427 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przeworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 53 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 15 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,9
  Podkarpackie
  1,2
  Polska
  -0,0
 • 0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przeworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przeworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przeworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przeworskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 831 Urodzenia żywe
 • 415 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 416 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 10,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  woj. podkarpackie
  10,3
  Kraj
  10,5
 • 43,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat przeworski
  43,7
  Województwo
  42,4
  Polska
  44,2
 • 9.96 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.96
 • 45.15 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45.15
 • 102.2 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102.2
 • 86.83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86.83
 • 33.21 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.21
 • 7.8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.8
 • 3 370 g Średnia waga noworodków
 • 3 298 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 443 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 370 g
  Województwo
  3 345 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 70 Waga 4000g - 4499g
 • 70
 • 280 Waga 3500g - 3999g
 • 280
 • 297 Waga 3000g - 3499g
 • 297
 • 126 Waga 2500g - 2999g
 • 126
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. przeworski
  1,42
  Podkarpackie
  1,37
  Cała Polska
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. przeworski
  0,71
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,71
 • 1,09 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,09
  Województwo
  1,13
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie przeworskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 734 Zgony
 • 370 Kobiety
  (Zgony)
 • 364 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 9,3 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  9,3
  Województwo
  9,0
  Kraj
  10,1
 • 98,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  98,4
  Województwo
  94,3
  Cała Polska
  101,5
 • 6,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat przeworski
  6,7
  woj. podkarpackie
  4,5
  Polska
  4,0
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat przeworski
  2,0
  Podkarpackie
  2,5
  Cały kraj
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przeworskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  50,4%
  woj. podkarpackie
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 21,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  21,4%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  26,7%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. przeworski
  4,9%
  woj. podkarpackie
  4,2%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  0,0
  Cały kraj
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 208,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat przeworski
  208,0
  woj. podkarpackie
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  211,1
  Polska
  261,6
 • 490,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 551,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  490,7
  woj. podkarpackie
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 61,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  61,1
  Podkarpackie
  83,0
  Cała Polska
  87,7
 • 15,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat przeworski
  15,0
  woj. podkarpackie
  24,2
  Cała Polska
  31,8
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat przeworski
  10,0
  woj. podkarpackie
  5,3
  Cała Polska
  8,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat przeworski
  1,0%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 637 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 332 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 305 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 857 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 466 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 391 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 25 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -225 Saldo migracji
 • -138 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -87 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -220 Saldo migracji wewnętrznych
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -86 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przeworskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przeworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie przeworskim oddano do użytku 220 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,80 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie przeworskim to 23 534 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 299 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przeworskim to 5,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie przeworskim to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,24% mieszkań posiada łazienkę, 66,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,11% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 23 534 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 298,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  298,90
  Województwo
  308,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 86,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  86,70 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Cała Polska
  73,80 m2
 • 25,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,90 m2
  Podkarpackie
  25,10 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. przeworski
  4,13
  woj. podkarpackie
  4,09
  Kraj
  3,82
 • 3,35 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. przeworski
  3,35
  Województwo
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. przeworski
  0,81
  Podkarpackie
  0,79
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 220 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,80 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  2,80
  Podkarpackie
  3,82
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 168 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 1 305 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,93
  Podkarpackie
  4,63
  Polska
  3,91
 • 16,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  16,59
  Podkarpackie
  17,67
  Cała Polska
  18,14
 • 29 757 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat przeworski
  135,3 m2
  woj. podkarpackie
  106,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  Podkarpackie
  0,41 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  91,61%
  woj. podkarpackie
  94,57%
  Polska
  96,79%
 • 85,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  85,82%
  Podkarpackie
  91,58%
  Kraj
  93,66%
 • 82,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. przeworski
  82,24%
  Podkarpackie
  89,42%
  Cały kraj
  91,31%
 • 66,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat przeworski
  66,09%
  Podkarpackie
  77,61%
  Polska
  82,12%
 • 65,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. przeworski
  65,11%
  Podkarpackie
  73,50%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat przeworski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie przeworskim na 1000 mieszkańców pracuje 143 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim wynosiło w 2017 roku 13,9% (16,9% wśród kobiet i 11,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim wynosiło 3 336,59 PLN, co odpowiada 73.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego 853 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 269 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 416.

  55,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przeworskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,3% w przemyśle i budownictwie, a 7,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 143 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. przeworski
  143,0
  woj. podkarpackie
  213,0
  Kraj
  247,0
 • 13,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,9% Kobiety
 • 11,4% Mężczyźni
 • powiat przeworski
  13,9%
  Województwo
  9,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przeworskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 337 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 337 PLN
  Województwo
  3 837 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przeworskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 853 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 269 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 416 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 55,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 54,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,3% Przemysł i budownictwo
 • 9,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,5% Pozostałe
 • 24,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 283 Pracujący ogółem
 • 5 508 Kobiety
 • 5 775 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przeworskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 56,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  60,2
  Podkarpackie
  60,2
  Kraj
  63,4
 • 30,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat przeworski
  30,3
  woj. podkarpackie
  30,9
  Kraj
  34,0
 • 101,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  101,4
  woj. podkarpackie
  105,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przeworski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie przeworskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 720 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 624 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 428 nowych podmiotów, a 382 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (478) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (393) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (444) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (202) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie przeworskim najwięcej (205) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 504) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (84) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (1 270) podmiotów, a 71,3% (3 366) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie przeworskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (16.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 720 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 270 Przemysł i budownictwo
 • 3 366 Pozostała działalność
 • 428 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie przeworskim w 2017 roku
 • 382 Podmioty wyrejestrowane w powiecie przeworskim w 2017 roku
 • 3 624 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 504 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 504
 • 177 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 177
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 4 715 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 715
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 37 Spółdzielnie ogółem
 • 37
 • 247 Spółki handlowe ogółem
 • 247
 • 40  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 40
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 205  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 205
 • 35    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 203 Spółki cywilne ogółem
 • 203
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 624 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 020 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 020
 • 603 Budownictwo
 • 603
 • 479 Przetwórstwo przemysłowe
 • 479
 • 293 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 293
 • 290 Transport i gospodarka magazynowa
 • 290
 • 254 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 254
 • 205 Pozostała działalność
 • 205
 • 94 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 94
 • 86 Informacja i komunikacja
 • 86
 • 73 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 73
 • 68 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 68
 • 60 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60
 • 50 Edukacja
 • 50
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie przeworskim stwierdzono 659 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przeworskim wynosi 86,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przeworskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,57 (wykrywalność 74%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,40 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,93 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,60 (89%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 659 Przestępstwa ogółem
 • 659
 • 346 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 346
 • 126 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 126
 • 152 Przestępstwa drogowe
 • 152
 • 18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 18
 • 281 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 281
 • 8,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  8,38
  Województwo
  13,97
  Polska
  19,62
 • 4,40 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  4,40
  woj. podkarpackie
  6,34
  Cała Polska
  12,07
 • 1,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  1,60
  Podkarpackie
  5,46
  Cały kraj
  4,94
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat przeworski
  1,93
  Podkarpackie
  1,62
  Kraj
  1,78
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,23
  woj. podkarpackie
  0,39
  Polska
  0,49
 • 3,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. przeworski
  3,57
  woj. podkarpackie
  7,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  87%
  Województwo
  80%
  Cały kraj
  72%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  79%
  woj. podkarpackie
  63%
  Cały kraj
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. przeworski
  90%
  woj. podkarpackie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Podkarpackie
  99%
  Kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  Podkarpackie
  85%
  Kraj
  84%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat przeworski
  75%
  Województwo
  70%
  Polska
  52%

Powiat przeworski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu przeworskiego wyniosła w 2016 roku 53,1 mln złotych, co daje 674 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu przeworskiego - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,4 mln złotych, czyli 10,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu przeworskiego wyniosła w 2016 roku 56,1 mln złotych, co daje 712 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6.6%). W budżecie powiatu przeworskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 119 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie przeworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,9 mln

  852(100%)

  69,2 mln

  872(100%)

  80,8 mln

  1,0 tys(100%)

  62,0 mln

  781(100%)

  53,1 mln

  670(100%)

  61,2 mln

  774(100%)

  56,0 mln

  711(100%)

  53,1 mln

  674(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,6 mln

  199(23.3%)

  18,9 mln

  240(27.2%)

  17,9 mln

  225(22.1%)

  17,0 mln

  214(27.4%)

  17,7 mln

  223(33.3%)

  17,5 mln

  221(28.5%)

  16,0 mln

  203(28.6%)

  15,0 mln

  191(28.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,4 mln

  336(39.5%)

  23,3 mln

  297(33.7%)

  32,9 mln

  415(40.7%)

  12,2 mln

  153(19.6%)

  4,6 mln

  58,3(8.7%)

  6,3 mln

  79,7(10.3%)

  7,0 mln

  88,7(12.5%)

  9,6 mln

  122(18.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  69,7(8.2%)

  6,0 mln

  76,5(8.7%)

  6,4 mln

  80,7(7.9%)

  6,1 mln

  77,1(9.9%)

  6,1 mln

  76,8(11.5%)

  6,3 mln

  79,6(10.3%)

  7,7 mln

  97,9(13.8%)

  6,4 mln

  81,4(12.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,2 mln

  53,5(6.3%)

  4,3 mln

  54,2(6.2%)

  4,4 mln

  55,7(5.5%)

  4,7 mln

  59,9(7.7%)

  4,8 mln

  60,5(9%)

  5,0 mln

  62,8(8.1%)

  5,2 mln

  65,8(9.3%)

  4,9 mln

  62,2(9.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  71,8(8.4%)

  3,4 mln

  43,1(4.9%)

  3,6 mln

  44,9(4.4%)

  3,4 mln

  42,9(5.5%)

  3,5 mln

  44,7(6.7%)

  3,6 mln

  45,7(5.9%)

  3,7 mln

  46,5(6.5%)

  3,7 mln

  47,6(7.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  41,2(4.8%)

  5,2 mln

  66,3(7.5%)

  6,1 mln

  76,4(7.5%)

  3,8 mln

  48,3(6.2%)

  4,2 mln

  53,1(7.9%)

  4,7 mln

  59,4(7.7%)

  3,7 mln

  46,9(6.6%)

  3,4 mln

  42,9(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  28,5(3.4%)

  2,7 mln

  34,3(3.9%)

  2,6 mln

  33,1(3.3%)

  2,9 mln

  36,4(4.7%)

  4,6 mln

  58,4(8.7%)

  3,1 mln

  38,6(5%)

  2,8 mln

  34,9(4.9%)

  2,8 mln

  35,3(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  18,0(2.1%)

  1,5 mln

  18,9(2.1%)

  1,7 mln

  21,8(2.1%)

  1,6 mln

  20,0(2.6%)

  1,7 mln

  21,4(3.2%)

  1,7 mln

  21,5(2.8%)

  1,8 mln

  22,5(3.2%)

  2,0 mln

  25,6(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  200,0 tys

  2,5(0.3%)

  1,1 mln

  14,5(1.6%)

  926,7 tys

  11,7(1.1%)

  5,7 mln

  72,2(9.2%)

  1,6 mln

  20,1(3%)

  7,6 mln

  96,5(12.5%)

  4,7 mln

  59,6(8.4%)

  1,7 mln

  21,8(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  737,2 tys

  9,4(1.1%)

  795,3 tys

  10,1(1.1%)

  1,0 mln

  12,8(1.3%)

  1,2 mln

  14,8(1.9%)

  915,2 tys

  11,5(1.7%)

  1,1 mln

  13,3(1.7%)

  1,1 mln

  13,4(1.9%)

  1,1 mln

  13,5(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  637,3 tys

  8,1(1%)

  644,5 tys

  8,2(0.9%)

  914,4 tys

  11,5(1.1%)

  712,9 tys

  9,0(1.2%)

  644,0 tys

  8,1(1.2%)

  675,4 tys

  8,5(1.1%)

  750,4 tys

  9,5(1.3%)

  864,9 tys

  11,0(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  603,7 tys

  7,7(0.9%)

  821,7 tys

  10,4(1.2%)

  1,6 mln

  20,5(2%)

  1,9 mln

  23,9(3.1%)

  1,4 mln

  17,2(2.6%)

  1,1 mln

  14,4(1.9%)

  857,1 tys

  10,9(1.5%)

  777,5 tys

  9,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  297,9 tys

  3,8(0.4%)

  326,1 tys

  4,1(0.5%)

  469,2 tys

  5,9(0.6%)

  445,0 tys

  5,6(0.7%)

  433,7 tys

  5,5(0.8%)

  1,9 mln

  24,2(3.1%)

  502,2 tys

  6,4(0.9%)

  438,6 tys

  5,6(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  135,8 tys

  1,7(0.2%)

  149,0 tys

  1,9(0.2%)

  159,5 tys

  2,0(0.2%)

  168,5 tys

  2,1(0.3%)

  178,5 tys

  2,3(0.3%)

  181,2 tys

  2,3(0.3%)

  177,0 tys

  2,2(0.3%)

  185,3 tys

  2,4(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  46,3 tys

  0,6(0.1%)

  36,6 tys

  0,5(0%)

  131,9 tys

  1,7(0.2%)

  46,6 tys

  0,6(0.1%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  27,1 tys

  0,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  20,3 tys

  0,3(0%)

  31,2 tys

  0,4(0%)

  20,3 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  11,2 tys

  0,1(0%)

  13,6 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,8 tys

  1,5(0.2%)

  40,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  636,2 tys

  8,0(1.2%)

  303,5 tys

  3,8(0.5%)

  62,9 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie przeworskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat przeworski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu przeworskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,9 mln

  762(100%)

  60,5 mln

  762(100%)

  75,9 mln

  955(100%)

  62,9 mln

  793(100%)

  54,9 mln

  693(100%)

  64,2 mln

  811(100%)

  58,5 mln

  742(100%)

  56,1 mln

  712(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,8 mln

  303(39.8%)

  24,4 mln

  311(40.3%)

  25,4 mln

  320(33.4%)

  24,6 mln

  311(39.2%)

  24,4 mln

  308(44.5%)

  23,6 mln

  298(36.7%)

  24,2 mln

  307(41.4%)

  25,8 mln

  328(46%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,3 mln

  67,1(8.8%)

  5,4 mln

  68,2(8.9%)

  6,0 mln

  75,4(7.9%)

  6,7 mln

  84,3(10.6%)

  7,1 mln

  89,4(12.9%)

  7,6 mln

  96,6(11.9%)

  8,7 mln

  111(14.9%)

  9,6 mln

  121(17%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  71,3(9.4%)

  3,3 mln

  42,1(5.5%)

  3,5 mln

  44,3(4.6%)

  3,4 mln

  43,1(5.4%)

  3,5 mln

  44,6(6.4%)

  3,6 mln

  45,5(5.6%)

  3,6 mln

  46,2(6.2%)

  3,7 mln

  47,3(6.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  36,0(4.7%)

  3,8 mln

  48,0(6.2%)

  3,6 mln

  45,9(4.8%)

  3,8 mln

  48,2(6.1%)

  4,2 mln

  53,0(7.7%)

  4,4 mln

  55,9(6.9%)

  3,6 mln

  46,1(6.2%)

  3,4 mln

  42,8(6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,6 mln

  199(26.1%)

  14,3 mln

  182(23.6%)

  26,6 mln

  335(35%)

  10,7 mln

  135(17%)

  2,5 mln

  31,0(4.5%)

  6,2 mln

  78,7(9.7%)

  3,0 mln

  37,6(5.1%)

  3,3 mln

  41,5(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,8 mln

  23,2(3%)

  1,6 mln

  20,8(2.7%)

  1,6 mln

  20,7(2.2%)

  1,8 mln

  23,3(2.9%)

  1,8 mln

  22,2(3.2%)

  2,0 mln

  25,8(3.2%)

  2,5 mln

  31,5(4.2%)

  2,3 mln

  28,9(4.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  27,4(3.6%)

  1,8 mln

  22,9(3%)

  1,9 mln

  24,2(2.5%)

  1,9 mln

  23,8(3%)

  2,0 mln

  25,2(3.6%)

  2,2 mln

  27,6(3.4%)

  3,4 mln

  43,1(5.8%)

  2,1 mln

  26,8(3.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  200,0 tys

  2,5(0.3%)

  1,1 mln

  14,5(1.9%)

  938,1 tys

  11,8(1.2%)

  5,7 mln

  72,2(9.1%)

  1,6 mln

  20,1(2.9%)

  7,6 mln

  96,5(11.9%)

  4,7 mln

  59,6(8%)

  1,7 mln

  21,8(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  630,2 tys

  8,0(1.1%)

  642,0 tys

  8,2(1.1%)

  1,7 mln

  21,7(2.3%)

  1,3 mln

  16,3(2%)

  1,3 mln

  16,2(2.3%)

  1,4 mln

  17,7(2.2%)

  1,4 mln

  17,4(2.3%)

  1,4 mln

  18,0(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  824,0 tys

  10,5(1.4%)

  1,0 mln

  13,3(1.7%)

  1,7 mln

  21,3(2.2%)

  917,3 tys

  11,6(1.5%)

  3,0 mln

  37,6(5.4%)

  1,4 mln

  18,2(2.2%)

  1,0 mln

  12,9(1.7%)

  995,3 tys

  12,6(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  639,6 tys

  8,1(1.1%)

  968,8 tys

  12,3(1.6%)

  808,2 tys

  10,2(1.1%)

  875,6 tys

  11,0(1.4%)

  932,5 tys

  11,8(1.7%)

  1,8 mln

  22,5(2.8%)

  895,6 tys

  11,4(1.5%)

  938,1 tys

  11,9(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  326,5 tys

  4,2(0.5%)

  1,8 mln

  23,2(3%)

  1,8 mln

  23,3(2.4%)

  633,2 tys

  8,0(1%)

  1,7 mln

  21,9(3.2%)

  1,8 mln

  22,2(2.7%)

  1,2 mln

  14,6(2%)

  387,6 tys

  4,9(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  315

  0,0(0%)

  317

  0,0(0%)

  42,0 tys

  0,5(0.1%)

  160,7 tys

  2,0(0.3%)

  150,0 tys

  1,9(0.3%)

  121,9 tys

  1,5(0.2%)

  142,5 tys

  1,8(0.2%)

  172,2 tys

  2,2(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,0 tys

  1,0(0.1%)

  80,7 tys

  1,0(0.1%)

  82,3 tys

  1,0(0.1%)

  85,9 tys

  1,1(0.1%)

  89,0 tys

  1,1(0.2%)

  88,8 tys

  1,1(0.1%)

  83,3 tys

  1,1(0.1%)

  86,0 tys

  1,1(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  197,5 tys

  2,5(0.3%)

  72,3 tys

  0,9(0.1%)

  141,4 tys

  1,8(0.2%)

  39,5 tys

  0,5(0.1%)

  64,6 tys

  0,8(0.1%)

  59,5 tys

  0,8(0.1%)

  64,3 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  0,6(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,3(0%)

  49,0 tys

  0,6(0.1%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,6(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  23,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  81,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  624,8 tys

  7,9(1.1%)

  156,5 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat przeworski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19 552 mieszkańców powiatu przeworskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 673 kobiet oraz 9 879 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,2% średnie ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców powiatu przeworskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 23,4% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przeworskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przeworskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz podstawowe ukończone (20,3%).

  16,0% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,8% wśród dziewczynek i 16,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 751 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,19 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,7% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,17.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,19.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu przeworskiego w wieku potencjalnej nauki (32,2% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,7%
  Województwo
  15,7%
  Polska
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,6% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. przeworski
  30,3%
  Podkarpackie
  32,8%
  Cała Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  woj. podkarpackie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 9,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. przeworski
  9,2%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,9%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,0%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  23,4%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 26,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 20,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,3% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat przeworski
  1,2%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 751 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  751,0
  Województwo
  773,0
  Kraj
  811,0
 • 1,19 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,19
  Podkarpackie
  1,12
  Kraj
  1,01
 •  
 • 98,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 98,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 50,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,17
  Podkarpackie
  92,92
  Kraj
  96,62
 • 92,91 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,91
  Podkarpackie
  90,73
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. przeworski
  16,0
  Województwo
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 •  
 • 431,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 350,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  95,19
  woj. podkarpackie
  96,07
  Cała Polska
  100,01
 • 91,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  91,67
  Województwo
  91,31
  Cały kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat przeworski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. przeworski
  18,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 18 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 18 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 242,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 175,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przeworskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,0
  woj. podkarpackie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 24 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 24
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  woj. podkarpackie
  26,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 68,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przeworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przeworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przeworski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie przeworskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie przeworskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie przeworskim: 27 (publiczne: 27, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie przeworskim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 212 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 260 (uczestnicy: 92 115)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 610)
  • wystawy: 15 (uczestnicy: 1 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 6 500)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 37 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 2 360)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 37 (uczestnicy: 18 115)
  • konkursy: 40 (uczestnicy: 5 150)
  • pokazy teatralne: 40 (uczestnicy: 11 730)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 230)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 18 (uczestnicy: 560)
  • inne: 5 (uczestnicy: 7 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 65 (członkowie: 1 272)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 75)
  • taneczne: 4 (członkowie: 130)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 145)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • teatralne: 2 (członkowie: 39)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 192)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • koło gospodyń wiejskich: 41 (członkowie: 635)
  • inne: 2 (członkowie: 23)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 15 (absolwenci: 275)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 115)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 26)
  • wiedzy praktycznej: 5 (absolwenci: 70)
  • tańca: 2 (absolwenci: 32)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 32)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 20


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 64 (członkowie: 1 041)
  • teatralne: 5 (członkowie: 74)
  • muzyczne - instrumentalne: 19 (członkowie: 360)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 204)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 17 (członkowie: 218)
  • taneczne: 9 (członkowie: 185)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie przeworskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 444 miejscami na widowni. Odbyło się 816 seansów, na które przyszło 23 472 widzów, w tym 155 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 8 656 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie przeworskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 9 777 zwiedzających, co daje 1 244 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie przeworskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 305 401 wolumenów oraz 22 materiały elektroniczne zainwentaryzowane. We wszystkich placówkach zatudnionych było 51 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 311 848 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 82
  • dostępne dla czytelników: 48
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 48
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie przeworskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 52 497 wolumenów w tym ziobry specjalne: 376. Odnotowano 1 188 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 48 135 wolumenów. Odnotowano 1 636 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 14
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie przeworskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie przeworskim działało 51 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 661 członków. Zarejestrowano 2 564 ćwiczących (mężczyźni: 2 199, kobiety: 365, chłopcy do lat 18: 1 224, dziewczęta do lat 18: 330). Aktywnych było 85 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (51), instruktora sportowego (64) oraz inne osoby (28).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie przeworskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przeworski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat przeworski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 76 wypadków drogowych w powiecie przeworskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 94 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 96,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 3,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 175,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie przeworskim zarejestrowanych było 53 683 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 324 samochodów osobowych (474,0 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 208 samochodów ciężarowych (58,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 95 autobusów (1,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 369 ciągników siodłowych (4,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 159 motocykli (65,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma masę całkowitą 1650-1899 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 12,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie przeworskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 taksówki oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 76 Wypadki drogowe
 • 3 Ofiary śmiertelne
 • 94 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie przeworskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 96,50 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  96,5
  woj. podkarpackie
  79,1
  Polska
  87,6
 • 3,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  3,8
  woj. podkarpackie
  6,6
  Polska
  7,9
 • 5,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,6
  woj. podkarpackie
  9,5
  Cały kraj
  10,6
 • 175,10 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  175,1
  Podkarpackie
  136,2
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 683 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie przeworskim w 2016 roku
 • 37 324 Samochody osobowe
 • 4 208 Samochody ciężarowe
 • 348 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 95 Autobusy
 • 270 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 369 Ciągniki samochodowe
 • 369   Ciągniki siodłowe
 • 6 258 Ciągniki rolnicze
 • 5 159 Motocykle
 • 2 136   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 572 Motorowery
 • 37 324Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Samochody osobowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 474,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  474,0
  Podkarpackie
  507,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 070
  • 1400-1649 kg9 762
  • 1650-1899 kg10 132
  • 1900 kg i więcej8 360
 • 9 070 do 1399 kg
 • 9 762 1400-1649 kg
 • 10 132 1650-1899 kg
 • 8 360 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 888 do 1399 cm3
 • 13 888
 • 20 590 1400-1999 cm3
 • 20 590
 • 2 846 2000 i więcej cm3
 • 2 846
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 597
  • olej napędowy11 684
  • gaz (LPG)6 778
  • pozostałe265
 • 18 597 benzyna
 • 11 684 olej napędowy
 • 6 778 gaz (LPG)
 • 265 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 251 do 1 roku
 • 251
 • 162 2 lata
 • 162
 • 232 3 lata
 • 232
 • 723 4-5 lat
 • 723
 • 1 030 6-7 lat
 • 1 030
 • 1 906 8-9 lat
 • 1 906
 • 2 543 10-11 lat
 • 2 543
 • 7 484 12-15 lat
 • 7 484
 • 11 752 16-20 lat
 • 11 752
 • 4 877 21-25 lat
 • 4 877
 • 2 059 26-30 lat
 • 2 059
 • 4 305 31 lat i więcej
 • 4 305
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie przeworskim
 • Powiat
  18,4 lat
  woj. podkarpackie
  18,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 4 208Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  58,1
  Województwo
  76,8
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 248 do 999 kg
 • 2 248
 • 1 099 1000-1499 kg
 • 1 099
 • 295 1500-2999 kg
 • 295
 • 25 3000-3499 kg
 • 25
 • 78 3500-4999 kg
 • 78
 • 210 5000-6999 kg
 • 210
 • 105 7000-9999 kg
 • 105
 • 113 10000-14999 kg
 • 113
 • 35 15000 kg i więcej
 • 35
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna772
  • olej napędowy3 100
  • gaz (LPG)206
  • pozostałe130
 • 772 benzyna
 • 3 100 olej napędowy
 • 206 gaz (LPG)
 • 130 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 19 do 1 roku
 • 19
 • 32 2 lata
 • 32
 • 30 3 lata
 • 30
 • 95 4-5 lat
 • 95
 • 205 6-7 lat
 • 205
 • 261 8-9 lat
 • 261
 • 279 10-11 lat
 • 279
 • 739 12-15 lat
 • 739
 • 984 16-20 lat
 • 984
 • 423 21-25 lat
 • 423
 • 351 26-30 lat
 • 351
 • 790 31 lat i więcej
 • 790
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie przeworskim
 • Tutaj
  19,5 lat
  woj. podkarpackie
  18,3 lat
  Cała Polska
  18,2 lat
 • 95Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Autobusy w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,2 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  1,2
  Województwo
  2,7
  Cała Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy94
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 1 benzyna
 • 94 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 30 16-20 lat
 • 30
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 14 31 lat i więcej
 • 14
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie przeworskim
 • Tutaj
  21,1 lat
  Podkarpackie
  20,0 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 369Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat przeworski
  4,7
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy367
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 367 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 43 4-5 lat
 • 43
 • 28 6-7 lat
 • 28
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 64 12-15 lat
 • 64
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 27 21-25 lat
 • 27
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 11 31 lat i więcej
 • 11
 • 12,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie przeworskim
 • powiat przeworski
  12,9 lat
  woj. podkarpackie
  12,6 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 5 159Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie przeworskim
 • Motocykle w powiecie przeworskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  65,5
  Województwo
  49,6
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 57 do 1 roku
 • 57
 • 19 2 lata
 • 19
 • 23 3 lata
 • 23
 • 53 4-5 lat
 • 53
 • 66 6-7 lat
 • 66
 • 152 8-9 lat
 • 152
 • 131 10-11 lat
 • 131
 • 285 12-15 lat
 • 285
 • 356 16-20 lat
 • 356
 • 223 21-25 lat
 • 223
 • 632 26-30 lat
 • 632
 • 3 162 31 lat i więcej
 • 3 162
 • 28,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie przeworskim
 • powiat przeworski
  28,5 lat
  woj. podkarpackie
  25,9 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba taksówek