Powiat oświęcimski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat oświęcimski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 151 562 Liczba mieszkańców
 • 406 km2 Powierzchnia
 • 374 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Starzec Starosta
 • ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim Adres starostwa powiatowego
 • KOS Tablice rejestracyjne
Powiat oświęcimski na mapie
Identyfikatory
 • 1213 TERYT (TERC)
Herb powiatu oświęcimskiego
powiat oświęcimski herb
Flaga powiatu oświęcimskiego
powiat oświęcimski flaga

powiat oświęcimski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
(033)844-89-00
(033)844-89-19
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
(033)847-52-80
(033)847-52-08
ul. Wyspiańskiego 2
32-600 Oświęcim
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
(033)844-47-25
(033)844-47-25
ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
(033)843-28-29
(033)843-28-29
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu
(033)843-29-95
(033)843-29-95
ul. Nideckiego 26
32-600 Oświęcim
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
(33) 844-96-00
(33) 844-96-19
ul. St. Wyspiańskiego
32-602 Oświęcim

Powiat oświęcimski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat oświęcimski ma 151 562 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego w 2050 roku wynosi 135 099, z czego 68 849 to kobiety, a 66 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego zawarli w 2021 roku 659 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat oświęcimski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -993. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,53 na 1000 mieszkańców powiatu oświęcimskiego. W 2021 roku urodziło się 1 218 dzieci, w tym 46,2% dziewczynek i 53,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 32,5% zgonów w powiecie oświęcimskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,2% zgonów w powiecie oświęcimskim były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oświęcimskiego przypada 14.54 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 483 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 662 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oświęcimskiego -179. W tym samym roku 37 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  59,0% mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 151 562 Liczba mieszkańców
 • 77 934 Kobiety
 • 73 628 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 135 099 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 849 Kobiety
 • 66 250 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  42,8 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat oświęcimski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat oświęcimski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat oświęcimski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. oświęcimski
  27,3%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,0%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,8%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat oświęcimski
  6,7%
  Województwo
  5,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. oświęcimski
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. oświęcimski
  4,3
  Małopolskie
  4,9
  Cały kraj
  4,4
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 659 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -993 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -503 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -490 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,5
  Województwo
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -8,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oświęcimskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 218 Urodzenia żywe
 • 563 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 655 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,2%
  53,8%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,0
  woj. małopolskie
  9,8
  Polska
  8,7
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 332 g Średnia waga noworodków
 • 3 231 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 419 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 332 g
  Województwo
  3 319 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 375 Waga 3500g - 3999g
 • 375
 • 488 Waga 3000g - 3499g
 • 488
 • 177 Waga 2500g - 2999g
 • 177
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,58
  Małopolskie
  0,68
  Polska
  0,64
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat oświęcimski
  0,55
  Małopolskie
  0,82
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie oświęcimskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 211 Zgony
 • 1 066 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 145 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,5
  Województwo
  12,0
  Kraj
  13,6
 • 181,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat oświęcimski
  181,5
  woj. małopolskie
  122,4
  Kraj
  156,7
 • 1,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,6
  woj. małopolskie
  3,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat oświęcimski
  3,6
  woj. małopolskie
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat oświęcimski
  32,5%
  Małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat oświęcimski
  20,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat oświęcimski
  7,2%
  Województwo
  5,0%
  Kraj
  5,4%
 • 433 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 296,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat oświęcimski
  296,0
  Województwo
  251,3
  Cała Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 477,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 444,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. oświęcimski
  477,2
  Województwo
  452,3
  Cały kraj
  475,8
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 127,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  77,3
  woj. małopolskie
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 41,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. oświęcimski
  41,2
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. oświęcimski
  2,6
  woj. małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. oświęcimski
  0,2%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie oświęcimskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 89 Osoby w zamachach samobójczych
 • 35 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 54 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 58 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 59 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat oświęcimski
  59,0
  Małopolskie
  36,0
  Kraj
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  Województwo
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 14 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 14
 • 22 zażycie innych leków
 • 22
 • 8 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 8
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 7 inny
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 27 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 27
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 11 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 11
 • 12 zawód miłosny
 • 12
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 12 inna nie wymieniona
 • 12
 • 21 nieustalona
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 14 13-18 lat
 • 14
 • 7 19-24 lat
 • 7
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 37 30-49 lat
 • 37
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy17
  • pod wpływem alkoholu30
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków20
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 17 trzeźwy
 • 30 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 20 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 4 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 43 kawaler/panna
 • 43
 • 27 żonaty/zamężna
 • 27
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 6 wdowiec/wdowa
 • 6
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne3
  • podstawowe i gimnazjalne11
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie6
  • wyższe2
  • nieustalony60
 • 3 podstawowe niepełne
 • 11 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 2 wyższe
 • 60 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 19 na utrzymaniu innej osoby
 • 19
 • 1 renta
 • 1
 • 11 emerytura
 • 11
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 39 nieustalony
 • 39
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 6 emerytura
 • 6
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 483 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 774 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 709 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 662 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 863 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 799 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -163 Saldo migracji
 • -82 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -179 Saldo migracji wewnętrznych
 • -89 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -90 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie oświęcimskim oddano do użytku 714 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,71 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oświęcimskim to 53 053 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 20,4% na sprzedaż lub wynajem, 10,9% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oświęcimskim to 4,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie oświęcimskim to 110,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,42% mieszkań posiada łazienkę, 91,91% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,14% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie oświęcimskim 446 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 356 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 073 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 145 transakcji (mediana cen - 4 867 zł/m2, średnia - 4 573 zł/m2), a na rynku wtórnym 301 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 973 zł/m2, średnia - 3 805 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 356 zł
 • Powiat
  4 356 zł
  Małopolskie
  7 296 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 356 zł Ogółem
 • 4 356 zł
 • 4 394 zł do 40 m2
 • 4 394 zł
 • 4 453 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 453 zł
 • 4 482 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 482 zł
 • 3 430 zł od 80,1 m2
 • 3 430 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 073 zł
 • powiat oświęcimski
  4 073 zł
  woj. małopolskie
  7 250 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 073 zł Ogółem
 • 4 073 zł
 • 4 222 zł do 40 m2
 • 4 222 zł
 • 4 253 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 253 zł
 • 4 104 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 104 zł
 • 3 087 zł od 80,1 m2
 • 3 087 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 446
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2135
  • od 40,1 do 60 m2188
  • od 60,1 do 80 m297
  • od 80,1 m226
 • 135 do 40 m2
 • 188 od 40,1 do 60 m2
 • 97 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie oświęcimskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 867 zł
 • Tutaj
  4 867 zł
  Województwo
  7 331 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 867 zł Ogółem
 • 4 867 zł
 • 5 201 zł do 40 m2
 • 5 201 zł
 • 4 983 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 983 zł
 • 4 833 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 833 zł
 • 3 840 zł od 80,1 m2
 • 3 840 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 573 zł
 • Tutaj
  4 573 zł
  Województwo
  7 424 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 573 zł Ogółem
 • 4 573 zł
 • 5 014 zł do 40 m2
 • 5 014 zł
 • 4 810 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 810 zł
 • 4 677 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 677 zł
 • 3 697 zł od 80,1 m2
 • 3 697 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 145
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m232
  • od 40,1 do 60 m249
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m216
 • 32 do 40 m2
 • 49 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 973 zł
 • powiat oświęcimski
  3 973 zł
  woj. małopolskie
  7 202 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 3 973 zł Ogółem
 • 3 973 zł
 • 4 043 zł do 40 m2
 • 4 043 zł
 • 4 088 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 088 zł
 • 3 688 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 688 zł
 • 2 050 zł od 80,1 m2
 • 2 050 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 805 zł
 • Tutaj
  3 805 zł
  Województwo
  7 027 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 805 zł Ogółem
 • 3 805 zł
 • 4 008 zł do 40 m2
 • 4 008 zł
 • 4 067 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 067 zł
 • 3 553 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 553 zł
 • 2 243 zł od 80,1 m2
 • 2 243 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 301
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2103
  • od 40,1 do 60 m2139
  • od 60,1 do 80 m249
  • od 80,1 m210
 • 103 do 40 m2
 • 139 od 40,1 do 60 m2
 • 49 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 53 053 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 347,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  347,50
  Województwo
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,50 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,00 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,11
  Małopolskie
  3,91
  Cała Polska
  3,82
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,88
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,70
  woj. małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 714 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,71 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,71
  Małopolskie
  6,43
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3 343 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat oświęcimski
  4,68
  Województwo
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 22,06 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat oświęcimski
  22,06
  woj. małopolskie
  25,89
  Polska
  24,07
 • 78 895 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 110,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  110,5 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,52 m2
  Małopolskie
  0,63 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,76%
  Małopolskie
  97,03%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. oświęcimski
  97,68%
  Małopolskie
  95,28%
  Cały kraj
  94,01%
 • 96,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,42%
  Małopolskie
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 91,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat oświęcimski
  91,91%
  Województwo
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 82,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. oświęcimski
  82,14%
  Województwo
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat oświęcimski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie oświęcimskim na 1000 mieszkańców pracuje 207osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oświęcimskim wynosiło w 2021 roku 5,5% (6,9% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oświęcimskim wynosiło 5 422,84 PLN, co odpowiada 90.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oświęcimskiego 33 289 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 23 625 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 664.

  16,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oświęcimskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,4% w przemyśle i budownictwie, a 16,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. oświęcimski
  207,0
  Małopolskie
  255,0
  Kraj
  257,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,9% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • powiat oświęcimski
  5,5%
  Województwo
  4,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 423 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oświęcimskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 33 289 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 23 625 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 664 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,4% Przemysł i budownictwo
 • 18,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,3% Pozostałe
 • 42,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oświęcimskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 303 Pracujący ogółem
 • 15 714 Kobiety
 • 15 589 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,5
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  39,3
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 130,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat oświęcimski
  130,2
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat oświęcimski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie oświęcimskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 676 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 734 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 967 nowych podmiotów, a 598 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 509) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (885) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 345) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (471) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oświęcimskim najwięcej (1 332) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (15 182) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (98) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (3 849) podmiotów, a 74,8% (11 729) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oświęcimskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (16.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 676 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 849 Przemysł i budownictwo
 • 11 729 Pozostała działalność
 • 967 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2021 roku
 • 598 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2021 roku
 • 11 734 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 182 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 15 182
 • 391 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 391
 • 93 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 93
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 15 666 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 15 666
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 1 051 Spółki handlowe ogółem
 • 1 051
 • 74  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 787  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 787
 • 61    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 61
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 332 Spółki cywilne ogółem
 • 1 332
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 734 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 937 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 937
 • 1 927 Budownictwo
 • 1 927
 • 1 144 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 144
 • 1 139 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 139
 • 838 Transport i gospodarka magazynowa
 • 838
 • 640 Pozostała działalność
 • 640
 • 634 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 634
 • 608 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 608
 • 403 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 403
 • 386 Informacja i komunikacja
 • 386
 • 379 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 379
 • 306 Edukacja
 • 306
 • 167 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 167
 • 113 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 113
 • 47 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47
 • 41 Górnictwo i wydobywanie
 • 41
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie oświęcimskim stwierdzono 2 718 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,88 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oświęcimskim wynosi 76,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oświęcimskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,65 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 6,91 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,55 (50%), drogowe - 1,74 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,26 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 718 Przestępstwa ogółem
 • 2 718
 • 1 772 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 772
 • 540 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 540
 • 264 Przestępstwa drogowe
 • 264
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 1 050 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 050
 • 17,88 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  17,88
  Województwo
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 11,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,65
  Województwo
  10,79
  Polska
  12,82
 • 3,55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,55
  Województwo
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,74 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,74
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,85
 • 0,26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  0,26
  woj. małopolskie
  0,25
  Cały kraj
  0,35
 • 6,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  6,91
  Małopolskie
  9,25
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat oświęcimski
  77%
  Małopolskie
  76%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. oświęcimski
  80%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  64%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  51%
  Małopolskie
  76%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. oświęcimski
  99%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat oświęcimski
  49%
  Małopolskie
  57%
  Kraj
  53%

Powiat oświęcimski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oświęcimskiego wyniosła w 2021 roku 213,7 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 2.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu oświęcimskiego - 40.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.1%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 43,5 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oświęcimskiego wyniosła w 2021 roku 220,8 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8%). W budżecie powiatu oświęcimskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 325 złotych na mieszkańca (22,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 28,7 złotych na mieszkańca (2,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oświęcimskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  154,6 mln

  998(100%)

  139,4 mln

  901(100%)

  157,3 mln

  1,0 tys(100%)

  159,4 mln

  1,0 tys(100%)

  169,2 mln

  1,1 tys(100%)

  180,2 mln

  1,2 tys(100%)

  209,2 mln

  1,4 tys(100%)

  213,7 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  64,0 mln

  413(41.4%)

  64,7 mln

  418(46.4%)

  64,7 mln

  418(41.1%)

  69,9 mln

  453(43.9%)

  65,9 mln

  429(38.9%)

  72,7 mln

  474(40.4%)

  85,2 mln

  558(40.7%)

  86,9 mln

  573(40.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  24,4 mln

  158(15.8%)

  10,8 mln

  69,8(7.7%)

  22,2 mln

  144(14.1%)

  21,6 mln

  140(13.6%)

  14,9 mln

  97,0(8.8%)

  24,8 mln

  161(13.8%)

  21,0 mln

  138(10.1%)

  27,9 mln

  184(13.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 mln

  43,9(4.4%)

  8,0 mln

  51,6(5.7%)

  8,1 mln

  52,1(5.1%)

  10,0 mln

  64,8(6.3%)

  23,9 mln

  156(14.1%)

  15,9 mln

  103(8.8%)

  22,0 mln

  144(10.5%)

  21,2 mln

  140(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,1 mln

  130(13%)

  18,4 mln

  119(13.2%)

  19,3 mln

  125(12.3%)

  12,5 mln

  81,1(7.8%)

  13,8 mln

  90,0(8.2%)

  15,5 mln

  101(8.6%)

  16,9 mln

  110(8.1%)

  17,5 mln

  116(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,5 mln

  80,9(8.1%)

  13,3 mln

  85,6(9.5%)

  14,0 mln

  90,3(8.9%)

  13,7 mln

  88,7(8.6%)

  14,3 mln

  92,7(8.4%)

  16,4 mln

  107(9.1%)

  17,5 mln

  115(8.4%)

  16,9 mln

  112(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,8 mln

  44,1(4.4%)

  6,6 mln

  42,5(4.7%)

  7,1 mln

  45,7(4.5%)

  7,7 mln

  49,7(4.8%)

  8,3 mln

  53,7(4.9%)

  9,1 mln

  59,2(5%)

  13,1 mln

  85,5(6.2%)

  10,3 mln

  68,2(4.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,6 mln

  36,4(3.6%)

  4,6 mln

  29,8(3.3%)

  4,5 mln

  28,9(2.8%)

  5,1 mln

  33,2(3.2%)

  7,1 mln

  46,2(4.2%)

  7,4 mln

  48,3(4.1%)

  7,7 mln

  50,7(3.7%)

  8,2 mln

  53,9(3.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  9,1 mln

  58,5(5.9%)

  7,0 mln

  45,0(5%)

  9,0 mln

  57,9(5.7%)

  3,2 mln

  20,7(2%)

  6,3 mln

  40,9(3.7%)

  2,2 mln

  14,3(1.2%)

  5,3 mln

  34,7(2.5%)

  3,8 mln

  25,0(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  6,8(0.7%)

  326,2 tys

  2,1(0.2%)

  919,3 tys

  5,9(0.6%)

  350,6 tys

  2,3(0.2%)

  348,0 tys

  2,3(0.2%)

  2,1 mln

  14,0(1.2%)

  1,2 mln

  7,9(0.6%)

  3,7 mln

  24,2(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  744,9 tys

  4,8(0.5%)

  2,9 mln

  18,7(2.1%)

  3,2 mln

  20,4(2%)

  2,4 mln

  15,7(1.5%)

  1,9 mln

  12,1(1.1%)

  462,2 tys

  3,0(0.3%)

  2,2 mln

  14,2(1%)

  2,6 mln

  17,3(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  11,8(1.2%)

  1,7 mln

  10,7(1.2%)

  2,3 mln

  15,0(1.5%)

  2,1 mln

  13,3(1.3%)

  1,5 mln

  9,8(0.9%)

  2,0 mln

  13,1(1.1%)

  2,5 mln

  16,6(1.2%)

  2,5 mln

  16,8(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  587,9 tys

  3,8(0.4%)

  399,1 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  7,9(0.8%)

  1,1 mln

  7,1(0.7%)

  835,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,2 mln

  7,9(0.7%)

  1,1 mln

  7,1(0.5%)

  1,2 mln

  7,9(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  219,6 tys

  1,4(0.1%)

  249,3 tys

  1,6(0.2%)

  242,7 tys

  1,6(0.2%)

  344,7 tys

  2,2(0.2%)

  435,0 tys

  2,8(0.3%)

  395,6 tys

  2,6(0.2%)

  419,4 tys

  2,7(0.2%)

  793,9 tys

  5,2(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,8 tys

  0,1(0%)

  39,6 tys

  0,3(0%)

  861

  0,0(0%)

  306,9 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  17,6(1.3%)

  691,2 tys

  4,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,2 tys

  2,4(0.2%)

  362,6 tys

  2,4(0.2%)

  372,1 tys

  2,4(0.2%)

  399,6 tys

  2,6(0.2%)

  397,7 tys

  2,6(0.2%)

  395,2 tys

  2,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  507,2 tys

  3,3(0.3%)

  566,6 tys

  3,7(0.4%)

  426,5 tys

  2,8(0.3%)

  402,4 tys

  2,6(0.3%)

  721,3 tys

  4,7(0.4%)

  836,9 tys

  5,5(0.5%)

  594,1 tys

  3,9(0.3%)

  353,9 tys

  2,3(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,2(0%)

  40,3 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  48,5 tys

  0,3(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  45,9 tys

  0,3(0%)

  26,1 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  50,3 tys

  0,3(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  45,7 tys

  0,3(0%)

  21,4 tys

  0,1(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  448

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,4(0%)

  54,1 tys

  0,4(0%)

  53,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  127,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  32,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,0 tys

  0,3(0%)

  144,0 tys

  0,9(0.1%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oświęcimskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  152,0 mln

  981(100%)

  142,0 mln

  917(100%)

  157,0 mln

  1,0 tys(100%)

  156,0 mln

  1,0 tys(100%)

  163,7 mln

  1,1 tys(100%)

  191,3 mln

  1,2 tys(100%)

  205,1 mln

  1,3 tys(100%)

  220,8 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  66,4 mln

  428(43.7%)

  66,2 mln

  428(46.6%)

  66,8 mln

  432(42.5%)

  64,5 mln

  418(41.4%)

  68,2 mln

  444(41.7%)

  81,8 mln

  533(42.8%)

  94,8 mln

  621(46.2%)

  96,1 mln

  634(43.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,4 mln

  222(22.6%)

  37,3 mln

  241(26.3%)

  40,1 mln

  259(25.5%)

  44,1 mln

  286(28.2%)

  48,3 mln

  314(29.5%)

  51,4 mln

  335(26.9%)

  48,6 mln

  319(23.7%)

  57,4 mln

  379(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  81,0(8.3%)

  4,0 mln

  26,0(2.8%)

  10,3 mln

  66,7(6.6%)

  10,6 mln

  68,8(6.8%)

  6,7 mln

  43,6(4.1%)

  13,5 mln

  88,2(7.1%)

  12,6 mln

  82,5(6.1%)

  17,6 mln

  116(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,0 mln

  84,2(8.6%)

  11,6 mln

  75,1(8.2%)

  13,0 mln

  84,3(8.3%)

  11,2 mln

  72,6(7.2%)

  12,3 mln

  79,9(7.5%)

  13,4 mln

  87,6(7%)

  14,6 mln

  95,6(7.1%)

  14,5 mln

  95,7(6.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  41,0(4.2%)

  6,4 mln

  41,1(4.5%)

  6,8 mln

  44,1(4.3%)

  7,1 mln

  45,8(4.5%)

  7,9 mln

  51,6(4.8%)

  8,7 mln

  56,5(4.5%)

  9,5 mln

  62,4(4.6%)

  9,9 mln

  65,6(4.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,8 mln

  24,8(2.5%)

  2,6 mln

  16,7(1.8%)

  2,6 mln

  17,0(1.7%)

  3,2 mln

  20,6(2%)

  3,4 mln

  21,9(2.1%)

  3,3 mln

  21,8(1.8%)

  3,7 mln

  23,9(1.8%)

  4,7 mln

  31,3(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  17,9(1.8%)

  1,7 mln

  11,1(1.2%)

  2,0 mln

  13,0(1.3%)

  2,3 mln

  14,8(1.5%)

  4,4 mln

  28,4(2.7%)

  3,9 mln

  25,5(2%)

  4,1 mln

  27,2(2%)

  4,7 mln

  31,2(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  30,3(3.1%)

  4,0 mln

  26,0(2.8%)

  6,5 mln

  42,2(4.2%)

  2,4 mln

  15,4(1.5%)

  2,0 mln

  12,7(1.2%)

  2,0 mln

  12,7(1%)

  2,3 mln

  15,1(1.1%)

  3,3 mln

  21,4(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  13,2(1.3%)

  2,2 mln

  14,2(1.5%)

  2,0 mln

  13,0(1.3%)

  2,0 mln

  12,8(1.3%)

  1,9 mln

  12,3(1.2%)

  2,4 mln

  15,6(1.2%)

  2,7 mln

  17,5(1.3%)

  2,9 mln

  19,4(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  582,4 tys

  3,8(0.4%)

  338,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,8 mln

  11,4(1.1%)

  777,5 tys

  5,0(0.5%)

  596,2 tys

  3,9(0.4%)

  2,6 mln

  16,8(1.3%)

  2,0 mln

  13,3(1%)

  1,7 mln

  11,5(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  7,0(0.7%)

  1,9 mln

  12,0(1.3%)

  1,4 mln

  9,1(0.9%)

  1,3 mln

  8,2(0.8%)

  1,4 mln

  9,3(0.9%)

  780,7 tys

  5,1(0.4%)

  1,6 mln

  10,6(0.8%)

  1,7 mln

  11,4(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  23,8(2.4%)

  3,5 mln

  22,6(2.5%)

  2,9 mln

  18,8(1.8%)

  2,7 mln

  17,3(1.7%)

  2,1 mln

  14,0(1.3%)

  2,2 mln

  14,3(1.1%)

  1,7 mln

  11,3(0.8%)

  1,1 mln

  7,2(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  160,7 tys

  1,0(0.1%)

  176,9 tys

  1,1(0.1%)

  160,2 tys

  1,0(0.1%)

  294,6 tys

  1,9(0.2%)

  863,1 tys

  5,6(0.5%)

  397,5 tys

  2,6(0.2%)

  829,4 tys

  5,4(0.4%)

  431,4 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,2 tys

  2,4(0.2%)

  362,6 tys

  2,4(0.2%)

  366,0 tys

  2,4(0.2%)

  393,3 tys

  2,6(0.2%)

  394,7 tys

  2,6(0.2%)

  395,2 tys

  2,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  21,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,4 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  0,5(0%)

  75,8 tys

  0,5(0%)

  46,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  448

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,4(0%)

  54,1 tys

  0,4(0%)

  53,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  223,6 tys

  1,4(0.1%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  183,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  550,0 tys

  3,6(0.3%)

  37,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  127,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat oświęcimski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 315 mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 126 kobiet oraz 17 189 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu oświęcimskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oświęcimskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oświęcimskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2021 w powiecie oświęcimskim mieściło się 65 przedszkoli, w których do 273 oddziałów uczęszczało 5 679 dzieci (2 720 dziewczynek oraz 2 959 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim mieściło się 51 przedszkoli, w których do 173 oddziałów uczęszczało 4 152 dzieci (2 018 dziewczynek oraz 2 134 chłopców). Dostępne były 4 052 miejsca.

  17,8% mieszkańców powiatu oświęcimskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 943 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 53 szkoły podstawowe, w których w 711 oddziałach uczyło się 12 679 uczniów (6 205 kobiet oraz 6 474 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 474 oddziałach uczyło się 9 129 uczniów (4 432 kobiety oraz 4 697 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 119 oddziałach uczyło się 3 221 uczniów (2 047 kobiet oraz 1 174 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 886 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 127 oddziałach uczyło się 3 520 uczniów (2 186 kobiet oraz 1 334 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 140 absolwentów.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 55 oddziałach uczyło się 1 261 uczniów (350 kobiet oraz 911 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 22,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców powiatu oświęcimskiego w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  20,5%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. oświęcimski
  36,7%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. oświęcimski
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat oświęcimski
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,9%
  Małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,4%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. oświęcimski
  2,6%
  Małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. oświęcimski
  10,6%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Polska
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. oświęcimski
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 943 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat oświęcimski
  943,0
  woj. małopolskie
  901,0
  Polska
  896,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,74
  woj. małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 65Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 273 Oddziały
 • 9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 979 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat oświęcimski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 679 Dzieci
 • 2 720 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 959 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 118 2 lata i mniej
 • 118
 • 1 179 3 lata
 • 1 179
 • 1 416 4 lata
 • 1 416
 • 1 468 5 lata
 • 1 468
 • 1 476 6 lat
 • 1 476
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 54 2 lata i mniej
 • 54
 • 574 3 lata
 • 574
 • 666 4 lata
 • 666
 • 707 5 lata
 • 707
 • 715 6 lat
 • 715
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 605 3 lata
 • 605
 • 750 4 lata
 • 750
 • 761 5 lata
 • 761
 • 761 6 lat
 • 761
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • 162 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 444,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 441,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 52Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 679 Oddziały
 • 12 564 Uczniowie
 • 6 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 397 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,1%
  50,9%
 • 1 502 Uczniowie w 1 klasie
 • 729 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 773 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 415 Absolwenci
 • 698 Kobiety
  (absolwenci)
 • 717 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 32 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,0%
  67,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat oświęcimski
  17,8
  Województwo
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 18,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,5
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 1 005,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 846,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 158,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 103 Oddziały
 • 2 766 Uczniowie
 • 1 842 Kobiety
  (uczniowie)
 • 924 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,6%
  33,4%
 • 706 Uczniowie w 1 klasie
 • 450 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 256 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 655 Absolwenci
 • 436 Kobiety
  (absolwenci)
 • 219 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 455 Uczniowie
 • 205 Kobiety
  (uczniowie)
 • 250 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,1%
  54,9%
 • 231 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 126 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat oświęcimski
  27,1
  Małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 185,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 122,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 334 Uczniowie w 1 klasie
 • 98 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 236 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,6%
  79,4%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,9
  woj. małopolskie
  20,9
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,9
 • 24,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,3
 • 11,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oświęcimskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie oświęcimskim znajdowało się 11 hoteli (2 ★★★★, 8 ★★★, 1 ★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 158)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie oświęcimskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie oświęcimskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 263 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 505 (uczestnicy: 92 827)
  • seanse filmowe: 37 (uczestnicy: 1 540)
  • wystawy: 64 (uczestnicy: 5 980)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 21 (uczestnicy: 8 968)
  • koncerty: 89 (uczestnicy: 20 853)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 150 (uczestnicy: 6 822)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 153 (uczestnicy: 5 502)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 1 617)
  • pokazy teatralne: 69 (uczestnicy: 14 200)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 139 (uczestnicy: 11 536)
  • warsztaty: 591 (uczestnicy: 5 659)
  • inne: 157 (uczestnicy: 10 050)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 118 (członkowie: 2 707)
  • plastyczne/techniczne: 29 (członkowie: 404)
  • taneczne: 13 (członkowie: 275)
  • muzyczne: 14 (członkowie: 127)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 3 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 26 (członkowie: 473)
  • literackie: 3 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 1 024)
  • inne: 16 (członkowie: 327)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (absolwenci: 183)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 38)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 8)
  • tańca: 3 (absolwenci: 31)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 38)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 36)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • sale baletowe/taneczne: 10


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 69 (członkowie: 1 212)
  • teatralne: 7 (członkowie: 118)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 158)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 129)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 34 (członkowie: 620)
  • taneczne: 13 (członkowie: 187)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie oświęcimskim działało 5 kin posiadających 9 sal z 1 937 miejscami na widowni. Odbyło się 6 450 seansów, na które przyszło 97 304 widzów, w tym 1 315 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 19 177 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie oświęcimskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 585 704 zwiedzających, co daje 38 520 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie oświęcimskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 430 328 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 85 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 534 186 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 272
  • dostępne dla czytelników: 136
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 136
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie oświęcimskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 53 343 wolumeny w tym ziobry specjalne: 6 028. Odnotowano 336 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 105 046 wolumenów. Odnotowano 2 180 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oświęcimskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 763 członków. Zarejestrowano 4 595 ćwiczących (mężczyźni: 3 700, kobiety: 895, chłopcy do lat 18: 2 682, dziewczęta do lat 18: 694). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (129), instruktora sportowego (89) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oświęcimskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat oświęcimski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 71 wypadków drogowych w powiecie oświęcimskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 76 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 56,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych było 115 433 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 95 637 samochodów osobowych (626,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 876 samochodów ciężarowych (63,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 489 autobusów (3,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 771 ciągników siodłowych (5,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 678 motocykli (37,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie oświęcimskim znajdowały się 45 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 141 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 137 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 71 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 76 Ranni
  (rok 2021)
 • 16 Lekko ranni
 • 60 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oświęcimskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 46,85 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  46,8
  Województwo
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 2,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat oświęcimski
  2,6
  woj. małopolskie
  4,2
  Cała Polska
  5,9
 • 50,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat oświęcimski
  50,1
  Województwo
  76,0
  Polska
  69,4
 • 4,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  4,3
  woj. małopolskie
  5,7
  Cały kraj
  7,6
 • 56,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. oświęcimski
  56,3
  woj. małopolskie
  92,8
  Cała Polska
  80,2
 • 5,63 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat oświęcimski
  5,6
  woj. małopolskie
  6,4
  Cała Polska
  9,8
 • 107,04 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  107,0
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 115 433 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2020 roku
 • 95 637 Samochody osobowe
 • 8 876 Samochody ciężarowe
 • 220 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 489 Autobusy
 • 734 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 771 Ciągniki samochodowe
 • 771   Ciągniki siodłowe
 • 3 248 Ciągniki rolnicze
 • 5 678 Motocykle
 • 1 358   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 754 Motorowery
 • 95 637Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Samochody osobowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 626,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat oświęcimski
  626,4
  Województwo
  617,9
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg23 810
  • 1400-1649 kg25 206
  • 1650-1899 kg23 334
  • 1900 kg i więcej23 287
 • 23 810 do 1399 kg
 • 25 206 1400-1649 kg
 • 23 334 1650-1899 kg
 • 23 287 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 43 265 do 1399 cm3
 • 43 265
 • 46 281 1400-1999 cm3
 • 46 281
 • 6 091 2000 i więcej cm3
 • 6 091
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna55 897
  • olej napędowy25 997
  • gaz (LPG)12 562
  • pozostałe1 181
 • 55 897 benzyna
 • 25 997 olej napędowy
 • 12 562 gaz (LPG)
 • 1 181 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 372 do 1 roku
 • 1 372
 • 1 126 2 lata
 • 1 126
 • 1 370 3 lata
 • 1 370
 • 3 188 4-5 lat
 • 3 188
 • 3 678 6-7 lat
 • 3 678
 • 4 866 8-9 lat
 • 4 866
 • 6 435 10-11 lat
 • 6 435
 • 17 909 12-15 lat
 • 17 909
 • 21 460 16-20 lat
 • 21 460
 • 13 215 21-25 lat
 • 13 215
 • 6 712 26-30 lat
 • 6 712
 • 14 306 31 lat i więcej
 • 14 306
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oświęcimskim
 • Tutaj
  18,6 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 8 876Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 63,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  63,2
  Małopolskie
  97,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 461 do 999 kg
 • 4 461
 • 2 460 1000-1499 kg
 • 2 460
 • 667 1500-2999 kg
 • 667
 • 75 3000-3499 kg
 • 75
 • 153 3500-4999 kg
 • 153
 • 405 5000-6999 kg
 • 405
 • 267 7000-9999 kg
 • 267
 • 280 10000-14999 kg
 • 280
 • 108 15000 kg i więcej
 • 108
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 503
  • olej napędowy6 153
  • gaz (LPG)397
  • pozostałe823
 • 1 503 benzyna
 • 6 153 olej napędowy
 • 397 gaz (LPG)
 • 823 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 50 do 1 roku
 • 50
 • 50 2 lata
 • 50
 • 75 3 lata
 • 75
 • 272 4-5 lat
 • 272
 • 343 6-7 lat
 • 343
 • 418 8-9 lat
 • 418
 • 651 10-11 lat
 • 651
 • 1 462 12-15 lat
 • 1 462
 • 1 703 16-20 lat
 • 1 703
 • 1 298 21-25 lat
 • 1 298
 • 693 26-30 lat
 • 693
 • 1 861 31 lat i więcej
 • 1 861
 • 20,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oświęcimskim
 • Powiat
  20,2 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 489Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Autobusy w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy417
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe66
 • 6 benzyna
 • 417 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 66 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 15 2 lata
 • 15
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 65 12-15 lat
 • 65
 • 114 16-20 lat
 • 114
 • 90 21-25 lat
 • 90
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 119 31 lat i więcej
 • 119
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oświęcimskim
 • pow. oświęcimski
  22,3 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 771Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. oświęcimski
  5,0
  woj. małopolskie
  8,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy652
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe113
 • 5 benzyna
 • 652 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 113 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 2 lata
 • 5
 • 6 3 lata
 • 6
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 41 6-7 lat
 • 41
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 183 12-15 lat
 • 183
 • 125 16-20 lat
 • 125
 • 117 21-25 lat
 • 117
 • 73 26-30 lat
 • 73
 • 78 31 lat i więcej
 • 78
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oświęcimskim
 • Tutaj
  17,7 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 5 678Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Motocykle w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 37,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat oświęcimski
  37,2
  woj. małopolskie
  42,5
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 91 do 1 roku
 • 91
 • 69 2 lata
 • 69
 • 57 3 lata
 • 57
 • 272 4-5 lat
 • 272
 • 144 6-7 lat
 • 144
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 243 10-11 lat
 • 243
 • 722 12-15 lat
 • 722
 • 806 16-20 lat
 • 806
 • 553 21-25 lat
 • 553
 • 367 26-30 lat
 • 367
 • 2 190 31 lat i więcej
 • 2 190
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  23,0 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oświęcimskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 097,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 097,2 km
  Województwo
  551,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 2,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat oświęcimski
  2,9 km
  Województwo
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 137 Liczba licencji na taksówki
 • 141 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami