Powiat oświęcimski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat oświęcimski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 148 899 Liczba mieszkańców
 • 406 km2 Powierzchnia
 • 367 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Starzec Starosta
 • ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim Adres starostwa powiatowego
 • KOS Tablice rejestracyjne
Powiat oświęcimski na mapie
Identyfikatory
 • 1213 TERYT (TERC)
Herb powiatu oświęcimskiego
powiat oświęcimski herb
Flaga powiatu oświęcimskiego
powiat oświęcimski flaga

powiat oświęcimski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
(033)844-89-00
(033)844-89-19
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
(033)847-52-80
(033)847-52-08
ul. Wyspiańskiego 2
32-600 Oświęcim
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
(033)844-47-25
(033)844-47-25
ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
(033)843-28-29
(033)843-28-29
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu
(033)843-29-95
(033)843-29-95
ul. Nideckiego 26
32-600 Oświęcim
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
(33) 844-96-00
(33) 844-96-19
ul. St. Wyspiańskiego
32-602 Oświęcim

Powiat oświęcimski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat oświęcimski ma 148 899 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego w 2050 roku wynosi 135 099, z czego 68 849 to kobiety, a 66 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego zawarli w 2022 roku 522 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,3% mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat oświęcimski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -797. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,33 na 1000 mieszkańców powiatu oświęcimskiego. W 2022 roku urodziło się 1 123 dzieci, w tym 50,3% dziewczynek i 49,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 292 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,1% zgonów w powiecie oświęcimskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,8% zgonów w powiecie oświęcimskim były nowotwory, a 8,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oświęcimskiego przypada 12.83 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 462 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 658 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oświęcimskiego -196. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 29.

  59,0% mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 148 899 Liczba mieszkańców
 • 76 753 Kobiety
 • 72 146 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 135 099 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 849 Kobiety
 • 66 250 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  42,8 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat oświęcimski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat oświęcimski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat oświęcimski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat oświęcimski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,3% Kawalerowie/Panny
 • pow. oświęcimski
  27,3%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. oświęcimski
  57,0%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  Województwo
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,7%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 522 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -797 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -398 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -399 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -5,3
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • -7,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oświęcimskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 123 Urodzenia żywe
 • 565 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 558 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,3%
  49,7%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat oświęcimski
  34,2
  Małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 97 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 97
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 292 g Średnia waga noworodków
 • 3 227 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 359 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 292 g
  Województwo
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 73 Waga 4000g - 4499g
 • 73
 • 301 Waga 3500g - 3999g
 • 301
 • 497 Waga 3000g - 3499g
 • 497
 • 171 Waga 2500g - 2999g
 • 171
 • 45 Waga 2000g - 2499g
 • 45
 • 18 Waga 1500g - 1999g
 • 18
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat oświęcimski
  1,26
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,63
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat oświęcimski
  0,58
  woj. małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie oświęcimskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 920 Zgony
 • 963 Kobiety
  (Zgony)
 • 957 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,2%
  49,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  woj. małopolskie
  10,5
  Polska
  11,9
 • 171,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. oświęcimski
  171,0
  Województwo
  115,7
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat oświęcimski
  2,7
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,1%
  Małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,8%
  Województwo
  25,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. oświęcimski
  8,4%
  Województwo
  5,3%
  Cały kraj
  6,7%
 • 118 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 356,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  356,2
  Małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 513,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 558,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 467,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. oświęcimski
  513,9
  Województwo
  431,8
  Polska
  426,2
 • 90,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat oświęcimski
  90,0
  Małopolskie
  61,4
  Kraj
  62,9
 • 41,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  41,5
  Województwo
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  13,0
  Małopolskie
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat oświęcimski
  1,0%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie oświęcimskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 71 Osoby w zamachach samobójczych
 • 38 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 46 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  47,0
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  38,0
 • 8 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 18 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 18
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 9 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 9
 • 10 samookaleczenie powierzchniowe
 • 10
 • 6 rzucenie się z wysokości
 • 6
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 27 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 27
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 10 zawód miłosny
 • 10
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 4 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 4
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 16 nieustalona
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 16 13-18 lat
 • 16
 • 15 19-24 lat
 • 15
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy24
  • pod wpływem alkoholu21
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 24 trzeźwy
 • 21 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 40 kawaler/panna
 • 40
 • 20 żonaty/zamężna
 • 20
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne11
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie11
  • wyższe3
  • nieustalony35
 • 6 podstawowe niepełne
 • 11 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 11 średnie
 • 3 wyższe
 • 35 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe2
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 2 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 29 na utrzymaniu innej osoby
 • 29
 • 1 renta
 • 1
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 462 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 757 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 705 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 658 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 869 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 789 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -167 Saldo migracji
 • -96 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -71 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -196 Saldo migracji wewnętrznych
 • -112 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -84 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 29 Saldo migracji zagranicznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie oświęcimskim oddano do użytku 786 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oświęcimskim to 54 902 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 368 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  53,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 39,3% na sprzedaż lub wynajem, 7,5% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oświęcimskim to 4,34 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie oświęcimskim to 100,00 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,38% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,84% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,47% mieszkań posiada łazienkę, 87,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,97% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie oświęcimskim 610 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 755 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 574 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 315 transakcji (mediana cen - 6 274 zł/m2, średnia - 6 012 zł/m2), a na rynku wtórnym 295 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 229 zł/m2, średnia - 5 075 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 755 zł
 • powiat oświęcimski
  5 755 zł
  woj. małopolskie
  9 273 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 5 755 zł Ogółem
 • 5 755 zł
 • 5 879 zł do 40 m2
 • 5 879 zł
 • 5 545 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 545 zł
 • 5 762 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 762 zł
 • 5 297 zł od 80,1 m2
 • 5 297 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 574 zł
 • Tutaj
  5 574 zł
  Województwo
  9 197 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 5 574 zł Ogółem
 • 5 574 zł
 • 5 629 zł do 40 m2
 • 5 629 zł
 • 5 561 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 561 zł
 • 5 720 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 720 zł
 • 4 965 zł od 80,1 m2
 • 4 965 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 610
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2197
  • od 40,1 do 60 m2285
  • od 60,1 do 80 m2108
  • od 80,1 m220
 • 197 do 40 m2
 • 285 od 40,1 do 60 m2
 • 108 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie oświęcimskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 274 zł
 • pow. oświęcimski
  6 274 zł
  Województwo
  9 130 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 6 274 zł Ogółem
 • 6 274 zł
 • 6 239 zł do 40 m2
 • 6 239 zł
 • 6 304 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 304 zł
 • 6 432 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 432 zł
 • 6 233 zł od 80,1 m2
 • 6 233 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 012 zł
 • Tutaj
  6 012 zł
  woj. małopolskie
  9 102 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 6 012 zł Ogółem
 • 6 012 zł
 • 6 027 zł do 40 m2
 • 6 027 zł
 • 5 892 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 892 zł
 • 6 145 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 145 zł
 • 6 209 zł od 80,1 m2
 • 6 209 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 315
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2102
  • od 40,1 do 60 m2140
  • od 60,1 do 80 m262
  • od 80,1 m211
 • 102 do 40 m2
 • 140 od 40,1 do 60 m2
 • 62 od 60,1 do 80 m2
 • 11 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 229 zł
 • Tutaj
  5 229 zł
  Małopolskie
  9 559 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 5 229 zł Ogółem
 • 5 229 zł
 • 5 364 zł do 40 m2
 • 5 364 zł
 • 5 257 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 257 zł
 • 5 064 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 064 zł
 • 2 916 zł od 80,1 m2
 • 2 916 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 075 zł
 • Powiat
  5 075 zł
  Małopolskie
  9 342 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 5 075 zł Ogółem
 • 5 075 zł
 • 5 188 zł do 40 m2
 • 5 188 zł
 • 5 227 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 227 zł
 • 5 118 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 118 zł
 • 3 288 zł od 80,1 m2
 • 3 288 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 295
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m295
  • od 40,1 do 60 m2145
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m29
 • 95 do 40 m2
 • 145 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 902 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 367,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  367,70
  Województwo
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 81,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  81,30 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,90 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,15 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat oświęcimski
  4,15
  Województwo
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 2,72 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat oświęcimski
  2,72
  woj. małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  woj. małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 786 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,26
  Małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 414 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,34 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,34
  Małopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 22,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. oświęcimski
  22,87
  Małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 78 638 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 100,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  100,0 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat oświęcimski
  0,53 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. oświęcimski
  99,38%
  Województwo
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. oświęcimski
  98,84%
  Małopolskie
  96,13%
  Kraj
  95,18%
 • 98,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat oświęcimski
  98,47%
  Województwo
  95,21%
  Cały kraj
  93,75%
 • 87,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  87,85%
  Małopolskie
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 84,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  84,97%
  Województwo
  67,24%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat oświęcimski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie oświęcimskim na 1000 mieszkańców pracuje 208osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oświęcimskim wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oświęcimskim wynosiło 5 899,89 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oświęcimskiego 33 289 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 23 625 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 664.

  6,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oświęcimskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 208 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  208,0
  Województwo
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,5% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • powiat oświęcimski
  4,9%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 423 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat oświęcimski
  5 900 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oświęcimskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 33 289 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 23 625 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 664 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,0% Przemysł i budownictwo
 • 21,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,3% Pozostałe
 • 49,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oświęcimskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 303 Pracujący ogółem
 • 15 714 Kobiety
 • 15 589 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  69,5
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 39,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  39,3
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 130,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  130,2
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat oświęcimski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie oświęcimskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 16 391 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 12 214 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 036 nowych podmiotów, a 624 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 509) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (885) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 345) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (471) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oświęcimskim najwięcej (1 330) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (15 896) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (100) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (4 066) podmiotów, a 74,6% (12 225) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oświęcimskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (17.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 391 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 100 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 066 Przemysł i budownictwo
 • 12 225 Pozostała działalność
 • 1 036 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2023 roku
 • 624 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2023 roku
 • 12 214 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 896 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 15 896
 • 388 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 388
 • 97 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 97
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 16 381 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 381
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 31 Spółdzielnie ogółem
 • 31
 • 1 200 Spółki handlowe ogółem
 • 1 200
 • 72  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 72
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 951  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 951
 • 62    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 62
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 330 Spółki cywilne ogółem
 • 1 330
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 214 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 975 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 975
 • 2 083 Budownictwo
 • 2 083
 • 1 228 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 228
 • 1 148 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 148
 • 830 Transport i gospodarka magazynowa
 • 830
 • 692 Pozostała działalność
 • 692
 • 658 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 658
 • 618 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 618
 • 456 Informacja i komunikacja
 • 456
 • 406 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 406
 • 366 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 366
 • 341 Edukacja
 • 341
 • 170 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 170
 • 126 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 126
 • 51 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51
 • 43 Górnictwo i wydobywanie
 • 43
 • 21 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 21
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie oświęcimskim stwierdzono 3 563 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,81 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oświęcimskim wynosi 80,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oświęcimskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,41 (wykrywalność 84%) oraz przeciwko mieniu - 7,63 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,65 (56%), drogowe - 1,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 563 Przestępstwa ogółem
 • 3 563
 • 2 455 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 455
 • 696 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 696
 • 255 Przestępstwa drogowe
 • 255
 • 60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 60
 • 1 142 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 142
 • 23,81 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  23,81
  woj. małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 16,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  16,41
  Małopolskie
  12,25
  Kraj
  12,98
 • 4,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  4,65
  Małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  1,70
  Województwo
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,40
  Małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 7,63 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  7,63
  Małopolskie
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat oświęcimski
  84%
  Małopolskie
  71%
  Kraj
  63%
 • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  56%
  woj. małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. oświęcimski
  98%
  woj. małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. oświęcimski
  87%
  Małopolskie
  82%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat oświęcimski
  48%
  woj. małopolskie
  56%
  Cały kraj
  51%

Powiat oświęcimski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oświęcimskiego wyniosła w 2022 roku 241,7 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu oświęcimskiego - 38.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (16.9%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,8 mln złotych, czyli 9,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oświęcimskiego wyniosła w 2022 roku 236,6 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (17.1%). W budżecie powiatu oświęcimskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 317 złotych na mieszkańca (20,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oświęcimskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  139,4 mln

  901(100%)

  157,3 mln

  1,0 tys(100%)

  159,4 mln

  1,0 tys(100%)

  169,2 mln

  1,1 tys(100%)

  180,2 mln

  1,2 tys(100%)

  209,2 mln

  1,4 tys(100%)

  213,7 mln

  1,4 tys(100%)

  241,7 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  64,7 mln

  418(46.4%)

  64,7 mln

  418(41.1%)

  69,9 mln

  453(43.9%)

  65,9 mln

  429(38.9%)

  72,7 mln

  474(40.4%)

  85,2 mln

  558(40.7%)

  86,9 mln

  573(40.7%)

  93,2 mln

  624(38.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  42,5(4.7%)

  7,1 mln

  45,7(4.5%)

  7,7 mln

  49,7(4.8%)

  8,3 mln

  53,7(4.9%)

  9,1 mln

  59,2(5%)

  13,1 mln

  85,5(6.2%)

  10,3 mln

  68,2(4.8%)

  40,9 mln

  274(16.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,8 mln

  69,8(7.7%)

  22,2 mln

  144(14.1%)

  21,6 mln

  140(13.6%)

  14,9 mln

  97,0(8.8%)

  24,8 mln

  161(13.8%)

  21,0 mln

  138(10.1%)

  27,9 mln

  184(13.1%)

  24,8 mln

  166(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,4 mln

  119(13.2%)

  19,3 mln

  125(12.3%)

  12,5 mln

  81,1(7.8%)

  13,8 mln

  90,0(8.2%)

  15,5 mln

  101(8.6%)

  16,9 mln

  110(8.1%)

  17,5 mln

  116(8.2%)

  19,3 mln

  129(8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  13,3 mln

  85,6(9.5%)

  14,0 mln

  90,3(8.9%)

  13,7 mln

  88,7(8.6%)

  14,3 mln

  92,7(8.4%)

  16,4 mln

  107(9.1%)

  17,5 mln

  115(8.4%)

  16,9 mln

  112(7.9%)

  17,9 mln

  120(7.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,0 mln

  51,6(5.7%)

  8,1 mln

  52,1(5.1%)

  10,0 mln

  64,8(6.3%)

  23,9 mln

  156(14.1%)

  15,9 mln

  103(8.8%)

  22,0 mln

  144(10.5%)

  21,2 mln

  140(9.9%)

  11,1 mln

  74,4(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,6 mln

  29,8(3.3%)

  4,5 mln

  28,9(2.8%)

  5,1 mln

  33,2(3.2%)

  7,1 mln

  46,2(4.2%)

  7,4 mln

  48,3(4.1%)

  7,7 mln

  50,7(3.7%)

  8,2 mln

  53,9(3.8%)

  8,5 mln

  56,6(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,0 mln

  45,0(5%)

  9,0 mln

  57,9(5.7%)

  3,2 mln

  20,7(2%)

  6,3 mln

  40,9(3.7%)

  2,2 mln

  14,3(1.2%)

  5,3 mln

  34,7(2.5%)

  3,8 mln

  25,0(1.8%)

  4,8 mln

  32,3(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  10,7(1.2%)

  2,3 mln

  15,0(1.5%)

  2,1 mln

  13,3(1.3%)

  1,5 mln

  9,8(0.9%)

  2,0 mln

  13,1(1.1%)

  2,5 mln

  16,6(1.2%)

  2,5 mln

  16,8(1.2%)

  2,9 mln

  19,4(1.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  39,6 tys

  0,3(0%)

  861

  0,0(0%)

  306,9 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 mln

  17,6(1.3%)

  691,2 tys

  4,6(0.3%)

  2,5 mln

  16,5(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  326,2 tys

  2,1(0.2%)

  919,3 tys

  5,9(0.6%)

  350,6 tys

  2,3(0.2%)

  348,0 tys

  2,3(0.2%)

  2,1 mln

  14,0(1.2%)

  1,2 mln

  7,9(0.6%)

  3,7 mln

  24,2(1.7%)

  1,8 mln

  12,3(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  566,6 tys

  3,7(0.4%)

  426,5 tys

  2,8(0.3%)

  402,4 tys

  2,6(0.3%)

  721,3 tys

  4,7(0.4%)

  836,9 tys

  5,5(0.5%)

  594,1 tys

  3,9(0.3%)

  353,9 tys

  2,3(0.2%)

  1,5 mln

  10,3(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  399,1 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  7,9(0.8%)

  1,1 mln

  7,1(0.7%)

  835,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,2 mln

  7,9(0.7%)

  1,1 mln

  7,1(0.5%)

  1,2 mln

  7,9(0.6%)

  1,4 mln

  9,7(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  249,3 tys

  1,6(0.2%)

  242,7 tys

  1,6(0.2%)

  344,7 tys

  2,2(0.2%)

  435,0 tys

  2,8(0.3%)

  395,6 tys

  2,6(0.2%)

  419,4 tys

  2,7(0.2%)

  793,9 tys

  5,2(0.4%)

  888,9 tys

  6,0(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,9 mln

  18,7(2.1%)

  3,2 mln

  20,4(2%)

  2,4 mln

  15,7(1.5%)

  1,9 mln

  12,1(1.1%)

  462,2 tys

  3,0(0.3%)

  2,2 mln

  14,2(1%)

  2,6 mln

  17,3(1.2%)

  580,3 tys

  3,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  370,2 tys

  2,4(0.2%)

  362,6 tys

  2,4(0.2%)

  372,1 tys

  2,4(0.2%)

  399,6 tys

  2,6(0.2%)

  397,7 tys

  2,6(0.2%)

  395,2 tys

  2,6(0.2%)

  397,0 tys

  2,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,2(0%)

  40,3 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,3(0%)

  48,5 tys

  0,3(0%)

  59,8 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,1 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  50,3 tys

  0,3(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  45,7 tys

  0,3(0%)

  21,4 tys

  0,1(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  448

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,4(0%)

  54,1 tys

  0,4(0%)

  53,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,0 tys

  0,3(0%)

  144,0 tys

  0,9(0.1%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oświęcimskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  142,0 mln

  917(100%)

  157,0 mln

  1,0 tys(100%)

  156,0 mln

  1,0 tys(100%)

  163,7 mln

  1,1 tys(100%)

  191,3 mln

  1,2 tys(100%)

  205,1 mln

  1,4 tys(100%)

  220,8 mln

  1,5 tys(100%)

  236,6 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  66,2 mln

  428(46.6%)

  66,8 mln

  432(42.5%)

  64,5 mln

  418(41.4%)

  68,2 mln

  444(41.7%)

  81,8 mln

  533(42.8%)

  94,8 mln

  621(46.2%)

  96,1 mln

  634(43.5%)

  93,3 mln

  625(39.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  37,3 mln

  241(26.3%)

  40,1 mln

  259(25.5%)

  44,1 mln

  286(28.2%)

  48,3 mln

  314(29.5%)

  51,4 mln

  335(26.9%)

  48,6 mln

  319(23.7%)

  57,4 mln

  379(26%)

  52,1 mln

  349(22%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,4 mln

  41,1(4.5%)

  6,8 mln

  44,1(4.3%)

  7,1 mln

  45,8(4.5%)

  7,9 mln

  51,6(4.8%)

  8,7 mln

  56,5(4.5%)

  9,5 mln

  62,4(4.6%)

  9,9 mln

  65,6(4.5%)

  40,6 mln

  272(17.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  75,1(8.2%)

  13,0 mln

  84,3(8.3%)

  11,2 mln

  72,6(7.2%)

  12,3 mln

  79,9(7.5%)

  13,4 mln

  87,6(7%)

  14,6 mln

  95,6(7.1%)

  14,5 mln

  95,7(6.6%)

  16,2 mln

  108(6.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  26,0(2.8%)

  10,3 mln

  66,7(6.6%)

  10,6 mln

  68,8(6.8%)

  6,7 mln

  43,6(4.1%)

  13,5 mln

  88,2(7.1%)

  12,6 mln

  82,5(6.1%)

  17,6 mln

  116(8%)

  12,2 mln

  81,8(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  16,7(1.8%)

  2,6 mln

  17,0(1.7%)

  3,2 mln

  20,6(2%)

  3,4 mln

  21,9(2.1%)

  3,3 mln

  21,8(1.8%)

  3,7 mln

  23,9(1.8%)

  4,7 mln

  31,3(2.1%)

  3,3 mln

  22,3(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  11,1(1.2%)

  2,0 mln

  13,0(1.3%)

  2,3 mln

  14,8(1.5%)

  4,4 mln

  28,4(2.7%)

  3,9 mln

  25,5(2%)

  4,1 mln

  27,2(2%)

  4,7 mln

  31,2(2.1%)

  3,2 mln

  21,6(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  26,0(2.8%)

  6,5 mln

  42,2(4.2%)

  2,4 mln

  15,4(1.5%)

  2,0 mln

  12,7(1.2%)

  2,0 mln

  12,7(1%)

  2,3 mln

  15,1(1.1%)

  3,3 mln

  21,4(1.5%)

  3,2 mln

  21,2(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  14,2(1.5%)

  2,0 mln

  13,0(1.3%)

  2,0 mln

  12,8(1.3%)

  1,9 mln

  12,3(1.2%)

  2,4 mln

  15,6(1.2%)

  2,7 mln

  17,5(1.3%)

  2,9 mln

  19,4(1.3%)

  2,8 mln

  18,7(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  22,6(2.5%)

  2,9 mln

  18,8(1.8%)

  2,7 mln

  17,3(1.7%)

  2,1 mln

  14,0(1.3%)

  2,2 mln

  14,3(1.1%)

  1,7 mln

  11,3(0.8%)

  1,1 mln

  7,2(0.5%)

  1,6 mln

  10,5(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  338,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,8 mln

  11,4(1.1%)

  777,5 tys

  5,0(0.5%)

  596,2 tys

  3,9(0.4%)

  2,6 mln

  16,8(1.3%)

  2,0 mln

  13,3(1%)

  1,7 mln

  11,5(0.8%)

  1,4 mln

  9,1(0.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  12,0(1.3%)

  1,4 mln

  9,1(0.9%)

  1,3 mln

  8,2(0.8%)

  1,4 mln

  9,3(0.9%)

  780,7 tys

  5,1(0.4%)

  1,6 mln

  10,6(0.8%)

  1,7 mln

  11,4(0.8%)

  1,3 mln

  8,6(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176,9 tys

  1,1(0.1%)

  160,2 tys

  1,0(0.1%)

  294,6 tys

  1,9(0.2%)

  863,1 tys

  5,6(0.5%)

  397,5 tys

  2,6(0.2%)

  829,4 tys

  5,4(0.4%)

  431,4 tys

  2,8(0.2%)

  462,3 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  370,2 tys

  2,4(0.2%)

  362,6 tys

  2,4(0.2%)

  366,0 tys

  2,4(0.2%)

  393,3 tys

  2,6(0.2%)

  394,7 tys

  2,6(0.2%)

  395,2 tys

  2,6(0.2%)

  397,0 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  5,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  0,5(0%)

  75,8 tys

  0,5(0%)

  46,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  0,1(0%)

  127,0 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 tys

  0,0(0%)

  183,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  550,0 tys

  3,6(0.3%)

  37,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,1 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,1(0%)

  23,5 tys

  0,2(0%)

  21,5 tys

  0,1(0%)

  24,7 tys

  0,2(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  448

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,4(0%)

  54,1 tys

  0,4(0%)

  53,3 tys

  0,3(0%)

  800

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat oświęcimski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 324 mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 128 kobiet oraz 17 197 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 22,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,4% mieszkańców powiatu oświęcimskiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,6% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oświęcimskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oświęcimskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz zasadnicze zawodowe (21,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,1%) oraz średnie zawodowe (25,9%).

  W roku 2022 w powiecie oświęcimskim mieściło się 65 przedszkoli, w których do 277 oddziałów uczęszczało 5 872 dzieci (2 813 dziewczynek oraz 3 059 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim mieściło się 51 przedszkoli, w których do 173 oddziałów uczęszczało 4 152 dzieci (2 018 dziewczynek oraz 2 134 chłopców). Dostępne były 4 052 miejsca.

  17,8% mieszkańców powiatu oświęcimskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 952 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 54 szkoły podstawowe, w których w 700 oddziałach uczyło się 12 624 uczniów (6 191 kobiet oraz 6 433 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 474 oddziałach uczyło się 9 129 uczniów (4 432 kobiety oraz 4 697 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 27,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,04.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 11 licea ogólnokształcące, w których w 133 oddziałach uczyło się 3 625 uczniów (2 317 kobiet oraz 1 308 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 857 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 127 oddziałach uczyło się 3 520 uczniów (2 186 kobiet oraz 1 334 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 140 absolwentów.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 8 Technik, w których w 135 oddziałach uczyło się 3 222 uczniów (1 083 kobiety oraz 2 139 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 580 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miało 9 Technik, w których w 114 oddziałach uczyło się 2 777 uczniów (987 kobiet oraz 1 790 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 564 absolwentów.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 113 uczniów (322 kobiety oraz 791 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,5% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 22,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,9 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców powiatu oświęcimskiego w wieku potencjalnej nauki (27,0% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 20,5% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,7%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. oświęcimski
  2,9%
  Małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. oświęcimski
  10,9%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. oświęcimski
  22,9%
  Małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat oświęcimski
  26,4%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 21,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat oświęcimski
  10,6%
  Województwo
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat oświęcimski
  3,2%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 952 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  952,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,74
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 65Przedszkola
 • 6 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 277 Oddziały
 • 10 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 979 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat oświęcimski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 872 Dzieci
 • 2 813 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 059 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 111 2 lata i mniej
 • 111
 • 1 341 3 lata
 • 1 341
 • 1 382 4 lata
 • 1 382
 • 1 516 5 lata
 • 1 516
 • 1 489 6 lat
 • 1 489
 • 33 7 lat i więcej
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 55 2 lata i mniej
 • 55
 • 641 3 lata
 • 641
 • 666 4 lata
 • 666
 • 726 5 lata
 • 726
 • 707 6 lat
 • 707
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 56 2 lata i mniej
 • 56
 • 700 3 lata
 • 700
 • 716 4 lata
 • 716
 • 790 5 lata
 • 790
 • 782 6 lat
 • 782
 • 15 7 lat i więcej
 • 15
 • 196 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 466,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 464,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 655 Oddziały
 • 12 458 Uczniowie
 • 6 135 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 323 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 1 652 Uczniowie w 1 klasie
 • 819 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 833 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 149 Absolwenci
 • 1 065 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 084 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 45 Oddziały
 • 166 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,7%
  66,3%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat oświęcimski
  18,0
  woj. małopolskie
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,0
 • 18,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,0
 • 19,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,0
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 981,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 827,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 153,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 45,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 38,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 98,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat oświęcimski
  98,04
  Województwo
  95,57
  Polska
  95,96
 • 97,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  97,27
  woj. małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oświęcimski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oświęcimski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 117 Oddziały
 • 3 122 Uczniowie
 • 2 091 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 031 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,0%
  33,0%
 • 1 097 Uczniowie w 1 klasie
 • 734 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 363 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 637 Absolwenci
 • 434 Kobiety
  (absolwenci)
 • 203 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 16 Oddziały
 • 503 Uczniowie
 • 226 Kobiety
  (uczniowie)
 • 277 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,9%
  55,1%
 • 220 Absolwenci
 • 104 Kobiety
  (absolwenci)
 • 116 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. oświęcimski
  27,3
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 196,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 137,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 58,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 135 Oddziały
 • 3 222 Uczniowie
 • 1 083 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 139 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,6%
  66,4%
 • 896 Uczniowie w 1 klasie
 • 316 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 580 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 580 Absolwenci
 • 204 Kobiety
  (absolwenci)
 • 376 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat oświęcimski
  23,9
  woj. małopolskie
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 233,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 153,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 470 Uczniowie w 1 klasie
 • 144 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 326 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 62 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,6%
  69,4%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,7
  Małopolskie
  21,6
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,7
 • 24,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,4
 • 10,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 42 Oddziały
 • 923 Uczniowie
 • 738 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,0%
  20,0%
 • 667 Uczniowie w 1 klasie
 • 528 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 139 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 253 Absolwenci
 • 229 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat oświęcimski
  22,0
  Województwo
  23,3
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat oświęcimski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat oświęcimski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oświęcimskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie oświęcimskim znajdowało się 13 hoteli (1 ★★★★★, 2 ★★★★, 7 ★★★, 2 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 10 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 158)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 13
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 13
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 7
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 18


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie oświęcimskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie oświęcimskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 269 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 2 678 (uczestnicy: 199 386)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 1 960)
  • wystawy: 77 (uczestnicy: 21 846)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 13 194)
  • koncerty: 118 (uczestnicy: 39 641)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 150 (uczestnicy: 14 167)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 366 (uczestnicy: 13 766)
  • konkursy: 37 (uczestnicy: 3 211)
  • pokazy teatralne: 144 (uczestnicy: 35 213)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 1 000)
  • interdyscyplinarne: 382 (uczestnicy: 39 274)
  • warsztaty: 1 150 (uczestnicy: 10 782)
  • inne: 185 (uczestnicy: 5 332)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 113 (członkowie: 3 312)
  • plastyczne/techniczne: 29 (członkowie: 526)
  • taneczne: 17 (członkowie: 567)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 130)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 60)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 30)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 650)
  • literackie: 2 (członkowie: 20)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 11 (członkowie: 995)
  • inne: 15 (członkowie: 310)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 18 (absolwenci: 277)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 32)
  • tańca: 5 (absolwenci: 108)
  • komputerowe: 5 (absolwenci: 51)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 4 (absolwenci: 58)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 10


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 73 (członkowie: 1 256)
  • teatralne: 8 (członkowie: 149)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 168)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 240)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 568)
  • taneczne: 11 (członkowie: 131)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oświęcimskim działało 5 kin posiadających 9 sal z 1 937 miejscami na widowni. Odbyły się 9 584 seanse, na które przyszło 149 687 widzów, w tym 2 261 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 34 887 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oświęcimskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 1 217 311 zwiedzających, co daje 81 350 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oświęcimskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 427 501 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 77 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 534 186 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 251
  • dostępne dla czytelników: 130
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 130
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 28
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie oświęcimskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 62 982 wolumeny w tym ziobry specjalne: 6 028. Odnotowano 413 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 6 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 105 046 wolumenów. Odnotowano 2 180 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 27
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oświęcimskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 763 członków. Zarejestrowano 4 595 ćwiczących (mężczyźni: 3 700, kobiety: 895, chłopcy do lat 18: 2 682, dziewczęta do lat 18: 694). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (129), instruktora sportowego (89) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oświęcimskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat oświęcimski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 60 wypadków drogowych w powiecie oświęcimskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 40,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 52,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych było 120 307 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 99 323 samochodów osobowych (665,2 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 9 355 samochodów ciężarowych (68,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 467 autobusów (3,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 857 ciągników siodłowych (5,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 126 motocykli (41,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,2 lat.


  W 2022 roku w powiecie oświęcimskim znajdowało się 46 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 154 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 134 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 60 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 63 Ranni
  (rok 2022)
 • 22 Lekko ranni
 • 41 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oświęcimskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 40,19 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  40,2
  Województwo
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 3,35 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  3,3
  Małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 42,20 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  42,2
  Małopolskie
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 4,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  5,4
 • 52,37 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. oświęcimski
  52,4
  Województwo
  89,2
  Cała Polska
  71,0
 • 8,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. oświęcimski
  8,3
  woj. małopolskie
  4,6
  Polska
  8,9
 • 105,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  105,0
  Województwo
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 120 307 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2022 roku
 • 99 323 Samochody osobowe
 • 9 355 Samochody ciężarowe
 • 207 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 467 Autobusy
 • 829 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 857 Ciągniki samochodowe
 • 857   Ciągniki siodłowe
 • 3 350 Ciągniki rolnicze
 • 6 126 Motocykle
 • 1 515   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 850 Motorowery
 • 99 323Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Samochody osobowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 665,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat oświęcimski
  665,2
  woj. małopolskie
  649,5
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg23 001
  • 1400-1649 kg25 401
  • 1650-1899 kg24 620
  • 1900 kg i więcej26 301
 • 23 001 do 1399 kg
 • 25 401 1400-1649 kg
 • 24 620 1650-1899 kg
 • 26 301 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 44 363 do 1399 cm3
 • 44 363
 • 48 386 1400-1999 cm3
 • 48 386
 • 6 574 2000 i więcej cm3
 • 6 574
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna57 902
  • olej napędowy26 799
  • gaz (LPG)12 776
  • pozostałe1 846
 • 57 902 benzyna
 • 26 799 olej napędowy
 • 12 776 gaz (LPG)
 • 1 846 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 079 do 1 roku
 • 1 079
 • 665 2 lata
 • 665
 • 1 427 3 lata
 • 1 427
 • 3 801 4-5 lat
 • 3 801
 • 4 166 6-7 lat
 • 4 166
 • 4 539 8-9 lat
 • 4 539
 • 5 756 10-11 lat
 • 5 756
 • 17 000 12-15 lat
 • 17 000
 • 22 361 16-20 lat
 • 22 361
 • 14 327 21-25 lat
 • 14 327
 • 7 402 26-30 lat
 • 7 402
 • 16 800 31 lat i więcej
 • 16 800
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  19,2 lat
  woj. małopolskie
  18,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 9 355Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  68,4
  Województwo
  102,9
  Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 566 do 999 kg
 • 4 566
 • 2 751 1000-1499 kg
 • 2 751
 • 684 1500-2999 kg
 • 684
 • 72 3000-3499 kg
 • 72
 • 153 3500-4999 kg
 • 153
 • 411 5000-6999 kg
 • 411
 • 283 7000-9999 kg
 • 283
 • 303 10000-14999 kg
 • 303
 • 132 15000 kg i więcej
 • 132
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 485
  • olej napędowy6 623
  • gaz (LPG)394
  • pozostałe853
 • 1 485 benzyna
 • 6 623 olej napędowy
 • 394 gaz (LPG)
 • 853 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 89 do 1 roku
 • 89
 • 40 2 lata
 • 40
 • 89 3 lata
 • 89
 • 270 4-5 lat
 • 270
 • 383 6-7 lat
 • 383
 • 414 8-9 lat
 • 414
 • 480 10-11 lat
 • 480
 • 1 480 12-15 lat
 • 1 480
 • 1 752 16-20 lat
 • 1 752
 • 1 426 21-25 lat
 • 1 426
 • 845 26-30 lat
 • 845
 • 2 087 31 lat i więcej
 • 2 087
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  20,7 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 467Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Autobusy w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,1
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy393
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe68
 • 6 benzyna
 • 393 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 68 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 22 4-5 lat
 • 22
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 34 12-15 lat
 • 34
 • 93 16-20 lat
 • 93
 • 97 21-25 lat
 • 97
 • 52 26-30 lat
 • 52
 • 137 31 lat i więcej
 • 137
 • 23,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  23,5 lat
  Małopolskie
  22,2 lat
  Kraj
  22,4 lat
 • 857Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,7
  Małopolskie
  9,7
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy741
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe110
 • 5 benzyna
 • 741 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 110 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 41 4-5 lat
 • 41
 • 52 6-7 lat
 • 52
 • 55 8-9 lat
 • 55
 • 93 10-11 lat
 • 93
 • 162 12-15 lat
 • 162
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 133 21-25 lat
 • 133
 • 73 26-30 lat
 • 73
 • 106 31 lat i więcej
 • 106
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oświęcimskim
 • Tutaj
  18,0 lat
  woj. małopolskie
  12,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 6 126Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Motocykle w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. oświęcimski
  41,0
  Województwo
  47,4
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 123 do 1 roku
 • 123
 • 81 2 lata
 • 81
 • 80 3 lata
 • 80
 • 152 4-5 lat
 • 152
 • 293 6-7 lat
 • 293
 • 164 8-9 lat
 • 164
 • 192 10-11 lat
 • 192
 • 643 12-15 lat
 • 643
 • 917 16-20 lat
 • 917
 • 719 21-25 lat
 • 719
 • 382 26-30 lat
 • 382
 • 2 380 31 lat i więcej
 • 2 380
 • 23,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oświęcimskim
 • Tutaj
  23,2 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 46 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 21 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oświęcimskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 125,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. oświęcimski
  1 125,0 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. oświęcimski
  3,1 km
  woj. małopolskie
  2,7 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 134 Liczba licencji na taksówki
 • 154 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami