Powiat oświęcimski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat oświęcimski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 152 687 Liczba mieszkańców
 • 406 km2 Powierzchnia
 • 381 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 55,6% Stopa urbanizacji
 • Zbigniew Starzec Starosta
 • ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim Adres starostwa powiatowego
 • KOS Tablice rejestracyjne
Powiat oświęcimski na mapie
Identyfikatory
 • 1213 TERYT (TERC)
Herb powiatu oświęcimskiego
powiat oświęcimski herb
Flaga powiatu oświęcimskiego
powiat oświęcimski flaga

powiat oświęcimski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu
(033)844-89-00
(033)844-89-19
ul. Zatorska 2
32-600 Oświęcim
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
(033)847-52-80
(033)847-52-08
ul. Wyspiańskiego 2
32-600 Oświęcim
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
(033)844-47-25
(033)844-47-25
ul. Łukasiewicza 4
32-600 Oświęcim
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
(033)843-28-29
(033)843-28-29
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu
(033)843-29-95
(033)843-29-95
ul. Nideckiego 26
32-600 Oświęcim
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
(33) 844-96-00
(33) 844-96-19
ul. St. Wyspiańskiego
32-602 Oświęcim

Powiat oświęcimski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat oświęcimski ma 152 687 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego w 2050 roku wynosi 135 099, z czego 68 849 to kobiety, a 66 250 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu oświęcimskiego zawarli w 2019 roku 709 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest stanu wolnego, 59,8% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat oświęcimski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -177. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,15 na 1000 mieszkańców powiatu oświęcimskiego. W 2019 roku urodziło się 1 504 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 45,7% zgonów w powiecie oświęcimskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w powiecie oświęcimskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu oświęcimskiego przypada 10.94 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 518 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 652 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu oświęcimskiego -134. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 6 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 40.

  59,4% mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 152 687 Liczba mieszkańców
 • 78 471 Kobiety
 • 74 216 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 135 099 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 849 Kobiety
 • 66 250 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  42,6 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat oświęcimski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu oświęcimskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. oświęcimski
  27,1%
  woj. małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,8% Żonaci/Zamężne
 • pow. oświęcimski
  59,8%
  Małopolskie
  56,8%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,9%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  5,3
  Cała Polska
  4,8
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 709 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -177 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -92 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -85 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,15 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,2
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  -0,9
 • -3,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie oświęcimskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 504 Urodzenia żywe
 • 724 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 780 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 9,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,8
  Małopolskie
  10,9
  Polska
  9,8
 • 38,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat oświęcimski
  38,5
  Małopolskie
  43,4
  Kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 320 g Średnia waga noworodków
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 393 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 320 g
  Województwo
  3 328 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 110 Waga 4000g - 4499g
 • 110
 • 386 Waga 3500g - 3999g
 • 386
 • 528 Waga 3000g - 3499g
 • 528
 • 207 Waga 2500g - 2999g
 • 207
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat oświęcimski
  1,32
  woj. małopolskie
  1,45
  Kraj
  1,38
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,64
  woj. małopolskie
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat oświęcimski
  0,66
  woj. małopolskie
  0,91
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie oświęcimskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 681 Zgony
 • 816 Kobiety
  (Zgony)
 • 865 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 10,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,9
  woj. małopolskie
  9,7
  Polska
  10,7
 • 111,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. oświęcimski
  111,8
  Województwo
  89,3
  Polska
  109,3
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat oświęcimski
  3,3
  Województwo
  3,1
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie oświęcimskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  45,7%
  Małopolskie
  46,1%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  27,1%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. oświęcimski
  8,1%
  Województwo
  6,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,7
  Kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,3
  Kraj
  70,4
 • 296,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  296,8
  Małopolskie
  256,0
  Kraj
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  237,9
  Kraj
  261,3
 • 499,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 518,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 480,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. oświęcimski
  499,9
  Województwo
  446,5
  Polska
  421,0
 • 94,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat oświęcimski
  94,0
  Małopolskie
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 32,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  32,9
  Województwo
  32,4
  Cały kraj
  35,1
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  7,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat oświęcimski
  0,0%
  woj. małopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie oświęcimskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 56 Osoby w zamachach samobójczych
 • 26 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 36 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  36,0
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 12 zażycie innych leków
 • 12
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 15 powieszenie się
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 4 choroba fizyczna
 • 4
 • 11 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 11
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy11
  • pod wpływem alkoholu19
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 11 trzeźwy
 • 19 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 22 żonaty/zamężna
 • 22
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 4 wdowiec/wdowa
 • 4
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie4
  • wyższe2
  • nieustalony32
 • 2 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 2 wyższe
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 18 praca
 • 18
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 3 renta
 • 3
 • 8 emerytura
 • 8
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 518 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 785 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 733 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 652 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 841 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 811 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Wymeldowania za granicę
 • 4 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -94 Saldo migracji
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -134 Saldo migracji wewnętrznych
 • -56 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -78 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 40 Saldo migracji zagranicznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 22 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie oświęcimskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie oświęcimskim oddano do użytku 542 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie oświęcimskim to 52 528 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 342 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,4% na sprzedaż lub wynajem, 6,8% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie oświęcimskim to 4,56 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie oświęcimskim to 107,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,75% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,65% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,38% mieszkań posiada łazienkę, 91,83% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,78% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie oświęcimskim 434 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 658 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 480 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 92 transakcje (mediana cen - 4 002 zł/m2, średnia - 3 936 zł/m2), a na rynku wtórnym 342 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 480 zł/m2, średnia - 3 355 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 658 zł
 • powiat oświęcimski
  3 658 zł
  woj. małopolskie
  6 460 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 3 658 zł Ogółem
 • 3 658 zł
 • 3 607 zł do 40 m2
 • 3 607 zł
 • 3 799 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 799 zł
 • 3 359 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 359 zł
 • 2 987 zł od 80,1 m2
 • 2 987 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 480 zł
 • Tutaj
  3 480 zł
  Województwo
  6 498 zł
  Cała Polska
  5 202 zł
 • 3 480 zł Ogółem
 • 3 480 zł
 • 3 514 zł do 40 m2
 • 3 514 zł
 • 3 593 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 593 zł
 • 3 316 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 316 zł
 • 2 823 zł od 80,1 m2
 • 2 823 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 434
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2148
  • od 40,1 do 60 m2209
  • od 60,1 do 80 m267
  • od 80,1 m210
 • 148 do 40 m2
 • 209 od 40,1 do 60 m2
 • 67 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie oświęcimskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 002 zł
 • pow. oświęcimski
  4 002 zł
  Województwo
  6 501 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 4 002 zł Ogółem
 • 4 002 zł
 • 4 075 zł do 40 m2
 • 4 075 zł
 • 4 002 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 002 zł
 • 3 901 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 901 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 936 zł
 • Tutaj
  3 936 zł
  woj. małopolskie
  6 681 zł
  Cały kraj
  5 752 zł
 • 3 936 zł Ogółem
 • 3 936 zł
 • 3 838 zł do 40 m2
 • 3 838 zł
 • 4 042 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 042 zł
 • 3 789 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 789 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 92
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m229
  • od 40,1 do 60 m252
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 29 do 40 m2
 • 52 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 480 zł
 • Tutaj
  3 480 zł
  Małopolskie
  6 356 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 3 480 zł Ogółem
 • 3 480 zł
 • 3 505 zł do 40 m2
 • 3 505 zł
 • 3 556 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 556 zł
 • 3 217 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 217 zł
 • 2 822 zł od 80,1 m2
 • 2 822 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 355 zł
 • Powiat
  3 355 zł
  Małopolskie
  6 267 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 3 355 zł Ogółem
 • 3 355 zł
 • 3 432 zł do 40 m2
 • 3 432 zł
 • 3 441 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 441 zł
 • 3 229 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 229 zł
 • 2 752 zł od 80,1 m2
 • 2 752 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 342
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2119
  • od 40,1 do 60 m2157
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m29
 • 119 do 40 m2
 • 157 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 52 528 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 342,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  342,20
  Województwo
  357,90
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  80,20 m2
  woj. małopolskie
  78,80 m2
  Cała Polska
  74,40 m2
 • 27,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  27,50 m2
  Małopolskie
  28,20 m2
  Kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat oświęcimski
  4,11
  Województwo
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat oświęcimski
  2,92
  woj. małopolskie
  2,79
  Polska
  2,59
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,71
  woj. małopolskie
  0,71
  Cała Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 542 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  3,55
  Małopolskie
  5,82
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 471 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,56
  Małopolskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 16,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. oświęcimski
  16,18
  Małopolskie
  22,49
  Cały kraj
  21,77
 • 58 074 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 107,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  107,1 m2
  Małopolskie
  92,3 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat oświęcimski
  0,38 m2
  Województwo
  0,54 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. oświęcimski
  98,75%
  Województwo
  96,99%
  Kraj
  96,93%
 • 97,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. oświęcimski
  97,65%
  Małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,92%
 • 96,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat oświęcimski
  96,38%
  Województwo
  93,42%
  Cały kraj
  91,66%
 • 91,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  91,83%
  Małopolskie
  82,86%
  Cały kraj
  82,84%
 • 81,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  81,78%
  Województwo
  63,61%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat oświęcimski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie oświęcimskim na 1000 mieszkańców pracuje 204osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie oświęcimskim wynosiło w 2020 roku 6,7% (8,4% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oświęcimskim wynosiło 4 615,99 PLN, co odpowiada 89.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oświęcimskiego 33 289 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 23 625 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -9 664.

  16,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu oświęcimskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,0% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  204,0
  Województwo
  250,0
  Cały kraj
  255,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • powiat oświęcimski
  6,7%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie oświęcimskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 616 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat oświęcimski
  4 616 PLN
  Województwo
  5 098 PLN
  Kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie oświęcimskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 33 289 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 23 625 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -9 664 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,3% Pozostałe
 • 42,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie oświęcimskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 31 305 Pracujący ogółem
 • 15 672 Kobiety
 • 15 633 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie oświęcimskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 68,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,4
  Województwo
  66,2
  Polska
  68,0
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  38,5
  Województwo
  34,4
  Cały kraj
  37,5
 • 129,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  129,0
  Województwo
  108,5
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat oświęcimski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie oświęcimskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 15 344 podmioty gospodarki narodowej, z czego 11 487 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 885 nowych podmiotów, a 471 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 509) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (885) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 345) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (471) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie oświęcimskim najwięcej (1 327) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (14 843) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (100) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,4% (3 748) podmiotów, a 74,9% (11 496) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie oświęcimskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (15.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 344 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 100 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 748 Przemysł i budownictwo
 • 11 496 Pozostała działalność
 • 885 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2020 roku
 • 471 Podmioty wyrejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2020 roku
 • 11 487 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 843 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 14 843
 • 396 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 396
 • 95 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 95
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 15 334 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 15 334
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 32 Spółdzielnie ogółem
 • 32
 • 986 Spółki handlowe ogółem
 • 986
 • 74  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 718  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 718
 • 60    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 60
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1 327 Spółki cywilne ogółem
 • 1 327
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 487 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 947 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 947
 • 1 830 Budownictwo
 • 1 830
 • 1 159 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 159
 • 1 119 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 119
 • 837 Transport i gospodarka magazynowa
 • 837
 • 612 Pozostała działalność
 • 612
 • 603 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 603
 • 595 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 595
 • 387 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 387
 • 379 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 379
 • 357 Informacja i komunikacja
 • 357
 • 294 Edukacja
 • 294
 • 159 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 159
 • 99 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 99
 • 50 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50
 • 33 Górnictwo i wydobywanie
 • 33
 • 22 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 22
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie oświęcimskim stwierdzono 2 806 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,32 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie oświęcimskim wynosi 79,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu oświęcimskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,70 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 8,32 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,52 (69%), drogowe - 1,28 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 806 Przestępstwa ogółem
 • 2 806
 • 1 944 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 944
 • 539 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 539
 • 196 Przestępstwa drogowe
 • 196
 • 62 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 62
 • 1 274 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 274
 • 18,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  18,32
  woj. małopolskie
  20,26
  Cały kraj
  19,96
 • 12,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  12,70
  Małopolskie
  10,99
  Kraj
  12,25
 • 3,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat oświęcimski
  3,52
  Małopolskie
  7,23
  Cała Polska
  5,17
 • 1,28 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  1,28
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,73
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,40
  Małopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,37
 • 8,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. oświęcimski
  8,32
  Małopolskie
  7,50
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  78%
  Cały kraj
  73%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat oświęcimski
  79%
  Małopolskie
  70%
  Kraj
  65%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  69%
  woj. małopolskie
  86%
  Cały kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. oświęcimski
  100%
  woj. małopolskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. oświęcimski
  97%
  Małopolskie
  84%
  Kraj
  87%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat oświęcimski
  65%
  woj. małopolskie
  54%
  Cały kraj
  54%

Powiat oświęcimski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu oświęcimskiego wyniosła w 2019 roku 180,2 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.8% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu oświęcimskiego - 40.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 35,7 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu oświęcimskiego wyniosła w 2019 roku 191,3 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.2% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.9%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.1%). W budżecie powiatu oświęcimskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 301 złotych na mieszkańca (24,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie oświęcimskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  135,0 mln

  871(100%)

  146,1 mln

  942(100%)

  154,6 mln

  998(100%)

  139,4 mln

  901(100%)

  157,3 mln

  1,0 tys(100%)

  159,4 mln

  1,0 tys(100%)

  169,2 mln

  1,1 tys(100%)

  180,2 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  63,1 mln

  407(46.7%)

  65,8 mln

  424(45%)

  64,0 mln

  413(41.4%)

  64,7 mln

  418(46.4%)

  64,7 mln

  418(41.1%)

  69,9 mln

  453(43.9%)

  65,9 mln

  429(38.9%)

  72,7 mln

  474(40.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,4 mln

  86,7(10%)

  17,9 mln

  115(12.2%)

  24,4 mln

  158(15.8%)

  10,8 mln

  69,8(7.7%)

  22,2 mln

  144(14.1%)

  21,6 mln

  140(13.6%)

  14,9 mln

  97,0(8.8%)

  24,8 mln

  161(13.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,9 mln

  70,3(8.1%)

  12,1 mln

  77,9(8.3%)

  12,5 mln

  80,9(8.1%)

  13,3 mln

  85,6(9.5%)

  14,0 mln

  90,3(8.9%)

  13,7 mln

  88,7(8.6%)

  14,3 mln

  92,7(8.4%)

  16,4 mln

  107(9.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,3 mln

  40,5(4.6%)

  6,5 mln

  42,2(4.5%)

  6,8 mln

  43,9(4.4%)

  8,0 mln

  51,6(5.7%)

  8,1 mln

  52,1(5.1%)

  10,0 mln

  64,8(6.3%)

  23,9 mln

  156(14.1%)

  15,9 mln

  103(8.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,7 mln

  108(12.4%)

  17,8 mln

  115(12.2%)

  20,1 mln

  130(13%)

  18,4 mln

  119(13.2%)

  19,3 mln

  125(12.3%)

  12,5 mln

  81,1(7.8%)

  13,8 mln

  90,0(8.2%)

  15,5 mln

  101(8.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,2 mln

  40,0(4.6%)

  6,6 mln

  42,6(4.5%)

  6,8 mln

  44,1(4.4%)

  6,6 mln

  42,5(4.7%)

  7,1 mln

  45,7(4.5%)

  7,7 mln

  49,7(4.8%)

  8,3 mln

  53,7(4.9%)

  9,1 mln

  59,2(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  31,0(3.6%)

  4,8 mln

  30,9(3.3%)

  5,6 mln

  36,4(3.6%)

  4,6 mln

  29,8(3.3%)

  4,5 mln

  28,9(2.8%)

  5,1 mln

  33,2(3.2%)

  7,1 mln

  46,2(4.2%)

  7,4 mln

  48,3(4.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,6 mln

  29,7(3.4%)

  7,9 mln

  51,1(5.4%)

  9,1 mln

  58,5(5.9%)

  7,0 mln

  45,0(5%)

  9,0 mln

  57,9(5.7%)

  3,2 mln

  20,7(2%)

  6,3 mln

  40,9(3.7%)

  2,2 mln

  14,3(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,7 mln

  17,1(2%)

  1,4 mln

  8,8(0.9%)

  1,1 mln

  6,8(0.7%)

  326,2 tys

  2,1(0.2%)

  919,3 tys

  5,9(0.6%)

  350,6 tys

  2,3(0.2%)

  348,0 tys

  2,3(0.2%)

  2,1 mln

  14,0(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,4 mln

  22,1(2.5%)

  2,1 mln

  13,4(1.4%)

  1,8 mln

  11,8(1.2%)

  1,7 mln

  10,7(1.2%)

  2,3 mln

  15,0(1.5%)

  2,1 mln

  13,3(1.3%)

  1,5 mln

  9,8(0.9%)

  2,0 mln

  13,1(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  812,8 tys

  5,2(0.6%)

  508,8 tys

  3,3(0.3%)

  587,9 tys

  3,8(0.4%)

  399,1 tys

  2,6(0.3%)

  1,2 mln

  7,9(0.8%)

  1,1 mln

  7,1(0.7%)

  835,5 tys

  5,4(0.5%)

  1,2 mln

  7,9(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  7,1(0.8%)

  734,7 tys

  4,7(0.5%)

  507,2 tys

  3,3(0.3%)

  566,6 tys

  3,7(0.4%)

  426,5 tys

  2,8(0.3%)

  402,4 tys

  2,6(0.3%)

  721,3 tys

  4,7(0.4%)

  836,9 tys

  5,5(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  717,5 tys

  4,6(0.5%)

  1,7 mln

  10,6(1.1%)

  744,9 tys

  4,8(0.5%)

  2,9 mln

  18,7(2.1%)

  3,2 mln

  20,4(2%)

  2,4 mln

  15,7(1.5%)

  1,9 mln

  12,1(1.1%)

  462,2 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,2 tys

  2,4(0.2%)

  362,6 tys

  2,4(0.2%)

  372,1 tys

  2,4(0.2%)

  399,6 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  190,1 tys

  1,2(0.1%)

  209,4 tys

  1,4(0.1%)

  219,6 tys

  1,4(0.1%)

  249,3 tys

  1,6(0.2%)

  242,7 tys

  1,6(0.2%)

  344,7 tys

  2,2(0.2%)

  435,0 tys

  2,8(0.3%)

  395,6 tys

  2,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  448

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,4(0%)

  54,1 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,3 tys

  0,2(0%)

  24,6 tys

  0,2(0%)

  45,9 tys

  0,3(0%)

  26,1 tys

  0,2(0%)

  25,0 tys

  0,2(0%)

  50,3 tys

  0,3(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  45,7 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,1 tys

  0,2(0%)

  40,3 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  127,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  66,3 tys

  0,4(0%)

  15,8 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  39,6 tys

  0,3(0%)

  861

  0,0(0%)

  306,9 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  50,0 tys

  0,3(0%)

  32,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,0 tys

  0,3(0%)

  144,0 tys

  0,9(0.1%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie oświęcimskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat oświęcimski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu oświęcimskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  139,0 mln

  897(100%)

  143,3 mln

  924(100%)

  152,0 mln

  981(100%)

  142,0 mln

  917(100%)

  157,0 mln

  1,0 tys(100%)

  156,0 mln

  1,0 tys(100%)

  163,7 mln

  1,1 tys(100%)

  191,3 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  68,6 mln

  442(49.3%)

  70,2 mln

  453(49%)

  66,4 mln

  428(43.7%)

  66,2 mln

  428(46.6%)

  66,8 mln

  432(42.5%)

  64,5 mln

  418(41.4%)

  68,2 mln

  444(41.7%)

  81,8 mln

  533(42.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  30,4 mln

  196(21.9%)

  31,5 mln

  203(22%)

  34,4 mln

  222(22.6%)

  37,3 mln

  241(26.3%)

  40,1 mln

  259(25.5%)

  44,1 mln

  286(28.2%)

  48,3 mln

  314(29.5%)

  51,4 mln

  335(26.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,8 mln

  43,6(4.9%)

  9,5 mln

  61,4(6.6%)

  12,6 mln

  81,0(8.3%)

  4,0 mln

  26,0(2.8%)

  10,3 mln

  66,7(6.6%)

  10,6 mln

  68,8(6.8%)

  6,7 mln

  43,6(4.1%)

  13,5 mln

  88,2(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,1 mln

  65,1(7.3%)

  10,6 mln

  68,5(7.4%)

  13,0 mln

  84,2(8.6%)

  11,6 mln

  75,1(8.2%)

  13,0 mln

  84,3(8.3%)

  11,2 mln

  72,6(7.2%)

  12,3 mln

  79,9(7.5%)

  13,4 mln

  87,6(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,1 mln

  39,4(4.4%)

  6,3 mln

  41,0(4.4%)

  6,4 mln

  41,0(4.2%)

  6,4 mln

  41,1(4.5%)

  6,8 mln

  44,1(4.3%)

  7,1 mln

  45,8(4.5%)

  7,9 mln

  51,6(4.8%)

  8,7 mln

  56,5(4.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  19,2(2.1%)

  1,4 mln

  9,1(1%)

  2,8 mln

  17,9(1.8%)

  1,7 mln

  11,1(1.2%)

  2,0 mln

  13,0(1.3%)

  2,3 mln

  14,8(1.5%)

  4,4 mln

  28,4(2.7%)

  3,9 mln

  25,5(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  18,7(2.1%)

  2,9 mln

  18,7(2%)

  3,8 mln

  24,8(2.5%)

  2,6 mln

  16,7(1.8%)

  2,6 mln

  17,0(1.7%)

  3,2 mln

  20,6(2%)

  3,4 mln

  21,9(2.1%)

  3,3 mln

  21,8(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  480,3 tys

  3,1(0.3%)

  624,4 tys

  4,0(0.4%)

  582,4 tys

  3,8(0.4%)

  338,6 tys

  2,2(0.2%)

  1,8 mln

  11,4(1.1%)

  777,5 tys

  5,0(0.5%)

  596,2 tys

  3,9(0.4%)

  2,6 mln

  16,8(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  20,4(2.3%)

  1,9 mln

  12,0(1.3%)

  2,1 mln

  13,2(1.3%)

  2,2 mln

  14,2(1.5%)

  2,0 mln

  13,0(1.3%)

  2,0 mln

  12,8(1.3%)

  1,9 mln

  12,3(1.2%)

  2,4 mln

  15,6(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  8,4(0.9%)

  2,3 mln

  15,0(1.6%)

  3,7 mln

  23,8(2.4%)

  3,5 mln

  22,6(2.5%)

  2,9 mln

  18,8(1.8%)

  2,7 mln

  17,3(1.7%)

  2,1 mln

  14,0(1.3%)

  2,2 mln

  14,3(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  26,8(3%)

  4,6 mln

  29,5(3.2%)

  4,7 mln

  30,3(3.1%)

  4,0 mln

  26,0(2.8%)

  6,5 mln

  42,2(4.2%)

  2,4 mln

  15,4(1.5%)

  2,0 mln

  12,7(1.2%)

  2,0 mln

  12,7(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  985,5 tys

  6,4(0.7%)

  502,1 tys

  3,2(0.4%)

  1,1 mln

  7,0(0.7%)

  1,9 mln

  12,0(1.3%)

  1,4 mln

  9,1(0.9%)

  1,3 mln

  8,2(0.8%)

  1,4 mln

  9,3(0.9%)

  780,7 tys

  5,1(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  883,0 tys

  5,7(0.6%)

  627,9 tys

  4,1(0.4%)

  223,6 tys

  1,4(0.1%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  183,0 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  550,0 tys

  3,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  193,2 tys

  1,2(0.1%)

  181,1 tys

  1,2(0.1%)

  160,7 tys

  1,0(0.1%)

  176,9 tys

  1,1(0.1%)

  160,2 tys

  1,0(0.1%)

  294,6 tys

  1,9(0.2%)

  863,1 tys

  5,6(0.5%)

  397,5 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  370,2 tys

  2,4(0.2%)

  362,6 tys

  2,4(0.2%)

  366,0 tys

  2,4(0.2%)

  393,3 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  25,4 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  160,0 tys

  1,0(0.1%)

  75,7 tys

  0,5(0%)

  75,8 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  448

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  54,7 tys

  0,4(0%)

  54,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,8 tys

  0,1(0%)

  18,9 tys

  0,1(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  2,5 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  127,8 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat oświęcimski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 33 526 mieszkańców powiatu oświęcimskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 243 kobiet oraz 17 283 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,9% mieszkańców powiatu oświęcimskiego, gimnazjalnym 5,1%, natomiast 16,5% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu oświęcimskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie oświęcimskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,9%) oraz średnie zawodowe (19,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2018 w powiecie oświęcimskim mieściło się 65 przedszkoli, w których do 262 oddziałów uczęszczało 5 715 dzieci (2 733 dziewczynki oraz 2 982 chłopców). Dostępnych było 5 979 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim mieściło się 51 przedszkoli, w których do 173 oddziałów uczęszczało 4 152 dzieci (2 018 dziewczynek oraz 2 134 chłopców). Dostępne były 4 052 miejsca.

  17,9% mieszkańców powiatu oświęcimskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,5% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 936 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,74 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 54 szkoły podstawowe, w których w 664 oddziałach uczyło się 12 015 uczniów (5 897 kobiet oraz 6 118 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miało 49 szkół podstawowych, w których w 474 oddziałach uczyło się 9 129 uczniów (4 432 kobiety oraz 4 697 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,8% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 28,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,16.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 14 licea ogólnokształcące, w których w 100 oddziałach uczyło się 2 618 uczniów (1 599 kobiet oraz 1 019 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 922 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 127 oddziałach uczyło się 3 520 uczniów (2 186 kobiet oraz 1 334 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 140 absolwentów.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 9 Technik, w których w 108 oddziałach uczyło się 2 459 uczniów (789 kobiet oraz 1 670 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 593 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie oświęcimskim placówkę miało 9 Technik, w których w 114 oddziałach uczyło się 2 777 uczniów (987 kobiet oraz 1 790 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 564 absolwentów.

  W powiecie oświęcimskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 39 oddziałach uczyło się 526 uczniów (165 kobiet oraz 361 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 13,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,4% mieszkańców powiatu oświęcimskiego w wieku potencjalnej nauki (27,6% kobiet i 27,2% mężczyzn).

 • 14,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  14,7%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 16,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,8%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 35,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • pow. oświęcimski
  2,2%
  Małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. oświęcimski
  10,4%
  woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. oświęcimski
  21,2%
  Małopolskie
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat oświęcimski
  28,9%
  woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,1%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat oświęcimski
  16,5%
  Województwo
  18,1%
  Kraj
  19,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat oświęcimski
  1,0%
  Małopolskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 936 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  936,0
  woj. małopolskie
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,74 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,74
  Województwo
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 65Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 262 Oddziały
 • 8 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 979 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat oświęcimski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 715 Dzieci
 • 2 733 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 982 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 151 2 lata i mniej
 • 151
 • 1 283 3 lata
 • 1 283
 • 1 334 4 lata
 • 1 334
 • 1 447 5 lata
 • 1 447
 • 1 470 6 lat
 • 1 470
 • 30 7 lat i więcej
 • 30
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 70 2 lata i mniej
 • 70
 • 611 3 lata
 • 611
 • 655 4 lata
 • 655
 • 680 5 lata
 • 680
 • 709 6 lat
 • 709
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 81 2 lata i mniej
 • 81
 • 672 3 lata
 • 672
 • 679 4 lata
 • 679
 • 767 5 lata
 • 767
 • 761 6 lat
 • 761
 • 22 7 lat i więcej
 • 22
 • 145 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 447,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 446,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 53Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 646 Oddziały
 • 11 915 Uczniowie
 • 5 869 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 046 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,3%
  50,7%
 • 1 493 Uczniowie w 1 klasie
 • 788 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 705 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 319 Absolwenci 2016
 • 645 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 674 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 18 Oddziały
 • 100 Uczniowie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci 2016
 • 7 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat oświęcimski
  18,1
  woj. małopolskie
  16,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,1
 • 18,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,1
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 5,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,6
 •  
 • 942,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 792,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 150,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 14 618 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski11 911
  • niemiecki2 675
 • 11 911 angielski
 • 2 675 niemiecki
 • 32 francuski
 • 1 243 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 228 niemiecki
 • 15 francuski
 • 42 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 42 angielski
 •  
 • 96,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat oświęcimski
  96,16
  Województwo
  95,56
  Polska
  95,46
 • 95,45 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,45
  woj. małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oświęcimski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat oświęcimski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 78 Oddziały
 • 1 965 Uczniowie
 • 1 313 Kobiety
  (uczniowie)
 • 652 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,8%
  33,2%
 • 667 Uczniowie w 1 klasie
 • 450 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 217 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 684 Absolwenci
 • 441 Kobiety
  (absolwenci)
 • 243 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22 Oddziały
 • 653 Uczniowie
 • 286 Kobiety
  (uczniowie)
 • 367 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,2%
 • 280 Absolwenci
 • 144 Kobiety
  (absolwenci)
 • 136 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. oświęcimski
  26,2
  woj. małopolskie
  26,5
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 98,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 66,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 108 Oddziały
 • 2 459 Uczniowie
 • 789 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 670 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,1%
  67,9%
 • 654 Uczniowie w 1 klasie
 • 229 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 425 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 593 Absolwenci
 • 208 Kobiety
  (absolwenci)
 • 385 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat oświęcimski
  22,8
  woj. małopolskie
  25,3
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 204,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 130,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 74,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 493 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 336 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,8%
  68,2%
 • 251 Uczniowie w 1 klasie
 • 69 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 182 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 33 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 24,2%
  75,8%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  13,5
  Małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,5
 • 13,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 13,7
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 • 30,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia specjalne dla młodzieży)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 9 328 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 831
  • niemiecki3 660
  • hiszpański376
  • francuski289
  • rosyjski172
 • 4 831 angielski
 • 3 660 niemiecki
 • 376 hiszpański
 • 289 francuski
 • 172 rosyjski
 • 85 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 85 niemiecki
 • 51 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 51 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat oświęcimski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 240 Uczniowie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 92,1%
  7,9%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 126 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 88 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 42 Oddziały
 • 863 Uczniowie
 • 683 Kobiety
  (uczniowie)
 • 180 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,1%
  20,9%
 • 255 Absolwenci
 • 220 Kobiety
  (absolwenci)
 • 35 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat oświęcimski
  21,2
  Województwo
  19,6
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 21,2 Szkoły policealne ogółem
 • 21,2
 • 24,0 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 24,0
 • 20,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20,5
 •  
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 9,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 240 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 240 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat oświęcimski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat oświęcimski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat oświęcimski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie oświęcimskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie oświęcimskim znajdowało się 11 hoteli (2 ★★★★, 7 ★★★, 1 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 22, liczba miejsc: 1 605)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 9
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 12
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 14


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie oświęcimskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie oświęcimskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 310 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 834 (uczestnicy: 67 833)
  • seanse filmowe: 22 (uczestnicy: 2 875)
  • wystawy: 46 (uczestnicy: 7 010)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 32 (uczestnicy: 4 525)
  • koncerty: 69 (uczestnicy: 12 393)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 79 (uczestnicy: 4 301)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 70 (uczestnicy: 3 960)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 1 995)
  • pokazy teatralne: 61 (uczestnicy: 11 753)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 60 (uczestnicy: 8 316)
  • warsztaty: 132 (uczestnicy: 3 650)
  • inne: 235 (uczestnicy: 6 965)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 133 (członkowie: 3 529)
  • plastyczne/techniczne: 30 (członkowie: 552)
  • taneczne: 20 (członkowie: 367)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 50)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 13)
  • teatralne: 1 (członkowie: 39)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 23 (członkowie: 337)
  • literackie: 2 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 1 049)
  • koło gospodyń wiejskich: 28 (członkowie: 607)
  • inne: 11 (członkowie: 474)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 30 (absolwenci: 346)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 32)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 100)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 16)
  • tańca: 8 (absolwenci: 110)
  • komputerowe: 6 (absolwenci: 63)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 12)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 9


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 67 (członkowie: 1 184)
  • teatralne: 7 (członkowie: 87)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 135)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 75)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 36 (członkowie: 685)
  • taneczne: 15 (członkowie: 192)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oświęcimskim działało 5 kin posiadających 9 sal z 1 937 miejscami na widowni. Odbyło się 4 675 seansów, na które przyszło 70 631 widzów, w tym 1 655 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 31 512 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oświęcimskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 511 571 zwiedzających, co daje 33 409 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oświęcimskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 447 969 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 84 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 39 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 534 186 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 305
  • dostępne dla czytelników: 159
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 159
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie oświęcimskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 53 016 wolumenów w tym ziobry specjalne: 6 027. Odnotowano 568 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 7 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 105 046 wolumenów. Odnotowano 2 180 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 22
  • dostępne dla czytelników: 15
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 15
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie oświęcimskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 763 członków. Zarejestrowano 4 595 ćwiczących (mężczyźni: 3 700, kobiety: 895, chłopcy do lat 18: 2 682, dziewczęta do lat 18: 694). Aktywnych było 89 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (129), instruktora sportowego (89) oraz inne osoby (23).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie oświęcimskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat oświęcimski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat oświęcimski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 65 wypadków drogowych w powiecie oświęcimskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 65 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 79,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych było 112 655 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 93 488 samochodów osobowych (609,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 8 654 samochodów ciężarowych (61,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 488 autobusów (3,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 743 ciągników siodłowych (4,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 420 motocykli (35,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,7 lat.


  W 2019 roku w powiecie oświęcimskim znajdowały się 33 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 140 taksówek oraz 140 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie oświęcimskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 65 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 65 Ranni
  (rok 2020)
 • 26 Lekko ranni
 • 39 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie oświęcimskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 42,57 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  42,6
  Województwo
  66,4
  Cała Polska
  61,5
 • 3,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  3,3
  Małopolskie
  4,6
  Cały kraj
  6,5
 • 42,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  42,6
  Małopolskie
  75,2
  Cały kraj
  69,2
 • 7,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  8,0
  Województwo
  6,6
  Cała Polska
  9,1
 • 79,89 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. oświęcimski
  79,9
  Województwo
  139,1
  Cała Polska
  110,9
 • 7,69 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. oświęcimski
  7,7
  woj. małopolskie
  6,9
  Polska
  10,6
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  113,2
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 112 655 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie oświęcimskim w 2019 roku
 • 93 488 Samochody osobowe
 • 8 654 Samochody ciężarowe
 • 237 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 488 Autobusy
 • 693 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 743 Ciągniki samochodowe
 • 743   Ciągniki siodłowe
 • 3 169 Ciągniki rolnicze
 • 5 420 Motocykle
 • 1 262   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 724 Motorowery
 • 93 488Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Samochody osobowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 609,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat oświęcimski
  609,1
  woj. małopolskie
  598,3
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg24 266
  • 1400-1649 kg25 072
  • 1650-1899 kg22 492
  • 1900 kg i więcej21 658
 • 24 266 do 1399 kg
 • 25 072 1400-1649 kg
 • 22 492 1650-1899 kg
 • 21 658 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 42 762 do 1399 cm3
 • 42 762
 • 44 965 1400-1999 cm3
 • 44 965
 • 5 761 2000 i więcej cm3
 • 5 761
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna54 831
  • olej napędowy25 220
  • gaz (LPG)12 413
  • pozostałe1 024
 • 54 831 benzyna
 • 25 220 olej napędowy
 • 12 413 gaz (LPG)
 • 1 024 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 656 do 1 roku
 • 1 656
 • 1 088 2 lata
 • 1 088
 • 1 258 3 lata
 • 1 258
 • 3 075 4-5 lat
 • 3 075
 • 3 644 6-7 lat
 • 3 644
 • 5 264 8-9 lat
 • 5 264
 • 7 069 10-11 lat
 • 7 069
 • 17 863 12-15 lat
 • 17 863
 • 21 459 16-20 lat
 • 21 459
 • 11 570 21-25 lat
 • 11 570
 • 6 293 26-30 lat
 • 6 293
 • 13 249 31 lat i więcej
 • 13 249
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  18,2 lat
  woj. małopolskie
  17,9 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 8 654Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 61,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  61,2
  Województwo
  94,4
  Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 408 do 999 kg
 • 4 408
 • 2 299 1000-1499 kg
 • 2 299
 • 659 1500-2999 kg
 • 659
 • 77 3000-3499 kg
 • 77
 • 152 3500-4999 kg
 • 152
 • 404 5000-6999 kg
 • 404
 • 266 7000-9999 kg
 • 266
 • 284 10000-14999 kg
 • 284
 • 105 15000 kg i więcej
 • 105
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 525
  • olej napędowy5 903
  • gaz (LPG)410
  • pozostałe816
 • 1 525 benzyna
 • 5 903 olej napędowy
 • 410 gaz (LPG)
 • 816 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 42 2 lata
 • 42
 • 91 3 lata
 • 91
 • 298 4-5 lat
 • 298
 • 297 6-7 lat
 • 297
 • 578 8-9 lat
 • 578
 • 648 10-11 lat
 • 648
 • 1 394 12-15 lat
 • 1 394
 • 1 669 16-20 lat
 • 1 669
 • 1 166 21-25 lat
 • 1 166
 • 664 26-30 lat
 • 664
 • 1 753 31 lat i więcej
 • 1 753
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  19,8 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 488Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Autobusy w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy417
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe65
 • 6 benzyna
 • 417 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 2 2 lata
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 18 10-11 lat
 • 18
 • 68 12-15 lat
 • 68
 • 119 16-20 lat
 • 119
 • 74 21-25 lat
 • 74
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 110 31 lat i więcej
 • 110
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie oświęcimskim
 • powiat oświęcimski
  21,5 lat
  Małopolskie
  20,4 lat
  Kraj
  21,2 lat
 • 743Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,8
  Małopolskie
  8,1
  Cała Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy622
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe115
 • 5 benzyna
 • 622 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 115 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 6 2 lata
 • 6
 • 15 3 lata
 • 15
 • 33 4-5 lat
 • 33
 • 44 6-7 lat
 • 44
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 66 10-11 lat
 • 66
 • 158 12-15 lat
 • 158
 • 125 16-20 lat
 • 125
 • 103 21-25 lat
 • 103
 • 70 26-30 lat
 • 70
 • 66 31 lat i więcej
 • 66
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie oświęcimskim
 • Tutaj
  17,0 lat
  woj. małopolskie
  12,4 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 5 420Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie oświęcimskim
 • Motocykle w powiecie oświęcimskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 35,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. oświęcimski
  35,3
  Województwo
  40,0
  Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 89 do 1 roku
 • 89
 • 48 2 lata
 • 48
 • 77 3 lata
 • 77
 • 247 4-5 lat
 • 247
 • 128 6-7 lat
 • 128
 • 193 8-9 lat
 • 193
 • 280 10-11 lat
 • 280
 • 681 12-15 lat
 • 681
 • 765 16-20 lat
 • 765
 • 444 21-25 lat
 • 444
 • 457 26-30 lat
 • 457
 • 2 011 31 lat i więcej
 • 2 011
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie oświęcimskim
 • Tutaj
  22,7 lat
  woj. małopolskie
  22,7 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 33 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie oświęcimskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 821,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. oświęcimski
  821,0 km
  woj. małopolskie
  419,4 km
  Polska
  496,9 km
 • 2,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. oświęcimski
  2,2 km
  woj. małopolskie
  1,9 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 140 Liczba licencji na taksówki
 • 140 Liczba taksówek