Obrzycko w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Obrzycko - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Obrzycko to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu szamotulskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Obrzycko.
 • 2 383 Liczba mieszkańców
 • 3,7 km² Powierzchnia
 • 637,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1238 Data założenia
 • 1458–1580, 1638–1934, 1990 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSZ Tablice rejestracyjne
 • Igor Kołoszuk Burmistrz miasta
Obrzycko na mapie
Identyfikatory
 • 16.527152.7030 Współrzędne GPS
 • 3024011 TERYT (TERC)
 • 0971212 SIMC
Herb miasta Obrzycko
Obrzycko herb

Jak Obrzycko wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Obrzycko na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Obrzycko wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Obrzycko plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
31Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
46Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
58Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
61Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
105Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
128Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
172Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
198Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
201Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
221Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
236Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
255Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
287Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
335Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
363Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
364Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Obrzycko - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-520Poczta Obrzycko

Obrzycko - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Obrzycku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Szamotułach (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. B. Chrobrego 17
64-500 Szamotuły
Urząd Miasta w Obrzycku
(61) 291-31-87
(61) 291-32-48
ul. Rynek 19
64-520 Obrzycko

Obrzycko - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Obrzycko jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 383, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 9,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Obrzycka zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Obrzycka jest stanu wolnego, 56,3% żyje w małżeństwie, 6,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Obrzycko ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -10. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,20 na 1000 mieszkańców Obrzycka. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 35,7% dziewczynek i 64,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 23,5% zgonów w Obrzycku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w Obrzycku były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Obrzycka przypada 10.08 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 33 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Obrzycka 15. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  58,9% mieszkańców Obrzycka jest w wieku produkcyjnym, 21,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Obrzycka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 383 Liczba mieszkańców
 • 1 223 Kobiety
 • 1 160 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Obrzycku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Obrzycku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Obrzycku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Obrzycka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,7 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Obrzycko, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Obrzycka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Obrzycko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Obrzycko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Obrzycko,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Obrzycko
  28,7%
  Województwo
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,3% Żonaci/Zamężne
 • Obrzycko
  56,3%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,2%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Miasto
  0,4%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Obrzycku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Obrzycko
  4,2
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Obrzycku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -10 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,20 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,2
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Obrzycku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Obrzycku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Obrzycku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Obrzycku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 9 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,7%
  64,3%
 • 5,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Obrzycko
  5,9
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,6
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 90 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 425 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 325 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 508 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 425 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 85 Waga 4000g - 4499g
 • 85
 • 252 Waga 3500g - 3999g
 • 252
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Obrzycko
  1,32
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Obrzycko
  0,60
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,75
  Wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Obrzycku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Obrzycko
  10,1
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 132,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  132,8
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,7
  Wielkopolskie
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szamotulskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  23,5%
  Województwo
  28,6%
  Polska
  36,0%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Obrzycko
  25,4%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Obrzycko
  4,2%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 52 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Cała Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Cała Polska
  70,6
 • 272,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Obrzycko
  272,9
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Kraj
  253,9
 • 252,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 309,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Obrzycko
  252,2
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 84,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Obrzycko
  64,4
  woj. wielkopolskie
  48,9
  Kraj
  62,9
 • 47,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  47,1
  Województwo
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Obrzycko
  4,3
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 25 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Obrzycku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Obrzycko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Obrzycko - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Obrzycku oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 7,12 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Obrzycku to 865 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 362 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  76,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Obrzycku to 4,59 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Obrzycku to 94,30 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,69% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,45% mieszkań posiada łazienkę, 79,77% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,58% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 865 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  362,40
  woj. wielkopolskie
  386,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,20 m2
  woj. wielkopolskie
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,90 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,28
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,76
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 7,12 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Obrzycko
  7,12
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,59
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 32,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Obrzycko
  32,68
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 1 603 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 94,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Obrzycko
  94,3 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Obrzycko
  0,67 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,69% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,69%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 95,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,61%
  Województwo
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 91,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  91,45%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 79,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,77%
  Województwo
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,58%
  woj. wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Obrzycko - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Obrzycku na 1000 mieszkańców pracuje 157osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 56,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Obrzycku wynosiło w 2023 roku 3,3% (3,3% wśród kobiet i 3,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Obrzycku wynosiło 6 309,72 PLN, co odpowiada 94.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Obrzycka 325 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 141 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -184.

  11,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Obrzycka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  157,0
  Województwo
  290,0
  Kraj
  259,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Obrzycko
  3,3%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Obrzycku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Obrzycku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Obrzycku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 727 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Obrzycko
  6 310 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Obrzycku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 325 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 141 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -184 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,43 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,4% Przemysł i budownictwo
 • 42,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 61,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Obrzycku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 375 Pracujący ogółem
 • 210 Kobiety
 • 165 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Obrzycku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Obrzycko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Obrzycko
  69,7
  Województwo
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 33,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,6
  Wielkopolskie
  35,6
  Polska
  38,2
 • 93,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Obrzycko
  93,1
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Obrzycko - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Obrzycku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 276 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 210 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (32) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (14) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Obrzycku najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (264) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (14) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 37,7% (104) podmiotów, a 57,2% (158) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Obrzycku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (33.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 276 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104 Przemysł i budownictwo
 • 158 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Obrzycku w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Obrzycku w 2023 roku
 • 210 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 264 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 264
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 276 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 276
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 210 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 70 Budownictwo
 • 70
 • 49 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 49
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 14 Transport i gospodarka magazynowa
 • 14
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Obrzycko - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Obrzycku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,94 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Obrzycku wynosi 83,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Obrzycka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 17,00 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 9,90 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,15 (73%), drogowe - 2,03 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Obrzycka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Obrzycko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 41
 • 10 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 10
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 23,94 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Obrzycko
  23,94
  Wielkopolskie
  18,91
  Polska
  22,81
 • 17,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Obrzycko
  17,00
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 4,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,15
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,03
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Cała Polska
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  Wielkopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 9,90 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,90
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Obrzycko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  83%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  83%
  Województwo
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  73%
  Wielkopolskie
  77%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Obrzycko
  96%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Polska
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  63%
  Wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Obrzycko - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Obrzycka wyniosła w 2022 roku 21,9 mln złotych, co daje 9,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 38.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Obrzycka - 29.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.7%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Obrzycka wyniosła w 2022 roku 22,3 mln złotych, co daje 9,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.5%). W budżecie Obrzycka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,0 tys złotych na mieszkańca (21,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,2 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,7%.
 • Wydatki budżetu w Obrzycku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Obrzycka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Obrzycko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Obrzycka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,7 mln

  3,7 tys(100%)

  10,1 mln

  4,2 tys(100%)

  11,3 mln

  4,8 tys(100%)

  12,7 mln

  5,4 tys(100%)

  13,4 mln

  5,6 tys(100%)

  16,0 mln

  6,7 tys(100%)

  15,8 mln

  6,7 tys(100%)

  21,9 mln

  9,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,1 mln

  1,7 tys(46.5%)

  4,1 mln

  1,7 tys(40.5%)

  4,2 mln

  1,8 tys(37.1%)

  4,5 mln

  1,9 tys(35.6%)

  4,9 mln

  2,1 tys(36.5%)

  5,4 mln

  2,2 tys(33.6%)

  5,7 mln

  2,4 tys(36%)

  6,4 mln

  2,7 tys(29.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  299,5 tys

  125(3.4%)

  160,7 tys

  68,2(1.6%)

  438,5 tys

  184(3.9%)

  980,4 tys

  411(7.7%)

  98,9 tys

  41,6(0.7%)

  1,5 mln

  628(9.4%)

  626,9 tys

  263(4%)

  3,2 mln

  1,4 tys(14.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  1,1 tys(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  668(18.3%)

  1,7 mln

  742(17.4%)

  1,9 mln

  788(16.5%)

  2,0 mln

  844(15.8%)

  2,2 mln

  917(16.3%)

  2,0 mln

  859(12.9%)

  2,1 mln

  876(13.2%)

  2,6 mln

  1,1 tys(12%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  988,7 tys

  413(11.3%)

  878,9 tys

  373(8.7%)

  871,7 tys

  367(7.7%)

  989,2 tys

  415(7.8%)

  1,1 mln

  479(8.5%)

  1,5 mln

  642(9.6%)

  1,8 mln

  750(11.3%)

  1,5 mln

  614(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,1 mln

  452(12.4%)

  2,7 mln

  1,1 tys(26.4%)

  454,5 tys

  191(4%)

  517,8 tys

  217(4.1%)

  564,6 tys

  238(4.2%)

  637,6 tys

  267(4%)

  731,1 tys

  306(4.6%)

  929,7 tys

  390(4.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  57,9 tys

  24,2(0.7%)

  42,5 tys

  18,0(0.4%)

  54,8 tys

  23,1(0.5%)

  135,1 tys

  56,6(1.1%)

  183,0 tys

  77,1(1.4%)

  99,9 tys

  41,9(0.6%)

  55,1 tys

  23,1(0.3%)

  579,2 tys

  243(2.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  13,0 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  404,7 tys

  170(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  179,4 tys

  74,9(2.1%)

  181,1 tys

  76,9(1.8%)

  184,9 tys

  77,7(1.6%)

  219,0 tys

  91,8(1.7%)

  226,2 tys

  95,2(1.7%)

  176,1 tys

  73,8(1.1%)

  197,3 tys

  82,6(1.2%)

  211,8 tys

  88,7(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  45,7 tys

  19,1(0.5%)

  43,9 tys

  18,6(0.4%)

  41,0 tys

  17,2(0.4%)

  43,3 tys

  18,2(0.3%)

  59,7 tys

  25,1(0.4%)

  52,9 tys

  22,2(0.3%)

  62,3 tys

  26,1(0.4%)

  123,6 tys

  51,8(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  24,3 tys

  10,1(0.3%)

  53,4 tys

  22,7(0.5%)

  35,2 tys

  14,8(0.3%)

  75,7 tys

  31,8(0.6%)

  29,3 tys

  12,4(0.2%)

  77,9 tys

  32,7(0.5%)

  50,1 tys

  21,0(0.3%)

  95,5 tys

  40,0(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  39,5 tys

  16,5(0.5%)

  50,4 tys

  21,4(0.5%)

  40,9 tys

  17,2(0.4%)

  62,8 tys

  26,3(0.5%)

  80,1 tys

  33,7(0.6%)

  73,2 tys

  30,7(0.5%)

  103,9 tys

  43,5(0.7%)

  94,9 tys

  39,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  171,4 tys

  71,6(2%)

  71,1 tys

  30,2(0.7%)

  147,8 tys

  62,1(1.3%)

  67,4 tys

  28,2(0.5%)

  108,5 tys

  45,7(0.8%)

  56,7 tys

  23,8(0.4%)

  86,3 tys

  36,1(0.5%)

  84,7 tys

  35,5(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,3 tys

  1,8(0%)

  6,7 tys

  2,9(0.1%)

  4,9 tys

  2,1(0%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  9,7 tys

  4,1(0.1%)

  10,4 tys

  4,4(0.1%)

  10,1 tys

  4,2(0.1%)

  11,8 tys

  4,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  129,5 tys

  54,1(1.5%)

  87,3 tys

  37,0(0.9%)

  100,6 tys

  42,3(0.9%)

  119,6 tys

  50,2(0.9%)

  206,6 tys

  87,0(1.5%)

  205,2 tys

  86,0(1.3%)

  219,2 tys

  91,8(1.4%)

  11,7 tys

  4,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  27,4 tys

  11,4(0.3%)

  11,4 tys

  4,8(0.1%)

  3,4 tys

  1,4(0%)

  8,4 tys

  3,5(0.1%)

  5,4 tys

  2,3(0%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  4,2 tys

  1,8(0%)

  3,0 tys

  1,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,5 tys

  4,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  26,3 tys

  11,0(0.2%)

  14,6 tys

  6,1(0.1%)

  33,6 tys

  14,1(0.2%)

  474

  0,2(0%)

  514

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  1,3(0%)

  4,2 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,8 tys

  20,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Obrzycku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Obrzycka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Obrzycko, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Obrzycka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  8,8 mln

  3,7 tys(100%)

  10,2 mln

  4,3 tys(100%)

  11,5 mln

  4,8 tys(100%)

  12,4 mln

  5,2 tys(100%)

  14,3 mln

  6,0 tys(100%)

  15,4 mln

  6,5 tys(100%)

  18,6 mln

  7,8 tys(100%)

  22,3 mln

  9,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  3,7 mln

  1,6 tys(42.6%)

  3,8 mln

  1,6 tys(36.8%)

  3,6 mln

  1,5 tys(31.3%)

  3,8 mln

  1,6 tys(30.8%)

  4,3 mln

  1,8 tys(29.8%)

  5,1 mln

  2,1 tys(33.3%)

  5,2 mln

  2,2 tys(28.2%)

  7,3 mln

  3,0 tys(32.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,6 mln

  1,1 tys(29.6%)

  2,7 mln

  1,1 tys(26.3%)

  3,0 mln

  1,3 tys(26.5%)

  3,2 mln

  1,4 tys(26%)

  3,6 mln

  1,5 tys(24.8%)

  3,4 mln

  1,4 tys(22.3%)

  4,0 mln

  1,7 tys(21.4%)

  6,6 mln

  2,8 tys(29.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 mln

  1,2 tys(12.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  661,5 tys

  276(7.5%)

  550,7 tys

  234(5.4%)

  613,3 tys

  258(5.4%)

  624,5 tys

  262(5%)

  714,4 tys

  301(5%)

  1,1 mln

  464(7.2%)

  1,2 mln

  489(6.3%)

  1,3 mln

  536(5.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  287,6 tys

  120(3.3%)

  342,3 tys

  145(3.4%)

  347,7 tys

  146(3%)

  555,4 tys

  233(4.5%)

  610,2 tys

  257(4.3%)

  660,6 tys

  277(4.3%)

  663,6 tys

  278(3.6%)

  520,7 tys

  218(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  248,6 tys

  104(2.8%)

  273,1 tys

  116(2.7%)

  309,2 tys

  130(2.7%)

  356,8 tys

  150(2.9%)

  399,0 tys

  168(2.8%)

  442,9 tys

  186(2.9%)

  441,8 tys

  185(2.4%)

  372,8 tys

  156(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  195

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  840

  0,4(0%)

  2,3 tys

  1,0(0%)

  774,8 tys

  326(5.4%)

  245,0 tys

  103(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  357,2 tys

  150(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  748,0 tys

  312(8.5%)

  2,3 mln

  967(22.3%)

  76,3 tys

  32,1(0.7%)

  76,5 tys

  32,1(0.6%)

  99,1 tys

  41,7(0.7%)

  121,1 tys

  50,8(0.8%)

  117,4 tys

  49,2(0.6%)

  330,8 tys

  139(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  26,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  222,9 tys

  93,4(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  112,4 tys

  46,9(1.3%)

  125,0 tys

  53,1(1.2%)

  118,6 tys

  49,9(1%)

  119,4 tys

  50,1(1%)

  68,0 tys

  28,6(0.5%)

  77,1 tys

  32,3(0.5%)

  67,4 tys

  28,3(0.4%)

  194,4 tys

  81,5(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 mln

  853(11%)

  100,2 tys

  42,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  185,8 tys

  77,6(2.1%)

  169,8 tys

  72,1(1.7%)

  426,2 tys

  179(3.7%)

  429,0 tys

  180(3.5%)

  255,0 tys

  107(1.8%)

  77,9 tys

  32,7(0.5%)

  199,4 tys

  83,5(1.1%)

  99,6 tys

  41,7(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  166,9 tys

  69,7(1.9%)

  6,7 tys

  2,9(0.1%)

  106,0 tys

  44,6(0.9%)

  211,8 tys

  88,8(1.7%)

  39,7 tys

  16,7(0.3%)

  10,4 tys

  4,3(0.1%)

  10,0 tys

  4,2(0.1%)

  11,8 tys

  4,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 tys

  0,9(0%)

  3,4 tys

  1,4(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  15,0 tys

  6,3(0.1%)

  989

  0,4(0%)

  1,7 tys

  0,7(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  11,5 tys

  4,8(0.1%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  26,3 tys

  11,0(0.2%)

  14,6 tys

  6,1(0.1%)

  33,6 tys

  14,1(0.2%)

  474

  0,2(0%)

  514

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  700

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  11,2 tys

  4,7(0.1%)

  6,7 tys

  2,8(0.1%)

  4,8 tys

  2,0(0%)

  952

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  317

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 tys

  3,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Obrzycko - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 611 mieszkańców Obrzycka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 293 kobiet oraz 317 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców Obrzycka, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 12,0% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Obrzycka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Obrzycku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,8%) oraz wyższe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,3%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2022 w Obrzycku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 140 dzieci (62 dziewczynki oraz 78 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Obrzycku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 73 dzieci (38 dziewczynek oraz 35 chłopców). Dostępnych było 25 miejsc.

  19,5% mieszkańców Obrzycka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 21,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 139 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,58 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 359 uczniów (186 kobiet oraz 173 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Obrzycku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 271 uczniów (120 kobiet oraz 151 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,8% ludności (34,9% wśród dziewczynek i 25,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 23,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 147,74.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 16,7% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Obrzycka w wieku potencjalnej nauki (18,8% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 17,7% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  17,7%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 21,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Obrzycko
  34,5%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,4%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  28,7%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,7%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,0%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 13,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Obrzycko
  3,4%
  Województwo
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1139 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 139,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,58 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Obrzycko
  0,58
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 150 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Obrzycko) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 140 Dzieci
 • 62 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 78 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,3%
  55,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 29 4 lata
 • 29
 • 40 5 lata
 • 40
 • 45 6 lat
 • 45
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 7 4 lata
 • 7
 • 17 5 lata
 • 17
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 22 4 lata
 • 22
 • 23 5 lata
 • 23
 • 23 6 lat
 • 23
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 7,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Obrzycku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Obrzycku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie
  Publiczne
  61 291-31-29
  61 291-31-29
  ul. Plac Lipowy 12
  64-520 Obrzycko
  5104-
 • Szkoły podstawowe w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Obrzycko) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 359 Uczniowie
 • 186 Kobiety
  (uczniowie)
 • 173 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,8%
  48,2%
 • 42 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 38 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  23,9
  Województwo
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 147,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  147,74
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 146,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Obrzycko
  146,50
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Obrzycko) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Obrzycko) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Obrzycku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Obrzycku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im. Powstańców Wielkopolskich)
  Publiczna
  61 291-31-29
  61 291-31-29
  ul. Plac Lipowy 12
  64-520 Obrzycko
  13263-
 • Edukacyjne grupy wieku w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 34,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Obrzycko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Obrzycko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Obrzycko, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Obrzycko - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Obrzycku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • domy pracy twórczej: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Obrzycku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Obrzycku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Obrzycku działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 25 205 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 751 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 11
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
 • Zabytki w Obrzycku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Obrzycka znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Obrzycku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko stożkowate Obrzycko, st.1 ze średniowieczadnia 1969-07-10, wykaz dokumentów: 666/A z 1969-07-10; 123/Wlkp/C z 2007-10-24
  • Kościół z 1714 - 1728dnia 1932-12-21, wykaz dokumentów: 2449/A z 1932-12-21
  • Ratusz z poł. XVIII w. (ul. Rynek 19)dnia 1968-10-21, wykaz dokumentów: 321/A z 1968-10-21
  • Kościół z 1909 - 1911dnia 1996-04-03, wykaz dokumentów: 2587/A z 1996-04-03
 • Formy ochrony przyrody w Obrzycku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Obrzycka znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Obrzycku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dąbrowy Obrzyckie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 885.17 ha
  • Sosny nad Samą - Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 53 sosen pospolitych w terenie pomierzono 32 21 nie odnaleziono; 1: porośniety pnączem jeden konar ucięty; 7:drzewo martwe suche; 14: jeden konar cały martwy, Data ustanowienia: 1987-01-15, Opis granicy: przy ulicy Stawna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1986-05-20, Opis granicy: teren ogrodu jordanowskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: ułamany wierzchołek lipy, Data ustanowienia: 1986-05-20, Opis granicy: teren ogrodu jordanowskiego
  • Pomnik przyrodyOpis: na lipie dużo narosli część konarów sucha, Data ustanowienia: 2008-04-14, Opis granicy: L-ctwo Żurawiniec oddz. 1049a

Obrzycko - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Obrzycku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 125,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Obrzycku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szamotulskiego.

  Powiat szamotulski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Obrzycku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Obrzycku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 125,68 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Obrzycko
  125,7
  Wielkopolskie
  65,8
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Cała Polska
  5,0
 • 167,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  167,6
  Województwo
  74,9
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Obrzycko
  133,3
  woj. wielkopolskie
  113,8
  Cała Polska
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Obrzycko przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 185droga wojewódzka nr 185(Piotrowo - Zielonagóra - Obrzycko - Słopanowo - Gaj Mały - Szamotuły)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Obrzycko nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 351Linia kolejowa nr 351: Poznań Główny - Szczecin Główny [o znaczeniu państwowym] (Poznań Główny - Poznań Wola - Kiekrz - Rokietnica - Pamiątkowo - Baborówko - Szamotuły - Pęckowo - Wronki - Mokrz - Miały - Drawski Młyn - Krzyż - Drawiny - Podlesiec - Mierzęcin Strzelecki - Dobiegniew - Bierzwnik - Rębusz - Słonice - Stary Klukom - Choszczno - Ziemomyśl - Dolice - Morzyca - Kolin - Strzebielewo Pyrzyckie - Witkowo Pyrzyckie - Stargard - Grzędzice Stargardzkie - Miedwiecko - Reptowo - Szczecin Zdunowo - Szczecin Dąbie - Szczecin Zdroje - Szczecin Główny)
  • LK 368Linia kolejowa nr 368: Szamotuły - Międzychód [o znaczenia miejscowym] (Szamotuły - Szczepankowo - Ostroróg - Binino - Nojewo - Kikowo - Chrzypsko Wielkie - Ryżyn - Sieraków Wielkopolski - Kłosowice - Zatom Stary - Międzychód Letnisko - Międzychód)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Obrzycku istnieje 52 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Akacjowa

  ul. Aleja Jana Pawła II

  ul. Brzozowa

  ul. Cisowa

  ul. Dworcowa

  ul. Dębowa

  ul. Jodłowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościelna

  ul. Kruppika

  ul. Kuźnice

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  pl. Lipowy

  ul. Magnoliowa

  ul. Marcinkowskiego

  ul. Mickiewicza

  ul. Mostowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Ostrorogska

  Plac Kościuszki

  ul. Podgórna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Prusa

  ul. Rybaki

  Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spichrzowa

  ul. Sportowa

  ul. Staszica

  ul. Stawna

  ul. Strzelecka

  ul. Szamotulska

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Wesoła

  ul. Wodna

  ul. Wroniecka

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wysoka

  ul. Zielona

  ul. gen. Dąbrowskiego

  ul. Świerkowa

  ul. Żeromskiego