Jastrowie w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Jastrowie - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Jastrowie to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu złotowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Jastrowie.
 • 8 294 Liczba mieszkańców
 • 72,3 km² Powierzchnia
 • 114,7 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1602 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PZL Tablice rejestracyjne
 • Piotr Wojtiuk Burmistrz miasta
Jastrowie na mapie
Identyfikatory
 • 16.815053.4205 Współrzędne GPS
 • 3031024 TERYT (TERC)
 • 0966843 SIMC
Herb miasta Jastrowie
Jastrowie herb
Flaga miasta Jastrowie
Jastrowie flaga

Jak Jastrowie wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Jastrowie na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Jastrowie wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Jastrowie plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
61Miasta o największej powierzchni w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
101Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
102Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
133Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
176Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
206Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
230Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
276Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
278Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
298Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
299Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
346Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
355Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Jastrowie - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-915Poczta Jastrowie

Jastrowie - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Jastrowiu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Złotowie (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piasta 37
77-400 Złotów
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
(67) 266-22-11
(67) 266-23-42
ul. Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie

Jastrowie - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Jastrowie jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 8 294, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Jastrowia zawarli w 2022 roku 36 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Jastrowia jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Jastrowie ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,95 na 1000 mieszkańców Jastrowia. W 2022 roku urodziło się 46 dzieci, w tym 58,7% dziewczynek i 41,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,1% zgonów w Jastrowiu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w Jastrowiu były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Jastrowia przypada 9.46 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 43 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 85 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Jastrowia -42. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,8% mieszkańców Jastrowia jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Jastrowia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 8 294 Liczba mieszkańców
 • 4 252 Kobiety
 • 4 042 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Jastrowiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Jastrowiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Jastrowiu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Jastrowia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,4 lat
  woj. wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Jastrowie, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Jastrowia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Jastrowie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Jastrowie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Jastrowie,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,7%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 53,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,1%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,0%
  Województwo
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Miasto
  0,7%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Jastrowiu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,0
  Wielkopolskie
  1,4
  Polska
  1,6
 • 36 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Jastrowiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -12 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,95 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,0
  Województwo
  -2,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Jastrowiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Jastrowiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Jastrowiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Jastrowiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 46 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 19 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 58,7%
  41,3%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,1
  woj. wielkopolskie
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 402 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 402 g
  Województwo
  3 392 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,19
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Jastrowiu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 79 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 40 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Jastrowie
  9,5
  Wielkopolskie
  10,9
  Cała Polska
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  141,8
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,0
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Jastrowie
  3,0
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  30,1%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,0%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,0%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Cały kraj
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  9,7
  Kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 262,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  262,8
  Wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Polska
  253,9
 • 316,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 312,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 319,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  316,0
  Wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 46,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 50,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  46,2
  Województwo
  48,9
  Polska
  62,9
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Jastrowie
  35,1
  Wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Jastrowie
  5,8
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 85 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 43 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -41 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -42 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Jastrowiu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Jastrowie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jastrowie - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jastrowiu oddano do użytku 68 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Jastrowiu to 3 072 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  79,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 20,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Jastrowiu to 2,99 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Jastrowiu to 70,70 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,51% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,46% mieszkań posiada łazienkę, 82,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 36,26% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 072 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 369,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Jastrowie
  369,30
  Wielkopolskie
  386,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  70,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Jastrowie
  26,20 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,90
  Województwo
  4,06
  Cała Polska
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,71
  Wielkopolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 68 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 8,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Jastrowie
  8,18
  Wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 203 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,99 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,99
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 24,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  24,40
  Wielkopolskie
  29,73
  Cały kraj
  24,56
 • 4 806 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 70,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  70,7 m2
  woj. wielkopolskie
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,58 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,58 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,51%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Polska
  97,75%
 • 99,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,09%
  Województwo
  96,64%
  Polska
  95,18%
 • 97,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Jastrowie
  97,46%
  Województwo
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 82,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Jastrowie
  82,03%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 36,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Jastrowie
  36,26%
  Województwo
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Jastrowie - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Jastrowiu na 1000 mieszkańców pracuje 187osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Jastrowiu wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jastrowiu wynosiło 4 964,93 PLN, co odpowiada 74.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Jastrowia 395 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 135 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -260.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Jastrowia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,5% w przemyśle i budownictwie, a 50,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 187 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  187,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Polska
  259,0
 • 6,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,0% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Jastrowie
  5,0%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Jastrowiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Jastrowiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Jastrowiu w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 302 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Jastrowie
  4 965 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Jastrowiu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 395 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 135 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -260 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 50,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 51,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 50,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,6% Pozostałe
 • 22,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Jastrowiu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 574 Pracujący ogółem
 • 799 Kobiety
 • 775 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Jastrowiu w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Jastrowie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jastrowie
  73,0
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Jastrowie
  37,7
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 106,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Jastrowie
  106,8
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Jastrowie - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Jastrowiu w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 831 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 526 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 53 nowe podmioty, a 31 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (103) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (40) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (85) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Jastrowiu najwięcej (40) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (796) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (33) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (222) podmiotów, a 69,3% (576) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Jastrowiu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 831 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 33 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 222 Przemysł i budownictwo
 • 576 Pozostała działalność
 • 53 Podmioty nowo zarejestrowane w Jastrowiu w 2023 roku
 • 31 Podmioty wyrejestrowane w Jastrowiu w 2023 roku
 • 526 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 796 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 796
 • 28 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 28
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 831 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 831
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 37 Spółki handlowe ogółem
 • 37
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 30  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 30
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 40 Spółki cywilne ogółem
 • 40
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 526 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 154 Budownictwo
 • 154
 • 94 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 94
 • 44 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 44
 • 39 Transport i gospodarka magazynowa
 • 39
 • 36 Przetwórstwo przemysłowe
 • 36
 • 35 Pozostała działalność
 • 35
 • 33 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 33
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24
 • 16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 16
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jastrowie - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Jastrowiu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 114 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Jastrowiu wynosi 77,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Jastrowia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,30 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,23 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,48 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Jastrowia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 114
 • 69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 69
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 18 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 18
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 44 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 44
 • 13,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Jastrowie
  13,67
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Jastrowie
  8,30
  Wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 2,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Jastrowie
  2,48
  Województwo
  4,85
  Kraj
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,17
  Województwo
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Jastrowie
  0,30
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,23
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  79%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Jastrowie
  49%
  Wielkopolskie
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Jastrowie
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  94%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  49%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Jastrowie - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Jastrowia wyniosła w 2022 roku 72,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Jastrowia - 32% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (9.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,0 mln złotych, czyli 15,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Jastrowia wyniosła w 2022 roku 69,8 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7%). W budżecie Jastrowia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 864 złotych na mieszkańca (13,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 48,7 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,7%.
 • Wydatki budżetu w Jastrowiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Jastrowia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Jastrowia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,9 mln

  3,1 tys(100%)

  44,7 mln

  3,9 tys(100%)

  48,1 mln

  4,1 tys(100%)

  55,2 mln

  4,8 tys(100%)

  54,3 mln

  4,7 tys(100%)

  57,4 mln

  5,2 tys(100%)

  60,4 mln

  5,5 tys(100%)

  72,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,8 mln

  1,6 tys(38.4%)

  14,1 mln

  1,6 tys(31.6%)

  14,9 mln

  1,7 tys(31%)

  14,8 mln

  1,7 tys(26.9%)

  16,5 mln

  1,9 tys(30.4%)

  18,0 mln

  2,1 tys(31.4%)

  19,5 mln

  2,3 tys(32.3%)

  23,3 mln

  2,8 tys(32%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,9 mln

  1,3 tys(30.3%)

  17,6 mln

  2,0 tys(39.4%)

  5,2 mln

  600(10.8%)

  5,8 mln

  678(10.6%)

  6,8 mln

  785(12.5%)

  5,9 mln

  687(10.3%)

  6,3 mln

  737(10.5%)

  9,0 mln

  1,1 tys(12.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  156(3.8%)

  972,0 tys

  112(2.2%)

  1,8 mln

  204(3.7%)

  5,1 mln

  590(9.2%)

  2,0 mln

  233(3.7%)

  2,1 mln

  240(3.6%)

  3,4 mln

  391(5.6%)

  6,6 mln

  795(9.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  400(9.7%)

  3,5 mln

  404(7.8%)

  4,0 mln

  457(8.2%)

  3,9 mln

  458(7.1%)

  4,0 mln

  467(7.4%)

  4,0 mln

  468(7%)

  4,3 mln

  503(7.2%)

  5,4 mln

  655(7.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  114,5 tys

  13,2(0.3%)

  1,6 mln

  188(3.6%)

  689,2 tys

  79,6(1.4%)

  709,4 tys

  82,5(1.3%)

  145,8 tys

  16,9(0.3%)

  514,2 tys

  59,9(0.9%)

  110,9 tys

  12,9(0.2%)

  4,8 mln

  582(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  145(3.5%)

  2,0 mln

  225(4.4%)

  1,3 mln

  152(2.7%)

  2,0 mln

  235(3.7%)

  2,0 mln

  234(3.7%)

  2,1 mln

  239(3.6%)

  2,3 mln

  272(3.9%)

  3,2 mln

  387(4.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  509,2 tys

  58,7(1.4%)

  354,1 tys

  40,9(0.8%)

  1,0 mln

  120(2.2%)

  881,9 tys

  103(1.6%)

  451,2 tys

  52,3(0.8%)

  385,0 tys

  44,9(0.7%)

  375,4 tys

  43,6(0.6%)

  2,2 mln

  260(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  140(3.4%)

  1,4 mln

  165(3.2%)

  1,5 mln

  175(3.2%)

  1,7 mln

  195(3%)

  1,7 mln

  196(3.1%)

  1,4 mln

  162(2.4%)

  1,8 mln

  209(3%)

  1,8 mln

  222(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  939,7 tys

  113(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  126(3.1%)

  969,5 tys

  112(2.2%)

  573,7 tys

  66,2(1.2%)

  3,6 mln

  418(6.5%)

  2,3 mln

  268(4.3%)

  692,2 tys

  80,7(1.2%)

  726,6 tys

  84,4(1.2%)

  678,1 tys

  81,5(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  514,7 tys

  59,3(1.4%)

  708,0 tys

  81,7(1.6%)

  1,1 mln

  129(2.3%)

  714,7 tys

  83,1(1.3%)

  484,7 tys

  56,1(0.9%)

  467,8 tys

  54,5(0.8%)

  777,4 tys

  90,3(1.3%)

  609,6 tys

  73,3(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  168,8 tys

  19,5(0.5%)

  148,4 tys

  17,1(0.3%)

  147,3 tys

  17,0(0.3%)

  186,0 tys

  21,6(0.3%)

  272,6 tys

  31,6(0.5%)

  167,9 tys

  19,6(0.3%)

  128,2 tys

  14,9(0.2%)

  540,4 tys

  65,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  172,9 tys

  19,9(0.5%)

  251,7 tys

  29,0(0.6%)

  223,4 tys

  25,8(0.5%)

  246,5 tys

  28,7(0.4%)

  300,8 tys

  34,8(0.6%)

  215,0 tys

  25,1(0.4%)

  222,3 tys

  25,8(0.4%)

  487,6 tys

  58,6(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  572,1 tys

  66,0(1.6%)

  336,1 tys

  38,8(0.8%)

  368,5 tys

  42,5(0.8%)

  354,1 tys

  41,2(0.6%)

  410,8 tys

  47,6(0.8%)

  409,6 tys

  47,7(0.7%)

  400,1 tys

  46,4(0.7%)

  455,4 tys

  54,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  156,9 tys

  18,1(0.4%)

  216,9 tys

  25,0(0.5%)

  248,6 tys

  28,7(0.5%)

  99,2 tys

  11,5(0.2%)

  187,7 tys

  21,7(0.3%)

  223,7 tys

  26,1(0.4%)

  255,3 tys

  29,6(0.4%)

  262,2 tys

  31,5(0.4%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  59,1 tys

  6,8(0.2%)

  37,8 tys

  4,4(0.1%)

  37,1 tys

  4,3(0.1%)

  32,0 tys

  3,7(0.1%)

  143,1 tys

  16,6(0.3%)

  889,9 tys

  104(1.6%)

  44,5 tys

  5,2(0.1%)

  147,3 tys

  17,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  492,0 tys

  56,7(1.4%)

  480,6 tys

  55,4(1.1%)

  480,3 tys

  55,4(1%)

  478,1 tys

  55,6(0.9%)

  464,2 tys

  53,8(0.9%)

  445,2 tys

  51,9(0.8%)

  418,5 tys

  48,6(0.7%)

  75,6 tys

  9,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,6 tys

  7,0(0.2%)

  8,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  68,1 tys

  7,9(0.1%)

  72,7 tys

  8,4(0.1%)

  64,4 tys

  7,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  297

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  25,9 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Jastrowiu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Jastrowia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Jastrowie, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Jastrowia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,1 mln

  3,2 tys(100%)

  44,3 mln

  3,8 tys(100%)

  48,3 mln

  4,2 tys(100%)

  49,8 mln

  4,3 tys(100%)

  56,3 mln

  4,9 tys(100%)

  58,1 mln

  5,2 tys(100%)

  63,2 mln

  5,7 tys(100%)

  69,8 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,9 mln

  1,5 tys(34.8%)

  13,2 mln

  1,5 tys(29.7%)

  13,9 mln

  1,6 tys(28.8%)

  15,5 mln

  1,8 tys(31.1%)

  16,7 mln

  1,9 tys(29.6%)

  16,5 mln

  1,9 tys(28.3%)

  18,6 mln

  2,2 tys(29.4%)

  21,0 mln

  2,5 tys(30.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,8 mln

  1,5 tys(34.6%)

  12,7 mln

  1,5 tys(28.7%)

  12,7 mln

  1,5 tys(26.4%)

  13,7 mln

  1,6 tys(27.5%)

  14,6 mln

  1,7 tys(25.9%)

  15,2 mln

  1,8 tys(26.2%)

  17,8 mln

  2,1 tys(28.1%)

  19,3 mln

  2,3 tys(27.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  49,2 tys

  5,7(0.1%)

  186,1 tys

  21,5(0.4%)

  589,3 tys

  68,0(1.2%)

  672,1 tys

  78,2(1.3%)

  141,0 tys

  16,3(0.3%)

  407,4 tys

  47,5(0.7%)

  102,0 tys

  11,8(0.2%)

  4,9 mln

  587(7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,9 mln

  910(21.3%)

  14,8 mln

  1,7 tys(33.4%)

  2,4 mln

  272(4.9%)

  2,3 mln

  265(4.6%)

  3,4 mln

  390(6%)

  2,4 mln

  281(4.2%)

  2,6 mln

  305(4.2%)

  4,8 mln

  582(6.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  135(3.2%)

  1,2 mln

  143(2.8%)

  920,8 tys

  106(1.9%)

  1,2 mln

  142(2.5%)

  1,1 mln

  130(2%)

  1,2 mln

  145(2.1%)

  1,5 mln

  177(2.4%)

  2,5 mln

  306(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  271,9 tys

  31,3(0.7%)

  984,6 tys

  114(2.2%)

  2,3 mln

  263(4.7%)

  567,6 tys

  66,0(1.1%)

  2,3 mln

  264(4%)

  1,7 mln

  200(3%)

  2,3 mln

  267(3.6%)

  2,4 mln

  290(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  96,6 tys

  11,1(0.3%)

  285,0 tys

  32,9(0.6%)

  116,6 tys

  13,5(0.2%)

  653,0 tys

  75,9(1.3%)

  1,1 mln

  124(1.9%)

  126,6 tys

  14,8(0.2%)

  246,4 tys

  28,6(0.4%)

  999,8 tys

  120(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  979,5 tys

  118(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  169,0 tys

  19,5(0.5%)

  180,2 tys

  20,8(0.4%)

  174,0 tys

  20,1(0.4%)

  151,5 tys

  17,6(0.3%)

  292,1 tys

  33,8(0.5%)

  157,2 tys

  18,3(0.3%)

  125,7 tys

  14,6(0.2%)

  477,1 tys

  57,4(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  557,7 tys

  64,3(1.5%)

  328,2 tys

  37,9(0.7%)

  354,3 tys

  40,9(0.7%)

  346,7 tys

  40,3(0.7%)

  405,9 tys

  47,0(0.7%)

  409,0 tys

  47,7(0.7%)

  399,8 tys

  46,4(0.6%)

  465,4 tys

  56,0(0.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  216,0 tys

  24,9(0.6%)

  141,1 tys

  16,3(0.3%)

  131,6 tys

  15,2(0.3%)

  122,7 tys

  14,3(0.2%)

  360,8 tys

  41,8(0.6%)

  396,8 tys

  46,2(0.7%)

  371,7 tys

  43,2(0.6%)

  411,2 tys

  49,4(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  521,5 tys

  60,6(0.8%)

  50,2 tys

  6,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  223,9 tys

  25,8(0.6%)

  210,1 tys

  24,2(0.5%)

  158,2 tys

  18,3(0.3%)

  118,2 tys

  13,7(0.2%)

  88,4 tys

  10,2(0.2%)

  96,9 tys

  11,3(0.2%)

  74,6 tys

  8,7(0.1%)

  45,5 tys

  5,5(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  32,7 tys

  3,8(0.1%)

  22,9 tys

  2,6(0.1%)

  20,8 tys

  2,4(0%)

  20,7 tys

  2,4(0%)

  25,7 tys

  3,0(0%)

  18,7 tys

  2,2(0%)

  25,3 tys

  2,9(0%)

  26,1 tys

  3,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  25,7 tys

  3,0(0.1%)

  35,8 tys

  4,1(0.1%)

  21,6 tys

  2,5(0%)

  72,2 tys

  8,4(0.1%)

  20,6 tys

  2,4(0%)

  2,4 tys

  0,3(0%)

  112,5 tys

  13,1(0.2%)

  19,8 tys

  2,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,3 tys

  1,0(0%)

  4,3 tys

  0,5(0%)

  2,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,6 tys

  1,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,6 tys

  7,0(0.2%)

  8,0 tys

  0,9(0%)

  4,0 tys

  0,5(0%)

  68,1 tys

  7,9(0.1%)

  72,7 tys

  8,4(0.1%)

  64,4 tys

  7,5(0.1%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  302,6 tys

  34,9(0.8%)

  35,1 tys

  4,0(0.1%)

  167,8 tys

  19,4(0.3%)

  42,5 tys

  4,9(0.1%)

  52,2 tys

  6,1(0.1%)

  3,2 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,3(0%)

  982

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  264,7 tys

  30,5(0.7%)

  14,8 tys

  1,7(0%)

  9,3 tys

  1,1(0%)

  11,1 tys

  1,3(0%)

  9,2 tys

  1,1(0%)

  13,3 tys

  1,5(0%)

  28,3 tys

  3,3(0%)

  -2 334,3

  -0,3(-0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Jastrowie - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 168 mieszkańców Jastrowia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 078 kobiet oraz 1 091 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Jastrowia, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Jastrowia mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Jastrowiu największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,1%) oraz podstawowe ukończone (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Jastrowiu mieściły się 3 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 328 dzieci (163 dziewczynki oraz 165 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Jastrowiu mieściło się 1 przedszkole, w którym do 10 oddziałów uczęszczało 265 dzieci (122 dziewczynki oraz 143 chłopców). Dostępnych było 250 miejsc.

  17,7% mieszkańców Jastrowia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 17,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 75 oddziałach uczyło się 815 uczniów (385 kobiet oraz 430 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Jastrowiu placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 608 uczniów (305 kobiet oraz 303 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 10,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 103,30.

  W Jastrowiu znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 117 uczniów (54 kobiety oraz 63 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (20,6% wśród dziewczyn i 19,4% wśród chłopaków). 19,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,7% mieszkańców Jastrowia w wieku potencjalnej nauki (20,5% kobiet i 18,9% mężczyzn).

 • 15,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,2%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,1%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,1%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Polska
  20,0%
 • 22,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Jastrowie
  26,0%
  Województwo
  25,0%
  Polska
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Jastrowie
  4,0%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 18,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,9%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Jastrowie
  880,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Kraj
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Jastrowie
  0,72
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 373 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Jastrowie) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 328 Dzieci
 • 163 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 165 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 58 3 lata
 • 58
 • 78 4 lata
 • 78
 • 76 5 lata
 • 76
 • 108 6 lat
 • 108
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 25 3 lata
 • 25
 • 46 4 lata
 • 46
 • 33 5 lata
 • 33
 • 56 6 lat
 • 56
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 33 3 lata
 • 33
 • 32 4 lata
 • 32
 • 43 5 lata
 • 43
 • 52 6 lat
 • 52
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Jastrowiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jastrowiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (Marii Konopnickiej)
  Publiczne
  67 266-27-06
  67 266-23-21
  ul. ALEJE WOLNOŚCI 3
  64-915 Jastrowie
  1228620
  Przedszkole Niepubliczne "Zaczarowana Kraina"
  Niepubliczne
  50 019-14-43
  ul. Mickiewicza 31
  64-915 Jastrowie
  ---
 • Szkoły podstawowe w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Jastrowie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 34 Oddziały
 • 700 Uczniowie
 • 339 Kobiety
  (uczniowie)
 • 361 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 107 Uczniowie w 1 klasie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 121 Absolwenci
 • 52 Kobiety
  (absolwenci)
 • 69 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 41 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 69 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  10,9
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 10,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 10,9
 • 10,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 10,9
 • 20,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,6
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 103,30 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Jastrowie
  103,30
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 98,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Jastrowie
  98,23
  Województwo
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jastrowie) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Jastrowie) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Jastrowiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jastrowiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA (MARIA KONOPNICKA)
  Publiczna
  67 266-27-09
  67 266-27-09
  ul. AL. WOLNOŚCI 1
  64-915 Jastrowie
  2458844
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  67 266-18-06
  67 266-18-06
  ul. Wojska Polskiego 25
  64-915 Jastrowie
  864-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Jastrowie) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Jastrowie
  19,5
  woj. wielkopolskie
  22,8
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,5
 • 22,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,5
 • 13,5 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 13,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Jastrowiu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Jastrowiu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jastrowiu
  Publiczna
  67 266-21-91
  67 266-21-91
  ul. Kieniewicza 35
  64-915 Jastrowie
  470-
  Technikum Nr 1 w Jastrowiu
  Publiczne
  67 266-21-91
  67 266-21-91
  ul. Kieniewicza 35
  64-915 Jastrowie
  240-
  Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  67 266-18-06
  67 266-18-06
  ul. Wojska Polskiego 25
  64-915 Jastrowie
  425-
  Liceum Ogólnokształcąće dla Dorosłych SCE w Jastrowiu
  Niepubliczne
  67 266-27-09
  67 266-27-09
  ul. Al. Wolności 1
  64-915 Jastrowie
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Jastrowie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Jastrowie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Jastrowie, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Jastrowie - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Jastrowiu

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Jastrowiu w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Jastrowiu
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Jastrowiu: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Jastrowiu 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 168 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 118 (uczestnicy: 42 060)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 1 260)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 5 345)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 550)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 28 220)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 1 140)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 680)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 1 880)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 840)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 145)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 140)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 27)
  • taneczne: 2 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 7)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)


  Według danych z 2022 w Jastrowiu działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 28 453 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 25 325 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 13
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Jastrowiu działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 193 członków. Zarejestrowano 181 ćwiczących (mężczyźni: 160, kobiety: 21, chłopcy do lat 18: 139, dziewczęta do lat 18: 21). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Jastrowiu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Jastrowiu
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Jastrowia znajduje się 13 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Jastrowiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Jastrowie, st.44 ze średniowieczadnia 1993-06-14, wykaz dokumentów: A-744 z 1993-06-14; 209/Wlkp/C z 2008-03-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVII w. (ul. Wojska Polskiego 11)dnia 1954-10-18, wykaz dokumentów: 59 z 1954-10-18
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Konopnickiej 71)dnia 1954-11-08, wykaz dokumentów: 58 z 1954-11-08
  • Cmentarz żydowski z poł. XVIII w.dnia 1986-08-08, wykaz dokumentów: A-536 z 1986-08-08
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1989-11-25, wykaz dokumentów: A-616 z 1989-11-25
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1990-05-17, wykaz dokumentów: A-700 z 1990-05-17; 210/Wlkp/A z 2004-12-14
  • Zespół - kościół z przełomu XIX/XX w. (ul. Kieniewicza 44)dnia 1990-05-17, wykaz dokumentów: A-700 z 1990-05-17; 210/Wlkp/A z 2004-12-14
  • Kościół z 1882 r.dnia 1997-05-14, wykaz dokumentów: A-791 z 1997-05-14
  • Kościół z 1913 r. (ul. Kieniewicza 44)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: 210/Wlkp/A z 2004-12-14
  • Plebania z 1870 r. (ul. Kieniewicza 44)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: 210/Wlkp/A z 2004-12-14
  • Dom parafialny z pocz. XX w. (ul. Kieniewicza 45)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: 210/Wlkp/A z 2004-12-14
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XX w. (ul. Kieniewicza 44)dnia 2004-12-14, wykaz dokumentów: 210/Wlkp/A z 2004-12-14
  • Miasto z XVI w.dnia 2008-07-15, wykaz dokumentów: 684/Wlkp/A z 2008-07-15
 • Formy ochrony przyrody w Jastrowiu
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Jastrowia znajduje się 12 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Jastrowiu
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kozie Brody - rezerwat przyrodyData ustanowienia: 1965-01-08, Powierzchnia: 0.72 ha
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Wielkie bogactwo walorów krajobrazowych stanowią: urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi kompleksami leśnymi malownicze głęboko wciete doliny licznych rzek moreny czołowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami miejsca lęgowe i ostoje rzadkich i ginących zwierząt m.in. tracza nurogęsi orła bielika orlika krzykliwego żubra i bobra oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi gęsi i kaczek. Obszar Wyróżnia się znaczną ilością obiektów objętych różnymi formami ochrony. Często spotykane są pomniki przyrody wśród których wyróżniają się buki nad jez. Wielki Bytyń stanowiące osobliwość natury., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 93910.0 ha
  • Puszcza nad Gwdą - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 77678.9 ha
  • Dąb Hubert - Pomnik przyrodyOpis: potężne drzewo martwe stojące, Data ustanowienia: 1956-01-01, Opis granicy: Nadleśnictwo Jastrowie leśnictwo Hajda ok.. 300 m od drogi krajowej nr 22
  • Lipa Maryla - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2009-02-10, Opis granicy: teren Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu drzewo na dziedzincu szkoły
  • Lipa Marysieńka - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2000-10-10, Opis granicy: teren drogi powiatowej
  • Pomnik przyrodyOpis: okazałe drzewo o pięknej sylwetce, Data ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: W niedużej odległości od siedziby leśnictwa Smolary oddział 11 f
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1985-12-28, Opis granicy: oddział 218f leśnictwo Hajda kilkanaście metrów od pomnika przyrody "Hubert"
  • Uroczysko nad Gwdą - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie siedlisk priorytetowych dla sieci Natura 2000 w szczególności: torfowisk alkaliczne ziołorośla nadrzeczne oraz roślin objętych ochroną gatunkową: kukułka szerokolistna kukułka krwista bobrek trójlistkowy, Data ustanowienia: 2012-08-10, Opis granicy: RDLP Piła Nadl. Jastrowie oddz. 682 wydz. i oddz. 683 wydz. h, Powierzchnia: 6.4576 ha
  • W Dolinie Oski - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie siedlisk priorytetowych dla sieci Natura 2000 w szczególności: łąk świeżych oraz ochrona gatunków roślin chronionych - kukułka szerokolistna, Data ustanowienia: 2012-08-10, Opis granicy: RDLP Piła Nadl. Jastrowie oddz. 271 wydz. b, Powierzchnia: 2.93 ha
  • W Dolinie Płytnicy - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie siedlisk priorytetowych dla sieci Natura 2000 w szczególności: łąki świeże ziołorośla nadrzeczne oraz jeziora eutroficzne, Data ustanowienia: 2012-08-10, Opis granicy: RDLP Piła Nadl. Jastrowie oddz. 110 wydz. a c oddz. 111 wydz. a h oddz. 139 wydz. c oddz. 140 wydz. a d j k l oddz. 165 wydz. h oddz. 166 wydz. c f n p oddz. 167 wydz. f oddz. 190 wydz. h j oddz. 191 wydz. b i l, Powierzchnia: 129.5934 ha
  • W Dolinie Samborki - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie siedlisk priorytetowych dla sieci Natura 2000 w szczególności: łąki świeże ziołorośla nadrzeczne torfowiska przejściowe bór bagienny łęg olszowy., Data ustanowienia: 2012-08-10, Opis granicy: RDLP Piła Nadl. Jastrowie oddz. 345 wydz. bx cx dx fx gx hx ix jx x y oddz. 346 wydz. c d g h i oddz. 347 wydz. a b c oddz. 348 wydz. b c d f g h i oddz. 456 wydz. t y oddz. 462 wydz. h i oddz. 463 wydz, Powierzchnia: 73.5865 ha

Jastrowie - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Jastrowiu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 36,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Jastrowiu znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Jastrowiu
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Jastrowiu w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 36,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  36,1
  Wielkopolskie
  65,8
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  6,1
  Polska
  5,0
 • 36,07 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  36,1
  Województwo
  74,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  9,3
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Jastrowie
  100,0
  Województwo
  113,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Jastrowiu w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  0,0 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Kraj
  633,6 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Jastrowie
  0,0 km
  Województwo
  7,4 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Jastrowie przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DK 22droga krajowa nr 22(Kostrzyn nad Odrą - Słońsk - Lemierzyce - Muszkowo - Krzeszyce - Wałdowice - Bolemin - Krasowiec - Prądocin - Łagodzin - Gorzów Wielkopolski - Różanki - Zdroisko - Wełmin - Przyłęg - Strzelce Krajeńskie - Licheń - Długie - Ługi - Dobiegniew - Rolewice - Stare Osieczno - Przesieki - Szczuczarz - Dzwonowo - Człopa - Rusinowo - Prusinówko - Strączno - Wałcz - Ostrowiec - Szwecja - Trzebieszki - Prądy - Jastrowie - Podgaje - Lędyczek - Cierznie - Uniechów - Barkowo - Chrząstowo - Jaromierz - Człuchów - Rychnowy - Chojnice - Pawłówko - Jeziórki - Rytel - Gutowiec - Czersk - Łąg - Czarna Woda - Kamienna Karczma - Piece - Dąbrowa - Bytonia - Zblewo - Miradowo - Sucumin - Rokocin - Starogard Gdański - Szpęgawsk - Zduny - Zabagno - Swarożyn - Waćmierek - Gniszewo - Czarlin - Gnojewo - Malbork - Królewo - Stare Pole - Jegłownik - Elbląg)
  • DW 189droga wojewódzka nr 189( Jastrowie - Górzna - Nowiny - Złotów - Blękwit - Śmiardowo Złotowskie - Kujan - Dorotowo - Sypniewo - Zakrzewska Osada - Witunia - Więcbork)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Jastrowie przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 405Linia kolejowa nr 405: Piła Główna - Ustka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Piła Główna - Stara Łubianka - Płytnica - Ptusza -Jastrowie - Okonek - Brokęcino - Lotyń - Turowo Pomorskie - Szczecinek - Gwda Mała - Drzonowo - Biały Bór - Słosinko - Miastko - Kawcze - Przytocko - Ciecholub - Biesowice - Kępka - Kępice - Korzybie - Wrząca Pomorska - Słonowice - Widzino - Kobylnica Słupska - Słupsk - Strzelinko - Gałęzinowo - Charnowo Słupskie - Mokrzyca - Ustka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Jastrowiu istnieje 66 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 10 Pułku Piechoty

  ul. 2 Lutego

  ul. Boczna

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  Byszki

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Dworcowa

  Elektrownia Wodna

  ul. Fabryczna

  ul. Gdańska

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Inwalidów

  ul. Jagiellońska

  ul. Jedności Robotniczej

  ul. Jesionowa

  ul. Jeziorna

  ul. Jodłowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kilińszczaków

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  Leśniczówka Hajda

  Leśniczówka Smolary

  Leśniczówka Wrzosy

  Leśniczówka Wądołek

  ul. Ludowa

  ul. Mickiewicza

  ul. Miła

  ul. Młyńska

  ul. Narutowicza

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  Osiedle Sosnowe

  Ośrodek Wypoczynkowy

  ul. Polna

  ul. Poniatowskiego

  ul. Poznańska

  Przejazd Kolejowy Ptusza

  ul. Przemysłowa

  ul. Puławskiego

  ul. Roosevelta

  ul. Sikorskiego

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Urocza

  ul. Wojska Polskiego

  al. Wolności

  Wądołek

  Zagórze

  ul. Zaułek Świętojański

  ul. Zawiszy

  ul. Zygmunta III Wazy

  pl. im. Jana Pawła II

  ul. ppor. Jana Liszyka

  ul. Świętojańska