Powiat strzelecko-drezdenecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 48 145 Liczba mieszkańców
 • 1 248 km2 Powierzchnia
 • 39 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 47,3% Stopa urbanizacji
 • Edward Tyranowicz Starosta
 • ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie Adres starostwa powiatowego
 • FSD Tablice rejestracyjne
Powiat strzelecko-drezdenecki na mapie
Identyfikatory
 • 0806 TERYT (TERC)
Herb powiatu strzelecko-drezdeneckiego
powiat strzelecko-drezdenecki herb
Flaga powiatu strzelecko-drezdeneckiego
powiat strzelecko-drezdenecki flaga

powiat strzelecko-drezdenecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich
(95) 763-23-80
(95) 763-11-26
ul. Ks. St. Wyszyńskiego
66-500 Strzelce Krajeńskie

Powiat strzelecko-drezdenecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat strzelecko-drezdenecki ma 48 145 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w 2050 roku wynosi 41 151, z czego 20 178 to kobiety, a 20 973 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego zawarli w 2021 roku 183 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 4,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat strzelecko-drezdenecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -296. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,12 na 1000 mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego. W 2021 roku urodziło się 381 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 276 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,8% zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,4% zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu strzelecko-drezdeneckiego przypada 14 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 516 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 696 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego -180. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 51 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -34.

  59,5% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 48 145 Liczba mieszkańców
 • 24 394 Kobiety
 • 23 751 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 151 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 178 Kobiety
 • 20 973 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  41,9 lat
  woj. lubuskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  30,9%
  Lubuskie
  30,0%
  Cała Polska
  28,8%
 • 25,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  54,8%
  Lubuskie
  53,6%
  Cały kraj
  55,8%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  9,5%
  Lubuskie
  9,1%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  4,4%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  3,8
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  4,4
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  2,0
  woj. lubuskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 183 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -296 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -104 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -192 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  woj. lubuskie
  -5,9
  Kraj
  -4,9
 • -7,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie strzelecko-drezdeneckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 381 Urodzenia żywe
 • 199 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 182 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  7,9
  Lubuskie
  7,9
  Kraj
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  34,7
  Województwo
  34,1
  Kraj
  37,5
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 276 g Średnia waga noworodków
 • 3 184 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 377 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 276 g
  woj. lubuskie
  3 348 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 31 Waga 4000g - 4499g
 • 31
 • 107 Waga 3500g - 3999g
 • 107
 • 146 Waga 3000g - 3499g
 • 146
 • 72 Waga 2500g - 2999g
 • 72
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  1,21
  woj. lubuskie
  1,23
  Kraj
  1,32
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  0,63
  Lubuskie
  0,61
  Kraj
  0,64
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,56
  woj. lubuskie
  0,57
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 677 Zgony
 • 303 Kobiety
  (Zgony)
 • 374 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,8%
  55,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  14,0
  Lubuskie
  13,8
  Kraj
  13,6
 • 177,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  177,7
  Lubuskie
  174,5
  Cała Polska
  156,7
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,6
  woj. lubuskie
  3,2
  Kraj
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. lubuskie
  4,1
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  41,8%
  Lubuskie
  44,8%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,4%
  woj. lubuskie
  17,7%
  Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  3,5%
  woj. lubuskie
  3,7%
  Cały kraj
  5,4%
 • 146 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. lubuskie
  17,2
  Kraj
  13,3
 • 87,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  87,4
  Kraj
  74,4
 • 247,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  247,7
  Województwo
  247,2
  Kraj
  268,1
 • 228,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  228,2
  Kraj
  246,5
 • 594,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 547,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 642,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  594,1
  Województwo
  626,8
  Cała Polska
  475,8
 • 128,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 63,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 191,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  128,9
  woj. lubuskie
  138,3
  Cały kraj
  70,6
 • 12,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  12,4
  woj. lubuskie
  28,1
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  Lubuskie
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  0,0%
  Województwo
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie strzelecko-drezdeneckim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  17,0
  Województwo
  33,0
  Cała Polska
  36,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  17,0
  woj. lubuskie
  18,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 516 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 264 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 252 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 696 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 362 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 334 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Wymeldowania za granicę
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -214 Saldo migracji
 • -128 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -86 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -180 Saldo migracji wewnętrznych
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -34 Saldo migracji zagranicznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim oddano do użytku 133 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,76 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim to 17 248 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 355 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,3% na sprzedaż lub wynajem, 0,8% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie strzelecko-drezdeneckim to 4,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim to 99,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,38% mieszkań posiada łazienkę, 73,32% korzysta z centralnego ogrzewania, a 29,59% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie strzelecko-drezdeneckim 168 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 807 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 644 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 25 transakcji (mediana cen - 3 502 zł/m2, średnia - 3 690 zł/m2), a na rynku wtórnym 143 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 570 zł/m2, średnia - 2 481 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 807 zł
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  2 807 zł
  Województwo
  3 909 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 807 zł Ogółem
 • 2 807 zł
 • 2 922 zł do 40 m2
 • 2 922 zł
 • 3 072 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 072 zł
 • 2 219 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 219 zł
 • 1 873 zł od 80,1 m2
 • 1 873 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 644 zł
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  2 644 zł
  Lubuskie
  3 801 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 644 zł Ogółem
 • 2 644 zł
 • 2 837 zł do 40 m2
 • 2 837 zł
 • 2 948 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 948 zł
 • 2 348 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 348 zł
 • 2 137 zł od 80,1 m2
 • 2 137 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 168
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m280
  • od 60,1 do 80 m235
  • od 80,1 m216
 • 37 do 40 m2
 • 80 od 40,1 do 60 m2
 • 35 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 502 zł
 • Tutaj
  3 502 zł
  Województwo
  4 305 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 502 zł Ogółem
 • 3 502 zł
 • 3 536 zł do 40 m2
 • 3 536 zł
 • 3 552 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 552 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 690 zł
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  3 690 zł
  woj. lubuskie
  4 384 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 690 zł Ogółem
 • 3 690 zł
 • 3 719 zł do 40 m2
 • 3 719 zł
 • 3 737 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 737 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m216
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 6 do 40 m2
 • 16 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 570 zł
 • Tutaj
  2 570 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 2 570 zł Ogółem
 • 2 570 zł
 • 2 521 zł do 40 m2
 • 2 521 zł
 • 2 781 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 781 zł
 • 2 090 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 090 zł
 • 1 854 zł od 80,1 m2
 • 1 854 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 481 zł
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  2 481 zł
  woj. lubuskie
  3 536 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 481 zł Ogółem
 • 2 481 zł
 • 2 672 zł do 40 m2
 • 2 672 zł
 • 2 750 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 750 zł
 • 2 269 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 269 zł
 • 2 061 zł od 80,1 m2
 • 2 061 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 143
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m231
  • od 40,1 do 60 m264
  • od 60,1 do 80 m233
  • od 80,1 m215
 • 31 do 40 m2
 • 64 od 40,1 do 60 m2
 • 33 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 248 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 354,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  354,70
  Województwo
  383,20
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  74,50 m2
  Województwo
  74,10 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 26,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  26,40 m2
  Lubuskie
  28,40 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,06 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  4,06
  Województwo
  3,97
  Cały kraj
  3,82
 • 2,82 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,82
  Lubuskie
  2,61
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,69
  Lubuskie
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 133 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,76 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  2,76
  Lubuskie
  5,08
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 586 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,41
  Lubuskie
  3,96
  Cała Polska
  3,90
 • 12,17 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  12,17
  Województwo
  20,14
  Kraj
  24,07
 • 13 229 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 99,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  99,5 m2
  Lubuskie
  88,6 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,27 m2
  Województwo
  0,45 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,99%
  woj. lubuskie
  98,47%
  Cała Polska
  96,97%
 • 94,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,45%
  Województwo
  96,09%
  Polska
  94,01%
 • 91,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  91,38%
  Lubuskie
  93,60%
  Polska
  91,78%
 • 73,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  73,32%
  woj. lubuskie
  82,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 29,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  29,59%
  woj. lubuskie
  58,74%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie strzelecko-drezdeneckim na 1000 mieszkańców pracuje 180osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim wynosiło w 2021 roku 9,3% (11,7% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie strzelecko-drezdeneckim wynosiło 5 038,23 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego 5 466 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 119 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 347.

  30,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,9% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 180 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  180,0
  Lubuskie
  235,0
  Polska
  257,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,7% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,3%
  Województwo
  4,9%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 038 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  5 038 PLN
  Lubuskie
  5 287 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 466 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 119 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 347 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,75 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 29,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,9% Przemysł i budownictwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,5% Pozostałe
 • 35,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 664 Pracujący ogółem
 • 3 925 Kobiety
 • 4 739 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,1
  Lubuskie
  68,4
  Cały kraj
  69,0
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,1
  Lubuskie
  38,0
  Kraj
  38,2
 • 119,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  119,8
  Województwo
  124,8
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie strzelecko-drezdeneckim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 461 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 095 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 512 nowych podmiotów, a 188 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (666) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (359) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (542) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (188) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie strzelecko-drezdeneckim najwięcej (199) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 280) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (251) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,1% (1 315) podmiotów, a 71,3% (3 895) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie strzelecko-drezdeneckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 461 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 251 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 315 Przemysł i budownictwo
 • 3 895 Pozostała działalność
 • 512 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim w 2021 roku
 • 188 Podmioty wyrejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim w 2021 roku
 • 4 095 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 280 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 280
 • 145 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 145
 • 34 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 34
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 5 459 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 459
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 239 Spółki handlowe ogółem
 • 239
 • 43  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 199  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 199
 • 42    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 178 Spółki cywilne ogółem
 • 178
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 095 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 093 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 093
 • 790 Budownictwo
 • 790
 • 371 Przetwórstwo przemysłowe
 • 371
 • 321 Transport i gospodarka magazynowa
 • 321
 • 304 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 304
 • 225 Pozostała działalność
 • 225
 • 217 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 217
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 211
 • 158 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 158
 • 111 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 111
 • 89 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 89
 • 79 Edukacja
 • 79
 • 58 Informacja i komunikacja
 • 58
 • 30 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 30
 • 23 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 23
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim stwierdzono 968 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie strzelecko-drezdeneckim wynosi 77,10% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,51 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,78 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,08 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,23 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 968 Przestępstwa ogółem
 • 968
 • 653 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 653
 • 108 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 108
 • 149 Przestępstwa drogowe
 • 149
 • 19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 19
 • 376 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 376
 • 20,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  20,02
  Województwo
  27,15
  Polska
  21,51
 • 13,51 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,51
  Lubuskie
  16,18
  Polska
  12,82
 • 2,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,23
  Lubuskie
  7,26
  Cała Polska
  5,89
 • 3,08 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,08
  Lubuskie
  2,46
  Cały kraj
  1,85
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  0,39
  Województwo
  0,52
  Cała Polska
  0,35
 • 7,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,78
  Lubuskie
  13,74
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. lubuskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  75%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  50%
  woj. lubuskie
  74%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Lubuskie
  98%
  Polska
  99%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  84%
  Lubuskie
  84%
  Cała Polska
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Lubuskie
  54%
  Kraj
  53%

Powiat strzelecko-drezdenecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego wyniosła w 2021 roku 60,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,5 mln złotych, czyli 7,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego wyniosła w 2021 roku 64,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (51.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8%). W budżecie powiatu strzelecko-drezdeneckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 208 złotych na mieszkańca (15,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,5 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie strzelecko-drezdeneckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,3 mln

  802(100%)

  41,3 mln

  825(100%)

  42,8 mln

  858(100%)

  49,4 mln

  993(100%)

  49,2 mln

  993(100%)

  50,0 mln

  1,0 tys(100%)

  59,1 mln

  1,2 tys(100%)

  60,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,5 mln

  269(33.5%)

  13,4 mln

  269(32.5%)

  12,6 mln

  253(29.4%)

  15,3 mln

  308(30.9%)

  13,9 mln

  281(28.3%)

  15,5 mln

  316(31%)

  17,2 mln

  355(29.2%)

  18,9 mln

  392(31.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  108(13.4%)

  5,8 mln

  115(13.9%)

  6,0 mln

  121(14.1%)

  6,7 mln

  136(13.6%)

  8,2 mln

  166(16.7%)

  7,7 mln

  157(15.4%)

  7,8 mln

  161(13.3%)

  10,2 mln

  211(16.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  26,8(3.3%)

  2,4 mln

  48,9(5.9%)

  4,3 mln

  86,8(10.1%)

  6,0 mln

  121(12.2%)

  5,6 mln

  114(11.4%)

  3,4 mln

  69,4(6.8%)

  6,1 mln

  125(10.3%)

  6,5 mln

  136(10.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  69,7(8.7%)

  3,6 mln

  71,4(8.6%)

  3,7 mln

  73,2(8.5%)

  3,8 mln

  77,3(7.8%)

  4,2 mln

  84,9(8.5%)

  4,4 mln

  90,6(8.9%)

  5,3 mln

  110(9%)

  5,2 mln

  109(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  97,2(12.1%)

  5,7 mln

  113(13.7%)

  6,4 mln

  129(15%)

  3,5 mln

  70,4(7.1%)

  3,6 mln

  73,2(7.3%)

  4,0 mln

  81,3(8%)

  4,8 mln

  99,1(8.2%)

  4,9 mln

  102(8.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,8 mln

  54,8(6.8%)

  2,8 mln

  56,2(6.8%)

  3,0 mln

  60,7(7.1%)

  3,4 mln

  68,0(6.8%)

  3,5 mln

  70,5(7.1%)

  3,6 mln

  74,0(7.2%)

  3,8 mln

  78,1(6.4%)

  3,9 mln

  80,4(6.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  60,6(7.5%)

  3,2 mln

  64,8(7.8%)

  2,9 mln

  57,5(6.7%)

  3,9 mln

  78,6(7.9%)

  3,8 mln

  76,0(7.6%)

  3,9 mln

  80,2(7.9%)

  4,7 mln

  97,5(8%)

  3,9 mln

  80,3(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  57,4(7.2%)

  2,2 mln

  43,1(5.2%)

  1,8 mln

  36,6(4.3%)

  1,5 mln

  29,6(3%)

  1,2 mln

  25,3(2.5%)

  1,2 mln

  23,5(2.3%)

  2,9 mln

  60,4(5%)

  2,0 mln

  42,4(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  923,2 tys

  18,4(2.3%)

  960,1 tys

  19,2(2.3%)

  755,0 tys

  15,1(1.8%)

  900,2 tys

  18,1(1.8%)

  740,1 tys

  15,0(1.5%)

  1,2 mln

  24,6(2.4%)

  1,2 mln

  24,1(2%)

  810,9 tys

  16,8(1.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  207,7 tys

  4,1(0.5%)

  201,2 tys

  4,0(0.5%)

  198,1 tys

  4,0(0.5%)

  207,0 tys

  4,2(0.4%)

  198,7 tys

  4,0(0.4%)

  195,3 tys

  4,0(0.4%)

  210,0 tys

  4,3(0.4%)

  209,5 tys

  4,4(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,9 tys

  0,6(0.1%)

  27,7 tys

  0,6(0.1%)

  22,0 tys

  0,4(0.1%)

  35,7 tys

  0,7(0.1%)

  40,6 tys

  0,8(0.1%)

  37,7 tys

  0,8(0.1%)

  27,2 tys

  0,6(0%)

  178,4 tys

  3,7(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  746,0 tys

  14,9(1.9%)

  665,9 tys

  13,3(1.6%)

  615,1 tys

  12,3(1.4%)

  591,3 tys

  11,9(1.2%)

  544,5 tys

  11,0(1.1%)

  509,7 tys

  10,4(1%)

  433,9 tys

  8,9(0.7%)

  172,8 tys

  3,6(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  140,2 tys

  2,8(0.3%)

  156,5 tys

  3,1(0.4%)

  210,2 tys

  4,2(0.5%)

  82,6 tys

  1,7(0.2%)

  98,4 tys

  2,0(0.2%)

  1,1 mln

  21,7(2.1%)

  173,4 tys

  3,6(0.3%)

  148,8 tys

  3,1(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  351,1 tys

  7,0(0.9%)

  143,8 tys

  2,9(0.3%)

  30,2 tys

  0,6(0.1%)

  80,9 tys

  1,6(0.2%)

  75,5 tys

  1,5(0.2%)

  51,7 tys

  1,1(0.1%)

  1,1 mln

  22,2(1.8%)

  139,9 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.3%)

  124,5 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  131,8 tys

  2,7(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  304,7 tys

  6,1(0.8%)

  38,2 tys

  0,8(0.1%)

  70,5 tys

  1,4(0.2%)

  58,7 tys

  1,2(0.1%)

  119,2 tys

  2,4(0.2%)

  97,4 tys

  2,0(0.2%)

  83,1 tys

  1,7(0.1%)

  92,6 tys

  1,9(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  30,5 tys

  0,6(0.1%)

  36,8 tys

  0,7(0.1%)

  34,0 tys

  0,7(0.1%)

  54,3 tys

  1,1(0.1%)

  70,9 tys

  1,4(0.1%)

  56,3 tys

  1,1(0.1%)

  25,4 tys

  0,5(0%)

  76,2 tys

  1,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  199,5 tys

  4,0(0.5%)

  13,3 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,5(0.1%)

  22,3 tys

  0,4(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  14,6 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  42,0 tys

  0,9(0.1%)

  31,2 tys

  0,6(0.1%)

  29,0 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie strzelecko-drezdeneckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat strzelecko-drezdenecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu strzelecko-drezdeneckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,7 mln

  850(100%)

  41,9 mln

  836(100%)

  44,3 mln

  887(100%)

  50,7 mln

  1,0 tys(100%)

  50,4 mln

  1,0 tys(100%)

  52,0 mln

  1,1 tys(100%)

  63,0 mln

  1,3 tys(100%)

  64,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,1 mln

  440(51.7%)

  21,3 mln

  425(50.8%)

  21,1 mln

  423(47.7%)

  20,5 mln

  413(40.5%)

  22,4 mln

  454(44.5%)

  23,3 mln

  475(44.7%)

  28,9 mln

  595(45.9%)

  33,3 mln

  691(51.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,4 mln

  147(17.3%)

  8,0 mln

  160(19.1%)

  9,3 mln

  187(21%)

  10,2 mln

  206(20.1%)

  11,4 mln

  230(22.6%)

  12,2 mln

  249(23.4%)

  11,9 mln

  245(18.9%)

  13,1 mln

  273(20.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  69,2(8.1%)

  3,5 mln

  70,7(8.4%)

  3,6 mln

  72,9(8.2%)

  3,8 mln

  76,9(7.5%)

  4,2 mln

  84,3(8.3%)

  4,4 mln

  89,9(8.5%)

  5,2 mln

  106(8.2%)

  5,2 mln

  107(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  45,3(5.3%)

  2,4 mln

  48,8(5.8%)

  3,1 mln

  61,4(6.9%)

  2,1 mln

  43,2(4.2%)

  2,3 mln

  46,4(4.5%)

  2,5 mln

  50,6(4.8%)

  3,5 mln

  72,2(5.6%)

  3,4 mln

  71,0(5.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  56,9(6.7%)

  2,1 mln

  42,6(5.1%)

  1,8 mln

  36,3(4.1%)

  1,4 mln

  29,1(2.8%)

  1,2 mln

  23,4(2.3%)

  1,1 mln

  22,1(2.1%)

  2,3 mln

  48,1(3.7%)

  2,0 mln

  40,5(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  124,3 tys

  2,5(0.3%)

  218,0 tys

  4,4(0.5%)

  118,6 tys

  2,4(0.3%)

  3,8 mln

  76,7(7.5%)

  239,2 tys

  4,8(0.5%)

  1,9 mln

  39,1(3.7%)

  3,0 mln

  61,1(4.7%)

  1,7 mln

  34,8(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  23,4(2.8%)

  1,0 mln

  20,4(2.4%)

  1,0 mln

  20,3(2.3%)

  1,1 mln

  21,5(2.1%)

  977,8 tys

  19,8(1.9%)

  1,1 mln

  22,6(2.1%)

  1,2 mln

  24,9(1.9%)

  1,3 mln

  26,0(1.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  832,7 tys

  16,6(1.9%)

  700,0 tys

  14,0(1.7%)

  2,0 mln

  39,5(4.4%)

  2,5 mln

  50,7(5%)

  3,7 mln

  75,6(7.4%)

  940,4 tys

  19,2(1.8%)

  2,7 mln

  55,8(4.3%)

  1,1 mln

  23,3(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  632,1 tys

  12,6(1.5%)

  681,1 tys

  13,6(1.6%)

  678,7 tys

  13,6(1.5%)

  1,6 mln

  31,5(3.1%)

  759,8 tys

  15,4(1.5%)

  1,7 mln

  34,8(3.3%)

  921,1 tys

  18,9(1.5%)

  762,6 tys

  15,8(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  25,3(3%)

  1,4 mln

  27,7(3.3%)

  961,5 tys

  19,3(2.2%)

  1,7 mln

  33,4(3.3%)

  987,0 tys

  20,0(2%)

  1,0 mln

  20,9(2%)

  1,4 mln

  29,4(2.3%)

  678,5 tys

  14,1(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  165,5 tys

  3,3(0.4%)

  162,8 tys

  3,3(0.4%)

  153,9 tys

  3,1(0.3%)

  179,7 tys

  3,6(0.4%)

  487,0 tys

  9,9(1%)

  175,9 tys

  3,6(0.3%)

  152,0 tys

  3,1(0.2%)

  352,2 tys

  7,3(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  171,2 tys

  3,4(0.4%)

  167,0 tys

  3,3(0.4%)

  165,5 tys

  3,3(0.4%)

  164,5 tys

  3,3(0.3%)

  167,7 tys

  3,4(0.3%)

  164,9 tys

  3,4(0.3%)

  167,4 tys

  3,4(0.3%)

  173,9 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,5(0.3%)

  125,2 tys

  2,5(0.2%)

  124,5 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.3%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  131,8 tys

  2,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,7 tys

  1,3(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  101,1 tys

  2,0(0.2%)

  78,6 tys

  1,6(0.2%)

  76,2 tys

  1,5(0.2%)

  93,2 tys

  1,9(0.2%)

  89,5 tys

  1,8(0.2%)

  50,4 tys

  1,0(0.1%)

  44,8 tys

  0,9(0.1%)

  59,9 tys

  1,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  78,0 tys

  1,6(0.2%)

  67,7 tys

  1,4(0.2%)

  69,5 tys

  1,4(0.2%)

  75,8 tys

  1,5(0.1%)

  64,4 tys

  1,3(0.1%)

  81,0 tys

  1,7(0.2%)

  36,1 tys

  0,7(0.1%)

  47,6 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  53,9 tys

  1,1(0.1%)

  13,3 tys

  0,3(0%)

  22,5 tys

  0,5(0.1%)

  22,3 tys

  0,4(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  14,6 tys

  0,3(0%)

  13,2 tys

  0,3(0%)

  8,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  42,0 tys

  0,9(0.1%)

  31,2 tys

  0,6(0.1%)

  29,0 tys

  0,6(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat strzelecko-drezdenecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 138 mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 456 kobiet oraz 5 682 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 15,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,9% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 25,4% podstawowym ukończonym. 2,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie strzelecko-drezdeneckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,4%) oraz podstawowe ukończone (22,8%).

  W roku 2021 w powiecie strzelecko-drezdeneckim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 52 oddziałów uczęszczało 1 119 dzieci (569 dziewczynek oraz 550 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 737 dzieci (374 dziewczynki oraz 363 chłopców). Dostępnych było 712 miejsc.

  16,8% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 760 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,21 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 24 szkoły podstawowe, w których w 260 oddziałach uczyło się 3 987 uczniów (1 979 kobiet oraz 2 008 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 188 oddziałach uczyło się 3 273 uczniów (1 567 kobiet oraz 1 706 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów.

  W powiecie strzelecko-drezdeneckim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 467 uczniów (309 kobiet oraz 158 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 133 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 27 oddziałach uczyło się 743 uczniów (516 kobiet oraz 227 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 227 absolwentów.

  W powiecie strzelecko-drezdeneckim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 474 uczniów (167 kobiet oraz 307 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 22,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 11,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  11,4%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,1%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  33,3%
 • 31,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  10,4%
  Województwo
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,3%
  Lubuskie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  27,9%
  Województwo
  25,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 19,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  5,3%
  Lubuskie
  5,4%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  25,4%
  Lubuskie
  18,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  2,0%
  Lubuskie
  1,7%
  Polska
  1,4%
 • 2,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 760 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  760,0
  woj. lubuskie
  883,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,21 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  1,21
  Lubuskie
  0,89
  Kraj
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 52 Oddziały
 • 31 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 095 Miejsca
  (rok 2018)
 • 20 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat strzelecko-drezdenecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 119 Dzieci
 • 569 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 550 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,8%
  49,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 253 3 lata
 • 253
 • 320 4 lata
 • 320
 • 339 5 lata
 • 339
 • 194 6 lat
 • 194
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 137 3 lata
 • 137
 • 163 4 lata
 • 163
 • 169 5 lata
 • 169
 • 92 6 lat
 • 92
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 116 3 lata
 • 116
 • 157 4 lata
 • 157
 • 170 5 lata
 • 170
 • 102 6 lat
 • 102
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 403 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 79,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 79,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 115 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat strzelecko-drezdenecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 5 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 5 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat strzelecko-drezdenecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 239 Oddziały
 • 3 891 Uczniowie
 • 1 946 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 945 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 456 Uczniowie w 1 klasie
 • 212 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 244 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 455 Absolwenci
 • 214 Kobiety
  (absolwenci)
 • 241 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,4%
  65,6%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  15,3
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 16,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,3
 • 4,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,6
 •  
 • 314,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 263,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 51,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat strzelecko-drezdenecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 467 Uczniowie
 • 309 Kobiety
  (uczniowie)
 • 158 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,2%
  33,8%
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 83 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Absolwenci
 • 84 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,6
  Lubuskie
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 36,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat strzelecko-drezdenecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  22,6
  Województwo
  19,1
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 22,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 22,6
 • 25,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,3
 • 6,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,3
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat strzelecko-drezdenecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat strzelecko-drezdenecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat strzelecko-drezdenecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie strzelecko-drezdeneckim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki kolonijne: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 13, liczba miejsc: 725)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 5
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie strzelecko-drezdeneckim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 780 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 138 (uczestnicy: 10 850)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 215)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 375)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 360)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 5 310)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 280)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 2 565)
  • konkursy: 20 (uczestnicy: 435)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 13 (uczestnicy: 440)
  • inne: 6 (uczestnicy: 600)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 397)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 85)
  • taneczne: 6 (członkowie: 56)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 37)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 32)
  • teatralne: 1 (członkowie: 6)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 70)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 3 (członkowie: 31)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 526)
  • teatralne: 5 (członkowie: 38)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 111)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 60)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 40)
  • taneczne: 10 (członkowie: 277)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie strzelecko-drezdeneckim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 261 zwiedzających, co daje 261 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie strzelecko-drezdeneckim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 151 092 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 16 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 176 059 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 92
  • dostępne dla czytelników: 63
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 63
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie strzelecko-drezdeneckim działało 38 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 862 członków. Zarejestrowano 1 902 ćwiczących (mężczyźni: 1 600, kobiety: 302, chłopcy do lat 18: 909, dziewczęta do lat 18: 244). Aktywnych było 60 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (56), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat strzelecko-drezdenecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat strzelecko-drezdenecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 26 wypadków drogowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,0 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 77,4 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim zarejestrowanych było 51 692 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 38 197 samochodów osobowych (785,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 527 samochodów ciężarowych (127,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 162 autobusów (3,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 679 ciągników siodłowych (14,0 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 811 motocykli (78,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,9 lat.


  W 2021 roku w powiecie strzelecko-drezdeneckim znajdowało się 36 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 26 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 28 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 54,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  54,0
  Lubuskie
  54,0
  Cała Polska
  59,9
 • 6,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  6,2
  Lubuskie
  7,1
  Cała Polska
  5,9
 • 58,16 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  58,2
  woj. lubuskie
  64,9
  Polska
  69,4
 • 17,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  17,4
  Województwo
  8,4
  Cały kraj
  7,6
 • 77,38 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  77,4
  Lubuskie
  74,3
  Polska
  80,2
 • 11,54 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,5
  Lubuskie
  13,1
  Cała Polska
  9,8
 • 107,69 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  107,7
  woj. lubuskie
  120,0
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 692 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie strzelecko-drezdeneckim w 2020 roku
 • 38 197 Samochody osobowe
 • 5 527 Samochody ciężarowe
 • 19 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 162 Autobusy
 • 313 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 679 Ciągniki samochodowe
 • 679   Ciągniki siodłowe
 • 3 003 Ciągniki rolnicze
 • 3 811 Motocykle
 • 1 613   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 238 Motorowery
 • 38 197Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Samochody osobowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 785,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  785,6
  Województwo
  704,3
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 418
  • 1400-1649 kg8 407
  • 1650-1899 kg8 120
  • 1900 kg i więcej11 252
 • 10 418 do 1399 kg
 • 8 407 1400-1649 kg
 • 8 120 1650-1899 kg
 • 11 252 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 564 do 1399 cm3
 • 13 564
 • 21 300 1400-1999 cm3
 • 21 300
 • 3 333 2000 i więcej cm3
 • 3 333
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna21 216
  • olej napędowy14 064
  • gaz (LPG)2 651
  • pozostałe266
 • 21 216 benzyna
 • 14 064 olej napędowy
 • 2 651 gaz (LPG)
 • 266 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 175 do 1 roku
 • 175
 • 170 2 lata
 • 170
 • 248 3 lata
 • 248
 • 695 4-5 lat
 • 695
 • 867 6-7 lat
 • 867
 • 1 236 8-9 lat
 • 1 236
 • 1 667 10-11 lat
 • 1 667
 • 5 847 12-15 lat
 • 5 847
 • 8 042 16-20 lat
 • 8 042
 • 6 474 21-25 lat
 • 6 474
 • 4 901 26-30 lat
 • 4 901
 • 7 875 31 lat i więcej
 • 7 875
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  21,6 lat
  Lubuskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 5 527Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 127,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  127,6
  Lubuskie
  111,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 550 do 999 kg
 • 2 550
 • 1 731 1000-1499 kg
 • 1 731
 • 423 1500-2999 kg
 • 423
 • 31 3000-3499 kg
 • 31
 • 115 3500-4999 kg
 • 115
 • 313 5000-6999 kg
 • 313
 • 158 7000-9999 kg
 • 158
 • 153 10000-14999 kg
 • 153
 • 53 15000 kg i więcej
 • 53
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 034
  • olej napędowy3 722
  • gaz (LPG)121
  • pozostałe650
 • 1 034 benzyna
 • 3 722 olej napędowy
 • 121 gaz (LPG)
 • 650 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 14 2 lata
 • 14
 • 30 3 lata
 • 30
 • 140 4-5 lat
 • 140
 • 157 6-7 lat
 • 157
 • 203 8-9 lat
 • 203
 • 231 10-11 lat
 • 231
 • 809 12-15 lat
 • 809
 • 992 16-20 lat
 • 992
 • 878 21-25 lat
 • 878
 • 552 26-30 lat
 • 552
 • 1 501 31 lat i więcej
 • 1 501
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Powiat
  22,2 lat
  Lubuskie
  19,7 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 162Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Autobusy w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat strzelecko-drezdenecki
  3,3
  Województwo
  2,9
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15
  • olej napędowy99
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe47
 • 15 benzyna
 • 99 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 47 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 27,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Powiat
  27,9 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 679Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 14,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  14,0
  woj. lubuskie
  12,9
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy542
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe135
 • 2 benzyna
 • 542 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 135 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 27 4-5 lat
 • 27
 • 39 6-7 lat
 • 39
 • 81 8-9 lat
 • 81
 • 45 10-11 lat
 • 45
 • 129 12-15 lat
 • 129
 • 88 16-20 lat
 • 88
 • 93 21-25 lat
 • 93
 • 80 26-30 lat
 • 80
 • 86 31 lat i więcej
 • 86
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  18,1 lat
  Lubuskie
  12,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 811Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Motocykle w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  78,4
  Lubuskie
  49,4
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 11 2 lata
 • 11
 • 17 3 lata
 • 17
 • 77 4-5 lat
 • 77
 • 56 6-7 lat
 • 56
 • 57 8-9 lat
 • 57
 • 72 10-11 lat
 • 72
 • 229 12-15 lat
 • 229
 • 262 16-20 lat
 • 262
 • 276 21-25 lat
 • 276
 • 217 26-30 lat
 • 217
 • 2 514 31 lat i więcej
 • 2 514
 • 28,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie strzelecko-drezdeneckim
 • Tutaj
  28,9 lat
  woj. lubuskie
  25,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 36 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 21 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie strzelecko-drezdeneckim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 284,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  284,5 km
  Województwo
  532,0 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 7,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. strzelecko-drezdenecki
  7,4 km
  woj. lubuskie
  7,5 km
  Kraj
  4,9 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami