Powiat lubliniecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lubliniecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 75 027 Liczba mieszkańców
 • 822 km2 Powierzchnia
 • 91 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,3% Stopa urbanizacji
 • Joachim Smyła Starosta
 • ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec Adres starostwa powiatowego
 • SLU Tablice rejestracyjne
Powiat lubliniecki na mapie
Identyfikatory
 • 2407 TERYT (TERC)
Herb powiatu lublinieckiego
powiat lubliniecki herb

powiat lubliniecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu
34/ 351-07-30
34/ 351-31-50
ul. PCK 10
42-700 Lubliniec
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
34/ 353-22-00 Tel. dyż. 34/ 353-22-55
34/ 353-22-44
ul. Oświęcimska 6
42-700 Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu
34/ 351-05-23
34/ 351-05-11
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
34/ 356-31-21
34/ 356-20-60
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu
34/ 356-32-85, 34/ 356-26-74
34/ 356-32-85
ul. Dworcowa 17
42-700 Lubliniec
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
(34) 351-05-00
(34) 351-05-11
ul. Paderewskiego
42-700 Lubliniec

Powiat lubliniecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat lubliniecki ma 75 027 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego w 2050 roku wynosi 64 040, z czego 32 178 to kobiety, a 31 862 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lublinieckiego zawarli w 2022 roku 262 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców powiatu lublinieckiego jest stanu wolnego, 57,9% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubliniecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -340. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,52 na 1000 mieszkańców powiatu lublinieckiego. W 2022 roku urodziło się 563 dzieci, w tym 49,6% dziewczynek i 50,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 42,6% zgonów w powiecie lublinieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,6% zgonów w powiecie lublinieckim były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lublinieckiego przypada 12 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 708 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 699 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lublinieckiego 9. W tym samym roku 51 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 119 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -68.

  60,9% mieszkańców powiatu lublinieckiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lublinieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 75 027 Liczba mieszkańców
 • 38 097 Kobiety
 • 36 930 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64 040 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 178 Kobiety
 • 31 862 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lublinieckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lublinieckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lublinieckim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lublinieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. lubliniecki
  42,0 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubliniecki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lublinieckiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubliniecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubliniecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubliniecki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,6%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat lubliniecki
  9,1%
  woj. śląskie
  9,2%
  Kraj
  8,5%
 • 14,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • pow. lubliniecki
  0,8%
  śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lublinieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,5
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. lubliniecki
  1,2
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 262 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lublinieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -340 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -130 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -210 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,52 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,5
  Województwo
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lublinieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lublinieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lublinieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lublinieckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 563 Urodzenia żywe
 • 279 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 284 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,6%
  50,4%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  woj. śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,4
  Województwo
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 70 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 372 g Średnia waga noworodków
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 464 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat lubliniecki
  3 372 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 179 Waga 3500g - 3999g
 • 179
 • 211 Waga 3000g - 3499g
 • 211
 • 81 Waga 2500g - 2999g
 • 81
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,25
  śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat lubliniecki
  0,62
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat lubliniecki
  0,62
  śląskie
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie lublinieckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 903 Zgony
 • 409 Kobiety
  (Zgony)
 • 494 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,3%
  54,7%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 20,0%
  80,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat lubliniecki
  12,0
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 160,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. lubliniecki
  160,4
  Województwo
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 8,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat lubliniecki
  8,9
  woj. śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat lubliniecki
  42,6%
  woj. śląskie
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,6%
  woj. śląskie
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 62 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Cała Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 223,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  223,3
  śląskie
  315,1
  Cała Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Cały kraj
  253,9
 • 511,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 439,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 586,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat lubliniecki
  511,8
  woj. śląskie
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 82,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 164,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  82,5
  woj. śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 39,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. lubliniecki
  39,2
  Województwo
  39,0
  Polska
  33,8
 • 5,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,2
  Województwo
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie lublinieckim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58 Osoby w zamachach samobójczych
 • 24 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 33 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 77 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  77,0
  Województwo
  45,0
  Kraj
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  śląskie
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 9 zażycie innych leków
 • 9
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 17 samookaleczenie powierzchniowe
 • 17
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 19 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 19
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 3 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 3
 • 9 zawód miłosny
 • 9
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 18 nieustalona
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 11 13-18 lat
 • 11
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 7 25-29 lat
 • 7
 • 26 30-49 lat
 • 26
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy15
  • pod wpływem alkoholu29
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków13
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 15 trzeźwy
 • 29 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 13 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 32 kawaler/panna
 • 32
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne14
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie6
  • wyższe3
  • nieustalony21
 • 4 podstawowe niepełne
 • 14 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 3 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 12 na utrzymaniu innej osoby
 • 12
 • 4 renta
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 708 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 356 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 352 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Zameldowania z zagranicy
 • 20 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 699 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 373 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 326 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 119 Wymeldowania za granicę
 • 55 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 64 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -59 Saldo migracji
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Saldo migracji zagranicznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -33 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lublinieckim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubliniecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie lublinieckim oddano do użytku 312 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,15 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lublinieckim to 25 796 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  67,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 19,9% na lokale społeczne czynszowe, 13,1% jako sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lublinieckim to 4,54 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie lublinieckim to 117,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,21% mieszkań posiada łazienkę, 85,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,50% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie lublinieckim 150 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 451 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 057 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 53 transakcje (mediana cen - 4 421 zł/m2, średnia - 4 106 zł/m2), a na rynku wtórnym 97 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 470 zł/m2, średnia - 4 022 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 451 zł
 • Tutaj
  4 451 zł
  Województwo
  5 014 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 4 451 zł Ogółem
 • 4 451 zł
 • 4 955 zł do 40 m2
 • 4 955 zł
 • 4 357 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 357 zł
 • 4 689 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 689 zł
 • 3 095 zł od 80,1 m2
 • 3 095 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 057 zł
 • pow. lubliniecki
  4 057 zł
  woj. śląskie
  5 005 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 057 zł Ogółem
 • 4 057 zł
 • 4 410 zł do 40 m2
 • 4 410 zł
 • 3 942 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 942 zł
 • 4 512 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 512 zł
 • 3 405 zł od 80,1 m2
 • 3 405 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 150
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m272
  • od 60,1 do 80 m248
  • od 80,1 m216
 • 14 do 40 m2
 • 72 od 40,1 do 60 m2
 • 48 od 60,1 do 80 m2
 • 16 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie lublinieckim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 421 zł
 • powiat lubliniecki
  4 421 zł
  woj. śląskie
  5 852 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 4 421 zł Ogółem
 • 4 421 zł
 • 4 525 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 525 zł
 • 4 758 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 758 zł
 • 2 935 zł od 80,1 m2
 • 2 935 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 106 zł
 • powiat lubliniecki
  4 106 zł
  śląskie
  5 762 zł
  Cała Polska
  7 466 zł
 • 4 106 zł Ogółem
 • 4 106 zł
 • 4 340 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 340 zł
 • 4 650 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 650 zł
 • 3 257 zł od 80,1 m2
 • 3 257 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 53
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m222
  • od 60,1 do 80 m221
  • od 80,1 m210
 • 0 do 40 m2
 • 22 od 40,1 do 60 m2
 • 21 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 470 zł
 • Powiat
  4 470 zł
  woj. śląskie
  4 596 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 470 zł Ogółem
 • 4 470 zł
 • 4 955 zł do 40 m2
 • 4 955 zł
 • 4 276 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 276 zł
 • 4 666 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 666 zł
 • 4 238 zł od 80,1 m2
 • 4 238 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 022 zł
 • Tutaj
  4 022 zł
  śląskie
  4 631 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 4 022 zł Ogółem
 • 4 022 zł
 • 4 410 zł do 40 m2
 • 4 410 zł
 • 3 746 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 746 zł
 • 4 405 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 405 zł
 • 3 714 zł od 80,1 m2
 • 3 714 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 97
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m250
  • od 60,1 do 80 m227
  • od 80,1 m26
 • 14 do 40 m2
 • 50 od 40,1 do 60 m2
 • 27 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 796 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 343,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  343,20
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  93,50 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,10 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. lubliniecki
  4,62
  Województwo
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,91 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. lubliniecki
  2,91
  woj. śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat lubliniecki
  0,63
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 312 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,15
  śląskie
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 418 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat lubliniecki
  4,54
  woj. śląskie
  4,13
  Polska
  3,89
 • 18,87 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  18,87
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 36 743 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 117,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. lubliniecki
  117,8 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,49 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. lubliniecki
  98,84%
  śląskie
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 97,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,86%
  Województwo
  96,69%
  Cała Polska
  95,18%
 • 97,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. lubliniecki
  97,21%
  woj. śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 85,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. lubliniecki
  85,80%
  Województwo
  84,47%
  Kraj
  85,83%
 • 27,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat lubliniecki
  27,50%
  Województwo
  68,55%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat lubliniecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie lublinieckim na 1000 mieszkańców pracuje 221osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lublinieckim wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lublinieckim wynosiło 5 685,44 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lublinieckiego 8 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 070 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 201.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lublinieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 221 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  221,0
  śląskie
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • pow. lubliniecki
  5,1%
  śląskie
  3,6%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lublinieckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lublinieckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lublinieckim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 039 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. lubliniecki
  5 685 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lublinieckim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 070 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 201 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,7% Pozostałe
 • 49,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lublinieckim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 716 Pracujący ogółem
 • 8 293 Kobiety
 • 8 423 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubliniecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. lubliniecki
  64,3
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,5
  woj. śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 115,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  115,7
  woj. śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubliniecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie lublinieckim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 802 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 062 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 503 nowe podmioty, a 353 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (673) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (470) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (242) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lublinieckim najwięcej (507) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 544) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (197) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,8% (2 635) podmiotów, a 63,7% (4 970) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lublinieckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (25.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 802 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 197 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 635 Przemysł i budownictwo
 • 4 970 Pozostała działalność
 • 503 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lublinieckim w 2023 roku
 • 353 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lublinieckim w 2023 roku
 • 6 062 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 544 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 544
 • 202 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 202
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 795 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 795
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółdzielnie ogółem
 • 13
 • 614 Spółki handlowe ogółem
 • 614
 • 38  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 38
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 507  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 507
 • 32    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 32
 • 305 Spółki cywilne ogółem
 • 305
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 062 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 526 Budownictwo
 • 1 526
 • 1 196 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 196
 • 741 Przetwórstwo przemysłowe
 • 741
 • 460 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 460
 • 396 Transport i gospodarka magazynowa
 • 396
 • 321 Pozostała działalność
 • 321
 • 315 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 315
 • 192 Informacja i komunikacja
 • 192
 • 176 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 176
 • 165 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 165
 • 147 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 147
 • 139 Edukacja
 • 139
 • 130 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 130
 • 75 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 75
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 11 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 11
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie lublinieckim stwierdzono 1 930 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lublinieckim wynosi 83,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lublinieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 14,33 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,28 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,34 (48%), drogowe - 2,06 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 930 Przestępstwa ogółem
 • 1 930
 • 623 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 623
 • 1 078 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 078
 • 155 Przestępstwa drogowe
 • 155
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 15
 • 552 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 552
 • 25,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,66
  śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 8,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,28
  śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 14,33 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. lubliniecki
  14,33
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,06
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,20
  woj. śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 7,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,34
  Województwo
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  83%
  śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. lubliniecki
  75%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat lubliniecki
  84%
  Województwo
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat lubliniecki
  100%
  śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. lubliniecki
  48%
  śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Powiat lubliniecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lublinieckiego wyniosła w 2022 roku 127,0 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu lublinieckiego - 30.5% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,4 mln złotych, czyli 6,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lublinieckiego wyniosła w 2022 roku 127,1 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (28.6%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.3%). W budżecie powiatu lublinieckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 314 złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lublinieckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,4 mln

  1,1 tys(100%)

  81,6 mln

  1,1 tys(100%)

  83,9 mln

  1,1 tys(100%)

  86,6 mln

  1,1 tys(100%)

  96,5 mln

  1,3 tys(100%)

  103,2 mln

  1,4 tys(100%)

  114,0 mln

  1,5 tys(100%)

  127,0 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  22,5 mln

  293(27.3%)

  23,5 mln

  305(28.7%)

  21,3 mln

  278(25.4%)

  22,0 mln

  287(25.4%)

  23,3 mln

  305(24.2%)

  27,6 mln

  363(26.8%)

  28,6 mln

  377(25.1%)

  38,7 mln

  515(30.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,8 mln

  283(26.4%)

  22,4 mln

  291(27.4%)

  22,4 mln

  292(26.7%)

  22,4 mln

  292(25.8%)

  27,6 mln

  360(28.6%)

  28,0 mln

  368(27.1%)

  38,6 mln

  509(33.8%)

  35,1 mln

  467(27.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  101(9.4%)

  7,8 mln

  102(9.6%)

  7,8 mln

  101(9.3%)

  9,0 mln

  117(10.3%)

  9,9 mln

  130(10.3%)

  9,9 mln

  131(9.6%)

  11,5 mln

  151(10.1%)

  14,6 mln

  194(11.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,1 mln

  118(11%)

  9,3 mln

  121(11.4%)

  9,1 mln

  118(10.8%)

  9,4 mln

  123(10.9%)

  10,3 mln

  135(10.7%)

  10,4 mln

  137(10.1%)

  11,1 mln

  147(9.8%)

  11,5 mln

  153(9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  63,6(5.9%)

  5,3 mln

  68,4(6.4%)

  5,6 mln

  72,5(6.6%)

  5,7 mln

  74,7(6.6%)

  6,4 mln

  83,9(6.6%)

  7,7 mln

  101(7.5%)

  7,6 mln

  100(6.7%)

  8,3 mln

  111(6.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,2 mln

  119(11.1%)

  4,5 mln

  58,5(5.5%)

  5,2 mln

  68,3(6.3%)

  4,6 mln

  59,6(5.3%)

  3,3 mln

  43,1(3.4%)

  5,9 mln

  77,3(5.7%)

  2,5 mln

  32,8(2.2%)

  6,3 mln

  83,9(5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  30,2(2.8%)

  2,9 mln

  37,2(3.5%)

  3,0 mln

  39,7(3.6%)

  2,4 mln

  30,7(2.7%)

  2,5 mln

  32,5(2.6%)

  2,5 mln

  32,6(2.4%)

  2,4 mln

  32,3(2.1%)

  2,7 mln

  36,3(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  26,0(2.4%)

  2,6 mln

  34,4(3.2%)

  2,3 mln

  29,8(2.7%)

  3,2 mln

  41,9(3.7%)

  5,2 mln

  68,5(5.4%)

  2,9 mln

  37,9(2.8%)

  2,1 mln

  27,2(1.8%)

  2,2 mln

  29,8(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  13,7(1.3%)

  1,3 mln

  16,7(1.6%)

  1,5 mln

  19,2(1.8%)

  1,6 mln

  20,9(1.8%)

  1,5 mln

  20,1(1.6%)

  1,7 mln

  22,3(1.6%)

  2,0 mln

  26,4(1.8%)

  880,8 tys

  11,7(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  969,1 tys

  12,6(1.2%)

  1,1 mln

  14,4(1.4%)

  880,3 tys

  11,5(1%)

  1,0 mln

  13,4(1.2%)

  810,7 tys

  10,6(0.8%)

  309,7 tys

  4,1(0.3%)

  220,5 tys

  2,9(0.2%)

  624,0 tys

  8,3(0.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  3,9(0.3%)

  1,5 mln

  20,0(1.3%)

  600,0 tys

  8,0(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  238,5 tys

  3,1(0.3%)

  247,2 tys

  3,2(0.3%)

  236,9 tys

  3,1(0.3%)

  293,2 tys

  3,8(0.3%)

  238,0 tys

  3,1(0.2%)

  183,6 tys

  2,4(0.2%)

  172,3 tys

  2,3(0.2%)

  282,2 tys

  3,8(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  438,6 tys

  5,7(0.5%)

  467,4 tys

  6,1(0.6%)

  471,5 tys

  6,1(0.6%)

  528,2 tys

  6,9(0.6%)

  628,6 tys

  8,2(0.7%)

  744,0 tys

  9,8(0.7%)

  771,9 tys

  10,2(0.7%)

  242,5 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,4(0.2%)

  183,6 tys

  2,4(0.2%)

  183,2 tys

  2,4(0.2%)

  197,6 tys

  2,6(0.2%)

  197,7 tys

  2,6(0.2%)

  197,2 tys

  2,6(0.2%)

  197,9 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  82,6 tys

  1,1(0.1%)

  95,0 tys

  1,2(0.1%)

  58,5 tys

  0,8(0.1%)

  113,0 tys

  1,5(0.1%)

  60,5 tys

  0,8(0.1%)

  62,1 tys

  0,8(0.1%)

  65,3 tys

  0,9(0.1%)

  69,9 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  48,8 tys

  0,6(0.1%)

  50,5 tys

  0,7(0.1%)

  57,6 tys

  0,8(0.1%)

  59,4 tys

  0,8(0.1%)

  46,7 tys

  0,6(0%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  11,1 tys

  0,1(0%)

  39,0 tys

  0,5(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  575

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  66,7 tys

  0,9(0.1%)

  46,2 tys

  0,6(0%)

  45,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,5 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  37,9 tys

  0,5(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  51,3 tys

  0,7(0%)

  29,9 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lublinieckim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,8 mln

  1,1 tys(100%)

  84,3 mln

  1,1 tys(100%)

  87,1 mln

  1,1 tys(100%)

  88,3 mln

  1,2 tys(100%)

  96,0 mln

  1,3 tys(100%)

  109,6 mln

  1,4 tys(100%)

  122,0 mln

  1,6 tys(100%)

  127,1 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,4 mln

  421(39.1%)

  34,1 mln

  444(40.5%)

  34,2 mln

  446(39.3%)

  34,6 mln

  452(39.2%)

  36,4 mln

  476(37.9%)

  42,4 mln

  557(38.7%)

  44,9 mln

  593(36.8%)

  41,5 mln

  552(32.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,7 mln

  256(23.8%)

  20,8 mln

  271(24.7%)

  20,5 mln

  267(23.5%)

  21,1 mln

  275(23.9%)

  22,2 mln

  291(23.2%)

  25,6 mln

  337(23.4%)

  26,7 mln

  353(21.9%)

  36,3 mln

  484(28.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,8 mln

  166(15.4%)

  13,8 mln

  180(16.4%)

  14,7 mln

  191(16.8%)

  16,7 mln

  218(18.9%)

  18,8 mln

  246(19.6%)

  19,3 mln

  253(17.6%)

  21,2 mln

  280(17.4%)

  24,5 mln

  326(19.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  63,2(5.9%)

  5,2 mln

  67,3(6.1%)

  5,5 mln

  72,0(6.3%)

  5,7 mln

  74,1(6.4%)

  6,4 mln

  83,3(6.6%)

  7,4 mln

  96,8(6.7%)

  7,5 mln

  99,4(6.2%)

  8,3 mln

  110(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  33,3(3.1%)

  2,4 mln

  31,5(2.9%)

  2,4 mln

  31,5(2.8%)

  2,5 mln

  32,5(2.8%)

  2,7 mln

  34,8(2.8%)

  2,2 mln

  29,2(2%)

  3,4 mln

  44,8(2.8%)

  4,6 mln

  61,3(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  65,5(6.1%)

  1,8 mln

  23,3(2.1%)

  2,2 mln

  28,4(2.5%)

  661,2 tys

  8,6(0.7%)

  156,6 tys

  2,0(0.2%)

  3,7 mln

  49,1(3.4%)

  2,3 mln

  30,4(1.9%)

  1,8 mln

  23,3(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  925,9 tys

  12,0(1.1%)

  892,0 tys

  11,6(1.1%)

  438,9 tys

  5,7(0.5%)

  597,8 tys

  7,8(0.7%)

  1,1 mln

  14,2(1.1%)

  1,0 mln

  13,8(1%)

  3,4 mln

  44,6(2.8%)

  1,6 mln

  21,4(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 mln

  23,4(2.2%)

  2,0 mln

  25,8(2.4%)

  1,7 mln

  22,4(2%)

  1,3 mln

  16,9(1.5%)

  1,1 mln

  14,3(1.1%)

  1,9 mln

  25,0(1.7%)

  1,5 mln

  19,9(1.2%)

  1,6 mln

  20,9(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  387,7 tys

  5,0(0.5%)

  715,8 tys

  9,3(0.8%)

  578,2 tys

  7,5(0.7%)

  303,2 tys

  4,0(0.3%)

  1,6 mln

  21,5(1.7%)

  701,5 tys

  9,2(0.6%)

  5,3 mln

  70,0(4.3%)

  1,5 mln

  20,4(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  16,6(1.5%)

  1,1 mln

  14,4(1.3%)

  1,1 mln

  13,8(1.2%)

  1,1 mln

  14,8(1.3%)

  1,2 mln

  15,6(1.2%)

  1,3 mln

  17,6(1.2%)

  1,6 mln

  20,5(1.3%)

  1,5 mln

  20,3(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  258,5 tys

  3,4(0.3%)

  143,4 tys

  1,9(0.2%)

  129,9 tys

  1,7(0.1%)

  187,8 tys

  2,5(0.2%)

  235,9 tys

  3,1(0.2%)

  219,8 tys

  2,9(0.2%)

  344,2 tys

  4,5(0.3%)

  374,1 tys

  5,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  544,8 tys

  7,1(0.7%)

  918,8 tys

  12,0(1.1%)

  1,1 mln

  14,6(1.3%)

  355,1 tys

  4,6(0.4%)

  358,4 tys

  4,7(0.4%)

  541,4 tys

  7,1(0.5%)

  384,5 tys

  5,1(0.3%)

  313,9 tys

  4,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  249,8 tys

  3,2(0.3%)

  227,4 tys

  3,0(0.3%)

  225,2 tys

  2,9(0.3%)

  226,9 tys

  3,0(0.3%)

  228,3 tys

  3,0(0.2%)

  201,3 tys

  2,6(0.2%)

  201,0 tys

  2,7(0.2%)

  294,3 tys

  3,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,4(0.2%)

  183,6 tys

  2,4(0.2%)

  183,2 tys

  2,4(0.2%)

  197,6 tys

  2,6(0.2%)

  197,7 tys

  2,6(0.2%)

  197,2 tys

  2,6(0.2%)

  197,9 tys

  2,6(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  575

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  66,7 tys

  0,9(0.1%)

  46,2 tys

  0,6(0%)

  45,6 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  7,2 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  18,7 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  25,7 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  34,8 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  5,2(0.5%)

  800,0 tys

  10,5(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lubliniecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 753 mieszkańców powiatu lublinieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 101 kobiet oraz 8 652 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,8% mieszkańców powiatu lublinieckiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lublinieckiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lublinieckim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,3%) oraz wyższe (23,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,8%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2022 w powiecie lublinieckim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 155 oddziałów uczęszczało 2 983 dzieci (1 449 dziewczynek oraz 1 534 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lublinieckim mieściło się 31 przedszkoli, w których do 91 oddziałów uczęszczało 1 882 dzieci (909 dziewczynek oraz 973 chłopców). Dostępnych było 2 040 miejsc.

  18,4% mieszkańców powiatu lublinieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 934 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,72 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 393 oddziałach uczyło się 6 121 uczniów (2 935 kobiet oraz 3 186 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie lublinieckim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 260 oddziałach uczyło się 4 667 uczniów (2 176 kobiet oraz 2 491 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,46.

  W powiecie lublinieckim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 891 uczniów (634 kobiety oraz 257 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 192 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lublinieckim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 38 oddziałach uczyło się 1 036 uczniów (680 kobiet oraz 356 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 335 absolwentów.

  W powiecie lublinieckim znajdują się 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 893 uczniów (275 kobiet oraz 618 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 140 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie lublinieckim placówkę miały 4 Technika, w których w 33 oddziałach uczyło się 810 uczniów (271 kobiet oraz 539 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 160 absolwentów.

  W powiecie lublinieckim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 21 oddziałach uczyło się 369 uczniów (125 kobiet oraz 244 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,2 uczniów. 17,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,6% mieszkańców powiatu lublinieckiego w wieku potencjalnej nauki (26,4% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 19,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  19,1%
  Województwo
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. lubliniecki
  33,7%
  Województwo
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  śląskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,8%
  śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,1%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,8%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 23,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat lubliniecki
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,3%
  śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 13,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. lubliniecki
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 934 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  934,0
  woj. śląskie
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,72 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. lubliniecki
  0,72
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 45Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 155 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 927 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat lubliniecki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 983 Dzieci
 • 1 449 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 534 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 2 lata i mniej
 • 48
 • 632 3 lata
 • 632
 • 742 4 lata
 • 742
 • 774 5 lata
 • 774
 • 767 6 lat
 • 767
 • 20 7 lat i więcej
 • 20
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 22 2 lata i mniej
 • 22
 • 317 3 lata
 • 317
 • 352 4 lata
 • 352
 • 395 5 lata
 • 395
 • 355 6 lat
 • 355
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 315 3 lata
 • 315
 • 390 4 lata
 • 390
 • 379 5 lata
 • 379
 • 412 6 lat
 • 412
 • 12 7 lat i więcej
 • 12
 • 118 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 184,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 183,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat lubliniecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 353 Oddziały
 • 5 986 Uczniowie
 • 2 891 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 095 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 729 Uczniowie w 1 klasie
 • 336 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 393 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 942 Absolwenci
 • 488 Kobiety
  (absolwenci)
 • 454 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 40 Oddziały
 • 135 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,6
  woj. śląskie
  17,5
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 17,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,0
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 492,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 415,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 33,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lubliniecki
  94,46
  woj. śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 93,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat lubliniecki
  93,32
  Województwo
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubliniecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubliniecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat lubliniecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 825 Uczniowie
 • 592 Kobiety
  (uczniowie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,8%
  28,2%
 • 275 Uczniowie w 1 klasie
 • 208 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 192 Absolwenci
 • 138 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 66 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,6%
  36,4%
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,2
  Województwo
  26,4
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 59,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat lubliniecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 889 Uczniowie
 • 274 Kobiety
  (uczniowie)
 • 615 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,8%
  69,2%
 • 250 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 140 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 4 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat lubliniecki
  26,3
  Województwo
  25,2
  Polska
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 26,3 Technika ogółem
 • 26,3
 • 27,8 Technika bez specjalnych
 • 27,8
 • 2,0 Technika specjalne
 • 2,0
 •  
 • 71,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 42,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat lubliniecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 122 Uczniowie w 1 klasie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 78 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 48 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 18,8%
  81,3%
 • 20 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat lubliniecki
  17,6
  śląskie
  19,6
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,6
 • 26,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 26,8
 • 5,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,3
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat lubliniecki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,7%
  12,3%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 0 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  16,2
  woj. śląskie
  22,2
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubliniecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubliniecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubliniecki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lublinieckim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie lublinieckim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 4 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 512)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie lublinieckim: 8 (publiczne: 8, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie lublinieckim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 377 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 407 (uczestnicy: 40 321)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 450)
  • wystawy: 28 (uczestnicy: 1 348)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 848)
  • koncerty: 78 (uczestnicy: 14 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 36 (uczestnicy: 630)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 8 187)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 3 462)
  • pokazy teatralne: 38 (uczestnicy: 7 598)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 405)
  • interdyscyplinarne: 20 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 140 (uczestnicy: 2 019)
  • inne: 1 (uczestnicy: 324)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 70 (członkowie: 1 169)
  • plastyczne/techniczne: 21 (członkowie: 247)
  • taneczne: 27 (członkowie: 360)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 137)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 3 (członkowie: 35)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 290)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 52)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 50)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 43 (członkowie: 849)
  • teatralne: 6 (członkowie: 93)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 172)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 157)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 91)
  • taneczne: 14 (członkowie: 336)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lublinieckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 324 miejscami na widowni. Odbyło się 650 seansów, na które przyszło 27 088 widzów, w tym 177 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 9 086 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lublinieckim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lublinieckim działało 26 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 329 960 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 43 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 337 134 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 125
  • dostępne dla czytelników: 72
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 72
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 16
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 15
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie lublinieckim działały 4 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 38 068 wolumenów w tym ziobry specjalne: 204. Odnotowano 884 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 800 wolumenów. Odnotowano 1 279 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lublinieckim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 725 członków. Zarejestrowano 2 774 ćwiczących (mężczyźni: 2 505, kobiety: 269, chłopcy do lat 18: 1 367, dziewczęta do lat 18: 215). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (58), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lublinieckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lubliniecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie lublinieckim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,2 wypadków (więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 58,9 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie lublinieckim zarejestrowanych było 69 571 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 349 samochodów osobowych (683,2 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 804 samochodów ciężarowych (107,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 148 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 259 ciągników siodłowych (16,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 5 557 motocykli (73,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie lublinieckim znajdowały się 83 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 41 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 36 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lublinieckim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  49,2
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 13,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat lubliniecki
  13,3
  Województwo
  3,6
  Kraj
  5,0
 • 54,55 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  54,6
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 14,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. lubliniecki
  14,4
  śląskie
  4,3
  Cały kraj
  5,4
 • 58,93 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  58,9
  Województwo
  62,9
  Cały kraj
  71,0
 • 27,03 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  27,0
  śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 110,81 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. lubliniecki
  110,8
  Województwo
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 69 571 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lublinieckim w 2022 roku
 • 51 349 Samochody osobowe
 • 6 804 Samochody ciężarowe
 • 33 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 148 Autobusy
 • 666 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 260 Ciągniki samochodowe
 • 1 259   Ciągniki siodłowe
 • 3 787 Ciągniki rolnicze
 • 5 557 Motocykle
 • 2 014   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 284 Motorowery
 • 51 349Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Samochody osobowe w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 683,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  683,2
  śląskie
  669,4
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 140
  • 1400-1649 kg11 969
  • 1650-1899 kg11 568
  • 1900 kg i więcej15 672
 • 12 140 do 1399 kg
 • 11 969 1400-1649 kg
 • 11 568 1650-1899 kg
 • 15 672 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 896 do 1399 cm3
 • 20 896
 • 26 189 1400-1999 cm3
 • 26 189
 • 4 264 2000 i więcej cm3
 • 4 264
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 623
  • olej napędowy15 550
  • gaz (LPG)5 771
  • pozostałe1 405
 • 28 623 benzyna
 • 15 550 olej napędowy
 • 5 771 gaz (LPG)
 • 1 405 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 447 do 1 roku
 • 447
 • 290 2 lata
 • 290
 • 542 3 lata
 • 542
 • 1 473 4-5 lat
 • 1 473
 • 1 937 6-7 lat
 • 1 937
 • 1 935 8-9 lat
 • 1 935
 • 2 621 10-11 lat
 • 2 621
 • 7 656 12-15 lat
 • 7 656
 • 11 300 16-20 lat
 • 11 300
 • 7 632 21-25 lat
 • 7 632
 • 3 422 26-30 lat
 • 3 422
 • 12 094 31 lat i więcej
 • 12 094
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lublinieckim
 • Tutaj
  20,8 lat
  woj. śląskie
  18,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 6 804Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 107,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat lubliniecki
  107,3
  Województwo
  93,9
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 132 do 999 kg
 • 3 132
 • 2 125 1000-1499 kg
 • 2 125
 • 510 1500-2999 kg
 • 510
 • 55 3000-3499 kg
 • 55
 • 110 3500-4999 kg
 • 110
 • 302 5000-6999 kg
 • 302
 • 228 7000-9999 kg
 • 228
 • 222 10000-14999 kg
 • 222
 • 120 15000 kg i więcej
 • 120
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 025
  • olej napędowy4 896
  • gaz (LPG)207
  • pozostałe676
 • 1 025 benzyna
 • 4 896 olej napędowy
 • 207 gaz (LPG)
 • 676 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 36 do 1 roku
 • 36
 • 36 2 lata
 • 36
 • 68 3 lata
 • 68
 • 183 4-5 lat
 • 183
 • 285 6-7 lat
 • 285
 • 338 8-9 lat
 • 338
 • 391 10-11 lat
 • 391
 • 1 113 12-15 lat
 • 1 113
 • 1 187 16-20 lat
 • 1 187
 • 1 025 21-25 lat
 • 1 025
 • 620 26-30 lat
 • 620
 • 1 522 31 lat i więcej
 • 1 522
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lublinieckim
 • Tutaj
  20,7 lat
  woj. śląskie
  19,3 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 148Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Autobusy w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. lubliniecki
  2,0
  śląskie
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy117
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe21
 • 10 benzyna
 • 117 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 21 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 23 16-20 lat
 • 23
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lublinieckim
 • powiat lubliniecki
  25,7 lat
  woj. śląskie
  22,5 lat
  Cały kraj
  22,4 lat
 • 1 259Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 16,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat lubliniecki
  16,8
  śląskie
  11,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16
  • olej napędowy1 058
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe182
 • 16 benzyna
 • 1 058 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 182 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 10 3 lata
 • 10
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 116 8-9 lat
 • 116
 • 138 10-11 lat
 • 138
 • 239 12-15 lat
 • 239
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 155 21-25 lat
 • 155
 • 89 26-30 lat
 • 89
 • 137 31 lat i więcej
 • 137
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lublinieckim
 • pow. lubliniecki
  17,0 lat
  woj. śląskie
  13,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 5 557Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Motocykle w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  73,9
  Województwo
  39,6
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 40 do 1 roku
 • 40
 • 36 2 lata
 • 36
 • 37 3 lata
 • 37
 • 65 4-5 lat
 • 65
 • 119 6-7 lat
 • 119
 • 95 8-9 lat
 • 95
 • 123 10-11 lat
 • 123
 • 380 12-15 lat
 • 380
 • 549 16-20 lat
 • 549
 • 571 21-25 lat
 • 571
 • 310 26-30 lat
 • 310
 • 3 232 31 lat i więcej
 • 3 232
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lublinieckim
 • pow. lubliniecki
  27,6 lat
  śląskie
  22,5 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 83 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 50 km  Będących pod zarządem gminy
 • 10 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 23 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lublinieckim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 005,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat lubliniecki
  1 005,9 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 11,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami