Powiat lubliniecki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat lubliniecki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 768 Liczba mieszkańców
 • 822 km2 Powierzchnia
 • 93 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,3% Stopa urbanizacji
 • Joachim Smyła Starosta
 • ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec Adres starostwa powiatowego
 • SLU Tablice rejestracyjne
Powiat lubliniecki na mapie
Identyfikatory
 • 2407 TERYT (TERC)
Herb powiatu lublinieckiego
powiat lubliniecki herb

powiat lubliniecki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu
34/ 351-07-30
34/ 351-31-50
ul. PCK 10
42-700 Lubliniec
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
34/ 353-22-00 Tel. dyż. 34/ 353-22-55
34/ 353-22-44
ul. Oświęcimska 6
42-700 Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu
34/ 351-05-23
34/ 351-05-11
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
34/ 356-31-21
34/ 356-20-60
ul. Sobieskiego 9
42-700 Lubliniec
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu
34/ 356-32-85, 34/ 356-26-74
34/ 356-32-85
ul. Dworcowa 17
42-700 Lubliniec
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
(34) 351-05-00
(34) 351-05-11
ul. Paderewskiego
42-700 Lubliniec

Powiat lubliniecki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat lubliniecki ma 76 768 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego w 2050 roku wynosi 64 040, z czego 32 178 to kobiety, a 31 862 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu lublinieckiego zawarli w 2017 roku 368 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu lublinieckiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat lubliniecki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -47. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,61 na 1000 mieszkańców powiatu lublinieckiego. W 2017 roku urodziło się 790 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 407 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 49,9% zgonów w powiecie lublinieckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w powiecie lublinieckim były nowotwory, a 4,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu lublinieckiego przypada 10.58 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 723 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 610 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu lublinieckiego 113. W tym samym roku 30 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 137 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -107.

  62,9% mieszkańców powiatu lublinieckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu lublinieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 76 768 Liczba mieszkańców
 • 39 024 Kobiety
 • 37 744 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu lublinieckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64 040 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 32 178 Kobiety
 • 31 862 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie lublinieckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie lublinieckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie lublinieckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu lublinieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,2 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat lubliniecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu lublinieckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  27,2%
  Województwo
  27,1%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 32,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,1%
  śląskie
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat lubliniecki
  8,7%
  Województwo
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat lubliniecki
  3,2%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 3,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Tutaj
  2,8%
  woj. śląskie
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 2,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie lublinieckim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  4,8
  Województwo
  4,9
  Cała Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,1
  woj. śląskie
  1,8
  Polska
  1,7
 • 368 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie lublinieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -47 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 20 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -67 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. lubliniecki
  -0,6
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie lublinieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie lublinieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie lublinieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie lublinieckim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 790 Urodzenia żywe
 • 394 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 396 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 10,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. lubliniecki
  10,3
  Województwo
  9,9
  Polska
  10,5
 • 43,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  43,2
  woj. śląskie
  42,8
  Kraj
  44,2
 • 6.6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.6
 • 49.53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49.53
 • 107.94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 107.94
 • 76.73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76.73
 • 36.08 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.08
 • 4.68 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.68
 • 0.39 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.39
 • 3 407 g Średnia waga noworodków
 • 3 309 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 506 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 407 g
  woj. śląskie
  3 323 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 84 Waga 4000g - 4499g
 • 84
 • 249 Waga 3500g - 3999g
 • 249
 • 310 Waga 3000g - 3499g
 • 310
 • 111 Waga 2500g - 2999g
 • 111
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat lubliniecki
  1,41
  woj. śląskie
  1,42
  Kraj
  1,45
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,70
  woj. śląskie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 0,94 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. lubliniecki
  0,94
  śląskie
  0,87
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie lublinieckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 813 Zgony
 • 384 Kobiety
  (Zgony)
 • 429 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,6
  woj. śląskie
  10,7
  Kraj
  10,1
 • 111,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. lubliniecki
  111,4
  woj. śląskie
  114,5
  Cały kraj
  101,5
 • 5,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,5
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,8
  woj. śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie lublinieckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  49,2%
  śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,4%
  Województwo
  27,5%
  Kraj
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. lubliniecki
  5,1%
  śląskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  81,1
  Cały kraj
  74,3
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat lubliniecki
  256,1
  śląskie
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 496,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 522,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 470,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  496,5
  śląskie
  508,0
  Cała Polska
  469,0
 • 84,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 138,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. lubliniecki
  84,0
  woj. śląskie
  96,0
  Polska
  87,7
 • 17,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  17,9
  woj. śląskie
  37,6
  Polska
  31,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat lubliniecki
  5,1
  woj. śląskie
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 723 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 372 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 351 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 30 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 610 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 322 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 288 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 137 Wymeldowania za granicę
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 68 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Saldo migracji
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 113 Saldo migracji wewnętrznych
 • 50 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 63 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -107 Saldo migracji zagranicznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -47 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie lublinieckim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat lubliniecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lublinieckim oddano do użytku 280 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie lublinieckim to 25 217 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 82,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie lublinieckim to 4,62 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie lublinieckim to 128,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,99% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,15% mieszkań posiada łazienkę, 83,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 19,51% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 217 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 328,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  328,20
  Województwo
  384,00
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 91,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,00 m2
  Województwo
  70,70 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 29,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat lubliniecki
  29,90 m2
  woj. śląskie
  27,20 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,54 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,54
  woj. śląskie
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat lubliniecki
  3,05
  woj. śląskie
  2,60
  Cała Polska
  2,69
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  woj. śląskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 280 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. lubliniecki
  3,65
  Województwo
  2,69
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 145 Użytek własny
 • 10 Sprzedaż lub wynajem
 • 93,5%
  6,5%
 • 1 294 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,62
  Województwo
  4,52
  Kraj
  3,91
 • 16,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  16,86
  Województwo
  12,14
  Polska
  18,14
 • 35 965 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 128,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  128,4 m2
  Województwo
  112,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,47 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,47 m2
  śląskie
  0,30 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,74%
  Województwo
  98,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 95,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. lubliniecki
  95,99%
  woj. śląskie
  95,45%
  Kraj
  93,66%
 • 94,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat lubliniecki
  94,15%
  woj. śląskie
  93,83%
  Polska
  91,31%
 • 83,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat lubliniecki
  83,21%
  śląskie
  81,75%
  Cała Polska
  82,12%
 • 19,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  19,51%
  woj. śląskie
  64,39%
  Cały kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat lubliniecki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lublinieckim na 1000 mieszkańców pracuje 207 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie lublinieckim wynosiło w 2017 roku 6,9% (8,9% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lublinieckim wynosiło 3 729,86 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lublinieckiego 8 271 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 070 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 201.

  21,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu lublinieckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 207 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  207,0
  śląskie
  270,0
  Cały kraj
  247,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,9% Kobiety
 • 5,2% Mężczyźni
 • Powiat
  6,9%
  Województwo
  5,2%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie lublinieckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie lublinieckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie lublinieckim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 730 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 730 PLN
  śląskie
  4 482 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie lublinieckim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 8 271 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 5 070 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 201 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,61 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,6% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,6% Pozostałe
 • 44,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie lublinieckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 903 Pracujący ogółem
 • 7 673 Kobiety
 • 8 230 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie lublinieckim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,9% W wieku produkcyjnym
 • 57,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat lubliniecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,9
  woj. śląskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 30,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. lubliniecki
  30,7
  Województwo
  36,0
  Cały kraj
  34,0
 • 108,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. lubliniecki
  108,6
  woj. śląskie
  129,8
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat lubliniecki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie lublinieckim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 478 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 955 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 583 nowe podmioty, a 445 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (673) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (493) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (354) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie lublinieckim najwięcej (367) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 183) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (208) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,5% (1 976) podmiotów, a 66,3% (4 294) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie lublinieckim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (20.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 6 478 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 208 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 976 Przemysł i budownictwo
 • 4 294 Pozostała działalność
 • 583 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie lublinieckim w 2017 roku
 • 445 Podmioty wyrejestrowane w powiecie lublinieckim w 2017 roku
 • 4 955 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 183 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 183
 • 239 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 239
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 6 473 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 473
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 467 Spółki handlowe ogółem
 • 467
 • 50  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 50
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 367  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 367
 • 45    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 45
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 304 Spółki cywilne ogółem
 • 304
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 955 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 231 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 231
 • 1 020 Budownictwo
 • 1 020
 • 638 Przetwórstwo przemysłowe
 • 638
 • 357 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 357
 • 336 Transport i gospodarka magazynowa
 • 336
 • 243 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 243
 • 237 Pozostała działalność
 • 237
 • 168 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 168
 • 139 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 139
 • 132 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 132
 • 122 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 122
 • 103 Informacja i komunikacja
 • 103
 • 95 Edukacja
 • 95
 • 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 63
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie lublinieckim stwierdzono 1 724 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,46 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie lublinieckim wynosi 88,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu lublinieckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 11,49 (wykrywalność 94%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,25 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,62 (51%), drogowe - 1,93 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 724 Przestępstwa ogółem
 • 1 724
 • 633 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 633
 • 882 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 882
 • 148 Przestępstwa drogowe
 • 148
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 355 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 355
 • 22,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat lubliniecki
  22,46
  Województwo
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 8,25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,25
  śląskie
  13,94
  Cały kraj
  12,07
 • 11,49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat lubliniecki
  11,49
  woj. śląskie
  8,05
  Polska
  4,94
 • 1,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,93
  śląskie
  1,60
  Cała Polska
  1,78
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. lubliniecki
  0,34
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 4,62 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,62
  Województwo
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. lubliniecki
  88%
  śląskie
  78%
  Kraj
  72%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  76%
  Województwo
  66%
  Cała Polska
  60%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. lubliniecki
  94%
  woj. śląskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. lubliniecki
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat lubliniecki
  89%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  śląskie
  63%
  Cały kraj
  52%

Powiat lubliniecki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu lublinieckiego wyniosła w 2016 roku 81,6 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu lublinieckiego - 28.7% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (27.4%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 5,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu lublinieckiego wyniosła w 2016 roku 84,3 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (24.7%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.4%). W budżecie powiatu lublinieckiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 173 złotych na mieszkańca (15,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie lublinieckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,3 mln

  986(100%)

  81,8 mln

  1,1 tys(100%)

  82,6 mln

  1,1 tys(100%)

  82,0 mln

  1,1 tys(100%)

  88,9 mln

  1,2 tys(100%)

  85,2 mln

  1,1 tys(100%)

  82,4 mln

  1,1 tys(100%)

  81,6 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,9 mln

  234(23.8%)

  19,1 mln

  249(23.4%)

  20,2 mln

  262(24.5%)

  21,4 mln

  277(26.2%)

  21,9 mln

  283(24.6%)

  22,2 mln

  288(26.1%)

  22,5 mln

  293(27.3%)

  23,5 mln

  305(28.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,8 mln

  246(25%)

  19,7 mln

  257(24.1%)

  21,5 mln

  278(26%)

  23,1 mln

  299(28.2%)

  23,8 mln

  308(26.8%)

  22,4 mln

  292(26.3%)

  21,8 mln

  283(26.4%)

  22,4 mln

  291(27.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,3 mln

  109(11.1%)

  8,6 mln

  112(10.5%)

  9,1 mln

  118(11%)

  9,1 mln

  117(11.1%)

  9,3 mln

  121(10.5%)

  9,2 mln

  119(10.8%)

  9,1 mln

  118(11%)

  9,3 mln

  121(11.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  75,1(7.6%)

  6,3 mln

  81,9(7.7%)

  6,4 mln

  83,1(7.8%)

  7,0 mln

  90,8(8.6%)

  8,6 mln

  111(9.6%)

  8,0 mln

  103(9.3%)

  7,8 mln

  101(9.4%)

  7,8 mln

  102(9.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  104(10.5%)

  9,1 mln

  118(11.1%)

  4,5 mln

  58,7(5.5%)

  4,8 mln

  62,3(5.9%)

  4,9 mln

  63,5(5.5%)

  4,9 mln

  63,9(5.8%)

  4,9 mln

  63,6(5.9%)

  5,3 mln

  68,4(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,6 mln

  86,7(8.8%)

  8,0 mln

  104(9.8%)

  7,5 mln

  97,0(9.1%)

  7,4 mln

  96,0(9.1%)

  10,0 mln

  130(11.3%)

  9,7 mln

  126(11.4%)

  9,2 mln

  119(11.1%)

  4,5 mln

  58,5(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  49,1(5%)

  3,1 mln

  40,9(3.8%)

  2,0 mln

  25,7(2.4%)

  2,6 mln

  33,1(3.1%)

  3,9 mln

  50,1(4.4%)

  3,4 mln

  44,4(4%)

  2,3 mln

  30,2(2.8%)

  2,9 mln

  37,2(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  18,7(1.9%)

  4,1 mln

  54,0(5.1%)

  7,5 mln

  97,1(9.1%)

  2,1 mln

  27,5(2.6%)

  3,5 mln

  44,8(3.9%)

  2,2 mln

  28,9(2.6%)

  2,0 mln

  26,0(2.4%)

  2,6 mln

  34,4(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  17,0(1.7%)

  1,2 mln

  15,8(1.5%)

  1,4 mln

  18,8(1.8%)

  1,5 mln

  19,1(1.8%)

  1,0 mln

  13,4(1.2%)

  1,3 mln

  16,3(1.5%)

  1,1 mln

  13,7(1.3%)

  1,3 mln

  16,7(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  703,8 tys

  9,2(0.9%)

  1,2 mln

  16,0(1.5%)

  1,6 mln

  21,1(2%)

  1,8 mln

  23,8(2.2%)

  1,4 mln

  18,1(1.6%)

  1,3 mln

  16,3(1.5%)

  969,1 tys

  12,6(1.2%)

  1,1 mln

  14,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  186,8 tys

  2,4(0.2%)

  547,4 tys

  7,1(0.7%)

  246,0 tys

  3,2(0.3%)

  634,2 tys

  8,2(0.8%)

  270,3 tys

  3,5(0.3%)

  142,4 tys

  1,9(0.2%)

  438,6 tys

  5,7(0.5%)

  467,4 tys

  6,1(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  273,3 tys

  3,6(0.4%)

  321,8 tys

  4,2(0.4%)

  270,0 tys

  3,5(0.3%)

  282,9 tys

  3,7(0.3%)

  256,1 tys

  3,3(0.3%)

  269,9 tys

  3,5(0.3%)

  238,5 tys

  3,1(0.3%)

  247,2 tys

  3,2(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  37,0 tys

  0,5(0%)

  40,7 tys

  0,5(0%)

  56,9 tys

  0,7(0.1%)

  48,0 tys

  0,6(0.1%)

  49,3 tys

  0,6(0.1%)

  51,4 tys

  0,7(0.1%)

  82,6 tys

  1,1(0.1%)

  95,0 tys

  1,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  20,9(2.1%)

  32,2 tys

  0,4(0%)

  42,4 tys

  0,5(0.1%)

  34,3 tys

  0,4(0%)

  42,3 tys

  0,5(0%)

  44,9 tys

  0,6(0.1%)

  48,8 tys

  0,6(0.1%)

  50,5 tys

  0,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  230,6 tys

  3,0(0.3%)

  134,0 tys

  1,7(0.2%)

  73,8 tys

  1,0(0.1%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  37,9 tys

  0,5(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  595

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  575

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  539,4 tys

  7,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,4(0%)

  605

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie lublinieckim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat lubliniecki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu lublinieckiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,4 mln

  987(100%)

  81,3 mln

  1,1 tys(100%)

  79,4 mln

  1,0 tys(100%)

  81,6 mln

  1,1 tys(100%)

  86,3 mln

  1,1 tys(100%)

  84,1 mln

  1,1 tys(100%)

  82,8 mln

  1,1 tys(100%)

  84,3 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  31,8 mln

  415(42.1%)

  32,6 mln

  425(40.2%)

  35,9 mln

  465(45.3%)

  35,7 mln

  461(43.7%)

  35,1 mln

  455(40.7%)

  33,2 mln

  431(39.4%)

  32,4 mln

  421(39.1%)

  34,1 mln

  444(40.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  15,3 mln

  200(20.3%)

  16,4 mln

  214(20.2%)

  17,4 mln

  225(21.9%)

  18,4 mln

  239(22.6%)

  19,1 mln

  247(22.1%)

  19,7 mln

  256(23.4%)

  19,7 mln

  256(23.8%)

  20,8 mln

  271(24.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,8 mln

  115(11.7%)

  8,8 mln

  115(10.9%)

  9,5 mln

  123(12%)

  10,2 mln

  132(12.5%)

  10,8 mln

  140(12.6%)

  12,1 mln

  157(14.3%)

  12,8 mln

  166(15.4%)

  13,8 mln

  180(16.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,9 mln

  103(10.5%)

  9,0 mln

  117(11.1%)

  4,5 mln

  58,5(5.7%)

  4,8 mln

  61,8(5.9%)

  4,9 mln

  63,0(5.6%)

  4,9 mln

  63,3(5.8%)

  4,9 mln

  63,2(5.9%)

  5,2 mln

  67,3(6.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,3 mln

  30,6(3.1%)

  2,2 mln

  28,4(2.7%)

  2,2 mln

  27,9(2.7%)

  2,4 mln

  31,3(3%)

  2,7 mln

  35,2(3.2%)

  2,5 mln

  32,9(3%)

  2,6 mln

  33,3(3.1%)

  2,4 mln

  31,5(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  17,1(1.7%)

  1,8 mln

  23,6(2.2%)

  1,9 mln

  25,2(2.4%)

  2,1 mln

  27,5(2.6%)

  2,3 mln

  29,9(2.7%)

  2,2 mln

  28,9(2.6%)

  1,8 mln

  23,4(2.2%)

  2,0 mln

  25,8(2.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,6 mln

  47,4(4.8%)

  4,1 mln

  52,8(5%)

  3,6 mln

  46,5(4.5%)

  3,8 mln

  48,6(4.6%)

  5,4 mln

  69,8(6.2%)

  5,0 mln

  65,0(5.9%)

  5,0 mln

  65,5(6.1%)

  1,8 mln

  23,3(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  453,7 tys

  5,9(0.6%)

  1,1 mln

  13,8(1.3%)

  1,2 mln

  15,6(1.5%)

  1,0 mln

  13,1(1.2%)

  1,0 mln

  13,1(1.2%)

  1,1 mln

  14,4(1.3%)

  1,3 mln

  16,6(1.5%)

  1,1 mln

  14,4(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  15,2(1.5%)

  1,7 mln

  21,6(2%)

  611,6 tys

  7,9(0.8%)

  886,9 tys

  11,5(1.1%)

  2,2 mln

  29,0(2.6%)

  1,7 mln

  21,8(2%)

  544,8 tys

  7,1(0.7%)

  918,8 tys

  12,0(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  424,6 tys

  5,5(0.6%)

  2,2 mln

  28,2(2.7%)

  1,1 mln

  14,3(1.4%)

  809,5 tys

  10,5(1%)

  935,4 tys

  12,1(1.1%)

  491,3 tys

  6,4(0.6%)

  925,9 tys

  12,0(1.1%)

  892,0 tys

  11,6(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  305,0 tys

  4,0(0.4%)

  339,5 tys

  4,4(0.4%)

  403,0 tys

  5,2(0.5%)

  817,0 tys

  10,6(1%)

  243,6 tys

  3,2(0.3%)

  737,2 tys

  9,6(0.9%)

  387,7 tys

  5,0(0.5%)

  715,8 tys

  9,3(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  428,5 tys

  5,6(0.6%)

  316,8 tys

  4,1(0.4%)

  449,4 tys

  5,8(0.6%)

  182,7 tys

  2,4(0.2%)

  234,0 tys

  3,0(0.3%)

  260,5 tys

  3,4(0.3%)

  249,8 tys

  3,2(0.3%)

  227,4 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  184,3 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  777,4 tys

  10,1(1%)

  476,0 tys

  6,2(0.6%)

  467,4 tys

  6,0(0.6%)

  134,7 tys

  1,7(0.2%)

  182,0 tys

  2,4(0.2%)

  258,5 tys

  3,4(0.3%)

  143,4 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  595

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  575

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  948,5 tys

  12,4(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  538,7 tys

  7,0(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  21,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  78,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  14,9(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,5 tys

  0,4(0%)

  605

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat lubliniecki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 327 mieszkańców powiatu lublinieckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 419 kobiet oraz 8 908 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,3% średnie ogólnokształcące, a 18,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu lublinieckiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu lublinieckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie lublinieckim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,2%) oraz podstawowe ukończone (22,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,5%) oraz średnie zawodowe (20,2%).

  17,2% mieszkańców powiatu lublinieckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,5% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,48.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 96,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,6% mieszkańców powiatu lublinieckiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 29,3% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. lubliniecki
  12,8%
  śląskie
  16,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 9,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. lubliniecki
  30,3%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. lubliniecki
  2,5%
  woj. śląskie
  2,7%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,2% W miastach
  (policealne)
 • 2,1% Na wsi
  (policealne)
 • 9,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,3%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,4%
  woj. śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 17,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,2%
  śląskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 23,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,6%
  śląskie
  4,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. lubliniecki
  19,3%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 22,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 21,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,9%
  śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  838,0
  woj. śląskie
  828,0
  Kraj
  811,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,90
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 167,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 165,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,48 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,48
  śląskie
  97,89
  Cała Polska
  96,62
 • 93,69 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. lubliniecki
  93,69
  woj. śląskie
  93,60
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubliniecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat lubliniecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat lubliniecki
  17,0
  Województwo
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18
 • 8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8
 •  
 • 354,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 306,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 47,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  96,50
  śląskie
  100,21
  Cała Polska
  100,01
 • 90,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat lubliniecki
  90,50
  śląskie
  91,26
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubliniecki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat lubliniecki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. lubliniecki
  20,0
  śląskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 9 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 9
 •  
 • 183,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 143,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 20,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lublinieckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 29 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  29,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 29 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 29
 • 28 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 28
 • 30 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 30
 • 39,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. lubliniecki
  26,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 6 Technika dla młodzieży specjalne
 • 6
 • 45,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 28,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  15,0
  śląskie
  17,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 11 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 11
 • 6 Szkoły policealne specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne specjalne dla młodzieży)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat lubliniecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat lubliniecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat lubliniecki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie lublinieckim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie lublinieckim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 3 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 995)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 4
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 8


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie lublinieckim: 7 (publiczne: 7, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 4 (przystosowane wejście do budynku: 4, udogodnienia wewnątrz budynku: 2). W powiecie lublinieckim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 207 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 246 (uczestnicy: 43 967)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 121)
  • wystawy: 40 (uczestnicy: 2 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 2 806)
  • koncerty: 56 (uczestnicy: 21 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 1 600)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 3 150)
  • konkursy: 31 (uczestnicy: 1 303)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 5 130)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 28 (uczestnicy: 507)
  • inne: 5 (uczestnicy: 5 500)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 1 374)
  • plastyczne/techniczne: 14 (członkowie: 235)
  • taneczne: 13 (członkowie: 395)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 169)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 22)
  • teatralne: 3 (członkowie: 29)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 169)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 279)
  • inne: 4 (członkowie: 76)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 179)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 102)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 51)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 40 (członkowie: 837)
  • teatralne: 5 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 167)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 196)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 63)
  • taneczne: 17 (członkowie: 334)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie lublinieckim działało 1 kino posiadające 1 salę z 324 miejscami na widowni. Odbyło się 616 seansów, na które przyszło 37 495 widzów, w tym 108 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 12 279 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lublinieckim działało 29 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 320 392 wolumeny oraz 21 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 337 134 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 88
  • dostępne dla czytelników: 57
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 55
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 15
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Biblioteki naukowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lublinieckim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 35 926 wolumenów w tym ziobry specjalne: 609. Odnotowano 900 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 36 800 wolumenów. Odnotowano 1 279 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie lublinieckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie lublinieckim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 725 członków. Zarejestrowano 2 774 ćwiczących (mężczyźni: 2 505, kobiety: 269, chłopcy do lat 18: 1 367, dziewczęta do lat 18: 215). Aktywne były 54 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (58), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (30).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie lublinieckim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat lubliniecki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat lubliniecki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie lublinieckim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 47 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 23,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 78,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie lublinieckim zarejestrowanych było 59 790 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 44 943 samochodów osobowych (584,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 605 samochodów ciężarowych (84,3 - więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 154 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 873 ciągników siodłowych (11,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 431 motocykli (57,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie lublinieckim znajdowało się 39 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
 • 14 Ofiary śmiertelne
 • 47 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie lublinieckim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 54,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  54,7
  śląskie
  80,1
  Polska
  87,6
 • 18,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,2
  Województwo
  5,6
  Cały kraj
  7,9
 • 23,42 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  23,4
  woj. śląskie
  8,4
  Cała Polska
  10,6
 • 78,61 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat lubliniecki
  78,6
  Województwo
  142,0
  Cały kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 59 790 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie lublinieckim w 2016 roku
 • 44 943 Samochody osobowe
 • 5 605 Samochody ciężarowe
 • 264 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 154 Autobusy
 • 507 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 874 Ciągniki samochodowe
 • 873   Ciągniki siodłowe
 • 3 276 Ciągniki rolnicze
 • 4 431 Motocykle
 • 1 591   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 949 Motorowery
 • 44 943Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Samochody osobowe w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 584,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  584,9
  śląskie
  545,5
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 665
  • 1400-1649 kg11 967
  • 1650-1899 kg9 641
  • 1900 kg i więcej9 670
 • 13 665 do 1399 kg
 • 11 967 1400-1649 kg
 • 9 641 1650-1899 kg
 • 9 670 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 19 872 do 1399 cm3
 • 19 872
 • 21 908 1400-1999 cm3
 • 21 908
 • 3 163 2000 i więcej cm3
 • 3 163
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna26 809
  • olej napędowy12 681
  • gaz (LPG)5 437
  • pozostałe16
 • 26 809 benzyna
 • 12 681 olej napędowy
 • 5 437 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 436 do 1 roku
 • 436
 • 313 2 lata
 • 313
 • 334 3 lata
 • 334
 • 1 177 4-5 lat
 • 1 177
 • 1 635 6-7 lat
 • 1 635
 • 2 623 8-9 lat
 • 2 623
 • 3 178 10-11 lat
 • 3 178
 • 8 039 12-15 lat
 • 8 039
 • 10 841 16-20 lat
 • 10 841
 • 4 845 21-25 lat
 • 4 845
 • 2 866 26-30 lat
 • 2 866
 • 8 656 31 lat i więcej
 • 8 656
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie lublinieckim
 • pow. lubliniecki
  19,4 lat
  woj. śląskie
  16,9 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 5 605Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Samochody ciężarowe w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 84,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  84,3
  woj. śląskie
  77,0
  Cały kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 827 do 999 kg
 • 2 827
 • 1 404 1000-1499 kg
 • 1 404
 • 468 1500-2999 kg
 • 468
 • 52 3000-3499 kg
 • 52
 • 118 3500-4999 kg
 • 118
 • 291 5000-6999 kg
 • 291
 • 189 7000-9999 kg
 • 189
 • 182 10000-14999 kg
 • 182
 • 74 15000 kg i więcej
 • 74
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 099
  • olej napędowy4 249
  • gaz (LPG)256
  • pozostałe1
 • 1 099 benzyna
 • 4 249 olej napędowy
 • 256 gaz (LPG)
 • 1 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 41 2 lata
 • 41
 • 46 3 lata
 • 46
 • 185 4-5 lat
 • 185
 • 336 6-7 lat
 • 336
 • 376 8-9 lat
 • 376
 • 354 10-11 lat
 • 354
 • 884 12-15 lat
 • 884
 • 1 191 16-20 lat
 • 1 191
 • 709 21-25 lat
 • 709
 • 412 26-30 lat
 • 412
 • 1 038 31 lat i więcej
 • 1 038
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie lublinieckim
 • pow. lubliniecki
  19,2 lat
  śląskie
  17,5 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 154Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Autobusy w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  woj. śląskie
  2,5
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy144
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 10 benzyna
 • 144 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 36 16-20 lat
 • 36
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 37 26-30 lat
 • 37
 • 28 31 lat i więcej
 • 28
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie lublinieckim
 • powiat lubliniecki
  22,4 lat
  woj. śląskie
  20,6 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 873Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 11,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat lubliniecki
  11,4
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy853
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe0
 • 17 benzyna
 • 853 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 2 2 lata
 • 2
 • 12 3 lata
 • 12
 • 47 4-5 lat
 • 47
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 149 8-9 lat
 • 149
 • 115 10-11 lat
 • 115
 • 138 12-15 lat
 • 138
 • 154 16-20 lat
 • 154
 • 89 21-25 lat
 • 89
 • 65 26-30 lat
 • 65
 • 55 31 lat i więcej
 • 55
 • 15,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie lublinieckim
 • Powiat
  15,4 lat
  Województwo
  12,9 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 4 431Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie lublinieckim
 • Motocykle w powiecie lublinieckim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 57,7 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat lubliniecki
  57,7
  Województwo
  28,6
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 48 do 1 roku
 • 48
 • 16 2 lata
 • 16
 • 15 3 lata
 • 15
 • 50 4-5 lat
 • 50
 • 83 6-7 lat
 • 83
 • 156 8-9 lat
 • 156
 • 152 10-11 lat
 • 152
 • 265 12-15 lat
 • 265
 • 365 16-20 lat
 • 365
 • 230 21-25 lat
 • 230
 • 380 26-30 lat
 • 380
 • 2 671 31 lat i więcej
 • 2 671
 • 27,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie lublinieckim
 • powiat lubliniecki
  27,8 lat
  śląskie
  21,9 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 16 km  Będących pod zarządem gminy
 • 7 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 16 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie lublinieckim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 469,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  469,4 km
  woj. śląskie
  668,2 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 5,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,0 km
  Województwo
  1,8 km
  Kraj
  3,2 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba taksówek